TABELLBILAGA. Geografi och befolkning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TABELLBILAGA. Geografi och befolkning"

Transkript

1 TABELLBILAGA Geografi och befolkning I ÖKS-regionen ingår nedanstående amter/fylken/län. Dessa utgör också NUTS-3 områden enligt EUs nomenklatur. Statistiken i denna tabellbilaga omfattar bara dessa områden, angränsande amter/fylken/län som ingår som sk 20-procentområden ingår således inte i de statistiska sammanställningarna. Kattegatt-Skagerack () Danmark Nordjyllands Amt, Viborg Amt, Århus Amt, Norge: Akershus fylke, Aust-Agder fylke, Buskerud fylke, Oslo fylke, Telemark fylke, Vest-Agder fylke, Vestfold fylke, Østfold fylke Sverige; Hallands län och Västra Götalands län Danmark: København og Frederiksberg, Københavns Amt, FrederiksborgAmt, Roskilde Amt, Storstrøms Amt, Vestsjællands Amt, Bornholms Amt, Sverige: Skåne län TABELL 1 Areal och befolkningstäthet Total area (km 2 ) Folkmängd Invånare/km 2 Norway ,3 Denmark ,9 Sweden ,5 ÖKS , , ,5 NO , ,6 SE , ,6 SE ,9 1

2 TABELL 2 Folkmängd och andel i förvärvsaktiv ålder Folkmängd År 2005 Förändring Norge ,2% Danmark ,4% Sverige ,4% ÖSK ,2% ,6% ,6% NO ,1% ,2% SE ,6% ,3% SE ,2% Befolkning i förvärvsarbetande 66,0% 66,8% 64,0% 66,1% 65,9% 66,4% 66,9% 66,7% 63,9% 67,6% 64,0% TABELL 3 Flyttningar mellan länder och delområden inom ÖKS Norge till Sverige Sverige till Norge Norge till Västra Götaland Västra Götaland till Norge Östfold till Sverige Sverige till Östfold Danmark till Sverige Från Sverige till Danmark till SE SE till Danmark till Norge Norge till Danmark

3 TABELL 4 Utbildning Andelen med högre utbildning i befolkningen år, 2005 Andel högutbildade Index år (+NO+SE=100) +NO+SE 22,6 100 Norge 27,5 121 Danmark 22,3 98 Sverige 20,3 90 ÖSK 24, , ,0 106 Kattegatt-Skagerack 21,7 96 Kattegatt-Skagerack NO 31,1 138 Kattegatt-Skagerack SE 19, ,2 111 SE 21,2 94 Källa: Danmarks statistik, Statistiska Sentralbyrån i Norge, SCB i Sverige TABELL 5 Registerade studenter på universitet och högskolor i sregionen efter medborgarskap och ålder (20-44år) Svenska studenter Danska studenter vid universitet i vid universitet i Skåne Källa: Örestat TABELL 6 Ekonomisk utveckling Bruttoregionprodukt (BRP) per capita, rangordning inom EU25 BRP per capita Ranking jämfört med NUTS 2 i EU-25* Förändring av ranking NUTS (EU25=100) jämfört med 2002 ÖKS NO SE SE * Totalt finns det 254 NUTS 2 regioner i EU 25 Källa: Eurostat NUTS - Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques - är EU:s regionindelning för statistikredovisning. Källa: EUROSTAT 3

4 TABELL 7A OCH 7B Näringslivsstruktur Branschstruktur 2005 i ÖKS (%) ÖKS NO SE SE +SE+NO Jord,skog,fiske,utvinning 3,2 2,2 2,4 1,8 1,8 4,3 1,8 1,6 2,4 Tillverkningsindustri 15,1 14,0 15,3 12,2 10,6 16,7 20,4 10,2 17,1 El,gas,värme,vatten 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6 Byggindustri 6,2 6,2 6,3 6,0 6,6 6,4 5,7 6,1 6,0 Handel,hotell,restaurang 16,7 17,8 18,1 17,4 20,2 17,7 15,8 17,9 16,2 Transport,kommunikation 6,3 6,5 6,4 6,7 7,2 5,5 6,0 6,9 6,1 Finans,företagstjänster 13,7 14,7 13,7 16,3 15,6 12,2 12,2 17,7 13,0 Offentlig service 32,7 32,3 32,1 32,6 32,5 31,6 31,8 32,4 33,0 Övrigt 5,6 5,7 5,2 6,4 5,0 5,2 5,5 6,7 5,8 Branschstruktur 2005 i ÖKS, avvikelse från branschstrukturen i +SE+NO, antal procentenheter +SE+NO ÖKS NO SE TABELL 8 SE Jord,skog,fiske,utvinning 3,2-0,2 0,1-0,5-0,6 1,9-0,6-0,8 0,0 Tillverkningsindustri 15,1-3,0-1,8-4,9-6,5-0,4 3,3-6,9 0,0 El,gas,värme,vatten 0,6 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1 0,1 0,0 0,0 Byggindustri 6,2 0,2 0,3 0,1 0,7 0,4-0,2 0,1 0,0 Handel,hotell,restaurang 16,7 1,7 2,0 1,2 4,0 1,5-0,3 1,7 0,0 Transport,kommunikation 6,3 0,4 0,3 0,6 1,1-0,5 0,0 0,9 0,0 Finans,företagstjänster 13,7 1,7 0,7 3,3 2,6-0,8-0,8 4,7 0,0 Offentlig service 32,7-0,7-0,9-0,4-0,5-1,4-1,2-0,6 0,0 Övrigt 5,6-0,1-0,6 0,6-0,8-0,6-0,3 0,9 0,0 > +1 < -1 > +3 < -3 Andel sysselsatta i högteknologiska/medelhögteknologiska bransher 2003 i hög/medelhög högteknologisk tjänsteoch varuproduktion i hög/medelhög högteknologisk tillverkningsindustri i kunskapsintensiva högteknologiska tjänstebranscher INDEX INDEX INDEX (EU25=100) Andel (EU25=100) Andel (EU25=100) Andel EU , , ,2 Norge 86 8,4 69 4, ,8 Danmark ,6 93 6, ,5 Sverige , , ,8 Oslo og Akershus ,2 39 2, ,6 Agder og Rogaland 92 9, ,6 77 2,4 SE , , ,6 98 9,5 68 4, ,0 SE , , ,3 Övriga 96 9, ,7 86 2, ,8 78 5, ,8 +NO+SE ,7 94 6, ,5 Källa: Eurostat, Ørestat, Statistisk sentralbyrå i Norge, SCB 4

5 TABELL 9 Placering efter vilka brancher som ökat mest i sysselsättning i perioden Utvecklingen i 22 branscher, exkl. försvar, skola, vård och omsorg Skåne SE NO Hotell & Restaurang Foreninger, kultur & renovation Källa: Danmarks statistik, Statistisk Sentralbyrå i Norge, SCB TABELL 10 Utländska medborgares kommersiella övernattningar procentuellt efter hemland år 2005 Ursprungsland NO SE SE Norge 42,7 28,2 11,8 6,4 Danmark 16,0 9,0 14,5 Sverige 13,3 25,5 19,6 Tyskland 17,0 9,6 11,7 11,6 19,7 Storbritannien 10,3 3,9 9,4 11,4 9,0 USA 5,4 1,5 5,5 8,8 4,9 Holland 8,4 3,9 3,2 3,5 3,3 Italien 2,7 1,0 2,2 3,5 3,6 Finland 1,2 2,6 2,6 3,2 Frankrike 3,5 2,7 Spanien 2,3 3,3 Ryssland 4,3 Övriga länder 20,9 10,7 25,7 23,9 31,1 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Källa: Danmarks statistik, Statistiska Sentralbyrån i Norge, SCB i Sverige TABELL 11 Företag och företagande Antal nystartade företag Index 115 SE SE 87 NO 119 Danmark 100 Sverige 100 Norge 100 Källa: Danmarks statistik, Statistiska Sentralbyrån, Norge, Statistiska Centralbyrån, Sverige 5

6 TABELL 12 Skandinaviska/nordiska huvudkontor (antal) Livsmedel & Konsument- Datorer & dagligvaror Läkemedel Transport elektronik tillbehör Bilar Totalt Stockholm varav Köpenhamn ,5 18,5 varav Skåne 4 1 2,5 7,5 Göteborg Oslo Antal undersökta företag Andel med skandinaviskt 92% 23% 100% 56% 44% 61% 64% Fotnot: Det halva huvudkontoret i Sverige och Danmark beror på att DaimlerChrysler har sitt skandinaviska huvudkontor i Köpenhamn-Malmö Källa: Forbes 2000 och Øresundsinstituttet TABELL 13 Andel sysselsatta i små företag (1-49 anställda) 2004 Danmark SE NO SE 45,6 48,9 45,5 47,1 TABELL 14 Innovationer och FoU Företagens FoU investeringar som andel bruttoregionprodukten (BRP) 2001 FoU-investeringar som andel av BRP 2001 FoU/BRP Länder/regioner (+NO+SE =100) euro +NO+SE 100 2,0 Norge 41 0,8 Danmark 81 1,6 Sverige 159 3,2 ÖKS 131 2, , ,8 Kattegatt-Skagerack 71 1,4 Kattegatt-Skagerack NO 70 1,4 Kattegatt-Skagerack SE 280 5, ,6 SE 156 3,2 Källa: Danmarks statistik, Statistisk sentralbyrån i Norge, SCB 6

7 TABELL 15 Andel av befolkningen (25-64 år) med teknisk/naturvetenskaplig längre utbildning Antal med teknisk/ Befolkningen naturvetenskaplig längre utbildning år Andel% +NO+SE ,4 Norge ,3 Danmark ,9 Sverige ,8 ÖSK , , ,8 7

8 Sysselsättningsutveckling TABELL 16A 16B 16C 16D 16E 16F Sysselsättningsutveckling i ÖKS / Totalt +SE+N O ÖKS NO SE SE Jord,skog,fiske,utvinning Tillverkningsindustri El,gas,värme,vatten Byggindustri Handel,hotell,restaurang Transport,kommunikation Finans,företagstjänster Offentlig service Övrigt Totalt Män +SE+N O ÖKS NO SE SE Jord,skog,fiske,utvinning Tillverkningsindustri El,gas,värme,vatten Byggindustri Handel,hotell,restaurang Transport,kommunikation Finans,företagstjänster Offentlig service Övrigt Totalt Kvinnor +SE+N O ÖKS NO SE SE Jord,skog,fiske,utvinning Tillverkningsindustri El,gas,värme,vatten Byggindustri Handel,hotell,restaurang Transport,kommunikation Finans,företagstjänster Offentlig service Övrigt Totalt I 2003 forekommer der et brud i statistikken der særskilt betyder at antallet af beskæftigede personer faldt med i Danmark totalt i forhold til hvis den hidtidige metode var blevet anvendt. 8

9 Sysselsättningsutveckling i ÖKS / (procent) Totalt +SE+N O ÖKS NO SE SE Jord,skog,fiske,utvinning -5,7-8,0-6,6-10,7-1,4-12,6-0,5-13,8-5,1 Tillverkningsindustri -9,0-9,3-8,2-11,4-11,2-12,6-2,8-13,9-7,4 El,gas,värme,vatten -1,3-4,0-9,3 4,9-28,6 1,1 12,9 5,2 4,2 Byggindustri 1,5 1,7 3,7-1,4 3,8-1,4 8,5-3,6 4,6 Handel,hotell,restaurang 4,3 1,3 2,7-0,9 1,7-1,3 8,4-3,7 7,4 Transport,kommunikation -0,2-5,1-4,5-6,0-8,2-2,7 0,7-7,2-2,3 Finans,företagstjänster 2,0 3,5 3,5 3,5-1,9 10,9 7,9 2,5 6,9 Offentlig service 2,0 4,9 5,7 3,8 5,6 1,6 9,2 2,3 7,6 Övrigt 3,1 3,4 3,8 2,8 6,5 6,5-1,2 2,0 5,3 Totalt 2,1 0,5 1,2-0,5 0,1-1,5 4,9-2,0 3,3 Män +SE+N O ÖKS NO SE SE Jord,skog,fiske,utvinning -3,9-6,2-4,9-8,8 0,1-11,9 4,9-13,1-0,7 Tillverkningsindustri -7,9-8,9-7,7-11,3-11,0-11,5-2,6-14,6-6,6 El,gas,värme,vatten -1,9-5,8-9,5 0,4-28,0 0,2 12,8 1,5-2,3 Byggindustri 2,9 2,5 4,8-1,0 5,6-0,7 8,9-3,3 5,0 Handel,hotell,restaurang 5,2 0,8 2,3-1,5 1,6-1,8 7,6-4,3 7,6 Transport,kommunikation 0,2-2,5-1,3-4,2-4,5-1,1 4,0-6,2 1,7 Finans,företagstjänster 4,1 6,2 6,5 5,9 1,6 15,2 9,2 4,8 9,8 Offentlig service 0,2 4,0 5,5 2,0 3,0 2,1 13,7 0,9 5,3 Övrigt -0,8 1,3 1,0 1,7 6,0 6,6-8,4 3,2-3,1 Totalt 1,5-0,3 0,6-1,6-0,6-1,8 4,4-3,0 2,2 Kvinnor +SE+N O ÖKS NO SE SE Jord,skog,fiske,utvinning -12,2-14,0-12,5-16,8-5,2-15,4-18,8-16,1-18,1 Tillverkningsindustri -11,6-10,4-9,6-11,6-11,7-15,1-3,5-12,7-9,5 El,gas,värme,vatten -0,5 2,6-8,4 20,3-31,0 4,6 13,2 17,7 26,9 Byggindustri -6,7-7,1-8,4-5,3-15,0-7,9 3,5-7,3 0,7 Handel,hotell,restaurang 3,3 1,9 3,2-0,2 1,8-0,8 9,2-2,8 7,1 Transport,kommunikation -0,5-11,3-12,0-10,4-16,4-7,0-7,2-9,8-12,4 Finans,företagstjänster -0,8-0,2-0,5 0,3-6,8 5,7 6,1-0,4 2,9 Offentlig service 3,4 5,3 5,7 4,5 6,8 1,4 7,9 2,9 8,3 Övrigt 6,4 5,3 6,3 4,0 7,0 6,4 5,4 0,7 13,1 Totalt 2,8 1,4 1,8 0,7 0,9-1,0 5,5-0,8 4,6 I 2003 forekommer der et brud i statistikken der særskilt betyder at antallet af beskæftigede personer faldt med i Danmark totalt i forhold til hvis den hidtidige metode var blevet anvendt. 9

10 TABELL 17 TABELL 18 TABELL 19A OCH 19B Sysselsättningsgrad och arbetslöshet Sysselsatte 16+ år differens procent +SE+NO ,9 ÖKS , , ,5 NO , ,5 SE , ,0 SE ,3 I 2003 forekommer der et brud i statistikken der særskilt betyder at antallet af beskæftigede personer faldt med i Danmark totalt i forhold til hvis den hidtidige metode var blevet anvendt. Index 2000= SE+NO ÖKS NO SE SE Andel förvärvsarbetande i åldrarna 25+ år 2004, NUTS 2-nivå Män Kvinnor EU25 68,3 49,8 EU15 68,1 49,4 Norge 76,1 67,9 Danmark 71,9 59,9 Sverige 69,4 60,1 Sydsverige 76,3 68,7 Västsverige 79,2 74,3 Oslo og Akershus 78,7 69,7 Agder og Rogaland 76,8 68,2 Källa: EUROSTAT Förvärvsintesitet och arbetslöshet 2005 (20-64 år) i Sverige efter födelseland Förvärvsintesitet Relativ arbetslöshet Inrikes födda Utrikes födda Totalt Inrikes födda Utrikes födda Totalt Män och kvinnor 80,8 63,9 78,1 4,7 11,0 5,6 Män 83,0 67,8 80,7 4,9 11,6 5,8 Kvinnor 78,4 60,3 75,5 4,5 10,4 5,3 Källa: SCB, AKU 10

11 Arbetslöshet i åldrarna 25+ år 2003, NUTS 3-nivå, Norge NUTS 2-nivå Totalt Män Kvinnor EU25 8,0 7,2 8,9 EU15 7,2 6,4 8,1 Danmark 5,1 4,5 5,8 Sverige 5,2 5,5 4,9 Norge 3,1 3,4 2,7 København og Frederiksberg Kommuner 5,9 5,9 5,9 Københavns amt 4,2 4,0 4,4 Frederiksborg amt 3,6 3,3 3,9 Roskilde amt 3,7 3,3 4,1 Vestsjællands amt 5,2 4,4 6,2 Storstrøms amt 5,1 4,6 5,8 Bornholms amt : : : Skåne län 6,2 7,0 5,4 Århus amt 5,7 5,0 6,5 Viborg amt 3,8 : 4,7 Nordjyllands amt 6,9 6,0 8,0 Hallands län 4,3 4,3 4,3 Västra Götalands län 5,0 5,2 4,8 Oslo og Akershus 3,6 3,9 3,2 Agder og Rogaland 3,5 3,8 : Källa: EUROSTAT TABELL 20 Gränsregional pendling Arbetspendling över riksgräns 2001 och 2004 Sverige till Norge Norge till Sverige Sverige till Kask NO Norge till Kask SE Norge till SE Sverige till Danmark Danmark till Sverige Sverige till Danmark till SE Sverige till Kask Danmark till Kask SE Danmark till Norge Norge till Danmark Källa: Nordisk pendlingskarta, Nordiska Ministerrådet/SCB År 2001 År

12 Infrastruktur och kommunikationer TABELL 21A 21B OCH 21C OCH 21D Färjetrafiken inom ÖKS-området 2005 Hantering av containers över kaj (TEU) 2005 Utrikes och inrikes godstransport med fartyg 2005 Andel i procent av Milj ton +NO+SE +NO+SE Norge Danmark Sverige ÖKS Kattegatt-Skagerack 28 6 Kattegatt-Skagerack NO 45 9 Kattegatt-Skagerack SE SE 28 6 Källa: Danmarks statistik, Statistiska Sentralbyrån i Norge, SIKA i Sverige 12

13 Personresor över Personer i miljoner Fordonstrafik över Svinesundsbron Årsyngnstrafik (ÅDT) Alla fordon därav lastbilstrafik *) År antal procent , , , , , ,7 *) Lastbil avser fordon med axelavstånd över 3,3 m Källa: Vägverket Konsult Trafik Helsingör-Helsingborg Köpenhamn-Malmö Källa: ShipPax och sbron TABELL 22 Sammanvägd tillgänglighet med bil, tåg och flyg, index i förhållande till EU 27 Passagerare på fäjor och på sbron 2005 Från.- till Tur Operatör Total Bornholm - Ystad Rönne-Ystad Bornholmstrafikken Bornholm - Ystad Total Danmark - Sverige Göteborg-Frederikshavn Stena Line Helsingborg-Helsingör HH-Ferries Scandlines Sundsbusserne Varberg-Grenå Stena Line Copenhagen-Malmö sbron med bil ed sbron med tåg Danmark - Sverige Total Danmark- Sverige - Norge Copenhagen-Helsingborg-Oslo DFDS Seaways Danmark- Sverige - Norge Total Danmark - Norge Bergen/Egersund-Hanstholm Fjordline Egersund-Hanstholm Fjordline Kristiansand-Hirtshals Color Line Larvik/Moss-Frederikshavn Color Line Oslo-Frederikshavn Stena Line Oslo-Hirtshals Color Line Larvik-Hirtshals Color Line Bergen-Stavanger-Hirtshals Color Line Danmark - Norge Total Norge-Sverige Kristiansand-Gothenburg DFDS Seaways Sandefjord-Strömstad Color Line Norge-Sverige Total Källa: ShipPax, sbron och Skånetrafiken 13

14 TABELL 23 Telekommunikationer och nätverk Andel hushåll med bredband efter ortstyp 2004 (%) Företags nyttjande av Internet och websidor 2002 (%) Totalt storstäder övrig stadsbygd landsbygd Företag som använder Internet Företag med egen websida EU Danmark Belgien Sverige Holland Österrike Finland Storbritannien Spanien Tyskland Portugal Frankrike , Luxemburg Italien Norge Källa: ESPON project Telecomunication Services and Networks TABELL 24A OCH 24B Återstående medellivslängd vid födelsen 2003 Återstående medellivslängd vid födelsen 2003 index Genomsnitt för EU15 = 100 Kvinnor Män Kvinnor Män Folkhälsa EU 15 81,6 75,8 EU ,0 100,0 Spanien 83,7 77,2 Norge 100,4 101,6 Italien 82,9 76,9 Danmark 97,4 98,8 Frankrike 82,9 75,8 Sverige 101,0 102,8 Sverige 82,4 77,9 NO 100,1 101,2 Norge 81,9 77,0 96,5 98,3 Österrike 81,8 76,0 SE 101,3 103,0 Finland 81,8 75,1 96,5 98,3 Cypern 81,4 77,0 SE 101,1 102,8 Tyskland 81,3 75,5 Källa: EUROSTAT och Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå i Norge, SCB Belgien 81,3 75,4 Holland 80,8 76,1 Storbritannien 80,7 76,2 Grekland 80,7 75,4 Irland 80,7 74,9 Portugal 80,5 74,0 Danmark 79,5 74,9 Ungern 76,7 68,4 Källa: EUROSTAT 14

15 TABELL 25A OCH 24B Miljö och risker Greenhouse gases, national emmissions in CO2 equivalents Index 1990= Denmark Norway Sweden Källa: Nordisk statistisk årsbok Emission of acidifying substancies , index 1990=100 Total of SO2, NOx and NH3 Denmark Norway Sweden Källa: Nordisk statistisk årsbok

Ö R E S U N D S R E G I O N E N

Ö R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Svensk version ÖRESUNDSREGIONEN INVÅNARNA I ÖRESUNDSREGIONEN Öresundsregionen är hem för 3,8 miljoner invånare och under de närmaste 20 åren beräknas befolkningen växa med ytterligare

Läs mer

Stockholm 2012-06-07 Boende i landsbygder: Nordiskt lärande och inspiration Jörgen Lithander

Stockholm 2012-06-07 Boende i landsbygder: Nordiskt lärande och inspiration Jörgen Lithander Stockholm 2012-06-07 Boende i landsbygder: Nordiskt lärande och inspiration Jörgen Lithander Tillväxtanalys Stabsmyndighet till regeringen. Primär målgrupp Regeringskansliet där Näringsdepartementet är

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Befolkning efter ålder och kön

Befolkning efter ålder och kön 12 Befolkning efter ålder och kön Annika Klintefelt Ålderspyramid 2002 samt prognos 2012 Åldersstrukturen i Sverige är ett resultat av framförallt växlingar i antalet födda. Spåren av ett ovanligt högt

Läs mer

KUNSKAP OCH INNOVATION FORSKNING OCH UTVECKLING

KUNSKAP OCH INNOVATION FORSKNING OCH UTVECKLING 28 FORSKNING OCH UTVECKLING Innovationsprocessens första fas består ofta av forskning och utveckling (FoU). Där uppstår den kunskapsbas som ligger till grund för högteknologiska och högkvalitativa produkter,

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin?

Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin? EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JUNI 2015 Hur förhåller sig Skåne till målen i Europa 2020-strategin? Den ekonomiska kris som drabbat Europa sedan 2008 har fått konsekvenser för både tillväxten

Läs mer

Rutiner och system kring det finansiella arbetet med EU-projekt 16 november 2004. Yvonne Wernebjer Kommunalförbundet BOSAM

Rutiner och system kring det finansiella arbetet med EU-projekt 16 november 2004. Yvonne Wernebjer Kommunalförbundet BOSAM Rutiner och system kring det finansiella arbetet med EU-projekt 16 november 2004 Yvonne Wernebjer Kommunalförbundet BOSAM The project is co-financed by ERDF through the InterregIIIB North Sea Region programme

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

Vilka är likheterna och skillnaderna mellan de nordiska EU-ekonomierna?

Vilka är likheterna och skillnaderna mellan de nordiska EU-ekonomierna? Vilka är likheterna och skillnaderna mellan de nordiska EU-ekonomierna? Erkki Liikanen Åland 27.6.27 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Penningpolitik De nordiska EU-länderna har olika penningpolitik

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 VÅRA UTMANINGAR Hög arbetsbelastning och för mycket administration Framtida kompetensförsörjning

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Hur står sig Västra Götaland mot målen i Europa 2020

Hur står sig Västra Götaland mot målen i Europa 2020 Fakta & Analys 2012:3 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Hur står sig mot målen i Europa 2020 Sommaren 2010 lanserade -kommissionen en ny strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa

Läs mer

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar 5-- Syfte Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete Finns det samband mellan exponering för arbetslöshet och senare sjukfrånvaro, förtidspension, död och arbetslöshet, bland infödda

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Ekonomiska analyser Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Sedan 2004 har hälso- och sjukvårdens andel av BNP ökat med 0,5 procentenheter medan socialtjänstens andel ökat med 0,2 procentenheter.

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Sveriges innovationskraft 22 maj 2013 Håkan Ekengren Statssekreterare Global Competitiveness Report 2012-2013 Sverige i världen Global Global Entrepreneurship and Development

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2 Maria Österlund Europaresan Mattecirkeln Statistik 2 namn: Ida och hennes föräldrar planerar en bilsemester i Europa, Oskar vill veta hur långt det är mellan några olika städer. Han tittar i den här avståndstabellen:

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2264 InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. Äventyr, valfrihet, bekvämlighet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2013

Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

TEMA UTBILDNING RAPPORT 2013:2. Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter

TEMA UTBILDNING RAPPORT 2013:2. Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter TEMA UTBILDNING RAPPORT 23:2 Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter Producent Producer SCB, enheten för utbildning och arbete Statistics Sweden, Education and jobs SE-7 89 Örebro +46

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09 Högskoleverket Delprov DTK 2005-04-09 2 ALKOHOLFÖRSÄLJNING Folkmängden i de redovisade länderna 1995. Miljoner invånare. Land Invånare (miljoner) Liter 100-procentig alkohol/inv. Försäljningen av alkoholhaltiga

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

OKTOBER 2015. Konkurrenskraft för välstånd och jobb

OKTOBER 2015. Konkurrenskraft för välstånd och jobb OKTOBER 2015 Konkurrenskraft för välstånd och jobb Redaktör: Edel Karlsson Håål Författare: Jimmy Boumediene, Bo Ekegren, Susanne Spector Förord Denna skrift beskriver kortfattat några utgångspunkter och

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer