Bostadsrättsföreningen SYSSLOMANNEN MEDLEMSINFORMATION. Brf Sysslomannen Org nr Sysslomansgatan Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen SYSSLOMANNEN MEDLEMSINFORMATION. Brf Sysslomannen Org nr 769605-0884 Sysslomansgatan 22 112 41 Stockholm 070-678 68 10"

Transkript

1 Bostadsrättsföreningen SYSSLOMANNEN MEDLEMSINFORMATION

2 Reviderad MEDLEMSINFORMATION Innehåll 1. Kontakt- och informationsuppgifter 2. Bo tillsammans Ordningsregler 3. Korta fakta - A-Ö om BRF Sysslomannen 4. Renovering och ombyggnation 5. Andrahandsuthyrning 6. Om huset och byggstilen Bilagor I. Ansökningsblankett för renovering och ombyggnad II. Ansökningsblankett för andrahandsuthyrning III. Föreningens stadgar IIII. Senaste förvaltningsberättelse samt protokoll från föreningsstämma.

3 1. Kontakt- och informationsuppgifter BRF Sysslomannen Observera Bostadsrättinnehavaren är skyldig att själv aktivt hålla sig informerad om huset och föreningen. Styrelsen ger löpande och aktuell information via anslagstavlan vid hissen eller i särskilda fall via direktutskick i respektive hushålls brevinkast. I framtiden kommer även information att finnas på vår hemsida. Viktig anslagstavla för BRF! Bredvid hissen på bottenvåningen finns en anslagstavla där styrelsen löpande sätter upp info från senaste styrelsemöte samt annan övrig info om vad som är på gång i och kring huset. Viktigaste telefonnumren I vindfånget nere i porten finns dessutom en namntavla med de viktigaste: telefonnumren för felanmälan av värme, låsjour, etc. samt nummer för kontakt med ärenden som rör förvaltare respektive fastighetsskötare. Att kontakta styrelsen Styrelsen nås främst genom mail: (i undantagsfall genom vår mobiltelefon: ) Namn för aktuell styrelse finns på anslagstavlan vid hissen på bottenvåningen. Efter innerdörren vid vindfånget finns även en brevlåda där bostadsrättsinnehavare och hyresgäster kan lägga meddelanden, förslag, frågor mm till styrelsen.

4 2. Bo tillsammans - Ordningsregler Du som boende i brf Sysslomannen har grannar över dig, under dig och/eller på sidorna. Att bo så kräver både hänsyn och tolerans för andras sätt att leva. Nedan de gemensamma ordningsreglerna som gäller för samtliga boende i huset. Tyvärr kan man inte räkna med att det är helt störningsfritt i ett hus där många människor ska sova, leva och bo. Det får vi helt enkelt lära sig att leva med, det ingår i boendeformen. Men ibland blir det för mycket ljud och störningar. Det bästa och snabbaste sättet att få bukt med en störning är att ringa på hos grannen och be dem dämpa sig. Oftast vet man inte om att man har irriterat någon och då brukar det räcka med en påringning. För att alla ska trivas i vårt hus gäller följande ordningsregler: Ljud och oljud Det är mycket lyhört i vårt hus. För att minimera störning gäller: När du spelar musik tänk på grannarna runtomkring. Om du ska t ex spika eller borra i lägenheten gör det: - på vardagar kl på helger kl Att försöka undvika vattenspolning sen kvälls- och nattetid: kl Aktivitet i stammarna kan skapa en del oljud som blir mer märkbar mellan dessa tider. Att stänga dörrar mjukt, det kan smälla och eka högt i trapphuset annars, framförallt med ytterdörren. Sophantering & återvinning Samtliga vardagssopor slängs i sopnedkastet mellan entrédörrarna. Vi har ett gemensamt miljörum (för återvinning av glas, papper och kartong), bakom sopnedkastet för vardagssopor (ingång från yttersidan). Försök att stänga luckan till sopnedkastet ordentligt för att undvika lukt i entrén. Vi har inget utrymme för grovsopor i huset. Det åligger varje boende att själv tillse att grovsopor borttransporteras i miljörummet får under inga villkor lämnas grovsopor (större kartonger, frigolit, möbler, etc). Det är absolut förbjudet att placera sopor vid entrén, i trapphus, vinds- och källargångar eller utanför porten. Om sopnedkastet är fullt ska sopor placeras invid gallergrinden i miljörummet. Om ovanstående regler inte efterföljs medför dessa stora ekonomiska utgifter för föreningen. Vi kommer att tvingas fakturera hushållet(n) i fråga.

5 Balkonger och gemensamma utrymmen Samtliga bostadsrättsinnehavare har ett ansvar: Att endast med tillstånd från styrelsen sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt. Att placera blomlådor endast på insidan av balkong- eller altanräcke. Att inte skaka mattor och sängkläder från fönster och balkong. Att inte grilla på balkong, altan eller utomhus i närheten av huset. Att inte röka i fastighetens allmänna utrymmen. Att fimpa på avsedd plats. Att hålla entrén, trapphus, vinds- och källargångar utanför porten eller utanför respektive lägenhetsdörr, fritt från lösa föremål som kan hindra en utrymning. Husdjur & fåglar Samtliga bostadsrättsinnehavare har ett ansvar: Att ha tillsyn över husdjur så att inte lekplatser, planteringar, trädgårdsytor eller andra utrymmen skadas eller förorenas. Att se till att husdjur inte springer löst inom byggnaden eller orsakar störande oljud. Att inte mata fåglar från fönster, balkong eller marken kring byggnaden då detta även drar till sig andra mindre välkomna djur.

6 3. Korta fakta - A-Ö om BRF Sysslomannen Här har vi samlat några av de fakta och vanligaste frågorna kring hur vi handhar vårt gemensamma hus och vad som gäller för skötsel mm. Är något oklart eller saknas? Kontakta styrelsen. Ansvar BRF Sysslomannen är en liten och trevlig bostadsrättförening. Nyinflyttade medlemmar förväntas att aktivt delta i föreningen och styrelsen! Vi äger och har hand om huset gemensamt. Det är varje medlems ansvar att bidra med eget kunnande på något område eller på annat sätt efter förmåga. Andrahandsuthyrning Se särskild information om villkor och regler i denna folder. Blommor, växter m m entrén: Det är vår husgrupp som sköter våra rabatter. Kontakta styrelsen om ni har idéer eller synpunkter eller helst av allt, hjälpa till! För respektive balkonger, se ordningsreglerna. Cyklar Cyklar ska stå i källarens cykelförråd när de inte används. Tips: ta gärna in/ut din cykel till/från cykelrummet genom baksidans ytterdörr. Fastighetsskötsel Vår fastighetsskötare, Micke nås genom vår förvaltare T&T. För telefonnummer till förvaltaren se information på anslagstavlan bredvid hissen på bottenvåningen. Vi har tillsynsdag på torsdagaroch det är viktigt att vi så långt det är möjligt samlar åtgärder till torsdagarna då vi debiteras extra kostnader om fastighetsskötaren behöver åka hit vid andra tillfällen. Försäkringar Bostadsrättsföreningen har en försäkring för huset som helhet och samtliga gemensamma utrymmen. För gränsen mellan föreningens och den enskilde bostadsrättsinnehavaren ansvar se stadgarna. För din egen bostad: Kontrollera att du har tilläggsförsäkring för bostadsrätt och som även gäller för bostadsrättsförening.

7 Förvaltning, husreparationer, underhåll mm Ekonomisk och teknisk förvaltning handhas av T&T förvaltning. För frågor och synpunkter kontakta styrelsen via mail eller vår brevlåda. OBS! Alla kontakter med jourverksamheter kostar väsentligt! Det är viktigt att jourtjänst endast kontaktas om åtgärd av akut natur!!! Exempel på akuta ärenden där jourtjänst ska kontaktas är större vattenskada eller hisstopp med personer i. Företag och nummer finns på anslagstavlan i entrén. Vid brand, misstanke om gasläcka eller kriminella handlingar kontaktas SOS-alarm på 112. Grovsopor Vi har inget utrymme för grovsopor i huset. Det åligger varje boende att själv tillse att grovsopor borttransporteras i miljörummet får under inga villkor lämnas grovsopor (större kartonger, frigolit, möbler, etc.). Vart grovsopor kan lämnas beskrivs på särskild affisch i miljörummet. Om grovsopor lämnas i miljörummet medför det problem i sophanteringen och extra kostnader för föreningen och vi kommer tyvärr tvingas att fakturera hushållet ifråga. Hemsida och e-post Föreningen har en idag en egen hemsida Vi uppskattar om vi får tillgång till en e-postadress för varje hushåll att sända ut material från styrelsen. Till dem som inte har en e-postadress delar vi givetvis ut materialet i fysisk form. Hiss Om hissen inte fungerar som den ska ring hissjouren enligt nummer vid hissen och sätt en lapp vid hissen i entrén med klockslag då du kontaktat hissjouren. Vi har en välbevarad och fin originalfunkishiss, som inte är möjlig att byta ut (det blir en modernt utformad hiss vid ett ev. byte) därför vid flytt, större möbler mm använd skyddstäckningen som finns i källaren (i gången mot tvättstugan) för att skydda hissen, väggar mm. Obs! För allas bekvämlighet kom ihåg att trycka ned hissen till bottenvåningen igen. Framförallt blir du då säker på att gallergrinden gått igen ordentligt och på så sätt slipper vi att hissen fastnar på något våningsplan.

8 Husdjur Se gemensamma ordningsregler i denna folder. Kabel-tv och bredband Huset är utrustat med s.k. tre hål i väggen. Vi har avtal med Comhem för kabel-tv. Föreningen har under sommaren 2010 tecknat ett gruppavtal med Tele2 för indragning av bredband i fastigheten (d.v.s. uppkoppling mot stadsnätet genom fiberledningar). Syftet med att ansluta till stadsnätet är att vi dels får en bättre och mera tillförlitlig bredbandsuppkoppling, dels kan sänka kostnaden för densamma. Kontakta syrelsen för mer information om detta. Källaren Här finns bl.a. tvättstuga, lägenhetsförråd och cykelrum. Håll alla gångar helt fria från möbler, skräp etc. också här mycket viktigt p.g.a. brandsäkerheten! Markiser Markiser till balkong och fönster beställs hos Sjöbergs Markiser och Persienner. Beslut är taget att det skall vara likadana för alla lägenheter. Oljud & störningar Se de gemensamma ordningsreglerna i denna folder. Renovering och ombyggnation Se särskild information om villkor och regler i denna folder. OBS! I korridoren mot tvättstugan hänger även väggskydden för hissen som ska användas vid flytt, renovering etc. av lägenheterna. Detta för att skydda de känsliga hissväggarna. Skadedjur Vid behov anlitas professionellt företag för skadedjursbekämpning. Om du ser skadedjur av något slag (små eller stora) kontakta någon i styrelsen.

9 Snö & is Snöskottning och is på gården upphandlas och handhas externt. OBS! Under snösäsong ska det finnas en skyffel och borste innanför ytterdörren. Är du först ut eller in vid snöfall ta gärna undan den snö som ligger så att alla kommer fram. Vi har i vårt hus aldrig haft problem med istappar men kommer från säsongen 2007/08 att upphandla ett visst stöd. Samtliga uppmanas att hålla ett öga på istappsläget (tak och balkonger). Sophämtning och miljörum Samtliga hushållssopor slängs i sopnedkastet mellan entrédörrarna. Det är absolut förbjudet att slänga ner sopor i sopnedkastet i trapphuset sopor eftersom den trumman numera endast används för rör och ledningar. Miljörum finns för återvinning av glas, papper och kartong (ingång bredvid huvudentrén, samma rum där hushållssoporna hamnar). Lägg rengjort glas i markerat kärl, tidningar i markerad behållare (släng ej med plastpåsar) och skär större kartongemballage i delar (vi betalar för volym i hämtningen, ej i vikt) och placera i den största behållaren. Tyvärr kan vi ej lämna grovsopor såsom möbler, frigolitemballage, elektronik mm i miljörummet. Se här de gemensamma ordningsreglerna och rubriken Grovsopor i denna översikt. OBS mycket viktigt! Det åligger varje boende att själv tillse att grovsopor borttransporteras. Den kommunal sophämtning tar ej detta. Om grovsopor lämnas kommer vi tvingas fakturera hushållet ifråga för bortforslande. Om vi inte håller ordning töms inte alls hushållssoporna! Och efter upprepade gånger förlorar föreningen möjligheten till ett miljörum, dvs hämtning av glas, papper och kartong. Tvättstugan Bokning sker med låscylinderssystem i källaren. Tvättstugan har fyra tvättmaskiner, två torktumlare och två torkskåp. Tänk på att centrifugera tvätten innan den läggs i torktumlaren. Tvätt- och städregler finns uppsatta i tvättstugan. Tänk på att ta väl han om vår tvättstuga, det är ett gemensamt utrymme som vi alla vinner på att hålla i gott skick!

10 Trapphusen Trapphusen ska hållas helt fria (se även ordningsreglerna). Städning av gemensamma utrymmena sker varannan vecka av anlitad städfirma. För synpunkter, kontakta styrelsen. Vattenskador Föreningen har direktavtal med ett företag som kommer om en AKUT vattenskada inträffar. Företag och nummer finns på anslagstavlan i entrén. Tips: Var särskilt noga med att kontrollera diskbänkens anslutning till stam (ditt eget ansvar). Propplösare får inte användas eftersom det förstör stammarna. Vinden Håll alla gångar helt fria från möbler, skräp etc. också här mycket viktigt p.g.a. brandsäkerheten! Ventilation Ventilationen i huset och lägenheterna styrs av frånluftfläktar på taket (det är viktigt att inte bygga för/helt stänga igen luftutsläppen/intagen i lägenheterna). Värme Uppvärmning sker med hjälp av fjärrvärme. Det åligger varje boende att kontrollera och reglera sina egna termostater till rätt temperatur. Synpunkter på värmen lämnas till styrelsen. Tips: Kom ihåg att lufta elementen. Årliga händelser Årsmöte: (föreningsstämman) sker enlig särskild kallelse. Vårstädning: Vi röjer, städar och fräschar upp gården och gemensamma utrymmen. Krukor och möbler ställs upp, blommor planteras. Efteråt firar vi med lättare lunch och dryck att gården är klar för sommaranvändning. Höststädning: Vi röjer och städar upp gården och allmänna utrymmen efter sommaren. Bl.a. plockas krukor och blommor undan. Vi avslutar med gemensam grillning efteråt. Tidpunkter för ovanstående meddelas med lappar i entréerna och hissarna. Årsmötet enligt särskild kallelse.

11 4. Att tänka på inför renovering och ombyggnation Allmänt Samtliga i föreningen vinner på att lägenheterna håller en hög standard och har ett fräscht utförande. Bostadsrättsinnehavaren svarar fullt ut för att skador som uppstår till följd av åtgärderna. Följande ska göras: Skyddstäckning av hissen: måste alltid ske då den användas för att transportera byggmaterial mm. Skyddstäckningen hittar du i källaren i gången till tvättstugan. Lapp i trapphuset: Ta hänsyn till dina grannar genom att i god tid innan meddela med lapp i trapphuset om vad som kommer att ske vid eventuell vattenavstängning etc. Rivningsmaterial: Du ansvarar för att allt rivningsmateriel som uppstår vid ombyggnationer bortforslas så fort som möjligt. Dessa får under inga omständigheter bli stående i trappuppgången, framför porten eller på gräsmattan. Om lättare/mindre renoveringar Lättare renovering som tapetsering, målning och golvbeläggning får göras utan att styrelsen kontaktas. Bostadsrättsinnehavaren svarar dock för att ordningsreglerna följs samt att skada inte uppstår på allmänna ytor. Om större renoveringar Vid större åtgärder eller ombyggnation av bostadsrätten måste ansökan om detta ske till styrelsen innan åtgärderna påbörjas, enligt 13 i stadgarna. Styrelsens godkännande krävs dock för att säkerställa att de planerade åtgärderna inte ger upphov till skador utanför lägenheten. Använd gärna blanketten Ansökan om renovering/ombyggnad. Behöver du ritningar för att se bärande väggar/balkar mm kontakta styrelsen. Om lägenheterna Elektricitet: Varje lägenhet strömförsörjs med 16 amper vilket innebär att elspis ej går att använda och får därmed inte installeras. Separat elugn får installeras förutsatt den har en låg strömförbrukning. Det är upp till bostadsrättsinnehavaren/ hyresgästen att se till att lägenhetens totala uttag inte överstiger 4 kwatt. Köksfläkt: Bara kolfilter får användas till köksfläkt. Köksfläkt får alltså ej direktanslutas till ventilationstrumman. Detta är mycket viktigt att respektera då en direktanslutning innebär att den matost som sugs in i ventilationssystemet trycks ut i lägenheterna ovanför!

12 Originaldörrar mm: Det finns sparat en del original av dörrar, luckor mm som är möjliga att använda för renovering av lägenheterna. Kontakta fastighetsskötaren för detta. Vi ser gärna också att dörrar, skåpluckor, lister, skjutdörrar inkl glasvägg av originalkaraktär sparas. Kontakta styrelsen för förvaring och uppställningsplats av materialet. Om hantverkare Kolla så att företaget du anlitar har F-skattesedel och egen ansvarsförsäkring så att eventuella skador förorsakade av hantverkarna täcks. Arbeten i våtutrymme måste utföras på ett fackmannamässigt sätt (i enlighet med PER s branschregler). Skulle det uppstå vatten- eller fuktskador i den egna samt angränsande lägenheter blir du skyldig till reparationskostnaderna. På får du veta mer om vad som gäller. OBS! Vid brytande av fuktspärr i badrummet är det ett krav att byta rörgrodan för att uppnå ett tätt resultat. Golvbrunnen är föreningens egendom varför detta byte särskilt bör godkännas av föreningen. Vid badrumsrenovering kräver vi även att hushållet byter ut den vattenburna värmen i badrummet till elburen värme då vi på sikt kommer att kapa denna radiatorstam i samband med ett stambyte.

13 5. Att tänka på inför andrahandsuthyrning Vi vill göra alla medlemmar uppmärksamma på de regler som gäller för andrahandsuthyrning. Alla som hyr ut i andra hand eller planerar att hyra ut i andra hand måste få styrelsens godkännande, i enlighet med 16 i föreningens stadgar. Vid ansökan om andrahandsuthyrning skall skriftlig ansökan göras till styrelsen. Använd bifogat formulär. Ansökan behandlas av styrelsen och godkännes eller avslås. Uthyrningstiden ska vara tidsbegränsad. Om ansökan godkänns skall ett undertecknat andrahandskontrakt lämnas till styrelsen senast vid tillträdesdagen (som står på andrahandskontraktet). Kontraktshandlingar finns att köpa hos de flesta bokhandlare. Vi vill betona vikten av att följa föreningens stadgar eftersom det i annat fall kan leda till att nyttjanderätten till lägenheten blir förverkad i enlighet med 20 punkt två (2) i föreningens stadgar.

14 6. Om huset och byggstilen Fastigheten Hemmet 13 byggdes år 1940 av byggingenjör Ingvar Sjölander och ritades av arkitektfirman Ancker-Gate-Lindegren. Huset ägdes av Ingvar Sjölander ända fram till 1970 då SPP köpte fastigheten och som i sin tur ägde den fram till 1990 då Wallenstam tog över. År 2000 ombildades huset till nuvarande bostadsrättsförening. Från början fanns det ett bageri i lokalen på bottenvåningen som föreningen idag hyr ut till företag. På varje våningsplan finns ett skåp med en hylla för varje lägenhet, som kunde användas för t ex matpaket vid leverans från bageriet. Alla balkonger hade markis. Om stilen funkis Funktionalismen, även kallat funkis, slog igenom med modernismen på 1930-talet. Typiskt för dess rena formspråk är släta, ljusa, oftast putsade och odekorerade fasader, platta tak och lådaktiga volymer uppbyggda av grundläggande geometriska former (kub, rätblock, cylinder etc). I detaljer användes ofta material som förkromad eller förnicklad metall. Funktionalismen ville släppa in ljus och luft i våra bostäder och tog sin utgångspunkt i funktion och enkelhet. Bostäderna var små men yteffektiva. Genom att bereda maten i en liten kokvrå och äta den vid en matplats i rummet skulle yta kunna sparas. En viktig ambition var också avskildhet, att kunna stänga en dörr om sig och vara ostörd. Ljuset uppfattades som viktigt och släpptes in genom stora och väl placerade fönster. Standarden höjdes genom tekniska nymodigheter som rinnande kallt och varmt vatten, centralvärme och wc. Fasaden skulle ha en slät enhetlig kalkputs utan dekorationer. Färgerna på fasaderna skulle vara ljusa, vita eller svagt färgade i gult eller grönt. Fönstren var ofta stora perspektivfönster eller små runda fönster vilket var karaktäristiskt. De sparsamt profilerade snickerierna målades vita. Portarna utfördes vanligtvis i trä som fernissades. Ibland kombinerat med sparkplåt och beslag i rostfritt stål. Balkonger blev ett karaktäristiskt uttrycksmedel, gärna med en rundad sida och utstickande över hörn. Enkla räcken i smide eller sinuskorrugerad plåt. Kökets snickerier målades ofta i en ljust gul, eller grågrön träimitation, övriga snickerier i brutet vitt. Dörrar skulle vara släta, klädda med träfiberskiva och målade. Lister skulle ha någon enkel profil, eller vara helt släta. Dörrfoder drogs nu ända ner till golvet. Ett typiskt funkiskök hade släta överfalsade luckor med rundad kant. Som beslag den klassiska "snabel"-skåpregeln, enkla knoppar eller handtag i förnicklad metall. Vitt kakel och porslinsarmatur med opalglaskupa ovan spisen hörde till. Badrummen var enkla med inbyggt badkar och spegelskåp i plåt. Vitt kakel på vägg och svart/vitt -rutigt på golvet, men även grönt och andra pastellfärger förkommer.

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Sysslomannen. Version 2

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Sysslomannen. Version 2 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Sysslomannen Om huset och byggstilen Fastigheten Hemmet 13 byggdes år 1940 av byggingenjör Ingvar Sjölander och ritades av arkitektfirman Ancker-Gate-Lindegren.

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27.

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. ORDNINGSREGLER Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. För vem gäller ordningsreglerna Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Välkommen till. Brf Gubben Noak nr 6

Välkommen till. Brf Gubben Noak nr 6 Välkommen till Brf Gubben Noak nr 6 Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till brf Gubben Noak nr 6! I detta häfte hittar du lite information om föreningen samt annan information som kan vara till nytta

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon AB Hörnstenen Vi är ett familjeägt fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm och Skåne. Företaget är medlem i Fastighetsägarna Sverige. I denna broschyr finns generell information som gäller samtliga

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Datum: 2015-12-23 Allmänt I bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 vill vi att alla skall trivas och finna sig till

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Välkommen till bostadsrättsföreningen Asplången 2. Hoppas du skall trivas i ditt nya boende. Förvaltare SBC är vår förvaltare. De har hand om den ekonomiska samt tekniska förvaltningen.

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT?

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT? De vanligaste frågorna till BRF STÄMJÄRNET I det här dokumentet finner du de vanligaste frågorna som mäklare och de som vill flytta till vårt hus och förening ställer och de svar som vi då ger. Innehållsförteckning

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Trivselregler Brf Leoparden 5

Trivselregler Brf Leoparden 5 Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt trivselregler. Dessa regler gäller inte bara dig som hyresgäst/bostadsrättshavare utan

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler Trivsel- och ordningsregler Viktiga telefonnummer och e-postadresser. Drift och skötsel, felanmälan vardagar 7:00 17:00: 08-560 502 19 eller www.jensendrift.se Jouranmälan utanför kontorstid Vardagar 17.00

Läs mer

KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER

KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER ÅR 2013-2014 Tornslingan 35 142 61 Trångsund 769623-1187 www.kungen3.se Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet.

Läs mer

TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22

TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22 TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22 Ordningsföreskrifter för Brf Vätan 22 Välkommen till Brf Vätan 22 Det är styrelsens utgångspunkt att alla som bor, arbetar och studerar i vårt fina hus skall trivas och att

Läs mer

Ordningsregler. Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan.

Ordningsregler. Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan. Sida 1 av 6 Ordningsregler Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan. Gemensamma utrymmen och gården Vi måste alla

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Inga regler kan ersätta hänsyn

Inga regler kan ersätta hänsyn Inga regler kan ersätta hänsyn Vi har här samlat några tips och råd som kan underlätta ditt boende och öka trivseln mellan såväl människor som djur. Dessa tips byggerpå både lagar och förordningar samt

Läs mer

Trivselanvisningar MIDNATTSSOLEN

Trivselanvisningar MIDNATTSSOLEN Trivselanvisningar för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MIDNATTSSOLEN i RÅCKSTA VÄLLINGBY Sida 1 Innehåll 1. Avfallshantering... 3 a. Grovsopor... 3 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Garage och P-platser utomhus...

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Ordningsregler för Brf Vikingen 2

Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Allmänna trivsel- och ordningsregler Våra trivselregler är antagna av styrelsen och du ska se dessa som ett komplement till Bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler

Läs mer

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen till BRF Lerlåset.

Välkommen till BRF Lerlåset. Välkommen till BRF Lerlåset. Bostadsrättsföreningen finns på Lerbäcksgränd i Hagsätra och förfogar över 168 lägenheter. Du som boende i bostadsrättsföreningen Lerbäcksgränd har tillgång till flera tvättstugor,

Läs mer

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf.

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf. Välkommen till Brf. Kammakargatan 21 VÄLKOMMEN Vi hälsar dig som är nyinflyttad välkommen till bostadsrättsföreningen Kammakargatan 21. I denna broschyr hittar du information om föreningen och annat som

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler för Brf Bananen 8

Trivsel- och ordningsregler för Brf Bananen 8 Trivsel- och ordningsregler för Brf Bananen 8 Ansvar för ordningen i föreningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Tegelviksgatan 37-39 116 41 Stockholm Brf Sofia Strand, Tegelviksgatan 39, 116 41 Stockholm Sida 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand!

Läs mer

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stureparken 2 fastställda av styrelsen den 10 november 2010 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt

Läs mer

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen.

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Erik Dahlbergsgatan 50 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen Vår förening består av två fastigheter, Dianavägen 5-9 samt Artemisgatan 4-8. Dessa byggdes 1964 och 1965 och förvaltades av Stockholmshem fram

Läs mer

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7.

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Andrahandsuthyrning Bostadsrättsinnehavaren får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Fastställda av styrelsen

Fastställda av styrelsen BRF TORPEDBÅTEN 1 ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Torpedbåten 1 Fastställda av styrelsen 2013-03-20 ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN 1 Det här bör du veta om föreningens

Läs mer

Välkommen till BRF Jungfrun 21

Välkommen till BRF Jungfrun 21 Välkommen till BRF Jungfrun 21 Kommendörsgatan 24 & Sibyllegatan 26 Bild från Digitala Stadsm useet http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx?archiveid=5000&search=(iptc187%20contains(ssmfö000262))

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Göken 28

Bostadsrättsföreningen Göken 28 1 Juli 2012 Bostadsrättsföreningen Göken 28 Sankt Eriksgatan 10 Information och ordningsregler Reglerna upprättade av Brf Göken 28:s styrelse i juli 2012 2 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Göken 28!

Läs mer

Trivsel/ordningsregler för Brf Spårö

Trivsel/ordningsregler för Brf Spårö TRIVSEL/ORDNINGSREGLER Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också föreningens

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se Välkommen till BRF Roslagsgatan 36! Vi vill med denna boendehandbok underlätta för dig som boende med svar på många av de frågor som kan tänkas dyka upp. Alla vill ha en så god boendemiljö som möjligt.

Läs mer

Trivselregler för Brf Strandlycka

Trivselregler för Brf Strandlycka Trivselregler för Brf Strandlycka Styrelsens uppgift Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Ordningsregler och information

Ordningsregler och information 1 (8) Ordningsregler och information Senaste revision: 2015-06-30 Vid eventuella frågor om ordningsreglerna kan styrelsen kontaktas via styrelsen@kvadraten21.se För vem gäller reglerna Ordningsreglerna

Läs mer

Tips, regler och bestämmelser

Tips, regler och bestämmelser Tips, regler och bestämmelser Maj 2010 Bostadsrättsföreningen Spikbrädan 1 Organisationsnummer769617-2621 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar..sid 3 2. Om föreningen och huset..sid 3 3. Allmänna

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen TALLEN 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler.

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler.

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. ORDNINGSREGLER För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler för Bf Rosen u p a

Ordningsregler för Bf Rosen u p a Ordningsregler för Bf Rosen u p a Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Allmän information och ordningsregler för oss som bor i Bostadsrättsföreningen Heleneborgsparken

Allmän information och ordningsregler för oss som bor i Bostadsrättsföreningen Heleneborgsparken Ordningsregler gällande för Brf Heleneborgsparken Allmän information och ordningsregler för oss som bor i Bostadsrättsföreningen Heleneborgsparken Vår gemensamma egendom omfattar tvättstuga, bastu, motionsrum,

Läs mer

Välkommen till Brf Härden 105

Välkommen till Brf Härden 105 Välkommen till Brf Härden 105 Allmänt om fastigheten Husen byggdes 1932. Totalrenovering och ombyggnad skedde 1991. Föreningen förvärvade fastigheten 2000. Fastigheten har 35 bostadsrättslägenheter och

Läs mer

Välkommen till Brf Vattumannen 20

Välkommen till Brf Vattumannen 20 Välkommen till Brf Vattumannen 20 Organisations nr 716416-3391 Välkommen till Brf Vattumannen 20. Föreningen ligger i kvarteret Vattumannen på Södermalm i Stockholm. Huset ritades av arkitekten A Gasslander

Läs mer