Dimensioner. Hotade kattdjur räddas. Järnmalmen tvingar kiruna att flytta Sid 12. inom grundläggning Sid 7. Reportage från Nordens Ark Sid 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dimensioner. Hotade kattdjur räddas. Järnmalmen tvingar kiruna att flytta Sid 12. inom grundläggning Sid 7. Reportage från Nordens Ark Sid 4"

Transkript

1 Nya Dimensioner En tidning från BE Group Sverige AB u Nr BE Group blir bredare inom grundläggning Sid 7 Järnmalmen tvingar kiruna att flytta Sid 12 Nyvalsat rakt in i verkstaden Sid 6 Hotade kattdjur räddas Reportage från Nordens Ark Sid 4 Rostfria rör till miljöprojekt Sid 8 HR med kundfokus Sid 10

2 Ledare När ljuset återvänder Vårsolen tittar fram, det börjar spricka upp i naturen och hammarslag kan höras från närliggande villaträdgårdar. Med våren kommer lusten att bygga! Även marknaden är på väg tillbaka, visserligen inte lika snabbt som den föll i slutet av 2008, och utvecklingen är inte i alla delar helt stabil, men allt fler tecken tyder på att återhämtningen är inledd på allvar och att vi har lämnat botten en bit bakom oss. BE Group är något av en konjunkturbarometer vi märker tidigt i våra affärer och i våra lager hur konjunkturvindarna blåser. Sett ur ett globalt perspektiv är efterfrågan på stål stark och växer sig starkare. Asien är det starkaste dragloket och detta för med sig att priserna på stål och metaller stiger över hela linjen. Det gäller för såväl skrotbaserat som för malmbaserat material. Stål- och metallverkens orderböcker börjar bli välfyllda, vilket ger längre ledtider. Under lågkonjunkturen drog producenterna ner sin kapacitet och när efterfrågan nu ökar blir det trångt i dörren. På sidan 10 skriver BE Groups inköpsdirektör Per Horstmann mer om hur marknaden utvecklar sig. BE Group har nyligen bytt affärssystem och vi har haft inkörningsproblem. Detta har dessvärre fått konsekvenser när det gäller våra leveranser och vår förmåga att ge snabba besked. Detta beklagar vi verkligen och det kommer tyvärr ytterst olägligt, just när vi alla är upp väg upp ur en djup konjunktursvacka och då efterfrågan ökar. Vi gör så klart allt som står i vår makt för att upprätta en normal funktionalitet i vårt systemstöd och det tycks faktiskt som om att läget är stabilare och att det nu börjar fungera bättre. I anslutning till detta vill jag tipsa om intervjun med vår HR-chef Petra Fransson på sidan 8. Hon berättar bland annat om hur hårt våra medarbetare kämpar för att kunderna ska få det som de har beställt citerat från Petra: Vi har sedan länge Ansvarig utgivare: Stefan Eklund Redaktör: Jens Karlsson en speciell BE-anda här med en stor lojalitet gentemot våra kunder. När lågkonjunkturen slog till med överraskande stor kraft för ett och ett halvt år var det ett måste att möta inbromsningen med en intensiv kundbearbetning. Mitt budskap är att BE Group nu och framöver ska satsa ytterligare på att bli ett ännu mer proaktivt och marknadsnära bolag, och vi ska synas mer på fältet. Samtidigt genomför vi nu en omorganisation där vi bland annat stärker upp produktorganisationen, alltså de medarbetare hos oss som är produktspecialister, och vi avsätter dessutom resurser för att ännu bättre kunna serva våra nyckelkunder. Det är oftast med små steg man blir bättre Trevlig läsning och trevlig vår! Adress: BE Group Sverige AB Box Malmö Tel Fax Stefan Eklund VD BE Group Sverige AB Vi ska synas mer på fältet framöver. Produktion: Björn Lundquist AB, Malmö Tel E-post: BE Group Sverige AB i korthet BE Group Sverige AB ingår i koncernen BE Group, ett ledande handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt och aluminium med verksamhet i norra, centrala- och öst ra Europa. Som företag fristående från producenter erbjuder BE Group värdeskapande leveranser och vidareförädling av stål, rostfritt stål och aluminium. Kunderna återfinns främst inom bygg- och verkstadsindustrin. Med säljkontor samt lager- och produktionsanläggningar strategiskt placerade i Sverige har BE Group en helhetslösning för att leverera produkter och tjänster. Ambitionen är att spara tid, kostnader och kapital för kunderna och därigenom öka deras konkurrenskraft. BE Group har ett brett sortiment av handelsstål, rör, specialstål, armering, rostfritt stål och aluminium. Förutom ett sortiment av tusentals olika produkter från världens ledande producenter kan BE Group erbjuda skräddar sydda produkter och produktionsservice för att tillgodose kundernas specifika krav, hjälpa dem att hålla processtider så korta som möjligt och optimera sina produktionskostnader. Exempel på produktionsservice: Kapning och sågning av stål, rostfritt och aluminium Blästring och målning Kapning, borrning, gradning och gängning (integrerad produktionslinje) Gasskärning Klippning och spaltning Inläggningsfärdig armering (ILF). 2

3 Positiva Framtidsutsikter Runda kallformade konstruktionsrör snart i lager Anrika Nöjesteatern i Malmö var platsen för BE Groups bolagsstämma 27 april. Den scen som beträtts av mången scenpersonlighet som exempelvis Jan Malmsjö och Eva Rydberg, intogs denna dag av BE Groups koncernchef Lars Bergström. Han kunde glädja närvarande aktieägare med positiva framtidsutsikter. Marknaden återhämtar sig och Jonas Isgren, aktieägare och anställd. Styrelseledamoten Lars Spongberg tillsammans med Matti Tiira, VD för BE Group Finland. BE Groups utlevererade tonnage ökar. Rörelseresultatet för det senaste kvartalet förbättrades. På den svenska marknaden noterar vi en successiv ökning i efterfrågan. I Finland har vi glädjande nog sett en markant efterfrågeökning i slutet av första kvartalet, främst från kunder inom verkstadsindustrin. Rigmor och Arne Johansson, hoppfulla aktieägare som tror på en ljus framtid för BE Group. Carl-Erik Ridderstråle, styrelseordförande för BE Group. Marknaden för kallformade runda konstruktionsrör växer. För att möta en allt större efterfrågan kommer BE Group nu att lagerlägga kallformade runda konstruktionsrör, KCKR, i stålsort S355J2H. De runda kallformade konstruktionsrören har blivit allt populärare hos arkitekter och konstruktörer av framförallt estetiska skäl. De kallformade konstruktionsrören tar till stor del över den roll som de varmformade Runt och kallformat snart i lager, säger Paul Johansson. konstruktionsrören haft i vårt lagersortiment. Därför fasar vi ut de varmformade konstruktionsrören, säger Paul Johansson, produktchef rör på BE Group. I ett första skede kommer BE Group att lagerlägga ett 30-tal artiklar i varierande dimensioner och tjocklekar. Mer information om kommande lagersortiment publiceras på BE Groups webbplats samt i nästa nummer av Nya Dimensioner. Många lovande affärsmöten under nordbygg Nordbygg 2010 på Stockholmsmässan lockade hela besökare. BE Group Sverige mötte upp med fokus på byggstål och armering. Magnus A Johansson, affärsutvecklare inom BE Group Sverige, är positiv till utfallet. Att ställa ut på Nordbygg var ett bra sätt att nå ut med vårt varumärke och våra budskap till branschen. Vi möte ett flertal mycket intressanta företag som vi nu knyter affärsrelationer till. Vårt erbjudande är uppenbarligen intressant och lockande för dessa aktörer som spänner över hela byggnadsprocessen. Även BE Groups partners deltog i montern under mässans fyra dagar: Haucon (byggprodukter 3 för betong, armering och formsättning), Peikko (ingjutningsgods), Alucrom (korrosionsskydd, blästring och rostskyddsmålning) samt Jiwe (varmförzinkning). Vi marknadsförde gemensamt våra produkter och lösningar och profilerade mervärdet som ligger i vårt samarbete, säger Magnus A Johansson. Balkgolf hos BE Group en nyhet för de flesta som besökte Nordbygg.

4 Nordens ark räddar hotade djur Grönfläckig padda. I år skulle ökningen av antalet hotade djurarter i världen avta. Så blev det inte. Allt fler arter riskerar att försvinna. Nordens Ark i Bohuslän kämpar emot denna oroande utveckling genom att med avel, uppfödning och återinplantering rädda utrotningshotade djur som tigrar, l eoparder, pilgrimsfalkar, berguvar och många andra arter. BE Group samarbetar med Nordens Ark sedan 15 år. I hela världen finns det bara en handfull anläggningar som jobbar som Nordens Ark. Det här är ingen vanlig djurpark, även om det finns massor av djur att titta på. Nordens Ark arbetar sedan tjugo år för att rädda och bevara hotade djur. Med hjälp av betalande besökare om året, sponsorer, faddrar, donationer och intäkter från konferenser, skogs- och jordbruk samt ett 90-konto lyckas man göra en betydelsefull insats för hotade djurarters överlevnad. Biologen och VD:n Lena M Lindén har varit med från Nordens Arks tillblivelse. Hon berättar gärna om Nordens Arks starka förtroendekapital och goda internationellt anseende som gör det attraktivt för näringslivet att ställa upp som sponsorer. Kronprinsessan Victoria är verksamhetens högsta beskyddare. Lena M Lindén berättar också gärna om de över 100 arter och raser som finns på Nordens Ark. Vi har nordiska däggdjur, fåglar, amfibier, insikter. Vi har hotade nordiska lantraser av kor, getter, grisar, hönor som inte är lönsamma i dagens lantbruk men som är mycket tåliga och kan gå ute året runt och hjälpa till att hålla landskapet öppet. Vi har exotiska vilda däggdjur, fåglar, insekter och amfibier och vi har tropiska amfibier. Vi håller dem här, föder upp dem, avlar och återinplanterar när så är möjligt när hotet är borta. Pilgrimsfalk, berguv och stork Det finns många exempel på lyckade återinplanteringar. Ett sådant är pilgrimsfalken. Nordens Ark har fött upp 130 fåglar som sedan släppts ut. Andra exempel är berguv och stork. Ett annat spännande åtgärdsprogram gäller den hotade vitryggiga hackspetten. De mest spektakulära djuren på Nordens Ark är förstås de stora kattdjuren: amurtiger, amurleopard och snöleopard. Här finns även lo, vildkatt, järv och varg. När vi besöker anläggningen går vi förstås först till de stora vackra amurtigrarna en hona och en hanne. Vi guidas av Nordens Arks fotograf Tom Svensson, som även arbetar med marknad, it, webb och press. Tom kan låta som en tiger och lyckas locka till sig honan för en kort pratstund, innan hon drar sig tillbaka för en middagslur. Se så hon rör sig precis som katten vi har hemma! Men jag skulle inte gå in och klia den här katten på magen... Tre män och en rysk amurtiger: BE Groups Ronnie Osbeck tillsammans med Tom Svensson och Hans Håkansson från Nordens Ark. Kurser i att fotografera vilda djur Toms många bilder har rönt stor uppmärksamhet och han arrangerar regelbundet populära veckoslutskurser i den svåra konsten att fotografera vilda djur. BE Group har bidragit till verksamheten på Nordens Ark under många år genom leveranser av stål till exempelvis tiger- och leopardhägn samt stora mängder armering till anläggningens lantgård. Anläggningarna längs den drygt 3 km långa promenadvägen har uppförts av Hans Håkansson som är byggnadsansvarig på Nordens Ark. 4

5 Amurtiger. Järv. Lappuggleungar. Strömstad Snöleoparder på Nordens Ark. Foto: Tom Svensson/Nordens Ark Nordens Ark Tanumshede Lena M Linden, VD för Nordens Ark. Nordens Ark ligger längst in i den vackra Åbyfjorden, 20 km från Smögen och Kungshamn vid väg 171 och cirka 12 mil norr om Göteborg. Från Göteborg: Tag E6 mot Oslo, efter Munkedal är det skyltat. Anläggingen är öppen varje dag, året runt och här finns ett hotell för övernattande gäster. Åk hit och möt: Hotade nordiska gamla lantraser. Hotade vilda nordiska däggdjur, fåglar, reptiler, amfibier och insekter. Hotade exotiska vilda däggdjur, fåglar och amfibier. Hotade tropiska reptiler och amfibier. Läs mer på Kungshamn Lysekil Munkedal Uddevalla Stenungsund Skärhamn Kungälv Göteborg Lo. Varg. 5

6 Nyvalsat Rätt in i verkstaden Tack vare brett kontaktnät och väl utvecklad finger toppskänsla fann Magnus Johansson på BE Group snabba valsningar och rätt pris åt stålbyggaren Contiga. Han är produktchef för långa stålprodukter och är bra på att hitta de bästa logistiklösningarna. Det handlar om stombyggaren Contiga i Norrtälje som fått i uppdrag att leverera en rejäl stålstomme på uppåt 750 ton till Ikano Retail Center i Västerås. Det är ett stort köpcenter som Skanska bygger vägg i vägg med det nya stora Ikeavaruhuset i Västerås. Peter Hansson på Contiga är projektledare för Ikanohuset: Det är vårt största rena stålobjekt på många år och vi tillverkar allt i vår fabrik här i Norrtälje. Det är ett tidspressat projekt, där vi levererar färdiga Möte i stålverkstaden: Anders Eriksson, BE Group, och Tomas Johnsson, Contiga. svetsade bitar som Skanska monterar. Vi handlar upp allt stål i konkurrens och BE Group var billigast på framför allt balk. Bästa logistiklösningen Magnus Johansson på BE Group betonar behovet av att agera snabbt när förfrågan kommer. Dröjer man med svaret blir man obönhörligen frånkörd av konkurrenterna. Det gäller att kunna marknaden för att snabbt få fram bästa logistiklösningen, hitta de rätta valsningarna och komma ner i pris. Det går inte att bara plocka från lagerhyllorna. Ofta landar vi i kombinationsaffärer där vi även utnyttjar lagerhållare i Europa eller letar upp spotpartier. Magnus Johansson, produktchef med fingertoppskänsla. Många affärsmöjligheter Snabbheten när det kniper är vår styrka, plus att vi har ett brett kontaktnät och kan skifta leverantör beroende på prisnivåer och valstider, säger Magnus Johansson. Att ha många leverantörer ger många möjligheter att göra affärer. Ena veckan kanske det är tyska lagerhållare som är bäst bra att handla från, nästa vecka väljer man en valspost i stället. Finner man ledig plats i en valsning kan man få produkterna väldigt snabbt. Sedan Magnus Johansson fört offertarbetet gentemot Contiga i hamn tog Anders Eriksson över det dagliga kundansvaret. Anders är byggsäljare på BE Group i Norrköping. Det är spännande att arbeta med ett så stort objekt. Det gäller att jobba nära kunden, ge löpande information och lösa problem på vägen mot slutleverans. Daniel Eriksson är projektchef på Contiga. Det här är vad han vill se hos en bra stålleverantör: Priser och tider är avgörande och det gäller att kunna erbjuda flexibla varianter på valsningar det är det som ger bäst ekonomi i slutändan. Kontakta Magnus Johansson för att få reda på mer om BE Groups erbjudanden inom långa stålprodukter Magnus Johansson,

7 BE Group blir bredare inom grundläggning BE Group Sverige gör en framryckning inom produktområdet grundläggning. Contigas Peter Hansson och Daniel Eriksson framför en nyvalsad leverans från BE Group. Contiga kan prefab Contiga utvecklar, konstruerar, tillverkar, och monterar prefabricerade stål- och betongkonstruktioner. Contiga har en konkurrensfördel i att kunna erbjuda betonghåldäck, väggelement och stålkonstruktioner från egen fabrik. Företaget började som en smidesverkstad och gjorde tidigt succé med ett eget system av bärande stommar, bland annat till SAS huvudkontor i Frösundavik. Under tidigt 1990-tal arbetade Contiga även i Norge. Stora jobb i Norge var Gardemoen flygplats och Nya Hospitalet. Contiga verkar numera nästan uteslutande i Sverige och har på senare år byggt en rad större projekt som Stockholm Waterfront, Kv. Paradiset, Kungsbrohuset och Nacka Forum. Contiga AB är helägt av den norska koncernen Contiga A/S. Ett landmärke i Västerås Från att tidigare mest ha handlat om försäljning av spont direkt från valsverk, kan vi nu även erbjuda ett brett sortiment från lagerhållare med korta leveranstider. Därutöver erbjuder vi nu även ett sortiment av foderrör för grundläggning samt kompletta stålkärnor med gängning, rillning, distanser och tryckfördelningsplattor. Det säger Anders Eriksson på BE Group i Norrköping. Han bildar tillsammans med Thomas Anderberg i Malmö och Dick Boström i Göteborg en specialgrupp som tagit ansvar för försäljningen av grundläggningssortimentet. n Spont från nyvalsning/ stålverk Spontprofiler: AZ, AU, PU, VL och PZC. Standard stålsorter S270 GP och S355 GP även stålsorterna S320 GP, S390 GP, S430 GP finns att tillgå. Fördelar vid köp från nyvalsning: Pris, exakta längder, optimerad kvantitet samt frakter. Lager eller nyvalsat, välj det som passar bäst, säger Anders Eriksson om BEs grundläggningssortiment. n Spont från lager Spontprofiler: VL och PZC. Standard stålsorter: S270 GP, S355 GP. Hörnlås. GEWI stag med tillbehör. Bästa prisförutsättningar nås vid leverans av hel bil. Fördelar vid köp från lager: Kort leveranstid, lätt tillgängligt, flexibelt. n Stålkärnor Kompletta stålkärnor inklusive API-gängning, rillning, plast/gummidistans och gasskurna tryckfördelningsplattor. Material från nyvalsning eller lager. Stålsort S355J2. Lagerlängder 6 eller 8 meter. n Grundläggningsrör Rör för grundläggning (foderrör). Stålsort S355J2H, 3 eller 6 meter. Fasning 30 i ena eller båda ändarna. Leverans antingen från nyvalsning eller från lager. I anslutning till Ikeas omlokalisering i Västerås bygger Ikano Retail Centres ett regionalt shoppingcenter på kvm strategiskt nära E18. Ikano Fastigheters totala fastighetsinnehav uppgår till kvm fördelat på bostäder, detaljhandel och kontor. Ikano Retail Centres ägs gemensamt av Ikano Fastigheter och IKEA. För mer information om BE Grundläggning, kontakta: Anders Eriksson, Thomas Anderberg, , Dick Boström, , 7

8 Marknadsanalys Prisrally! Ren energi ur vattnet De senaste tre månaderna har präglats av en betydande återhämtning. Stålverkens försäljningspriser skjuter i höjden och leveranstiderna ökar. Bakgrunden till detta är att priserna på råvarorna har stigit våldsamt, vilket har tvingat stålverken att ta mer betalt för sina produkter. Järnmalmen har stigit omkring 100 procent jämfört med förra året och koksen likaså. Järnmalmspriserna förhandlas nu kvartalsvis och ytterligare prisökningar förväntas. Skrotpriset ökade med över 80 procent från slutet av förra året innan det nu kom en reaktion och priset föll tillbaka något. Samtidigt har efterfrågan från slutkunderna i Europa tagit fart under våren, kanske inte i paritet med de stora prisökningarna, men ändå en hel del. Dessutom påverkas priserna i hög grad av den starka globala efterfrågan. Priserna kan inte hålla sig på en låg nivå i Europa när de ökar kraftigt i resten av världen. Miljöteknikföretaget Malmberg har en välfylld orderbok och projektledarna Göran Jonasson och Ola Knutsson har fullt upp. En stor energianläggning för Arlanda flygplats och en smart reningsanläggning i Norge är två projekt där BE Groups Marie Strandqvist deltagit med rostfria leveranser. Prisökningarna har än så länge inte fått fullt utslag. Det finns en viss tidsförskjutning både när priserna faller och när de stiger. Hittills har stålproducenternas priser skjutit i höjden, men eftersom leveranstiderna är långa är det först på senare tid som de ökade priserna har drabbat slutkunderna. Under maj och juni kommer stora höjningar att slå igenom och fortsättning lär följa efter semestern. Vad som händer senare i år råder det olika uppfattningar om. En del analytiker tror att priserna kommer att plana ut eller till och med att falla något medan andra tror att priserna, styrkta av industrins återhämtning, kommer att fortsätta upp under en följd av år. Per Horstmann Inköpsdirektör BE Group När BE Groups Marie Strandqvist med 30 års erfarenhet av rostfritt tog över kundansvaret för Malmberg i skånska Yngsjö, då kastades hon in i intensiva förberedelser för stora energiinstallationer på Arlanda flygplats. Det handlade om kyl- och värmeförsörjning som utnyttjar världens största energi lager i Brunkebergsåsen under flygplatsen. Göran Jonasson på Malmberg: Elva stora brunnar på flygfältet suger upp respektive trycker ner vattnet till en stor sjö som finns innesluten i rullstensåsen (en så kallad akvifär). Kallt vatten kyler byggnaderna på sommaren. På vintern vänder man systemet och värmer byggnader och flygplanens uppställningsplatser. Det är i och för sig inget nytt att ta energi ur marken, men det var spännande att arbeta med världens största akvifär. Energivinsten är stor: 19 GWh eller den årliga energiåtgången för två tusen villor. Malmbergs åtagande var att leverera borr- och pumputrustning och värmeväxlare samt knyta ihop det gamla systemet med det nya under stor tidspress. Det här uppdraget krävde stora mängder rostfritt i form av rör och rördelar. Akvifären under Arlanda flygplats världens största energilager! 8

9 Miljösamarbete med rostfria förtecken: BE Groups Marie Strandqvist vid Yngsjö havsbad tillsammans med Göran Jonasson och Ola Knutsson från Malmberg. Femte generationen När smedmästaren Jöns Mattisson- Malmberg borrade sin första brunn med en metod han själv uppfunnit, lade han grunden till en av Sveriges ledande och mest framgångsrika verksamheter inom vatten och energi. 140 år senare är det hans ättlingar i fjärde och femte generationen som äger och driver bolaget. Malmberg är ett svenskt miljöteknikföretag med uppdrag både på den svenska och på den internationella marknaden. Det är ett familjeföretag i femte generationen som arbetar inom vattenrening, biogas, geoenergi, borrning och miljöhantering. Malmberg har 135 anställda och omsatte 288 miljoner kronor Huvudkontoret ligger i Yngsjö strax utanför Åhus. Malmberg Original är ett bordsvatten som hämtas ur en urtidskälla 200 meter under under Malmbergs egendom i Yngsjö. Vattnet är över år gammalt och är därmed det äldsta svenska mineralvattnet på flaska! Dimensionerna varierade från 20 till 450 mm och vi arrangerade snabba direktleveranser från Outokumpu Stainless Tubular Products, berättar Marie Strandqvist. BE Groups samarbete med Outokumpu är värdefullt vi har fullt tekniskt stöd och kan möta avgörande krav på pris och leveranstider. Jag uppskattade verkligen det engagemang som Marie visade under projektet, som tidvis var väldigt tidspressat, säger Göran Jonasson. Grafik: Swedavia 9 Parallella linjer Så snart uppdraget vid Arlanda var avklarat fick Göran snabbt ansluta sig till ett annat uppdrag denna gång ett avloppsrenings verk i den norska vintersportorten Trysil. Det är en liten ort vars befolkning ökar från till under högsäsong. Hur bygger man ett renings verk som klarar så kraftiga befolkningsfluktuationer? Processmässigt var det en knepig nöt att knäcka eftersom byggnaden där verket skulle ligga redan var ritad, berättar projektledaren Ola Knutsson. Rören måste vara stora nog för att klara vinterns anstormning, medan de på sommaren fylls av bara en rännil. Vår lösning var att lägga upp flera parallella linjer med många ventiler och ha flera bassänger i drift. Det ger Trysil ett reningsverk för sommaren och ett för vintern. Smart och prisvärd Det väckte stor uppmärksamhet i norska branschkretsar när Malmberg fick uppdraget, som för tillfället är Malmbergs största entreprenad. Vi fick uppdraget eftersom vi presenterat en smart och prisvärd lösning som vi är stolta över. Även här kom de rostfria rören och rördelarna från BE Group. Vi var ju nöjda med leveranserna till Arlanda och BE Group vann även den norska upphandlingen tack vare rätt pris och bra kvalitet - inte minst vad gäller krav på fullständig dokumentation.

10 Petra Fransson är chef för en modern HR-avdelning där ständigt kundfokus gäller. För att kunna ge våra kunder precis det som de vill ha, måste BE Group ha rätt medarbetare med rätt kompetens, rätt attityd och rätta värderingar. Vi måste hela tiden ligga steget före i rekryteringen. Specialitet: Mänskliga resurser 10

11 Petra Fransson är en återvändare. Vid millennieskiftet lämnade hon företaget, men kom tillbaka efter tre år för att överta HR-ansvaret på BE Group Sverige (HR = Human Resources). Jag tvekade aldrig att komma tillbaka eftersom jag trivdes så bra på BE. Vi har många återvändare här och det är ett gott betyg! Gräset är inte alltid grönare på andra sidan. Vi har ett bra anseende och man känner BE som en trygg och stabil arbetsgivare där man har kul ihop. Hon har sett dåvarande Bröderna Edstrand utvecklas från ett företag med tyngdpunkten i materialförsörjning till BE Group, en tjänsteproducerande börsnoterad koncern med ett allt större utbud av tjänster. Vår uppgift som HR-avdelning är att se till att BE Group Sverige har motiverade och engagerade medarbetare som lever upp till vår vision och våra värderingar. Det handlar även om att behålla de personer som vi har rekryterat. Det gör vi genom att utveckla dem, ständigt uppdatera deras yrkeskunnande och se till att de trivs. Petra Fransson i korthet Bra ledare är väldigt viktiga för att kunna locka till sig engagerade och motiverade medarbetare Kompetensväxling Inom BE Group pågår en omfattande kompetensväxling. Vårt materialutbud och våra många nya serviceerbjudanden kräver personal med hög kompetens för avancerade tekniska helhetslösningar. Parallellt med det ersätter vi nu den mångåriga och gedigna kompetens som försvann när ett antal äldre medarbetare slutade. Vi har nu ganska bra balans i åldersstrukturen, men ska bygga på med yngre. Petra Fransson berättar gärna om BE-medarbetarnas stora lojalitet mot företaget. De senaste åren har varit tuffa först lågkonjunktur och därefter inkörningen av ett nytt affärssystem. Alla har kämpat stenhårt för att kunderna verkligen ska få det som de har beställt. Vi har sedan länge en speciell BE-anda här med en stor lojalitet gentemot våra kunder. Det hänger nog mycket Arbete: Chef för HR-avdelningen på BE Group Sverige. Familj: Bor i Svedala tillsammans med Jörgen som jobbar med IT, dottern Cornelia, 19 år som gör värnplikten i Karlskrona samt gitarrspelande Samuel, 10 år. Intressen: Läser gärna skönlitteratur i bokcirkel, tittar på film, är med familjen, träffar vänner och försöker träna så mycket som möjligt. Semester: Delar en sommarstuga i Höllviken, utlandsresor (i fjol var familjen i Italien), skidåkning. Förebild: Mamma Essie! Hon var en stark och klok kvinna som bestämde sig för att alltid se det positiva i tillvaron. samman med att vi trivs tillsammans och känner ett gemensamt ansvar. Hur ser BE Group till att vara en attraktiv arbetsgivare? Vårt företag står för bra utvecklingsmöjligheter, god personalpolitik, trivsel och friskvård. Lågkonjunkturen har varit jobbig och vi har under en tid haft svårt att leva upp till våra ambitioner fullt ut. Vi blir mer offensiva i vår roll som attraktiv arbetsgivare när marknaden vänder. Dessutom är bra ledare väldigt viktiga för att kunna locka till sig engagerade och motiverade medarbetare. BE-skolan är sedan många år redskapet för att höja personalens kompetens. Här ges säljutbildningar, logistik- och produktionsutbildningar, bland annat inom Lean Production. Ett önskemål är mer utbildning i produktkunskap. En serviceorganisation Petra Fransson och hennes medarbetare täcker gemensamt in hela Sverige. Vi jobbar nära verksamheten, direkt mot linjecheferna. Vi är en serviceorganisation med övergripande ansvar för HRfrågor och vi ska hjälpa till så fort som möjligt när behov uppstår. Vi är med i alla rekryteringar och lönerevisioner. Operational Development (OD) är ett nytt koncernomfattande program för verksamhetsutveckling där alla medarbetare ska kunna bidra och påverka. Många små förbättringssteg i vardagsarbetet ska kontinuerligt utveckla företaget. Petra Fransson är OD-koordinator tillsammans med Aleksandar Karabeleski, driftchef i Malmö. Fler kvinnor är välkomna Petra Fransson var den första kvinnan som fick plats i företagets ledningsgrupp. På BE Group Sverige är 20 procent av medarbetarna kvinnor, en liten ökning i en ganska mansdominerad bransch. Vi skulle väldigt gärna ha fler kvinnor hos oss. All vetenskap säger att arbetsplatsen blir mer dynamisk ju mer blandad den är. Här gillar vi att sälja! Jan Wellmér, erfaren expert på ämnesrör och specialstål, är numera anställd på BE Group i Sundsvall. I branschen är han ett känt namn. Under 26 år har han haft många och stora kunder i Norrland och är en efterfrågad produktspecialist. Nu har Jan Wellmér skaffat sig nya utmaningar. Jag kände att jag behövde en nystart, ville Jan Wellmér, numera på börja om. Nu BE Group i Sundsvall. står vi inför den spännande uppgiften att vinna marknadsandelar till BE Group inom framför allt specialstål. Roligt med affärer Vad är det som talar för att BE Group lyckas med det? Den härliga andan på BE Group! Det känns precis som det gjorde på SKF Steel en gång i tiden: Vi tycker affärer är roligt, här gillar vi att sälja och ta marknads andelar. Med din erfarenhet och kompetens tycks BE Group ha gjort en lyckad rekrytering. Det är jag som haft tur! Det finns inte så många företag som har så stora möjligheter när det gäller sortimentsbredd och kapresurser, för att nämna något. Lärde sig åka snowboard Jan Wellmér är uppvuxen i Essvik söder om Sundsvall, där BE fanns förr i världen. Hans barn är utflugna och han lever som sambo. Sommartid spelar han golf och vintertid åker han faktiskt snowboard. Ungarna hade så kul med snowboard när de var små så jag kunde inte låta bli att lära mig jag med! Stål för skärande bearbetning är Jans Wellmérs specialitet. 11

12 Avsändare: BE Group Sverige AB Box Malmö Kiruna stad Malmen tvingar Kiruna att flytta m undersökningsort Undersökningsborrning Havsnivån m huvudnivå m ny huvudnivå Malmförädlingsverk Krossning Krossning Järnväg till Narvik Malmen i Kiruna har varit känd ända sedan år 1696 men det var inte förrän 1898 man började bryta den. I över hundra år har LKAB brutit världens rikaste järnmalm i Kiruna. Ju längre ner man gräver, desto finare blir malmen och ingen vet var den slutar. För att gruvbrytningen ska kunna fortsätta neråt måste bostäder, vägar, järnväg och avlopp flyttas. I Kiruna finns världens största sammanhängande järnmalmskropp en jättelik skiva av ren och rik magnetit som stupar snett ner i marken. LKAB vet att den går till minst meters djup och har indikationer på upp till två kilometers djup. Dagens huvudnivå, där malmen samlas ihop från hela malmkroppen, ligger på meters djup under berget Kiirunavaaras topp. Med den har LKAB säkrat gruvdrift fram till cirka år LKAB bygger nu en ny huvudnivå på meters djup. Marken sjunker När brytningen går djupare sträcker sig malmkroppen längre in mot staden. För varje skopa malm som lastas ut i gruvan följer det efter gråberg ovanifrån och marken sjunker lite grand. Rakt ovanför brytningen, inne på avspärrat område, är deformationerna som störst. Stora delar av Kiruna och även delar av samhället Malmberget måste flyttas för gruvdriftens skull. Under de närmaste 20 åren räknar LKAB med att cirka tre tusen människor behöver flytta. Det är en utmaning för alla inblandade: de boende, kommunerna, markägare, myndigheter, LKAB med flera. Kostnaden uppskattas till flera miljarder kronor. Magnetitbaserade pellets reducerar utsläppen av koldioxid från gruva till råstål. En del måste rivas I Kiruna riskerar totalt 960 lägenheter att hamna innanför deformationszonen. Inom denna finns också järnvägen, E10, brandstationen, Lombia idrottsplats, Hjalmar Lundbohmsgården, stadshuset, Hjalmar Lundbohmsskolan, sjukhuset med mera. Kirunas berömda träkyrka ligger på gränsen och måste antagligen flyttas, medan stadshuset av allt att döma rivs. Kiruna kommun har som utgångspunkt att flytta så många hus som möjligt. En del hus måste dock rivas och ersättas. Kommunens vägnät måste byggas om i första hand väg E10 och Nikkaluoktavägen. Ny järnväg byggs just nu bakom gruvberget Kiirunavaara. Gruvbolaget ska betala Den svenska minerallagen är tydlig: Ett gruvbolag som påverkar sin omgivning ska betala för skadorna. Eftersom det är LKAB som orsakar förändringen står man också för de största delarna av kostnaderna. Har LKAB råd med allt detta? LKAB bedömer att järnmalmen som ligger under Kiruna och Malmberget gör det värt att flytta på bebyggelsen. Samhällsomvandlingarna går dessutom långsamt och håller på länge, varför allt inte behöver betalas på en gång. Fakta: LKAB, Kiruna kommun

BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR. Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare.

BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR. Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare. GRUNDLÄGGNING BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare. Stålsort S355J2. Lagerlängder om 6- eller 8 meter eller anpassning efter ert behov. Vi erbjuder kompletta stålkärnor

Läs mer

OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL!

OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL! OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL! Samordna dina inköp hos en erfaren leverantör med regional såväl som internationell förankring och som alltid jobbat fristående för att

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

www.begroup.se Företagspresentation

www.begroup.se Företagspresentation www.begroup.se Företagspresentation Samordna dina inköp hos en erfaren leverantör med regional och internationell förankring. Vi har alltid jobbat fristående från verk och därigenom skapar vi det bästa

Läs mer

Amurtigern är världens största kattdjur. Färre än 500 amurtigrar lever i dag i det vilda.

Amurtigern är världens största kattdjur. Färre än 500 amurtigrar lever i dag i det vilda. Det här är Nordens Ark Nordens Ark är en privat ideell stiftelse som arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid. Vi bedriver avel, uppfödning, forskning och utbildning samt arbetar med att sprida

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Hur flyttar man en stad? Foto: Thomas Nylund, Kiruna Kommun

Hur flyttar man en stad? Foto: Thomas Nylund, Kiruna Kommun Hur flyttar man en stad? GEOTEKNIK Malmen är Kirunas lycka. Men det som är stadens lycka är samtidigt dess problem. När LKAB följer malmkroppen allt djupare ner i berget leder sprängningarna till sättningar

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

25 År i branschen 1985-2010! Lagerlista

25 År i branschen 1985-2010! Lagerlista ranschen 25 År i b1985-2010! Lagerlista Ett handslag fast som stål. När vi lovar en sak står vi för det. Punkt. Göteborgs Handelsstål är något av en uppstickare inom stålbranschen, men att Veckans affärer

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling

NÄR ÄR DET DAGS ATT SÄLJA OCH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling NÄ Ä DET DAGS ATT SÄLJA CH FLYTTA? Tillsammans tar vi nästa steg i Kirunas utveckling Tillsammans kan vi, invånarna, näringslivet, kommunen och LKAB, genomföra samhällsomvandlingen på ett ansvarsfullt

Läs mer

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011 Nummer 1/2011 PEP på Stockholm Arlanda Succé med öppet hus Gyllene pris i Visby Nytänkande på Åre Östersund Robert Orajärvi Reseledare i Kiruna som gillar action Nya sidor av Swedavia Välkommen till Swedavia

Läs mer

Peregrinus-kvartetten på plats!

Peregrinus-kvartetten på plats! Peregrinus-kvartetten på plats! TEXT OCH FOTO: HANS-GEORG WALLENTINUS I flera år har det diskuterats att sätta ut pilgrimsfalkar (Falco peregrinus) i Stockholmstrakten. Initiativtagare har varit StOF,

Läs mer

Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05

Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05 Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19

Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19 Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Ett grundläggande helhetskoncept Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Innehåll: s 3 s 4-5 s 6 s 7 s 8-9 s 10 s 11 s 12 s 13 s 14 VD har ordet Pålning Spontning Dragstag Grundförstärkning Referenser

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 NORRBOTTEN Färre nattåg till Norrbotten Ett av dom två nattågen från södra Sverige till Norrbotten kommer kanske att tas bort. Då skulle staten spara 40 miljoner

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Samhällsomvandling Malmfälten

Samhällsomvandling Malmfälten Samhällsomvandling Malmfälten Anders Furbeck Senior Vice President LKAB Skellefteå 110405 En långsiktig och hållbar väg mot tillväxt LKAB är en av Sveriges lönsammaste industrikoncerner som i stor utsträckning

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 Himlatrappan Kivik Art Centre har bjudit in Gert Wingårdh, vår internationellt mest uppmärksammade arkitekt, att rita något för landskapet kring

Läs mer

INNEHÅLL 20 21 6 9 12 13 28 29 15 16 17 18 32 33

INNEHÅLL 20 21 6 9 12 13 28 29 15 16 17 18 32 33 Lagerlista 2013 Hej! Det du nu håller i din hand är en lagerlista från Stockholms närmsta stållager. Angivna dimensioner finns normalt på lager i Bromma och/eller Södertälje. Om det du söker inte finns

Läs mer

elnät 1-2012 Elektroskandia levererar på hög nivå till Vattenfall

elnät 1-2012 Elektroskandia levererar på hög nivå till Vattenfall elnät 1-2012 Elektroskandia levererar på hög nivå till Vattenfall Vattenfall Service valde Elektroskandia för leverans till stort transmissionsprojekt I hårdast tänkbara konkurrens tog Elektroskandia hem

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Ny avformningsenhet i fabriken. Ny hemsida med smart upplägg. Ett energibygge i exploativt område. Årets sista Finn Fem Fel tävling

Ny avformningsenhet i fabriken. Ny hemsida med smart upplägg. Ett energibygge i exploativt område. Årets sista Finn Fem Fel tävling #3 NYHETER prefabricerade betongelement 2011 Ny avformningsenhet i fabriken Ny hemsida med smart upplägg Ett energibygge i exploativt område Årets sista Finn Fem Fel tävling Ansvarig utgivare: Inge Andersson

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11

LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11 LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång Legerat konstruktionsstål Slipade plattor Verktygsstål Kallformade

Läs mer

BJÖRK ÒDINSDÒTTIR NORDISK MÄSTARINNA I CROSSFIT

BJÖRK ÒDINSDÒTTIR NORDISK MÄSTARINNA I CROSSFIT BJÖRK ÒDINSDÒTTIR NORDISK MÄSTARINNA I CROSSFIT A NEW CHAMPION IS B ORN: Exceed Performance AB Gym & Fitness-området på Eleiko Sport har blivit ett eget bolag: Exceed Performance AB en satsning som kommer

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

RÖRGUIDEN Du ställer kraven vi levererar

RÖRGUIDEN Du ställer kraven vi levererar RÖRGUIDEN Du ställer kraven vi levererar Tuna Stålrör AB är en ledande grossist inom ämnesrör, kalldragna rör samt svetsade precisionsstålrör Hög servicenivå kräver resurser. Kapning i stort antal moderna

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Sapa Building System AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN

Sapa Building System AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN Affärsidé: Med hög servicegrad och goda affärsrelationer utveckla, marknadsföra, sälja och lagerhålla egna konstruktions- och systemlösningar i

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB

WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB INTRESSERAD AV LAGERINREDNING SOM EFFEKTIVITET, PRODUKT OCH LÖNSAMHET? 2 FÖRBÄTTRAR IVITET TALA MED EXPERTERNA. I snart trettio år har vi varit experter på materialhantering.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

GROVPLÅT FÖR TUFFA KRAV DILLIDUR & DILLIMAX

GROVPLÅT FÖR TUFFA KRAV DILLIDUR & DILLIMAX GROVPLÅT FÖR TUFFA KRAV DILLIDUR & DILLIMAX Dillinger Hütte GTS har en produktion på över 2 miljoner ton grovplåt och är därmed ett av världens största grovplåtsverk. Verket producerar ett extremt brett

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

-En helt ny dimension i stålbranschen! Balk. Rör Stångstål Gallerdurk Armering Plåt Aluminium Rostfritt

-En helt ny dimension i stålbranschen! Balk. Rör Stångstål Gallerdurk Armering Plåt Aluminium Rostfritt Metallgrossisten -En helt ny dimension i stålbranschen! Lagerlista 2013-04-01 Balk Hålprofil Rör Stångstål Gallerdurk Armering Plåt Aluminium Rostfritt Du når oss från 7 på morgonen till 7 på kvällen 7

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009)

Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009) Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009) En kartläggning av svensk reklamfilmsproduktion AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT HUI har genomfört en branschanalys i tvådelar: En kvantitativ analys av de ekonomiska

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år Öppet Hus 15 17 maj 2013 1963 grundades Svenska Traub AB som ett helägt dotterbolag till TRAUB AG. Över 4500 kurvstyrda och långt mer än 1000 CNC-styrda verktygsmaskiner

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

VVS- och VA-industrins branschorganisation

VVS- och VA-industrins branschorganisation Delaktig Synlig Konkurrenskraftig VVS- och VA-industrins branschorganisation Jag har mött en organisation som gör skillnad och påverkar Det är med entusiasm och en stor portion ödmjukhet som jag har tagit

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Handelsstål & Armering Produktsortiment

Handelsstål & Armering Produktsortiment Handelsstål & Armering Produktsortiment Innehållsförteckning Definitioner sida 3 Försäljningsvillkor sida 4 PLattstång sida 5 Plattstång-varmvalsad Plattstång-varmförzinkad Komprimerad Axel Rundstång-varmvalsad

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1

Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1 Nyhetsbrevets 2012-01-02 Volym 1, utgåva 1 God fortsättning...önskar VI PÅ RAKOM! 2011 har blivit 2012, nytt år med andra ord. Jag hoppas alla har haft en bra jul och nyårshelg trots avsaknaden av snö

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det!

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! STARKA AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett sortiment betongprodukter för

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Det här är Outokumpu

Det här är Outokumpu Det här är Outokumpu 02 Den globala ledaren inom avancerade material Våra städer blir bara större och vi reser alltmer. Befolkningtillväxten på jorden ställer allt högre krav på industrin att leverera

Läs mer

2011 w w w. s c h e r l i n. s e

2011 w w w. s c h e r l i n. s e 2011 www.scherlin.se Det började en gång med en hallbänk till min egna bostad, som jag ritade och lät tillverka i Småland. Sedan har det med åren blivit fler bänkar, hallförvaring i olika former, mat-

Läs mer

HUR BYGGER MAN SMART?

HUR BYGGER MAN SMART? HUR BYGGER MAN SMART? HUR KAN ALLA TJÄNA PÅ BYGGPROCESSEN? Vi har tänkt mycket på det här. Enkelt uttryckt handlar bra byggnation om att bygga med genomtänkta lösningar som gör det så svårt som möjligt

Läs mer

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014).

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Näringslivet En presentation av företagen på Tjörn Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Företagsformer på Tjörn Andel % Enskild

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

MANAGEMENT FRUIT. Ny sensationell metod som ger sjukt bra resultat.

MANAGEMENT FRUIT. Ny sensationell metod som ger sjukt bra resultat. MANAGEMENT BY FRUIT Ny sensationell metod som ger sjukt bra resultat. Fruktkorg föder framgång. Varje år plöjer företag ner gigantiska summor på Benchmarking, Lean och andra larviga management-metoder.

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer