Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning."

Transkript

1 Kurskatalog 2014/2015

2 Kunskap för konkurrenskraft Konkurrenskraften i en global och föränderlig värld ökar med utbildning. Det gäller både för företag och för enskilda personer.i Sverige finns en stark industri. De stora företagen väljer att stanna i Sverige för att det finns välutbildade personer på alla nivåer och att vi har uppbyggda nätverk så kommunikationen är enkel, etablerade industrikluster gör att tillgången till kompetens blir snabb och smidig. Som arbetsplats är industrin spännande, dynamisk och utvecklande. Det är snabba beslutsvägar och varje enskild persons insats är viktig, alla har ett ansvar för företagets resultat. Ett industrijobb idag är inte längre smutsigt och tungt, utan självständigt, givande och stimulerande. Vi vill att det ska fortsätta vara så. Svetskommissionen har som ett av sina viktigaste mål att stärka alla nivåer av utbildning inom svetsning och fogning. För var skulle vi vara idag om inte de komplexa konstruktioner vi skapar inte hade en fognignsteknik som höll jämna steg? Därför måste vi alla konstant kompetensutveckla oss inom våra egna områden. Svetskommissionen erbjuder ett stort utbud att försäkra er och allas vår framtid med. Fokus ligger på att ge en fullständig bild av de regelverk inom fogning som påverkar olika verksamheter. Dessutom ger vi kurser som stärker andra svetsrelaterade områden som produktivitet, robotsvetsteknik eller materialkurser, för att nämna några. Det är era behov vi på Svetskommissionen vill möta. Tillsammans med våra medlemsföretag har vi kapacitet att uppfylla de flesta. Väl mött! Pia Borg, Kursansvarig Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning. Innehåll: Sida: Företagsanpassad utbildning 3 SSG svets Webbkurs i industrianpassade svetsregler 4 Internationell svetsare 5 IIW Teoretisk utbildning Att konstruera för svetsning 6 Auktorisation för övervakning av svetsarprövning 7 Kvalificering av svetskontrollant 7 Kvalitetssäkring vid svetsning ISO Robotsvetsteknik 9 Svetsade tryckkärl och rör 9 Svetsning och efterbehandling av rostfritt stål 10 Svetsteknisk grundkurs 10 Ökad lönsamhet i svetsande produktion Regelverk och svetsning 11 Kurser och seminarier i samarbete med KTH Industriell limningsteknik 12 Internationell svetsingenjör/svetstekniker 13 Konferenser, möten och seminarier Fogningsdagarna 14 Svetslärarmötet 15 Laserdag I 16 Laserdag II 16 EWF-Specialkurs - Lasersvetsning 16 Praktiska utbildningar 17 Svetsutbildning Gassvetsning, grund TIG gasbågssvetsning TIG gasbågssvetsning, repetition MAG metallbågsvetsning, grund MMA metallbågsvetsning, grund Bli medlem i Svetskommissionen 18 Medlemsansökan 19 Praktiska upplysningar 20 Se för dagsaktuell kurskalender nya kurstilfällen läggs upp löpande! 2

3 Företagsanspassade utbildningar Företagsanpassade kurser Vi ger företagsanpassade kurser för er som har speciella krav, pro dukter och önskemål. Vi kan hjälpa er med att lägga upp utbildningsplan er samt utreda ert kompetensbehov. Tillsammans med våra samarbetspartners och medlemmar vågar vi påstå att vi har ett komplett utbud när det gäller kurser inom området sammanfogning. Självklart kan vi även hålla våra ordinarie kurser direkt för ert företag. Är du intresserad av att internt utbilda egen personal, kontakta kursansvarig Pia Borg för programförslag och offert. Medlemspris för företags anpassade uppdrag: kr/dag oavsett antal deltag are. Kostnad för före drags hållarens resa och logi tillkommer. Företagsanpassade uppdrag Vi anpassar uppdragets längd till era behov och arbetar i workshop format. Vanligtvis så är det lagom med en dag, men ibland ger två dagar ett bättre resultat. Tillverkning, produktstandarder, kontroll och tillsyn vid svetsning En företagsanpassad genomgång om vad vi måste göra för att uppfylla lagar, krav och standarder. Vi sammanställer och presenterar de krav som ställs på er verksamhet. För bästa utbyte görs presentationen och genomgång tillsammans med berörd personal, chefer och svetsansvariga. Mathias Lundin, Vd och tekniksekreterare. Tel , svets.se Mathias ingår i examinationskommittéerna för IWE- och IWSutbildningen. Mathias svarar även för ekonomi och personalfrågor och administrerar standardiseringsarbetets nationella och internationella kontakter. Föredragshållare Mathias Lundin, Svetskommissionen Om ditt företag har en grupp på minst fem deltagare kan vi erbjuda en företagsspecifik utbildning. Kontakta kursansvarig Pia Borg för mer information. Pia Borg, Teknik-och kursansvarig. Tel , svets.se Pia ansvarar bland annat för kursverksamheten och Svetskommissionens rekryteringsverksamhet, Svetslärarmötet och Fogningsdagarna. Kvalitetssäkring vid svetsning SS-EN ISO 3834 Vi gör en företagsanpassad presentation av systemet för kvalitets säkring vid svetsning och de aktiviteter som är aktuella för ditt företag. Para llellt gör vi en nulägesanalys av er nuvarande verksamhet. Den ligger sedan till grund för ert framtida arbete med att införa SS-EN ISO 3834 och certifiering. Detta är en strategisk genomgång av era möjligheter för framtiden och för bästa resultat bör vd, berörda chefer, svetsansvariga, kvalitetsansvariga och tillsynspersonal närvara. Föredragshållare Mathias Lundin eller annan föreläsare från Svetskommissionen. 3

4 Den förenklade svetsutbildningen vänder sig till svetsare, montörer, operatörer, inköpare och leverantörer medan den avancerade vänder sig till svetsansvariga, underhållstekniker, projektledare, arbetsledare, drifttekniker, konstruktörer och konsulter. Gemensamt är att de ofta är handläggare och beställare av svetsarbeten. Tid: Beroende på förkunskaperna är kurstiden beräknad till timmar för denavancerade och 9 12 timmar för den förenklade utbildningen. Pris: Grundkurs kr/deltagare exkl. moms Avancerad kurs kr/deltagare exkl. moms /webgrund för båda kurserna SSG svets har utvecklats av SSAB i Oxelösund, Södra Cell AB Mörrum, Boliden Rönnskär, Korsnäs Frövi och SSG tillsammans med en referensgrupp med experter från Inspecta Sweden AB, DEKRA- Industrial, AGA Gas, YIT, WSP och Force Technology Sweden AB. Industrianpassad utbildning i svetsregler SSG svets är en webbaserad interaktiv utbildning inom svetsområdet som syftar till att tydliggöra vilka lagar och regler som gäller inför svetsarbeten inom industrin. Utbildningen finns i två versioner en förenklad och en avancerad. Utbildningen är främst inriktad på de aktiviteter, som har stor betydelse på svetsens kvalitet. Syfte Svetsning är en fogningsmetod vid tillverkning av stålkonstruktioner och en brusten svets kan orsaka stora kostnader och svåra olycksfall. Därför styrs en stor del av svetsområdet av regler och myndighetskrav. SSG:s svetsutbildning ska öka kännedomen om dessa krav för att få en säkrare industrianläggning, bättre produkter och en ökad beställarkompetens. Delar ur innehållet Ansvar Arbetsprocess vid svetskonstruktion och svetsarbete, liksom vid drift och underhåll Riskhantering och avvikelsehantering Ansvarsuppbyggnad, avtalsgränser och delegeringar Svetsansvarig; svetsansvaret, arbetsuppgifter och svetsarens ansvar Upphandling av svetsarbeten Leverantörens åtagande och ansvar för svetsning Checklistor Kontrakts- och konstruktionsgenomgång Svetsprocedurer och svetsarprövning Genomgång av vilka krav som ställs på svetsförbandet och svetsaren. Kvalitetssäkring Så säkerställs en god svetskvalitet Tryck AFS och PED Stålkonstruktioner i byggnadsverk Säkerhetsklass, dimensionering, spännvidd och spänningskollektiv, förbandsklass Lyftdon Kranar och lyftredskap Reparation Beskriver arbetsprocessen vid reparation 4

5 Internationell svetsare, IW När du känner att det är dags att gå vidare med din utbildning är ett bra alternativ att bli IW-svetsare. Det internationellt godkända diplomet du får efter utbildningen ökar dina chansen att få jobb, både i Sverige och utomlands. Vi har omfattande information om vad det innebär och vilka utbildare som finns i din region. Kvalitetssäkrad utbildning Utbildning till Internationell Svetsare innebär en kvalitetssäkring enligt riktlinjer som godkänts av mer än 30 länder. Skolor som erbjuder utbildningen är insynade och godkända av Svetskommissionen. Godkännandet innebär att skolan uppfyllt IIW:s (International Institute of welding) krav på lärare, svetsutrustning och kvalitetssystem. Kontakta: Lars Johansson, Läs även mer på: /utbildning/svetsutbildning /hur blir jag svetsare Anställ en IW - svetsare fem bra skäl Idag är många skolor i runt om i landet godkända att utbilda Internationella svetsare, IW. För skolorna har godkännandekraven inneburit stora satsningar på vidareutbildning och svetsarprövning av lärare, översyn av lokaler och utrustning och införande av kvalitetsrutiner i utbildningen. Kvaliten på utbildningarna har höjts. Nu är det dags att företagen också efterfrågar IW-svetsare. En del företag känner till IW-utbildningen men långt ifrån alla. Det vill vi ändra på! Häftet berättar om IW-svetsarens gedigna praktiska och teoretiska kunskaper och kvalitetstänkande, något som alla i svetsbranschen bör känna till. Beställ IW-häften (gratis): 5

6 Teoretiskt inriktade utbildningar Kursen vänder sig till konstruktörer och beräkningsingenjörer, personal inom produktion, produktionsutveckling och kvalitetskontroll samt till alla som behöver en bred kunskap om metoder, regelverk och standarder kr exkl. moms för medlemmar kr exkl. moms för övriga Att konstruera för svetsning Målet med kursen är att ge personer som arbetar med svetsade konstruktioner en komplett bild av vad man måste ta hänsyn till när man konstruerar för svetsning. Den kontinuerliga utvecklingen av lagar och standarder kräver ständiga och konstruktiva förändringar. En korrekt konstruerad produkt med rätt ritningsunderlag ger stora fördelar i produktionscykeln. Ett korrekt underlag ger även en säkrare produkt med högre kvalitet och ökad lönsamhet. Innehåll Svetsmetoder, materialval och svetsbarhet. Konstruktion för utmattningsbelastning. Svetsbeteckningar på ritningar. Kvalitets- och acceptanskrav vid svetsning /konstruera QE Quality Engineering Group AB är vår nya samarbetspartner inom kursverksamheten och kan ge stöd åt medlemmar i form av nulägesanalys. Kärnverksamheten är kvalitetssäkring vid svetsning, och man har stor erfarenhet av kvalitetsstyrning vid svetsarbeten och av implementering av kvalitetssystemet SS-EN ISO

7 Auktorisation för övervakning av svetsarprövning Syftet med denna utbildning är att auktorisera person er för att övervaka svetsarprövning av internationella svetsare IW-svetsare enligt SS-EN Utbildningen ger företag rätt kunskap att övervaka svetsarprövning för att själva utfärda intyg enligt SS-EN Innehåll Kursen avslutas med ett skriftligt prov och examination. Vid godkänt prov får kursdeltagare ett intyg från Svetskommissionen. Detta intyg styrker att personen har lämplig kunskap att övervaka svetsarprövning, utföra syning, utföra och bedöma bock-/brytprov samt utfärda intyg enligt SS-EN Kursen ställer inga krav på förkunskaper, men intyget tillsammans med IWS/EWS-diplom ger behörighet för övervakning av svetsarprövning inom IW-utbildningen av svetsare. Den auktoriserade personen får övervaka provläggning, utföra syning, utföra och bedöma bock-/brytprov samt utfärda svetsarprövningsintyg för IW-svetsare under utbildning, enligt SS-EN Föreläsare Ander Kihlander, A. Kihlander Engineering Svetslärare som undervisar och examinerar internationella svetsare (IW) och som ska värdera elevers svetsprover enligt SS-EN Företag och konsulter som avser att genomföra svetsarprövning och utfärda svetsarintyg, svetsare och kontrollanter som i sitt arbete utför kontroll av svetsförband kr exkl. moms för medlemmar kr exkl. moms för övriga Obligatorisk kurslitteratur: SIS handbok 530 och 531. Medlemspris kr exkl. moms, övriga kr exkl. moms /auktorisation Kvalificering av svetskontrollant visuell svetskontroll Ökar kvaliteten ut mot era kunder genom att du får kunskap att självständigt utvärdera kvaliteten hos svetsförband med hjälp av visuell kontroll enligt kravstandarden SS-EN ISO Innehåll Kursen går igenom svetsbeteckningarnas innebörd och deras tillämpningar, svetsdiskontinuiteter (kännetecken och bakomliggande orsaker), standarden för visuell kontroll av svetsförband SS-EN 970, kännedom om mätdon/mätteknik samt rutiner för rapport ering. Kursen avslutas med skriftligt prov och examinering. Exami n eringen leder till ett intyg som krävs för att företaget ska kunna uppfylla kraven i ISO 3834 avseende syning. Föreläsare Ander Kihlander, Kihlander Engineering Svetslärare som undervisar och examinerar internationella svetsare (IW) och som ska värdera elevers svetsprover enligt SS-EN eller Företag och konsulter som avser att genomföra svetsarprövning och utfärda svetsarintyg, svetsare och kontrollanter som i sitt arbete utför kontroll av svetsförband kr exkl. moms för medlemmar kr exkl. moms för övriga Obligatorisk kurslitteratur: SIS handbok och 531. Medlemspris kr exkl. moms, övriga kr exkl. moms /kvalificering 7

8 Kursen riktar sig främst till företagsledare, svetsansvariga, produktions och svetstekniker samt kvalitets och kontrolltekniker vid svetsande företag och beställare av svetsade produkter kr exkl. moms för medlemmar kr exkl. moms för övriga Obligatorisk kurslitteratur: SIS handbok 540. Medlemspris 520 kr exkl. moms, övriga 610 kr exkl. moms /kurs3834 Kvalitetssäkring vid svetsning ISO 3834 Kvalitet och kvalitetssystem vid svetsning är viktigt, oavsett bransch eller produkt ökar kraven beroende på skärpta regelverk eller ökade kundkrav. Ett väl fungerande kvalitetsledningssystem ökar lönsamheten genom att förenkla produktionen, minska reparationer och kassation. Dokumentation av processen och spårbarhet ger stora fördelar i kundkommunikationen. Som bonus ökar det företagets renommé, vilket bidrar till ökad trovärdighet och slutligen stora möjligheter till ökad försäljning. Fördelarna är många och värdet av att ha ett fungerande kvalitetsledningssystem är stort, inte bara för en bättre produktion utan även för att öka lönsamheten. Svetsning definieras som en speciell process, där kvalitet inte kan tillföras genom efterföljande kontroller. Kvalitet måste styras in genom hela arbetet från materialhantering till färdig slutkontroll. Kravbilden har förtydligats inom EU och globalt och den internationella standardiseringen går allt längre. ISO 9000 är otillräckligt för kvalitetsstyrning av svetsrelaterade arbeten, därför rekommenderas svetsande företag att använda SS-EN ISO 3834 vid styrning av svetsarbeten.3834 säkrar spårbarheten i informationen och identifierar alla delar av processen. EN för stålkonstruktioner relaterar till stor del till 3834, har företaget börjat jobba efter 3834 är det enkelt att också börja jobba efter Vi ger en tvådagarskurs som ger deltagarna information om fördelarna med ökad kvalitetsstyrning och förståelse för uppbyggnaden av standarden. Dessutom får deltagarna nyttiga verktyg och råd för att lyckas med implementeringen av kvalitetssystemet SS-EN ISO Ett verkligt praktikfall gås igenom För er som behöver stöd att sätta igång med ISO 3834 Enligt överenskommelse. Avgift nulägesanalys: kr exkl. moms + resekostnader Nulägesanalys ISO 3834 Behöver ditt företag stöd för att komma igång? Vi erbjuder en genomgång av företagets svetsverksamhet med syfte att skapa en plattform för ett kvalitetssystem enligt SS EN ISO Analysen omfattar en dags arbete, med nulägesrapport samt förslag på vidareutveckling.. Fördelarna är många och värdet av att ha ett fungerande kvalitetsledningssystem är stort. 8

9 Robotsvetsteknik, grundkurs En robot är aldrig en bättre svetsare än de människor som programmerar den, därför är det nödvändigt att de yrkesgrupper som arbetar direkt eller indirekt med roboten har tillräcklig kompetens, och förstår hur man skapar en störningsfri produktion. Eftersom utbildningen bedrivs leverantörsoberoende kan samma utbildning erbjudas oavsett vilken robot eller strömkälla kunden har. All personal på företaget kommer därför att få samma synsätt på hur robotsvetsning ska bedrivas. Deltagaren ska efter avslutad utbildning ha förståelse och kunskap för robotiserad svetsning på en sådan nivå att han/hon kan utveckla användandet av robotar i företagets svetsande verksamhet. Innehåll Robottyper och utrustning, ekonomi vid investering av robot, datorstödd produktion med offline-verktyg (bland annat Virtual Arc), smart programmeringsteknik och adaptiv svetsning genom sökning och fogföljning. Företag som planerar att köpa en robot eller som vill förädla befintlig robotsvetsning. Kursen vänder sig främst till produktionspersonal, produktionsledare, svetstekniker, svetsansvariga och företagsledare. Antal platser: kr exkl. moms för medlemmar kr exkl. moms för övriga /robot Svetsade tryckkärl och rör Syftet med denna kurs är att ge deltagaren en vägledning och översikt över vilka lagar, krav och standarder som påverkar konstruktion och svetsning i tryckkärl och rör. Du som tillverkar och använder trycksatta anordningar är skyldig att känna till och följa de föreskrifter som gäller. Kursen utgår från en fallstudie där en hel installation av en trycksatt anorning behandlas från början till slut; från konstruktion och upphandling, genom tillverkning till besiktning och drifttagande. Eftersom många av kraven behandlas i upphandling så innefattas även kontraktsgenomgång i kursen. Innehåll Översikt över vilka lagar och standarder som påverkar trycksatta anordningar och svetsning, upphandling, konstruktionsgenomgång enligt 3834, konstruktion, provning och besiktning, drifttagning och dokumentation. Konstruktörer, beräkningsingenjörer, svetsansvariga, personal inom kvalitetskontroll som arbetar i processen med tillverkningen eller som behöver en bred övergripande kunskap om regelverk och standarder inom området trycksatta anordningar kr exkl. moms för medlemmar kr exkl. moms för övriga /tryckkarl 9

10 Kursen vänder sig till nuvarande och blivande tillverkare och inköpare av rostfria stålkonstruktioner, kvalitets- och svetsansvariga, produktionsansvarig personal och naturligtvis till alla andra som vill lära sig mera om detta viktiga ämne. Kurslitteratur ingår i kursavgiften kr exkl. moms för medlemmar kr exkl. moms för övriga Svetsning och efterbehandling av rostfritt stål I den här kursen får deltagarna grundkunskap om de vanligaste rostfria ståltyperna och hur de olika stålen kan svetsas och efterbehandlas för att optimera materialets egenskaper. Materialval, med tanke på korrosion, behandlas. Kurslitteratur Kurskompendier med presentationer Diverse faktablad Outokumpus korrosionshandbok (engelsk utgåva) Likare för acceptansnivåer för rostfria svetsförband Avesta Finishing Chemicals bethandbok (engelsk utgåva) Avesta Weldings svetshandbok /rf Tekniker, ingenjörer, företagsledare och inköpare. Alla tjänstemän som kommer i kontakt med svetsteknik utan att ha det som huvudsaklig arbetsuppgift kr exkl. moms för medlemmar kr exkl. moms för övriga /svetsteknik Svetsteknisk grundkurs Många tjänstemän, tekniker, ingenjörer och företagsledare arbetar dagligen med svetsteknik. En stor del av dessa känner att kunskap en inom området är begränsad vilket gör det svårt att lösa de problem som uppstår. Svetskommissionen ger därför Svetsteknisk grundkurs för alla som vill lära sig grunderna och känna sig trygg are i sin arbetsroll. Kursen är byggd kring tre yrkesroller produktionstekniker, konstruktör och inköpare. Målet med kursen är att ge en övergripande bild av vad svetsning handlar om, och att beröra alla delar av svetsning som är aktuella i de olika arbetsrollerna. Innehåll Vad är svetsning? Svetsning material och konstruktion. Kvalitetsbegreppet inom svetsande verksamhet. Fallstudier: produktionstekniker, konstruktör och inköpare. Föreläsare Joakim Hedegård, Swerea KIMAB, Stockholm. 10

11 Ökad lönsamhet i svetsande produktion Svetsningen kan göras lönsammare och det är svetstekniker tillsammans med ledningen på företaget som har kunskapen att göra det! Ekonomi är lika viktigt som rätt teknik och högsta kvalitet för att företaget ska stå sig bra i den ökande konkurrensen. Man måste bara veta vilka faktorer som är avgörande för svetsekonomin: Kan en omkonstruktion för att komma åt bättre vara lösningen? En annan svetsmetod? Kan det bli billigare med det dyra tillsatsmaterialet för att det går fortare? Vilka nyckeltal finns att jämföra med? Hur gör man en vettig svetskostnadsberäkning?är en investering i en robotsvetscell vettigt? Målsättning Kursen ger ansvariga inom företaget kunskap om aktiviteter och verktyg för att öka lönsamheten i den svetsande verksamheten., kunskap att undersöka konkreta situationer., och kunskap för att argumentera för förändringar i konkreta ekonomiska termer, även med företagsekonomer. De yrkesgrupper som har stor nytta av kursen är främst konstruktörer, svetsingenjörer och produktionsingenjörer, samt produkteller produktionschefer, inköpare, inköpschefer, marknadschefer och verkställande direktörer kr exkl. moms för medlemmar kr exkl. moms för övriga Innehåll Svetskostnadsberäkningar, företagsekonomiska bedömningar och investeringsberäkningar. Deltagarna får se olika analysverktyg. Beräkningssimuleringar av svetskostnader och känslighetsanalyser kommer att genomföras. Ett antal allmänna verktyg och riktlinjer presenteras, samt tips och exempel som kan vara till stöd och inspiration för det analys- och förändringsarbete den svetsansvarige eller företagsledaren kan ställas inför. Föreläsare Nils Stenbacka, Professor /lonsamhet Regelverk och svetsning Nya Europaregler för utförande av stålkonstruktioner har varit på gång under en längre tid, och 2001 tillkom även en gemensam Europastandard (EN). Standarden SS-EN omfattar och specificerar utföranderegler för alla typer av stålkonstruktioner, bland annat hus, broar, plåtbalkar och fackverkskomponenter. Kursen ger en översikt av EN , stål och svetsning. Målsättning Kursen ger en översikt på hur regelverket påverkar utförandet av stålkonstruktioner och svetsning. Deltagarna ska efter avslutad kurs ha grundkunskap i EN Kurslitteratur I kursen ingår kompendium som behandlar samtliga kapitel i EN Kursen vänder sig till personer som arbetar med stålbyggnad och svetsning, såsom arbetsledare och konstruktörer, stålbyggnadskontrollanter, inköpare, särskilt sakkunniga, kvalitetsansvariga samt övriga i branchen som vill bekanta sig med dessa utföranderegler till Eurokod kr exkl. moms för medlemmar kr exkl. moms för övriga Föreläsare: Stefan Holmberg, FORCE Technology Sweden Göran Lager, FORCE Technology Sweden. /

12 Kurser i samarbete med KTH Verksamma inom konstruktion, produktion och kvalitetsstyrning med anknytning till limning. Limleverantörer och tekniklärare får här en möjlighet att vidga sin syn på lim och limning. 6-7 november november 2014 Kursen avlsutas med tentamen och examinering kr exkl. mons för medlemmar kr exkl. moms för övriga /limning Industriell limningsteknik ett snabbt växande industrisegment med stor potential Limning har stor tillämpning inom svensk industri och utbudet av lim är stort. De ingen jörer som lämnar högskolor och universitet har ofta bristfällig utbildning inom området och därför startas ibland projekt, med limning som fogningsmetod, utan att det finns tillräcklig kunskap om tekniken. Svetskommissionen och KTH arrangerar därför denna kurs om 6 hp i industriell limningsteknik. Målsättningen med kursen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om limningens möjligheter,och om de hänsyn som måste tas för ett lyckat limningsresultat. Med industriell limning avses här limning av metaller, plaster och oorganiska material som glas och keramik. Du får grundläggande kunskap om limningens möjlig heter och de hänsyn som måste tas för ett lyckat resultat. Kursen har ett praktisk/teoretiskt upplägg som inte kräver special kunskaper. Vi går igenom ett rikt referensmaterial av limmade konstruktioner. Grupparbeten ingår i kursen och självstudier tillkommer. Genomgången kurs ger deltagarna kunskaper för att projektera för limmade konstruktioner. Innehåll Limningsmetoder, utformning av limfogar och långtids hållfasthet. Produktionsutrustningar, förbehandling och arbetshygien. Förutsättningar för limning och val av lim beroende på produktkrav. Accelererade provningsmetoder. Kvalitetsstyrning. Kursledare Åke Dolk, Limprojekt ÅD 12

13 Internationell svetsingenjör IWE och Internationell svetstekniker IWT Utbildningen genomförs av Svetskommissionen, Swerea KIMAB, och KTH i samarbete. Kursen löper hela läsåret med heldags-under visning torsdagar och fredagar på KTH, i genomsnitt varannan vecka. Dessutom sker delar av utbildningen på distans. Examinering sker i form skriftliga prov och för IWE även muntligt. För slutexamineringen svarar Svetskommissionen. När delkursernas och slutprovet är avklarade utfärdar Svetskommissionen diplom. Delkurser Svetsteknologi allmän kurs, 6 hp Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om vanliga svetsmetoder, material och vad som händer när man svetsar i materialen. Kursen innehåller grundläggande hållfasthetslära. Svetsteknologi fortsättningskurs, 6 hp Kursen ger ytterligare kunskaper om metoder, material och defektuppkomst och olika sensibiliseringstyper. Kursen inne håller grundläggande kunskap i brottmekanik. OFP, oförstörande provning, 3 hp Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om vanliga metoder för oförstörande provning, deras funktion och applikationsområde. Högre kurs, modul 1, 6 hp Kursen ger fördjupade kunskaper om svetsmetoder, process ernas funktion och prestanda. Högre kurs, modul 2, 6 hp Kursen ger fördjupade kunskaper om konstruktionsmaterial. Högre kurs, modul 3, 6 hp Kursen ger grundläggande kunskaper om hur man ska dimensionera svetsförband, lastpåverkan i konstruktioner och svets beteckningar. Slutkurs mot IWE/IWT, 6 hp Kursen ger kunskaper om kvalitetssäkring, viktiga standarder och goda exempel på hur man löst materialval och fogningsteknik i olika applikationer. Inträdeskrav: Internationell svetsingenjör, IWE - högskoleingenjör/bachelor of Science, B.Sc. Internationell svetstekniker, IWT 4-årigt tekniskt gymnasium, gymnasieingenjör. Ingenjör eller tekniker från motsvarande äldre, minst 3-årig teoretisk utbildning. Examen från 1- eller 2-årig teknikerutbildning efter avslutad naturvetenskaplig gymnasieutbildning. Hösten 2014 www-svets.se/iwe Undervisningsprogram En komplett IW-kurs består av moduler uppdelade i praktisk övning, teoretisk undervisning och examinering. De praktiska övningarna ger den mångsidiga skicklighet som krävs för praktiskt arbete i industrin. Den teoretiska undervisningen ger omfattande förståelse för metoden och grundmaterialets beteende samt ger kunskap om standarder och säkerhetsföreskrifter. Varje modul avlsutas med teoretisk och praktisk examinering. Praktisk examinering sker enligt Europastandarden EN

14 Konferenser, möten och seminarier Alla personer aktiva inom området fogningsteknik och Svetskommissionens medlemmar, Preliminärt daum och plats är: april 2015 i Sundsvall /fogningsdagarna Fogningsdagarna Svetskommissionen samlar årligen företrädare från industrin och branschen för att diskutera nyheter och aktuella frågeställningar. Att branschen årligen får träffas och utbyta erfarenheter ser vi på Svetskommissionen som nödvändigt för att hålla sig i utvecklingens framkant. Vi fortsätter att satsa på presentationer av teknikframgångar och det senaste inom forskningen. Förra året samlade konferensen ca 100 branschföreträdare under två dagars föredrag, studiebesök och kvällsaktiviteter. Konferensen är ett bra tillfälle att träffa representanter från alla delar av branschen. Fogningsdagarna är även Svetskommissionens årsmöte. Det hålls i direkt anslutning till konferensen och riktar sig till våra medlemsrepresentanter. Fogningsdagarna 2014 hölls på Hotell Sunlight i Nyköping. Här ser vi några av de uppskattade föreläsarna. 14

15 Svetslärarmötet Svetslärarmötet är en utbildning som anordnas varje år av Svetskommissionen och Svetstekniska föreningen. Syftet med kursen är att ge svetslärarna och personer i svetsande och utbildande verksamhet den utbildning som krävs för att hålla kunskaperna aktuella. Att uppdatera kompetensen hos våra svetslärare är viktigt. Viktigt för våra skolor och elever men kanske främst för svensk svetsindustri. Genom Svetslärarmötet vill vi bidra till att höja statusen för våra svetslärare, lärarna är en viktig del i att höja statusen på svetsaryrket och säkerställa tillgången på kompetent personal. Just nu pågår arbetet med att ta fram programmet för nästa års konferens. Konferensen kommer att pågå under två dagar med föreläsningar och demonstrationer som visar svetsutrustning, tillbehör, utbildningslitteratur och annat. Högt kvalificerade föredragshållare skapar förutsättningar för ett stort utbyte av kursen. Kursen är möjlig att genomföra tack vare stöd från sponsorer och samarbetspartners. Kursen är avsedd för lärare och utbildningsansvariga inom svetsområdet. Även produktansvariga hos leverantörer av svetsförnödenheter inbjuds att delta. Kursen vänder sig även till dig med IWS-diplom januari 2015, Lustikulla i Stockholm gör din anmälan på /slm kronor exklusive moms. /slm Huvudsamarbetspartners: Samarbetspartners Castolin Scandinavia AB /C.I Pihl// Elga AB / Force Technology Sweden AB / Järnvägsskolan Trafikverket / Liber AB / ScandRail Sweden AB / Svensk Elektrod AB/ voestalpine Böhler Welding Nordic AB 15

16 Konferenser, möten och seminarier inom laserteknik Laserdag II 2014 Laserdag II kommer att äga rum den 28 oktober 2014 hos Trumpf Maskin AB i Alingsås med föredrag om bland annat hybridsvetsning och fixturerings teknik inom tunnplåtsområdet. Dagen kommer att avslutas med verksvisning av Trumpf Maskin AB och ATC/Steeltech i Alingsås. Laserdag I 2015 Laserdag I kommer att äga rum den 19 mars 2015 på Volvo Car Corporation AB i Olofström eller på Högskolan Väst i Trollhättan. Gör din anmälan hos Tid och plats för Laserdag I: Kontakta: Per Westerhult, /laserdag Kontakta: Per Westerhult, /laserdag EWF Specialkurs Lasersvetsning Lasersvetsning är en högproduktiv sammanfogningsmetod för den moderna tillverkande industrin. Metoden ersätter allt mer konventionella svetsmetoder som MIG/MAG-, TIG-, motstånds- och elektronstrålesvetsning. Lasersvetsning är framtidens metod enligt många experter och passar många material och olika produktionsmiljöer. Innehåll Kursen ger Dig ingående teoretiska och praktiska kunskaper om lasersvetsning så att Du kan analysera och utvärdera potentialen för lasersvetsning av Dina applikationer och genomföra lasersvetsprojekt. Ett internationellt diplom, EWFdiplomet, garanterar en utbildning av hög internationell kvalitet som ökar Dina karriärmöjligheter inom svetsområdet. Kursen ges av Luleå tekniska universitet i samarbete med Svetskommissionen som är examinator och European Welding Federation, EWF. Kursen vänder sig till svetsingenjörer, svetstekniker, konstruktörer, produktionstekniker, utvecklingsingenjörer och utbildare som vill skaffa sig kunskap om lasersvetsteknikens möjligheter för rationell och effektiv sammanfogning. Den passar även Dig som arbetar i job-shops, eller företag som har eller funderar på att använda lasersvetsning i produktionen. I kursen används 15 kw fiberlaser och höghastighetsfilmning. Vi planerar också praktiska laserexperiment på distans med videokonferensteknik vi har utvecklat inom CyberLab. Kursen vänder sig till svetsingenjörer, svetstekniker, konstruktörer, produktionstekniker, utvecklingsingenjörer och utbildare som vill skaffa sig kunskap om lasersvetsteknikens möjligheter för rationell och effektiv sammanfogning. Den passar även Dig som arbetar i job-shops, eller företag som har eller funderar på att använda lasersvetsning i produktionen. Ny kurs genomförs under 2015: 4-5 mars mars april Kontakta: Hans Engström, Luleå tekniska universitet för kursinformation Tel: Se för kommande information. 16

17 Praktiskt inriktade utbildningar Svetsutbildningar Dessa svetsutbildningar är på grundnivå och behandlar de praktiska grunderna i de olika metoderna MMA, MIG/MAG, TIG och gas. Utbildningarna ges av Scania Industrigymnasium i samarbete med Svetskommissionen. Grundutbildningarna på fem dagar vänder sig till dig som behöver en grund som är både teoretisk och praktisk. Repetitionsutbildningarna på två dagar vänder sig till dig som är i behov av en praktisk uppdatering, genomgång eller finslipning. De olika kurserna Gasbågsvetsning, TIG, grund, 5 dagar Gas metallbågsvetsning, grund, 5 dagar Metallbågsvetsning, MMA, grund, 5 dagar Gassvetsning, grund, 5 dagar Gasbågsvetsning TIG, repetition, 2 dagar Deltagaren ska efter kursen Kunna hantera och välja utrustning. Vara medveten om skaderiskerna och kunna Hantera skyddsutrustning. Ha grundkunskaper i svetsning, uppställningar och vanliga material. Kurserna vänder sig till dig som har svetsning som en del av dina arbetsuppgifter. Repetitionskurserna vänder sig till dig som utöver det behöver en praktisk genomgång och finslipning. Till målgruppen hör tekniker, installatörer, underhålls- och produktions-personal. Kurserna hålls i Mälardalens Tekniska Gymnasiums lokaler. 5 dagar: kr exkl. moms för medlemmar 5 dagar: kr exkl. moms för övriga 2 dagar: kr exkl. moms för medlemmar 2 dagar: kr exkl. moms för övriga /svetsutbildning 17

18 Bli medlem hos oss information, kunskap och samverkan inom svetsning, limning och mekanisk fogning Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet. Närheten till kompetens och kunskap gör att ni kan ligga på topp när branschen svänger samt snabbt få svar på frågor som hjälper er verksamhet vidare. Tidig information om standarder, ett stort nätverk som ökar affärsmöjligheterna och tillfälle att påverka utvecklingen i branschen ger er möjlighet att ligga steget före konkurrenterna. Ert medlemskap visar att ni är seriösa och verkar för en stark bransch. Genom att stödja vårt arbete med forskning och utbildning stödjer ni hela branschen något som även kommer er till nytta. Medlemsförmåner Vi besvarar era frågor kostnadsfri rådgivning från våra tekniska experter. Ni får tidig information om stand arder vilka som gäller och hur de ska tillämpas. Som del tagare i standardiseringsgrupper kan ni påverka utvecklingen av standarder. Branschernas, besökarnas och utställarnas önskemål är uppfyllda. Vårens mässoa blev en succé och Elmia Svets och Fogningsteknik återkommer. Som medlem i Svetskommissionen får du rabatt på monterhyran. Full tillgång till med pågående arbeten inom regler, standarder och forskning, projektresultat från Fognings centrum och IIW:s senaste tekniska rapporter. Ni får ytterligare kunskap om den tekniska utvecklingen och värdefulla kontakter genom att medverka i vårt nätverk delta i arbets grupper eller internationellt samarbete. Tidningen Svetsen med nyheter och tekniska artiklar om fogningsteknik, samt tillgång till litteratur, tidskrifter och rapporter inom fogningsområdet. Läs mer om vad vi gör på. Mathias Lundin, vd för Svetskommissionen , Box 5073, Stockholm Kontor: Grev Turegatan 12 A Telefon: E-post: Hemsida: Org. nr:

19 Medlemsansökan Företag/organisation Företagsnamn... Adress... Besöksadress... Postnr...Ort... Org.nr....Hemsida... Fakturaadress (utträde anmäls skriftligen senast 30 juni året innan)... Beställningsnummer... Kontaktperson 1 (röstberättigad representant) (* inom företaget) Namn...Avd.... Mobil...Telefon... Funktion*...E-post... Kontaktperson 2 (* inom företaget) Namn...Avd.... Mobil...Telefon... Funktion*...E-post... Företagets vd (eller motsvarande) Namn...Titel... E-post... Medlemskategori, antal andelar (markera tillhörighet med ett kryss) Garant (12) Andelsgränser ordinarie (omsättning, MSEK) Antal Stödjande (5) 1 ( 59) (2014 är avgiften anställda... Ordinarie (1 3) 2 (60 239) kr/andel) svetsare (240 ) skola/institut sek/år svetsrobotar... Certifieringar/ackreditering... Verksamhet (markera med ett eller flera kryss vad ni arbetar med) Allmänna maskinkonstruktioner Aluminium Branschorg. och myndigheter Entreprenad maskiner Underskrift Fordon Forskning Gymnasieskola Industriell limning Järnväg Konsulter Kontrollföretag Mekanisk sammanfogning Plastindustri Reparation Rostfritt Skeppsbyggnad Skärning Stålbyggnad Stål- och metall industri Svetsförnödenheter Tryckkärl Tunnplåt Utbildning Ort...Datum... Namnteckning... Namnförtydligande Box 5073, Stockholm Kontor: Grev Turegatan 12 A Telefon: E-post: Hemsida: Org. nr:

20 Praktiska upplysningar Anmälan Anmäl dig till våra kurser på. Är kursen fulltecknad meddelar vi detta. Du har då förtur till nästa kurstillfälle. Vid för lågt del tagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Din anmälan är bindande. Ange faktureringsadress om annan än företagsadressen, samt eventuellt beställningsnummer. Det är beställarens ansvar att tillhandahålla korrekt beställningsunderlag. Kursavgift Avgift, se respektive kurs. Medlemmar får ett rabatterat pris, se respektive kurs. Doku mentation, lunch och kaffe ingår. Avgiften faktureras före kursstarten. Moms tillkommer. Kursintyg Intyg eller utbildningsbevis utfärdas efter genomgången kurs. Hotell Vi ger förslag på lämpliga hotell i samband med kurs men du får själv boka rum. Vi står ej för eventuell kostnad vid avbeställd logi. Kurslitteratur Vissa kurser har obligatorisk kurslitteratur, se respektive kurs. Handböckerna ska beställas hos oss i samband med din anmälan. All kurslitteratur och material delas ut vid kursstart. I mån av plats erbjuds aktiva högskolestudenter 50% rabatt. Avbeställning Avbeställer du kursen tar vi ut en administrativ avgift på 500 kr fram till två veckor innan kursstart. Om du avbokar mellan en och två veckor innan kursstart debiterar vi halv kursavgift. Vid avbokning en vecka eller senare innan kursstart, eller om du uteblir, debiterar vi hel kursavgift. Avbokning ska göras skriftligen via e-post. Självklart kan någon annan på ditt företag disponera din plats om du är förhindrad att delta. Vi reserverar oss för eventuella ändringar Kontakta gärna Svetskommissionen om du har frågor om innehåll eller önskemål/synpunkter på framtida kurser. Information om kursinnehåll Pia Borg, kursansvarig Telefon: , E-post: svets.se Administration och allmän information Eva Bergstrand, administratör Telefon: E-post: 20

IWS-UTBILDNING HT 2015 International Welding Specialist

IWS-UTBILDNING HT 2015 International Welding Specialist IWS-UTBILDNING HT 2015 International Welding Specialist ARRANGÖR INTRÄDESKRAV OMFATTNING INNEHÅLL voestalpine Böhler Welding Nordic AB i Avesta Svetskommissionen, som av IIW har utsetts till Auktoriserat

Läs mer

För mer information och beställning av kurs kontakta

För mer information och beställning av kurs kontakta Kurs på plats hos Er Branschen utvecklas hela tiden med nya regler, nya material och nya maskiner och metoder. Finns det utvecklingspotential i Er verksamhet? MVR erbjuder sina medlemsföretag kurser på

Läs mer

Efter avslutad modul avläggs ett teoretiskt prov, som rättas av Svetskommissionen. Normal rättningstid 15 arbetsdagar.

Efter avslutad modul avläggs ett teoretiskt prov, som rättas av Svetskommissionen. Normal rättningstid 15 arbetsdagar. Memo Datum 2014-07-03 Kurs för svetsspecialister - IWS Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven, som svetsansvarig/svetskoordinator. Utbildningen bygger på de krav som IIW (International

Läs mer

Inbjudan till 30:e Svetslärarmötet. 29-30 december 2009 i Stockholm

Inbjudan till 30:e Svetslärarmötet. 29-30 december 2009 i Stockholm Inbjudan till 30:e Svetslärarmötet 29-30 december 2009 i Stockholm INBJUDAN FORTBILDNINGSKURS FÖR SVETSLÄRARE Stockholm 29-30 december 2009 Svetskommissionen och Svetstekniska Föreningen inbjuder tillsammans

Läs mer

Detaljerat utbildningsprogram 2015

Detaljerat utbildningsprogram 2015 Detaljerat utbildningsprogram 2015 Förberedande svetsansvarig 4 dagar Utbildning av produktionspersonal för att förberedas på kraven, som svetsansvarig/ svetskoordinator för att klara kraven för EN 1090

Läs mer

5Anställ IW-svetsare. fem bra skäl

5Anställ IW-svetsare. fem bra skäl 5Anställ IW-svetsare fem bra skäl Gedigna praktiska och teoretiska kunskaper Svetsaryrket ställer krav på både yrkesteoretisk kunskap och hantverkskicklighet. Det har IW 1 -svetsaren. Han eller hon har

Läs mer

Anmälan och kursinformation svetsspecialister - IWS

Anmälan och kursinformation svetsspecialister - IWS Anmälan och kursinformation svetsspecialister - IWS Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven, som svetsansvarig/svetskoordinator. Utbildningen bygger på de krav som IIW (International Institute

Läs mer

Information om utbildning

Information om utbildning Datum 2014-10-07 Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 Utbildning av produktionspersonal för att förberedas på kraven, som svetsansvarig/ svetskoordinator. Utbildningen

Läs mer

Inbjudan till 29:e Svetslärarmötet. 8-9 januari 2009 i Stockholm

Inbjudan till 29:e Svetslärarmötet. 8-9 januari 2009 i Stockholm Inbjudan till 29:e Svetslärarmötet 8-9 januari 2009 i Stockholm INBJUDAN FORTBILDNINGSKURS FÖR SVETSLÄRARE Stockholm den 8-9 januari 2009 Svetskommissionen och Svetstekniska Föreningen inbjuder tillsammans

Läs mer

Gymnasieskolans industritekniska program med svetsinriktning eller Slutbetyg från verkstadsskola 2 år, plåt och svetslinje

Gymnasieskolans industritekniska program med svetsinriktning eller Slutbetyg från verkstadsskola 2 år, plåt och svetslinje IWS utbildning - I Sundsvall - Start: Sundsvall måndag 28 september 2015 Sista ansökningsdatum 14 september 2015 Utbildningen arrangeras av Inwenco AB. Varje modul avslutas med tentamen. När dessa är godkända

Läs mer

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 Datum 2013-03-25 rev 3 Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven, som svetsansvarig. Utbildningen bygger på de delar,

Läs mer

Anmälan och kursinformation svetsspecialister - IWS

Anmälan och kursinformation svetsspecialister - IWS Anmälan och kursinformation svetsspecialister - IWS Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven som svetsansvarig/svetskoordinator. Utbildningen bygger på de krav som IIW (International Institute

Läs mer

Anmälan och kursinformation för förkortad utbildning till svetsspecialist - IWS

Anmälan och kursinformation för förkortad utbildning till svetsspecialist - IWS Anmälan och kursinformation för förkortad utbildning till svetsspecialist - IWS Utbildning till dig som tidigare har studerat en YH-utbildning och läst IWS-utbildning, men ej erhållit ditt diplom p.g.a.

Läs mer

IWS. Bli Internationell Svetsspecialist

IWS. Bli Internationell Svetsspecialist Bli Internationell Svetsspecialist IWS Nu kan du läsa till svetsspecialist i Stockholm. Med gedigen erfarenhet och kunnande från Svenska Elektrod och AGA i ryggen kommer du som IWS att stå väl rustad inför

Läs mer

Kurser i plastsvetsning. Academy

Kurser i plastsvetsning. Academy Plastsvetsning GPA Academy Kurser i plastsvetsning Academy Vårt kursutbud Här finner du vårt kursutbud i det vi kallar för GPA Academy, detta är de standardkurser vi har. Finner du inte det du söker så

Läs mer

Certifierande kurs i plastsvetsning. Academy

Certifierande kurs i plastsvetsning. Academy Plastsvetsning GPA Academy Certifierande kurs i plastsvetsning Academy GPA kan som första utbildningsföretag i Sverige erbjuda kurser i plastsvetsning där deltagarna har möjlighet att certifieras av Svetskommissionen

Läs mer

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS- EN 1090-2

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS- EN 1090-2 Datum 2013-11-19 Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS- EN 1090-2 Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven, som svetsansvarig/svetskoordinator. Utbildningen bygger på

Läs mer

Gymnasieskolans industritekniska program med svetsinriktning eller Slutbetyg från verkstadsskola 2 år, plåt och svetslinje

Gymnasieskolans industritekniska program med svetsinriktning eller Slutbetyg från verkstadsskola 2 år, plåt och svetslinje IWS utbildning - I Sundsvall - Start: Sundsvall måndag 3 oktober 2016 Sista ansökningsdatum fredag 16 september 2016 Utbildningen arrangeras av Inwenco AB. Varje modul avslutas med tentamen. När dessa

Läs mer

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 utförandeklass EXC 2

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 utförandeklass EXC 2 Datum 2013-09-15 Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 utförandeklass EXC 2 Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven, som svetsansvarig. Utbildningen bygger

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

CBI Kursverksamhet Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet

CBI Kursverksamhet  Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet CBI Kursverksamhet www.cbi.se Kurskatalog 2018 RISE CBI Betonginstitutet CBIs kursverksamhet CBI har bedrivit kursverksamhet sedan 1940-talet, såväl öppna som företagsinterna. Den största andelen har genom

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Fogningsdagarna 2015

Fogningsdagarna 2015 Fogningsdagarna 2015 Svetskommissionen och fogningen i Sverige Vilken plats har fogning i Sverige? En stor del av vår BNP En viktig arbetsgivare: 20 000 heltidssvetsare, 200 000-250 000 som arbetar med

Läs mer

!Vet du att... IWS. Kursstart 4 september Bli Internationell Svetsspecialist

!Vet du att... IWS. Kursstart 4 september Bli Internationell Svetsspecialist Kursstart 4 september 2017!Vet du att... ISO 3834 kräver motsvarande IWS som en lägsta utbildningsnivå för ansvarig för tillsyn vid svetsning. Kopplingen mellan ISO 3834 och EN 1090 avgör att IWS är nivån

Läs mer

MontageledarN. Svetsansvarig.se. Utbildning. Svetsansvarig i Sverige AB

MontageledarN. Svetsansvarig.se. Utbildning. Svetsansvarig i Sverige AB Utbildning MontageledarN Kursinformation MontageledarN Kursen riktar sig till personer, som leder montage, montörer, tillverkningsledare eller projektledare av stålkonstruktioner enligt EN 1090-2. Utbildningen

Läs mer

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10 ISO 3834 Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Styrande kvalitetskrav vid svetsning - Översikt Kvalitetssystem SS-ISO 9000:2000 Kvalitetskrav för svetsning SS-EN ISO

Läs mer

Hur blir en standard en standard? Mathias Lundin, Svetskommissionen

Hur blir en standard en standard? Mathias Lundin, Svetskommissionen Hur blir en standard en standard?, Svetskommissionen Innehåll Svetskommissionens roll Grundprinciper bra att falla tillbaka på vid standardisering Vad är en standard? definition, intention, drivkraft Hur

Läs mer

Svetskommissionen och fogningen i Sverige

Svetskommissionen och fogningen i Sverige Svetskommissionen och fogningen i Sverige Vilken plats har fogning i Sverige? En stor del av vår BNP En viktig arbetsgivare: 20 000 heltidssvetsare, 200 000-250 000 som arbetar med svetsning Hög kunskapsnivå

Läs mer

Nyheter inom svetsområdet. Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB 2014-10-27

Nyheter inom svetsområdet. Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB 2014-10-27 Nyheter inom svetsområdet Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB 1 Lite om innehållet Marknadstrender Svetsning En speciell process Nyheter på standardområdet Svetsarprövning Smältsvetsning

Läs mer

Makes Industry Grow. IIWs rekommendationer för utmattnings-dimensionering av svetsade konstruktioner, SK7

Makes Industry Grow. IIWs rekommendationer för utmattnings-dimensionering av svetsade konstruktioner, SK7 Kurskatalog 2011 Utformning av svetsade plåtkonstruktioner Måndag - onsdag den 17-19 jan 2011 kl. 8-17 (18 på tis) Kurs i Svetsteknik Måndag - onsdag den 31 jan 2 feb 2011 kl. 9-17 Design for Purpose of

Läs mer

Kurser och branschdagar 2016

Kurser och branschdagar 2016 Kurser och branschdagar 2016 SBMIs branschdagar är öppna för SBMIs medlemmar och myndighetspersoner inom t ex länsstyrelser, kommuner och statliga verk. Inte medlem? Kontakta oss gärna för medlemskap Kurser:

Läs mer

Svetsning i Sverige. Lars Johansson, Svetskommissionen, Fogningsdagarna, 16-17 april 2015, Sundsvall 1

Svetsning i Sverige. Lars Johansson, Svetskommissionen, Fogningsdagarna, 16-17 april 2015, Sundsvall 1 Svetsning i Sverige Lars Johansson, Svetskommissionen, Fogningsdagarna, 16-17 april 2015, Sundsvall 1 Totala arbetskraftskostnaden för anställda i tillverkningsindustrin 2013 (SEK/timme) 450 400 350 300

Läs mer

2 kurser i. Gummiteknologi. 1 - processindustri, 5poäng. 2 - Befintliga och framtida tillämpningar, 5poäng 1 + 2. Kursstart januari 2007

2 kurser i. Gummiteknologi. 1 - processindustri, 5poäng. 2 - Befintliga och framtida tillämpningar, 5poäng 1 + 2. Kursstart januari 2007 I 1 + 2 2 kurser i 1 - processindustri, 5poäng Kursstart januari 2007 2 - Befintliga och framtida tillämpningar, 5poäng Kursstart september 2007 Utbildning i Användningen av gummimaterial ökar i rask takt.

Läs mer

GPA Academy. Utbildningar 2016. Plastsvetsning i världsklass

GPA Academy. Utbildningar 2016. Plastsvetsning i världsklass GPA Academy Utbildningar 2016 Plastsvetsning i världsklass Varför certifiering? För dig som beställare När du anlitar en EWF-certifierad svetsare vet du vad du får. En person som har genomgått en utbildning

Läs mer

Utbildningar SP Brandteknik 2013

Utbildningar SP Brandteknik 2013 Utbildningar SP Brandteknik 2013 Har dina medarbetare rätt kompetens för att möta de nya krav som ställs? SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Rätt utbildning är alltid en god investering för ut-veckling,

Läs mer

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I phone. Sök på Svetsteknik 1 Föredragshållare Björn Lindhe

Läs mer

Kursprogram hösten 2010

Kursprogram hösten 2010 Kursprogram hösten 2010 Vi ger utbildning du direkt har nytta av. En dag med det du behöver! Snabbt, enkelt och flexibelt! Våra lärare är konsulter med lång praktisk erfarenhet av uppdrag inom sina områden.

Läs mer

Väl kommen 2008 till höstens kurser

Väl kommen 2008 till höstens kurser Välkommen till höstens kurser 2008 Vill du hålla dig uppdaterad om senaste nytt inom försäkrings området? Ja, då ska du passa på att delta på en eller flera av de kurser som Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation

Läs mer

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik 1 Vad innebär SS-EN 3834: Olika

Läs mer

Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5

Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5 Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5 SP Borås 23, 24 november 2010 med prov 7 december 2010 NU ENLIGT EUROKOD 5 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2010-09-07 2 (6) MÅLGRUPP

Läs mer

GPA Academy. Utbildningar Plastsvetsning i världsklass

GPA Academy. Utbildningar Plastsvetsning i världsklass GPA Academy Utbildningar 2016 Plastsvetsning i världsklass Varför certifiering? För dig som beställare Utbildningsansvariga har helgarderat sig När du anlitar en EWF-certifierad svetsare vet genom att

Läs mer

Standardisering inom svetsområdet. Mathias Lundin, Svetskommissionen

Standardisering inom svetsområdet. Mathias Lundin, Svetskommissionen Standardisering inom svetsområdet Mathias Lundin, Svetskommissionen SVETSKOMMISSIONEN - branschorganisation i frontlinjen Främjar fogningstekniken sedan 1931 Ca 400 medlemsföretag Informations- och kunskapsspridning

Läs mer

Därför vill vi ha välutbildade svetsare!! Imtech:s perspektiv Svetslärarmötet 14:e jan -2016. Patrik Pettersson Weldingcoordinator IWE, IWSD-C

Därför vill vi ha välutbildade svetsare!! Imtech:s perspektiv Svetslärarmötet 14:e jan -2016. Patrik Pettersson Weldingcoordinator IWE, IWSD-C Därför vill vi ha välutbildade svetsare!! Imtech:s perspektiv Svetslärarmötet 14:e jan -2016 Patrik Pettersson Weldingcoordinator IWE, IWSD-C Agenda Min bakgrund Vad är Imtech VS-teknik AB? Vad bör svetsaren

Läs mer

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000. Datum Företagsutveckling 2000 AB Vår ref. 00-11-16 Lars Hålén Er ref. Bilaga A 14 OFFERT / UPPDRAG NR: 046X Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Läs mer

Kompetens- kartläggning av. svetsare

Kompetens- kartläggning av. svetsare Kompetens- kartläggning av svetsare Innehåll 3 Förord 4 En grundlig undersökning 6 Arbetslivskontakter vid fördjupad kartläggning 8 Fördjupad kartläggning steg för steg 11 Blanketter och länkar SVEMEK

Läs mer

Inspektions- och provningstekniker IPT. Arbetsmarknadsutbildning

Inspektions- och provningstekniker IPT. Arbetsmarknadsutbildning Inspektions- och provningstekniker IPT Arbetsmarknadsutbildning Inspektions- och provningstekniker Utbildningslängd 3v förberedande utbildning, FUB + 47v = 50v Inspektions- och provningstekniker Under

Läs mer

Polymera förpackningsmaterial

Polymera förpackningsmaterial Polymera förpackningsmaterial Ny kurs i Polymera förpackningsmaterial Utbildning i Polymera förpackningsmaterial Rätt utbildning på rätt plats Målgrupp Förpackningsbranschen är en stor och strategisk mycket

Läs mer

Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute

Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137 Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Dagens presentation Material- och produktkrav enligt Direktivet för tryckbärande anordningar PED 2013-04-17

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

Välkommen till höstens kurser 2007

Välkommen till höstens kurser 2007 Välkommen till höstens kurser 2007 Vill du hålla dig uppdaterad om senaste nytt inom försäkringsområdet? Ja, då ska du passa på att delta på en eller flera av de kurser som Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation

Läs mer

Härdplaster och kompositer. Materialdesign. med härdplaster och kompositer, 5poäng

Härdplaster och kompositer. Materialdesign. med härdplaster och kompositer, 5poäng Härdplaster och kompositer Materialdesign med härdplaster och kompositer, 5poäng Utbildning i materialdesign med härdplaster och kompositer Under de senaste tio åren har polymerteknologin utvecklats explosionsartat.

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

Genom att dokumentera och anpassa företagets rutiner så att de tillgodoser

Genom att dokumentera och anpassa företagets rutiner så att de tillgodoser 6 Kvalitetssystemet 25 6.1 Allmänt Genom att dokumentera och anpassa företagets rutiner så att de tillgodoser standardens krav skapas ett kvalitetssystem. Med begreppet rutin avses i detta sammanhang ett

Läs mer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer , UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer 2 3 SIDA BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR. GRUNDKURS BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR.

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 15 16 mars 2016 18 19 oktober 2016 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

Filterskola Steg 2 - Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotel, Gävle Väst När: 15 & 16 Oktober

Filterskola Steg 2 - Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotel, Gävle Väst När: 15 & 16 Oktober Filterskola Steg 2 - Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotel, Gävle Väst När: 15 & 16 Oktober Filterskolan för industrin vänder sig till alla som arbetar med hydraulik- och smörjsystem eller

Läs mer

Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig och ditt företag till föreningens vårmöte den i Nyköping

Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig och ditt företag till föreningens vårmöte den i Nyköping Inbjudan Huvudartiklar: Höstmötet. en succe. Varför mötas? Fler krafter gör jobbet enklare. Dags att anmäla sig till vårmötet! Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig

Läs mer

Uppdragsutbildningar. Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov.

Uppdragsutbildningar. Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov. Uppdragsutbildningar Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov. Truckutbildning (A, B och C) A-, B- eller C-utbildning

Läs mer

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING Med fokus på AVANCERAD SVETSNING VI VILL HA KRÄVANDE KUNDER Med högt ställda krav på sina produkter Det är också på det sättet vi utvecklats och tillhör nu de främsta leverantörerna på marknaden. Vår framtidstilltro

Läs mer

Elföreskrifter & installationsregler

Elföreskrifter & installationsregler Elföreskrifter & installationsregler vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA 2 Elföreskrifter & instllationsregler

Läs mer

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21 NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 1 NYTT REGELVERK STÅLKONSTRUKTIONER REGELVERKET INNEHÅLLER TVÅ TYPER AV REGLER DIMENSIONERINGSREGLER EN 1990 EN 1999 (Eurokoder) BOVERKETS FÖRESKRIFTER OCH

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 PM Version 4 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Inläsningstjänst startar en utbildningsverksamhet inom området läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Under våren 2014 planeras

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET

INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET Vill du bli eftertraktad på arbetsmarknaden och kunna ta ett jobb direkt efter studenten? Industritekniska programmet på Västerviks Gymnasium är yrkesutbildningen för dig som

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Hyresjuridik - grundkurs Hyreslagens bestämmelser, är grundbulten för ett bostadsföretags verksamhet. Därför

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs Fördjupningskurs Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs På den här kursen får du grundläggande kunskaper om momsredovisning inom fastighetsbranschen. Vi reder

Läs mer

Ny utgåva av EN 287-1

Ny utgåva av EN 287-1 Ny utgåva av EN 287-1 Svets & Tryck 2012, Götebrg, Svetskmmissinen mathias.lundin@svets.se 1 VAD FÅR JAG SOM MEDLEM I SVETSKOMMISSIONEN? Tillgång till ett nätverk av > 400 experter Möjlighet att delta

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Vi bryter branschens mönster varje dag Under ett och samma tak levererar vi pneumatik, industriventiler, linjärteknik och profiler En unik mix av produktprogram Öbergs - en oberoende

Läs mer

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar)

Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Utbildning Maskinsäkerhet & CE (4 delar) Välkommen till de uppskattade CE-kurserna hos JL Safety AB. Gå en eller flera dagar, rabatt från deltagare nr 2 från samma företag. Del 1 Grundkurs i Maskinsäkerhet

Läs mer

KURSPROGRAM. Maskinsäkerhet

KURSPROGRAM. Maskinsäkerhet Maskinsäkerhet KURSINFORMATION Innehåll: KURSINFORMATION:» Våra kurser kan genomföras i hela Sverige och anpassas efter era önskemål gällande innehåll, nivå och längd... 03» Våra kurser vänder sig till...

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Beskärning av buskar och träd Du som arbetar i en skötselförvaltning eller i ett skötselföretag och inte vet

Läs mer

VÄGEN TILL CERTIFIERING I HYDRAULIK.

VÄGEN TILL CERTIFIERING I HYDRAULIK. VÄGEN TILL CERTIFIERING I. Vi ska här enkelt beskriva de olika vägar som finns för att komma igång med sin certifiering. Beskrivning: Det finns 3 st. yrkeskategorier för certifiering inom hydraulik: Underhållstekniker:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KURSER FRÅN SWEREA VIRTUAL LAB 2016 2 KURSER INOM SWEREA VIRTUAL LAB 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SWEREA VIRTUAL LAB 3 GJUTSIMULERING - SWEREA SWECAST 4 KOMPOSITDIMENSIONERING - SWEREA

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR HÖSTEN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR HÖSTEN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR HÖSTEN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Ny utbildning medicinteknik och mjukvara Lär dig mer om IT i vården. Nordic Medical Advisor

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT CallCenter Institute Support Services Institute ITQ Nordic Institute Medlemsfolder ITQ har funnits sedan 1997 och är ett inspirerande och kompetenshöjande

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDRA NORRLAND

KURSKATALOG HSB SÖDRA NORRLAND KURSKATALOG HSB SÖDRA NORRLAND HÖSTEN 2015 VÅREN 2016 1 KUNSKAP GÖR ARBETET I STYRELSEN ROLIGARE Att arbeta i styrelsen i en bostadsrättsförening är en stor och rolig utmaning. Du ingår i en grupp som

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

Utbildningsplaner Inventor

Utbildningsplaner Inventor Utbildningsplaner Grundkurs Fortsättning Superingenjör Administratör Sheetmetal Visualisering Professional är: Kunskap är vägen till framgång Framgångsrika företag satsar på utbildning för att snabbt få

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag Kurser och Seminarier Hösten 2015 sförteckning Frukostseminarium: Hållbara Chefer... 3 Frukostseminarium: CFI Chefsfunktionsindex... 4 Frukostseminarium: Kulturanalysen ett avgörande komplement till strategiska

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Kurser och konferenser okt - dec 2014

Kurser och konferenser okt - dec 2014 Drygt 50 olika kurser Kurser och konferenser okt - dec 2014 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

Utbildningsplaner. AutoCAD Architecture

Utbildningsplaner. AutoCAD Architecture Utbildningsplaner Fortsättning Viz Render är: Kunskap är vägen till framgång Framgångsrika företag satsar på utbildning för att snabbt få en effektivisering och höja produktiviteten. Detta leder i sin

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap.

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. RÄTT KUNSKAP GER MER. VI VILL GE DIG DET BÄSTA. KVALITET OCH KUNDNÖJDHET GÅR ALLTID FÖRST. TEKNOLOGISK INSTITUT är ett av

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

MOBIL HEMREHABILITERING- KVALITETSKRITERIER OCH MÄTINSTRUMENT

MOBIL HEMREHABILITERING- KVALITETSKRITERIER OCH MÄTINSTRUMENT Inbjudan till nätverksträff/ utvecklingsseminarium 369 MOBIL HEMREHABILITERING- KVALITETSKRITERIER OCH MÄTINSTRUMENT Ett första steg i en fungerande kvalitetssäkring Kvalificerad mobil hemrehabilitering

Läs mer

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet Industritekniska programmet IN Vill du bli eftertraktad på arbetsmarknaden och kunna ta ett jobb direkt efter studenten? Industritekniska programmet på Västerviks Gymnasium är yrkesutbildningen för dig

Läs mer

VILL DU UTVECKLA UNDERVISNINGEN I SKOLAN?

VILL DU UTVECKLA UNDERVISNINGEN I SKOLAN? VILL DU UTVECKLA UNDERVISNINGEN I SKOLAN? Matena en lärarfortbildning med fokus på matematik, teknik och naturvetenskap LÄRARE FÖRETAG KOMMUN Vi har börjat jobba mer med uppfinningar i skolan och diskuterar

Läs mer

HSB UMEÅ UTBILDNINGSKATALOG

HSB UMEÅ UTBILDNINGSKATALOG HSB UMEÅ UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 1 2 KOMPETENSUTVECKLA DIG MED HSB! Välkommen till ett nytt kursår med HSB Umeå! Du som är invald i styrelsen i din bostadsrättsförening har fått ett ansvarsfullt uppdrag.

Läs mer

Utbildning inom fiberoptik

Utbildning inom fiberoptik Utbildning inom fiberoptik Bygger din kompetens Utbildning inom Fiberoptik Fiberoptiken kan ses som den förmedlare som förser oss med information, kommunikation och interaktivitet. Genom optokablar finns

Läs mer

Permanenta förband inte bara svetsning 2013-04-17

Permanenta förband inte bara svetsning 2013-04-17 Permanenta förband inte bara svetsning 1 Behållare av stål Svetsning 2 Behållare av glasfiberarmerad epoxi Laminering 3 Värmeväxlare Expansionsförband 4 Värmeväxlare Expansionsförband 5 Rörledning Lödning

Läs mer

Information för anmälan till distansutbildning

Information för anmälan till distansutbildning Information för anmälan till distansutbildning Förebyggandets konst - föräldrastöd 7.5 högskolepoäng, Kurskod: FH401U Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Örebro universitet inbjuder till en distansutbildning

Läs mer

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV 8 dagar med förändringskunskap och processverktyg, 2015-2016 Tror du att: Lärande och utveckling är nödvändigt för att hantera krävande uppgifter

Läs mer