Tunneldagarna. Projektering och hållbart byggande. u Konferens maj 2014, Stockholm. Medlem i Betongföreningen? Få 1400 kr rabatt!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tunneldagarna. Projektering och hållbart byggande. u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm. Medlem i Betongföreningen? Få 1400 kr rabatt!"

Transkript

1 Tunneldagarna Projektering och hållbart byggande u Konferens maj 2014, Stockholm Regelverk för tunnlar och tunnelsäkerhet Virtuellt byggande i tunnelprojekt Berginjektering metoder för prognostisering Brandpåverkan på betong i tunnelkonstruktioner Sprutbetong vad är nytt på området? Erfarenheter från bl.a. Västlänken, Stad Skipstunnel, Förbifart Stockholm, Nya Slussen och Citybanan Moderator och samarbetspartner Richard McCarthy VD Svenska Betongföreningen Talare Jesper Niland, Trafikverket Per Vedin, Transportstyrelsen Johan Silfwerbrand, KTH Ulf Lundström, Trafikverket Henric Modig, Faveo Projektledning Bengt Ahlqvist, Ahlqvist & Almqvist arkitekter Lars Boström, SP Jenny Johansson, Veidekke Entreprenad Peter Åman, Veidekke Entreprenad Anders Norlin, Stockholms stad Johan Funehag, Tyréns Robert Jansson, SP Terje Andreassen, Kystverket Leif Jendeby, Trafikverket Eric Göransson, Edvirt Gunilla Teofilusson, CBI Nils Davant, CBI Björn Lagerblad, CBI Medlem i Betongföreningen? Få 1400 kr rabatt! u Konferensen arrangeras av Svenska Betongföreningen i samarbete med Teknologisk Institut

2 Konferensprogram Tisdag 20 maj Registrering med kaffe och smörgås 9.30 Moderator Richard McCarthy, VD Svenska Betongföreningen, inleder konferensen Sänktunneln under Söderström utförande och resultat Sommaren 2013 kopplades elementen ihop till Citybanans sänktunnel i centrala Stockholm. Tekniska utmaningar har präglat projektet som nu närmar sig ett färdigställande. Från koncept till färdig anläggning Erfarenheter från nya metodval Sänkning av element med hög precision Utvärdering av genomförandet Samverkan mellan entreprenör och beställare Jesper Niland, projektledare Stora projekt, Trafikverket Regelverk för tunnlar och tunnelsäkerhet I Sverige har specifika regelverk funnits sedan mitten på 90-talet. På senare år har högre krav på tunnelsäkerhet börjat ställas genom EU-direktiv för väg och genom TSD:er för järnväg. Att ha en förståelse för bakgrund till kraven är viktigt för att kunna tolka och i vissa fall ifrågasätta dem. En grundläggande kunskap om vem som bestämmer vad och vilken möjlighet till påverkan som finns underlättar vid projektering och byggande. Gällande regelverk inom tunnelbyggnad EU-krav inom tunnelkonstruktion TSD tunnel och direktiv för vägtunnlar Kommande förändringar Transportstyrelsen som Tunnelmyndighet Per Vedin, utredare anläggningskonstruktion & tunnelsäkerhet, Transportstyrelsen Paus Betongbeläggningar bättre i tunnlar Principer för dimensionering av betongbeläggningar Krav på beläggningar i tunnlar Skillnader mellan beläggningens förutsättningar i och utanför tunneln Att tänka på för att få bästa möjliga betongbeläggning Johan Silfwerbrand, prefekt för institutionen för byggvetenskap, Kungliga tekniska högskolan Brandskydd och brandbekämpningssystem Förbifart Stockholm Hur löser man brandskyddet i Förbifart Stockholm, ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt? En viktig del är installation av ett brandbekämpningssystem, även kallat fast släcksystem, ett relativt nytt säkerhetssystem i europeiska vägtunnlar. Fakta och projektstatus Förbifart Stockholm Säkerhetskoncept Brandbekämpningssystem vad är det och varför behövs det? Beskrivning av genomförda fullskaliga tester i bl.a. Norge Planerat utförande Ulf Lundström, tunnelsäkerhetssamordnare, Trafikverket Henric Modig, brand- och riskingenjör, Faveo Projektledning Lunch Estetisk gestaltning av underjordsstationer och vägtunnlar Sedan 1989 har Ahlqvist & Almqvist arkitekter haft en central roll i utformandet av Citybanan. Deras arbete har huvudsakligen inriktat sig på de två stationerna City och Odenplan och omfattat systemhandlingar samt detaljerade riktlinjer för utformning och gestaltning. Hör dem berätta om utmaningarna och möjligheterna som finns när man formar vägtunnlar och i synnerhet underjordsstationer i både Sverige och i världen. Utformning ur trafikantens synvinkel Val av ytskikt, material, inredning samt färg- och ljussättning Att skapa upplevelsen av att vistas i en trygg miljö Tillgänglighet, information och säkerhet tre viktiga aspekter att förhålla sig till Erfarenheter från stationsutformning från övriga världen Bengt Ahlqvist, arkitekt SAR/MSA, Ahlqvist & Almqvist arkitekter Bensträckare Fullskaleförsök av ett nytt tunneldräneringssystem Ett demonstrationsprojekt har genomförts i en tågtunnel (Kattleberg) för att studera ett nytt dränsystem. Förutom att dränsystemet monterats i tunneln har en rad olika laboratoriestudier samt en LCA/LCC-analys genomförts. Demonstrationsprojekt Standardiserad provning Hur kan utvärdering ske? Vilka lärdomar kan vi dra från projektet? Lars Boström, sektionschef Brandmotstånd, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fika Medarbetarinvolvering och VDC skapar framgång i tunnelprojekt Just nu pågår ett arbete med att bygga ett underjordiskt parkeringsgarag förlagt helt i berg under Stigberget på Södermalm i Stockholm. Totalt ska 300 parkeringsplatser inrymmas i garaget.

3 Konferensprogram Onsdag 21 maj 2014 Arbetsformen är ett partneringkontrakt mellan Stockholm Parkering och Veidekke Entreprenad. Hela arbetsplatsen arbetar med Medarbetarinvolvering och syftar till att alla skall vara involverade; beställare, driftpersonalen, yrkesarbetare och underentreprenörer. Arbetssättet med VDC (Virtual Design & Construction) och ICE (Integrated Concurrent Engineering) har hjälpt Veidekke att skapa samanhållning i projektet och starka team som tillsammans tagit fram bygglovshandlingarna för detta komplicerade projekt med 12 olika teknikområden, på endast 10 veckor. VDC mer än bara BIM Att arbetet med VDC och ICE i tunnelprojekt Modell att visualisera En arbetsprocess som går att mäta och följa upp Arbetsmöten där beslutsfattare sitter tillsammans 1 dag/vecka Jenny Johansson, projektchef Region Tunnel & Bergrum, Veidekke Entreprenad AB Peter Åman, projektchef Region Tunnel & Bergrum, Veidekke Entreprenad AB Konferensen första dag avslutas Konferensmiddag Under kvällens arrangerade middag får du möjlighet att träffa dina branschkollegor, nätverka och knyta kontakter under trevliga och avslappnade former. Konferensmiddagen ingår i deltagarpriset och hålls på Quality Hotel Nacka. Tunneldagarna Projektering och hållbart byggande För att klara de utbyggnadbehov som väg och järnväg kräver i modern storstadsmiljö förläggs de infrastrukturella systemen allt oftare under mark. Tunnelbyggande i Sverige är hetare än någonsin. Konferensen fokuserar på tekniska lösningar, ny teknik och framgångsrik projekt- och metodutveckling med inriktning mot betong, som är en viktig byggsten i tunnelkonstruktioner. Diskutera aktuella ämnen, uppdatera dig vad gäller regelverk och säkerhet i tunnlar och ta del av erfarenheter och resultat från de största pågående tunnelprojekten i Sverige men också utanför landets gränser. Välkommen ner i Stockholms enda gruva! Konferensen hålls i auditoriet The Atlas Copco Hall som erbjuder en unik miljö belägen 20 meter under jord. I deltagarpriset ingår dessutom konferensmiddag för att du skall få möjlighet att nätverka med dina branschkollegor under avslappnade former. Ett särskilt tack vill vi rikta till Patrik Hult, avdelningschef Risk & Säkerhet på Faveo Projektledning som bistått med sin gedigna kompetens och erfarenhet kring tunnelbyggande i planeringen av konferensprogrammet. Tack! Varmt välkommen! Emelie Wijk Richard McCarthy Projektledare VD Teknologisk Institut Svenska Betongföreningen Ingår i konferenspaketet Moderator Richard McCarthy inleder dagen Tekniska utmaningar med Slussens nya bussterminal Slussen är efter 75 år utslitet och behöver rivas och byggas upp från grunden. En ny bussterminal planeras att byggas i Katarinaberget. Här skapas en trygg och modern knutpunkt för pendlare från Nacka/Värmdö. Bussterminalen byggs ihop med Saltsjöbanan och tunnelbanan så att man smidigt kan förflytta sig inomhus mellan bussar, tåg och t- bana. Den nya bussterminalen skall stå klar 2018 och först 2022 är nya Slussen helt färdigbyggd. Så skapar vi en flexibel och hållbar trafiklösning Tekniska utmaningar Omgivningspåverkan under byggnation Anders Norlin, projektledare delområde Berg Projekt Slussen, Stockholms stad Fika Berginjektering svenskt metod- och utvecklingsarbete i framkant Svenskt injekteringskunnande är eftertraktat i hela världen. Med 10-tals års forskning har injektering gått från svartkonst till en prognosticerbar process. Hur fungerar en injektering och vad kan man åstadkomma? Ny handbok för berginjektering Materialanpassning till bergets egenskaper Fälterfarenheter från bl.a Törnskogstunneln, Hallandsås och Äspölaboratoriet Johan Funehag, tekn.dr och teknisk specialist bergteknik, Chalmers/Tyréns Brandpåverkan på betong i tunnelkonstruktioner Betongkonstruktioners beteende vid riktig brand och vid brandprovning med fokus på tunnelkonstruktioner. Påverkan på tunnelkonstruktioner från stora bränder Betongens egenskaper vid hög temperatur Eurokodens materialmodell (EN ) Brandspjälkning Provningsmetoder för brandspjälkning Robert Jansson, Ph.D. Brandmotstånd, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Bensträckare Stad Skipstunnel Ett unikt projekt Föreläsningen hålls på norska Världens första tunnel för fartyg ska byggas i Norge. Den 1,7 kilometer långa sjövägen, rakt genom berget på halvön Stadlandet söder om Ålesund, ska knyta samman två

4 fjordar. Stad Skipstunnel blir 23 meter bred och 33 meter hög och ska kunna användas av både frakt- och passagerarfartyg, exempelvis för Hurtigruten. När den är klar slipper sjöfarare att möta det olycksdrabbade farvattnet utanför den här delen av norska kusten. Syftet med projektet Projektets status Tekniska utmaningar Operativa utmaningar Vägen framåt Terje Andreassen, projektledare Stad Skipstunnel, Kystverket Lunch Västlänken ett projekt som kräver geoteknisk omsorg Västlänken utgörs bland annat av en ca 6 km lång tågtunnel under centrala Göteborg. Denna medför mycket djupa schakter i lös lera med stor mäktighet. Arbetena ska dessutom genomföras mitt i en storstad som ska fungera under byggtiden. Stort fokus på krav och förutsättningar Stabilitetsproblem kräver speciella lösningar 12 st jord/bergövergångar kräver särskild omsorg Vatten ett hot såväl på ytan som i grunden Närheten till befintlig bebyggelse ställer särskilda krav Leif Jendeby, docent Geoteknik och projekteringsledare Teknik Västlänken, Trafikverket Sprutbetongblock Ta del av senaste nytt på området vad gäller materialegenskaper, utbildning och inblandning av hydrofoberande tillsatsmedel i sprutbetong Utbildning av robotförare för sprutbetongapplicering Sprutbetong används runt om i världen vid bergförstärkning av tunnlar och gruvor. Arbetet med att applicera betongen är avancerat och har stor påverkan på kostnad, kvalité och säkerhet i tunnel- och gruvprojekt. Under flera års tid har en sprutbetongsimulator utvecklats för att möjliggöra en effektiv och praktisk träning av operatörer utan onödigt betongspill. Bakgrund behovet av utbildning runt om i världen Forskningsprojekt vid Chalmers Tekniska Högskola Vilket värde kan utbildning och virtuell träning av operatörer ge? Hur fungerar en sprutbetongsimulator? Eric Göransson, VD, Edvirt AB Fika Kompetensutveckling inom sprutbetongområdet Utvecklingen går mot att beställarna ställer allt högre krav på utförandet, speciellt under jord, och dessa krav behöver mötas upp med relevanta behörighetsutbildningar. Betongföreningens roll som teknikspridare Kompetensutveckling sprutbetong bakgrund Behörighetsutbildningar vad är det? Vad skiljer certifiering från behörighet? Hur ska vi utbildningsgivare möta de allt högre kraven från beställarna? Gunilla Teofilusson, kurschef, CBI Betonginstitutet Hydrofob sprutbetong för minskad fukttransport Betongens naturliga egenskap att snabbt bli fuktmättad har stor betydelse för bl.a. transporten av klorider i betongkonstruktioner. Inblandning av hydrofoberande tillsatsmedel gör att betongens fuktnivå sänks vilket minskar risken för korrosion på armeringsjärn samt korrosions- och frostsprängningar. Medlet skapar en hydrofob (vattenavstötande) effekt inne i betongen, samtidigt som den blockerar betongens kapillära porsystem. Betong älskar vatten, men det skapar även problem Vattenavstötande tillsatsmedel stoppar fukt- och kloridtransport Provningsresultat från fullskaletest Nils Davant, kursledare, CBI Betonginstitutet Materialegenskaper hos sprutbetong Sprutbetong - har annan struktur än vanlig betong - krymper och spricker mera än vanlig betong - härdar inte som vanlig betong - kräver mera härdning och speciellt vattenhärdning Vidhäftning mot berg är relaterad till bergunderlagg och kvalité på sprutningen Björn Lagerblad, adjungerad professor Betongbyggnad och Seniorforskare, KTH/CBI Betonginstitutet Moderator Richard McCarthy summerar och avslutar konferensen Vill du vara utställare på Tunneldagarna? Utställarplats erbjuds till dig som vill synas och få branschens bästa möjlighet till marknadsföring mot alla som arbetar inom tunnelbyggande, samt givande möten med nya och etablerade kunder och kontakter i branschen. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta projektledare Emelie Wijk på telefon eller via e-post för mer information om priser och paket.

5 Talare Richard McCarthy, VD, Svenska Betongföreningen Richard är sedan tre år tillbaka Svenska Betongföreningens VD. Föreningen har funnits i över 100 år och har som ändamål att verka för den svenska betongteknikens främjande och utveckling. Idag har föreningen 680 enskilda och 60 korporativa medlemmar (företag, högskolor och myndigheter). Richard är också chef för sektionen Teknikspridning på CBI Betonginstitutet. Jesper Niland, projektledare Stora projekt, Trafikverket Jesper är civilingenjör med 20 års erfarenhet av tung anläggningskonstruktion. Han är ansvarig för teknik- och projekteringsledning i stora infrastrukturprojekt som projekt Citybanan och projekt Förbifart Stockholm. Per Vedin, utredare anläggningskonstruktion & tunnelsäkerhet, Transportstyrelsen. Per är civilingenjör väg och vatten med inriktning bergmekanik och bergteknik och har en bakgrund som entreprenör inom tunneldrivning. Han har senare arbetat med förvaltning av Banverkets och Trafikverkets tunnelanläggningar och där även ansvarat för regelverket inom tunnelkonstruktion och tunnelsäkerhet. Idag arbetar han med föreskrifts- och utredningsarbete inom anläggningskonstruktion och säkerhet i vägtunnlar på Transportstyrelsen. Johan Silfwerbrand, prefekt för institutionen för byggvetenskap, Kungliga tekniska högskolan. Johan är idag professor i brobyggnad och prefekt för institutionen för byggvetenskap vid KTH. Betongbeläggningar är ett av hans viktigaste forskningsområden, han har t.ex. varit handledare för fyra doktorander inom detta fält. Ulf Lundström, tunnelsäkerhetssamordnare, Trafikverket Ulf är brandingenjör med mångårig erfarenhet från säkerhetsarbete inom tunnlar och infrastruktur. Han har erfarenhet både från räddningstjänst och länsstyrelse, och fungerar idag som Trafikverkets tunnelsäkerhetssamordnare. Anders Norlin, projektledare delområde Berg Projekt Slussen, Stockholms stad. Anders är projekteldare från ProjectPartner som nu verkar som projektledningskonsult åt Stockholm Stad och involverad i projekt Nya Slussen i rollen som projektledare på delområde Berg. Just nu projektleder han planeringen av bussterminalen i Katarinaberget. Johan Funehag, tekn.dr och teknisk specialist bergteknik, Chalmers/Tyréns. Johan disputerade inom ämnet teknisk geologi på Chalmers år Sedan dess jobbar han både på Chalmers som forskare och som specialist på Tyréns i Göteborg. Robert Jansson, Ph.D. Brandmotstånd, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Robert har arbetat som forskare och projektledare på brandmotståndssektionen på SP sedan Han deltar även som en av två svenska representanter i arbetet med att revidera Eurokoden för brand och betong, EN Terje Andreassen, projektledare Stad Skipstunnel, Kystverket Terje är utbildat bygg/anläggningsingenjör och har erfarenhet av projektledning de senaste 20 åren. Han arbetar vid Hamn- och farvattensavdelningen på Kystverket i Norge som i huvudsak ansvarar för maritim infrastruktur så som utveckling av farleder, marina tjänster och beredskap mot föroreningar inom havsområden. Leif Jendeby, docent Geoteknik och projekteringsledare Teknik Västlänken, Trafikverket. Leif har arbetat som forskare, konsult och entreprenör, men sitter nu som beställare. Han har bl.a. under 10 års tid varit ansvarig för jord och berg inom NCC Teknik. Leif har även varit geoteknikansvarig inom Vägverket och Trafikverket. Eric Göransson, VD, Edvirt AB Eric Göransson är grundare av bolaget Edvirt AB. Eric innehar en MSc i Business Design från Chalmers Tekniska Högskola där Edvirt AB startades som en avknoppning från ett forskningsprojekt inom sprutbetongsimulering. Henric Modig, brand- och riskingenjör, Faveo Projektledning Henrik är brand- och riskingenjör med inriktning mot säkerhet i vägtunnlar. Han har rollen som specialist inom tunnelsäkerhet i projekt Förbifart Stockholm sedan 2008, inom område person- och driftsäkerhet, brandskydd och riskhantering kring ytvägnätet. Bengt Ahlqvist, arkitekt SAR/MSA, Ahlqvist & Almqvist arkitekter Bengt äger och driver arkitektkontoret Ahlqvist & Almqvist arkitekter som har mer än 25 års erfarenhet av utrednings- och projektarbete i Sverige och internationellt. De är specialicerade på bl.a. utredningar och utformning av komplexa infrastrukturanläggningar och har exempelvis arbetat med utformningen av Citybanan under många år. Lars Boström, sektionschef Brandmotstånd, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Lars började på SP 1991 i samband med att hans doktorasavhandling inom byggnadsmaterial presenterades blev han chef på sektionen Brandmotstånd, där har han arbetat inom ett brett fält med fokus mot betong och brand. Gunilla Teofilusson, kurschef, CBI Betonginstitutet AB Gunilla är civilingenjör Väg och vatten, med ett förflutet inom entreprenadverksamhet. Hon arbetar med betongutbildningar sedan snart 15 år på CBI Betonginstitutet. Gunilla är också sekreterare i Betongföreningens råd för teknik och vidareutbildning, projektledare revidering Betonghandbok Material samt sitter med i två tekniska kommittéer i SIS. Nils Davant, kursledare, CBI Betonginstitutet AB Nils är byggnadsingenjör med lång erfarenhet av tillsatsmedelsanvändning i betong. Hans roll på CBI är kursledare, han är även engagerad i flera pågående forskningsprojekt. Björn Lagerblad, adjungerad professor Betongbyggnad och Seniorforskare, KTH/CBI Betonginstitutet. Björns arbete vid CBI innefattar huvudsakligen cementkemi, hydratationsutveckling, beständighet och betongteknologi. Han arbetar för närvarande tillsammans med Lars-Olof Bryne och Anders Ansell på KTH med att öka förståelsen för vidhäftning och utvecklingen av övergångszonen mellan sprutbetong och berg. Jenny Johansson, projektchef Region Tunnel & Bergrum, Veidekke Entreprenad AB. Idag driver Jenny tillsammans med ett produktionsteam Projekt Stigbergsgaraget. Att involvera alla i projektet och att arbeta med tydliga mål är en självklarhet och samtidigt en av de svåraste utmaningar hon står inför. Jenny har tidigare arbetat på Trafikverket och Skanska som bl.a. entreprenadingenjör och projekteringsledare. Peter Åman, projektchef Region Tunnel & Bergrum, Veidekke Entreprenad AB. Peter ansvarar idag för två projekt, ombyggnation av befintliga bergrum till parkeringsgarage vid Liljeholmskajen samt betongarbeten på Norra Länken. Hans fokus i projekten är ett coachande ledarskap där man lyfter fram varje medarbetare att ta ett större ansvar och på så sätt också skapar engagemang. Peter är VDC-certifierad på Stanford University. Lär dig mer om: n VDC mer än bara BIM n Utformning val av ytskikt, material, inredning och färgoch ljussättning n Hur fungerar en injektering och vad kan man åstadkomma? n Att tänka på för att få bästa möjliga betongbeläggning

6 Porto betalt Sverige Tunneldagarna Projektering och hållbart byggande TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! tel datum och plats Stockholm Konferens: maj 2014 (3911-1) Lokal: Auditoriet The Atlas Copco Hall, Sickla Industriväg 19, Nacka Pris Konferens Medlem i Betongföreningen kr/person kr/person I priset ingår middag, lunch och förfriskningar under fikapauser. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera. Konferensmiddag 20 maj Middagen ingår i deltagarpriset och hålls på Quality Hotel Nacka. Meddela gärna om du inte vill delta vid middagen. Hotell Hotellrum bokas direkt med Quality Hotel Nacka. Visst antal rum finns reserverade t.o.m. 21 april, boka snarast för garanterad plats. Uppge # vid bokning för att erhålla rabatterat pris. Kontakt Quality Hotel Nacka Telefon: Varför ska du gå på Tunneldagarna? n Lär dig mer om virtuellt byggande i tunnelprojekt n Uppdatera dig på gällande regelverk för tunnlar och tunnelsäkerhet n Ta del av den senaste forskningen inom berginjektering n Få kunskap om provningsmetoder avseende betong och brand n Lyssna till erfarenheter från Västlänken, Stad Skipstunnel, Förbifart Stockholm, Nya Slussen och Citybanan u Konferensen arrangeras av Svenska Betongföreningen i samarbete med Teknologisk Institut ÖVRIG INFORMATION På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Emelie Wijk på Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Returadress Teknologisk Institut, Rådmansgatan 38, Stockholm

Var med och fira Betongföreningens 100-årsjubileum!

Var med och fira Betongföreningens 100-årsjubileum! Var med och fira Betongföreningens 100-årsjubileum! BETONGBYGGNADSDAGEN 2012 Människan och betongen 27 SEPTEMBER PÅ GRAND HOTEL, STOCKHOLM 100 ÅR 2012 BETONGBYGGNADSDAGEN BETONGBYGGNADSDAGENS TEMA: MÄNNISKAN

Läs mer

Mäta och styra den tekniska förvaltningen

Mäta och styra den tekniska förvaltningen Stärk och effektivisera förvaltningen! Mäta och styra den tekniska förvaltningen Komponentavskrivning Verksamhetsutveckling Rekrytering Komponentavskrivningar så hanterar du bäst övergången från det tidigare

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Postal address Telephone E-mail Barkarbacken 9 +46 (0)23-315 30 (Office) lars.rosengren@bergkonsult.se SE-791 93 Falun SWEDEN

Postal address Telephone E-mail Barkarbacken 9 +46 (0)23-315 30 (Office) lars.rosengren@bergkonsult.se SE-791 93 Falun SWEDEN 1 (7) 2012-01-11 Lars Rosengren Född:1958-03-17 Civilstånd: Gift (5 barn) C.V. Sammanfattning: Lars har varit verksam inom bergteknik och bergmekanik sedan 1986. Sedan 2000 arbetar han som konsult under

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 maj 2015 MÖT EXPERTEN Universitetslektor management & organisation PRAKTIKFALL FRÅN Boliden Henrik Östberg Senior VP Corporate Responsibility Getinge Andreas

Läs mer

Projektledning i byggprocessen

Projektledning i byggprocessen Projektledning i byggprocessen Diplomkurs Bygger din kompetens Utvecklas framgångsrikt som projektledare Det är en utmaning att leda ett byggprojekt. Som projektledare är du inte chef i vanlig bemärkelse.

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016

Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016 Inbjudan till utställning Svenska Demensdagarna 2016 19-20 maj på Svenska Mässan i Göteborg Välkommen som utställare till Svenska Demensdagarna 2016 i Göteborg OM KONFERENSEN Svenska Demensdagarna 2016

Läs mer

Välkommen till TEAM-dagarnas 30-årsjubileum

Välkommen till TEAM-dagarnas 30-årsjubileum 30 SEPTEMBER & 1 OKTOBER Välkommen till TEAM-dagarnas 30-årsjubileum Företagspaketet: 30 000 kronor för monterplats under de två mässdagarna, kontaktsamtalsmöjligheter, mingelafton och bankett. Vi erbjuder

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Medborgarservice i kommunen

Medborgarservice i kommunen Uppbyggnad och vidareförädling av kommunal kundtjänst Medborgarservice i kommunen Planering Införande Vidareutveckling En väg in fördelar, utmaningar, uppbyggnad och vidareförädling Styrning och ledning

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN inbjudan till konferens i Göteborg den 15-16 oktober 2012 EXPERTER Kungliga Tekniska Högskolan Hans Lind Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Ola Eriksson PRAKTIKFALL FRÅN Sänk dina kostnader med bättre

Läs mer

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 november 2014 EXPERTER Johan Östberg Forskare och landskapsingenjör Tomas Lagerström Landskapsarkitekt och växtutvecklare Örjan Stål Träd- och markspecialist

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com Konferens och utställning om hållbart ytskydd 23-24 januari Arken, Göteborg www.ytskydd.com Arrangör: Medarrangör: I samarbete med: Ytskydd, en nyckel till ökad livslängd och bättre driftsäkerhet Tack

Läs mer

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Hela den nya lagen från början till slut Alla viktiga förändringar Alla viktiga nyheter som nu tillkommit Alla nya möjligheter som nu

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och

Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och tunnel reparationer. 2001 började Per på Vägverket/

Läs mer

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 För 7:e året i rad fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 Konferens & Utställning 23 september - Stockholm Missa inte boka tidigt-rabatt på 1.000kr! TALARE Agneta Persson, WSP Sverige AB Björn Wellhagen,

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Effektivisera din projektledning led mer effektivt! Energieffektiva byggnader Kostnadskontroll i byggprojekt Hållbarhetsfrågan så arbetar du kostnadseffektivt

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer

Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm.

Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-15 1(6) Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Värd: Åke Skarendahl,

Läs mer

Utställningen kommer att hålla till i foajén till kongresshall A. Deltagarna kommer att vistas där i alla kaffepauser under programmet.

Utställningen kommer att hålla till i foajén till kongresshall A. Deltagarna kommer att vistas där i alla kaffepauser under programmet. Utställning på Bergmekanikdagen 2015 I samband med Bergmekanikdagen den 9 mars 2015 kommer BeFo att arrangera en mindre utställning med ca 10 platser, på City Conference Centre i Stockholm (CCC). Till

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

PLAN- OCH BOSTADSDAGARNA 2014. Tid: 20-21 maj Plats: Folkets hus i Kiruna. Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till. Välkommen!

PLAN- OCH BOSTADSDAGARNA 2014. Tid: 20-21 maj Plats: Folkets hus i Kiruna. Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till. Välkommen! Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till PLAN- OCH BOSTADSDAGARNA 2014 Tid: 20-21 maj Plats: Folkets hus i Kiruna Välkommen! Information Anmälan senast den 11 april, anmälan är bindande. Anmäl dig

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration!

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! En dag full av kunskap och inspiration för din personliga utveckling! Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! Ta del av de

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Stadsarkitektdagarna

Stadsarkitektdagarna dagarna 2009 Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 oktober 2009 PRAKTIKFALL FRÅN Delegationen för hållbara städer Peter Örn Ordförande Malmö stad Katarina Pelin Direktör för miljöförvaltningen KTH

Läs mer

Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor!

Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor! ny ch o ap nsk u lk ful e rd Vä! ion t a pir ins Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor! Så får du medarbetarna att följa säkerhetsrutinerna! Lär dig arbeta framgångsrikt med

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Rådet för främjande av kommunala analyser, SKL Anders Norrlid Sundsvalls kommun Victoria

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 juni 2010 TALARE FRÅN Nils Oscarson Marianne Appelquist Andreas Cederlund Landstinget Östergötland

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Levande laxälvar. Program. Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015. H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar

Levande laxälvar. Program. Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015. H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar Levande laxälvar Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti 2015 H.M. Konung Carl XVI Gustaf medverkar Program Välkommen till Nationell vattenkonferens i Umeå 18-20 augusti Hjärtligt välkommen till

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Forum för familjerättssekreterare

Forum för familjerättssekreterare Forum för familjerättssekreterare Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 december 2010 LYSSNA TILL Familjerättssocionomernas Riksförening (FSR) Cecilia J Granberg Ordförande Halmstad kommun Kristina

Läs mer

Trender Forskning Teknik Debatt

Trender Forskning Teknik Debatt Trender Forskning Teknik Debatt Tid 7-8 april 2011 Plats Courtyard by Marriott Kungsholmen, Stockholm Arrangör Trender Forskning Teknik Debatt Dag 1 7 april 09.00 10.00 Registrering och kaffe 09.45 10.00

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

Drift och planering av framtidens vårdlokaler Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2011

Drift och planering av framtidens vårdlokaler Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2011 Drift och planering av framtidens vårdlokaler Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2011 TALARE Nya Karolinska Solna Anna-Karin Oscarsson Södersjukhuset Eva Tillman Locum Maria Östholm

Läs mer

INBJUDAN TILL NATIONELL KRÄFTKONFERENS. Jönköping den 27-28 november 2013

INBJUDAN TILL NATIONELL KRÄFTKONFERENS. Jönköping den 27-28 november 2013 INBJUDAN TILL NATIONELL KRÄFTKONFERENS Jönköping den 27-28 november 2013 Sveriges Fiskevattenägareförbund, Havs- och vattenmyndigheten, SLU-Aqua och Länsstyrelsen i Jönköping bjuder in till en kräftkonferens.

Läs mer

Den nya akutmottagningen 2014

Den nya akutmottagningen 2014 GÅ 4 OCH FÅ 1000 KR RABATT/PERSON Den nya akutmottagningen 2014 Byggnation Nya arbetssätt Processlösningar Framtidens akutmottagning Södersjukhuset, Locum AB Säkerhetsaspekter på morgondagens akutmottagning

Läs mer

Konfliktfri arbetsplats 2014! Lägg grunden till en konfliktfri, motiverad och social arbetsplats

Konfliktfri arbetsplats 2014! Lägg grunden till en konfliktfri, motiverad och social arbetsplats Konfliktfri arbetsplats 2014! Lägg grunden till en konfliktfri, motiverad och social arbetsplats kunskap utveckling inspiration Förändringsarbete skapa och upprätthåll en konfliktfri, motiverande och social

Läs mer

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen

Läs mer

Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning. Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén

Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning. Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning Effektivare tunneldrivning NVF 9-10 April Jan Thorén Presentation Jan Thorén Projektledare ÅF Väg och järnväg sedan 1990 J&W

Läs mer

OpenBIM effektiviserar bygg och förvaltningsprocesserna

OpenBIM effektiviserar bygg och förvaltningsprocesserna OpenBIM effektiviserar bygg och förvaltningsprocesserna BIM i en värdedriven process Tekniska Högskolan i Jönköping 17 jan 2012 Mårten Lindström och Rogier Jongeling Projektledare OpenBIM För dyrt att

Läs mer

VÅRDEFFEKTIV LOKALPLANERING

VÅRDEFFEKTIV LOKALPLANERING VÅRDEFFEKTIV LOKALPLANERING inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 augusti 2014 VÅRA TALARE Chalmers Tekniska Högskola Arkitektur Nina Ryd Docent & arkitekt Sveriges Byggindustrier Ola Månsson VD

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst Arbetsledning för Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Södermalms hemtjänst AB Sonja Gaugl Malmö stad södra innerstaden Kristina Stern TimeFinder Maria Breitholtz Söderström

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 30 november 2010 Hotel Riverton i Göteborg Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Vad

Läs mer

TILL KEMILÄRARE SOM VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS HÖSTFORTBILDNING 2008

TILL KEMILÄRARE SOM VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS HÖSTFORTBILDNING 2008 TILL KEMILÄRARE SOM VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS HÖSTFORTBILDNING 2008 Södra Cell Värö 28-29 oktober 2008 Kommentarer från tidigare fortbildningar Några kommentarer från deltagarna 2007 på

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

Modern hemtjänst i framkant CHEF I HEMTJÄNSTEN 2015. Möt det ökade behovet:

Modern hemtjänst i framkant CHEF I HEMTJÄNSTEN 2015. Möt det ökade behovet: inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 VÅRA TALARE Skönsmomodellen Åsa Swan Verksamhetsutvecklare & projektledare Karin Holmin Affärsområdeschef hemtjänst Grums kommun Cathrine Jensen

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten De nya uppdaterade nationella riktlinjerna kring strokevård och behandling vad innebär de för dig i vården av strokepatienten? Akut behandling

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

k c bä r a m m a a H Len

k c bä r a m m a a H Len Lena Hammarbäck Med det här programmet kan du välja aktivitet på övningsfältet. Branschutställarna och Storstockholms brandförsvar finns på plats hela dagen. Kontaktuppgifter Tid och plats Konferensen

Läs mer

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Inspiration Days 2015 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Handfasta tips, erfarenhetsutbyte och nätverkande Välkommen till vår användarkonferens för dig som vill lära dig mer om flexitebpms, utbyta

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Extra miljarder till infrastruktur

Extra miljarder till infrastruktur Extra miljarder till infrastruktur Ökad effektivitet i anläggnings branschen Kostnadsfritt seminarium 21 oktober 2009 Moderatorer: Effektivare infrastrukturprojekt vad ställer Stockholm stad för krav på

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Välkommen till projekt Citybanan 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef 1871 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2015 550 tåg/dygn Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet

Läs mer

Chef i socialtjänsten

Chef i socialtjänsten inspiration Därför stannar personalen hos oss så blir du en attraktiv arbetsgivare! Från virus till vi-rus! Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar,

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Projekt- och byggledare, SENSUM AB, Stockholm Arbetar idag med projekt- och projekteringsledning samt byggledning.

Projekt- och byggledare, SENSUM AB, Stockholm Arbetar idag med projekt- och projekteringsledning samt byggledning. Curriculum Vitae Peter Aldén SENSUM AB Sätraängsvägen 27 182 56 Danderyd Kompetensprofil och målsättning 20 års erfarenhet inom mark- och infrastrukturssektorn, både i rollen som entreprenör och beställare.

Läs mer

Stigbergsgaraget. Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015. www.stockholmparkering.se

Stigbergsgaraget. Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015. www.stockholmparkering.se Stigbergsgaraget Byggstart: Hösten 2013 Invigning: År 2015 www.stockholmparkering.se Stockholm växer så det knakar Mycket talar för att Stockholms stads befolkning kommer att ha nått miljonsträcket år

Läs mer

lean på ekonomiavdelningen

lean på ekonomiavdelningen inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 november 2013 VÅRA TALARE Scania CV Henrik Fellesson Group Controller Statens Servicecenter Tomas Hallqvist Chef Systemadministratör Få lean att fungera i

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 14 april 2011 Quality Hotel Globe, Stockholm Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen! Vad

Läs mer

Vattenstämman 2015, 19-20 maj, Hotell Södra Berget, Sundsvall

Vattenstämman 2015, 19-20 maj, Hotell Södra Berget, Sundsvall Vattenstämman 2015, 19-20 maj, Hotell Södra Berget, Sundsvall Anmälningsavgifter deltagare: Medlem 5600:- Ej medlem 7300:- Företagsabonnent 6000:- Värdkommun/Sundsvall/Timrå/ Nordanstig 2750:- Statliga

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer