Bokslut för perioden Resultaträkning: Intäkter: Kostnader: Årets resultat: kr Not 7. Noter:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut för perioden 2012-07-31 2013-06-31. Resultaträkning: Intäkter: Kostnader: Årets resultat: -3 950 kr Not 7. Noter:"

Transkript

1 Bokslut för perioden Resultaträkning: Intäkter: Sektionsbidrag kr Not 1 Övriga intäkter 8113 kr Not kr Kostnader: Administrativa Kostnader 1196 kr Not 3 Arvoden inkl. soc. Avgifter kr Not 4 Föreningsstöd kr Not 5 Övriga Kostnader kr Not kr Årets resultat: kr Not 7 Sidan 1 av 6

2 Balansräkning per : Tillgångar: Bankkonto kr Andelar i intresseföretag 5000 kr Not 8 Kortfristiga fordringar hos leverantörer 299 kr Not kr Eget kapital och skulder: Eget kapital: Ingående eget kapital Årets resultat Summa Eget kapital: kr kr kr Skulder: Kortfristiga skulder: kr Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: kr Not 11 Summa skulder: kr Summa Eget Kapital och Skulder: kr Sidan 2 av 6

3 Not 1: Sektionsbidrag: Sektionsbidrag HT-12: Sektionsbidrag VT-13: kr kr kr Not 2: Övriga intäkter: En intäkt på 8 113kr har bokförts avseende tidigare kostnadsförda men ej utbetalda föreningsbidrag för verksamhetsåret 2010/2011. Dessa har legat som en skuld i balansräkningen för Samsek, men då det nu står klart att berörda föreningar inte bedrev någon verksamhet under den aktuella tidsperioden återförs de reserverade medlen. Not 3: Administrativa kostnader: Posten Administrativa kostnader har belastats med 897kr avseende obetalda kostnader för Webhotell och domännamn för samsek.se hos one.com åren 2010, 2011 och Not 4: Arvoden inklusive sociala avgifter: Ordförande: Vice Ordförande: Utbildningsbevakare: Totalt: Arvoden: 9 900kr 5 300kr 6 000kr kr Sociala avgifter: 3 111kr 821kr 465kr 4 397kr kr 6 121kr 6 465kr kr Sidan 3 av 6

4 Not 5: Föreningsstöd Kostnadsposten Föreningsstöd består utav två kategorier. Särkilt projekt- och eventbidrag där Samseks medlemsföreningar hade möjlighet att söka pengar. Bidraget låg utanför den beslutade budgeten för verksamhetsåret och beslutades av Samseks styrelse med anledning av det positiva ekonomiska resultatet på kr för räkneskapsåret 2011/2012. Bidraget fördelades enligt följande: - NordPol: 6 000kr för boende vid studieresa till Stockholm - Sosum: 4 000kr för renovering av föreningslokal - Samvetet: 8 860kr för produktion av programväskor Ordinarie föreningsstöd utbetalt till Samseks medlemsföreningar. Uppgående till kr och fördelades efter Samseks gällande principer av verksamhetsmedel enligt följande: Föreningsstöd: HT-12: VT-13: Cibus: 6 475kr 5 217kr* kr Geografiska Föreningen: 4 983kr 4 487kr 9 470kr Juridiska föreningen: kr kr kr NordPol: 4 508kr 4 643kr 9 151kr RSHF: 3 452kr* 4 452kr* 7 904kr Samvetet: 3 518kr 4 174kr 7 692kr Sosum: kr kr kr Umsys: kr kr* kr kr kr kr Varav hittills utbetalt, per : kr kr kr Ännu ej utbetalat:* 3 452kr kr kr Utav bokfört föreningsstöd 2012/2013 har totalt kr ännu ej utbetalats enligt Samseks gällande principer för föreningsstöd. Dessa icke utbetalda stöd har bokförts som en kostnad i resultaträkningen och ligger som en skuld till vederbörande förening tills dessa att samtliga kriterier för utbetalning har uppfyllts. Sidan 4 av 6

5 Not 6: Övriga kostnader: Projektbidrag: Möteskostnader: Kontorsartiklar: Stipendium: 2 000kr 2 720kr 189kr kr kr Not 7: Årets resultat: Årets resultat har belastats med extraordinära poster som är att betrakta som av engångskaraktär. Först vad som beskrivs i Not 2 om återföring av reserverade medel från skulder avseende föreningsstöd till ej aktiva föreningar. Resultatet har genom denna återföring påverkats positivt med 8 113kr. Sen har också resultatet påverkats av det särskilda projekt- och eventbidrag som beskrivs i Not 4. Medlen togs ifrån det positiva resultatet 2011/2012, men har kostnadsförts 2012/2013. Resultatet har genom detta påverkats negativt med kr. Dessutom har kostnader för Webhotell under påverkat årets resultat positivt med 897kr. Denna post är också av engångskaraktär. Finns beskrivet i detalj i Not 3. Exklusive dessa extraordinära poster hade årets resultat uppgått till 7 694kr. Årets resultat: Avgår återföring av förfallna skulder: Tillkommer kostnader för särskilt projekt- och eventbidrag: Tillkommer kostnader för Webhotell Underliggande Resultat: kr kr kr + 897kr kr Not 8: Andelar i intresseföretag: Företag: Antal andelar: Ägarandel: Bokfört värde: Kårhuset Pålebacken AB % 5 000kr org. nr: Samsek har även förbundet sig att tillskjuta ytterligare 5 000kr i ett villkorat aktieägartillskott. Villkoren för aktieägartillskottet är följande: Köparen (Samsek) tillskjuter när bolaget så begär 5 000kr (fem tusen) kronor. Det villkorade aktieägartillskottet kan återbetalas efter beslut om återbetalning fattat av bolagsstämman Kårhuset Pålebacken AB. Aktieägartillskottet har betalats ut efter periodens (räkneskapsåret 2012/2013) slut. Sidan 5 av 6

6 Not 9: Kortfristiga fodringar hos leverantör: Webbhotell one.com 299kr 299kr Not 10: Kortfristiga Skulder: Föreningsstöd, Cibus: Föreningsstöd, RSHF: Föreningsstöd, Umsys: Webbhotell, one.com, 2010: Webbhotell, one.com, 2011: Webbhotell, one.com, 2012: 5 217kr 7 904kr kr 299kr 299 kr 299kr kr Not 11: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: GN Catering 528kr Arvoden Presidiet 2012/2013: kr kr Sidan 6 av 6

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744 ÅRSREDOVISNING Räkenskapsåret 2006 Brf Vinteraspen 769606-9744 Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter

Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter Ekonomi och UF-företagande Övningsuppgifter CASE 1 - Facit Resultat- och likviditetsbudget SolKlart UF SolKlart UF kommer under sitt år som UF-företagare att köpa in och sälja vidare smarta solcellsladdare

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005. Organisationsnummer 802401-1648 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING 2005. Organisationsnummer 802401-1648 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN ÅRSREDOVISNING 2005 Styrelsen för Resultatandelsstiftelsen Kärven får med följande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning avge redovisning för tiden 1 januari

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner.

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner. Rekommendation nr 2 Redovisning av garantipension, kompletterande delpension och visstidspension. Garantipension och kompletterande delpension grundas inte på något intjänande, och redovisningslagens 5

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer