Stockholm januari på Stockholms universitet PROGRAM ÖVERSIKT. Varmt välkomna! Maria Edlund, Henrik Lennartsson & Andreas Murray

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm 24-25 januari 2014. på Stockholms universitet PROGRAM ÖVERSIKT. Varmt välkomna! Maria Edlund, Henrik Lennartsson & Andreas Murray"

Transkript

1 Stockholm januari 2014 på Stockholms universitet PROGRAM ÖVERSIKT Varmt välkomna! Maria Edlund, Henrik Lennartsson & Andreas Murray mbj

2 En hälsning från arrangörerna Varmt välkommen till UngaVuxna-dagarna 2014! Den här gången ses vi på Stockholms universitet. Programmet löper från fredag kl 13 till lördag kl 15. Det består dels av gemensamma föreläsningar i aulan, tre på fredagen och två på lördagen. Dessutom ingår parallella programpass, två vardera dagen. De innehåller val mellan sex program. Det är mängder av ämnen, men en inte så liten andel handlar om suicid. I varje parallellt pass finns det minst ett program om suicid, och Jan Beskows föreläsning handlar om det också. Vi är glada att Karin Johannisson vill inleda med en överblick av unga vuxnas situation de senaste 100 åren. Det är också roligt att det deltar flera författare som gett ut böcker under året. Aula Magna Vi har ett föredrag från Norge och ett från Finland det gläder oss extra mycket, då vi vill hålla detta som en nordisk konferens. Båda dessa föredrag handlar för övrigt om suicid. Vi ser fram emot många besökare från våra nordiska grannländer, såsom varit fallet vid tidigare UngaVuxna-dagar. I pauserna finns utställningarna att tillgå. Där sker försäljning av böcker bl.a. Det kommer att finnas information om organisationer och verksamheter med anknytning till ämnet för konferensen: psykoterapeutiskt arbete med unga vuxna år. Det kommer också, åtminstone vid något tillfälle, finnas möjlighet att se på en kort film, ca 25 min, om en suicidnära ung vuxen. Aula Magna På fredagskvällen kan vi äta middag tillsammans på Restaurang Lantis helt nära konferenslokalerna, och vi minglar under en trevlig kväll. Den innehåller förstås även musik och dans! Lunchen på lördagen ingår i konferenspriset och är en stå-lunch i de allmänna lokalerna. Den pausen är ganska lång, en timme. Det är meningen att man ska hinna knyta ytterligare kontakter om man vill, och besöka utställningarna. Konferensen avslutas med ett gemensamt möte, där två erfarna personer diskuterar vuxenblivandets villkor idag. Konferensdeltagarna inbjuds göra inlägg. Restaurang Lantis Alla möten är ganska korta, 50 eller 60 minuter. Vi hoppas det ska kunna stimulera till intensiva och omväxlande stunder med högintressanta diskussioner och inlägg. Det vore väldigt roligt om du som jobbar inom ungavuxnaområdet vill komma! Maria Edlund, Henrik Lennartsson & Andreas Murray 1

3 Fredag 24 januari :00 14:00 Aulan Unga vuxna alltid en sårbar generation? Tidsperspektiv: Karin Johannisson, idéhistoriker, professor emeritus. Hedersmoderator: Johan Cullberg, professor emeritus, psykoanalytiker. 14:10 15:00 Parallella pass 1 1a Erfarenheter från sos-kriscentrets nyöppnade mottagning och stödmodell för suicidala ungdomar i Helsingforsområdet Camilla Djupsund, psykoterapeut, Föreningen för mental hälsa i Finland. 1b 1c 1d 1e 1f Jag törs inte men gör det ändå Martin Forster, psykolog, forskare. Besvarar läsarfrågor på dn Insidan och är aktuell med boken Jag törs inte men gör det ändå, n&k. Terapeutisk allians med unga vuxna alltid ifrågasatt. Med vinjetter från en psykoterapi med en ung man Bengt Magnusson, psykolog, psykoterapeut, bup Norrköping. Meningen i livet. Finns det något hopp? Existentiell hälsa - en outnyttjad resurs i vården av unga. Cecilia Melder, präst, teol dr, Elisabet Stenberg, verksamhetschef Unga kvinnors värn, Annelie Nilsson, socionom, sjukgymnast, psykoterapeut. Hur upptäcker man suicidala ungdomar och hur agerar man? Ludmilla Rosengren, läkare, psykoterapeut. Aktuell med boken Livet är nu! Verktyg för en enklare vardag, Vulkan. Förändringar i unga vuxna kvinnors och mäns självbeskrivningar under och efter psykodynamisk psykoterapi Andrzej Werbart, psykoterapeut, psykoanalytiker, professor vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, Lars Brusell och Alexander Widholm, psykologer vid Psykiatrisk specialistmottagning Södermalm, Stockholms läns landsting. Karin Johannisson Martin Forster (1b) 15:00 15:30 Kaffe 15:30 16:30 Aulan Att vägra mörda sig själv ett problemlösningsperspektiv på suicidalitet Jan Beskow, professor emeritus, fd vice ordförande i Suicidprevention i Väst (spiv). Moderator: David Titelman, docent, psykoanalytiker. Jan Beskow 2

4 16:45 17:35 Parallella pass 2 2a När ork, mod och tolerans ställdes på sin spets i mötet med en ung vuxen antisocial man med panikångest och relationsproblem. Om att värna möjligheten att hantera svårare psykiatriska tillstånd med psykoterapi inom allmänpsykiatrisk vård Hans Karlsson, psykolog, psykoterapeut, psykoanalytiker, Lena Möller, mentalskötare, psykoterapeut. 2b 2c 2d 2e 2f Suicidförebyggande verksamhet för unga vuxna på psykoanalytisk grund vid universitetssjukhuset i Genève Göran Kjellberg, läkare, psykoterapeut, Genève. Ensamma unga män, vilka är de? Om pojkar som inte syns eller hörs Beny Plüss, psykoterapeut, krica. Unga vuxna och deras existentiella villkor: Ensamhet, död, val, mening Margaretha Sjöberg, fil kand, psykoterapeut. Schematerapi i familjebehandling med bland andra unga vuxna Munevera Spirtovic, socionom, familjeterapeut, Helena Rosenberg, socionom, familjeterapeut, Jerome Hallard, socionom, familjeterapeut, Sektionen för familjestöd vid socialförvaltningen i Botkyrka kommun. Transference Focused Psychotherapy för unga vuxna med borderline personlighetssyndrom Sophie Steijer, läkare, psykoterapeut. Ludmilla Rosengren (1e) 17:45 18:45 Aulan Själv och tillsammans. Om anknytning och identitet hos unga vuxna Tor Wennerberg, författare, psykolog. Aktuell med boken Själv och tillsammans om anknytning och identitet i relationer, n&k. Tor Wennerberg 19:15 Middag Restaurang Lantis Föranmälan måste göras i samband med registrering till konferensen. 3

5 Lördag 25 januari :00 9:50 Parallella pass 3 3a Vad kan vi göra för att förhindra att unga tar sitt liv? Självmord hos unga: bakgrund, riskbedömning, åtgärder Ullakarin Nyberg, läkare, suicidforskare. Aktuell med boken Konsten att rädda ett liv om självmordsprevention, n&k. 3b 3c 3d 3e 3f Passion, likgiltighet och olika fenomen hos unga vuxna Bengt Sundberg, psykoterapeut. Hur skapar man ett terapeutiskt rum i en institutionell miljö? Jenny Sjöström Svebeck, psykoterapeut, Kajsa Nordström, psykoterapeut, Stina Asikainen, familjeterapeut, krica. När psykologen möter herdepojken. Om att samtala med ensamkommande ungdomar som aldrig hört talas om psykoterapi Andreas Tunström, psykolog, psykoterapeut. Multi-familjeterapi i storgrupp med flera familjer (ca 30 personer), där någon i varje familj har en ätstörning Raymond Valdes, psykoterapeut, Stockholms centrum för ätstörningar. Psykoterapi, rådgivning, själavård och bikt. Likheter och skillnader Susanne Åström, präst, psykoterapeut, lärare Hagabergs folkhögskola, Veronika Videll, präst, psykoterapeut. Ullakarin Nyberg 9:50 10:30 10:30 11:30 Kaffe Aulan Stefan Sparring Unga vuxna och droger Stefan Sparring, verksamhetschef/överläkare Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna, under många år verksam vid Maria Ungdom, Stockholm, Håkan Leifman, forskare, chef Centrum för alkohol och narkotikaforskning (can), tidigare chef för Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (stad). Moderator: Kristina Hillgren, psykolog, projektledare för Baslinjestudien om blodburen smitta hos injektionsnarkomaner i Stockholms län, Karolinska Institutet och Capio Maria. Håkan Leifman 4

6 11:45 12:45 Lunch 13:00 13:50 Parallella pass 4 4a 4b 4c 4d 4e 4f Från självkritik till Self-compassion ett nytt sätt att bemöta sig själv och andra. Speciellt fokus år Christina Andersson, psykolog, Sofia Viotti, psykolog. Aktuella med boken Compassionfokuserad terapi, n&k. Evidensstyrd vård att lägga pussel med hammare. Risker vid psykologisk behandling av tonåringar och unga vuxna Gunnar Bohman, psykolog, psykoterapeut, med dr, universitetslektor, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Att upptäcka sitt ansikte och erövra sin existens. Kliniska vinjetter och reflektioner om psykoterapi med unga vuxna med autism och psykosproblematik Henrik Lennartsson, psykoterapeut, psykoanalytiker. Spelandets psykologi. Om data-, tv- och smartphone-spel i den unge vuxnes vardag. Hur påverkas självbilden? Möjlighet till utveckling och missbruk? Per-Olov Sjöberg, psykoterapeut, krica. Utfordringer og muligheter med ungdom der har tillbakevendende suicidalitet Line Indrevoll Stänicke, psykoterapeut, psykoanalytiker, Nic Waals Institutt, Oslo. När jag lärde mig veta hut lärdomar från tre speciella pojkar. Kliniskt arbete med några autistiska ungdomar Bo Östlund, psykoterapeut, psykoanalytiker. Christina Andersson, Sofia Viotti (4a) Frank Lindblad 14:00 15:00 Aulan På spaning efter den identitet som flytt att bli vuxen 2014 Frank Lindblad, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, psykoterapeut, Björn Wrangsjö, docent i barn- och ungdomspsykiatri, psykoterapeut, psykoanalytiker. Konferensdeltagarna inbjuds göra inlägg. Björn Wrangsjö 5

VÄLKOMMEN till POMS - Habiliteringspsykologernas Yrkesförenings konferens 2011 i Södertälje med temat psykologisk behandling.

VÄLKOMMEN till POMS - Habiliteringspsykologernas Yrkesförenings konferens 2011 i Södertälje med temat psykologisk behandling. VÄLKOMMEN till POMS - Habiliteringspsykologernas Yrkesförenings konferens 2011 i Södertälje med temat psykologisk behandling. Vi habiliteringspsykologer sysslar ständigt med utmaningen att anpassa de teorier

Läs mer

8:e Familjehemskonferensen. 9 11 september 2015 Göteborg

8:e Familjehemskonferensen. 9 11 september 2015 Göteborg 8:e Familjehemskonferensen 9 11 september 2015 Göteborg V ä l k o m m e n t i l l d e n 8:e Familjehems k o n f e r e n s e n 9 11 september 2015 Anmälningsformulär hittar du på: www.goteborg.se/dalheimershus

Läs mer

Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap. Natur & Kultur Akademisk

Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap. Natur & Kultur Akademisk Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap 2015 Natur & Kultur Akademisk Bästa läsare, FOTO: EVA LINDBLAD Välkommen till den nya katalogen för kurs- och fortbildningslitteratur inom de människovårdande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 o Tydliggörandets år - verksamhet och kommunikation mot en tydligare inriktning Inledning När vi summerar 2013, ser på det vi gjort utifrån vår förenings uppgift och den plan

Läs mer

Andelen äldre med psykisk ohälsa ökar

Andelen äldre med psykisk ohälsa ökar # 22014 Utges av Sveriges Psykologförbund Andelen äldre med psykisk ohälsa ökar få erbjuds psykologisk behandling MEN det finns undantag Äldrepsykiatriska mottagningen i Mölndal: Vi ser att psykoterapeutisk

Läs mer

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV 2006 Rapport nr 1 Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök NASP 2006, 2007

Läs mer

När någon tar sitt liv. Om självmord och självmordsprevention

När någon tar sitt liv. Om självmord och självmordsprevention När någon tar sitt liv Om självmord och självmordsprevention Sjukhusbiblioteken i Värmland 2015 Att vara eller inte - : en bok om självmord (2012) Av Bo Andersson Författaren visar hur olika tider och

Läs mer

RIKSKONGRESS. Den sjätte nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention

RIKSKONGRESS. Den sjätte nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention RIKSKONGRESS Den sjätte nationella nätverkskonferensen om självmordsprevention Göteborg 14-15 november 2007 Metoder för suicidprevention Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök

Läs mer

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling TEMA: Diskriminering och kränkande behandling Det gäller 1 av 5! På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans tar vi upp frågan

Läs mer

SFT Svensk. Familjeterapi Nummer. Södra Sveriges Familjeterapiförening bjuder in till Rikskongress i oktober. Välkommen till Ystad!

SFT Svensk. Familjeterapi Nummer. Södra Sveriges Familjeterapiförening bjuder in till Rikskongress i oktober. Välkommen till Ystad! SFT Svensk Familjeterapi Nummer 3/2013 Södra Sveriges Familjeterapiförening bjuder in till Rikskongress i oktober. Välkommen till Ystad! Svensk Familjeterapi Nr 3 2013, årgång 24 Issn 100 3421 Utges av

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

Suicidpreventiva dagen 2011

Suicidpreventiva dagen 2011 Suicidpreventiva dagen 2011 Karolinska Institutet 2012 NASP - Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa. NASP är sedan 1993 Stockholms läns landstings och sedan 1995 statens expertorgan för suicidprevention.

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

personalen kommer i kläm

personalen kommer i kläm Nr 1 januari 2011 Årgång 5 Skandinavisk Sjukvårdsinformation Björn Wrangsjö personalen kommer i kläm Grundteam runt barn i psykiatrin raseras sid 20 Belönande att minska i vikt. Enligt Mandometoden har

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

TEMA: Vad gör psykiatrin med psykiatern?

TEMA: Vad gör psykiatrin med psykiatern? Tidskriften för Svensk Psykiatri #1 Tidskrift för Svenska Psykiatriska Föreningen, Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen - Mars 2010 TEMA: Vad gör psykiatrin

Läs mer

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län

Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län 1 Hej, och välkommen till Psykiatrin i Örebro län Att se människan. Och att alltid hitta en lösning för var och en... INNEHÅLL SIDA Innan vi ses 4 Möt några av oss 6 Psykiatrins tio förhållningssätt 8

Läs mer

Unga som skadar sig genom sex

Unga som skadar sig genom sex Unga som skadar sig genom sex Linda Jonsson och Åsa Lundström Mattsson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2012 Unga som skadar sig genom sex Linda Jonsson Åsa Lundström Mattsson Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Läs mer

JAG VILL LEVA, MEN INTE SÅHÄR. Första året med Självmordsupplysningen

JAG VILL LEVA, MEN INTE SÅHÄR. Första året med Självmordsupplysningen JAG VILL LEVA, MEN INTE SÅHÄR Första året med Självmordsupplysningen INNEHÅLL 1. Inledning... 3 2. Självmordsupplysningens utformning... 4 Vid hot om självmord... 6 3. Vad säger man i chattarna?... 7 Om

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 2 NOVEMBER 2013 PSYKISK HÄLSA Missa inte DEPRESSION Hur kan man hitta vägen ut ur en depression? KOM IGEN! UNGDOMARS VÄG FRÅN DEPP

Läs mer

Dokumentation från konferensen "Förskola för nationella minoriteter"

Dokumentation från konferensen Förskola för nationella minoriteter 1 (19) Dokumentation från konferensen "Förskola för nationella minoriteter" Konferensen arrangerades av Länsstyrelsen i Stockholms län, Sametinget och Eskilstuna kommun och hölls på Plaza hotell i Eskilstuna

Läs mer

Äntligen är det dags!

Äntligen är det dags! Äntligen är det dags! Ingen har väl missat att SFÖ fyller 25 år i år? Det ska vi fira med en oförglömlig jubileumskonferens! Det fullspäckade programmet bjuder på intressanta, lärorika och utvecklande

Läs mer

VÅREN KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS

VÅREN KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS VÅREN 2015 KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS KALENDARIUM Januari 7 Frälsarkransens mystik, Martin Lönnebo 20 8 Högmässa som motkultur

Läs mer

Två nya butiker och fler på gång

Två nya butiker och fler på gång Nr 3 2013. Redaktör: Kajsa Jernqvist, telefon: 0520-65 95 40 Skribent: Pernilla Fredholm Grafisk form: Susanne Samuelsson Ansvarig utgivare: Lena Palm nyhetsbrev Näringsliv nyhetsbrev för näringslivet

Läs mer

Manuskript inför publicering. Får ej spridas eller kopieras utan angivande av källa.

Manuskript inför publicering. Får ej spridas eller kopieras utan angivande av källa. Författare: Eva Kjellberg BUP Gällivare sjukhus Telefon: 0970 19 447 eva.kjellberg@nll.se Manuskript inför publicering. Får ej spridas eller kopieras utan angivande av källa. FÖRORD Detta är en sammanställning

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

Sex och samlevnad i en ny värld

Sex och samlevnad i en ny värld Sex och samlevnad i en ny värld Ett projekt för ensamkommande flyktingungdomar mansmottagning Projektet Sex och samlevnad i en ny värld är ett samarbete mellan: - Lafa enheten för sexualitet och hälsa,

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2012 Hon överlevde - mot alla odds Hjärnkraft har träffat Camilla Westerdahl som efter olyckan ansågs vara icke rehabiliteringsbar. Nu

Läs mer