Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad"

Transkript

1 Kunskap för tillväxt Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad omvärldsanalys.

2 Välkommen! Östersund Washington D.C. Stockholm Peking Tokyo New Delhi Brasilia Tillväxtanalys är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Vi har regeringens uppdrag att analysera och utvärdera svensk tillväxtpolitik. Dessutom ansvarar vi för utlandsbaserad omvärldsanalys inom vårt område samt för internationellt erfarenhetsutbyte i utvalda länder. Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag i alla delar av landet. Genom kompetenta medarbetare, unika databaser och internationella nätverk tar vi fram underlag för bra beslut i tillväxtfrågor. Vi är cirka 60 anställda, har huvudkontor i Östersund och verksamhet i Stockholm, Brasilia, Peking, Tokyo, New Delhi och Washington DC. Uppdrag tillväxt Tillväxtanalys mål är att stärka den svenska konkurrenskraften och att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag i alla delar av landet. Vi hjälper regeringen genom att som fristående myndighet analysera både nuläge och konsekvenser av den politik som förs i dag. Våra utlandskontor bidrar dessutom med kunskap om de faktorer i omvärlden som kan komma att påverka tillväxt och produktivitet i Sverige. Uppdragen formas i nära dialog med våra uppdragsgivare och de kunskapsunderlag och förslag som lämnas till regeringen används i arbetet med att utforma Sveriges tillväxtpolitik. Tillväxtanalys arbetar inom tre prioriterade områden: Innovation och globala mötesplatser Entreprenörskap och näringsliv Tillgänglighet och regional tillväxt Inom dessa områden bidrar myndigheten med kunskap som Sverige behöver för att klara landets nationella och globala utmaningar. Våra utvärderingar och analyser vilar på ett omfattande eget faktaunderlag och på vetenskapligt utvecklade analysmetoder. För att nå en hög kvalitet och relevans i vårt arbete samarbetar vi också med svenska och internationella forsknings- och analysorganisationer.

3 Innovation och globala mötesplatser Global kunskap för tillväxt En viktig källa för tillväxt är innovationer. Tillväxtanalys bidrar här med kunskap genom omvärldsbevakning, utvärderingar och analyser av svensk och internationell forsknings- och innovationspolitik. Sverige är beroende av omvärlden och vårt välstånd vilar i hög grad på framgångar på de internationella marknaderna. Tillväxtanalys har därför närvaro i världens dominerande och mest expansiva ekonomier. Global utblick Myndigheten utvärderar och analyserar innovationspolitiken i Sverige och utvalda länder. Vi ansvarar också för utlandsbaserad omvärldsanalys inom vårt område samt för internationellt erfarenhetsutbyte i de länder vi finns. Genom att kombinera analyser, bevakning och utvärderingar med att stödja utvecklingen av internationella relationer bidrar Tillväxtanalys till att svensk tillväxtpolitik har en internationell dimension. Exempel på uppdrag En effektiv svensk forsknings- och innovationspolitik Effektutvärderingar och analyser av offentliga FoI-insatser. Utvecklar även indikatorer för att följa Sveriges innovationsförmåga. Internationell innovationspolitik för hållbar tillväxt Analys av andra länders politik för hållbar tillväxt, dess framgångar och misslyckanden samt lärdomar för Sverige. Livsvetenskaper och politik för hälsa och sjukvård Kunskap om livsvetenskapliga ekosystem, strukturomvandlingen inom biomedicinsk forskning och innovationsförmågan inom hälso- och sjukvårdssystemen.

4 Entreprenörskap och näringsliv Ett dynamiskt näringsliv Det är nya och befintliga företag som driver tillväxten i Sverige och skapar jobb. Tillväxtanalys bidrar med kunskap om möjligheter och hinder för nya och växande företag och utvärderar statens insatser för att främja företagande. Politiken har flera nivåer. Det är många faktorer som påverkar förutsättningar för företagande till exempel regler, skatter, finansieringsmöjligheter och tillgång till kompetens. Tillväxtanalys tar en bred ansats. Vi analyserar allt från ramvillkor och reformer som påverkat näringslivet i stort till program och insatser som riktar sig till specifika mottagare, till exempel kvinnor och utlandsfödda som startar företag. Statistikansvarig myndighet Tillväxtanalys ansvarar för produktion av officiell statistik inom områdena nystartade företag, konkurser och offentliga ackord samt internationella företag. Vi publicerar den officiella statistiken och gör den tillgänglig. Exempel på uppdrag Grön tillväxt Kunskapsunderlag för att följa upp och utveckla insatser inom miljödriven näringslivsutveckling. Reglers effekter Analys av reglers effekter på nya och befintliga företag och kunskapsunderlag som möjliggör effektivisering av regler. Kapitalförsörjning Utvärdering av offentliga insatser för kapitalförsörjning samt rekommendationer för utveckling inom området.

5 Tillgänglighet och regional tillväxt Tillväxt i landets alla delar Grundfrågan för den regionala tillväxtpolitiken är hur den kan utformas så att hela Sveriges tillväxtpotential tas tillvara. Tillväxtanalys följer utvecklingen i både stad och land med målet att bättre förstå sambanden för tillväxt. Tillväxtanalys utvärderingar och analyser ska bidra till att ta tillvara hela landets potential. En stor del av arbetet utgörs av att följa och beskriva tillväxten och utveckling i landets olika delar. En annan viktig del är att analysera de organisatoriska och institutionella förutsättningarna, det vill säga hur insatser från olika aktörer som stat, region och kommun samverkar. Tillgänglighet en nyckelfråga En regions eller ett områdes utvecklingsförutsättningar hänger till stor del på att det finns en tillgänglighet till arbetskraft, arbetsplatser, service och infrastruktur. En viktig del i Tillväxtanalys arbete är att mäta och analysera denna tillgänglighet. Exempel på uppdrag Regional tillväxt Uppföljning och redovisning av regional tillväxt och utveckling i landets olika delar. Följer och utvärderar även nationella och regionala insatser för regional tillväxt. Tillgänglighet till service Uppföljning av tillgänglighet till offentlig och kommersiell service i serviceglesa områden. Riskkapital i strukturfonderna Utvärdering av hur riskkapitalsatsningar används i de regionala strukturfondsprogrammen.

6 Kunskapsinfrastruktur för tillväxt Våra verktyg Svensk tillväxt i siffror Fakta om tillväxt Genom kompetenta medarbetare, unika databaser och internationella nätverk tar vi fram underlag för ett bra beslut i tillväxtfrågor. Här presenterar vi några av våra verktyg. Sverige är ett av de 15 rikaste länderna i världen sett, till BNP per capita. är högre än i både OECD-länderna i genomsnitt och de övriga innovationsledande länderna i Europa. Du hittar alla våra kunskapsunderlag på Här finns även tio olika nyhetsflöden att prenumerera på, bland annat från våra utlandskontor. Statistikportal för officiell statistik Tillväxtanalys ansvarar för Sveriges officiella statistik om internationella företag, nystartade företag samt konkurser och offentliga ackord. Statistiken redovisas på Tillväxtanalys webbplats och i den statistikportal som också nås där. Individ- och företagsdatabas IFDB är en mikrodatabas som används för analyser och utvärderingar. I databasen ingår uppgifter från ett stort antal källor, till exempel befolkningsregistret, kontrolluppgiftsregistret, företagsregistret och utbildningsregistret. Mikrodatabas över statliga stöd och företag MISS är en mikrodatabas där Tillväxtanalys har samlat detaljerade uppgifter om olika insatser för att främja entreprenörskap och innovationer. Vi bidrar därmed till ett kunskapsunderlag som ger regeringen bättre förutsättningar att styra de statliga resurserna. Tillgänglighetsanalyser Med analysplattformen Pipos gör vi analyser av geografisk tillgänglighet i olika sammanhang. Det kan till exempel gälla service eller infrastruktur. Vi kan också göra avancerade rumsliga analyser, scenarioutvärderingar och geografiska optimeringsanalyser med plattformen som grund. Regionala analyser Raps är ett system för avancerade regionala analyser och prognoser och används som stöd för regional och nationell planering och beslut. Systemet omfattar områden som befolkning, arbetsmarknad, näringsliv och regional ekonomi och miljö. Globala mötesplatser Tillväxtanalys fem utlandskontor bidrar med kunskap om de faktorer i omvärlden som kan komma att påverka tillväxt och produktivitet i Sverige. 50 % av befolkningen bor i våra tre storstadsregioner. 15 % bor inte i en tätort nya jobb skapas varje år. Hälften i nya företag och hälften i företag som växer. Samtidigt försvinner nästan lika många jobb årligen. 40 % av alla sysselsatta i det privata näringslivet arbetar i ett multinationellt företag. Knappt 50 % av vår BNP exporteras. Vår välfärd vilar därför i hög grad på internationella framgångar. Sveriges tillväxt i arbetsproduktivitet, BNP per timme, är 1 % per år. Det Drygt 66 % av exportvärdet är förädlingsvärde som producerats i Sverige. Drygt 3 % av vår BNP satsas på forskning och utveckling. Det gör Sverige till ett av de länder i världen som satsar mest på FoU. Över 40 % av företagen i Sverige har introducerat en produktinnovation på sin marknad. Den andelen är högre än i övriga Europa. 90 % av alla som arbetar med forskning och utveckling i det svenska näringslivet verkar i internationella företag (avser FoU-årsverken).

7 Östersund Tillväxtanalys Studentplan Östersund Telefon: Brasilia Embaixada da Suécia Avenida das Nações Qd. 807 Lote , Brasília DF Brazil Telefon: New Delhi Embassy of Sweden 4-5 Nyaya Marg Chanakyapuri New Delhi India Telefon: Washington D.C. Embassy of Sweden 2900 K St. NW Washington DC, USA Telefon: Peking 205A Dongwai Diplomatic Office Building 23, Dongzhimenwai Dajie Beijing P.R. China Telefon: Stockholm Tillväxtanalys Box 574 Besök: Regeringsgatan 67, 4 tr Stockholm Telefon: Tokyo Embassy of Sweden , Roppongi Minato-ku, Tokyo Japan Telefon: Maj 2014 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser l

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i vision västra götaland det goda livet Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i dialog med ett stort

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen

Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen Förstudie kring Främja Kvinnors Företagande för Region Blekinge Stockholm 2012-08-29 Innehåll 1. Om uppdraget... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Att

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT INNOVATIONSPOLITISKT RAMVERK

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT INNOVATIONSPOLITISKT RAMVERK FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT INNOVATIONSPOLITISKT RAMVERK En forskningsöversikt INNOVATION FÖR TILLVÄXT 1 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

internationell profilering och positionering av

internationell profilering och positionering av Oktober 2014 Strategi för internationell profilering och positionering av Norden 2015 2018 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Statsministrarna 3 1.2 Samarbetsministrarnas vision 3 1.3 Nordic Cool 3 1.4 Förstudie

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Regional tillväxt 2013. en rapport om regional tillväxt och utveckling. Rapport 2013:06

Regional tillväxt 2013. en rapport om regional tillväxt och utveckling. Rapport 2013:06 Rapport 2013:06 Regional tillväxt 2013 en rapport om regional tillväxt och utveckling En liten ekonomi som Sverige behöver nyttja de resurser som finns på bästa sätt för att bygga ett starkt och hållbart

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera?

Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera? A2004:011 Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera? Maria Melkersson, Anne Kolmodin Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera? Anne Kolmodin

Läs mer

Ex ante- bedömning av de regionala tillväxtprogrammen. ITPS sammanfattande rapport till Näringsdepartementet

Ex ante- bedömning av de regionala tillväxtprogrammen. ITPS sammanfattande rapport till Näringsdepartementet Ex ante- bedömning av de regionala tillväxtprogrammen ITPS sammanfattande rapport till Näringsdepartementet ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063 16

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling

Forskningsstrategi 2006. Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Kunskap om landsbygdens utveckling Forskningsstrategi 2006 Rapport R4:2007 ISBN 978-91-540-5991-1 ISSN 1653-3003 Grafisk design: Lupo design Omslagsbild: Göran Assner, Johnér Bildbyrå

Läs mer