Säkrare hemsida med.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkrare hemsida med.se"

Transkript

1 Säkrare hemsida med.se Jörgen Nilsson, Ikyon AB 27 maj 2012

2 Innehållsförteckning: 3. Inledning 3. Mål och syfte 3. Projektbeskrivning 6. Leverabler 6. Resultat 8. Utvärdering och analys 9. Utvärdering av resultat 10. Förslag på förbättringar 10. Framtida arbeten

3 Inledning Efter att ha arbetat i flera år med IT-säkerhet och framför allt behandling av abuseärende på webbhotell såg jag behovet av mer regelbunden övervakning över hemsidor, där rapporter om problem rapporterades till de som till viss del har ansvaret men framför allt har kompetensen att åtgärda problem, webbhotellen. Resultatet blev detta projekt och flera tusen rapporter. Mål och syfte Projektets mål har varit att upptäcka och rapportera attacker mot hemsidor på.se-domäner. Syftet har varit att skapa ett tryggare internet, både för personer som äger hemsidor och personer som surfar runt på svenska hemsidor. Det finns redan en del organisationer, bland annat Google och Clean-MX, som regelbundet undersöker hemsidor och kostnadsfritt rapporterar problem men många hemsidor riskerar att aldrig besökas eller besökas mycket sällan. Det fanns behov av regelbunden kontroll av hemsidor och genom att begränsa sig till.sedomäner kunde detta göras effektivt. Projektbeskrivning Flera olika typer av attacker har undersökts. Fokus har legat på SERP-hijacking, malware och virus och kontrollen har skett med program som automatiskt hämtat hem html-koden för alla hemsidor som har.se-domän och kontrollerat denna efter specifika beteenden och mönster. SERP-hijacking Search Engine Result Page hijacking innebär att hemsidan är kapad så att besökare som hittat sidan via en sökmotor automatiskt skickas vidare till en helt annan sida, ofta till en sida som sprider falska antivirusprogram eller virus.

4 Nedanstående logg visar en attackerad hemsida. Först visas trafiken som skickas och tas emot av webbläsaren när man går in på hemsidan genom att skriva in adressen i webbläsarens adressfält. Sedan visas trafiken när webbläsaren rapporterar att man kommit dit genom att klicka på en länk i Googles sökresultat. HTTP headers sent: HEAD / HTTP/1.1 Host: quicklyfastighetsservice.se Connection: Close HTTP headers recieved: HTTP/ OK Date: Mon, 21 May :27:44 GMT Server: Apache/2.2.6 mod_auth_kerb/5.3 PHP/ mod_fcgid/2.3.6 X-Powered-By: PHP/ Connection: close Content-Type: text/html HTTP headers sent: HEAD / HTTP/1.1 Host: quicklyfastighetsservice.se Referer: Connection: Close HTTP headers recieved: HTTP/ Found Date: Mon, 21 May :27:44 GMT Server: Apache/2.2.6 mod_auth_kerb/5.3 PHP/ mod_fcgid/2.3.6 Location: Connection: close Content-Type: text/html; charset=iso Det första svaret från servern är 200, vilket innebär att inga fel inträffade och att servern kommer att skicka ut html-data till webbläsaren. Det andra svaret är istället 302, vilket innebär att webbläsaren får order om att istället gå till en annan adress, i det här fallet till Eftersom ägaren av hemsidan och regelbundna besökare antagligen inte går in på sidan genom att söka efter den kan det ta tid innan ägaren upptäcker att något är fel. Malware Malware står för MALicious software och är en bred definition som innefattar virus, maskar, trojanska hästar men även program och kod som försöker sprida

5 dessa. Det som rapporterats som malware i projektet har främst varit HTML-kod och javascript-kod som får webbläsaren att anropa andra adresser som antingen innehåller skadliga program eller i sin tur skickar vidare till andra adresser med skadliga program. Virus Då det är hemsidor som undersökts i projektet är detta inte virus i vanlig mening, programfiler som ställer till skada, utan HTML-filer som antivirusprogram reagerar på. Ofta innehåller filen krypterad javascript-kod som används för att webbläsaren ska hämta filer med skadlig kod från en annan server men det kan också vara att filen innehåller javascript-kod som direkt försöker utnyttja ett säkerhetshål i webbläsaren. Phishing Phishingsidor är sidor som utger sig för att tillhöra en legitim organisation för att stjäla inloggningsuppgifter eller bankinformation. Defacement Detta är vad man i dagligt tal kallar för en hackad sida där en sida bytts ut eller lagts till med hackerns egen text och budskap. Detta görs ofta av ungdomar som utnyttjar enkla säkerhetshål och strävar efter uppmärksamhet. Övrigt Under projektets gång har jag upptäckt tre större attacker som inte fallit under de andra kategorierna utan behandlats för sig. I samtliga fall var det Wordpressinstallationer som attackerades, i första fallet lades spamlänkar in på sidan, i nästa fall laddades shellscript upp och i sista fallet skapades nya Wordpressinstallationer med reklam för bantningsmedel. Under merparten av projektet har både analys och rapport av hemsidor skett från en enda server. Mot slutet har jag dock gått över till att låta den servern vara ett nav för projektet och använda servrar hos Amazon arbeta med själva analysen.

6 Projektet har haft utgifter på 3319 kr för serverhyra hos Oderland och 74 kr för serverhyra hos Amazon. Total serverkostnad har alltså blivit 3393 kr. Jag har inte mätt arbetstiden som förutom att användas åt att utveckla systemen också använts för att manuellt kontrollera alla rapporter innan de skickats ut. Leverabler En hemsida sattes upp på och användes för att publicera alla rapporter. På sidan kan man välja att se samtliga rapporter eller enbart de som är registrerade för ett visst IP-nummer, AS-nummer eller kontaktadress. Rapporterna finns även tillgängliga som RSS-feed och på begäran av CERT-SE även i CSV-format enligt deras önskemål. För varje rapport finns en loggfil som anger vilken adress som attackerats, vilken typ av attack det är, när attacken upptäcktes och mer informaton om attacken. Dessa rapporter har också mailats till den eller de kontaktadresser som finns för IP-numret. För att koppla IP-nummer till kontaktadresser har främst Abuse.nets databas använts, men även Abusix, whoisinformation och manuell kontroll. I början mailades rapporterna i X-ARF-format, ett format för abuserapportering avsett att kunna behandlas både maskinellt och manuellt, men då X-ARF bara har stöd för att rapportera en adress per mail gick jag från detta så att de kontaktadresser som skulle få flera rapporter fick det samlat i ett mail. Resultat Under projekttiden har rapporter skickats ut för unika domännamn. Fördelningen av attacker på de unika domänerna har fördelat sig enligt tabellen nedan.

7 SERP-hijacking 695 Malware 562 Virus 90 Phishing 57 Defacement 14 Övrigt 99 Summa De 20 webbhotell som haft flest attacker är angivna i tabellen nedan. Inom parentes står hur stor andel av det totala antalet attacker webbhotellet har. 245 (16%) Surftown 228 (15%) Binero 159 (10%) One.com 110 (7%) Loopia 63 (4%) Levonline 49 (3%) Oderland 34 (2%) Crystone 31 (2%) Servnet 29 (2%) Bahnhof 28 (2%) Servage 25 (2%) Manufrog 22 (1%) Snowpeak 22 (1%) Direktonline 20 (1%) Dreamhost 19 (1%) City Network 14 (1%) Space2u 14 (1%) Internetborder 14 (1%) FS Data 13 (1%) Ipeer 10 (1%) Telenor 1 Att summan inte blir beror på att vissa domännamn rapporterats för mer än en typ av attack.

8 Av dessa är 140 attacker, spridda på 138 domäner, fortfarande aktiva 26 maj De webbhotell som har mer än två aktiva attacker är angivna i tabellen nedan. Inom parentes står hur stor andel av attackerna som fortfarande är aktiva. 45 (18%) Surftown 29 (46%) Levonline 7 (6%) Loopia 5 (5%) Softlayer (The planet) 4 (29%) FS Data 4 (8%) Oderland 4 (3%) One.com 3 (23%) Ipeer 3 (9%) Crystone Att en hemsida inte återställs efter en attack kan bero på flera olika orsaker. Man kan ha försökt återställa men inte lyckats helt, missat en rapport eller kontaktat kunden och låtit honom eller henne ta ansvaret. I en del fall är det dock sannolikt att hanteringen av abuseärende inte är prioriterat på företaget. När en domän rapporteras flera gånger beror detta ofta på att attacken inte åtgärdats och att attacken på något sätt uppdateras. Om en domän som är attackerad med serp-hijacking ändras så att den istället skickar till en ny adress tolkas det som en ny attack och en ny rapport skapas. Utvärdering och analys Utvecklingen sker fort bland virustillverkare och spammare, när deras tidigare attacker upptäcks och åtgärdas allt för snabbt måste de ta till nya metoder för att sprida sina program, länkar och spam. Under året har jag sett en utveckling där html-koden och javascript-koden som ska sprida malware blivit mer och mer avancerad för att försvåra undersökning. Jag har inriktat mig på metoder som ska fungera på längre sikt och inte kräver en ständig manuell uppdatering. Mest grundläggande är att kontrollera externa

9 anslutningar med iframes eller javascript mot listor över suspekta adresser. Detta går snabbt men har ingen effekt om javascript-koden på något sätt krypterats så att adressen inte står i klartext. För att komma åt krypterad javascript har jag använt verktyg som laddar in och behandlar html- och javascript-koden precis som en vanlig webbläsare och returnerar den html-kod som skapats. Detta fungerar bra för många av de krypterade javascripten jag stött på men verkyget kan få problem om det finns kod som inte följer vedertagen standard. En annan lösning jag tittat närmare på är att kontrollera hemsidornas kod mot antivirusprogram. Då många antivirusprogram har signaturer inte bara mot suspekta programfiler utan även suspekt javascriptkod kan man hitta infekterade sidor på detta sätt. Antivirusprogram tar dock mycket kapacitet och i praktiken måste man begränsa vilka sidor som ska kontrolleras. Mot slutet har jag också tittat på metoder för att snabbt se om suspekt javascriptkod dykt upp på flera oberoende hemsidor under kort tid, ett tecken på att de är infekterade. Den mest effektiva lösningen är antagligen en kombination av ovanstående metoder, där vissa metoder tar fram vilka hemsidor som bör kontrolleras ytterligare och vissa metoder kontrollerar hemsidan på olika sätt. För serp-hijacking, phishingsidor och defacement är undersökningen enklare då attacken per definition måste göras synlig. Vill man skicka besökare från Google till en annan sida måste man göra det även när ett datorprogram säger att det kommer från Google, vill man stjäla inloggningsinformation måste man se till att adressen till ens phishingsida sprids publikt. Utvärdering av resultat Att nästan var tionde rapporterad attack fortfarande är aktiv är sämre än jag väntat mig. Det är dock stor skillnad mellan de olika webbhotellen och de flesta

10 webbhotellen tar rapporterna på allvar och vidtar nödvändiga åtgärder. Ett stort antal av de rapporterade attackerna har åtgärdats och efter att ha jobbat med abuse på två av de större svenska webbhotellen under projekttiden vet jag att de attackerna som rapporterats oftast inte rapporterats eller varit kända tidigare. Totalt har domännamn som attackerats och rapporterats rensats upp och jag anser att projektets mål har uppfyllts och att hemsidor under.se har blivit tryggare att surfa på. Förslag på förbättringar Ett förslag på hur man ska få fler attacker att åtgärdas är att låta.se kontakta ägarna av de domäner som attackerats. Då e-postadress inte visas i whoisinformation är detta enda möjligheten att kontakta ägaren på rätt adress. I många fall kan ägaren av domänen sakna kompetens för att själv åtgärda problemet men kan då trycka på webbhotellet för att vidta åtgärder eller ge support. Systemet är anpassat så att man enkelt kan söka djupare och inte bara undersöka förstasidan på domänen. Det är helt enkelt en fråga om serverresurser, ju fler och snabbare servrar, desto bredare och djupare kan man söka. Framtida arbeten Förhoppningen är att projektet kan fortsätta i någon form i framtiden. Systemet för att scanna av hemsidor kan även användas för att regelbundet kontrollera alla sidor för ett visst webbhotell eller annat företag. Tanken är också att inom kort lansera en tjänst där ägare av hemsidor själva kan kontrollera sin sida.

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

It-säkerhet för privatpersoner

It-säkerhet för privatpersoner Daniel Goldberg och Linus Larsson It-säkerhet för privatpersoner en introduktion hqemawkmssupndkfaqf/taoxjhg91snsq50/xlccmygonmfs A0EGTrEUfvGbdH08jz3wNMkt4oTHxa9ikQ7P3MnUvQCit6xh PUaR1R9ytYHgq+15/4yFEvTfoGIIcF1kVZh2qKVrEInw7nF3

Läs mer

Förord. Jag hoppas att du får mycket nytta av den här e-boken! Trevlig läsning! Tommy k Johansson

Förord. Jag hoppas att du får mycket nytta av den här e-boken! Trevlig läsning! Tommy k Johansson 1 Förord Har du någon gång drabbats av virus, trojaner, spyware, falska säkerhetsprogram eller andra former av bedrägerier, stölder och dataförstörelse? Då är du inte ensam. Marknaden för datorvirus och

Läs mer

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se 2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se SAMMANFATTNING Föreliggande uppsats behandlar ämnet sökmotoroptimering.

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 1 Innehållsförteckning KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 LOGGA IN... 5 1 Kontrollpanelen : Hur man loggar in...

Läs mer

Brottsliga angrepp mot internetbanker

Brottsliga angrepp mot internetbanker RAPPORT DEN 18 JUNI 2007 DNR 07-7950-399 2007 : 10 Brottsliga angrepp mot internetbanker INNEHÅLL SÅ SKYDDAR DU DIG SOM INTERNETKUND 1 SAMMANFATTNING 2 FINANSIELLA TJÄNSTER VIA INTERNET 3 Användningen

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Motåtgärder vid IT-forensisk liveanalys

Motåtgärder vid IT-forensisk liveanalys Kandidatuppsats IT-Forensik och Informationssäkerhet Motåtgärder vid IT-forensisk liveanalys Afrim Cerimi & Joakim Norén Högskolan i Halmstad, IDE Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik

Läs mer

Optimera din sajt för sökmotorer

Optimera din sajt för sökmotorer Optimera din sajt för sökmotorer Göran Johannesson 15 juni 2006 www.programsupport.se Innehåll Hur en sökmotor fungerar... 1 Förberedda sökindex ger snabba svar... 1 De vanligaste sökmotorerna... 2 Google...

Läs mer

Test av webbhotell Bilaga på www.radron.se, april 2008

Test av webbhotell Bilaga på www.radron.se, april 2008 Test av webbhotell Bilaga på www.radron.se, april 2008 BILAGA: WEBBHOTELL Svårt använda teknik och tjänster Få webbhotell är anpassade för vanliga konsumenter och webbamatörer. Marknadsföring, tjänster,

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Grundläggande om sökordsoptimering Sida 1. Grundläggande om sökordsoptimering. Marcus Österberg, marcus@webbfunktion.com

Grundläggande om sökordsoptimering Sida 1. Grundläggande om sökordsoptimering. Marcus Österberg, marcus@webbfunktion.com Grundläggande om sökordsoptimering Sida 1 Grundläggande om sökordsoptimering Marcus Österberg, marcus@webbfunktion.com Sida 2 Innehåll: Ordlista... 3 Varför sökordsoptimering... 4 Viktiga faktorer inom

Läs mer

Loopia L1.pdf Loopia L2.pdf Loopia L3.pdf Loopia L4.pdf

Loopia L1.pdf Loopia L2.pdf Loopia L3.pdf Loopia L4.pdf Loopia L1.pdf Loopia L2.pdf Loopia L3.pdf Loopia L4.pdf WordPress-skolan del 1 Loopia Blogg http://blogg.loopia.se/2011/02/01/wordpress-skolan-%e2%80%93-del-1/ Page 1 of 10 Kundzon ÅF-zon Webbmail Hem

Läs mer

Digital sopsortering. Att hantera skräppost i kommuner och landsting

Digital sopsortering. Att hantera skräppost i kommuner och landsting Digital sopsortering Att hantera skräppost i kommuner och landsting December 2007 Innehåll Inledning...1 Lagrummet... 3 Policy... 7...och så var det teknken... 11 Automatisk hantering...14 Sammanfattning...

Läs mer

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Zlatan Filipusic EXAMENSARBETE 2011 ÄMNE Datateknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan 5 036 10 10 00 (vx) 551 11 Jönköping

Läs mer

* 86% av svenskarna som är över 18 år använder Internet dagligen (2013) * 65% av Sveriges befolkning använder smartphones för att surfa (2013)

* 86% av svenskarna som är över 18 år använder Internet dagligen (2013) * 65% av Sveriges befolkning använder smartphones för att surfa (2013) 1 Några skäl till att du måste finnas och synas på Internet... * 86% av svenskarna som är över 18 år använder Internet dagligen (2013) * 65% av Sveriges befolkning använder smartphones för att surfa (2013)

Läs mer

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring.

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Denna guide vänder sig till dig som kommer köpa kompetens inom webbområdet. Guiden är främst tänkt som en hjälp till dig. Med denna hjälp kan du

Läs mer

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade? Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C Uppsatsarbete 15 hp Handledare: Gunnar Klein Examinator: Annika Andersson HT 2014 Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Läs mer

Ärendehanteringssystem på web

Ärendehanteringssystem på web Ärendehanteringssystem på web Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHAN NILSSON HANSEN Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

Datasäkerhet Källa: Bl.a. Symantec Nordic AB och www.jonasweb.nu/. Bearbetat av Robert Axelsson

Datasäkerhet Källa: Bl.a. Symantec Nordic AB och www.jonasweb.nu/. Bearbetat av Robert Axelsson Datasäkerhet Källa: Bl.a. Symantec Nordic AB och www.jonasweb.nu/. Bearbetat av Robert Axelsson Din dator hotas av faror som spam, maskar och trojaner. Men kom ihåg att dina arbeten hotas minst lika mycket

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund Webbaserat bokningssystem för studiehandledare Rasmus Nylund Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet i informationsbehandling Raseborg 2015 EXAMENSARBETE Författare: Rasmus Nylund

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN INNEHÅLL 1. Om e-legitimation 4 En digital identitetshandling 4 Utfärdare av e-legitimationer 5 E-legitimation i offentlig sektor 6 2. Tillgänglighet

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer