Makes Industry Grow. IIWs rekommendationer för utmattnings-dimensionering av svetsade konstruktioner, SK7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Makes Industry Grow. IIWs rekommendationer för utmattnings-dimensionering av svetsade konstruktioner, SK7"

Transkript

1 Kurskatalog 2011 Utformning av svetsade plåtkonstruktioner Måndag - onsdag den jan 2011 kl (18 på tis) Kurs i Svetsteknik Måndag - onsdag den 31 jan 2 feb 2011 kl Design for Purpose of Welded Structures Måndag - onsdag den februari 2011 kl (18 på tis) Konstruktion av svetsade produkter, SK12 Måndag torsdag den feb 2011 kl Svetsutvärdering med FEM, SK4 Måndag torsdag den mars 2011 kl IIWs rekommendationer för utmattnings-dimensionering av svetsade konstruktioner, SK7 Måndag onsdag den april 2011 kl Robotisering av svetsproduktion maj 2011 Införande av kvalitessystem vid svetsning juni 2011 Internationell svetskonstruktör, IWSD Kursstart måndagen den 5 september 2011 Måndag onsdag vecka 36, 40, 44 och för IWSD-S samt fortsättning till IWSD- C vecka 3, 7 och Welding for designers Måndag onsdag den 5-7 september & 3-5 oktober 2011 kl Svetsningens hållfasthetslära Måndag onsdag den 30 oktober 2 november 2011 kl Design of Welded Structures Måndag onsdag den november 2011 kl (18 på tis). Kursbeskrivningar Utformning av svetsade plåtkonstruktioner Målgrupp: Konstruktion, beräkning och produktutveckling Tid: Måndag - onsdag den jan 2011 kl (18 på tis) Lärare: Teknisk Dr. Zuheir Barsoum Gästföreläsare: Tekn. Lic Pär Tranvik Svetsning är den vanligaste och viktigaste hopfogningsmetoden för maskintekniska produkter och stålkonstruktioner. Kunskapen om metoder för konstruktion och dimensionering av svetsade strukturer är en nödvändighet för alla som arbetar med framtagning av sådana produkter. Denna utbildning behandlar metoder för utformning av svetsade plattor, skal, balkar och pelare med hänsyn till buckling, stabilitet, svetsegenspänningar och svetsdeformationer. En gästföreläsning om beräkning av krafter och val av profiler för dimensionering av en svetsad stativknutpunkt ingår också i kursen.

2 Kurs i Svetsteknik Målgrupp: VD, svetsansvarig, svetsare, produktionsteknik, beredning, konstruktion, inköp, kontroll och provning. Tid: Måndag - onsdag den 31 jan 2 feb 2011 kl Plats: Ekbackeskolan, V. Storgatan 15 Osby Lärare: Teknisk Dr, IWE Kenneth Håkansson och IWS Jörgen Persson (mån) Program Vanliga svetsmetoder med prova på svetsning (den 31 jan 2011) Kursen ger dig möjlighet att lära känna de vanligaste svetsmetoderna som flitigt används av industrin. Målet är att skapa förståelse för svetsning och dess möjligheter och begränsningar för sammanfogning av metalliskt material. Svetsmetoder som behandlas i kursen är MMA, MIG/MAG med solid- och rörelektrod samt TIG. WPS-framtagning vid svetsning (den 1 feb 2011) Kursen behandlar framtagning av WPS och dess väsentliga parametrar såsom svetsparametrar, Heat Input, arbetstemperatur, avsvalningstid, vätesprickor, varmsprickor och avspänningsglödgning. I kursen görs ett antal övningar med genomgång i beräkning av Heat Input och arbetstemperatur samt i framtagning av WPS för några olika svetsmetoder. Visuell kontroll vid svetsning (den 2 feb 2011) Kursen behandlar de vanligt förekommande mekaniska och oförstörande provningsmetoderna (OFP) inklusive Visuell kontroll (VT) och deras tillämpningsområden vid svetsning. Kursen behandlar dessutom svetsbeteckningar, diskontinuiteter och formavvikelser vid svetsning. Pris: kr för hela kursen eller kr per dag. Priset inkluderar digitalt OHmaterial, kursintyg och förtärning. Moms tillkommer med 25%. Design for Purpose of Welded Structures Målgrupp: Konstruktion, beräkning och produktutveckling Tid: Måndag - onsdag den februari 2011 kl (18 på tis) Lärare: Karl Erik Olsson Kursen behandlar utformning och förbättring av svetsade konstruktioner utsatta för statiska och utmattningsbelastningar, efterbehandling, utformning för manuella och automatiserade svetsprocesser, numeriska beräkningsmetoder samt provningsmetoder i laboratorium. Pris: kr. Priset inkluderar kurslitteratur, förtärning och kursintyg. Moms tillkommer med 25%. Konstruktion av svetsade produkter, SK12 Tid: Måndag torsdag den feb 2011 kl Lärare: MSc Claes Olsson Utbildningen är upplagd som en orientering över moderna metoder att uppskatta svetsförbands hållfasthet för både statiskt- och utmattningsbelastade produkter. Kursen behandlar utformning med hänsyn till belastningar bl.a. utmattning, dimensionering, svetsklasser, egenspänningar och deformationer. En stor del av kursen behandlar konstruktiv utformning av svetsade produkter och ett antal exempel på bra och dåliga konstruktionslösningar tas upp till gemensam diskussion.

3 Pris: kr för hela kursen eller kr per dag. Priset inkluderar kurslitteratur, förtärning och kursintyg. Moms tillkommer med 25%. Svetsutvärdering med FEM, SK4 Utvärdering av utmattningsbelastade svetskonstruktioner mha FEM Tid: Måndag torsdag den mars 2011 kl Lärare: MSc Claes Olsson Finita elementmetoden (FEM) har varit tillgänglig under de senaste 20 åren och blivit ett mycket utnyttjat verktyg för hållfasthetsanalyser. Trots detta är det fortfarande svårt att finna anvisningar om hur man bygger och utvärderar resultaten från FE-modeller av svetsade, utmattningsbelastade konstruktioner. Att utnyttja FEM vid analys av svetsade, utmattningsbelastade konstruktioner ställer stora krav på belastningsförutsättningar, FE-modellens utseende, elementval och utvärderingsmetoder. Syftet med utbildningen är att ge ingenjörsmässiga anvisningar för hur de svårigheter som uppstår vid utvärdering av FEM-analyser ska lösas med en rimlig arbetsinsats. Pris: kr. Priset inkluderar kurslitteratur förtärning och kursintyg. Moms tillkommer med 25%. IIWs rekommendationer för utmattningsdimensionering av svetsade konstruktioner, SK7 Målgrupp: Beräkning, konstruktion och produktutveckling Tid: Mån ons den april 2011 kl Lärare: MSc Claes Olsson Nu har de nya rekommendationerna från IIW för utmattningsanalys av svetsade konstruktioner kommit. Det är ett imponerande verk som är mycket informativt och omfattande. Speciellt intressant är den konsekventa behandlingen och sammankopplingen av mätning, FE-analyser, brottmekanik, utvärderingsmetoder och provning. Kursens mål är att deltagarna enklare och snabbare skall kunna sätta sig in i rekommendationerna och få tillfälle att diskutera de många nyheterna som presenteras. Kursen behandlar de olika områdena som beskrivs i rekommendationerna, men jämförelser sker också mot Eurocode 3 och till viss del BSK och DNV. Pris: kr. Priset inkluderar kurslitteratur, förtärning och kursintyg. Moms tillkommer med 25%. Robotisering av svetsproduktion Målgrupp: VD, svetsansvarig, svetsare, produktionsteknik, beredning, konstruktion, inköp, kontroll och provning. Tid: maj 2011 Plats: Meddelas senare Införande av kvalitessystem vid svetsning Målgrupp: VD, svetsansvarig, svetsare, produktionsteknik, beredning, konstruktion, inköp, kontroll och provning. Tid: juni 2011 Plats: Meddelas senare

4 Internationell svetskonstruktör, IWSD Kursstart måndagen den 5 september 2011 Welding for designers Makes Industry Grow Målgrupp: Konstruktion, beräkning, produktutveckling, kontroll och provning samt IWE/IWT/IWS. Tid: Måndag onsdag vecka 36, 40, 44 och för IWSD-S S samt fortsättning till IWSD-C vecka 3, 7 och Certificate No: Weld on Sweden SE Svetsning är den vanligaste och viktigaste hopfogningsmetoden för maskintekniska produkter och stålkonstruktioner. Kunskap om konstruktion och dimensionering är en nödvändighet för alla som arbetar med framtagning av svetsade produkter. Inom svetsbranschen n ökar behovet av gedigen och styrkt kompetens ständigt och krav på internationellt välkänt kunskapsbevis blir allt vanligare. Höga krav på produktkvalitet och snabbhet i produktframtagning blir en allt viktigare konkurrensfaktor. För konstruktörer gäller t.ex. att snabb kunna utföra överslagsberäkningar och till kunden förmedla kunskap om hur svetsade konstruktioner beter sig under olika belastningar. Denna Sverigeunika utbildning uppfyller kraven från International Institute of Welding, IIW, vilket garanterar gedigen kunskap och utbildningskvalitet samt leder till det åtråvärda diplomet International Welded Structures Designer, IWSD. IWSD-kompetens öppnar nya och oanade karriärvägar till ett stort antal befattningar och skapar tillväxt och konkurrenskraft inom branschen. Kursplan finns för två nivåer, Internationell svetskonstruktör på standardnivå, IWSD-S och Internationell svetskonstruktör på omfattande (comprehensive) nivå, IWSD-C. Kursen är uppbyggd av totalt sju moduler, S-nivån innehåller fyra och för att nå C-nivån krävs det ytterligare tre moduler. Dessa sju moduler, 25 tim vardera, genomförs en gång per månad i tredagarsträffar under perioden september mars Kursavgiften är kr för IWSD-C och kr för IWSD-S. S. Personer med IWE-, IWT- eller IWS-diplom erhåller 20% rabbat. Kursavgiften inkluderar kursböcker, digitalt OH-material och förtärning. Kursavgiften faktureras av Weld on Sweden i samband med kursstarten. Moms tillkommer med 25%. Examineringsavgiften,, f.n kr för IWSD-S och kr för IWSD-C, faktureras av Svetskommissionen i samband med examinering. Moms tillkommer med 25%. Anmäl dig senast den 1 maj så bjuder vi på examineringsavgiften! Målgrupp: Konstruktion, produktion, svetsning, kvalitet, inköp och provning. Tid: Måndag onsdag den 5-7 september & 3-5 oktober 2011 kl Lärare: PhD IWE Kenneth Håkansson (KH), Karl Erik Olsson (KEO) Kursen har utvecklats i samarbete med industri och nationell expertis med syfte att förmedla kunskaper motsvarande state of the art inom områdena svetsprocesser, svetsningens materialpåverkan, svetsekonomi, svetskvalitet, svetsinspektion och utformning av produktionsvänliga svetsade konstruktioner. I kursen blandas teori med demonstrationer, övningar, praktiskt prova på svetsning, träning i Visuell Kontroll och studiebesök. Program Svetsmetoder med prova på svetsning Måndag den 5 sep 2011 Genomgång av teknik, tillämpning, utrustning och kostnader för de vanligaste svetsmetoderna främst MIG/MAG, MMA, TIG, motståndssvetsning mm. Val av svetsmetod och tillsatsmaterial, styrning av Heat Input, Metodbundna svetsfel, orsaker Weld on Sweden Hemsida: Videum Science Park E-post: Växjö Tel: Innehar F-skattebevis Momsreg.nr/VAT: SE Bankgiro:

5 till deras förekomst och hur de undviks. Demonstration av svetsmetoder och prova på svetsning (MMA, MIG/MAG, TIG). Högproduktiva svetsmetoder och svetsbeteckningar Tisdag den 6 sep 2011 Genomgång av teknik, tillämpning, utrustning och kostnader för de nyare svetsmetoder t ex lasersvetsning, Friction Stir Welding och hybrida svetsmetoder, Val av svetsmetod, Metodbundna svetsfel, orsaker till deras förekomst och hur de undviks. Svetsbeteckningar, Svetssymboler, Svetsmetoders sifferbeteckning, Genomgång av SS- ISO 2553, Specifikation för svetskvalitet och inspektion, Övningar. Svetsningens materialpåverkan med WPS-framtagning Onsdag den 7 sep 2011 Svetsning av konstruktionsmaterial och svetsens egenskaper efter svetsning, Grundläggande svetsmetallurgi, Effekten av värmetillförsel (Heat Input) på materialets mikrostrukturer och svetsens mekaniska egenskaper, Svetsbarhet, Kolekvivalent, Fe-C och TTT- diagram, Val av rätt tillsatsmaterial, Materialbundna svetsfel, orsaker till deras förekomst och hur de undviks, Övningar i beräkning av Heat Input och arbetstemp samt i specificering och tolkning av WPS. Kvalitetssäkring och inspektionsmetoder vid svetsning med träning i Visuell Kontroll Måndag den 3 okt 2011 Uppbyggnaden av kvalitetssystem för tillverkning och svetsproduktion, Uppgifter, ansvar, metoder och krav för kvalitetssäkring vid svetsning enligt ISO 3834-serien, Identifiering, acceptans och korrigerande åtgärder för minskning av vanliga svetsdefekter. Arbetssätt, användningsområden och tekniska begränsningar för de vanliga förstörande- (dragprov, bockprov, slagprov) och oförstörande provningsmetoder (Magnet, Penetrant, Ultraljud, Visuell), Demo av MT och PT samt träning i Visuell Kontroll. Tillverkningskostnader och kostnadsreduktion Tisdag den 4 okt 2011 Kostnadsnivåerna för olika tillverkningsprocesser och deras inverkan på en produkts totala kostnad, Fasta och rörliga kostnader, Kostnader för fogberedning, tillsatsmaterial och utrustning, Fördelning av svetskostnader för olika typer av svetsoperationer, Effekten av inträngning, svetshastighet och a-måttstorlek på tillverkningskostnader, Jämförelse mellan kostnader för manuell, mekaniserad och robotiserad svetsning, Kostnadsreduktion vid tillverkning, Exempel. Utformning av tillverkningsvänliga svetsade konstruktioner med studiebesök Onsdag den 5 okt 2011 Kostnaderna för tillverkning av svetsade konstruktioner och hur dessa kostnader kan minimeras under konstruktionsstadiet samt hur dessa tillverkningsvänliga koncept kan kommuniceras till produktion, Tillverkningsvänlig konstruktion för automatisering och robotisering, Metoder för produktiv tillverkning, åtgärder i produktion, Exempel och studiebesök. Pris: kr för hela kursen eller kr per dag. Moms tillkommer med 25%. Priset inkluderar lunch, fika, digitalt kursmaterial, kursbok och kursintyg. Svetsningens hållfasthetslära Tid: Måndag onsdag den 30 oktober 2 november 2011 kl Lärare: Karl Erik Olsson Denna utbildning behandlar den grundläggande hållfasthetsläran, med speciell inriktning mot svetsade konstruktioner. Kursen ger kunskaper om statiska system, spänning, töjning och deformationer, brottkriterier, introduktion till utmattning och brottmekanik samt materialegenskaper. I kursen går vi igenom ett flertal illustrativa exempel och övningsuppgifter samt diskuterar konstruktionslösningar sett ur olika aspekter. Pris: kr. Moms tillkommer med 25%. Priset inkluderar lunch, fika, digitalt kursmaterial, kursbok och kursintyg.

6 Design of Welded Structures Tid: Måndag onsdag den november 2011 kl (18 på tis). Lärare: Tekn. Dr. Zuheir Barsoum Svetsning är den vanligaste och viktigaste hopfogningsmetoden för maskintekniska produkter och stålkonstruktioner. Kunskap om metoder för konstruktion och dimensionering av svetsade produkter är en nödvändighet hos personer som arbetar med framtagning av sådana produkter. Denna utbildning behandlar konstruktion av statisk- och utmattningsbelastade svetsade produkter och ger kunskaper om olika bärverk, klassificering av laster, konstruktionsfilosofi, dimensioneringsprinciper, konstruktiv utformning, analysmetoder samt konstruktionsstandarder. Pris: kr. Moms tillkommer med 25%. Priset inkluderar lunch, fika, digitalt kursmaterial, kursbok och kursintyg.

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning.

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning. Kurskatalog 2014/2015 Kunskap för konkurrenskraft Konkurrenskraften i en global och föränderlig värld ökar med utbildning. Det gäller både för företag och för enskilda personer.i Sverige finns en stark

Läs mer

Tillförlitlighetsteknik, Produktsäkerhet och Robust konstruktionsmetodik

Tillförlitlighetsteknik, Produktsäkerhet och Robust konstruktionsmetodik SFK Tillförlitlighet och Produktsäkerhet, Sektion i Svenska Förbundet för Kvalitet Framgångsrecept för teknikföretag - att vara ledande inom kvalitet - Varje fel innebär kostnader, både synliga och osynliga!

Läs mer

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet Inspecta Academy Innehåll Innehåll Inspecta Academy Välkommen till nya möjligheter och utmaningar 3 Seminarier Naturliga mötesplatser för branschen

Läs mer

Byggnadsmekanik, LTH MATERIAL, FORM OCH KRAFT

Byggnadsmekanik, LTH MATERIAL, FORM OCH KRAFT Byggnadsmekanik, LTH MATERIAL, FORM OCH KRAFT KURSPROGRAM 2008 Material, form och kraft (VSM131, 9hp) Mål Målet med kursen är en fördjupad formförståelse; en förståelse om samspelet mellan material, form

Läs mer

Kompetensutveckling för arbetslivet

Kompetensutveckling för arbetslivet Kompetensutveckling för arbetslivet Ett urval av kurser inom språk, ekonomi och teknik utvalda tillsammans med näringslivet - för näringslivet 1 Höj kompetensen hos medarbetarna I Linnéuniversitetets kursutbud

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 20 Självvärdering Lärosäte: Lund universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Område för yrkesexamen: Väg- och vattenbyggnad Civilingenjörsexamen Inledning

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN

Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN Kurser hösten 2015 GLASBRANSCHFÖRENINGEN Utbilda för framtiden! Utan kompetensutveckling stagnerar företaget. Utbildning är en förutsättning för att klara den allt hårdare konkurrensen. Med utbildning

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

M 7.1 Tillverkningskostnader och kostnadsreduktion. M 7.2 Tillverkningsvänlig konstruktion

M 7.1 Tillverkningskostnader och kostnadsreduktion. M 7.2 Tillverkningsvänlig konstruktion Internationell svetskonstruktör M 7.1 Tillverkningskostnader och kostnadsreduktion M 7.2 Tillverkningsvänlig konstruktion Nils Stenbacka, Professor nils.stenbacka@branneriet.se 070-341 66 59 Nov 2012 Nils

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

Kurskatalog 2010 2011

Kurskatalog 2010 2011 Glasbranschföreningens Kurskatalog 2010 2011 Box 16286, 103 25 Stockholm Besöksadress: Skeppsbron 40 www.gbf.se Utbildning är framtidstro! Glasbranschföreningen har alltid förstått vikten av utbildningar

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015

UTBILDNINGSKATALOG 2015 Sida 1 UTBILDNINGSKATALOG 2015 Ledarskap Affärer Lönsamhet Arbetsglädje Sida 2 Innehåll Välkommen!... 4 Hur säkrar jag min kurs?... 5 Vad får jag för pengarna?... 5 Vad innebär nöjd-kund-garanti?... 5

Läs mer

Projektettitel: e-learning WebTV for Textile Testing Laboratory. Projektnummer: 504714-LLP-1-2009-1-PT-LEONARDO-LMP. Pedagogisk Metodik

Projektettitel: e-learning WebTV for Textile Testing Laboratory. Projektnummer: 504714-LLP-1-2009-1-PT-LEONARDO-LMP. Pedagogisk Metodik Projekt akronym: LabTV Projektettitel: e-learning WebTV for Textile Testing Laboratory Projektnummer: 504714-LLP-1-2009-1-PT-LEONARDO-LMP Pedagogisk Metodik Version 2.0 05/10/2011 c VERSIONHISTORIK Version

Läs mer

Projektledning i byggprocessen Diplomkurs

Projektledning i byggprocessen Diplomkurs BYGG & FASTIGHET Din partner för kompetensutveckling Projektledning i byggprocessen Diplomkurs www.bfab.se Att leda ett byggprojekt är en utmanande och krävande uppgift. Kursen Projektledning i bygg processen

Läs mer

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats!

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats! Årets branschmötesplats! Cisterndagarna 2013 Konferensen som uppdaterar dig om myndigheternas föreskrifter, lyfter nya tekniker och skapar möjligheter för erfarenhetsutbyte! På begäran Ändringar i cisternföreskrifterna

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

Fler idéer om metaller

Fler idéer om metaller 4-5 mars 2015 Fler idéer om metaller Program och projektpresentationer Runö Möten & Events, Åkersberga Med stöd från: STRATEGISKA INNOVATIONS- PROGRAM Välkomna När vi träffades för ett år sedan var det

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Lunds Universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Huvudområde: Trådlös Kommunikation Masterexamen Organisation och ledning

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar Kompetensutveckling för näringslivet Problemet med ekorrhjulet är att även om man lyckas springa fortare än alla andra, så är man fortfarande bara en ekorre. Källa: Lily Tomlin Hösten

Läs mer

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda.

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda. SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN 2015 1 2014 KURSPROGRAM VÅR 2O15 2 SBR BYGGINGENJÖRERNA K U R S PR O G R A M VÅ R EN 2015 INNEHÅLL ABK 09... 3 AMA HUS 11,

Läs mer

PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902)

PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902) PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902) Period 1, HT-2008 Kursbeskrivning Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer,

Läs mer

Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016

Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016 Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016 Profil: Utgång: Design- och produktutveckling Design- och produktutveckling Examensmål för vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år (SKOLFS 2015:10)

Läs mer

KERAMIK DAG- OCH KVÄLLSKURSER SOMMARKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA VÅREN 2014 GÖTEBORG DAG- OCH KVÄLLSKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA

KERAMIK DAG- OCH KVÄLLSKURSER SOMMARKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA VÅREN 2014 GÖTEBORG DAG- OCH KVÄLLSKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA KERAMIK DAG- OCH KVÄLLSKURSER SOMMARKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA VÅREN 2014 GÖTEBORG DAG- OCH KVÄLLSKURSER 1-ÅRIG KERAMIKSKOLA skapa i lera ett spännande material I vår ljusa och trivsamma keramikverkstad

Läs mer

Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6

Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6 Ett nyhetsbrev om verksamhetsutveckling och kvalitet JANUARI 2007 Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6 Kurser och seminarier 2 Kvalitetschefens roll och kompetens 4 Förbättringsprojekt

Läs mer