Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt?"

Transkript

1 Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Inbjudan och program Nationell konferens om barnets rättigheter Eskilstuna 4-5 februari 2009 Arrangörer:

2 Inbjudan & Program Välkommen att delta i en konferens som fokuserar på offentliga verksamheters ansvar för förverkligandet av FN:s konvention om barnets rättigheter. Genom tillkomsten av konventionen har barns och ungas situation kommit på den politiska agendan. Är barnets rättigheter en politisk vision med en tydlig politisk viljeinriktning, eller begränsas tillämpningen till en allmän välvilja mot barn? Hur kan myndigheter, landsting, regioner och kommuner vässa sig för ett hållbart och effektivt arbete med barnets rättigheter? Vilka ytterligare ansträngningar är nödvändiga? Konferensen inleds av Göran Hägglund, socialminister och ansvarigt statsråd för barnrättsfrågorna. Konferensen riktar sig till förtroendevalda & chefstjänstemän i kommun, landsting/region, myndigheter och departement. Verksamhetsföreträdare med uppdrag och engagemang i frågorna, universitet/högskolor samt andra intresserade. Priset för konferensen är 1800:- (exkl moms). Anmälan görs via webbplatsen I anmälningsformuläret bokar man också logi om man är intresserad av det. Konferensens samordnare är Monica G Wallin, frågor som rör programmets innehåll besvaras av Monica på Frågor av praktisk art om konferensen, logi, ekonomi besvaras av Elisabeth Hofmann, på tel eller e-post Varmt välkommen till Eskilstuna 4-5 februari 2009! Arrangörer: I samarbete med:

3 PROGRAM Onsdag 4 februari 2009 Tema: Välgörenhet för barn eller medborgerliga rättigheter - offentlig sektors ansvar för barnets rättigheter 9.45 Inledning Erik Mattsson, moderator Välkommen till konferensen! Ylva G Karlsson, landstingsråd, Landstinget Sörmland Barnpolitiken en politik för barnets rättigheter Göran Hägglund, socialminister En ungdomsreflektion på rätten till skydd och rätten till delaktighet Anton Abele, student och debattör Convention on the Rights of the Child - achievements and challenges for Sweden Jaap Doek, professor emeritus i juridik och medlem av FN:s kommitté för barnets rättigheter Lunch Europarådets barnrättsstrategi - provision, protection och participation Per Sjögren, EU-ambassadör i Europarådet Barnkonventionen - lag eller inte? Reflektioner från Norge Unga är inte framtiden, unga är nu! Om svårigheter och möjligheter med unga som resurs i beslutsfattande. Maja Frankel, författare till boken Vår förbannade rätt, styrelseledamot i svenska Unicef Kaffe & mingel i utställningshallen Rundabordssamtal Barns och ungas rättigheter är i stor utsträckning beroende av de beslut som fattas i myndigheter, kommuner och landsting. Hur kan det offentliga Sverige bli bättre på att tillämpa och tillgodose rättigheterna? Anton Abele, student och debattör Maja Frankel, författare och ledamot Unicef Walburga Habsburg Douglas, riksdagsledamot Fredrik Malmberg, tillträdande Barnombudsman Ingrid Söderlind, Institutet för Framtidsstudier Ingela Thalén, ordförande Stiftelsen Allmänna Barnhuset Moderatorn sammanfattar och avslutar dagen Middag och underhållning med Tor & David En show med Tor & David där alla spelar roll. Med reservation för ev. förändringar i programmet.

4 PROGRAM Torsdag 5 februari 2009 Tema: Barnets rättigheter inom ledning och styrning - mötet mellan teori och praktik 8.30 Moderatorn inleder dagen Barns rätt till hälsa och välfärd Staffan Janson, professor i folkhälsovetenskap, barnläkare samt vetenskaplig ledare vid Barnrättsakademin Barnets rättigheter i utbildningsväsendet ett styrmedel för tillämpning Solveig Hägglund, professor i pedagogik och prodekanus vid estetisk filosofiska fakulteten, Karlstads universitet Kaffe och mingel i utställningshallen Parallella seminarier om konventionens krav på offentlig verksamhet Lunch Parallella seminarier om konventionens krav på offentlig verksamhet Paus Ansvar, hållbarhet och resultat! Barnombudsmannen refekterar Fredrik Malmberg, tillträdande Barnombudsman Moderatorn och arrangörerna summerar och avslutar konferensen Avslutningskaffe Med reservation för ev. förändringar i programmet.

5 SEMINARIER Tema: Konventionens krav på offentlig verksamhet OBS! Varje seminarium äger rum två gånger. Seminarium 1 Artikel 3 och 12 Relationen mellan barnets rätt att komma till tals och barnets bästa i rättsprocessen Barnkonventionens tillämpning i rättsprocessen är en komplex fråga. Inte sällan görs parallella utredningar som tar sin utgångspunkt i olika professioners perspektiv och ger olika resultat. Hur skulle en utredningsstandard i vårdnads- och LVUmål påverka möjligheten för rättsväsendet att leva upp till barns och ungas rättigheter? Anna Kaldal, doktorand i processrätt Juridiska institutionen, Stockholms universitet Sektionen för Rättspsykiatri, Karolinska Institutet Seminarium 2 Artikel 4 och 6 Barnets rättigheter i kommunalt välfärdsarbete preventivt och gränsöverskridande arbete PROG-projektet: Preventivt och gränsöverskridande arbete för samplanering, sambudgetering och uppföljningsarbete i syfte att främja hälsa hos, och skapa skydd för, barn och unga. Jan E Persson & Ulrika Westrup Institutet för service Management, Lunds universitet Seminarium 3 Artikel 4 och 42 Folkrätt för barn - ett pedagogiskt åtagande? Kunskapsprocesser och implementering i ett regionalt exempel. Forskning om arbetet med barnets rättigheter i en offentlig verksamhet. Elizabeth Englundh, socionom och fil dr i pedagogik Monica Gustafsson Wallin, strateg för barnrättsfrågor, Landstinget Sörmland Seminarium 4 Artikel 2, 3 och 4 Barnets rättigheter Politisk vision och vardag Inom svensk politik har vi varit bra på att löpande bygga upp och etablera nya politikområden. Resultatet är en välfärdsmodell där vi ska tillgodose många intressen och behov. Hur kan vi se till så att barnrättsfrågorna inte blir en sektorsfråga, utan tillämpas som en naturlig del av denna helhet? Johnny Andersson, fd kommunalråd i Örebro Stig Montin, professor i statskunskap, Örebro universitet Seminarium 5 Artikel 3 och 4 Aktiv prioritering av barnets rättigheter, till det yttersta av tillgängliga resurser? För att arbetet med barnkonventionen ska vara framgångrikt behövs ett systematiskt arbetssätt. Via erfarenheter från ett utvecklingsarbete där revisorer har använts visar vi hur barnkonventionen ska kunna genomföras i praktiken. Kenneth Ljung, Barnombudsmannen Tove Strömberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Seminarium 6 Artikel 12 och 42 Barns och ungas rätt till inflytande och delaktighet särintresse eller kommunal framgångsfaktor? Sedan början av 90-talet har Porsgrunns kommun på ett systematiskt sätt arbetat för att involvera barn och unga i kommunens planerings- och beslutsprocesser. Hur har detta arbete skett och vad har resultatet blivit? Kjell Lillestöl, uppväxtkoordinator Porsgrunn, Norge Välkommen!

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Barnkonventionens status. En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag. Rebecca Stern & Martin Jörnrud

Barnkonventionens status. En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag. Rebecca Stern & Martin Jörnrud 1 Barnkonventionens status En utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag Rebecca Stern & Martin Jörnrud 2 Innehåll OM RAOUL WALLENBERGINSTITUTET Raoul Wallenberginstitutet för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

Barns och Ungas rätt i vården

Barns och Ungas rätt i vården Barns och Ungas rätt i vården Maja Söderbäck (Red.) Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2010:3 Barns och ungas rätt i vården Maja Söderbäck Redaktör 1 Barns och Ungas rätt i vården ISBN 91-86678-04-3 Stiftelsen

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget K O M M E K D I T T F Ö N S T E R M O T F R A M T I D E N Strategi Budget Verksamhetsutveckling Försäkring Analys kommek 2014 Framtid malmömässan 20-21 augusti Bokföring Vision Pension Finansiering IT

Läs mer

Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors

Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors Innehåll Förord 5 Sammanfattning 7 Inledning 11 FN:s konvention om barnets rättigheter 15 Delaktighet 17 En lägesbeskrivning av barns delaktighet på kommunal

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet från projektet Egen växtkraft Lyssna på oss! Bättre stöd när barn och ungdomar

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd foto omslag Matton, sid 4 Matton och Ingram tryckeri Edita Västra Aros 2008 text Per Lindberg, Jupiter och Kjerstin Bergman grafisk form Marie Edström

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan!

Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan! Pressinbjudan Välkommen att delta i en konferens om att vara någon - att bli sedd i skolan! Tid: Start 09.30 den 30 augusti. Avslutning den 31 augusti klockan 14.30 Plats: Pite havsbad Du är välkommen

Läs mer

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare När Barnkonventionen blir lag Förberedande frågor till beslutsfattare Snart är Barnkonventionen lag Regeringen har gett besked om att Barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Den här foldern är till för

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

Välfärdskonferensen 2012

Välfärdskonferensen 2012 Välfärdskonferensen 2012 Nya behov ny välfärd genom samverkan Göteborg den 14-16 november En konferensrapport av Runo Axelsson Susanna Bihari Axelsson 1 INTRODUKTION Den 14-16 november anordnade Samordningsförbundet

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer