Levande filter ren luft på naturlig väg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Levande filter ren luft på naturlig väg"

Transkript

1 Levande filter ren luft på naturlig väg

2 En naturlig balans I en opåverkad regnskog råder en perfekt balans mellan tillväxt och nedbrytning. Förutsättningarna är optimala för en väl fungerande fotosyntes. Levande filter handlar om just detta. Genom att studera och återskapa ett naturligt mikroklimat, skapar vi framtidens sunda inomhusmiljöer. Effektiva och energihushållande. i vår inomhusmiljö utsätts vi ständigt för olika former av luftburna föroreningar. Många av dessa föroreningar är bundna till partiklar som färdas genom rummet på olika sätt. Större partiklar följer med luftströmmarna, medan de minsta påverkas av deras elektriska laddning och förekomsten av elektriska fält. Partiklar som är större än 1 µm, d v s en tusendels millimeter, räknas till de större och följer normalt med luftströmmarna. Många av de mycket små partiklarna fastnar normalt på de större, vilket gör att vi själva kan avskilja dem i näsan och de övre luftvägarna med hjälp av våra fuktiga slemhinnor. Men när de större partiklarna fastnar i ett ventilationsfilter och torkar, då frigörs de små partiklarna och slungas ut i tilluften igen med resultatet att vi får en luft som kroppen inte är biologiskt rustad att rena. En annan besvärlig situation är vinterhalvårets torra luft inomhus. Då blir kroppens slemhinnor också torrare och våra kroppar mer elektriskt laddade. Vi får då en ökad ansamling av partiklar mindre än 1 µm på vår hud, vilket ställer till problem i skolor och på arbetsplatser där många vistas, eftersom det ger oss fler luftburna infektioner. Levande filter är en regnskog i miniformat. Mikroklimatet hjälper till att eliminera merparten av de större partiklarna (>5µm) innan de hinner torka och släppa ifrån sig de små partiklarna. Resultatet blir ett renare, behagligare och sundare inomhusklimat. Vi satsar på Levande filter Varje dag utsätts vi för luftföroreningar, inte minst inomhus. Samtidigt är inomhusmiljön av största vikt för att vi ska må bra, prestera bra i arbete och privatliv samt klara oss ifrån infektioner och allergier. Carstedts Bil, Luftfartsverket, Polismyndigheten och Vattenfall Elproduktion Norden alla tagit ställning för en bättre inomhusmiljö genom att satsa på Levande filter.

3 Carstedts Bil i Umeå är en föregångare, en i varje led miljöanpassad bilanläggning. Carstedts Bil, GreenZone, Umeå i umeå finns något så annorlunda som ett kretsloppsanpassat kvarter inriktat på bilism. Här erbjuds service för både bilar och förare genom en komplett bilanläggning, en energistation med livsmedelsbutik samt en vägrestaurang. Projektet går under namnet GreenZone och har utvecklats av initiativtagaren Per Carstedt och arkitekten Anders Nyquist, med stöd av Ford Motor Company, McDonalds och Statoil. Ett av de drivande företagen inom GreenZone är Carstedts Bil, som även det ägs av Per Carstedt. Det är ett familjeföretag grundat 1955, som finns med drygt 70 medarbetare i såväl Umeå som Örnsköldsvik och är auktoriserade återförsäljare av Ford. I företaget arbetar man sedan många år aktivt med miljöfrågor. GreenZones besökare möts av naturfärgade och tjärade byggnader i trä med gröna tak av sedumplantor. Växterna är en del av helheten i miljökonceptet. De utgör ett Levande filter som renar luften och tillför syre. Därmed minskar anläggningens behov av mekanisk ventilation och energi för uppvärmning av ventilationsluft och därmed också energiförbrukningen. De tropiska växternas biologiska egenskaper gör inomhusluften renare eftersom luftföroreningarna, både fasta partiklar och gaser, fastnar på växternas blad. När bladen duschas följer föroreningarna med ner i jorden där de bryts ned. Växterna finns i inglasade jordtråg med både avloppsdränering och bevattningssystem. Bladen bevattnas två gånger varje timme under cirka en minut. Bevattningen innebär att luften kyls samtidigt som fuktigheten ökar, något som höjer inomhusluftens kvalitet, speciellt under vinterhalvåret då luften är torr. Bilismen i sig är en miljöbov, men vi har bestämt oss för att vara en del av lösningen. Våra medarbetare mår bra med bra arbetsmiljö och vi vet att vi gör gott för miljön i alla delar av verksamheten, säger Per Wennberg, vid Carstedts Bil i Umeå. För Ford är Carstedts Bil i Umeå särskilt intressant. Kraven på miljöanpassade produkter ökar och GreenZone är unikt när det handlar om att totalt miljöanpassa en bilanläggning i distributionsledet. Vi har cirka återförsäljaranläggningar i världen och vi lär oss mycket av det unika miljöarbete som Carstedts Bil bedriver, berättar Peter Chadwick, informationschef på Ford Sverige.

4 Luftfartsverket, Sundsvall-Härnösands flygplats sundsvall-härnösands flygplats, även kallad Midlanda flygplats, är belägen vid Indalsälvens delta i Timrå kommun. Flygplatsen invigdes 1944 och är en centralt belägen flygplats för såväl inrikes som utrikes flygtrafik till och från Mellannorrland. Årligen reser ca flygresenärer via Sundsvall-Härnösands flygplats. Luftfartsverket ansvarar med ca 50 medarbetare för driften av flygplatsen, vilket också inkluderar fälthållning, säkerhetskontroll, räddningstjänst och ramptjänst. Dessutom arbetar ca 15 personer inom flygtrafiktjänsten. På flygplatsen finns även ett 20-tal externa företag som tillsammans sysselsätter cirka 200 personer togs en nybyggd flygplatsterminal i drift som har en yta på kvadratmeter. För arkitektur och konstruktion av terminalbyggnaden, ansvarade HJS Arkitektur genom arkitekten Rolf Bergsten, sedermera SWECO FFNS. Arkitektens vision var att skapa en byggnad som förmedlar svensk industris professionalism, kvalitet och framåtanda. Byggnadsmaterialen har genomgående lokal prägel med trä, stål och glas och man tog fasta på flera framåtblickande lösningar för energihushållning, genom bl a Levande filter och plasmaljus. Terminalbyggnadens källarplan utgörs av en labyrint där luften cirkulerar och fungerar kylande under sommaren och värmande under vintern. Med hjälp avdenna konstruktion tas överskottsvärme tillvara och man behöver inte ta in så mycket luft utifrån för att ventilera terminalhallen. I kombination används ett Levande filter för att rena och syresätta luften. Med sin stora mängd gästande flygresenärer och många arbetande inom flygplatsområdet är kraven på inomhusluftens kvalitet också högt ställda. De tropiska växterna som det Levande filtret utgör bidrar till en renare inomhusluft där luftburna infektioner, damm och allergipartiklar minimeras. Med resenärer årligen ställs höga krav på inomhusluftens kvalitet vid Midlanda flygplats.

5 Hög koncentration och högt tempo. För att hålla skärpan tar Polisen i Västernorrland hjälp av Levande filter. Länskommunikationscentralen, Sundsvall polismyndigheten i västernorrlands län har sitt säte i Sundsvall och omfattar Västernorrlands län med sju kommuner i landskapen Medelpad och Ångermanland. Polismyndigheten är indelad i sju närpolisområden, ett i vardera kommun; Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Örnsköldsvik, Timrå och Ånge. Myndigheten har ca 520 anställda, varav ca 400 är polismän. Till stöd för närpolisområdena finns fyra myndighetsgemensamma avdelningar som bedriver polisverksamhet inom hela myndigheten, Staben, Länskommunikationscentralen, Kriminalpolisen och Trafikpolisen. Medarbetarna på Länskommunikationscentralen ansvarar för att ta emot och fördela alla samtal som inkommer till Polisen i Västernorrland akut, både via 112 och andra informationskällor. Arbetet bedrivs dygnet runt, året runt, i ett högt tempo som kräver hög koncentration. Vår uppgift är att ta emot samtalen, snabbt sätta oss in i vad den som ringer har för behov, värdera informationen och därefter lämna över ärendet exempelvis till en patrullbil som får agera. Ingen dag är den andra lik och det är en stor del av charmen, men det kräver också att man håller sig skärpt, berättar Eva Lindberg vid Länskommunikationscentralen. Kvaliteten på inomhusluften är av högsta vikt för att kunna behålla skärpan genom hela arbetspasset. Kommunikationsarbetet utförs till största delen med hjälp av datorer, telefoni och annan el- och teleteknisk utrustning. Genom att använda ett Levande filter skapas ett mer behagligt inomhusklimat med högre luftfuktighet vilket är mycket viktigt i miljöer med hög andel elektrisk laddning. Genom att ta tillvara på rummets överskottsenergi, och därmed sänka temperaturen, skapas en svalare luft, skonsam mot slemhinnor och som underlättar andning.

6 Högsta beredskap dygnet runt året runt. God luftfuktighet och syresättning är ett krav hos Vattenfall Elproduktion Norden. Vattenfall Elproduktion Norden, Stockholm vattenfall är nordens ledande energikoncern med en marknadsandel på drygt 20 procent av elmarknaden. Verksamheten finns i Sverige och Finland, där företaget producerar, distribuerar och säljer både el och värme. Företaget har cirka 1,3 miljoner el- och nätkunder både privatkunder, industrier och återförsäljande energibolag. Dessutom får kunder sina bostäder och kontor uppvärmda med fjärrvärme från Vattenfall och telekomkunder nyttjar företagets tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband och ADSL. Vattenfall i Norden sysselsätter omkring personer, varav på 150 olika orter i Sverige, och resterande på 100 orter i Finland. En av Vattenfalls strategiska ambitioner är att vara ledande inom miljöområdet, något som avspeglas i alla led i företagets verksamhet. I Stockholm finns Vattenfall Elproduktion Nordens centrala kontrollrum, Kraftkontroll, med huvudansvar för försäljning, styrning och övervakning av elproduktionen i Norden. Här har företaget satsat på Levande filter för att skapa bästa möjliga inomhusmiljö i det kontrollrum varifrån styrning sker. En specialbyggd Levande filter anläggning renar och syresätter 300 m 3 luft per timme. Vattenfall Elproduktion Norden hade som målsättning att skapa en anläggning som ger bra luftfuktighet och renare inomhusluft. Kontrollrummet är bemannat dygnet runt, vilket ställer höga krav på inomhusmiljön. Dessutom innehåller arbetsmiljön en stor del teknisk utrustning som kräver speciella förhållanden. En bonus är att det Levande filtret syresätter luften och är, genom sin växtlighet, ett trevligt inslag på arbetsplatsen.

7 Levande filter så fungerar det ett levande filter består av växter, jord och vatten. Luften passerar växterna och där fastnar partiklarna. Partiklarna duschas av och faller ner i jorden som tar upp och bryter ner föroreningarna. Ett Levande filter befuktar den torra och varma luften inomhus till lagom nivå och temperatur. Det minskar irritationer i slemhinnor och gör dem mindre mottagliga för luftburna infektioner. Ett Levande filter spar energi genom att det renar och syresätter luften inomhus utan att behöva ta in luft utifrån, som måste värmas upp eller kylas ner och forslas runt i huset. Ett Levande filter är vackert att se på, med sin frodiga växtlighet och sitt naturliga ljus. Ett Levande filter arbetar för en sund inomhusluft dygnet runt. Det arbetar tyst, försynt och effektivt. Enkel tillsyn var åttonde vecka räcker ett Levande filter klarar sig nästan helt själv. 220 volt Magnetventil eller annan automatisk ventil Fläns eller gummilist klistrad mot glaset Fläkt Öppet tak Bakre panel ska vara öppen vid användning av lysrör Skåpets storlek (standard modell) Höjd: mm Bredd: 700 mm Längd: mm Fläns runt om på insida Jordtråg med växter Fläkt Justerbara fötter MODELLER 1. Standard x 700 x mm. Automatisk bevattning. 2. Mini 700 x 700 x mm. Manuell eller automatisk bevattning. 3. Maxi x 700 x mm. Automatisk bevattning. 4. Pelarskåp Individuellt kundanpassade. Anpassas efter pelarens format. 5. Hörnskåp Framsida mm, sidor mm. Automatisk bevattning kantskåp x 6 x mm. Automatisk bevattning kantskåp x 8 x mm. Automatisk bevattning. 8. Platsbyggen KORTFAKTA LJUS Ljuset i Levande filter är på 4,2 kelvin, vilket är så nära solljuset det går att komma. BULLER Levande filter är i det närmaste ljudlöst. LUFTFLÖDE Ett Levande filter med en volym av ca 1,3 m 3 omsätter omkring 120 m 3 per timme. TEMPERATUR Levande filter tar vara på rummets överskottsenergi, d v s sänker temperaturen och ger ren, sval luft i uppehållszonerna. Den svalare luften väller sakta ut över golvet (s k deplacerande ventilation), värms upp, stiger och sugs åter in genom Levande filter. BEFUKTNING Under vintern är luften i allmänhet mycket torr. Fuktigheten i utgående luft styrs till högst procent relativ fuktighet (RH). Det minimerar biologiska och kemiska föroreningar. Rumsluften blir behaglig, irritationer i slemhinnor minskar och damm binds. Ett Levande filter tillför redan uppvärmd vattenånga, d v s sparar energi. Ett Levande filter på ca 1,3 m 3 motsvarar en liten luftfuktare, d v s omkring 0,4 liter vatten per timme. Anmärkning: En person avdunstar via lungor och hud omkring 50 ml/mg vatten per timme eller 0,4 liter per arbetsdag. En luftfuktare för 40m 2 kontor avger 3,2 liter vatten per arbetsdag. PARTIKLAR Levande filter reducerar partiklar med en diameter >5μm med mellan procent. Partiklar med en diameter <1μm reduceras med mellan 0 40 procent. Graden av reduktion utgör ett genomsnitt över längre tid. Reduktion av partiklar minskar antalet bakterier (diameter 0,5 10μm), d v s luftburna infektioner och allergier, t ex svampsporer (diameter 2 12 μm) samt luftburet damm, vari mindre partiklar (<0,5μm) kan vara bundna som t ex virus, bokdamm och liknande. GASFORMIGA FÖRORENINGAR Normal luft inomhus innehåller mycket låga halter av organiska kolföreningar. I vissa arbetsmiljöer är koncentrationerna givetvis betydligt högre. I miljöer med ökande koncentration av gasformiga kolföreningar ökar Levande filter starkt reduktionen av dessa. Metanal (Alias formaldehyd) reduceras i normal inomhusluft med procent. Toluen (Alias metylbensen) reduceras beroende på koncentrationen i inomhusluften med procent. Kolväten Finns normalt i inomhusluften i mycket låga koncentrationer. Reduktionen är mellan 1 10 procent.

8 Världens största Levande filter i Mittuniversitetet i Örnsköldsvik. Levande filter är ett världspatenterat luftfilter, unikt i sin utformning och utvecklat av Bitr. professor Lars Thofelt. Rectus Levande filter AB tillverkar och säljer filtret i Sverige, Finland, Nederländerna och USA. Nya länder tillkommer varje år. För mer information och försäljningskontakt: Rectus Levande filter AB Member of the Rectus Group. Nilsson grafisk form & illustration 2006

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Luft/luftvärmepump Bosch Compress 5000 Trygg värme från säker källa

Luft/luftvärmepump Bosch Compress 5000 Trygg värme från säker källa Luft/luftvärmepump Bosch Compress 5000 Trygg värme från säker källa 2 Luft/luftvärmepump Bosch Compress 5000 AA Naturlig energi minskar dina uppvärmningskostnader Vill du uppleva fördelarna med förnyelsebar

Läs mer

Värmepumpar & Luftkonditionering

Värmepumpar & Luftkonditionering Värmepumpar & Luftkonditionering En värmepump är ett av det mest rena och effektiva uppvärmningssystem du kan välja idag. Värmepumpen utvinner energin från utomhusluften som är en förnyelsebar energikälla

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

LUFTRENARE. Clean air solutions

LUFTRENARE. Clean air solutions LUFTRENARE A R O T S t b b a n s lir b m e l b o r p å Sm Clean air solutions 2 Camfil Clean Air Solutions TA HAND OM DINA MINSTA PROBLEM INNAN DE BLIR STORA CamCleaner är en serie patenterade luftrenare

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Giltig från 2014-07-01. Dokument id

Giltig från 2014-07-01. Dokument id nders Mannikoff 1 (8) Orientering Bebyggelsen står idag för 40 % av Sveriges energianvändning. Från och med den 1 januari 2009 ska alla som hyrs ut eller säljs ha en energideklaration. Troligen kommer

Läs mer

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag

Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Echo Action in Karlstad Handbok Tips och inspiration för en miljövänligare vardag Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kungsgatan 12 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-29 73 10 Epost: miljokontoret@karlstad.se

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Värme och kyla. Värmepumpsteknologi för ett hållbart samhälle

Värme och kyla. Värmepumpsteknologi för ett hållbart samhälle Värme och kyla Värmepumpsteknologi för ett hållbart samhälle ENERGIMYNDIGHETEN. ET 2006:01. UPPLAGA: 2 000 EX FORMGIVNING OCH REPRO: ETC AB TRYCK: ELANDERS BERLINGS AB, MALMÖ TEXT: ENERGIMYNDIGHETEN OCH

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-27 Fastighetsbeteckning: Nykterheten 1 Adress/ort: Kilingev 11, Glimåkra Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer

airmail Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering

airmail Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR Nr 1/2011 Är ren luft en mänsklig rättighet? 3 5 8 10 11 Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering EN 779:2011 ett steg i rätt riktning

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

Telefon 08-44 55 880 info@blackboxab.se www.blackboxab.se

Telefon 08-44 55 880 info@blackboxab.se www.blackboxab.se Kundreferenser M e d i a K o m m u n i k at i o n I n d u s t r i D e ta l j h a n d e l Telefon 08-44 55 880 info@blackboxab.se www.blackboxab.se McDonald s valde BLACK BOX för signalöverföringen Som

Läs mer

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7 Inledning 3 #01 Klimatet i Sverige 4 #02 Vi håller värmen 5 #03 Vår värme kommer från luft o mark 6 #04 Produktsortiment 7 #05 Solpaneler och Sol-EL 8 #06 Ecozon värmepumpar smälter in 9 #07 Teknisk jämförelse

Läs mer

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ventilationslösningar

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ventilationslösningar Like a Breath of Fresh Air Enervent Ventilationslösningar 2 Enervent Like a Breath of Fresh Air 3 Enervent hämtar in utomhusluften ännu renare och fräschare Ensto är ett internationellt cleantech-familjeföretag

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

ISBN: 91-7201-972-7 Artikelnr: 2005-101-6

ISBN: 91-7201-972-7 Artikelnr: 2005-101-6 Temperatur inomhus Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Handbok för energiambassadörerna

Handbok för energiambassadörerna Handbok för energiambassadörerna D 2.6 Energy Ambassadors Guide ESS Projektet stöttas av: 1. Presentation av handboken 2. Energiambassadörernas uppdrag 3. Livsstil och beteende en bakgrund 4. Energi var,

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer