LMGuide. feel the difference. Svenska 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LMGuide. feel the difference. Svenska 1"

Transkript

1 LMGuide feel the difference Svenska 1

2 LM-INSTRUMENT MED ERGONOMI I SÄRKLASS LM-ErgoNorm ø 8,5 mm LM-ErgoMax ø 11,5 mm FÄRGGRANNA LM-INSTRUMENT MED SILIKONSKAFT - SE OCH KÄNN SKILLNADEN! ändamålsenliga, ergonomiskt korrekta former och material hållbara material av hög klass erfarenhet av tandvårdsbranschen sedan många år seriöst, kontinuerligt forskningsarbete i samarbete med branschens högskolor LM-INSTRUMENTEN optimal balans spetsarna är centrerade i förhållande till längdaxeln lämpligt lätta elastisk yta ligger bra i handen inte hala lätthanterliga ger god taktil känsel fräscha färger slamrar inte LM-ErgoNorm = Si LM-ErgoMax = XSi 2

3 LM-INSTRUMENTETS SKAFT metallkärnan är belagd med HTVspecialsilikon som uppfyller läkemedelsoch livsmedelsindustrins stränga krav fogen mellan blad och skaft är specialkonstruerad och därför mycket tät fogen förhindrar att vätskor och mikrober tränger in i skaftet SILIKONBELÄGGNING tät hållbar inert material lätt att hålla ren kan steriliseras med alla konventionella metoder icke allergiframkallande 9 fräscha kodfärger STANDARDRUNDA LM-ERGONORM ø 8,5 mm EXTRA RUNDA LM-ERGOMAX ø 11,5 mm BÅDA TYPERNA AV SKAFT GER ETT BEKVÄMT OCH STADIGT GREPP handens storlek, arbetstekniken, kraftbehovet och de personliga preferenserna bestämmer valet av skaft det tjockare skaftet (= större greppyta) möjliggör neutrala och bekväma arbetslägen ett instrument med friktionsyta kan hanteras med minsta möjliga gripkraft mindre kraftutveckling innebär ökad taktil känsel och minskad belastning av lederna tack vare den elastiska, släta kontaktytan förblir fingrarna mjuka och inga förhårdnader utvecklas belastningsskador utvecklas inte instrumenten slamrar inte arbetsmiljön är vilsamt tyst produktkoderna anges med tydliga bokstäver och siffror på skaftet instrumenten kan även vara märkta med balkar om bladets storlek, grad av böjning eller med gradering färgerna gör identifieringen av instrumenten snabbare 3

4 ERGONOMISKT ARBETANDE FÖREBYGGER BELASTNINGS- SKADOR I HÄNDERNA CARPAL TUNNEL SYNDROME (CTS) Karpaltunnelsyndromet (CTS) är den mest kända och vanligaste belastningsskadan i övre extremiteten. Det handlar om ett sk. kumulativt trauma till följd av ett arbete eller en hobby. Karpaltunnelsyndrom kan skada handens medianusnerv vilket kan resultera i funktionsstörningar i handen av flera varierande slag och i värsta fall bestående funktionsbortfall. ORSAKER Vid långvarig, återkommande flexion av handleden under belastning samt extension mellan ytterlägen med samtidigt kraftigt pinchgrepp, utvecklas en mekanisk skada av medianusnerven till följd av friktion av flexorsenorna. MOTTAGLIGHET Ett flertal sjukdomar exponerar på olika sätt kroppen för förändringar av detta slag och individuella skillnader i känslighet är avsevärda. SYMTOM Symtomutvecklingen sker successivt. I initialskedet upplever patienten allt mer stickningar i fingrarna, brännande smärta och sensibilitetsbortfall. Senare utvecklas smärta och värk som strålar ut i underarmen, armbågen, överarmen, skulderregionen och nacken. Handens greppkraft avtar. KONSEKVENSER Som en följd av den mekaniska belastningen drabbas vävnaderna av förslitningar jämte inflammation, trycket i karpaltunneln ökar, handleden blir svullen och stel och medianusnerven komprimeras. Blodcirkulationsstörningar och muskelatrofi försämrar förmågan att greppa och krama med handen. Handflatans hud blir torr och genomskinlig. PREVALENS Syndromet är förhållandevis vanligt även hos tandvårdspersonal med kliniska arbetsuppgifter. På basis av hälsoundersökningar har var tredje tandläkare och tandhygienist upplevt arbetshindrande symtom i händerna eller övre extremiteterna. Karpaltunnelsyndromet har förekommit hos 6 7 %. RISKFAKTORER Kända riskfaktorer är bl.a. instrument och arbetsmetoder som inte uppfyller ergonomiska krav, dålig organisation av arbetet samt otillfredsställande arbetsmiljö, vibrationer, kyla och trånga handskar. BEHANDLING Tillämpade behandlingsmetoder är avlastning, immobilisering av handleden med förband eller skena, inflammationsdämpande terapi med hydrokortisoninjektioner, B-vitamin för att rehabilitera nerven samt saltfattig kost för att minska svullnad. När ingenting annat hjälper frias den komprimerade nerven kirurgiskt genom delning av transversalligamentet (CT-klyvning) som löper över karpaltunneln och genom uppklyvning av karpaltunneln. Revision behövs i många fall, hos ca 10 % inträder ingen förbättring, varvid patienten antingen måste förtidspensioneras eller få ny yrkesutbildning. Långvarig sjukskrivning brukar behövas och sjukdomen är ansträngande för individen samt dyr för samhället. FÖREBYGGANDE Profylax är absolut den viktigaste och bästa lösningen innan symtom debuterar. I första hand bör icke ergonomiska instrument och arbetssätt frångås. Tunna och hala instrument kasseras och ersätts med instrument med tjocka skaft som erbjuder friktion och har fjädrande yta. Ett reducerat behov av kraftutveckling leder till nya arbetssätt och minskad belastning. När behovet av styrka minskar och arbetet i ytterlägen minimeras, minskar den återkommande belastningen och även karpaltunnelsyndromets besvär. Pekka Kangasniemi, specialtandläkare, Åbo 4

5 ANVÄNDAREN BÖR KÄNNA TILL INSTRUMENTETS UPPBYGGNAD BLAD = hals + arbetsdel HALS = övre hals + nedre hals ARBETSDEL = bas + mittdel + spets skärande eggar ryggsida arbetsyta sidoyta LM-INSTRUMENTENS BLAD är tillverkade av specialstål som har mycket god motståndskraft mot nötning och korrosion användningssyftet styr materialets grad av hårdhet, seghet och elasticitet arbetsdelarna är centrerade längs instrumentets axel bladens hals är optimalt rigida vilket ökar instrumentets funktionsduglighet och förbättrar den taktila känseln har god finish och mycket vassa skärande eggar metallkärnan i skaftet garanterar en hållbar fog mellan de båda ändarnas blad sortimentet omfattar nästan 300 olika blad 5

6 MATERIALTEKNIK PÅ HÖGSTA NIVÅ EGGMETALLER Vid tillverkning av LM-instrument används på sofistikerad materialteknologi baserade förstklassiga råmaterial och tillverkningsmetoder som samtidigt är miljövänliga. Som material för instrumentens skärande delar accepteras endast omsorgsfullt testat härdat rostfritt stål från de bästa leverantörerna vilket säkrar stor hållfasthet och hårdhet i kombination med god seghet och korrosionstålighet. Utgångspunkt för en bra eggmetall är en kemisk sammansättning som anpassas specifikt för användningsområdet. Bladen hos LM-instrument har komponerats för att bäst balansera optimal nötningstålighet, bästa möjliga spänst och utomordentlig motståndskraft mot korrosion. Förutom järn är kol och krom grundkomponenter i LM-instrumentens blad. Kolhalten varierar beroende av ståltypen inom området 0,1-0,9 % och kromhalten inom området %. Instrumentens andra typiska stålkomponenter är mangan, kisel, molybden, vanadin, kobolt och volfram. VÄRMEBEHANDLING OCH FINISH AVGÖR DE SLUTLIGA EGENSKAPERNA Med värmebehandling och med bearbetning dessförinnan optimeras slutprodukten enligt användningsområdet vad gäller hårdhet, styrka, seghet och korrosionstålighet. Värmebehandling är en av de viktigaste arbetsmomenten vid tillverkning av stålspetsar. Före värmebehandling böjs spetsarna, de formas genom pressning och blir föremål för grovslipning. Den kombination av optimal hårdhet och seghet som användningsområdet för enskilda instrument förutsätter erhålls genom de senaste värmebehandlingsmetoderna varav de viktigaste är den av LM tillämpade specialhärdningen jämte en eller flera efterglödgningar. Hårdhet och seghet är nödvändigt framför allt hos vassa, skärande instrument, exempelvis instrument för depuration och preparering. En optimerad kombination av hårdhet och seghet garanterar att dessa instrument får god nötningstålighet samt att de skärande kanterna inte bryts sönder ens under ingrepp som kräver kraft. Nötningståligheten förbättras främst av ingående krom, wolfram, vanadin, kobolt och molybden. Dessa ämnen bildar synnerligen hårda partiklar, såkallade karbider, i stålet. De inbördes mängderna av ingående ämnen är avhängiga av den kombination av hårdhet och seghet som eftersträvas. Företaget har nyligen i samarbete med ledande forskningsinstitut gjort betydande satsningar på forskning och utveckling inriktad på bladmetallernas förslitningsegenskaper. Med hjälp av forskningsresultaten har branschens absoluta toppnivå nåtts beträffande slitagetåligheten för instrumentens spetsar. God korrosionsbeständighet behövs i alla instrument för att garantera en lång livstid. Kemikalier som används vid instrumentvård kan i synnerhet om de överdoseras framkalla frätningar i bladet på samma sätt som en för lång blötläggningstid. För att förbättra stålets förmåga att motstå frätning tillsätts krom, vanadin och molybden. LM-instrumentens utomordentliga motståndskraft mot frätskador har uppnåtts genom noga anpassade proportioner av ingående beståndsdelar, värmebehandlingar och dessutom en skonsam poleringsprocedur som utvecklats på vårt 6

7 företag och garanterar att inga ingående komponenter går förlorade på stålets yta, vilket skulle försämra samt minska slitytans hårdhet och fasthet. Metoden för ytbehandling är likaså viktig med hänsyn till spetsens förmåga att motstå frätskador. Ytan slipas mycket slät och mängden värme som förs till ytan begränsas noga varvid ytans metallstruktur förblir av önskat slät och en utomordentlig frätningstålighet erhålls. OBSERVERA I LM-instrument används endast nickelfritt stål för undvikande av de ökande problemen med allergiutveckling bland vårdpersonal och patienter. I LM-instrument används inte spetsar som förkromats eller förnicklats eller belagts med hjälp av några andra metoder, eftersom dessa avseende sina egenskaper aldrig i en krävande miljö kan mäta sig med spetsar av massivt stål. Till och med beläggning med en enda metall kan ha uttalat allergiserande effekt. Jaakko Packalén DI, Åbo Specialhärdat rostfritt stål i 500 gångers förstoring. På bilden kan man urskilja de stenhårda karbiderna i den utomordentligt hårda och sega stålmatrisen. Deras antal och distribution avseende partikelstorlek har stor betydelse för slitstyrkan hos stål. 7

8 LM-RONDOPLUS FÖR SLIPNING AV INSTRUMENT enkel funktionsprincip, man håller instrumentet orörligt i rätt slipläge och stenen rörs i önskad riktning genom vridning av locket snabb, ett instrument slipas på några sekunder säker, bladets ursprungliga form bibehålls exakt, minimerar felmöjligheterna, instrumentens livslängd förlängs trygg även för användaren, enkel att behärska möjliggör individuella slipmetoder liten, linjeren, tyst den finkorniga stenen roterar i båda riktningarna, jämn optimal rotationshastighet, minimalt slitage av bladet undre stöd för tandstensinstrument övre stöd för preparationsinstrument gradmarkeringar för randskärare en lätt beröring av stenen är tillräcklig en summer varnar då alltför stor kraft används pedalen gör arbetet bekvämare löstagbara LM-Fingo teststavar inbyggd transformator illustrerad guide och video som tilläggsstöd med hjälp av RondoPlus håller du alltid behändigt instrumenten vassa arbeta alltid med vassa instrument, behandlingarna sker snabbare och resultaten förbättras SLIPSTÖD (rotationscentrum) SLIPSTEN ROTERANDE LOCK HANDSTÖD NÄTKABEL VIPPBRYTARE (byter även rotationsriktning) BOTTENPLATTA TESTSTAV LM-FINGO FOTPEDAL LM-RONDOPLUS LM 8600 RESERVDELAR Slipsten, 600 grit LM 8660 Slipsten, 400 grit (grövre) LM 8640 Fotpedal LM 8630 Putsband (5 st.) LM 8550 LM-Fingo (2 st.) LM 8602 LM-Fingo (6 st.) LM 8606 Bruksanvisning LM 8690 Undervisningsvideo LM

9 PRAKTISKA LM-INSTRUMENTKASSETTER det lönar sig att placera instrumenten i kassetter som färdiga åtgärdsset LM-SERVO 5, LM 6650 för 5 instrument storlek: 180 x 86 x 28 cm färg: svart som instrumentställ på brickan som skyddsram vid instrumentvård gör vårdarbetet enklare och snabbare gör servicearbetet enklare och snabbare förhindrar att bladen böjs, brister eller blir slöa och sänker därigenom instrumentkostnaderna avsevärt förhindrar att vårdpersonalen sticker och skär sig och förbättrar därigenom mottagningens aseptik LM-SERVO 8, LM 6680 för 8 instrument storlek: 180 x 136 x 28 cm färg: svart består av en del, lätta, enkla att använda tillverkade av extra stark plast, som är ett synnerligen hållbart och smutsavstötande material tål alla normala rengöringsmedel, -tillbehör och -metoder; maximal temperatur 180 C / 355 F kan markeras med kodknappar; kan skaffas separat i sex olika färger 9

10 LM-KODRINGAR färgade kodringar av silikon för markering av instrument till exempel enligt vårdåtgärd, mottagningsrum eller person blå LM 5000 grön LM 5001 orange LM 5002 röd LM 5003 gul LM 5004 svart LM 5005 vit LM 5006 brun LM 5007 lila LM 5008 förpackning / 50 st. / färg LM-KODKNAPPAR färgade kodknappar av silikon för markering av kassetter till exempel enligt vårdåtgärd, mottagningsrum eller person blå LM 6000 grön LM 6001 orange LM 6002 röd LM 6003 gul LM 6004 brun LM 6005 förpackning / 20 st. / färg 10

11 LM-INSTRUMENTVÅRD 1. DESINFEKTION EN DESINFICERANDE DISKMASKIN TÄCKER MOMENTEN 1 3 KEMISK LÖSNING för instrument med silikonskaft ph-värde 4,5-10,5; följ rekommendationen 2. SKÖLJNING rinnande varmt vatten 3. RENGÖRING HANDDISK avlägsna synlig smuts med varmt vatten och en mjuk borste rengöringsmedel med ph ca 7 ULTRALJUD för att förhindra instrumentskador i ultraljudsapparaten bör instrumenten alltid ligga i kassetter DISKMASKIN rengöringsmedel med ph ca 7 4. TORKNING före varmluftssterilisering 5. STERILISERINGSALTERNATIV AUTOKLAVERING rena, vederbörligen förpackade instrument läggs i autoklaven VARMLUFTSSTERILISERING lägg in torra och rena instrument överfyll inte högsta temperatur 180 C / 355 F 6. GRANSKNING OCH SLIPNING kontrollera instrumentens behov av (samt PACKNING I PÅSAR) slipning och service eller om de måste bytas ut 7. STERILISERING ny sterilisering efter eventuell slipning och/eller annan instrumentvård serva maskinerna regelbundet följ bruksanvisningarna observera särskilt doseringsrekommendationer och expositionstider behandla instrumenten varsamt genom att undvika hårda borstar och kodmärkning som kan skada ytan använd LM-kodringar för märkning av instrumenten låt instrumenten ligga i kassetterna under hela instrumentservicen 11

12 LM-SPEGELSKAFT LM 25 Si / XSi grå, blå, röd spegelskaftet har en metallkärna med ett för spegeln exakt dimensionerat hål och gängor som inte skär fast diametern på spegelskaftet som monteras i skaftet skall vara 2,5-2,6 mm spegelskaftet skall ha M 2.5 gängor OBS! Om spegelns gängade del är tjockare än skaftet, är det fel spegeltyp metallkärna silikon Ø 2,5-2,6 mm M 2.5 skaftets och spegelns sammanlagda vikt är noggrant optimerad spegelskaftets motsatta ända - knackningsändan - kan användas för att kontrollera om tanden är perkussionsöm även skaftmodellen UNF4-48 med en annan typ av gängor kan rekvireras LM 28 Si / XSi grå 12

13 LM-SONDER sonderna används vid diagnostiska åtgärder och operativa ingrepp sonderna finns dels som enkeländade, dels som dubbeländade i olika kombinationer s ä l l s y n t a k o m b i n a t i o n e r t i l l v e r k a s e n l i g t b e s t ä l l n i n g LM 5-8 Si / XSi LM 5-9 Si / XSi LM 9-17C Si / XSi LM Si / XSi LM 17C-23 Si / XSi LM 3-6 Si / XSi LM Si / XSi LM Si / XSi LM 29 Si / XSi LM 9 Si / XSi LM Si / XSi 5 SOND 5-8 / SOND 5-9 basmodeller för diagnostiska åtgärder och operativa ingrepp SOND 3-6 basmodell särskilt för undersökning av cervikala områden 8 Si = LM-ErgoNorm / XSi = LM-ErgoMax 13

14 SOND 17 / 17C lång nedre hals back action -spets för undersökning av subgingivala tandytor för områden nära approximalkontakter särskilt för distala ytor på de längst bak belägna tänderna sond 17C har centrerad spets 17 17C 17 SOND 23 särskilt för undersökning av distala ytor även för sondering av fissurer på ocklusalytor för lokalisering av subgingival tandsten 23 PROTETISK SOND undersökning av protetiska kronors, broars och inlay-/onlay-fyllningars kanttäthet SOND böjd liksom GRA 11/12 för undersökning av subgingivala rotytor för undersökning av approximal och cervikal karies SOND 29 observera att halsen böjts i sidled danskarnas favoritsond halsen böjd i sidled ROTKANALSSOND förlängd spets för sondering av rotkanalsöppning Si = LM-ErgoNorm / XSi = LM-ErgoMax 14

15 LM-SONDER - LM-FICKSONDER kombinationsinstrument för grundundersökning av karies och parodontium LM 23-52B Si / XSi LM 8-520B Si / XSi LM B Si / XSi LM B Si / XSi LM 51 Si / XSi Williams ficksond färgkodade graderade skalor underlättar bedömning av tandfickor KNOPPSOND ökar den taktila känseln ger en rättvisare bild av djupet på en inflammerad tandköttsficka skadar inte vävnaderna, perforerar inte fickans botten så lätt för bedömning av överskott av tandfyllningsmaterial, tandsten och andra ojämnheter på rotytan skala 2 mm 52B ja 520B = B = svart 0 = knopp skala 3 mm 530B = Williams-skala 51 = Si = LM-ErgoNorm / XSi = LM-ErgoMax 15

16 WHO-FICKMÄTNINGSSOND WHO-fickmätningssonder har utvecklats för CPITN-metoden knopp i spetsen ger bättre taktil känsel subgingival tandsten och andra ojämnheter på tandytan lokaliseras lättare när sonden förs ner i den gingivala fickan kan följande avläsningar göras: 4 mm eller djupare 6 mm eller djupare 9 mm eller djupare 12 mm eller djupare 11.5 mm 8.5 mm 5.5 mm 3.5 mm 3.0 mm 3.0 mm 2.0 mm 5.5 mm 3.5 mm 0.5 mm LM 8-550B Si / XSi LM B Si / XSi LM 550B Si / XSi LM 555B WHO-skaft aluminiumskaft, Ø 3,5 mm CPITN-METODEN DIAGNOSTISERING 0 = frisk 1 = blödning vid undersökning 2 = supra- och / eller subgingival tandsten, överskott av kroneller tandfyllningsmaterial 3 = tandfickor ner till 5 mm djup 4 = tandfickor djupare än 6 mm 0/ ÅTGÄRDER 1 = undervisning i egenvård = undervisning i egenvård, avlägsning av tandsten och överskott av tandfyllningsmaterial 4 = momenten ovan jämte mer krävande parodontala behandlingsåtgärder 16

17 LM-FURKATIONSSONDER för undersökning av furkationslesioners grad och djup LM Si / XSi Nabers-sond 2 mm skala LM 20B-21B Si / XSi Furkationssond NABERSSOND undersökning från olika håll av furkationslesioner såväl i överkäken som underkäken smäckert böjt blad arbetsdelen är längre än på en vanlig sond skonsam tack vare den smala, rundade spetsen FURKATIONSSOND graderad knoppsond instrumenten används för borrningslinjering vid radektomi och hemisektion Si = LM-ErgoNorm / XSi = LM-ErgoMax 17

18 VARFÖR HANDINSTRUMENT Tidigare användes ultraljud främst för att avlägsna supragingival tandsten. Tack vare utvecklingen av allt smalare och längre spetsar kan ultraljudsapparater nuförtiden även användas subgingivalt i regioner där man traditionellt använt särskilt utformade kyretter. Undersökningsresultat indikerar att mängden resterande tandsten och subgingival plack är densamma efter sanering med handinstrument som med hjälp av ultraljud. Likaså förefaller det som om det kliniska behandlingsresultatet blir lika bra med ultraljud som med traditionella handinstrument. Eftersom det dessutom är betydligt lättare att arbeta med ultraljud inställer sig frågan om handinstrument längre behövs. Handinstrument har vissa egenskaper som ultraljudsapparatur saknar. Den viktigaste är den taktila känseln (tactile sensitivity), uppfattningen man får med ett handinstrument om rotens yta. Vid arbete med ett skarpt handinstrument ger den taktila känseln besked om när rotytan är slät. Detta är inte möjligt med en ultraljudsapparat. Denna egenskap är av största vikt vid icke-kirurgisk behandling. Med en ultraljudsapparat kan man inte avlägsna tandficksepitel, dvs. kyrettering med enbart ultraljud kan inte utföras. Den sterilitet som en flap-operation kräver är mycket enklare att åstadkomma med ett handinstrument än med ultraljudsapparat (skaft, slangar, kylvatten). Sammantaget utesluter inte handinstrument och ultraljudsapparater varandra, utan är arbetsredskap som kompletterar varandra. Genom att tillvarata bägge metodernas fördelar erhålls ett optimalt behandlingsresultat och god ergonomi. Juha Talonpoika OD, specialtandläkare, Åbo 18

19 LM-TANDSTENSSICKLAR sicklar används främst för att avlägsna supragingival tandsten det finns ett stort urval av olika sicklar UPPBYGGNAD bladet är triangulärt i genomskärning två skärande eggar vass spets horisontell arbetsyta både smäckra och robusta blad tillhandahålls alltifrån lätt böjda till branta modeller bladet har härdats i tillverkningsprocessen och bevarar skärpan länge EXEMPEL PÅ OLIKA BLAD LM-Minisickel sirligt blad lätt böjt LM Mini Kaplan sirligt blad kraftigt böjt LM Crane-Kaplan robust blad kraftigt böjt LM McCall 11A-12A mycket robust blad kraftigt böjt Si = LM-ErgoNorm / XSi = LM-ErgoMax 19

20 LM-MICROSICKEL LM Si / XSi synnerligen gracil arbetsdel med långt skaft för avlägsning av supragingival tandsten från alla tandytor kan användas försiktigt även för avlägsning av supragingival tandsten precis vid tandköttsgränsen väl ägnad för trånga tandmellanrum LM-MINISICKEL gracil, svagt böjd arbetsdel för avlägsning av supragingival tandsten från alla tandytor, speciellt från approximalytorna kan användas försiktigt även för avlägsning av supragingival tandsten precis vid tandköttsgränsen även för avlägsning av fyllnings-, adhesivoch cementöverskott för avlägsning av tandsten och granulatvävnad vid flap-operationer LM Si / XSi SICKEL LM23 LM Si / XSi jämförd med Minisickeln har sickeln LM23 ett kortare och rakare blad Microsickel gracil, tunn arbetsdel långt skaft lätt böjt skaft Minisickel gracil, styv arbetsdel lätt böjt skaft Sickeln LM23 kort, lätt böjt blad Si = LM-ErgoNorm / XSi = LM-ErgoMax 20

21 LM-CRANE-KAPLAN LM Si / XSi mycket robust, rigid, kraftigt böjt blad parodontologi för att avlägsna stora mängder supragingival tandsten i hela bettet reparativ och protetisk behandling för att avlägsna överskott av kompositfyllningar, adhesiv och cement genom avhyvling med ett vasst instrument Crane-Kaplan kraftig arbetsdel kraftigt böjd Mini Kaplan sirlig liksom Minisickeln men kraftigare böjd LM-MINI KAPLAN LM Si / XSi samma böjning men en smäckrare arbetsdel än hos Crane-Kaplan för att avlägsna supragingival tandsten från samtliga tandytor LM-McCALL 11A-12A LM Si / XSi robust sickel kraftigt böjt blad Si = LM-ErgoNorm / XSi = LM-ErgoMax 21

22 LM-HYGIENISTSICKLAR SICKEL-SCALER LM 141 Si / XSi mycket smäckert blad symmetrisk, ingen böjning i sidled för att avlägsna supragingival tandsten kan användas även i grunda tandköttsfickor får plats i mycket trånga framtandsmellanrum SCALER U15 TOWNER LM 150 Si / XSi en stor hygienistsickel symmetrisk, ingen sidoböjning maximal stabilitet för att avlägsna stora mängder tandsten i tandmellanrum samt buckalt och lingualt LM-MEJSELSICKEL H4-H5 rak arbetsyta den mejselliknande arbetsdelen används med skjutande rörelser med den sickelliknande arbetsdelen arbetar man genom att dra LM Si / XSi SCALER H6-H7 LM Si / XSi mycket smäckert blad bladet är lätt böjt i sidled för att avlägsna tandsten i hela bettet 22

23 LM-KONKAVITETSHAKAR för lokalisering och avlägsning av supra- och subgingival tandsten den gracila arbetsdelen är väl ägnad för djupa, smala fickor och konkava rotytor används med såväl vertikal- som horisontalteknik KONSTRUKTION gracilt, hakformat blad, vars arbetsdel har rundade hörn som inte repar rotytorna ellipsformad skärande egg ANTERIOR HAKE LM Si / XSi för anteriora labiala och linguala ytor passar även för premolarer och molarer, även approximalt LATERAL HAKE LM Si / XSi för buckala och linguala ytor på samtliga tänder kan även användas i furkationsområden POSTERIOR HAKE LM Si / XSi för mesiala och distala ytor på molarer kan även användas i furkationsområden 23

24 LM-UNIVERSALCURETTER universalcuretter används för att avlägsna supra- och subgingival tandsten tillhandahålls i ett flertal olika modeller KONSTRUKTION arbetsdelens ryggsida är halvrund eller flat den skärande eggen sträcker sig runt spetsen till båda sidorna arbetsytan är vinkelrät mot nedre halsen den rundade spetsen skadar inte vävnaderna bladet har styv hals bladurval från gracilt till stadigt böjningsurval från lätt till brant EXEMPEL PÅ BLADMODELLER McCall 13S-14S stadigt blad rigid hals Mini McCall 13S-14S liten, kort arbetsdel lång nedre hals McCall jämnbrett blad lång arbetsdel Si = LM-ErgoNorm / XSi = LM-ErgoMax 24

25 UNIVERSALCURETTE McCALL 13S-14S LM Si / XSi stadigt blad med rigid hals för att avlägsna supra- och subgingival tandsten från samtliga tandytor primärt för incisiver och premolarer avlägsnar även seg och hårt sittande tandsten bladen är härdade i tillverkningsprocessen och bevarar skärpan länge UNIVERSALCURETTE MINI McCALL 13S-14S LM M Si / XSi litet blad lång nedre hals kort arbetsdel ganska kraftigt böjd spets för att avlägsna supra- och subgingival tandsten utmärkt i djupa, smala tandfickor samt på konkava och konvexa rotytor bladen är härdade i tillverkningsprocessen och bevarar skärpan länge UNIVERSALCURETTE LM LM Si / XSi det stadiga bladet har samma bredd ända ner till spetsen kort arbetsdel stadig, balanserad hals ett alternativ till McCall 13S-14S för att avlägsna rikliga mängder av tandsten bladen är härdade i tillverkningsprocessen och bevarar skärpan länge Si = LM-ErgoNorm / XSi = LM-ErgoMax 25

26 UNIVERSALCURETTE McCALL LM Si / XSi stadig, jämnbred arbetsdel för att avlägsna tandsten, som sitter hårt fast för rengöring av samtliga tandytor, särskilt för stora molarer bladen är härdade i tillverkningsprocessen och bevarar skärpan länge UNIVERSALCURETTE McCALL 17S-18S LM Si / XSi bladet är mindre, arbetsdelen smalare än hos McCall för att avlägsna tandsten, som sitter hårt fast utmärkt i trånga mellanrum bladen är härdade i tillverkningsprocessen och bevarar skärpan länge UNIVERSALCURETTE GOLDMAN-FOX 3 LM Si / XSi för att avlägsna små mängder av tandsten används supra- och subgingivalt särskilt för premolarer och molarer även för konkava tandytor och furkationslesioner G-F 3 G-F 4 UNIVERSALCURETTE GOLDMAN-FOX 4 LM Si / XSi jämfört med kyretten Goldman-Fox 3 erbjuder G-F 4 ännu bättre åtkomlighet inom molarområdet Si = LM-ErgoNorm / XSi = LM-ErgoMax 26

27 UNIVERSALCURETTE COLUMBIA 2L-2R LM Si / XSi bladet har lång nedre hals lätt böjd arbetsdel för att avlägsna små mängder av tandsten används supra- och subgingivalt för incisiver och premolarer UNIVERSALCURETTE COLUMBIA 4L-4R LM Si / XSi lätt böjt blad, kort nedre hals för att avlägsna små mängder av tandsten används supra- och subgingivalt för incisiver, caniner och premolarer UNIVERSALCURETTE COLUMBIA LM Si / XSi krokliknande blad med kort nedre hals för att avlägsna små mängder av tandsten används supra- och subgingivalt för molarer Si = LM-ErgoNorm / XSi = LM-ErgoMax 27

28 LANGER-UNIVERSALCURETTER ägnar sig för såväl avlägsning av tandsten som för parodontala operationer KONSTRUKTION universalkyrettens arbetsdel kombinerad med Gracey-kyrettens halsböjningar två skärande eggar, rundad spets för supra- och subgingivala åtgärder böjningarna gör det möjligt att komma åt även svåra objekt för avlägsning av tandsten och finishering av rotytor på hela ytan av alla tänder såväl mesial- som distalytorna kan behandlas med samma arbetsdel bladen är härdade i tillverkningsprocessen och bevarar skärpan länge M M M MINI LANGER- KYRETTER (M) Mini Langer-kyretterna har längre hals och kortare arbetsdel väl ägnade för trånga tandmellanrum gör det möjligt att komma åt djupa och trånga fickor samt furkationer LANGER 1/2 för underkäkens molarer LANGER 3/4 för överkäkens molarer LM Si / XSi LM M Si / XSi LM Si / XSi LM M Si / XSi LANGER 5/6 för såväl under- som överkäkens incisiver LM Si / XSi LM M Si / XSi 28

29 SPECIALCURETTE LM-SYNTETTE kombinerad universal- och finisheringscurette rundad spets två ellipsformade skärande eggar arbetsyta som är vinklad åt två håll för att avlägsna tandsten och finishera rotytor för hela bettet för såväl konkava som konvexa ytor samma instrumentspets passar för både distala och mesiala ytor i ett interdentalrum utmärkt för subgingivalt arbete för såväl vertikal som horisontell teknik bladen är härdade i tillverkningsprocessen och bevarar skärpan länge LM Si / XSi MINI-SYNTETTE (M) LM M Si / XSi minimodellen har längre hals och kortare arbetsdel än standard- Syntetten utmärkt i djupa, trånga fickor synnerligen praktisk till exempel på premolarernas och incisivernas palatinaloch lingvalytor M ( LM-Syntette har utvecklats av parodontolog Leif Eriksson och specialtandläkare Pekka Kangasniemi. ) 29

30 LM-APPROXIMALCURETTER SV 1-3, SV 2-4 SV 1-3 LM Si / XSi för 1:a och 3:e kvadranten lutande arbetsyta en skärande egg SV 2-4 LM Si / XSi för 2:a och 4:e kvadranten lutande arbetsyta en skärande egg för att avlägsna tandsten och jämna till rotytor i premolar- och molarregioner, särskilt på approximalytor särskilt lämplig för behandling av konkava rotytor med instrumentets ena ända behandlas tandmellanrummets mesiala yta och med den andra den distala ytan i samma tandmellanrum OBS! överkäken främst vid horisontalteknik med detta instrument arbetar man från buckalsidan genom att dra och häva ( SV-kyretterna har utvecklats av den svenske parodontologen Gram Svärdström. ) underkäken 30

31 LM-DIAMANTFILAR SV 5-6, SV 7-8 för anatomiskt besvärliga områden LM-KONKAVITETSFIL SV 5-6 LM D Si / XSi liten diamantbelagd rund spets för att rengöra och forma djupa konkava rotytor lämplig för behandling av akuta furkationslesioner för avlägsning av granulatvävnad vid operationer LM-FURKATIONSFIL SV 7-8 LM D Si / XSi liten diamantbelagd, äggformad spets den böjda nedre halsen smalnar av mot spetsen för rengöring av furkationslesioner för rengöring och formning av furkationer vid frilagda rötter SV 5-6 SV 7-8 ( SV-specialfilarna har utvecklats av den svenske parodontologen Gram Svärdström. ) 31

Quality since 1980. If you buy QUALITY you only cry once

Quality since 1980. If you buy QUALITY you only cry once Quality since 980 If you buy QUALITY you only cry once Diamanttänger Gör som Dina kollegor skaffa några diamantbelagda extraktionstänger! Med 6 7 diamanttänger klarar Du 99% av de situationer Du kan råka

Läs mer

Råd, tips, service, och underhåll av gummibåtar och RIB SPECIAL. Skandinaviska Gummibåtsklubben. (Scandinavian Inflatable Boat Association)

Råd, tips, service, och underhåll av gummibåtar och RIB SPECIAL. Skandinaviska Gummibåtsklubben. (Scandinavian Inflatable Boat Association) ISSN 1650-2760 SPECIAL Ett specialmedlemsblad utgivet av Skandinaviska Gummibåtsklubben 5:e uppl. 2002 Skandinaviska Gummibåtsklubben (Scandinavian Inflatable Boat Association) Råd, tips, service, och

Läs mer

2013 / 2014. Katalog. Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp!

2013 / 2014. Katalog. Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp! Swimmingpooler av norrländskt stål sedan 1989 2013 / 2014 Katalog Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp! Innehållsförteckning Pool Pool från oss... 6 Svensktillverkat...

Läs mer

Ergonomi. Ergonomiska knivar på Vetenskaplig grund

Ergonomi. Ergonomiska knivar på Vetenskaplig grund Ergonomiska knivar på Vetenskaplig grund Vad är ergonomi? Ergonomi är vetenskapen om en optimering av samspelet mellan människan och miljön enligt principen "att anpassa arbetet till människan". Man tar

Läs mer

tre träslöjder läggning svepteknik korgflätning 3-72

tre träslöjder läggning svepteknik korgflätning 3-72 tre träslöjder läggning svepteknik korgflätning 3-72 insidan textiljakt Natten till den 14 augusti härjades Sävargården av en eldsvåda, som av allt att döma var anlagd. En epidemi av pyromanbränder har

Läs mer

Kartong på Iggesunds vis

Kartong på Iggesunds vis Kartong på Iggesunds vis Kunskapsmaterial Kartong på Iggesunds vis är en del av Iggesunds Ankarmaterial - ett informationsmaterial som består av följande publikationer: Paperboard Referensmanual Paperboard

Läs mer

Kukkunskap. [kukker: utväxt på trädstam] En skrift om mannens kön

Kukkunskap. [kukker: utväxt på trädstam] En skrift om mannens kön Kukkunskap [kukker: utväxt på trädstam] En skrift om mannens kön RFSU:s drivkraft är att förändra och förbättra människors liv och har så varit ända sedan 1933 då organisationen grundades. RFSU är en politiskt

Läs mer

Från noll till krona på ett besök!

Från noll till krona på ett besök! Gäller från den 5 november till och med den 30 november 4 Innehåll Nya ansikten sid 2 Ledaren sid 3 Reportage Implantat med 3D-teknik sid 4 5 Förbrukning sid 6 20 Utrustning sid 21 37 Från noll till krona

Läs mer

Innehåll - Teknisk information

Innehåll - Teknisk information Innehåll - Teknisk information 1 Vad är rostfritt stål? What is Stainless Steel? 2 Legeringstillsatser The Alloying Elements of Stainless Steel 3 Användningsområden för rostfria standardlegeringar Applications

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik 3M Tejp och lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik Möjligheterna är obegränsade Läs och låt dig inspireras Goda råd och idéer Det är mycket lättare att uppnå perfekt resultat med tejp och lim om

Läs mer

OM UR OCH HUR MAN REPARERAR DEM E. N, URMAN STOCKHOLM WAHLSTROM & WIDSTRAND

OM UR OCH HUR MAN REPARERAR DEM E. N, URMAN STOCKHOLM WAHLSTROM & WIDSTRAND OM UR OCH HUR MAN REPARERAR DEM AV E. N, URMAN STOCKHOLM WAHLSTROM & WIDSTRAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. INLEDNING. 7 Något från urens historia 10 URENS KONSTRUKTION 13 Allmänt 13 Drivkraft 16 Kraftöverföringen

Läs mer

FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR

FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR Introduktion: Denna handbok för nya bågskyttar är avsedd som en vägledning för både skyttar och tränare på grundläggande nivå, FITA nivå

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler 1 Innehållsförteckning Produktion Magnus Holgersson, Tove Henningsson Tryck Strömbergs Folkpool AB - Vi reserverar oss för tryckfel 5 Inledning 6 Snabbguide

Läs mer

Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1. Poseidon MKVI Bruksanvisning

Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1. Poseidon MKVI Bruksanvisning Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1 Poseidon MKVI Bruksanvisning Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida i Innehållsförteckning Innehållsförteckning...i Konventioner som används i denna guide... iv Inledning...v

Läs mer

Ny sedel- och myntserie

Ny sedel- och myntserie Ny sedel- och myntserie Format, material och färger Rapport från sedel- och myntprojektet 2011-03-10 Dnr 2008-286-ADM Innehåll En ny svensk sedel- och myntserie... 2 Sammanfattning... 3 Sedelserien...

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing ÖGON

Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing ÖGON Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning { Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 40, 40 Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 4 f Käyttöohje 4-83 d Betjeningsvejledning 84-4 Bruksanvisning 5-65 Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Läs mer

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS April 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.11 1 DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER Anita Robertson,

Läs mer

Ryggsträckare Högskolan på Gotland

Ryggsträckare Högskolan på Gotland Ryggsträckare Högskolan på Gotland 2010/ 09 Examensarbete Författare: Therese Henriksson Avdelningen för Industriell design Handledare: Bo Löfgren Katinka Kundler Lena Lorentzen Titelblad Utbildning: Design

Läs mer

Klimatanpassad vägbyggnadsteknik för skogsbilvägar

Klimatanpassad vägbyggnadsteknik för skogsbilvägar Klimatanpassad vägbyggnadsteknik för skogsbilvägar Per Hallgren Sammanfattning Säkra vägar i ett nytt klimat Den pågående klimatförändringen innebär i mellersta norrland varmare vintrar, mer nederbörd,

Läs mer

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Introduktion Detta är ett av tio undervisningsmaterial i ENGINEER projektet som är utvecklade för att stödja teknik

Läs mer

Vem kan man lita på?

Vem kan man lita på? Information från Ikum Sverige AB Vem kan man lita på? Inledning Denna skrift om rörrenovering är framtagen som en hjälp för alla er som kommer i kontakt med rörrenovering eller relining som är det engelska

Läs mer

Icke-bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2002/44/EG (vibrationer i arbetet)

Icke-bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2002/44/EG (vibrationer i arbetet) Icke-bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2002/44/EG (vibrationer i arbetet) Europeiska kommissionen Icke-bindande handbok om god praxis i syfte att genomföra direktiv 2002/44/EG

Läs mer

Järn- och stålframställning

Järn- och stålframställning JERNKONTORETS FORSKNING Järn- och stålframställning Bearbetning av långa produkter Jernkontorets utbildningspaket del 8 2000 1996 Förord På initiativ av Jernkontorets fullmäktige togs under 1990-talet

Läs mer

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter.

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter. PRODUKTKATALOG 2014 JAN COMSTEDT AB är ett grossistföretag i marin- och industribranschen. Det startades 1983 av Jan Comstedt, med hans då trettioåriga erfarenhet av den svenska marinmarknaden. Nu 31 år

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer