Bostadsrättsföreningen SYSSLOMANNEN MEDLEMSINFORMATION. Brf Sysslomannen Org nr Sysslomansgatan Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen SYSSLOMANNEN MEDLEMSINFORMATION. Brf Sysslomannen Org nr 769605-0884 Sysslomansgatan 22 112 41 Stockholm 070-678 68 10"

Transkript

1 Bostadsrättsföreningen SYSSLOMANNEN MEDLEMSINFORMATION

2 Reviderad MEDLEMSINFORMATION Innehåll 1. Kontakt- och informationsuppgifter 2. Bo tillsammans Ordningsregler 3. Korta fakta - A-Ö om BRF Sysslomannen 4. Renovering och ombyggnation 5. Andrahandsuthyrning 6. Om huset och byggstilen Bilagor I. Ansökningsblankett för renovering och ombyggnad II. Ansökningsblankett för andrahandsuthyrning III. Föreningens stadgar IIII. Senaste förvaltningsberättelse samt protokoll från föreningsstämma.

3 1. Kontakt- och informationsuppgifter BRF Sysslomannen Observera Bostadsrättinnehavaren är skyldig att själv aktivt hålla sig informerad om huset och föreningen. Styrelsen ger löpande och aktuell information via anslagstavlan vid hissen eller i särskilda fall via direktutskick i respektive hushålls brevinkast. I framtiden kommer även information att finnas på vår hemsida. Viktig anslagstavla för BRF! Bredvid hissen på bottenvåningen finns en anslagstavla där styrelsen löpande sätter upp info från senaste styrelsemöte samt annan övrig info om vad som är på gång i och kring huset. Viktigaste telefonnumren I vindfånget nere i porten finns dessutom en namntavla med de viktigaste: telefonnumren för felanmälan av värme, låsjour, etc. samt nummer för kontakt med ärenden som rör förvaltare respektive fastighetsskötare. Att kontakta styrelsen Styrelsen nås främst genom mail: (i undantagsfall genom vår mobiltelefon: ) Namn för aktuell styrelse finns på anslagstavlan vid hissen på bottenvåningen. Efter innerdörren vid vindfånget finns även en brevlåda där bostadsrättsinnehavare och hyresgäster kan lägga meddelanden, förslag, frågor mm till styrelsen.

4 2. Bo tillsammans - Ordningsregler Du som boende i brf Sysslomannen har grannar över dig, under dig och/eller på sidorna. Att bo så kräver både hänsyn och tolerans för andras sätt att leva. Nedan de gemensamma ordningsreglerna som gäller för samtliga boende i huset. Tyvärr kan man inte räkna med att det är helt störningsfritt i ett hus där många människor ska sova, leva och bo. Det får vi helt enkelt lära sig att leva med, det ingår i boendeformen. Men ibland blir det för mycket ljud och störningar. Det bästa och snabbaste sättet att få bukt med en störning är att ringa på hos grannen och be dem dämpa sig. Oftast vet man inte om att man har irriterat någon och då brukar det räcka med en påringning. För att alla ska trivas i vårt hus gäller följande ordningsregler: Ljud och oljud Det är mycket lyhört i vårt hus. För att minimera störning gäller: När du spelar musik tänk på grannarna runtomkring. Om du ska t ex spika eller borra i lägenheten gör det: - på vardagar kl på helger kl Att försöka undvika vattenspolning sen kvälls- och nattetid: kl Aktivitet i stammarna kan skapa en del oljud som blir mer märkbar mellan dessa tider. Att stänga dörrar mjukt, det kan smälla och eka högt i trapphuset annars, framförallt med ytterdörren. Sophantering & återvinning Samtliga vardagssopor slängs i sopnedkastet mellan entrédörrarna. Vi har ett gemensamt miljörum (för återvinning av glas, papper och kartong), bakom sopnedkastet för vardagssopor (ingång från yttersidan). Försök att stänga luckan till sopnedkastet ordentligt för att undvika lukt i entrén. Vi har inget utrymme för grovsopor i huset. Det åligger varje boende att själv tillse att grovsopor borttransporteras i miljörummet får under inga villkor lämnas grovsopor (större kartonger, frigolit, möbler, etc). Det är absolut förbjudet att placera sopor vid entrén, i trapphus, vinds- och källargångar eller utanför porten. Om sopnedkastet är fullt ska sopor placeras invid gallergrinden i miljörummet. Om ovanstående regler inte efterföljs medför dessa stora ekonomiska utgifter för föreningen. Vi kommer att tvingas fakturera hushållet(n) i fråga.

5 Balkonger och gemensamma utrymmen Samtliga bostadsrättsinnehavare har ett ansvar: Att endast med tillstånd från styrelsen sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt. Att placera blomlådor endast på insidan av balkong- eller altanräcke. Att inte skaka mattor och sängkläder från fönster och balkong. Att inte grilla på balkong, altan eller utomhus i närheten av huset. Att inte röka i fastighetens allmänna utrymmen. Att fimpa på avsedd plats. Att hålla entrén, trapphus, vinds- och källargångar utanför porten eller utanför respektive lägenhetsdörr, fritt från lösa föremål som kan hindra en utrymning. Husdjur & fåglar Samtliga bostadsrättsinnehavare har ett ansvar: Att ha tillsyn över husdjur så att inte lekplatser, planteringar, trädgårdsytor eller andra utrymmen skadas eller förorenas. Att se till att husdjur inte springer löst inom byggnaden eller orsakar störande oljud. Att inte mata fåglar från fönster, balkong eller marken kring byggnaden då detta även drar till sig andra mindre välkomna djur.

6 3. Korta fakta - A-Ö om BRF Sysslomannen Här har vi samlat några av de fakta och vanligaste frågorna kring hur vi handhar vårt gemensamma hus och vad som gäller för skötsel mm. Är något oklart eller saknas? Kontakta styrelsen. Ansvar BRF Sysslomannen är en liten och trevlig bostadsrättförening. Nyinflyttade medlemmar förväntas att aktivt delta i föreningen och styrelsen! Vi äger och har hand om huset gemensamt. Det är varje medlems ansvar att bidra med eget kunnande på något område eller på annat sätt efter förmåga. Andrahandsuthyrning Se särskild information om villkor och regler i denna folder. Blommor, växter m m entrén: Det är vår husgrupp som sköter våra rabatter. Kontakta styrelsen om ni har idéer eller synpunkter eller helst av allt, hjälpa till! För respektive balkonger, se ordningsreglerna. Cyklar Cyklar ska stå i källarens cykelförråd när de inte används. Tips: ta gärna in/ut din cykel till/från cykelrummet genom baksidans ytterdörr. Fastighetsskötsel Vår fastighetsskötare, Micke nås genom vår förvaltare T&T. För telefonnummer till förvaltaren se information på anslagstavlan bredvid hissen på bottenvåningen. Vi har tillsynsdag på torsdagaroch det är viktigt att vi så långt det är möjligt samlar åtgärder till torsdagarna då vi debiteras extra kostnader om fastighetsskötaren behöver åka hit vid andra tillfällen. Försäkringar Bostadsrättsföreningen har en försäkring för huset som helhet och samtliga gemensamma utrymmen. För gränsen mellan föreningens och den enskilde bostadsrättsinnehavaren ansvar se stadgarna. För din egen bostad: Kontrollera att du har tilläggsförsäkring för bostadsrätt och som även gäller för bostadsrättsförening.

7 Förvaltning, husreparationer, underhåll mm Ekonomisk och teknisk förvaltning handhas av T&T förvaltning. För frågor och synpunkter kontakta styrelsen via mail eller vår brevlåda. OBS! Alla kontakter med jourverksamheter kostar väsentligt! Det är viktigt att jourtjänst endast kontaktas om åtgärd av akut natur!!! Exempel på akuta ärenden där jourtjänst ska kontaktas är större vattenskada eller hisstopp med personer i. Företag och nummer finns på anslagstavlan i entrén. Vid brand, misstanke om gasläcka eller kriminella handlingar kontaktas SOS-alarm på 112. Grovsopor Vi har inget utrymme för grovsopor i huset. Det åligger varje boende att själv tillse att grovsopor borttransporteras i miljörummet får under inga villkor lämnas grovsopor (större kartonger, frigolit, möbler, etc.). Vart grovsopor kan lämnas beskrivs på särskild affisch i miljörummet. Om grovsopor lämnas i miljörummet medför det problem i sophanteringen och extra kostnader för föreningen och vi kommer tyvärr tvingas att fakturera hushållet ifråga. Hemsida och e-post Föreningen har en idag en egen hemsida Vi uppskattar om vi får tillgång till en e-postadress för varje hushåll att sända ut material från styrelsen. Till dem som inte har en e-postadress delar vi givetvis ut materialet i fysisk form. Hiss Om hissen inte fungerar som den ska ring hissjouren enligt nummer vid hissen och sätt en lapp vid hissen i entrén med klockslag då du kontaktat hissjouren. Vi har en välbevarad och fin originalfunkishiss, som inte är möjlig att byta ut (det blir en modernt utformad hiss vid ett ev. byte) därför vid flytt, större möbler mm använd skyddstäckningen som finns i källaren (i gången mot tvättstugan) för att skydda hissen, väggar mm. Obs! För allas bekvämlighet kom ihåg att trycka ned hissen till bottenvåningen igen. Framförallt blir du då säker på att gallergrinden gått igen ordentligt och på så sätt slipper vi att hissen fastnar på något våningsplan.

8 Husdjur Se gemensamma ordningsregler i denna folder. Kabel-tv och bredband Huset är utrustat med s.k. tre hål i väggen. Vi har avtal med Comhem för kabel-tv. Föreningen har under sommaren 2010 tecknat ett gruppavtal med Tele2 för indragning av bredband i fastigheten (d.v.s. uppkoppling mot stadsnätet genom fiberledningar). Syftet med att ansluta till stadsnätet är att vi dels får en bättre och mera tillförlitlig bredbandsuppkoppling, dels kan sänka kostnaden för densamma. Kontakta syrelsen för mer information om detta. Källaren Här finns bl.a. tvättstuga, lägenhetsförråd och cykelrum. Håll alla gångar helt fria från möbler, skräp etc. också här mycket viktigt p.g.a. brandsäkerheten! Markiser Markiser till balkong och fönster beställs hos Sjöbergs Markiser och Persienner. Beslut är taget att det skall vara likadana för alla lägenheter. Oljud & störningar Se de gemensamma ordningsreglerna i denna folder. Renovering och ombyggnation Se särskild information om villkor och regler i denna folder. OBS! I korridoren mot tvättstugan hänger även väggskydden för hissen som ska användas vid flytt, renovering etc. av lägenheterna. Detta för att skydda de känsliga hissväggarna. Skadedjur Vid behov anlitas professionellt företag för skadedjursbekämpning. Om du ser skadedjur av något slag (små eller stora) kontakta någon i styrelsen.

9 Snö & is Snöskottning och is på gården upphandlas och handhas externt. OBS! Under snösäsong ska det finnas en skyffel och borste innanför ytterdörren. Är du först ut eller in vid snöfall ta gärna undan den snö som ligger så att alla kommer fram. Vi har i vårt hus aldrig haft problem med istappar men kommer från säsongen 2007/08 att upphandla ett visst stöd. Samtliga uppmanas att hålla ett öga på istappsläget (tak och balkonger). Sophämtning och miljörum Samtliga hushållssopor slängs i sopnedkastet mellan entrédörrarna. Det är absolut förbjudet att slänga ner sopor i sopnedkastet i trapphuset sopor eftersom den trumman numera endast används för rör och ledningar. Miljörum finns för återvinning av glas, papper och kartong (ingång bredvid huvudentrén, samma rum där hushållssoporna hamnar). Lägg rengjort glas i markerat kärl, tidningar i markerad behållare (släng ej med plastpåsar) och skär större kartongemballage i delar (vi betalar för volym i hämtningen, ej i vikt) och placera i den största behållaren. Tyvärr kan vi ej lämna grovsopor såsom möbler, frigolitemballage, elektronik mm i miljörummet. Se här de gemensamma ordningsreglerna och rubriken Grovsopor i denna översikt. OBS mycket viktigt! Det åligger varje boende att själv tillse att grovsopor borttransporteras. Den kommunal sophämtning tar ej detta. Om grovsopor lämnas kommer vi tvingas fakturera hushållet ifråga för bortforslande. Om vi inte håller ordning töms inte alls hushållssoporna! Och efter upprepade gånger förlorar föreningen möjligheten till ett miljörum, dvs hämtning av glas, papper och kartong. Tvättstugan Bokning sker med låscylinderssystem i källaren. Tvättstugan har fyra tvättmaskiner, två torktumlare och två torkskåp. Tänk på att centrifugera tvätten innan den läggs i torktumlaren. Tvätt- och städregler finns uppsatta i tvättstugan. Tänk på att ta väl han om vår tvättstuga, det är ett gemensamt utrymme som vi alla vinner på att hålla i gott skick!

10 Trapphusen Trapphusen ska hållas helt fria (se även ordningsreglerna). Städning av gemensamma utrymmena sker varannan vecka av anlitad städfirma. För synpunkter, kontakta styrelsen. Vattenskador Föreningen har direktavtal med ett företag som kommer om en AKUT vattenskada inträffar. Företag och nummer finns på anslagstavlan i entrén. Tips: Var särskilt noga med att kontrollera diskbänkens anslutning till stam (ditt eget ansvar). Propplösare får inte användas eftersom det förstör stammarna. Vinden Håll alla gångar helt fria från möbler, skräp etc. också här mycket viktigt p.g.a. brandsäkerheten! Ventilation Ventilationen i huset och lägenheterna styrs av frånluftfläktar på taket (det är viktigt att inte bygga för/helt stänga igen luftutsläppen/intagen i lägenheterna). Värme Uppvärmning sker med hjälp av fjärrvärme. Det åligger varje boende att kontrollera och reglera sina egna termostater till rätt temperatur. Synpunkter på värmen lämnas till styrelsen. Tips: Kom ihåg att lufta elementen. Årliga händelser Årsmöte: (föreningsstämman) sker enlig särskild kallelse. Vårstädning: Vi röjer, städar och fräschar upp gården och gemensamma utrymmen. Krukor och möbler ställs upp, blommor planteras. Efteråt firar vi med lättare lunch och dryck att gården är klar för sommaranvändning. Höststädning: Vi röjer och städar upp gården och allmänna utrymmen efter sommaren. Bl.a. plockas krukor och blommor undan. Vi avslutar med gemensam grillning efteråt. Tidpunkter för ovanstående meddelas med lappar i entréerna och hissarna. Årsmötet enligt särskild kallelse.

11 4. Att tänka på inför renovering och ombyggnation Allmänt Samtliga i föreningen vinner på att lägenheterna håller en hög standard och har ett fräscht utförande. Bostadsrättsinnehavaren svarar fullt ut för att skador som uppstår till följd av åtgärderna. Följande ska göras: Skyddstäckning av hissen: måste alltid ske då den användas för att transportera byggmaterial mm. Skyddstäckningen hittar du i källaren i gången till tvättstugan. Lapp i trapphuset: Ta hänsyn till dina grannar genom att i god tid innan meddela med lapp i trapphuset om vad som kommer att ske vid eventuell vattenavstängning etc. Rivningsmaterial: Du ansvarar för att allt rivningsmateriel som uppstår vid ombyggnationer bortforslas så fort som möjligt. Dessa får under inga omständigheter bli stående i trappuppgången, framför porten eller på gräsmattan. Om lättare/mindre renoveringar Lättare renovering som tapetsering, målning och golvbeläggning får göras utan att styrelsen kontaktas. Bostadsrättsinnehavaren svarar dock för att ordningsreglerna följs samt att skada inte uppstår på allmänna ytor. Om större renoveringar Vid större åtgärder eller ombyggnation av bostadsrätten måste ansökan om detta ske till styrelsen innan åtgärderna påbörjas, enligt 13 i stadgarna. Styrelsens godkännande krävs dock för att säkerställa att de planerade åtgärderna inte ger upphov till skador utanför lägenheten. Använd gärna blanketten Ansökan om renovering/ombyggnad. Behöver du ritningar för att se bärande väggar/balkar mm kontakta styrelsen. Om lägenheterna Elektricitet: Varje lägenhet strömförsörjs med 16 amper vilket innebär att elspis ej går att använda och får därmed inte installeras. Separat elugn får installeras förutsatt den har en låg strömförbrukning. Det är upp till bostadsrättsinnehavaren/ hyresgästen att se till att lägenhetens totala uttag inte överstiger 4 kwatt. Köksfläkt: Bara kolfilter får användas till köksfläkt. Köksfläkt får alltså ej direktanslutas till ventilationstrumman. Detta är mycket viktigt att respektera då en direktanslutning innebär att den matost som sugs in i ventilationssystemet trycks ut i lägenheterna ovanför!

12 Originaldörrar mm: Det finns sparat en del original av dörrar, luckor mm som är möjliga att använda för renovering av lägenheterna. Kontakta fastighetsskötaren för detta. Vi ser gärna också att dörrar, skåpluckor, lister, skjutdörrar inkl glasvägg av originalkaraktär sparas. Kontakta styrelsen för förvaring och uppställningsplats av materialet. Om hantverkare Kolla så att företaget du anlitar har F-skattesedel och egen ansvarsförsäkring så att eventuella skador förorsakade av hantverkarna täcks. Arbeten i våtutrymme måste utföras på ett fackmannamässigt sätt (i enlighet med PER s branschregler). Skulle det uppstå vatten- eller fuktskador i den egna samt angränsande lägenheter blir du skyldig till reparationskostnaderna. På får du veta mer om vad som gäller. OBS! Vid brytande av fuktspärr i badrummet är det ett krav att byta rörgrodan för att uppnå ett tätt resultat. Golvbrunnen är föreningens egendom varför detta byte särskilt bör godkännas av föreningen. Vid badrumsrenovering kräver vi även att hushållet byter ut den vattenburna värmen i badrummet till elburen värme då vi på sikt kommer att kapa denna radiatorstam i samband med ett stambyte.

13 5. Att tänka på inför andrahandsuthyrning Vi vill göra alla medlemmar uppmärksamma på de regler som gäller för andrahandsuthyrning. Alla som hyr ut i andra hand eller planerar att hyra ut i andra hand måste få styrelsens godkännande, i enlighet med 16 i föreningens stadgar. Vid ansökan om andrahandsuthyrning skall skriftlig ansökan göras till styrelsen. Använd bifogat formulär. Ansökan behandlas av styrelsen och godkännes eller avslås. Uthyrningstiden ska vara tidsbegränsad. Om ansökan godkänns skall ett undertecknat andrahandskontrakt lämnas till styrelsen senast vid tillträdesdagen (som står på andrahandskontraktet). Kontraktshandlingar finns att köpa hos de flesta bokhandlare. Vi vill betona vikten av att följa föreningens stadgar eftersom det i annat fall kan leda till att nyttjanderätten till lägenheten blir förverkad i enlighet med 20 punkt två (2) i föreningens stadgar.

14 6. Om huset och byggstilen Fastigheten Hemmet 13 byggdes år 1940 av byggingenjör Ingvar Sjölander och ritades av arkitektfirman Ancker-Gate-Lindegren. Huset ägdes av Ingvar Sjölander ända fram till 1970 då SPP köpte fastigheten och som i sin tur ägde den fram till 1990 då Wallenstam tog över. År 2000 ombildades huset till nuvarande bostadsrättsförening. Från början fanns det ett bageri i lokalen på bottenvåningen som föreningen idag hyr ut till företag. På varje våningsplan finns ett skåp med en hylla för varje lägenhet, som kunde användas för t ex matpaket vid leverans från bageriet. Alla balkonger hade markis. Om stilen funkis Funktionalismen, även kallat funkis, slog igenom med modernismen på 1930-talet. Typiskt för dess rena formspråk är släta, ljusa, oftast putsade och odekorerade fasader, platta tak och lådaktiga volymer uppbyggda av grundläggande geometriska former (kub, rätblock, cylinder etc). I detaljer användes ofta material som förkromad eller förnicklad metall. Funktionalismen ville släppa in ljus och luft i våra bostäder och tog sin utgångspunkt i funktion och enkelhet. Bostäderna var små men yteffektiva. Genom att bereda maten i en liten kokvrå och äta den vid en matplats i rummet skulle yta kunna sparas. En viktig ambition var också avskildhet, att kunna stänga en dörr om sig och vara ostörd. Ljuset uppfattades som viktigt och släpptes in genom stora och väl placerade fönster. Standarden höjdes genom tekniska nymodigheter som rinnande kallt och varmt vatten, centralvärme och wc. Fasaden skulle ha en slät enhetlig kalkputs utan dekorationer. Färgerna på fasaderna skulle vara ljusa, vita eller svagt färgade i gult eller grönt. Fönstren var ofta stora perspektivfönster eller små runda fönster vilket var karaktäristiskt. De sparsamt profilerade snickerierna målades vita. Portarna utfördes vanligtvis i trä som fernissades. Ibland kombinerat med sparkplåt och beslag i rostfritt stål. Balkonger blev ett karaktäristiskt uttrycksmedel, gärna med en rundad sida och utstickande över hörn. Enkla räcken i smide eller sinuskorrugerad plåt. Kökets snickerier målades ofta i en ljust gul, eller grågrön träimitation, övriga snickerier i brutet vitt. Dörrar skulle vara släta, klädda med träfiberskiva och målade. Lister skulle ha någon enkel profil, eller vara helt släta. Dörrfoder drogs nu ända ner till golvet. Ett typiskt funkiskök hade släta överfalsade luckor med rundad kant. Som beslag den klassiska "snabel"-skåpregeln, enkla knoppar eller handtag i förnicklad metall. Vitt kakel och porslinsarmatur med opalglaskupa ovan spisen hörde till. Badrummen var enkla med inbyggt badkar och spegelskåp i plåt. Vitt kakel på vägg och svart/vitt -rutigt på golvet, men även grönt och andra pastellfärger förkommer.

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

2012-05-31. Husskrift. för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64. Instruktioner, trivseltips och bra att veta

2012-05-31. Husskrift. för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64. Instruktioner, trivseltips och bra att veta 2012-05-31 Husskrift för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64 Instruktioner, trivseltips och bra att veta Inledning Med denna husskrift vänder vi oss både till dig som alldeles nyss har flyttat hit, till dig

Läs mer

Ver 08-1. Välkommen till bostadsrättsföreningen Fatbursbrunnen!

Ver 08-1. Välkommen till bostadsrättsföreningen Fatbursbrunnen! Ver 08-1 Välkommen till bostadsrättsföreningen Fatbursbrunnen! Välkommen! Med denna skrift vill styrelsen för brf Fatbursbrunnen hälsa dig/er välkomna till ert nya boende och som medlemmar i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y.

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y. Trivselregler för BRF Sten Sture d.y. Innehåll Trivselregler- varför det?... 3 Andrahandsuthyrning... 4 Brandsäkerhet... 4 Fastighetsskötsel... 5 Försäkring... 5 Förvaltare... 5 Garageplatser... 5 Gården...

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Innehåll Välkommen... 3 Om Torsdammen... 3 Kontaktuppgifter... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Att tänka på vid problem i din lägenhet eller fastigheten... 4

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Välkommen till. brf MASTEN

Välkommen till. brf MASTEN Välkommen till brf MASTEN Denna informationsmapp innehåller: - Information för nyinflyttade till HSB brf Masten - Aptusinformation - Information gällande hyresavgiften - Trivselregler för brf Masten -

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

Brf Surbrunn 15 - Informationsblad

Brf Surbrunn 15 - Informationsblad Brf Surbrunn 15 - Informationsblad I detta material har bostadsrättsföreningens styrelse gjort ett försök att samla relevant information gällande vår förening samt vad det innebär att vara medlem i en

Läs mer

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Uppdaterad 2014-04-18 Sida 1 av 12 Akuta fel Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, avloppsstopp eller hissfel, ringer man dagtid

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer

Brf Kedjebacken från A till Ö

Brf Kedjebacken från A till Ö Brf Kedjebacken från A till Ö Att bo i Brf Kedjebacken Du har valt att bo med bostadsrätt. Det innebär att du har valt att bo i en lägenhet som ägs av bostadsrättsföreningen Kedjebacken gemensamt. Du har

Läs mer

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7.

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7. Välkommen Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags BESIKTNING STÄDNING ADRESSÄNDRING TILLVAL Kontakt sid 6-7 Kundcenter Bovärdar Hemsidan Felanmälan JOUR/Akuta fel Störningsjour Låsöppning Säkerhet sid 8-9 Hemförsäkring

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Brf Bjäre 2015-03-23 VÄLKOMMEN TILL BRF BJÄRE

Brf Bjäre 2015-03-23 VÄLKOMMEN TILL BRF BJÄRE VÄLKOMMEN TILL BRF BJÄRE Innehållsförteckning 1. Första information till nyinflyttad Nycklar Namnskylt porttelefon och dörr Källarförråd Kabel-tv och internet Hemsida 2. Husets historia 3. Bostadsrättsförening

Läs mer