LMGuide. feel the difference. Svenska 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LMGuide. feel the difference. Svenska 1"

Transkript

1 LMGuide feel the difference Svenska 1

2 LM-INSTRUMENT MED ERGONOMI I SÄRKLASS LM-ErgoNorm ø 8,5 mm LM-ErgoMax ø 11,5 mm FÄRGGRANNA LM-INSTRUMENT MED SILIKONSKAFT - SE OCH KÄNN SKILLNADEN! ändamålsenliga, ergonomiskt korrekta former och material hållbara material av hög klass erfarenhet av tandvårdsbranschen sedan många år seriöst, kontinuerligt forskningsarbete i samarbete med branschens högskolor LM-INSTRUMENTEN optimal balans spetsarna är centrerade i förhållande till längdaxeln lämpligt lätta elastisk yta ligger bra i handen inte hala lätthanterliga ger god taktil känsel fräscha färger slamrar inte LM-ErgoNorm = Si LM-ErgoMax = XSi 2

3 LM-INSTRUMENTETS SKAFT metallkärnan är belagd med HTVspecialsilikon som uppfyller läkemedelsoch livsmedelsindustrins stränga krav fogen mellan blad och skaft är specialkonstruerad och därför mycket tät fogen förhindrar att vätskor och mikrober tränger in i skaftet SILIKONBELÄGGNING tät hållbar inert material lätt att hålla ren kan steriliseras med alla konventionella metoder icke allergiframkallande 9 fräscha kodfärger STANDARDRUNDA LM-ERGONORM ø 8,5 mm EXTRA RUNDA LM-ERGOMAX ø 11,5 mm BÅDA TYPERNA AV SKAFT GER ETT BEKVÄMT OCH STADIGT GREPP handens storlek, arbetstekniken, kraftbehovet och de personliga preferenserna bestämmer valet av skaft det tjockare skaftet (= större greppyta) möjliggör neutrala och bekväma arbetslägen ett instrument med friktionsyta kan hanteras med minsta möjliga gripkraft mindre kraftutveckling innebär ökad taktil känsel och minskad belastning av lederna tack vare den elastiska, släta kontaktytan förblir fingrarna mjuka och inga förhårdnader utvecklas belastningsskador utvecklas inte instrumenten slamrar inte arbetsmiljön är vilsamt tyst produktkoderna anges med tydliga bokstäver och siffror på skaftet instrumenten kan även vara märkta med balkar om bladets storlek, grad av böjning eller med gradering färgerna gör identifieringen av instrumenten snabbare 3

4 ERGONOMISKT ARBETANDE FÖREBYGGER BELASTNINGS- SKADOR I HÄNDERNA CARPAL TUNNEL SYNDROME (CTS) Karpaltunnelsyndromet (CTS) är den mest kända och vanligaste belastningsskadan i övre extremiteten. Det handlar om ett sk. kumulativt trauma till följd av ett arbete eller en hobby. Karpaltunnelsyndrom kan skada handens medianusnerv vilket kan resultera i funktionsstörningar i handen av flera varierande slag och i värsta fall bestående funktionsbortfall. ORSAKER Vid långvarig, återkommande flexion av handleden under belastning samt extension mellan ytterlägen med samtidigt kraftigt pinchgrepp, utvecklas en mekanisk skada av medianusnerven till följd av friktion av flexorsenorna. MOTTAGLIGHET Ett flertal sjukdomar exponerar på olika sätt kroppen för förändringar av detta slag och individuella skillnader i känslighet är avsevärda. SYMTOM Symtomutvecklingen sker successivt. I initialskedet upplever patienten allt mer stickningar i fingrarna, brännande smärta och sensibilitetsbortfall. Senare utvecklas smärta och värk som strålar ut i underarmen, armbågen, överarmen, skulderregionen och nacken. Handens greppkraft avtar. KONSEKVENSER Som en följd av den mekaniska belastningen drabbas vävnaderna av förslitningar jämte inflammation, trycket i karpaltunneln ökar, handleden blir svullen och stel och medianusnerven komprimeras. Blodcirkulationsstörningar och muskelatrofi försämrar förmågan att greppa och krama med handen. Handflatans hud blir torr och genomskinlig. PREVALENS Syndromet är förhållandevis vanligt även hos tandvårdspersonal med kliniska arbetsuppgifter. På basis av hälsoundersökningar har var tredje tandläkare och tandhygienist upplevt arbetshindrande symtom i händerna eller övre extremiteterna. Karpaltunnelsyndromet har förekommit hos 6 7 %. RISKFAKTORER Kända riskfaktorer är bl.a. instrument och arbetsmetoder som inte uppfyller ergonomiska krav, dålig organisation av arbetet samt otillfredsställande arbetsmiljö, vibrationer, kyla och trånga handskar. BEHANDLING Tillämpade behandlingsmetoder är avlastning, immobilisering av handleden med förband eller skena, inflammationsdämpande terapi med hydrokortisoninjektioner, B-vitamin för att rehabilitera nerven samt saltfattig kost för att minska svullnad. När ingenting annat hjälper frias den komprimerade nerven kirurgiskt genom delning av transversalligamentet (CT-klyvning) som löper över karpaltunneln och genom uppklyvning av karpaltunneln. Revision behövs i många fall, hos ca 10 % inträder ingen förbättring, varvid patienten antingen måste förtidspensioneras eller få ny yrkesutbildning. Långvarig sjukskrivning brukar behövas och sjukdomen är ansträngande för individen samt dyr för samhället. FÖREBYGGANDE Profylax är absolut den viktigaste och bästa lösningen innan symtom debuterar. I första hand bör icke ergonomiska instrument och arbetssätt frångås. Tunna och hala instrument kasseras och ersätts med instrument med tjocka skaft som erbjuder friktion och har fjädrande yta. Ett reducerat behov av kraftutveckling leder till nya arbetssätt och minskad belastning. När behovet av styrka minskar och arbetet i ytterlägen minimeras, minskar den återkommande belastningen och även karpaltunnelsyndromets besvär. Pekka Kangasniemi, specialtandläkare, Åbo 4

5 ANVÄNDAREN BÖR KÄNNA TILL INSTRUMENTETS UPPBYGGNAD BLAD = hals + arbetsdel HALS = övre hals + nedre hals ARBETSDEL = bas + mittdel + spets skärande eggar ryggsida arbetsyta sidoyta LM-INSTRUMENTENS BLAD är tillverkade av specialstål som har mycket god motståndskraft mot nötning och korrosion användningssyftet styr materialets grad av hårdhet, seghet och elasticitet arbetsdelarna är centrerade längs instrumentets axel bladens hals är optimalt rigida vilket ökar instrumentets funktionsduglighet och förbättrar den taktila känseln har god finish och mycket vassa skärande eggar metallkärnan i skaftet garanterar en hållbar fog mellan de båda ändarnas blad sortimentet omfattar nästan 300 olika blad 5

6 MATERIALTEKNIK PÅ HÖGSTA NIVÅ EGGMETALLER Vid tillverkning av LM-instrument används på sofistikerad materialteknologi baserade förstklassiga råmaterial och tillverkningsmetoder som samtidigt är miljövänliga. Som material för instrumentens skärande delar accepteras endast omsorgsfullt testat härdat rostfritt stål från de bästa leverantörerna vilket säkrar stor hållfasthet och hårdhet i kombination med god seghet och korrosionstålighet. Utgångspunkt för en bra eggmetall är en kemisk sammansättning som anpassas specifikt för användningsområdet. Bladen hos LM-instrument har komponerats för att bäst balansera optimal nötningstålighet, bästa möjliga spänst och utomordentlig motståndskraft mot korrosion. Förutom järn är kol och krom grundkomponenter i LM-instrumentens blad. Kolhalten varierar beroende av ståltypen inom området 0,1-0,9 % och kromhalten inom området %. Instrumentens andra typiska stålkomponenter är mangan, kisel, molybden, vanadin, kobolt och volfram. VÄRMEBEHANDLING OCH FINISH AVGÖR DE SLUTLIGA EGENSKAPERNA Med värmebehandling och med bearbetning dessförinnan optimeras slutprodukten enligt användningsområdet vad gäller hårdhet, styrka, seghet och korrosionstålighet. Värmebehandling är en av de viktigaste arbetsmomenten vid tillverkning av stålspetsar. Före värmebehandling böjs spetsarna, de formas genom pressning och blir föremål för grovslipning. Den kombination av optimal hårdhet och seghet som användningsområdet för enskilda instrument förutsätter erhålls genom de senaste värmebehandlingsmetoderna varav de viktigaste är den av LM tillämpade specialhärdningen jämte en eller flera efterglödgningar. Hårdhet och seghet är nödvändigt framför allt hos vassa, skärande instrument, exempelvis instrument för depuration och preparering. En optimerad kombination av hårdhet och seghet garanterar att dessa instrument får god nötningstålighet samt att de skärande kanterna inte bryts sönder ens under ingrepp som kräver kraft. Nötningståligheten förbättras främst av ingående krom, wolfram, vanadin, kobolt och molybden. Dessa ämnen bildar synnerligen hårda partiklar, såkallade karbider, i stålet. De inbördes mängderna av ingående ämnen är avhängiga av den kombination av hårdhet och seghet som eftersträvas. Företaget har nyligen i samarbete med ledande forskningsinstitut gjort betydande satsningar på forskning och utveckling inriktad på bladmetallernas förslitningsegenskaper. Med hjälp av forskningsresultaten har branschens absoluta toppnivå nåtts beträffande slitagetåligheten för instrumentens spetsar. God korrosionsbeständighet behövs i alla instrument för att garantera en lång livstid. Kemikalier som används vid instrumentvård kan i synnerhet om de överdoseras framkalla frätningar i bladet på samma sätt som en för lång blötläggningstid. För att förbättra stålets förmåga att motstå frätning tillsätts krom, vanadin och molybden. LM-instrumentens utomordentliga motståndskraft mot frätskador har uppnåtts genom noga anpassade proportioner av ingående beståndsdelar, värmebehandlingar och dessutom en skonsam poleringsprocedur som utvecklats på vårt 6

7 företag och garanterar att inga ingående komponenter går förlorade på stålets yta, vilket skulle försämra samt minska slitytans hårdhet och fasthet. Metoden för ytbehandling är likaså viktig med hänsyn till spetsens förmåga att motstå frätskador. Ytan slipas mycket slät och mängden värme som förs till ytan begränsas noga varvid ytans metallstruktur förblir av önskat slät och en utomordentlig frätningstålighet erhålls. OBSERVERA I LM-instrument används endast nickelfritt stål för undvikande av de ökande problemen med allergiutveckling bland vårdpersonal och patienter. I LM-instrument används inte spetsar som förkromats eller förnicklats eller belagts med hjälp av några andra metoder, eftersom dessa avseende sina egenskaper aldrig i en krävande miljö kan mäta sig med spetsar av massivt stål. Till och med beläggning med en enda metall kan ha uttalat allergiserande effekt. Jaakko Packalén DI, Åbo Specialhärdat rostfritt stål i 500 gångers förstoring. På bilden kan man urskilja de stenhårda karbiderna i den utomordentligt hårda och sega stålmatrisen. Deras antal och distribution avseende partikelstorlek har stor betydelse för slitstyrkan hos stål. 7

8 LM-RONDOPLUS FÖR SLIPNING AV INSTRUMENT enkel funktionsprincip, man håller instrumentet orörligt i rätt slipläge och stenen rörs i önskad riktning genom vridning av locket snabb, ett instrument slipas på några sekunder säker, bladets ursprungliga form bibehålls exakt, minimerar felmöjligheterna, instrumentens livslängd förlängs trygg även för användaren, enkel att behärska möjliggör individuella slipmetoder liten, linjeren, tyst den finkorniga stenen roterar i båda riktningarna, jämn optimal rotationshastighet, minimalt slitage av bladet undre stöd för tandstensinstrument övre stöd för preparationsinstrument gradmarkeringar för randskärare en lätt beröring av stenen är tillräcklig en summer varnar då alltför stor kraft används pedalen gör arbetet bekvämare löstagbara LM-Fingo teststavar inbyggd transformator illustrerad guide och video som tilläggsstöd med hjälp av RondoPlus håller du alltid behändigt instrumenten vassa arbeta alltid med vassa instrument, behandlingarna sker snabbare och resultaten förbättras SLIPSTÖD (rotationscentrum) SLIPSTEN ROTERANDE LOCK HANDSTÖD NÄTKABEL VIPPBRYTARE (byter även rotationsriktning) BOTTENPLATTA TESTSTAV LM-FINGO FOTPEDAL LM-RONDOPLUS LM 8600 RESERVDELAR Slipsten, 600 grit LM 8660 Slipsten, 400 grit (grövre) LM 8640 Fotpedal LM 8630 Putsband (5 st.) LM 8550 LM-Fingo (2 st.) LM 8602 LM-Fingo (6 st.) LM 8606 Bruksanvisning LM 8690 Undervisningsvideo LM

9 PRAKTISKA LM-INSTRUMENTKASSETTER det lönar sig att placera instrumenten i kassetter som färdiga åtgärdsset LM-SERVO 5, LM 6650 för 5 instrument storlek: 180 x 86 x 28 cm färg: svart som instrumentställ på brickan som skyddsram vid instrumentvård gör vårdarbetet enklare och snabbare gör servicearbetet enklare och snabbare förhindrar att bladen böjs, brister eller blir slöa och sänker därigenom instrumentkostnaderna avsevärt förhindrar att vårdpersonalen sticker och skär sig och förbättrar därigenom mottagningens aseptik LM-SERVO 8, LM 6680 för 8 instrument storlek: 180 x 136 x 28 cm färg: svart består av en del, lätta, enkla att använda tillverkade av extra stark plast, som är ett synnerligen hållbart och smutsavstötande material tål alla normala rengöringsmedel, -tillbehör och -metoder; maximal temperatur 180 C / 355 F kan markeras med kodknappar; kan skaffas separat i sex olika färger 9

10 LM-KODRINGAR färgade kodringar av silikon för markering av instrument till exempel enligt vårdåtgärd, mottagningsrum eller person blå LM 5000 grön LM 5001 orange LM 5002 röd LM 5003 gul LM 5004 svart LM 5005 vit LM 5006 brun LM 5007 lila LM 5008 förpackning / 50 st. / färg LM-KODKNAPPAR färgade kodknappar av silikon för markering av kassetter till exempel enligt vårdåtgärd, mottagningsrum eller person blå LM 6000 grön LM 6001 orange LM 6002 röd LM 6003 gul LM 6004 brun LM 6005 förpackning / 20 st. / färg 10

11 LM-INSTRUMENTVÅRD 1. DESINFEKTION EN DESINFICERANDE DISKMASKIN TÄCKER MOMENTEN 1 3 KEMISK LÖSNING för instrument med silikonskaft ph-värde 4,5-10,5; följ rekommendationen 2. SKÖLJNING rinnande varmt vatten 3. RENGÖRING HANDDISK avlägsna synlig smuts med varmt vatten och en mjuk borste rengöringsmedel med ph ca 7 ULTRALJUD för att förhindra instrumentskador i ultraljudsapparaten bör instrumenten alltid ligga i kassetter DISKMASKIN rengöringsmedel med ph ca 7 4. TORKNING före varmluftssterilisering 5. STERILISERINGSALTERNATIV AUTOKLAVERING rena, vederbörligen förpackade instrument läggs i autoklaven VARMLUFTSSTERILISERING lägg in torra och rena instrument överfyll inte högsta temperatur 180 C / 355 F 6. GRANSKNING OCH SLIPNING kontrollera instrumentens behov av (samt PACKNING I PÅSAR) slipning och service eller om de måste bytas ut 7. STERILISERING ny sterilisering efter eventuell slipning och/eller annan instrumentvård serva maskinerna regelbundet följ bruksanvisningarna observera särskilt doseringsrekommendationer och expositionstider behandla instrumenten varsamt genom att undvika hårda borstar och kodmärkning som kan skada ytan använd LM-kodringar för märkning av instrumenten låt instrumenten ligga i kassetterna under hela instrumentservicen 11

12 LM-SPEGELSKAFT LM 25 Si / XSi grå, blå, röd spegelskaftet har en metallkärna med ett för spegeln exakt dimensionerat hål och gängor som inte skär fast diametern på spegelskaftet som monteras i skaftet skall vara 2,5-2,6 mm spegelskaftet skall ha M 2.5 gängor OBS! Om spegelns gängade del är tjockare än skaftet, är det fel spegeltyp metallkärna silikon Ø 2,5-2,6 mm M 2.5 skaftets och spegelns sammanlagda vikt är noggrant optimerad spegelskaftets motsatta ända - knackningsändan - kan användas för att kontrollera om tanden är perkussionsöm även skaftmodellen UNF4-48 med en annan typ av gängor kan rekvireras LM 28 Si / XSi grå 12

13 LM-SONDER sonderna används vid diagnostiska åtgärder och operativa ingrepp sonderna finns dels som enkeländade, dels som dubbeländade i olika kombinationer s ä l l s y n t a k o m b i n a t i o n e r t i l l v e r k a s e n l i g t b e s t ä l l n i n g LM 5-8 Si / XSi LM 5-9 Si / XSi LM 9-17C Si / XSi LM Si / XSi LM 17C-23 Si / XSi LM 3-6 Si / XSi LM Si / XSi LM Si / XSi LM 29 Si / XSi LM 9 Si / XSi LM Si / XSi 5 SOND 5-8 / SOND 5-9 basmodeller för diagnostiska åtgärder och operativa ingrepp SOND 3-6 basmodell särskilt för undersökning av cervikala områden 8 Si = LM-ErgoNorm / XSi = LM-ErgoMax 13

14 SOND 17 / 17C lång nedre hals back action -spets för undersökning av subgingivala tandytor för områden nära approximalkontakter särskilt för distala ytor på de längst bak belägna tänderna sond 17C har centrerad spets 17 17C 17 SOND 23 särskilt för undersökning av distala ytor även för sondering av fissurer på ocklusalytor för lokalisering av subgingival tandsten 23 PROTETISK SOND undersökning av protetiska kronors, broars och inlay-/onlay-fyllningars kanttäthet SOND böjd liksom GRA 11/12 för undersökning av subgingivala rotytor för undersökning av approximal och cervikal karies SOND 29 observera att halsen böjts i sidled danskarnas favoritsond halsen böjd i sidled ROTKANALSSOND förlängd spets för sondering av rotkanalsöppning Si = LM-ErgoNorm / XSi = LM-ErgoMax 14

15 LM-SONDER - LM-FICKSONDER kombinationsinstrument för grundundersökning av karies och parodontium LM 23-52B Si / XSi LM 8-520B Si / XSi LM B Si / XSi LM B Si / XSi LM 51 Si / XSi Williams ficksond färgkodade graderade skalor underlättar bedömning av tandfickor KNOPPSOND ökar den taktila känseln ger en rättvisare bild av djupet på en inflammerad tandköttsficka skadar inte vävnaderna, perforerar inte fickans botten så lätt för bedömning av överskott av tandfyllningsmaterial, tandsten och andra ojämnheter på rotytan skala 2 mm 52B ja 520B = B = svart 0 = knopp skala 3 mm 530B = Williams-skala 51 = Si = LM-ErgoNorm / XSi = LM-ErgoMax 15

16 WHO-FICKMÄTNINGSSOND WHO-fickmätningssonder har utvecklats för CPITN-metoden knopp i spetsen ger bättre taktil känsel subgingival tandsten och andra ojämnheter på tandytan lokaliseras lättare när sonden förs ner i den gingivala fickan kan följande avläsningar göras: 4 mm eller djupare 6 mm eller djupare 9 mm eller djupare 12 mm eller djupare 11.5 mm 8.5 mm 5.5 mm 3.5 mm 3.0 mm 3.0 mm 2.0 mm 5.5 mm 3.5 mm 0.5 mm LM 8-550B Si / XSi LM B Si / XSi LM 550B Si / XSi LM 555B WHO-skaft aluminiumskaft, Ø 3,5 mm CPITN-METODEN DIAGNOSTISERING 0 = frisk 1 = blödning vid undersökning 2 = supra- och / eller subgingival tandsten, överskott av kroneller tandfyllningsmaterial 3 = tandfickor ner till 5 mm djup 4 = tandfickor djupare än 6 mm 0/ ÅTGÄRDER 1 = undervisning i egenvård = undervisning i egenvård, avlägsning av tandsten och överskott av tandfyllningsmaterial 4 = momenten ovan jämte mer krävande parodontala behandlingsåtgärder 16

17 LM-FURKATIONSSONDER för undersökning av furkationslesioners grad och djup LM Si / XSi Nabers-sond 2 mm skala LM 20B-21B Si / XSi Furkationssond NABERSSOND undersökning från olika håll av furkationslesioner såväl i överkäken som underkäken smäckert böjt blad arbetsdelen är längre än på en vanlig sond skonsam tack vare den smala, rundade spetsen FURKATIONSSOND graderad knoppsond instrumenten används för borrningslinjering vid radektomi och hemisektion Si = LM-ErgoNorm / XSi = LM-ErgoMax 17

18 VARFÖR HANDINSTRUMENT Tidigare användes ultraljud främst för att avlägsna supragingival tandsten. Tack vare utvecklingen av allt smalare och längre spetsar kan ultraljudsapparater nuförtiden även användas subgingivalt i regioner där man traditionellt använt särskilt utformade kyretter. Undersökningsresultat indikerar att mängden resterande tandsten och subgingival plack är densamma efter sanering med handinstrument som med hjälp av ultraljud. Likaså förefaller det som om det kliniska behandlingsresultatet blir lika bra med ultraljud som med traditionella handinstrument. Eftersom det dessutom är betydligt lättare att arbeta med ultraljud inställer sig frågan om handinstrument längre behövs. Handinstrument har vissa egenskaper som ultraljudsapparatur saknar. Den viktigaste är den taktila känseln (tactile sensitivity), uppfattningen man får med ett handinstrument om rotens yta. Vid arbete med ett skarpt handinstrument ger den taktila känseln besked om när rotytan är slät. Detta är inte möjligt med en ultraljudsapparat. Denna egenskap är av största vikt vid icke-kirurgisk behandling. Med en ultraljudsapparat kan man inte avlägsna tandficksepitel, dvs. kyrettering med enbart ultraljud kan inte utföras. Den sterilitet som en flap-operation kräver är mycket enklare att åstadkomma med ett handinstrument än med ultraljudsapparat (skaft, slangar, kylvatten). Sammantaget utesluter inte handinstrument och ultraljudsapparater varandra, utan är arbetsredskap som kompletterar varandra. Genom att tillvarata bägge metodernas fördelar erhålls ett optimalt behandlingsresultat och god ergonomi. Juha Talonpoika OD, specialtandläkare, Åbo 18

19 LM-TANDSTENSSICKLAR sicklar används främst för att avlägsna supragingival tandsten det finns ett stort urval av olika sicklar UPPBYGGNAD bladet är triangulärt i genomskärning två skärande eggar vass spets horisontell arbetsyta både smäckra och robusta blad tillhandahålls alltifrån lätt böjda till branta modeller bladet har härdats i tillverkningsprocessen och bevarar skärpan länge EXEMPEL PÅ OLIKA BLAD LM-Minisickel sirligt blad lätt böjt LM Mini Kaplan sirligt blad kraftigt böjt LM Crane-Kaplan robust blad kraftigt böjt LM McCall 11A-12A mycket robust blad kraftigt böjt Si = LM-ErgoNorm / XSi = LM-ErgoMax 19

20 LM-MICROSICKEL LM Si / XSi synnerligen gracil arbetsdel med långt skaft för avlägsning av supragingival tandsten från alla tandytor kan användas försiktigt även för avlägsning av supragingival tandsten precis vid tandköttsgränsen väl ägnad för trånga tandmellanrum LM-MINISICKEL gracil, svagt böjd arbetsdel för avlägsning av supragingival tandsten från alla tandytor, speciellt från approximalytorna kan användas försiktigt även för avlägsning av supragingival tandsten precis vid tandköttsgränsen även för avlägsning av fyllnings-, adhesivoch cementöverskott för avlägsning av tandsten och granulatvävnad vid flap-operationer LM Si / XSi SICKEL LM23 LM Si / XSi jämförd med Minisickeln har sickeln LM23 ett kortare och rakare blad Microsickel gracil, tunn arbetsdel långt skaft lätt böjt skaft Minisickel gracil, styv arbetsdel lätt böjt skaft Sickeln LM23 kort, lätt böjt blad Si = LM-ErgoNorm / XSi = LM-ErgoMax 20

21 LM-CRANE-KAPLAN LM Si / XSi mycket robust, rigid, kraftigt böjt blad parodontologi för att avlägsna stora mängder supragingival tandsten i hela bettet reparativ och protetisk behandling för att avlägsna överskott av kompositfyllningar, adhesiv och cement genom avhyvling med ett vasst instrument Crane-Kaplan kraftig arbetsdel kraftigt böjd Mini Kaplan sirlig liksom Minisickeln men kraftigare böjd LM-MINI KAPLAN LM Si / XSi samma böjning men en smäckrare arbetsdel än hos Crane-Kaplan för att avlägsna supragingival tandsten från samtliga tandytor LM-McCALL 11A-12A LM Si / XSi robust sickel kraftigt böjt blad Si = LM-ErgoNorm / XSi = LM-ErgoMax 21

22 LM-HYGIENISTSICKLAR SICKEL-SCALER LM 141 Si / XSi mycket smäckert blad symmetrisk, ingen böjning i sidled för att avlägsna supragingival tandsten kan användas även i grunda tandköttsfickor får plats i mycket trånga framtandsmellanrum SCALER U15 TOWNER LM 150 Si / XSi en stor hygienistsickel symmetrisk, ingen sidoböjning maximal stabilitet för att avlägsna stora mängder tandsten i tandmellanrum samt buckalt och lingualt LM-MEJSELSICKEL H4-H5 rak arbetsyta den mejselliknande arbetsdelen används med skjutande rörelser med den sickelliknande arbetsdelen arbetar man genom att dra LM Si / XSi SCALER H6-H7 LM Si / XSi mycket smäckert blad bladet är lätt böjt i sidled för att avlägsna tandsten i hela bettet 22

23 LM-KONKAVITETSHAKAR för lokalisering och avlägsning av supra- och subgingival tandsten den gracila arbetsdelen är väl ägnad för djupa, smala fickor och konkava rotytor används med såväl vertikal- som horisontalteknik KONSTRUKTION gracilt, hakformat blad, vars arbetsdel har rundade hörn som inte repar rotytorna ellipsformad skärande egg ANTERIOR HAKE LM Si / XSi för anteriora labiala och linguala ytor passar även för premolarer och molarer, även approximalt LATERAL HAKE LM Si / XSi för buckala och linguala ytor på samtliga tänder kan även användas i furkationsområden POSTERIOR HAKE LM Si / XSi för mesiala och distala ytor på molarer kan även användas i furkationsområden 23

24 LM-UNIVERSALCURETTER universalcuretter används för att avlägsna supra- och subgingival tandsten tillhandahålls i ett flertal olika modeller KONSTRUKTION arbetsdelens ryggsida är halvrund eller flat den skärande eggen sträcker sig runt spetsen till båda sidorna arbetsytan är vinkelrät mot nedre halsen den rundade spetsen skadar inte vävnaderna bladet har styv hals bladurval från gracilt till stadigt böjningsurval från lätt till brant EXEMPEL PÅ BLADMODELLER McCall 13S-14S stadigt blad rigid hals Mini McCall 13S-14S liten, kort arbetsdel lång nedre hals McCall jämnbrett blad lång arbetsdel Si = LM-ErgoNorm / XSi = LM-ErgoMax 24

25 UNIVERSALCURETTE McCALL 13S-14S LM Si / XSi stadigt blad med rigid hals för att avlägsna supra- och subgingival tandsten från samtliga tandytor primärt för incisiver och premolarer avlägsnar även seg och hårt sittande tandsten bladen är härdade i tillverkningsprocessen och bevarar skärpan länge UNIVERSALCURETTE MINI McCALL 13S-14S LM M Si / XSi litet blad lång nedre hals kort arbetsdel ganska kraftigt böjd spets för att avlägsna supra- och subgingival tandsten utmärkt i djupa, smala tandfickor samt på konkava och konvexa rotytor bladen är härdade i tillverkningsprocessen och bevarar skärpan länge UNIVERSALCURETTE LM LM Si / XSi det stadiga bladet har samma bredd ända ner till spetsen kort arbetsdel stadig, balanserad hals ett alternativ till McCall 13S-14S för att avlägsna rikliga mängder av tandsten bladen är härdade i tillverkningsprocessen och bevarar skärpan länge Si = LM-ErgoNorm / XSi = LM-ErgoMax 25

26 UNIVERSALCURETTE McCALL LM Si / XSi stadig, jämnbred arbetsdel för att avlägsna tandsten, som sitter hårt fast för rengöring av samtliga tandytor, särskilt för stora molarer bladen är härdade i tillverkningsprocessen och bevarar skärpan länge UNIVERSALCURETTE McCALL 17S-18S LM Si / XSi bladet är mindre, arbetsdelen smalare än hos McCall för att avlägsna tandsten, som sitter hårt fast utmärkt i trånga mellanrum bladen är härdade i tillverkningsprocessen och bevarar skärpan länge UNIVERSALCURETTE GOLDMAN-FOX 3 LM Si / XSi för att avlägsna små mängder av tandsten används supra- och subgingivalt särskilt för premolarer och molarer även för konkava tandytor och furkationslesioner G-F 3 G-F 4 UNIVERSALCURETTE GOLDMAN-FOX 4 LM Si / XSi jämfört med kyretten Goldman-Fox 3 erbjuder G-F 4 ännu bättre åtkomlighet inom molarområdet Si = LM-ErgoNorm / XSi = LM-ErgoMax 26

27 UNIVERSALCURETTE COLUMBIA 2L-2R LM Si / XSi bladet har lång nedre hals lätt böjd arbetsdel för att avlägsna små mängder av tandsten används supra- och subgingivalt för incisiver och premolarer UNIVERSALCURETTE COLUMBIA 4L-4R LM Si / XSi lätt böjt blad, kort nedre hals för att avlägsna små mängder av tandsten används supra- och subgingivalt för incisiver, caniner och premolarer UNIVERSALCURETTE COLUMBIA LM Si / XSi krokliknande blad med kort nedre hals för att avlägsna små mängder av tandsten används supra- och subgingivalt för molarer Si = LM-ErgoNorm / XSi = LM-ErgoMax 27

28 LANGER-UNIVERSALCURETTER ägnar sig för såväl avlägsning av tandsten som för parodontala operationer KONSTRUKTION universalkyrettens arbetsdel kombinerad med Gracey-kyrettens halsböjningar två skärande eggar, rundad spets för supra- och subgingivala åtgärder böjningarna gör det möjligt att komma åt även svåra objekt för avlägsning av tandsten och finishering av rotytor på hela ytan av alla tänder såväl mesial- som distalytorna kan behandlas med samma arbetsdel bladen är härdade i tillverkningsprocessen och bevarar skärpan länge M M M MINI LANGER- KYRETTER (M) Mini Langer-kyretterna har längre hals och kortare arbetsdel väl ägnade för trånga tandmellanrum gör det möjligt att komma åt djupa och trånga fickor samt furkationer LANGER 1/2 för underkäkens molarer LANGER 3/4 för överkäkens molarer LM Si / XSi LM M Si / XSi LM Si / XSi LM M Si / XSi LANGER 5/6 för såväl under- som överkäkens incisiver LM Si / XSi LM M Si / XSi 28

29 SPECIALCURETTE LM-SYNTETTE kombinerad universal- och finisheringscurette rundad spets två ellipsformade skärande eggar arbetsyta som är vinklad åt två håll för att avlägsna tandsten och finishera rotytor för hela bettet för såväl konkava som konvexa ytor samma instrumentspets passar för både distala och mesiala ytor i ett interdentalrum utmärkt för subgingivalt arbete för såväl vertikal som horisontell teknik bladen är härdade i tillverkningsprocessen och bevarar skärpan länge LM Si / XSi MINI-SYNTETTE (M) LM M Si / XSi minimodellen har längre hals och kortare arbetsdel än standard- Syntetten utmärkt i djupa, trånga fickor synnerligen praktisk till exempel på premolarernas och incisivernas palatinaloch lingvalytor M ( LM-Syntette har utvecklats av parodontolog Leif Eriksson och specialtandläkare Pekka Kangasniemi. ) 29

30 LM-APPROXIMALCURETTER SV 1-3, SV 2-4 SV 1-3 LM Si / XSi för 1:a och 3:e kvadranten lutande arbetsyta en skärande egg SV 2-4 LM Si / XSi för 2:a och 4:e kvadranten lutande arbetsyta en skärande egg för att avlägsna tandsten och jämna till rotytor i premolar- och molarregioner, särskilt på approximalytor särskilt lämplig för behandling av konkava rotytor med instrumentets ena ända behandlas tandmellanrummets mesiala yta och med den andra den distala ytan i samma tandmellanrum OBS! överkäken främst vid horisontalteknik med detta instrument arbetar man från buckalsidan genom att dra och häva ( SV-kyretterna har utvecklats av den svenske parodontologen Gram Svärdström. ) underkäken 30

31 LM-DIAMANTFILAR SV 5-6, SV 7-8 för anatomiskt besvärliga områden LM-KONKAVITETSFIL SV 5-6 LM D Si / XSi liten diamantbelagd rund spets för att rengöra och forma djupa konkava rotytor lämplig för behandling av akuta furkationslesioner för avlägsning av granulatvävnad vid operationer LM-FURKATIONSFIL SV 7-8 LM D Si / XSi liten diamantbelagd, äggformad spets den böjda nedre halsen smalnar av mot spetsen för rengöring av furkationslesioner för rengöring och formning av furkationer vid frilagda rötter SV 5-6 SV 7-8 ( SV-specialfilarna har utvecklats av den svenske parodontologen Gram Svärdström. ) 31

FÖR PERFEKT PARODONTOLOGI

FÖR PERFEKT PARODONTOLOGI FÖR PERFEKT PARODONTOLOGI Dina händer och patienter förtjänar LM Ergonomin har blivit allt viktigare inom odontologin. I stället för instrument med metallskaft använder allt fl er tandläkare och tandhygienister

Läs mer

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT Effektivt skydd LM-ProColor är ett nytt aldehydfritt desinfektionsmedel för handinstrument. Medlet kombinerar ett brett effektspektrum,

Läs mer

Handinstrument. Diagnostik Parodontologi Restaurationer Skötsel. Hur du använder och sköter dina instrument på bästa sätt

Handinstrument. Diagnostik Parodontologi Restaurationer Skötsel. Hur du använder och sköter dina instrument på bästa sätt Handinstrument Diagnostik Parodontologi Restaurationer Skötsel Hur du använder och sköter dina instrument på bästa sätt Kvalité och pris går hand i hand År 1993 bollades tanken om ett eget varumärke för

Läs mer

SLIPMASKIN FÖR INSTRUMENT

SLIPMASKIN FÖR INSTRUMENT SLIPMASKIN FÖR INSTRUMENT Det vassaste bladet Regelbundet underhåll av handinstrumenten är en grundförutsättning för tandvården. Underhållet skapar en grund för säkra behandlingsåtgärder av god kvalitet.

Läs mer

REsin 8 Colors ETT ÖVErlÄGsET instrument MED HAnDTAG AV REsin

REsin 8 Colors ETT ÖVErlÄGsET instrument MED HAnDTAG AV REsin REsin 8 Colors ETT ÖVERLÄGSET INSTRUMENT MED HANDTAG AV RESIN DIN PRESTATION ÄR VÅR PASSION. På Hu-Friedy konstrueras varje instrument, från dess patentskyddade metall och design av ytstrukturen, till

Läs mer

ORIGINALET! EMS PIEZON STANDARDSPETSAR

ORIGINALET! EMS PIEZON STANDARDSPETSAR STANDARDSPETSAR SPETS A Används supragingivalt. Håll spetsen parallellt med tanden och med en vinkel av 15, tandstenen borttages med lätta penselrörelser. Rek effekt: låg - max DS-001A SPETS P Universalspets

Läs mer

FÖR EFFEKTIV ENDODONTI

FÖR EFFEKTIV ENDODONTI FÖR EFFEKTIV ENDODONTI Endo med LM LM-EndoLine ger en övergripande lösning på de problem rotkanalerna medför. Ergonomiska handinstrument och filar liksom även ultraljudsutrustning med ytterst slitstarka

Läs mer

Tips och råd för dig med implantat

Tips och råd för dig med implantat TePes produkter finns på ditt närmaste apotek och hos din tandläkare/tandhygienist. Patientguide Mellanrumsborstar Original Extra mjuk Angle 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 1,1 mm 1,3 mm 0,45

Läs mer

Parodontologi Sicklar Universalkyretter Gracey finisheringskyretter Specialinstrument LM-ErgoMix med utbytbara spetsar

Parodontologi Sicklar Universalkyretter Gracey finisheringskyretter Specialinstrument LM-ErgoMix med utbytbara spetsar Svenska LM-Instruments Oy LM-Instruments Val av skaft 4 Diagnostik Spegelskaft Sonder Ficksonder 11 Parodontologi Sicklar Universalkyretter Gracey finisheringskyretter Specialinstrument LM-ErgoMix med

Läs mer

2014-10-21. Kliniktillfälle 3. Varför borstar vi tänderna? Plackindex (PI) Instruktion egenvård. Professionell tandrengöring (PTR)

2014-10-21. Kliniktillfälle 3. Varför borstar vi tänderna? Plackindex (PI) Instruktion egenvård. Professionell tandrengöring (PTR) Kliniktillfälle 3 Plackindex (PI) Instruktion egenvård Professionell tandrengöring (PTR) Grupp 1-27/10 Grupp 2 24/10 Varför borstar vi tänderna? Sjukdomsförebyggande Mekanisk bakterieborttagning Fluortillskott

Läs mer

Think. Tar Livsmedelsäkerheten till högsta nivå

Think. Tar Livsmedelsäkerheten till högsta nivå Think Think Yellow Think Orange Think Red Think Green Think Blue Think Purple Tar Livsmedelsäkerheten till högsta nivå Fler produkter i f ler färger än någon annan Väggupphäng Borstar Golv- & Vägg Borstar

Läs mer

PROFYLAX OCH TANDSANERING

PROFYLAX OCH TANDSANERING Pulverbläster Pulverbläster PROPHYflex 3 (2018) Pulverbläster för skonsam och enkel borttagning av missfärgningar och beläggningar samt ytbehandling av kaviteter mm. Löstagbar och 360 roterbar spets för

Läs mer

Jigg för raka eggar SE-76

Jigg för raka eggar SE-76 Jigg för raka eggar SE-76 HYVELJÄRN Max bredd 76 mm STÄMJÄRN Placering av maskinen Slipriktning: Mot eggen. Bryningsriktning: Med eggen. Konstruktion Se illustration på nästa sida. Jiggen består av en

Läs mer

Tandköttsinflammation och tandlossning

Tandköttsinflammation och tandlossning Tips och information om Tandköttsinflammation och tandlossning Tandlossning är en dold folksjukdom. Ca 40% av den vuxna befolkningen har tandlossning i någon grad många utan att veta om det. Ju tidigare

Läs mer

Kliniktillfälle 2. Varför borstar vi tänderna? Rengörande effekt. Pellikel: definition. Pellikel. Rengörande effekt. Fräsch smak.

Kliniktillfälle 2. Varför borstar vi tänderna? Rengörande effekt. Pellikel: definition. Pellikel. Rengörande effekt. Fräsch smak. Kliniktillfälle 2 Varför borstar vi tänderna? Plackinfärgning (PI) enligt Lenox / Kopczyk Gingivalindex enligt Löe och Silness,1963 God egenvård - Nadja - Nadja - Lena Rengörande effekt Fräsch smak Fluortillskott

Läs mer

Temporära fyllningar Puts av fyllning

Temporära fyllningar Puts av fyllning Temporära fyllningar Puts av fyllning 2014-05-13 Sebastian Malmqvist Universitetsadjunkt 1 Temporära fyllningar Tillfällig igenfyllning av ickekarierad kavitet: Fraktur av fyllning eller tand Förhindra

Läs mer

Patientguide. Enkla tips för ett fräscht leende

Patientguide. Enkla tips för ett fräscht leende Patientguide Enkla tips för ett fräscht leende Hela tänder hela livet Du har mycket att vinna på att ge dina tänder några minuters omsorg varje dag. En frisk och fräsch mun ger ett vackert leende och bidrar

Läs mer

Matrissystem för klass II och klass V fyllningar

Matrissystem för klass II och klass V fyllningar Odontologiska institutionen Vuxenkliniken SEPTEMBER 1996 302(6) Matrissystem för klass II och klass V fyllningar Matrissystemets funktion 1. Ge fyllningen dess rätta kontur 2. Möjliggöra kondensering 3.

Läs mer

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge Lateral epikondylit - tennisarmbåge Epikondylit är en inflammation i muskelfästen på utsidan

Läs mer

Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion

Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion Ingående delar Basplatta Styrplatta Borrhållare Inställningsmall Lupp Instruktion Jigg för borrslipning Med Tormeks patenterade slipjigg för borrar, DBS-22 slipar du dina borrar med högsta precision. Den

Läs mer

3M ESPE. Behaglig tandvård. Ett friskt leende. lekande lätt. Clinpro Prophy Powder BR61/0003-1(070727)

3M ESPE. Behaglig tandvård. Ett friskt leende. lekande lätt. Clinpro Prophy Powder BR61/0003-1(070727) 3M ESPE Behaglig tandvård Ett friskt leende lekande lätt. BR61/3-1(7727) Clinpro Prophy Powder 999-3M_Clinpro_ProphyPowder_F.i1 1 8-8-7 16:19:21 Systematisk profylax med ett komplett produktprogram I forskningens

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

BEAUTIFIL Flow Plus INJICERBART HYBRID KOMPOSITMATERIAL FÖR ANTERIORA OCH POSTERIORA FYLLNINGAR

BEAUTIFIL Flow Plus INJICERBART HYBRID KOMPOSITMATERIAL FÖR ANTERIORA OCH POSTERIORA FYLLNINGAR INJICERBART HYBRID KOMPOSITMATERIAL FÖR ANTERIORA OCH POSTERIORA FYLLNINGAR STYRKA SOM ETT HYBRID KOMPOSITMATERIAL De mest utmärkande egenskaperna hos systemet för kompositrestaurationer är dess förmåga

Läs mer

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker.

Jag har på vissa ställen hänvisat till instruktionsboken om ni inte har den kvar så finns den under länken instruktionsböcker. Länken Om Slipning har vi nu börjat lägga in på vår hemsida. Mycket felar ännu men efterhand kommer den att kompletteras. Vi arbetar också med nya tillbehör till er som slipar svarvstål. Informationen

Läs mer

Slipstöd SVD-110. Placering av maskinen

Slipstöd SVD-110. Placering av maskinen Slipstöd SVD-110 SKRAPSTÅL FÖR SVARVNING Med rund egg Med rak egg Med rundat sidskär URGRÖPNINGSJÄRN OCH BANDKNIVAR SICKLAR SKÄR FÖR URSVARVNINGSVERKTYG SKRUVMEJSLAR Placering av maskinen Slipriktning:

Läs mer

Toppkvalitet av Kolinsky-mårdhår. 7543480 Swedish. Published by Winsor & Newton, London, HA3 5RH England. www.winsornewton.com. Winsor & Newton 2007

Toppkvalitet av Kolinsky-mårdhår. 7543480 Swedish. Published by Winsor & Newton, London, HA3 5RH England. www.winsornewton.com. Winsor & Newton 2007 Published by Winsor & Newton, London, HA3 5RH England www.winsornewton.com Winsor & Newton 2007 WINSOR & NEWTON and the GRIFFIN device are trademarks. 7543480 Swedish Toppkvalitet av Kolinsky-mårdhår INTRODUCTION

Läs mer

Tandköttsinflammation och tandlossning

Tandköttsinflammation och tandlossning TePes produkter finns på ditt närmaste apotek och hos din tandläkare/tandhygienist. TePe Mellanrumsborstar Patientguide Tandköttsinflammation och tandlossning Original 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7

Läs mer

Infektionskontroll i endodonti

Infektionskontroll i endodonti Infektionskontroll i endodonti Aseptisk teknik och kofferdamapplicering Berörda enheter Samtliga Folktandvårdskliniker i Norrbotten. Syfte Att få en enhetlig och patientsäker arbetsgång vid endodontiska

Läs mer

Kliniktillfälle 2. Undersökning. 1. Plack vad gäller utbredning, tjocklek och typ av ytor. 2. Gingiva vad gäller färg, form, yta och konsistens

Kliniktillfälle 2. Undersökning. 1. Plack vad gäller utbredning, tjocklek och typ av ytor. 2. Gingiva vad gäller färg, form, yta och konsistens Lena Karlsson 14 oktober 2013 1 Kliniktillfälle 2 Plackinfärgning (PI) enligt Lenox / Kopczyk Gingivalindex enligt Löe och Silness,1963 - Sebastian God egenvård - Lena Undersökning 1. Plack vad gäller

Läs mer

Kompendium i Bettets Normala Utveckling (BNU)

Kompendium i Bettets Normala Utveckling (BNU) 1 Institutionen för odontologi Enheten för Cariologi Kompendium i Bettets Normala Utveckling (BNU) Termin 1, tandläkare Kursgivare: Lena Karlsson Lektor i Cariologi Reviderat 2013 av Stefan Morge och Vega

Läs mer

Prislista 2016. Priserna gäller från 1 januari 2016

Prislista 2016. Priserna gäller från 1 januari 2016 Prislista 2016 Priserna gäller från 1 januari 2016 I Sverige råder fri prissättning på tandvård vilket betyder att tandläkare och tandhygienister själva bestämmer priset för olika behandlingar. I den här

Läs mer

Tänk efter, vad gjorde du precis? Du kanske rätade på rygg och nacke en aning. Läs om Optergo Solution, ett unikt koncept som öppnar nya vyer!

Tänk efter, vad gjorde du precis? Du kanske rätade på rygg och nacke en aning. Läs om Optergo Solution, ett unikt koncept som öppnar nya vyer! Tänk efter, vad gjorde du precis? Du kanske rätade på rygg och nacke en aning. Läs om Optergo Solution, ett unikt koncept som öppnar nya vyer! Lyft blicken! Sitt rätt & se tydligt! Ett unikt koncept för

Läs mer

TePe guide. för marknadsförings- och instruktionsmaterial 2013-11 OT120073SE

TePe guide. för marknadsförings- och instruktionsmaterial 2013-11 OT120073SE TePe guide för marknadsförings- och instruktionsmaterial 1 2013-11 OT120073SE Produktställ 931 032 Litet ställ (4 spjut) Plexiglas 1 Höjd: 19,5 cm Bredd: 37,5 cm Djup: 18 cm 931 033 Mediumställ (10 spjut)

Läs mer

Autoklaveringsprocedur

Autoklaveringsprocedur TrollByte Plus är endast avsedd att användas som hjälpmedel vid tandröntgen och får endast användas enligt tillverkarens anvisningar. Tillverkaren tar inget ansvar för annan användning. TrollByte Plus

Läs mer

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 Undersökning/kontroll/akuta PRISLISTA 2012 101 Basundersökning gjord av tandläkare 750 730 102 Fullständig undersökning gjord av tandhygienist 645 605 103 Akut/kompletterande

Läs mer

Tandlossning och DIABETES

Tandlossning och DIABETES Tandlossning och DIABETES Översättning och faktagranskning, Camilla Franks TANDLOSSNING OCH DIABETES Tandlossning och diabetes Parodontit är det medicinska namnet på tandlossning. Det finns två vanligt

Läs mer

Product Folder. Katalog Bygg & Hantverk. t he. e n, if e. fa c tu rin g co m pany

Product Folder. Katalog Bygg & Hantverk. t he. e n, if e. fa c tu rin g co m pany if e Sw kn ed t he e n, M orakniv since 1891. Product Folder Katalog Bygg & Hantverk ma nu fa c tu rin g,i co m pany nm or a Morakniv har antagits som Kunglig Hovleverantör av H.M. Konungen, en hedersutnämning

Läs mer

PUTS AV OLIKA FYLLNADSMATERIAL

PUTS AV OLIKA FYLLNADSMATERIAL Odontologiska institutionen Cariologi AUGUSTI 2004 272(7) PUTS AV OLIKA FYLLNADSMATERIAL Varför klinisk puts? 1. Mindre plackretention ge mindre sjukdomsutveckling eftersom placket har en avgörande betydelse

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

LEDer vägen. LMProPower. lysande ultraljud och kraftfull polisher

LEDer vägen. LMProPower. lysande ultraljud och kraftfull polisher LEDer vägen LMProPower lysande ultraljud och kraftfull polisher LEDer vägen inom ultraljud och tandpolering LM-ProPower är en serie ultraljuds- och tandpoleringsmaskiner för professionell tandvård. Utmärkt

Läs mer

För händernas bästa. Namnet säger allt. Designed around your hands.

För händernas bästa. Namnet säger allt. Designed around your hands. För händernas bästa Namnet säger allt Sempermed Supreme, ett mästerverk från vår utvecklingsavdelning, är perfekt anpassad för dina behov. Högsta säkerhet högsta komfort. För topprestationer varje dag.

Läs mer

Välkommen! i1

Välkommen! i1 Miljötänkande och säkerhet är idag prioriterade områden där människor är involverade. Inte minst vid användandet av slangar och ledningskomponenter har vi en ökad medvetenhet och intresse för att klara

Läs mer

Metodbeskrivning Underhåll av fogar, Rengöring och renovering. Corporate Construction. N : Author: Ch. Voellm Version 1 (06/12)

Metodbeskrivning Underhåll av fogar, Rengöring och renovering. Corporate Construction. N : Author: Ch. Voellm Version 1 (06/12) Metodbeskrivning Underhåll av fogar, Rengöring och renovering Corporate Construction Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i

Läs mer

KaVo Profylax pulverkollektion NYHET! Originalet från KaVo. 10 år PROPHYpearls

KaVo Profylax pulverkollektion NYHET! Originalet från KaVo. 10 år PROPHYpearls KaVo Profylax pulverkollektion KaVo KaVo KaVo det är bara med kulor som det rullar på. Runda kulor, kul resultat! från KaVo Väl beprövat sedan. KaVo är kulformade och därför särskilt lämpade för rengöring:

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Slipmaterial kornstorlek hå rdhet hos bindemedel bindemedel

Slipmaterial kornstorlek hå rdhet hos bindemedel bindemedel ledande inom bomullsfiber teknologi 1 Slipmaterial inbakade i bomull används överallt där det finns svårlösta slip- och polerproblem. Dessa produkter skiljer sig från andra bundna och belagda slipmaterial

Läs mer

MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE...

MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE... Coregas sortiment finns på Apoteket och i dagligvaruhandeln. Corega finns också genom din tandvårdsklinik. MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE... is a registered trademark of the GlaxoSmithKline Group of Companies.

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Friskbladet Vårkänslor och kyssveckor Tandvårdstugget vad betyder det? Tandtråden tändernas bäste vän

Friskbladet Vårkänslor och kyssveckor Tandvårdstugget vad betyder det? Tandtråden tändernas bäste vän Friskbladet Vårkänslor och kyssveckor Tandvårdstugget vad betyder det? Tandtråden tändernas bäste vän Du nalkas ljuva sommar Så är den äntligen här igen sommaren med ljus, värme och tid för avkoppling.

Läs mer

PRISLISTA. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris

PRISLISTA. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris PRISLISTA Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål.

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. EMALJERAT GJUTJÄRN GJUTJÄRN Ex. Le creuset och Staub Emaljerat gjutjärn är ett slitstarkt material och kan användas

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Operation. Att rätt material är viktigt för att kunna arbeta effektivt är en sanning också vid kirurgiska ingrepp, stora som små.

Operation. Att rätt material är viktigt för att kunna arbeta effektivt är en sanning också vid kirurgiska ingrepp, stora som små. Operation Rätt material vid rätt tillfälle Att rätt material är viktigt för att kunna arbeta effektivt är en sanning också vid kirurgiska ingrepp, stora som små. närvarande. Då gäller det att man har rutiner,

Läs mer

MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA. KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv

MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA. KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv 2/12 CJWH11.24 PEM1840SWE 2015-09 OBS! Läs montageanvisningen noggrant före arbetet

Läs mer

Big Apical Files. Tillverkare. Förpackningsenhet (0) Får inte återanvändas. Lotnummer. Läs bruksanvisningen

Big Apical Files. Tillverkare. Förpackningsenhet (0) Får inte återanvändas. Lotnummer. Läs bruksanvisningen Big Apical Files Tillverkare 100 Förpackningsenhet www.sendoline.com +46 (0)8 445 88 30 NON STERILE Osteril Får inte återanvändas Lotnummer Läs bruksanvisningen Sendoline AB Box 7037, Tillverkarvägen 6-187

Läs mer

Institutionen för odontologi. 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670

Institutionen för odontologi. 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670 Prislista 2011 och Led i sjukdomsbehandling Undersökning 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 750 618 103

Läs mer

Gravyrfilar, VALLORBE Längd:150 mm. Huggning 0: 25 tänder/cm, huggning 2: 38 tänder/cm, huggning 4: 56 tänder/cm

Gravyrfilar, VALLORBE Längd:150 mm. Huggning 0: 25 tänder/cm, huggning 2: 38 tänder/cm, huggning 4: 56 tänder/cm Gravyrfilar, VALLORBE Längd:15 mm. Huggning : 5 tänder/cm, huggning : 38 tänder/cm, huggning : 56 tänder/cm Typ Form Huggning 1981 1981 1981 197 197 1963 1963 1963 1956 1956 1965 1965 1965 196 196 196

Läs mer

Ver 1, POLERING. Kråketorpsgatan 10, MÖLNDAL Tel: , Fax:

Ver 1, POLERING. Kråketorpsgatan 10, MÖLNDAL Tel: , Fax: Ver 1, 2013-01-02 POLERING SKÄRPVERKTYG AB Kråketorpsgatan 10, 431 53 MÖLNDAL Tel:031-870050, Fax:031-871415 info@skarpverktyg.se, www.skarpverktyg.se Diemakerbrynen Universalbrynet får alla typer av stål.

Läs mer

Tanden i sitt sammanhang

Tanden i sitt sammanhang Tanden i sitt sammanhang Divertikel Pulpatak Pulpakavum Dentikel Karies Sekundärdentin Pulpabotten Kanalmynning Furkation Sidokanal Rotkanal Foramen apikale Apex Apexdelta Pulparum på en ung respektive

Läs mer

Frågor. &Svar DIRECT VENEAR & COMPOSITE SYSTEM

Frågor. &Svar DIRECT VENEAR & COMPOSITE SYSTEM DENTISTRY Frågor &Svar DIRECT VENEAR & COMPOSITE SYSTEM Egenskaper DIRECT VENEARs Definition DIRECT VENEARs är polymeriserade, laserbehandlade, prefabricerade, röntgenopaka emaljskal av nano-hybrid komposit,

Läs mer

G-ænial Flo & Universal Flo

G-ænial Flo & Universal Flo Få känslan med de nya flytande kompositerna från GC. G-ænial & Universal Uppträder som flytande kompositer Ger dig kliniska resultat som ditt vanliga fyllningsmaterial. G-ænial - nästa generations flytande

Läs mer

Early childhood caries (ECC) Tecken på karies före 3 års ålder

Early childhood caries (ECC) Tecken på karies före 3 års ålder Early childhood caries (ECC) Tecken på karies före 3 års ålder Första tecken Första tecken på karies är ofta en kritaktig, matt, rå emaljyta längs gingivalranden, vanligen lokaliserad till buccal- och

Läs mer

Folktandvården Dalarna. RamBarn. Behandlingsprinciper

Folktandvården Dalarna. RamBarn. Behandlingsprinciper Folktandvården Dalarna RamBarn Klinik/Funktion/Process Upprättad av Dokumenttitel Utgåva Gäller from 4 2017-06-01 Fastställd av Tandvårdschef Sida (av) 1(10) All tandvård skall utformas enligt barnets

Läs mer

PROFYLAX & TANDSANERING

PROFYLAX & TANDSANERING Pulverbläster PROFYLAX & TANDSANERING Pulverbläster PROPHYflex 3 (2018) Pulverbläster för skonsam och enkel borttagning av missfärgningar och beläggningar samt ytbehandling av kaviteter mm. Löstagbar och

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

330 500 enstaka problem, tandläkare 103e Kompletterande eller akut undersökning eller utredning av enstaka tand eller

330 500 enstaka problem, tandläkare 103e Kompletterande eller akut undersökning eller utredning av enstaka tand eller Tandvårdstaxa Folktandvården Örebro läns landsting 2011-10-01 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 660 725 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Sammanställning av frågor på OSCE examination på kariologi I (termin 5) Frågor/uppgifter för en studentgrupp visas

Sammanställning av frågor på OSCE examination på kariologi I (termin 5) Frågor/uppgifter för en studentgrupp visas Sammanställning av frågor på OSCE examination på kariologi I (termin 5) Frågor/uppgifter för en studentgrupp visas För att få påbörja egen patientbehandling krävs godkänt på alla stationer i den här examinationen.

Läs mer

Folktandvården Dalarna. RamBarn 2015. Riskbedömning - revisionsintervall

Folktandvården Dalarna. RamBarn 2015. Riskbedömning - revisionsintervall Folktandvården Dalarna RamBarn 2015 Riskbedömning - revisionsintervall Dokumenttitel Riskbedömning - revisionsintervall Klinik/Funktion/Process Avd för Pedodonti Upprättad av Anne Hultgren Talvilahti Utgåva

Läs mer

10 poäng Den valda längden måste vara konsekvent på alla naglar i förhållande till nagelbädden. Förlängningen skall inte överstiga 50% av nagelbädden.

10 poäng Den valda längden måste vara konsekvent på alla naglar i förhållande till nagelbädden. Förlängningen skall inte överstiga 50% av nagelbädden. BESKRIVNING AV BEDÖMNING AV GESÄLLPROV TILL NAGELTERAPEUT Bedömningsbeskrivning 1. Form Den valda formen måste vara konsekvent på alla naglar. Den valda formen måste vara tekniskt korrekt. Poäng dras av

Läs mer

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien 1 Pappersindustri På alla ställen där slitage, kemiska påverkan och hög temperatur är som störst har keramiken mycket bättre egenskaper än hård metal eller härdad metal samt har keramiken mycket längre

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 823 730 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 783 660 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Bra och prisvärda produkter som underlättar vardagen! Tack för ditt stöd! Jag heter. Vi som säljer kommer från. och vi skall använda pengarna till

Bra och prisvärda produkter som underlättar vardagen! Tack för ditt stöd! Jag heter. Vi som säljer kommer från. och vi skall använda pengarna till Bra och prisvärda produkter som underlättar vardagen! Tack för ditt stöd! Jag heter Vi som säljer kommer från och vi skall använda pengarna till Fyll på förrådet med vardagsnytta från Kron till bra pris!

Läs mer

Folktandvården Dalarna. RamBarn Behandlingsprinciper

Folktandvården Dalarna. RamBarn Behandlingsprinciper Folktandvården Dalarna RamBarn 2015 Behandlingsprinciper Klinik/Funktion/Process Avdelningen för Pedodonti Upprättad av Anne Hultgren Talvilahti, Fredrik Lundström Dokumenttitel Behandlingsprinciper Utgåva

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

Kariologi, vad är det? Karies, vad är det? Behandling av kariesskadan Kariesskadan en substansförlust Kariesskadan en substansförlust

Kariologi, vad är det? Karies, vad är det? Behandling av kariesskadan Kariesskadan en substansförlust Kariesskadan en substansförlust Karies kliniska bild och nomenklatur Lena Karlsson Leg tandhygienist, med dr Institutionen för Odontologi Karolinska Institutet Kariologi, vad är det? karies = kavitet (hålighet) läran om karies = kaviteternas

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Big Apical Files STERILE Tillverkare

Big Apical Files STERILE Tillverkare Big Apical Files STERILE Tillverkare 100 Förpackningsenhet www.sendoline.com +46 (0)8 445 88 30 Utgångsdatum Använd inte om förpackningen är skadad Lotnummer Får inte återanvändas Artikelnummer Läs bruksanvisningen

Läs mer

Dimension: DN Enkel och snabb installation. Hållbart material. Tryckklass: PN 10. Demonterbar

Dimension: DN Enkel och snabb installation. Hållbart material. Tryckklass: PN 10. Demonterbar Enkel och snabb installation Dimension: DN 12-28 Hållbart material Temperatur: 5-90 grader Demonterbar Tryckklass: PN 10 Beskrivning Användningsområde Evofit-används till vätskeburna system, för anslutning

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

KNIFE & TOOL. Bruksanvisning Svenska. www.worksharptools.com SHARPENER

KNIFE & TOOL. Bruksanvisning Svenska. www.worksharptools.com SHARPENER KNIFE & TOOL SHARPENER www.worksharptools.com Bruksanvisning Svenska Säkerhetsinformation Work Sharp Knife & Tool Sharpener Slipade knivar kommer att vara otroligt vassa. Var extra försiktig för att undvika

Läs mer

Hästens tänder. Distriktsveterinärerna tipsar

Hästens tänder. Distriktsveterinärerna tipsar tänder Distriktsveterinärerna tipsar Hästens tänder 2 Inledning Vi människor har haft hästen som husdjur i nästan 6000 år, vilket endast är en bråkdel av den tid som hästen har funnits och utvecklats till

Läs mer

TA EN VINNARE I HANDEN P21 K LOVE AT FIRST SLICE. Den är bäst i test och populärast i. kock-vm, Bocuse d Or. Den. rekommenderas av Knivakademien

TA EN VINNARE I HANDEN P21 K LOVE AT FIRST SLICE. Den är bäst i test och populärast i. kock-vm, Bocuse d Or. Den. rekommenderas av Knivakademien KN P21 K VA ADEM EN TA EN VNNARE HANDEN REKOMMENDERAR Den är bäst i test och populärast i kock-vm, Bocuse d Or. Den rekommenderas av Knivakademien och förenar design och funktion till perfektion. Som brittiska

Läs mer

Långsamtgående omrörare. En serie med överlägsen prestanda

Långsamtgående omrörare. En serie med överlägsen prestanda Långsamtgående omrörare En serie med överlägsen prestanda 2 Effektivare omrörning och lägre effektförbrukning Dränkbar omrörning Om jetstrålen får utbredas så långt och obehindrat som möjligt leder det

Läs mer

www.tergo.nu Bäste kund,

www.tergo.nu Bäste kund, Bäste kund, Olsson Cleaning Technology, med varumärket Tergo, har etablerat sig som en leverantör av städmaterial på den svenska och internationella marknaden. Från att ha tillverkat miljövänliga rengöringsprodukter

Läs mer

Användarmanual. Vridbara hållare till digital röntgen. Street Dent AB

Användarmanual. Vridbara hållare till digital röntgen. Street Dent AB Användarmanual Vridbara hållare till digital röntgen Street Dent AB Användarmanual 2 Innehållsförteckning Inledning...3 Användning, Rengöring & Garanti...4 Färgkodning...5 Positionering Liggande bitewing...6

Läs mer

DET ÄR EN PUSSELVÄGG DU SKA HA!

DET ÄR EN PUSSELVÄGG DU SKA HA! DET ÄR EN PUSSELVÄGG DU SKA HA! Till Nordbygg har vi velat ta fram en paviljong som ska skapa nyfikenhet hos besökarna för materialet trä, samt erbjuda en lugn oas i det allmänna mässlarmet. Vi tror att

Läs mer

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Bastandvård 1. Undersökning, diagnostik, rådgivning m.m. Avgift Grund- Patavg Grund- Patavg 111 Undersökning 20-29 år 535 106 429 112 Undersökning helprotes

Läs mer

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN Rörgenomföring POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution Rörgenomföring i polypropylen för mediumrör DN 15-250 Rörgenomföringssystem POLO-RDS evolution

Läs mer

Sortiment. Obstetrik. Rörspekulum. Wing Plasts Rörspekulum Small 1340 är ett vaginalinstrument

Sortiment. Obstetrik. Rörspekulum. Wing Plasts Rörspekulum Small 1340 är ett vaginalinstrument Sortiment Obstetrik Rörspekulum Wing Plasts Rörspekulum Small 1340 är ett vaginalinstrument i rörutförande, tillverkat i miljövänlig plast för engångsbruk. Instrumentet används för att ta blodprov på ett

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

Etac Cross. ningarna för att skapa komfort, funktion och bra köregenskaper.

Etac Cross. ningarna för att skapa komfort, funktion och bra köregenskaper. Etac Cross Molift Easy lyftselar Bekväma Cross är en ochmultifunktionell säkra lyftselar kryssrullstol med de bästa förutsätt ningarna för att skapa komfort, funktion och bra köregenskaper. Molift Easy

Läs mer

Prislista. Tandläkare Marika Jacobsson

Prislista. Tandläkare Marika Jacobsson Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Frågor och svar om Tandreglering. våra egna specialister inom Tandreglering svarar

Frågor och svar om Tandreglering. våra egna specialister inom Tandreglering svarar Frågor och svar om Tandreglering våra egna specialister inom Tandreglering svarar Innehållsförteckning: 1. Bra att veta inför tandreglering Vad är tandreglering? Kan tänderna flyttas hur som helst? Finns

Läs mer

Värt att veta om tandslitage

Värt att veta om tandslitage Värt att veta om tandslitage www.colgate.se Vad är tandslitage? Tandslitage är en samlad beteckning för förlust av de hårda tandvävnaderna, alltså emalj och dentin. Emaljen är det hårda, yttre skalet som

Läs mer