Dimensioner. Hotade kattdjur räddas. Järnmalmen tvingar kiruna att flytta Sid 12. inom grundläggning Sid 7. Reportage från Nordens Ark Sid 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dimensioner. Hotade kattdjur räddas. Järnmalmen tvingar kiruna att flytta Sid 12. inom grundläggning Sid 7. Reportage från Nordens Ark Sid 4"

Transkript

1 Nya Dimensioner En tidning från BE Group Sverige AB u Nr BE Group blir bredare inom grundläggning Sid 7 Järnmalmen tvingar kiruna att flytta Sid 12 Nyvalsat rakt in i verkstaden Sid 6 Hotade kattdjur räddas Reportage från Nordens Ark Sid 4 Rostfria rör till miljöprojekt Sid 8 HR med kundfokus Sid 10

2 Ledare När ljuset återvänder Vårsolen tittar fram, det börjar spricka upp i naturen och hammarslag kan höras från närliggande villaträdgårdar. Med våren kommer lusten att bygga! Även marknaden är på väg tillbaka, visserligen inte lika snabbt som den föll i slutet av 2008, och utvecklingen är inte i alla delar helt stabil, men allt fler tecken tyder på att återhämtningen är inledd på allvar och att vi har lämnat botten en bit bakom oss. BE Group är något av en konjunkturbarometer vi märker tidigt i våra affärer och i våra lager hur konjunkturvindarna blåser. Sett ur ett globalt perspektiv är efterfrågan på stål stark och växer sig starkare. Asien är det starkaste dragloket och detta för med sig att priserna på stål och metaller stiger över hela linjen. Det gäller för såväl skrotbaserat som för malmbaserat material. Stål- och metallverkens orderböcker börjar bli välfyllda, vilket ger längre ledtider. Under lågkonjunkturen drog producenterna ner sin kapacitet och när efterfrågan nu ökar blir det trångt i dörren. På sidan 10 skriver BE Groups inköpsdirektör Per Horstmann mer om hur marknaden utvecklar sig. BE Group har nyligen bytt affärssystem och vi har haft inkörningsproblem. Detta har dessvärre fått konsekvenser när det gäller våra leveranser och vår förmåga att ge snabba besked. Detta beklagar vi verkligen och det kommer tyvärr ytterst olägligt, just när vi alla är upp väg upp ur en djup konjunktursvacka och då efterfrågan ökar. Vi gör så klart allt som står i vår makt för att upprätta en normal funktionalitet i vårt systemstöd och det tycks faktiskt som om att läget är stabilare och att det nu börjar fungera bättre. I anslutning till detta vill jag tipsa om intervjun med vår HR-chef Petra Fransson på sidan 8. Hon berättar bland annat om hur hårt våra medarbetare kämpar för att kunderna ska få det som de har beställt citerat från Petra: Vi har sedan länge Ansvarig utgivare: Stefan Eklund Redaktör: Jens Karlsson en speciell BE-anda här med en stor lojalitet gentemot våra kunder. När lågkonjunkturen slog till med överraskande stor kraft för ett och ett halvt år var det ett måste att möta inbromsningen med en intensiv kundbearbetning. Mitt budskap är att BE Group nu och framöver ska satsa ytterligare på att bli ett ännu mer proaktivt och marknadsnära bolag, och vi ska synas mer på fältet. Samtidigt genomför vi nu en omorganisation där vi bland annat stärker upp produktorganisationen, alltså de medarbetare hos oss som är produktspecialister, och vi avsätter dessutom resurser för att ännu bättre kunna serva våra nyckelkunder. Det är oftast med små steg man blir bättre Trevlig läsning och trevlig vår! Adress: BE Group Sverige AB Box Malmö Tel Fax Stefan Eklund VD BE Group Sverige AB Vi ska synas mer på fältet framöver. Produktion: Björn Lundquist AB, Malmö Tel E-post: BE Group Sverige AB i korthet BE Group Sverige AB ingår i koncernen BE Group, ett ledande handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt och aluminium med verksamhet i norra, centrala- och öst ra Europa. Som företag fristående från producenter erbjuder BE Group värdeskapande leveranser och vidareförädling av stål, rostfritt stål och aluminium. Kunderna återfinns främst inom bygg- och verkstadsindustrin. Med säljkontor samt lager- och produktionsanläggningar strategiskt placerade i Sverige har BE Group en helhetslösning för att leverera produkter och tjänster. Ambitionen är att spara tid, kostnader och kapital för kunderna och därigenom öka deras konkurrenskraft. BE Group har ett brett sortiment av handelsstål, rör, specialstål, armering, rostfritt stål och aluminium. Förutom ett sortiment av tusentals olika produkter från världens ledande producenter kan BE Group erbjuda skräddar sydda produkter och produktionsservice för att tillgodose kundernas specifika krav, hjälpa dem att hålla processtider så korta som möjligt och optimera sina produktionskostnader. Exempel på produktionsservice: Kapning och sågning av stål, rostfritt och aluminium Blästring och målning Kapning, borrning, gradning och gängning (integrerad produktionslinje) Gasskärning Klippning och spaltning Inläggningsfärdig armering (ILF). 2

3 Positiva Framtidsutsikter Runda kallformade konstruktionsrör snart i lager Anrika Nöjesteatern i Malmö var platsen för BE Groups bolagsstämma 27 april. Den scen som beträtts av mången scenpersonlighet som exempelvis Jan Malmsjö och Eva Rydberg, intogs denna dag av BE Groups koncernchef Lars Bergström. Han kunde glädja närvarande aktieägare med positiva framtidsutsikter. Marknaden återhämtar sig och Jonas Isgren, aktieägare och anställd. Styrelseledamoten Lars Spongberg tillsammans med Matti Tiira, VD för BE Group Finland. BE Groups utlevererade tonnage ökar. Rörelseresultatet för det senaste kvartalet förbättrades. På den svenska marknaden noterar vi en successiv ökning i efterfrågan. I Finland har vi glädjande nog sett en markant efterfrågeökning i slutet av första kvartalet, främst från kunder inom verkstadsindustrin. Rigmor och Arne Johansson, hoppfulla aktieägare som tror på en ljus framtid för BE Group. Carl-Erik Ridderstråle, styrelseordförande för BE Group. Marknaden för kallformade runda konstruktionsrör växer. För att möta en allt större efterfrågan kommer BE Group nu att lagerlägga kallformade runda konstruktionsrör, KCKR, i stålsort S355J2H. De runda kallformade konstruktionsrören har blivit allt populärare hos arkitekter och konstruktörer av framförallt estetiska skäl. De kallformade konstruktionsrören tar till stor del över den roll som de varmformade Runt och kallformat snart i lager, säger Paul Johansson. konstruktionsrören haft i vårt lagersortiment. Därför fasar vi ut de varmformade konstruktionsrören, säger Paul Johansson, produktchef rör på BE Group. I ett första skede kommer BE Group att lagerlägga ett 30-tal artiklar i varierande dimensioner och tjocklekar. Mer information om kommande lagersortiment publiceras på BE Groups webbplats samt i nästa nummer av Nya Dimensioner. Många lovande affärsmöten under nordbygg Nordbygg 2010 på Stockholmsmässan lockade hela besökare. BE Group Sverige mötte upp med fokus på byggstål och armering. Magnus A Johansson, affärsutvecklare inom BE Group Sverige, är positiv till utfallet. Att ställa ut på Nordbygg var ett bra sätt att nå ut med vårt varumärke och våra budskap till branschen. Vi möte ett flertal mycket intressanta företag som vi nu knyter affärsrelationer till. Vårt erbjudande är uppenbarligen intressant och lockande för dessa aktörer som spänner över hela byggnadsprocessen. Även BE Groups partners deltog i montern under mässans fyra dagar: Haucon (byggprodukter 3 för betong, armering och formsättning), Peikko (ingjutningsgods), Alucrom (korrosionsskydd, blästring och rostskyddsmålning) samt Jiwe (varmförzinkning). Vi marknadsförde gemensamt våra produkter och lösningar och profilerade mervärdet som ligger i vårt samarbete, säger Magnus A Johansson. Balkgolf hos BE Group en nyhet för de flesta som besökte Nordbygg.

4 Nordens ark räddar hotade djur Grönfläckig padda. I år skulle ökningen av antalet hotade djurarter i världen avta. Så blev det inte. Allt fler arter riskerar att försvinna. Nordens Ark i Bohuslän kämpar emot denna oroande utveckling genom att med avel, uppfödning och återinplantering rädda utrotningshotade djur som tigrar, l eoparder, pilgrimsfalkar, berguvar och många andra arter. BE Group samarbetar med Nordens Ark sedan 15 år. I hela världen finns det bara en handfull anläggningar som jobbar som Nordens Ark. Det här är ingen vanlig djurpark, även om det finns massor av djur att titta på. Nordens Ark arbetar sedan tjugo år för att rädda och bevara hotade djur. Med hjälp av betalande besökare om året, sponsorer, faddrar, donationer och intäkter från konferenser, skogs- och jordbruk samt ett 90-konto lyckas man göra en betydelsefull insats för hotade djurarters överlevnad. Biologen och VD:n Lena M Lindén har varit med från Nordens Arks tillblivelse. Hon berättar gärna om Nordens Arks starka förtroendekapital och goda internationellt anseende som gör det attraktivt för näringslivet att ställa upp som sponsorer. Kronprinsessan Victoria är verksamhetens högsta beskyddare. Lena M Lindén berättar också gärna om de över 100 arter och raser som finns på Nordens Ark. Vi har nordiska däggdjur, fåglar, amfibier, insikter. Vi har hotade nordiska lantraser av kor, getter, grisar, hönor som inte är lönsamma i dagens lantbruk men som är mycket tåliga och kan gå ute året runt och hjälpa till att hålla landskapet öppet. Vi har exotiska vilda däggdjur, fåglar, insekter och amfibier och vi har tropiska amfibier. Vi håller dem här, föder upp dem, avlar och återinplanterar när så är möjligt när hotet är borta. Pilgrimsfalk, berguv och stork Det finns många exempel på lyckade återinplanteringar. Ett sådant är pilgrimsfalken. Nordens Ark har fött upp 130 fåglar som sedan släppts ut. Andra exempel är berguv och stork. Ett annat spännande åtgärdsprogram gäller den hotade vitryggiga hackspetten. De mest spektakulära djuren på Nordens Ark är förstås de stora kattdjuren: amurtiger, amurleopard och snöleopard. Här finns även lo, vildkatt, järv och varg. När vi besöker anläggningen går vi förstås först till de stora vackra amurtigrarna en hona och en hanne. Vi guidas av Nordens Arks fotograf Tom Svensson, som även arbetar med marknad, it, webb och press. Tom kan låta som en tiger och lyckas locka till sig honan för en kort pratstund, innan hon drar sig tillbaka för en middagslur. Se så hon rör sig precis som katten vi har hemma! Men jag skulle inte gå in och klia den här katten på magen... Tre män och en rysk amurtiger: BE Groups Ronnie Osbeck tillsammans med Tom Svensson och Hans Håkansson från Nordens Ark. Kurser i att fotografera vilda djur Toms många bilder har rönt stor uppmärksamhet och han arrangerar regelbundet populära veckoslutskurser i den svåra konsten att fotografera vilda djur. BE Group har bidragit till verksamheten på Nordens Ark under många år genom leveranser av stål till exempelvis tiger- och leopardhägn samt stora mängder armering till anläggningens lantgård. Anläggningarna längs den drygt 3 km långa promenadvägen har uppförts av Hans Håkansson som är byggnadsansvarig på Nordens Ark. 4

5 Amurtiger. Järv. Lappuggleungar. Strömstad Snöleoparder på Nordens Ark. Foto: Tom Svensson/Nordens Ark Nordens Ark Tanumshede Lena M Linden, VD för Nordens Ark. Nordens Ark ligger längst in i den vackra Åbyfjorden, 20 km från Smögen och Kungshamn vid väg 171 och cirka 12 mil norr om Göteborg. Från Göteborg: Tag E6 mot Oslo, efter Munkedal är det skyltat. Anläggingen är öppen varje dag, året runt och här finns ett hotell för övernattande gäster. Åk hit och möt: Hotade nordiska gamla lantraser. Hotade vilda nordiska däggdjur, fåglar, reptiler, amfibier och insekter. Hotade exotiska vilda däggdjur, fåglar och amfibier. Hotade tropiska reptiler och amfibier. Läs mer på Kungshamn Lysekil Munkedal Uddevalla Stenungsund Skärhamn Kungälv Göteborg Lo. Varg. 5

6 Nyvalsat Rätt in i verkstaden Tack vare brett kontaktnät och väl utvecklad finger toppskänsla fann Magnus Johansson på BE Group snabba valsningar och rätt pris åt stålbyggaren Contiga. Han är produktchef för långa stålprodukter och är bra på att hitta de bästa logistiklösningarna. Det handlar om stombyggaren Contiga i Norrtälje som fått i uppdrag att leverera en rejäl stålstomme på uppåt 750 ton till Ikano Retail Center i Västerås. Det är ett stort köpcenter som Skanska bygger vägg i vägg med det nya stora Ikeavaruhuset i Västerås. Peter Hansson på Contiga är projektledare för Ikanohuset: Det är vårt största rena stålobjekt på många år och vi tillverkar allt i vår fabrik här i Norrtälje. Det är ett tidspressat projekt, där vi levererar färdiga Möte i stålverkstaden: Anders Eriksson, BE Group, och Tomas Johnsson, Contiga. svetsade bitar som Skanska monterar. Vi handlar upp allt stål i konkurrens och BE Group var billigast på framför allt balk. Bästa logistiklösningen Magnus Johansson på BE Group betonar behovet av att agera snabbt när förfrågan kommer. Dröjer man med svaret blir man obönhörligen frånkörd av konkurrenterna. Det gäller att kunna marknaden för att snabbt få fram bästa logistiklösningen, hitta de rätta valsningarna och komma ner i pris. Det går inte att bara plocka från lagerhyllorna. Ofta landar vi i kombinationsaffärer där vi även utnyttjar lagerhållare i Europa eller letar upp spotpartier. Magnus Johansson, produktchef med fingertoppskänsla. Många affärsmöjligheter Snabbheten när det kniper är vår styrka, plus att vi har ett brett kontaktnät och kan skifta leverantör beroende på prisnivåer och valstider, säger Magnus Johansson. Att ha många leverantörer ger många möjligheter att göra affärer. Ena veckan kanske det är tyska lagerhållare som är bäst bra att handla från, nästa vecka väljer man en valspost i stället. Finner man ledig plats i en valsning kan man få produkterna väldigt snabbt. Sedan Magnus Johansson fört offertarbetet gentemot Contiga i hamn tog Anders Eriksson över det dagliga kundansvaret. Anders är byggsäljare på BE Group i Norrköping. Det är spännande att arbeta med ett så stort objekt. Det gäller att jobba nära kunden, ge löpande information och lösa problem på vägen mot slutleverans. Daniel Eriksson är projektchef på Contiga. Det här är vad han vill se hos en bra stålleverantör: Priser och tider är avgörande och det gäller att kunna erbjuda flexibla varianter på valsningar det är det som ger bäst ekonomi i slutändan. Kontakta Magnus Johansson för att få reda på mer om BE Groups erbjudanden inom långa stålprodukter Magnus Johansson,

7 BE Group blir bredare inom grundläggning BE Group Sverige gör en framryckning inom produktområdet grundläggning. Contigas Peter Hansson och Daniel Eriksson framför en nyvalsad leverans från BE Group. Contiga kan prefab Contiga utvecklar, konstruerar, tillverkar, och monterar prefabricerade stål- och betongkonstruktioner. Contiga har en konkurrensfördel i att kunna erbjuda betonghåldäck, väggelement och stålkonstruktioner från egen fabrik. Företaget började som en smidesverkstad och gjorde tidigt succé med ett eget system av bärande stommar, bland annat till SAS huvudkontor i Frösundavik. Under tidigt 1990-tal arbetade Contiga även i Norge. Stora jobb i Norge var Gardemoen flygplats och Nya Hospitalet. Contiga verkar numera nästan uteslutande i Sverige och har på senare år byggt en rad större projekt som Stockholm Waterfront, Kv. Paradiset, Kungsbrohuset och Nacka Forum. Contiga AB är helägt av den norska koncernen Contiga A/S. Ett landmärke i Västerås Från att tidigare mest ha handlat om försäljning av spont direkt från valsverk, kan vi nu även erbjuda ett brett sortiment från lagerhållare med korta leveranstider. Därutöver erbjuder vi nu även ett sortiment av foderrör för grundläggning samt kompletta stålkärnor med gängning, rillning, distanser och tryckfördelningsplattor. Det säger Anders Eriksson på BE Group i Norrköping. Han bildar tillsammans med Thomas Anderberg i Malmö och Dick Boström i Göteborg en specialgrupp som tagit ansvar för försäljningen av grundläggningssortimentet. n Spont från nyvalsning/ stålverk Spontprofiler: AZ, AU, PU, VL och PZC. Standard stålsorter S270 GP och S355 GP även stålsorterna S320 GP, S390 GP, S430 GP finns att tillgå. Fördelar vid köp från nyvalsning: Pris, exakta längder, optimerad kvantitet samt frakter. Lager eller nyvalsat, välj det som passar bäst, säger Anders Eriksson om BEs grundläggningssortiment. n Spont från lager Spontprofiler: VL och PZC. Standard stålsorter: S270 GP, S355 GP. Hörnlås. GEWI stag med tillbehör. Bästa prisförutsättningar nås vid leverans av hel bil. Fördelar vid köp från lager: Kort leveranstid, lätt tillgängligt, flexibelt. n Stålkärnor Kompletta stålkärnor inklusive API-gängning, rillning, plast/gummidistans och gasskurna tryckfördelningsplattor. Material från nyvalsning eller lager. Stålsort S355J2. Lagerlängder 6 eller 8 meter. n Grundläggningsrör Rör för grundläggning (foderrör). Stålsort S355J2H, 3 eller 6 meter. Fasning 30 i ena eller båda ändarna. Leverans antingen från nyvalsning eller från lager. I anslutning till Ikeas omlokalisering i Västerås bygger Ikano Retail Centres ett regionalt shoppingcenter på kvm strategiskt nära E18. Ikano Fastigheters totala fastighetsinnehav uppgår till kvm fördelat på bostäder, detaljhandel och kontor. Ikano Retail Centres ägs gemensamt av Ikano Fastigheter och IKEA. För mer information om BE Grundläggning, kontakta: Anders Eriksson, Thomas Anderberg, , Dick Boström, , 7

8 Marknadsanalys Prisrally! Ren energi ur vattnet De senaste tre månaderna har präglats av en betydande återhämtning. Stålverkens försäljningspriser skjuter i höjden och leveranstiderna ökar. Bakgrunden till detta är att priserna på råvarorna har stigit våldsamt, vilket har tvingat stålverken att ta mer betalt för sina produkter. Järnmalmen har stigit omkring 100 procent jämfört med förra året och koksen likaså. Järnmalmspriserna förhandlas nu kvartalsvis och ytterligare prisökningar förväntas. Skrotpriset ökade med över 80 procent från slutet av förra året innan det nu kom en reaktion och priset föll tillbaka något. Samtidigt har efterfrågan från slutkunderna i Europa tagit fart under våren, kanske inte i paritet med de stora prisökningarna, men ändå en hel del. Dessutom påverkas priserna i hög grad av den starka globala efterfrågan. Priserna kan inte hålla sig på en låg nivå i Europa när de ökar kraftigt i resten av världen. Miljöteknikföretaget Malmberg har en välfylld orderbok och projektledarna Göran Jonasson och Ola Knutsson har fullt upp. En stor energianläggning för Arlanda flygplats och en smart reningsanläggning i Norge är två projekt där BE Groups Marie Strandqvist deltagit med rostfria leveranser. Prisökningarna har än så länge inte fått fullt utslag. Det finns en viss tidsförskjutning både när priserna faller och när de stiger. Hittills har stålproducenternas priser skjutit i höjden, men eftersom leveranstiderna är långa är det först på senare tid som de ökade priserna har drabbat slutkunderna. Under maj och juni kommer stora höjningar att slå igenom och fortsättning lär följa efter semestern. Vad som händer senare i år råder det olika uppfattningar om. En del analytiker tror att priserna kommer att plana ut eller till och med att falla något medan andra tror att priserna, styrkta av industrins återhämtning, kommer att fortsätta upp under en följd av år. Per Horstmann Inköpsdirektör BE Group När BE Groups Marie Strandqvist med 30 års erfarenhet av rostfritt tog över kundansvaret för Malmberg i skånska Yngsjö, då kastades hon in i intensiva förberedelser för stora energiinstallationer på Arlanda flygplats. Det handlade om kyl- och värmeförsörjning som utnyttjar världens största energi lager i Brunkebergsåsen under flygplatsen. Göran Jonasson på Malmberg: Elva stora brunnar på flygfältet suger upp respektive trycker ner vattnet till en stor sjö som finns innesluten i rullstensåsen (en så kallad akvifär). Kallt vatten kyler byggnaderna på sommaren. På vintern vänder man systemet och värmer byggnader och flygplanens uppställningsplatser. Det är i och för sig inget nytt att ta energi ur marken, men det var spännande att arbeta med världens största akvifär. Energivinsten är stor: 19 GWh eller den årliga energiåtgången för två tusen villor. Malmbergs åtagande var att leverera borr- och pumputrustning och värmeväxlare samt knyta ihop det gamla systemet med det nya under stor tidspress. Det här uppdraget krävde stora mängder rostfritt i form av rör och rördelar. Akvifären under Arlanda flygplats världens största energilager! 8

9 Miljösamarbete med rostfria förtecken: BE Groups Marie Strandqvist vid Yngsjö havsbad tillsammans med Göran Jonasson och Ola Knutsson från Malmberg. Femte generationen När smedmästaren Jöns Mattisson- Malmberg borrade sin första brunn med en metod han själv uppfunnit, lade han grunden till en av Sveriges ledande och mest framgångsrika verksamheter inom vatten och energi. 140 år senare är det hans ättlingar i fjärde och femte generationen som äger och driver bolaget. Malmberg är ett svenskt miljöteknikföretag med uppdrag både på den svenska och på den internationella marknaden. Det är ett familjeföretag i femte generationen som arbetar inom vattenrening, biogas, geoenergi, borrning och miljöhantering. Malmberg har 135 anställda och omsatte 288 miljoner kronor Huvudkontoret ligger i Yngsjö strax utanför Åhus. Malmberg Original är ett bordsvatten som hämtas ur en urtidskälla 200 meter under under Malmbergs egendom i Yngsjö. Vattnet är över år gammalt och är därmed det äldsta svenska mineralvattnet på flaska! Dimensionerna varierade från 20 till 450 mm och vi arrangerade snabba direktleveranser från Outokumpu Stainless Tubular Products, berättar Marie Strandqvist. BE Groups samarbete med Outokumpu är värdefullt vi har fullt tekniskt stöd och kan möta avgörande krav på pris och leveranstider. Jag uppskattade verkligen det engagemang som Marie visade under projektet, som tidvis var väldigt tidspressat, säger Göran Jonasson. Grafik: Swedavia 9 Parallella linjer Så snart uppdraget vid Arlanda var avklarat fick Göran snabbt ansluta sig till ett annat uppdrag denna gång ett avloppsrenings verk i den norska vintersportorten Trysil. Det är en liten ort vars befolkning ökar från till under högsäsong. Hur bygger man ett renings verk som klarar så kraftiga befolkningsfluktuationer? Processmässigt var det en knepig nöt att knäcka eftersom byggnaden där verket skulle ligga redan var ritad, berättar projektledaren Ola Knutsson. Rören måste vara stora nog för att klara vinterns anstormning, medan de på sommaren fylls av bara en rännil. Vår lösning var att lägga upp flera parallella linjer med många ventiler och ha flera bassänger i drift. Det ger Trysil ett reningsverk för sommaren och ett för vintern. Smart och prisvärd Det väckte stor uppmärksamhet i norska branschkretsar när Malmberg fick uppdraget, som för tillfället är Malmbergs största entreprenad. Vi fick uppdraget eftersom vi presenterat en smart och prisvärd lösning som vi är stolta över. Även här kom de rostfria rören och rördelarna från BE Group. Vi var ju nöjda med leveranserna till Arlanda och BE Group vann även den norska upphandlingen tack vare rätt pris och bra kvalitet - inte minst vad gäller krav på fullständig dokumentation.

10 Petra Fransson är chef för en modern HR-avdelning där ständigt kundfokus gäller. För att kunna ge våra kunder precis det som de vill ha, måste BE Group ha rätt medarbetare med rätt kompetens, rätt attityd och rätta värderingar. Vi måste hela tiden ligga steget före i rekryteringen. Specialitet: Mänskliga resurser 10

11 Petra Fransson är en återvändare. Vid millennieskiftet lämnade hon företaget, men kom tillbaka efter tre år för att överta HR-ansvaret på BE Group Sverige (HR = Human Resources). Jag tvekade aldrig att komma tillbaka eftersom jag trivdes så bra på BE. Vi har många återvändare här och det är ett gott betyg! Gräset är inte alltid grönare på andra sidan. Vi har ett bra anseende och man känner BE som en trygg och stabil arbetsgivare där man har kul ihop. Hon har sett dåvarande Bröderna Edstrand utvecklas från ett företag med tyngdpunkten i materialförsörjning till BE Group, en tjänsteproducerande börsnoterad koncern med ett allt större utbud av tjänster. Vår uppgift som HR-avdelning är att se till att BE Group Sverige har motiverade och engagerade medarbetare som lever upp till vår vision och våra värderingar. Det handlar även om att behålla de personer som vi har rekryterat. Det gör vi genom att utveckla dem, ständigt uppdatera deras yrkeskunnande och se till att de trivs. Petra Fransson i korthet Bra ledare är väldigt viktiga för att kunna locka till sig engagerade och motiverade medarbetare Kompetensväxling Inom BE Group pågår en omfattande kompetensväxling. Vårt materialutbud och våra många nya serviceerbjudanden kräver personal med hög kompetens för avancerade tekniska helhetslösningar. Parallellt med det ersätter vi nu den mångåriga och gedigna kompetens som försvann när ett antal äldre medarbetare slutade. Vi har nu ganska bra balans i åldersstrukturen, men ska bygga på med yngre. Petra Fransson berättar gärna om BE-medarbetarnas stora lojalitet mot företaget. De senaste åren har varit tuffa först lågkonjunktur och därefter inkörningen av ett nytt affärssystem. Alla har kämpat stenhårt för att kunderna verkligen ska få det som de har beställt. Vi har sedan länge en speciell BE-anda här med en stor lojalitet gentemot våra kunder. Det hänger nog mycket Arbete: Chef för HR-avdelningen på BE Group Sverige. Familj: Bor i Svedala tillsammans med Jörgen som jobbar med IT, dottern Cornelia, 19 år som gör värnplikten i Karlskrona samt gitarrspelande Samuel, 10 år. Intressen: Läser gärna skönlitteratur i bokcirkel, tittar på film, är med familjen, träffar vänner och försöker träna så mycket som möjligt. Semester: Delar en sommarstuga i Höllviken, utlandsresor (i fjol var familjen i Italien), skidåkning. Förebild: Mamma Essie! Hon var en stark och klok kvinna som bestämde sig för att alltid se det positiva i tillvaron. samman med att vi trivs tillsammans och känner ett gemensamt ansvar. Hur ser BE Group till att vara en attraktiv arbetsgivare? Vårt företag står för bra utvecklingsmöjligheter, god personalpolitik, trivsel och friskvård. Lågkonjunkturen har varit jobbig och vi har under en tid haft svårt att leva upp till våra ambitioner fullt ut. Vi blir mer offensiva i vår roll som attraktiv arbetsgivare när marknaden vänder. Dessutom är bra ledare väldigt viktiga för att kunna locka till sig engagerade och motiverade medarbetare. BE-skolan är sedan många år redskapet för att höja personalens kompetens. Här ges säljutbildningar, logistik- och produktionsutbildningar, bland annat inom Lean Production. Ett önskemål är mer utbildning i produktkunskap. En serviceorganisation Petra Fransson och hennes medarbetare täcker gemensamt in hela Sverige. Vi jobbar nära verksamheten, direkt mot linjecheferna. Vi är en serviceorganisation med övergripande ansvar för HRfrågor och vi ska hjälpa till så fort som möjligt när behov uppstår. Vi är med i alla rekryteringar och lönerevisioner. Operational Development (OD) är ett nytt koncernomfattande program för verksamhetsutveckling där alla medarbetare ska kunna bidra och påverka. Många små förbättringssteg i vardagsarbetet ska kontinuerligt utveckla företaget. Petra Fransson är OD-koordinator tillsammans med Aleksandar Karabeleski, driftchef i Malmö. Fler kvinnor är välkomna Petra Fransson var den första kvinnan som fick plats i företagets ledningsgrupp. På BE Group Sverige är 20 procent av medarbetarna kvinnor, en liten ökning i en ganska mansdominerad bransch. Vi skulle väldigt gärna ha fler kvinnor hos oss. All vetenskap säger att arbetsplatsen blir mer dynamisk ju mer blandad den är. Här gillar vi att sälja! Jan Wellmér, erfaren expert på ämnesrör och specialstål, är numera anställd på BE Group i Sundsvall. I branschen är han ett känt namn. Under 26 år har han haft många och stora kunder i Norrland och är en efterfrågad produktspecialist. Nu har Jan Wellmér skaffat sig nya utmaningar. Jag kände att jag behövde en nystart, ville Jan Wellmér, numera på börja om. Nu BE Group i Sundsvall. står vi inför den spännande uppgiften att vinna marknadsandelar till BE Group inom framför allt specialstål. Roligt med affärer Vad är det som talar för att BE Group lyckas med det? Den härliga andan på BE Group! Det känns precis som det gjorde på SKF Steel en gång i tiden: Vi tycker affärer är roligt, här gillar vi att sälja och ta marknads andelar. Med din erfarenhet och kompetens tycks BE Group ha gjort en lyckad rekrytering. Det är jag som haft tur! Det finns inte så många företag som har så stora möjligheter när det gäller sortimentsbredd och kapresurser, för att nämna något. Lärde sig åka snowboard Jan Wellmér är uppvuxen i Essvik söder om Sundsvall, där BE fanns förr i världen. Hans barn är utflugna och han lever som sambo. Sommartid spelar han golf och vintertid åker han faktiskt snowboard. Ungarna hade så kul med snowboard när de var små så jag kunde inte låta bli att lära mig jag med! Stål för skärande bearbetning är Jans Wellmérs specialitet. 11

12 Avsändare: BE Group Sverige AB Box Malmö Kiruna stad Malmen tvingar Kiruna att flytta m undersökningsort Undersökningsborrning Havsnivån m huvudnivå m ny huvudnivå Malmförädlingsverk Krossning Krossning Järnväg till Narvik Malmen i Kiruna har varit känd ända sedan år 1696 men det var inte förrän 1898 man började bryta den. I över hundra år har LKAB brutit världens rikaste järnmalm i Kiruna. Ju längre ner man gräver, desto finare blir malmen och ingen vet var den slutar. För att gruvbrytningen ska kunna fortsätta neråt måste bostäder, vägar, järnväg och avlopp flyttas. I Kiruna finns världens största sammanhängande järnmalmskropp en jättelik skiva av ren och rik magnetit som stupar snett ner i marken. LKAB vet att den går till minst meters djup och har indikationer på upp till två kilometers djup. Dagens huvudnivå, där malmen samlas ihop från hela malmkroppen, ligger på meters djup under berget Kiirunavaaras topp. Med den har LKAB säkrat gruvdrift fram till cirka år LKAB bygger nu en ny huvudnivå på meters djup. Marken sjunker När brytningen går djupare sträcker sig malmkroppen längre in mot staden. För varje skopa malm som lastas ut i gruvan följer det efter gråberg ovanifrån och marken sjunker lite grand. Rakt ovanför brytningen, inne på avspärrat område, är deformationerna som störst. Stora delar av Kiruna och även delar av samhället Malmberget måste flyttas för gruvdriftens skull. Under de närmaste 20 åren räknar LKAB med att cirka tre tusen människor behöver flytta. Det är en utmaning för alla inblandade: de boende, kommunerna, markägare, myndigheter, LKAB med flera. Kostnaden uppskattas till flera miljarder kronor. Magnetitbaserade pellets reducerar utsläppen av koldioxid från gruva till råstål. En del måste rivas I Kiruna riskerar totalt 960 lägenheter att hamna innanför deformationszonen. Inom denna finns också järnvägen, E10, brandstationen, Lombia idrottsplats, Hjalmar Lundbohmsgården, stadshuset, Hjalmar Lundbohmsskolan, sjukhuset med mera. Kirunas berömda träkyrka ligger på gränsen och måste antagligen flyttas, medan stadshuset av allt att döma rivs. Kiruna kommun har som utgångspunkt att flytta så många hus som möjligt. En del hus måste dock rivas och ersättas. Kommunens vägnät måste byggas om i första hand väg E10 och Nikkaluoktavägen. Ny järnväg byggs just nu bakom gruvberget Kiirunavaara. Gruvbolaget ska betala Den svenska minerallagen är tydlig: Ett gruvbolag som påverkar sin omgivning ska betala för skadorna. Eftersom det är LKAB som orsakar förändringen står man också för de största delarna av kostnaderna. Har LKAB råd med allt detta? LKAB bedömer att järnmalmen som ligger under Kiruna och Malmberget gör det värt att flytta på bebyggelsen. Samhällsomvandlingarna går dessutom långsamt och håller på länge, varför allt inte behöver betalas på en gång. Fakta: LKAB, Kiruna kommun

Dimensioner. BE storsatsar. i Malmö och Norrköping. BE Group nu även i S:t Petersburg. Serviceteam nära kunderna. dygnet runt

Dimensioner. BE storsatsar. i Malmö och Norrköping. BE Group nu även i S:t Petersburg. Serviceteam nära kunderna. dygnet runt Nya Dimensioner En tidning från Bröderna Edstrand u Nr 2 2006 BE storsatsar i Malmö och Norrköping BE Online dygnet runt BE Group nu även i S:t Petersburg Serviceteam nära kunderna En kraftsamling för

Läs mer

Svenskt stål. Från naturresurs till toppförädling. Stor bredd hos BUFAB Lann Produktnyheter Högre krav på stålbyggnation www.svenskverkstad.

Svenskt stål. Från naturresurs till toppförädling. Stor bredd hos BUFAB Lann Produktnyheter Högre krav på stålbyggnation www.svenskverkstad. NR 1 18 FEBRUARI 2010 ÅRG 95 Svenskt stål Från naturresurs till toppförädling Stor bredd hos BUFAB Lann Produktnyheter Högre krav på stålbyggnation 1 LÖNSAMHET Öka Din Smart svarvning CVD belagd PVD belagd

Läs mer

Utvecklat ledarskap ger framgång

Utvecklat ledarskap ger framgång EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB VIKTOR MATTSSON: Jag är omöjligt vuxen GÄSTKRÖNIKÖR SID 13 60 MILJONER SATSAS I NY GRÅBERGSKROSS NYHETER SID 3 Nr 3 JUNI 2014 Utvecklat ledarskap ger framgång Efter

Läs mer

Dimensioner. Hela servicepaketet! Så stannar jobben kvar i Sverige. EM-pallen orkade även kulstötare. BE ska bli störst på aluminium

Dimensioner. Hela servicepaketet! Så stannar jobben kvar i Sverige. EM-pallen orkade även kulstötare. BE ska bli störst på aluminium Nya Dimensioner En tidning från Bröderna Edstrand u Nr 3 2006 Så stannar jobben kvar i Sverige Hela servicepaketet! Portsystem 2000 i Habo utnyttjar BE:s servicetjänster EM-pallen orkade även kulstötare

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert Kontakt Nr 2 2009 Nyheter från Midroc Electro AB TEMA: Energioptimering Midroc hjälper alla att spara Jernkontorets VD om energi Sola i Karlstad lyser starkare Rolf är Mr Offert Midroc-krysset FRAMGÅNG

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet Ett magasin från Office IT-Partner #1 2012 Sommarens smakupplevelse Matspalten tipsar Årets grönaste datorhall tillhör Office IT-Partner Så använder du ipad i jobbet på bästa sätt Begreppet IT har blivit

Läs mer

Synar rollerna på jobbet insider 14

Synar rollerna på jobbet insider 14 Sammanför entreprenörer Connect Skåne organiserar affärsänglar och sammanför dem med drivna entreprenörer. insider 02 Och så var det betalningen -mobilen som plånbok innovation 09 Postens gruppreklam till

Läs mer

logistiken TIDNING FRÅN

logistiken TIDNING FRÅN uppdrag logistiken TIDNING FRÅN POSTEN LOGISTIK NUMMER 1 2010 från logistikchef till vd så tar du steget Prylarna flyger av hyllorna, säger Oki Fredholm, säljare på Stadium. VINTERNS VINNARE Så klarar

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Kompounde Nr 2 2010 Läs mer om på en artikels om Polykemi Läs mer om Chinaplas på sidan 5.

polynews Lite ur innehållet Kompounde Nr 2 2010 Läs mer om på en artikels om Polykemi Läs mer om Chinaplas på sidan 5. polynews Nr 2 2010 Läs mer om Plastforums sa tsning på en artikels erie om Polykemi och kompound på sidan 14. 40 Plastforum år! nr 6 juni 2010 STÖr STA TiDn inge n FÖr ALL A SOM jobb Ar MED PL AST, GuM

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

leila hämtar ny kraft i naturen

leila hämtar ny kraft i naturen 3 2011 Läs mer på www.sveaskog.se leila hämtar ny kraft i naturen Stjärnkocken Leila Lindholm älskar New York och London. Men det är i den svenska naturen som hon får ny energi. porträttet, sidorna 21

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

DIGITALISERAR GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN. Nummer 8. Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk. Rent vatten i Tanzania med hjälp av

DIGITALISERAR GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN. Nummer 8. Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk. Rent vatten i Tanzania med hjälp av Nummer 8 Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk DIGITALISERAR Rent vatten i Tanzania med hjälp av GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN Radarpar med höga mål bygger KOMPLETTA STADSDELAR Innehåll:

Läs mer

LC Gardermoen rustar för framtiden

LC Gardermoen rustar för framtiden NUMMER 3 OKTOBER 2014 LC Gardermoen rustar för framtiden NYA VERKTYGSSORTIMENTET PÅ PLATS I HYLLORNA Nytt butikskoncept i Finland Framgångsrik fusion i Karlshamn Ahlsell Office smarta funktioner AHLSELL

Läs mer

NU KÖR VI. Flytta hit och lev livet s.16. Gnosjöregionen har hämtat andan. Hitta nya leverantörer snabbt och smidigt s.4

NU KÖR VI. Flytta hit och lev livet s.16. Gnosjöregionen har hämtat andan. Hitta nya leverantörer snabbt och smidigt s.4 Anderstorp Bor Bredaryd Broaryd Burseryd Forsheda Gislaved Gnosjö Hestra Hillerstorp Hok Horda Kulltorp Nissafors Reftele Rydaholm Skeppshult Skillingaryd Smålandsstenar Vaggeryd Värnamo Åsenhöga Öreryd

Läs mer

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008 2 FREDAG 12 SEPTEMBER 2008 Lars-Henrik Andersson KRÖNIKAN Lars-Henrik Andersson Näringslivsredaktör lars-henrik.andersson@ 0920-26 28 26 Nystart med starta eget Under sommaren har Norrbottens Affärer bytt

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare Byggsäkert. Allvarliga byggskador, tak- och husras har satt byggsäkerheten i fokus. Ser du Svanen? Sopigt. Avfallshanteringen i Stockholm måste utvecklas i takt med att staden växer. SAMHÄLLSBYGGAREN 02/15

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Attraktivare lokaler med säkerhet En säker fastighet är attraktiv för kunderna och en god investering för fastighets ägaren.

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

18 NÄRINGS BOHUSLÄN VÅREN

18 NÄRINGS BOHUSLÄN VÅREN Ny podcast om företagande Vi vill inspirera fler att bli egna företagare, säger Henrik Carlsson, marknadschef på Sparbanken Tanum. Se sidan 2 Hälsobolaget tar ny mark Bredden är vår styrka, säger vd Ann

Läs mer

HYGIEN TEMA: LEDARSKAP ATT DRIVA FÖRETAG

HYGIEN TEMA: LEDARSKAP ATT DRIVA FÖRETAG RENGÖR & ING HYGIEN TEMA: LEDARSKAP ATT DRIVA FÖRETAG MEDLEMSTIDNING FÖR STÄDBRANSCHEN SVERIGE OCH ALMEGA SERVICEENTREPRENÖRERNA ÅRGÅNG 4 PRIS SEK 80 # 6.2014 VI BYGGER UPP KRAFT Vänner! I skrivande stund

Läs mer

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015 4 av 10 skulle dela ett foto via sociala medier om produkten kom unikt paketerad Therese Reuterswärd, e-handelschef på Nespresso, om förpackningens betydelse. AMAZON Hot eller möjlighet för nordiska e-handlare?

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer