Kallelse Föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Föredragningslista 2015-03-10"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista 1(3) Sammanträde Barn och utbildningsnämnden OBS! Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset 08:30 torsdagen den 19 mars 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla Gustafsson Föredragningslista Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Dnr BUN 2668/76 I tur att justera: Håkan Hansson (V) Beräknad tid: Tisdagen den 24 mars Information Dnr BUN 2015/ Uppföljning och analys av resultat och likvärdig bedömning, samt förutsättningar för måluppfyllelse. 2. Uppföljning och analys av anmälda kränkningar till huvudmannen samt ärenden från BEO och Skolinspektionen. 3. Ramnerödsskolan 4. Budgetdialog drift- och investeringsbudget 5. Ekonomisk uppföljning jan-feb 08:30-10:30 Eleonore Lidman Verksamhetschefer 10:30-12:00 Lise-Lotte Bengtsson Verksamhetschefer 13:45-14:30 Ingela Haglund Hansson 15:00-16:00 Thomas Davidsson 16:00-16:15 Thomas Davidsson

2 Kallelse Föredragningslista 2(3) Föredragningslista 3. Information förvaltningschef Dnr BUN 2015/ Årshjul Inspektionsärenden 3. Lokalfrågor 4. Arbetsmiljö 5. Linnéaskolan 6. Rapport gällande föräldrastödjare Föredragande Eftermiddag Hans-Lennart Schylberg Lise-Lotte Bengtsson Tony Andersson Hans-Lennart Schylberg Hans-Lennart Schylberg Hans-Lennart Schylberg 4. Information ordförande Dnr BUN 2015/ Fyrbodals Utbildningssamverkan 5. Budgetdialog Dnr BUN 2015/ Skolinspektionens remiss Dnr: :853 - Ansökan från Resursskolan i väst AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående grundskola i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 2016/17 Dnr BUN 2015/ Skolinspektionens remiss Dnr: : Ansökan från Algebrautbildning föreningen om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 2016/17 Dnr BUN 2015/ Reviderade tillämpningsregler för förskola och pedagogisk omsorg Dnr BUN 2015/ Reviderade tillämpningsregler för fritidshem och pedagogisk omsorg Dnr BUN 2015/ Hemställan till Kommunfullmäktige om justerade regler vad gäller avgift för förskola och pedagogisk omsorg Dnr BUN 2015/00147 Thomas Davidsson Lise-Lotte Bengtsson Lise-Lotte Bengtsson Lise-Lotte Bengtsson Lise-Lotte Bengtsson Lise-Lotte Bengtsson

3 Kallelse Föredragningslista 3(3) Föredragningslista 11. Remiss från KS Medborgarförslag från Matthijs Mol om direktbuss mellan Sotenäs till Uddevalla Kampenhof Dnr BUN 2014/ Remiss från kommunstyrelsen - Samordnad kostverksamhet, korpenprojekt 6 Dnr BUN 2015/ Uppföljning och analys av anmälda kränkningar till huvudmannen höstterminen 2014 Dnr BUN 2015/00125 Föredragande Hans-Lennart Schylberg Hans-Lennart Schylberg Lise-Lotte Bengtsson 14. Anmälningspliktiga delegationsbeslut 2014 Förvaltningsövergripande Dnr BUN 2015/ Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 Skollagen - barn/elev som känner sig kränkta Dnr BUN 2015/ Övriga frågor Dnr BUN 2669/62 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till respektive gruppledare. Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar.

4 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2668/76 1 Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Upprop förättas, justerande väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är Håkan Hansson (V). Beräknad tid för justering är tisdagen den 24 mars Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att välja Håkan Hansson (V) till justerande samt att justeringen äger rum tisdagen den 24 mars Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2015/ Information Uppföljning och analys av resultat och likvärdig bedömning, samt förutsättningar för måluppfyllelse. 2. Uppföljning och analys av anmälda kränkningar till huvudmannen samt ärenden från BEO och Skolinspektionen. 3. Ramnerödsskolan 4. Budgetdialog drift- och investeringsbudget 5. Ekonomisk uppföljning jan-feb Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2015/00013 Handläggare Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson Telefon Information Uppföljning och analys av resultat och likvärdig bedömning, samt förutsättningar för måluppfyllelse. 2. Uppföljning och analys av anmälda kränkningar till huvudmannen samt ärenden från BEO och Skolinspektionen. 3. Ramnerödsskolan 4. Budgetdialog drift- och investeringsbudget 5. Ekonomisk uppföljning jan-feb

7 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2015/ Information förvaltningschef Årshjul Inspektionsärenden 3. Lokalfrågor 4. Arbetsmiljö 5. Linnéaskolan 6. Rapport gällande föräldrastödjare Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

8 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2015/00014 Handläggare Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson Telefon Information förvaltningschef Årshjul Inspektionsärenden 3. Lokalfrågor 4. Arbetsmiljö 5. Linnéaskolan 6. Rapport gällande föräldrastödjare

9 UDDEVALLA KOMMUN Barn och utbildning /Hans-Lennart Schylberg => Uppföljning ekonomi och verksamhet => Planering ekonomi och verksamhet => Uppföljning enligt skollagens krav på huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 2015 Typ Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Beslutsärenden Bokslut 2014 med verksamhetsberättelse Delårsrapport T1 Rapport arbetsmiljö Delårsrapport T2 Målnivåer KF-styrkort (beslut) Internkontroll 2015 (rapport) Rapport arbetsmiljö Planeringsprocess, steg 1: Verksamhetsplan år med budget år 2016 inkl. investeringsbudget (inför budgetdialog) ÅRSHJUL - Planeringsöversikt - BUN 2015 Majoritetens presskonferens inför KS-beslut om budget Majoritetens presskonferens internbudget 2016 Verksamhetsplan år med budget år 2016 (beslut) Styrkort BUN - ev. justering (beslut) Internkontroll 2016 (plan) Uppföljning och analys av synpunkter genom kommunens klagomålssystem samt genom egna undersökningar (VC) Informationsärenden Bokslut med verksamhetsberättelse (delrapport) Verksamhetsberättelse (varje VC 15 min + tid för frågor) Uppföljning och analys av anmälda kränkningar till huvudmannen, ärenden från BEO och Skolinspektionen, samt beslut som fattas med stöd av 5 kap 7-8 samt Ekonomisk uppföljning jan-febr Uppföljning och analys av resultat och likvärdig bedömning, samt förutsättningar för måluppfyllelse (VC) Avstämning lokalprocess (lokalplanerare) Uppföljning och analys av arbetet med elever i behov av särskilt stöd samt det förebyggande och främjande arbetet, inklusive hur man arbetar inkluderande (VC Fsk, Gsk stödenhetschef) Uppföljning och analys av sjukfrånvaro och arbetet med handlingsplaner utifrån medarbetarundersökning (VC) Controllerrapport Central Uppföljning och analys av skolornas arbete med hållbar utveckling och EMAS (VC, miljösamordnare) Uppföljning av anmälda kränkningar till huvudmannen, ärenden från BEO och Skolinspektionen, samt beslut som fattas med stöd av 5 kap 7-8 samt Förslag anslagsbindningsnivåer Uppföljning och analys av resultat och likvärdig bedömning, samt förutsättningar för måluppfyllelse (VC) Controllerrapport och Ekonomisk uppföljning jan-okt Uppföljning och och analys av studie- och yrkesorientering (VC, SYV ) Uppföljning och analys av näringsriktigheten i skolmåltider samt huvudmannens mål om ekologiska livsmedel (Kostchef) Utbildning BUN Utbildning BUN Utbildning BUN Uppföljning och analys av verksamheternas arbete för likabehandling och förebygga trakasserier och kränkande behandling (VC) Arbetsmöten Utbildningsdagar Utbildningsdag: Förtroendevald i Uddevalla kommun Tisd 20 jan, , Oddevall Utbildningsdqg: Axel Danielsson - Inspiration och tankeställare 19 febr , HCB 12 mars 08:30-12:00 Skapa styrkort 18 mars 08:30-16:00 Skapa styrkort Utbildningsdag: Intern BUN, 5 mars, kl Skolriksdagen, april, Stockholm Datum?: Verksamhetsplan år med budget år september 08:30-13 oktober 16:00 Gemensam aktivitet Lokalvandring BUN-Skolledning (tema?) Kommunens informationsansvar

10 Skrivelse Barn och utbildning Dnr BUN 2015/ (6) Pågående ärenden myndigheter 2015 Skolinspektionen enskilda elever Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Begäran om Yttrande yttrande 20 och BJ skickas Skolinspektionen :8743 Anmälan om skolsituationen för en grundskoleelev vid Sommarhemsskolan i Uddevalla kommun (BUN 2015/68) Skolinspektionen :6484 Anmälan om bristande pedagogiskt ledarskap vid Ramnerödsskolan i Uddevalla kommun (BUN 2015/96) Skolinspektionen :91 Anmälan om skolsituation för elever vid Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Yrkes, i Uddevalla kommun (BUN 2015/84) Skolinspektionen : Anmälan om Skolsituationen för en elev vid Agnebergsgymnasiet i Uddevalla kommun BUN 2015/142) Skolinspektionen :7145 Anmälan om elevens rätt till stödinsatser samt skyldigheten att motverka kränkande Begäran om yttrande Begäran om yttrande Beslut att avskriva ärendet Begäran om yttrande Yttrande och BJ skickas Yttrande och BJ skickas

11 Skrivelse Barn och utbildning 2(6) Dnr BUN 2015/00028 behandling vid Ljungskileskolan i Uddevalla kommun (BUN 2015/211) Barn och elevombudet enskilda elever Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolväsendets överklagande nämnd Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionen riktad tillsyn Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionen kvalitetsgranskning Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionen beslut friskolor Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Domstolar Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Arbetsmiljöverket Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling

12 Skrivelse Barn och utbildning 3(6) Dnr BUN 2015/00028

13 Skrivelse Barn och utbildning 4(6) Dnr BUN 2015/00028 Pågående ärenden från 2014 Skolinspektionen enskilda elever Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Begäran om Beslut om Yttrande yttrande föreläggande 30 och BJ skickas Yttrande och BJ skickas Kommunicering av anmälarens synpunkter på kommunens yttrande Kommunicering av anmälarens synpunkter på kommunens yttrande Kompletterande svar och BJ skickas Skolinspektionen :3453 Anmälan om skolsituation för ett barn vid Skansens förskola (BUN 2014/418) Barn och elevombudet enskilda elever Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolväsendets överklagande nämnd

14 Skrivelse Barn och utbildning 5(6) Dnr BUN 2015/00028 Skolinspektionen riktad tillsyn Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionens riktade tillsyn :3777 (BUN2013:172) : Informationsbrev inkommit : kontaktuppgifter utskickade USB med efterfrågat material skickat -Alla enhetsbeslut inkomna -Alla enhetsbeslut har besvarats Huvudmannabeslut inkommit Svar på enhetsnivå och huvudmannanivå skickas beslut om föreläggande för enskilda enheter beslut om fortsatt uppföljning för enskilda enheter Kompletterande huvudmannasvar Skolinspektionen kvalitetsgranskning Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionen : Skolinspektionen granskar gymnasiearbetet (BUN 2014/446) Informationsbrev till rektor

15 Skrivelse Barn och utbildning 6(6) Dnr BUN 2015/00028 Skolinspektionens kvalitetsgranskning av distansutbildningen inom den kommunala vuxenutbildningen (BUN 2014/380) Skolinspektionen :2725 Granskning av matematik 3 C på Östrabo 1 BUN (2014/813) Förfrågan om uppgifter och information om granskningen svar till Skolinspektionen Beslut om uppföljning och Verksamhetsrapport Information till huvudman och rektor Informationsbrev Information inför kvalitetsgranskningen Redogörelse av utvecklingsområden skickas Skolinspektionen beslut friskolor Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Domstolar Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Arbetsmiljöverket Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling

16 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2015/ Information ordförande Fyrbodals Utbildningssamverkan Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

17 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2015/00015 Handläggare Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson Telefon Information ordförande Fyrbodals Utbildningssamverkan

18 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2015/ Budgetdialog Sammanfattning 2014 års resultat samt planeringsförutsättningarna för kommer att behandlas vid budgetdialogen den 31 mars. Kommunledningskontoret har tagit fram planeringsförutsättningarna efter politiska riktlinjer. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad med bilagor. Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna att materialet utgör underlag för den fortsatta budgetdialogen. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

19 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2015/00017 Handläggare Utredare Eleonore Lidman Telefon Budgetdialog Sammanfattning 2014 års resultat samt planeringsförutsättningarna för kommer att behandlas vid budgetdialogen den 31 mars. Kommunledningskontoret har tagit fram planeringsförutsättningarna efter politiska riktlinjer. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad med bilagor. Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna att materialet utgör underlag för den fortsatta budgetdialogen. Hans-Lennart Schylberg Skolchef Eleonore Lidman Utredare Expediera till

20 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2015/ Skolinspektionens remiss Dnr: :853 - Ansökan från Resursskolan i väst AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående grundskola i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 2016/17 Sammanfattning Resursskolan i väst AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående grundskola vid Resursskolan i väst AB i Uddevalla kommun från och med läsåret 2016/17. Skolinspektionen har gett Uddevalla kommun möjlighet att yttra sig över ansökan. Lägeskommunen yttrande är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en nyetablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet). Beslutsunderlag Ansökan från Resursskolan i väst AB Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att som svar på Skolinspektionens remiss i ärende :853 Ansökan från Resursskolan i väst AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående grundskola i Uddevalla kommun översända förvaltningens tjänsteskrivelse Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

21 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(2) Dnr BUN 2015/00181 Handläggare Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson Telefon Skolinspektionens remiss Dnr: :853 - Ansökan från Resursskolan i väst AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående grundskola i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 2016/17 Sammanfattning Resursskolan i väst AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående grundskola vid Resursskolan i väst AB i Uddevalla kommun från och med läsåret 2016/17. Skolinspektionen har gett Uddevalla kommun möjlighet att yttra sig över ansökan. Lägeskommunen yttrande är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en nyetablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet). Beslutsunderlag Ansökan från Resursskolan i väst AB Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att som svar på Skolinspektionens remiss i ärende :853 Ansökan från Resursskolan i väst AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående grundskola i Uddevalla kommun översända förvaltningens tjänsteskrivelse Ärendebeskrivning Resursskolan i väst AB (nedan Resursskolan) har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående grundskola vid Resursskolan i väst AB i Uddevalla kommun från och med läsåret 2016/17. Skolinspektionen har gett Uddevalla kommun möjlighet att yttra sig över ansökan. Lägeskommunen yttrande är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en nyetablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet).

22 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 2(2) Dnr BUN 2015/00181 Av ansökan framgår att Resursskolan ska ha som syfte att bedriva utbildning för de elever som placerats i verksamhetens öppenvårdsverksamhet. Fullt utbyggd kommer verksamheten att erbjuda 12 platser och enligt ansökan kommer dessa även att nyttjas av andra kommuner. Det är således inte en grundskoleverksamhet som har påverkan på elevtalen i den kommunala verksamheten i Uddevalla. Några ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska konsekvenser av negativ art kommer inte att uppstå för Uddevalla kommun. Befolkningsprognoser m.m bifogas dock. Följande framförs dock: I ansökan hänvisas till att lokaler och personal från en närliggande friskola kommer att nyttjas. Enligt telefonsamtal med bolagets kontaktperson är det Linnéaskolan som avses. Kommunen vill framföra att en process är inledd i syfte att överta Linnéaskolan så att den från och med läsåret 2015/2016 drivs i kommunal regi. Huruvida lokaler kan hyras ut till externa parter är ännu inte beslutat. Aktiebolaget är nystartat och är huvudman för verksamheten. Av registreringsbeviset framgår att styrelseledamoten är samma person som idag är verksam i Bohusläns helhetsskola AB. Detta bolag har tidigare ansökt om tillstånd att driva verksamhet hos Skolinspektionen, men fått avslag. Hans-Lennart Schylberg Skolchef Lise-Lotte Bengtsson Administrativ chef Bilagor Expediera till Skolinspektionen

23 Från: Patrik Levin Skickat: den 11 februari :34 Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret Kopia: Ämne: Remiss från Skolinspektionen 2015:853 Remiss Uddevalla kommun (2) Dnr :853 Remiss från Skolinspektionen Resursskolan i väst AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående grundskola vid Resursskolan i väst i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 2016/17. Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet). Kommunens yttrande Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande: 1. En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp av elever i kommunen. Prognosen ska minst sträcka sig fem år framåt, men helst tio år. 2. En sammanställning över samtliga kommunala och fristående grundskolor i kommunen. Av sammanställningen bör både årskurser och elevantal per årskurs i varje skola framgå. 3. En karta som tydligt visar placeringen av de kommunala och fristående grundskolorna i kommunen. Skolinspektionens bedömning Skolinspektionen ska, enligt 2 kap. 5 skollagen, lämna ett godkännande om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Remissvar Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 13 april 2015.

24 E-postadress: Postadress: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm. Vänligen ange ansökans :853 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer. På Skolinspektionens vägnar Patrik Levin Undervisningsråd Bilaga Ansökan från Resursskolan i väst AB Kopia till Resursskolan i väst AB

25 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Det är sökanden som ska visa att denne har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag. Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende sökandens eventuella befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos UC AB. Läs mer om aktuell lagstiftning, förordningar och propositioner Läs mer om personuppgiftslagen Ansökan avser Förskoleklass Fritidshem Grundskola Ange vilket läsår skolenheten avser att starta 16/17 Ange vilken kommun skolenheten ska vara belägen Uddevalla kommun Sökandens namn (exempel Bolaget AB) Resursskolan i väst AB Organisationsnummer/personnummer Organisationsform Aktiebolag Skolenhetens namn Resursskolan i väst Fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska lämnas till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan. Det undertecknade försättsbladet finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Undertecknade försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm alternativ till Fullmakt - Lägg till bilaga file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :21:14]

26 1. Sökanden och kontaktperson Läs mer 1.1 Uppgifter om sökanden Sökandens namn (exempel Bolaget AB) Organisationsform Organisationsnummer/personnummer Utdelningsadress Postnummer Ort Resursskolan i väst AB Aktiebolag Forshälla Köperöd Uddevalla 1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas ansökan ska vara aktuellt. Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan för att ansökan ska vara giltig. Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning. Läs mer Lägg till bilaga 1.3 Offentligt inflytande Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 skollagen. Om detta är fallet, redogör utförligt för - bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen - orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att verksamheten ska komma till stånd, samt - vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning. 1.4 Kontaktperson Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e-legitimation ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas ansökan. Läs mer om förenklad delgivning av beslut Kontaktperson Michael Åberg file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :21:14]

27 E-postadress Telefon arbetet Mobil Utdelningsadress Postnummer Ort Forshälla Köperöd Uddevalla 1.5 Inriktning Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar Waldorf Konfessionell. Redogör för de konfessionella inslagen i utbildningen. 2. Elevantal och elevprognos Läs mer Ange de årskurser ansökan avser: 2.1 Årskurser F-klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk Elevantal Ange planerat antal elever per skolform samt vilket år verksamheten är fullt utbyggd. Läs mer F-klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt Läsår Läsår Läsår Fullt utbyggd verksamhet Antal elever i fritidshemmet Ange planerat antal elever samt årskurser på fritidshemmet för läsår 1-3 samt vid fullt utbyggd verksamhet. Fritidshemmet ska enligt 14 kap. 7 skollagen erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :21:14]

28 Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet Antal elever Årskurser 2.4 Läsår skolenheten är fullt utbyggd Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd. Om fullt utbyggd verksamhet ligger längre fram än fem år, ange skäl till detta. 17/ Elevprognos En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen: - hur intresseundersökningen är genomförd - urvalsmetoden - hur många elever/vårdnadshavare som blivit tillfrågade - vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med intresseundersökningen - att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en fristående skola - när intresseundersökningen genomfördes - vilka frågor som ställdes vid undersökningen - resultatet från undersökningen och hur svaren är fördelade per sökt årskurs. Läs mer Då elever som kommer att gå på skolan oftast placeras i verksamheten av socialtjänst då psykosociala och neurologiska skäl föreligger, finns det inga register över framtida placeringar inom målgruppen. Därav kan ingen intresseundersökning utföras till vårdnadshavare. Lägg till bilaga 3. Ekonomi Läs mer om aktuell lagstiftning, förordningar och propositioner Läs mer om inhämtning av kreditupplysning 3.1 Sökandens budget file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :21:14]

29 Läs mer Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3. Likviditetsbudgeten består av två delar: Del ett visar in- och utbetalningar och investeringar för etablering, det vill säga in- och utbetalningar som sker innan skolstart. Del två visar in- och utbetalningar under läsår 1. Resultatbudget lämnas för de tre första läsåren och visar bokföringsmässiga intäkter och kostnader. Se vidare under avsnitt 3.7 för likviditetsbudget samt 3.8 för resultatbudget. Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets- och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet med god kvalitet och med varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta. Om ansökan avser ett nystartat bolag/förening, beskriv hur sökanden avser att täcka ett eventuellt underskott i likviditetsbudget läsår 1 samt förlust i resultatbudget läsår 1. Skolan skall endast vara öppen för barn/ungdomar inskrivna i Öppenvårdsverksamheten som skolan skall vara kopplad till och då finansieras även delar av skolan av avgifter betalda av den som placerat barnet/ungdomen i Öppenvårdsverksamheten (oftast Socialtjänsten) 3.2 Årsredovisning/årsbokslut Bifoga den senaste årsredovisningen/årsbokslutet om sådan finns. Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen. Läs mer Företaget är nystartat Lägg till bilaga 3.3 Grundbelopp Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per sökt skolform. Beloppet ska stå i överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive skolform. Av redogörelsen ska framgå - beloppets storlek och hur det har beräknats - vilka kontakter som tagits med kommunen Läs mer Vi räknar med att grundbeloppet för våra elever hamnar på i genomsnitt kr/elev/läsår. Då våra tänkta elever kommer från olika kommuner i kranskommunerna (Stenungsund, Orust, Tjörn, Vänersborg, Trollhättan, Munkedal, Uddevalla, Lilla Edet, Färgelanda, Ale, Göteborg) har vi gjort ett genomsnittsvärde av grundbeloppen i den olika kommunerna. Summa: kr /läsår 3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott samt finansiering med egna medel Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter. Lån - Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. Av lånelöftet ska framgå file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :21:14]

30 vilket belopp som kan/kommer att lånas ut. Läs mer Aktieägartillskott/ägartillskott - Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av behörig firmatecknare samt till exempel kontoutdrag, årsredovisning eller liknande som visar att medlen finns att tillgå. Finansiering med egna medel - Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i redan bedriven verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och förklara vilka medel sökanden avser nyttja. Varje plats i Öppenvårdsverksamheten kostar kr/barn/termin detta bekostar delar av lokalhyra, personal, psykolog, mat, renhållning, underhåll etc.. Summa: kr (grundbeloppet tillkommer) Lägg till bilaga 3.5 Övriga inbetalningar/intäkter Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall vad posten omfattar och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte omfattas av lån/ ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande. Läs mer Lägg till bilaga 3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skolenhet Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten. Läs mer Av budgeten ska följande framgå - vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i budgeten. Av beskrivningen ska följande framgå - hur investeringar och etableringskostnader är beräknade - hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras - när i tiden in- och utbetalningarna kommer att uppstå. 3.7 Likviditetsbudget för in- och utbetalningar innan skolstart samt likviditetsbudget för läsår 1 Inkom med en likviditetsbudget för in- och utbetalningar innan skolstart samt en likviditetsbudget för läsår 1. Observera att eventuellt över- eller underskott från investerings- och etableringsbudgeten flyttas till likviditetsbudgeten läsår 1. Eventuella inbetalningar utöver bidrag ska vara sådana som inte redan angivits i investerings- och etableringsbudgeten. Detta innebär alltså att sökanden inte kan ta upp samma inbetalning i file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :21:14]

31 både likviditetsbudget in- och utbetalningar innan skolstart och i likviditetsbudget läsår 1. Läs mer Likviditetsbudget in- och utbetalningar innan skolstort Likviditetsbudget läsår 1 Inbetalningar Innan skolstart Inbetalningar Läsår 1 Totalt år 1 Kommunalt bidrag förskoleklass Kommunalt bidrag grundskola Kommunalt bidrag fritidshem 0 Avgift fritidshem 0 0 Lån Lån 0 Aktieägartillskott/ägartillskott Aktieägartillskott/ägartillskott Finansiering med egna medel Finansiering med egna medel 0 Annan finansiering Annan finansiering Övriga inbetalningar Övriga inbetalningar 0 Summa inbetalningar Summa inbetalningar Utbetalningar - innan skolstart Utbetalningar - läsår 1 Utbildning och personal Utbildning och personal Skolledning Skolledning Personal/lärare Lärare förskoleklass 0 Lärare grundskola Personal fritidshem 0 Övrig personal Administration Administration Rekrytering Rekrytering 0 Fortbildning Lokaler/Utrustning Lokaler/Utrustning Lokalhyra Lokalhyra Speciallokaler Speciallokaler Möbler 2500 Möbler 2500 Datorer Datorer Kontorsutrustning Kontorsutrustning Telefon, kopiator mm Telefon, kopiator mm Läromedel Läromedel Litteratur/utrustning/skolbibliotek (ink programvaror, licenser) Litteratur/utrustning/skolbibliotek (ink programvaror, licenser) file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :21:14]

32 Övrigt Övrigt Information och annonsering Information och annonsering Elevhälsa Skolmåltider Studieresor Försäkringar Försäkringar Studie- och yrkesvägledning Övriga utbetalningar Övriga utbetalningar 0 Finansiella poster Finansiella poster Räntor Räntor 0 Amorteringar Amorteringar 0 Summa utbetalningar Summa utbetalningar Över/Underskott Över/Underskott Resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 Inkom med en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3. Utgå från Skolinspektionens budgetmall nedan. Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i likviditetsbudgeten. Förklara eventuella avvikelser. Läs mer Resultatbudget Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Kommunalt bidrag förskoleklass Kommunalt bidrag grundskola Kommunalt bidrag fritidshem Avgift fritidshem Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Personal Skolledning Lärare förskoleklass Lärare grundskola Personal fritidshem Övrig personal Administration Rekrytering file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :21:14]

33 Fortbildning Lokaler/Utrustning Lokalkostnad Kostnader för speciallokaler Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier Läromedel Litteratur/utrustning/skolbibliotek (ink programvaror, licenser) Övrigt Information och annonsering Elevhälsa Skolmåltider Studieresor Försäkringar Studie- och yrkesvägledning Övriga kostnader Finansiella poster Räntor Avskrivningar Möbler Datorer Telefon, kopiator mm Summa kostnader Vinst/förlust Resultatbudgeten Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen inte har ett eget kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas. Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta Avgift fritidshemmet Avgifter som en enskild huvudman för ett fritidshem tar ut ska vara skäliga. Om sökanden avser att ta ut avgift för eleverna i fritidshemmet ska följande framgå - avgiftens storlek - hur den har beräknats (exempelvis kommunens maxtaxa). Läs mer file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :21:14]

34 4. Lokaler Läs mer 4.1 Lokaler Redogör för skolenhetens planerade lokaler. Ange i vilken stadsdel/kommundel skolenheten planeras vara belägen. Läs mer Skolenheten kommer att nyttja samma lokaler som Öppenvårdsverksamheten då de båda verksamheterna kommer att utövas samtidigt. Lokalerna finns i en byggnad bestående av två plan samt friliggande byggnad med lokal för rast/aktiviteter, samt friliggande lokal för verkstad. I entréplan i huset finns tambur, ett blivande klassrum, kök, matsal, uppehållsrum, toalett samt ett kontor/samtalsrum. I nedre plan finns två blivande klassrum, våtrum/tvättstuga, samtalsrum, uppehållsrum och toalett. Finns en egen ingång. Utomhus finns en grusad plan samt en lekplats, gräsmatta med bollplan och ett skogsparti. Fastigheten är belägen ca 5 min från Uddevalla centrum i området Köperöd. Busshållplats finns 100m från fastigheten. 4.2 Speciallokaler Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas inom skolenheten eller om de ska hyras externt. Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen Hem- och konsumentkunskap Lokaler finns i fastigheten. Idrott och hälsa Lokaler hyrs externt Naturorienterande ämnen (biologi, fysik, kemi och teknik) Delvis i lokalerna delvis hyrs externt tex kemisal Slöjd Delvis i lokalerna delvis hyrs externt. Vi kommer hyra kompletta befintliga skolsalar på en närliggande skola, men vissa elever kommer inte klara att vistas i andra lokaler, därav finns möjligheter att tex ha enkel textilslöjd och enkel träslöjd i verksamhetens lokaler. 4.3 Skolbibliotek Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek. Av beskrivningen ska framgå - skolbibliotekets innehållsmässiga funktion - skolbibliotekets pedagogiska funktion. Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser tillförsäkra eleverna tillgång till ett skolbibliotek. file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :21:14]

35 Skolan kommer att ligga 5 min från Uddevalla Stadsbibliotek, vilket kommer att nyttjas som skolbibliotek. 5. Skolenhetens ledning och personal Läs mer 5.1 Rektor För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden kommer att anställa en rektor som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 skollagen. 5.2 Lärare behörighetskrav För undervisning i förskoleklass och i grundskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva sådan undervisning. Undantag får göras i vissa fall. Sökanden för förskoleklassen/grundskolan kommer att följa kraven på lärares utbildning enligt 2 kap. 13 och skollagen. 5.3 Personal i fritidshemmet - utbildning För undervisning i fritidshemmet ställs krav på personalens utbildning. Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas utveckling och lärande främjas. Sökanden för fritidshemmet kommer att följa kraven på personalens utbildning och erfarenhet enligt 2 kap. 14 skollagen. 5.4 Antal lärare - förskoleklass Ange beräknat antal lärare i förskoleklassen uttryckt i antal personer och antal heltidstjänster. Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5). Läs mer Antal personer Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet Antal heltidstjänster Antal personer Antal heltidstjänster Antal personer Antal heltidstjänster Antal personer Antal heltidstjänster Antal elever per lärare, läsår 1 Antal elever per lärare, läsår 2 Antal elever per lärare, läsår 3 Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet NaN NaN NaN NaN file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :21:14]

36 5.5 Antal lärare - grundskola Ange beräknat antal lärare i grundskolan uttryckt i antal personer och antal heltidstjänster. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan. Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5). Läs mer Antal personer Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet Antal heltidstjänster Antal personer Antal heltidstjänster Antal personer Antal heltidstjänster Antal personer 7 3,65 7 3,65 7 3,65 7 3,65 Antal heltidstjänster Antal elever per lärare, läsår 1 Antal elever per lärare, läsår 2 Antal elever per lärare, läsår 3 Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet NaN NaN NaN NaN Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan. Tre klassrum med max 4 elever i varje (tex 3+4+3=12 elever) 1 ansvarig lärare i varje klassrum som också är ämneslärare. 1 lärare är NO Ma lärare, 1 är sve SO och en är Eng bild. Ämneslärarna som också är klasslärare kommer att cirkulera i de olika klassrummen och hålla sina lektioner i resp.ämne. Musiklärare finns i verksamheten (dels som musiklärare och dels i öppenvårdsverksamheten som behandlingsassistent) Slöjd, idrott, teknik, kommer vi ha i en närliggande skola och då har vi deras ämneslärare anställda dessa lektioner. Hk lärare kommer att komma till verksamheten 2 heldagar/termin. 5.6 Antal tjänster - fritidshem Ange beräknat antal personal i fritidshemmet uttryckt i antal personer och antal heltidstjänster. Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5). Läs mer Antal personer Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet Antal heltidstjänster Antal personer Antal heltidstjänster Antal personer Antal heltidstjänster Antal personer Antal heltidstjänster Antal elever per lärare, läsår 1 Antal elever per lärare, läsår 2 Antal elever per lärare, läsår 3 Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet NaN NaN NaN NaN 5.7 Övrig personal Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses. Övrig personal: behandlingsassistenter 2 st x 30%, kurator 10%, kokerska 50% file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :21:14]

37 6. Elevhälsa och studie- och yrkesvägledning Läs mer Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsa. 6.1 Elevhälsa Av beskrivningen ska framgå - vilka personalkategorier som kommer ingå i elevhälsan - elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll. Skolsköterska 90min skall komma till skolan varannan vecka. Psykolog 90 min kommer till skolan/verksamheten varannan vecka (del av behandlingen) tillgång till skolläkare vid behov och minst 1 gg/termin. Kurator heltidstjänst i verksamheten (del av behandlingen + del i skolan) Specialpedagog skall handleda skolans personal 1gg/mån i samband med EHT, anställs via bemanningsföretaget PRvård. Tandhygienist från Folktandvården kommer till skolan 1gg/termin. Elev Hälso Teamet ska träffas varje vecka; kurator, behandlingspersonal, skolpersonal, skolsköterska, special pedagog (1gg/mån). Varje individ skall tas upp varje vecka. Då skall man gå igenom föregående veckas åtgärder, individens psykiska- och fysiska mående under veckan som gått, samt om det behövs nya åtgärder, och i så fall vilka, inför påföljande vecka. Vilka kontakter behöver tas med tex vårdnadshavare, BUP, socialtjänst etc. och vem i verksamheten skall vara ansvarig för att detta sker. Samtliga elever kommer att dagligen att skriftligen reflektera över vad man ätit, hur mycket man rört sig och hur det har påverkat arbetsförmåga, koncentrationsförmåga, ork och humör i form av en Rörelsedagbok. (Görs i behandlingen i dagsläget) Veckovis i samband med idrottslektionen, kommer man i grupp samtal kring tips och råd kring mat och motion och hur man håller sig motiverad. 6.2 Studie- och yrkesvägledning Beskriv hur eleverna får tillgång till studie- och yrkesvägledning (SYV). Redogörelsen ska avse samtliga årskurser som ansökan avser. Av beskrivningen ska framgå - hur elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildning och yrkesverksamhet tillgodoses. SYV kommer att anställas per timme ca 5 tim/termin av PRvård AB. SYV kommer planera PRAO, s k Skuggning, framtida gymnasieval eller annan utbildning/sysselsättning tillsammans med eleven, elevens mentor och elevens behandlingsansvarige. Uppföljningar och utvärdering varje terminsslut i samband med utvecklingssamtal och nätverksmöten. 7. Elevens utveckling mot målen file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :21:14]

38 Läs mer 7.1 Särskilt stöd Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Av beskrivningen ska framgå - hur behovet av särskilt stöd identifieras och hur stödet anpassas till eleven - arbetsgången avseende det särskilda stödet - samrådet med elevhälsan. Då en placering i verksamheten är en åtgärd i sig är eleven/individen utredd av tidigare skola, socialtjänst, BUP eller andra instanser när den placeras. Skolan kommer att arbetas tillsammans med behandlingen och arbeta med åtgärdsprogram som kommer att utgå ifrån tidigare utredningar och beskriva hur vi arbetar med eleven för att skapa optimala förutsättningar för att utveckling ska ske, såväl socialt, psykosocialt som kunskapsmässigt. Att vara i verksamheten är ett Särskilt Stöd då verksamheten bygger på individualisering, yttre hjälpmedel för visuell såväl auditiv avskärmning, små grupper, specialpedagogiska hjälpmedel i hög grad, personal med kompetens och erfarenhet som ger en stor flexibilitet och utrymme för en-till-en undervisning vid behov, samtal, hänsyn och anpassning efter individ och dagsform. Eleven tas upp varje vecka i EHT-träffen och åtgärder som beslutas där skrivs in i åtgärdsprogrammet. 8. Kvalitet och inflytande Läs mer 8.1 Systematiskt kvalitetsarbete Beskriv sökandens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet. Av beskrivningen ska framgå - hur sökanden avser att fördela ansvaret mellan huvudmannen och rektorn gällande det systematiska kvalitetsarbetet - hur krav, mål och riktlinjer följs upp - vilka som ges möjlighet att delta i arbetet - hur det systematiska kvalitetsarbetet kommer dokumenteras. Det systematiska kvalitetsarbetet på Resursskolan i Väst kommer att utgå ifrån Skolverkets modell Kvalitetsarbete i praktiken. I detta ingår momenten Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? Syftet med arbetet är att optimera förutsättningarna för måluppfyllelse på skol- och individnivå. Analysen av skolan Var är vi? syftar till att hitta brister och framgångsfaktorer i verksamheten som ska ligga till grund för målen som ska formuleras i avsnittet Vart ska vi? I avsnittet, Hur gör vi, skall beskrivas vad vi gör, dels för att utveckla det som eventuellt brister, dels vad vi gör för att bibehålla framgångsfaktorerna. Hur det blev, eller blir, är något vi kontinuerligt ska följa upp, följt av en utvärdering i ett helhetsperspektiv i slutet av läsåret. En utvärdering där vi tar reda på Var vi är. Var är vi? En analys grundad på resultat och utvärderingar av de insatser och förändringar vi gjort. Vart ska vi? Lokalt formulerade mål utifrån analys. Hur gör vi? Alla insatser som görs för måluppfyllelse på skol- och individnivå. Rutiner för planering, genomförande och dokumentation samt för uppföljning och utvärdering. Hur blev det? En analys av läsåret som helhet. Dels utifrån resultat och måluppfyllelse, men också av kvalitetsarbetet i sig. All personal inom hela verksamheten; rektor, lärare, stödpersonal, behandlingspersonal, servicepersonal skall delta i arbetet med Kvalitetssäkring. Alla skall delta i utvärderingen och ska medverka till nya planer och åtgärder. Resursskolan i Väst AB är huvudman för skolan och har det övergripande ansvaret att utifrån kvalitetssäkringsarbetet varje år skriva en ny arbetsplan där allt från utvärderingen samt riktlinjer och instruktioner om hur arbetet skall genomföras, file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :21:14]

39 som ska leda skolledning och all annan personal i det dagliga arbetet mot målen, skall skrivas i ett dokument. Huvudmannen gör en avstämning vid höstterminens slut. Rektor kommer att genomföra kvalitetsanalyser enligt ovan nämnda frågeställningar kontinuerligt på studiedagar under varje termin, av det pedagogiska arbetet tillsammans med lärarna, samt utifrån elevenkäter och vårdnadshavar-enkäter. Resultatet redovisas i särskilt framtagna mallar för utvärdering, dessa tas med till den utvärdering som sker läsårsvis tillsammans med behandlingspersonal och huvudman, där det bakas in i den totala kvalitetsutvärderingen och den skriftliga planen för framtida arbete. Beskriv sökandens rutiner för klagomålshanteringen. 8.2 Rutiner för klagomål Av beskrivningen ska framgå - sökandens kommande rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen - hur information om rutinerna görs tillgänglig för elever, vårdnadshavare och andra. Klagomål på utbildning, brister i stöd, otillräcklig kommunikation med vårdnadshavare, bristande information till vårdnadshavare skall i första hand ske till rektor via brev, epost, via formuläret på hemsidan eller i samtal. Rektor gör då en utredning och konsulterar huvudmannen vid behov. Om klagomålet gäller rektors agerande skall klagomålet skickas till huvudmannen via brev eller epost eller genom att fylla i formuläret på hemsidan. Huvudmannen utreder då klagomålet och vidtar ev. åtgärder. Man har också möjlighet att vända sig till en bestämd representant ur Elevhälsoteamet, med klagomål som rör verksamhetens ledning och rektor. All information kring hur man går tillväga kommer att finnas på skolans och verksamhetens hemsidor samt skickas ut varje hösttermin i brevet med all annan läsårs information. 8.3 Inflytande och samråd Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning. Av beskrivningen ska framgå - hur eleverna kommer att få inflytande över sin undervisning - vilka forum för samråd som kommer att finnas för eleverna. Skolan kommer att arbeta enligt en modell som Frida-skolorna utarbetat där eleverna jobbar med s k Områden. Vid varje presentation av ett område ges eleven möjlighet att påverka tex hur man vill visa kunskap. Skolankommer också erbjuda ett brett urval av läromedel från olika förlag där eleverna får välja den lärobok som tilltalar honom/henne i dom arbetsområden där skolböcker används. Eleverna kommer att få varsin dator så möjligheten att tex. skriva kommer det att finnas val att skriva på dator eller för hand. Varje elev kommer att vara med och bestämma hur dennes individuella schema ska utformas och hur länge detta skall gälla, samt när det ska utformas. Forum för samråd: klassråd varje vecka, elevråd varje månad och veckovisa utvärderingsmöten i hel-grupp. 9. Åtgärder mot kränkande behandling Läs mer 9.1 Målinriktat arbete Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. Av beskrivningen av sökandens arbete ska följande framgå file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :21:14]

40 - främjande och förebyggande åtgärder - hur sökanden ska arbeta för att upptäcka trakasserier och kränkande behandling - elevers delaktighet i arbetet exempel på aktiviteter, åtgärder etc. på skolenheten för att motverka kränkande behandling. Läs mer Plan för Resursskolan i Väst Mot diskriminering och annan kränkande behandling, utifrån 6 kap. i skollagen och diskrimineringslagstiftningen (2008:567) DEFINITIONER Diskrimineringsgrunder. Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Direkt diskriminering. Någon missgynnas genom att bli sämre behandlad utifrån någon av diskrimineringsgrunderna Indirekt diskriminering. Att behandla alla lika kan innebära att någon blir missgynnad av skäl som har med någon av diskrimineringsgrunderna att göra. Trakasserier. Ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling. Ett uppträdande som utan att ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna kränker en individs värdighet. Kränkningar. Fysiska (slag, knuffar eller liknande), verbala (hot, kalla någon saker i nedlåtande syfte), psykosociala (utfrysning, ryktesspridning eller liknande) samt text- och bildburna (klotter, brev, lappar, e-post, sms, mms, facebook eller liknande) Främjande arbete: I arbetslaget ( lärare + behandlingspersonal) förs ett kontinuerligt samtal kring vårt sätt att uttrycka oss i mötet med ungdomarna men också sinsemellan tillsammans med ungdomarna. Sprider eller befäster vi fördomar och/eller förlegade synsätt och attityder? Hur genomför vi vårt fostrande uppdrag utan att kränka? Utöver löpande samtal om detta så ska arbetslaget ha, en gång i veckan ett reflekterande personalmöte där vi tar upp framgångsfaktorer och mindre bra situationer som uppstått under veckan som gått, och diskuterar vårt förhållningssätt. En gång i månaden kommer arbetslaget ha handledning med socionom från Familjelänken AB (Syftet med handledningen är att bidra till ökad samsyn bland personalen gällande värdegrund, förhållningssätt och bemötande av verksamhetens elever och vårdnadshavare.) Social kompetens och hur man är mot andra är något som genomsyrar hela verksamheten. Detta är utdrag ur Öppenvårdsverksamhetens arbetsplan. Vi försöker lyfta fram de egna vinsterna i att vara schysst mot andra. Att utveckla empati och förmåga att känna med andra är viktigt och nödvändigt men inte alltid tillräckligt. Få regler leder till ständiga diskussioner som, bygger upp inre regler som till skillnad mot ett institutionellt regelsystem, går att ta med sig. Vinsterna görs då ofta på andra arenor vilket också är tanken. Att utveckla en acceptans för människors olikheter har för oss dubbla syften. Dels en del av individens utveckling men också en förutsättning för att skapa ett klimat i vilket den för tillfället, ofta i många meningar, svagaste individen, ska ha en möjlighet att utvecklas. Ett viktigt steg mot en ökad social kompetens och förmåga till socialt samspel, är att ha klart för sig att man även inom gruppen kan ha olika mycket ansvar för hur man löser t.ex en konfliktsituation. Som grund för arbetet med social kompetens, använder vi oss av vår utvecklingstrappa samt sociala självskattnings diagnoser för att hjälpa individerna att själva se den utveckling som sker. Det är också viktigt att se och förstå att olika individer har olika kapacitet i olika sammanhang. Tex med vuxna, med jämnåriga samt med en eller flera. Vi är tydliga med att vi står i vägen när det behövs. Det handlar om tillsynsansvar men också om alla individers trygghet och möjlighet till utveckling. Ingen individ ska kunna påverka sin omgivning med våld eller hot om våld och ingen individ ska heller känna sig otrygg, utan veta att vi i personalgruppen både kan och vill agera och då på ett professionellt sätt. Alla i personalgruppen skall alltid vara uppmärksamma på språkbruk och ett användande av de olika diskrimineringsgrunderna på ett nedvärderande sätt. Incidenter av den typen kan alltid vara ett skäl till att bryta undervisningen eller aktiviteter. Rast-värdarna ska vara lyhörda för språkbruk och eventuella kränkningar och ingripa och vidta relevanta åtgärder. Alla individers trygghet ska alltid prioriteras. Lika är orättvist och olika är rättvist. Detta synsätt är grundläggande för verksamheten i syfte att undvika all form av indirekt diskriminering. Det tar sig uttryck i en hög grad av individualisering i ett helhetsperspektiv. Förebyggande arbete: Erfarenheterna från tidigare år gör att vi fokuserar än mer på sexuell läggning, funktionshinder och etnisk tillhörighet både ifråga om språkbruk och diskriminering. Målet måste vara att ta bort användandet av de begreppen, oavsett om det handlar om påhopp eller som något sorts allmänt skällsord. De små grupperna (3-4 ungdomar) och personalen samtalar tillsammans på avsatt tid varje vecka, kring det ovan nämnda punkterna samt var och ens erfarenheter sen tidigare i fråga om likabehandling, utsatthet, mobbing osv. och vilka förväntningar man har på verksamheten och sin egen utveckling. Resultaten av de samtalen ska vi ta med oss in i den stora kompisgruppen (samtliga deltar) som äger rum minst 1gg/mån. Utifrån de samtalen i den stora gruppen ska vi dela den gruppen i ett antal mindre utifrån behov. Resursskolan tänker också arbeta mycket med klassrumsklimat, vikten av att känna sig trygg i skolan och ha en trygg tillflyktsort där det alltid finns vuxna. Vid särskilda risktillfällen punktmarkerar en vuxen en särskild individ för att denne skall få träning i att vara med jämnåriga utan att utsätta andra och file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :21:14]

41 därigenom även sig själv, för olämpligt beteende eller kränkande behandling. Enkäter till elever och vårdnadshavare angående klimatet på skolan, personalens bemötande, utbildningens kvalitet ska göras vid behov men minst vid båda terminssluten. Skolan/verksamheten har rast-värdar som jobbar uppsökande alla tillfällen under dagen som det inte är lektion eller planerad aktivitet. Morgon, raster och innan hemfärd. Rutiner för detta är framtagna. Rast-värds schemat skrivs på fredagen för nästkommande vecka. Åtgärdande arbete: Vårt arbete med diskriminering, kränkande behandling och trakasserier är situationsbaserad med flexibilitet där olika ärenden inte nödvändigtvis behandlas på samma sätt eller utifrån samma ordningsföljd. Det viktiga i vårt synsätt är att situationen reds ut direkt vilket innebär att verksamheten agerar skyndsamt och alltid med all möjlig hänsyn till de inblandade. Verksamhetens arbete är i alla situationer präglat av en mångfald av metoder för att lösa uppkomna situationer. I alla situationer skall respekt alltid visas mot inblandades speciella förutsättningar. Verksamhetens utredningsarbete skall allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och den/ de som utövat kränkningen. Vårdnadshavare till de individer som är inblandade skall informeras. Varje enskilt fall anmäls till rektor och skall tas upp till bedömning gällande hur allvarlig kränkningen är. Samtliga fall lämnas sedan vidare till verksamhetens huvudman (Resurskolan i Väst AB) som är ytterst ansvarig och kommer att utreda, vidta åtgärder och i de fall det krävs, görs anmälan till socialtjänst alternativt polis. Om en individ eller vårdnadshavare upplever sig ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkande behandling av personal på skolan är det rektor som ansvarar för kontakter och utredning. Rektor vidarebefordrar allt till huvudmannen (Resurskolan i Väst AB) som har yttersta ansvaret. Då verksamheten och skolan är liten och all personal inklusive rektor kommer att ingå i ett arbetslag som samarbetar nära, så är det viktigt att det finns andra att vända sig till om man upplever sig utsatt av någon i personalgruppen. Våra elever och vårdnadshavare ska veta att de alltid kan vända sig till vår skolpsykolog eller skolsköterska om de på något sätt känner sig utsatta av någon vuxen i skolan och inte vill vända sig till någon i arbetslaget. Kontaktuppgifter till dessa finns på verksamhetens hemsida. Planen liksom rutiner för anmälan ska finnas på skolan hemsida samt skall skickas med i ett brev som går till alla vårdnadshavare vid läsårsstart. Vårdnadshavare och elever ska i slutet av läsåret beredas möjlighet att bedöma planens måluppfyllelse på gruppnivå. Eleverna ska i samband med vårens klimatenkät få tid till att även utvärdera planen. Vårdnadshavare ska vid läsårsslutet få hemskickat plan ihop med utvärderingsunderlag. Denna plan ska utvärderas under skolans utvärderingsdagar vid läsårsslut och en ny plan ska upprättas vid uppstarten av påföljande läsår. 9.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Av beskrivningen ska framgå - lärarens roll och ansvar - rektorns roll och ansvar - huvudmannens roll och ansvar. Åtgärdande arbete: Vårt arbete med diskriminering, kränkande behandling och trakasserier är situationsbaserad med flexibilitet där olika ärenden inte nödvändigtvis behandlas på samma sätt eller utifrån samma ordningsföljd. Det viktiga i vårt synsätt är att situationen reds ut direkt vilket innebär att verksamheten agerar skyndsamt och alltid med all möjlig hänsyn till de inblandade. Verksamhetens arbete är i alla situationer präglat av en mångfald av metoder för att lösa uppkomna situationer. I alla situationer skall respekt alltid visas mot inblandades speciella förutsättningar. Verksamhetens utredningsarbete skall allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och den/ de som utövat kränkningen. Vårdnadshavare till de individer som är inblandade skall informeras. Varje enskilt fall anmäls till rektor via brev, epost, samtal eller genom att fylla i formuläret på hemsidan och skall tas upp till bedömning gällande hur allvarlig kränkningen är. Samtliga fall lämnas sedan vidare till verksamhetens huvudman (Resurskolan i Väst AB) som är ytterst ansvarig och kommer att utreda, vidta åtgärder och i de fall det krävs, görs anmälan till socialtjänst alternativt polis. Om en individ eller vårdnadshavare upplever sig ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkande behandling av personal på skolan är det rektor som ansvarar för kontakter och utredning. Kontakten kan ske via brev, epost, samtal eller via formuläret på hemsidan. Rektor vidarebefordrar allt till huvudmannen (Resurskolan i Väst AB) som har yttersta ansvaret. Då verksamheten och skolan är liten och all personal inklusive rektor kommer att ingå i ett arbetslag som samarbetar nära, så är det viktigt att det finns andra att vända sig till om man upplever sig utsatt av någon i file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :21:14]

42 personalgruppen. Våra elever och vårdnadshavare ska veta att de alltid kan vända sig till vår skolpsykolog eller skolsköterska om de på något sätt känner sig utsatta av någon vuxen i skolan och inte vill vända sig till någon i arbetslaget. Kontaktuppgifter till dessa finns på verksamhetens hemsida. 9.3 Grundläggande demokratiska värderingar Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor. Av beskrivningen ska framgå - hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen. Skolan kommer förutom ständiga dialoger kring hur man är mot varandra, språkbruk i vardagen, att ha livskunskap på schemalagd tid varje vecka i något vi kommer kalla "Kompisgrupp" Där är tanken att vi ska arbeta med värdegrundsfrågor och socialt samspel dels utifrån olika läromedel och dels utifrån elevernas erfarenheter och upplevelser i vardagen och tidigare skolor mm. dels utifrån vardagen som den ser ut i dagsläget. Vi kommer också ta upp skillnader i värderingar, moral och etik beroende av kultur, etniskt ursprung, geografiskt ursprung, religion, traditioner och social status. I SO ämnena behandlas och diskuteras de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Kunskap om demokratins grundval och rättssystem är också viktiga moment i undervisningen om demokratiska värderingar. Vi kommer också arbeta aktivt med att stärka elevernas möjlighet att påverka beslutsprocesser som berör skola och vardag. 10. Förskoleklass Besvaras endast om ansökan avser förskoleklass. Läs mer 10.1 Utbildningens syfte Beskriv hur utbildningen i förskoleklassen kommer att genomföras. Av beskrivningen ska framgå - arbetssätt och arbetsformer, ge exempel på hur man ska arbeta med språk, matematik, motorisk utveckling och social gemenskap - hur förskoleklassen ska samverka med grundskolan (om skolenheten omfattar grundskola) Omfattning Förskoleklassen kommer att omfatta minst 525 timmar per läsår enligt 9 kap. 7 skollagen Information till vårdnadshavare Vårdnadshavare till elever i förskoleklassen kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje läsår enligt 9 kap. 11 skollagen Mottagande till förskoleklass Huvudregeln är att fristående förskoleklass ska vara öppen för alla elever som ska erbjudas utbildning i file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :21:14]

43 förskoleklassen. Detta innebär att skolan ska vara öppen för alla och i mån av plats ta emot alla sökande som har rätt till utbildning i förskoleklassen. Utbildningen får dock begränsas till att avse elever som är i behov av särskilt stöd för sin utveckling. Läs mer Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i förskoleklassen enligt 9 kap. 17 skollagen. Förskoleklassen kommer att vara öppen för alla elever som ska erbjudas utbildning i förskoleklassen. Mottagande i förskoleklassen kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd för sin utveckling. Redogör närmare för vilka elever som avses Urvalsgrunder Sökanden avser att tillämpa de urvalsgrunder till förskoleklassen som Skolinspektionen godkänt enligt 9 kap. 18 skollagen. De urvalsgrunder som Skolinspektionen tidigare har bedömt som godtagbara är syskonförtur, geografisk närhet och anmälningsdatum, förtur för elever som t.ex. har erfarenhet av en viss pedagogik (t.ex. Waldorf eller Montessori) eller för elever som har gått i sökandens förskola. Om sökanden avser att tillämpa en annan urvalsgrund än de Skolinspektionen tidigare har godkänt, ange vilken urvalsgrund sökanden vill tillämpa och skälet till urvalsgrunden. 11. Grundskola Besvaras endast om ansökan avser grundskola. Läs mer 11.1 Utbildningens syfte Beskriv hur utbildningen i grundskolan kommer att genomföras. Av beskrivningen ska framgå - hur undervisningen kommer att organiseras - vilka arbetsformer som kommer att karakterisera utbildningen. Om den sökta verksamheten är en mindre skolenhet, dvs. skolenheten har ett lågt elevantal, beskriv hur sökanden med det sökta antalet elever ska kunna bedriva en verksamhet långsiktigt och med god kvalitet. Det är viktigt att eleverna ges möjlighet till flexibla studiegrupper och till social fostran i olika grupperingar. Elevantalet är en väsentlig faktor för att bedöma en enskild huvudmans förutsättningar att kunna bedriva en långsiktig skolverksamhet av god kvalitet. Av redogörelsen kring mindre skolenhet ska det framgå följande - avser att säkerställa skolans ekonomi om det blir förändringar i det planerade elevantalet - ska kunna anställa behörig personal för samtliga grundskolans ämnen - kommer att organisera undervisningen för att eleverna ska kunna nå målen i läroplanen - avser att leva upp till kravet på att eleverna ges möjlighet till flexibla studiegrupper och till social fostran i olika file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :21:14]

44 grupperingar. Då skolan vill finnas till som komplement till den befintliga Öppenvårdsverksamheten, kommer det att finnas elever så länge det placeras barn med Särskilda behov i behandlingen. Efterfrågan på platser har ökat konstant de senaste 10 åren och man kan med stor säkerhet anta prognosen är att det även fortsättningsvis kommer finnas behov för den här typen av behandlande verksamheter som dessutom kan erbjuda skolgång enligt skolplikten. Då den behandlande verksamheten kommer att stå nära samarbete med skolan och fördelar kostnader för lokaler, underhåll, mat, personal, drift etc. sinsemellan, och avgiften för behandlingen då hjälper till att bekosta ev. förluster inom skoldelen. - Tre klassrum med max 4 elever i varje (tex 3+4+3=12 elever) 1 ansvarig lärare i varje klassrum som också är ämneslärare. 1 lärare är NO Ma lärare, 1 är sve SO och en är Eng bild. Ämneslärarna som också är klasslärare kommer att cirkulera i de olika klassrummen och hålla sina lektioner i resp.ämne. Musiklärare finns i verksamheten (dels som musiklärare och dels i öppenvårdsverksamheten som behandlingsassistent) Slöjd, idrott, teknik, kommer vi ha i en närliggande friskola och då har vi deras legitimerade ämneslärare anställda dessa lektioner. Legitimerad Hk lärare från samma friskola, kommer att komma till verksamheten 2 heldagar/termin. eleverna kommer också ges möjlighet att ha PRAO i vårt skolkök på regelbunden basis och får då den praktiska delen av matlagning och hushållsarbete tillgodosedd. Den teoretiska delen schemaläggs och studiematerial tillhandahålls av Hkläraren. - eleverna kommer att placeras i grupper där personlighet och typen av funktionsnedsättningar kommer att beaktas. Om en konstellation inte fungerar enligt planen kommer det finnas möjligheter att byta rum och platser. Det kommer att finnas tillgång till två olika studierum för enskild undervisning och eget arbete Timplan Ange undervisningstid i timmar om 60 minuter per ämne för de årskurser ansökan avser. Läs mer Timplan för grundskolan enligt bilaga 1 i skollagen. Timplan för den sökta grundskolans årskurser Antal timmar som reducerats till förmån för skolans val Bild 230 Bild 130 Hem- och konsumentkunskap 118 Hem- och konsumentkunskap 120 Idrott och hälsa 500 Idrott och hälsa Musik 230 Musik Slöjd 330 Slöjd Svenska/svenska som andraspråk 1490 Svenska/svenska som andraspråk 750 Engelska 480 Engelska Matematik 1020 Matematik Historia Historia 100 Geografi Religionskunskap 885 Geografi Religionskunskap Samhällskunskap Samhällskunskap 200 Biologi Biologi 170 Fysik Fysik file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :21:14]

45 Kemi 800 Kemi Teknik Teknik 100 Språkval 320 Språkval Elevens val 382 Elevens val Skolans val 600 Skolans val Totalt garanterat antal timmar 6785 Totalt garanterat antal timmar Språkval, elevens val och skolans val Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 skollagen samt 9 kap. 5 skolförordningen att erbjuda elever minst två av språken franska, spanska och tyska. Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 skollagen samt 9 kap. 8 skolförordningen att erbjuda eleverna ett allsidigt urval av ämnen som elevens val. Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 skollagen samt 9 kap. 9 skolförordningen att använda skolans val för undervisning i ett eller fler ämnen. Beskriv vilka ämnen som reduceras till förmån för skolans val samt i vilken omfattning Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner (IUP) årskurs 1-5 Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med individuella utvecklingsplaner (IUP) för årskurs 1-5 samt hur elever och vårdnadshavare informeras om elevernas kunskapsutveckling. Av beskrivningen ska framgå - vad de individuella utvecklingsplanerna kommer att innehålla - hur lärarna följer upp elevernas kunskapsutveckling - hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling - hur elever och vårdnadshavare får information om elevernas kunskapsutveckling. Lärarna kommer att följa upp elevernas kunskapsutveckling var tredje vecka i ett särskilt möte. Övrig utveckling skall tas upp på EHT varje vecka och oftare vid behov. IUP ska ligga till grund för detta och under den schemalagda IUP tiden varje vecka ges även där utrymme för uppföljning. Elever och vårdnadshavare ska dessutom få, via kontaktperson (oftast klassrumsansvarig) uppföljning varje vecka eller efter annan uppgörelse. När behov finns ska vi ha regelbundna möten med föräldrar och elev (ibland bara med föräldrar) i syfte att öka insyn och stärka arbetsalliansen mellan elev-hem-skola samt stimulera fortsatt god utveckling genom att t ex försöka hitta gemensamma lösningar på ev. hinder. I de fall där det behövs kommer skolan att initiera nätverksmöten om t ex socialtjänst, Bup eller andra professionella insatser är aktuella så att vi därigenom vidgar perspektivet för utveckling i det att det även innefattar t ex fritid. Vi tror att vuxnas samarbete och den samsyn som detta är tänkt att generera, alltid gynnar elevens skolutveckling. Vi menar också att skolutveckling alltid gynnar eleven psykosociala utveckling varför andra parter såsom socialtjänsten har samma mål som vi; att verka för en ung persons gynnsamma utveckling så att denne ges möjligheter att kunna skapa ett gott liv för sig själv och andra i dess närhet. I våra IUP kommer vi ta upp fyra olika områden; Kunskapsutveckling, Studieansvar, Socialt samspel, Hälsa. Vi kommer vid varje utvecklingssamtal skall nuläget redovisas inom varje område, det skall sättas upp långsiktiga mål (skall utvärderas vid varje läsårs slut) och kortsiktiga delmål (skall vara uppnådda vid kommande termins slut) Vem gör vad? skall bestämmas och Elev, Skola, Hemmet ges olika ansvarspunkter utifrån de delmål som satts upp, för att alla ska veta vad man skall file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :21:14]

46 göra för att målen ska uppfyllas inom utsatt tid. IUP fylls i och undertecknas under utvecklingssamtalet som skall äga rum i nov-dec respektive maj varje år. För nya elever hålls ett uppstartsmöte i anslutning till att eleven börjar, där man tillsammans med vårdnadshavare skall skriva en IUP, så att alla inblandade vet vilka mål eleven skall jobba mot och på vilket sätt det skall göras. Alla som deltar i utvecklingssamtal eller uppstartsmöte skall få varsin kopia på gällande IUP Utvecklingssamtal och kunskapsutveckling årskurs 6-9 Beskriv hur skolenheten kommer att informera elever och vårdnadshavare om elevernas kunskapsutveckling för årskurs 6-9. Av beskrivningen ska framgå - hur lärarna följer upp elevernas kunskapsutveckling - hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling - hur elever och vårdnadshavare får information om elevernas kunskapsutveckling. Lärarna ska följa upp elevernas kunskapsutveckling var tredje vecka i ett särskilt möte. Övrig utveckling skall tas upp på EHT varje vecka och oftare vid behov. IUP ska ligga till grund för detta och under den schemalagda IUP tiden varje vecka ges även där utrymme för uppföljning. Elever och vårdnadshavare ska dessutom få, via kontaktperson (oftast klassrumsansvarig) uppföljning varje vecka eller efter annan uppgörelse. När behov finns ska vi ha regelbundna möten med föräldrar och elev (ibland bara med föräldrar) i syfte att öka insyn och stärka arbetsalliansen mellan elev-hem-skola samt stimulera fortsatt god utveckling genom att t ex försöka hitta gemensamma lösningar på ev. hinder. I de fall där det behövs kommer skolan att initiera nätverksmöten om t ex socialtjänst, Bup eller andra professionella insatser är aktuella så att vi därigenom vidgar perspektivet för utveckling i det att det även innefattar t ex fritid. Vi tror att vuxnas samarbete och den samsyn som detta är tänkt att generera, alltid gynnar elevens skolutveckling. Vi menar också att skolutveckling alltid gynnar eleven psykosociala utveckling varför andra parter såsom socialtjänsten har samma mål som vi; att verka för en ung persons gynnsamma utveckling så att denne ges möjligheter att kunna skapa ett gott liv för sig själv och andra i dess närhet. I våra IUP kommer vi ta upp fyra olika områden; Kunskapsutveckling, Studieansvar, Socialt samspel, Hälsa. Vi kommer vid varje utvecklingssamtal skall nuläget redovisas inom varje område, det skall sättas upp långsiktiga mål (skall utvärderas vid varje läsårs slut) och kortsiktiga delmål (skall vara uppnådda vid kommande termins slut) Vem gör vad? skall bestämmas och Elev, Skola, Hemmet ges olika ansvarspunkter utifrån de delmål som satts upp, för att alla ska veta vad man skall göra för att målen ska uppfyllas inom utsatt tid. IUP fylls i och undertecknas under utvecklingssamtalet som skall äga rum i nov-dec respektive maj varje år. För nya elever hålls ett uppstartsmöte i anslutning till att eleven börjar, där man tillsammans med vårdnadshavare skall skriva en IUP, så att alla inblandade vet vilka mål eleven skall jobba mot och på vilket sätt det skall göras. Alla som deltar i utvecklingssamtal eller uppstartsmöte skall få varsin kopia på gällande IUP Mottagande till grundskolan Huvudregeln är att en grundskola ska vara öppen för alla som har rätt till utbildning i grundskolan. Detta innebär att skolan ska vara öppen för alla och i mån av plats ta emot alla sökande som har rätt till utbildning i grundskolan. Läs mer Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i grundskolan enligt 10 kap. 35 skollagen. Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd enligt 10 kap. 35 skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses. Vår målgrupp är samma som för den behandlande Öppenvårdsverksamheten, nämligen barn och ungdomar i åldern år som har ett eller flera av nedanstående bekymmer: - svårt med sociala relationer och att file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :21:14]

47 reglera känslor - beteendeproblem pga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom tex. ADHD och Asberger mfl. Barnets beteendeproblematik kan rikta sig både mot barnet själv och mot andra. - en kombination av relationsproblematik och neuropsykiatrisk problematik - socioemotionella svårigheter som beteendeproblem, anpassningsproblem, samspelsproblem som tar sig uttryck introvert eller extrovert/aggressivt. Barnets beteende problematik kan rikta sig mot barnet själv eller andra. - s k hemmasittare alltså barn/ungdomar som av olika anledningar inte varit i skolan alls eller endast delvis under en längre period. Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för. Redogör närmare för vilka elever som avses. Samma som ovan 11.7 Urval Sökanden avser att tillämpa de urvalsgrunder till grundskolan som Skolinspektionen godkänt enligt 10 kap. 36 skollagen. De urvalsgrunder som Skolinspektionen tidigare har bedömt som godtagbara är syskonförtur, geografisk närhet och anmälningsdatum, förtur för elever som t.ex. har erfarenhet av en viss pedagogik (t.ex. waldorf eller montessori) eller för elever som har gått i sökandens förskola eller förskoleklass. Om sökanden avser att tillämpa en annan urvalsgrund än de Skolinspektionen tidigare har godkänt, ange vilken urvalsgrund sökanden vill tillämpa och skälet till urvalsgrunden. Endast elever med Särskilda behov enligt beskrivningen i punkt Fritidshem Besvaras endast om ansökan avser fritidshem. Läs mer 12.1 Öppettider Sökanden kommer enligt 14 kap. 5 och 8 skollagen att erbjuda eleverna fritidshem den del av dagen då eleverna inte går i förskoleklass eller grundskola och under lov. Hänsyn kommer även tas till vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier eller till om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt Utbildningens syfte Beskriv hur utbildningen i fritidshemmet kommer att genomföras. Av beskrivningen ska framgå - hur verksamheten kommer att anpassas till elevens behov, förutsättningar och erfarenheter - hur eleverna kommer att få inflytande och delaktighet över utformningen av verksamheten Elevgrupperna och miljön Beskriv hur sökanden kommer att se till att elevgrupperna i fritidshemmet kommer att ha en lämplig file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :21:14]

48 sammansättning och storlek. Av beskrivningen ska framgå - hur verksamheten ska organiseras med avseende på elevgruppernas sammansättning och storlek - utformningen av tilltänkt lokal för verksamheten (utomhus- och inomhusmiljö). 13. Övrigt 13.1 Övriga upplysningar Eventuella övriga upplysningar som sökanden önskar framhålla anges här. Se bilaga 1 Lägg till bilaga (1) 13.2 Övriga bilagor Lägg till bilaga (2) Lägg till bilaga (3) Lägg till bilaga (4) Lägg till bilaga (5) Lägg till bilaga (6) Lägg till bilaga (7) Lägg till bilaga (8) Lägg till bilaga (9) Lägg till bilaga (10) 13.3 Angående bilagor Redogör för orsaken till att de efterfrågade bilagorna inte bifogats ansökan. file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :21:14]

49

50 10 mars 2015 Bilaga angående budget Vi är väl medvetna om att budgeten ser snedfördelad ut. Vår behandlingspersonal och skolhälsovården finns med i den dagliga skolverksamheten, då verksamheten riktar sig till barn och ungdomar med särskilda behov. Socialtjänsten placerar även barn och ungdomar här i behandlande- och rehabiliterande syfte. Verksamheterna samordnas pedagogiskt och behandlingsmässigt, varför det är svårt att särskilja i budgeten vad som är vad. Då datorer, bilar, inredning, möbler, kontorsmaterial etcetera redan finns, medför detta inte några större kostnader.

51 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2015/ Skolinspektionens remiss Dnr: : Ansökan från Algebrautbildning föreningen om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 2016/17 Sammanfattning Algebrautbildning föreningen, organisationsnummer har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 2016/17. Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800) givit Uddevalla kommun tillfälle att yttra sig över ansökan. Syftet med yttrandet är att bedöma om etableringen av den sökta utbildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga negativa följder på lång sikt för skolväsendet i kommunen. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad med bilagor Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att som svar på Skolinspektionens remiss översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad med bilagor. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

52 Tjänsteskrivelse 1(4) Dnr BUN 2015/00182 Handläggare Tillsynssamordnare Mirsada Slijepcevic Telefon Skolinspektionens remiss Dnr: : Ansökan från Algebrautbildning föreningen om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 2016/17 Sammanfattning Algebrautbildning föreningen, organisationsnummer har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 2016/17. Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800) givit Uddevalla kommun tillfälle att yttra sig över ansökan. Syftet med yttrandet är att bedöma om etableringen av den sökta utbildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga negativa följder på lång sikt för skolväsendet i kommunen. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad med bilagor Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att som svar på Skolinspektionens remiss översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad med bilagor. Ärendebeskrivning Algebrautbildning föreningen, organisationsnummer har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem för årskurserna F-6 i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 2016/17. Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800) givit Uddevalla kommun tillfälle att yttra sig över ansökan. Syftet med yttrandet är att kommunen ska bedöma om etableringen av den sökta utbildningen vid den fristående verksamheten medför påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen. Skolinspektionen ska enligt 2 kap. 5 skollagen lämna ett godkännande om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen, om utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Under

53 Tjänsteskrivelse 2(4) Dnr BUN 2015/00182 ansökningsomgång 2015 kommer Skolinspektionen att titta på befintliga sökflöden till kommunala och till fristående skolor. Nedan lämnas svar på de frågor som Skolinspektionen önskar få besvarade: 1. En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp av elever i kommunen. Prognosen ska minst sträcka sig fem år framåt, men helst tio år. Bilaga 1 Befolkningsprognos En sammanställning över samtliga kommunala och fristående förskoleklasser, grundskolor och frutidshem i kommunen. Av sammanställningen bör både årskurser och elevantal per årskurs i varje skola framgå. Bilaga 2 3. En karta som tydligt visar placeringen av de kommunala och fristående grundskolorna i kommunen. Bilaga 3 Påverkan på den kommunala grundskolan vid en eventuell etablering Elevunderlag Etablering av en fristående grundskola kan enligt verksamhetsplan Barn och utbildning påverka planeringsförutsättningarna för kommunala grundskolor i kommunen. De närmaste åren sker fortsatta förändringar i demografin för kommunen. För perioden fram till 2022 ger prognosen att trycket på förskolan och grundskolan ökar. Algebrautbildning planerar enligt ansökan att första läsåret (2016/2017) ta emot totalt 60 elever i F-6 grundskola. Verksamheten beräknas vara fullt utbyggd 2019/20 med totalt 152 elever. Motsvarande för fritidshemmet är 60 elever i fullt utbyggd verksamhet. Etablering av en grundskola till i kommunen kan ha positiv inverkan på långsiktig planering av skolväsendet i kommunen. Aktivt val av skola Barn och utbildningsnämnden fattade beslut om ändrade riktlinjer för Önska skola inför årskurs 7. Beslutet innebär att alla elever ska erbjudas en reserverad plats på en kommunal skola inför årskurs 7. Den reserverade skolplaceringen bygger på vilken skola man har gått på i årskurs 6. Lokaler Huvudmannen har inte angett uppgifter om lokaler utöver det att ettableringen önskas i Uddevalla kommun. Etablering av en grundskola till i kommunen kommer att kunna ha positiv inverkan på en mer långsiktig planering av den kommunala skolytan. Modersmålsstöd och modersmålsundervisning Enligt ansökan kommer Algebraskolan att rikta sin verksamhet till målgruppen som har ett stort intresse i arabiska språket. Rätten till modersmålsundervisning i grund- och grundsärskolan är reglerad i skollagen. Enligt samma lag ska förskolan medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Förskolebarn i Uddevalla kommun får modersmålsstöd

54 Tjänsteskrivelse 3(4) Dnr BUN 2015/00182 både i kommunala och fristående förskolor om föräldrarna så önskar i enlighet med villkor som tillämpas vid modersmålsstöd i kommunala förskolor. Antal barn med modersmålsstöd i arabiska i fristående och kommunala förskolor 2014 Modersmålsstöd i arabiska 2014 Fristående förskolor 23 Kommunala förskolor 70 Antal barn med modersmålsundervisning i arabiska och studiehandledning på arabiska i fristående och kommunala grundskolor 2014 Modersmålsundervisning i arabiska 2014 Studiehandledning på arabiska 2014 Fristående grundskolor 1-6 år 0 0 Kommunala grundskolor 1-6 år Förvaltningens utlåtande Med hänsyn till antalet elever i kommunen, antal kommunala grundskolor och det ökande antalet elever enligt Befolkningsprognosen, bilaga 1, kommer etableringen av en ny fristående grundskola inte att medföra påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna i kommunen eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna. Bilaga Befolkningsprognos bilaga 1 Sammanställning över samtliga kommunala och fristående förskoleklasser, grundskolor och fritidshem i kommunen med årskurser och elevantal per årskurs bilaga 2 Karta över placeringar av samtliga kommunala och fristående grundskolor i kommunen bilaga 3 Hans-Lennart Schylberg Skolchef Mirsada Slijepcevic Tillsynssamordnare

55 Tjänsteskrivelse 4(4) Dnr BUN 2015/00182 Expediera till

56 Befolkningsprognos

57 Förutsättningar Prognosen är beräknad per den 31/12 varje år och är avrundad. Totalprognosen är en framskrivning grundad på historisk statistik för inoch utflyttade, flyttarnas ålder- och kön, fruktsamhetstal och dödsrisker. Prognosen utgår från befolkningen för startåret 2012 efter kön och ålder. Fördelningarna bygger på åren , likaså dödlighet för män/kvinnor (PROPAK 10-12) Antal inflyttade bygger på ett snitt av inflyttning (2422 pers) + 1/3 av vad bostadsbyggandet genererar till kommunen. 2/3 är omflyttning. Bostadsbyggandet antas from 2018 ligga på samma nivå som 2014, dvs 125 lgh/år.

58 Förutsättningar - forts. Fruktsamheten framskrivs enligt SCB:s riksprognos Delområdesprognosen en slags utjämning av totalprognosen fördelat per område och kan därför inte ses som lika säker som totalprognosen. Delområdesprognoser i ettårsklasser går inte att avrunda men ska inte tolkas som exakta siffror.

59 Prognos och utfall 2012 Prognos 2012 Utfall Prognos 2013 Utfall

60 Prognosprocessen Tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen går vi igenom planerat bostadsbygganade och förtätningar per delområde och uppskattar inflyttningstaken i dessa områden. Detaljplaner, nytt kommunalt vatten och avlopp och andra kända händelser som kan påverka bostadsbyggandet eller permanentning av fritidshus tas med. Andra faktorer så som nya lagar som inte rör bostadsbyggande finns inte med i antagandena.

61 Prognosprocessen forts. Uppgifterna skickas sedan till företaget som hjälper till att ta fram prognosen. Prognosen kommer åter till kommunen för avstämning. Uppkommer något oförutsett som ändrar planeringsförutsättningarna efter att prognosen är fastställd hanterar ekonomiavdelningen frågan.

62 Processen i framtiden Samma process som tidigare med tillägget att statistikansvarig under processen besöker kommundirektörens ledningsgrupp för att lyfta fråga om förvaltningscheferna känner till något som kommunledningskontoret behöver fördjupa sig i inför uppdateringen av befolkningsprognosen. De punkter som framkommer utreds. Därefter tar statistikansvarig ställning till vad som ska med som underlag till prognosen. I befolkningsprognosen redogörs för vilket underlag som används.

63 59000 Befolkningsutveckling med prognos Antal Befolkningsutveckling med prognos

64 42,5 Befolkningens medelålder med prognos ,5 41 Ålder 40, , , Medelålder befolkning

65 Befolkningsstruktur 900 Antal invånare efter ålder 2012 och 2020 Antal w

66 Befolkningsstruktur 1,6 Andel invånare (%) efter ålder 2012 jämfört med riket 1,4 1,2 Andel invånare (%) 1 0,8 0,6 0,4 0, w Uddevalla Riket

67 Antal barn efter ålderskategori Antal barn i ålderskategorier med prognos Antal år 6-9 år år år

68 4 000 Antal ungdomar i ålderskategorier med prognos Antal år år

69 Antal vuxna i ålderskategorier med prognos Antal år år

70 Antal äldre i ålderskategorier med prognos Antal w

71 Folkmängdsutveckling från startåret För startåret redovisas totala antalet. Avrundade värden för prognosåren År w 0-w

72 Årsvis förändring av folkmängden Befolkningsförändringar. Avrundade värden År Folkmängd Födda Döda Födelsenett o Inflyttande Utflyttande Flyttningsnetto Folkökning

73 Delområdesförändringar

74

75

76 Önskar du vidare information angående befolkningsstatistik eller befolkningsprognoser på del- eller totalområdesnivå är du välkommen att kontakta Nina Bergman, statistikansvarig

77 Elevfördelning Pivot https://uddevalla.ist-analys.com/qvajaxzfc/qvsviewclient.aspx?publi... Sida 1 av Elevfördelning Pivot Enhetsnamn Fridaskolan Årskurs Totalt F Total 503 F Hällebergsskolan 5 12 Linneaskolan Stenbackeskolan Total Total 156 F Total 76 Total 831 Selection Status: NOT Orust Waldorfskola, Externa grundskoleelever, UtbEnhetGR_Namn Modersmålsenhet UtbEnhetGR_Privat Fristående UtbGR_Elevstatus Aktiva

78 Elevfördelning Pivot https://uddevalla.ist-analys.com/qvajaxzfc/qvsviewclient.aspx?publi... Sida 1 av Elevfördelning Pivot Enhetsnamn Årskurs Totalt F Bokenäs Skola Total 188 F Dalabergsskolan Total 309 F Forshällaskolan Total 219 F Herrestadsskolan Total 357 F Hogstorps Skola Total 133 Hovhultsskolan F

79 Elevfördelning Pivot https://uddevalla.ist-analys.com/qvajaxzfc/qvsviewclient.aspx?publi... Sida 2 av Total 217 F Lane Ryrs Skola Total 137 F Ljungskileskolan Total Norgårdenskolan Total 318 F Norgårdenskolan F Total 243 F Norrskolan Total Ramnerödsskolan Total 282 F Sandersdalsskolan Total 334 Sommarhemmets Grundsärskola 6 3

80 Elevfördelning Pivot https://uddevalla.ist-analys.com/qvajaxzfc/qvsviewclient.aspx?publi... Sida 3 av Total Sommarhemsskolan Total 289 F Sommarhemsskolan F Total Stråket skola, träningsskola Total 24 F Unnerödsskolan Total Västerskolan Total Äsperödsskolan-Skansen Total 14 Äsperödsskolan F-6 F

81 Elevfördelning Pivot https://uddevalla.ist-analys.com/qvajaxzfc/qvsviewclient.aspx?publi... Sida 4 av Total 237 Total Selection Status: NOT Externa grundskoleelever, Modersmålsenhet, Orust UtbEnhetGR_Namn Waldorfskola UtbEnhetGR_Privat Kommunal UtbGR_Elevstatus Aktiva

82 Placeringar oberoende av taxekategori Pivot https://uddevalla.ist-analys.com/qvajaxzfc/qvsviewclient.aspx?publi... Sida 1 av Placeringar oberoende av taxekategori Pivot Enhetsnamn Kommun (Enhet) Placeringar Taxekategori saknas Barn Christella, fristående pedagogisk omsorg Fridaskolans fritidshem Hemgården fritidshem Stenbackeskolans fritidshem Strumpans fritidshem Ströms slott AB, fristående pedagogisk o Totalt Selection Status: Plac_VerksamhetNamn Fritidshem PlacEnhet_Regi Fristående PlacEnhLänKom_Namn UDDEVALLA KOMMUN

83 Placeringar oberoende av taxekategori Pivot https://uddevalla.ist-analys.com/qvajaxzfc/qvsviewclient.aspx?publi... Sida 1 av Placeringar oberoende av taxekategori Pivot Enhetsnamn Avdelning Placeringar Taxekategori saknas Barn Bokenäs skola fritidshem Dalabergsskolans fritidshem Forshällaskolans fritidshem Herrestadsskolans fritidshem Hogstorps fritidshem Hovhultsskolans fritidshem Lane-Ryrs fritidshem Ljungskileskolans fritidshem Nattis-Fritidshem Skansen Norgårdenskolans fritidshem Norrskolans fritidshem Sandersdalsskolans fritidshem Sommarhemsskolans fritidshem Sommarhemsskolans fritidshem sär Stråket Förlängd skolbarnomsorg Stråketskolans fritidshem Unnerödsskolans fritidshem Äspersödsskolan-Skansen sär fritidshem Äsperödsskolans fritidshem Totalt Selection Status: Plac_VerksamhetNamn Fritidshem PlacEnhet_Regi Kommunal PlacEnhLänKom_Namn UDDEVALLA KOMMUN

84

85

86 Från: Patrik Levin Skickat: den 11 februari :51 Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret Kopia: Ämne: Remiss från Skolinspektionen Ansökan 2015:1053 Remiss Uddevalla kommun (1) Dnr :1053 Remiss från Skolinspektionen Algebrautbildning föreningen har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Algebraskolan i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 2016/17. Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet). Kommunens yttrande Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande: 1. En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp av elever i kommunen. Prognosen ska minst sträcka sig fem år framåt, men helst tio år. 2. En sammanställning över samtliga kommunala och fristående förskoleklasser, grundskolor och fritidshem i kommunen. Av sammanställningen bör både årskurser och elevantal per årskurs i varje skola framgå. 3. En karta som tydligt visar placeringen av de kommunala och fristående grundskolorna i kommunen. Skolinspektionens bedömning Skolinspektionen ska, enligt 2 kap. 5 skollagen, lämna ett godkännande om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Remissvar

87 Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 13 april E-postadress: Postadress: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm. Vänligen ange ansökans :1053 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer. På Skolinspektionens vägnar Patrik Levin Undervisningsråd Bilaga Ansökan från Algebrautbildning föreningen Kopia till Algebrautbildning föreningen

88 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Det är sökanden som ska visa att denne har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag. Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende sökandens eventuella befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos UC AB. Läs mer om aktuell lagstiftning, förordningar och propositioner Läs mer om personuppgiftslagen Ansökan avser Förskoleklass Fritidshem Grundskola Ange vilket läsår skolenheten avser att starta 2016 Ange vilken kommun skolenheten ska vara belägen Uddevalla kommun Sökandens namn (exempel Bolaget AB) Algebrautbildning föreningen Organisationsnummer/personnummer Organisationsform Ideell förening Skolenhetens namn Algebraskolan Fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska lämnas till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan. Det undertecknade försättsbladet finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Undertecknade försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm alternativ till Fullmakt - Lägg till bilaga file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :26:47]

89 1. Sökanden och kontaktperson Läs mer 1.1 Uppgifter om sökanden Sökandens namn (exempel Bolaget AB) Organisationsform Organisationsnummer/personnummer Utdelningsadress Postnummer Ort Algebrautbildning föreningen Ideell förening Fanjunkarens lycka Olofstorp 1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas ansökan ska vara aktuellt. Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan för att ansökan ska vara giltig. Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning. Läs mer Lägg till bilaga 1.3 Offentligt inflytande Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 skollagen. Om detta är fallet, redogör utförligt för - bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen - orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att verksamheten ska komma till stånd, samt - vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning. 1.4 Kontaktperson Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e-legitimation ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas ansökan. Läs mer om förenklad delgivning av beslut Kontaktperson Iman Baroudi file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :26:47]

90 E-postadress Telefon arbetet Mobil Utdelningsadress Postnummer Ort Fanjunkarens lycka Olofstorp 1.5 Inriktning Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar Waldorf Konfessionell. Redogör för de konfessionella inslagen i utbildningen. 2. Elevantal och elevprognos Läs mer Ange de årskurser ansökan avser: 2.1 Årskurser F-klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk Elevantal Ange planerat antal elever per skolform samt vilket år verksamheten är fullt utbyggd. Läs mer F-klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt Läsår Läsår Läsår Fullt utbyggd verksamhet Antal elever i fritidshemmet Ange planerat antal elever samt årskurser på fritidshemmet för läsår 1-3 samt vid fullt utbyggd verksamhet. Fritidshemmet ska enligt 14 kap. 7 skollagen erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :26:47]

91 Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet Antal elever Årskurser 30 F-3 40 F-4 40 F-5 40 F Läsår skolenheten är fullt utbyggd Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd. Om fullt utbyggd verksamhet ligger längre fram än fem år, ange skäl till detta Elevprognos En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen: - hur intresseundersökningen är genomförd - urvalsmetoden - hur många elever/vårdnadshavare som blivit tillfrågade - vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med intresseundersökningen - att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en fristående skola - när intresseundersökningen genomfördes - vilka frågor som ställdes vid undersökningen - resultatet från undersökningen och hur svaren är fördelade per sökt årskurs. Läs mer Algebraskolan riktar sin verksamhet till målgruppen som har ett stort intresse i arabiskaspråket. Arabiskaspråket är ett modernt språk som många grupper är intresserade av. En av de största nyetablerade grupper i Sverige kommer från arabiska talande länder. Vi utförde intresseundersökning under december 2014 och januari 2015 för att undersöka intresset bland målgruppen. Undersökningen genomfördes vid olika kulturella föreningar samt vid några Vuxenutbildningsskolor. Det vi informerade om vid undersökningen var skolans profilämnen, starttiden samt att Algebraskolan är en friståendeskola. Vi ställde två frågor vid undersökningen där den första är: Hur gammal är ditt barn? Och den andra om vårdnadshavaren kan tänka sig att flytta sitt barn till Algebraskolan. Enkäterna delades ut på ett slumpmässigt sätt bland målgruppen. Resultat: De tillfrågade som svarade på enkäten var 40 personer I Uddevalla. Av dem var ca 80 % intresserade av att börja eller flytta till Algebraskolan. Lägg till bilaga file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :26:47]

92 3. Ekonomi Läs mer om aktuell lagstiftning, förordningar och propositioner Läs mer om inhämtning av kreditupplysning Läs mer 3.1 Sökandens budget Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3. Likviditetsbudgeten består av två delar: Del ett visar in- och utbetalningar och investeringar för etablering, det vill säga in- och utbetalningar som sker innan skolstart. Del två visar in- och utbetalningar under läsår 1. Resultatbudget lämnas för de tre första läsåren och visar bokföringsmässiga intäkter och kostnader. Se vidare under avsnitt 3.7 för likviditetsbudget samt 3.8 för resultatbudget. Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets- och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet med god kvalitet och med varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta. Om ansökan avser ett nystartat bolag/förening, beskriv hur sökanden avser att täcka ett eventuellt underskott i likviditetsbudget läsår 1 samt förlust i resultatbudget läsår Årsredovisning/årsbokslut Bifoga den senaste årsredovisningen/årsbokslutet om sådan finns. Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen. Läs mer Lägg till bilaga 3.3 Grundbelopp Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per sökt skolform. Beloppet ska stå i överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive skolform. Av redogörelsen ska framgå - beloppets storlek och hur det har beräknats - vilka kontakter som tagits med kommunen Läs mer Grundbeloppet baserar på de uppgifterna som vi har fått från Uddevalla kommun och kontaktpersonen är Pernilla Gustafsson I Grundbeloppet ingår också modersmålsersättningen och vi har lagt upp den i övriga inbetalningar. Grundbeloppet beräknas per elev enligt följande: Förskoleklass: kr Årskurs 1-2: kr Årskurs 3-6: kr Fritidsverksamhet för 6 år: kr Fritidsverksamhet för 7-9 år: kr Fritidsverksamhet för år: kr file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :26:47]

93 3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott samt finansiering med egna medel Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter. Lån - Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. Av lånelöftet ska framgå vilket belopp som kan/kommer att lånas ut. Läs mer Aktieägartillskott/ägartillskott - Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av behörig firmatecknare samt till exempel kontoutdrag, årsredovisning eller liknande som visar att medlen finns att tillgå. Finansiering med egna medel - Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i redan bedriven verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och förklara vilka medel sökanden avser nyttja. Lägg till bilaga 3.5 Övriga inbetalningar/intäkter Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall vad posten omfattar och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte omfattas av lån/ ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande. Läs mer Lägg till bilaga 3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skolenhet Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten. Läs mer Av budgeten ska följande framgå - vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i budgeten. Av beskrivningen ska följande framgå - hur investeringar och etableringskostnader är beräknade - hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras - när i tiden in- och utbetalningarna kommer att uppstå. 3.7 Likviditetsbudget för in- och utbetalningar innan skolstart samt likviditetsbudget för läsår 1 Inkom med en likviditetsbudget för in- och utbetalningar innan skolstart samt en likviditetsbudget för läsår 1. file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :26:47]

94 Observera att eventuellt över- eller underskott från investerings- och etableringsbudgeten flyttas till likviditetsbudgeten läsår 1. Eventuella inbetalningar utöver bidrag ska vara sådana som inte redan angivits i investerings- och etableringsbudgeten. Detta innebär alltså att sökanden inte kan ta upp samma inbetalning i både likviditetsbudget in- och utbetalningar innan skolstart och i likviditetsbudget läsår 1. Läs mer Likviditetsbudget in- och utbetalningar innan skolstort Likviditetsbudget läsår 1 Inbetalningar Innan skolstart Inbetalningar Läsår 1 Totalt år 1 Kommunalt bidrag förskoleklass Kommunalt bidrag grundskola Kommunalt bidrag fritidshem Avgift fritidshem 0 Lån Lån 0 Aktieägartillskott/ägartillskott Aktieägartillskott/ägartillskott 0 Finansiering med egna medel Finansiering med egna medel 0 Annan finansiering Annan finansiering 0 Övriga inbetalningar Övriga inbetalningar 0 Summa inbetalningar 0 Summa inbetalningar Utbetalningar - innan skolstart Utbetalningar - läsår 1 Utbildning och personal Utbildning och personal Skolledning Skolledning Personal/lärare Lärare förskoleklass Lärare grundskola Personal fritidshem Övrig personal 0 Administration Administration Rekrytering Rekrytering Fortbildning Lokaler/Utrustning Lokaler/Utrustning Lokalhyra Lokalhyra Speciallokaler Speciallokaler 0 Möbler Möbler Datorer Datorer Kontorsutrustning Kontorsutrustning Telefon, kopiator mm Telefon, kopiator mm file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :26:47]

95 Läromedel Läromedel Litteratur/utrustning/skolbibliotek (ink programvaror, licenser) Övrigt Övrigt Information och annonsering Litteratur/utrustning/skolbibliotek (ink programvaror, licenser) Information och annonsering Elevhälsa Skolmåltider Studieresor Försäkringar Försäkringar Studie- och yrkesvägledning Övriga utbetalningar Övriga utbetalningar Finansiella poster Finansiella poster Räntor Räntor 0 Amorteringar Amorteringar 0 Summa utbetalningar 0 Summa utbetalningar Över/Underskott 0 Över/Underskott Resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 Inkom med en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3. Utgå från Skolinspektionens budgetmall nedan. Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i likviditetsbudgeten. Förklara eventuella avvikelser. Läs mer Resultatbudget Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Kommunalt bidrag förskoleklass Kommunalt bidrag grundskola Kommunalt bidrag fritidshem Avgift fritidshem Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Personal Skolledning Lärare förskoleklass Lärare grundskola file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :26:47]

96 Personal fritidshem Övrig personal Administration Rekrytering Fortbildning Lokaler/Utrustning Lokalkostnad Kostnader för speciallokaler Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier Läromedel Litteratur/utrustning/skolbibliotek (ink programvaror, licenser) Övrigt Information och annonsering Elevhälsa Skolmåltider Studieresor Försäkringar Studie- och yrkesvägledning Övriga kostnader Finansiella poster Räntor Avskrivningar Möbler Datorer Telefon, kopiator mm Summa kostnader Vinst/förlust Resultatbudgeten Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen inte har ett eget kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas. Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta Avgift fritidshemmet Avgifter som en enskild huvudman för ett fritidshem tar ut ska vara skäliga. file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :26:47]

97 Om sökanden avser att ta ut avgift för eleverna i fritidshemmet ska följande framgå - avgiftens storlek - hur den har beräknats (exempelvis kommunens maxtaxa). Läs mer 4. Lokaler Läs mer 4.1 Lokaler Redogör för skolenhetens planerade lokaler. Ange i vilken stadsdel/kommundel skolenheten planeras vara belägen. Läs mer Uddevalla 4.2 Speciallokaler Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas inom skolenheten eller om de ska hyras externt. Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen Hem- och konsumentkunskap Inom skolenheten Idrott och hälsa Externt Naturorienterande ämnen (biologi, fysik, kemi och teknik) Inom skolenheten Slöjd Inom skolenheten 4.3 Skolbibliotek Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek. Av beskrivningen ska framgå - skolbibliotekets innehållsmässiga funktion - skolbibliotekets pedagogiska funktion. Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser tillförsäkra eleverna tillgång till ett skolbibliotek. file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :26:47]

98 Algebraskolan vill kunna erbjuda sina elever en välfungerande skolbibliotek som erbjuder böcker, informationsteknik och andra medier som är anpassade till elevens behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Skolbiblioteket kommer att finnas i skolokalen och vara tillgänglig som en del av undervisningen. Algebraskolan kommer även att erbjuda litteratur på andra språk som är anpassade till elevernas behov. 5. Skolenhetens ledning och personal Läs mer 5.1 Rektor För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden kommer att anställa en rektor som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 skollagen. 5.2 Lärare behörighetskrav För undervisning i förskoleklass och i grundskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva sådan undervisning. Undantag får göras i vissa fall. Sökanden för förskoleklassen/grundskolan kommer att följa kraven på lärares utbildning enligt 2 kap. 13 och skollagen. 5.3 Personal i fritidshemmet - utbildning För undervisning i fritidshemmet ställs krav på personalens utbildning. Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas utveckling och lärande främjas. Sökanden för fritidshemmet kommer att följa kraven på personalens utbildning och erfarenhet enligt 2 kap. 14 skollagen. 5.4 Antal lärare - förskoleklass Ange beräknat antal lärare i förskoleklassen uttryckt i antal personer och antal heltidstjänster. Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5). Läs mer Antal personer Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet Antal heltidstjänster Antal personer Antal heltidstjänster Antal personer Antal heltidstjänster Antal personer Antal elever per lärare, läsår 1 17 Antal heltidstjänster file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :26:47]

99 Antal elever per lärare, läsår 2 17 Antal elever per lärare, läsår 3 17 Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet Antal lärare - grundskola Ange beräknat antal lärare i grundskolan uttryckt i antal personer och antal heltidstjänster. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan. Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5). Läs mer Antal personer Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet Antal heltidstjänster Antal personer Antal heltidstjänster Antal personer Antal heltidstjänster Antal personer Antal heltidstjänster Antal elever per lärare, läsår 1 11 Antal elever per lärare, läsår 2 13 Antal elever per lärare, läsår 3 12 Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 13 Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan. Lärarna kommer att ingå i arbetslag samt ämnesgrupper. Arbetslagens roll är att ta upp de praktiska frågorna vad gäller eleverna och annat. Arbetslag grupperna kommer att ledas av en arbetslagsledare. Ämnesgrupper syftar till att utveckla ämnet pedagogiskt och didaktiskt och följa upp den senaste utvecklingen och forskningen i ämnet. 5.6 Antal tjänster - fritidshem Ange beräknat antal personal i fritidshemmet uttryckt i antal personer och antal heltidstjänster. Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5). Läs mer Antal personer Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet Antal heltidstjänster Antal personer Antal heltidstjänster Antal personer Antal heltidstjänster Antal personer Antal heltidstjänster Antal elever per lärare, läsår 1 20 Antal elever per lärare, läsår 2 20 Antal elever per lärare, läsår 3 20 Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 20 file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :26:47]

100 5.7 Övrig personal Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses. 6. Elevhälsa och studie- och yrkesvägledning Läs mer Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsa. 6.1 Elevhälsa Av beskrivningen ska framgå - vilka personalkategorier som kommer ingå i elevhälsan - elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll. De som kommer att ingå i Elevhälsogruppen kommer att vara: kuratorn, specialpedagogen, skolsköterskan och rektorn. Elevhälsogruppen kommer att träffas minst en gång om månaden där gruppen tar upp elevernas hälsa och situation som dokumenteras av ansvariga lärare. Elevhälsogruppen kommer att besöka alla klasser minst en gång per termin för att säkerställa att eleverna mår bra och ge förslag till åtgärder som kommer att förbättra elevernas hälsa. Inför varje termin anordnar elevhälsogruppen en dag för personalen där de tillsammans utvärderar arbetet kring elevhälsan och ger förslag till bättre åtgärder. Föräldrarna kommer att ha möjligheten att träffa elevhälsogruppen om detta önskas för att samråda eller lyfta upp något som berör elevenshälsa. 6.2 Studie- och yrkesvägledning Beskriv hur eleverna får tillgång till studie- och yrkesvägledning (SYV). Redogörelsen ska avse samtliga årskurser som ansökan avser. Av beskrivningen ska framgå - hur elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildning och yrkesverksamhet tillgodoses. Eleverna kommer att erbjudas möjligheten till att träffa en studie- och yrkesvägledning minst en gång varje år om så önskas för att hjälpa eleverna att fundera och fatta beslut om framtida val. Detta kommer att minska studieavbrott och ge eleverna möjligheten att ställa frågor tidigt. 7. Elevens utveckling mot målen Läs mer file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :26:47]

101 7.1 Särskilt stöd Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Av beskrivningen ska framgå - hur behovet av särskilt stöd identifieras och hur stödet anpassas till eleven - arbetsgången avseende det särskilda stödet - samrådet med elevhälsan. - Läraren som undervisar upptäcker vissa svårigheter hos en viss elev och börjar uppmärksamma detta på närmaste arbetslagsmötet för samråd och för att få en tydligare bild om elevens situation hos de andra lärarna. - Arbetslaget informerar rektorn. - Rektorn kallar elevhälsogruppen och utreder elevens behov av särskilt stöd tillsammans med läraren. - Elevhälsogruppen uträttar en särskilt stöd plan som anpassas till elevens behov. Elevhälsogruppen informerar arbetslaget och vårdnadshavaren om planerade åtgärder. - Rektorn följer upp arbetsgången. - Elevhälsogruppen utvärderar stödet och utvecklar det särskilda stödet vid behov. 8. Kvalitet och inflytande Läs mer 8.1 Systematiskt kvalitetsarbete Beskriv sökandens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet. Av beskrivningen ska framgå - hur sökanden avser att fördela ansvaret mellan huvudmannen och rektorn gällande det systematiska kvalitetsarbetet - hur krav, mål och riktlinjer följs upp - vilka som ges möjlighet att delta i arbetet - hur det systematiska kvalitetsarbetet kommer dokumenteras. Huvudmannen bär det högsta ansvaret för genomförandet av utbildningen och ska se till att det finns förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete som syftar till att nå de uppsatta nationella målen. Rektorn ansvarar för skolans kvalitetsarbete och för att det ska finnas förutsättningar för att bedriva och utveckla utbildningen utifrån riktlinjerna och de nationella målen. Huvudmannen och rektorn planerar verksamheten inför skolstarten då skolan är nyetablerad. Under åretsgången följer rektorn upp resultat och måluppfyllelse och utför möten med lärarna och eleverna för att analysera och bedöma utvecklingsbehoven. Detta dokumenteras och tas upp med huvudmannen. Detta sker minst två gånger varje termin. Huvudmannen tar del av dokumentationen och analyserar orsakerna och bedömer utvecklingsbehoven och åtgärder i förhållande till vetenskap och beprövad erfarenhet för att förbättra måluppfyllelsen. Olika utvecklingsinsatser prioriteras. Detta dokumenteras av huvudmannen. Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbetet bedrivs på skolan samt att personalen, elever och vårdnadshavare engageras och ges möjligheten att ta del av och reflektera över verksamhetens resultat, måluppfyllelse och kvalitetsarbete för att utöka deras delaktighet och påverka utbildningens utveckling. Beskriv sökandens rutiner för klagomålshanteringen. 8.2 Rutiner för klagomål Av beskrivningen ska framgå - sökandens kommande rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :26:47]

102 - hur information om rutinerna görs tillgänglig för elever, vårdnadshavare och andra. Rutiner för klagomål och synpunkter Algebraskolan arbetar systematiskt med att förbättra kvalitén på utbildningen och lyssnar gärna på synpunkter och klagomål som rör vår verksamhet från elever, föräldrar och personal Enligt skollagen 4 kap 8 ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. Så här lämnar elever, vårdnadshavare eller personal klagomål och synpunkter, såväl negativa som positiva: 1- Klagomål eller synpunkter lämnas till en speciell adress som rektorn och huvudmannen har tillgång till. Brev kan även lämnas i en speciell låda som markeras med klagomål och synpunkter. 2- Rektor är ansvarig för att utreda klagomålet och fatta beslut om åtgärder. Huvudmannen följer upp detta. 3- Om anmälaren inte är nöjd med behandling av ärendet kan hen överklaga hos huvudmannen. 4- Klagomål gällande rektorsutövning skall lämnas direkt till huvudmannen. 5- Ärendet ska behandlas skyndsamt och svaret lämnas till anmälaren efter avslutad utredning. 6- Anonyma klagomål behandlas inte. 8.3 Inflytande och samråd Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning. Av beskrivningen ska framgå - hur eleverna kommer att få inflytande över sin undervisning - vilka forum för samråd som kommer att finnas för eleverna. Eleverna kommer att ge förslag till olika arbetssätt och intresse områden som de vill gärna lära sig mer om inför varje termin. Eleverna kommer att utvärdera arbetssättet och intresseområden för att känna sig delaktiga och engagerade. Eleven kommer att kunna välja vilka ämnen hen vill ta del av vid elevensval där olika möjligheter erbjuds. Två elever per klass kommer att ingå i elevrådet som träffar rektorn en gång varje månad för att lyfta upp frågor som berör eleverna. Inför elevrådets möte träffas klassen tillsammans för samråd. 9. Åtgärder mot kränkande behandling Läs mer 9.1 Målinriktat arbete Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. Av beskrivningen av sökandens arbete ska följande framgå - främjande och förebyggande åtgärder - hur sökanden ska arbeta för att upptäcka trakasserier och kränkande behandling - elevers delaktighet i arbetet exempel på aktiviteter, åtgärder etc. på skolenheten för att motverka kränkande behandling. Läs mer Algebraskolans målsättning är att öka tolerans och förståelse för olikheter individer emellan. Vi vill förhindra förekomsten av kränkning och diskriminering genom att lyfta vikten av mångfalden och genom att visa respekt till alla människor. Genom enkäter, händelserapporter, intervjuer och Husmodellen (som är en granskningsmetod) kommer vi att kunna upptäcka de risker som finns för kränkning och trakasserier. Detta kommer att tillämpas början på varje termin. Genom att vara uppmärksamma kommer vi att kunna upptäcka trakasserier och kränkandebehandling vid tidigt skede. Eleverna kommer att involveras via temadagar och Husmodellen för att motverka kränkande behandling. file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :26:47]

103 9.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Av beskrivningen ska framgå - lärarens roll och ansvar - rektorns roll och ansvar - huvudmannens roll och ansvar. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Systematisk kartläggning samt uppmaning till uppmärksamhet av hur alla mår i vår skola. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Elever kommer att kunna vända sig till sina kontaktpersoner, lärare, skolsköterskan, kuratorn och rektor. Två av personalen kommer att vara kontaktpersoner. Namn och uppgifter kommer senare. Rutiner för att utreda och åtgärda när en elev kränks av andra elever Steg 1: En av personalen får kännedom om att en elev kränks av andra elever. Detta prioriteras och ett möte med eleven inleds omgående. Personen dokumenterar händelsen. Steg 2: Personen informerar ansvarige läraren och rektorn. Ett möte med den andra inblandade eleven inleds och detta dokumenteras. Viktiga åtgärder vidtas och skrivs. Vårdnadshavare meddelas. Steg 3: Rektorn följer upp situationen. Kommer inte kränkningen att upphöra kallar rektorn till ett möte med kuratorn, skolsköterskan, specialpedagogen och andra inblandade som planerar extra åtgärder. Rektorn kallar vårdnadshavaren för ett möte och informerar om extra åtgärder. Huvudmannen informeras om vidtagna åtgärder. Steg 4: Om kränkningen fortsätter utför rektorn en anmälan till socialtjänsten eller polisen vid behov. Steg 5: Huvudmannen följer upp ärendet. 9.3 Grundläggande demokratiska värderingar Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor. Av beskrivningen ska framgå - hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen. Skolan kommer att synliggöra arbetet med värdegrundsfrågor genom att ordna temaveckor med olika teman och genom att lyfta upp kända förebilder som demokratiska figurer. Vi kommer även att ordna dagar enligt olika värderingar för att få ett gemensamt språk på skolan kring värdegrundsfrågorna. Varje termin kommer att inledas med en dag för alla där vi lär oss att uppskatta skillnaden och mångfalden som finns i gruppen. 10. Förskoleklass Besvaras endast om ansökan avser förskoleklass. Läs mer 10.1 Utbildningens syfte Beskriv hur utbildningen i förskoleklassen kommer att genomföras. Av beskrivningen ska framgå - arbetssätt och arbetsformer, ge exempel på hur man ska arbeta med språk, matematik, motorisk utveckling och social gemenskap file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :26:47]

104 - hur förskoleklassen ska samverka med grundskolan (om skolenheten omfattar grundskola). Algebraskolan kommer att erbjuda en utvecklande verksamhet i en trygg och lärorik miljö som kommer att väcka förskoleelevens nyfikenhet och lust att lära. Verksamheten kommer att erbjuda varierande arbetssätt som utgår från intressen som eleven bär med sig. Drama, berättelser, samarbetsövningar, lära känna varandra, vardaglig matematik som en lek är olika exempel på hur man ska arbeta med språk, matematik, motorisk utveckling och social gemenskap. Förskoleklassen kommer att delta vid några tillfällen och temadagar med andra i grundskolan Omfattning Förskoleklassen kommer att omfatta minst 525 timmar per läsår enligt 9 kap. 7 skollagen Information till vårdnadshavare Vårdnadshavare till elever i förskoleklassen kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje läsår enligt 9 kap. 11 skollagen Mottagande till förskoleklass Huvudregeln är att fristående förskoleklass ska vara öppen för alla elever som ska erbjudas utbildning i förskoleklassen. Detta innebär att skolan ska vara öppen för alla och i mån av plats ta emot alla sökande som har rätt till utbildning i förskoleklassen. Utbildningen får dock begränsas till att avse elever som är i behov av särskilt stöd för sin utveckling. Läs mer Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i förskoleklassen enligt 9 kap. 17 skollagen. Förskoleklassen kommer att vara öppen för alla elever som ska erbjudas utbildning i förskoleklassen. Mottagande i förskoleklassen kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd för sin utveckling. Redogör närmare för vilka elever som avses Urvalsgrunder Sökanden avser att tillämpa de urvalsgrunder till förskoleklassen som Skolinspektionen godkänt enligt 9 kap. 18 skollagen. De urvalsgrunder som Skolinspektionen tidigare har bedömt som godtagbara är syskonförtur, geografisk närhet och anmälningsdatum, förtur för elever som t.ex. har erfarenhet av en viss pedagogik (t.ex. Waldorf eller Montessori) eller för elever som har gått i sökandens förskola. Om sökanden avser att tillämpa en annan urvalsgrund än de Skolinspektionen tidigare har godkänt, ange vilken urvalsgrund sökanden vill tillämpa och skälet till urvalsgrunden. 11. Grundskola Besvaras endast om ansökan avser grundskola. file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :26:47]

105 Läs mer 11.1 Utbildningens syfte Beskriv hur utbildningen i grundskolan kommer att genomföras. Av beskrivningen ska framgå - hur undervisningen kommer att organiseras - vilka arbetsformer som kommer att karakterisera utbildningen. Om den sökta verksamheten är en mindre skolenhet, dvs. skolenheten har ett lågt elevantal, beskriv hur sökanden med det sökta antalet elever ska kunna bedriva en verksamhet långsiktigt och med god kvalitet. Det är viktigt att eleverna ges möjlighet till flexibla studiegrupper och till social fostran i olika grupperingar. Elevantalet är en väsentlig faktor för att bedöma en enskild huvudmans förutsättningar att kunna bedriva en långsiktig skolverksamhet av god kvalitet. Av redogörelsen kring mindre skolenhet ska det framgå följande - avser att säkerställa skolans ekonomi om det blir förändringar i det planerade elevantalet - ska kunna anställa behörig personal för samtliga grundskolans ämnen - kommer att organisera undervisningen för att eleverna ska kunna nå målen i läroplanen - avser att leva upp till kravet på att eleverna ges möjlighet till flexibla studiegrupper och till social fostran i olika grupperingar. Undervisningen kommer att vara i klassrum som är anpassade till elevernas behov. Lektionerna kommer att ta hänsyn till ämnets karaktär samt erbjuda en varierat arbetssätt som kommer att gynna alla elever. Eleven kommer att kunna ta fram olika arbetsmetoder för att känna sig delaktig. Algebraskolan vill kunna erbjuda laborativt arbetssätt, där verkligheten ligger nära. Algebraskolan vill utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar där entreprenörskap utgör ett pedagogiskt förhållningssätt Timplan Ange undervisningstid i timmar om 60 minuter per ämne för de årskurser ansökan avser. Läs mer Timplan för grundskolan enligt bilaga 1 i skollagen. Timplan för den sökta grundskolans årskurser Antal timmar som reducerats till förmån för skolans val Bild 230 Bild Hem- och konsumentkunskap 118 Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa 500 Idrott och hälsa Musik 230 Musik Slöjd 330 Slöjd Svenska/svenska som andraspråk 1490 Svenska/svenska som andraspråk 1490 Engelska 480 Engelska Matematik 1020 Matematik file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :26:47]

106 Historia Historia Geografi Religionskunskap 885 Geografi Religionskunskap Samhällskunskap Samhällskunskap Biologi Biologi Fysik Kemi 800 Fysik Kemi Teknik Teknik Språkval 320 Språkval Elevens val 382 Elevens val Skolans val 600 Skolans val Totalt garanterat antal timmar 6785 Totalt garanterat antal timmar Språkval, elevens val och skolans val Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 skollagen samt 9 kap. 5 skolförordningen att erbjuda elever minst två av språken franska, spanska och tyska. Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 skollagen samt 9 kap. 8 skolförordningen att erbjuda eleverna ett allsidigt urval av ämnen som elevens val. Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 skollagen samt 9 kap. 9 skolförordningen att använda skolans val för undervisning i ett eller fler ämnen. Beskriv vilka ämnen som reduceras till förmån för skolans val samt i vilken omfattning. Bild reduceras med 13 % Musik reduceras med 13 % Historia, geografi, religion och samhällskunskap reduceras med 19.2 % Biologi, fysik, kemi och teknik reduceras med 6.25 % Elevens val reduceras med 16.2 % 11.4 Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner (IUP) årskurs 1-5 Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med individuella utvecklingsplaner (IUP) för årskurs 1-5 samt hur elever och vårdnadshavare informeras om elevernas kunskapsutveckling. Av beskrivningen ska framgå - vad de individuella utvecklingsplanerna kommer att innehålla - hur lärarna följer upp elevernas kunskapsutveckling - hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling - hur elever och vårdnadshavare får information om elevernas kunskapsutveckling. Utvecklingssamtal ordnas en gång varje termin. Vårdnadshavaren bokar en tid som passar för att tillsammans med eleven gå igenom: Nuläges beskrivning där alla undervisande lärare skriver om elevens måluppfyllelse i sitt ämne och i förhållande till nationella målen samt utvecklingsmöjligheter både socialt och kunskapsmässigt. För att kunna följa upp detta väljer eleven, läraren och vårdnadshavaren några områden för en extra satsning. På nästa utvecklingssamtal utvärderas den föregående IUP:n file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :26:47]

107 11.5 Utvecklingssamtal och kunskapsutveckling årskurs 6-9 Beskriv hur skolenheten kommer att informera elever och vårdnadshavare om elevernas kunskapsutveckling för årskurs 6-9. Av beskrivningen ska framgå - hur lärarna följer upp elevernas kunskapsutveckling - hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling - hur elever och vårdnadshavare får information om elevernas kunskapsutveckling. Utvecklingssamtal ordnas en gång varje termin. Vårdnadshavaren bokar en tid som passar för att tillsammans med eleven gå igenom: Nuläges beskrivning där alla undervisande lärare skriver om elevens måluppfyllelse i sitt ämne och i förhållande till nationella målen samt utvecklingsmöjligheter både socialt och kunskapsmässigt. För att kunna följa upp detta väljer eleven, läraren och vårdnadshavaren några områden för en extra satsning. På nästa utvecklingssamtal utvärderas den föregående IUP:n En tidigare uppföljning om läraren märker att eleven riskerar att inte nå målkraven 11.6 Mottagande till grundskolan Huvudregeln är att en grundskola ska vara öppen för alla som har rätt till utbildning i grundskolan. Detta innebär att skolan ska vara öppen för alla och i mån av plats ta emot alla sökande som har rätt till utbildning i grundskolan. Läs mer Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i grundskolan enligt 10 kap. 35 skollagen. Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd enligt 10 kap. 35 skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses. Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för. Redogör närmare för vilka elever som avses Urval Sökanden avser att tillämpa de urvalsgrunder till grundskolan som Skolinspektionen godkänt enligt 10 kap. 36 skollagen. De urvalsgrunder som Skolinspektionen tidigare har bedömt som godtagbara är syskonförtur, geografisk närhet och anmälningsdatum, förtur för elever som t.ex. har erfarenhet av en viss pedagogik (t.ex. waldorf eller montessori) eller för elever som har gått i sökandens förskola eller förskoleklass. Om sökanden avser att tillämpa en annan urvalsgrund än de Skolinspektionen tidigare har godkänt, ange vilken urvalsgrund sökanden vill tillämpa och skälet till urvalsgrunden. 12. Fritidshem file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :26:47]

108 Besvaras endast om ansökan avser fritidshem. Läs mer 12.1 Öppettider Sökanden kommer enligt 14 kap. 5 och 8 skollagen att erbjuda eleverna fritidshem den del av dagen då eleverna inte går i förskoleklass eller grundskola och under lov. Hänsyn kommer även tas till vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier eller till om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt Utbildningens syfte Beskriv hur utbildningen i fritidshemmet kommer att genomföras. Av beskrivningen ska framgå - hur verksamheten kommer att anpassas till elevens behov, förutsättningar och erfarenheter - hur eleverna kommer att få inflytande och delaktighet över utformningen av verksamheten. Vi kommer att erbjuda en varierad verksamhet inom-och utomhus som kommer att vara som komplement till skolan verksamhet och som kommer att erbjuda eleven en lustfylld, trygg och lärorik miljö Elevgrupperna och miljön Beskriv hur sökanden kommer att se till att elevgrupperna i fritidshemmet kommer att ha en lämplig sammansättning och storlek. Av beskrivningen ska framgå - hur verksamheten ska organiseras med avseende på elevgruppernas sammansättning och storlek - utformningen av tilltänkt lokal för verksamheten (utomhus- och inomhusmiljö). Vi kommer att erbjuda en varierad verksamhet inom-och utomhus som kommer att vara som komplement till skolan verksamhet och som kommer att erbjuda eleven en lustfylld, trygg och lärorik miljö. 13. Övrigt 13.1 Övriga upplysningar Eventuella övriga upplysningar som sökanden önskar framhålla anges här. Lägg till bilaga (1) 13.2 Övriga bilagor Lägg till bilaga (2) Lägg till bilaga (3) file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :26:47]

109 Lägg till bilaga (4) Lägg till bilaga (5) Lägg till bilaga (6) Lägg till bilaga (7) Lägg till bilaga (8) Lägg till bilaga (9) Lägg till bilaga (10) 13.3 Angående bilagor Redogör för orsaken till att de efterfrågade bilagorna inte bifogats ansökan. file:///c /Users/pio/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/EC4VQFKW/Ansökan html[ :26:47]

110

111

112

113

114

115 Vi är en nystartad fristående skola som vid namn Algebraskolan som har extra fokus på matematik, svenska och arabiska. Vi kommer att starta skolan under höstteriminen Om du har barn i åldrarna 4-9, skulle vi uppskatta om du besvarar dessa frågor? Tack på förhand! نحن مدرسة جديدة خاصة اسمها مدرسة الجبر. سنعطي المزيد من االهتمام للرياضيات واللغتين السويدية و العربية. سوف تفتح مدرستنا أبوابها في خريف لو أبناؤك أعمارهم بين 4 9 سنوات نرجو أن تأخذ القليل من وقتك وتجيب على هذه األسئلة وشكرا. Hur gammal är ditt barn? كم عمر ابنك أو ابنتك Skulle du vilja att ditt barn flyttar/börjar hos Algebraskolan under höstterminen 2016? هل تفكر بأن ينتقل/يبدأ ابنك أو ابنتك في مدرسة الجبرعندما تفتح أبوابها في فصل الخريف 2016 Instämmer helt Inte instämmer alls Vet ej ال أعرف ال أوافق على االطالق أوافق و بقوة OBS! En blankett per barn مالحظة! ورقة لكل ولد

116 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2015/ Reviderade tillämpningsregler för förskola och pedagogisk omsorg Sammanfattning Barn och utbildningsnämnden har antagit regelverk för förskola och pedagogisk omsorg. Vissa förändringar samt förtydliganden föreslås i regelverket. Beslutsunderlag Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga. Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderade tillämpningsregler för förskola och pedagogisk omsorg och att dessa ska gälla från och med Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

117 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2015/00109 Handläggare Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg Telefon Reviderade tillämpningsregler för förskola och pedagogisk omsorg Sammanfattning Barn och utbildningsnämnden har antagit regelverk för förskola och pedagogisk omsorg. Vissa förändringar samt förtydliganden föreslås i regelverket. Beslutsunderlag Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga. Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderade tillämpningsregler för förskola och pedagogisk omsorg och att dessa ska gälla från och med Ärendebeskrivning Barn och utbildningsnämnden har antagit regelverk för förskola och pedagogisk omsorg. Vissa förändringar samt förtydliganden föreslås i regelverket. I bilaga anges respektive förändring på så sätt att text som ska bort är inom parentes och gråmarkerad och ny text är gulmarkerad. Hans-Lennart Schylberg Förvaltningschef Lena-Maria Vinberg Verksamhetschef förskola Expediera till Förskolekontoret Fristående enheter

118 Regler Förskola och Pedagogisk 1(20) omsorg Barn och utbildning Dnr BUN 2015/00109 Innehållsförteckning 1. Förskola och pedagogisk omsorg 1.1 Verksamheternas uppgift 1.2 Förskola 1.3 Pedagogisk omsorg 1.4 Öppen förskola 1.5 Vårdnadsbidrag 2. Kommunal och fristående verksamhet likheter och skillnader 3. Vem har rätt till en placering? 3.1 Den som arbetar eller studerar Arbete och uttag av föräldrapenning för barn med placering vid förskola/pedagogisk omsorg 3.2 Föräldralediga 3.3 Arbetssökande 3.4 Sjukskrivna/sjukdom i familjen 3.5 Allmän förskola 3.6 Dygnet-runt-öppen verksamhet 3.7 Barn i behov av särskilt stöd 3.8 Allergianpassad förskola 3.9 Barn som är folkbokförda i andra kommuner och som önskar förskola/pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun 3.10 Ändrad folkbokföringskommun när (placeringen pågår) barnet har en placering 3.11 Barn som är folkbokförda i Uddevalla kommun och som önskar plats i annan kommun 3.12 Delad placering 4. Att ansöka om plats m.m. 4.1 Ansökan 4.2 Köregler 4.3 Förtur 4.4 Undantag från köreglerna 4.5 Skyddade (adress) personuppgifter 4.6 Tilldelning av plats 4.7 Överflyttning 4.8 Uppsägning (Övergång från placering vid en enhet till delad placering vid två enheter eller övergång från placering vid två enheter till placering vid en enhet) Delad placering - rutiner Övergång från placering till vårdnadsbidrag 4.9 Möjlighet att behålla platsen vid längre frånvaro (ej sjukdom) 4.10 Plats som inte utnyttjas

119 Regler Förskola och Pedagogisk 2(20) omsorg Barn och utbildning Dnr BUN 2015/ Förskoleklass, 6-åringar 5. Inskolning, öppettider m.m. 5.1 Inskolning 5.2 Öppettider 5.3 Barnets schema 5.4 Sommaröppen verksamhet 5.5 Kompetensutvecklingsdagar 6. Vad kostar verksamheten? 6.1 Avgifter i fristående verksamhet 6.2 Avgifter i kommunal verksamhet 6.3 Delad faktura 6.4 Betalningsansvar och skuld 6.5 Avstängning 7. Övrigt (7.1 Blöjor) (7.2) 7.1 Olycksfallsförsäkring (7.3) 7.2 Ansvarsfrågor (7.4) 7.3 Sekretess (7.5) 7.4 Anmälningsplikt 8. Kontaktuppgifter

120 Regler Förskola och Pedagogisk 3(20) omsorg Barn och utbildning Dnr BUN 2015/ Förskola och pedagogisk omsorg 1. 1 Verksamheternas uppgift Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande och erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnet för fortsatt utbildning. Förskolan är en egen skolform från och med 1 juli Huvudmannen (den som driver verksamheten) ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen som ska erbjudas förskola och vars vårdnadshavare önskar det. Hemkommunen får fullgöra sina skyldigheter genom att erbjuda barnet motsvarande utbildning i fristående förskola. Kommunen ska sträva efter att istället för förskola erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Sådan omsorg ska genom pedagogisk verksamhet stimulera barns utveckling och lärande. Verksamheten ska utformas med respekt för barnets rättigheter och i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap. För att förskola och pedagogisk omsorg ska kunna erbjudas ska barnet ha fyllt ett år. 1.2 Förskola En förskola bedrivs normalt i speciella förskolelokaler. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare. Det finns inte något fastställt antal på hur många barn som maximalt får finnas på varje förskoleavdelning. Antalet beror på barnens ålder, lokalernas storlek, barnens vistelsetider och behov samt efterfrågan av platser. Avdelningarna samarbetar kring öppning, stängning, lov m.m. Förskolan har en egen läroplan som den arbetar utifrån. Förskolan bedrivs av kommunen eller av en fristående huvudman (bolag, förening, registrerat trossamfund, stiftelse eller en enskild individ). 1.3 Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är verksamhet som inte är förskola. Exempel är familjedaghem/dagbarnvårdare, flerfamiljsystem och liknande. I Uddevalla kommun finns kommunala familjedaghem och fristående familjedaghem. De fristående familjedaghemmen finns både i bolag med flera anställda dagbarnvårdare och i bolag som endast består av en dagbarnvårdare. En dagbarnvårdare tar emot en barngrupp i sitt eget hem eller

121 Regler Förskola och Pedagogisk 4(20) omsorg Barn och utbildning Dnr BUN 2015/00109 i särskild lokal. Dagbarnvårdarna arbetar oftast tillsammans för att kunna vikariera för varandra när det behövs. Den pedagogiska omsorgen ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med lämplig sammansättning och storlek. Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Kommunen erbjuder familjedaghem för barn i åldrarna 1-6 år. Några fristående familjedaghem erbjuder verksamhet för barn som fyllt ett år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. 1.4 Öppen förskola Öppen förskola finns på olika ställen i kommunen. Den öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar som har barn i åldern 0-6 år. Barn och vuxna deltar tillsammans i verksamheten. För de kommunala öppna förskolornas verksamheter ansvarar socialförvaltningen. Det finns även fristående öppna förskolor som drivs av annan än kommunen. Se information på hemsidan 1.5 Vårdnadsbidrag Vårdnadshavare kan ansöka om vårdnadsbidrag för barn som fyllt 1 år. Det gäller fram till barnets 3-års dag och är kr per månad/barn. Bidraget beskattas inte. För att vara berättigad till vårdnadsbidrag krävs att en rad villkor är uppfyllda. Som exempel kan nämnas: Vårdnadshavaren och barnet måste bo tillsammans och vara folkbokförda i Uddevalla kommun Föräldrapenning med anledning av barnets födelse måste ha tagits ut för minst 250 dagar innan vårdnadsbidrag kan beviljas (dagar med så kallad lägsta nivå ingår inte i dessa dagar) Barnet får inte ha plats inom den kommunalt finansierade barnomsorgen. Med kommunalt finansierad barnomsorg avses både kommunal och fristående förskola/pedagogisk omsorg som får kommunalt bidrag Vårdnadshavaren eller dennes make/maka/sambo får inte erhålla någon av följande ersättningar under perioden som vårdnadsbidrag beviljas för: a-kassa och aktivitetsstöd, föräldrapenning, introduktionsersättning, sjukpenning som varat längre än 365 dagar, sjukpenning under eller omedelbart efter en period med a-kassa, sjuk/aktivitetsersättning, ålderspension, äldreförsörjningsstöd. Fullständiga regler finns på 2. Kommunal och fristående verksamhet likheter och skillnader Kommunen driver förskolor och pedagogisk omsorg runt om i kommunen. Ansvarig för varje förskola/dagbarnvårdargrupp är en förskolechef (benämndes tidigare rektor). Chef

122 Regler Förskola och Pedagogisk 5(20) omsorg Barn och utbildning Dnr BUN 2015/00109 över förskolecheferna är verksamhetschefen för förskolan. Den kommunala verksamheten står under tillsyn av Skolinspektionen. Fristående förskola och pedagogisk omsorg drivs av någon annan än kommunen (bolag, förening, registrerat trossamfund, stiftelse eller en enskild individ). Innan verksamheten startar måste den fristående huvudmannen få ett godkännande från kommunen för att driva verksamhet. För pedagogisk omsorg ska kommunen fatta beslut om att verksamheten har rätt till bidrag. När verksamheten har startat står den under kommunens tillsyn. Kommunen betalar ersättning till den fristående huvudmannen enligt samma principer som till den egna verksamheten. De flesta lagar/regler/läroplan/styrdokument är gemensamma för både den kommunala och den fristående verksamheten. Fristående verksamheter beslutar själva om sina föräldraavgifter. Dessa får dock inte överstiga maxtaxa. 3. Vem har rätt till en placering? 3. 1 Den som arbetar eller studerar Vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till verksamhet under arbetstid samt för resor till och från arbetet samt för tid för sömn vid nattarbete. För de som arbetar kvällar/nätter/helger: se nedan angående nattöppen verksamhet. Placeringstiden bestäms utifrån båda vårdnadshavarnas omsorgsbehov. Om vårdnadshavarna bor tillsammans är det tiderna för den vårdnadshavare med den kortaste arbetstiden/studietiden som avgör barnets vistelsetid. Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans och barnet har ett växelvis boende ska varje vårdnadshavare som har behov av omsorg vara platsinnehavare. Varje vårdnadshavares omsorgsbehov/rätt till placering avgör barnets vistelsetid när barnet bor hos respektive vårdnadshavare. Varje platsinnehavare får en faktura (se nedan angående delad faktura). Vårdnadshavare har inte rätt till verksamhet under sin semester/lov eller annan ledighet. (Om vårdnadshavaren både arbetar deltid och tar ut föräldrapenning för barnet som har en plats i förskola/pedagogisk omsorg är det arbetstiden som avgör hur mycket platsen får utnyttjas) Arbete och uttag av föräldrapenning för barn med placering vid förskola/pedagogisk omsorg

123 Regler Förskola och Pedagogisk 6(20) omsorg Barn och utbildning Dnr BUN 2015/00109 Om vårdnadshavaren både arbetar deltid och tar ut föräldrapenning för barnet som har en plats i förskola/pedagogisk omsorg gäller följande: Vid bedömning av rätten till vistelsetid utgår kommunen först från vårdnadshavarens arbetstid. Om denna överstiger 15 timmar per vecka är det arbetstiden som är utgångspunkten för beräkningen av vistelsetiden. Någon rätt till vistelsetid utöver arbetstiden på grund av uttag av föräldraledighet finns ej. Exempel: Vårdnadshavare har ett omsorgsbehov på 8 timmar två dagar per vecka på grund av arbete. Barnet har därför rätt till en placering dessa dagar på 16 timmar sammanlagt. Någon ytterligare rätt till placering finns ej trots att vårdnadshavare är föräldraledig övrig tid. Om arbetstiden per vecka understiger 15 timmar får vårdnadshavaren utnyttja sin rätt till placering på grund av föräldraledighet upp till 15 timmar så att den totala vistelsetiden uppgår till 15 timmar per vecka. Exempel: Vårdnadshavare har ett omsorgsbehov på 8 timmar en dag per vecka på grund av arbete. Barnet har därför rätt till en placering denna dag på 8 timmar samt ytterligare vistelse på 7 timmar per vecka så att den sammanlagda tiden uppgår till 15 timmar. Hur de 7 timmarna fördelas sker efter överenskommelse med verksamheten. Om vårdnadshavarens arbetstid varierar mellan veckorna sker placeringen utifrån en sammanlagd beräkning så att den totala vistelsetiden under en 4-veckors period uppgår till högst 60 timmar. Justering av barnets vistelsetid kan göras per kalendervecka. 3.2 Föräldralediga på grund av syskon Föräldralediga vårdnadshavare har rätt till verksamhet för sina andra barn i förskoleåldern under 15 timmar per vecka. Hur dessa timmar ska fördelas över veckan beslutas av förskolechef. Barnet har rätt att behålla (en heltidsplats) sin vistelsetid en månad efter det nya syskonets födelse (Exempel: Ett nytt barn föds den 18 augusti. Om det äldre syskonet tidigare haft en heltidsplats har vårdnadshavarna rätt att ha kvar heltidsplatsen till den 18 september. Därefter erbjuds 15 timmars verksamhet per vecka för det äldre barnet). En förälder kan inte vara föräldraledig för ett barn samtidigt som det barnet är i förskola/pedagogisk omsorg. Om föräldrapenning tas ut innan barns födelse sker en bedömning av omsorgsbehovet för det äldre syskonet. Förskolechef fattar beslut om vistelsetid. Ny bestämmelse Den som både arbetar och är föräldraledig för syskon Vid bedömning av rätten till vistelsetid utgår kommunen först från vårdnadshavarens arbetstid. Om denna överstiger 15 timmar per vecka är det arbetstiden som är utgångs-

124 Regler Förskola och Pedagogisk 7(20) omsorg Barn och utbildning Dnr BUN 2015/00109 punkten för beräkningen av vistelsetiden. Någon rätt till vistelsetid utöver arbetstiden på grund av uttag av föräldraledighet finns ej. Exempel: Vårdnadshavare har ett omsorgsbehov på 8 timmar två dagar per vecka på grund av arbete. Barnet har därför rätt till en placering dessa dagar på 16 timmar sammanlagt. Någon ytterligare rätt till placering finns ej trots att vårdnadshavare är föräldraledig övrig tid. Om arbetstiden per vecka understiger 15 timmar får vårdnadshavaren utnyttja sin rätt till placering på grund av föräldraledighet upp till 15 timmar så att den totala vistelsetiden uppgår till 15 timmar per vecka. Exempel: Vårdnadshavare har ett omsorgsbehov på 8 timmar en dag per vecka på grund av arbete. Barnet har därför rätt till en placering denna dag på 8 timmar samt ytterligare vistelse på 7 timmar per vecka så att den sammanlagda tiden uppgår till 15 timmar. Hur de 7 timmarna fördelas sker efter överenskommelse med verksamheten. Om vårdnadshavarens arbetstid varierar mellan veckorna sker placeringen utifrån en sammanlagd beräkning så att den totala vistelsetiden under en 4-veckors period uppgår till högst 60 timmar. Justering av barnets vistelsetid kan göras per kalendervecka. 3.3 Arbetssökande Arbetssökande har rätt till verksamhet för sina barn 15 timmar per vecka. Hur dessa timmar ska fördelas över veckan beslutas av förskolechef. Om vårdnadshavaren innan den blev arbetssökande hade rätt till placering mer än 15 timmar per vecka har den rätt till placering i samma omfattning under en månad efter det att den blev arbetssökande. (exempel: Barnet vistas i förskola 35 timmar per vecka eftersom vårdnadshavarna arbetar. En vårdnadshavare blir arbetssökande 1 november. Barnet har rätt att vara kvar i verksamheten 35 timmar per vecka fram till 1 december då placeringen minskar till högst 15 timmar per vecka). Om vårdnadshavare får arbete eller börjar studera ska denne snarast möjligt anmäla att vistelsetiderna ska ändras till verksamheten samt på Barn och utbildningsförvaltningens e- tjänst på hemsidan 3.4 Sjukskrivna/sjukdom i familjen Om vårdnadshavare blir sjukskriven sker en bedömning av omsorgsbehovet utifrån tidigare placeringstid och sjukdomens omfattning. Förskolechef fattar beslut om vistelsetiderna. Om familjen har fler barn i förskola/pedagogisk omsorg/fritids och något av dessa barn blir sjuk gäller samma överenskommelse som när vårdnadshavare blir sjuk. Havandeskapspenning likställs med sjukskrivning.

125 Regler Förskola och Pedagogisk 8(20) omsorg Barn och utbildning Dnr BUN 2015/ Allmän förskola Från och med hösten det år ditt barn fyller 3 år har han/hon rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka, (och) (525 timmar på ett år). Den allmänna förskolan följer samma terminer som skolan med uppehåll för samtliga lov och kompetensutvecklingsdagar(/studiedagar). Den allmänna förskolan är avgiftsfri, till för barnet, och kräver inte något omsorgsbehov. På förskolan ingår den allmänna förskolan i den ordinarie verksamheten. Väljs kommunal pedagogisk omsorg för barn 3-5 år gäller samma regler om tid och avgift som för allmän förskola. (Den som väljer pedagogisk omsorg har rätt till avgiftsfri placering från och med hösten det år barnet fyller 3 år och under 15 timmar per vecka.) Den som bara utnyttjar allmän förskola, men har behov av att barnet vistas i verksamheten även under lov och kompetensutvecklingsdagar/studiedagar, har möjlighet att ansöka om detta via kommunens hemsida. Avgift uttas för dessa dagar på så sätt att för varje dag som verksamhet nyttjas uttas avgift för hela den kalenderveckan. Exempel: fredag och måndag behövs omsorg. Avgift tas ut för 2 hela kalenderveckor (se nedan om avgifter). Minsta debiteringsperiod är en kalendervecka. (Den som har behov av fler timmar än de 15 timmar som den allmänna förskolan innebär betalar en reducerad avgift eftersom 15 timmar är gratis (se nedan om taxor). Denna reducering görs från och med 1 augusti det år barnet fyller 3 år). Finns omsorgsbehov utöver allmän förskola (15 timmar/vecka under skoltid) reduceras avgiften eftersom 15 timmar är avgiftsfria (se nedan om taxor). Denna reducering görs från och med 1 augusti det år barnet fyller 3 år. 3.6 Dygnet-runt-öppen verksamhet För dig som arbetar kvällar, nätter och helger och har ett omsorgsbehov på c:a 20 timmar eller mer per månad finns avdelningen Fyren vid Skansens förskola. Fyren tar emot barn i åldrarna 1-13 år. Om du önskar plats vid Fyren ska du ansöka om plats vid Skansens förskola. I samband med detta ansöker du även om en plats vid avdelningen Fyren. När ledig plats uppstår erbjuds platsen enligt gällande köregler. Det kan alltså bli så att ditt barn först får plats vid annan avdelning vid Skansens förskola innan plats erbjuds vid avdelning Fyren. Barnets vistelse vid förskolan under dagtid sker alltid vid annan avdelning på Skansens förskola än vid avdelningen Fyren. Det är endast under kvällar/nätter/helger som barnet är vid avdelningen Fyren. Om du bara har behov av omsorg under obekväm arbetstid anger du detta i ansökan. Någon placering vid annan avdelning på Skansens förskola blir då inte aktuell.

126 Regler Förskola och Pedagogisk 9(20) omsorg Barn och utbildning Dnr BUN 2015/00109 (Vid nyplaceringar kommer de familjer som har störst tillsynsbehov räknat i tid att prioriteras). Om behovet av omsorg på obekväm tid upphör har barnet inte längre rätt till plats vid avdelningen Fyren. Om behov av omsorg under obekväm arbetstid uppstår igen måste en ny ansökan till avdelningen Fyren göras. 3.7 Barn i behov av särskilt stöd Verksamheten ska utgå från varje barns behov. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver (8 kap 7 skollagen). Dessa placeringar är avgiftsfria upp till 15 timmar per vecka. För vistelsetid över 15 timmar utgår avgift. (Barn som av olika skäl behöver mer tid i verksamheten än vad lagen säger kan erbjudas detta i enlighet med 8 kap 5 skollagen. Här sker dock inte någon generell avgiftsreducering). Barn som på grund av familjens situation i övrigt behöver utökad tid kan erbjudas detta i enlighet med 8 kap 5 skollagen. Avgift tas ut enligt ordinarie taxa. (se punkt 6). 3.8 Allergianpassad förskola Har du ett barn med svår pälsdjursallergi eller astma och som behöver vara i en mindre barngrupp med anpassade lokaler, kan du ansöka om plats vid Hönsebergets förskola. Om ditt barn inte är allergiskt, men du ändå vill söka till Hönseberget, får det inte finnas djur eller rökare i din familj och du måste vara beredd på att avstå från vissa saker som kan orsaka allergier, exempelvis parfymer. Vid förändringar som påverkar möjligheten att ha en placering vid Hönsebergets förskola, exempelvis att familjen skaffar djur, avslutas placeringen vid förskolan och en annan lämplig plats erbjuds istället. 3.9 Barn som är folkbokförda i andra kommuner och som önskar förskola/pedagogisk omsorg i Uddevalla Om ditt barn är folkbokfört i en annan kommun än Uddevalla kommun kan du ansöka om plats i Uddevalla. Ansökan beviljas om det finns lediga platser. Tag kontakt med Förskolekontoret (se adress m.m. nedan) om barnets folkbokföringsadress ändras eftersom det är viktigt att Uddevalla kommun har en kontakt med barnets folkbokföringskommun om placeringen!

127 Regler Förskola och Pedagogisk 10(20) omsorg Barn och utbildning Dnr BUN 2015/ Ändrad folkbokföringskommun när barnet har en placering (placeringen pågår) Om barnets folkbokföringskommun ändras från Uddevalla kommun till en annan kommun är det inte säkert att Uddevalla kommun kan fortsätta att erbjuda plats. Det är hemkommunens skyldighet att erbjuda verksamhet. Ta kontakt med (förskolechefen) Förskolekontoret inför ändringen av folkbokföringskommun Barn som är folkbokförda i Uddevalla kommun och som önskar plats i annan kommun Om ditt barn är folkbokfört i Uddevalla kommun, men ni önskar plats i annan kommun, tar ni kontakt med den kommun där ni önskar plats. Om den kommunen kan erbjuda en plats tar ni kontakt med Förskolekontoret (se adress m.m. nedan) Delad placering Det finns möjlighet att kombinera plats i två olika verksamhetsformer. Det betyder att samma barn kan vistas i olika verksamheter under samma dygn. Förskola är en verksamhetsform och pedagogisk omsorg är en annan verksamhetsform. Ett särskilt regelverk finns för delad placering. Ansökan görs via Barn och utbildningsförvaltningens e-tjänst på hemsidan 4. Att ansöka om plats m.m. (Obs! I dessa regler hänvisas till de tjänster som finns på kommunens hemsida såsom exempelvis att ansöka om plats. Om du istället behöver göra en ansökan via pappersblankett tar du kontakt med Förskolekontoret (se punkt 8).) 4.1 Ansökan Ansökan om plats för samtliga verksamheter görs på Barn och utbildningsförvaltningens e-tjänst på kommunens hemsida Önskar du söka till Frida förskola, söker du det alternativet både genom kommunen och direkt till Frida förskola. För de som inte har tillgång till Internet finns det möjlighet att låna dator på kommunens bibliotek samt på medborgarkontoret. Ansökan kan göras tidigast när barnet är sex månader. Ansökan om plats kan göras max 12 månader innan önskat placeringsdatum. (Om ansökan görs innan barnet är sex månader registreras ändå ansökan på barnets sexmånadersdag.) I din ansökan ska du ange vilka verksamheter/alternativ du önskar (både kommunala och fristående) samt vilket datum du önskar plats. Du kan söka fem olika alternativ. Fram till dess att du blir erbjuden en plats kan du när som helst ändra dina köalternativ utan att ködatum ändras.

128 Regler Förskola och Pedagogisk 11(20) omsorg Barn och utbildning Dnr BUN 2015/00109 Om familjen har obetalda föräldraavgifter kan köanmälan göras, men plats kan inte erbjudas förrän skulden är reglerad. From höstterminen det år ditt barn fyller tre år har barnet rätt till avgiftsfri allmän förskola. Denna rätt påverkas inte av eventuella skulder. Om vårdnadshavarna sammanbor räcker det att en av dem ansöker om plats. Denna person blir platsinnehavare och mottagare av fakturan. (När vårdnadshavarna inte bor tillsammans, men de har gemensam vårdnad, ska den som har behov av verksamhet ansöka om plats. Är det bara en av vårdnadshavarna som har behov har den personen en skyldighet att informera den andra vårdnadshavaren om placeringen. Kommunen informerar inte om placeringen till den vårdnadshavaren som inte är platsinnehavare.) 4.2 Köregler Om flera barn har samma ansökningsdatum och födelsedatum sorteras barnen i kön efter tidpunkt när ansökan gjordes på dygnet. Vi försöker så långt det är möjligt att tillgodose ditt förstahandsval. Om du blir erbjuden något av dina alternativ och väljer att tacka nej, men fortfarande har ett omsorgsbehov måste du ansöka om plats på nytt. Kommentar till ändringen (Ingår inte i själva regelverket): I tidigare regel har man fått stå kvar i kön till sitt förstahandsval om detta inte har kunnat erbjudas. Nytt förslag är att man får ett erbjudande på något av de alternativ man sökt, strävan är dock att så långt det går erbjuda förstahandsvalet. Tackar man nej till det erbjudna alternativet och vill stå kvar i kön måste man söka om plats på nytt. Syftet är att förenkla och tydliggöra kön och få en mer aktuell kö, och att kunna se på ett tydligare sätt vilka som står i kö. Vi har också lättare att leva upp till lagen om erbjudande om plats inom 4 mån. (Om förstahandsvalet inte kan erbjudas har vårdnadshavare rätt att stå kvar till det önskade förstahandsalternativet med bibehållet anmälningsdatum.) 4.3 Förtur Förtur kan beviljas om något av följande skäl finns: Barn som är i behov av särskilt stöd enligt 8 kap 7 skollagen: Barn som är i behov av stöd enligt 8 kap 5 skollagen Syskonförtur: Har du ett barn i förskola/pedagogisk omsorg har du förtur till plats på samma förskola eller pedagogisk omsorg som syskonet är på. Som syskon räknas barn som ingår i samma hushåll. Förturen gäller till dess att plats kan erbjudas där syskonet är placerat. För att åberopa syskonförtur ska ansökan göras via kommunens hemsida minst fyra månader innan önskat placeringsdatum. Ensamstående har förtur till plats vid dygnet-runt-förskola

129 Regler Förskola och Pedagogisk 12(20) omsorg Barn och utbildning Dnr BUN 2015/00109 Omplaceringar på grund av särskilda skäl Omplaceringar på grund av organisatoriska förändringar. Som exempel kan nämnas omplaceringar som måste göras på grund av att en verksamhet upphör. 4.4 Undantag från köreglerna Det kan finnas skäl att göra undantag från köreglerna. Ett sådant exempel kan vara att plats kan erbjudas till ett barn i en särskild ålder för att få en bra sammansättning i gruppen eller att ledig plats uppstått i en grupp med en viss ålder på barnen. 4.5 Skyddade personuppgifter (adress) Om du efter beslut av skattemyndigheten har beviljats adresskydd eller skyddad identitet måste du själv informera om detta i samband med att du ansöker om plats. Du söker då på pappersblankett. Ta kontakt med Förskolekontoret så hjälper vi dig. 4.6 Tilldelning av plats Av skollagen 8 kap 14 framgår att när vårdnadshavare har önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. När det finns en ledig plats i den verksamhet du önskat får du ett placeringserbjudande. Detta vill vi att du svarar på, via kommunens hemsida, oavsett om du vill ha platsen eller inte. (Om du tackar nej till platsen men vill stå kvar i kön till övriga alternativ än ditt förstahandsval måste en ny ansökan göras. Ködatum blir då det datum som den nya ansökan tas emot.) Om du blir erbjuden något av dina alternativ och väljer att tacka nej, men fortfarande har ett omsorgsbehov måste du ansökan om plats på nytt. Har du inte svarat på placeringserbjudandet inom angiven tid, tas din ansökan bort. Om man blir erbjuden sitt förstahandsval och väljer att flytta fram önskat placeringsdatum är det samma som att man har tackat nej till platsen. Ny ansökan får göras om man önskar stå kvar i kön. Avgift tas ut från och med det datum som erbjudandet gäller under förutsättning att vårdnadshavare tackar ja till platsen. 4.7 Överflyttning Om ditt barn påbörjat en placering, men du önskar byta plats (till annan verksamhet) kan du anmäla ditt barn för överflyttning via kommunens hemsida. Observera att ditt barn måste ha börjat i verksamheten innan du kan ansöka om överflyttning. Du får då ett nytt ansökningsdatum (den dag vi har tagit emot ansökan om överflyttning).

130 Regler Förskola och Pedagogisk 13(20) omsorg Barn och utbildning Dnr BUN 2015/00109 I samband med överflyttning gäller en administrationstid om två veckor. Det betyder att barnet kan påbörja den nya placeringen tidigast två veckor efter att ni fått besked om att överflyttning kan ske. Någon uppsägningsblankett ska inte lämnas in. 4.8 Uppsägning Om du inte längre behöver din plats måste den sägas upp via kommunens hemsida. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen gjordes via kommunens hemsida. Under uppsägningstiden ska avgift betalas, även om platsen inte utnyttjas. (Om platsen sägs upp på grund av överflyttning gäller vad som sägs i punkt 4.7 angående administrationstid. ) (Övergång från placering vid en enhet till delad placering vid två enheter eller övergång från placering vid två enheter till placering vid en enhet) Delad placering - rutiner Som beskrivs under punkt 3.12 finns möjlighet att kombinera plats i två olika verksamhetsformer. Ansökan görs via Barn och utbildningsförvaltningens e-tjänst på hemsidan (Om detta önskemål finns ska en ansökningsblankett fyllas i). När barnet har en delad placering och man vill avsluta en av placeringarna så ska blanketten Upphörande av delad plats vid två placeringar lämnas in. Ändring sker från önskat (och möjligt) datum, dock tidigast två veckor efter det att fullständig ansökan inkommit till Förskolekontoret. (Någon uppsägningsblankett ska inte fyllas i.) Övergång från placering till vårdnadsbidrag Som beskrivs under punkt 1.5 kan vårdnadshavare ansöka om vårdnadsbidrag under vissa förutsättningar. Om du önskar avsluta en placering för att istället erhålla vårdnadsbidrag måste en uppsägning av platsen ske. Den månad som uppsägningen sker samt påföljande månad räknas som uppsägningstid och vårdnadsbidrag kan beviljas tidigast (från det datumet) därefter. Detta gäller under förutsättning att ansökan om vårdnadsbidrag är fullständig och beviljad. Exempel: Uppsägning för övergång till vårdnadsbidrag inkommer 14 december. Vårdnadsbidrag kan beviljas tidigast 1 februari. 4.9 Möjlighet att behålla platsen vid längre frånvaro (ej sjukdom) Vårdnadshavare, som har en pågående placering och som önskar göra ett uppehåll i nyttjandet (på grund av att familjen inte vistas i kommunen eller av något annat skäl inte

131 Regler Förskola och Pedagogisk 14(20) omsorg Barn och utbildning Dnr BUN 2015/00109 har omsorgsbehov) under minst en månad, kan ansöka om att få behålla platsen under högst 2 månader. Ansökan skickas till Förskolekontoret. Om ansökan beviljas uttas avgift under frånvaron. Om frånvaron överstiger 2 månader måste platsen sägas upp och ny plats sökas. (Kommunen kan då inte garantera att den nya platsen kan erbjudas på samma avdelning.) 4.10 Plats som inte utnyttjas (Om platsen inte utnyttjas utan giltigt skäl) Om en plats inte utnyttjas och giltigt skäl saknas så kan beslut fattas av kommunen om att rätten till platsen upphört (6-åringar förskola/förskoleklass) Förskoleklass, 6-åringar Hösten det år barnet fyller 6 år erbjuds förskoleklass och fritidshem/pedagogisk omsorg. Verksamheten i förskoleklass ska förbereda barnet för fortsatt utbildning. (Om du inte önskar plats i förskoleklass utan istället vill låta barnet vara kvar i förskolan under ytterligare ett år kontaktar du förskolechef vid förskolan i god tid. ) De barn som ska lämna förskolan för att börja i förskoleklass/fritidshem avslutas automatiskt i förskolan och överflyttas till fritidshem i augusti under förutsättning att vårdnadshavare ansökt om plats i fritidshem. 5. Inskolning, öppettider m.m. 5.1 Inskolning Barnet är inskrivet på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen från den dag som står angivet på placeringsbeskedet. För att du och ditt barn ska få en så trygg och bra start som möjligt bör du vara tillsammans med ditt barn under inskolningen ca 2 veckor, beroende på barnets behov. Avgift betalas även under inskolningen. 5.2 Öppettider Verksamheterna har öppet om omsorgsbehov finns. Vissa avvikelser kan förekomma, men ramtiden är 12 timmars öppethållande. För de som arbetar kvällar/helger/nätter: se ovan angående dygnet-runt-öppen verksamhet. 5.3 Barnets schema (Tillsynsbehovet) Omsorgsbehovet styr barnets vistelsetid. För att verksamheten ska kunna planera sin bemanning krävs att du lämnar schema över barnets vistelsetid. Detta sker via kommunens hemsida i samband med att man tackar ja till erbjuden plats. Schemat ska ange vilken tid barnet lämnas/hämtas och ska uppdateras vid förändringar. Vid vår planering av verksamheten förutsätter vi att barnen är lediga från verksamheten under 4-5 veckor under ett år på samma sätt som vårdnadshavare normalt har semester.

132 Regler Förskola och Pedagogisk 15(20) omsorg Barn och utbildning Dnr BUN 2015/ Sommaröppen verksamhet (Under sommaren reduceras verksamheten på grund av semester.) Det finns dock Under sommaren finns alltid någon förskola öppen i kommunen för de som behöver ha barnomsorg. Planeringen av sommarens verksamhet sker redan under våren och vårdnadshavarna får ange sitt behov av omsorg. Vi vill uppmana alla vårdnadshavare att så noggrant som möjligt ange behovet så att rätt bemanning kan planeras! Observera att (det schema som vårdnadshavaren lämnar in till verksamheten inför sommaren inte är en uppsägning om platsen inte ska utnyttjas efter sommaren! En uppsägningsblankett måste alltid fyllas i ska avslutas, uppsägningstiden är två månader.) om den ordinarie placeringen ska avslutas så måste uppsägning alltid göras och uppsägningstiden är två månader. 5.5 Kompetensutvecklingsdagar Några dagar per år samlas all personal för kompetensutvecklingsdagar. Det är av stort värde att så många av personalen som möjligt kan närvara. Under dessa dagar samordnas verksamheterna (på samma sätt som under sommarsemestrarna). Det betyder att de föräldrar som behöver omsorg under dessa dagar kan behöva lämna sitt barn på annat ställe än normalt. Information om vilka dagar som är kompetensutvecklingsdagar lämnas i god tid till vårdnadshavarna. Det görs ingen reducering av avgiften för dessa dagar. 6. Vad kostar verksamheten? 6.1 Avgifter i fristående verksamhet De fristående verksamheterna beslutar själva vilken avgift som de tar ut. Den får dock inte överstiga beloppen som framgår nedan (maxtaxa). 6.2 Avgifter i kommunal verksamhet Uddevalla kommun tillämpar maxtaxa. Utgångspunkten för avgiftsberäkningen är inkomsten i det hushåll barnet/barnen tillhör. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress. Med makar jämställs också personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress. Hushållets gemensamma bruttoinkomst ligger till grund vid beräkningen av avgiften. Det är endast inkomst och skattepliktiga ersättningar som är avgiftsgrundande. Inlämnad inkomstuppgift ska ange årsinkomsten fördelat på 12 månader, det vill säga den genomsnittliga månadsinkomsten Avgift ska betalas 12 månader per år. Högsta avgiftsgrundande inkomsten är kr/månad. Betalning sker i förskott.

133 Regler Förskola och Pedagogisk 16(20) omsorg Barn och utbildning Dnr BUN 2015/00109 Inkomstförändringar ska anmälas omgående via Barn och utbildningsförvaltningens e-tjänst. Om inlämnande inkomstuppgifter, som ligger till grund för avgiften, är felaktiga och inkomsten varit lägre än uppgiven inkomst och för hög avgift debiterats återbetalar kommunen mellanskillnaden den månad den korrekta inkomstuppgiften inkom samt en månad tillbaka i tiden. Om inlämnande inkomstuppgifter, som ligger till grund för avgiften, är felaktiga och inkomsten varit högre än uppgiven inkomst och för låg avgift debiterats efterdebiteras mellanskillnaden högst tre år tillbaka i tiden. Om ingen inkomstuppgift lämnas uttas högsta avgift Kommunen förbehåller sig rätten att kontrollera uppgiven inkomst exempelvis hos arbetsgivare. Retroaktiv kontroll gentemot deklarerad inkomst kommer att påbörjas under hösten 2015 för att därefter ingå i de normala rutinerna. Om betalning inte sker efter påminnelse och krav måste sändas uttas en avgift för inkassokrav. Även dröjsmålsränta tas ut enligt räntelagen. Om betalningen inte kommit Uddevalla kommun tillhanda på fakturans förfallodatum skickas efter fem arbetsdagar en påminnelse ut. Man har då ytterligare 10 kalenderdagar på sig att betala fakturan. Uteblir betalning även efter påminnelsen skickas fordran vidare för inkassoåtgärder. Det yngsta placerade barnet räknas som barn nr 1. Lägre avgift gäller även om något av barnen finns i fritidshem/pedagogisk omsorg. Enskilda huvudmän beslutar själva om vilken avgift som de debiterar. Förskola/pedagogisk omsorg ( heltidsplats från 1 år till hösten det år barnet fyller 3) Barn 1 3 % av hushållets inkomst max kr/mån Barn 2 2 % av hushållets inkomst max 840 kr/mån Barn 3 1 % av hushållets inkomst max 420 kr/mån Barn 4 osv Ingen avgift (Förskola/pedagogisk omsorg deltidsplats från 1 år till hösten det år barnet fyller 3 Barn 1 3 % av hushållets inkomst max kr/mån Barn 2 2 % av hushållets inkomst max 840 kr/mån Barn 3 1 % av hushållets inkomst max 420 kr/mån Barn 4 osv Ingen avgift) (Förskola/pedagogisk omsorg -) Allmän förskola ( från hösten det år barnet fyller 3 till dess att det börjar förskoleklass eller grundskola) Från hösten det år barnet fyller 3 år till dess att det börjar förskoleklass eller grundskola har barnet rätt till allmän förskola, vilken är avgiftsfri (525 timmar/år). (Vistelse upp till 15 timmar per vecka: Avgiftsfritt) (Vistelse över 15 timmar per vecka: Ordinarie avgift reduceras med 27 %

134 Regler Förskola och Pedagogisk 17(20) omsorg Barn och utbildning Dnr BUN 2015/00109 Vid vistelsebehov över 15 timmar per vecka: Avgift uttas enligt maxtaxa, reducerad med 27 %. Förskola/pedagogisk omsorg under lov/studiedagar/kompetensutvecklingsdagar (för de barn som har rätt till 525 timmars vistelse och som bara utnyttjar 525 timmar under skolans terminer, men som önskar avgiftsbelagd placering under lov/studiedagar/kompetensutvecklingsdagar) Barn 1 3 % av hushållets inkomst max 1260 kr/mån Barn 2 2 % av hushållets inkomst max 840 kr/mån Barn 3 1 % av hushållets inkomst max 420 kr/mån Barn 4 osv ingen avgift Månadsavgiften fördelas per vecka och avgift utgår för hel kalendervecka oavsett hur många dagar i den aktuella kalenderveckan som nyttjas.) Placering i enlighet med 8 kap 5 skollagen Avgift tas ut enligt ordinarie placeringar, se ovan. Placering i enlighet med 8 kap 7 skollagen SEPARAT ÄRENDE TILL Kommmunfullmäktige Barn nr 1: 1,5 % av hushållets inkomst max 1260 kr/mån Barn nr 2: 1 % av hushållets inkomst max 420 kr Barn nr 3: 0,5 % av hushållets inkomst max 210 kr Avgiftsfri placering upp till 25 timmar per vecka. Vid vistelsebehov över 25 timmar per vecka: ordinarie avgift reduceras med 27 % 6.3 Delad faktura När vårdnadshavarna inte bor tillsammans, men båda har behov av omsorg, ska (delad faktura begäras) ansökan om delad faktura göras av båda vårdnadshavarna. Delad faktura registreras först när ansökningarna är kompletta och gäller fr.o.m. nästkommande debitering. Någon retroaktiv justering sker inte. Varje vårdnadshavare får en faktura utifrån sitt omsorgsbehov och sitt hushålls inkomst. Den sammanlagda avgiften för barnet överstiger dock aldrig maxtaxan. 6.4 Betalningsansvar och skuld Om barnets båda vårdnadshavare bor tillsammans blir båda platsinnehavare och får ett gemensamt betalningsansvar. Med platsinnehavare avses också familjehemsföräldrar. Det gemensamma betalningsansvaret innebär att båda (föräldrarna) vårdnadshavarna lämnar inkomstuppgifter via Barn och utbildningsförvaltningens e-tjänst på kommunens hemsida är avgiftspliktiga och har ett gemensamt ansvar att se till att betalning sker. Eventuell skuld markeras för båda (föräldrarna) vårdnadshavarna.

135 Regler Förskola och Pedagogisk 18(20) omsorg Barn och utbildning Dnr BUN 2015/00109 Om familjen har obetalda föräldraavgifter kan köanmälan göras, men plats kan inte erbjudas förrän skulden är reglerad. Om skulden har uppkommit efter att placeringen startat ska den betalas snarast möjligt. Om det finns särskilda skäl kan en avbetalningsplan upprättas av kommunen. 6.5 Avstängning Vid upprepade försummelser att betala avgiften för platsen kan avstängning ske och ny placering kan inte erbjudas förrän den gamla skulden är betald. 7. Övrigt (7.1 Blöjor Du måste själv ha med dig blöjor till ditt barn.) 7. (2) 1 Olycksfallsförsäkring Ditt barn omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring när (det) barnet är placerat inom förskola/pedagogisk omsorg, oavsett om den är kommunal eller fristående. Försäkringen gäller dygnet runt och omfattar skador som barnet får på grund av olycksfall. Observera att försäkringen inte omfattar sjukdomsfall. Ytterligare information om försäkringen och hur du anmäler skada finns på kommunens hemsida 7. (3) 2 Ansvarsfrågor När barnet lämnas från vårdnadshavaren till förskola/pedagogisk omsorg övergår vårdnadshavarens tillsynsansvar till verksamheten. Det är därför viktigt att vårdnadshavarna följer de rutiner som verksamheten har vad gäller sättet att lämna barnet till verksamheten. Vårdnadshavaren måste vara säker på att personalen vet att barnet lämnats så att verksamheten vet vilka barn de har ansvar för. Om barnet är frånvarande, exempelvis på grund av sjukdom, ska detta anmälas omgående. På samma sätt måste förskolans/den pedagogiska omsorgens rutiner följas när det gäller överlämning av barnet vid hämtning för att det ska ske på ett tryggt och säkert sätt. Om någon annan än vårdnadshavare ska hämta barnet, lämnas (vill vi) ett skriftligt meddelande undertecknat av vårdnadshavare till förskolan (ha ett skriftligt meddelande om detta) i god tid, (undertecknat av vårdnadshavare). 7. (4) 3 Sekretess Sekretess gäller i kommunal verksamhet för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider skada. Personal i fristående verksamhet har tystnadsplikt. Att barnet har en placering vid en viss verksamhet är en offentlig uppgift som lämnas ut, såvida inte barnet har skyddade personuppgifter.

136 Regler Förskola och Pedagogisk 19(20) omsorg Barn och utbildning Dnr BUN 2015/ (5) 4 Anmälningsplikt Personal inom förskola/pedagogisk omsorg är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även de som arbetar inom fristående (bedriven) verksamhet.

137 Regler Förskola och Pedagogisk 20(20) omsorg Barn och utbildning Dnr BUN 2015/ Kontaktuppgifter Administration av förskola/pedagogisk omsorg sköts av Förskolekontoret Rådhuset Trädgårdsgatan Uddevalla Telefon: Via kommunens hemsida kan du: Söka plats/överflyttning Svara på erbjudande om plats Meddela samt ändra inkomstuppgifter Meddela samt ändra vistelsetid Ändra samboförhållande Säga upp plats

138 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2015/ Reviderade tillämpningsregler för fritidshem och pedagogisk omsorg Sammanfattning Barn och utbildningsnämnden har antagit regelverk för fritidshem och pedagogisk omsorg. Vissa förändringar samt förtydliganden föreslås i regelverket. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse daterad Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderade tillämpningsregler för fritidshem och pedagogisk omsorg samt att tillämpningsreglerna ska gälla från och med Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

139 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(3) Dnr BUN 2015/00146 Handläggare Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson Telefon Reviderade tillämpningsregler för fritidshem och pedagogisk omsorg Sammanfattning Barn och utbildningsnämnden har antagit regelverk för fritidshem och pedagogisk omsorg. Vissa förändringar samt förtydliganden föreslås i regelverket. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse daterad Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderade tillämpningsregler för fritidshem och pedagogisk omsorg samt att tillämpningsreglerna ska gälla från och med Ärendebeskrivning Barn och utbildningsnämnden har antagit regelverk för fritidshem och pedagogisk omsorg. Vissa förändringar samt förtydliganden föreslås i regelverket. Nedan anges respektive förändring och de är markerade genom angivelse justerad bestämmelse och själva förändringen är gulmarkerad. Nuvarande bestämmelse 3.4 Sjukskrivna/sjukdom i familjen Om vårdnadshavare blir sjukskriven sker en bedömning av omsorgsbehovet utifrån tidigare placeringstid och sjukdomens omfattning. Rektor fattar beslut om vistelsetiderna. Om familjen har fler barn i förskola/fritids/pedagogisk omsorg och något av dessa barn blir sjukt gäller samma överenskommelse som när vårdnadshavare blir sjuk. Justerad bestämmelse 3.4 Sjukskrivna/sjukdom i familjen Om vårdnadshavare blir sjukskriven sker en bedömning av omsorgsbehovet utifrån tidigare placeringstid och sjukdomens omfattning. Rektor fattar beslut om vistelse-

140 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 2(3) Dnr BUN 2015/00146 tiderna. Om familjen har fler barn i förskola/pedagogisk omsorg/fritids och något av dessa barn blir sjuk gäller samma överenskommelse som när vårdnadshavare blir sjuk. Havandeskapspenning likställs med sjukskrivning. Nuvarande bestämmelse 6.2 Avgifter i kommunal verksamhet Uddevalla kommun tillämpar maxtaxa. Utgångspunkten för avgiftsberäkningen är inkomsten i det hushåll barnet/barnen tillhör. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress. Med makar jämställs också personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress. Hushållets gemensamma bruttoinkomst ligger till grund vid beräkningen av avgiften. Det är endast inkomst och skattepliktiga ersättningar som är avgiftsgrundande. Avgift ska betalas 12 månader per år. Högsta avgiftsgrundande inkomsten är kr/månad. Betalning sker i förskott. Inkomstförändringar ska anmälas omgående via Barn och utbildnings e-tjänst. Om inlämnande inkomstuppgifter, som ligger till grund för avgiften, är felaktiga och inkomsten varit lägre än uppgiven inkomst och för hög avgift debiterats återbetalar kommunen mellanskillnaden den månad den korrekta inkomstuppgiften inkom samt en månad tillbaka i tiden. Om inlämnande inkomstuppgifter, som ligger till grund för avgiften, är felaktiga och inkomsten varit högre än uppgiven inkomst och för låg avgift debiterats efterdebiteras mellanskillnaden högst tre år tillbaka i tiden. Om ingen inkomstuppgift lämnas uttas högsta avgift Kommunen förbehåller sig rätten att kontrollera uppgiven inkomst exempelvis hos arbetsgivare Om betalning inte sker efter påminnelse och krav måste sändas uttas en avgift för inkassokrav. Även dröjsmålsränta tas ut enligt räntelagen. Om betalningen inte kommit Uddevalla kommun tillhanda på fakturans förfallodatum skickas efter fem arbetsdagar en påminnelse ut. Man har då ytterligare 10 kalenderdagar på sig att betala fakturan. Uteblir betalning även efter påminnelsen skickas fordran vidare för inkassoåtgärder. Det yngsta placerade barnet räknas som barn nr 1. Lägre avgift gäller även om något av barnen finns i fritidshem/pedagogisk omsorg. Enskilda huvudmän beslutar själv om vilken avgift som de debiterar Justerad bestämmelse 6.2 Avgifter i kommunal verksamhet

141 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 3(3) Dnr BUN 2015/00146 Uddevalla kommun tillämpar maxtaxa. Utgångspunkten för avgiftsberäkningen är inkomsten i det hushåll barnet/barnen tillhör. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress. Med makar jämställs också personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress. Hushållets gemensamma bruttoinkomst ligger till grund vid beräkningen av avgiften. Det är endast inkomst och skattepliktiga ersättningar som är avgiftsgrundande. Inlämnad inkomstuppgift ska ange årsinkomsten fördelat på 12 månader, det vill säga den genomsnittliga månadsinkomsten Avgift ska betalas 12 månader per år. Högsta avgiftsgrundande inkomsten är kr/månad. Betalning sker i förskott. Inkomstförändringar ska anmälas omgående via Barn och utbildnings e-tjänst. Om inlämnande inkomstuppgifter, som ligger till grund för avgiften, är felaktiga och inkomsten varit lägre än uppgiven inkomst och för hög avgift debiterats återbetalar kommunen mellanskillnaden den månad den korrekta inkomstuppgiften inkom samt en månad tillbaka i tiden. Om inlämnande inkomstuppgifter, som ligger till grund för avgiften, är felaktiga och inkomsten varit högre än uppgiven inkomst och för låg avgift debiterats efterdebiteras mellanskillnaden högst tre år tillbaka i tiden. Om ingen inkomstuppgift lämnas uttas högsta avgift Kommunen förbehåller sig rätten att kontrollera uppgiven inkomst exempelvis hos arbetsgivare. Retroaktiv kontroll gentemot deklarerad inkomst kommer att påbörjas under hösten 2015 för att därefter ingå i de normala rutinerna. Om betalning inte sker efter påminnelse och krav måste sändas uttas en avgift för inkassokrav. Även dröjsmålsränta tas ut enligt räntelagen. Om betalningen inte kommit Uddevalla kommun tillhanda på fakturans förfallodatum skickas fordran vidare för inkassoåtgärder. Det yngsta placerade barnet räknas som barn nr 1. Lägre avgift gäller även om något av barnen finns i fritidshem/pedagogisk omsorg. Enskilda huvudmän beslutar själv om vilken avgift som de debiterar Hans-Lennart Schylberg Förvaltningschef Peter Madsen Verksamhetschef grundskola, grundsärskola, fritidshem Expediera till Förskolekontoret Grundskolekontoret Fristående enheter

142 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2015/ Hemställan till Kommunfullmäktige om justerade regler vad gäller avgift för förskola och pedagogisk omsorg Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter. Barn och utbildningsnämnden önskar att kommunfullmäktige beslutar om att justera antalet avgiftsbefriade timmar samt avgiftsnivån för de barn som har en placering inom förskola eller pedagogisk omsorg på grund av att de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Nämnden önskar även att det införs en möjlighet att avgiftsbefria vårdnadshavare för plats vid fritidshem av särskilda skäl. Beslutsunderlag Barn och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att hemställa hos Kommunfullmäktige att besluta om att anta justerade regler vad gäller föräldraavgift för förskola och pedagogisk omsorg samt fritidshem samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att de justerade reglerna ska gälla från och med Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

143 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(4) Dnr BUN 2015/00147 Handläggare Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson Telefon Hemställan till Kommunfullmäktige om att anta justerade regler vad gäller avgift för förskola och pedagogisk omsorg samt införa möjlighet för avgiftsbefrielse för plats vid fritidshem eller fritidsklubb Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter. Barn och utbildningsnämnden önskar att kommunfullmäktige beslutar om att justera antalet avgiftsbefriade timmar samt avgiftsnivån för de barn som har en placering inom förskola eller pedagogisk omsorg på grund av att de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Nämnden önskar även att det införs en möjlighet att avgiftsbefria vårdnadshavare för plats vid fritidshem av särskilda skäl. Beslutsunderlag Barn och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att hemställa hos Kommunfullmäktige att besluta om att anta justerade regler vad gäller föräldraavgift för förskola och pedagogisk omsorg samt fritidshem samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att de justerade reglerna ska gälla från och med Ärendebeskrivning Förskola och pedagogisk omsorg Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter. I 8 kap skollagen finns bestämmelser om förskola. I 25 kap finns bestämmelser om pedagogisk verksamhet som ska erbjudas som ett komplement till förskola. Barn och utbildningsförvaltningen tillämpar samma regler för barnens placeringar, oavsett om de finns på förskola eller i pedagogisk omsorg. Rätten till plats regleras i 8 kap 4-7 (allmän förskola, förvärvsarbete, studier, föräldraledighet).

144 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 2(4) Dnr BUN 2015/00147 I 8 kap 7 anges följande: Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. Av 16 samma kapitel framgår att för platser i enlighet med 7 får avgift bara tas ut för den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan. Barn och utbildningsnämnden konstaterar att barnens behov av stöd oftast överstiger 15 timmar per vecka. Vårdnadshavare väljer dock ibland bort en placering överstigande 15 timmar på grund av ekonomiska skäl. Om den avgiftsfria tiden ökar till 25 timmar per vecka tillgodoses flertalet av barnens behov. För att skapa enhetlighet föreslås att den avgift som tas ut på vistelse över 25 timmar justeras till samma nivå som för de barn som har en avgiftsfri placering på 15 timmar, det vill säga en avgiftsreducering med 27%. Detta innebär visserligen en viss ökad avgift jämfört med dagens nivå. Barn och utbildningsnämnden bedömer dock att ökningen endast drabbar ett fåtal föräldrar och att de flesta kommer att välja en avgiftsfri placering på 25 timmar. Barn och utbildningsnämnden önskar därför att kommunfullmäktige beslutar om att justera antalet avgiftsbefriade timmar samt avgiftsnivån för de barn som har en placering inom förskola eller pedagogisk omsorg på grund av att de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Nedan anges nuvarande bestämmelser och den föreslagna förändringen: Nuvarande bestämmelser: Placering i enlighet med 8 kap 7 skollagen Barn nr 1, 1,5 % av hushållets inkomst - max 630 kr Barn nr 2, 1 % av hushållets inkomst - max 420 kr Barn nr 3, 0,5 % av hushållets inkomst - max 210 kr Justerad bestämmelse Placering i enlighet med 8 kap 7 skollagen Vistelse upp till 25 timmar per vecka: Avgiftsfritt Vistelse över 25 timmar per vecka: ordinarie avgift reduceras med 27 % Fritidshem och fritidsklubb Bestämmelser om fritidshem finns i 14 kapitlet i skollagen. Av 5 framgår att elev ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

145 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 3(4) Dnr BUN 2015/00147 I 6 sägs att elever ska även i andra fall än som avses i 5 erbjuds utbildning i fritidshem, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning. Den öppna fritidshemsverksamhet som bedrivs på vissa platser i kommunen, men där barnen är inskrivna, benämns i kommunen som fritidsklubb. Avgift uttas även för dessa platser, men med lägre avgift. Till skillnad från förskola finns inte någon bestämmelse i 14 kapitlet om att vissa placeringar på fritidshem ska vara avgiftsfria. Av 12 framgår att en kommun får ta ut avgift för utbildning i fritidshem som den anordnar och att avgifterna ska vara skäliga. Avgiftsnivåerna är fastställda av Kommunfullmäktige. Barn och utbildningsnämnden kan dock konstatera att i vissa fall när plats erbjuds i enlighet med 6 till barn som behöver särskilt stöd tackar föräldrarna nej till plats på grund av ekonomiska skäl. Det finns därför anledning att införa en möjlighet att avgiftsbefria vårdnadshavarna när verksamheten bedömer att barnet behöver ha en plats på fritids som ett särskilt stöd. Följande kompletterande bestämmelse föreslås därför i avgiftsbestämmelserna för fritidshem och fritidsklubb: Nuvarande bestämmelser Fritidshem Barn nr 1, 2 % av hushållets inkomst - max 840 kr/mån Barn nr 2, 1 % av hushållets inkomst - max 420 kr/mån Barn nr 3, 1 % av hushållets inkomst - max 420 kr/mån Barn nr 4 osv, Ingen avgift Fritidsklubb 1 % av hushållets inkomst per barn - max 420 kr/mån per barn Justerad bestämmelse Fritidshem Barn nr 1, 2 % av hushållets inkomst - max 840 kr/mån Barn nr 2, 1 % av hushållets inkomst - max 420 kr/mån Barn nr 3, 1 % av hushållets inkomst - max 420 kr/mån Barn nr 4 osv, Ingen avgift Fritidsklubb 1 % av hushållets inkomst per barn - max 420 kr/mån per barn Avgiftsbefrielse

146 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 4(4) Dnr BUN 2015/00147 Barn och utbildningsnämnden, eller den som nämnden utser, får fatta beslut om att avgiftsbefria vårdnadshavare för plats inom fritidshem eller fritidsplats då barnet har plats med stöd av 14 kap 6 skollagen och det finns särskilda skäl till avgiftsbefrielse. Barn och utbildningsnämnden bedömer att införande av avgiftsfrihet är förenligt med skollagen eftersom det i 8 kap16 i lagen anges att kommunen får ta ut avgift, inte att kommunen ska göra det. Nämnden är medveten om att likställighetsprincipen i 2 kap 2 ska iakttas och som innebär att kommunen ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Den grupp som kan komma ifråga för lägre avgift samt avgiftsbefrielse är i förväg bestämd eftersom barnen/eleverna har sin placering utifrån en speciell paragraf i skollagen. I 1 kap 10 skollagen hänvisas även till att i all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Genom att införa denna möjlighet bidrar verksamheten till att uppfylla denna bestämmelse. Hans-Lennart Schylberg Skolchef Lise-Lotte Bengtsson Administrativ chef Expediera till Kommunstyrelsen Förskolekontoret Grundskolekontoret

147 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2014/ Remiss från KS Medborgarförslag från Matthijs Mol om direktbuss mellan Sotenäs till Uddevalla Kampenhof Sammanfattning Angående direktbuss mellan Sotenäs och Uddevalla för att korta restider för studerande på gymnasieskolorna. Ett arbete pågår sedan tidigare gemensamt mellan Uddevalla Gymnasieskola och Sotenäs kommun för att korta elevers restider mellan kommunerna. I det samverkansavtal som slutits under 2014 med Sotenäs kommun om förstahandsmottagning till Uddevalla Gymnasieskola så är det inskrivet att Sotenäs kommun åtar sig att utreda möjligheter för att korta restider. Sotenäs kommun har nu framlagt behov till Västtrafik gällande kortade restider som lett till ett förslag på trafikförändringar som Västtrafik kommer att arbeta vidare med inom arbetet med Trafikplan enligt bilaga 1. Utöver detta förslag har en dialog påbörjats med Västrafik av Uddevalla Gymnasieskola för att se över möjligheter med en direktbuss från Hallinden i anslutning till den skolskjuts som går till Lysekil på morgonen. Målsättningen är att se över om denna linje kan starta höstterminen Västtrafik ser att det iså fall blir en tilläggskostnad som kommunerna får svara för. Restider för eleverna skulle med en sådan satsning kortas avsevärt på morgonen. En tidsbesparing på uppemot 1 timme är möjlig och bedömningen är att attraktiviteten att välja sin gymnasieutbildning i Uddevalla klart skulle öka. Beslutsunderlag Remisshandlingar Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad med bilaga Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att som svar på remissen översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

148 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(2) Dnr BUN 2014/00859 Handläggare Verksamhetschef Gymnasiet Stefan Einarsson Telefon Remiss från KS Medborgarförslag från Matthijs Mol om direktbuss mellan Sotenäs till Uddevalla Kampenhof Sammanfattning Angående direktbuss mellan Sotenäs och Uddevalla för att korta restider för studerande på gymnasieskolorna. Ett arbete pågår sedan tidigare gemensamt mellan Uddevalla Gymnasieskola och Sotenäs kommun för att korta elevers restider mellan kommunerna. I det samverkansavtal som slutits under 2014 med Sotenäs kommun om förstahandsmottagning till Uddevalla Gymnasieskola så är det inskrivet att Sotenäs kommun åtar sig att utreda möjligheter för att korta restider. Sotenäs kommun har nu framlagt behov till Västtrafik gällande kortade restider som lett till ett förslag på trafikförändringar som Västtrafik kommer att arbeta vidare med inom arbetet med Trafikplan enligt bilaga 1. Utöver detta förslag har en dialog påbörjats med Västrafik av Uddevalla Gymnasieskola för att se över möjligheter med en direktbuss från Hallinden i anslutning till den skolskjuts som går till Lysekil på morgonen. Målsättningen är att se över om denna linje kan starta höstterminen Västtrafik ser att det iså fall blir en tilläggskostnad som kommunerna får svara för. Restider för eleverna skulle med en sådan satsning kortas avsevärt på morgonen. En tidsbesparing på uppemot 1 timme är möjlig och bedömningen är att attraktiviteten att välja sin gymnasieutbildning i Uddevalla klart skulle öka. Beslutsunderlag Remisshandlingar Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad med bilaga Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att som svar på remissen översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad Hans-Lennart Schylberg Skolchef Stefan Einarsson Verksamhetschef Gymnasiet

149 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 2(2) Dnr BUN 2014/00859 Expediera till

150 Sotenäs kommun: Förslag på trafikförändringar som Västtrafik kommer att arbeta vidare med inom arbetet med Trafikplan Kommunen vill snabba upp linje 860 till/från Uddevalla genom att inte trafikera Munkedal. Västtrafik upphandlar denna trafik med trafikstart juni I uppdraget kommer en översyn att ingå med syfte att effektivisera stråket Sotenäs Uddevalla 2. Kommunen anser att 860:an behöver anpassas bättre efter gymnasiet i Uddevalla. Idag börjar skolan 8:30, linje 860 ankommer 7:50. På grund av nytt gymnasieavtal mellan Uddevalla och Sotenäs om överflyttning av elever till Uddevalla, görs en översyn av utbudet redan inför tidtabellsskiftet i augusti I översynen ingår en anpassning av trafiken till skoltiderna, men kapacitetsbehovet är det som i första hand kommer att prioriteras. Större förändringar kommer inte att ske då trafikavtalet upphör sommaren I övrigt se kommentar under nr Kommunen vill möjliggöra omstigning mellan linje 866 och 860 vid Amborseröd Buss i Väst ser över om det finns några enkla trafikala lösningar som kan tillgodose önskemålet. Inga infrastrukturåtgärder kommer att vidtas vid hållplatsen, då resandeunderlaget är för lågt. Förslag på trafikförändringar som Västtrafik inte kommer att arbeta vidare med inom arbetet med Trafikplan Kommunen vill undersöka möjligheten att öppna upp tillköpt skolskjuts Bohus Malmön Kungshamn för allmänheten. Buss i Väst har fått i uppdrag att se över möjligheten. Förslaget kommer dock ej genomföras som en del i trafikplan 2016 utan får ses som en åtgärd kopplad till skoltrafiken i kommunen. Västtrafik AB Box Skövde Besöksadress: Folkungag 20, Göteborg Tel: Fax: Styrelsens säte: Skövde Org.nr

151 Från: Skickat: Ti : Ämne: Funktionsbrevlåda Webbansvarig den 3 september :02 Annica Aberg Svar på formulär ungdomsfullmäktige Namn frida ottosson Adress smedjegatan Postn ummer hunne bostrand Postadress smedjegata n Klass/skola östra bo yrkes Lä mna förslag jag skulle vilja ha en direkt buss från Sotenäs till Uddevalla, kampenhof

152 Protokollsutdrag Ungdomsfullmäktige Dnr KS 2014/00483 Förslag till ungdomsfullmäktige om en direktbuss mellan Sotenäs till Uddevalla Kampenhof Sammanfattning Ett förslag om direktbuss mellan Sotenäs och Uddevalla har lämnats in till ungdomsfullmäktige. Förslagsställaren önskar en direktbuss från Sotenäs till Uddevalla Kampenhof. Om ungdomsfullmäktige väljer att stödja förslaget går det vidare som ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Enligt kommunallagen måste man vara folkbokförd i en kommun för att få lämna in ett medborgarförslag till den kommunen. Förslagsställaren är inte folkbokförd i Uddevalla kommnu. Ungdomsfullmäktige måste därför utse en person, som är folkbokförd i Uddevalla kommun, som ställer sig bakom förslaget för vidare behandling som medborgarförslag i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Förslag till ungdomsfullmäktige, Beslut Ungdomsfullmäktige beslutar att stödja förslaget, samt att Matthijs Mol ställer sig bakom förslaget för vidare behandling som medborgarförslag. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

153 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Dnr KS 2014/00483 Medborgarförslag frånmatthijs Mol om en direktbuss mellan Sotenäs och Uddevalla Kampenhof Beslut Kommunfullmäktige besutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter remiss till barn och utbildningsnämnden. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Alf Gillberg, Kenneth Engelbrektsson, Sture Svennberg Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

154 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2015/ Remiss från kommunstyrelsen - Samordnad kostverksamhet, korpenprojekt 6 Sammanfattning Under 2014 genomfördes ett antal utredningar initierade av kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG). Det samlade namnet på dessa är Korpen. Ett av dessa handlade om att skapa en samordnad kostverksamhet i kommunen. Utredningen har redovisats för KDLG som lyft förslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har ställt sig bakom förslaget men vill också att barn och utbildningsnämnden och socialnämnden yttrar sig i frågan. Beslutsunderlag Rapport Korpen 6 Samordnad kostverksamhet, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse KS 2014/00587, daterad Kommunstyrelsens beslut KS 2014/00587, daterat Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget om en samordnad kostverksamhet i Uddevalla kommun. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

155 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(2) Dnr BUN 2015/00132 Handläggare Skolchef Hans-Lennart Schylberg Telefon Remiss från kommunstyrelsen - Samordnad kostverksamhet, korpenprojekt 6 Sammanfattning Under 2014 genomfördes ett antal utredningar initierade av kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG). Det samlade namnet på dessa är Korpen. Ett av dessa handlade om att skapa en samordnad kostverksamhet i kommunen. Utredningen har redovisats för KDLG som lyft förslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har ställt sig bakom förslaget men vill också att barn och utbildningsnämnden och socialnämnden yttrar sig i frågan. Beslutsunderlag Rapport Korpen 6 Samordnad kostverksamhet, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse KS 2014/00587, daterad Kommunstyrelsens beslut KS 2014/00587, daterat Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget om en samordnad kostverksamhet i Uddevalla kommun. Ärendebeskrivning Under 2014 genomfördes ett antal utredningar initierade av kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG). Det samlade namnet på dessa är Korpen. Ett av dessa handlade om att skapa en samordnad kostverksamhet i kommunen. Utredningen har redovisats för KDLG som lyft förslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har ställt sig bakom förslaget men vill också att barn och utbildningsnämnden och socialnämnden yttrar sig i frågan. Utredningen har genomförts med personal från Barn och utbildning (bl.a. kostenheten), Socialtjänsten, Kultur och fritid och kommunledningskontoret. Gruppen gör en samlad bedömning att samordnad kosenhet är att föredra framför dagens organisation. Under 2014 har en förändring skett genom att kostenheten numera bemannar socialförvaltningens kostsamordnartjänst efter tidigare befattningshavares pensionering.

156 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 2(2) Dnr BUN 2015/ skapades en central kostenhet inom Barn och utbildning, vilket ledde till en professionalisering av verksamheten. Nu görs bedömningen att motsvarande process krävs i hela kommunen. Förvaltningen förordar att förslaget genomförs och att verksamheten organisationsmässigt överförs till en serviceförvaltning För att det ska bli möjligt bör planeringen starta snarast. Hans-Lennart Schylberg Skolchef Expediera till

157 Delegationsbeslut Kommunledningskontoret 1(1) Dnr KS 2014/00587 Handläggare Registrator Anna-Lena Lundin Telefon Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 8, samordnad kostverksamhet - Korpen projekt 6, skickas på remiss till barn och utbildningsnämnden samt socialnämnden Beslut Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 8. Ärende KS/2014/587 Samordnad kostverksamhet Korpen projekt 6 skickas på remiss till barn och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Svar senast Ingemar Samuelsson Kommunstyrelsens ordförande Delegationsbeslut ska lämnas till registrator för anmälan i nämnden. Om beslutet går sökande emot, ska beslutsförslaget vanligtvis kommuniceras (Förvaltningslagen 14) och kompletteras med hänvisning om hur man överklagar. Överklagandetid enligt kommunallagen upphör tre veckor efter den dag då bevis om justering av protokoll, från sammanträdet där beslutet anmälts, har anslagits på kommunens anslagstavla. Tid för överklagande enligt förvaltningslagen upphör tre veckor efter det att sökande fått del av beslutet.

158 Protokollsutrdag Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/00587 Samordnad kostverksamhet - Korpen projekt 6 Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera effektiviseringar inom och mellan förvaltningarna på en rad områden. Detta arbete bedrivs inom de så kallade KORPEN-projekten som består av ett antal delprojekt varav detta är ett. Bakgrunden till projekt 6 Samordnad kostverksamhet är utredningar som tidigare genomförts inom barn och utbildning respektive socialtjänsten där det bl.a. har framförts förslag till samordning av kommunens kostverksamheter. Projektet Samordnad kostverksamhet har tittat på en sammanhållande process från upphandling till inköp, logistik, hantering och servering med utgångspunkt i effektivitet och resultat. Under varje del har förslag på saker att förenkla, förbättra och effektivisera tagits fram. Utredningen föreslår en samordnad kostorganisation i vilken följande verksamheter ingår: kök inom förskola, grundskola, gymnasieskola som idag tillhör barn och utbildning och kök på Rotviksbro, Sofiedal, Hovhult, Kilbäcken och Skogslyckan (fr.o.m. 1 okt. 2015) som idag tillhör socialtjänsten. Projektets mål om en kostnadsminskning på 10 % anses inte möjlig. Samordnings- och effektivitetsvinster har dock föreslagits i projektet. Utredningen drar slutsatsen att en samordnad kostverksamhet bör placeras separerad från kärnverksamheten för att ge en mer professionell och effektiv organisation. Utredningens förslag är därför att det antingen tillskapas en ny serviceförvaltning eller att en serviceenhet, motsv. skapas i en befintlig förvaltning. Kommundirektörens ledningsgrupp förordar serviceavdelning inom en befintlig förvaltning. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Rapport, Samordnad kostverksamhet KORPEN projekt 6, daterad Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom att en central samordnad kostenhet bildas i Uddevalla kommun, att överlämna förslaget till barn och utbildningsnämnden och socialnämnden för yttrande, samt Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

159 Protokollsutrdag Kommunstyrelsen forts. 23 att uppdra åt kommundirektören att inleda en implementeringsprocess för samordnad kostorganisation, innefattande organisering av kostenhet i en befintlig förvaltning, klargörande av ekonomisk ram, ledning och uppdrag. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ingemar Samuelsson, Lars-Olof Laxrot Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Socialnämnden Barn och utbildningsnämnden Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

160 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 1(2) Dnr KS 2014/00587 Handläggare Avdelningschef Mathilda Isaksson Telefon Samordnad kostverksamhet - KORPEN projekt 6 Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera effektiviseringar inom och mellan förvaltningarna på en rad områden. Detta arbete bedrivs inom de så kallade KORPEN-projekten som består av ett antal delprojekt varav detta är ett. Bakgrunden till projekt 6 Samordnad kostverksamhet är utredningar som tidigare genomförts inom Barn och utbildning respektive Socialtjänsten där det bl.a. har framförts förslag till samordning av kommunens kostverksamheter. Projektet Samordnad kostverksamhet har tittat på en sammanhållande process från upphandling till inköp, logistik, hantering och servering med utgångspunkt i effektivitet och resultat. Under varje del har förslag på saker att förenkla, förbättra och effektivisera tagits fram. Utredningen föreslår en samordnad kostorganisation i vilken följande verksamheter ingår: kök inom förskola, grundskola, gymnasieskola som idag tillhör Barn och utbildning och kök på Rotviksbro, Sofiedal, Hovhult, Kilbäcken och Skogslyckan (fr.o.m. 1 okt. 2015) som idag tillhör Socialtjänsten. Projektets mål om en kostnadsminskning på 10 % anses inte möjlig. Samordnings- och effektivitetsvinster har dock föreslagits i projektet. Utredningen drar slutsatsen att en samordnad kostverksamhet bör placeras separerad från kärnverksamheten för att ge en mer professionell och effektiv organisation. Utredningens förslag är därför att det antingen tillskapas en ny serviceförvaltning eller att en serviceenhet, motsv. skapas i en befintlig förvaltning. Kommundirektörens ledningsgrupp förordar serviceavdelning inom en befintlig förvaltning. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Rapport, Samordnad kostverksamhet KORPEN projekt 6, daterad Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom att en central samordnad kostenhet bildas i Uddevalla kommun,

161 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2(2) Dnr KS 2014/00587 att överlämna förslaget till barn- och utbildningsnämnden och socialtjänsten för yttrande, att uppdra åt kommundirektören att inleda en implementeringsprocess för samordnad kostorganisation, innefattande organisering av kostenhet i en befintlig förvaltning, klargörande av ekonomisk ram, ledning och uppdrag. Peter Larsson Kommundirektör Mathilda Isaksson Avdelningschef Expediera till Kommundirektören

162 Slutrapport projekt 1 (13) Datum Dnr: nr Handläggare Avdelningschef, Mathilda Isaksson Telefon KORPEN Projekt 6 Samordnad kostverksamhet Forvaltning Avdelning Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax Postadress Gatuadress fax E-post funktionsbrevlada

163 Slutrapport 2 (13) Dnr: nr Projekt Projekt 6: Samordning av kommunens kostverksamhet Projektägare är Hans-Lennart Schylberg Sammanfattning Bakgrunden till projekt 6 Samordnad kostverksamhet är utredningar som tidigare genomförts inom Barn och utbildning respektive Socialtjänst där det bl.a. har framförts förslag på en samordning av kommunens kostverksamheter. Projektet Samordnad kostverksamhet har tittat på en sammanhållande process från upphandling till inköp, logistik, hantering och servering. Effektivitet och resultat. Under varje del har förslag på saker att förenkla, förbättra och effektivisera tagits fram. En samordnad kostverksamhet föreslås ligga organiserad i en serviceförvaltning för att tydliggöra skillnaden mellan kostverksamhet och kärnverksamhet samt för att få en mer professionell och effektiv organisation. I samordnad kostverksamhet föreslås följande verksamheter ingå: kök inom förskola, grundskola, gymnasieskola som idag tillhör Barn och utbildning och kök på Rotviksbro, Sofiedal, Hovhult, Kilbäcken och Skogslyckan (fr.o.m. 1 okt. 2015) som idag tillhör Socialtjänsten. En kostnadsminskning på 10 % är inte möjlig men samordnings och effektivitetsvinster har föreslagits i projektet. Att arbeta vidare med Information, riskanalys och facklig förhandling behöver genomföras för flera utav punkterna nedan: besluta om en samordnad kostverksamhet serviceförvaltning där samordnad kostverksamhet ingår som en del utse ledningsfunktion för samordnad kostverksamhet ledningsfunktion med stöd av controller arbetar tillsammans med verksamhet fram förslag på ny organisationsstruktur informera rektorer inom barn och utbildning om det reglemente som finns om uthyrning av matsalar ge uppdrag till ekonom som beräknar pris per matportion. Priset bör täcka kostorganisationens samtliga kostnader och en justering av kommunbidraget bör göras för berörda nämnder. Priset bör årligen regleras med index. arbeta fram avtal mellan samordnad kostverksamhet och kärnverksamhet i nära samverkan med ekonom Uddevalla kommuns projektmodell 1.0

164 Slutrapport 3 (13) Dnr: nr tidsplan för digital beställning göra en gemensam kostpolicy en arbetsgrupp tillsätts för att arbeta med grundmatsedel besluta inom socialtjänsten om två mindre boenden ska köpa mat från större tillagningskök för att säkra kvaliteten Bakgrund, Syfte, Mål Bakgrund Tidigare har en utredning och ett arbetsmaterial till utredning genomförts inom Barn och utbildning, 2009 respektive I utredningen 2009 fann man att det organisatoriskt vore en fördel att skilja konsumtion och produktion åt och att varje enhet (förskola eller skola) beställer måltiden från en fristående kostenhet. Man såg även att en noggrann uppföljning av upphandlade avtal håller livsmedelskostnaderna nere. Arbetsamaterialet från 2013 beskriver bl.a. att förståelse mellan pedagogisk personal och måltidspersonal ibland brister. Inom socialtjänsten gjordes en översyn av befintlig kostproduktion 2003 och en utredning av samordnad produktion och distribution av mat inom Barn och utbildning och Socialtjänsten genomfördes Socialnämnden fattade beslut utifrån utredningen 2004 att hemställa hos barn och utbildningsnämnden att uppdra åt tekniska nämnden att bygga om Äsperödsskolans kök så att köket kunde leverera kyld mat till socialtjänstens äldreboenden. Kyld mat började levereras under lämnade Socialtjänsten och lämnade Barn och utbildning ett yttrande på kommundirektörens organisationsförslag där en central kostverksamheten var ett av förslagen. Båda förvaltningarna ställde sig bakomförslaget men hade några synpunkter som de vill skulle tas i beaktande. För Socialtjänstens del gällde det att övriga verksamhetskök även fortsättningsvis skall organisatoriskt tillhöra Socialtjänsten, då de får ses som en del i verksamheten och det finns inga renodlade kökstjänster för dessa kök, utan ingår som en del i verksamhetspersonalens arbetsuppgifter. För Barn och utbildning gällde det att Ansvariga i köket måste ha en mycket väl fungerande samverkan med personalen i varje enskild förskola/skola. Förskolechef och rektor har ansvar för barnens/elevernas hela skoldag inkl. måltider. Socialtjänsten och Barn och utbildning framförde liknande synpunkter kring att kostverksamheten idag är en del av förvaltningarnas ekonomi och kostnaderna är anpassade till förvaltningarnas budget. Det är inte ovanligt att verksamheter som varit en integrerad del i någon annan verksamhet plötsligt får ökade kostnader när Uddevalla kommuns projektmodell 1.0

165 Slutrapport 4 (13) Dnr: nr den blir självständig. Om det blir ett köp-säljförfarande är det lätt att inställningen blir att ökade kostnader tas ut av kunden. En helhetssyn på kommunens ekonomi hos alla parter är avgörande för att denna förändring inte ska bli kostnadsdrivande. Servicenivån måste anpassas till de ekonomiska förutsättningar som gäller för köpande part. Det kan även finnas risk vid sådana här organisationsförändringar att köpande part även ökar ambitionsnivån, ställer högre krav och t.o.m. kanske får orealistiska krav på serviceförvaltning. Måltidspolicy i Uddevalla kommun antogs av Barn och utbildningsnämnden i juni I policyn beskrivs bl.a. måltidskvalitet, att det finns ett pedagogiskt syfte med måltiden, vilken kvalitet och säkerhet man kan förvänta sig, hälsa och hållbarhet, möjligheten att få särskild kost och vilka styrdokument samt vilken kontroll verksamheten grundas på. Inom Barn och utbildning lagar man lunch och mellanmål. Lunchen är en del av hela dagens behov av näring. Resten av näringsbehovet ska barnen få tillgodosett på annat sätt. Inom Socialtjänsten lagar man frukost, lunch och middag samt minst tre mellanmål. Det är de äldres sista år i livet då de glädjeämnen man har minskar och där maten är en stor del av livet. Personer med funktionsnedsättning tränas i att bli självständiga och får pedagogiskt stöd i att till viss del eller helt laga sin egen mat. Syfte Kommunens samlade kostverksamhet utreds avseende lämplig organisationsform och tillhörighet. Kostfrågan utreds från ax till limpa, dvs. ses som en sammanhållande process från upphandling, inköp, logistik, hantering, servering och resultat. Mål Effektmål: Kostnadsminskning 10 % (vid nuvarande volym) effektmålet skall förtydligas. Nöjdare kunder. Förenkla, förtydliga och effektivisera är tre ledord för projektet samordnad kostverksamhet. Kort beskrivning av resultat En samordnad kostverksamhet föreslås ligga organiserad i en serviceförvaltning för att tydliggöra skillnaden mellan kostverksamhet och kärnverksamhet samt för att få en mer professionell och effektiv organisation. I samordnad kostverksamhet föreslås följande verksamheter ingå: kök inom förskola, grundskola, gymnasieskola som idag tillhör Barn och utbildning och kök på Rotviksbro, Sofiedal, Hovhult, Kilbäcken och Skogslyckan (fr.o.m. 1 okt 2015) som idag tillhör Socialtjänsten. Uddevalla kommuns projektmodell 1.0

166 Slutrapport 5 (13) Dnr: nr En kostnadsminskning på 10 % är inte möjlig men samordnings och effektivitetsvinster har föreslagits i projektet. Projektgruppens arbete Projektgruppen har träffats regelbundet ca varannan vecka 1,5 tim. varje gång. Under vår-sommar gjordes en nulägesanalys. Under sommaren gjordes ett litet studiebesök i Lysekils kommun. Utifrån nulägesanalysen där punkter att utredas vidare fanns med har arbete fortsatt med att forma förslag till en samordnad kostverksamhet under hösten. I augusti gjordes studiebesök till Kungsbacka kommun som har en serviceförvaltning där kostenheten ingår som en del. Kontakt har även tagits med Skövde och Kungälvs kommuner. Projektägare: Hans-Lennart Schylberg (BUN) Projektledare: Mathilda Isaksson (SOC) Projektgruppen: Lena Andersson (SOC) Liss-Lott Svendsen (BUN), Linda Hindebo (BUN), Ingela Johansson (KLK), Anna Reinhardt (KULF), Monica Nilsson (BUN), Förenkla, förtydliga och effektivisera Projektet Samordnad kostverksamhet har tittat på en sammanshållande process från upphandling till inköp, logistik, hantering och servering. Effektivitet och resultat. Under varje del har förslag på saker att förenkla, förbättra och effektivisera tagits fram. Upphandling När det gäller upphandling har en fördjupad analys gjorts för att se om det är bättre att göra upphandling av kost i egen regi för endast Uddevalla kommun, så som den pågående upphandlingen genomförs, eller om det finns fördelar med att göra en gemensam livsmedelsupphandling i samarbete med närliggande kommuner. Analysen visar att genom samarbete med andra kommuner kan personalresurser sparas in motsvarande 430 tkr per år vilket under en 4 års period (en normal upphandlingstid) innebär en besparing på tkr. Om ingen förlängning av TV-SAM:s nuvarande avtal görs måste beslut tas eftersom det är två år före avtalet löper ut och den tiden behövs för planering. Se vidare Livsmedelsupphandling i samarbete med andra kommuner eller i egen regi. Inköp Behov av butiksavtal/skafferiavtal för att alla verksamheter ska kunna följa gällande livsmedelsavtal har undersökts. Resultatet visar att framförallt gruppbostäder inom Socialtjänsten har behov av att både handla i butik och att få det levererat. Troligen finns ett behov att handla i butik även för storkök inom Uddevalla kommuns projektmodell 1.0

167 Slutrapport 6 (13) Dnr: nr barn och utbildning som behöver lösa akuta behov av specialprodukter eller i samband med uppstarter efter lov, i viss undervisning, inköp till APT, fritidsgårdar, specialarrangemang mm. Se vidare Återrapportering av behov av butiks- /skafferiavtal. Matilda-systemet, som är ett kostprogram för att ta fram statistik, recept, näringsberäkning, pris mm, kan integreras med Raindance. En sådan integrering innebär att färre internfakturor behöver skrivas manuellt. Ytterligare utredning behöver ske för att se om och i vilket skede en integrering är möjlig. Lysekils kommun har integrerat Matilda-systemet med Raindance. Logistik Idag görs alla beställningar och avbokningar av kost manuellt via telefon eller fax från kärnverksamhet till kostverksamhet både inom Barn och utbildning och Socialtjänst. För att få en mer effektiv hantering är det möjligt att göra beställningar digitalt via Matilda-systemet som redan finns i kommunen. Alla verksamheter inom både Barn och utbildning och Socialtjänst har datorer och även en vana att hantera olika IT-system så en övergång till digital hantering är möjlig. Planen är att man börjar med dem som beställer mat från Äsperödsköket, sedan utökar med de större köken och därefter övriga enheter. Kortare utbildning till beställare och mottagare behövs. Idag arbetar 0,5 administrativ tjänst på Äsperöd med att ta emot beställningar. Den tjänsten kan vid digital beställning sparas in. Det ger en besparing på 225 tkr. I Matilda-systemet kommer antal beställare att öka men användare att minska. Det ger troligen en något ökad kostnad. En tidsplan behöver tas fram för införandet av digital beställning mellan kärnverksamhet och samordnad kostverksamhet. Vikarier I en samordnad kostverksamhet kan vikarier samutnyttjas och arbeta på fler ställen. Det ger bättre kvalitet och kontinuitet i verksamheten och vikarier får troligen utökad tid. Transport Idag finns två avtal med två olika leverantörer när det gäller transport av mat. Orsaken är att avtalen ingicks vid skilda tidpunkter. Företagen kör varm respektive kall mat. Nuvarande avtal löper på och kan sägas upp med tre månaders varsel. Inför nästa upphandling ska frågan utredas för att se vilket som är mest effektivt en eller två upphandlingar/ leverantörer. Effekten av att ha ett eller två avtal tros inte vara så stor. Uddevalla kommuns projektmodell 1.0

168 Slutrapport 7 (13) Dnr: nr Hantering En gemensam matsedel Idag gör varje enhetschef inom Barn och utbildning matsedel för sitt verksamhetsområde. Inom Socialtjänsten gör de flesta tillagningsköken matsedel utifrån näringsberäknad grundmatsedel som kostsamordnaren tagit fram. För att förenkla och förtydliga för tillagningsköken och kunderna samt för att effektivisera är förslaget att en arbetsgrupp arbetar fram en grundmatsedel där varje tillagnings kök sedan kan komplettera med tillbehör. Arbetsgruppen ska bestå av en enhetschef och fyra kockar. En kock från varje verksamhetsområde såsom förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg. Två alternativ och minska specialkost I kostpolicyn för Barn och utbildningsförvaltningen står att skollunchen ska ha två alternativ att välja mellan. Idag har en del kök två rätter medan det är en svårighet att få till två alternativ i andra bl.a. för att köken saknar utrustning för att servera två olika rätter. Förslag är att en rätt tas fram i den gemensamma matsedeln och är lika mellan alla ställen. Den andra rätten är soppa eller mat från dagen innan. En del kök kan behöva utrustas med nedkylningsskåp eller extra ugn för att kunna leverera två rätter. Utbildning Inom kostverksamheten på Barn och utbildning finns idag regelbunden utbildning. Inom Socialtjänsten har tidigare kostprojekt genomförts och då utbildades kostombud som hade i uppgift att stödja sina kollegor. Sedan projektet avslutades 2007 har kostombuden fortsatt med sin uppgift men fått färre möjligheter till kunskapspåfyllnad. I en samordnad kostverksamhet behöver det regelbundet genomföras kompetensutveckling till kockar och ekonomibiträden som arbetar i tillagningskök. För att kostombuden ska kunna stödja sina kollegor i pedagogisk servering och matlagning samt i mottagningskök behövs utbildning i form av kostkunskap till förskolepersonal, personal inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg. Dessa utbildningsinsatser kan planers och genomföras inom ramen för en samordnad kostverksamhet där det idag finns en yrkes -och hushållslärare och en kostsamordnare. Kärnverksamhet och kostverksamhet Skillnaden mellan kärnverksamhet och kostverksamhet är tydlig på skolor och i en del verksamheter inom äldreomsorgen. Sedan finns det några gråzoner där gränslinjen ibland är mindre tydlig. För att tydliggöra och försöka skapa struktur har projektgruppen följande förslag till beslut: Uddevalla kommuns projektmodell 1.0

169 Slutrapport 8 (13) Dnr: nr Inom Socialtjänsten är köken på Österängen, Rosenhäll, Kaprifol och Västanvinden kärnverksamhet. De sköter servering och värmer mat. Köken på Rotviksbro, Sofiedal, Hovhult, Kilbäcken och Skogslyckan (from 1 okt. 2015) är kostverksamhet. De sköter tillagning av mat. Köken på gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning är kärnverksamhet. De sköter pedagogisk tillagning av mat. Inom barn och utbildning är köken inom förskola, grundskola och gymnasieskola kostverksamhet. De sköter tillagning av mat. Pedagogisk servering på förskolor och fritidshem är kärnverksamhet. Avtal och budget En samordnad kostverksamhet behöver ha avtal mellan kostverksamhet och kärnverksamhet för att följa förändringar och utjämna ekonomiskt. Idag finns avtal mellan Äsperöds kök och Socialtjänsten för köp av matportioner men de behöver utvecklas och inom Barn och utbildning finns inga avtal. För att reglera vilken budget en samordnad kostverksamhet ska ha behöver man bestämma pris per portion vid övergången till ny organisation. Priset bör täcka kostorganisationens samtliga kostnader och en justering av kommunbidraget bör göras för berörda nämnder. Priset bör årligen regleras med index. Detta blir en form av köp- och sälj varför chefer inom Socialtjänst och Barn och utbildning måste lägga budget för köp och kostenheten som är helt intäktsfinansierad budgeterar för intäkter. Servering Inom Socialtjänsten finns två äldreboenden där undersköterskor idag lagar mat i mindre kök på varje enhet. En fördjupad analys har genomförts för att se om det går att hitta en annan lösning för att kvalitetssäkra kosten ytterligare. En lösning för ett av boendena kan vara att köpa varm mat ifrån Äsperödsköket måndag-fredag och att värma kall mat på helger eller att laga egen mat på helger. En lösning för andra boendet kan vara att få mat från Skogslyckans kök (tidigast okt då Skogslyckan övergår till Socialtjänsten efter att ha drivits på entreprenad) eller att ett av befintliga småkök byggs om till ett kök som servar alla enheter. Matråden inom Barn och utbildning och Socialtjänst föreslås fortsätta samt utvecklas vidare utifrån en uppdaterad måltidspolicy för Uddevalla kommun. Matråden verkar för gott samarbete mellan kärnverksamhet (förskola, skola, gruppbostad och äldreboende) och samordnad Uddevalla kommuns projektmodell 1.0

170 Slutrapport 9 (13) Dnr: nr kostverksamhet där en dialog ska vara självklar och en viktig del av kvalitetsarbete och utveckling. Övrigt Uthyrning matsalar Uthyrning av matsalar fungerar idag på olika sätt. En del hyrs ut av skolan, genom rektor, och matsalar i Forshälla, Hovhult, Ramneröd, Lane Ryr, Sommarhemmet och Unneröd hyrs ut av Kultur och fritid. För att i framtiden undvika missförstånd och att inte lokaler utnyttjas tillfullo behöver ledningen inom Barn och utbildning informera alla verksamheter om vilka regler som gäller vid uthyrning av bl.a. skolmatsalar. För att lösa uthyrning av matsalen på Dalaberg har projektgruppen bl.a. utformat en checklista som även kommer användas för andra matsalar. Barn och utbildning och Kultur och fritid arbetar vidare för att lösa de praktiska frågorna däribland att säkerställa att information går fram där kanske samhällsguider kan vara ett stöd. Mötesplats Dalaberg (Navet) har uttryckt att de är villiga att ta på sig ansvaret för uthyrning av matsalen på Dalaberg. I reglementet för Kultur och fritid står att de har uppdrag att ansvara för fördelning av tider i kommunens idrotts- och fritidsanläggningar samt de av skolan förhyrda lokaler. Kultur och fritidsnämnden har från kommunfullmäktige fått delegerat att de ska besluta om avgifter och priser för nyttjande av kommunala anläggningar och tillträde till kommunala aktiviteter. I FÖRESKRIFTER Hösten 2014-våren 2015 Lokaler uthyrda genom Kultur och fritid står om föreskrifter för brand och ordningsregler. Samarbete och dialog Ett gott samarbete mellan kostverksamhet och kärnverksamhet är viktigt för att kvaliteten i verksamheterna ska vara hög. Enhetschefer inom samordnad kostverksamhet behöver regelbundet träffa förskolechefer, rektorer och enhetschefer inom äldreomsorgen för att prata om gemensamma frågor. Det kan bl.a. handla om information till kockar och ekonomibiträden om saker som händer i pedagogisk verksamhet respektive äldreomsorgen som berör köken såsom servering, utformning och miljö i matsalar mm. Köphjälp I en samordnad kostverksamhet är en köphjälp en viktig hjälp för personal och grossister. Köphjälpen är en lista med upphandlade, bra och billiga produkter. Köphjälpen spar tid, man får stöd och hjälp med pris och kvalitet. Måltidspolicy En gemensam måltidspolicy bör arbetas fram inom ramen för samordnad kostverksamhet tillsammans med kärnverksamheten så att alla delar som berörs av Uddevalla kommuns projektmodell 1.0

171 Slutrapport 10 (13) Dnr: nr måltider inryms. Stadshuskällaren Stadshuskällaren behöver utredas vidare för att se om effektiviteten kan öka och underskott minska. Denna utredning ryms inte inom Korpen projekt 6 Samordning av kommunens kostverksamhet. Däremot har projektgruppen funderat kring några frågor som en framtida utredning kan ta med sig: Ska Stadshuskällaren laga all mat eller är det möjligt att ta varm mat från Äsperödsköket? Kan servicen med kaffe och kaffebröd skötas på annat sätt? Hur ska Stadshuskällaren finansieras, genom intäkter eller kommunbidrag? Det finns liknande verksamheter i andra kommuner bl.a. Kungsbacka kommun där man kan ta del av deras erfarenheter. Delmål Nulägesanalys över kostverksamheter inom Barn och utbildning, Kultur och fritid, Upphandling och Socialtjänst var klar i juli Se vidare bilaga Nulägesanalys Samordnad kostverksamhet Den som ska leda en samordnad kostverksamhet bör utses och sedan med stöd av en controller arbeta fram förslag på organisation för samordnad kostverksamhet. Representanter från olika verksamheter bör ingå i en arbetsgrupp. En samordnad kostverksamhet bör organisatoriskt ligga under en serviceförvaltning där fler verksamheter kan samordnas t.ex. lokalvård, it, medborgarcenter, bil pool mm. Andra alternativ kan vara att ligga på serviceavdelning, organiserad under Kommunledningskontoret eller tillhöra serviceavdelning på Tekniska kontoret. Fördelar med föreslagen organisation tros vara en mer tydlig, professionell och effektiv organisation. Samarbete och dialog med förvaltningarna Barn och utbildning och Socialtjänst kommer framöver att vara av yttersta vikt för att det ska bli en väl fungerande verksamhet där allas behov tillgodoses. Det får inte heller bli en kostnadsdrivande verksamhet vilket alla delar måste ha fokus på. Uddevalla kommuns projektmodell 1.0

172 Slutrapport 11 (13) Dnr: nr På Barn och utbildningsförvaltningen och Socialtjänsten är kostenhetens respektive kökens budget avdelad så den lätt kan flyttas från förvaltningarna till en samordnad kostverksamhet. Kostnader för andra tjänster ligger på central förvaltning och bör tas i beaktande vid överflyttning och eventuell ny serviceförvaltning. Ingår i nuvarande kostenhet respektive kök: Lönekostnader för all personal inom verksamheten. Kostnader för mat, förbrukningsmaterial mm. Transporter mellan enheter utifrån dagens organisation. Avgifter till Miljö och Stadsbyggnad. Kostnader som betalas av förvaltningen: Löneavdelningen, betalas per lönespecifikation Central administration som förvaltningschef, ekonom, utredare mm. Kostnader för dataprogram och per inkopplad dator. Ränta och avskrivning på investeringar. För att reglera vilken budget en samordnad kostverksamhet ska ha behöver man bestämma pris per portion vid övergången till ny organisation. Priset bör täcka kostorganisationens samtliga kostnader och en justering av kommunbidraget bör göras för berörda nämnder. Priset bör årligen regleras med index. Detta blir en form av köp- och sälj varför chefer inom Socialtjänst och Barn och utbildning måste lägga budget för köp medan kostenheten, som är helt intäktsfinansierad, budgeterar för intäkter. En samordnad kostverksamhet behöver ha avtal mellan kostverksamhet och kärnverksamhet för att följa förändringar och utjämna ekonomiskt. Idag finns avtal mellan Äsperöds kök och Socialtjänsten för köp av matportioner men de behöver utvecklas och inom Barn och utbildning finns inga avtal. Organisationen inom samordnad kostverksamhet föreslås enligt ovan arbetas fram av ledningsfunktion och controller i samverkan med berörda. Projektgruppen har vidrört frågan och här är några förslag att ta med i fortsatt utvecklingsarbete: Processkartläggning för att hitta bra organisation. I varje större tillagningskök behöver det finnas två kockar och x antal ekonomibiträden (beroende på kökets storlek) och mindre kök en kock och ekonomibiträden. Yrkesbeskrivning för kock och ekonomibiträden för att tydliggöra roller Utvidgat ansvarsområde för kockar från att idag sköta tillagning, servering, beställningar till att i framtiden även ha en del administrativa uppgifter t.ex. medarbetarsamtal, attest av fakturor, recept i Matilda-systemet mm. Uddevalla kommuns projektmodell 1.0

173 Slutrapport 12 (13) Dnr: nr En utvecklare 0,5 tjänst som bl.a. sköter Matilda-systemet. 0,5 kostsamordnare som bl.a. uppdaterar egenkontrollprogram för verksamheter som äldreboenden, gruppbostäder, daglig verksamhet, ansvarig för Matilda-systemets matsedlar, näringsberäkning, beställningar, matråd mm. (tjänsten och arbetsuppgifterna förs över från socialtjänsten) Laga mat på större skolor eller äldreboenden och leverera ut till mindre skolor, förskolor och äldreboenden i närområdet. Sparar in transporter och belastning på miljön. För det krävs utbildad personal och utrustade kök så de klarar av att laga mer mat. Effektivisering En kostnadsminskning på 10 % som var effektmålet för Korpen projekt 6 Samordnad kostverksamhet anses inte rimlig då det i rena pengar skulle innebära över 7 mnkr, vilket omräknat i personal skulle bli en minskning med 16 tjänster. Då det både inom Barn och utbildning och Socialtjänst tidigare varit flera större besparingar så finns det inget utrymme till så omfattande effektiviseringar inom kostverksamheten om inte kundantalet som erbjuds kost dramatiskt skulle minska. Däremot har projektgruppen tittat på hur verksamheten skulle kunna effektiviseras och kommit fram till följande: Gemensam livsmedelsupphandling 430 tkr per år Ändra från manuell till digital beställning, 0,5 administratör 225 tkr Äsperöds kök ej laga mat till förskolor utan lagas av övriga kök inom befintlig kapacitet. 225 tkr Totalt 880 tkr Tidplan för projektet Tidsplanen för projektet var följande: Start under mars, avrapportering till styrgrupp i juni och slutrapport i oktober. Projektet startade 2 maj, avstämning med projektägare 13 juni och 5 september. Projektgruppen har träffats regelbundet ca varannan vecka från maj-september och under oktober varje vecka. Referensgruppen har träffats 26 augusti, 29 september, 21 oktober, 14 november. Projektet startade senare än beräknat och därmed har även slutdatum flyttats fram. Slutrapporten presenteras för kommundirekören och förvaltningschefernas ledningsgrupp Uddevalla kommuns projektmodell 1.0

174 Slutrapport 13 (13) Dnr: nr Budgetföljsamhet Inga extra medel tilldelades till projektet. Kostnaderna för projektet är framförallt arbetstid för projektledare och medlemmar i projektgrupp. Då inga extra resurser skjutits till så har ingen kostnad tillkommit men andra delar i Socialtjänsten och Barn och utbildningsförvaltningen har fått stå tillbaka och ej fått den kvalitet eller utveckling som varit förväntad. Kostnad har tillkommit i projektet i form av bil och bensin vid två studiebesök. Bilagor Livsmedelsupphandling i samarbete med andra kommuner eller i egen regi Återrapportering av behov av butiks-/skafferiavtal Uddevalla kommuns författningssamling, Reglemente för Kultur och fritidsnämnden FÖRESKRIFTER Hösten 2014-våren 2015 Lokaler uthyrda genom Kultur och fritid Måltidspolicy, kostenheten, Barn och utbildningsförvaltningen Korpen Projekt 6 samordning av kommunens kostverksamhet Nulägesanalys av verksamheter i Uddevalla kommun som hanterar kost Uddevalla kommuns projektmodell 1.0

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående skola Allmän information

Läs mer

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande:

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande: SKOLINSPEKTIONEN Från: Anna-Carin Kostic [mailto:anna-carin.kostic@skolinspektionen.se] Skickat: den 18 februari 2016 14:48 Till: Höör - KLK - Höörs Kommun - Brevlåda Kopia: silvia.maria.bengtsson@gmail.com

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående skola Allmän information

Läs mer

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun Dnr 31-2010-2157 Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola Grundskola Förskoleklass och grundskola I kommun Katrineholms kommun Ort och datum Norrköping 2010-03-30 Skolans namn Lärandeskolan

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen, utökning vid JENSEN gymnasium Lund i Lunds kommun, dnr :1109

Remiss från Skolinspektionen, utökning vid JENSEN gymnasium Lund i Lunds kommun, dnr :1109 YTTRANDE Datum Diarienummer Sida 2016-02-17 BUN 2016/22 1 (2) BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTOR Barn- och utbildningssektorn Barn- och utbildningsnämnden Remiss från Skolinspektionen, utökning vid JENSEN gymnasium

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-10-15 av Kommunstyrelsen 131 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Barn

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun Nr, Skolinspektionen Täby enskilda gymnasium AB Box 2800 187 28 Täby Att: poul.sorensen@tabyenskilda.se 1 (6) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN 2011-08-30 RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN BUN 2014/0288 003 Handläggare Mia Wiman-Olsson Sakkunnig, utbildningskontoret

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling

LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Onsala Montessoriskola Reviderad sept -15 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 1. Introduktion Del 1 2. Lagar och

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Innehållsförteckning: Bakgrund sid 3 Vision sid 3 Definitioner och begrepp

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-24 Magelungen Utveckling AB Rektorn vid MBC skolan Svedmyra Beslut för grundskola efter tillsyn i MBC skolan Svedmyra Stockholms kommun, Magelungen Utveckling AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Storvretaskolan i Uppsala kommun

Storvretaskolan i Uppsala kommun STYRELSEN FÖR VÅRD OCH BILDNING Handläggare Datum Diarienummer Lars Romanus 2014-02-12 SVB-2013-0573 Skolinspektionen Avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning i Stockholm, enhet Norr Box 23069 10435

Läs mer

Kajan Friskola AB Ulleråkersvägen 42 B 1 (8) Uppsala Dnr :965 Att: : :958

Kajan Friskola AB Ulleråkersvägen 42 B 1 (8) Uppsala Dnr :965 Att: : :958 Beslut Kajan Friskola AB 2015-05-29 Ulleråkersvägen 42 B 1 (8) 75643 Uppsala Dnr 31-2015:965 Att: anders.eriksson@kajanfriskola.se 31-2015:993 32-2015:958 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering

Läs mer

Pajala kommun Dnr KUN 2007, Kultur- och utbildningsnämnden Antagen ELEVHÄLSA OCH LIKABEHANDLINGSPLAN

Pajala kommun Dnr KUN 2007, Kultur- och utbildningsnämnden Antagen ELEVHÄLSA OCH LIKABEHANDLINGSPLAN Pajala kommun Dnr KUN 2007,399620 Kultur- och utbildningsnämnden Antagen 2007-09-13 67 ELEVHÄLSA OCH LIKABEHANDLINGSPLAN Upprättad 2002 Reviderad 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Elevhälsa 1 Ansvar 1 Vad är diskriminering

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014

Likabehandlingsplan 2014 Referenser: Skolverket: Allmänna råd och kommentarer (2009) DO, BEO m fl: Förebygga diskriminerin och kränkande behandling - främja likabehandling Universitetskurs: Mobbning, kränkande behandling och diskriminering

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-24 Magelungen Utveckling AB Rektorn vid MBC skolan Älvsjö Beslut för grundskola efter tillsyn i MBC skolan Älvsjö Stockholms kommun, Magelungen Utveckling AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola

Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Sida 1 av 14 Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola Skolinspektionen prövar om sökanden har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 1 (8) Reviderad 27 juni 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 g:\bf\skolområde gymnasiet\skolområde gymnasiet\gemensamt\policydokument\likabehandlingsplan\2016-17\övergripande

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN VÄSTERÅS STAD Tibbleskolan, Skultuna Rektor, Annica Avelin 2015-09-11 Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN Mål Tibbleskolans

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem * Skolinspektionen Beslut 2014-02-10 Lära i Österåker AB Fredsborgskolan Rektorn vid Fredsborgskolan jenny.arnstrom@fredsborgskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16 Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6 Läsåret 2015/16 Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund:

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden SIGNERAD 2015-03-06 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-06 Vår referens Jan Walhagen Utredningssekreterare jan.walhagen@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen - ansökan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN 1 ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN Syftet med Ullvigymnasiets trygghetsplan är att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom att vi inhämtar kunskap om

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4768 Torsby kommun ulf.blomquist@torsby.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Östmarks skola i Torsby kommun 2(13) Tillsyn i Östmarks skol har genomfört tillsyn av Torsby

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem ^ Beslut Föreningen Maria Magdalena Org.nr. 815600-8255 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Föreningen Maria Magdalena 2 (6) Tillsyn av Föreningen Maria Magdalena har genomfört tillsyn av Föreningen

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Barnens Hus Fastställd 2015-09-11 Gäller läsåret 2015-2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete

Läs mer

BIRKASKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN

BIRKASKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN BIRKASKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Birkaskolan är en fristående skolverksamhet som innefattar förskola och skola upp till år 9. Skolbarnomsorgen är integrerad i skolverksamheten, såväl i det

Läs mer

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 1 090928 Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier och annan kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Karlshamns kommun Hällaryd-/Sternöenheten Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Hällaryds skola och fritidshem Läsåret 2017-18 Skolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:4656 Göteborgs kommun vastrahisingen@vastrahisingen.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Skutehagen F-3 i Göteborgs kommun 2(10) Tillsyn Skutehagen F-3 har genomfört

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Likasplan/plan mot kränkande 1. VISION Vår ambition är att alla våra elever ska trivas och känna samhörighet med skolans personal och varandra. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 2014-03-25 Söderhamns kornmun barn-utbildnmgsnmnnden@soderhamn.se Rektorn vid Stugsunds skola mattias.ahlund@soderhamn.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stugsunds

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ideella föreningen Lars Virgins Förskola, Sally Bauerskolan F-6 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sally Bauerskolan F-6 belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan STRÖMSTADS KOMMUN BARN OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN Strömstiernaskolan Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan Gäller från och med 2007-08-13 Innehåll Begrepp... 3 Strömstads skolors policy...4

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Barn- och utbildningsnämnden Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Postadress: E-post: barn.utbildningsforvaltningen@askersund.se Askersunds kommun Tel.nr.: 0583-810 00

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen,

Läs mer

Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423

Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423 Remiss Till berörda kommuner 2012-07-06 1 (1) Dnr 32-2012:3423 Ansökan från Frösunda LSS AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Danderyds kommun Frösunda LSS AB har hos Skolinspektionen

Läs mer

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Riktlinje 2016-12-14 Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Antagen av Utbildningsnämnden den 14 december 2016. Dokumentet ersätter tidigare

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11218 STEG för framtiden Aktiebolag Org.nr. 556753-8383 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av STEG för framtiden Aktiebolag Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östrabo Yrkes Fordons- och transportprogrammet Läsår 2017 Innehåll Introduktion och bakgrund... 3 Vision... 3 Grundläggande begrepp... 3 Diskriminering...

Läs mer

Tilläggsbelopp Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Tilläggsbelopp Grundskola, förskoleklass och fritidshem Tilläggsbelopp Grundskola, förskoleklass och fritidshem 2017-2018 The Capital of Scandinavia The Capital of Scandinavia Källor Skollagen 3 kap. 5 a 10, 9 kap. 17, 21,10 kap. 35, 39, 14 kap. 17 Förarbeten

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Orsa kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Orsa kommun Tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering

Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Brogårdsgymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 170407 Diarienummer: Förskole-/skolenhet: Mumindalens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdrag Enligt 3 kap. 16 diskrimineringslagen ska huvudmannen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer