Din manual NOKIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual NOKIA 6630 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822860"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. SecurID is a registered trademark of RSA Security INC. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande. Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan. Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande. Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare. Innehåll Virtual Private Network...4 Installation....6 Systemkrav....6 VPN-anslutningar Visa VPN-anslutningar Skapa VPN-anslutningar Radera VPN-anslutningar..

3 ..18 VPN-policyer Installera VPN-policyer från VPN-policyservrar Installera VPN-policyer från SIS-filer....8 Visa VPN-policyer. 8 Policystatus 9 Certifikatstatus...9 Skapa VPN-anslutningar med standardvärden Uppdatera VPN-policyer..

4 Radera VPN-policyer VPN-logg Visa VPN-loggen Rensa VPN-loggen...19 Lösenord för nyckel Skapa eller ändra ett lösenord för nyckel. 20 Skriva lösenord för nyckel...20 VPN och program..21 Verifiering mot VPN-gateways...

5 .21 VPN-policyservrar Ansluta till VPN-policyservrar Installera inställningar från SIS-filer Visa VPN-policyservrar Lägga till VPN-policyservrar Redigera VPN-policyservrar Synkronisera VPN-policyservrar.. 15 Ta in VPN-certifikat 16 Radera VPN-policyservrar

6 Felsökning Index.. 28 Virtual Private Network 1. Virtual Private Network Gå till Meny och välj Verktyg Inställningar Anslutnings- inställningar VPN. Med ett virtual private network (VPN) kan du skapa krypterade anslutningar för att nå den information du behöver medan du är borta från kontoret. Du har kontakten och kontrollen med en krypterad anslutning till företagets nätverk för e-post, databasprogram och intranät. För att skapa ett VPN verifierar en gateway och den mobila enheten varandra och förhandlar om krypterings- och verifieringsalgoritmer som skyddar integriteten hos den information du utnyttjar. Vid upprättande av VPN-anslutningar skapar du först VPN-anslutningar och väljer sedan en VPN-anslutning när du använder program för att ansluta till företagsnätverket. En VPN-anslutning till företagsnätverket skapas ovanpå en annan typ av Internet-anslutning. VPN-anslutningen skapas och data krypteras enligt en VPN-policy som laddas när du ansluter till en VPN-anslutningspunkt. Obs! För att kunna använda VPN måste du få VPN-policyserverinställningar från admininstratören. Administratörerna kan skicka inställningarna till dig som en Symbian installation system (SIS)-fil. Använda VPN 1 Installera en VPNklient. Mer information finns i "Installation" på sidan 6. 2 Ange en anslutning till en VPN-policyserver. Du kan själv ange inställningarna för en VPNpolicyserver eller installera inställningarna från en SIS-fil. Mer information finns i "Ansluta till VPN-policyservrar" på sidan 12. Obs! Om du installerar VPN-policyer från SIS-filer, behöver du inte skapa anslutningar till VPN-policyservrar. 3 Installera VPN-policyer från VPNpolicyservern. Mer information finns i "Installera VPN-policyer från VPN-policyservrar" på sidan 7. 4 VPN-anslutningar anger en Internet-kopplingspunkt och en VPN-policy. Mer information finns i "Skapa VPN-anslutningar" på sidan 17. Obs! VPN-anslutningar kombinerar VPN-policyer med Internetkopplingspunkter. När du synkroniserar en VPN-policyserver för första gången, skapas motsvarande VPN-anslutningar för varje policy du installerar på den mobila enheten. 5 Välj en VPN-anslutning när du använder program för att ansluta till företagsnätverket. Mer information finns i "VPN och program" på sidan 21. VPN-anslutningen skapas ovanpå Internet-anslutningen. Virtual Private Network 4 Skapa VPN-anslutningar. 5 Installation 2. Installation Du får VPN-klienten som en standard-symbian installation system (SIS)-fil. Du installerar VPN-klienten på en kompatibel mobil enhet på samma sätt som du installerar andra program. Mer information om hur du installerar program på den mobila enheten finns i dess dokumentation. När installationen är klar stänger du av och slår på den mobila enheten igen så att ändringarna träder i kraft. Efter installationen behöver du inte SIS-filen för VPN-klienten mera. Frigör minne genom att radera SIS-filen. Systemkrav Du kan antingen installera VPN-klienten i telefonens minne eller på ett minneskort. Installationen av VPN-klienten reserverar temporärt dubbelt så mycket telefonminne som installationspaketets storlek. Varje VPN-policy reserverar mellan 1 K och 16 K av telefonminnet. 6 VPN-policyer definierar den metod som en mobil enhet och en VPN-gateway använder för att verifiera varandra och de krypteringsalgoritmer som de använder för kryptering av data. Administratörerna skapar VPN-policyer och lagrar dem på VPN-policyservrar eller skickar dem till dig som Symbian installation system (SIS)-filer. Du kan installera VPN-policyer från en VPN-policyserver eller från SIS-filer. Gå till Meny och välj Verktyg Inställningar Anslutningsinställningar VPN VPN-hantering VPNpolicies. Installera VPN-policyer från VPNpolicyservrar Installera VPN-policyer 1 När du går till en tom VPN-policies-vy och uppmanas installera VPN-policyer trycker du på Ja. 2 Tryck på Ja när du uppmanas lägga till VPN-policyservrar. 3 Ange inställningar för anslutning till en VPN-policyserver. Mer information finns i "Ansluta till VPNpolicyservrar" på sidan 12.

7 4 När du uppmanas synkronisera VPN-policyservern ska du trycka på Ja. 5 Skapa ett lösenord för nyckel. Mer information finns i "Skapa eller ändra ett lösenord för nyckel" på sidan 20. Anslut till VPN-policyservern. 6 Verifiera VPN-policyserver-ID-koden för att etablera ett betrott förhållande. Du kan hoppa över detta steg om du installerar inställningarna för VPN-policyservern från en SIS-fil. Mer information finns i "Lägga till VPN-policyservrar" på sidan 13. Ordlista: VPN-policyservrar är servrar i företagsnätverket som innehåller VPN-policyer. Ordlista: Ett lösenord för nyckel hjälper till att förhindra otillåten användning av privata nycklar i VPN-policyer och VPNpolicyserveranslutningar. VPNpolicyer 3. VPN-policyer 7 VPN-policyer Ordlista: En VPNpolicyserver-ID-kod är fingeravtrycket från VPNpolicyservercertifikatet, som identifierar certifikatet. 7 Skriv in verifieringsinformationen för att få tillgång till VPN-policyservern och tryck på OK. Denna information får du från administratören för VPNpolicyservern. VPN-policyer installeras på den mobila enheten. Obs! Om du trycker på Avsluta installeras inte VPN-policyer. Tryck på Val och välj Installera policy om du vill installera VPN-policyer från en VPNpolicyserver. Ordlista: Ett lösenord för import av nycklar hjälper till att skydda de privata nycklarna i en VPN-policyfil. Installera VPN-policyer från SIS-filer Administratörerna kan skicka VPN-policyer till dig som SIS-filer. Om du installerar VPN-policyer från SIS-filer, behöver du inte definiera några anslutningar till VPN-policyservrar. När du har installerat VPN-policyer kan du skapa VPN-anslutningar och koppla dem till program. Om dina VPN-policyer innehåller privata nycklar och motsvarande certifikat, definierar administratörerna lösenord för import av nycklar som hjälp att skydda de privata nycklarna. Administratörerna ska använda en säker metod för att leverera lösenordet för import av nycklar till dig. Installera VPN-policyer från SIS-filer 1 Skriv lösenordet för import av nycklar i Lösenord för import av nycklar: tryck på OK. 2 Skriv lösenordet för import av nycklar i Lösenord för nyckel: tryck på OK. Visa VPN-policyer I vyn VPN-policies finns en lista över VPN-policyer som du installerat på den mobila enheten. Om (ingen VPN-policy) visas, måste du installera en VPN-policy. Tryck på Val och välj Installera policy om du vill installera VPN-policyer från en VPN-policyserver. 8 Välj en VPN-policy om du vill visa följande information: Beskrivning:: Ytterligare information om VPN-policyn. Beskrivningen anges av administratörerna när de skapar VPNpolicyn. Policystatus:: Visar om VPN-policyn är klar att använda eller om den redan används. Certifikatstatus:: Visar om det finns giltiga användarcertifikat på den mobila enheten. Policynamn:: Ett namn som administratörerna ger VPN-policyn när den skapas. Policyserver:: Namnet på den VPN-policyserver varifrån du installerade VPN-policyn. Du ger VPN-policyservrarna namn när du definierar anslutningarna a policy. VPN-policyns status kontrolleras från VPN-policyservern. VPNpolicyservrar 4. VPN-policyservrar Gå till Meny och välj Verktyg Inställningar Anslutningsinställningar VPN VPN-hantering VPNpolicyservrar. Du kan installera VPNpolicyer från VPN-policyservrar. När du skapar en anslutning till en VPN-anslutningspunkt, uppdateras automatiskt den VPN-policy som är kopplad till VPNanslutningspunkten från VPN-policyservern. Om du vill uppdatera alla VPN-policyer kan du synkronisera VPN-policyservrarna med den mobila enheten. Mer information finns i "Synkronisera VPN-policyservrar" på sidan 15. Ansluta till VPN-policyservrar När du installerar VPN-policyer från en VPN-policyserver, skapar du ett betrott förhållande mellan den mobila enheten och VPN-policyservern. För att detta förhållande ska kunna skapas måste du verifiera VPN-policyservern och den måste verifiera dig. Tips! Administratörerna kan skicka dig en SIS-fil som innehåller inställningar för anslutning till en VPN-policyserver, eller också kan du själv ange inställningarna för VPNpolicyservern. När du blivit verifierad av VPN-policyservern, genereras en privat nyckel och ett motsvarande certifikat skickas ut. Certifikatet verifierar dig mot VPN-policyservern. Den privata nyckeln och certifikatet sparas i en nyckel på den mobila enheten. Installera inställningar från SIS-filer Du kan installera inställningarna för VPN-policyservern från en SIS-fil. Du installerar inställningarna på en mobil enhet på samma sätt som du installerar andra program. Inställningarna består av VPN-policyserverns adress och servercertifikat. Servercertifikatet gör att den mobila enheten litar på VPN-policyservern, så att du endast behöver skicka ett användarnamn och lösenord för att bevisa din identitet. SIS-filen innehåller inte inställningar för Internet-kopplingspunkten för anslutning till VPN-policyservern. För att ange Internet-kopplingspunkten måste du redigera 12 Om administratörerna inte signerar SIS-filen, visas en säkerhetsvarning när du installerar SIS-filen. Du kan bortse från varningen om du är säker på att det är serveradministratören för VPN-policyservern som skapade SIS-filen och att den inte har ändrats. Avsluta VPN innan du installerar inställningarna från en SIS-fil eller om installationen misslyckas. Visa VPN-policyservrar I vyn VPN-policyservrar visas en lista över de VPN-policyservrar du skapar. Om (inga VPN-policyservrar) visas, måste du skapa VPN-policyservrar. och fullborda VPN-policyserver-ID-koden. kan också ange ett portnummer, separerat med ett kolon (:). Policyserveradressen får du från administratörerna. måste verifiera identiteten hos VPN-policyservern. kan du skapa VPN-anslutningar och koppla dem till program. en ny kopplingspunkt genom att välja Internet-koppl.punkt. Om du har raderat alla kopplingspunkter kan du inte spara inställningarna. Synkronisera VPN-policyservrar Om du vill installera och uppdatera policyer från VPN-policyservern, väljer du en VPN-policyserver i vyn VPN-policyservrar, trycker sedan på Val och väljer Synkronisera serv.

8 . Då kontrolleras om det finns nya, uppdaterade eller borttagna VPN-policyer på VPN-policyservern. Om VPN-policyservern innehåller nya VPN-policyer eller nya versioner av VPN-policyer, installeras dessa på den mobila enheten. Om administratörerna raderat VPN-policyer från VPN-policyservern, tas dessa bort från den mobila enheten. När du synkroniserar en VPN-policyserver för första gången, skapas en motsvarande VPN-accesspunkt för varje VPN-policy du installerar på den mobila enheten. Du kan skapa och ändra VPN-anslutningar i vyn VPN-anslutningar. När du ansluter till en VPN-policyserver för att installera eller uppdatera VPN-policyer, kan du behöva ta in VPN-certifikat från VPN-policyservern. 15 VPN-policyservrar Välj Policyservernamn om du vill skriva ett nytt namn på policyservern. Det nya namnet visas i vyn VPN-policyservrar. VPN-policyservrar Ta in VPN-certifikat En certifikatsförfrågan skapas för varje certifikat som krävs och skickas till VPN-policyservern. VPN-policyservern tar in de certifikat som efterfrågas från en certifikatutfärdare (Certification Authority, CA). Certifikatförfrågan och det motsvarande certifikatet innehåller din användaridentitet. Beroende på hur VPN-policyservern är konfigurerad, kan användaridentiteten för VPN-policyservern också användas som användaridentitet i VPN-certifikat. Om detta inte är möjligt tillfrågas du om din användaridentitet i en viss domän. Skapa certifieringsförfrågningar 1 Skriv din certifikatanvändaridentitet för angiven domän i Användar-ID för:. Administratörerna meddelar vad du ska skriva. 2 Tryck på OK. Radera VPN-policyservrar Om du vill radera en VPN-policyserver markerar du denna i vyn VPN-policyservrar och trycker på raderingsknappen. Bekräfta raderingen av de VPN-policyer som du installerat från VPN-policyservern. 16 En VPNanslutningspunkt är en virtuell anslutningspunkt som kombinerar en VPN-policy med en Internet-kopplingspunkt. När du ska skapa en VPN-anslutning väljer du en VPN-anslutningspunkt i listorna över Internet-kopplingspunkter. Visa VPN-anslutningar I vyn VPN-anslutningar visas en lista över de VPNanslutningar som du skapat på den mobila enheten. Texten (inga VPN-anslutningar) betyder att du inte har skapat några VPN-anslutningar. Om du vill skapa en ny VPN-anslutning trycker du på Val och väljer Ny anslutning. Välj en VPN-anslutning och välj sedan Val Redigera om du vill visa och ändra följande information: Anslutningsnamn: Identifierar VPN-anslutningen i listor över anslutningar. VPN-policy: Namnet på den VPN-policy som är kopplad till VPN-anslutningen. Internetkoppl.punkt: Namnet på den anslutningspunkt över vilken VPNanslutningen skapas. Proxyserveradress: Adressen till en proxyserver i företagsnätverket. Proxyportnummer: Portnummer för anslutning till proxyservern. Gå till Meny och välj Verktyg Inställningar Anslutningsinställningar VPN VPN-anslutningar. Skapa VPN-anslutningar Första gången du öppnar vyn VPNanslutningar uppmanas du att skapa VPN-anslutningar. Tryck på Ja. 17 VPN-anslutningar 5. VPN-anslutningar VPN-anslutningar Tips! Om du anger en proxyserver i inställningarna för VPN-anslutningen, behöver du inte ange någon proxyserver i webbläsarens inställningar. Skapa VPN-anslutningar 1 Tryck på Val och välj Ny anslutning. 2 Välj Anslutningsnamn om du vill ändra anslutningens namn. Du kan välja vilket namn som helst på anslutningen. 3 Ange hur anslutningen är krypterad genom att välja VPN-policy. Om listan är tom måste du installera VPN-policyer från SIS-filer eller VPN-policyservrar. 4 Välj Internetkoppl.punkt för att välja den kopplingspunkt som ska användas för VPN-anslutningen. Om listan är tom måste du skapa anslutningar. 5 Välj Proxyserveradress och skriv adressen till en proxyserver i företagsnätverket. 6 Välj Proxyportnummer om du vill ändra standardporten, 80. Radera VPN-anslutningar Om du vill radera en VPN-anslutning väljer du denna i vyn VPN-anslutningar och trycker på raderingsknappen. 18 VPN-loggen innehåller loggmeddelanden som samlas in när du uppdaterar och synkroniserar VPN-policyer och skapar VPN-anslutningar till VPN-gateways. Visa VPNloggen I vyn VPN-logg visas versionsnumret för VPN-klienten. Du kan se meddelandets typ, tidpunkten för varje meddelande och början på loggmeddelandet. Om du vill visa hela loggmeddelandet ska du markera det. I vyn VPN-logg är loggmeddelandena sorterade efter tid och datum med de senaste meddelandena först. Alla meddelanden fram tills du öppnade vyn VPN-logg visas. Tryck på Val och välj Uppdatera logg om du vill visa de senaste loggmeddelandena. Loggmeddelanden kan innehålla felkoder, statuskoder och orsakskoder. När du rapporterar fel till administratörerna ska du även meddela dem koderna i loggmeddelandena. Gå till Meny och välj Verktyg Inställningar Anslutningsinställningar VPN VPN-hantering VPN-logg. Ikoner: för fel, varning och för beskrivning. för Rensa VPN-loggen Loggmeddelanden sparas i en cirkulär buffert. När loggens storlek blir 20 kilobyte, ersätter de nya loggmeddelanden de äldsta meddelandena. Om du vill radera alla loggmeddelanden i loggen och rensa vyn VPN-logg trycker du på Val och väljer Rensa loggen. 19 VPN-logg 6. VPN-logg Lösenord för nyckel 7. Lösenord för nyckel Gå till Meny och välj Verktyg Inställningar Anslutningsinställningar VPN VPNhantering Lösenord för nyckel. Ett lösenord för nyckel hjälper till att förhindra otillåten användning av privata nycklar i den mobila enheten och VPNpolicyserveranslutningarna. Skapa eller ändra ett lösenord för nyckel Du skapar ett lösenord för nyckel när du installerar den första VPN-policyn. Om en angripare kan gissa sig till eller knäcka ett lösenord för nyckel, kan han använda den mobila enheten för att få tillgång till det företagsnätverk som VPN hjälper till att skydda. Därför måste du skapa lösenord för nyckel som är tillräckligt långa för att de ska vara svåra att knäcka. Se till att hålla lösenordet hemligt. Skriv inte upp lösenord.

9 Skapa eller ändra lösenordet för nyckel så här: 1 I fältet Nytt lösenord för nyckel: skriver du ett lösenord som du lätt kan komma ihåg men som är svårt för andra att gissa sig till. 2 Välj Bekräfta lösenord: och skriv in lösenordet igen för att förhindra skrivfel. 3 Skapa lösenordet genom att trycka på OK. Tips! Ett lösenord för nyckel kan innehålla både bokstäver och siffror och måste vara minst sex tecken långt. Skriva lösenord för nyckel Du får en fråga efter lösenordet för nyckel när du: Installerar nya eller uppdaterade VPN-policyer från VPN-policyservrar. Använder program för att ansluta till VPNanslutningar som kräver certifikatverifiering. Obs! När du skriver lösenord är automatisk textigenkänning avstängd. Skriv tecknen ett efter ett. Tecknen skrivs som standard som gemener. 20 När du använder ett program för att skapa en VPN-anslutning, utför VPN-klienten följande uppgifter: Ansluter till den Internet-kopplingspunkt som är kopplad till VPN-anslutningen. Laddar den VPN-policy som är kopplad till VPN-anslutningen. Ansluter till en VPN-gateway och skapar en VPN-anslutning. Verifiering mot VPN-gateways Du måste bevisa din identitet när du loggar in på företagets nätverk. VPN-policyn avgör vilken verifieringsmetod som används: Certifikatbaserad verifiering: Du måste ha ett certifikat som är signerat av en betrodd certifikatutfärdare. Du får certifikaten utskickade online eller också installeras dessa när du installerar VPN-policyn från en SIS-fil. Traditionell verifiering: Du verifieras med användarnamn och lösenord eller säkerhetskoder. Administratörerna skapar användarnamnen och lösenorden eller ger dig SecurID-nycklar för att generera säkerhetskoderna. Om du använder verifiering med certifikat skriver du lösenordet för nyckel. Om du använder traditionell verifiering, skriver du VPN-verifieringsinformationen när du använder program för att ansluta till VPN-anslutningar, varefter den mobila enheten upprättar krypterade anslutningar mot respektive VPN-gateway. Verifiering mot en VPNgateway 1 Skriv ditt VPN-användarnamn i VPN-användarnamn:. 2 Skriv ditt VPN-lösenord eller din säkerhetskod: Skriv ditt lösenord i VPN-lösenord:. Generera en SecurID-kod, skriv koden i VPN-kod: och tryck på OK. 21 VPN och program 8. VPN och program VPN och program 3 Om SecurID-nyckelns synkronisering inte längre stämmer med klockan i ACE/Servern, får du en fråga om nästa säkerhetskod som ACE/Servern använder som en ny referens för nyckelns tidsbas. Generera och skriv en ny säkerhetskod i Nästa kod:. Om detta inte lyckas, kontaktar du administratörerna. 4 Tryck på OK. 22 I nedanstående tabell finns en lista över felmeddelanden i alfabetisk ordning, med beskrivning av möjliga orsaker till felet och förslag till åtgärder för att rätta till felet. Meddelande Det gick inte att verifiera. Kontrollera användarnamnet och lösenordet. Orsak Du skriver ett felaktigt användarnamn eller lösenord när du verifieras mot en VPN-policyserver eller loggar in på ett VPN. Du skriver fel säkerhetskod när du tillfrågas om Nästa kod. Åtgärd Kontrollera användarnamnet och lösenordet och försök igen. Vänta tills en ny kod visas i SecurID-displayen och skriv denna kod. 23 Felsökning 9. Felsökning Felsökning Meddelande Felaktigt lösenord Orsak Du skriver ett felaktigt lösenord för nyckel eller lösenord för import av nycklar. Åtgärd Kontrollera lösenordet och försök igen. Lösenord för import av nycklar får du från administratörerna. Lösenordet för nyckel skapar du själv. VPN-policyn. Orsak Traditionell verifiering misslyckades. Det certifikat du använder för verifiering mot denna VPN-gateway saknas, har gått ut eller har inte börjat gälla ännu. Servercertifikatet för VPN-policyservern har gått ut. Åtgärd Kontrollera användarnamnet och lösenordet och försök igen. Uppdatera VPN-policyn genom att välja en VPNpolicy i vyn VPN-policies, trycka på Val och välja Uppdatera policy. Kontrollera inställningarna för datum och tid på den mobila enheten. I vyn VPN-policyservrar gör du så här: 1 Radera VPN-policyservern genom att trycka på Val och välja Radera server. 2 Lägg till VPN-policyservern igen genom att trycka på Val och välja Ny server, eller be administratören om en SIS-fil som innehåller nya inställningar för VPNpolicyservern. Det går inte att logga in på policyservern. Radera servern och gör om inställn. 25 Felsökning Felsökning Meddelande Det går inte att logga in på policyservern. Ange användarnamn och lösenord. Orsak Certifikatet som verifierar dig mot VPNpolicyservern har gått ut eller också har administratörerna dragit in certifikatet. Åtgärd Rapportera detta fel till administratörerna. De ger dig ett engångslösenord för inloggning. Skriv användarnamnet och engångslösenordet när du loggar in på VPNpolicyservern. Ett nytt certifikat skickas ut till dig. Kontrollera inställningarna för datum och tid eller vänta tills certifikatet börjar gälla. Uppdatera en VPN-policy genom att välja denna i vyn VPN-policies, trycka på Val och välja Uppdatera policy. Installera policyer från VPN-policyservern genom att välja en VPNpolicyserver i vyn VPNpolicyservrar, trycka på Val och välja Synkronisera serv.. Det går inte att logga in på policyservern. Mer information finns i VPNloggen. Det går inte att uppdatera policyn. Mer information finns i VPN-loggen. Det gick inte att synkronisera. Se VPN-logg för mer information. Certifikatet för verifiering mot VPNpolicyservern har inte börjat gälla ännu. Ett fel uppstod medan VPN-policyer hämtades från VPN-policyservern eller installerades på den mobila enheten.

10 Powered by TCPDF ( 26 Meddelande VPN-policyn har raderats. Kontrollera inställningarna för VPN-anslutningen. Orsak Den VPN-policy som var kopplad till VPNanslutningen har raderats, eftersom VPNpolicyn var inaktuell. Åtgärd Koppla en annan VPN-policy till VPN-anslutningen genom att i vyn VPN-anslutningar välja en VPNanslutning, trycka på Val och välja Redigera. 27 Felsökning Index A Alternativet Ny anslutning 17, 18 Alternativet Ny server 13 Alternativet Redigera 17 Alternativet Rensa logg 19 Alternativet Synkronisera server 15 Alternativet Uppdatera logg 19 Det går inte att logga in på policyservern. Radera servern och gör om inställn. 25 Det gick inte att synkronisera. Mer information finns i VPNloggen. 26 Det gick inte att uppdatera policyn. Mer information finns i VPNloggen. 26 Det gick inte att verifiera. Kontrollera användarnamnet och lösenordet. 23 Proxyportnummer 17 Proxyserveradress 17 Uppdaterad 9 VPN-användarnamn 21 VPN-kod 21 VPN-lösenord 21 VPN-policy 17 Fältet Anslutningsnamn 17 Fältet Användarnamn för policyserver 14 Fältet Certifikatstatus 9 Fältet Internet-kopplingspunkt 14, 17 Fältet Lösenord för policyserver 14 Fältet Nästa kod 22 Fältet Nytt lösenord för nyckel 20 Fältet Policynamn 9 Fältet Policyserver 9 Fältet Policyserveradress 14 Fältet Policyservernamn 13 Fältet Policystatus 9 Fältet Proxyportnummer 17 Fältet Proxyserveradress 17 Fältet Uppdaterad 9 Fältet VPN-användarnamn 21 Fältet VPN-kod 21 Fältet VPNlösenord 21 Fältet VPN-policy 17 B Beskrivningsfält 9 C certifikat användaridentitet 16 ta in 15 verifiering mot VPN-policyservrar 12 certifikatbaserad verifiering 21 F fält Anslutningsnamn 17 Användarnamn för policyserver 14 Beskrivning 9 Certifikatstatus 9 Internet-kopplingspunkt 14, 17 Lösenord för policyserver 14 Nästa kod 22 Nytt lösenord för nyckel 20 Policynamn 9 Policyserver 9 Policyserveradress 14 Policyservernamn 13 Policystatus 9 D Det går inte att aktivera VPNanslutningen. Uppdatera VPN-policyn. 25 Det går inte att logga in på policyservern. Ange användarnamn och lösenord. 26 Det går inte att logga in på policyservern. Mer information finns i VPN-loggen Felaktig server-id-kod. 24 Felaktigt lösenord. 24 felmeddelanden 23 T traditionell verifiering 21 U utgångna certifikat 10 I inga VPN-anslutningar 17 inga VPN-policyservrar 13 ingen VPN-policy 8 inget certifikat 10 installera VPN-klient 6 VPN-policyer 7, 15 VPNpolicyserverinställningar från SIS-filer 12 installera inställningar från SISfiler 12 lägga till 13 synkronisering 15 visa 13 V VPN använda 4 använda med program 21 verifiera mot 21 VPN-anslutningar om 17 radera 18 redigera 17 skapa 17 visa 17 VPN-logg rensa 19 uppdatera 19 visa 19 VPN-policyer installera 7 radera 11 uppdatera 10 visa 8 VPN-policyn har raderats. Kontrollera inställningarna för VPNanslutningen. 27 VPN-policyservrar ansluta 12 L lösenord för nyckel om 20 O OK 9 P Policyservern används. Det går inte att radera den. 24 R radera VPN-poliyer 11 S säkerhetsvarningar 13 SecurID-kod 22 systemkrav 6 29.

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE PSB instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Talknappstjänsten 1.5

Talknappstjänsten 1.5 Talknappstjänsten 1.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som

Läs mer

Din manual NOKIA TME-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828552

Din manual NOKIA TME-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828552 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA TME-3. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA TME-3 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 5140. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 5140 instruktionsbok (information,

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Din manual HP PAVILION HDX9120EA

Din manual HP PAVILION HDX9120EA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION HDX9120EA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången.

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången. Inloggning för COINS och COINS Analys Genom inloggningsportalen på http://start.coins.se får du som användare tillgång till alla våra system och tjänster som du är behörig till med ditt SSL-användarcertifikat,

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn

Läs mer

Din manual XEROX COLORQUBE 9300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276648

Din manual XEROX COLORQUBE 9300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276648 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX COLORQUBE 9300. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX COLORQUBE 9300 instruktionsbok

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Använda Google Apps på din Android-telefon

Använda Google Apps på din Android-telefon Använda Google Apps på din Android-telefon Om du vill använda e-post, kontakter och kalender för Google Apps på din Android-enhet ska du och dina användare göra följande: 1. Öppna skärmen Konton och synkroniseringsinställningar

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installationshandbok för Observit RSS Version 5.1 Observera Manualen används vid nyinstallation. Medföljande Axis kamerapaket innehåller ett produktblad som skall användas. Vid frågor kontakta support,

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Lagra utskriftsloggen i nätverket Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande symboler används i den här bruksanvisningen: I anmärkningar med rubriken Obs får

Läs mer

Anslutningshanterare Användarhandbok

Anslutningshanterare Användarhandbok Anslutningshanterare Användarhandbok Utgåva 1.0 SV 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Din manual NOKIA BH-601

Din manual NOKIA BH-601 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA BH-601. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA BH-601 instruktionsbok (information,

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Installation...6 Aktivering...7 Kapitel 2: Skyddar konfidentiell information...9 Börja

Läs mer

Weblogin Innehåll Startsida Språkinställning Efter inloggningen Ändra egna data - Personuppgifter Ändra egna data - Inställningar Ändra egna data - Ange lösenordsfråga Ändra lösenord Lösenordet har ändrats

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Installationsguide Junos Pulse för iphone/ipad

Installationsguide Junos Pulse för iphone/ipad 1 (11) Installationsguide Junos Pulse för iphone/ipad 1 Inledning Denna guide beskriver hur du installerar klienten Junos Pulse i iphone/ipad. Junos Pulse är en VPN-klient som används i tjänsten Telia

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X

Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X 1 (14) Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X 1 Inledning Denna guide beskriver hur du installerar programmet Junos Pulse på MAC OS X Junos Pulse är en klientprogramvara som används i tjänsten Telia

Läs mer

Version 1.6 Utfärdare Anton Lundin

Version 1.6 Utfärdare Anton Lundin 1 of 14 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Konfigurera flerfaktorsinloggning... 2 3 Registrera enhet i Intune... 4 4 Konfigurera applikationer... 7 4.1 Mail i mobil enhet... 7 4.2 Skype i mobil enhet... 8 4.3

Läs mer

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824.

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Trådlös radio är inte startad på dessa router vid köp (fabriksinställning). Anledningen till detta är för att undvika att man installerar om

Läs mer

Koppla din Gavlenetmail till mobilen/surfplattan

Koppla din Gavlenetmail till mobilen/surfplattan Koppla din Gavlenetmail till mobilen/surfplattan Vill du använda din Gavlenetmail på din mobil eller surfplatta? För tillfället stödjer våra mailservrar enbart mottagande av mail till mobil/surfplatta,

Läs mer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer

instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer instruktion för att hämta certifikat med Windows Vista och Internet Explorer För att kunna logga in på Internetkontoret behöver du ett personligt certifikat samt ett Rot/CA Bankcertifikat. Så här gör du

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653

Din manual NOKIA RX-4 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828653 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA RX-4. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA RX-4 instruktionsbok (information,

Läs mer

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Användarhandbok Publicerad: 2014-01-09 SWD-20140109133738600 Innehåll 1 Komma igång... 7 Om serviceplanerna för meddelanden för BlackBerry Internet Service...7

Läs mer

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LD-1W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LD-1W instruktionsbok (information,

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Tidrapporterings dokumentation

Tidrapporterings dokumentation Tidrapporterings dokumentation Innehåll Loggin tidrapportering... 2 Huvudmeny... 3 Skapa eller fortsätta med påbörjad rapport... 4 Sök gammal rapport... 5 Vad är status... 5 Ändra ditt konto... 6 Logga

Läs mer

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6 Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas.

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas. Grid Player manual Grid Player är en kommunikationsapp för för ipad, iphone och ipod Touch. Du kan ladda ner den Gratis från App Store. Den innehåller tre färdiga användare för text och symbolkommunikation:

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV7-1103EA

Din manual HP PAVILION DV7-1103EA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV7-1103EA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Chatt. Ansluta till en chattserver. Ändra chattinställningarna. Ta emot chattinställningar. Chatt

Chatt. Ansluta till en chattserver. Ändra chattinställningarna. Ta emot chattinställningar. Chatt Nokia N76-1 INGEN GARANTI: Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till Nokia närstående bolag. Nokia

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Instruktion: Trådlöst BYOD-nätverk Sida 2 av 24 2017-05-17 1.4 Instruktion - orebro-byod.pdf Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Så ansluter

Läs mer

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 780WL Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

tclogin.com Service Desk Tillgång till TeleComputing TCAnyWare

tclogin.com Service Desk Tillgång till TeleComputing TCAnyWare tclogin.com Tillgång till TeleComputing TCAnyWare Service Desk Tel: Supportväxeln: 020-22 29 20 alt. 08-55 61 09 30 Fax: +46 (08) 56791199 E-post: support@telecomputing.se Web: http://support.telecomputing.se

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

Instruktion för att hämta personligt certifikat med Internet Explorer m.fl.

Instruktion för att hämta personligt certifikat med Internet Explorer m.fl. Instruktion för att hämta personligt certifikat med Internet Explorer m.fl. För att kunna logga in till Skandias internettjänst behöver du ett personligt certifikat. Så här gör du för att hämta ett certifikat

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Xerox App Gallery App Snabbstartsguide. För användning med Xerox ConnectKey Technology-aktiverade multifunktionsskrivare (MFPs) 702P03997

Xerox App Gallery App Snabbstartsguide. För användning med Xerox ConnectKey Technology-aktiverade multifunktionsskrivare (MFPs) 702P03997 Xerox App Gallery App Snabbstartsguide 702P03997 För användning med Xerox ConnectKey Technology-aktiverade multifunktionsskrivare (MFPs) Använd Appen Xerox App Gallery för att hitta Appar som ger nya egenskaper

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.6

Användarmanual. Meetings 1.6 Användarmanual Meetings 1.6 Revisionsnummer: 2 Dokumentnamn: Meetings by Formpipe 1.6 - Användarmanual ipad Datum: 2014-03-30 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (24) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Din manual F-SECURE ONLINE BACKUP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859650

Din manual F-SECURE ONLINE BACKUP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859650 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE ONLINE BACKUP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) FEBDOK 2014-01-08 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 koncerninstallation (server). För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag App

Användarhandledning Nordea Swish Företag App Användarhandledning Nordea Swish Företag App Swish Företag Ta betalt enklare App, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag App... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Användare av Nordea Swish Företag

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Om du misstänker att värdens privata nyckel har manipulerats kan du skapa en ny genom att utföra följande steg:

Om du misstänker att värdens privata nyckel har manipulerats kan du skapa en ny genom att utföra följande steg: Bästa säkerhetspraxis för Symantec pcanywhere I det här dokumentet beskrivs ändringarna för förbättrad säkerhet i pcanywhere 12.5 SP4 och pcanywhere Solution 12.6.7, hur huvuddragen i dessa förbättringar

Läs mer

Online-resultat. Manual

Online-resultat. Manual Online-resultat Manual Är onlineresultat något för vår förening? Jag tror vi alla kan hålla med att online-resultat är en fantastisk service! Vi började försiktigt med några få klubbar, sedan fick fler

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 1 (19) Projektledare Godkänd av (beställare/projektägare) ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 2 (19) Innehåll 1. Applikation

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas.

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas. Grid Player manual Grid Player är en kommunikationsapp för för ipad, iphone och ipod Touch. Du kan ladda ner den Gratis från App Store. Den innehåller tre färdiga användare för text och symbolkommunikation:

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Användarmanual. Meetings app 1.7

Användarmanual. Meetings app 1.7 Användarmanual Meetings app 1.7 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: Meetings App 1.7 Datum: 2012-12-19 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (27) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 2 FÖRKRAV OCH

Läs mer

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

Din manual NOKIA C111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824115

Din manual NOKIA C111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824115 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C111. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Skapa e-postkonto för Gmail

Skapa e-postkonto för Gmail Skapa e-postkonto för Gmail I din webbläsare går du in på www.gmail.com för att skapa ett gmail e-postkonto. Vill du ha sidan på svenska kan du längst ned i högra delen på din webbläsare välja Svenska

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer