Tunneldagarna. Projektering och hållbart byggande. u Konferens maj 2014, Stockholm. Medlem i Betongföreningen? Få 1400 kr rabatt!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tunneldagarna. Projektering och hållbart byggande. u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm. Medlem i Betongföreningen? Få 1400 kr rabatt!"

Transkript

1 Tunneldagarna Projektering och hållbart byggande u Konferens maj 2014, Stockholm Regelverk för tunnlar och tunnelsäkerhet Virtuellt byggande i tunnelprojekt Berginjektering metoder för prognostisering Brandpåverkan på betong i tunnelkonstruktioner Sprutbetong vad är nytt på området? Erfarenheter från bl.a. Västlänken, Stad Skipstunnel, Förbifart Stockholm, Nya Slussen och Citybanan Moderator och samarbetspartner Richard McCarthy VD Svenska Betongföreningen Talare Jesper Niland, Trafikverket Per Vedin, Transportstyrelsen Johan Silfwerbrand, KTH Ulf Lundström, Trafikverket Henric Modig, Faveo Projektledning Bengt Ahlqvist, Ahlqvist & Almqvist arkitekter Lars Boström, SP Jenny Johansson, Veidekke Entreprenad Peter Åman, Veidekke Entreprenad Anders Norlin, Stockholms stad Johan Funehag, Tyréns Robert Jansson, SP Terje Andreassen, Kystverket Leif Jendeby, Trafikverket Eric Göransson, Edvirt Gunilla Teofilusson, CBI Nils Davant, CBI Björn Lagerblad, CBI Medlem i Betongföreningen? Få 1400 kr rabatt! u Konferensen arrangeras av Svenska Betongföreningen i samarbete med Teknologisk Institut

2 Konferensprogram Tisdag 20 maj Registrering med kaffe och smörgås 9.30 Moderator Richard McCarthy, VD Svenska Betongföreningen, inleder konferensen Sänktunneln under Söderström utförande och resultat Sommaren 2013 kopplades elementen ihop till Citybanans sänktunnel i centrala Stockholm. Tekniska utmaningar har präglat projektet som nu närmar sig ett färdigställande. Från koncept till färdig anläggning Erfarenheter från nya metodval Sänkning av element med hög precision Utvärdering av genomförandet Samverkan mellan entreprenör och beställare Jesper Niland, projektledare Stora projekt, Trafikverket Regelverk för tunnlar och tunnelsäkerhet I Sverige har specifika regelverk funnits sedan mitten på 90-talet. På senare år har högre krav på tunnelsäkerhet börjat ställas genom EU-direktiv för väg och genom TSD:er för järnväg. Att ha en förståelse för bakgrund till kraven är viktigt för att kunna tolka och i vissa fall ifrågasätta dem. En grundläggande kunskap om vem som bestämmer vad och vilken möjlighet till påverkan som finns underlättar vid projektering och byggande. Gällande regelverk inom tunnelbyggnad EU-krav inom tunnelkonstruktion TSD tunnel och direktiv för vägtunnlar Kommande förändringar Transportstyrelsen som Tunnelmyndighet Per Vedin, utredare anläggningskonstruktion & tunnelsäkerhet, Transportstyrelsen Paus Betongbeläggningar bättre i tunnlar Principer för dimensionering av betongbeläggningar Krav på beläggningar i tunnlar Skillnader mellan beläggningens förutsättningar i och utanför tunneln Att tänka på för att få bästa möjliga betongbeläggning Johan Silfwerbrand, prefekt för institutionen för byggvetenskap, Kungliga tekniska högskolan Brandskydd och brandbekämpningssystem Förbifart Stockholm Hur löser man brandskyddet i Förbifart Stockholm, ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt? En viktig del är installation av ett brandbekämpningssystem, även kallat fast släcksystem, ett relativt nytt säkerhetssystem i europeiska vägtunnlar. Fakta och projektstatus Förbifart Stockholm Säkerhetskoncept Brandbekämpningssystem vad är det och varför behövs det? Beskrivning av genomförda fullskaliga tester i bl.a. Norge Planerat utförande Ulf Lundström, tunnelsäkerhetssamordnare, Trafikverket Henric Modig, brand- och riskingenjör, Faveo Projektledning Lunch Estetisk gestaltning av underjordsstationer och vägtunnlar Sedan 1989 har Ahlqvist & Almqvist arkitekter haft en central roll i utformandet av Citybanan. Deras arbete har huvudsakligen inriktat sig på de två stationerna City och Odenplan och omfattat systemhandlingar samt detaljerade riktlinjer för utformning och gestaltning. Hör dem berätta om utmaningarna och möjligheterna som finns när man formar vägtunnlar och i synnerhet underjordsstationer i både Sverige och i världen. Utformning ur trafikantens synvinkel Val av ytskikt, material, inredning samt färg- och ljussättning Att skapa upplevelsen av att vistas i en trygg miljö Tillgänglighet, information och säkerhet tre viktiga aspekter att förhålla sig till Erfarenheter från stationsutformning från övriga världen Bengt Ahlqvist, arkitekt SAR/MSA, Ahlqvist & Almqvist arkitekter Bensträckare Fullskaleförsök av ett nytt tunneldräneringssystem Ett demonstrationsprojekt har genomförts i en tågtunnel (Kattleberg) för att studera ett nytt dränsystem. Förutom att dränsystemet monterats i tunneln har en rad olika laboratoriestudier samt en LCA/LCC-analys genomförts. Demonstrationsprojekt Standardiserad provning Hur kan utvärdering ske? Vilka lärdomar kan vi dra från projektet? Lars Boström, sektionschef Brandmotstånd, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fika Medarbetarinvolvering och VDC skapar framgång i tunnelprojekt Just nu pågår ett arbete med att bygga ett underjordiskt parkeringsgarag förlagt helt i berg under Stigberget på Södermalm i Stockholm. Totalt ska 300 parkeringsplatser inrymmas i garaget.

3 Konferensprogram Onsdag 21 maj 2014 Arbetsformen är ett partneringkontrakt mellan Stockholm Parkering och Veidekke Entreprenad. Hela arbetsplatsen arbetar med Medarbetarinvolvering och syftar till att alla skall vara involverade; beställare, driftpersonalen, yrkesarbetare och underentreprenörer. Arbetssättet med VDC (Virtual Design & Construction) och ICE (Integrated Concurrent Engineering) har hjälpt Veidekke att skapa samanhållning i projektet och starka team som tillsammans tagit fram bygglovshandlingarna för detta komplicerade projekt med 12 olika teknikområden, på endast 10 veckor. VDC mer än bara BIM Att arbetet med VDC och ICE i tunnelprojekt Modell att visualisera En arbetsprocess som går att mäta och följa upp Arbetsmöten där beslutsfattare sitter tillsammans 1 dag/vecka Jenny Johansson, projektchef Region Tunnel & Bergrum, Veidekke Entreprenad AB Peter Åman, projektchef Region Tunnel & Bergrum, Veidekke Entreprenad AB Konferensen första dag avslutas Konferensmiddag Under kvällens arrangerade middag får du möjlighet att träffa dina branschkollegor, nätverka och knyta kontakter under trevliga och avslappnade former. Konferensmiddagen ingår i deltagarpriset och hålls på Quality Hotel Nacka. Tunneldagarna Projektering och hållbart byggande För att klara de utbyggnadbehov som väg och järnväg kräver i modern storstadsmiljö förläggs de infrastrukturella systemen allt oftare under mark. Tunnelbyggande i Sverige är hetare än någonsin. Konferensen fokuserar på tekniska lösningar, ny teknik och framgångsrik projekt- och metodutveckling med inriktning mot betong, som är en viktig byggsten i tunnelkonstruktioner. Diskutera aktuella ämnen, uppdatera dig vad gäller regelverk och säkerhet i tunnlar och ta del av erfarenheter och resultat från de största pågående tunnelprojekten i Sverige men också utanför landets gränser. Välkommen ner i Stockholms enda gruva! Konferensen hålls i auditoriet The Atlas Copco Hall som erbjuder en unik miljö belägen 20 meter under jord. I deltagarpriset ingår dessutom konferensmiddag för att du skall få möjlighet att nätverka med dina branschkollegor under avslappnade former. Ett särskilt tack vill vi rikta till Patrik Hult, avdelningschef Risk & Säkerhet på Faveo Projektledning som bistått med sin gedigna kompetens och erfarenhet kring tunnelbyggande i planeringen av konferensprogrammet. Tack! Varmt välkommen! Emelie Wijk Richard McCarthy Projektledare VD Teknologisk Institut Svenska Betongföreningen Ingår i konferenspaketet Moderator Richard McCarthy inleder dagen Tekniska utmaningar med Slussens nya bussterminal Slussen är efter 75 år utslitet och behöver rivas och byggas upp från grunden. En ny bussterminal planeras att byggas i Katarinaberget. Här skapas en trygg och modern knutpunkt för pendlare från Nacka/Värmdö. Bussterminalen byggs ihop med Saltsjöbanan och tunnelbanan så att man smidigt kan förflytta sig inomhus mellan bussar, tåg och t- bana. Den nya bussterminalen skall stå klar 2018 och först 2022 är nya Slussen helt färdigbyggd. Så skapar vi en flexibel och hållbar trafiklösning Tekniska utmaningar Omgivningspåverkan under byggnation Anders Norlin, projektledare delområde Berg Projekt Slussen, Stockholms stad Fika Berginjektering svenskt metod- och utvecklingsarbete i framkant Svenskt injekteringskunnande är eftertraktat i hela världen. Med 10-tals års forskning har injektering gått från svartkonst till en prognosticerbar process. Hur fungerar en injektering och vad kan man åstadkomma? Ny handbok för berginjektering Materialanpassning till bergets egenskaper Fälterfarenheter från bl.a Törnskogstunneln, Hallandsås och Äspölaboratoriet Johan Funehag, tekn.dr och teknisk specialist bergteknik, Chalmers/Tyréns Brandpåverkan på betong i tunnelkonstruktioner Betongkonstruktioners beteende vid riktig brand och vid brandprovning med fokus på tunnelkonstruktioner. Påverkan på tunnelkonstruktioner från stora bränder Betongens egenskaper vid hög temperatur Eurokodens materialmodell (EN ) Brandspjälkning Provningsmetoder för brandspjälkning Robert Jansson, Ph.D. Brandmotstånd, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Bensträckare Stad Skipstunnel Ett unikt projekt Föreläsningen hålls på norska Världens första tunnel för fartyg ska byggas i Norge. Den 1,7 kilometer långa sjövägen, rakt genom berget på halvön Stadlandet söder om Ålesund, ska knyta samman två

4 fjordar. Stad Skipstunnel blir 23 meter bred och 33 meter hög och ska kunna användas av både frakt- och passagerarfartyg, exempelvis för Hurtigruten. När den är klar slipper sjöfarare att möta det olycksdrabbade farvattnet utanför den här delen av norska kusten. Syftet med projektet Projektets status Tekniska utmaningar Operativa utmaningar Vägen framåt Terje Andreassen, projektledare Stad Skipstunnel, Kystverket Lunch Västlänken ett projekt som kräver geoteknisk omsorg Västlänken utgörs bland annat av en ca 6 km lång tågtunnel under centrala Göteborg. Denna medför mycket djupa schakter i lös lera med stor mäktighet. Arbetena ska dessutom genomföras mitt i en storstad som ska fungera under byggtiden. Stort fokus på krav och förutsättningar Stabilitetsproblem kräver speciella lösningar 12 st jord/bergövergångar kräver särskild omsorg Vatten ett hot såväl på ytan som i grunden Närheten till befintlig bebyggelse ställer särskilda krav Leif Jendeby, docent Geoteknik och projekteringsledare Teknik Västlänken, Trafikverket Sprutbetongblock Ta del av senaste nytt på området vad gäller materialegenskaper, utbildning och inblandning av hydrofoberande tillsatsmedel i sprutbetong Utbildning av robotförare för sprutbetongapplicering Sprutbetong används runt om i världen vid bergförstärkning av tunnlar och gruvor. Arbetet med att applicera betongen är avancerat och har stor påverkan på kostnad, kvalité och säkerhet i tunnel- och gruvprojekt. Under flera års tid har en sprutbetongsimulator utvecklats för att möjliggöra en effektiv och praktisk träning av operatörer utan onödigt betongspill. Bakgrund behovet av utbildning runt om i världen Forskningsprojekt vid Chalmers Tekniska Högskola Vilket värde kan utbildning och virtuell träning av operatörer ge? Hur fungerar en sprutbetongsimulator? Eric Göransson, VD, Edvirt AB Fika Kompetensutveckling inom sprutbetongområdet Utvecklingen går mot att beställarna ställer allt högre krav på utförandet, speciellt under jord, och dessa krav behöver mötas upp med relevanta behörighetsutbildningar. Betongföreningens roll som teknikspridare Kompetensutveckling sprutbetong bakgrund Behörighetsutbildningar vad är det? Vad skiljer certifiering från behörighet? Hur ska vi utbildningsgivare möta de allt högre kraven från beställarna? Gunilla Teofilusson, kurschef, CBI Betonginstitutet Hydrofob sprutbetong för minskad fukttransport Betongens naturliga egenskap att snabbt bli fuktmättad har stor betydelse för bl.a. transporten av klorider i betongkonstruktioner. Inblandning av hydrofoberande tillsatsmedel gör att betongens fuktnivå sänks vilket minskar risken för korrosion på armeringsjärn samt korrosions- och frostsprängningar. Medlet skapar en hydrofob (vattenavstötande) effekt inne i betongen, samtidigt som den blockerar betongens kapillära porsystem. Betong älskar vatten, men det skapar även problem Vattenavstötande tillsatsmedel stoppar fukt- och kloridtransport Provningsresultat från fullskaletest Nils Davant, kursledare, CBI Betonginstitutet Materialegenskaper hos sprutbetong Sprutbetong - har annan struktur än vanlig betong - krymper och spricker mera än vanlig betong - härdar inte som vanlig betong - kräver mera härdning och speciellt vattenhärdning Vidhäftning mot berg är relaterad till bergunderlagg och kvalité på sprutningen Björn Lagerblad, adjungerad professor Betongbyggnad och Seniorforskare, KTH/CBI Betonginstitutet Moderator Richard McCarthy summerar och avslutar konferensen Vill du vara utställare på Tunneldagarna? Utställarplats erbjuds till dig som vill synas och få branschens bästa möjlighet till marknadsföring mot alla som arbetar inom tunnelbyggande, samt givande möten med nya och etablerade kunder och kontakter i branschen. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta projektledare Emelie Wijk på telefon eller via e-post för mer information om priser och paket.

5 Talare Richard McCarthy, VD, Svenska Betongföreningen Richard är sedan tre år tillbaka Svenska Betongföreningens VD. Föreningen har funnits i över 100 år och har som ändamål att verka för den svenska betongteknikens främjande och utveckling. Idag har föreningen 680 enskilda och 60 korporativa medlemmar (företag, högskolor och myndigheter). Richard är också chef för sektionen Teknikspridning på CBI Betonginstitutet. Jesper Niland, projektledare Stora projekt, Trafikverket Jesper är civilingenjör med 20 års erfarenhet av tung anläggningskonstruktion. Han är ansvarig för teknik- och projekteringsledning i stora infrastrukturprojekt som projekt Citybanan och projekt Förbifart Stockholm. Per Vedin, utredare anläggningskonstruktion & tunnelsäkerhet, Transportstyrelsen. Per är civilingenjör väg och vatten med inriktning bergmekanik och bergteknik och har en bakgrund som entreprenör inom tunneldrivning. Han har senare arbetat med förvaltning av Banverkets och Trafikverkets tunnelanläggningar och där även ansvarat för regelverket inom tunnelkonstruktion och tunnelsäkerhet. Idag arbetar han med föreskrifts- och utredningsarbete inom anläggningskonstruktion och säkerhet i vägtunnlar på Transportstyrelsen. Johan Silfwerbrand, prefekt för institutionen för byggvetenskap, Kungliga tekniska högskolan. Johan är idag professor i brobyggnad och prefekt för institutionen för byggvetenskap vid KTH. Betongbeläggningar är ett av hans viktigaste forskningsområden, han har t.ex. varit handledare för fyra doktorander inom detta fält. Ulf Lundström, tunnelsäkerhetssamordnare, Trafikverket Ulf är brandingenjör med mångårig erfarenhet från säkerhetsarbete inom tunnlar och infrastruktur. Han har erfarenhet både från räddningstjänst och länsstyrelse, och fungerar idag som Trafikverkets tunnelsäkerhetssamordnare. Anders Norlin, projektledare delområde Berg Projekt Slussen, Stockholms stad. Anders är projekteldare från ProjectPartner som nu verkar som projektledningskonsult åt Stockholm Stad och involverad i projekt Nya Slussen i rollen som projektledare på delområde Berg. Just nu projektleder han planeringen av bussterminalen i Katarinaberget. Johan Funehag, tekn.dr och teknisk specialist bergteknik, Chalmers/Tyréns. Johan disputerade inom ämnet teknisk geologi på Chalmers år Sedan dess jobbar han både på Chalmers som forskare och som specialist på Tyréns i Göteborg. Robert Jansson, Ph.D. Brandmotstånd, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Robert har arbetat som forskare och projektledare på brandmotståndssektionen på SP sedan Han deltar även som en av två svenska representanter i arbetet med att revidera Eurokoden för brand och betong, EN Terje Andreassen, projektledare Stad Skipstunnel, Kystverket Terje är utbildat bygg/anläggningsingenjör och har erfarenhet av projektledning de senaste 20 åren. Han arbetar vid Hamn- och farvattensavdelningen på Kystverket i Norge som i huvudsak ansvarar för maritim infrastruktur så som utveckling av farleder, marina tjänster och beredskap mot föroreningar inom havsområden. Leif Jendeby, docent Geoteknik och projekteringsledare Teknik Västlänken, Trafikverket. Leif har arbetat som forskare, konsult och entreprenör, men sitter nu som beställare. Han har bl.a. under 10 års tid varit ansvarig för jord och berg inom NCC Teknik. Leif har även varit geoteknikansvarig inom Vägverket och Trafikverket. Eric Göransson, VD, Edvirt AB Eric Göransson är grundare av bolaget Edvirt AB. Eric innehar en MSc i Business Design från Chalmers Tekniska Högskola där Edvirt AB startades som en avknoppning från ett forskningsprojekt inom sprutbetongsimulering. Henric Modig, brand- och riskingenjör, Faveo Projektledning Henrik är brand- och riskingenjör med inriktning mot säkerhet i vägtunnlar. Han har rollen som specialist inom tunnelsäkerhet i projekt Förbifart Stockholm sedan 2008, inom område person- och driftsäkerhet, brandskydd och riskhantering kring ytvägnätet. Bengt Ahlqvist, arkitekt SAR/MSA, Ahlqvist & Almqvist arkitekter Bengt äger och driver arkitektkontoret Ahlqvist & Almqvist arkitekter som har mer än 25 års erfarenhet av utrednings- och projektarbete i Sverige och internationellt. De är specialicerade på bl.a. utredningar och utformning av komplexa infrastrukturanläggningar och har exempelvis arbetat med utformningen av Citybanan under många år. Lars Boström, sektionschef Brandmotstånd, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Lars började på SP 1991 i samband med att hans doktorasavhandling inom byggnadsmaterial presenterades blev han chef på sektionen Brandmotstånd, där har han arbetat inom ett brett fält med fokus mot betong och brand. Gunilla Teofilusson, kurschef, CBI Betonginstitutet AB Gunilla är civilingenjör Väg och vatten, med ett förflutet inom entreprenadverksamhet. Hon arbetar med betongutbildningar sedan snart 15 år på CBI Betonginstitutet. Gunilla är också sekreterare i Betongföreningens råd för teknik och vidareutbildning, projektledare revidering Betonghandbok Material samt sitter med i två tekniska kommittéer i SIS. Nils Davant, kursledare, CBI Betonginstitutet AB Nils är byggnadsingenjör med lång erfarenhet av tillsatsmedelsanvändning i betong. Hans roll på CBI är kursledare, han är även engagerad i flera pågående forskningsprojekt. Björn Lagerblad, adjungerad professor Betongbyggnad och Seniorforskare, KTH/CBI Betonginstitutet. Björns arbete vid CBI innefattar huvudsakligen cementkemi, hydratationsutveckling, beständighet och betongteknologi. Han arbetar för närvarande tillsammans med Lars-Olof Bryne och Anders Ansell på KTH med att öka förståelsen för vidhäftning och utvecklingen av övergångszonen mellan sprutbetong och berg. Jenny Johansson, projektchef Region Tunnel & Bergrum, Veidekke Entreprenad AB. Idag driver Jenny tillsammans med ett produktionsteam Projekt Stigbergsgaraget. Att involvera alla i projektet och att arbeta med tydliga mål är en självklarhet och samtidigt en av de svåraste utmaningar hon står inför. Jenny har tidigare arbetat på Trafikverket och Skanska som bl.a. entreprenadingenjör och projekteringsledare. Peter Åman, projektchef Region Tunnel & Bergrum, Veidekke Entreprenad AB. Peter ansvarar idag för två projekt, ombyggnation av befintliga bergrum till parkeringsgarage vid Liljeholmskajen samt betongarbeten på Norra Länken. Hans fokus i projekten är ett coachande ledarskap där man lyfter fram varje medarbetare att ta ett större ansvar och på så sätt också skapar engagemang. Peter är VDC-certifierad på Stanford University. Lär dig mer om: n VDC mer än bara BIM n Utformning val av ytskikt, material, inredning och färgoch ljussättning n Hur fungerar en injektering och vad kan man åstadkomma? n Att tänka på för att få bästa möjliga betongbeläggning

6 Porto betalt Sverige Tunneldagarna Projektering och hållbart byggande TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! tel datum och plats Stockholm Konferens: maj 2014 (3911-1) Lokal: Auditoriet The Atlas Copco Hall, Sickla Industriväg 19, Nacka Pris Konferens Medlem i Betongföreningen kr/person kr/person I priset ingår middag, lunch och förfriskningar under fikapauser. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera. Konferensmiddag 20 maj Middagen ingår i deltagarpriset och hålls på Quality Hotel Nacka. Meddela gärna om du inte vill delta vid middagen. Hotell Hotellrum bokas direkt med Quality Hotel Nacka. Visst antal rum finns reserverade t.o.m. 21 april, boka snarast för garanterad plats. Uppge # vid bokning för att erhålla rabatterat pris. Kontakt Quality Hotel Nacka Telefon: Varför ska du gå på Tunneldagarna? n Lär dig mer om virtuellt byggande i tunnelprojekt n Uppdatera dig på gällande regelverk för tunnlar och tunnelsäkerhet n Ta del av den senaste forskningen inom berginjektering n Få kunskap om provningsmetoder avseende betong och brand n Lyssna till erfarenheter från Västlänken, Stad Skipstunnel, Förbifart Stockholm, Nya Slussen och Citybanan u Konferensen arrangeras av Svenska Betongföreningen i samarbete med Teknologisk Institut ÖVRIG INFORMATION På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Emelie Wijk på Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Returadress Teknologisk Institut, Rådmansgatan 38, Stockholm

Strategisk lokalresursplanering i praktiken

Strategisk lokalresursplanering i praktiken Sätt lokalfrågan på agendan! Strategisk lokalresursplanering i praktiken Möt morgondagens lokalbehov strategiskt och systematiskt Hur kan du göra lokalfrågan mer strategisk och lyfta den på agendan? Kapacitetsbedömningar

Läs mer

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Konferens och workshop kring framtidens förskolor Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Var och hur bygger vi framtidens förskola? Var finner du utrymmen i dagens stadsmiljö för att bygga nya förskolor?

Läs mer

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen Planeringsverktyg för ekosystemtjänster Bild: WHITE Naturen i staden livsviktigt! Ekosystemtjänsters betydelse i planeringen Så får du beslutsfattarna att förstå nyttan med ekosystemtjänster Metoder och

Läs mer

Boende för äldre 2015

Boende för äldre 2015 Grupperbjudande: 1000 kr rabatt/person vid minst 3 anmälda! Boende för äldre 2015 Planera för framtidens äldreboende Behovsanpassad arkitektur för äldre Verktyg för att stimulera självständighet och delaktighet

Läs mer

Boende för äldre. Boende för äldre. nu och i framtiden! som möter framtidens behov. Stockholm 12-13 april 2016. www.teknologiskinstitut.

Boende för äldre. Boende för äldre. nu och i framtiden! som möter framtidens behov. Stockholm 12-13 april 2016. www.teknologiskinstitut. Boende för äldre nu och i framtiden! Boende för äldre som möter framtidens behov Att skapa ett yt och personaleffektivt boende som samtidigt är trivsamt och tryggt Hur kan du utforma morgondagens äldreboenden

Läs mer

Attraktiva skolgårdar

Attraktiva skolgårdar Ny efterfrågad konferens! Attraktiva skolgårdar Så skapar du skolgårdar som ger de bästa förutsättningarna för barnet Så möjliggör du för naturmiljö- och utomhuspedagogik på skolgårdar Att anlägga en ny

Läs mer

Byggarbetsmiljödagarna Så skapar du säkra arbetsplatser och främjar en god säkerhetskultur

Byggarbetsmiljödagarna Så skapar du säkra arbetsplatser och främjar en god säkerhetskultur Byggarbetsmiljö som minskar skador och olycksfall Byggarbetsmiljödagarna Så skapar du säkra arbetsplatser och främjar en god säkerhetskultur Så arbetar du för att minska skador och olycksfall på din byggarbetsplats

Läs mer

Var med och fira Betongföreningens 100-årsjubileum!

Var med och fira Betongföreningens 100-årsjubileum! Var med och fira Betongföreningens 100-årsjubileum! BETONGBYGGNADSDAGEN 2012 Människan och betongen 27 SEPTEMBER PÅ GRAND HOTEL, STOCKHOLM 100 ÅR 2012 BETONGBYGGNADSDAGEN BETONGBYGGNADSDAGENS TEMA: MÄNNISKAN

Läs mer

Attraktiva fritidshem

Attraktiva fritidshem Kvalitetshöjande insikter och inspirerande praktikfall Attraktiva fritidshem Höjd status och samverkan med pedagogik och barnen i fokus Pedagogisk samverkan mellan skola, förskola och fritids så lyckas

Läs mer

Lokalresursplanering i offentlig sektor

Lokalresursplanering i offentlig sektor Ta er lokalresursplanering ett steg vidare! Lokalresursplanering i offentlig sektor Bättre verksamhetsnytta och ökad kostnadseffektivitet Vad är nyttan med lokalplanering? Hur utveckla lokalbeståndet för

Läs mer

Cisterndagarna 2014 NU I GÖTEBORG! 3-RÄTTERSMIDDAG INGÅR I PRISET. Möt myndigheter, branschkollegor och kunder på årets nätverksträff

Cisterndagarna 2014 NU I GÖTEBORG! 3-RÄTTERSMIDDAG INGÅR I PRISET. Möt myndigheter, branschkollegor och kunder på årets nätverksträff NU I GÖTEBORG! 3-RÄTTERSMIDDAG INGÅR I PRISET Cisterndagarna 2014 Möt myndigheter, branschkollegor och kunder på årets nätverksträff Ändringar i cisternföreskrifterna senaste nytt från MSB! Panelsamtal

Läs mer

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut.

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut. NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI Hjärtsjukvård Forskning Utveckling Omvårdnad Nytt om kvinnohjärtan Deto 2 x AMI studien Specialistsjuksköterskans roll HLR Etiska riktlinjer Det senaste inom koronarangio

Läs mer

Mäta och styra den tekniska förvaltningen

Mäta och styra den tekniska förvaltningen Stärk och effektivisera förvaltningen! Mäta och styra den tekniska förvaltningen Komponentavskrivning Verksamhetsutveckling Rekrytering Komponentavskrivningar så hanterar du bäst övergången från det tidigare

Läs mer

Informationssäkerhet i kommunal verksamhet Vägen till god informationssäkerhet mötesplats och erfarenhetsutbyte

Informationssäkerhet i kommunal verksamhet Vägen till god informationssäkerhet mötesplats och erfarenhetsutbyte Säkra informationen i din kommun! Informationssäkerhet i kommunal verksamhet Vägen till god informationssäkerhet mötesplats och erfarenhetsutbyte Molntjänster hur säkerställs säkerheten? Säkerhetsrutiner

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen

Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen HÖGAKTUELL KONFERENS Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen Ekonomi Miljötänk Socialt ansvar Cederqvist & Jäntti arkitekter Så skapar vi klimatanpassade fastigheter Energieffektiva fastigheter

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

RAPPORT Tunnelsäkerhet Berg- och tunnelteknik Definition av undermarksstation

RAPPORT Tunnelsäkerhet Berg- och tunnelteknik Definition av undermarksstation RAPPORT Tunnelsäkerhet Berg- och tunnelteknik Definition av undermarksstation Trafikverket publ.nr: 2014:061 Dokumenttitel: Definition av undermarksstation Skapat av: Patrik Hult, Morgan Engdal, Oskar

Läs mer

Destinationsutveckling 2013

Destinationsutveckling 2013 Lyssna till internationellt prisbelönta Destination Röros Destinationsutveckling 2013 Tillvarata besöksnärigens stora tillväxtpotential Så blir din destination exportmogen Hur tackla de mellanmänskliga

Läs mer

Framtidens bostäder och boendemiljöer

Framtidens bostäder och boendemiljöer Ta del av konkreta verktyg från sju svenska kommuner! Framtidens bostäder och boendemiljöer Bildkälla: TEMA Bostadsbrist Framtidens behov Bostadsutveckling Hur kan vi öka bostadsbyggandet och vad krävs

Läs mer

Stiftelsen Bergteknisk Forskning, BeFo

Stiftelsen Bergteknisk Forskning, BeFo Stiftelsen Bergteknisk Forskning, BeFo BeFo har verkat sedan 1970 som bred organisation för bergteknisk forskning Är ett center och samordnare för FoU inom bergteknik Representerar i olika sammanhang svensk

Läs mer

Livskraftig näringslivsutveckling

Livskraftig näringslivsutveckling Värdefull blandning av expertis och best practice Livskraftig näringslivsutveckling Innovation, tillväxt och attraktion lokal och regional utveckling Den perfekta staden vad är en attraktiv stad? Moderator

Läs mer

Utbildningar SP Brandteknik 2013

Utbildningar SP Brandteknik 2013 Utbildningar SP Brandteknik 2013 Har dina medarbetare rätt kompetens för att möta de nya krav som ställs? SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Rätt utbildning är alltid en god investering för ut-veckling,

Läs mer

CBI Kursverksamhet Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet

CBI Kursverksamhet  Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet CBI Kursverksamhet www.cbi.se Kurskatalog 2018 RISE CBI Betonginstitutet CBIs kursverksamhet CBI har bedrivit kursverksamhet sedan 1940-talet, såväl öppna som företagsinterna. Den största andelen har genom

Läs mer

Byggeffektivitet. Ny skräddarsydd konferens med fokus praktikfall. Metoder och strategier för lyckade byggprojekt. Stockholm, maj 2016

Byggeffektivitet. Ny skräddarsydd konferens med fokus praktikfall. Metoder och strategier för lyckade byggprojekt. Stockholm, maj 2016 Ny skräddarsydd konferens med fokus praktikfall Byggeffektivitet Metoder och strategier för lyckade Så effektiviserar du din projektledning och minskar den icke värdeskapande tiden Effektiv samordning

Läs mer

Kravforum 2015. Kund och affärsnytta. Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering. Stockholm 11 12 november 2015

Kravforum 2015. Kund och affärsnytta. Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering. Stockholm 11 12 november 2015 Kund och affärsnytta Kravforum 2015 Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering Kravhanteringsprocessens huvudaktiviteter öka effektivitet och träffsäkerhet Agil kravhantering för bättre

Läs mer

Specialpedagogikdagarna

Specialpedagogikdagarna Träffa kollegor från hela landet! Specialpedagogikdagarna Senaste forskning Anpassningar och stöd Samverkan Fördjupande seminarium: Elever med funktionsnedsättningar, diagnoser och kognitiva svårigheter

Läs mer

Akutpsykiatri 2014. Hör psykospatientens erfarenheter. Bemötande Tillgänglighet Samverkan. Ett tryggt samtal om mötets betydelse

Akutpsykiatri 2014. Hör psykospatientens erfarenheter. Bemötande Tillgänglighet Samverkan. Ett tryggt samtal om mötets betydelse Hör psykospatientens erfarenheter Akutpsykiatri 2014 Bemötande Tillgänglighet Samverkan Konsekvenser av att förlora en närstående genom suicid Den goda kommunikationens dubbla funktion när två experter

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Så förbättrar du ekonomistyrningen i byggprojekten! Hur kan du bättre effektivisera din projektledning? Entreprenadrätt för projektledare AB 04 och

Läs mer

Postal address Telephone E-mail Barkarbacken 9 +46 (0)23-315 30 (Office) lars.rosengren@bergkonsult.se SE-791 93 Falun SWEDEN

Postal address Telephone E-mail Barkarbacken 9 +46 (0)23-315 30 (Office) lars.rosengren@bergkonsult.se SE-791 93 Falun SWEDEN 1 (7) 2012-01-11 Lars Rosengren Född:1958-03-17 Civilstånd: Gift (5 barn) C.V. Sammanfattning: Lars har varit verksam inom bergteknik och bergmekanik sedan 1986. Sedan 2000 arbetar han som konsult under

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 mars 2015 VÅRA TALARE Göteborgs stad Annika Andersson Planeringsledare, Stadsledningskontoret Migrationsverket Helena Svensson Expert Friskolornas Riksförbund

Läs mer

Energideklarationsdagen 2016

Energideklarationsdagen 2016 Årets mötesplats! Energideklarationsdagen 2016 Nya direktiv från Boverket nuläge och framtid Moderator Processen med energikartläggning vad krävs och hur gör du det bäst? MAGNUS JERLMARK Kiwa Swedcert

Läs mer

Vägledning i en föränderlig värld

Vägledning i en föränderlig värld Träffa kollegor från hela landet Vägledning i en föränderlig värld Utvecklas i din roll som studie- och yrkesvägledare! Så upprätthåller du som studie- och yrkesvägledare kompetensen och håller dig uppdaterad

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

4 5 februari Svenska Mässan, Göteborg

4 5 februari Svenska Mässan, Göteborg Nordens största ytskyddskonferens! 4 5 februari Svenska Mässan, Göteborg www.ytskydd.com Fler än 70 föreläsare. Mer än 1000 års erfarenhet! Ytskydd 2015 nu med ökat fokus på case från verkligheten Betong

Läs mer

Framtidens hemtjänst Att leda med kvalité inom hemtjänsten

Framtidens hemtjänst Att leda med kvalité inom hemtjänsten Kompetensutveckling för dig som arbetar med ledarskap Framtidens hemtjänst Att leda med kvalité inom hemtjänsten Mobil hemtjänst vad innebär det och vad är framgångsfaktorerna och fallgroparna? Coachande

Läs mer

NÄMNDSEKRETERARFORUM

NÄMNDSEKRETERARFORUM Succékonferensen PÅ tillfälligt besök i Göteborg! NÄMNDSEKRETERARFORUM inbjudan till konferens i Göteborg den 30-31 oktober 2012 TALARE FRÅN Göteborgs Universitet Halmstads kommun Anders Bergenek Nämndsekreterarens

Läs mer

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 maj 2015 MÖT EXPERTEN Universitetslektor management & organisation PRAKTIKFALL FRÅN Boliden Henrik Östberg Senior VP Corporate Responsibility Getinge Andreas

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Projektledning i byggprocessen

Projektledning i byggprocessen Projektledning i byggprocessen Diplomkurs Bygger din kompetens Utvecklas framgångsrikt som projektledare Det är en utmaning att leda ett byggprojekt. Som projektledare är du inte chef i vanlig bemärkelse.

Läs mer

Projekt Citybanan. Jesper Niland, projekteringsledare

Projekt Citybanan. Jesper Niland, projekteringsledare Projekt Citybanan Jesper Niland, projekteringsledare 1871 2 2010-11-16 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2010 550 tåg/dygn 3 2010-11-16 4 2010-11-16 Citybanan 6 km lång tunnel för pendeltågstrafik Dubblerar spårkapaciteten

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Skolans och förskolans utemiljö

Skolans och förskolans utemiljö Ny konferens Skolans och förskolans utemiljö Lär dig använda utemiljön som pedagogisk resurs Få kunskap om barnens perspektiv Vad är flexibel utemiljö? Så kan du planera för en utemiljö som fungerar året

Läs mer

Projektnamn Uppdragsgivare Kontaktperson Tid Citybanan Bygghandling, BHU 7, Etapp. WSP Marie von Matérn 1201-1212 3-5 Osäkerheter i bergprognoser vid

Projektnamn Uppdragsgivare Kontaktperson Tid Citybanan Bygghandling, BHU 7, Etapp. WSP Marie von Matérn 1201-1212 3-5 Osäkerheter i bergprognoser vid 1 (10) WSP Marie von Matérn 1201-1212 3-5 Osäkerheter i bergprognoser vid Bergab/Trafikverket Joakim Karlsson 1201-1212 utförande av infrastrukturtunnlar Utökad studie Västlänken, AKF6 Bergab/Trafikverket

Läs mer

Lönsam energieffektivisering av fastigheter

Lönsam energieffektivisering av fastigheter Lär dig hur du kan spara miljonbelopp! Lönsam energieffektivisering av fastigheter Miljonbesparingar Framgångsrika praktikfall Ny teknik- och lösningar Så skapar du lönsamhet vid satsningar på energieffektivisering

Läs mer

Geriatrisk vård för framtiden

Geriatrisk vård för framtiden Lägg grunden för den framtida geriatriska vården! Geriatrisk vård för framtiden Stärk helhetssynen och teamarbetet för den äldre patienten på sjukhuset Så möjliggör du en personcentrerad vård av den geriatriska

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE Familjehem 2017 kunskap utveckling inspiration Handledning hur kan du som handledare använda dig själv som arbetsredskap på bästa sätt? Familjehemsutredning vad vill vi veta om familjerna och hur bör vi

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

OPTIMERAD TJÄNSTEPRODUKTION

OPTIMERAD TJÄNSTEPRODUKTION inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 februari 2013 VÅRA TALARE Statoil Fuel & Retail Sverige Ola Enquist Chef Retail Sales Operation Klarna Filip Backström Utvecklingschef Data och Produktivitet

Läs mer

CBI Betonginstitutets kurskatalog 2015 / 2016 KURSVERKSAMHETEN.

CBI Betonginstitutets kurskatalog 2015 / 2016 KURSVERKSAMHETEN. CBI Betonginstitutets kurskatalog 2015 / 2016 KURSVERKSAMHETEN www.cbi.se Kontaktuppgifter Kurschef Gunilla Teofilusson gunilla.teofilusson@cbi.se Kursadministratör Maria Wirström maria.wirstrom@cbi.se

Läs mer

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm Sår 2016 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dina kunskaper för att bättre tolka olika typer av sår Lär dig att välja rätt förband till rätt sår! Svårläkta sår vad gör du när såren inte läker? Diabetessår

Läs mer

Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016

Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016 Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016 19-20 maj på Svenska Mässan i Göteborg Välkommen som utställare till Svenska Demensdagarna 2016 i Göteborg OM KONFERENSEN Svenska Demensdagarna 2016

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg SOCIALTJÄNSTFORUM - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst Temat för Socialtjänstforum

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

EUROKOD 1997-1, TILLÄMPNINGSDOKUMENT BERGTUNNLAR OCH BERGRUM Eurocode 1997-1, Application document Rock tunnels and Rock caverns

EUROKOD 1997-1, TILLÄMPNINGSDOKUMENT BERGTUNNLAR OCH BERGRUM Eurocode 1997-1, Application document Rock tunnels and Rock caverns EUROKOD 1997-1, TILLÄMPNINGSDOKUMENT BERGTUNNLAR OCH BERGRUM Eurocode 1997-1, Application document Rock tunnels and Rock caverns Beatrice Lindström, Golder Associates AB Thomas Dalmalm, Trafikverket Rolf

Läs mer

Samverkansseminarium CSK 8-9 december 2010, Quality hotel globe - stockholm

Samverkansseminarium CSK 8-9 december 2010, Quality hotel globe - stockholm Samverkansseminarium CSK 8-9 december 2010, Quality hotel globe - stockholm Ta dig inte vatten över huvudet samverka! Risken för översvämningar kommer att öka på vissa håll i Sverige. Klimatförändringarna

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Medborgarservice i kommunen

Medborgarservice i kommunen Uppbyggnad och vidareförädling av kommunal kundtjänst Medborgarservice i kommunen Planering Införande Vidareutveckling En väg in fördelar, utmaningar, uppbyggnad och vidareförädling Styrning och ledning

Läs mer

Framtidens vårdmiljöer

Framtidens vårdmiljöer Ny skräddarsydd konferens med fokus praktikfall Framtidens vårdmiljöer För ny teknik och morgondagens vårdbehov med patienten i centrum BILD C.F. MØLLER Ny teknik för framtidens vårdmiljöer vilka möjligheter

Läs mer

Förslag till principer för utformning av förstärkningssystem.... Lars Rosengren

Förslag till principer för utformning av förstärkningssystem.... Lars Rosengren PM T1-0802-0702-0122 Citybanan i Stockholm Förslag till principer för utformning av förstärkningssystem.................. Lars Rosengren Roberth Colliander, WSP Sverige Roberth Colliander, WSP Sverige

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIV PRODUKTION

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIV PRODUKTION inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2011 TALARE FRÅN Ordförande Assist TPS-konsult Tidigare på TOYOTA Material Handling Europe som Production Development and TPS Office Manager Assist.nu

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

PROGRAM INBJUDAN 22 24 SEPTEMBER SUNDSVALL GÖTEBORG STOCKHOLM

PROGRAM INBJUDAN 22 24 SEPTEMBER SUNDSVALL GÖTEBORG STOCKHOLM PROGRAM INBJUDAN 22 24 SEPTEMBER SUNDSVALL GÖTEBORG STOCKHOLM 2009 VÄLKOMMEN ATT DELTA I DESIGN OPEN 2009 Ett designäventyr som ger spänning, kunskap och färdighet. Vi vill öka intresset för design. På

Läs mer

Formativ bedömning & LGR11 i praktiken Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 oktober 2012

Formativ bedömning & LGR11 i praktiken Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 oktober 2012 Formativ bedömning & LGR11 i praktiken Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 oktober 2012 EXPERTER Viveca Lindberg Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Pernilla Lundgren PRAKTIKFALL Arbetssätt

Läs mer

Kvalitet och lärande i skolan

Kvalitet och lärande i skolan Lär av framgångsrika kommuners systematiska kvalitetsarbete Kvalitet och lärande i skolan På vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Så kan du få det systematiska kvalitetsarbetet att löpa som en röd

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Energieffektivisering i miljonprogram

Energieffektivisering i miljonprogram Hållbar energieffektivisering i praktiken Energieffektivisering i miljonprogram Kostnadseffektiva åtgärder som rustar för framtiden Så optimerar vi underhållsrenovering med energi- Talare effektivisering

Läs mer

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN inbjudan till konferens i Göteborg den 15-16 oktober 2012 EXPERTER Kungliga Tekniska Högskolan Hans Lind Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Ola Eriksson PRAKTIKFALL FRÅN Sänk dina kostnader med bättre

Läs mer

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com Konferens och utställning om hållbart ytskydd 23-24 januari Arken, Göteborg www.ytskydd.com Arrangör: Medarrangör: I samarbete med: Ytskydd, en nyckel till ökad livslängd och bättre driftsäkerhet Tack

Läs mer

Barns lek- och utemiljö

Barns lek- och utemiljö Succékonferensen är tillbaka med nytt spännande innehåll! Barns lek- och utemiljö Så skapar du bättre lek- och för barnen Utveckla din förmåga att se utemiljön genom barnens ögon vad finner de önskvärt

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Nyckeltal för offentlig. upphandling

Nyckeltal för offentlig. upphandling Nyckeltal för offentlig Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 november 2011 TALARE SVT Eva-Lotta Löwstedt-Lundell Jämtlands Läns Landsting Fredric Kilander Lena Book Årets inköpare 2010 Växjö Kommun

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

NYCKELTAL FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING

NYCKELTAL FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2012 MODERATOR Ordförande SOI VÅRA TALARE Institutionen för Kommunal Ekonomi Roland Almqvist Chef för forskningsinstitutet IKE Identifiera rätt nyckeltal

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Digitala verktyg i skolan 2018

Digitala verktyg i skolan 2018 Digitala verktyg i skolan 2018 kunskap utveckling inspiration Hur kan du framgångsrikt arbeta med digitala verktyg som stödjer den formativa bedömningen och återkopplingen? Så arbetar du inkluderande med

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

OpenBIM effektiviserar bygg och förvaltningsprocesserna

OpenBIM effektiviserar bygg och förvaltningsprocesserna OpenBIM effektiviserar bygg och förvaltningsprocesserna BIM i en värdedriven process Tekniska Högskolan i Jönköping 17 jan 2012 Mårten Lindström och Rogier Jongeling Projektledare OpenBIM För dyrt att

Läs mer

Attraktiva hotell- och konferensanläggningar

Attraktiva hotell- och konferensanläggningar Så ökar du din beläggning! Attraktiva hotell- och konferensanläggningar Ökad beläggning Ny teknik Trender och framtidsspaning Så kan du erbjuda kunderna det som efterfrågas senaste trenderna och framtidsspaningen

Läs mer

19 20/5 I STOCKHOLM FRÅN FOTOGRAFISKA TILL FITTJA SABOS KOMMUNI- KATIONS- DAGAR SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

19 20/5 I STOCKHOLM FRÅN FOTOGRAFISKA TILL FITTJA SABOS KOMMUNI- KATIONS- DAGAR SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG 19 20/5 I STOCKHOLM FRÅN FOTOGRAFISKA TILL FITTJA SABOS KOMMUNI- KATIONS- DAGAR SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG VÄLKOM- MEN TILL ÅRETS TRÄFF I STOCK- HOLM! SABOS KOMMUNIKATIONSDAGAR Köksbordsmodellen

Läs mer

Urban ljussättning och belysning

Urban ljussättning och belysning Boka innan 20 februari och få 500 kr rabatt! Urban ljussättning och belysning Ekologisk, ekonomisk och estetiskt tilltalande ljussättning Belysning för framtidens städer Talare Att skriva upphandlingar

Läs mer

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende:

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2015 DU FÅR MÖTA Bromma stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Jörgen Nyberg, enhetschef Annicka Wester & Lena Tolfvenstam, biträdande chefer Socialstyrelsen

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Resursfördelning i omsorgsförvaltningen 2017

Resursfördelning i omsorgsförvaltningen 2017 Effektivisera din resursfördelning Resursfördelning i omsorgsförvaltningen 2017 Maximera din begränsade budget Effektiv resursfördelning utan att tappa kvalitet Nya Välfärdsteknologisnurran 2.0 lär dig

Läs mer

Välkommen till TEAM-dagarnas 30-årsjubileum

Välkommen till TEAM-dagarnas 30-årsjubileum 30 SEPTEMBER & 1 OKTOBER Välkommen till TEAM-dagarnas 30-årsjubileum Företagspaketet: 30 000 kronor för monterplats under de två mässdagarna, kontaktsamtalsmöjligheter, mingelafton och bankett. Vi erbjuder

Läs mer

Badanläggningar 2015. Ny- och ombyggnation för en hållbar anläggning. Grupperbjudande: 1000 kr rabatt/person vid minst 4 anmälda!

Badanläggningar 2015. Ny- och ombyggnation för en hållbar anläggning. Grupperbjudande: 1000 kr rabatt/person vid minst 4 anmälda! Grupperbjudande: 1000 kr rabatt/person vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2015 Ny- och ombyggnation för en hållbar anläggning Driftoptimera ett badhus Moderator Hur arbetar man fuktsäkert under projektering,

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS: CHEFSDAGARNA Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

PERSONLIG ASSISTANS: CHEFSDAGARNA Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

SGF Standarder Nyhetsbrev nr 3, maj 2012

SGF Standarder Nyhetsbrev nr 3, maj 2012 Datum: 2012-05-14 Nyhetsbrev nr 3 Maj 2012 SGF Standarder Nyhetsbrev nr 3, maj 2012 Sammanfattning Vårmöte 2 maj, SAFE, PK, SGF, SIS och Knutpunkt Geostandarder Knutpunkt Geostandarder en mötesplats för

Läs mer

BUSINESS CONTROLLER. Ökad prognossäkerhet och skarpare analyser. inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 november 2011

BUSINESS CONTROLLER. Ökad prognossäkerhet och skarpare analyser. inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 november 2011 inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 november 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Vasakronan Christer Nerlich Trelleborg Michael Weichselbaumer Ökad prognossäkerhet och skarpare analyser E:ON Kjell Olsson ÅF

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer