MUN TANDSJUKDOMAR. Karies, Gingivit och Parodontit KONTAKT MED TAND-/SJUKVÅRDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MUN TANDSJUKDOMAR. Karies, Gingivit och Parodontit KONTAKT MED TAND-/SJUKVÅRDEN"

Transkript

1 MUN TANDSJUKDOMAR (Rev ) Karies, Gingivit och Parodontit KONTAKT MED TAND-/SJUKVÅRDEN Symtom? Vid upprepade kraftiga, spontana ilningar från tänderna. Vid värk, svullnad och allmänpåverkan. Vid tandköttsblödningar trots intensiv munhygien. Karies är den vanligaste tandsjukdomen i barn- och ungdomsåren. Tandsjukdomen är kraftigt ökande bland äldre. Då föda intas som innehåller kolhydrater, främst vanligt socker men även t ex druvsocker och fruktsocker, bryts dessa ner av bakterierna och syra bildas. Denna löser upp kalksalterna i emaljen. Syraangreppet efter födointag varar i ca 30 minuter. Därefter neutraliserar saliven syran. Då nästan all föda innehåller kolhydrater, får man syrabildning efter varje intag, även av frukt och juice. Gingivit (tandköttsinflammation) orsakas av dålig munhygien. Bakteriebeläggningar utmed tandköttet irriterar och skapar inflammation. Om inflammationen inte åtgärdas kan den förvärras och övergå i parodontit. Parodontit (tandlossning) förekommer oftast i åldern över 40 år. Den orsakas av bakteriebeläggningar/tandsten. Nedbrytningsprodukter (skadliga ämnen) bildas av bakterierna på tandytan och sprider sig i vävnaderna, varvid tandköttsfickor uppstår och stödjande benvävnad förloras. Parodontit måste behandlas i samråd med tandläkare/hygienist. SYMTOM Karies känns vanligen först när det är för sent, d v s angreppet har nått nerven/pulpan. Då börjar tanden isa, ömma och slutligen värka rotfyllning eller tandextraktion krävs. Obehandlad övergår skadan så småningom i rotspetsinfektion (osteit), ofta med varhärd (abscess) och fistelbildning. Gingivit visar sig genom att tandköttskanten blöder vid tandborstning, blir rödaktig och antytt svullen. Parodontit är en följdsjukdom. Den ytliga inflammationen (gingiviten) spri- 81

2 der sig djupare i vävnaderna. Tandköttet blöder trots god hygien. Hos rökare är blödning mindre uttalad. Först när tandens fäste är allvarligt skadat, märker man att tanden är lös eller börjar vandra. Successivt ökande mellanrum mellan tänderna kan uppstå. PROFYLAX Förebyggande vård utgörs av förbättrad munhygien, fluor och regelbundna måltidsvanor. Vid gingivit/parodontit bör instruktion ges av tandvårdspersonal, så att rätt teknik vid rengöringen av tänderna med de olika hjälpmedlen lärs ut. Regelbundna kontroller behövs. Det är viktigt att fluortandkräm används av både barn och vuxna. Småätande mellan målen bör undvikas. Föda som ger kraftigt tuggmotstånd (sockerfattig förstås) stimulerar salivavsöndringen. Saliven neutraliserar och spolar bort bildad syra. Man bör äta högst 5 gånger per dag, fler syraangrepp klarar tänderna inte av. FLUOR För personer med ökad kariesaktivitet eller med ökad risk för karies är fluortandkräm inte tillräckligt utan ytterligare tillskott behövs. Kariesaktiva personer är de som har nya hål i tänderna vid varje tandläkarbesök. Exempel på grupper med ökad kariesrisk är, förutom de som har många lagningar i tänderna, de som har känsliga tandhalsar, de som har delprotes eller brokonstruktioner samt de som är muntorra (t ex p g a användning av vissa läkemedel, se torrhet sid 85). Sugtabletter (Dentan, Dentirol Fluor, Fludent) eller tuggummi (Fludent, Fluorette) i en högsta dygnsdos på 1,5 mg fluor, fördelat på flera doser kan användas som extra fluortillskott. Alternativt kan fluorlösning (Dentan 0,025 %, 0,05 %, Dentan Mint 0,05 %) användas för munsköljning 1 2 gånger dagligen. Dentan med neutral smak är ett alternativ om mintsmaken känns för stark. OBS! Lösningen får ej nedsväljas. Duraphat tandkräm (receptfritt läkemedel) innehåller fyra gånger så mycket fluor som vanlig tandkräm och kan användas vid behov av intensiv kariesprofylax hos vuxna. Den bör endast användas efter samråd med tandvården. Barn under 12 år skall ej använda fluor utöver fluortandkräm annat än på rekommendation från tandvården. Medan tänderna byggs upp finns det risk för emaljfluoros (fläckar på tänderna). 82

3 MUNHYGIENISKA PRODUKTER ALLMÄNT Mjuk tandborste och fluortandkräm är grunden för god munhälsa. Mjuk tandborste med tät borst och fluortandkräm används efter första målet för dagen och före sänggåendet systematiskt och med lätt hand, t ex gnuggmetoden. Skölj helst inte med vatten efter tandborstningen. Spola i stället tandkrämsblandningen med saliven runt tänderna. Fluortandkräm rekommenderas två gånger dagligen till alla barn och vuxna oavsett fluorhalt i dricksvattnet. Barnets tänder ska borstas med fluortandkräm så fort den första tanden bryter fram. Tandborstning på barn under 9-10 års ålder bör ske under vuxens kontroll. För barn under 12 år bör fluorkoncentrationen i tandkrämen inte överstiga 0,1 %. För barn i förskoleåldern är lämplig mängd tandkräm så mycket som ryms på barnets lillfingernagel. För att samtliga tandytor ska bli fria från bakteriebeläggningar, kompletteras rengöringen med tandtråd. Tandstickor eller mellanrumsborstar kan vara nödvändiga vid vida tandmellanrum, större fyllningar, brokonstruktioner (bryggor) eller fästen för delproteser. hygieniska produkter med fluortillsats kan användas tillsammans med fluorläkemedel utan risk för överdosering av fluor. PRODUKTER Elektriska tandborstar kan användas som alternativ till konventionella tandborstar. Tandborstningsteknik lärs ut av tandvårdspersonal. Tandtråd t ex Dentotape och Proxident innehåller fluor och passar bäst till yngre med få lagningar och tätt mellan tänderna. Tandstickor är hjälpmedel som i första hand vuxna bör använda. Tandstickor med fluor görs av lindträ ( blå ; TePe) och av björkträ ( röd, TePe och Proxident). Lindstickan är mjukare och fylligare, björkstickan hårdare och slankare. Som alternativ kan plaststickor användas (Proxident). Mellanrumsborstar används främst vid rengöring av stora tandmellanrum. Borstar finns i olika grovlekar. Vinkelborste (TePe interspaceborste) kan rekommenderas av tandvårdspersonal för speciella fall. Antitandstenstandkrämer rekommenderas inte som familjetandkräm, utan används efter anvisning från tandvården. Tandkrämer mot missfärgningar rekommenderas ej för dagligt bruk. De ska användas med varsamhet p g a risken för slipskador på tandhalsar och ger en matt yta på emalj (framtänder). Dessa används högst 1 gång per vecka. Red Cote färgtabletter kan användas tillsammans med munspegel för att kontrollera om bakteriebeläggningar finns kvar på tandytorna efter tandrengöring. 83

4 OBS! Tabletterna bör användas på kvällen eftersom även munnens slemhinnor färgas röda under ett par timmar. Hexident lösning med 0,1 % klorhexidinglukonat. Vid tillfälliga svårigheter att borsta tänderna rekommenderas munsköljning 2 gånger per dygn. OBS! För egenvårdsbruk bör Hexident användas högst 14 dagar i sträck. Vid besvär som varar längre tid bör tandvårdspersonal kontaktas för rådgivning. Tunga, tänder och tandproteser kan brunfärgas. Missfärgningen på tänder och tandprotes kan poleras bort (lämpligtvis tandborste med tandkräm, vid kraftiga missfärgningar med specialtandkräm för rökare som innehåller mera slipmedel; den senare tandkrämen bör inte användas längre än 4 5 dagar, då den sliter för kraftigt på emaljen vid kontinuerligt bruk). Missfärgningen på tungan försvinner efter avslutad behandling. Listerine munvatten (tymolol och metylsalicylat) har viss bakteriostatisk effekt och kan prövas som ett alternativ till klorhexidin. Preparatet ger ej missfärgningar. Listerine rekommenderas inte vid muntorrhet på grund av den höga alkoholhalten (sveda). Isande tandhalsar Isande tandhalsar kan vara svårt att skilja från de symtom som man får vid relativt stora kariesangrepp. Rekommendera i första hand en fluortandkräm, eventuellt någon av de tandkrämer med speciell effekt mot isande tandhalsar som Sensodyne eller Acta Pro-Active. Råd kunden att prova att applicera tandkrämen med fingerblomman på den känsliga tandhalsen. Borsta därefter som vanligt. Fluorläkemedel rekommenderas som komplement till borstningen. Om problemet kvarstår finns effektiva behandlingsmetoder inom tandvården, ofta i form av lokal fluorbehandling/lackning. Dålig andedräkt Dålig andedräkt orsakas vanligen av bristande munhygien, då bakteriebeläggningar (plack) får sitta kvar på tänderna. I en del fall har man öppna hål i tänderna (karieskaviteter) i andra fall tandlossning. En annan anledning är lukt av födoämnen, t ex lök eller mjölkprodukter, som kommer via blodet till utandningsluften alltså inte från magsäcken (utom vid rapning). Slutligen kan svårt infekterade halsmandlar (tonsiller), kraftigt belagd tungrot, infekterade bihålor eller ämnesomsättningsrubbning någon gång vara orsaken. Annorlunda andedräkt noteras också ofta vid dåligt kontrollerad diabetes, svår njursjukdom och kronisk reflux. För barn med dålig andedräkt rekommenderas alltid sjukvårdskontakt. 84

5 PROFYLAX I första hand rekommenderas kontakt med tandvården. PRODUKTER Zink minskar/förhindrar bildningen av svavelhaltiga ämnen, som orsakar dålig andedräkt. Halita munspray och SB12 munskölj, SB12 Mild munskölj innehåller zink och även desinfektionsmedlen klorhexidin/cetylpyridin respektive enbart klorhexidin. I SB12, SB12 Mild munskölj ingår även 0,05 % natriumfluorid. SB12 Mild har en mildare smak av mint och mentol jämfört med SB12. Tazink sugtabletter innehåller enbart 3 mg zink per tablett. Hexident lösning 1 mg/ml används mot dålig andedräkt och gingivit efter anvisning från tandvården. Bruksanvisning finns på förpackningen. Lösningen innehåller 0,1 % klorhexidinglukonat och är bakteriedödande. Tunga, tänder och tandproteser kan brunfärgas. Missfärgningen på tänder och tandprotes kan poleras bort (se ovan), medan den på tungan försvinner efter avslutad behandling. Ej rekommenderat är vanliga typer av munvatten och munspray, de behandlar inte orsaken till dålig andedräkt utan ger endast en parfymering av munhålan en kort stund. MUNTORRHET KONTAKT MED TAND-/SJUKVÅRDEN Symtom? Vid misstanke om läkemedelsbiverkan. Vid svåra besvär. Salivens skyddande betydelse kan inte överskattas. Förutom att underlätta födointaget har saliven en neutraliserande, smörjande och läkande effekt på tänder och slemhinnor. Vid muntorrhet ökar därför risken för karies och slemhinneskador betydligt. torrhet kan orsakas av vissa sjukdomar, men är även en biverkan vid användning av olika läkemedel. Exempel på de sjukdomar som avses är reumatiska sjukdomar, diabetes, nervösa besvär, svårare blodbrist, sjukdomar i spottkörtlarna samt strålbehandling mot huvud- och halsregioner. De läkemedel, som påverkar salivbildningen, hindrar de kolinerga nervimpulser som är nödvändiga för att stimulera spottkörtlarna. Dessa antikolinerga 85

6 biverkningar finns mest inom grupperna antihistaminer, medel mot inkontinens, neuroleptika och antidepressiva. En del läkemedel har en nästan omedelbar påverkan, medan andra utvecklar den hämmande effekten först efter ett par veckors medicinering. Mellan olika individer är läkemedlets påverkan på salivsekretionen mycket varierande. BEHANDLING Man bör rekommendera intag av vätska samt föda som ger kraftigt tuggmotstånd, som grönsaker och fullkornsbröd. För att minska kariesrisken bör frekvent småätande absolut undvikas. Om problemen är stora, bör en diskussion tas med behandlande läkare för eventuell ändring av dos eller preparat. Om besvären inte är av tillfällig art, bör tandvårdspersonal kontaktas för tätare kontroller av tänder och munhåla. En förbättrad munhygien och ökat fluorskydd är väsentligt. Vid måttlig muntorrhet rekommenderas salivstimulerade medel medan svår muntorrhet oftast kräver saliversättning (konstgjord saliv). FLUOR Som daglig kariesprofylax används fluorhaltiga sugtabletter (Dentan, Dentirol Fluor, Fludent) eller tuggummi (Fludent, Fluorette) i en högsta dygnsdos på 1,5 mg fluor. Det kan vara lämpligt att använda fluortabletter alternativt fluortuggummi av styrkan 0,25 mg, som möjliggör en mer frekvent dosering. sköljning 1 2 gånger dagligen i 2 minuter med fluorlösning Dentan 0,025 %, 0,05 %, Dentan Mint 0,05 % kan vara ett alternativ. OBS! Lösningen får ej nedsväljas. SALIVSTIMULERANDE MEDEL Xerodent sugtabletter (0,25 mg fluor) och Stisal sugtablett (0,05 mg fluor) ger salivstimulering (äppelsyra) och samtidigt kariesskydd. Salivin sugtabletter (buffrad äppelsyra) stimulerar salivkörtlarna. Salivin är sötad med lycacin och xylitol. Profylin sugtabletter innehåller mintarom och buffrande substans som stimulerar salivsekretionen och höjer munhålans ph. Profylin är sötad med xylitol och sorbitol. Proxident munspray pepparmint innehåller äppelsyra och äppelmintarom som är salivstimulerande. Produkten är sötad med xylitol. Proxident innehåller även fluor (1 dusch = 0,2 ml = 0,008 mg F). Maxdos 20 duschningar/dag. Dentirol tuggummi och V6 tuggummi (finns även som V6 + Fluor tuggummi med 0,12 mg fluor/tuggummi) innehåller smakämnen som stimulerar salivsekretionen. Båda är sötade med bl a xylitol och sorbitol. 86

7 SALIVERSÄTTNINGSMEDEL Oralbalance fuktgel innehåller xylitol. Gelen är fuktbevarande och smörjande och stannar kvar på torra munslemhinnor under några timmar. Den passar för tandprotesbärare samt vid muntorrhet p g a munandning. En dryg tesked lägges på tungan och smörjes runt på munhålans slemhinnor eller stryks på slemhinnan med fingertoppen/tops. Proxident munspray med solrosolja (utan smakämnen) har enbart smörjande effekt på mycket torra och känsliga munslemhinnor. Ej rekommenderat är askorbinsyratabletter, lemon swabs, syrliga karameller eller fruktjuicer (utom för helprotesbärare) då dessa skapar en skadlig sur miljö i munhålan och ökar risken för karies. SÅR I MUN OCH PÅ LÄPPAR KONTAKT MED TAND-/SJUKVÅRDEN Vem? Om små barn har så ont att de inte kan äta och dricka tillräckligt. Symtom? Vid ofta återkommande svåra besvär. sår runt mun/läppar med gula sårskorpor på röd botten (svinkoppor, se sid 49). Vid akut tandköttsinflammation. Om du flera dagar i sträck inte klarar din munhygien. Vid långvarigt skavsår av vass tand eller protes. Samtidigt blåsor/sår på andra delar av kroppen (flera hudsjukdomar). Tid? Vid besvär med blåsor i munnen/munsår som inte har läkt på 2 3 veckor. Sår i och runt munnen drabbar alla människor i varierande grad. För enstaka individer kan dock stora besvär uppstå om såren uppträder ofta och i stor mängd. Smärtan kan vara besvärande, då munnens och läpparnas vävnader är mycket rörliga och rikt nervförsedda. Ibland är orsaken ett latent liggande herpesvirus. I samband med feber, menstruation, överansträngning eller solbad kan detta aktiveras och ge blåsor på 87

8 läpparna. Även felaktig tandborstningsteknik kan vara orsak till besvären. Sår i munhålan som inte läker på några veckor, kan i enstaka fall vara begynnande cancer. Därför är det viktigt, att en diagnos ställs av tandläkare eller sjukvårdspersonal om egenvård ej hjälpt inom 2 3 veckor. SYMTOM Virusinfektion yttrar sig som sår på läpparna, herpes labialis. Först uppstår små blåsor med en klar vätska. Blåsorna brister efter något dygn, varefter en skorpa bildas. Normalt försvinner blåsorna efter 7 10 dagar och efter 2 3 veckor har en fullständig läkning skett. Små barn kan få gråaktiga sår även på insidan av kinderna och tungan samt feber och svullet, ömmande tandkött (= förstagångsinfektion primär herpetisk gingivostomatit). Aftös stomatit ( afte ) ger enstaka välavgränsade, ofta runda ytliga sår. Kallas ofta blåsor trots att blåsor aldrig förekommer. Dessa är täckta av en grågulaktig hinna. Vävnaden närmast såret är röd och svullen samt starkt ömmande. De läker inom 1 vecka men kan återkomma t ex vid psykisk stress. Orsaken är okänd. Akut tandköttsinflammation (gingivit) ger kraftigt ömmande tandkött mellan tänderna. Grå-gulaktig hinna mellan tänderna. Påtagligt dålig smak i munnen och mycket dålig andedräkt. Allmäntillståndet kan vara påverkat. Tandproteser kan ge skavsår vid dålig passform (se Tandprotesbesvär, sid 90). BEHANDLING MUNSÅR/LÄPPSÅR En vanlig orsak till munsår är herpesvirus som aktiveras och ger blåsor i samband med feber, menstruation, överansträngning eller solbad. Anti kräm (5 % aciklovir), Zovirax kräm (5 % aciklovir), Vectavir kräm (1 % penciklovir) eller Healip kräm (10 % docosanol) kan provas för att lindra symtomen. Anti och Zovirax appliceras 5 gånger per dag med ca 4 timmars mellanrum under 5 dagar. Vectavir appliceras med 2 timmars intervall under den vakna delen av dygnet i 4 dagar. Healip ska smörjas in 5 gånger per dag. Anti och Zovirax skall ej användas i egenvård av gravida och för Vectavir inte heller av ammande. Healip kan däremot användas under graviditet och amning. Samtliga medel är inte godkända till barn under 12 år. Bäst effekt erhålles om behandlingen inleds i tidigt skede, dvs i "förkänningsstadiet". Med behandlingen kan man endast minska tiden för virusutsöndring, smärta och utläkning med upp till högst ett dygn. Compeed munsårsplåster består av en tunn, nästan osynlig polyuretanfilm, som appliceras på munsåret. Plåstret byts när det lossnar i kanterna. Plåstret är skyddande och absorberar vätska för att förhindra skorpbildning. Zinkpasta (40 % zinkoxid), Salva vid munsår (paraffin, ullfettalkoholer, 88

9 echinacin mm), Herstat salva (bikitt) eller LHP kräm (1 % väteperoxid) kan provas för att lindra symtomen. Medlen kan upplevas av många som en tillfällig hjälp, men de saknar väsentlig vetenskaplig dokumentation. OBS! Salva vid munsår användes ej om man är överkänslig för lanolin = ullfett. BLÅSOR/SÅR I MUNNEN Hexident lösning 1 mg/ml används för munsköljning, om smärtan gör det svårt att sköta munhygienen. Bruksanvisning finns på flaskan. Innehåller 0,1 % klorhexidinglukonat och är bakteriedödande. Tunga, tänder och tandproteser kan brunfärgas. Missfärgningen på tänder och tandprotes kan poleras bort, medan den på tungan försvinner efter avslutad behandling. OBS! För egenvårdsbruk bör Hexident användas högst 14 dagar i sträck. Vid besvär som varar längre tid bör tandvårdspersonal kontaktas för rådgivning. Vid smärtande blåsor/ytliga sår i munnen kan något receptfritt medel mot värk tas en stund före måltid. Detta kan underlätta intag av mat och dryck. Kenacort-T munhålepasta kan användas vid milda former av afte. Den innehåller 0,1 % triamcinolonacetonid, en medelstark steroid som lindrar irritation och inflammation. Egenvårdsbehandling med Kenacort-T skall pågå under högst 5 dagar. Kenacort-T skall inte ges till barn under 12 år eller till gravida utan läkares ordination. Xylocain salva (5 % lidokain) kan vid tillfälliga besvär av afte strykas på de smärtsamma såren i munslemhinnan. Sätt en klick salva på en tops och håll den några minuter på såret. Xylocain salva ska inte användas på barn under 18 månaders ålder utan läkares ordination. OBS! Risk för att Xylocain smörjes på för mycket och för ofta vid tandframbrott. Aloclair gel (polyvinylpyrrolidon) lägger sig som en skyddande hinna över såret (t ex afte) eller blåsan. Blåsan/såret får ej vidröras med tungan, innan den skyddande hinnan hunnit bildas, vilket tar ca 2 min. Vänta minst en timme med att äta och dricka, tills hinnan blir mer hållfast. Aftamed gel (hyaluronsyra) är ett annat alternativ, droppas på såret 2 3 gånger/dag eller oftare och ger en smärtstillande effekt i ca 30 min. Zendium munskölj/tandkräm kan provas vid återkommande afte. Zendium innehåller enzymer som aktiverar salivens antibakteriella system. Även natriumfluorid ingår. Slipeffekten anses vara måttlig. Zendium tandkräm innehåller inte natriumlaurylsulfat till skillnad från de flesta tandkrämer, vilket medför att den kan vara mindre irriterande för den som har sår i munnen. Ingen annan tandkräm bör därför användas som komplement till Zendium. Borsta tänderna två gånger dagligen, ofta krävs det långvarig användning av både tandkrämen och munsköljvätskan innan man får effekt vid afte. 89

10 TANDPROTESBESVÄR KONTAKT MED TAND-/SJUKVÅRDEN Symtom? Vid glapp eller skavsår av protesen (dålig passform). Vid stomatiter; ilsken slemhinnerodnad, sveda. Dålig passform hos protesen kan ge glapp, skavsår och stomatit. Även om protesen känns bra, är det viktigt med regelbundna kontroller, eftersom det hela tiden sker förändringar i munnen. Normalt ska en väl utformad och till underlaget anpassad protes ej behöva något fixativ. I vissa fall kan dock käkbenet vara så resorberat, att protesen fäster dåligt. Även nedsatt salivbildning eller förändrad muskulär aktivitet kan medföra problem. Stomatit är inflammation i munslemhinnan, orsakad av svamp- och bakteriebeläggningar. Protesbärare kan genom bristande mun- och proteshygien i kombination med dålig passform få beläggningar under protesen. Inflammationen utbreder sig snabbt i gommen, om inte beläggningen avlägsnas. Den kan även sprida sig till munvinklarna och ge sprickor som inte vill läka. SYMTOM Ofta känns stomatit inte alls, men ibland kan man känna sveda och t o m dov värk. Man kan också få dålig smak i munnen och dålig andedräkt. Gommen ska vara blek och fast, inte röd och inflammerad. PROFYLAX PROTESRENGÖRING Genom god hygien kan stomatiten både förebyggas och botas. Det finns olika typer av protesrengöringsmedel. Man har dock inte kunnat visa att dessa medel kan utesluta vanlig protesrengöring med borste. De är endast ett komplement. Tandproteser bör ej användas nattetid utan förvaras då i vatten (för att inte ändra form). Tandprotesborste eller annan extra mjuk tandborste används tillsammans med en speciell rengöringskräm för rengöring av protesen varje morgon och kväll. Vanlig tandkräm rekommenderas inte, eftersom plastmaterial i proteser lätt repas. Även gommen och tandköttet ska borstas med en mjuk tandborste och därefter sköljas. Vid tandsten på protesen: Låt protesen ligga i ättikslösning (1 matsked ättiksprit 12 % i ett glas ljummet vatten) under ca en halvtimme. Tandstenen går sedan att avlägsna relativt lätt. 90

11 Corega tabs parts tablett läggs med protesen i ett glas varmt vatten och får stå i minst 10 minuter. Den har en viss rengörande effekt. Efteråt sköljs protesen noga under rinnande, ljummet vatten. Protesrengöringstabletter ska ses som ett komplement, ej en ersättning till borstning av protesen. Används Profast fixativkräm måste Profast rengöringstabletter användas minst 2 3 gånger per vecka. En tunn osynlig hinna av fixativet blir annars kvar och försämrar vidhäftningsförmågan. PROTESFIXATIV Corega Super pulver appliceras på den fuktiga protesen. I munnen sväller fixativet något och ger bättre passform. Corega Ultra pulver har en extra stark häftförmåga. Corega Ultra kräm och Profast fixativkräm appliceras på den torra protesbasen. Fästämnena är syntetiska i ovan nämnda produkter. För att förhindra bakterieutveckling skall gammalt fixativ avlägsnas både från gom och protes varje kväll med mjuk tandborste och vatten. OBS! För Profast fixativ krävs dessutom särskilda rengöringstabletter (se ovan). TORSK KONTAKT MED SJUKVÅRDEN Symtom? Om egenvårdsbehandling inte hjälper. Torsk (candida) är en svampinfektion som ger vitaktiga beläggningar på tungan och munslemhinnan. Den är vanlig hos nyfödda och försvinner oftast av sig själv. BEHANDLING Vichyvatten (natriumbikarbonat) stryks med en bomullspinne på fläckarna i munnen. Även nappar och mammans bröstvårtor bör behandlas samtidigt. Upprepa penslingen efter varje måltid. Om ovanstående inte hjälper kan Mycostatin mixtur (nystatin; receptbelagt) ordineras av BVC vid uttalade eller envisa förändringar. 91

Riktlinjer. för bra mun- och tandvård för äldre med behov av vård och omsorg

Riktlinjer. för bra mun- och tandvård för äldre med behov av vård och omsorg Riktlinjer för bra mun- och tandvård för äldre med behov av vård och omsorg Utgiven av Föreningen BraVå Uppdaterad och reviderad maj 2010 Uppdaterad 2011-04-05 (Ändring gjord på sid 49) Utgiven av Föreningen

Läs mer

Äldre tänder behöver mer omsorg

Äldre tänder behöver mer omsorg Äldre tänder behöver mer omsorg Förbättra bevara fördröja lindra Att hjälpa människor, i olika livsskeden, till god munhälsa ligger Folktandvården varmt om hjärtat. Därför kan också den som nått en mer

Läs mer

Vad kan jag göra? När sjukdomen ej kan botas kan lindrande behandling användas. Här finns råd till dig som är sjuk.

Vad kan jag göra? När sjukdomen ej kan botas kan lindrande behandling användas. Här finns råd till dig som är sjuk. Vad kan jag göra? När sjukdomen ej kan botas kan lindrande behandling användas. Här finns råd till dig som är sjuk. 2 Innehållsförteckning Andnöd 4 Diarré 5 Förstoppning 6 Hicka 7 Illamående 7-8 Klåda

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73)

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73) 1(73) Innehållsförteckning Sida Förord...4 Inledning...5 Empati och professionellt förhållningssätt...8 Trygghet dygnet runt...9 Beslut om och planering av palliativ vård...12 Beslut om palliativ vård...12

Läs mer

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum Palliativ Vård Vägledning för vårdpersonal Palliativt kompetenscentrum Innehåll: Författare och kontaktpersoner: 2006 1. Palliativ vård definition och centrala begrepp Patienter med obotbara sjukdomar

Läs mer

Några råd till dig som får mat genom. Nutricias PEG Flocare

Några råd till dig som får mat genom. Nutricias PEG Flocare Några råd till dig som får mat genom Nutricias PEG Flocare Några råd till dig som får mat genom Nutricias PEG Flocare Vid olika typer av sjukdomar där man har svårt att svälja vanlig mat kan det bli aktuellt

Läs mer

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem Denna skrift är utarbetad av Barnhälsovårdsenheten och Smittskydd, Landstinget i Värmland Utgivningsår 1997,

Läs mer

Hälsoråd för resenärer till länder i Sydostasien inklusive Indien och Oceanien

Hälsoråd för resenärer till länder i Sydostasien inklusive Indien och Oceanien Sydostasien och Oceanien Hälsoråd för resenärer till länder i Sydostasien inklusive Indien och Oceanien Hälsoråden är utarbetade av Lars Rombo, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Informationen

Läs mer

The importance of a good oral health among elderly

The importance of a good oral health among elderly Högskolan i Skövde Institutionen för Vård och Natur Betydelsen av en god oral hälsa hos äldre en angelägenhet för sjuksköterskan En litteraturstudie The importance of a good oral health among elderly -

Läs mer

När ditt barn blir sjukt

När ditt barn blir sjukt När ditt barn blir sjukt 1 Innehåll Sidan Infektioner hos förskolebarn... 4 Barnets infektioner och immunförsvar... 4 Antibiotika... 4 Minska smittan i förskolan... 4 Råd vid infektioner... 5 Feber...

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Information till dig som får sondnäring genom PEG

Information till dig som får sondnäring genom PEG Information till dig som får sondnäring genom PEG Inledning Vid olika typer av sjukdomar där man har svårt att svälja vanlig mat, kan det bli aktuellt att anlägga en PEG. En PEG är en 15-20 cm lång slang

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31 Behandling av Akut lymfatisk leukemi... 5 Vad är akut lymfatisk leukemi?... 5 Hur uppkommer akut lymfatisk leukemi?... 6 Vilka riskgrupper finns i ALL2008?... 7 Den första riskindelningen... 7 Preliminär

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Vårdprogram palliativ vård

Vårdprogram palliativ vård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Vårdprogram palliativ vård INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID BAKGRUND 3 SYFTE 3 PALLIATIV VÅRD 3 ETIK OCH PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Läs mer

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Version 1, april 2012 Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland regionaltcancercentrum@sll.se Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ

Läs mer

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals

Primör. Primärvård - Öron-Näsa-Hals Primör Primärvård - Öron-Näsa-Hals Innehåll Inledning 3 Akut media otit 4-5 Extern otit 6 HNS hos barn utredning av hörselnedsättning 7 Hörapparat - utprovning 8 Kronisk Otit 9 Serös media otit (SOM, otosalpingit)

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning FÖRORD 5 NJURARNA - LIVSVIKTIGA ORGAN 7 NÄRINGSÄMNEN I MATEN Proteiner 8 Kolhydrater 8 Fetter 9 Vitaminer 9 Mineralämnen och spårämnen 9 Kalium 9 Natrium (salt) 10 Kalcium (kalk) och

Läs mer

god munhälsa ger god hälsa SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA

god munhälsa ger god hälsa SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA god munhälsa ger god hälsa SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA Munhälsa en viktig del av hälsan God munhälsa är en del av den allmänna hälsan. Problem med munhälsan påverkar intagandet av mat och

Läs mer

PKU, fenylketonuri, vuxenperspektivet Informationsskrift 270

PKU, fenylketonuri, vuxenperspektivet Informationsskrift 270 PKU, fenylketonuri, vuxenperspektivet Informationsskrift 270 På Ågrenska arrangeras vuxenvistelser där vuxna med funktionshinder bor, umgås och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett

Läs mer

LIVET MED NY P A T I E N T H A N D B O K NJURE BUKSPOTT KÖRTEL ÖAR. Uppsala april 2014 Författare

LIVET MED NY P A T I E N T H A N D B O K NJURE BUKSPOTT KÖRTEL ÖAR. Uppsala april 2014 Författare P A T I E N T H A N D B O K LIVET MED NY Uppsala april 2014 Författare BUKSPOTT KÖRTEL NJURE ÖAR Bengt von Zur-Mühlen, Överläkare, njurspecialist Lars Bäckman, Docent, transplantationskirurg, sektionschef

Läs mer

agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning

agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning en handledning för Tobaksavvänjning agneta hjalmarson Statens folkhälsoinstitut R 2006:14 ISSN: 1651-8624 ISBN: 91-7257-442-9 Författare: Agneta Hjalmarson,

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer