TABELLBILAGA. Geografi och befolkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TABELLBILAGA. Geografi och befolkning"

Transkript

1 TABELLBILAGA Geografi och befolkning I ÖKS-regionen ingår nedanstående amter/fylken/län. Dessa utgör också NUTS-3 områden enligt EUs nomenklatur. Statistiken i denna tabellbilaga omfattar bara dessa områden, angränsande amter/fylken/län som ingår som sk 20-procentområden ingår således inte i de statistiska sammanställningarna. Kattegatt-Skagerack () Danmark Nordjyllands Amt, Viborg Amt, Århus Amt, Norge: Akershus fylke, Aust-Agder fylke, Buskerud fylke, Oslo fylke, Telemark fylke, Vest-Agder fylke, Vestfold fylke, Østfold fylke Sverige; Hallands län och Västra Götalands län Danmark: København og Frederiksberg, Københavns Amt, FrederiksborgAmt, Roskilde Amt, Storstrøms Amt, Vestsjællands Amt, Bornholms Amt, Sverige: Skåne län TABELL 1 Areal och befolkningstäthet Total area (km 2 ) Folkmängd Invånare/km 2 Norway ,3 Denmark ,9 Sweden ,5 ÖKS , , ,5 NO , ,6 SE , ,6 SE ,9 1

2 TABELL 2 Folkmängd och andel i förvärvsaktiv ålder Folkmängd År 2005 Förändring Norge ,2% Danmark ,4% Sverige ,4% ÖSK ,2% ,6% ,6% NO ,1% ,2% SE ,6% ,3% SE ,2% Befolkning i förvärvsarbetande 66,0% 66,8% 64,0% 66,1% 65,9% 66,4% 66,9% 66,7% 63,9% 67,6% 64,0% TABELL 3 Flyttningar mellan länder och delområden inom ÖKS Norge till Sverige Sverige till Norge Norge till Västra Götaland Västra Götaland till Norge Östfold till Sverige Sverige till Östfold Danmark till Sverige Från Sverige till Danmark till SE SE till Danmark till Norge Norge till Danmark

3 TABELL 4 Utbildning Andelen med högre utbildning i befolkningen år, 2005 Andel högutbildade Index år (+NO+SE=100) +NO+SE 22,6 100 Norge 27,5 121 Danmark 22,3 98 Sverige 20,3 90 ÖSK 24, , ,0 106 Kattegatt-Skagerack 21,7 96 Kattegatt-Skagerack NO 31,1 138 Kattegatt-Skagerack SE 19, ,2 111 SE 21,2 94 Källa: Danmarks statistik, Statistiska Sentralbyrån i Norge, SCB i Sverige TABELL 5 Registerade studenter på universitet och högskolor i sregionen efter medborgarskap och ålder (20-44år) Svenska studenter Danska studenter vid universitet i vid universitet i Skåne Källa: Örestat TABELL 6 Ekonomisk utveckling Bruttoregionprodukt (BRP) per capita, rangordning inom EU25 BRP per capita Ranking jämfört med NUTS 2 i EU-25* Förändring av ranking NUTS (EU25=100) jämfört med 2002 ÖKS NO SE SE * Totalt finns det 254 NUTS 2 regioner i EU 25 Källa: Eurostat NUTS - Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques - är EU:s regionindelning för statistikredovisning. Källa: EUROSTAT 3

4 TABELL 7A OCH 7B Näringslivsstruktur Branschstruktur 2005 i ÖKS (%) ÖKS NO SE SE +SE+NO Jord,skog,fiske,utvinning 3,2 2,2 2,4 1,8 1,8 4,3 1,8 1,6 2,4 Tillverkningsindustri 15,1 14,0 15,3 12,2 10,6 16,7 20,4 10,2 17,1 El,gas,värme,vatten 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6 Byggindustri 6,2 6,2 6,3 6,0 6,6 6,4 5,7 6,1 6,0 Handel,hotell,restaurang 16,7 17,8 18,1 17,4 20,2 17,7 15,8 17,9 16,2 Transport,kommunikation 6,3 6,5 6,4 6,7 7,2 5,5 6,0 6,9 6,1 Finans,företagstjänster 13,7 14,7 13,7 16,3 15,6 12,2 12,2 17,7 13,0 Offentlig service 32,7 32,3 32,1 32,6 32,5 31,6 31,8 32,4 33,0 Övrigt 5,6 5,7 5,2 6,4 5,0 5,2 5,5 6,7 5,8 Branschstruktur 2005 i ÖKS, avvikelse från branschstrukturen i +SE+NO, antal procentenheter +SE+NO ÖKS NO SE TABELL 8 SE Jord,skog,fiske,utvinning 3,2-0,2 0,1-0,5-0,6 1,9-0,6-0,8 0,0 Tillverkningsindustri 15,1-3,0-1,8-4,9-6,5-0,4 3,3-6,9 0,0 El,gas,värme,vatten 0,6 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1 0,1 0,0 0,0 Byggindustri 6,2 0,2 0,3 0,1 0,7 0,4-0,2 0,1 0,0 Handel,hotell,restaurang 16,7 1,7 2,0 1,2 4,0 1,5-0,3 1,7 0,0 Transport,kommunikation 6,3 0,4 0,3 0,6 1,1-0,5 0,0 0,9 0,0 Finans,företagstjänster 13,7 1,7 0,7 3,3 2,6-0,8-0,8 4,7 0,0 Offentlig service 32,7-0,7-0,9-0,4-0,5-1,4-1,2-0,6 0,0 Övrigt 5,6-0,1-0,6 0,6-0,8-0,6-0,3 0,9 0,0 > +1 < -1 > +3 < -3 Andel sysselsatta i högteknologiska/medelhögteknologiska bransher 2003 i hög/medelhög högteknologisk tjänsteoch varuproduktion i hög/medelhög högteknologisk tillverkningsindustri i kunskapsintensiva högteknologiska tjänstebranscher INDEX INDEX INDEX (EU25=100) Andel (EU25=100) Andel (EU25=100) Andel EU , , ,2 Norge 86 8,4 69 4, ,8 Danmark ,6 93 6, ,5 Sverige , , ,8 Oslo og Akershus ,2 39 2, ,6 Agder og Rogaland 92 9, ,6 77 2,4 SE , , ,6 98 9,5 68 4, ,0 SE , , ,3 Övriga 96 9, ,7 86 2, ,8 78 5, ,8 +NO+SE ,7 94 6, ,5 Källa: Eurostat, Ørestat, Statistisk sentralbyrå i Norge, SCB 4

5 TABELL 9 Placering efter vilka brancher som ökat mest i sysselsättning i perioden Utvecklingen i 22 branscher, exkl. försvar, skola, vård och omsorg Skåne SE NO Hotell & Restaurang Foreninger, kultur & renovation Källa: Danmarks statistik, Statistisk Sentralbyrå i Norge, SCB TABELL 10 Utländska medborgares kommersiella övernattningar procentuellt efter hemland år 2005 Ursprungsland NO SE SE Norge 42,7 28,2 11,8 6,4 Danmark 16,0 9,0 14,5 Sverige 13,3 25,5 19,6 Tyskland 17,0 9,6 11,7 11,6 19,7 Storbritannien 10,3 3,9 9,4 11,4 9,0 USA 5,4 1,5 5,5 8,8 4,9 Holland 8,4 3,9 3,2 3,5 3,3 Italien 2,7 1,0 2,2 3,5 3,6 Finland 1,2 2,6 2,6 3,2 Frankrike 3,5 2,7 Spanien 2,3 3,3 Ryssland 4,3 Övriga länder 20,9 10,7 25,7 23,9 31,1 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Källa: Danmarks statistik, Statistiska Sentralbyrån i Norge, SCB i Sverige TABELL 11 Företag och företagande Antal nystartade företag Index 115 SE SE 87 NO 119 Danmark 100 Sverige 100 Norge 100 Källa: Danmarks statistik, Statistiska Sentralbyrån, Norge, Statistiska Centralbyrån, Sverige 5

6 TABELL 12 Skandinaviska/nordiska huvudkontor (antal) Livsmedel & Konsument- Datorer & dagligvaror Läkemedel Transport elektronik tillbehör Bilar Totalt Stockholm varav Köpenhamn ,5 18,5 varav Skåne 4 1 2,5 7,5 Göteborg Oslo Antal undersökta företag Andel med skandinaviskt 92% 23% 100% 56% 44% 61% 64% Fotnot: Det halva huvudkontoret i Sverige och Danmark beror på att DaimlerChrysler har sitt skandinaviska huvudkontor i Köpenhamn-Malmö Källa: Forbes 2000 och Øresundsinstituttet TABELL 13 Andel sysselsatta i små företag (1-49 anställda) 2004 Danmark SE NO SE 45,6 48,9 45,5 47,1 TABELL 14 Innovationer och FoU Företagens FoU investeringar som andel bruttoregionprodukten (BRP) 2001 FoU-investeringar som andel av BRP 2001 FoU/BRP Länder/regioner (+NO+SE =100) euro +NO+SE 100 2,0 Norge 41 0,8 Danmark 81 1,6 Sverige 159 3,2 ÖKS 131 2, , ,8 Kattegatt-Skagerack 71 1,4 Kattegatt-Skagerack NO 70 1,4 Kattegatt-Skagerack SE 280 5, ,6 SE 156 3,2 Källa: Danmarks statistik, Statistisk sentralbyrån i Norge, SCB 6

7 TABELL 15 Andel av befolkningen (25-64 år) med teknisk/naturvetenskaplig längre utbildning Antal med teknisk/ Befolkningen naturvetenskaplig längre utbildning år Andel% +NO+SE ,4 Norge ,3 Danmark ,9 Sverige ,8 ÖSK , , ,8 7

8 Sysselsättningsutveckling TABELL 16A 16B 16C 16D 16E 16F Sysselsättningsutveckling i ÖKS / Totalt +SE+N O ÖKS NO SE SE Jord,skog,fiske,utvinning Tillverkningsindustri El,gas,värme,vatten Byggindustri Handel,hotell,restaurang Transport,kommunikation Finans,företagstjänster Offentlig service Övrigt Totalt Män +SE+N O ÖKS NO SE SE Jord,skog,fiske,utvinning Tillverkningsindustri El,gas,värme,vatten Byggindustri Handel,hotell,restaurang Transport,kommunikation Finans,företagstjänster Offentlig service Övrigt Totalt Kvinnor +SE+N O ÖKS NO SE SE Jord,skog,fiske,utvinning Tillverkningsindustri El,gas,värme,vatten Byggindustri Handel,hotell,restaurang Transport,kommunikation Finans,företagstjänster Offentlig service Övrigt Totalt I 2003 forekommer der et brud i statistikken der særskilt betyder at antallet af beskæftigede personer faldt med i Danmark totalt i forhold til hvis den hidtidige metode var blevet anvendt. 8

9 Sysselsättningsutveckling i ÖKS / (procent) Totalt +SE+N O ÖKS NO SE SE Jord,skog,fiske,utvinning -5,7-8,0-6,6-10,7-1,4-12,6-0,5-13,8-5,1 Tillverkningsindustri -9,0-9,3-8,2-11,4-11,2-12,6-2,8-13,9-7,4 El,gas,värme,vatten -1,3-4,0-9,3 4,9-28,6 1,1 12,9 5,2 4,2 Byggindustri 1,5 1,7 3,7-1,4 3,8-1,4 8,5-3,6 4,6 Handel,hotell,restaurang 4,3 1,3 2,7-0,9 1,7-1,3 8,4-3,7 7,4 Transport,kommunikation -0,2-5,1-4,5-6,0-8,2-2,7 0,7-7,2-2,3 Finans,företagstjänster 2,0 3,5 3,5 3,5-1,9 10,9 7,9 2,5 6,9 Offentlig service 2,0 4,9 5,7 3,8 5,6 1,6 9,2 2,3 7,6 Övrigt 3,1 3,4 3,8 2,8 6,5 6,5-1,2 2,0 5,3 Totalt 2,1 0,5 1,2-0,5 0,1-1,5 4,9-2,0 3,3 Män +SE+N O ÖKS NO SE SE Jord,skog,fiske,utvinning -3,9-6,2-4,9-8,8 0,1-11,9 4,9-13,1-0,7 Tillverkningsindustri -7,9-8,9-7,7-11,3-11,0-11,5-2,6-14,6-6,6 El,gas,värme,vatten -1,9-5,8-9,5 0,4-28,0 0,2 12,8 1,5-2,3 Byggindustri 2,9 2,5 4,8-1,0 5,6-0,7 8,9-3,3 5,0 Handel,hotell,restaurang 5,2 0,8 2,3-1,5 1,6-1,8 7,6-4,3 7,6 Transport,kommunikation 0,2-2,5-1,3-4,2-4,5-1,1 4,0-6,2 1,7 Finans,företagstjänster 4,1 6,2 6,5 5,9 1,6 15,2 9,2 4,8 9,8 Offentlig service 0,2 4,0 5,5 2,0 3,0 2,1 13,7 0,9 5,3 Övrigt -0,8 1,3 1,0 1,7 6,0 6,6-8,4 3,2-3,1 Totalt 1,5-0,3 0,6-1,6-0,6-1,8 4,4-3,0 2,2 Kvinnor +SE+N O ÖKS NO SE SE Jord,skog,fiske,utvinning -12,2-14,0-12,5-16,8-5,2-15,4-18,8-16,1-18,1 Tillverkningsindustri -11,6-10,4-9,6-11,6-11,7-15,1-3,5-12,7-9,5 El,gas,värme,vatten -0,5 2,6-8,4 20,3-31,0 4,6 13,2 17,7 26,9 Byggindustri -6,7-7,1-8,4-5,3-15,0-7,9 3,5-7,3 0,7 Handel,hotell,restaurang 3,3 1,9 3,2-0,2 1,8-0,8 9,2-2,8 7,1 Transport,kommunikation -0,5-11,3-12,0-10,4-16,4-7,0-7,2-9,8-12,4 Finans,företagstjänster -0,8-0,2-0,5 0,3-6,8 5,7 6,1-0,4 2,9 Offentlig service 3,4 5,3 5,7 4,5 6,8 1,4 7,9 2,9 8,3 Övrigt 6,4 5,3 6,3 4,0 7,0 6,4 5,4 0,7 13,1 Totalt 2,8 1,4 1,8 0,7 0,9-1,0 5,5-0,8 4,6 I 2003 forekommer der et brud i statistikken der særskilt betyder at antallet af beskæftigede personer faldt med i Danmark totalt i forhold til hvis den hidtidige metode var blevet anvendt. 9

10 TABELL 17 TABELL 18 TABELL 19A OCH 19B Sysselsättningsgrad och arbetslöshet Sysselsatte 16+ år differens procent +SE+NO ,9 ÖKS , , ,5 NO , ,5 SE , ,0 SE ,3 I 2003 forekommer der et brud i statistikken der særskilt betyder at antallet af beskæftigede personer faldt med i Danmark totalt i forhold til hvis den hidtidige metode var blevet anvendt. Index 2000= SE+NO ÖKS NO SE SE Andel förvärvsarbetande i åldrarna 25+ år 2004, NUTS 2-nivå Män Kvinnor EU25 68,3 49,8 EU15 68,1 49,4 Norge 76,1 67,9 Danmark 71,9 59,9 Sverige 69,4 60,1 Sydsverige 76,3 68,7 Västsverige 79,2 74,3 Oslo og Akershus 78,7 69,7 Agder og Rogaland 76,8 68,2 Källa: EUROSTAT Förvärvsintesitet och arbetslöshet 2005 (20-64 år) i Sverige efter födelseland Förvärvsintesitet Relativ arbetslöshet Inrikes födda Utrikes födda Totalt Inrikes födda Utrikes födda Totalt Män och kvinnor 80,8 63,9 78,1 4,7 11,0 5,6 Män 83,0 67,8 80,7 4,9 11,6 5,8 Kvinnor 78,4 60,3 75,5 4,5 10,4 5,3 Källa: SCB, AKU 10

11 Arbetslöshet i åldrarna 25+ år 2003, NUTS 3-nivå, Norge NUTS 2-nivå Totalt Män Kvinnor EU25 8,0 7,2 8,9 EU15 7,2 6,4 8,1 Danmark 5,1 4,5 5,8 Sverige 5,2 5,5 4,9 Norge 3,1 3,4 2,7 København og Frederiksberg Kommuner 5,9 5,9 5,9 Københavns amt 4,2 4,0 4,4 Frederiksborg amt 3,6 3,3 3,9 Roskilde amt 3,7 3,3 4,1 Vestsjællands amt 5,2 4,4 6,2 Storstrøms amt 5,1 4,6 5,8 Bornholms amt : : : Skåne län 6,2 7,0 5,4 Århus amt 5,7 5,0 6,5 Viborg amt 3,8 : 4,7 Nordjyllands amt 6,9 6,0 8,0 Hallands län 4,3 4,3 4,3 Västra Götalands län 5,0 5,2 4,8 Oslo og Akershus 3,6 3,9 3,2 Agder og Rogaland 3,5 3,8 : Källa: EUROSTAT TABELL 20 Gränsregional pendling Arbetspendling över riksgräns 2001 och 2004 Sverige till Norge Norge till Sverige Sverige till Kask NO Norge till Kask SE Norge till SE Sverige till Danmark Danmark till Sverige Sverige till Danmark till SE Sverige till Kask Danmark till Kask SE Danmark till Norge Norge till Danmark Källa: Nordisk pendlingskarta, Nordiska Ministerrådet/SCB År 2001 År

12 Infrastruktur och kommunikationer TABELL 21A 21B OCH 21C OCH 21D Färjetrafiken inom ÖKS-området 2005 Hantering av containers över kaj (TEU) 2005 Utrikes och inrikes godstransport med fartyg 2005 Andel i procent av Milj ton +NO+SE +NO+SE Norge Danmark Sverige ÖKS Kattegatt-Skagerack 28 6 Kattegatt-Skagerack NO 45 9 Kattegatt-Skagerack SE SE 28 6 Källa: Danmarks statistik, Statistiska Sentralbyrån i Norge, SIKA i Sverige 12

13 Personresor över Personer i miljoner Fordonstrafik över Svinesundsbron Årsyngnstrafik (ÅDT) Alla fordon därav lastbilstrafik *) År antal procent , , , , , ,7 *) Lastbil avser fordon med axelavstånd över 3,3 m Källa: Vägverket Konsult Trafik Helsingör-Helsingborg Köpenhamn-Malmö Källa: ShipPax och sbron TABELL 22 Sammanvägd tillgänglighet med bil, tåg och flyg, index i förhållande till EU 27 Passagerare på fäjor och på sbron 2005 Från.- till Tur Operatör Total Bornholm - Ystad Rönne-Ystad Bornholmstrafikken Bornholm - Ystad Total Danmark - Sverige Göteborg-Frederikshavn Stena Line Helsingborg-Helsingör HH-Ferries Scandlines Sundsbusserne Varberg-Grenå Stena Line Copenhagen-Malmö sbron med bil ed sbron med tåg Danmark - Sverige Total Danmark- Sverige - Norge Copenhagen-Helsingborg-Oslo DFDS Seaways Danmark- Sverige - Norge Total Danmark - Norge Bergen/Egersund-Hanstholm Fjordline Egersund-Hanstholm Fjordline Kristiansand-Hirtshals Color Line Larvik/Moss-Frederikshavn Color Line Oslo-Frederikshavn Stena Line Oslo-Hirtshals Color Line Larvik-Hirtshals Color Line Bergen-Stavanger-Hirtshals Color Line Danmark - Norge Total Norge-Sverige Kristiansand-Gothenburg DFDS Seaways Sandefjord-Strömstad Color Line Norge-Sverige Total Källa: ShipPax, sbron och Skånetrafiken 13

14 TABELL 23 Telekommunikationer och nätverk Andel hushåll med bredband efter ortstyp 2004 (%) Företags nyttjande av Internet och websidor 2002 (%) Totalt storstäder övrig stadsbygd landsbygd Företag som använder Internet Företag med egen websida EU Danmark Belgien Sverige Holland Österrike Finland Storbritannien Spanien Tyskland Portugal Frankrike , Luxemburg Italien Norge Källa: ESPON project Telecomunication Services and Networks TABELL 24A OCH 24B Återstående medellivslängd vid födelsen 2003 Återstående medellivslängd vid födelsen 2003 index Genomsnitt för EU15 = 100 Kvinnor Män Kvinnor Män Folkhälsa EU 15 81,6 75,8 EU ,0 100,0 Spanien 83,7 77,2 Norge 100,4 101,6 Italien 82,9 76,9 Danmark 97,4 98,8 Frankrike 82,9 75,8 Sverige 101,0 102,8 Sverige 82,4 77,9 NO 100,1 101,2 Norge 81,9 77,0 96,5 98,3 Österrike 81,8 76,0 SE 101,3 103,0 Finland 81,8 75,1 96,5 98,3 Cypern 81,4 77,0 SE 101,1 102,8 Tyskland 81,3 75,5 Källa: EUROSTAT och Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå i Norge, SCB Belgien 81,3 75,4 Holland 80,8 76,1 Storbritannien 80,7 76,2 Grekland 80,7 75,4 Irland 80,7 74,9 Portugal 80,5 74,0 Danmark 79,5 74,9 Ungern 76,7 68,4 Källa: EUROSTAT 14

15 TABELL 25A OCH 24B Miljö och risker Greenhouse gases, national emmissions in CO2 equivalents Index 1990= Denmark Norway Sweden Källa: Nordisk statistisk årsbok Emission of acidifying substancies , index 1990=100 Total of SO2, NOx and NH3 Denmark Norway Sweden Källa: Nordisk statistisk årsbok

Ö R E S U N D S R E G I O N E N

Ö R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Svensk version ÖRESUNDSREGIONEN INVÅNARNA I ÖRESUNDSREGIONEN Öresundsregionen är hem för 3,8 miljoner invånare och under de närmaste 20 åren beräknas befolkningen växa med ytterligare

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år.

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. 8 Ti l l v ä x t Ti l l v ä x t antal nystartade företag 1990 2005 Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. Källa: ITPS nystartade företag efter näringsgren 2005 Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Bättre utveckling i euroländerna

Bättre utveckling i euroländerna Bättre utveckling i euroländerna I denna skrift presenteras fakta rörande BNP, tillväxt, handel och sysselsättning för Sverige och övriga utanförländer jämfört med euroländerna. Den gängse bilden av att

Läs mer

Stockholm 2012-06-07 Boende i landsbygder: Nordiskt lärande och inspiration Jörgen Lithander

Stockholm 2012-06-07 Boende i landsbygder: Nordiskt lärande och inspiration Jörgen Lithander Stockholm 2012-06-07 Boende i landsbygder: Nordiskt lärande och inspiration Jörgen Lithander Tillväxtanalys Stabsmyndighet till regeringen. Primär målgrupp Regeringskansliet där Näringsdepartementet är

Läs mer

Kommentarer vårproposition 2013 Magdalena Andersson. 15 april 2013

Kommentarer vårproposition 2013 Magdalena Andersson. 15 april 2013 Kommentarer vårproposition 2013 Magdalena Andersson 15 april 2013 Sammanfattning Sverige har utvecklats sämre än jämförbara länder Arbetslösheten är högre Sysselsättningsutvecklingen jämförbar med övriga

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Befolkning efter ålder och kön

Befolkning efter ålder och kön 12 Befolkning efter ålder och kön Annika Klintefelt Ålderspyramid 2002 samt prognos 2012 Åldersstrukturen i Sverige är ett resultat av framförallt växlingar i antalet födda. Spåren av ett ovanligt högt

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2017

Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region I rapporten

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund Folkmängd i Skellefteå - efter utländsk bakgrund Beskrivning av statistiken - Bild 1 Födelseland Födelseland anger det land där personen är född. Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Enkätundersökning SOU 2003:16

Enkätundersökning SOU 2003:16 Bilaga 3 Tabeller Denna tabellbilaga innehåller den statistik som presenteras i kapitel 1 och 6. I bilagan finns både statistik från enkätundersökningen och statistik som tagits fram av Statistiska centralbyrån

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Inkomstskillnader, rikedom och fattigdom: är de nordiska länderna fortfarande en distinkt familj?

Inkomstskillnader, rikedom och fattigdom: är de nordiska länderna fortfarande en distinkt familj? Inkomstskillnader, rikedom och fattigdom: är de nordiska länderna fortfarande en distinkt familj? Johan Fritzell, CHESS, Stockholms universitet och Institutet för Framtidsstudier, johan.fritzell@chess.su.se

Läs mer

New figures for Sweden

New figures for Sweden New figures for Sweden FKG 2013-10-10 Anders Rune New figures for Sweden Bokslut 2012 Aktuellt om konjunkturen Strukturella förändringar Konkurrensförutsättningarna i Sverige Utsikter i Sverige och internationellt

Läs mer

Vad är svensk integrationspolitik? Henrik Emilsson

Vad är svensk integrationspolitik? Henrik Emilsson Vad är svensk integrationspolitik? Henrik Emilsson Disposition Migrationen till Sverige Svensk integrationspolitik Internationell jämförelse Dagens integrationsutmaning In och utvandring från Sverige 1851-2015

Läs mer

Arbetskraftsrörelser mellan Sverige och Norge under 2001

Arbetskraftsrörelser mellan Sverige och Norge under 2001 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Arbetskraftsrörelser Arbetskraftsrörelser mellan Sverige och Norge under 2001 Gunnar Hedin 6 Bakgrund Sedan mer än femtio år har det funnits ambitioner inom det nordiska

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 3 3 33 33 33 33 33 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige! Passagerarrederierna har en central roll i den svenska rese- och

Läs mer

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 867588 7,8%

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 3 33 33 33 33 33 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 73555 6,8%

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 33 33 33 33 33 3 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 123161 5,7% 66188 5646391

Läs mer

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 1. Av vilken anledning är du i XXX? Åretruntboende Sommarboende Semesterboende

Läs mer

KUNSKAP OCH INNOVATION FORSKNING OCH UTVECKLING

KUNSKAP OCH INNOVATION FORSKNING OCH UTVECKLING 28 FORSKNING OCH UTVECKLING Innovationsprocessens första fas består ofta av forskning och utveckling (FoU). Där uppstår den kunskapsbas som ligger till grund för högteknologiska och högkvalitativa produkter,

Läs mer

Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet 6 6. Det livslånga lärandet Totalt deltagande i lärande Livslångt lärande är ett vitt begrepp som sträcker sig från vaggan till graven. Enligt EU täcker det livslånga lärandet in

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna

Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna i diagram och tabeller Rapport 2003:21 Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna i diagram och tabeller Statistikenheten 2003-10-30 Referens Marianne

Läs mer

Särreglering och exkludering i svensk sociallagstiftning: En lägesöversikt. Julia Boguslaw, SOFI, Stockholms universitet, 2012-01-19

Särreglering och exkludering i svensk sociallagstiftning: En lägesöversikt. Julia Boguslaw, SOFI, Stockholms universitet, 2012-01-19 Särreglering och exkludering i svensk sociallagstiftning: En lägesöversikt. Julia Boguslaw, SOFI, Stockholms universitet, 2012-01-19 Inledning Kartlägger hur sociallagstiftningen förändrats med avseende

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2009

Utländska dotterbolag i Finland 2009 Företag 2010 Utländska dotterbolag i Finland Omsättningen för utländska dotterbolag i Finland sjönk år Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda omsättningen för utländska dotterbolag i Finland ungefär

Läs mer

Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin?

Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin? EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JUNI 2015 Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin? Den ekonomiska kris som drabbat Europa sedan 2008 har fått konsekvenser för både tillväxten

Läs mer

Mot EU:s lägsta arbetslöshet

Mot EU:s lägsta arbetslöshet Mot EU:s lägsta arbetslöshet Reformer för fler jobb Högre arbetslöshet än andra jämförbara länder Arbetslöshet i EU15, 15-74 år 26,9 24,7 14,4 12,5 11,7 10,2 8,6 8,5 8,0 7,0 6,5 6,3 6,1 5,0 4,9 Källa:

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Jan. C-län Uppsala

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Jan. C-län Uppsala 1 R-C-län Uppsala län C-län Uppsala Uppsala 9 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 - +/-% +/- 214 Stockholms

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 27-21 Befolkningens åldersfördelning 21 3 32 3 347 34 342 34 337 33 332 33 27 29 211 213 2 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

Rutiner och system kring det finansiella arbetet med EU-projekt 16 november 2004. Yvonne Wernebjer Kommunalförbundet BOSAM

Rutiner och system kring det finansiella arbetet med EU-projekt 16 november 2004. Yvonne Wernebjer Kommunalförbundet BOSAM Rutiner och system kring det finansiella arbetet med EU-projekt 16 november 2004 Yvonne Wernebjer Kommunalförbundet BOSAM The project is co-financed by ERDF through the InterregIIIB North Sea Region programme

Läs mer

Utrikes födda anställda. i landsting och regioner 2005

Utrikes födda anställda. i landsting och regioner 2005 Utrikes födda anställda i landsting och regioner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 211 Utrikeshandel med tjänster 2 Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. - Nelson Mandela

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. - Nelson Mandela Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. - Nelson Mandela Internationellt Förskola För- och grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning AcadeMedia Är man störst har man

Läs mer

Produktivitetsutveckling, investeringar och välstånd Göran Grahn

Produktivitetsutveckling, investeringar och välstånd Göran Grahn Produktivitetsutveckling, investeringar och välstånd Göran Grahn 1 BNP-tillväxt i Sverige och Euroområdet Årlig procentuell förändring 2 Produktivitet i Sverige & Euroområdet Årlig procentuell förändring

Läs mer

Business Region Göteborg

Business Region Göteborg Business Region Göteborg Stabil tillväxt för viktiga marknader * Genomsnitt för de fem senaste prognoserna i Konjunkturinstitutets sammanställning från EU, Swedbank, Riksbanken, Riksgäldskontoret och Sveriges

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt särskild

Läs mer

VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN

VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN VÄRMLANDSSTRATEGIN VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN REMISSVAR OMVÄRLDEN PÅVERKAR INGEN OCH ALLA ÄGER VÄRMLAND EN PARAPLYSTRATEGI FÖR VÄRMLAND 4 8 33 VÄRMLAND ETT SKÖNARE LIV VÄRMLANDS STYRKOR Välkomnande och

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Uppsala kommun Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/-

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 2014-09-24 hemsida: www.irm-media.se, e-post: info@irm-media.se, Tel +46 8 663 04 90, Adress: Brahegatan 9 IV tr. 114 37 Stockholm Dagens

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2003-04-05

Högskoleverket. Delprov DTK 2003-04-05 Högskoleverket Delprov DTK 2003-04-05 2 OMFLYTTNINGEN I SVERIGE 1950 1960 1 Länsvis nettomigration till Storstockholm 1950 1960. Hundratal nettoflyttare 1. 1) nettoflyttare = antalet inflyttare minus utflyttare

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 1 SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1989-23 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år 8 % 75 7 Finland EU-15 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 2.1.23/FFC /TL Källa: OECD Economic Outlook December 22 2 SYSSELSÄTTNINGSGRAD

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Dec

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012 Inkvarteringsstatistik december 2012 Gästnätter län, december 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 736 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 580 237 290 144 168 173

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Gästnätter län, oktober 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 332 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 796 500 0 279 223 244 387

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Iris Åkerberg, statistiker Inkvartering 2003:13 Tel. 25496 20.1.2004 Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Övernattningarna minskade under året Hotellstatistiken för hela 2003 är klar. Totala antalet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Arbetskraftens rörlighet i det

Arbetskraftens rörlighet i det Arbetskraftens rörlighet i det utvidgade EU Eskil Wadensjö Jonas Eriksson Kommentatorer: Thord Pettersson & Peter Springfeldt en från de nya EU-länderna utvärdering och prognostisering Jonas Eriksson En

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Gästnätter län, augusti 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 500 3 000 2 500 3 160 2 740 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 791

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Dator, jämlikhet och könsroller

Dator, jämlikhet och könsroller Dator, jämlikhet och könsroller Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen Nummer 66 Löne- och välfärdsenheten, LO Sven Nelander och Ingela Goding Sammanfattning Resultaten visar att såväl tillgången till

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Västsverige. Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2005

Västsverige. Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2005 Västsverige Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2005 Index 4 Karta 6 Västsvenska Turistrådet 7 Västra Götalandsregionen 8 Definitioner av turism 9 Gästnätter 1 1 Jämförande tal 12

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 8 % SYSSELSÄTTNINGSGRAD 198-25 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år 75 7 Finland EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 1.12.24/TL Källa: Europeiska kommissionen 1 SYSSELSÄTTNINGSGRAD

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012 Inkvarteringsstatistik april 2012 Gästnätter län, april 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 000 2 026 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 464 659 456 340 222 29 55

Läs mer

Lönar det sig att gå före?

Lönar det sig att gå före? MILJÖEKONOMI 10 Mars 2011 Lönar det sig att gå före? Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 10 mars 2011 Innehåll Svensk miljö- och klimatpolitik Kostnader av att gå före Potentiella vinster av att gå före KI:s analys

Läs mer

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011 Europeiskt ungdomsindex Johan Kreicbergs November 2011 Innehåll 1 Innehåll Inledning... 2 Så utfördes undersökningen...3 Ingående variabler...3 Arbetslöshet... 4 Företagande...5 Chefsbefattningar... 6

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

TURISTSTATISTIK 2004

TURISTSTATISTIK 2004 Västsverige Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2004 GBG - 1 Index 4 Karta 6 Västsvenska Turistrådet 7 Västra Götalandsregionen 8 Definitioner av turism 9 Gästnätter 11 Jämförande

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 198 26 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år 8 % Finland 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 2.5.25/TL Källa: Europeiska kommissionen 1 ARBETSLÖSHETSGRAD

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt Arbetsgivargrupp 2016-09-22 Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Disposition Utgångsläget för teknikindustrin i Sverige Arbetskraftskostnader

Läs mer

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:7 14.8.2015 Konsumentprisindex Juli 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer