MUN TANDSJUKDOMAR. Karies, Gingivit och Parodontit KONTAKT MED TAND-/SJUKVÅRDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MUN TANDSJUKDOMAR. Karies, Gingivit och Parodontit KONTAKT MED TAND-/SJUKVÅRDEN"

Transkript

1 MUN TANDSJUKDOMAR (Rev ) Karies, Gingivit och Parodontit KONTAKT MED TAND-/SJUKVÅRDEN Symtom? Vid upprepade kraftiga, spontana ilningar från tänderna. Vid värk, svullnad och allmänpåverkan. Vid tandköttsblödningar trots intensiv munhygien. Karies är den vanligaste tandsjukdomen i barn- och ungdomsåren. Tandsjukdomen är kraftigt ökande bland äldre. Då föda intas som innehåller kolhydrater, främst vanligt socker men även t ex druvsocker och fruktsocker, bryts dessa ner av bakterierna och syra bildas. Denna löser upp kalksalterna i emaljen. Syraangreppet efter födointag varar i ca 30 minuter. Därefter neutraliserar saliven syran. Då nästan all föda innehåller kolhydrater, får man syrabildning efter varje intag, även av frukt och juice. Gingivit (tandköttsinflammation) orsakas av dålig munhygien. Bakteriebeläggningar utmed tandköttet irriterar och skapar inflammation. Om inflammationen inte åtgärdas kan den förvärras och övergå i parodontit. Parodontit (tandlossning) förekommer oftast i åldern över 40 år. Den orsakas av bakteriebeläggningar/tandsten. Nedbrytningsprodukter (skadliga ämnen) bildas av bakterierna på tandytan och sprider sig i vävnaderna, varvid tandköttsfickor uppstår och stödjande benvävnad förloras. Parodontit måste behandlas i samråd med tandläkare/hygienist. SYMTOM Karies känns vanligen först när det är för sent, d v s angreppet har nått nerven/pulpan. Då börjar tanden isa, ömma och slutligen värka rotfyllning eller tandextraktion krävs. Obehandlad övergår skadan så småningom i rotspetsinfektion (osteit), ofta med varhärd (abscess) och fistelbildning. Gingivit visar sig genom att tandköttskanten blöder vid tandborstning, blir rödaktig och antytt svullen. Parodontit är en följdsjukdom. Den ytliga inflammationen (gingiviten) spri- 81

2 der sig djupare i vävnaderna. Tandköttet blöder trots god hygien. Hos rökare är blödning mindre uttalad. Först när tandens fäste är allvarligt skadat, märker man att tanden är lös eller börjar vandra. Successivt ökande mellanrum mellan tänderna kan uppstå. PROFYLAX Förebyggande vård utgörs av förbättrad munhygien, fluor och regelbundna måltidsvanor. Vid gingivit/parodontit bör instruktion ges av tandvårdspersonal, så att rätt teknik vid rengöringen av tänderna med de olika hjälpmedlen lärs ut. Regelbundna kontroller behövs. Det är viktigt att fluortandkräm används av både barn och vuxna. Småätande mellan målen bör undvikas. Föda som ger kraftigt tuggmotstånd (sockerfattig förstås) stimulerar salivavsöndringen. Saliven neutraliserar och spolar bort bildad syra. Man bör äta högst 5 gånger per dag, fler syraangrepp klarar tänderna inte av. FLUOR För personer med ökad kariesaktivitet eller med ökad risk för karies är fluortandkräm inte tillräckligt utan ytterligare tillskott behövs. Kariesaktiva personer är de som har nya hål i tänderna vid varje tandläkarbesök. Exempel på grupper med ökad kariesrisk är, förutom de som har många lagningar i tänderna, de som har känsliga tandhalsar, de som har delprotes eller brokonstruktioner samt de som är muntorra (t ex p g a användning av vissa läkemedel, se torrhet sid 85). Sugtabletter (Dentan, Dentirol Fluor, Fludent) eller tuggummi (Fludent, Fluorette) i en högsta dygnsdos på 1,5 mg fluor, fördelat på flera doser kan användas som extra fluortillskott. Alternativt kan fluorlösning (Dentan 0,025 %, 0,05 %, Dentan Mint 0,05 %) användas för munsköljning 1 2 gånger dagligen. Dentan med neutral smak är ett alternativ om mintsmaken känns för stark. OBS! Lösningen får ej nedsväljas. Duraphat tandkräm (receptfritt läkemedel) innehåller fyra gånger så mycket fluor som vanlig tandkräm och kan användas vid behov av intensiv kariesprofylax hos vuxna. Den bör endast användas efter samråd med tandvården. Barn under 12 år skall ej använda fluor utöver fluortandkräm annat än på rekommendation från tandvården. Medan tänderna byggs upp finns det risk för emaljfluoros (fläckar på tänderna). 82

3 MUNHYGIENISKA PRODUKTER ALLMÄNT Mjuk tandborste och fluortandkräm är grunden för god munhälsa. Mjuk tandborste med tät borst och fluortandkräm används efter första målet för dagen och före sänggåendet systematiskt och med lätt hand, t ex gnuggmetoden. Skölj helst inte med vatten efter tandborstningen. Spola i stället tandkrämsblandningen med saliven runt tänderna. Fluortandkräm rekommenderas två gånger dagligen till alla barn och vuxna oavsett fluorhalt i dricksvattnet. Barnets tänder ska borstas med fluortandkräm så fort den första tanden bryter fram. Tandborstning på barn under 9-10 års ålder bör ske under vuxens kontroll. För barn under 12 år bör fluorkoncentrationen i tandkrämen inte överstiga 0,1 %. För barn i förskoleåldern är lämplig mängd tandkräm så mycket som ryms på barnets lillfingernagel. För att samtliga tandytor ska bli fria från bakteriebeläggningar, kompletteras rengöringen med tandtråd. Tandstickor eller mellanrumsborstar kan vara nödvändiga vid vida tandmellanrum, större fyllningar, brokonstruktioner (bryggor) eller fästen för delproteser. hygieniska produkter med fluortillsats kan användas tillsammans med fluorläkemedel utan risk för överdosering av fluor. PRODUKTER Elektriska tandborstar kan användas som alternativ till konventionella tandborstar. Tandborstningsteknik lärs ut av tandvårdspersonal. Tandtråd t ex Dentotape och Proxident innehåller fluor och passar bäst till yngre med få lagningar och tätt mellan tänderna. Tandstickor är hjälpmedel som i första hand vuxna bör använda. Tandstickor med fluor görs av lindträ ( blå ; TePe) och av björkträ ( röd, TePe och Proxident). Lindstickan är mjukare och fylligare, björkstickan hårdare och slankare. Som alternativ kan plaststickor användas (Proxident). Mellanrumsborstar används främst vid rengöring av stora tandmellanrum. Borstar finns i olika grovlekar. Vinkelborste (TePe interspaceborste) kan rekommenderas av tandvårdspersonal för speciella fall. Antitandstenstandkrämer rekommenderas inte som familjetandkräm, utan används efter anvisning från tandvården. Tandkrämer mot missfärgningar rekommenderas ej för dagligt bruk. De ska användas med varsamhet p g a risken för slipskador på tandhalsar och ger en matt yta på emalj (framtänder). Dessa används högst 1 gång per vecka. Red Cote färgtabletter kan användas tillsammans med munspegel för att kontrollera om bakteriebeläggningar finns kvar på tandytorna efter tandrengöring. 83

4 OBS! Tabletterna bör användas på kvällen eftersom även munnens slemhinnor färgas röda under ett par timmar. Hexident lösning med 0,1 % klorhexidinglukonat. Vid tillfälliga svårigheter att borsta tänderna rekommenderas munsköljning 2 gånger per dygn. OBS! För egenvårdsbruk bör Hexident användas högst 14 dagar i sträck. Vid besvär som varar längre tid bör tandvårdspersonal kontaktas för rådgivning. Tunga, tänder och tandproteser kan brunfärgas. Missfärgningen på tänder och tandprotes kan poleras bort (lämpligtvis tandborste med tandkräm, vid kraftiga missfärgningar med specialtandkräm för rökare som innehåller mera slipmedel; den senare tandkrämen bör inte användas längre än 4 5 dagar, då den sliter för kraftigt på emaljen vid kontinuerligt bruk). Missfärgningen på tungan försvinner efter avslutad behandling. Listerine munvatten (tymolol och metylsalicylat) har viss bakteriostatisk effekt och kan prövas som ett alternativ till klorhexidin. Preparatet ger ej missfärgningar. Listerine rekommenderas inte vid muntorrhet på grund av den höga alkoholhalten (sveda). Isande tandhalsar Isande tandhalsar kan vara svårt att skilja från de symtom som man får vid relativt stora kariesangrepp. Rekommendera i första hand en fluortandkräm, eventuellt någon av de tandkrämer med speciell effekt mot isande tandhalsar som Sensodyne eller Acta Pro-Active. Råd kunden att prova att applicera tandkrämen med fingerblomman på den känsliga tandhalsen. Borsta därefter som vanligt. Fluorläkemedel rekommenderas som komplement till borstningen. Om problemet kvarstår finns effektiva behandlingsmetoder inom tandvården, ofta i form av lokal fluorbehandling/lackning. Dålig andedräkt Dålig andedräkt orsakas vanligen av bristande munhygien, då bakteriebeläggningar (plack) får sitta kvar på tänderna. I en del fall har man öppna hål i tänderna (karieskaviteter) i andra fall tandlossning. En annan anledning är lukt av födoämnen, t ex lök eller mjölkprodukter, som kommer via blodet till utandningsluften alltså inte från magsäcken (utom vid rapning). Slutligen kan svårt infekterade halsmandlar (tonsiller), kraftigt belagd tungrot, infekterade bihålor eller ämnesomsättningsrubbning någon gång vara orsaken. Annorlunda andedräkt noteras också ofta vid dåligt kontrollerad diabetes, svår njursjukdom och kronisk reflux. För barn med dålig andedräkt rekommenderas alltid sjukvårdskontakt. 84

5 PROFYLAX I första hand rekommenderas kontakt med tandvården. PRODUKTER Zink minskar/förhindrar bildningen av svavelhaltiga ämnen, som orsakar dålig andedräkt. Halita munspray och SB12 munskölj, SB12 Mild munskölj innehåller zink och även desinfektionsmedlen klorhexidin/cetylpyridin respektive enbart klorhexidin. I SB12, SB12 Mild munskölj ingår även 0,05 % natriumfluorid. SB12 Mild har en mildare smak av mint och mentol jämfört med SB12. Tazink sugtabletter innehåller enbart 3 mg zink per tablett. Hexident lösning 1 mg/ml används mot dålig andedräkt och gingivit efter anvisning från tandvården. Bruksanvisning finns på förpackningen. Lösningen innehåller 0,1 % klorhexidinglukonat och är bakteriedödande. Tunga, tänder och tandproteser kan brunfärgas. Missfärgningen på tänder och tandprotes kan poleras bort (se ovan), medan den på tungan försvinner efter avslutad behandling. Ej rekommenderat är vanliga typer av munvatten och munspray, de behandlar inte orsaken till dålig andedräkt utan ger endast en parfymering av munhålan en kort stund. MUNTORRHET KONTAKT MED TAND-/SJUKVÅRDEN Symtom? Vid misstanke om läkemedelsbiverkan. Vid svåra besvär. Salivens skyddande betydelse kan inte överskattas. Förutom att underlätta födointaget har saliven en neutraliserande, smörjande och läkande effekt på tänder och slemhinnor. Vid muntorrhet ökar därför risken för karies och slemhinneskador betydligt. torrhet kan orsakas av vissa sjukdomar, men är även en biverkan vid användning av olika läkemedel. Exempel på de sjukdomar som avses är reumatiska sjukdomar, diabetes, nervösa besvär, svårare blodbrist, sjukdomar i spottkörtlarna samt strålbehandling mot huvud- och halsregioner. De läkemedel, som påverkar salivbildningen, hindrar de kolinerga nervimpulser som är nödvändiga för att stimulera spottkörtlarna. Dessa antikolinerga 85

6 biverkningar finns mest inom grupperna antihistaminer, medel mot inkontinens, neuroleptika och antidepressiva. En del läkemedel har en nästan omedelbar påverkan, medan andra utvecklar den hämmande effekten först efter ett par veckors medicinering. Mellan olika individer är läkemedlets påverkan på salivsekretionen mycket varierande. BEHANDLING Man bör rekommendera intag av vätska samt föda som ger kraftigt tuggmotstånd, som grönsaker och fullkornsbröd. För att minska kariesrisken bör frekvent småätande absolut undvikas. Om problemen är stora, bör en diskussion tas med behandlande läkare för eventuell ändring av dos eller preparat. Om besvären inte är av tillfällig art, bör tandvårdspersonal kontaktas för tätare kontroller av tänder och munhåla. En förbättrad munhygien och ökat fluorskydd är väsentligt. Vid måttlig muntorrhet rekommenderas salivstimulerade medel medan svår muntorrhet oftast kräver saliversättning (konstgjord saliv). FLUOR Som daglig kariesprofylax används fluorhaltiga sugtabletter (Dentan, Dentirol Fluor, Fludent) eller tuggummi (Fludent, Fluorette) i en högsta dygnsdos på 1,5 mg fluor. Det kan vara lämpligt att använda fluortabletter alternativt fluortuggummi av styrkan 0,25 mg, som möjliggör en mer frekvent dosering. sköljning 1 2 gånger dagligen i 2 minuter med fluorlösning Dentan 0,025 %, 0,05 %, Dentan Mint 0,05 % kan vara ett alternativ. OBS! Lösningen får ej nedsväljas. SALIVSTIMULERANDE MEDEL Xerodent sugtabletter (0,25 mg fluor) och Stisal sugtablett (0,05 mg fluor) ger salivstimulering (äppelsyra) och samtidigt kariesskydd. Salivin sugtabletter (buffrad äppelsyra) stimulerar salivkörtlarna. Salivin är sötad med lycacin och xylitol. Profylin sugtabletter innehåller mintarom och buffrande substans som stimulerar salivsekretionen och höjer munhålans ph. Profylin är sötad med xylitol och sorbitol. Proxident munspray pepparmint innehåller äppelsyra och äppelmintarom som är salivstimulerande. Produkten är sötad med xylitol. Proxident innehåller även fluor (1 dusch = 0,2 ml = 0,008 mg F). Maxdos 20 duschningar/dag. Dentirol tuggummi och V6 tuggummi (finns även som V6 + Fluor tuggummi med 0,12 mg fluor/tuggummi) innehåller smakämnen som stimulerar salivsekretionen. Båda är sötade med bl a xylitol och sorbitol. 86

7 SALIVERSÄTTNINGSMEDEL Oralbalance fuktgel innehåller xylitol. Gelen är fuktbevarande och smörjande och stannar kvar på torra munslemhinnor under några timmar. Den passar för tandprotesbärare samt vid muntorrhet p g a munandning. En dryg tesked lägges på tungan och smörjes runt på munhålans slemhinnor eller stryks på slemhinnan med fingertoppen/tops. Proxident munspray med solrosolja (utan smakämnen) har enbart smörjande effekt på mycket torra och känsliga munslemhinnor. Ej rekommenderat är askorbinsyratabletter, lemon swabs, syrliga karameller eller fruktjuicer (utom för helprotesbärare) då dessa skapar en skadlig sur miljö i munhålan och ökar risken för karies. SÅR I MUN OCH PÅ LÄPPAR KONTAKT MED TAND-/SJUKVÅRDEN Vem? Om små barn har så ont att de inte kan äta och dricka tillräckligt. Symtom? Vid ofta återkommande svåra besvär. sår runt mun/läppar med gula sårskorpor på röd botten (svinkoppor, se sid 49). Vid akut tandköttsinflammation. Om du flera dagar i sträck inte klarar din munhygien. Vid långvarigt skavsår av vass tand eller protes. Samtidigt blåsor/sår på andra delar av kroppen (flera hudsjukdomar). Tid? Vid besvär med blåsor i munnen/munsår som inte har läkt på 2 3 veckor. Sår i och runt munnen drabbar alla människor i varierande grad. För enstaka individer kan dock stora besvär uppstå om såren uppträder ofta och i stor mängd. Smärtan kan vara besvärande, då munnens och läpparnas vävnader är mycket rörliga och rikt nervförsedda. Ibland är orsaken ett latent liggande herpesvirus. I samband med feber, menstruation, överansträngning eller solbad kan detta aktiveras och ge blåsor på 87

8 läpparna. Även felaktig tandborstningsteknik kan vara orsak till besvären. Sår i munhålan som inte läker på några veckor, kan i enstaka fall vara begynnande cancer. Därför är det viktigt, att en diagnos ställs av tandläkare eller sjukvårdspersonal om egenvård ej hjälpt inom 2 3 veckor. SYMTOM Virusinfektion yttrar sig som sår på läpparna, herpes labialis. Först uppstår små blåsor med en klar vätska. Blåsorna brister efter något dygn, varefter en skorpa bildas. Normalt försvinner blåsorna efter 7 10 dagar och efter 2 3 veckor har en fullständig läkning skett. Små barn kan få gråaktiga sår även på insidan av kinderna och tungan samt feber och svullet, ömmande tandkött (= förstagångsinfektion primär herpetisk gingivostomatit). Aftös stomatit ( afte ) ger enstaka välavgränsade, ofta runda ytliga sår. Kallas ofta blåsor trots att blåsor aldrig förekommer. Dessa är täckta av en grågulaktig hinna. Vävnaden närmast såret är röd och svullen samt starkt ömmande. De läker inom 1 vecka men kan återkomma t ex vid psykisk stress. Orsaken är okänd. Akut tandköttsinflammation (gingivit) ger kraftigt ömmande tandkött mellan tänderna. Grå-gulaktig hinna mellan tänderna. Påtagligt dålig smak i munnen och mycket dålig andedräkt. Allmäntillståndet kan vara påverkat. Tandproteser kan ge skavsår vid dålig passform (se Tandprotesbesvär, sid 90). BEHANDLING MUNSÅR/LÄPPSÅR En vanlig orsak till munsår är herpesvirus som aktiveras och ger blåsor i samband med feber, menstruation, överansträngning eller solbad. Anti kräm (5 % aciklovir), Zovirax kräm (5 % aciklovir), Vectavir kräm (1 % penciklovir) eller Healip kräm (10 % docosanol) kan provas för att lindra symtomen. Anti och Zovirax appliceras 5 gånger per dag med ca 4 timmars mellanrum under 5 dagar. Vectavir appliceras med 2 timmars intervall under den vakna delen av dygnet i 4 dagar. Healip ska smörjas in 5 gånger per dag. Anti och Zovirax skall ej användas i egenvård av gravida och för Vectavir inte heller av ammande. Healip kan däremot användas under graviditet och amning. Samtliga medel är inte godkända till barn under 12 år. Bäst effekt erhålles om behandlingen inleds i tidigt skede, dvs i "förkänningsstadiet". Med behandlingen kan man endast minska tiden för virusutsöndring, smärta och utläkning med upp till högst ett dygn. Compeed munsårsplåster består av en tunn, nästan osynlig polyuretanfilm, som appliceras på munsåret. Plåstret byts när det lossnar i kanterna. Plåstret är skyddande och absorberar vätska för att förhindra skorpbildning. Zinkpasta (40 % zinkoxid), Salva vid munsår (paraffin, ullfettalkoholer, 88

9 echinacin mm), Herstat salva (bikitt) eller LHP kräm (1 % väteperoxid) kan provas för att lindra symtomen. Medlen kan upplevas av många som en tillfällig hjälp, men de saknar väsentlig vetenskaplig dokumentation. OBS! Salva vid munsår användes ej om man är överkänslig för lanolin = ullfett. BLÅSOR/SÅR I MUNNEN Hexident lösning 1 mg/ml används för munsköljning, om smärtan gör det svårt att sköta munhygienen. Bruksanvisning finns på flaskan. Innehåller 0,1 % klorhexidinglukonat och är bakteriedödande. Tunga, tänder och tandproteser kan brunfärgas. Missfärgningen på tänder och tandprotes kan poleras bort, medan den på tungan försvinner efter avslutad behandling. OBS! För egenvårdsbruk bör Hexident användas högst 14 dagar i sträck. Vid besvär som varar längre tid bör tandvårdspersonal kontaktas för rådgivning. Vid smärtande blåsor/ytliga sår i munnen kan något receptfritt medel mot värk tas en stund före måltid. Detta kan underlätta intag av mat och dryck. Kenacort-T munhålepasta kan användas vid milda former av afte. Den innehåller 0,1 % triamcinolonacetonid, en medelstark steroid som lindrar irritation och inflammation. Egenvårdsbehandling med Kenacort-T skall pågå under högst 5 dagar. Kenacort-T skall inte ges till barn under 12 år eller till gravida utan läkares ordination. Xylocain salva (5 % lidokain) kan vid tillfälliga besvär av afte strykas på de smärtsamma såren i munslemhinnan. Sätt en klick salva på en tops och håll den några minuter på såret. Xylocain salva ska inte användas på barn under 18 månaders ålder utan läkares ordination. OBS! Risk för att Xylocain smörjes på för mycket och för ofta vid tandframbrott. Aloclair gel (polyvinylpyrrolidon) lägger sig som en skyddande hinna över såret (t ex afte) eller blåsan. Blåsan/såret får ej vidröras med tungan, innan den skyddande hinnan hunnit bildas, vilket tar ca 2 min. Vänta minst en timme med att äta och dricka, tills hinnan blir mer hållfast. Aftamed gel (hyaluronsyra) är ett annat alternativ, droppas på såret 2 3 gånger/dag eller oftare och ger en smärtstillande effekt i ca 30 min. Zendium munskölj/tandkräm kan provas vid återkommande afte. Zendium innehåller enzymer som aktiverar salivens antibakteriella system. Även natriumfluorid ingår. Slipeffekten anses vara måttlig. Zendium tandkräm innehåller inte natriumlaurylsulfat till skillnad från de flesta tandkrämer, vilket medför att den kan vara mindre irriterande för den som har sår i munnen. Ingen annan tandkräm bör därför användas som komplement till Zendium. Borsta tänderna två gånger dagligen, ofta krävs det långvarig användning av både tandkrämen och munsköljvätskan innan man får effekt vid afte. 89

10 TANDPROTESBESVÄR KONTAKT MED TAND-/SJUKVÅRDEN Symtom? Vid glapp eller skavsår av protesen (dålig passform). Vid stomatiter; ilsken slemhinnerodnad, sveda. Dålig passform hos protesen kan ge glapp, skavsår och stomatit. Även om protesen känns bra, är det viktigt med regelbundna kontroller, eftersom det hela tiden sker förändringar i munnen. Normalt ska en väl utformad och till underlaget anpassad protes ej behöva något fixativ. I vissa fall kan dock käkbenet vara så resorberat, att protesen fäster dåligt. Även nedsatt salivbildning eller förändrad muskulär aktivitet kan medföra problem. Stomatit är inflammation i munslemhinnan, orsakad av svamp- och bakteriebeläggningar. Protesbärare kan genom bristande mun- och proteshygien i kombination med dålig passform få beläggningar under protesen. Inflammationen utbreder sig snabbt i gommen, om inte beläggningen avlägsnas. Den kan även sprida sig till munvinklarna och ge sprickor som inte vill läka. SYMTOM Ofta känns stomatit inte alls, men ibland kan man känna sveda och t o m dov värk. Man kan också få dålig smak i munnen och dålig andedräkt. Gommen ska vara blek och fast, inte röd och inflammerad. PROFYLAX PROTESRENGÖRING Genom god hygien kan stomatiten både förebyggas och botas. Det finns olika typer av protesrengöringsmedel. Man har dock inte kunnat visa att dessa medel kan utesluta vanlig protesrengöring med borste. De är endast ett komplement. Tandproteser bör ej användas nattetid utan förvaras då i vatten (för att inte ändra form). Tandprotesborste eller annan extra mjuk tandborste används tillsammans med en speciell rengöringskräm för rengöring av protesen varje morgon och kväll. Vanlig tandkräm rekommenderas inte, eftersom plastmaterial i proteser lätt repas. Även gommen och tandköttet ska borstas med en mjuk tandborste och därefter sköljas. Vid tandsten på protesen: Låt protesen ligga i ättikslösning (1 matsked ättiksprit 12 % i ett glas ljummet vatten) under ca en halvtimme. Tandstenen går sedan att avlägsna relativt lätt. 90

11 Corega tabs parts tablett läggs med protesen i ett glas varmt vatten och får stå i minst 10 minuter. Den har en viss rengörande effekt. Efteråt sköljs protesen noga under rinnande, ljummet vatten. Protesrengöringstabletter ska ses som ett komplement, ej en ersättning till borstning av protesen. Används Profast fixativkräm måste Profast rengöringstabletter användas minst 2 3 gånger per vecka. En tunn osynlig hinna av fixativet blir annars kvar och försämrar vidhäftningsförmågan. PROTESFIXATIV Corega Super pulver appliceras på den fuktiga protesen. I munnen sväller fixativet något och ger bättre passform. Corega Ultra pulver har en extra stark häftförmåga. Corega Ultra kräm och Profast fixativkräm appliceras på den torra protesbasen. Fästämnena är syntetiska i ovan nämnda produkter. För att förhindra bakterieutveckling skall gammalt fixativ avlägsnas både från gom och protes varje kväll med mjuk tandborste och vatten. OBS! För Profast fixativ krävs dessutom särskilda rengöringstabletter (se ovan). TORSK KONTAKT MED SJUKVÅRDEN Symtom? Om egenvårdsbehandling inte hjälper. Torsk (candida) är en svampinfektion som ger vitaktiga beläggningar på tungan och munslemhinnan. Den är vanlig hos nyfödda och försvinner oftast av sig själv. BEHANDLING Vichyvatten (natriumbikarbonat) stryks med en bomullspinne på fläckarna i munnen. Även nappar och mammans bröstvårtor bör behandlas samtidigt. Upprepa penslingen efter varje måltid. Om ovanstående inte hjälper kan Mycostatin mixtur (nystatin; receptbelagt) ordineras av BVC vid uttalade eller envisa förändringar. 91

FRISK I MUNNEN HELA LIVET. MUN-H-Center

FRISK I MUNNEN HELA LIVET. MUN-H-Center FRISK I MUNNEN HELA LIVET Centrum för äldretandvård i samarbete med MUN-H-Center Frisk i munnen hela livet - Information till vårdpersonal inom äldreomsorg Måltidens betydelse Det är viktigt med god munhälsa

Läs mer

Apotekets råd om. Torr i munnen

Apotekets råd om. Torr i munnen Apotekets råd om Torr i munnen Om du är torr i munnen beror det på att du har för lite saliv. Orsaken är ofta en biverkan av läkemedel som gör att spottkörtlarna producerar mindre mängd saliv, till exempel

Läs mer

Åtgärd Slemhinnor. Smärtlindring genom att patienten sköljer, eller att badda med muntork:

Åtgärd Slemhinnor. Smärtlindring genom att patienten sköljer, eller att badda med muntork: Bas för munvård Smörj läppar med Decubal Inspektera med lampa och spegel Smärtlindra Borsta tänderna, rengör mellan tänderna Rengör slemhinnorna Återfukta Åtgärd läppar Smörj läppar med Decubal Vid sår

Läs mer

Apotekets råd om. Munnen blåsor och sår

Apotekets råd om. Munnen blåsor och sår Apotekets råd om Munnen blåsor och sår Blåsor och sår i och runt munnen kan vara väldigt besvärande, men är för det mesta helt ofarliga. Såren går över av sig själv på någon vecka utan behandling. Orsaken

Läs mer

MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE...

MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE... Coregas sortiment finns på Apoteket och i dagligvaruhandeln. Corega finns också genom din tandvårdsklinik. MITT LEENDE STRÅLAR FORTFARANDE... is a registered trademark of the GlaxoSmithKline Group of Companies.

Läs mer

Patientguide. Enkla tips för ett fräscht leende

Patientguide. Enkla tips för ett fräscht leende Patientguide Enkla tips för ett fräscht leende Hela tänder hela livet Du har mycket att vinna på att ge dina tänder några minuters omsorg varje dag. En frisk och fräsch mun ger ett vackert leende och bidrar

Läs mer

TIPS OCH RÅD FÖR EN REN OCH GLAD MUN!

TIPS OCH RÅD FÖR EN REN OCH GLAD MUN! TIPS OCH RÅD FÖR EN REN OCH GLAD MUN! Två gånger om dagen Bakterier i munnen kan orsaka både hål i tänderna och tandköttsinflammation. Det är därför bra att ta som vana att både som barn och vuxen borsta

Läs mer

Nedan finns en kortfattad information om problem som kan uppstå i munnen.

Nedan finns en kortfattad information om problem som kan uppstå i munnen. A loemega är en serie munvårdsprodukter utvecklade i Sverige för en bättre munhälsa. Vår första produkt är en tandkräm med frisk smak och en unik kombination av ingredienser speciellt anpassade för tänderna

Läs mer

Vägledning för riskbedömningsinstrument Revised Oral Assessment Guide (ROAG)

Vägledning för riskbedömningsinstrument Revised Oral Assessment Guide (ROAG) SYFTE MED BEDÖMNING Identifiera problem i munhålan. Tydliggöra individuellt behov av munvårdsåtgärder. Som hjälp för dokumentation gällande munhälsa och åtgärder. Beslut om konsult eller remiss till tandvård.

Läs mer

FÖRSLAG PÅ MUNVÅRDSÅTGÄRDER vid en eller flera 2:or i ROAG-J

FÖRSLAG PÅ MUNVÅRDSÅTGÄRDER vid en eller flera 2:or i ROAG-J FÖRSLAG PÅ MUNVÅRDSÅTGÄRDER vid en eller flera 2:or i ROAG-J Åtgärderna ska ha föregåtts av en riskbedömning munhälsa enligt ROAG-J, Revised Oral Assessement Guide Jönköping. Vid en eller flera 2:or bör

Läs mer

Produktkatalog munvård

Produktkatalog munvård Produktkatalog munvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Produktkatalog munvård DÅLIG ANDEDRÄKT / HALITOSIS SB12 3 SB12 boost/drops 4 SB12 tandkräm 4 Tazink 4 KARIES / MUNTORRHET Dentan 5 Fluorette 5 NaF 6 Stisal 6

Läs mer

Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Leg. Tandläkare Göran Dahllöf och Monica Barr Agholme MUN- OCH TANDVÅRD

Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Leg. Tandläkare Göran Dahllöf och Monica Barr Agholme MUN- OCH TANDVÅRD Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Leg. Tandläkare Göran Dahllöf och Monica Barr Agholme MUN- OCH TANDVÅRD VID CANCERBEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR Mun_o_tand_original.indd 1 06-09-26

Läs mer

Äldres munhälsa. Susanne Koistinen Leg.Tandhygienist, Universitetsadjunkt

Äldres munhälsa. Susanne Koistinen Leg.Tandhygienist, Universitetsadjunkt Äldres munhälsa Susanne Koistinen Leg.Tandhygienist, Universitetsadjunkt Hur länge lever vi? Medellivslängd i Sverige 82 år ( 84 80) Antalet personer över 85 år har fördubblats de senaste 30 åren, och

Läs mer

Äldre tänder behöver mer omsorg

Äldre tänder behöver mer omsorg Äldre tänder behöver mer omsorg Förbättra bevara fördröja lindra Att hjälpa människor, i olika livsskeden, till god munhälsa ligger Folktandvården varmt om hjärtat. Därför kan också den som nått en mer

Läs mer

Vägledning för riskbedömningsinstrument Revised Oral Assessment Guide (ROAG)

Vägledning för riskbedömningsinstrument Revised Oral Assessment Guide (ROAG) SYFTE MED BEDÖMNING Identifiera problem i munhålan. Tydliggöra individuellt behov av munvårdsåtgärder. Som hjälp för dokumentation gällande munhälsa och åtgärder. Beslut om konsult eller remiss till tandvård.

Läs mer

Munvårdsåtgärder. Förslag vid en eller flera 2:or och/eller 3:or i ROAG-J

Munvårdsåtgärder. Förslag vid en eller flera 2:or och/eller 3:or i ROAG-J Version 20140527 Munvårdsåtgärder Förslag vid en eller flera 2:or och/eller 3:or i ROAG-J Innehåll Introduktion sid 1 Röst sid 2 Läppar sid 2 Munslemhinnor sid 3 Tunga sid 4 Tandkött, Tänder, Implantat

Läs mer

Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Göran Dahllöf och Monica Barr Agholme. Mun- och tandvård

Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Göran Dahllöf och Monica Barr Agholme. Mun- och tandvård Informationsskrift från Barncancerfonden utarbetad av Göran Dahllöf och Monica Barr Agholme Mun- och tandvård VID CANCERBEHANDLING AV BARN OCH UNGDOMAR 4 6 8 12 Bakgrund och komplikationer Symptom från

Läs mer

TORR MUN FAKTA OM NYA XERO. Ett pressmaterial för media framtaget av Actavis. Pressbilder kan laddas ner i Actavis pressrum på MyNewsdesk.

TORR MUN FAKTA OM NYA XERO. Ett pressmaterial för media framtaget av Actavis. Pressbilder kan laddas ner i Actavis pressrum på MyNewsdesk. TORR MUN FAKTA OM NYA XERO Ett pressmaterial för media framtaget av Actavis. Pressbilder kan laddas ner i Actavis pressrum på MyNewsdesk.se Kontaktperson: Sanna Hedman, Produktchef Egenvård, Actavis, mobil

Läs mer

Så skyddar Decapinol. mot tandköttsinflammation

Så skyddar Decapinol. mot tandköttsinflammation Så skyddar Decapinol delmopinol HCl mot tandköttsinflammation Förebygg plack och behåll Ditt leende Information om en enkel daglig rutin som hjälper mot tandköttsinflammation och förebygger tandlossning

Läs mer

Tandköttsinflammation och tandlossning

Tandköttsinflammation och tandlossning Tips och information om Tandköttsinflammation och tandlossning Tandlossning är en dold folksjukdom. Ca 40% av den vuxna befolkningen har tandlossning i någon grad många utan att veta om det. Ju tidigare

Läs mer

Munvård hela livet PRAKTISKA TIPS TILL DIG SOM UTFÖR MUNVÅRD PÅ NÅGON ANNAN

Munvård hela livet PRAKTISKA TIPS TILL DIG SOM UTFÖR MUNVÅRD PÅ NÅGON ANNAN Munvård hela livet PRAKTISKA TIPS TILL DIG SOM UTFÖR MUNVÅRD PÅ NÅGON ANNAN God munvård för bättre livskvalitet Alla har rätt till en frisk mun hela livet oavsett ålder och egen förmåga. Många av oss drabbas

Läs mer

MUNVÅRD FÖR BARN Tips vid tandborstning

MUNVÅRD FÖR BARN Tips vid tandborstning MUNVÅRD FÖR BARN Tips vid tandborstning Det kan vara svårt att borsta tänderna på någon annan. I det här avsnittet vill vi ge praktiska tips på hur tandborstningen kan underlättas och bli så effektiv som

Läs mer

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder Lilla tandboken Allt du behöver veta om barns tänder Innehåll Sida Min egen sida Min egen sida 3 Lång och bred erfarenhet 4 Bra vanor från början 5 Från 20 mjölktänder till permanenta tänder 6-9 Mat och

Läs mer

Tandköttsinflammation och tandlossning

Tandköttsinflammation och tandlossning TePes produkter finns på ditt närmaste apotek och hos din tandläkare/tandhygienist. TePe Mellanrumsborstar Patientguide Tandköttsinflammation och tandlossning Original 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7

Läs mer

TA N D B O R S TA R TA N D S T I C K O R

TA N D B O R S TA R TA N D S T I C K O R munapoteket har det du behöver! Välkommen till munapoteket. Här hittar du utvalda produkter till priser som tål att jämföras. Passa på att göra munnen extra glad! TA N D B O R S TA R TePe mini TePe Mini

Läs mer

Ej släppa tandvårdskontakten. Ev tätare kontakt med tandhygienist. Ev behöva få hjälp med munvården. Att kunna sköta om sin munvård

Ej släppa tandvårdskontakten. Ev tätare kontakt med tandhygienist. Ev behöva få hjälp med munvården. Att kunna sköta om sin munvård Rätt munvårdshjälpmedel en hjälp i omvårdnadsarbetet 2009-10-08 Hur ska man kunna bibehålla en god munhälsa på äldre dagar? Ej släppa tandvårdskontakten Sjukhustandvården Mölndals sjukhus, Mun-H-Center

Läs mer

Manual för riskbedömningsinstrumentet ROAG. Revised Oral Assessment Guide (ROAG)

Manual för riskbedömningsinstrumentet ROAG. Revised Oral Assessment Guide (ROAG) Manual för riskbedömningsinstrumentet ROAG Revised Oral Assessment Guide (ROAG) Version februari 2015 1 Upphovsrätt ROAG är ett standardiserat instrument för munbedömning. Instrumentet är utarbetat av

Läs mer

har det du behöver! Här hittar du bra produkter till bra priser och tips på hur du kan förbättra din munhälsa

har det du behöver! Här hittar du bra produkter till bra priser och tips på hur du kan förbättra din munhälsa har det du behöver! Här hittar du bra produkter till bra priser och tips på hur du kan förbättra din munhälsa Tandborstar TePe mini TePe Mini är en barntandborste i flera färger med söta motiv. TePe Mini

Läs mer

Tandhälsa för små barn

Tandhälsa för små barn Tandhälsa för små barn Information från Folktandvården BVC När barnets tänder kikar fram kan variera nagot. i tidpunkt och ordning. Friska tänder är en viktig del av ditt barns hälsa. Om barnet ska få

Läs mer

Låt munnen vara med. Nutritionsseminarium: Sväljningssvårigheter och Munhälsa på äldre dagar Mars 2013. Pia Andersson Leg tandhygienist, docent

Låt munnen vara med. Nutritionsseminarium: Sväljningssvårigheter och Munhälsa på äldre dagar Mars 2013. Pia Andersson Leg tandhygienist, docent Nutritionsseminarium: Sväljningssvårigheter och Munhälsa på äldre dagar Mars 2013 Pia Andersson Leg tandhygienist, docent Ett bra munstatus betydelse för Ätande tugga och svälja maten, matspjälkning Utseende

Läs mer

folktandvårdens munapotek har det du behöver! Här hittar du bra produkter till bra priser och tips på hur du kan förbättra din munhälsa!

folktandvårdens munapotek har det du behöver! Här hittar du bra produkter till bra priser och tips på hur du kan förbättra din munhälsa! Här hittar du bra produkter till bra priser och tips på hur du kan förbättra din munhälsa! folktandvårdens munapotek har det du behöver! Vad ska jag välja? Det bästa tipset för friska tänder är att sköta

Läs mer

Munhälsa 2014-04 - 28

Munhälsa 2014-04 - 28 Munhälsa 2014-04 - 28 Välkomna! Kort om Ågrenska Presentation av Mun-H-Center Orofacial funktion MHC-basen /diagnosbeskrivningar Mun-H-Centers hemsida Anna Nielsen Magnéli och Annette Carlsson Tandhygienister

Läs mer

Tips och råd för dig med implantat

Tips och råd för dig med implantat TePes produkter finns på ditt närmaste apotek och hos din tandläkare/tandhygienist. Patientguide Mellanrumsborstar Original Extra mjuk Angle 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 1,1 mm 1,3 mm 0,45

Läs mer

Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26]

Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26] Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26] 2005-08-26 1 Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Index Munhälsa hos äldre och långtidssjuka Egna tänder Hot

Läs mer

ODONTOLOGISK PROFYLAKTIK

ODONTOLOGISK PROFYLAKTIK ODONTOLOGISK PROFYLAKTIK Munvård och kontroll av avtagbar protetik Ann-Christin Johansson Sebastian Malmqvist Tandproteser Helprotes Över- och underkäksprotes Sugkoppseffekt Partiell protes Över- och underkäksprotes

Läs mer

VITARE TÄNDER. FAKTA OM NYA iwhite INSTANT

VITARE TÄNDER. FAKTA OM NYA iwhite INSTANT VITARE TÄNDER FAKTA OM NYA iwhite INSTANT Ett pressmaterial från Actavis. Kontaktperson: Sanna Hedman, Produktchef Egenvård, Actavis. Tel: 08-13 63 74, mobil: 070-384 10 04 e-post: SHedman@actavis.se Pressbilder

Läs mer

Tannhelse hos barn på sykehus. Hur når vi de sjuka barnen? Barnkonventionen FN:s generalförsamling 1989. Eva Edblad Tønsberg

Tannhelse hos barn på sykehus. Hur når vi de sjuka barnen? Barnkonventionen FN:s generalförsamling 1989. Eva Edblad Tønsberg Tannhelse hos barn på sykehus Eva Edblad Tønsberg 13.11.2009 Barnkonventionen FN:s generalförsamling 1989 Alla barn har samma rättigheter Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut Alla barn har rätt till

Läs mer

FOLKTANDVÅRDEN VÄSTERNORRLAND

FOLKTANDVÅRDEN VÄSTERNORRLAND FOLKTANDVÅRDEN VÄSTERNORRLAND Hej! Hej! Det är vi som är Ipan och Jompen. Vi ses på folktandvården. Folktandvården Västernorrland verkar för en god folkhälsa och en god livsmiljö genom att utföra och utveckla

Läs mer

Fluor i kariesprofylaxen

Fluor i kariesprofylaxen Fluor i kariesprofylaxen 1 Innehåll Fluor... 3 Basprofylax- till alla... 4 Förstärkt basprofylax- till sociodemografiskt utsatta områden... 4 Tilläggsprofylax- till barn/ungdomar med stor kariesrisk...

Läs mer

Tandvården för äldre människor

Tandvården för äldre människor Tandvården för äldre människor En frisk mun är en del av allmänkonditionen Salivens betydelse Muntorrhet Symtom på muntorrhet Vård av muntorrhet Kostens betydelse för munnens hälsa Sjukdomar i munnen Tandsjukdomar,

Läs mer

Kontrollera dina tänder regelbundet!

Kontrollera dina tänder regelbundet! Årgång 18 Nummer 69 MIN TANDLÄKARE/vågmästarEplatsens implantat och tandhälsovård Tandläkarna Maria Zachrisson, Claes Gustafsson, Lucas Bertilsson, Christian Stangenberg samt tandhygienist Beatrice Björck

Läs mer

Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar

Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S Box 5196 200 71 Malmö Tel. 020-22 66 70 08/2005 Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar från munherpes specialisten Sår i ansiktet, på läpparna och i munhålan

Läs mer

Värt att veta om tandslitage

Värt att veta om tandslitage Värt att veta om tandslitage www.colgate.se Vad är tandslitage? Tandslitage är en samlad beteckning för förlust av de hårda tandvävnaderna, alltså emalj och dentin. Emaljen är det hårda, yttre skalet som

Läs mer

BUCADOG BUCACAT. Munhygien för hund och katt

BUCADOG BUCACAT. Munhygien för hund och katt BUCADOG BUCACAT Munhygien för hund och katt BUCADOG Här kan du köpa / BUCACAT Apotek, med utökad service för djurägare. Veterinärkliniker, med försäljning av hälsovårdsprodukter, som valt att ta in Aptus

Läs mer

Fluor för barn och vuxna, hemma och på kliniken

Fluor för barn och vuxna, hemma och på kliniken Fluor för barn och vuxna, hemma och på kliniken karin sjögren Forskningen kring fluorens effekter på den goda tandhälsan finns presenterad i en stor mängd vetenskapliga publikationer. Denna artikel avser

Läs mer

Friskbladet Vårkänslor och kyssveckor Tandvårdstugget vad betyder det? Tandtråden tändernas bäste vän

Friskbladet Vårkänslor och kyssveckor Tandvårdstugget vad betyder det? Tandtråden tändernas bäste vän Friskbladet Vårkänslor och kyssveckor Tandvårdstugget vad betyder det? Tandtråden tändernas bäste vän Du nalkas ljuva sommar Så är den äntligen här igen sommaren med ljus, värme och tid för avkoppling.

Läs mer

En liten skrift om: Munhygien för katt & hund

En liten skrift om: Munhygien för katt & hund En liten skrift om: Munhygien för katt & hund Bakterier i munhålan Hundens och kattens tänder utsätts dagligen för bakterieangrepp. Normalt ryms det flera miljoner bakterier i munhålan och varje gång hunden/katten

Läs mer

Munhygien för hund och katt BUCADOG BUCACAT

Munhygien för hund och katt BUCADOG BUCACAT Munhygien för hund och katt BUCADOG BUCACAT 2 Produkter som ingår i Aptus blå serie. Aptus serien erbjuder ett stort utbud av hälsovårdsprodukter för hund och katt, med syfte att stärka och bibehålla ditt

Läs mer

Antiseptika Effekten av antiseptiska munsköljningsmedel på den dentala biofilmen.

Antiseptika Effekten av antiseptiska munsköljningsmedel på den dentala biofilmen. Antiseptika Effekten av antiseptiska munsköljningsmedel på den dentala biofilmen. Berörda enheter Allmäntandvården, Specialisttandvården, Käk- och munsjukdomar, Privattandvården. Syfte Snabb reduktion

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

TANDKRÄM & MUNSKÖLJ MED WHITENING

TANDKRÄM & MUNSKÖLJ MED WHITENING ORAL CARE TANDKRÄM & MUNSKÖLJ MED WHITENING De flesta munvårdsprodukter som idag marknadsförs som lågbudget whitening -produkter i butiker, har ingen bevisad effekt. De fåtal produkter som har en faktisk

Läs mer

2014-10-21. Kliniktillfälle 3. Varför borstar vi tänderna? Plackindex (PI) Instruktion egenvård. Professionell tandrengöring (PTR)

2014-10-21. Kliniktillfälle 3. Varför borstar vi tänderna? Plackindex (PI) Instruktion egenvård. Professionell tandrengöring (PTR) Kliniktillfälle 3 Plackindex (PI) Instruktion egenvård Professionell tandrengöring (PTR) Grupp 1-27/10 Grupp 2 24/10 Varför borstar vi tänderna? Sjukdomsförebyggande Mekanisk bakterieborttagning Fluortillskott

Läs mer

Miswak. Miswak/Siwak, naturens alternativ till tandborste och tandkräm.

Miswak. Miswak/Siwak, naturens alternativ till tandborste och tandkräm. Miswak Miswak/Siwak, naturens alternativ till tandborste och tandkräm. N3G 19940112 Läsår, 2012/13 Hvitfeldtska gymnasiet Handledare, Bodil Ellen-Marie Nyström Sammanfattning Miswak är en tandrengörande

Läs mer

Första och enda fluortandkrämen med Sugar Acid Neutralizer TM som också motverkar sockersyror huvudorsaken till karies

Första och enda fluortandkrämen med Sugar Acid Neutralizer TM som också motverkar sockersyror huvudorsaken till karies NYTT GENOMBROTT INOM KARIESSKYDD Första och enda fluortandkrämen med Sugar Acid Neutralizer TM som också motverkar sockersyror huvudorsaken till karies Lär dig hur hål i tänderna uppstår och hur DU bäst

Läs mer

Maj-Britt Rosèn. Tandhygienist Folktandvården Falköping. CÄT Centrum för äldretandvård

Maj-Britt Rosèn. Tandhygienist Folktandvården Falköping. CÄT Centrum för äldretandvård Maj-Britt Rosèn Tandhygienist Folktandvården Falköping CÄT Centrum för äldretandvård Frisk i munnen hela livet Frisk i munnen hela livet Normal åldrande i munnen Tänderna blir mörkare Tandhalsar/rotytor

Läs mer

Detta företag är medlem i Privattandläkarna Läs mer på www.ptl.se

Detta företag är medlem i Privattandläkarna Läs mer på www.ptl.se A Amalgam Material för tandfyllning, en blandning av silver, kvicksilver med mera, används mycket sällan idag. Analgetika Smärtstillande preparat. Anestesi Bedövning. Antibiotika Bakteriedödande preparat,

Läs mer

Stroke. Vårdprogram för munvård

Stroke. Vårdprogram för munvård Dokumentet godkänt av SOM styrelse och årsmöte 2012. Slutjusterat 2013-04-20. Revideras 2016. Stroke Vårdprogram för munvård Inledning Detta vårdprogram vänder sig till personal inom sjukvård, omsorg och

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Friskbladet Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Hej! Vi är många i länet som har bestämt oss för att ha koll på hur tänderna mår utan att det ger obehagliga överraskningar

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

Pevaryl. mot underlivssvamp. www.pevaryl.nu. A division of McNeil Sweden AB, SE-169 90 Solna Telefon: 08-503 385 00, Fax: 08-503 385 50 www.pevaryl.

Pevaryl. mot underlivssvamp. www.pevaryl.nu. A division of McNeil Sweden AB, SE-169 90 Solna Telefon: 08-503 385 00, Fax: 08-503 385 50 www.pevaryl. Pevaryl mot underlivssvamp A division of McNeil Sweden AB, SE-169 90 Solna Telefon: 08-503 385 00, Fax: 08-503 385 50 www.pevaryl.nu SE/PV/14-0804 www.pevaryl.nu I den här foldern har vi samlat information

Läs mer

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media:

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media: FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR Kontaktperson för media: Eva Arlander, Marknadsdirektör, Medivir, 08-546 83 121, eva.arlander@medivir.com Pressbilder finns på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Läs mer

Information om svamp i underlivet. klotrimazol

Information om svamp i underlivet. klotrimazol Information om svamp i klotrimazol Innehåll Svamp i vad är det? 4 Faktorer som kan orsaka svampinfektion i 6 Vilka är symtomen? 8 Smittar svamp? 8 Kan män få svamp? 9 Kan mjölksyrabakterier bota svamp

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Behandling av tandlossning

Behandling av tandlossning Behandling av tandlossning Liksom vid all tandbehandling, inleds också behandlingen av blödande tandkött och tandlossning med en noggrann undersökning. I allmänhet omfattar denna undersökning följande

Läs mer

Slå hal på myterna om tandvård

Slå hal på myterna om tandvård Slå hal på myterna om tandvård Privattandläkarna slår 13 hål på lika många myter. Men det är väl ändå så att dåliga tänder går i arv, eller? Det största hotet mot sanningen är inte lögnen, utan myten,

Läs mer

Dentala erosioner. Erosion definieras som en progressiv förlust av tandens hårdvävnad genom kemisk påverkan utan inverkan av bakterier.

Dentala erosioner. Erosion definieras som en progressiv förlust av tandens hårdvävnad genom kemisk påverkan utan inverkan av bakterier. Dentala erosioner Erosion definieras som en progressiv förlust av tandens hårdvävnad genom kemisk påverkan utan inverkan av bakterier. Pindborg 1971 Tecken på dental erosion Dentinexponering Utslätad anatomi

Läs mer

Hundar och tandvård av Elisabeth Rhodin

Hundar och tandvård av Elisabeth Rhodin Börja tidigt att vänja hunden vid hantering. Hundar och tandvård av Elisabeth Rhodin Tyvärr har många hundägare väldigt litet kunskaper om hur hundarnas tänder ska skötas. Det är en utbredd missuppfattning

Läs mer

Freka Belly Button. Gastrostomiport - Allmänna råd och anvisningar

Freka Belly Button. Gastrostomiport - Allmänna råd och anvisningar Gastrostomiport - Allmänna råd och anvisningar FAKTA OM KNAPPEN Freka Belly Button är en säker och diskret gastrostomiport för långtidsanvändning. Den finns i många olika längder och tjocklekar och passar

Läs mer

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet Apotekets råd om Svamp och klåda i underlivet Klåda i underlivet kan ha många orsaker. Bland kvinnor i fertil ålder är svampinfektion den vanligaste orsaken. Vid användning av antibiotika kan normalfloran

Läs mer

nyhet! ENKEL ATT: öppna använda förvara

nyhet! ENKEL ATT: öppna använda förvara Produktkatalog 2015 ENKEL ATT: öppna använda förvara nyhet! Proxident muntork är ett enkelt och hygieniskt hjälpmedel vid munvård. Användbar såväl vid rengöring som vid behandling med flytande lösningar

Läs mer

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård 2012-06-18 Resultat av enkät till äldre våren 2012 Pensionärer om sin munhälsa och tandvård Sammanfattning Det är vanligt eller ganska vanligt att äldre har problem med mun och tänder. Det upplever 4 av

Läs mer

Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär

Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär 1. Löpnr Sign 2. Område : 1 2 3 4 5 6 Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär Om vi skulle behöva nå dig, vilket telefonnummer kan vi då ringa? Telefonnummer Bostad.-. Arbete Mobil.-...-.. 3.

Läs mer

Xyloproct FÖR BEHANDLING AV ÄNDTARMSBESVÄR ORSAKADE AV HEMORROJDER, ANALKLÅDA ELLER ANALSPRICKOR.

Xyloproct FÖR BEHANDLING AV ÄNDTARMSBESVÄR ORSAKADE AV HEMORROJDER, ANALKLÅDA ELLER ANALSPRICKOR. Xyloproct FÖR BEHANDLING AV ÄNDTARMSBESVÄR ORSAKADE AV HEMORROJDER, ANALKLÅDA ELLER ANALSPRICKOR. ÄNDTARMSBESVÄR Många i befolkningen lider av ändtarmsbesvär och besvären börjar oftast i åldern 20-39 år.

Läs mer

Den dementa patienten Tandvårdens stora utmaning

Den dementa patienten Tandvårdens stora utmaning Demensjukdomars inverkan på munhälsan - en katastrof eller är det möjligt bevara tandhälsan hela livet Inger Stenberg Övertandläkare Centrum för äldretandvård/sjukhustandvård/oral medicin Västra Götalandregionen

Läs mer

god munhälsa ger god hälsa SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA

god munhälsa ger god hälsa SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA god munhälsa ger god hälsa SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA Munhälsa en viktig del av hälsan God munhälsa är en del av den allmänna hälsan. Problem med munhälsan påverkar intagandet av mat och

Läs mer

Graviditet och tandhälsa

Graviditet och tandhälsa familjens munhälsa Graviditet och tandhälsa Under graviditeten utsätts den blivande mammans tänder för påfrestning. Särskilt i slutet av graviditeten ändras salivens buffertkapacitet och hormonbalansen.

Läs mer

Karolinska institutet Kurs: Odontologi 5/6 TH3. Kariesutredning-Patientfall

Karolinska institutet Kurs: Odontologi 5/6 TH3. Kariesutredning-Patientfall Kariesutredning-Patientfall 1 Bakgrund Patienten var senast på VUX-kliniken 2012-10-01, då var patienten på visning för implantat. 2012-10-11, var patienten hos tandhygienist på skolan för undersökning.

Läs mer

Vad innehåller Nicorette medicinskt tuggummi? Nicorette tuggummin är sockerfria finns i fyra olika smaker. 1 juni 2005.

Vad innehåller Nicorette medicinskt tuggummi? Nicorette tuggummin är sockerfria finns i fyra olika smaker. 1 juni 2005. 1 juni 2005 Nicorette Pfizer Medicinskt tuggummi 2 mg (ofärgad) Medel vid nikotinberoende Aktiv substans Nikotinresinat Välj förpackning och språk för Nicorette : Välj form Gå direkt till: Välj rubrik

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol)

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Läs mer Vill du läsa mer om Diflucan, gå in på www.diflucan.se, www.fass.se eller läs bipacksedeln som följer med förpackningen. Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Pfizer AB Vetenskapsvägen

Läs mer

Godkänt eller icke-godkänt resultat meddelas kursansvarig via e-post samma dag som testet görs: Ida.Bergstrom@farmaci.uu.se

Godkänt eller icke-godkänt resultat meddelas kursansvarig via e-post samma dag som testet görs: Ida.Bergstrom@farmaci.uu.se Egenvårdstest 090508 I den praktiska examinationen ingår 10 egenvårdsfall där studenten ska ge råd i egenvården med handledaren som kund. Till varje fall lämnas vissa förutsättningar som en guide vid kommunikationen

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU:s sammanfattning och slutsatser Inledning Karies eller

Läs mer

VÅRDPROGRAM STROKE. Nationella riktlinjer för strokesjukvård 2009. Lokala riktlinjer. Stöd för styrning och ledning Inget om munvård

VÅRDPROGRAM STROKE. Nationella riktlinjer för strokesjukvård 2009. Lokala riktlinjer. Stöd för styrning och ledning Inget om munvård VÅRDPROGRAM STROKE Nationella riktlinjer för strokesjukvård 2009 http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/17790/2009-11-4.pdf Stöd för styrning och ledning Inget om munvård Lokala

Läs mer

Fluorens kariostatiska verkningsmekanismer. Fluor i munvätskorna är karieshämmande genom att. Fluorhalten i tandsubstansen

Fluorens kariostatiska verkningsmekanismer. Fluor i munvätskorna är karieshämmande genom att. Fluorhalten i tandsubstansen Odontologiska institutionen Enheten för cariologi och endodonti Docent Anette Oliveby Uppdaterat 2008-01-15 2010-01-22 160(10) Fluorprofylax Fluorens kariostatiska verkningsmekanismer Fluor är idag det

Läs mer

Bipacksedel. Nicorette Inhalator 10 mg inhalationsånga, vätska

Bipacksedel. Nicorette Inhalator 10 mg inhalationsånga, vätska Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten.

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Rengör dina tänder rätt. av Torbjörn Pertt

Rengör dina tänder rätt. av Torbjörn Pertt Rengör dina tänder rätt av Torbjörn Pertt Inledning Så got som alla människor har hål i tänderna. Samtidigt känner de allra festa till de allmänna rekommendationerna: man ska borsta tänderna två gånger

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

Apotekets råd om. Hudbesvär

Apotekets råd om. Hudbesvär Apotekets råd om Hudbesvär Huden har många olika, viktiga funktioner. Bland annat är huden ett mekaniskt skydd mot omvärlden. Huden kan liksom alla andra organ drabbas av olika typer av åkommor. Vissa

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm För korttidsbehandling av lätta till måttliga smärttillstånd, inflammationer och feber Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i

Läs mer

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Ibuprofen ratiopharm Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Du ska inte använda Ibuprofen ratiopharm: Om du har astma eller tidigare fått allergiska reaktioner av smärtstillande medel.

Läs mer

Skotselrad Piercing. #östgötagatan79. Östgötagatan 79, Stockholm T-bana Skanstull +46 (0)8 702 06 54 info@platinuminkpiercing.se

Skotselrad Piercing. #östgötagatan79. Östgötagatan 79, Stockholm T-bana Skanstull +46 (0)8 702 06 54 info@platinuminkpiercing.se safe piercing since 1993 #östgötagatan79 Skotselrad Piercing Östgötagatan 79, Stockholm T-bana Skanstull +46 (0)8 702 06 54 info@platinuminkpiercing.se Om oss I över 20 år har det piercats på Östgötagatan

Läs mer

Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg

Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg onkologi Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg Strålbehandlingsmottagningen Verksamhetsområde Onkologi Gävle www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg BEHANDLING Du kommer att få

Läs mer

Frågor till Dig - om tandvård, matsituation och dregling

Frågor till Dig - om tandvård, matsituation och dregling Version 9601 Frågor till Dig - om tandvård, matsituation och dregling Namn...Personnr... Adress...Postadress... Säkerställd diagnos... Utreds avseende diagnos... Medicinering (även dosering)... BOENDE

Läs mer

DEN VÄNTANDE FAMILJENS MUNVÅRD

DEN VÄNTANDE FAMILJENS MUNVÅRD 1 DEN VÄNTANDE FAMILJENS MUNVÅRD Under graviditeten är det bra att lägga om hela familjens vanor och bruk så att de bidrar till att ge det kommande barnet en god munhälsa. KOST Att modern äter mångsidigt

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Nicorette 2 och 4 mg medicinskt tuggummi Nicorette Mint 2 och 4 mg medicinskt tuggummi Nicorette Pepparmint 2 och 4 mg medicinskt tuggummi Nicorette Fruktmint 2

Läs mer

Matspjälkning. Vatten, vitaminer, mineraler och olika spårämnen tas också upp genom tarmväggarna och transporteras vidare till kroppens alla celler

Matspjälkning. Vatten, vitaminer, mineraler och olika spårämnen tas också upp genom tarmväggarna och transporteras vidare till kroppens alla celler Matspjälkning Din matspjälkningskanal är ett 7 meter långt slingrande rörgenom kroppen. Den börjar i munhålan och slutar ianus. Däremellan finns matstrupen, magsäcken, tolvfingertarmen, tunntarmen, tjocktarmen

Läs mer

NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET. Munhälsa ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OHÄLSA I MUNNEN

NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET. Munhälsa ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OHÄLSA I MUNNEN NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET Munhälsa ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OHÄLSA I MUNNEN Munhälsa ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OHÄLSA I MUNNEN Upplysningar om innehållet: agneta.andersson@skl.se

Läs mer

MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år

MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år Första kontakten med tandvården Det lilla barnets första kontakt med tandvården är av stor betydelse. Föräldrar och barn med en positiv inställning till tänder

Läs mer