Internetbaserad hörselrehabilitering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internetbaserad hörselrehabilitering"

Transkript

1 Internetbaserad hörselrehabilitering Milijana Lundberg, doktorand, leg.audionom Hörsel- och dövverksamheten, Västra Götalandsregionen/ Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

2 Bakgrund Drygt 90 % användare av Internet i Sverige Det är vanligt att söka hälso- relaterad information på webben (Hesser m.fl. 2009) Sedan 90-talet - Internet som ett komplement för att rehabilitera personer med bland annat huvudvärk, tinnitus, stress, depression, smärta, cancer och hälsoångest m. m. Flexibelt, tydlig deadline, medicinsk expertis och handledning, mestadels kognitiv beteende terapi (KBT) Inte bra för alla, komplement (Andersson & Cuijpers, 2008 ) Att kombinera internet och klinisk rehabilitering är bättre än endast internet (Cummings m.fl., 2002) Kräver professionell vägledning (Andersson & Cuijpers, 2008 ) Internetbaserad KBT för tinnituspatienter: lika effektivt som klinisk grupprehabilitering (Kaldo m.fl.,2008) Fördelar med självhjälpsgrupp (Kramer m.fl. 2005)

3 From detection to intervention Reaching and treating persons with hearing disorders using modern information technology Hur används internet av personer med hörselnedsättning? Hörselscreening online? Webresurser för personer med hörselnedsättning och anhöriga? Motiverings intervjuer online? Support system online? Personer med kvarstående problem efter avslutad rehabilitering

4 Bakgrund Pedagogisk intervention med telefon support (n=69, M=69 år) (Lundberg m. fl., 2011) INTERVENTIONSGRUPP Ämnesbaserade veckouppgifter relaterade till olika kapitel i boken KONTROLLGRUPP Läsa och utvärdera boken KONKLUSION: Insatsen rekommenderas som en metod för att minska upplevd aktivitetsoch delaktighetsbegränsning för hörapparatanvändare samt för att öka hörapparatanvändarnas delaktighet i den egna rehabiliteringen. Är det är möjligt att använda onlineverktyg vid rehabilitering av personer med hörselnedsättning? (Thorén m.fl., 2011 (n=59, M=64 år)) (Thorén m.fl., manuscript (n=76, M=69 år)) Internet baserad rehabilitering kliniskt som en del av den audiologiska rehabiliteringen

5 Syfte och frågeställningar Randomiserad, kontrollerad studie av korttidseffekten av att komplettera en pedagogisk intervention för hörapparatanvändare med Internet support Att undersöka korttidseffekten av att komplettera en pedagogisk insats med Internet support för hörapparatanvändare Minska kvarstående upplevd aktivitets- och delaktighetsbegränsning? Minska upplevd oro och nedstämdhet? Öka hörapparatnyttan? Utveckla verktyg och metoder för att stödja den audiologiska rehabiliteringsprocessen?

6 Rekrytering och urvalskriterier Randomiserad kontrollerad studie Bild:

7 Metod Telefonintervju Screeningsfrågor Mättilfälle 1: HHIE, HADS, IOI-HA INTERVENTIONSGRUPP, V.1-5 KONTROLLGRUPP, V.1-5 LÄSA OCH UTVÄRDERA BOKEN När ljuden blir svagare - om hörsel och hörapparater Mättilfälle 2: HHIE, HADS, IOI-HA Telefonintervju

8 Behandlingsplattformen Bild: Mobilvänlig, ett system separerat från ordinarie vårdkontakt Medverkande säkras med hjälp av starkt betrodd krypteringslösning (= säkerhet) Forskningsgruppen har lång erfarenhet i Internet rehabiliteringar

9 Interventionsgruppen V.1: Kap 1-3 ( När ljuden blir svagare - om hörsel och hörapparater ); Hur hörselsinnet fungerar DISKUSSIONSÄMNE: När lade du först märke till din hörselnedsättning och vilken inverkan har den haft på dig under åren som gått? V.2: Kap 5-7 ( När ljuden blir svagare - om hörsel och hörapparater ); Hörselkunskap och hörapparater DISKUSSIONSÄMNE: Vad säger din familj om din hörselnedsättning och vad känner du själv om din hörselnedsättning? V.3: Kompendium: Störande bakgrundsljud DISKUSSIONSÄMNE: Hur tycker du att du har klarat av de förändringar som hörselnedsättningen för med sig? V.4: Kompendium: Kommunikationsstrategier DISKUSSIONSÄMNE: Beskriv en situation när du har använt en strategi som har fungerat. Beskriv en situation där du har använt en strategi som inte har fungerat. V.5: Kompendium: Hörseltekniska hjälpmedel, Problemlösning, Minne och koncentration, Avslappningsmetoder, Råd DISKUSSIONSÄMNE: Om du har några råd att dela med dig till en annan person med hörselnedsättning, vad skulle det vara?

10 Veckouppgifter

11 Veckouppgifter

12 Veckouppgifter

13 Quiz 1. Inom vilket frekvensområde uppfattar människan ljud? Hz X Hz Hz Överkurs Antalet svängningar per sekund kallas frekvens och anges i Hertz (Hz). Vi säger därför att människans hörsel ligger i frekvensområdet från Hz. Vanligt tal ligger däremot i frekvensområdet Hz. Även om människans hörbara frekvensområde är från Hz kan vi dock inte alltid höra alla ljud. Krävs för att fortsätta till kommande vecka 2. Vad undersöker man vid otoskopi? 1. Hörselsnäckan X. Trumhinnan 2. Hårcellerna Överkurs Hos de flesta människor kan man med hjälp av en liten örontratt räta ut hörselgången för att se in på trumhinnan och härigenom undersöka om den är normal. 3. Vilka ben ingår i benkedjan i mellanörat? 1. Hammaren, städet och sadeln X. Hammaren, städet och stigbygeln 2. Stigbygeln, städet och gångjärnet Överkurs I mellanörat finns en benkedja som består av kroppens tre minsta ben: hammaren, städet och stigbygeln. Trumhinnans vibrationer överförs vid en ljudupplevelse via benkedjan till innerörat.

14 Utvärderingsinstrument HHIE, Hearing Handicap Inventory for the Elderly (Ventry and Weinstein, 1982) IOI-HA, International Outcome Inventory for Hearing Aids (Cox et.al., 2000) HADS, Hospital Anxiety Depression Scale (Zigmod and Snaith, 1983) Databearbetning och resultat Mättillfälle 1 vs Mättillfälle 2 Resultat kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift

15 Riskbedömning Vår bedömning är att nyttan överstiger det eventuella obehaget av att fylla i formulär och bli slumpad till behandling. Projektet har som krav att deltagarna har grundkunskaper i datorhantering. Selekteringen kan medföra att vi missar en viktig grupp som inte får ta del av rehabiliteringen på grund av bristande kunskaper i datorhantering. Själva interventionerna i sig ser vi inga risker med. Bild:

16 Framtiden nya perspektiv på hur den audiologiska rehabiliteringen kan utvecklas med hjälp av modern informations teknologi- inte ersätta någonting ett positivt utfall av projektet aktualiserar frågor som vilken rehabilitering personer med hörselnedsättning ska erbjudas i samband med hörapparatutprovning och hur vi på ett bra sätt kan nå våra patienter och erbjuda produktiv rehabilitering den yngre och arbetsföra arbetsgruppen uppvisar en stressad livssituation och har allt mindre tid att lägga på resor under dagtid till sjukvården för rehabiliteringskurser dubbelt så stor risk att bli förtidspensionerade jämfört med andra yrkesverksamma många hör dåligt i onödan Bild:

17 Framtiden Sex månaders uppföljning Individanpassa en fördjupad rehabiliteringsinsats med hjälp av internet? Kombinera med hörapparatutprovning? Involvera anhöriga? Bild:

18 FÖR ER TID Referenser Hesser H, Andersson G. (2009) The role of anxiety sensitivity and behavioral avoidance in tinnitus disability. Int J Audiol :48(5): Andersson G, Cuijpers P. (2008) Pros and cons of online cognitive behavioural therapy. Br J Psychiatry, 192: Cummings JN, Sproull L,Kiesler SB. (2002) Beyond Hearing: Where the Real World and Online Support Meet. Group Dynamics: Theory, Research and Practice, 6(1): Bild: Kaldo V, Levin S, Widarsson J, Buhrman M, Laren H C, Andersson G. (2008) Internet Versus Group Cognitive Behavioural Treatment for Distress Associated With Tinnitus; A Randomized Controlled Trial. Behav Ther, 39: Kramer SE, Allesie GHM, Dondorp AW, Zekveld AA, Kepteyn TS. A home education program for older adults with hearing impairment and their significant others: A randomized trial evaluating short and long term effects. Int J Audiol, 44: Laplante Lévesque, m.fl., submitted Laplante Lévesque A, Pichora Fuller MK, Gagné JP. (2006) Providing an internet based audiological counselling programme to new hearing aid users: A qualitative study. Int J Audiol, 45: Lundberg M., Andersson G., Lunner T. (2011) A randomized, controlled trial of the short term effects of complementing an educational program for hearing aid users with telephone consultations. J Am Acad Audiol. 22(10): Thorén E. Svensson M. Törnqvist A. Andersson G. Carlbring P. Lunner T. (2011) Rehabilitative Online Education versus Internet, Discussion Group for Hearing Aid Users: A Randomized Controlled Trial. J Am Acad Audiol.

Individualiserad Internetbaserad Aktiv Kommunikationskurs (IIAK) en studie om audiologisk rehabilitering över internet

Individualiserad Internetbaserad Aktiv Kommunikationskurs (IIAK) en studie om audiologisk rehabilitering över internet Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund!!! Individualiserad Internetbaserad Aktiv Kommunikationskurs (IIAK) en studie om audiologisk rehabilitering

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 4/2015. Webbaserad MBSR vid besvär av tinnitus

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 4/2015. Webbaserad MBSR vid besvär av tinnitus Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 4/2015 Webbaserad MBSR vid av tinnitus Verksamhet: Projektansvarig chef: Projektansvarig: Handledare vid FoU-enheten: Syn-, hörsel-

Läs mer

Anknytning och Internetbehandlad KBT

Anknytning och Internetbehandlad KBT Anne-Marie Ahlstrand Maria Martinez Karlsson Anknytning och Internetbehandlad KBT Anknytningens betydelse för att tillgodogöra sig internetbehandlad terapi The attachment pattern and Internet based CBT

Läs mer

ETT HÄFTE OM DIGITAL TERAPI

ETT HÄFTE OM DIGITAL TERAPI presenterar ETT HÄFTE OM DIGITAL TERAPI Åtta texter om hur terapi kan kompleteras med digitala hjälpmedel Sammanställt av Niklas Laninge INNEHÅLL 3. Förord 6. Nuläget för digitalt administrerad terapi

Läs mer

Alternativ behandling för barn med smärta Sid 2

Alternativ behandling för barn med smärta Sid 2 Forskning om funktionshinder pågår NR 3/2014 Alternativ behandling för barn med smärta Sid 2 Långvarig rehabilitering efter utbrändhet Sid 4 Rätten till hälsa viktig Sid 6 Utmanande övergång till vuxenlivet

Läs mer

Tinnitusbehandling styrs av etiologin Buller, stress eller ångest/depression tänkbara orsaker

Tinnitusbehandling styrs av etiologin Buller, stress eller ångest/depression tänkbara orsaker Klinik och vetenskap Kajsa-Mia Holgers, docent, överläkare, hörselvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Akademin, Göteborg (kajsa-mia.holgers@vgregion.se) Tinnitusbehandling styrs av etiologin

Läs mer

Tinnitus. Vårdprogram. Hörsel- och Balanskliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Tinnitus. Vårdprogram. Hörsel- och Balanskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Tinnitus Vårdprogram Hörsel- och Balanskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm 2011 Vårdprogrammet är sammanställt under ledning av docent Esma Idrizbegovic tillsamans med överläkare Elisabeth

Läs mer

Vetenskapligt stöd för vägledd KBT-baserad självhjälp vid depression Via Internet kan fler få behandling

Vetenskapligt stöd för vägledd KBT-baserad självhjälp vid depression Via Internet kan fler få behandling klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se Vetenskapligt stöd för vägledd KBT-baserad självhjälp vid depression Via Internet kan fler

Läs mer

Nu är det annorlunda

Nu är det annorlunda Susanna Blomberg Karin Sager Nu är det annorlunda KOMET: Ett föräldrautbildningsprogram Things have changed KOMET: A Parent Management Training Program Examensarbete för Psykoterapeutprogrammet i kognitiv

Läs mer

VARDAGSTEKNIK - EN MÖJLIGHET ATT UNDERLÄTTA I DAGLIGT LIV EFTER FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA

VARDAGSTEKNIK - EN MÖJLIGHET ATT UNDERLÄTTA I DAGLIGT LIV EFTER FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA VARDAGSTEKNIK - EN MÖJLIGHET ATT UNDERLÄTTA I DAGLIGT LIV EFTER FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA INFORMATIONSMATERIAL FÖR BRUKARE, NÄRSTÅENDE OCH REHABILITERINGSPERSONAL - avsett att användas av informatörer Maria

Läs mer

Utredningsuppdrag 15/01 - En införandeplan för internetbaserad vård inom ramen för den nationella behandlingsplattformen

Utredningsuppdrag 15/01 - En införandeplan för internetbaserad vård inom ramen för den nationella behandlingsplattformen - Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-05 Sida 1(2) Referens Diarienummer 150054 Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 15/01 - En införandeplan för internetbaserad

Läs mer

C-UPPSATS. Upplevelsen av teamträffar hos patienter med långvarig smärta

C-UPPSATS. Upplevelsen av teamträffar hos patienter med långvarig smärta C-UPPSATS 2009:083 Upplevelsen av teamträffar hos patienter med långvarig smärta - en kvalitativ studie Susanne Bengtsson Petter Nilsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Sjukgymnastik Institutionen

Läs mer

Datorbaserad kognitiv beteendeterapi vid ångestsyndrom eller depression

Datorbaserad kognitiv beteendeterapi vid ångestsyndrom eller depression sbu alert utvärdering av nya metoder inom hälso- och sjukvården Datorbaserad kognitiv beteendeterapi vid ångestsyndrom eller depression sbu alert-rapport nr 2007-03 2007-06-20 www.sbu.se/alert Sammanfattning

Läs mer

Version anpassad för distriktsläkare. Överläkare Esma Idrizbegovic och Hörselpedagog Ulla Poucette vid

Version anpassad för distriktsläkare. Överläkare Esma Idrizbegovic och Hörselpedagog Ulla Poucette vid Version anpassad för distriktsläkare Tinnitus Vårdprogram Sammanställt av Överläkare Esma Idrizbegovic och Hörselpedagog Ulla Poucette vid Hörsel- och Balanskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Läs mer

Internetbaserade behandlingsprogram FEBRUARI 2015

Internetbaserade behandlingsprogram FEBRUARI 2015 Internetbaserade behandlingsprogram FEBRUARI 2015 Internetbaserade behandlingsprogram Att erbjuda internetbaserad stöd och behandling till ordinarie vård är en intressant utvecklingsfråga. Det innebär

Läs mer

Utvärdering av ikbt. Projektrapport. - pilottest av internetstödd psykologisk behandling vid Landstinget i Kalmar län

Utvärdering av ikbt. Projektrapport. - pilottest av internetstödd psykologisk behandling vid Landstinget i Kalmar län Utvärdering av ikbt - pilottest av internetstödd psykologisk behandling vid Landstinget i Kalmar län Projektrapport Clara Axelsson ehälsoinstitutet 2014-06-05 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1

Läs mer

REGASSA psykisk ohälsa

REGASSA psykisk ohälsa REGASSA psykisk ohälsa REGASSA psykisk ohälsa Delrapport Kunskapsläge och genomförande från planering till påbörjad analys REGASSA psykisk ohälsa är ett samarbete mellan sex landsting/regioner och två

Läs mer

KBT-insatser för barn och ungdomar med autism - en forskningsöversikt

KBT-insatser för barn och ungdomar med autism - en forskningsöversikt Forsknings- och utvecklingsenheten FoU-rapport 8/2013 Forskningsöversikt KBT-insatser för barn och ungdomar med autism - en forskningsöversikt Verksamhet: Enhetschef: Projektansvarig: Handledare vid FoU-enheten:

Läs mer

Vardagsteknologi för de allra äldsta

Vardagsteknologi för de allra äldsta Vardagsteknologi för de allra äldsta Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Författare: Kristina Nilsson, Emmelie Barenfeld, Synneve Dahlin Ivanoff Textredigering: Torbjörn Jonsson Omslagsfoto: Bildarkivet Ansvarig

Läs mer

Effekter av föräldrastöd. Redovisning av en nationell utvärdering på uppdrag av Socialstyrelsen

Effekter av föräldrastöd. Redovisning av en nationell utvärdering på uppdrag av Socialstyrelsen Effekter av föräldrastöd Redovisning av en nationell utvärdering på uppdrag av Socialstyrelsen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Audiovisuell handledning för de äldre med hörselnedsättning

Audiovisuell handledning för de äldre med hörselnedsättning Audiovisuell handledning för de äldre med hörselnedsättning Ann Eriksson Riikka Ketonen Katri Ylikotila Examensarbete för sjukskötare (YH)-examen Utbildningsprogrammet vård Åbo 2014 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer

Evidensrapport - kognitiv beteendeterapi för social fobi

Evidensrapport - kognitiv beteendeterapi för social fobi UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Arbetsterapi 901 87 UMEÅ Evidensrapport - kognitiv beteendeterapi för social fobi Studentens namn AT 2/08 VT 2011 Kursansvarig: Britt-Inger

Läs mer

EXAMENSARBETE. Sociala mediers påverkan på träningsmotivation. Åsa Jonsson 2013. Filosofie kandidatexamen Psykologi

EXAMENSARBETE. Sociala mediers påverkan på träningsmotivation. Åsa Jonsson 2013. Filosofie kandidatexamen Psykologi EXAMENSARBETE Sociala mediers påverkan på träningsmotivation Åsa Jonsson 2013 Filosofie kandidatexamen Psykologi Luleå tekniska universitet Institution för ekonomi, teknik och samhälle Abstract The interest

Läs mer

Transdiagnostisk terapibehandling fungerar i grupp!

Transdiagnostisk terapibehandling fungerar i grupp! Linda Simson, Gullvi Lundberg, Monica Ohlsson Transdiagnostisk terapibehandling fungerar i grupp! En jämförande studie mellan grupp- och individualterapi för ångest och depression baserad på en omarbetad

Läs mer

PSYKOLOGENS ROLL I PRIMÄRVÅRDEN

PSYKOLOGENS ROLL I PRIMÄRVÅRDEN PSYKOLOGENS ROLL I PRIMÄRVÅRDEN Vikten av psykologisk kompetens inom dagens hälso- och sjukvård Ida L Flink, doktorand i psykologi, leg. psykolog, Center for Health and Medical Psychology (CHAMP), Örebro

Läs mer

Ungdomars rätt till kunskap och vikten av att förstå sitt mående: En intervention i form av psykoedukation kring emotioner, stress och sömnsvårigheter

Ungdomars rätt till kunskap och vikten av att förstå sitt mående: En intervention i form av psykoedukation kring emotioner, stress och sömnsvårigheter UNGDOMARS RÄTT TILL KUNSKAP Ungdomars rätt till kunskap och vikten av att förstå sitt mående: En intervention i form av psykoedukation kring emotioner, stress och sömnsvårigheter Sammanfattning I en kvasiexperimentell

Läs mer

Arbetsterapeuters användning av metoden Motiverande samtal

Arbetsterapeuters användning av metoden Motiverande samtal Arbetsterapeuters användning av metoden Motiverande samtal en enkätstudie Författare: Birgitta Dahl-Johansson, arbetsterapeut Närhälsan Skara rehabmottagning Rapport 2015:6 Rapport 2015:6 FoU i VGR: http://www.researchweb.org/is/vgr/project/157571

Läs mer

C-UPPSATS. Utvärdering av sömnskola med grund i kognitiv beteendeterapi vid insomnia. Mimmi Gustafsson Kristin Liljestam. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Utvärdering av sömnskola med grund i kognitiv beteendeterapi vid insomnia. Mimmi Gustafsson Kristin Liljestam. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2008:014 Utvärdering av sömnskola med grund i kognitiv beteendeterapi vid insomnia Mimmi Gustafsson Kristin Liljestam Luleå tekniska universitet C-uppsats Sjukgymnastik Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

Hur är det på jobbet?

Hur är det på jobbet? Hur är det på jobbet? En utvärdering av arbetsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen vid Arbetsinriktad Rehabilitering - AIR. Rapport från Kompetenscentrum för Schizofreni, Psykiatri Psykos Nr 1/13

Läs mer

Psykosocialt stöd i samband med IVF-behandling. Psychosocial support during IVF-treatment

Psykosocialt stöd i samband med IVF-behandling. Psychosocial support during IVF-treatment KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för kvinnor och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa Kurs: VK- 11 Psykosocialt stöd i samband med IVF-behandling Psychosocial support during IVF-treatment Examensarbete

Läs mer