Tunneldagarna. Projektering och hållbart byggande. u Konferens maj 2014, Stockholm. Medlem i Betongföreningen? Få 1400 kr rabatt!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tunneldagarna. Projektering och hållbart byggande. u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm. Medlem i Betongföreningen? Få 1400 kr rabatt!"

Transkript

1 Tunneldagarna Projektering och hållbart byggande u Konferens maj 2014, Stockholm Regelverk för tunnlar och tunnelsäkerhet Virtuellt byggande i tunnelprojekt Berginjektering metoder för prognostisering Brandpåverkan på betong i tunnelkonstruktioner Sprutbetong vad är nytt på området? Erfarenheter från bl.a. Västlänken, Stad Skipstunnel, Förbifart Stockholm, Nya Slussen och Citybanan Moderator och samarbetspartner Richard McCarthy VD Svenska Betongföreningen Talare Jesper Niland, Trafikverket Per Vedin, Transportstyrelsen Johan Silfwerbrand, KTH Ulf Lundström, Trafikverket Henric Modig, Faveo Projektledning Bengt Ahlqvist, Ahlqvist & Almqvist arkitekter Lars Boström, SP Jenny Johansson, Veidekke Entreprenad Peter Åman, Veidekke Entreprenad Anders Norlin, Stockholms stad Johan Funehag, Tyréns Robert Jansson, SP Terje Andreassen, Kystverket Leif Jendeby, Trafikverket Eric Göransson, Edvirt Gunilla Teofilusson, CBI Nils Davant, CBI Björn Lagerblad, CBI Medlem i Betongföreningen? Få 1400 kr rabatt! u Konferensen arrangeras av Svenska Betongföreningen i samarbete med Teknologisk Institut

2 Konferensprogram Tisdag 20 maj Registrering med kaffe och smörgås 9.30 Moderator Richard McCarthy, VD Svenska Betongföreningen, inleder konferensen Sänktunneln under Söderström utförande och resultat Sommaren 2013 kopplades elementen ihop till Citybanans sänktunnel i centrala Stockholm. Tekniska utmaningar har präglat projektet som nu närmar sig ett färdigställande. Från koncept till färdig anläggning Erfarenheter från nya metodval Sänkning av element med hög precision Utvärdering av genomförandet Samverkan mellan entreprenör och beställare Jesper Niland, projektledare Stora projekt, Trafikverket Regelverk för tunnlar och tunnelsäkerhet I Sverige har specifika regelverk funnits sedan mitten på 90-talet. På senare år har högre krav på tunnelsäkerhet börjat ställas genom EU-direktiv för väg och genom TSD:er för järnväg. Att ha en förståelse för bakgrund till kraven är viktigt för att kunna tolka och i vissa fall ifrågasätta dem. En grundläggande kunskap om vem som bestämmer vad och vilken möjlighet till påverkan som finns underlättar vid projektering och byggande. Gällande regelverk inom tunnelbyggnad EU-krav inom tunnelkonstruktion TSD tunnel och direktiv för vägtunnlar Kommande förändringar Transportstyrelsen som Tunnelmyndighet Per Vedin, utredare anläggningskonstruktion & tunnelsäkerhet, Transportstyrelsen Paus Betongbeläggningar bättre i tunnlar Principer för dimensionering av betongbeläggningar Krav på beläggningar i tunnlar Skillnader mellan beläggningens förutsättningar i och utanför tunneln Att tänka på för att få bästa möjliga betongbeläggning Johan Silfwerbrand, prefekt för institutionen för byggvetenskap, Kungliga tekniska högskolan Brandskydd och brandbekämpningssystem Förbifart Stockholm Hur löser man brandskyddet i Förbifart Stockholm, ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt? En viktig del är installation av ett brandbekämpningssystem, även kallat fast släcksystem, ett relativt nytt säkerhetssystem i europeiska vägtunnlar. Fakta och projektstatus Förbifart Stockholm Säkerhetskoncept Brandbekämpningssystem vad är det och varför behövs det? Beskrivning av genomförda fullskaliga tester i bl.a. Norge Planerat utförande Ulf Lundström, tunnelsäkerhetssamordnare, Trafikverket Henric Modig, brand- och riskingenjör, Faveo Projektledning Lunch Estetisk gestaltning av underjordsstationer och vägtunnlar Sedan 1989 har Ahlqvist & Almqvist arkitekter haft en central roll i utformandet av Citybanan. Deras arbete har huvudsakligen inriktat sig på de två stationerna City och Odenplan och omfattat systemhandlingar samt detaljerade riktlinjer för utformning och gestaltning. Hör dem berätta om utmaningarna och möjligheterna som finns när man formar vägtunnlar och i synnerhet underjordsstationer i både Sverige och i världen. Utformning ur trafikantens synvinkel Val av ytskikt, material, inredning samt färg- och ljussättning Att skapa upplevelsen av att vistas i en trygg miljö Tillgänglighet, information och säkerhet tre viktiga aspekter att förhålla sig till Erfarenheter från stationsutformning från övriga världen Bengt Ahlqvist, arkitekt SAR/MSA, Ahlqvist & Almqvist arkitekter Bensträckare Fullskaleförsök av ett nytt tunneldräneringssystem Ett demonstrationsprojekt har genomförts i en tågtunnel (Kattleberg) för att studera ett nytt dränsystem. Förutom att dränsystemet monterats i tunneln har en rad olika laboratoriestudier samt en LCA/LCC-analys genomförts. Demonstrationsprojekt Standardiserad provning Hur kan utvärdering ske? Vilka lärdomar kan vi dra från projektet? Lars Boström, sektionschef Brandmotstånd, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fika Medarbetarinvolvering och VDC skapar framgång i tunnelprojekt Just nu pågår ett arbete med att bygga ett underjordiskt parkeringsgarag förlagt helt i berg under Stigberget på Södermalm i Stockholm. Totalt ska 300 parkeringsplatser inrymmas i garaget.

3 Konferensprogram Onsdag 21 maj 2014 Arbetsformen är ett partneringkontrakt mellan Stockholm Parkering och Veidekke Entreprenad. Hela arbetsplatsen arbetar med Medarbetarinvolvering och syftar till att alla skall vara involverade; beställare, driftpersonalen, yrkesarbetare och underentreprenörer. Arbetssättet med VDC (Virtual Design & Construction) och ICE (Integrated Concurrent Engineering) har hjälpt Veidekke att skapa samanhållning i projektet och starka team som tillsammans tagit fram bygglovshandlingarna för detta komplicerade projekt med 12 olika teknikområden, på endast 10 veckor. VDC mer än bara BIM Att arbetet med VDC och ICE i tunnelprojekt Modell att visualisera En arbetsprocess som går att mäta och följa upp Arbetsmöten där beslutsfattare sitter tillsammans 1 dag/vecka Jenny Johansson, projektchef Region Tunnel & Bergrum, Veidekke Entreprenad AB Peter Åman, projektchef Region Tunnel & Bergrum, Veidekke Entreprenad AB Konferensen första dag avslutas Konferensmiddag Under kvällens arrangerade middag får du möjlighet att träffa dina branschkollegor, nätverka och knyta kontakter under trevliga och avslappnade former. Konferensmiddagen ingår i deltagarpriset och hålls på Quality Hotel Nacka. Tunneldagarna Projektering och hållbart byggande För att klara de utbyggnadbehov som väg och järnväg kräver i modern storstadsmiljö förläggs de infrastrukturella systemen allt oftare under mark. Tunnelbyggande i Sverige är hetare än någonsin. Konferensen fokuserar på tekniska lösningar, ny teknik och framgångsrik projekt- och metodutveckling med inriktning mot betong, som är en viktig byggsten i tunnelkonstruktioner. Diskutera aktuella ämnen, uppdatera dig vad gäller regelverk och säkerhet i tunnlar och ta del av erfarenheter och resultat från de största pågående tunnelprojekten i Sverige men också utanför landets gränser. Välkommen ner i Stockholms enda gruva! Konferensen hålls i auditoriet The Atlas Copco Hall som erbjuder en unik miljö belägen 20 meter under jord. I deltagarpriset ingår dessutom konferensmiddag för att du skall få möjlighet att nätverka med dina branschkollegor under avslappnade former. Ett särskilt tack vill vi rikta till Patrik Hult, avdelningschef Risk & Säkerhet på Faveo Projektledning som bistått med sin gedigna kompetens och erfarenhet kring tunnelbyggande i planeringen av konferensprogrammet. Tack! Varmt välkommen! Emelie Wijk Richard McCarthy Projektledare VD Teknologisk Institut Svenska Betongföreningen Ingår i konferenspaketet Moderator Richard McCarthy inleder dagen Tekniska utmaningar med Slussens nya bussterminal Slussen är efter 75 år utslitet och behöver rivas och byggas upp från grunden. En ny bussterminal planeras att byggas i Katarinaberget. Här skapas en trygg och modern knutpunkt för pendlare från Nacka/Värmdö. Bussterminalen byggs ihop med Saltsjöbanan och tunnelbanan så att man smidigt kan förflytta sig inomhus mellan bussar, tåg och t- bana. Den nya bussterminalen skall stå klar 2018 och först 2022 är nya Slussen helt färdigbyggd. Så skapar vi en flexibel och hållbar trafiklösning Tekniska utmaningar Omgivningspåverkan under byggnation Anders Norlin, projektledare delområde Berg Projekt Slussen, Stockholms stad Fika Berginjektering svenskt metod- och utvecklingsarbete i framkant Svenskt injekteringskunnande är eftertraktat i hela världen. Med 10-tals års forskning har injektering gått från svartkonst till en prognosticerbar process. Hur fungerar en injektering och vad kan man åstadkomma? Ny handbok för berginjektering Materialanpassning till bergets egenskaper Fälterfarenheter från bl.a Törnskogstunneln, Hallandsås och Äspölaboratoriet Johan Funehag, tekn.dr och teknisk specialist bergteknik, Chalmers/Tyréns Brandpåverkan på betong i tunnelkonstruktioner Betongkonstruktioners beteende vid riktig brand och vid brandprovning med fokus på tunnelkonstruktioner. Påverkan på tunnelkonstruktioner från stora bränder Betongens egenskaper vid hög temperatur Eurokodens materialmodell (EN ) Brandspjälkning Provningsmetoder för brandspjälkning Robert Jansson, Ph.D. Brandmotstånd, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Bensträckare Stad Skipstunnel Ett unikt projekt Föreläsningen hålls på norska Världens första tunnel för fartyg ska byggas i Norge. Den 1,7 kilometer långa sjövägen, rakt genom berget på halvön Stadlandet söder om Ålesund, ska knyta samman två

4 fjordar. Stad Skipstunnel blir 23 meter bred och 33 meter hög och ska kunna användas av både frakt- och passagerarfartyg, exempelvis för Hurtigruten. När den är klar slipper sjöfarare att möta det olycksdrabbade farvattnet utanför den här delen av norska kusten. Syftet med projektet Projektets status Tekniska utmaningar Operativa utmaningar Vägen framåt Terje Andreassen, projektledare Stad Skipstunnel, Kystverket Lunch Västlänken ett projekt som kräver geoteknisk omsorg Västlänken utgörs bland annat av en ca 6 km lång tågtunnel under centrala Göteborg. Denna medför mycket djupa schakter i lös lera med stor mäktighet. Arbetena ska dessutom genomföras mitt i en storstad som ska fungera under byggtiden. Stort fokus på krav och förutsättningar Stabilitetsproblem kräver speciella lösningar 12 st jord/bergövergångar kräver särskild omsorg Vatten ett hot såväl på ytan som i grunden Närheten till befintlig bebyggelse ställer särskilda krav Leif Jendeby, docent Geoteknik och projekteringsledare Teknik Västlänken, Trafikverket Sprutbetongblock Ta del av senaste nytt på området vad gäller materialegenskaper, utbildning och inblandning av hydrofoberande tillsatsmedel i sprutbetong Utbildning av robotförare för sprutbetongapplicering Sprutbetong används runt om i världen vid bergförstärkning av tunnlar och gruvor. Arbetet med att applicera betongen är avancerat och har stor påverkan på kostnad, kvalité och säkerhet i tunnel- och gruvprojekt. Under flera års tid har en sprutbetongsimulator utvecklats för att möjliggöra en effektiv och praktisk träning av operatörer utan onödigt betongspill. Bakgrund behovet av utbildning runt om i världen Forskningsprojekt vid Chalmers Tekniska Högskola Vilket värde kan utbildning och virtuell träning av operatörer ge? Hur fungerar en sprutbetongsimulator? Eric Göransson, VD, Edvirt AB Fika Kompetensutveckling inom sprutbetongområdet Utvecklingen går mot att beställarna ställer allt högre krav på utförandet, speciellt under jord, och dessa krav behöver mötas upp med relevanta behörighetsutbildningar. Betongföreningens roll som teknikspridare Kompetensutveckling sprutbetong bakgrund Behörighetsutbildningar vad är det? Vad skiljer certifiering från behörighet? Hur ska vi utbildningsgivare möta de allt högre kraven från beställarna? Gunilla Teofilusson, kurschef, CBI Betonginstitutet Hydrofob sprutbetong för minskad fukttransport Betongens naturliga egenskap att snabbt bli fuktmättad har stor betydelse för bl.a. transporten av klorider i betongkonstruktioner. Inblandning av hydrofoberande tillsatsmedel gör att betongens fuktnivå sänks vilket minskar risken för korrosion på armeringsjärn samt korrosions- och frostsprängningar. Medlet skapar en hydrofob (vattenavstötande) effekt inne i betongen, samtidigt som den blockerar betongens kapillära porsystem. Betong älskar vatten, men det skapar även problem Vattenavstötande tillsatsmedel stoppar fukt- och kloridtransport Provningsresultat från fullskaletest Nils Davant, kursledare, CBI Betonginstitutet Materialegenskaper hos sprutbetong Sprutbetong - har annan struktur än vanlig betong - krymper och spricker mera än vanlig betong - härdar inte som vanlig betong - kräver mera härdning och speciellt vattenhärdning Vidhäftning mot berg är relaterad till bergunderlagg och kvalité på sprutningen Björn Lagerblad, adjungerad professor Betongbyggnad och Seniorforskare, KTH/CBI Betonginstitutet Moderator Richard McCarthy summerar och avslutar konferensen Vill du vara utställare på Tunneldagarna? Utställarplats erbjuds till dig som vill synas och få branschens bästa möjlighet till marknadsföring mot alla som arbetar inom tunnelbyggande, samt givande möten med nya och etablerade kunder och kontakter i branschen. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta projektledare Emelie Wijk på telefon eller via e-post för mer information om priser och paket.

5 Talare Richard McCarthy, VD, Svenska Betongföreningen Richard är sedan tre år tillbaka Svenska Betongföreningens VD. Föreningen har funnits i över 100 år och har som ändamål att verka för den svenska betongteknikens främjande och utveckling. Idag har föreningen 680 enskilda och 60 korporativa medlemmar (företag, högskolor och myndigheter). Richard är också chef för sektionen Teknikspridning på CBI Betonginstitutet. Jesper Niland, projektledare Stora projekt, Trafikverket Jesper är civilingenjör med 20 års erfarenhet av tung anläggningskonstruktion. Han är ansvarig för teknik- och projekteringsledning i stora infrastrukturprojekt som projekt Citybanan och projekt Förbifart Stockholm. Per Vedin, utredare anläggningskonstruktion & tunnelsäkerhet, Transportstyrelsen. Per är civilingenjör väg och vatten med inriktning bergmekanik och bergteknik och har en bakgrund som entreprenör inom tunneldrivning. Han har senare arbetat med förvaltning av Banverkets och Trafikverkets tunnelanläggningar och där även ansvarat för regelverket inom tunnelkonstruktion och tunnelsäkerhet. Idag arbetar han med föreskrifts- och utredningsarbete inom anläggningskonstruktion och säkerhet i vägtunnlar på Transportstyrelsen. Johan Silfwerbrand, prefekt för institutionen för byggvetenskap, Kungliga tekniska högskolan. Johan är idag professor i brobyggnad och prefekt för institutionen för byggvetenskap vid KTH. Betongbeläggningar är ett av hans viktigaste forskningsområden, han har t.ex. varit handledare för fyra doktorander inom detta fält. Ulf Lundström, tunnelsäkerhetssamordnare, Trafikverket Ulf är brandingenjör med mångårig erfarenhet från säkerhetsarbete inom tunnlar och infrastruktur. Han har erfarenhet både från räddningstjänst och länsstyrelse, och fungerar idag som Trafikverkets tunnelsäkerhetssamordnare. Anders Norlin, projektledare delområde Berg Projekt Slussen, Stockholms stad. Anders är projekteldare från ProjectPartner som nu verkar som projektledningskonsult åt Stockholm Stad och involverad i projekt Nya Slussen i rollen som projektledare på delområde Berg. Just nu projektleder han planeringen av bussterminalen i Katarinaberget. Johan Funehag, tekn.dr och teknisk specialist bergteknik, Chalmers/Tyréns. Johan disputerade inom ämnet teknisk geologi på Chalmers år Sedan dess jobbar han både på Chalmers som forskare och som specialist på Tyréns i Göteborg. Robert Jansson, Ph.D. Brandmotstånd, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Robert har arbetat som forskare och projektledare på brandmotståndssektionen på SP sedan Han deltar även som en av två svenska representanter i arbetet med att revidera Eurokoden för brand och betong, EN Terje Andreassen, projektledare Stad Skipstunnel, Kystverket Terje är utbildat bygg/anläggningsingenjör och har erfarenhet av projektledning de senaste 20 åren. Han arbetar vid Hamn- och farvattensavdelningen på Kystverket i Norge som i huvudsak ansvarar för maritim infrastruktur så som utveckling av farleder, marina tjänster och beredskap mot föroreningar inom havsområden. Leif Jendeby, docent Geoteknik och projekteringsledare Teknik Västlänken, Trafikverket. Leif har arbetat som forskare, konsult och entreprenör, men sitter nu som beställare. Han har bl.a. under 10 års tid varit ansvarig för jord och berg inom NCC Teknik. Leif har även varit geoteknikansvarig inom Vägverket och Trafikverket. Eric Göransson, VD, Edvirt AB Eric Göransson är grundare av bolaget Edvirt AB. Eric innehar en MSc i Business Design från Chalmers Tekniska Högskola där Edvirt AB startades som en avknoppning från ett forskningsprojekt inom sprutbetongsimulering. Henric Modig, brand- och riskingenjör, Faveo Projektledning Henrik är brand- och riskingenjör med inriktning mot säkerhet i vägtunnlar. Han har rollen som specialist inom tunnelsäkerhet i projekt Förbifart Stockholm sedan 2008, inom område person- och driftsäkerhet, brandskydd och riskhantering kring ytvägnätet. Bengt Ahlqvist, arkitekt SAR/MSA, Ahlqvist & Almqvist arkitekter Bengt äger och driver arkitektkontoret Ahlqvist & Almqvist arkitekter som har mer än 25 års erfarenhet av utrednings- och projektarbete i Sverige och internationellt. De är specialicerade på bl.a. utredningar och utformning av komplexa infrastrukturanläggningar och har exempelvis arbetat med utformningen av Citybanan under många år. Lars Boström, sektionschef Brandmotstånd, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Lars började på SP 1991 i samband med att hans doktorasavhandling inom byggnadsmaterial presenterades blev han chef på sektionen Brandmotstånd, där har han arbetat inom ett brett fält med fokus mot betong och brand. Gunilla Teofilusson, kurschef, CBI Betonginstitutet AB Gunilla är civilingenjör Väg och vatten, med ett förflutet inom entreprenadverksamhet. Hon arbetar med betongutbildningar sedan snart 15 år på CBI Betonginstitutet. Gunilla är också sekreterare i Betongföreningens råd för teknik och vidareutbildning, projektledare revidering Betonghandbok Material samt sitter med i två tekniska kommittéer i SIS. Nils Davant, kursledare, CBI Betonginstitutet AB Nils är byggnadsingenjör med lång erfarenhet av tillsatsmedelsanvändning i betong. Hans roll på CBI är kursledare, han är även engagerad i flera pågående forskningsprojekt. Björn Lagerblad, adjungerad professor Betongbyggnad och Seniorforskare, KTH/CBI Betonginstitutet. Björns arbete vid CBI innefattar huvudsakligen cementkemi, hydratationsutveckling, beständighet och betongteknologi. Han arbetar för närvarande tillsammans med Lars-Olof Bryne och Anders Ansell på KTH med att öka förståelsen för vidhäftning och utvecklingen av övergångszonen mellan sprutbetong och berg. Jenny Johansson, projektchef Region Tunnel & Bergrum, Veidekke Entreprenad AB. Idag driver Jenny tillsammans med ett produktionsteam Projekt Stigbergsgaraget. Att involvera alla i projektet och att arbeta med tydliga mål är en självklarhet och samtidigt en av de svåraste utmaningar hon står inför. Jenny har tidigare arbetat på Trafikverket och Skanska som bl.a. entreprenadingenjör och projekteringsledare. Peter Åman, projektchef Region Tunnel & Bergrum, Veidekke Entreprenad AB. Peter ansvarar idag för två projekt, ombyggnation av befintliga bergrum till parkeringsgarage vid Liljeholmskajen samt betongarbeten på Norra Länken. Hans fokus i projekten är ett coachande ledarskap där man lyfter fram varje medarbetare att ta ett större ansvar och på så sätt också skapar engagemang. Peter är VDC-certifierad på Stanford University. Lär dig mer om: n VDC mer än bara BIM n Utformning val av ytskikt, material, inredning och färgoch ljussättning n Hur fungerar en injektering och vad kan man åstadkomma? n Att tänka på för att få bästa möjliga betongbeläggning

6 Porto betalt Sverige Tunneldagarna Projektering och hållbart byggande TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! tel datum och plats Stockholm Konferens: maj 2014 (3911-1) Lokal: Auditoriet The Atlas Copco Hall, Sickla Industriväg 19, Nacka Pris Konferens Medlem i Betongföreningen kr/person kr/person I priset ingår middag, lunch och förfriskningar under fikapauser. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera. Konferensmiddag 20 maj Middagen ingår i deltagarpriset och hålls på Quality Hotel Nacka. Meddela gärna om du inte vill delta vid middagen. Hotell Hotellrum bokas direkt med Quality Hotel Nacka. Visst antal rum finns reserverade t.o.m. 21 april, boka snarast för garanterad plats. Uppge # vid bokning för att erhålla rabatterat pris. Kontakt Quality Hotel Nacka Telefon: Varför ska du gå på Tunneldagarna? n Lär dig mer om virtuellt byggande i tunnelprojekt n Uppdatera dig på gällande regelverk för tunnlar och tunnelsäkerhet n Ta del av den senaste forskningen inom berginjektering n Få kunskap om provningsmetoder avseende betong och brand n Lyssna till erfarenheter från Västlänken, Stad Skipstunnel, Förbifart Stockholm, Nya Slussen och Citybanan u Konferensen arrangeras av Svenska Betongföreningen i samarbete med Teknologisk Institut ÖVRIG INFORMATION På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Emelie Wijk på Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Returadress Teknologisk Institut, Rådmansgatan 38, Stockholm

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2013 Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Renovering kontra nybyggnation Hur skapa hållbara badanläggningar Vad kan ett projekt

Läs mer

Urban ljussättning och belysning

Urban ljussättning och belysning Gå 3 eller fler få 1000 kr rabatt per person! Urban ljussättning och belysning Social, ekologisk och ekonomisk hållbar ljusarkitektur Illustration: Henning Larsen Architects A/S. Så skapar vi attraktiva

Läs mer

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats!

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats! Årets branschmötesplats! Cisterndagarna 2013 Konferensen som uppdaterar dig om myndigheternas föreskrifter, lyfter nya tekniker och skapar möjligheter för erfarenhetsutbyte! På begäran Ändringar i cisternföreskrifterna

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall!

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Kontor 2013 Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren Så byggde vi Sveriges modernaste kontor Nya Swecohuset Därför

Läs mer

Centrum och handelsplatser i den moderna staden

Centrum och handelsplatser i den moderna staden Exempel från Sundbyberg, Uppsala, Växjö och Örebro Centrum och handelsplatser i den moderna staden Hållbarhet och attraktivitet i stadens handelsmiljöer Så skapas ett stadsdelscentrum Hållbarhetscertifiering

Läs mer

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 1/13 FOTO: PER-ERIK ADAMSSON FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE VI MÅSTE MÄTA FÖR ATT VETA Så här i början av året och bokslutstider är det intressant

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Kulturens roll i en föränderlig värld

Kulturens roll i en föränderlig värld Ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor Kulturens roll i en föränderlig värld Nya kultursammanhang med nya utmaningar för kulturarbetaren Bildkälla: Tillbyggnad till Landskrona teater (2011) Wilhelmson

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden KONFERENS 2-3 JUNI FINLANDSHUSET, STOCKHOLM

Läs mer

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 Värva nya medlemmar och tävla om biljetter till Summerburst 2015! se sid 8 2 december Örebros nyaste stadsdel 10 december Studiebesök hos

Läs mer

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler INTERAKTIV KONFERENS TILLBAKA NYTT SPÄNNANDE INNEHÅLL! Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Att bygga vårdlokaler för mänskliga möten Takterrass, psykiatrins hus Uppsala. Foto Elin Olsson (nod)c-o-m-b-i-n-e

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014 15 MAJ ÅRSMÖTE I SEKTIONEN FÖR FASTIGHETS- VÄRDERING 15 maj Årsmöte och studiebesök i region Mellersta Norrland 20 maj Kallelse till årsmöte

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

Förändra på rätt sätt!

Förändra på rätt sätt! Affärslitteratur för ledare och chefer www.liber.se/bl Nummer 4 September 2007 Förändra på rätt sätt! Läs om periodens bok på sidan 2-3 Håll ett öga på omvärlden och kommunicera bättre! Välj vårt Inspirationspaket

Läs mer

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15 Lyssna! Tidig medborgardialog gör det lättare att göra rätt redan från start. Know + nomad = Knowmad. Möt den nya tidens kunniga och innovativa hoppjerkor. SAMHÄLLS- SAMHÄLLSBYGGAREN 01/15 BYGGAREN 01

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

2011/2012 Möjligheter

2011/2012 Möjligheter 2011/2012 Möjligheter för medlemmar som arbetar inom teknik, naturvetenskap eller studerar till ingenjör och är anslutna till Unionen, ST, Vision, Finansförbundet eller Försvarsförbundet och vill utvecklas

Läs mer

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Konsulter, till din hjälp Låt oss få presentera oss. Vi gör det genom 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination.. vi är alla en del av combitech

Läs mer

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt!

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Ortopedisk omvårdnad Kirurgisk omvårdnad Multidisciplinärt teamarbete Hög kompetens nära patienten Förbättrad patientinformation ERAS rätt vård före, efter och

Läs mer

När det gäller framtiden, är vår uppgift att vara med att skapa den

När det gäller framtiden, är vår uppgift att vara med att skapa den Koncernpresentation När det gäller framtiden, är vår uppgift att vara med att skapa den 4 6 20 22 24 25 26 Koncernchefens introduktion referensprojekt Faveo academy tjänster och affärsområden att jobba

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE 14 sidor om bygg och anläggning Standard Magazine Nr 4 December 2013 Pris 65 kr BYGGBRANSCHEN Alla talar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer