Bostadsrättsföreningen SYSSLOMANNEN MEDLEMSINFORMATION. Brf Sysslomannen Org nr Sysslomansgatan Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen SYSSLOMANNEN MEDLEMSINFORMATION. Brf Sysslomannen Org nr 769605-0884 Sysslomansgatan 22 112 41 Stockholm 070-678 68 10"

Transkript

1 Bostadsrättsföreningen SYSSLOMANNEN MEDLEMSINFORMATION

2 Reviderad MEDLEMSINFORMATION Innehåll 1. Kontakt- och informationsuppgifter 2. Bo tillsammans Ordningsregler 3. Korta fakta - A-Ö om BRF Sysslomannen 4. Renovering och ombyggnation 5. Andrahandsuthyrning 6. Om huset och byggstilen Bilagor I. Ansökningsblankett för renovering och ombyggnad II. Ansökningsblankett för andrahandsuthyrning III. Föreningens stadgar IIII. Senaste förvaltningsberättelse samt protokoll från föreningsstämma.

3 1. Kontakt- och informationsuppgifter BRF Sysslomannen Observera Bostadsrättinnehavaren är skyldig att själv aktivt hålla sig informerad om huset och föreningen. Styrelsen ger löpande och aktuell information via anslagstavlan vid hissen eller i särskilda fall via direktutskick i respektive hushålls brevinkast. I framtiden kommer även information att finnas på vår hemsida. Viktig anslagstavla för BRF! Bredvid hissen på bottenvåningen finns en anslagstavla där styrelsen löpande sätter upp info från senaste styrelsemöte samt annan övrig info om vad som är på gång i och kring huset. Viktigaste telefonnumren I vindfånget nere i porten finns dessutom en namntavla med de viktigaste: telefonnumren för felanmälan av värme, låsjour, etc. samt nummer för kontakt med ärenden som rör förvaltare respektive fastighetsskötare. Att kontakta styrelsen Styrelsen nås främst genom mail: (i undantagsfall genom vår mobiltelefon: ) Namn för aktuell styrelse finns på anslagstavlan vid hissen på bottenvåningen. Efter innerdörren vid vindfånget finns även en brevlåda där bostadsrättsinnehavare och hyresgäster kan lägga meddelanden, förslag, frågor mm till styrelsen.

4 2. Bo tillsammans - Ordningsregler Du som boende i brf Sysslomannen har grannar över dig, under dig och/eller på sidorna. Att bo så kräver både hänsyn och tolerans för andras sätt att leva. Nedan de gemensamma ordningsreglerna som gäller för samtliga boende i huset. Tyvärr kan man inte räkna med att det är helt störningsfritt i ett hus där många människor ska sova, leva och bo. Det får vi helt enkelt lära sig att leva med, det ingår i boendeformen. Men ibland blir det för mycket ljud och störningar. Det bästa och snabbaste sättet att få bukt med en störning är att ringa på hos grannen och be dem dämpa sig. Oftast vet man inte om att man har irriterat någon och då brukar det räcka med en påringning. För att alla ska trivas i vårt hus gäller följande ordningsregler: Ljud och oljud Det är mycket lyhört i vårt hus. För att minimera störning gäller: När du spelar musik tänk på grannarna runtomkring. Om du ska t ex spika eller borra i lägenheten gör det: - på vardagar kl på helger kl Att försöka undvika vattenspolning sen kvälls- och nattetid: kl Aktivitet i stammarna kan skapa en del oljud som blir mer märkbar mellan dessa tider. Att stänga dörrar mjukt, det kan smälla och eka högt i trapphuset annars, framförallt med ytterdörren. Sophantering & återvinning Samtliga vardagssopor slängs i sopnedkastet mellan entrédörrarna. Vi har ett gemensamt miljörum (för återvinning av glas, papper och kartong), bakom sopnedkastet för vardagssopor (ingång från yttersidan). Försök att stänga luckan till sopnedkastet ordentligt för att undvika lukt i entrén. Vi har inget utrymme för grovsopor i huset. Det åligger varje boende att själv tillse att grovsopor borttransporteras i miljörummet får under inga villkor lämnas grovsopor (större kartonger, frigolit, möbler, etc). Det är absolut förbjudet att placera sopor vid entrén, i trapphus, vinds- och källargångar eller utanför porten. Om sopnedkastet är fullt ska sopor placeras invid gallergrinden i miljörummet. Om ovanstående regler inte efterföljs medför dessa stora ekonomiska utgifter för föreningen. Vi kommer att tvingas fakturera hushållet(n) i fråga.

5 Balkonger och gemensamma utrymmen Samtliga bostadsrättsinnehavare har ett ansvar: Att endast med tillstånd från styrelsen sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt. Att placera blomlådor endast på insidan av balkong- eller altanräcke. Att inte skaka mattor och sängkläder från fönster och balkong. Att inte grilla på balkong, altan eller utomhus i närheten av huset. Att inte röka i fastighetens allmänna utrymmen. Att fimpa på avsedd plats. Att hålla entrén, trapphus, vinds- och källargångar utanför porten eller utanför respektive lägenhetsdörr, fritt från lösa föremål som kan hindra en utrymning. Husdjur & fåglar Samtliga bostadsrättsinnehavare har ett ansvar: Att ha tillsyn över husdjur så att inte lekplatser, planteringar, trädgårdsytor eller andra utrymmen skadas eller förorenas. Att se till att husdjur inte springer löst inom byggnaden eller orsakar störande oljud. Att inte mata fåglar från fönster, balkong eller marken kring byggnaden då detta även drar till sig andra mindre välkomna djur.

6 3. Korta fakta - A-Ö om BRF Sysslomannen Här har vi samlat några av de fakta och vanligaste frågorna kring hur vi handhar vårt gemensamma hus och vad som gäller för skötsel mm. Är något oklart eller saknas? Kontakta styrelsen. Ansvar BRF Sysslomannen är en liten och trevlig bostadsrättförening. Nyinflyttade medlemmar förväntas att aktivt delta i föreningen och styrelsen! Vi äger och har hand om huset gemensamt. Det är varje medlems ansvar att bidra med eget kunnande på något område eller på annat sätt efter förmåga. Andrahandsuthyrning Se särskild information om villkor och regler i denna folder. Blommor, växter m m entrén: Det är vår husgrupp som sköter våra rabatter. Kontakta styrelsen om ni har idéer eller synpunkter eller helst av allt, hjälpa till! För respektive balkonger, se ordningsreglerna. Cyklar Cyklar ska stå i källarens cykelförråd när de inte används. Tips: ta gärna in/ut din cykel till/från cykelrummet genom baksidans ytterdörr. Fastighetsskötsel Vår fastighetsskötare, Micke nås genom vår förvaltare T&T. För telefonnummer till förvaltaren se information på anslagstavlan bredvid hissen på bottenvåningen. Vi har tillsynsdag på torsdagaroch det är viktigt att vi så långt det är möjligt samlar åtgärder till torsdagarna då vi debiteras extra kostnader om fastighetsskötaren behöver åka hit vid andra tillfällen. Försäkringar Bostadsrättsföreningen har en försäkring för huset som helhet och samtliga gemensamma utrymmen. För gränsen mellan föreningens och den enskilde bostadsrättsinnehavaren ansvar se stadgarna. För din egen bostad: Kontrollera att du har tilläggsförsäkring för bostadsrätt och som även gäller för bostadsrättsförening.

7 Förvaltning, husreparationer, underhåll mm Ekonomisk och teknisk förvaltning handhas av T&T förvaltning. För frågor och synpunkter kontakta styrelsen via mail eller vår brevlåda. OBS! Alla kontakter med jourverksamheter kostar väsentligt! Det är viktigt att jourtjänst endast kontaktas om åtgärd av akut natur!!! Exempel på akuta ärenden där jourtjänst ska kontaktas är större vattenskada eller hisstopp med personer i. Företag och nummer finns på anslagstavlan i entrén. Vid brand, misstanke om gasläcka eller kriminella handlingar kontaktas SOS-alarm på 112. Grovsopor Vi har inget utrymme för grovsopor i huset. Det åligger varje boende att själv tillse att grovsopor borttransporteras i miljörummet får under inga villkor lämnas grovsopor (större kartonger, frigolit, möbler, etc.). Vart grovsopor kan lämnas beskrivs på särskild affisch i miljörummet. Om grovsopor lämnas i miljörummet medför det problem i sophanteringen och extra kostnader för föreningen och vi kommer tyvärr tvingas att fakturera hushållet ifråga. Hemsida och e-post Föreningen har en idag en egen hemsida Vi uppskattar om vi får tillgång till en e-postadress för varje hushåll att sända ut material från styrelsen. Till dem som inte har en e-postadress delar vi givetvis ut materialet i fysisk form. Hiss Om hissen inte fungerar som den ska ring hissjouren enligt nummer vid hissen och sätt en lapp vid hissen i entrén med klockslag då du kontaktat hissjouren. Vi har en välbevarad och fin originalfunkishiss, som inte är möjlig att byta ut (det blir en modernt utformad hiss vid ett ev. byte) därför vid flytt, större möbler mm använd skyddstäckningen som finns i källaren (i gången mot tvättstugan) för att skydda hissen, väggar mm. Obs! För allas bekvämlighet kom ihåg att trycka ned hissen till bottenvåningen igen. Framförallt blir du då säker på att gallergrinden gått igen ordentligt och på så sätt slipper vi att hissen fastnar på något våningsplan.

8 Husdjur Se gemensamma ordningsregler i denna folder. Kabel-tv och bredband Huset är utrustat med s.k. tre hål i väggen. Vi har avtal med Comhem för kabel-tv. Föreningen har under sommaren 2010 tecknat ett gruppavtal med Tele2 för indragning av bredband i fastigheten (d.v.s. uppkoppling mot stadsnätet genom fiberledningar). Syftet med att ansluta till stadsnätet är att vi dels får en bättre och mera tillförlitlig bredbandsuppkoppling, dels kan sänka kostnaden för densamma. Kontakta syrelsen för mer information om detta. Källaren Här finns bl.a. tvättstuga, lägenhetsförråd och cykelrum. Håll alla gångar helt fria från möbler, skräp etc. också här mycket viktigt p.g.a. brandsäkerheten! Markiser Markiser till balkong och fönster beställs hos Sjöbergs Markiser och Persienner. Beslut är taget att det skall vara likadana för alla lägenheter. Oljud & störningar Se de gemensamma ordningsreglerna i denna folder. Renovering och ombyggnation Se särskild information om villkor och regler i denna folder. OBS! I korridoren mot tvättstugan hänger även väggskydden för hissen som ska användas vid flytt, renovering etc. av lägenheterna. Detta för att skydda de känsliga hissväggarna. Skadedjur Vid behov anlitas professionellt företag för skadedjursbekämpning. Om du ser skadedjur av något slag (små eller stora) kontakta någon i styrelsen.

9 Snö & is Snöskottning och is på gården upphandlas och handhas externt. OBS! Under snösäsong ska det finnas en skyffel och borste innanför ytterdörren. Är du först ut eller in vid snöfall ta gärna undan den snö som ligger så att alla kommer fram. Vi har i vårt hus aldrig haft problem med istappar men kommer från säsongen 2007/08 att upphandla ett visst stöd. Samtliga uppmanas att hålla ett öga på istappsläget (tak och balkonger). Sophämtning och miljörum Samtliga hushållssopor slängs i sopnedkastet mellan entrédörrarna. Det är absolut förbjudet att slänga ner sopor i sopnedkastet i trapphuset sopor eftersom den trumman numera endast används för rör och ledningar. Miljörum finns för återvinning av glas, papper och kartong (ingång bredvid huvudentrén, samma rum där hushållssoporna hamnar). Lägg rengjort glas i markerat kärl, tidningar i markerad behållare (släng ej med plastpåsar) och skär större kartongemballage i delar (vi betalar för volym i hämtningen, ej i vikt) och placera i den största behållaren. Tyvärr kan vi ej lämna grovsopor såsom möbler, frigolitemballage, elektronik mm i miljörummet. Se här de gemensamma ordningsreglerna och rubriken Grovsopor i denna översikt. OBS mycket viktigt! Det åligger varje boende att själv tillse att grovsopor borttransporteras. Den kommunal sophämtning tar ej detta. Om grovsopor lämnas kommer vi tvingas fakturera hushållet ifråga för bortforslande. Om vi inte håller ordning töms inte alls hushållssoporna! Och efter upprepade gånger förlorar föreningen möjligheten till ett miljörum, dvs hämtning av glas, papper och kartong. Tvättstugan Bokning sker med låscylinderssystem i källaren. Tvättstugan har fyra tvättmaskiner, två torktumlare och två torkskåp. Tänk på att centrifugera tvätten innan den läggs i torktumlaren. Tvätt- och städregler finns uppsatta i tvättstugan. Tänk på att ta väl han om vår tvättstuga, det är ett gemensamt utrymme som vi alla vinner på att hålla i gott skick!

10 Trapphusen Trapphusen ska hållas helt fria (se även ordningsreglerna). Städning av gemensamma utrymmena sker varannan vecka av anlitad städfirma. För synpunkter, kontakta styrelsen. Vattenskador Föreningen har direktavtal med ett företag som kommer om en AKUT vattenskada inträffar. Företag och nummer finns på anslagstavlan i entrén. Tips: Var särskilt noga med att kontrollera diskbänkens anslutning till stam (ditt eget ansvar). Propplösare får inte användas eftersom det förstör stammarna. Vinden Håll alla gångar helt fria från möbler, skräp etc. också här mycket viktigt p.g.a. brandsäkerheten! Ventilation Ventilationen i huset och lägenheterna styrs av frånluftfläktar på taket (det är viktigt att inte bygga för/helt stänga igen luftutsläppen/intagen i lägenheterna). Värme Uppvärmning sker med hjälp av fjärrvärme. Det åligger varje boende att kontrollera och reglera sina egna termostater till rätt temperatur. Synpunkter på värmen lämnas till styrelsen. Tips: Kom ihåg att lufta elementen. Årliga händelser Årsmöte: (föreningsstämman) sker enlig särskild kallelse. Vårstädning: Vi röjer, städar och fräschar upp gården och gemensamma utrymmen. Krukor och möbler ställs upp, blommor planteras. Efteråt firar vi med lättare lunch och dryck att gården är klar för sommaranvändning. Höststädning: Vi röjer och städar upp gården och allmänna utrymmen efter sommaren. Bl.a. plockas krukor och blommor undan. Vi avslutar med gemensam grillning efteråt. Tidpunkter för ovanstående meddelas med lappar i entréerna och hissarna. Årsmötet enligt särskild kallelse.

11 4. Att tänka på inför renovering och ombyggnation Allmänt Samtliga i föreningen vinner på att lägenheterna håller en hög standard och har ett fräscht utförande. Bostadsrättsinnehavaren svarar fullt ut för att skador som uppstår till följd av åtgärderna. Följande ska göras: Skyddstäckning av hissen: måste alltid ske då den användas för att transportera byggmaterial mm. Skyddstäckningen hittar du i källaren i gången till tvättstugan. Lapp i trapphuset: Ta hänsyn till dina grannar genom att i god tid innan meddela med lapp i trapphuset om vad som kommer att ske vid eventuell vattenavstängning etc. Rivningsmaterial: Du ansvarar för att allt rivningsmateriel som uppstår vid ombyggnationer bortforslas så fort som möjligt. Dessa får under inga omständigheter bli stående i trappuppgången, framför porten eller på gräsmattan. Om lättare/mindre renoveringar Lättare renovering som tapetsering, målning och golvbeläggning får göras utan att styrelsen kontaktas. Bostadsrättsinnehavaren svarar dock för att ordningsreglerna följs samt att skada inte uppstår på allmänna ytor. Om större renoveringar Vid större åtgärder eller ombyggnation av bostadsrätten måste ansökan om detta ske till styrelsen innan åtgärderna påbörjas, enligt 13 i stadgarna. Styrelsens godkännande krävs dock för att säkerställa att de planerade åtgärderna inte ger upphov till skador utanför lägenheten. Använd gärna blanketten Ansökan om renovering/ombyggnad. Behöver du ritningar för att se bärande väggar/balkar mm kontakta styrelsen. Om lägenheterna Elektricitet: Varje lägenhet strömförsörjs med 16 amper vilket innebär att elspis ej går att använda och får därmed inte installeras. Separat elugn får installeras förutsatt den har en låg strömförbrukning. Det är upp till bostadsrättsinnehavaren/ hyresgästen att se till att lägenhetens totala uttag inte överstiger 4 kwatt. Köksfläkt: Bara kolfilter får användas till köksfläkt. Köksfläkt får alltså ej direktanslutas till ventilationstrumman. Detta är mycket viktigt att respektera då en direktanslutning innebär att den matost som sugs in i ventilationssystemet trycks ut i lägenheterna ovanför!

12 Originaldörrar mm: Det finns sparat en del original av dörrar, luckor mm som är möjliga att använda för renovering av lägenheterna. Kontakta fastighetsskötaren för detta. Vi ser gärna också att dörrar, skåpluckor, lister, skjutdörrar inkl glasvägg av originalkaraktär sparas. Kontakta styrelsen för förvaring och uppställningsplats av materialet. Om hantverkare Kolla så att företaget du anlitar har F-skattesedel och egen ansvarsförsäkring så att eventuella skador förorsakade av hantverkarna täcks. Arbeten i våtutrymme måste utföras på ett fackmannamässigt sätt (i enlighet med PER s branschregler). Skulle det uppstå vatten- eller fuktskador i den egna samt angränsande lägenheter blir du skyldig till reparationskostnaderna. På får du veta mer om vad som gäller. OBS! Vid brytande av fuktspärr i badrummet är det ett krav att byta rörgrodan för att uppnå ett tätt resultat. Golvbrunnen är föreningens egendom varför detta byte särskilt bör godkännas av föreningen. Vid badrumsrenovering kräver vi även att hushållet byter ut den vattenburna värmen i badrummet till elburen värme då vi på sikt kommer att kapa denna radiatorstam i samband med ett stambyte.

13 5. Att tänka på inför andrahandsuthyrning Vi vill göra alla medlemmar uppmärksamma på de regler som gäller för andrahandsuthyrning. Alla som hyr ut i andra hand eller planerar att hyra ut i andra hand måste få styrelsens godkännande, i enlighet med 16 i föreningens stadgar. Vid ansökan om andrahandsuthyrning skall skriftlig ansökan göras till styrelsen. Använd bifogat formulär. Ansökan behandlas av styrelsen och godkännes eller avslås. Uthyrningstiden ska vara tidsbegränsad. Om ansökan godkänns skall ett undertecknat andrahandskontrakt lämnas till styrelsen senast vid tillträdesdagen (som står på andrahandskontraktet). Kontraktshandlingar finns att köpa hos de flesta bokhandlare. Vi vill betona vikten av att följa föreningens stadgar eftersom det i annat fall kan leda till att nyttjanderätten till lägenheten blir förverkad i enlighet med 20 punkt två (2) i föreningens stadgar.

14 6. Om huset och byggstilen Fastigheten Hemmet 13 byggdes år 1940 av byggingenjör Ingvar Sjölander och ritades av arkitektfirman Ancker-Gate-Lindegren. Huset ägdes av Ingvar Sjölander ända fram till 1970 då SPP köpte fastigheten och som i sin tur ägde den fram till 1990 då Wallenstam tog över. År 2000 ombildades huset till nuvarande bostadsrättsförening. Från början fanns det ett bageri i lokalen på bottenvåningen som föreningen idag hyr ut till företag. På varje våningsplan finns ett skåp med en hylla för varje lägenhet, som kunde användas för t ex matpaket vid leverans från bageriet. Alla balkonger hade markis. Om stilen funkis Funktionalismen, även kallat funkis, slog igenom med modernismen på 1930-talet. Typiskt för dess rena formspråk är släta, ljusa, oftast putsade och odekorerade fasader, platta tak och lådaktiga volymer uppbyggda av grundläggande geometriska former (kub, rätblock, cylinder etc). I detaljer användes ofta material som förkromad eller förnicklad metall. Funktionalismen ville släppa in ljus och luft i våra bostäder och tog sin utgångspunkt i funktion och enkelhet. Bostäderna var små men yteffektiva. Genom att bereda maten i en liten kokvrå och äta den vid en matplats i rummet skulle yta kunna sparas. En viktig ambition var också avskildhet, att kunna stänga en dörr om sig och vara ostörd. Ljuset uppfattades som viktigt och släpptes in genom stora och väl placerade fönster. Standarden höjdes genom tekniska nymodigheter som rinnande kallt och varmt vatten, centralvärme och wc. Fasaden skulle ha en slät enhetlig kalkputs utan dekorationer. Färgerna på fasaderna skulle vara ljusa, vita eller svagt färgade i gult eller grönt. Fönstren var ofta stora perspektivfönster eller små runda fönster vilket var karaktäristiskt. De sparsamt profilerade snickerierna målades vita. Portarna utfördes vanligtvis i trä som fernissades. Ibland kombinerat med sparkplåt och beslag i rostfritt stål. Balkonger blev ett karaktäristiskt uttrycksmedel, gärna med en rundad sida och utstickande över hörn. Enkla räcken i smide eller sinuskorrugerad plåt. Kökets snickerier målades ofta i en ljust gul, eller grågrön träimitation, övriga snickerier i brutet vitt. Dörrar skulle vara släta, klädda med träfiberskiva och målade. Lister skulle ha någon enkel profil, eller vara helt släta. Dörrfoder drogs nu ända ner till golvet. Ett typiskt funkiskök hade släta överfalsade luckor med rundad kant. Som beslag den klassiska "snabel"-skåpregeln, enkla knoppar eller handtag i förnicklad metall. Vitt kakel och porslinsarmatur med opalglaskupa ovan spisen hörde till. Badrummen var enkla med inbyggt badkar och spegelskåp i plåt. Vitt kakel på vägg och svart/vitt -rutigt på golvet, men även grönt och andra pastellfärger förkommer.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT?

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT? De vanligaste frågorna till BRF STÄMJÄRNET I det här dokumentet finner du de vanligaste frågorna som mäklare och de som vill flytta till vårt hus och förening ställer och de svar som vi då ger. Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Välkommen till bostadsrättsföreningen Asplången 2. Hoppas du skall trivas i ditt nya boende. Förvaltare SBC är vår förvaltare. De har hand om den ekonomiska samt tekniska förvaltningen.

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler. Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan.

Ordningsregler. Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan. Sida 1 av 6 Ordningsregler Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan. Gemensamma utrymmen och gården Vi måste alla

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7.

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Andrahandsuthyrning Bostadsrättsinnehavaren får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Horisonten Kallebäck Örgryte nr 2 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen TALLEN 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se Välkommen till BRF Roslagsgatan 36! Vi vill med denna boendehandbok underlätta för dig som boende med svar på många av de frågor som kan tänkas dyka upp. Alla vill ha en så god boendemiljö som möjligt.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD När man flyttar in i en ny bostad kan det vara mycket man funderar över. Om lägenheten, området, service m.m. Även om man tagit reda på en del i förväg så kan säkert många

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Dessa ordningsregler grundar sig dels på föreningens stadgar, dels på den grannsämjerätt och det hänsynstagande

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Studier på annan ort Tidsbegränsat arbete på annan ort Prova på att sammanbo under 6 månader. Möjlighet till förlängning efter förnyad ansökan.

Studier på annan ort Tidsbegränsat arbete på annan ort Prova på att sammanbo under 6 månader. Möjlighet till förlängning efter förnyad ansökan. BRF Viking Karl Karlbergsvägen 57 113 35 Stockholm Org nr 769604-4051 www.brfvikingkarl.se Ordningsregler för Brf Viking Karl Fastigheten Smältan 14, Vikingagatan 21 och Karlbergsvägen 57, ägs och förvaltas

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad 1 av (6) PM Råd och anvisningar vid ombyggnad Inledning Många vill bygga om sina bostadsrätter framför allt kök och våtutrymmen. Många bygger i egen regi med eget arbete, vänner, inhyrda hantverkare med

Läs mer

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan UPPSLAGSBOK - Brf Yxan Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta och i föreningens stadgar finns mer att läsa. Vi i Styrelsen 2011/2012 är Ordförande Daniel Carlsson Uppg. 15, 070-675

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

BRF BRUNFISKEN nr 17 ORDNINGSREGLER

BRF BRUNFISKEN nr 17 ORDNINGSREGLER BRF BRUNFISKEN nr 17 ORDNINGSREGLER Andrahandsupplåtelse Styrelsens skriftliga tillstånd måste inhämtas för upplåtelse av bostadslägenhet i andra hand, dvs om bostadsrättshavare önskar hyra ut, låna ut

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Askungen Fredhällsgatan 5 7 Stockholm Ordningsreglerna är reviderade 2010 06 31 för att anpassas till verkligheten samt mindre detaljerat styra över oss som bor

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen.

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen. Från A till Ö i vår förening Andrahandsupplåtelse Om du vill hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse) måste du ha tillstånd av styrelsen. Lämna in din ansökan i god tid. Otillåten andrahandsuthyrning

Läs mer

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ANSVAR FÖR ORDNINGEN Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER För bostadsrättsföreningen HSB Brf. Mörbylund 11-15 Ansvar för ordning och trivsel Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som

Läs mer

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket Brf Loket Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Loket Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Inledning Brf Stadsparken i Lund bildades 1934 och inregistrerades 15 juni 1936. Föreningen

Läs mer

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader.

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Till medlemmar i Brf Brunnsborraren Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Läs gärna igenom de bifogade ordningsreglerna. Här

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. Ordningsregler För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom brf. Teleskopet. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Viktoriagatan 15 A med adress Viktoriagatan 15 C och D. Viktoriagatan 15 C D

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Viktoriagatan 15 A med adress Viktoriagatan 15 C och D. Viktoriagatan 15 C D Välkommen till Bostadsrättsföreningen Viktoriagatan 15 A med adress Viktoriagatan 15 C och D Viktoriagatan 15 C D C Innehåll 1 Välkomna! 1 Styrelsen 1 Stämman D 2 Stadgar 2 Fastigheten 3 Fastighetstekniska

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Grannporten i Skogås. Barnvänligt. Fiske och bad. Närhet till shopping. Skogås centrum

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Grannporten i Skogås. Barnvänligt. Fiske och bad. Närhet till shopping. Skogås centrum Välkommen till i Skogås Barnvänligt Naturen in på knuten Goda Grannar Fiske och bad Närhet till shopping Skogås centrum Solsken på höjden Och inte långt borta: Stockholm City Farsta centrum Länna köpcentrum

Läs mer

F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I NGEN D R I V B Ä N K E N I M A L M Ö

F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I NGEN D R I V B Ä N K E N I M A L M Ö TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I NGEN D R I V B Ä N K E N I M A L M Ö Detta bör Du veta om föreningens trivsel- och ordningsregler. ANSVAR FÖR TRIVSEL OCH ORDNING Styrelsens

Läs mer

Välkommen till Brf Tomten

Välkommen till Brf Tomten Välkommen till Brf Tomten (rev okt 2012) Organisations nr 702002-3490 Välkommen till Brf Tomten på Tomtebogatan 21, kvarteret Ugnen, Birkastan i Stockholm. Du bor nu i ett hus som byggdes mellan 1909 och

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen Trivselregler Bostadsrättsföreningen Trivselregler från A till Ö Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens godkännande och max i två år. Att hyra ut sin lägenhet i andra hand

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31 Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77,5 m² Område Rinnbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området känns lugnt och tryggt. Det finns både grönområden med vackra promenadstråk

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN

VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN Kära medlemmar, Denna folder vänder sig till nya såväl som befintliga medlemmar i Brf Lill-Jansplan 3. Att förfoga över en bostadsrätt i vår förening innebär både rättigheter

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA Som medlem i Brf Stentorget bekräftar Du att Du har tagit del av och kommer att följa föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens

Läs mer