TABELLBILAGA. Geografi och befolkning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TABELLBILAGA. Geografi och befolkning"

Transkript

1 TABELLBILAGA Geografi och befolkning I ÖKS-regionen ingår nedanstående amter/fylken/län. Dessa utgör också NUTS-3 områden enligt EUs nomenklatur. Statistiken i denna tabellbilaga omfattar bara dessa områden, angränsande amter/fylken/län som ingår som sk 20-procentområden ingår således inte i de statistiska sammanställningarna. Kattegatt-Skagerack () Danmark Nordjyllands Amt, Viborg Amt, Århus Amt, Norge: Akershus fylke, Aust-Agder fylke, Buskerud fylke, Oslo fylke, Telemark fylke, Vest-Agder fylke, Vestfold fylke, Østfold fylke Sverige; Hallands län och Västra Götalands län Danmark: København og Frederiksberg, Københavns Amt, FrederiksborgAmt, Roskilde Amt, Storstrøms Amt, Vestsjællands Amt, Bornholms Amt, Sverige: Skåne län TABELL 1 Areal och befolkningstäthet Total area (km 2 ) Folkmängd Invånare/km 2 Norway ,3 Denmark ,9 Sweden ,5 ÖKS , , ,5 NO , ,6 SE , ,6 SE ,9 1

2 TABELL 2 Folkmängd och andel i förvärvsaktiv ålder Folkmängd År 2005 Förändring Norge ,2% Danmark ,4% Sverige ,4% ÖSK ,2% ,6% ,6% NO ,1% ,2% SE ,6% ,3% SE ,2% Befolkning i förvärvsarbetande 66,0% 66,8% 64,0% 66,1% 65,9% 66,4% 66,9% 66,7% 63,9% 67,6% 64,0% TABELL 3 Flyttningar mellan länder och delområden inom ÖKS Norge till Sverige Sverige till Norge Norge till Västra Götaland Västra Götaland till Norge Östfold till Sverige Sverige till Östfold Danmark till Sverige Från Sverige till Danmark till SE SE till Danmark till Norge Norge till Danmark

3 TABELL 4 Utbildning Andelen med högre utbildning i befolkningen år, 2005 Andel högutbildade Index år (+NO+SE=100) +NO+SE 22,6 100 Norge 27,5 121 Danmark 22,3 98 Sverige 20,3 90 ÖSK 24, , ,0 106 Kattegatt-Skagerack 21,7 96 Kattegatt-Skagerack NO 31,1 138 Kattegatt-Skagerack SE 19, ,2 111 SE 21,2 94 Källa: Danmarks statistik, Statistiska Sentralbyrån i Norge, SCB i Sverige TABELL 5 Registerade studenter på universitet och högskolor i sregionen efter medborgarskap och ålder (20-44år) Svenska studenter Danska studenter vid universitet i vid universitet i Skåne Källa: Örestat TABELL 6 Ekonomisk utveckling Bruttoregionprodukt (BRP) per capita, rangordning inom EU25 BRP per capita Ranking jämfört med NUTS 2 i EU-25* Förändring av ranking NUTS (EU25=100) jämfört med 2002 ÖKS NO SE SE * Totalt finns det 254 NUTS 2 regioner i EU 25 Källa: Eurostat NUTS - Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques - är EU:s regionindelning för statistikredovisning. Källa: EUROSTAT 3

4 TABELL 7A OCH 7B Näringslivsstruktur Branschstruktur 2005 i ÖKS (%) ÖKS NO SE SE +SE+NO Jord,skog,fiske,utvinning 3,2 2,2 2,4 1,8 1,8 4,3 1,8 1,6 2,4 Tillverkningsindustri 15,1 14,0 15,3 12,2 10,6 16,7 20,4 10,2 17,1 El,gas,värme,vatten 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6 Byggindustri 6,2 6,2 6,3 6,0 6,6 6,4 5,7 6,1 6,0 Handel,hotell,restaurang 16,7 17,8 18,1 17,4 20,2 17,7 15,8 17,9 16,2 Transport,kommunikation 6,3 6,5 6,4 6,7 7,2 5,5 6,0 6,9 6,1 Finans,företagstjänster 13,7 14,7 13,7 16,3 15,6 12,2 12,2 17,7 13,0 Offentlig service 32,7 32,3 32,1 32,6 32,5 31,6 31,8 32,4 33,0 Övrigt 5,6 5,7 5,2 6,4 5,0 5,2 5,5 6,7 5,8 Branschstruktur 2005 i ÖKS, avvikelse från branschstrukturen i +SE+NO, antal procentenheter +SE+NO ÖKS NO SE TABELL 8 SE Jord,skog,fiske,utvinning 3,2-0,2 0,1-0,5-0,6 1,9-0,6-0,8 0,0 Tillverkningsindustri 15,1-3,0-1,8-4,9-6,5-0,4 3,3-6,9 0,0 El,gas,värme,vatten 0,6 0,0 0,0 0,0-0,1-0,1 0,1 0,0 0,0 Byggindustri 6,2 0,2 0,3 0,1 0,7 0,4-0,2 0,1 0,0 Handel,hotell,restaurang 16,7 1,7 2,0 1,2 4,0 1,5-0,3 1,7 0,0 Transport,kommunikation 6,3 0,4 0,3 0,6 1,1-0,5 0,0 0,9 0,0 Finans,företagstjänster 13,7 1,7 0,7 3,3 2,6-0,8-0,8 4,7 0,0 Offentlig service 32,7-0,7-0,9-0,4-0,5-1,4-1,2-0,6 0,0 Övrigt 5,6-0,1-0,6 0,6-0,8-0,6-0,3 0,9 0,0 > +1 < -1 > +3 < -3 Andel sysselsatta i högteknologiska/medelhögteknologiska bransher 2003 i hög/medelhög högteknologisk tjänsteoch varuproduktion i hög/medelhög högteknologisk tillverkningsindustri i kunskapsintensiva högteknologiska tjänstebranscher INDEX INDEX INDEX (EU25=100) Andel (EU25=100) Andel (EU25=100) Andel EU , , ,2 Norge 86 8,4 69 4, ,8 Danmark ,6 93 6, ,5 Sverige , , ,8 Oslo og Akershus ,2 39 2, ,6 Agder og Rogaland 92 9, ,6 77 2,4 SE , , ,6 98 9,5 68 4, ,0 SE , , ,3 Övriga 96 9, ,7 86 2, ,8 78 5, ,8 +NO+SE ,7 94 6, ,5 Källa: Eurostat, Ørestat, Statistisk sentralbyrå i Norge, SCB 4

5 TABELL 9 Placering efter vilka brancher som ökat mest i sysselsättning i perioden Utvecklingen i 22 branscher, exkl. försvar, skola, vård och omsorg Skåne SE NO Hotell & Restaurang Foreninger, kultur & renovation Källa: Danmarks statistik, Statistisk Sentralbyrå i Norge, SCB TABELL 10 Utländska medborgares kommersiella övernattningar procentuellt efter hemland år 2005 Ursprungsland NO SE SE Norge 42,7 28,2 11,8 6,4 Danmark 16,0 9,0 14,5 Sverige 13,3 25,5 19,6 Tyskland 17,0 9,6 11,7 11,6 19,7 Storbritannien 10,3 3,9 9,4 11,4 9,0 USA 5,4 1,5 5,5 8,8 4,9 Holland 8,4 3,9 3,2 3,5 3,3 Italien 2,7 1,0 2,2 3,5 3,6 Finland 1,2 2,6 2,6 3,2 Frankrike 3,5 2,7 Spanien 2,3 3,3 Ryssland 4,3 Övriga länder 20,9 10,7 25,7 23,9 31,1 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Källa: Danmarks statistik, Statistiska Sentralbyrån i Norge, SCB i Sverige TABELL 11 Företag och företagande Antal nystartade företag Index 115 SE SE 87 NO 119 Danmark 100 Sverige 100 Norge 100 Källa: Danmarks statistik, Statistiska Sentralbyrån, Norge, Statistiska Centralbyrån, Sverige 5

6 TABELL 12 Skandinaviska/nordiska huvudkontor (antal) Livsmedel & Konsument- Datorer & dagligvaror Läkemedel Transport elektronik tillbehör Bilar Totalt Stockholm varav Köpenhamn ,5 18,5 varav Skåne 4 1 2,5 7,5 Göteborg Oslo Antal undersökta företag Andel med skandinaviskt 92% 23% 100% 56% 44% 61% 64% Fotnot: Det halva huvudkontoret i Sverige och Danmark beror på att DaimlerChrysler har sitt skandinaviska huvudkontor i Köpenhamn-Malmö Källa: Forbes 2000 och Øresundsinstituttet TABELL 13 Andel sysselsatta i små företag (1-49 anställda) 2004 Danmark SE NO SE 45,6 48,9 45,5 47,1 TABELL 14 Innovationer och FoU Företagens FoU investeringar som andel bruttoregionprodukten (BRP) 2001 FoU-investeringar som andel av BRP 2001 FoU/BRP Länder/regioner (+NO+SE =100) euro +NO+SE 100 2,0 Norge 41 0,8 Danmark 81 1,6 Sverige 159 3,2 ÖKS 131 2, , ,8 Kattegatt-Skagerack 71 1,4 Kattegatt-Skagerack NO 70 1,4 Kattegatt-Skagerack SE 280 5, ,6 SE 156 3,2 Källa: Danmarks statistik, Statistisk sentralbyrån i Norge, SCB 6

7 TABELL 15 Andel av befolkningen (25-64 år) med teknisk/naturvetenskaplig längre utbildning Antal med teknisk/ Befolkningen naturvetenskaplig längre utbildning år Andel% +NO+SE ,4 Norge ,3 Danmark ,9 Sverige ,8 ÖSK , , ,8 7

8 Sysselsättningsutveckling TABELL 16A 16B 16C 16D 16E 16F Sysselsättningsutveckling i ÖKS / Totalt +SE+N O ÖKS NO SE SE Jord,skog,fiske,utvinning Tillverkningsindustri El,gas,värme,vatten Byggindustri Handel,hotell,restaurang Transport,kommunikation Finans,företagstjänster Offentlig service Övrigt Totalt Män +SE+N O ÖKS NO SE SE Jord,skog,fiske,utvinning Tillverkningsindustri El,gas,värme,vatten Byggindustri Handel,hotell,restaurang Transport,kommunikation Finans,företagstjänster Offentlig service Övrigt Totalt Kvinnor +SE+N O ÖKS NO SE SE Jord,skog,fiske,utvinning Tillverkningsindustri El,gas,värme,vatten Byggindustri Handel,hotell,restaurang Transport,kommunikation Finans,företagstjänster Offentlig service Övrigt Totalt I 2003 forekommer der et brud i statistikken der særskilt betyder at antallet af beskæftigede personer faldt med i Danmark totalt i forhold til hvis den hidtidige metode var blevet anvendt. 8

9 Sysselsättningsutveckling i ÖKS / (procent) Totalt +SE+N O ÖKS NO SE SE Jord,skog,fiske,utvinning -5,7-8,0-6,6-10,7-1,4-12,6-0,5-13,8-5,1 Tillverkningsindustri -9,0-9,3-8,2-11,4-11,2-12,6-2,8-13,9-7,4 El,gas,värme,vatten -1,3-4,0-9,3 4,9-28,6 1,1 12,9 5,2 4,2 Byggindustri 1,5 1,7 3,7-1,4 3,8-1,4 8,5-3,6 4,6 Handel,hotell,restaurang 4,3 1,3 2,7-0,9 1,7-1,3 8,4-3,7 7,4 Transport,kommunikation -0,2-5,1-4,5-6,0-8,2-2,7 0,7-7,2-2,3 Finans,företagstjänster 2,0 3,5 3,5 3,5-1,9 10,9 7,9 2,5 6,9 Offentlig service 2,0 4,9 5,7 3,8 5,6 1,6 9,2 2,3 7,6 Övrigt 3,1 3,4 3,8 2,8 6,5 6,5-1,2 2,0 5,3 Totalt 2,1 0,5 1,2-0,5 0,1-1,5 4,9-2,0 3,3 Män +SE+N O ÖKS NO SE SE Jord,skog,fiske,utvinning -3,9-6,2-4,9-8,8 0,1-11,9 4,9-13,1-0,7 Tillverkningsindustri -7,9-8,9-7,7-11,3-11,0-11,5-2,6-14,6-6,6 El,gas,värme,vatten -1,9-5,8-9,5 0,4-28,0 0,2 12,8 1,5-2,3 Byggindustri 2,9 2,5 4,8-1,0 5,6-0,7 8,9-3,3 5,0 Handel,hotell,restaurang 5,2 0,8 2,3-1,5 1,6-1,8 7,6-4,3 7,6 Transport,kommunikation 0,2-2,5-1,3-4,2-4,5-1,1 4,0-6,2 1,7 Finans,företagstjänster 4,1 6,2 6,5 5,9 1,6 15,2 9,2 4,8 9,8 Offentlig service 0,2 4,0 5,5 2,0 3,0 2,1 13,7 0,9 5,3 Övrigt -0,8 1,3 1,0 1,7 6,0 6,6-8,4 3,2-3,1 Totalt 1,5-0,3 0,6-1,6-0,6-1,8 4,4-3,0 2,2 Kvinnor +SE+N O ÖKS NO SE SE Jord,skog,fiske,utvinning -12,2-14,0-12,5-16,8-5,2-15,4-18,8-16,1-18,1 Tillverkningsindustri -11,6-10,4-9,6-11,6-11,7-15,1-3,5-12,7-9,5 El,gas,värme,vatten -0,5 2,6-8,4 20,3-31,0 4,6 13,2 17,7 26,9 Byggindustri -6,7-7,1-8,4-5,3-15,0-7,9 3,5-7,3 0,7 Handel,hotell,restaurang 3,3 1,9 3,2-0,2 1,8-0,8 9,2-2,8 7,1 Transport,kommunikation -0,5-11,3-12,0-10,4-16,4-7,0-7,2-9,8-12,4 Finans,företagstjänster -0,8-0,2-0,5 0,3-6,8 5,7 6,1-0,4 2,9 Offentlig service 3,4 5,3 5,7 4,5 6,8 1,4 7,9 2,9 8,3 Övrigt 6,4 5,3 6,3 4,0 7,0 6,4 5,4 0,7 13,1 Totalt 2,8 1,4 1,8 0,7 0,9-1,0 5,5-0,8 4,6 I 2003 forekommer der et brud i statistikken der særskilt betyder at antallet af beskæftigede personer faldt med i Danmark totalt i forhold til hvis den hidtidige metode var blevet anvendt. 9

10 TABELL 17 TABELL 18 TABELL 19A OCH 19B Sysselsättningsgrad och arbetslöshet Sysselsatte 16+ år differens procent +SE+NO ,9 ÖKS , , ,5 NO , ,5 SE , ,0 SE ,3 I 2003 forekommer der et brud i statistikken der særskilt betyder at antallet af beskæftigede personer faldt med i Danmark totalt i forhold til hvis den hidtidige metode var blevet anvendt. Index 2000= SE+NO ÖKS NO SE SE Andel förvärvsarbetande i åldrarna 25+ år 2004, NUTS 2-nivå Män Kvinnor EU25 68,3 49,8 EU15 68,1 49,4 Norge 76,1 67,9 Danmark 71,9 59,9 Sverige 69,4 60,1 Sydsverige 76,3 68,7 Västsverige 79,2 74,3 Oslo og Akershus 78,7 69,7 Agder og Rogaland 76,8 68,2 Källa: EUROSTAT Förvärvsintesitet och arbetslöshet 2005 (20-64 år) i Sverige efter födelseland Förvärvsintesitet Relativ arbetslöshet Inrikes födda Utrikes födda Totalt Inrikes födda Utrikes födda Totalt Män och kvinnor 80,8 63,9 78,1 4,7 11,0 5,6 Män 83,0 67,8 80,7 4,9 11,6 5,8 Kvinnor 78,4 60,3 75,5 4,5 10,4 5,3 Källa: SCB, AKU 10

11 Arbetslöshet i åldrarna 25+ år 2003, NUTS 3-nivå, Norge NUTS 2-nivå Totalt Män Kvinnor EU25 8,0 7,2 8,9 EU15 7,2 6,4 8,1 Danmark 5,1 4,5 5,8 Sverige 5,2 5,5 4,9 Norge 3,1 3,4 2,7 København og Frederiksberg Kommuner 5,9 5,9 5,9 Københavns amt 4,2 4,0 4,4 Frederiksborg amt 3,6 3,3 3,9 Roskilde amt 3,7 3,3 4,1 Vestsjællands amt 5,2 4,4 6,2 Storstrøms amt 5,1 4,6 5,8 Bornholms amt : : : Skåne län 6,2 7,0 5,4 Århus amt 5,7 5,0 6,5 Viborg amt 3,8 : 4,7 Nordjyllands amt 6,9 6,0 8,0 Hallands län 4,3 4,3 4,3 Västra Götalands län 5,0 5,2 4,8 Oslo og Akershus 3,6 3,9 3,2 Agder og Rogaland 3,5 3,8 : Källa: EUROSTAT TABELL 20 Gränsregional pendling Arbetspendling över riksgräns 2001 och 2004 Sverige till Norge Norge till Sverige Sverige till Kask NO Norge till Kask SE Norge till SE Sverige till Danmark Danmark till Sverige Sverige till Danmark till SE Sverige till Kask Danmark till Kask SE Danmark till Norge Norge till Danmark Källa: Nordisk pendlingskarta, Nordiska Ministerrådet/SCB År 2001 År

12 Infrastruktur och kommunikationer TABELL 21A 21B OCH 21C OCH 21D Färjetrafiken inom ÖKS-området 2005 Hantering av containers över kaj (TEU) 2005 Utrikes och inrikes godstransport med fartyg 2005 Andel i procent av Milj ton +NO+SE +NO+SE Norge Danmark Sverige ÖKS Kattegatt-Skagerack 28 6 Kattegatt-Skagerack NO 45 9 Kattegatt-Skagerack SE SE 28 6 Källa: Danmarks statistik, Statistiska Sentralbyrån i Norge, SIKA i Sverige 12

13 Personresor över Personer i miljoner Fordonstrafik över Svinesundsbron Årsyngnstrafik (ÅDT) Alla fordon därav lastbilstrafik *) År antal procent , , , , , ,7 *) Lastbil avser fordon med axelavstånd över 3,3 m Källa: Vägverket Konsult Trafik Helsingör-Helsingborg Köpenhamn-Malmö Källa: ShipPax och sbron TABELL 22 Sammanvägd tillgänglighet med bil, tåg och flyg, index i förhållande till EU 27 Passagerare på fäjor och på sbron 2005 Från.- till Tur Operatör Total Bornholm - Ystad Rönne-Ystad Bornholmstrafikken Bornholm - Ystad Total Danmark - Sverige Göteborg-Frederikshavn Stena Line Helsingborg-Helsingör HH-Ferries Scandlines Sundsbusserne Varberg-Grenå Stena Line Copenhagen-Malmö sbron med bil ed sbron med tåg Danmark - Sverige Total Danmark- Sverige - Norge Copenhagen-Helsingborg-Oslo DFDS Seaways Danmark- Sverige - Norge Total Danmark - Norge Bergen/Egersund-Hanstholm Fjordline Egersund-Hanstholm Fjordline Kristiansand-Hirtshals Color Line Larvik/Moss-Frederikshavn Color Line Oslo-Frederikshavn Stena Line Oslo-Hirtshals Color Line Larvik-Hirtshals Color Line Bergen-Stavanger-Hirtshals Color Line Danmark - Norge Total Norge-Sverige Kristiansand-Gothenburg DFDS Seaways Sandefjord-Strömstad Color Line Norge-Sverige Total Källa: ShipPax, sbron och Skånetrafiken 13

14 TABELL 23 Telekommunikationer och nätverk Andel hushåll med bredband efter ortstyp 2004 (%) Företags nyttjande av Internet och websidor 2002 (%) Totalt storstäder övrig stadsbygd landsbygd Företag som använder Internet Företag med egen websida EU Danmark Belgien Sverige Holland Österrike Finland Storbritannien Spanien Tyskland Portugal Frankrike , Luxemburg Italien Norge Källa: ESPON project Telecomunication Services and Networks TABELL 24A OCH 24B Återstående medellivslängd vid födelsen 2003 Återstående medellivslängd vid födelsen 2003 index Genomsnitt för EU15 = 100 Kvinnor Män Kvinnor Män Folkhälsa EU 15 81,6 75,8 EU ,0 100,0 Spanien 83,7 77,2 Norge 100,4 101,6 Italien 82,9 76,9 Danmark 97,4 98,8 Frankrike 82,9 75,8 Sverige 101,0 102,8 Sverige 82,4 77,9 NO 100,1 101,2 Norge 81,9 77,0 96,5 98,3 Österrike 81,8 76,0 SE 101,3 103,0 Finland 81,8 75,1 96,5 98,3 Cypern 81,4 77,0 SE 101,1 102,8 Tyskland 81,3 75,5 Källa: EUROSTAT och Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå i Norge, SCB Belgien 81,3 75,4 Holland 80,8 76,1 Storbritannien 80,7 76,2 Grekland 80,7 75,4 Irland 80,7 74,9 Portugal 80,5 74,0 Danmark 79,5 74,9 Ungern 76,7 68,4 Källa: EUROSTAT 14

15 TABELL 25A OCH 24B Miljö och risker Greenhouse gases, national emmissions in CO2 equivalents Index 1990= Denmark Norway Sweden Källa: Nordisk statistisk årsbok Emission of acidifying substancies , index 1990=100 Total of SO2, NOx and NH3 Denmark Norway Sweden Källa: Nordisk statistisk årsbok

Kvinnor och män i näringslivet 2013

Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Women and men in enterprice 2013 Statistics Sweden 2013 Producent Producer SCB, Befolkning och välfärd

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Västsverige: Hallands län Västra Götalands län CCI 2007SE162PO 2 1. INLEDNING... 3 2. ANALYS... 5

Läs mer

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 TCO granskar Foto: Peter Cederling Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 En rapport i samarbete med SCB om den demografiska utvecklingen i Sverige. Kontakt TCO Roger Mörtvik

Läs mer

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG Företagens användning av it 2013 Företagens användning av it 2013 Statistiska centralbyrån 2014 ICT usage in enterprises 2013 Statistics Sweden 2014 Tidigare publicering

Läs mer

Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013. Europeiska unionens strukturfonder

Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013. Europeiska unionens strukturfonder Utveckla Sverige EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013 Europeiska unionens strukturfonder förord Förord EU:s strukturfonder har, genom åren, bidragit till många framgångsrika satsningar för att skapa

Läs mer

ALLA BEHÖVS 1. Blott arbetsmarknadspolitik skapar inga nya jobb av Jan Edling

ALLA BEHÖVS 1. Blott arbetsmarknadspolitik skapar inga nya jobb av Jan Edling ALLA BEHÖVS 1 Alla behövs Blott arbetsmarknadspolitik skapar inga nya jobb av Jan Edling 2 ALLA BEHÖVS Tillägnad Pelle och Kristina Lantz ALLA BEHÖVS 3 Innehåll Inledning 5 Den globala specialiseringen

Läs mer

för alla 2014 K STI www.scb.se STATI www.scb.se

för alla 2014 K STI www.scb.se STATI www.scb.se för alla 214 I din hand har du Statistik för alla 214. Här hittar du statistik från SCB och andra statistikproducenter. Publikationen är gratis och kan beställas i enstaka exemplar såväl som till grupper

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

McKinsey Sverige McKinsey Global Institute. Tillväxt och förnyelse i den svenska ekonomin. Utveckling, nuläge och prioriteringar inför framtiden

McKinsey Sverige McKinsey Global Institute. Tillväxt och förnyelse i den svenska ekonomin. Utveckling, nuläge och prioriteringar inför framtiden McKinsey Sverige McKinsey Global Institute Tillväxt och förnyelse i den svenska ekonomin Utveckling, nuläge och prioriteringar inför framtiden Denna studie är initierad, genomförd och helt finansierad

Läs mer

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA Hard facts. Clear stories. MEET THE FU TAKE OFF VÄSTSVERIGE TILL DESTINATIONSDAG Ökad tillgänglighet för högreinbjudan tillväxt Den 26 augusti kl. 13.00 17.00 på Trädgår n med mingel ef AGENDA Dagen modereras

Läs mer

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Näringsliv Skåne Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Skattebetalarnas beräkningar visar att den positiva effekten på arbetsmarknaden

Läs mer

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd TEMARAPPORT 2009:2 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Barn Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt Befolkning och välfärd TemaRAPPORT 2009:2 Tema:

Läs mer

Marknadsprofil 2011 Storbritannien

Marknadsprofil 2011 Storbritannien Marknadsprofil 2011 Storbritannien Foto: Erik Lindvall, Henrik Trygg & Nicho Södling/VisitSweden Källa: VisitSweden/Kairos Future. Varumärket Sverige - en netnografisk studie, 2011 Om Marknadsprofilen

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden Statistiska centralbyrån 2009 Integration: Report 2 Integration

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE

UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 2007-2013 UTVECKLINGSKRAFT FÖR ETT HÅLLBART MITTSVERIGE OPERATIVT PROGRAM 2007-2013 CCI 2007SE162PO007

Läs mer

- en del av Svensk turism juli 2013

- en del av Svensk turism juli 2013 Passagerarrederiernas rapport - en del av Svensk turism juli 2013 Presenteras av Passagerarrederiernas förening i samarbete med Sveriges Redareförening - I snart 200 år har det varit regelbunden passagerartrafik

Läs mer

Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender

Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender Juni 2014 2014-06-18 För att lösa det demografiska problemet med en åldrande befolkning behövs fler människor som kan arbeta runt om i Sverige.

Läs mer

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv

Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Per Hyenstrand Avd. för forskningspolitisk analys Vetenskapsrådet Syftet med denna PM är att presentera data om den globala FoU-verksamheten

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi Maj 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 UF 19 SM 1201 Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 I korta drag Andelen

Läs mer

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL EN RAPPORT AV SVENSKT NÄRINGSLIV OCH PTK Sverker Rudeberg Helena Hedlund Juni 2011 2 Förord Uppdrag Svenskt Näringsliv och PTK har den gemensamma

Läs mer

10 Utmaningar för sysselsättningspolitiken

10 Utmaningar för sysselsättningspolitiken 1 Utmaningar för sysselsättningspolitiken PROP. 214/15:1 1 Utmaningar för sysselsättningspolitiken Sammanfattning En av regeringens viktigaste uppgifter under mandatperioden är att minska arbetslösheten

Läs mer

Trend Report. Låga räntor, oljeprisfall och stark dollar får fart på konjunkturen

Trend Report. Låga räntor, oljeprisfall och stark dollar får fart på konjunkturen Trend Report Konjunktur Låga räntor, oljeprisfall och stark dollar får fart på konjunkturen April 2015 Sekretariat Vd och chefredaktör: Johan Wessman Analytiker: Jenny Andersson, Thea Wiborg Chefanalytiker:

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland Statistiska

Läs mer

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8

SCB-Indikatorer. Arbetslösheten sjunker. Kommentarer & Analys. I fokus: Regionalräkenskaperna. snabbas upp sid 12. n Stark julhandel Sid 8 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Arbetslösheten sjunker Andel arbetslösa av arbetskraften Procent, trendskattning 8,2 8,1 8, 7,9 7,8 7,7 7,6 n Stark julhandel Sid 8 n Uppstuds

Läs mer

Report. Sverige Online. Hur internet omvandlar den svenska ekonomin

Report. Sverige Online. Hur internet omvandlar den svenska ekonomin Report Sverige Online Hur internet omvandlar den svenska ekonomin The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och världsledande rådgivare inom affärsstrategi. Vi samarbetar

Läs mer