Stockholm Boende i landsbygder: Nordiskt lärande och inspiration Jörgen Lithander

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm 2012-06-07 Boende i landsbygder: Nordiskt lärande och inspiration Jörgen Lithander"

Transkript

1 Stockholm Boende i landsbygder: Nordiskt lärande och inspiration Jörgen Lithander

2 Tillväxtanalys Stabsmyndighet till regeringen. Primär målgrupp Regeringskansliet där Näringsdepartementet är huvudman 60 anställda, huvudkontor i Östersund och verksamhet i Stockholm, Brasilia, Peking, Tokyo, New Delhi, Bryssel, Washington DC

3 Uppdrag: kunskap för hållbar tillväxt i hela landet Utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik Förvalta och utveckla statistik och analysverktyg Genomföra utlandsbaserad omvärldsbevakning och främja internationellt erfarenhetsutbyte

4 Våra verktyg Rapporter och kunskapsunderlag Statistik och databaser Internationella och nystartade företag, konkurser, offentliga ackord. Tillgänglighetsanalyser (PiPoS), regionalt analys- och prognosverktyg (raps). Globala mötesplatser Sverige och sex utlandskontor Dialog Möten, seminarier, samverkan

5 Stockholm Boende i landsbygder: Nordiskt lärande och inspiration Erik Fransson

6 Pinpoint Norden (PIPON) Uppdraget Resultatet Rapporten Plattformen Funktion och tillämpningsexempel Framtiden

7 PIPON- Uppdraget Utveckla en gemensam plattform för analys av gränsregionala förhållanden inom Norden som också ger förutsättningar för komparativa studier mellan olika geografiska områden i Norden.

8 PIPON- Resultatet En rapport En plattform för nordiska tillgänglighetsanalyser Ett konkret samarbete och erfarenhetutbyte mellan de nordiska länderna

9 PIPON- Rapporten Dokumentation av utvecklingsarbetet Exempel på tillämpningar Diskussion om plattformens framtid

10 PIPON- Plattformen En databas Ett flexibelt beräkningsverktyg Möjlighet till geografiska analyser och presentationer Datatyp Sverige Norge Finland Danmark Totalbefolkning 2000,2004, ,2004, ,2004, meters rutor kön och ålder kön och 6 åldersgrupper Tätorter 2000,2005, , Vägnät 2010, , , ,2011 Servicedata Dagligvarubutiker 2010 Dagligvarubutiker 2010 Dagligvarubutiker 2010

11 PIPON- Funktion och tillämpningsexempel Grundfunktionalitet Modell för indexerad tillgänglighet Tillämpningsexempel

12 Verktyg för rumsliga analyser Databaser

13 Befolkningsstatistik

14 Befolkningsstatistik Vägnät

15 Befolkningsstatistik Vägnät Servicepunkter

16 Tillgänglighet till flygplatser ,5 timmar 1 timme 30 minuter Körtid till närmaste flygplats Kvinnor män totalt Kortare än 30 min Mellan 30 och 60 min Längre än 60 minuter Total

17 Tillgänglighet till flygplatser ,5 timmar 1 timme Vaernes 30 min Körtid till närmaste flygplats Kvinnor män totalt Kortare än 30 min Gardemoen Mellan 30 och 60 min Längre än 60 minuter Total Kastrup

18 Modell för indexerad tillgänglighet Grad av närhet till olika stora tätorter Mycket hög Hög Mellan Låg Mycket låg

19 Modell för indexerad tillgänglighet Grad av närhet till olika stora tätorter Mycket hög Hög Mellan Låg Mycket låg =

20 PIPON Grad av närhet till olika stora tätorter Mycket hög Hög Mellan Låg Mycket låg

21 PIPON Grad av närhet till olika stora tätorter Indexerad tillgänglighet, andel befolkning per land Finland Sweden Norway Very high High Medium Low Very low Denmark 0% 20% 40% 60% 80% 100%

22 PIPON Grad av närhet till olika stora tätorter Indexerad tillgänglighet, andel befolkning per land Finland Sweden Norway Very high High Medium Low Very low Denmark 0% 20% 40% 60% 80% 100%

23 PIPON Beräkningar gjorda med ett enda sammanhållet dataset för Norden Mycket hög Hög Mellan Låg Mycket låg

24 PIPON Beräkningar gjorda med ett dataset för varje land Mycket hög Hög Mellan Låg Mycket låg

25 PIPON Indexerad tillgänglighet för Norden 2010 med NUTS3 -områden som inramning Mycket hög Hög Mellan Låg Mycket låg

26 PIPON Indexerad tillgänglighet för Norden 2010 med NUTS 3 -områden som inramning DK011 Byen København DK012 Københavns omegn DK013 Nordsjælland NO011 Oslo DK021 Østsjælland SE110 Stockholms län FI181 Uusimaa NO012 Akershus NO033 Vestfold FI185 Päijät-Häme DK042 Østjylland NO031 Østfold FI197 Pirkanmaa DK031 Fyn SE125 Västmanlands län FI196 Satakunta SE224 Skåne län SE124 Örebro län NO032 Buskerud FI183 Varsinais-Suomi FI182 Itä-Uusimaa SE121 Uppsala län SE123 Östergötlands län NO061 Sør-Trøndelag NO051 Hordaland NO042 Vest-Agder NO041 Aust-Agder SE232 Västragötalands län NO034 Telemark FI184 Kanta-Häme NO043 Rogaland FI193 Keski-Suomi FI1A2 Pohjois-Pohjanmaa FI133 Pohjois-Karjala DK050 Nordjylland FI195 Pohjanmaa DK032 Sydjylland SE122 Södermanlands län SE231 Hallands län SE211 Jönköpings län FI132 Pohjois-Savo SE331 Västerbottens län DK022 Vest- og Sydsjælland SE313 Gävleborgs län FI186 Kymenlaakso DK041 Vestjylland FI194 Etelä-Pohjanmaa NO062 Nord-Trøndelag SE311 Värmlands län NO021 Hedmark SE312 Dalarnas län NO022 Oppland SE221 Blekinge län FI187 Etelä-Karjala SE212 Kronobergs län FI1A1 Keski-Pohjanmaa SE213 Kalmar län SE332 Norrbottens län FI134 Kainuu FI131 Etelä-Savo SE321 Västernorrlands län SE322 Jämtlands län FI1A3 Lappi NO053 Møre og Romsdal NO072 Troms NO071 Nordland DK014 Bornholm FI200 Ahvenanmaa SE214 Gotlands län NO052 Sogd og Fjordarne NO073 Finnmark 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket hög Hög Mellan Låg Mycket låg

27 Medelvärde av indexerad tillgänglighet per NUTS3- område PIPON

28 Persons per 100 ablebodied PIPON Grad av närhet till olika stora tätorter Demografisk försörjningsbörda* år Finland Sweden Norway Denmark - - Very high High Medium Low Very low *antal människor i åldersgruppen 0-19 år och 65 år och äldre dividerat med antalet människor i åldersgruppen år, multiplicerad med 100.

29 PIPON Grad av närhet till olika stora tätorter Åldersstruktur- och könsfördelning inom tillgänglighetskategorin mycket låg i jämförelse med hela den nordiska befolkningens åldersstruktur och könsfördelning Kvinnor Män % -30,0-25,0-20,0-15,0-10,0-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

30 Bilaga1: Lista över uppdrag och projekt där PIPOS använts Val av vårdcentral - Förutsättningar för kvalitetskonkurrens i vårdvalssystemen. Hastighetsförändringar i det svenska vägnätet En analys av hastighetsförändringars påverkan på tillgänglighet Geografisk tillgänglighet till Läkemedel, Delrapport 1 - En analys av omregleringen av apoteksmarknaden Orter med befolkningsökning perioden Exempel på "attraktiva orter" Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service (2011) Städer och deras tillväxtförutsättningar Regional tillväxt - en rapport om tillstånd och utveckling i Sveriges FA-regioner Tillgänglighet till tätorter av olika storlekar - modellering genom indexerad tillgänglighet Befolkning, service och företagande i Sveriges gles- och landsbygder Merkostnader på grund av gles bebyggelsestruktur i kommuner och landsting Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service (2010) IT i landsbygder - IT-användning med fokus på mikroföretag

31 PIPOS-Framtiden Nya uppdrag Uppdateringar och utveckling Nyttjanderätt Sekretess

32