UnoTech. Monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UnoTech. Monteringsanvisning"

Transkript

1 UnoTech Monteringsanvisning 0

2 Förord Denna monteringsanvisning har vi tagit fram för att göra det lätt att göra rätt för Matakis auktoriserade takmontörer att installera UnoTech. Den är i första hand ett hjälpmedel för att säkerställa de mest vanligt förekommande principerna och detaljerna som man stöter på ute på våra svenska byggarbetsplatser. Du som använder dig av denna anvisning har genomgått grundläggande praktiska utbildningar och har vidare god erfarenhet om vad det innebär att installera exponerade eller inbyggda tätskikt på låglutande och branta tak. Mataki UnoTech ska enbart installeras av Mataki utbildade och auktoriserade takmontörer. Utöver detta ska takmontören inneha certifikat för Heta Arbeten. Arbetsmetoder och utrustning följer Svenska Brandförsvarsföreningens och försäkringsbolagens regler för Brandfarliga Heta Takarbeten. Denna montagehandbok gäller för både UnoTech och UnoTech FR, om inget annat anges används UnoTech som en gemensam benämning. Monteringsanvisningen är väl genomarbetad och noggrant sammanställd, men det finns ingen praktisk möjlighet att ta med och ange allt som kan inträffa i samband med installation av UnoTech. Mataki tar inget ansvar för information och anvisningar som kan ha utelämnats, vår tekniska avdelning finns tillgänglig som ett ytterligare stöd i de fall där det behövs. Kontakta oss gärna en gång för mycket, vi kommer gärna ut till aktuell arbetsplats vid behov. Tänk på att inget är starkare än den svagaste länken, lycka till med arbetet!

3 Innehållsförteckning 1. Produktinformation Allmänt Lutningsguide 4 2. Produktsystem Produktdata & sortiment Tillhörande produkter 8 3. Arbetsplanering Dokumentation Materialhantering Släckutrustning Planering på tak Innan ni startar ALLMÄNNA KRAV Krav på underlag innan installation Betong Råspont Isolering Lättbetong Luft- & Ångspärr Mekanisk infästning - T-fix SKARVAR OCH LÄGGNINGSMETODER Skarvar T-Skarv (Spärrvåd) Förskjutna skarvar Generalskarv Längdskarvar Tvärskarv Fotplåt - Godkända MONTERINGS MED GASOL Utläggning av UT i ränndalar Strängsvetsning av UT Helklistring eller helsvetsning Utförande vid invändigt hörn Intäckning av utvänding hörn Uppdragning på vägg, sarg e.d Anslutning till fotplåt Anslutningar fasadregel Utförande vid nock Fotränna (ståndränna) Takbrunn & Bräddavlopp Rörelsefog Genomföringar MONTERING MED EL Utläggning av UT i ränndalar Utförande vid invändigt hörn Intäckning av utvänding hörn Uppdragning på vägg, sarg e.d Anslutningar till fotplåt Anslutningar fasadregel Utförande vid nock Fotränna (ståndränna) Takbrunn & Bräddavlopp Rörelsefog Genomföringar 50 3

4 1. Produktionformation 1.1 Allmänt UnoTech är belagd med SBS-modifierad bitumen och har en impregnerad stomme av kraftig polyesterfilt. Undersidan har en tunn plastfilm som vid svetsning och värmetillförsel smälts bort. Ovansidan är belagd med krossat skiffer, standardutförande är skiffergrått men kan fås infärgat i andra färger som röd, grön, vitt, ljusgrått och kristallsvart. Skiffer är en grå naturprodukt som kan uppvisa variationer i färgnyans. UnoTech är försedd med en plastad frilagd kant av ett lättsmält material, markeringar genom kryss visar i vilken linjer infästningarna ska placeras. Mataki UnoTech finns i två utförande: Mataki UnoTech är framtagen främst för renovering av gamla tätskikt. Mataki UnoTech FR är framtagen främst för nyproduktion. Minsta rekommenderade taklutning; 1:100 (0,6 ). Produkterna uppfyller krav för BROOF(t2) och kan läggas på följande underlag: 4

5 Underlag UnoTech UnoTech FR Betong x x Lättbetong x x Träpanel x Underlagstäckt träpanel x x Cellplast + YAM 2000 x Mineralull x Befintligt tätskikt x x 1.2 Lutningsguide Minsta rekommenderade taklutning; 1:100 (0,6 ). Lutning Fall cm/meter Grad 1: ,0 0 1: ,6 0 1:3 33,3 18,4 0 1:4 25,0 14,0 0 1:5 20,0 11,3 0 1:10 10,0 5,7 0 1:16 6,3 3,6 0 1:20 5,0 2,9 0 1:40 2,5 1,4 0 1:100 1,0 0,6 0 Exempel 1:10 1 5, PRODUKTINFO PRODUKTSYSTEM ARBETSPLANERING ALLMÄNNA KRAV SKARV/LÄGGNING MONT GASOL MONT EL

6 2. Produktsystem 2.1 Produktdata & sortiment Produkt Kval.beteckn. Art. Nr UnoTech SEP P01 UnoTech FR SEP P01 UnoTech FR Vit SEP UnoTech FR Ljusgrå SEP UnoTech FR Röd SEP UnoTech FR Kristallsvart SEP UnoTech FR Grön SEP Ränndalsvåd UnoTech FR SEP Överremsor UnoTech FR SEP Överremsor UnoTech FR SEP Överremsor UnoTech FR SEP Underremsor YEP Underremsa YEP Underremsa YEP

7 Färg/ytbeläggning Format (m) Vikt kg/rulle Skiffergrå 8,0 x 1,0 44 Skiffergrå 8,0 x 1,0 44 Vit 8,0 x 1,0 44 Ljusgrå 8,0 x 1,0 44 Röd 8,0 x 1,0 44 Kristallsvart 8,0 x 1,0 44 Grön 8,0 x 1,0 44 Skiffergrå 8,0 x 1,0 44 Skiffergrå 8,0 x 0,24 11 Skiffergrå 8,0 x 0,33 25 Skiffergrå 8,0 x 0,50 22 Sand 12 x 1,0 42 Sand 12 x 0,12 5 Sand 12 x 0, PRODUKTINFO PRODUKTSYSTEM ARBETSPLANERING ALLMÄNNA KRAV SKARV/LÄGGNING MONT GASOL MONT EL

8 2.2 Tillhörande produkter - Beskrivning UnoTech Ränndalsvåd har 2 st frilagda kanter och används enligt anvisningar i ränndalar. UnoTech LA är belagd med lättaktiverad SBS-modifierad bitumen och har en impregnerad stomme av kraftig polyesterfilt. Undersidan har en avtagbar releasefilm. Ovansidan är belagd med krossat skiffer. YEP 3500 LA är en svetsbar polyesterarmerad underlagspapp med avtagbar release på undersidan. Mataki Asfaltprimer är en asfaltbaserad primer som vid behov används för förbehandling av underlag där ökad vidhäftning önskas. T-Fix är ett mekaniskt infästningssystem anpassat till Matakis tätskiktsprodukter. Ett komplett sortiment för alla vanligt förekommande underlag finns tillgängligt. 8

9 PRODUKTINFO PRODUKTSYSTEM 9 ARBETSPLANERING ALLMÄNNA KRAV SKARV/LÄGGNING MONT GASOL MONT EL

10 T-Stos används vid rörgenomföringar i olika dimensioner och är tillverkad av en speciellt utvecklad EPDM för bättre vidhäftning mot tätskiktsmattan. TBS takbrunnar & Bräddavlopp är tillverkade av rostfritt stål SS-EN 2343 och uppfyller gällande krav enligt Tätskiktsgarantier i Norden AB. Hörntätning används som förstärkning i inner- och ytterhörn. Remsan är tillverkad av SBS-modifierad bitumen och har ingen bärare. 10

11 PRODUKTINFO PRODUKTSYSTEM 11 ARBETSPLANERING ALLMÄNNA KRAV SKARV/LÄGGNING MONT GASOL MONT EL

12 3. Arbetsplanering 3.1 Dokumentation Innan montering påbörjas bör följande dokument granskas: Bygghandlingar i form av ritningar och arbetsbeskrivningar. Vindlastberäkning med plan för mekanisk infästning i förekommande fall. Säkerhetsföreskrifter samt säkerhetsdatablad för produkter och material. Eventuellt andra objektspecifika dokument. 12

13 3.2 Materialhantering Pallarna ska ställas upp på torrt och plant underlag. Om pallarna inte är försedda med hel och obruten krympplast, skall de skyddas mot nederbörd. Material bör placeras strategiskt så att manuella lyft kan reduceras i största mån. Pallarna får inte placeras ovanpå varandra. Försäkra dig om konstruktionens beskaffenhet och placera pallarna över takets bärande balkar. OBS! En pall med UnoTech väger c:a 700 kg. Från och med 1 juli 2007 gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6) med krav på att den som använder travers eller kranar ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. 13 PRODUKTINFO PRODUKTSYSTEM ARBETSPLANERING ALLMÄNNA KRAV SKARV/LÄGGNING MONT GASOL MONT EL

14 3.3 Släckutrustning Den som utför Heta Arbeten ska ha genomgått utbildning och inneha giltig licens för Brandfarliga Heta Arbeten. Certifikatet ger behörighet som hetarbetare, brandvakt och tillståndsansvarig. Tänk på att detta är gällande oavsett hur ni monterar UnoTech, dvs det gäller både vid utförande med gasol- och eldriven utrustning. Brandvakt Normalt sett behövs det inte någon brandvakt i samband med installation av UnoTech, takmontören har själv uppsikt över arbetsytan. Det förekommer dock så kallade högriskkonstruktioner då brandvakt är nödvändigt! Detta kan utföras av den montör som inte är delaktig i utförandet av detaljarbetet vid intäckning av högriskkonstruktionen. Uppsyn ska då ske under själva arbetstiden samt minst en timme efter avslutat arbete. Exempel på högriskkonstruktioner är luftade väggkonstruktioner med ex. profilerad plåt mot vägg, drevade fönsterparti eller altandörrar, takfot på luftade konstruktioner, tidigare isolerade tak etc. Kontakta Brandskyddsföreningen vid tveksamheter! Detta skall ALLTID finnas på taket vid installation av UnoTech: - Handbrandsläckare med effektivitetsklass 34A 233BC (2st 6kg handbrandsläckrare) -Handstrålkastare -Pikyxa -Vattenslang med vatten (Kan bytas ut mot ytterlighet en 6kg handbrandsläckrare) Tänk även på att ha tillgång till larmmöjlighet, t.ex. mobiltelefon. 14

15 3.4 Planering på tak Innan utrullning av våderna sker bör man ha bestämt sig för hur taket som helhet ska täckas in. Detta för att minimera materialspill och onödiga arbetsmoment. Lägg aldrig mer isolering än vad som kan täckas under arbetspasset. Täck ej större ytor än att alla skarvar, anslutningar och detaljer kan förseglas under arbetspasset. Tänk på att alltid rulla ut våderna från samma håll, detta för att undvika färgskillnader. Täck alltid över sista våden vid avslutat arbetspass, med t.ex. presenning, för att förhindra eventuell isbildning eller väta på skarvytan. 3.5 Innan ni startar 1. Kontrollera mottaget material mot följesedel och arbetsorder. Skador eller saknat material ska omgående anmälas till arbetsledningen. OBS! Vid misstanke om avvikande produktkvalitet kontakta arbetsledning eller representant från Mataki innan installation. Installera aldrig material med avvikande produktkvalitet. 2. Kontrollera underlaget Vid renovering, försök att klarlägga om det finns skador i det befintliga tätskiktet. Tala om för arbetsledningen om åtgärder behöver vidtagas för att förhindra att skadan uppstår på nytt. Exempel på åtgärder är utbyte av rötskadade partier, uppbyggnad av takfall eller insättning av nya brunnar i takets lågpunkter. 3. Kontrollera anslutningsdetaljer Anslut aldrig mot gamla befintliga plåtar, säkerställ att fotplåt uppfyller krav enligt tabell i kapitel PRODUKTINFO PRODUKTSYSTEM ARBETSPLANERING ALLMÄNNA KRAV SKARV/LÄGGNING MONT GASOL MONT EL

16 4. Allmänna krav 4.1 Krav på underlag innan installation Underlag ska vara rent och fritt från vatten, is och snö vid montering av UnoTech. Vid klistring ska underlaget vara torrt. Underlag ska vara utfört så att genomtrampning inte kan ske. Nivåskillnader större än 5 mm i t ex elementskarvar ska vara utjämnade med bruk i lutning 1:15. Rännkrokar ska vara infällda. Asfaboard får inte utgöra underlag för tätskikt. Vid omläggning av gammalt tätskikt på asfaboard ska befintligt tätskikt och asfaboard rivas bort eller beläggas med takboard av mineralull i tjocklek 20 mm innan det nya tätskiktet monteras. Vid montering av tätskikt på takduk av PVC ska migreringsspärr av polyester, polypropen eller mineralullsfilt med en minsta vikt av 150 g/m² användas. Migreringsspärr ska läggas med minst 100 mm överlapp. 4.2 Betong Underlag för UnoTech ska ha en ytjämnhet motsvarande brädriven betong. Betongelement ska ha en fogbredd på max 12 mm. 16

17 4.3 Råspont Underlag av trä ska vara täckt med underlagspapp kvalitet minst YAM Lättunderlagsduk (typ YEP 700) får inte utgöra underlag för tätskikt. Underlag av träpanel eller plywood ska täckas med underlagspapp i anslutning till att bräder eller skivor monteras. Förutsatt att montage av tätskiktet sker i direkt anslutning till montering av råspont eller plywoodskivor med denistet > 510kg/m 3 (råspont/ plywoodskivor ska hållas fria från nederbörd) kan man frångå kravet och montera UnoTech FR direkt på träunderlaget utan underlagstäckning. Defekter i underlagspapp, t.ex veck och blåsor, ska justeras innan tätskiktet monteras. Underlag av råspont ska ha en tjocklek av minst 20 mm. Ytfuktkvoten ska vid inbyggnad vara högst 18%. Virke som blivit blött måste torkas eller kasseras. OBS! Kontrollera och dokumentera råspontens kvalitet innan installation av UnoTech. Underlag av plywood ska ha en tjocklek av minst 18 mm, hållfasthetsklass minst P30 och ytfaner lägst klass III. UnoTech som mekaniskt infästs på underlagstäckt trä ska sträng-/punktsvetsas mitt i våden för att undvika veckbildning. 17 PRODUKTINFO PRODUKTSYSTEM ARBETSPLANERING ALLMÄNNA KRAV SKARV/LÄGGNING MONT GASOL MONT EL

18 4.4 Isolering Isolerskivor ska vara monterade enligt tillverkarens anvisningar och beakta isoleringsleverantörens krav på tjocklek på isolerskivorna i förhållande till avstånd mellan profiltoppar på TRP-plåt. Vid utläggning av två eller flera lager förskjuts skarvarna för att undvika genomgående springor. Isolering av cellplast (EPS eller XPS) ska ha en densitet av minst 15 kg/m³. Isolering av cellplast bör alltid täckas med ett lager 20 mm takboard av mineralull. Undvik att lägga ut mer isolering än som kan täckas med UnoTech innan nederbörd eller avslutad dag! 4.5 Lättbetong Vid klistring eller svetsning mot lättbetong ska ytan förbehandlas med Mataki Asfaltprimer eller annan godkänd primer, var särskilt noga med att avlägsna smuts och damm. Använd lämplig infästning, min. förankringsdjup är 75 mm. Lättbetongskruv är inte tillåtet vid kvalitet < 500. På ny lättbetong ska en remsa av minst YEP 3500 i bredd 300 mm helsvetsas eller helklistras i samtliga randzoner. Kontakta Teknisk Support vid tveksamheter. 4.6 Luft och ångspärr Ångspärr av PE-folie ska ha en tjocklek av 0,20 mm och inneha P-märke. Ångspärren bör om möjligt alltid placeras mellan två isolerskikt (minst 2/3 av det totala isolervärdet över ångspärren). Skarvar som tätas med dubbelhäftande skarvband eller tejp ska utföras med minst 200 mm överlapp. Skarvar utan dubbelhäftande skarvband eller tejp utförs med minst 500 mm överlapp. 18

19 PRODUKTINFO PRODUKTSYSTEM ARBETSPLANERING ALLMÄNNA KRAV 19 SKARV/LÄGGNING MONT GASOL MONT EL

20 4.7 Mekanisk infästning T-fix Mataki ombesörjer ett komplett sortiment för infästningar som lämpar sig till UnoTech. Vindlasttester och dimensionerande värden är baserat på T-fix och UnoTech. Det finns andra godkända infästningsleverantörer på marknaden, vid val av annat än T-fix så ska nedan krav uppfyllas. Vid mekanisk infästning av isolering mer än eller lika med 50 mm ska en teleskophylsa användas som ger en minsta teleskopverkan av 20 mm. Vid mekanisk infästning av isoleringar under 50 mm ska en teleskopverkan på minst 10 mm. Typ av fästdon och dimension skall framgå av bygghandlingarna. Infästningsdonen skall ha godkännande enligt SINTEF och/eller ETA enligt Guideline ETAG-006, samt uppfylla ställda krav enligt Tätskiktsgarantier i Norden AB för infästning och infästningsleverantör. Det är viktigt att rätt typ av fästdon används för aktuellt underlag. Följ anvisningarna noga både när det gäller rätt antal, längd, typ och placering. Fel i infästningen kan få stora konsekvenser. UnoTech är försedd med markeringar (c/c 200 mm) för att säkerställa att minsta kantavstånd blir 50 mm. Kontroll under arbetets gång: Kontrollera att fästdonet verkligen sitter fast! Vid minsta tvekan komplettera med ytterligare ett. OBS! Kontrollera att brickan verkligen ligger ordentligt an mot underlaget utan att vara så hårt dragen att det bildats en fördjupning runt brickan. 20

21 Plåtbricka eller teleskophylsa: Runda plåtbrickor eller teleskophylsor mm skall alltid användas. Vid montering på gammalt tätskikt på träpanel eller på hård isolering med tjocklek under 50 mm används försänkt plåtbricka 40 mm. Vid isoleringstjocklekar på 50 mm eller mer används fästdon, teleskophylsor, som kan ta upp rörelser vid sammanpressning. PRODUKTINFO PRODUKTSYSTEM ARBETSPLANERING ALLMÄNNA KRAV 21 SKARV/LÄGGNING MONT GASOL MONT EL

22 5. Skarvar och läggningsmetoder Detta kapitel beskriver generella metoder på hur UnoTech skarvas och läggs ut över takets yta. Det finns 3 sätt att förankra UnoTech på mot underlag; Mekanisk infästning, strängsvetsning och helklistring. Strängsvetsning och helklistring kan inte tillämpas om UnoTech installeras med eldriven svetsutrustning. För övrigt gäller detta kapitel både vid gasol- och eldriven installation. 5.1 Skarvar UnoTech kan monteras i valfri läggningsriktning, längs eller tvärs takfallet. Skarvar i motfall accepteras, men bör om möjligt undvikas som en generell tumregel och extra säkerhet. Våderna placeras ut enligt nedanstående princip, se bilder. 5.2 T-Skarv (Spärrvåd) Skarvning av våder utförs genom att montera en s.k. spärrvåd. Ett avstånd lämnas mellan våderna som försluts med en c:a 500 mm bred våd. Det går även bra att lägga våderna kant i kant och sedan försluta med en 300 mm bred remsa. Spärrvåderna svetsas med T-Welder eller gasoldriven utrustning. 22

23 5.3 Förskjutna skarvar UnoTech kan läggas med förskjutna skarvar som bilden till höger visar, förskjut med minst 200 mm. Den underliggande vådens hörn snedskärs för att underlätta svetsningen. 5.4 Generalskarv Alternativt kan skarvning utföras genom att göra en s.k. generalskarv vid installation av UnoTech, detta är särskilt fördelaktigt vid eldriven installation för att kunna utnyttja T-Weldern så mycket som möjligt. Principiellt innebär detta att hörnen på alla fyra våderna möts i samma punkt. Om denna metod används måste dem två underliggande hörnen snedskäras för att få ett fullgott resultat. Vid gasoldriven installation rekommenderas att inte generalskarvar. 23 PRODUKTINFO PRODUKTSYSTEM ARBETSPLANERING ALLMÄNNA KRAV SKARV/LÄGGNING MONT GASOL MONT EL

24 5.5 Längdskarvar Fästdonen placeras på den tänkta linjen som plusen på tätskiktsmattan bildar. Detta medför ett kantavstånd på 50 mm. Infästningar måste vara försedda med bricka, 40-45mm. Avståndet mellan infästningarna får vara minst 200 mm och högst 800 mm. Se infästningsplan för objektet. Överliggande våd skall överlappa den undre med 120 mm. 5.6 Tvärskarv Tvärskarvar utföres med 150 mm överlapp. Underliggande våds hörn snedskärs enligt bilden. 5.7 Fotplåt Godkända Kontrollera fotplåtens kvalitet innan installation, nedan tabell beskriver vilka kvaliteter som är godkända. Montering av fotplåt görs på underliggande remsa enligt AMA Hus JT-31. Remsan under fotplåten ska vara i kvalitet enligt tabell och i bredd 300 mm, remsan ska nå minst 150 mm ovan fotplåtens övre kant. Kvalitet Beläggning Perforerad Stålplåt Polyester Nej Stålplåt Aluzink Nej Stålplåt PVF2 (PVDF) Nej Aluminium Polyester Nej Aluminium PVF2 (PVDF) Nej Aluminium - Ja Rostfritt stål - Ja 24

25 OBS! Var noga med att kontrollera fotplåtens kvalitet. Fotplåt får inte vara belagd med plastisol.. Maxlängd Underliggande remsa 2 m YAP m YAP m YAP m YAP m YAP m YEP ,5 m YEP PRODUKTINFO PRODUKTSYSTEM ARBETSPLANERING ALLMÄNNA KRAV SKARV/LÄGGNING MONT GASOL MONT EL

26 6. Montering med gasoldriven utrustning I detta avsnittet beskriver vi de mest vanligt förekommande detaljerna i samband med installation av UnoTech med gasoldriven utrustning. Takets täthet och bestående funktion är helt beroende av läggningsarbetets utförande. Kontroll ska utföras fortlöpande. UnoTech kan installeras med el- eller gasoldriven utrustning. Var noga med att beakta att det råder skillnader i utförande mellan dessa olika metoder. För att smälta asfalt fordras en stor mängd värme och den varmluft som används vid svetsning har därför hög temperatur. Ett stillastående varmluftsaggregat eller annan oförsiktig hantering av utrustning kan leda till skada och i värsta fall till brand. Svetsning görs med för systemet speciell gasoldriven utrustning. OBS! Gaslågan ska vara ordentligt inkapslad så att enbart hetluft kommer ut från munstycket. Det råder ett allmänt förbud mot användande av öppen gaslåga vid Heta Arbeten. 26

27 Kontroll under arbetets utförande 1. Justera in svetsutrustningen efter rådande väderbetingelser (temperatur, vind) 2. Kontrollera att ytorna som skall svetsas mot varandra är absolut torra. 3. Provsvetsa en mindre provyta med samma temperatur och övriga förutsättningar som gäller på taket som ska fogtätas. 4. Kontrollera att asfalt har pressats ut ca 5 mm längs kanten. OBS! Ett godkänt utflyt av asfalten behöver inte betyda att svetsens bredd är fullgod. Vänd därför upp våden och kontrollera från baksidan att hela fogen är svetsad. 5. Börja svetsa på takytan. Upprepa kontroll enligt punkt 4 ovan på första våden. 6. Upprepa kontroll enligt punkt 4 efter varje avbrott (rast, frukost etc) eller om yttre förutsättningar förändras (vädret). 7. Om svetsningen inte är bra försök att dra bort våden medan svetsen ännu är varm! Försök att lyfta överlägget och värm med handsvetsen. 27 PRODUKTINFO PRODUKTSYSTEM ARBETSPLANERING ALLMÄNNA KRAV SKARV/LÄGGNING MONT GASOL MONT EL

28 6.1 Utläggning av UnoTech i ränndalar Utläggning av UnoTech i ränndalar sker med längsgående våder. En ränndalsvåd med 2 st frilagda kanter ska alltid användas, detta säkerställer en starkare skarv. Ränndalsvåden ska fästas in mot underlaget i vardera frilagd kant. Anslutande våder läggs i takfallets lutningsriktning, enligt nedan bild. Ränndalar bör alltid utföras horisontella Max 1 st ränndalsvåd ska användas I ränndalsvåden ska tvärskarvar förstärkas med en remsa av minst kvalitet YEP 3500, B=0,33 m och L=1,0 m. Den underliggande remsan ska helsvetsas mot de överliggande våderna i varje tvärskarv längs med ränndalen. Alternativt kan tvärskararna på ränndalsvåden överlappas med 300 mm, som ska helsvetsas. Ränndalsvåd i anslutning till vertikal yta skall utformas så att ränndalscentrum bildas minst 500 mm från den vertikala ytan. 6.2 Strängsvetsning av UnoTech Mekanisk infästning är det vanligaste sättet att förankra UnoTech mot underlaget. När detta inte är möjligt på grund av underlaget eller där t.ex. borrspill kan vålla problem i underliggande lokaler kan UnoTech strängsvetsas eller strängklistras med tillförd varmasfalt. Strängklistra i mitten och längs den kant där nästa våd kommer att överlappa. Ca 40 50% av ytan skall klistras. 1. Underlag 2. Mataki UnoTech, strängsvetsad 6.3 Helklistring eller helsvetsning Det innebär att hela ytan svetsas mot underlaget och görs generellt endast mot betong eller lättbetong. Vid klistring eller svetsning mot betongen ska ytan förbehandlas med Mataki Asfaltprimer eller annan godkänd primer. OBS! Vid vissa typer av betong (ex. vibrationsfri betong) kan det vara svårt eller omöjligt att få fullgod vidhäftning. Kontakta Teknisk Support vid tveksamheter. 28

29 29 PRODUKTINFO PRODUKTSYSTEM ARBETSPLANERING ALLMÄNNA KRAV SKARV/LÄGGNING MONT GASOL MONT EL

30 6.4 Utförande vid invändigt hörn 1. Mekanisk infästning 40 mm från vertikal yta. 2. Montera hörnförstärkningar genom att värma dem mot UnoTech. 30

31 3. Skär till, vik och svetsa fast kappan, samt spika i ovankant. 4. Skär till en ny kappa för att överlappa i hörnet, svetsa och spika. 31 PRODUKTINFO PRODUKTSYSTEM ARBETSPLANERING ALLMÄNNA KRAV SKARV/LÄGGNING MONT GASOL MONT EL

32 6.5 Intäckning av utvändigt hörn 1. Lägg UnoTech fram mot sargen 2. Montera hörnförstärkningar genom att värma dem mot UnoTech. 3. Sätt första kappan mot den del av sargen som vätter neråt. 4. Skär till, vik och svetsa fast kappan. 5. Montera sedan kappan längs ena sidan. 6. Skär kappan kant i kant på den vertikala delen, men låt den gå förbi sargkanten 20 mm på den horisontella delen. 7. Montera kappan på samma sätt på andra sidan. 8. Montera sist kappan som vätter mot taknock. Låt även här kappan gå förbi sargkanten 20 mm på den horisontella delen. OBS! Ovanför hinder med en utbredning större än 1,2 m tvärs takfallet ska vattenavledande uppbyggnad utföras vid såväl nytäckning som renovering. 32

33 33 PRODUKTINFO PRODUKTSYSTEM ARBETSPLANERING ALLMÄNNA KRAV SKARV/LÄGGNING MONT GASOL MONT EL

34 6.6 Uppdragning på vägg, sarg e.d. Uppdragning av tätskikt mot vägg, krön, sarg etc ska utföras med minst 200 mm och fästas in mekaniskt i ovankant med ett cc på 150 mm Det undre tätskiktet viks upp mm på den vertikala ytan och fästs in med mekanisk infästning 40 mm från vertikal. Om man vill undvika att vika upp tätskiktet kan en förstärkningsremsa av YEP 3500 (bredd ca 250 mm) användas. 6.7 Anslutningar till fotplåt Anslutning mot fotplåt bör göras med en 500 mm bred remsa av UnoTech. Det kan även accepteras att våderna dras hela vägen ner mot fotplåten. Svetsa UnoTech mot hela fotplåten och den underliggande remsan av YAP 2200 eller YEP Följ även anvisningar som tas upp i kapitel 5.7 Utförande vid renovering/omläggning Vid renovering/omläggning ska ny fotplåt alltid monteras för att kunna säkerställa ett fullgott resultat. Avsluta med att svetsa UnoTech mot hela fotplåtens bredd och den underliggande remsan av YAP 2200 eller YEP Anslutningar fasadregel En remsa av YEP 3500 läggs mot underlaget och dras 50 mm förbi över träregelns skarv och 150 mm ut på takets yta, fäst mekaniskt på regelns utsida. Anslut därefter UnoTech fram till träregeln och avsluta med att helsvetsa en kappa av UnoTech som går ut minst 150 mm på takets yta, från regelns topp. Intäckning av plåt görs enligt AMA Hus JT. 34

35 35 PRODUKTINFO PRODUKTSYSTEM ARBETSPLANERING ALLMÄNNA KRAV SKARV/LÄGGNING MONT GASOL MONT EL

36 6.9 Utförande vid nock Vid taklutning större än 1:16 (se tabell under kapitel 2.1) ska nock alltid täckas med en nockkappa av UnoTech, min. bredd 330 mm. Svetsa kappan längsgående på vardera sida (120 mm bred svets). Vid taklutning mindre än 1:16 dras den överliggande UnoTech förbi nocklinjen med minst 500 mm Fotränna (ståndränna) Fotränna av cellplast ska vara inklädd med underlagspapp YAM Fotrännan monteras direkt på det färdiga underlaget av UnoTech. Täck fotrännan med UnoTech och dra ut remsorna minst 150 mm på vardera sida om fotrännan. Svetsa de längsgående skarvarna (120 mm bred svets). Fotrännan ska monteras så att det bildas ett fall mot takbrunnarna på minst 1:40 (se tabell under kapitel 2.1) Takbrunn & Bräddavlopp Förankra takbrunnen mekaniskt i underlaget. Under takbrunnens fläns ska en intäckningskrage (500 x 500 mm) av minst YEP 3500 monteras, detta görs genom att värma intäckningskragen för att därefter trycka dit takbrunnen. Asfalt ska tränga upp genom de perforerade hålen. Helsvetsa överliggande UnoTech mot hela takbrunnsflänsen och intäckningskragen. 36

37 37 PRODUKTINFO PRODUKTSYSTEM ARBETSPLANERING ALLMÄNNA KRAV SKARV/LÄGGNING MONT GASOL MONT EL

38 6.12 Rörelsefog I de fall rörelsefogar förekommer ska tätskiktet friläggas över fogen, för tätskiktet inte ska dras sönder. Börja med att lägga ett skiljeskit (t.ex. en remsa av UnoTech), min. 300 mm bred, över fogen så att rörelsen fördelas över en längre sträcka. Lägg en remsa av UnoTech, min 500 mm bred, över skiljeskiktet och svetsa fast den mot underlaget. OBS! Viktigt att inte svetsa mot skiljeskiktet Genomföringar Vid runda takgenomföringar ska takstos av EPDM alltid användas, T-Stos är en speciellt utvecklad EPDM för ökad vidhäftning mellan bitumen och EPDM. Den underliggande intäckningskragen ska vara av minsta kvalitet YEP Intäckningskragen ska nå minst 100 mm utanför takstosens yttre kant. 1. Börja med att värma fast den underliggande intäckningskragen mot EPDM-stosen. 2. UnoTech helsvetsas mot hela EPDM-stosen och intäckningskragen i kanten av Mataki UnoTech. 3. Säkerställ så att asfalt har flutir ut ca 5 mm mellan tätskikt och gummistos. 38

39 39 PRODUKTINFO PRODUKTSYSTEM ARBETSPLANERING ALLMÄNNA KRAV SKARV/LÄGGNING MONT GASOL MONT EL

40 7. Montering eldriven utrustning I detta avsnittet beskriver vi de mest vanligt förekommande detaljerna i samband med installation av UnoTech med eldriven utrustning. Takets täthet och bestående funktion är helt beroende av läggningsarbetets utförande. Kontroll ska utföras fortlöpande. UnoTech svetsas med varmluftsautomat T-Welder eller likvärdigt i största möjliga mån. Övrigt detaljarbete utförs med varmluftspistol. T-weldern ska vara försedd med ett 70 mm brett munstycke, tryckhjul 90 mm samt övriga komponenter som medför att svetsens bredd blir minst 90 mm. Sträva efter att utnyttja T-weldern maximalt. Den ger jämnare svets, snabbare och enklare arbete. Använd varmluftspistol, i kombination med tryckhjul för hörn och andra detaljer där T-welder ej går att använda. 40

41 1. Ställ in T-Weldern på grundinställning; Full värme, fläkt ca % och hastighet ca. 3-4 m/min. 2. Kontrollera att ytorna som ska sammanfogas är torra och rena. 3. Provsvetsa ett par meter och kontrollera att bitumen har runnit ut c:a 5 mm längs med kanten. 4. Kontrollera att svetsbredden är minst 90 mm. Detta görs lättast i slutet av svetsen. 5. Upprepa punkt 1 4 tills rätt inställningar uppnåtts. 6. Vid sammanfogning av tvärskarvar måste hastighet reduceras. OBS! Kontrollera att svets är fullgod genom att mäta svetsens bredd. 7. Underhåll med jämna mellanrum munstycket på båda sidorna, rester av bitumen borstas bort med stålborste eller likvärdigt. Eventuella rester som sätter sig på tryckhjulet måste avlägsnas. OBS! Det är viktigt att provsvets utförs inför varje arbetsdag, då inställningarna beror på rådande väderförhållande. 41 PRODUKTINFO PRODUKTSYSTEM ARBETSPLANERING ALLMÄNNA KRAV SKARV/LÄGGNING MONT GASOL MONT EL

42 7.1 Utläggning av UnoTech i ränndalar Utläggning av UnoTech i ränndalar sker med längsgående våder. En ränndalsvåd med 2 st frilagda kanter ska alltid användas, detta säkerställer en starkare skarv. Ränndalsvåden ska fästas in mot underlaget i vardera frilagd kant. Anslutande våder läggs i takfallets lutningsriktning och svetsas mot ränndalsvåd med T-Welder, enligt nedan bild. Ränndalar bör alltid utföras horisontella Max 1 st ränndalsvåd ska användas I ränndalsvåden ska tvärskarvar förstärkas med en remsa av minst kvalitet YEP 3500, B=0,33 m och L=1,0 m. Den underliggande remsan ska helsvetsas mot de överliggande våderna i varje tvärskarv längs med ränndalen. Alternativt kan tvärskarvarna på ränndalsvåden överlappas med 300 mm, och helsvetsas. Ränndalsvåd i anslutning till vertikal yta skall utformas så att ränndalscentrum bildas minst 500 mm från den vertikala ytan. OBS! För att underlätta montage med eldriven utrustning används en YEP 3500 LA med avtagbar release istället för YEP Ta bort releasen och vänd den klistriga sidan uppåt och svetsa ihop förbandet med hjälp av rekommenderad handmaskin tillsammans med tryckhjul. 7.2 Utförande vid invändigt hörn 1. Förankra UnoTech mot underlag med mekanisk infästning, 40 mm från vertikal yta 2. Förstärk hörnen genom att svetsa fast Mataki Hörntätning SBS-remsa 3. Använd UnoTech LA med avtagbar release, dra av den och klistra upp mot sargen. Tillför värme med hjälp av varmluftspistol och förankra UnoTech LA mekaniskt i överkant. 4. Fortsätt med UnoTech LA. Skär till en ny kappa för att överlappa i hörnet, svetsa och förankra mekaniskt i överkant. ytan och fästs in med mekanisk infästning 40 mm från vertikal. Om man vill undvika att vika upp tätskiktet kan en förstärkningsremsa av YEP (bredd ca 250 mm) användas. 42

43 43 PRODUKTINFO PRODUKTSYSTEM ARBETSPLANERING ALLMÄNNA KRAV SKARV/LÄGGNING MONT GASOL MONT EL

44 7.3 Intäckning av utvändigt hörn 1. Lägg UnoTech fram mot sargen 2. Montera Mataki hörntätning SBS-remsa i hörnen genom att värma dem mot UnoTech. 3. Använd UnoTech LA med avtagbar release för att täcka in sargen. Sätt första kappan mot den del av sargen som vätter neråt. Förankra mekaniskt i överkant. 4. Skär till, vik och svetsa fast kappan, UnoTech LA. 5. Montera sedan kappan, UnoTech LA, längs ena sidan. 6. Skär kappan, UnoTech LA, kant i kant på den vertikala delen, men låt den gå förbi sargkanten 20 mm på den horisontella delen. 7. Montera kappan, UnoTech LA, på samma sätt på andra sidan. 8. Montera sist kappan, UnoTech LA, som vätter mot taknock. Låt även här kappan gå förbi sargkanten 20 mm på den horisontella delen. OBS! Ovanför hinder med en utbredning större än 1,2 m tvärs takfallet ska vattenavledande uppbyggnad utföras vid såväl nytäckning som renovering. 44

45 45 PRODUKTINFO PRODUKTSYSTEM ARBETSPLANERING ALLMÄNNA KRAV SKARV/LÄGGNING MONT GASOL MONT EL

46 7.4 Uppdragning på vägg, sarg e.d. Vid anslutning mot vägg, sarg, etc bör alltid en 500 mm bred remsa av UnoTech läggas längs med väggen. Remsan fästs in mekaniskt längs med båda långsidorna. Därefter ansluts våderna med UnoTech mot remsan. Detta medför att T-Weldern kan utnyttjas maximalt utan att hindras av väggen. Använd UnoTech LA med avtagbar release vid uppdragning av tätskikt mot vägg, krön, sarg etc. Dra av releasefilmen och klistra upp UnoTech LA mot sargen, tillför värme med varmluftspistol. Uppdragningen ska utföras med minst 200 mm och fästas in mekaniskt i ovankant med cc 150 mm. 7.5 Anslutningar till fotplåt Anslutning mot fotplåt bör göras med en 500 mm bred remsa av UnoTech LA. Det kan även accepteras att våderna dras hela vägen ner mot fotplåten. Ta bort den avtagbara releasen och svetsa UnoTech LA mot hela fotplåten och den underliggande remsan av YAP 2200 eller YEP Använd T-Weldern vid svetsning mot fotplåt och komplettera med varmluftspistol. Följ anvisningar som tas upp i kapitel 5.7 Vid renovering/omläggning ska ny fotplåt alltid monteras för att kunna säkerställa ett fullgott resultat. Avsluta med att svetsa UnoTech LA mot hela fotplåtens bredd och den underliggande remsan av YAP 2200 eller YEP Anslutningar fasadregel En remsa av YEP 3500 läggs mot underlaget och dras 50 mm förbi över träregelns skarv och 150 mm ut på takets yta, fäst mekaniskt på regelns utsida. Anslut därefter UnoTech fram till träregeln och avluta med att helsvetsa en kappa av UnoTech LA som går ut minst 150 mm på takets yta, från regelns topp. Intäckning av plåt görs enligt AMA Hus JT. 46

47 47

48 7.7 Utförande vid nock Vid taklutning större än 1:16 (se tabell under kapitel 2.1) ska nock alltid täckas med en nockkappa av UnoTech, min. bredd 330 mm. Svetsa kappan längsgående på vardera sida med T-Weldern (90 mm bred svets). Vid taklutning mindre än 1:16 dras den överliggande UnoTech förbi nocklinjen med minst 500 mm. 7.8 Fotränna (ståndränna) Fotränna av cellplast ska vara inklädd med underlagspapp YAM Fotrännan monteras direkt på det färdiga underlaget av UnoTech. Täck fotrännan med UnoTech LA och dra ut remsorna minst 150 mm på vardera sida om fotrännan. Svetsa de längsgående skarvarna med T-Welder (90 mm bred svets). Fotrännan ska monteras så att det bildas ett fall mot takbrunnarna på minst 1:40 (se tabell under kapitel 2.1). 7.9 Takbrunn & Bräddavlopp Förankra takbrunnen mekaniskt i underlaget. Under takbrunnens fläns ska en intäckningskrage (500 x 500 mm) av minst YEP 3500 monteras, detta görs genom att värma intäckningskragen för att därefter trycka dit takbrunnen. Asfalt ska tränga upp genom de perforerade hålen. Helsvetsa överliggande UnoTech mot hela takbrunnsflänsen och intäckningskragen. Använd rekommenderad handmaskin. För att underlätta montage med eldriven utrustning prefabriseras brunnar med underliggande remsa av YEP 3500 innan arbete på tak påbörjas. 48

49 49 PRODUKTINFO PRODUKTSYSTEM ARBETSPLANERING ALLMÄNNA KRAV SKARV/LÄGGNING MONT GASOL MONT EL

50 7.10 Rörelsefog I de fall rörelsefogar förekommer ska tätskiktet friläggas över fogen, för tätskiktet inte ska dras sönder. Börja med att lägga ett skiljeskit (t.ex. en remsa av UnoTech), min. 300 mm bred, över fogen så att rörelsen fördelas över en längre sträcka. Lägg en remsa av UnoTech, min 500 mm bred, över skiljeskiktet och svetsa fast den mot underlaget. OBS! Viktigt att inte svetsa mot skiljeskiktet Genomföringar Vid runda takgenomföringar ska takstos av EPDM alltid användas, T-Stos är en speciellt utvecklad EPDM för ökad vidhäftning mellan bitumen och EPDM. Den underliggande intäckningskragen ska vara av minsta kvalitet YEP 3500 alternativt YEP 3500 LA. Intäckningskragen ska nå minst 100 mm utanför takstosens yttre kant. 1. Börja med att värma fast den underliggande intäckningskragen, YEP 3500 LA/YEP 3500, mot EPDMstosen 2. Anslutande UnoTech helsvetsas mot hela EPDM-stosen och intäckningskragen. 3. Säkerställ så att asfalt har flutir ut ca 5 mm mellan tätskikt och gummistos. 50

51 51

52 Mataki kontaktinformation För frågor om Mataki tätskiktssystem är ni välkommen att kontakta vår tekniska support. Allmänna tekniska frågor Tel: Fax: Box 22, Höganäs Tel: Revision 4 Denna broschyr utvisar olika användningsområden för vårt produktsortiment. Angivna specifikationer är endast avsedda att ge en allmän hänvisning om vilken produkt som är bäst lämpad för ett givet användningsområde och utgör ingen utfästelse i fråga om produkternas lämplighet, kvalitet, livslängd eller annat i broschyren kommenterat förhållande. Vi reserverar oss för rätten att vid var tid ändra innehållet i denna broschyr.

T-Remsa LA. Monteringsanvisning

T-Remsa LA. Monteringsanvisning T-Remsa LA Monteringsanvisning T-Remsa LA Detta är en kompletterande monteringsanvisning till redan befintliga Trebolit Unic Hanbok. För övrig information hänvisas till den. T-Remsa LA är ett komplement

Läs mer

UnoTech. Monteringsanvisning

UnoTech. Monteringsanvisning UnoTech Monteringsanvisning Innehåll Sid. 1. Produktinformation 1.1 Allmänt 3 1.2 Montering 3 2. Produktsystem 2.1 Sortiment 4 2.2 Mataki Stosar för Mataki UnoTech 5 2.3 Mataki Takbrunn 6 2.4 Mataki Hörndetaljer

Läs mer

Monteringshandbok. Mataki UnoTech Mataki UnoTech Plus Mataki Elastofol Supreme Inbyggda tätskikt

Monteringshandbok. Mataki UnoTech Mataki UnoTech Plus Mataki Elastofol Supreme Inbyggda tätskikt Monteringshandbok Mataki UnoTech Mataki UnoTech Plus Mataki Elastofol Supreme Inbyggda tätskikt 0 Förord Denna monteringshandbok har vi tagit fram för att göra det lätt att göra rätt för Matakis auktoriserade

Läs mer

UnoTech Plus. Monteringsanvisning

UnoTech Plus. Monteringsanvisning UnoTech Plus Monteringsanvisning Innehåll Sid. 1. Produktinformation 1.1 Allmänt 3 1.2 Användningsområde 3 1.3 Montering 3 1.4 Tätskiktsgaranti 4 2. Produktsystem 2.1 Mataki UnoTech Plus Tätskiktsmatta

Läs mer

Mataki Självtäck 5000

Mataki Självtäck 5000 Mataki Självtäck 5000 SE Monteringsanvisning Med Mataki Självtäck 5000 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3,6 taklutning (6 cm/m eller mer). Du

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 Sidan 1 (6) FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 JSD.2 Glid- och skyddsskikt av filt e d till vattentätt skikt mm Text

Läs mer

Monteringsbok. Mataki UnoTech Mataki UnoTech Nordic Mataki UnoTech Plus

Monteringsbok. Mataki UnoTech Mataki UnoTech Nordic Mataki UnoTech Plus Monteringsbok Mataki UnoTech Mataki UnoTech Nordic Mataki UnoTech Plus Förord Denna monteringshandbok har vi tagit fram för att göra det lätt att göra rätt för Matakis auktoriserade takmontörer att installera

Läs mer

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C Mataki Självtäck 3 SE Monteringsanvisning Med Mataki Självtäck 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller mer). Du klarar dig

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED PROTAN SE 1,2 ALT 1,6 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED PROTAN SE 1,2 ALT 1,6 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED PROTAN SE 1,2 ALT 1,6 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 JSD.2 Glid- och skyddsskikt av filt e d till vattentätt skikt mm Text i AMA utgår. Vid

Läs mer

BRANDEGENSKAPER PRODUKTBESKRIVNING

BRANDEGENSKAPER PRODUKTBESKRIVNING 1 PRODUKTBESKRIVNING Mataki Unotech är en tätskiktsmatta av SBS modifierad bitumen med kraftig polyesterarmering - kvalitetsbeteckning SEP 5500. Ytan är skyddsbelagd med skiffermaterial för skydd mot UV-strålning

Läs mer

TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED

TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED P3 MM TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED P3 MM A. MATERIALSPECIFIKATION B. PROJEKT OCH MONTAGEANVISNINGAR C. DETALJRITNINGAR HÄGERSTEN 2011 mars A. MATERIALSPECIFIKATION 1. TEKNISK BESKRIVNING 2. EGENSKAPSSPECIFIKATION

Läs mer

Isola Tätskikt. Säker taktäckning med lång livslängd. Isola Selvbygger 3 Isola Selvbygger 14 Isola A-Glass +14. Torra och sunda hus!

Isola Tätskikt. Säker taktäckning med lång livslängd. Isola Selvbygger 3 Isola Selvbygger 14 Isola A-Glass +14. Torra och sunda hus! Isola Tätskikt Säker taktäckning med lång livslängd Isola Selvbygger 3 Isola Selvbygger 14 Isola A-Glass +14 Torra och sunda hus! Isola Tätskikt Säker taktäckning med lång livslängd Isola Selvbygger 3

Läs mer

TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED

TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED MINERAL TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED MINERAL A. MATERIALSPECIFIKATION B. PROJEKT OCH MONTAGEANVISNINGAR C. DETALJRITNINGAR Hägersten 2014 februari A. MATERIALSPECIFIKATION 1. TEKNISK BESKRIVNING 2. EGENSKAPSSPECIFIKATION

Läs mer

Välj rätt. tätskiktssystem för låglutande tak

Välj rätt. tätskiktssystem för låglutande tak Välj rätt tätskiktssystem för låglutande tak Bra att veta Vad är låglutande tak? Lutningsgränsen för vad som avses med ett låglutande tak brukar räknas vid lutningen lika med eller mindre än 1:16 (3,6

Läs mer

MATAKI LISTTAK SYSTEMBESKRIVNING MED MONTERINGSANVISNING

MATAKI LISTTAK SYSTEMBESKRIVNING MED MONTERINGSANVISNING MATAKI LISTTAK SYSTEMBESKRIVNING MED MONTERINGSANVISNING PRODUKT Listtak är ett svetsbart tätskikt uppbyggt av SBS-modifierad bitumen och en kraftig armering av polyester. Ett skyddande lager av kristallsvart

Läs mer

Trebolit Glaciär 141. Arbetstempertur: Över 10 C

Trebolit Glaciär 141. Arbetstempertur: Över 10 C Trebolit Glaciär 141 SE Monteringsanvisning Med Trebolit Glaciär 141 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller mer). Du klarar

Läs mer

Arbetsanvisning ISOVER Takisolering

Arbetsanvisning ISOVER Takisolering Arbetsanvisning ISOVER Takisolering Materialhantering Pallarna med material förvaras på torrt underlag. Låt plastöverdraget sitta kvar som väderskydd så länge som möjligt. Öppnade pallar ska förvaras under

Läs mer

Mataki Haloten 280. Mataki Haloten 280 används som vattenavledande underlagsduk på träunderlag.

Mataki Haloten 280. Mataki Haloten 280 används som vattenavledande underlagsduk på träunderlag. Mataki Haloten 280 Mataki Haloten 280 används som vattenavledande underlagsduk på träunderlag. SE Monteringsanvisning Användningsområden Underlagsduk för träunderlag (referens JSC. 61 AMA Hus14) Mataki

Läs mer

TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED. KATEPAL SEP 5500 R SVETSBAR 8 m x 1 m. Katepal SEP 5500 R Tillhörande handlingar 2008-12-01 TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED

TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED. KATEPAL SEP 5500 R SVETSBAR 8 m x 1 m. Katepal SEP 5500 R Tillhörande handlingar 2008-12-01 TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED KATEPAL SEP 5500 R SVETSBAR 8 m x 1 m TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED MATERIALSPECIFIKATION 1. SYSTEMBESKRIVNING Fästning av KATEPAL SEP 5500 R (K-PS 170/5500) svetsbar utförs med svetsning samt vid behov med mekanisk

Läs mer

Så här lätt lägger du ditt Glaciärtak själv

Så här lätt lägger du ditt Glaciärtak själv Så här lätt lägger du ditt Glaciärtak själv 9 Trebolit taktäckning Taktäckning steg-för-steg Om ditt tak har god vattenavrinning kan du enkelt och snabbt lägga taket med Trebolit Underlagspapp och Trebolit

Läs mer

Icopal Monteringsanvisning. Icopal Takpapp Monteringsanvisning

Icopal Monteringsanvisning. Icopal Takpapp Monteringsanvisning Icopal Monteringsanvisning Icopal Takpapp Monteringsanvisning 1. Generell vägledning Välj rätt produkt Ju lägre lutning på taket, desto större krav ställs på takmaterial och utförande. Produkt Taklutning

Läs mer

Trebolit Unic ett heltäckande tätskiktssystem

Trebolit Unic ett heltäckande tätskiktssystem Trebolit Unic ett heltäckande tätskiktssystem MONTÖR METOD MATERIAL Ett samspel för trygga, täta och tåliga tak Genom ett samspel mellan tre M material, metod och montör får ditt tak ett tätskikt med överlägsna

Läs mer

SYSTEM PRIMAFLEX Primaflex R, Primaflex M

SYSTEM PRIMAFLEX Primaflex R, Primaflex M A L L M Ä N N A M E T O D A N V I S N I N G A R Allmänt Siplast Tätskiktssystem Primaflex omfattar produkterna Siplast Primaflex R (SITAC nr 0020/05), Siplast Primaflex M (SITAC nr 0621/05). Tätskikt utförda

Läs mer

ICOPAL TAKDUKSSYSTEM Icopal Monolight NXT

ICOPAL TAKDUKSSYSTEM Icopal Monolight NXT A L L M Ä N N A M E T O D A N V I S N I N G A R ICOPAL TAKDUKSSYSTEM Allmänt Icopal Tätskiktssystem Monolight NXT är utformat för nyproduktionsobjekt, men kan även användas till omtäckning under förutsättning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TAKTÄCKNINGAR PÅ YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG 2016. www.tätskiktsgarantier.se

RIKTLINJER FÖR TAKTÄCKNINGAR PÅ YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG 2016. www.tätskiktsgarantier.se RIKTLINJER FÖR TAKTÄCKNINGAR PÅ YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG 2016 www.tätskiktsgarantier.se AB Tätskiktsgarantier i Norden Box 7083 250 07 Helsingborg Tel: 0727-27 70 20 E-post: info@tatskiktsgarantier.se

Läs mer

TAKDUK. Enskiktstäckning för yttertak

TAKDUK. Enskiktstäckning för yttertak TAKDUK Enskiktstäckning för yttertak LOGICROOF V-RP LOGICROOF V-RP ARCTIC LOGICROOF V-RP takmembran är uppbyggd på en polyesterstomme och används i taksystem med mekanisk infästning. Ovansidan är slät

Läs mer

Mataki Haloten Steel. Monteringsanvisning. Mataki Haloten STEEL används som vattenavledande underlagsduk på träunderlag.

Mataki Haloten Steel. Monteringsanvisning. Mataki Haloten STEEL används som vattenavledande underlagsduk på träunderlag. Mataki Haloten Steel Mataki Haloten STEEL används som vattenavledande underlagsduk på träunderlag. SE Monteringsanvisning Avändningsområden Underlagsduk för träunderlag (referens JSC. 61 AMA HUS). Minsta

Läs mer

Takteknik, materialkunskap och myndighetskrav. takprojektering: exponerade och gröna tak

Takteknik, materialkunskap och myndighetskrav. takprojektering: exponerade och gröna tak Takteknik, materialkunskap och myndighetskrav takprojektering: Terrasstak takprojektering: exponerade och gröna tak Montageanvisning: exponerade tätskikt Montageanvisning: Trafikerade ytor Montageanvisning:

Läs mer

RIKTLINJER 2014 FÖR TAKTÄCKNINGAR PÅ YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG

RIKTLINJER 2014 FÖR TAKTÄCKNINGAR PÅ YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG RIKTLINJER 2014 FÖR TAKTÄCKNINGAR PÅ YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG AB Tätskiktsgarantier i Norden Box 7083 250 07 Helsingborg Tel: 0727-27 70 20 E-post: takgaranti@tg-norden.se Hemsida: www.tg-norden.se RIKTLINJER

Läs mer

Metodanvisning Tätskikt

Metodanvisning Tätskikt Metodanvisning Tätskikt Vi erbjuder kunskap och lösningar för utmanande byggprojekt Senast ändrad: 2015-02-01/NA INNEHÅLL LÄTTELEMENT AB s METODANVISNING FÖR ICOPAL MONOLIGHT NXT 2015-02-01 ALLMÄNT 3 MATERIAL

Läs mer

Mataki Elastofol Supreme. - När det krävs något utöver det vanliga

Mataki Elastofol Supreme. - När det krävs något utöver det vanliga Mataki Elastofol Supreme - När det krävs något utöver det vanliga 5 starka skäl att välja Mataki Elastofol Supreme 1. Godkänt för alla underlag inklusive cellplast 2. Sammanfogas med varmluftsautomat,

Läs mer

Kerabit Shingel sid 1 (6) Monteringsanvisning. Användning och lagring. Enkelt att lägga själv. Förberedelser och underlag

Kerabit Shingel sid 1 (6) Monteringsanvisning. Användning och lagring. Enkelt att lägga själv. Förberedelser och underlag Kerabit Shingel SE Monteringsanvisning Användning och lagring Shingel kan monteras på tak med lutning 15 eller brantare. Bäst resultat nås om temperaturen är över +10 C och materialet förvaras i rumstemperatur.

Läs mer

Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3

Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3 Monteringsanvisning Trebolit Glaciär 3 SE Monteringsanvisning Med Trebolit Glaciär 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller

Läs mer

RIKTLINJER. www.tätskiktsgarantier.se FÖR TAKTÄCKNINGAR PÅ YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG

RIKTLINJER. www.tätskiktsgarantier.se FÖR TAKTÄCKNINGAR PÅ YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG RIKTLINJER FÖR TAKTÄCKNINGAR PÅ 2015 YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG www.tätskiktsgarantier.se RIKTLINJER FÖR TÄTSKIKTSGARANTIER INBYGGDA TÄTSKIKT (DOLDA) Ansvarsutfästelse lämnas endast för tätskiktsarbeten

Läs mer

Icopal Monteringsanvisning. Monteringsanvisning Underlagsprodukter

Icopal Monteringsanvisning. Monteringsanvisning Underlagsprodukter Icopal Monteringsanvisning Monteringsanvisning Underlagsprodukter Innehåll Icopal underlagsduk och underlagstäckning - sid. 3 sid. 8 sid. 10 sid. 7 sid. 9 Viktigt att tänka på - sid. 4 Montering - sid.

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SIKAPLAN VGWT 1,2 ALT 1,5 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SIKAPLAN VGWT 1,2 ALT 1,5 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 Sidan 1 (6) FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SIKAPLAN VGWT 1,2 ALT 1,5 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 JSD.2 Glid- och skyddsskikt av filt e d till vattentätt skikt mm Text

Läs mer

Taktäckningar Underlagstäckningar av byggpapp

Taktäckningar Underlagstäckningar av byggpapp 43 JSB.1 Taktäckningar Underlagstäckningar av byggpapp Underlagspapp Se även nya underlagstäckningar av underlagsduk Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar Underhåll Skyddar, bevarar och reparerar Klistra takpapp När du spikar papptäckning på träpanel måste skarvarna klistras ordentligt. Mataki Specialklister är framtaget speciellt för detta. Det är enkelt

Läs mer

RIKTLINJER. www.tätskiktsgarantier.se FÖR TAKTÄCKNINGAR PÅ YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG

RIKTLINJER. www.tätskiktsgarantier.se FÖR TAKTÄCKNINGAR PÅ YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG RIKTLINJER FÖR TAKTÄCKNINGAR PÅ 2015 YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG www.tätskiktsgarantier.se RIKTLINJER FÖR TÄTSKIKTSGARANTIER EXPONERADE TÄTSKIKT (YTTERTAK) Jan 2015 RIKTLINJER FÖR TÄTSKIKTSGARANTIER EXPONERADE

Läs mer

RIKTLINJER 2013 FÖR TAKTÄCKNINGAR PÅ YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG

RIKTLINJER 2013 FÖR TAKTÄCKNINGAR PÅ YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG RIKTLINJER 2013 FÖR TAKTÄCKNINGAR PÅ YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG AB Tätskiktsgarantier i Norden Box 7083 250 07 Helsingborg Tel: 0727-27 70 20 E-post: takgaranti@tg-norden.se Hemsida: www.tg-norden.se RIKTLINJER

Läs mer

Tätskikt. vi att du i stället tar kontakt med en professionell taktäckare.

Tätskikt. vi att du i stället tar kontakt med en professionell taktäckare. Vtätskikt Underlagstäckning Tätskiktet är den del av taket som i dagligt tal ofta kallas för takpapp och vars funktion är att skydda byggnadens tak och underliggande konstruktioner från väder och vind.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak AKVADEN BYGGFOLIE BUTYLTAPE UNIVERSAL FT Innehåll Användningsområde 3 Speciella byggnader 3 Akvaden luft- och ångspärr i flacka tak

Läs mer

Monteringsanvisningar

Monteringsanvisningar Monteringsanvisningar Mataki Haloten P och Tenotak U20 OKTOBER 2002 A Denna monteringsanvisning gäller för både Haloten P och Tenotak U20. Observera att skarvning och klistring för Haloten P görs med Mataki

Läs mer

ALLMÄNT. Självklistrande ytpapp med SBS-elastomerasfalt 8 m x 1 m. s. 1

ALLMÄNT. Självklistrande ytpapp med SBS-elastomerasfalt 8 m x 1 m. s. 1 s. Självklistrande ytpapp med SBS-elastomerasfalt 8 m x m ALLMÄNT Transport och lagring Lagras och transporteras stående. Bör skyddas mot sol och regn vid utomhuslagring. Pallarna får ej staplas. Användningsområde

Läs mer

Så här lätt lägger du Trebolit Shingel

Så här lätt lägger du Trebolit Shingel Så här lätt lägger du Trebolit Shingel SE Användning och lagring Trebolit Shingel kan monteras på tak med lutning 1:4 (14 ) eller brantare. Bäst resultat nås om temperaturen är över +10 C och materialet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TAKTÄCKNINGAR PÅ YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG 2016. www.tätskiktsgarantier.se

RIKTLINJER FÖR TAKTÄCKNINGAR PÅ YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG 2016. www.tätskiktsgarantier.se RIKTLINJER FÖR TAKTÄCKNINGAR PÅ YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG 2016 www.tätskiktsgarantier.se AB Tätskiktsgarantier i Norden Box 7083 250 07 Helsingborg Tel: 0727-27 70 20 E-post: info@tatskiktsgarantier.se

Läs mer

Läggning av Shingel typ K och Plano S

Läggning av Shingel typ K och Plano S Läggning av Shingel typ K och Plano S När underlagstäckningen är klar (se broschyr Icopal underlagstäckning) kan du börja lägga shingeltaket. OBSERVERA! Bilderna illustrerar Shingel typ K, som har lim

Läs mer

5 Plana tak och takterrasser

5 Plana tak och takterrasser 5 Plana tak och takterrasser Nyckel 5.0 System Beta: 5.1 Principskisser på detaljer: Sockelisolering. 5.1.1 Rörelsefog i väggliv. 5.1.2 Rörelsefog i valv. 5.1.3 Brunnsisolering. 5.1.4 System B2B: 5.2 Principskisser

Läs mer

43 JSC. Taktäckningar Underlagsskikt av duk. Underlagstäckning med vattenavskiljande skikt av diffusionstät duk med klisterremsa.

43 JSC. Taktäckningar Underlagsskikt av duk. Underlagstäckning med vattenavskiljande skikt av diffusionstät duk med klisterremsa. 43 JSC Taktäckningar Underlagsskikt av duk Underlagstäckning med vattenavskiljande skikt av diffusionstät duk med klisterremsa Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion

Läs mer

TAKPRODUKTER. TJB Försäljning AB tel: 0512-199 59. e-post: info@tjb.se fax: 0512-196 60. hemsida: www.tjb.se

TAKPRODUKTER. TJB Försäljning AB tel: 0512-199 59. e-post: info@tjb.se fax: 0512-196 60. hemsida: www.tjb.se TAKPRODUKTER TJB Försäljning AB tel: 0512-199 59 e-post: info@tjb.se fax: 0512-196 60 hemsida: www.tjb.se TJB Takfot 15,6 m/kartong 1,2 m/st, svart 150020 39 kr/m Allt i ett, ersätter takfotsplåt, (13

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET

Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET Att välja Polynova underlagstak är ett både klokt och ekonomiskt val. Snabb montering och ett lågt pris gör att vi kan stå för det påståendet. Det har låg vikt

Läs mer

Vindskivsystem. System- och arbetsanvisning

Vindskivsystem. System- och arbetsanvisning Vindskivsystem System- och arbetsanvisning Fönster-/dörröppning Montage av Glasroc GHS 9 Storm Vindskyddsskiva Gipsskivorna skruvas mot träreglarna med skruv typ Gyproc QSTW 32 mm (C4) c/c- avstånd mellan

Läs mer

Renovering. Från gammalt till nytt

Renovering. Från gammalt till nytt Renovering Från gammalt till nytt Renovering av tak Taket är byggnadens viktigaste fasad, den ska hindra fukt i form av regn och snö att skada eller tränga in i byggnaden. Protan har producerat och levererat

Läs mer

Remiss AMA Hus 14 SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

Remiss AMA Hus 14 SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D J JS SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM, PLAN PLÅT, ÖVERLÄGGSPLATTOR E D SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALT, DUK, PLASTFILM E D I HUS Figurer i AMA är principiella och inte

Läs mer

Isola Underlagstäckning Isola Underlagsduk

Isola Underlagstäckning Isola Underlagsduk Isola Underlagstäckning Isola Underlagsduk Asfaltbaserade underlagsprodukter på fasta träunderlag. Torra och sunda hus Isola Underlagstäckning/Underlagsduk Underlagsprodukter med lång hållbarhet Isola

Läs mer

Taktäckning Byte av taktegel och underlagstäckning

Taktäckning Byte av taktegel och underlagstäckning 43 JUE.1 Taktäckning Byte av taktegel och underlagstäckning Byte taktäckning och återvinning av taktegel Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att

Läs mer

4 Gårdsbjälklag och altaner

4 Gårdsbjälklag och altaner 4 Gårdsbjälklag och altaner Nyckel 4.0 System Beta: 4.1 Principskisser på detaljer: Sockelisolering. 4.1.1 Rörelsefog i väggliv. 4.1.2 Rörelsefog i valv. 4.1.3 Brunnsisolering. 4.1.4 System B2B: 4.2 Principskisser

Läs mer

System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall)

System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall) System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall) Säker kallsjälvklistring Inte bara när vädret passar Tätning med kallsjälvklistrande tätskiktsmattor

Läs mer

ISOVER VEMPRO R+ Underlagstak

ISOVER VEMPRO R+ Underlagstak ISOVER VEMPRO R+ Underlagstak Arbetsanvisning Produktbeskrivning ISOVER VEMPRO R+ Underlagstak är luft- och vattentät samt diffusionsöppen. Den består av en tunn polypropenfolie som på båda sidor är förstärkt

Läs mer

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid fastigheter Lufttätning av i alla väder oavsett årstid Minskad energiförbrukning Visste du att svenska hus förlorar en betydande del av sin värme genom luftläckage? Med 3M 0E FAST F kan du snabbt och enkelt

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

SYSTEMFAKTA. Mataki Tätskiktssystem. Innehåll

SYSTEMFAKTA. Mataki Tätskiktssystem. Innehåll FEBRUARI 005 SYSTEMFAKTA Mataki Tätskiktssystem Trema TM.5 Innehåll Produkt............. Projektering.......... Kontroll och säkerhet... 4 Systemanvisningar..... 5 Monteringsanvisningar.. Detaljanvisningar......

Läs mer

UnoTech Plus. den nya generationen taksystem

UnoTech Plus. den nya generationen taksystem UnoTech Plus den nya generationen taksystem Mataki UnoTech Plus ett lätt val Att välja tak handlar inte enbart om att hitta ett ytskikt som förstärker husets utseende. Minst lika viktigt är att välja ett

Läs mer

Policy. Heta Arbete Tak samt riskanalyser för arbetsmiljöplaner

Policy. Heta Arbete Tak samt riskanalyser för arbetsmiljöplaner Policy Heta Arbete Tak samt riskanalyser för arbetsmiljöplaner Icopal Entreprenad AB Policy Heta Arbete Tak samt arbetsmiljöarbete En fastighetsägare har ett omfattande ekonomiskt och juridiskt ansvar

Läs mer

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6.

Förberedelse 3. Tätning av stomme 4. Vi tillhandahåller för utlåning 5. Taksäkerhet 5. Inmätning av stomme 6. Lossning av element 6. Innehåll Förberedelse 3 Tätning av stomme 4 Vi tillhandahåller för utlåning 5 Taksäkerhet 5 Inmätning av stomme 6 Lossning av element 6 Lyft av element 6 Inpassning av element 7 Hopdragning av element

Läs mer

Takteknik, materialkunskap och myndighetskrav. takprojektering: exponerade och gröna tak

Takteknik, materialkunskap och myndighetskrav. takprojektering: exponerade och gröna tak Takteknik, materialkunskap och myndighetskrav takprojektering: Terrasstak takprojektering: exponerade och gröna tak Montageanvisning: exponerade tätskikt Montageanvisning: Trafikerade ytor Montageanvisning:

Läs mer

Takteknik, materialkunskap och myndighetskrav. takprojektering: exponerade och gröna tak

Takteknik, materialkunskap och myndighetskrav. takprojektering: exponerade och gröna tak Takteknik, materialkunskap och myndighetskrav takprojektering: Terrasstak takprojektering: exponerade och gröna tak Montageanvisning: exponerade tätskikt Montageanvisning: Trafikerade ytor Montageanvisning:

Läs mer

UnoTech. ett beprövat och säkert tätskikt för taket

UnoTech. ett beprövat och säkert tätskikt för taket UnoTech ett beprövat och säkert tätskikt för taket Det miljövänliga taket! Lugn, bara låt det regna och blåsa! Med ledord som robust, stabilt och tryggt har Mataki UnoTech genom åren utvecklats till ett

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

Protect. Monzon. Monteringsanvisning

Protect. Monzon. Monteringsanvisning Protect Monzon Monteringsanvisning Monzon Protect Monteringsanvisning Protect bland det senaste inom övertäckning Ett Protect är enkelt att arbeta med och kan användas om och om igen. Det är konstruerat

Läs mer

Halotex. Materialsystem för friskare hus

Halotex. Materialsystem för friskare hus Halotex Materialsystem för friskare hus Andningsaktiva material i kläder har blivit en självklarhet för oss. Nu finns de även för våra hus. Lars Runnevik, civilingenjör och produktutvecklare Täta hus kan

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

Krav på material...3 Tätskikt... Primer... Fästdon... Värmeisolering... Luft- och Ångspärr... Takavvattningsbrunnar och bräddavlopp... Fotplåt...

Krav på material...3 Tätskikt... Primer... Fästdon... Värmeisolering... Luft- och Ångspärr... Takavvattningsbrunnar och bräddavlopp... Fotplåt... STG Regelverk Allmänt ansvarsutfästelse entreprenad...3 Godkända tätskiktssystem...3 Krav på material...3 Tätskikt... Primer... Fästdon... Värmeisolering... Luft- och Ångspärr... Takavvattningsbrunnar

Läs mer

LILLA PAPPTAKSBOKEN. Av: PAPPA TAK AB

LILLA PAPPTAKSBOKEN. Av: PAPPA TAK AB LILLA PAPPTAKSBOKEN Av: PAPPA TAK AB Vad är detta? Lilla papptaksboken är skriven i syfte att kortfattat upplysa och medvetandegöra kring papptak. Fuskare, bedragare och amatörer härjar friskt i takbranschen

Läs mer

Isola ProTop underlagstak

Isola ProTop underlagstak Isola ProTop underlagstak Diffusionsöppet underlagstak med klisterkant Torra och sunda hus Isola ProTop underlagstak Energieffektiv, stark och säker! Isola ProTop är ett diffusionsöppet underlagstak som

Läs mer

Monteringsanvisning FÖRBEREDELSER

Monteringsanvisning FÖRBEREDELSER Monteringsanvisning FÖRBEREDELSER Mät diagonalerna för att kontrollera att taket inte är snett (se fig. 1). Om underlaget är rektangulärt ska diagonalerna och motstående sidor ha samma mått. Mindre avvikelser

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd vindskydd skarvband butylfogmassa rörmanschett plåtbeslag Icopal Windy Base och Windy Prima Icopal produktgrupp Windy är diffusionsöppna vindskydd för användning

Läs mer

För mekaniskt infästa tak utan övertäckning

För mekaniskt infästa tak utan övertäckning För mekaniskt infästa tak utan övertäckning Systembeskrivning Produktinformation Protan SE består av en polyesterarmering som är belagd med mjukgjord PVC på båda sidor. Takduken är kemiskt stabiliserad

Läs mer

Mataki MB 380 kan användas som ett alternativ till vattenavledande underlagspapp på träunderlag eller som genomtrampningssäkert underlagstak.

Mataki MB 380 kan användas som ett alternativ till vattenavledande underlagspapp på träunderlag eller som genomtrampningssäkert underlagstak. Mataki MB 380 Mataki MB 380 kan användas som ett alternativ till vattenavledande underlagspapp på träunderlag eller som genomtrampningssäkert underlagstak. SE Monteringsanvisning Avändningsområden Underlagsduk

Läs mer

Terrasser Vattentäta skikt av asfaltmastix

Terrasser Vattentäta skikt av asfaltmastix 47 JSE.24 Terrasser Vattentäta skikt av asfaltmastix Tätskikt över garage under trädgårdsanläggning Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas

Läs mer

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Byggvägledning Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Englund-Gruppen i Stockholm AB f.d. Golvterminalen Årsta Skolgränd 14 117 43 Stockholm Tel 08-556

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

Förord. Installationsmanual

Förord. Installationsmanual Förord Informationen i den här handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta och skydda byggnader.

Läs mer

Ewa Svensson Skattegårdsvägen 234 162 45 Vällingby

Ewa Svensson Skattegårdsvägen 234 162 45 Vällingby Ewa Svensson Skattegårdsvägen 234 162 45 Vällingby 08-592 518 04 Objekt: Datum: Skattegårdsvägen 234 2007-08-16 162 45 Vällingby Er referens: Ewa Svensson Vår referens: Peter Borneskog Vi tackar för visat

Läs mer

... skyddar värden. Taksystem Protan SE, SE-B, EX, EXG. För nybyggnation och omtäckning av mekaniskt infästa tak utan övertäckning

... skyddar värden. Taksystem Protan SE, SE-B, EX, EXG. För nybyggnation och omtäckning av mekaniskt infästa tak utan övertäckning ... skyddar värden Taksystem Protan SE, SE-B, EX, EXG För nybyggnation och omtäckning av mekaniskt infästa tak utan övertäckning Systembeskrivning Produktinformation Protan SE består av en polyesterarmering

Läs mer

FONDA Universal. Fuktskyddssystem för källaryttervägg HÅLLER FUKTEN UTE

FONDA Universal. Fuktskyddssystem för källaryttervägg HÅLLER FUKTEN UTE FONDA Universal Fuktskyddssystem för källaryttervägg HÅLLER FUKTEN UTE Se om ditt hus Fukt är husets värsta fiende. Särskilt husets källaryttervägg utsätts ständigt för fukt från marken. Att åtgärda väggar

Läs mer

Prefabriceringsmanual

Prefabriceringsmanual 1. Inledning Denna manual beskriver metoder för prefabricering av Elastoseal T EPDM gummiduk till måttanpassade paneler. Informationen fastslår metoder och kravnivåer som ska följas av prefabricerare som

Läs mer

Roth Universal Spånskivesystem

Roth Universal Spånskivesystem Roth Universal Spånskivesystem Helspontade skivor för förläggning flytande eller på reglar GOLVVÄRMESYSTEM Beskrivning Roth Universal Spånskivesystem är utvecklat för användning både på vanligt träbjälklag

Läs mer

Isolering av cellplast under tätskikt

Isolering av cellplast under tätskikt 43 IBG.3 Taktäckning Isolering av cellplast under tätskikt Montering av värmeisolering av cellplast och stenull på plåttak Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är

Läs mer

Monteringsanvisning TREND

Monteringsanvisning TREND Monteringsanvisning TREND FÖRBEREDELSER Innan du sätter igång och monterar ditt Plannjatak är det viktigt att du läser igenom avsnittet Allmänna förberedelser takläggning i broschyren Monteringsanvisning

Läs mer

Produkt. PRODUKTDATA Format 8 1,0 m Tjocklek ca 5 mm Vikt /m² ca 6,5 kg Vikt /rulle ca 52 kg Kvalitetsbeteckning YEP 6500

Produkt. PRODUKTDATA Format 8 1,0 m Tjocklek ca 5 mm Vikt /m² ca 6,5 kg Vikt /rulle ca 52 kg Kvalitetsbeteckning YEP 6500 Produkt Mataki Trema TM.5 är en membranisolering av SBS-modifierad bitumen med kraftig polyesterarmering. Ytan är belagd med sand och undersidan med plast. Mataki Trema membranisolering är avsedd att användas

Läs mer

MONTERINGSANVISNING M-223 1308 INFÄSTNINGAR FÖR PANNTÄCKTA TAK. cwlundberg.se

MONTERINGSANVISNING M-223 1308 INFÄSTNINGAR FÖR PANNTÄCKTA TAK. cwlundberg.se M-223 1308 INFÄSTNINGAR FÖR PANNTÄCKTA TAK Fotplatta för underlagstak Råspont min 17 mm/ plywood min 12 mm. Träskruvarna fördelas jämnt över fotplattan. Använd skruvsats art. 410017P Läktfäste för förenklade

Läs mer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning/användning Gyptone BIG är ett akustikundertak av gips som har stora designmässiga fördelar eftersom det inte förekommer några synliga skarvar. Gyptone

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Diffusionsöppna underlagstak

MONTERINGSANVISNING. Diffusionsöppna underlagstak MONTERINGSANVISNING Diffusionsöppna underlagstak enklaste vägen till nytt tak 2. innehåll generella Förberedelser 2 Grundförutsättningar 2 Transport och lagring 2 Säkerhet 2 Byggdetaljer 3 Byggdetaljer

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAK- STOMME Detta är en generell monteringsanvisning för sadeltakstomme. Vissa punkter kommer inte utföras beroende på om

Läs mer

Montering av Isover Plastfolie

Montering av Isover Plastfolie Arbetsanvisningar Montering av Isover Plastfolie Isover Plastfolie är en åldringsbeständig, transparent polyetenfolie som fungerar som luft- och ångspärr. För att undvika skador på plastfolien kan det

Läs mer

Icopal Inbyggda tätskikt. Inbyggda tätskikt Säkra system för tuffa påfrestningar

Icopal Inbyggda tätskikt. Inbyggda tätskikt Säkra system för tuffa påfrestningar Icopal Inbyggda tätskikt Inbyggda tätskikt Säkra system för tuffa påfrestningar 1 Tätskikt som ska byggas in ska du ställa mycket hög Membrane 5 under nylagt sedumtak på Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Läs mer