Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning."

Transkript

1 Kurskatalog 2014/2015

2 Kunskap för konkurrenskraft Konkurrenskraften i en global och föränderlig värld ökar med utbildning. Det gäller både för företag och för enskilda personer.i Sverige finns en stark industri. De stora företagen väljer att stanna i Sverige för att det finns välutbildade personer på alla nivåer och att vi har uppbyggda nätverk så kommunikationen är enkel, etablerade industrikluster gör att tillgången till kompetens blir snabb och smidig. Som arbetsplats är industrin spännande, dynamisk och utvecklande. Det är snabba beslutsvägar och varje enskild persons insats är viktig, alla har ett ansvar för företagets resultat. Ett industrijobb idag är inte längre smutsigt och tungt, utan självständigt, givande och stimulerande. Vi vill att det ska fortsätta vara så. Svetskommissionen har som ett av sina viktigaste mål att stärka alla nivåer av utbildning inom svetsning och fogning. För var skulle vi vara idag om inte de komplexa konstruktioner vi skapar inte hade en fognignsteknik som höll jämna steg? Därför måste vi alla konstant kompetensutveckla oss inom våra egna områden. Svetskommissionen erbjuder ett stort utbud att försäkra er och allas vår framtid med. Fokus ligger på att ge en fullständig bild av de regelverk inom fogning som påverkar olika verksamheter. Dessutom ger vi kurser som stärker andra svetsrelaterade områden som produktivitet, robotsvetsteknik eller materialkurser, för att nämna några. Det är era behov vi på Svetskommissionen vill möta. Tillsammans med våra medlemsföretag har vi kapacitet att uppfylla de flesta. Väl mött! Pia Borg, Kursansvarig Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning. Innehåll: Sida: Företagsanpassad utbildning 3 SSG svets Webbkurs i industrianpassade svetsregler 4 Internationell svetsare 5 IIW Teoretisk utbildning Att konstruera för svetsning 6 Auktorisation för övervakning av svetsarprövning 7 Kvalificering av svetskontrollant 7 Kvalitetssäkring vid svetsning ISO Robotsvetsteknik 9 Svetsade tryckkärl och rör 9 Svetsning och efterbehandling av rostfritt stål 10 Svetsteknisk grundkurs 10 Ökad lönsamhet i svetsande produktion Regelverk och svetsning 11 Kurser och seminarier i samarbete med KTH Industriell limningsteknik 12 Internationell svetsingenjör/svetstekniker 13 Konferenser, möten och seminarier Fogningsdagarna 14 Svetslärarmötet 15 Laserdag I 16 Laserdag II 16 EWF-Specialkurs - Lasersvetsning 16 Praktiska utbildningar 17 Svetsutbildning Gassvetsning, grund TIG gasbågssvetsning TIG gasbågssvetsning, repetition MAG metallbågsvetsning, grund MMA metallbågsvetsning, grund Bli medlem i Svetskommissionen 18 Medlemsansökan 19 Praktiska upplysningar 20 Se för dagsaktuell kurskalender nya kurstilfällen läggs upp löpande! 2

3 Företagsanspassade utbildningar Företagsanpassade kurser Vi ger företagsanpassade kurser för er som har speciella krav, pro dukter och önskemål. Vi kan hjälpa er med att lägga upp utbildningsplan er samt utreda ert kompetensbehov. Tillsammans med våra samarbetspartners och medlemmar vågar vi påstå att vi har ett komplett utbud när det gäller kurser inom området sammanfogning. Självklart kan vi även hålla våra ordinarie kurser direkt för ert företag. Är du intresserad av att internt utbilda egen personal, kontakta kursansvarig Pia Borg för programförslag och offert. Medlemspris för företags anpassade uppdrag: kr/dag oavsett antal deltag are. Kostnad för före drags hållarens resa och logi tillkommer. Företagsanpassade uppdrag Vi anpassar uppdragets längd till era behov och arbetar i workshop format. Vanligtvis så är det lagom med en dag, men ibland ger två dagar ett bättre resultat. Tillverkning, produktstandarder, kontroll och tillsyn vid svetsning En företagsanpassad genomgång om vad vi måste göra för att uppfylla lagar, krav och standarder. Vi sammanställer och presenterar de krav som ställs på er verksamhet. För bästa utbyte görs presentationen och genomgång tillsammans med berörd personal, chefer och svetsansvariga. Mathias Lundin, Vd och tekniksekreterare. Tel , svets.se Mathias ingår i examinationskommittéerna för IWE- och IWSutbildningen. Mathias svarar även för ekonomi och personalfrågor och administrerar standardiseringsarbetets nationella och internationella kontakter. Föredragshållare Mathias Lundin, Svetskommissionen Om ditt företag har en grupp på minst fem deltagare kan vi erbjuda en företagsspecifik utbildning. Kontakta kursansvarig Pia Borg för mer information. Pia Borg, Teknik-och kursansvarig. Tel , svets.se Pia ansvarar bland annat för kursverksamheten och Svetskommissionens rekryteringsverksamhet, Svetslärarmötet och Fogningsdagarna. Kvalitetssäkring vid svetsning SS-EN ISO 3834 Vi gör en företagsanpassad presentation av systemet för kvalitets säkring vid svetsning och de aktiviteter som är aktuella för ditt företag. Para llellt gör vi en nulägesanalys av er nuvarande verksamhet. Den ligger sedan till grund för ert framtida arbete med att införa SS-EN ISO 3834 och certifiering. Detta är en strategisk genomgång av era möjligheter för framtiden och för bästa resultat bör vd, berörda chefer, svetsansvariga, kvalitetsansvariga och tillsynspersonal närvara. Föredragshållare Mathias Lundin eller annan föreläsare från Svetskommissionen. 3

4 Den förenklade svetsutbildningen vänder sig till svetsare, montörer, operatörer, inköpare och leverantörer medan den avancerade vänder sig till svetsansvariga, underhållstekniker, projektledare, arbetsledare, drifttekniker, konstruktörer och konsulter. Gemensamt är att de ofta är handläggare och beställare av svetsarbeten. Tid: Beroende på förkunskaperna är kurstiden beräknad till timmar för denavancerade och 9 12 timmar för den förenklade utbildningen. Pris: Grundkurs kr/deltagare exkl. moms Avancerad kurs kr/deltagare exkl. moms /webgrund för båda kurserna SSG svets har utvecklats av SSAB i Oxelösund, Södra Cell AB Mörrum, Boliden Rönnskär, Korsnäs Frövi och SSG tillsammans med en referensgrupp med experter från Inspecta Sweden AB, DEKRA- Industrial, AGA Gas, YIT, WSP och Force Technology Sweden AB. Industrianpassad utbildning i svetsregler SSG svets är en webbaserad interaktiv utbildning inom svetsområdet som syftar till att tydliggöra vilka lagar och regler som gäller inför svetsarbeten inom industrin. Utbildningen finns i två versioner en förenklad och en avancerad. Utbildningen är främst inriktad på de aktiviteter, som har stor betydelse på svetsens kvalitet. Syfte Svetsning är en fogningsmetod vid tillverkning av stålkonstruktioner och en brusten svets kan orsaka stora kostnader och svåra olycksfall. Därför styrs en stor del av svetsområdet av regler och myndighetskrav. SSG:s svetsutbildning ska öka kännedomen om dessa krav för att få en säkrare industrianläggning, bättre produkter och en ökad beställarkompetens. Delar ur innehållet Ansvar Arbetsprocess vid svetskonstruktion och svetsarbete, liksom vid drift och underhåll Riskhantering och avvikelsehantering Ansvarsuppbyggnad, avtalsgränser och delegeringar Svetsansvarig; svetsansvaret, arbetsuppgifter och svetsarens ansvar Upphandling av svetsarbeten Leverantörens åtagande och ansvar för svetsning Checklistor Kontrakts- och konstruktionsgenomgång Svetsprocedurer och svetsarprövning Genomgång av vilka krav som ställs på svetsförbandet och svetsaren. Kvalitetssäkring Så säkerställs en god svetskvalitet Tryck AFS och PED Stålkonstruktioner i byggnadsverk Säkerhetsklass, dimensionering, spännvidd och spänningskollektiv, förbandsklass Lyftdon Kranar och lyftredskap Reparation Beskriver arbetsprocessen vid reparation 4

5 Internationell svetsare, IW När du känner att det är dags att gå vidare med din utbildning är ett bra alternativ att bli IW-svetsare. Det internationellt godkända diplomet du får efter utbildningen ökar dina chansen att få jobb, både i Sverige och utomlands. Vi har omfattande information om vad det innebär och vilka utbildare som finns i din region. Kvalitetssäkrad utbildning Utbildning till Internationell Svetsare innebär en kvalitetssäkring enligt riktlinjer som godkänts av mer än 30 länder. Skolor som erbjuder utbildningen är insynade och godkända av Svetskommissionen. Godkännandet innebär att skolan uppfyllt IIW:s (International Institute of welding) krav på lärare, svetsutrustning och kvalitetssystem. Kontakta: Lars Johansson, Läs även mer på: /utbildning/svetsutbildning /hur blir jag svetsare Anställ en IW - svetsare fem bra skäl Idag är många skolor i runt om i landet godkända att utbilda Internationella svetsare, IW. För skolorna har godkännandekraven inneburit stora satsningar på vidareutbildning och svetsarprövning av lärare, översyn av lokaler och utrustning och införande av kvalitetsrutiner i utbildningen. Kvaliten på utbildningarna har höjts. Nu är det dags att företagen också efterfrågar IW-svetsare. En del företag känner till IW-utbildningen men långt ifrån alla. Det vill vi ändra på! Häftet berättar om IW-svetsarens gedigna praktiska och teoretiska kunskaper och kvalitetstänkande, något som alla i svetsbranschen bör känna till. Beställ IW-häften (gratis): 5

6 Teoretiskt inriktade utbildningar Kursen vänder sig till konstruktörer och beräkningsingenjörer, personal inom produktion, produktionsutveckling och kvalitetskontroll samt till alla som behöver en bred kunskap om metoder, regelverk och standarder kr exkl. moms för medlemmar kr exkl. moms för övriga Att konstruera för svetsning Målet med kursen är att ge personer som arbetar med svetsade konstruktioner en komplett bild av vad man måste ta hänsyn till när man konstruerar för svetsning. Den kontinuerliga utvecklingen av lagar och standarder kräver ständiga och konstruktiva förändringar. En korrekt konstruerad produkt med rätt ritningsunderlag ger stora fördelar i produktionscykeln. Ett korrekt underlag ger även en säkrare produkt med högre kvalitet och ökad lönsamhet. Innehåll Svetsmetoder, materialval och svetsbarhet. Konstruktion för utmattningsbelastning. Svetsbeteckningar på ritningar. Kvalitets- och acceptanskrav vid svetsning /konstruera QE Quality Engineering Group AB är vår nya samarbetspartner inom kursverksamheten och kan ge stöd åt medlemmar i form av nulägesanalys. Kärnverksamheten är kvalitetssäkring vid svetsning, och man har stor erfarenhet av kvalitetsstyrning vid svetsarbeten och av implementering av kvalitetssystemet SS-EN ISO

7 Auktorisation för övervakning av svetsarprövning Syftet med denna utbildning är att auktorisera person er för att övervaka svetsarprövning av internationella svetsare IW-svetsare enligt SS-EN Utbildningen ger företag rätt kunskap att övervaka svetsarprövning för att själva utfärda intyg enligt SS-EN Innehåll Kursen avslutas med ett skriftligt prov och examination. Vid godkänt prov får kursdeltagare ett intyg från Svetskommissionen. Detta intyg styrker att personen har lämplig kunskap att övervaka svetsarprövning, utföra syning, utföra och bedöma bock-/brytprov samt utfärda intyg enligt SS-EN Kursen ställer inga krav på förkunskaper, men intyget tillsammans med IWS/EWS-diplom ger behörighet för övervakning av svetsarprövning inom IW-utbildningen av svetsare. Den auktoriserade personen får övervaka provläggning, utföra syning, utföra och bedöma bock-/brytprov samt utfärda svetsarprövningsintyg för IW-svetsare under utbildning, enligt SS-EN Föreläsare Ander Kihlander, A. Kihlander Engineering Svetslärare som undervisar och examinerar internationella svetsare (IW) och som ska värdera elevers svetsprover enligt SS-EN Företag och konsulter som avser att genomföra svetsarprövning och utfärda svetsarintyg, svetsare och kontrollanter som i sitt arbete utför kontroll av svetsförband kr exkl. moms för medlemmar kr exkl. moms för övriga Obligatorisk kurslitteratur: SIS handbok 530 och 531. Medlemspris kr exkl. moms, övriga kr exkl. moms /auktorisation Kvalificering av svetskontrollant visuell svetskontroll Ökar kvaliteten ut mot era kunder genom att du får kunskap att självständigt utvärdera kvaliteten hos svetsförband med hjälp av visuell kontroll enligt kravstandarden SS-EN ISO Innehåll Kursen går igenom svetsbeteckningarnas innebörd och deras tillämpningar, svetsdiskontinuiteter (kännetecken och bakomliggande orsaker), standarden för visuell kontroll av svetsförband SS-EN 970, kännedom om mätdon/mätteknik samt rutiner för rapport ering. Kursen avslutas med skriftligt prov och examinering. Exami n eringen leder till ett intyg som krävs för att företaget ska kunna uppfylla kraven i ISO 3834 avseende syning. Föreläsare Ander Kihlander, Kihlander Engineering Svetslärare som undervisar och examinerar internationella svetsare (IW) och som ska värdera elevers svetsprover enligt SS-EN eller Företag och konsulter som avser att genomföra svetsarprövning och utfärda svetsarintyg, svetsare och kontrollanter som i sitt arbete utför kontroll av svetsförband kr exkl. moms för medlemmar kr exkl. moms för övriga Obligatorisk kurslitteratur: SIS handbok och 531. Medlemspris kr exkl. moms, övriga kr exkl. moms /kvalificering 7

8 Kursen riktar sig främst till företagsledare, svetsansvariga, produktions och svetstekniker samt kvalitets och kontrolltekniker vid svetsande företag och beställare av svetsade produkter kr exkl. moms för medlemmar kr exkl. moms för övriga Obligatorisk kurslitteratur: SIS handbok 540. Medlemspris 520 kr exkl. moms, övriga 610 kr exkl. moms /kurs3834 Kvalitetssäkring vid svetsning ISO 3834 Kvalitet och kvalitetssystem vid svetsning är viktigt, oavsett bransch eller produkt ökar kraven beroende på skärpta regelverk eller ökade kundkrav. Ett väl fungerande kvalitetsledningssystem ökar lönsamheten genom att förenkla produktionen, minska reparationer och kassation. Dokumentation av processen och spårbarhet ger stora fördelar i kundkommunikationen. Som bonus ökar det företagets renommé, vilket bidrar till ökad trovärdighet och slutligen stora möjligheter till ökad försäljning. Fördelarna är många och värdet av att ha ett fungerande kvalitetsledningssystem är stort, inte bara för en bättre produktion utan även för att öka lönsamheten. Svetsning definieras som en speciell process, där kvalitet inte kan tillföras genom efterföljande kontroller. Kvalitet måste styras in genom hela arbetet från materialhantering till färdig slutkontroll. Kravbilden har förtydligats inom EU och globalt och den internationella standardiseringen går allt längre. ISO 9000 är otillräckligt för kvalitetsstyrning av svetsrelaterade arbeten, därför rekommenderas svetsande företag att använda SS-EN ISO 3834 vid styrning av svetsarbeten.3834 säkrar spårbarheten i informationen och identifierar alla delar av processen. EN för stålkonstruktioner relaterar till stor del till 3834, har företaget börjat jobba efter 3834 är det enkelt att också börja jobba efter Vi ger en tvådagarskurs som ger deltagarna information om fördelarna med ökad kvalitetsstyrning och förståelse för uppbyggnaden av standarden. Dessutom får deltagarna nyttiga verktyg och råd för att lyckas med implementeringen av kvalitetssystemet SS-EN ISO Ett verkligt praktikfall gås igenom För er som behöver stöd att sätta igång med ISO 3834 Enligt överenskommelse. Avgift nulägesanalys: kr exkl. moms + resekostnader Nulägesanalys ISO 3834 Behöver ditt företag stöd för att komma igång? Vi erbjuder en genomgång av företagets svetsverksamhet med syfte att skapa en plattform för ett kvalitetssystem enligt SS EN ISO Analysen omfattar en dags arbete, med nulägesrapport samt förslag på vidareutveckling.. Fördelarna är många och värdet av att ha ett fungerande kvalitetsledningssystem är stort. 8

9 Robotsvetsteknik, grundkurs En robot är aldrig en bättre svetsare än de människor som programmerar den, därför är det nödvändigt att de yrkesgrupper som arbetar direkt eller indirekt med roboten har tillräcklig kompetens, och förstår hur man skapar en störningsfri produktion. Eftersom utbildningen bedrivs leverantörsoberoende kan samma utbildning erbjudas oavsett vilken robot eller strömkälla kunden har. All personal på företaget kommer därför att få samma synsätt på hur robotsvetsning ska bedrivas. Deltagaren ska efter avslutad utbildning ha förståelse och kunskap för robotiserad svetsning på en sådan nivå att han/hon kan utveckla användandet av robotar i företagets svetsande verksamhet. Innehåll Robottyper och utrustning, ekonomi vid investering av robot, datorstödd produktion med offline-verktyg (bland annat Virtual Arc), smart programmeringsteknik och adaptiv svetsning genom sökning och fogföljning. Företag som planerar att köpa en robot eller som vill förädla befintlig robotsvetsning. Kursen vänder sig främst till produktionspersonal, produktionsledare, svetstekniker, svetsansvariga och företagsledare. Antal platser: kr exkl. moms för medlemmar kr exkl. moms för övriga /robot Svetsade tryckkärl och rör Syftet med denna kurs är att ge deltagaren en vägledning och översikt över vilka lagar, krav och standarder som påverkar konstruktion och svetsning i tryckkärl och rör. Du som tillverkar och använder trycksatta anordningar är skyldig att känna till och följa de föreskrifter som gäller. Kursen utgår från en fallstudie där en hel installation av en trycksatt anorning behandlas från början till slut; från konstruktion och upphandling, genom tillverkning till besiktning och drifttagande. Eftersom många av kraven behandlas i upphandling så innefattas även kontraktsgenomgång i kursen. Innehåll Översikt över vilka lagar och standarder som påverkar trycksatta anordningar och svetsning, upphandling, konstruktionsgenomgång enligt 3834, konstruktion, provning och besiktning, drifttagning och dokumentation. Konstruktörer, beräkningsingenjörer, svetsansvariga, personal inom kvalitetskontroll som arbetar i processen med tillverkningen eller som behöver en bred övergripande kunskap om regelverk och standarder inom området trycksatta anordningar kr exkl. moms för medlemmar kr exkl. moms för övriga /tryckkarl 9

10 Kursen vänder sig till nuvarande och blivande tillverkare och inköpare av rostfria stålkonstruktioner, kvalitets- och svetsansvariga, produktionsansvarig personal och naturligtvis till alla andra som vill lära sig mera om detta viktiga ämne. Kurslitteratur ingår i kursavgiften kr exkl. moms för medlemmar kr exkl. moms för övriga Svetsning och efterbehandling av rostfritt stål I den här kursen får deltagarna grundkunskap om de vanligaste rostfria ståltyperna och hur de olika stålen kan svetsas och efterbehandlas för att optimera materialets egenskaper. Materialval, med tanke på korrosion, behandlas. Kurslitteratur Kurskompendier med presentationer Diverse faktablad Outokumpus korrosionshandbok (engelsk utgåva) Likare för acceptansnivåer för rostfria svetsförband Avesta Finishing Chemicals bethandbok (engelsk utgåva) Avesta Weldings svetshandbok /rf Tekniker, ingenjörer, företagsledare och inköpare. Alla tjänstemän som kommer i kontakt med svetsteknik utan att ha det som huvudsaklig arbetsuppgift kr exkl. moms för medlemmar kr exkl. moms för övriga /svetsteknik Svetsteknisk grundkurs Många tjänstemän, tekniker, ingenjörer och företagsledare arbetar dagligen med svetsteknik. En stor del av dessa känner att kunskap en inom området är begränsad vilket gör det svårt att lösa de problem som uppstår. Svetskommissionen ger därför Svetsteknisk grundkurs för alla som vill lära sig grunderna och känna sig trygg are i sin arbetsroll. Kursen är byggd kring tre yrkesroller produktionstekniker, konstruktör och inköpare. Målet med kursen är att ge en övergripande bild av vad svetsning handlar om, och att beröra alla delar av svetsning som är aktuella i de olika arbetsrollerna. Innehåll Vad är svetsning? Svetsning material och konstruktion. Kvalitetsbegreppet inom svetsande verksamhet. Fallstudier: produktionstekniker, konstruktör och inköpare. Föreläsare Joakim Hedegård, Swerea KIMAB, Stockholm. 10

11 Ökad lönsamhet i svetsande produktion Svetsningen kan göras lönsammare och det är svetstekniker tillsammans med ledningen på företaget som har kunskapen att göra det! Ekonomi är lika viktigt som rätt teknik och högsta kvalitet för att företaget ska stå sig bra i den ökande konkurrensen. Man måste bara veta vilka faktorer som är avgörande för svetsekonomin: Kan en omkonstruktion för att komma åt bättre vara lösningen? En annan svetsmetod? Kan det bli billigare med det dyra tillsatsmaterialet för att det går fortare? Vilka nyckeltal finns att jämföra med? Hur gör man en vettig svetskostnadsberäkning?är en investering i en robotsvetscell vettigt? Målsättning Kursen ger ansvariga inom företaget kunskap om aktiviteter och verktyg för att öka lönsamheten i den svetsande verksamheten., kunskap att undersöka konkreta situationer., och kunskap för att argumentera för förändringar i konkreta ekonomiska termer, även med företagsekonomer. De yrkesgrupper som har stor nytta av kursen är främst konstruktörer, svetsingenjörer och produktionsingenjörer, samt produkteller produktionschefer, inköpare, inköpschefer, marknadschefer och verkställande direktörer kr exkl. moms för medlemmar kr exkl. moms för övriga Innehåll Svetskostnadsberäkningar, företagsekonomiska bedömningar och investeringsberäkningar. Deltagarna får se olika analysverktyg. Beräkningssimuleringar av svetskostnader och känslighetsanalyser kommer att genomföras. Ett antal allmänna verktyg och riktlinjer presenteras, samt tips och exempel som kan vara till stöd och inspiration för det analys- och förändringsarbete den svetsansvarige eller företagsledaren kan ställas inför. Föreläsare Nils Stenbacka, Professor /lonsamhet Regelverk och svetsning Nya Europaregler för utförande av stålkonstruktioner har varit på gång under en längre tid, och 2001 tillkom även en gemensam Europastandard (EN). Standarden SS-EN omfattar och specificerar utföranderegler för alla typer av stålkonstruktioner, bland annat hus, broar, plåtbalkar och fackverkskomponenter. Kursen ger en översikt av EN , stål och svetsning. Målsättning Kursen ger en översikt på hur regelverket påverkar utförandet av stålkonstruktioner och svetsning. Deltagarna ska efter avslutad kurs ha grundkunskap i EN Kurslitteratur I kursen ingår kompendium som behandlar samtliga kapitel i EN Kursen vänder sig till personer som arbetar med stålbyggnad och svetsning, såsom arbetsledare och konstruktörer, stålbyggnadskontrollanter, inköpare, särskilt sakkunniga, kvalitetsansvariga samt övriga i branchen som vill bekanta sig med dessa utföranderegler till Eurokod kr exkl. moms för medlemmar kr exkl. moms för övriga Föreläsare: Stefan Holmberg, FORCE Technology Sweden Göran Lager, FORCE Technology Sweden. /

12 Kurser i samarbete med KTH Verksamma inom konstruktion, produktion och kvalitetsstyrning med anknytning till limning. Limleverantörer och tekniklärare får här en möjlighet att vidga sin syn på lim och limning. 6-7 november november 2014 Kursen avlsutas med tentamen och examinering kr exkl. mons för medlemmar kr exkl. moms för övriga /limning Industriell limningsteknik ett snabbt växande industrisegment med stor potential Limning har stor tillämpning inom svensk industri och utbudet av lim är stort. De ingen jörer som lämnar högskolor och universitet har ofta bristfällig utbildning inom området och därför startas ibland projekt, med limning som fogningsmetod, utan att det finns tillräcklig kunskap om tekniken. Svetskommissionen och KTH arrangerar därför denna kurs om 6 hp i industriell limningsteknik. Målsättningen med kursen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om limningens möjligheter,och om de hänsyn som måste tas för ett lyckat limningsresultat. Med industriell limning avses här limning av metaller, plaster och oorganiska material som glas och keramik. Du får grundläggande kunskap om limningens möjlig heter och de hänsyn som måste tas för ett lyckat resultat. Kursen har ett praktisk/teoretiskt upplägg som inte kräver special kunskaper. Vi går igenom ett rikt referensmaterial av limmade konstruktioner. Grupparbeten ingår i kursen och självstudier tillkommer. Genomgången kurs ger deltagarna kunskaper för att projektera för limmade konstruktioner. Innehåll Limningsmetoder, utformning av limfogar och långtids hållfasthet. Produktionsutrustningar, förbehandling och arbetshygien. Förutsättningar för limning och val av lim beroende på produktkrav. Accelererade provningsmetoder. Kvalitetsstyrning. Kursledare Åke Dolk, Limprojekt ÅD 12

13 Internationell svetsingenjör IWE och Internationell svetstekniker IWT Utbildningen genomförs av Svetskommissionen, Swerea KIMAB, och KTH i samarbete. Kursen löper hela läsåret med heldags-under visning torsdagar och fredagar på KTH, i genomsnitt varannan vecka. Dessutom sker delar av utbildningen på distans. Examinering sker i form skriftliga prov och för IWE även muntligt. För slutexamineringen svarar Svetskommissionen. När delkursernas och slutprovet är avklarade utfärdar Svetskommissionen diplom. Delkurser Svetsteknologi allmän kurs, 6 hp Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om vanliga svetsmetoder, material och vad som händer när man svetsar i materialen. Kursen innehåller grundläggande hållfasthetslära. Svetsteknologi fortsättningskurs, 6 hp Kursen ger ytterligare kunskaper om metoder, material och defektuppkomst och olika sensibiliseringstyper. Kursen inne håller grundläggande kunskap i brottmekanik. OFP, oförstörande provning, 3 hp Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om vanliga metoder för oförstörande provning, deras funktion och applikationsområde. Högre kurs, modul 1, 6 hp Kursen ger fördjupade kunskaper om svetsmetoder, process ernas funktion och prestanda. Högre kurs, modul 2, 6 hp Kursen ger fördjupade kunskaper om konstruktionsmaterial. Högre kurs, modul 3, 6 hp Kursen ger grundläggande kunskaper om hur man ska dimensionera svetsförband, lastpåverkan i konstruktioner och svets beteckningar. Slutkurs mot IWE/IWT, 6 hp Kursen ger kunskaper om kvalitetssäkring, viktiga standarder och goda exempel på hur man löst materialval och fogningsteknik i olika applikationer. Inträdeskrav: Internationell svetsingenjör, IWE - högskoleingenjör/bachelor of Science, B.Sc. Internationell svetstekniker, IWT 4-årigt tekniskt gymnasium, gymnasieingenjör. Ingenjör eller tekniker från motsvarande äldre, minst 3-årig teoretisk utbildning. Examen från 1- eller 2-årig teknikerutbildning efter avslutad naturvetenskaplig gymnasieutbildning. Hösten 2014 www-svets.se/iwe Undervisningsprogram En komplett IW-kurs består av moduler uppdelade i praktisk övning, teoretisk undervisning och examinering. De praktiska övningarna ger den mångsidiga skicklighet som krävs för praktiskt arbete i industrin. Den teoretiska undervisningen ger omfattande förståelse för metoden och grundmaterialets beteende samt ger kunskap om standarder och säkerhetsföreskrifter. Varje modul avlsutas med teoretisk och praktisk examinering. Praktisk examinering sker enligt Europastandarden EN

14 Konferenser, möten och seminarier Alla personer aktiva inom området fogningsteknik och Svetskommissionens medlemmar, Preliminärt daum och plats är: april 2015 i Sundsvall /fogningsdagarna Fogningsdagarna Svetskommissionen samlar årligen företrädare från industrin och branschen för att diskutera nyheter och aktuella frågeställningar. Att branschen årligen får träffas och utbyta erfarenheter ser vi på Svetskommissionen som nödvändigt för att hålla sig i utvecklingens framkant. Vi fortsätter att satsa på presentationer av teknikframgångar och det senaste inom forskningen. Förra året samlade konferensen ca 100 branschföreträdare under två dagars föredrag, studiebesök och kvällsaktiviteter. Konferensen är ett bra tillfälle att träffa representanter från alla delar av branschen. Fogningsdagarna är även Svetskommissionens årsmöte. Det hålls i direkt anslutning till konferensen och riktar sig till våra medlemsrepresentanter. Fogningsdagarna 2014 hölls på Hotell Sunlight i Nyköping. Här ser vi några av de uppskattade föreläsarna. 14

15 Svetslärarmötet Svetslärarmötet är en utbildning som anordnas varje år av Svetskommissionen och Svetstekniska föreningen. Syftet med kursen är att ge svetslärarna och personer i svetsande och utbildande verksamhet den utbildning som krävs för att hålla kunskaperna aktuella. Att uppdatera kompetensen hos våra svetslärare är viktigt. Viktigt för våra skolor och elever men kanske främst för svensk svetsindustri. Genom Svetslärarmötet vill vi bidra till att höja statusen för våra svetslärare, lärarna är en viktig del i att höja statusen på svetsaryrket och säkerställa tillgången på kompetent personal. Just nu pågår arbetet med att ta fram programmet för nästa års konferens. Konferensen kommer att pågå under två dagar med föreläsningar och demonstrationer som visar svetsutrustning, tillbehör, utbildningslitteratur och annat. Högt kvalificerade föredragshållare skapar förutsättningar för ett stort utbyte av kursen. Kursen är möjlig att genomföra tack vare stöd från sponsorer och samarbetspartners. Kursen är avsedd för lärare och utbildningsansvariga inom svetsområdet. Även produktansvariga hos leverantörer av svetsförnödenheter inbjuds att delta. Kursen vänder sig även till dig med IWS-diplom januari 2015, Lustikulla i Stockholm gör din anmälan på /slm kronor exklusive moms. /slm Huvudsamarbetspartners: Samarbetspartners Castolin Scandinavia AB /C.I Pihl// Elga AB / Force Technology Sweden AB / Järnvägsskolan Trafikverket / Liber AB / ScandRail Sweden AB / Svensk Elektrod AB/ voestalpine Böhler Welding Nordic AB 15

16 Konferenser, möten och seminarier inom laserteknik Laserdag II 2014 Laserdag II kommer att äga rum den 28 oktober 2014 hos Trumpf Maskin AB i Alingsås med föredrag om bland annat hybridsvetsning och fixturerings teknik inom tunnplåtsområdet. Dagen kommer att avslutas med verksvisning av Trumpf Maskin AB och ATC/Steeltech i Alingsås. Laserdag I 2015 Laserdag I kommer att äga rum den 19 mars 2015 på Volvo Car Corporation AB i Olofström eller på Högskolan Väst i Trollhättan. Gör din anmälan hos Tid och plats för Laserdag I: Kontakta: Per Westerhult, /laserdag Kontakta: Per Westerhult, /laserdag EWF Specialkurs Lasersvetsning Lasersvetsning är en högproduktiv sammanfogningsmetod för den moderna tillverkande industrin. Metoden ersätter allt mer konventionella svetsmetoder som MIG/MAG-, TIG-, motstånds- och elektronstrålesvetsning. Lasersvetsning är framtidens metod enligt många experter och passar många material och olika produktionsmiljöer. Innehåll Kursen ger Dig ingående teoretiska och praktiska kunskaper om lasersvetsning så att Du kan analysera och utvärdera potentialen för lasersvetsning av Dina applikationer och genomföra lasersvetsprojekt. Ett internationellt diplom, EWFdiplomet, garanterar en utbildning av hög internationell kvalitet som ökar Dina karriärmöjligheter inom svetsområdet. Kursen ges av Luleå tekniska universitet i samarbete med Svetskommissionen som är examinator och European Welding Federation, EWF. Kursen vänder sig till svetsingenjörer, svetstekniker, konstruktörer, produktionstekniker, utvecklingsingenjörer och utbildare som vill skaffa sig kunskap om lasersvetsteknikens möjligheter för rationell och effektiv sammanfogning. Den passar även Dig som arbetar i job-shops, eller företag som har eller funderar på att använda lasersvetsning i produktionen. I kursen används 15 kw fiberlaser och höghastighetsfilmning. Vi planerar också praktiska laserexperiment på distans med videokonferensteknik vi har utvecklat inom CyberLab. Kursen vänder sig till svetsingenjörer, svetstekniker, konstruktörer, produktionstekniker, utvecklingsingenjörer och utbildare som vill skaffa sig kunskap om lasersvetsteknikens möjligheter för rationell och effektiv sammanfogning. Den passar även Dig som arbetar i job-shops, eller företag som har eller funderar på att använda lasersvetsning i produktionen. Ny kurs genomförs under 2015: 4-5 mars mars april Kontakta: Hans Engström, Luleå tekniska universitet för kursinformation Tel: Se för kommande information. 16

17 Praktiskt inriktade utbildningar Svetsutbildningar Dessa svetsutbildningar är på grundnivå och behandlar de praktiska grunderna i de olika metoderna MMA, MIG/MAG, TIG och gas. Utbildningarna ges av Scania Industrigymnasium i samarbete med Svetskommissionen. Grundutbildningarna på fem dagar vänder sig till dig som behöver en grund som är både teoretisk och praktisk. Repetitionsutbildningarna på två dagar vänder sig till dig som är i behov av en praktisk uppdatering, genomgång eller finslipning. De olika kurserna Gasbågsvetsning, TIG, grund, 5 dagar Gas metallbågsvetsning, grund, 5 dagar Metallbågsvetsning, MMA, grund, 5 dagar Gassvetsning, grund, 5 dagar Gasbågsvetsning TIG, repetition, 2 dagar Deltagaren ska efter kursen Kunna hantera och välja utrustning. Vara medveten om skaderiskerna och kunna Hantera skyddsutrustning. Ha grundkunskaper i svetsning, uppställningar och vanliga material. Kurserna vänder sig till dig som har svetsning som en del av dina arbetsuppgifter. Repetitionskurserna vänder sig till dig som utöver det behöver en praktisk genomgång och finslipning. Till målgruppen hör tekniker, installatörer, underhålls- och produktions-personal. Kurserna hålls i Mälardalens Tekniska Gymnasiums lokaler. 5 dagar: kr exkl. moms för medlemmar 5 dagar: kr exkl. moms för övriga 2 dagar: kr exkl. moms för medlemmar 2 dagar: kr exkl. moms för övriga /svetsutbildning 17

18 Bli medlem hos oss information, kunskap och samverkan inom svetsning, limning och mekanisk fogning Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet. Närheten till kompetens och kunskap gör att ni kan ligga på topp när branschen svänger samt snabbt få svar på frågor som hjälper er verksamhet vidare. Tidig information om standarder, ett stort nätverk som ökar affärsmöjligheterna och tillfälle att påverka utvecklingen i branschen ger er möjlighet att ligga steget före konkurrenterna. Ert medlemskap visar att ni är seriösa och verkar för en stark bransch. Genom att stödja vårt arbete med forskning och utbildning stödjer ni hela branschen något som även kommer er till nytta. Medlemsförmåner Vi besvarar era frågor kostnadsfri rådgivning från våra tekniska experter. Ni får tidig information om stand arder vilka som gäller och hur de ska tillämpas. Som del tagare i standardiseringsgrupper kan ni påverka utvecklingen av standarder. Branschernas, besökarnas och utställarnas önskemål är uppfyllda. Vårens mässoa blev en succé och Elmia Svets och Fogningsteknik återkommer. Som medlem i Svetskommissionen får du rabatt på monterhyran. Full tillgång till med pågående arbeten inom regler, standarder och forskning, projektresultat från Fognings centrum och IIW:s senaste tekniska rapporter. Ni får ytterligare kunskap om den tekniska utvecklingen och värdefulla kontakter genom att medverka i vårt nätverk delta i arbets grupper eller internationellt samarbete. Tidningen Svetsen med nyheter och tekniska artiklar om fogningsteknik, samt tillgång till litteratur, tidskrifter och rapporter inom fogningsområdet. Läs mer om vad vi gör på. Mathias Lundin, vd för Svetskommissionen , Box 5073, Stockholm Kontor: Grev Turegatan 12 A Telefon: E-post: Hemsida: Org. nr:

19 Medlemsansökan Företag/organisation Företagsnamn... Adress... Besöksadress... Postnr...Ort... Org.nr....Hemsida... Fakturaadress (utträde anmäls skriftligen senast 30 juni året innan)... Beställningsnummer... Kontaktperson 1 (röstberättigad representant) (* inom företaget) Namn...Avd.... Mobil...Telefon... Funktion*...E-post... Kontaktperson 2 (* inom företaget) Namn...Avd.... Mobil...Telefon... Funktion*...E-post... Företagets vd (eller motsvarande) Namn...Titel... E-post... Medlemskategori, antal andelar (markera tillhörighet med ett kryss) Garant (12) Andelsgränser ordinarie (omsättning, MSEK) Antal Stödjande (5) 1 ( 59) (2014 är avgiften anställda... Ordinarie (1 3) 2 (60 239) kr/andel) svetsare (240 ) skola/institut sek/år svetsrobotar... Certifieringar/ackreditering... Verksamhet (markera med ett eller flera kryss vad ni arbetar med) Allmänna maskinkonstruktioner Aluminium Branschorg. och myndigheter Entreprenad maskiner Underskrift Fordon Forskning Gymnasieskola Industriell limning Järnväg Konsulter Kontrollföretag Mekanisk sammanfogning Plastindustri Reparation Rostfritt Skeppsbyggnad Skärning Stålbyggnad Stål- och metall industri Svetsförnödenheter Tryckkärl Tunnplåt Utbildning Ort...Datum... Namnteckning... Namnförtydligande Box 5073, Stockholm Kontor: Grev Turegatan 12 A Telefon: E-post: Hemsida: Org. nr:

20 Praktiska upplysningar Anmälan Anmäl dig till våra kurser på. Är kursen fulltecknad meddelar vi detta. Du har då förtur till nästa kurstillfälle. Vid för lågt del tagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Din anmälan är bindande. Ange faktureringsadress om annan än företagsadressen, samt eventuellt beställningsnummer. Det är beställarens ansvar att tillhandahålla korrekt beställningsunderlag. Kursavgift Avgift, se respektive kurs. Medlemmar får ett rabatterat pris, se respektive kurs. Doku mentation, lunch och kaffe ingår. Avgiften faktureras före kursstarten. Moms tillkommer. Kursintyg Intyg eller utbildningsbevis utfärdas efter genomgången kurs. Hotell Vi ger förslag på lämpliga hotell i samband med kurs men du får själv boka rum. Vi står ej för eventuell kostnad vid avbeställd logi. Kurslitteratur Vissa kurser har obligatorisk kurslitteratur, se respektive kurs. Handböckerna ska beställas hos oss i samband med din anmälan. All kurslitteratur och material delas ut vid kursstart. I mån av plats erbjuds aktiva högskolestudenter 50% rabatt. Avbeställning Avbeställer du kursen tar vi ut en administrativ avgift på 500 kr fram till två veckor innan kursstart. Om du avbokar mellan en och två veckor innan kursstart debiterar vi halv kursavgift. Vid avbokning en vecka eller senare innan kursstart, eller om du uteblir, debiterar vi hel kursavgift. Avbokning ska göras skriftligen via e-post. Självklart kan någon annan på ditt företag disponera din plats om du är förhindrad att delta. Vi reserverar oss för eventuella ändringar Kontakta gärna Svetskommissionen om du har frågor om innehåll eller önskemål/synpunkter på framtida kurser. Information om kursinnehåll Pia Borg, kursansvarig Telefon: , E-post: svets.se Administration och allmän information Eva Bergstrand, administratör Telefon: E-post: 20

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Augusti 2013 Nr. 7 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING EFFEKTIVISERA VERKSAMHETEN med rätt ledningssystem Kvalitetssäkra Stärk förtroendet

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

2011/2012 Möjligheter

2011/2012 Möjligheter 2011/2012 Möjligheter för medlemmar som arbetar inom teknik, naturvetenskap eller studerar till ingenjör och är anslutna till Unionen, ST, Vision, Finansförbundet eller Försvarsförbundet och vill utvecklas

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER.

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 När besluten fattas. På Bisnode har vi som ambition att hjälpa

Läs mer

Den mest använda standarden någonsin

Den mest använda standarden någonsin Nr 157 oktober 2007 årgång 19 INNEHÅLL Aktuellt 2 ISO 9000 20 år 4 Förmåga att förbättra och bredda organisationens kompetens 6 Fokus på företag: Teknotrans AB 8 Ledningssystem och Ledarskapet 12 Korta

Läs mer

Utvärdering av webbplatsen Svetsa Rätt

Utvärdering av webbplatsen Svetsa Rätt RAPPORT Utvärdering av webbplatsen Svetsa Rätt Helena Strehlenert B2081 September 2013 Rapporten godkänd: 2013-10-22 John Munthe Forskningschef Organisation Rapportsammanfattning IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer

Nu har vi växlat avtalskrav

Nu har vi växlat avtalskrav Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 2 feb 2010 Nu har vi växlat avtalskrav Foto: Henrik Nygård Fr v Jan Siezing, VD EIO, Åsa Kjellberg Kahn, för handlingschef

Läs mer

IPROMMA Institutet AB. En given mötesplats för svenskt och nordiskt näringsliv. Sid 6. Sid. 48 60 procents ökning för IP-telefoni

IPROMMA Institutet AB. En given mötesplats för svenskt och nordiskt näringsliv. Sid 6. Sid. 48 60 procents ökning för IP-telefoni IPROMMA Institutet AB Individanpassad utbildning sedan 1993 08-760 96 96 www.ipromma.se Laserskärning Stansning Bockning Svetsning www.rotage.se Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro: 90 20 90-0 Årgång

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen Yrkeshögskolan Uppdragsutbildning Yrkesvux utbildning i svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning särskild utbildning för vuxna VUXENUTBILDNING Träffsäker utbildning!

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

Sprid bilder på misstänkta seriebrottslingar Björn Eriksson och Mikael Johansson, Säkerhetsbranschen SIDAN 4 5

Sprid bilder på misstänkta seriebrottslingar Björn Eriksson och Mikael Johansson, Säkerhetsbranschen SIDAN 4 5 EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Säkerhet för Näringsliv & Samhälle OCH SäkerhetsBranschen Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer 4 2013 Polisens monopol är ett problem Åke Andersson, SNOS-ordförande

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer