Littteraturen hittar du i webbutiken på

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Littteraturen hittar du i webbutiken på www.byggtjanst.se!"

Transkript

1 aktuellt om bygglitteratur BYGGMÄSTARNAS KOSTNADS- KALKYLATOR sid 3 BÄTTRE LEDARSKAP... sid 12 BETONG & TRÄ TVÅ INNOVATIVA MATERIAL... sid 14 RESEGUIDER ROM, PARIS & BERLIN... sid 18 NUMMER Littteraturen hittar du i webbutiken på

2 aktuellt om bygglitteratur Ges ut av AB Svensk Byggtjänst Stockholm Tfn Utgivning: Tidningen utges med 6 nr/år REDAKTIONEN Redaktör Heléne Svensson Grafisk form Lars Norlin Skribenter i detta nummer Margareta Myleus Heléne Svensson P Jonas Sjögren Marika Håkanson Upplaga: ex ISSN Tryck: Wassberg & Skotte Tryckeri AB Stockholm Abonnemang Erhålls kostnadsfritt från AB Svensk Byggtjänst Ansvarig utgivare Erik Hellqvist Litteratururval Annika Bergquist Marika Håkanson Margareta Myleus Helena Kumblad Heléne Svensson Marknadschef Anne-Lotte Kudurzis Kostnadseffektiv upphandling av fastighetsförvaltning och Bättre ledarskap är våra huvudteman i detta nummer av Aktuellt om bygglitteratur. Allt fler fastighetsägare väljer att lägga ut hela eller delar av sin verksamhet på entreprenad. Men vad ska man tänka på när man upphandlar fastighetsförvaltning, hur upprättar man kontraktsmallar och avtal som tar hänsyn till både köparens och säljarens behov? Ett kostnadseffektivt stöd i arbetet är Avtal för fastighetsförvaltning, Aff. Med Aff slipper du själv sätta ihop avtalen och specificera varje objekt. Här finns dokumenten som hjälper dig i planeringen, upphandlingen och genomförandet. Mer om Aff kan du läsa på sidorna 4 7. Vad kan vara viktigare för ett företag än ett bra ledarskap speciellt när vi befinner oss i en lågkonjunktur? Genom att läsa olika ledarskapsteorier, får du fler infallsvinklar på ditt ledarskap. På sidorna presenterar vi ett antal böcker som hjälper dig att bli den ledare som ditt företag och dina medarbetare behöver. Heléne Svensson Annika Bergquist Marika Håkanson Margareta Myleus Helena Kumblad Avslutningsvis sommar och semester närmar sig och för dig som har tänkt besöka Rom, Paris eller Berlin, presenterar vi på sid 18 tre guider att ta med på resan. Vi önskar er alla en trevlig läsning och sommar! Lars Norlin Anne-Lotte Kudurzis Jörgen Hallström P Jonas Sjögren Anne-Lotte Kudurzis Marknadschef AB Svensk Byggtjänst INNEHÅLL 4 7 Trygg upphandling lönsam och långsiktig förvaltning! Aff-dokumenten I Lär dig Aff I Aff-nyheter I Aff webbtjänst 8 9 Författningshandbok för byggsektorn 08/09 I Ändrade föreskrifter från Arbetsmiljöverket I Logistik vid husbyggande I ABS 09 ersätter ABS 05 I Bostads Sverige 2009 I Byggsektorns regler 2009 I Bygganalys lilla prisbok Minimikrav på luftväxling. Utgåva 8 I Handbok i kyl- och värmepumpteknik I Lufttäta byggnader lönar sig I Vindkraften en del av det framtida energisystemet I Ta kontroll över energihanteringen! I Solenergi

3 BK Byggmästarnas kostnadskalkylator Kalkylverket innehåller priser på material och arbetsutförande. Dessutom finns kalkyler som visar kostnadsberäkningar för bland annat större hyreshus, villor och ombyggnadsprojekt. Vidare finns exempel på indexreglering, materialprislistor, indextablåer med mera. BK 2009 är strukturerad efter BSAB 96 det vill säga samma system som används i bland annat AMA Hus 08. Årets utgåva har utökats med mer detaljerade och moderniserade uppställningar för avsnitten som innehåller kalkyler främst Sektionspriser, ROT och Kalkylexempel. BK Byggmästarnas kostnadskalkylator Svensk Byggtjänst Stockholm kr. Art nr Byggkatalogen bäst på byggvaror! Att välja varor och leverantörer till ett byggprojekt är en grannlaga uppgift. Valen kan ha stor inverkan på både kvalitet och kostnader och blir inte enklare av att antalet valmöjligheter ökar och att urvalsprocessen ofta måste ske under tidspress. Det är här Byggkatalogen kommer in i bilden. Den är Sveriges mest heltäckande, sökbara, databas om byggvaror. Här finns alla leverantörer av byggvaror och ett stort antal av deras varor. Nu kommer Bok 2 och Bok 6! Böckerna ger dig en god överblick över vilka leverantörer, varor och metoder som finns inom olika områden. Du kan läsa detaljerade beskrivningar av företag och deras produktsortiment. Den tryckta byggkatalogen består av åtta böcker som uppdateras en gång per år och distribueras löpande under året. Byggkatalogens webbtjänst Med sökfunktionerna i Byggkatalogens webbtjänst kan du snabbt och enkelt hitta tekniska egenskaper, produktbilder, mått, typgodkännanden, byggvarudeklarationer med mera. Byggkatalogens webbtjänst ger dig möjlighet att göra jämförelser mellan liknande varor. Abonnera på Byggkatalogen Du kan teckna abonnemang både på Byggkatalogens böcker och på Byggkatalogens webbtjänst direkt genom webbutiken på Där hittar du också mer information om Byggkatalogen samt detaljerad information om vad varje bok innehåller Råd och tips om plaströr till VA- Reseguider ledningar I Utformning relaterad Bygglo Fastighetsägarnas blanketter till funktionskrav I Säkra lek- och skrifter I Fel i fastighet platsen I Brandskydd av byggbodar Utgåva 3 I Smart energiupphandling I E-böcker & Byggbloggarna I Handbok om plåt I Bygga grund Böcker för bättre ledarskap Morgondagens Management I Våga chefa! I ABC för mellanchefer I Det välkomnande ledarskapet I Industriell och allmän administration Betong & trä två innovativa material TRÄDGÅRD NYHET- LISTAN all ny bygglitteratur som har utkommit!

4 Aff förvaltar för framtiden 4

5 Allt fler fastighetsägare och kommersiella hyresgäster väljer att lägga ut fastighetsförvaltning och olika tjänster som stöd för verksamheten på entreprenad. Upphandling och avtalsskrivning ställer stora krav både på den som ska handla upp tjänsterna och på den som ska utföra entreprenaden. Aff (Avtal för fastighetsförvaltning) är fastighetsbranschens egen avtalsstruktur. Har man inte ett mycket tydligt avtal är risken för missförstånd stor. Något som leder till merarbete för båda parter och i värsta fall till tvister som kostar både tid och pengar. Aff innehåller de dokument som behövs för att göra säkra upphandlingar med tydliga avtal. Håll dig à jour inom ämnesområdet Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltning är en tjänst som professionaliseras alltmer. Många fastighetsägare väljer i växande utsträckning att köpa förvaltningstjänster i stället för att utföra dem själv. Därmed uppkommer nya gränser för ansvarsfrågor. Genom vår litteraturbevakningstjänst skickar vi nya böcker inom området Fastighetsförvaltning. Vi säkerställer att du alltid är uppdaterad med den senaste litteraturen som innehåller lagar, regler och handböcker inom Fastighetsförvaltning. Läs mer om våra Litteraturbevakningstjänster på

6 aff-dokumenten Teknisk fastighetsförvaltning Teknisk fastighetsförvaltning innebär service, underhåll och felavhjälpande av till exempel el, luftbehandlings-, styr & regler-, värme & sanitets-, kyl- och säkerhetssystem. Följande dokument berör området: ABFF 04. Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster* Aff-definitioner 04* Teknik 06 Gränsdragningslista 06 Objektbeskrivning 06 SF 06 (Särskilda Föreskrifter) Upphandlingsföreskrifter 99 Administrativ fastighetsförvaltning Här ingår bland annat hyresavisering, bokföring, årsredovisning och budget. Följande dokument berör området: ABFF 04* Aff-definitioner 04* Adm 06 Gränsdragningslista 06 Objektbeskrivning 06 SF 06 (Särskilda Föreskrifter) Upphandlingsföreskrifter 99 Städning av fastigheter Här kan ingå skötsel och underhåll av golv, klottersanering, kontorsstädning, fönsterputs, flyttstädning, trapphusstädning, byggstädning, industristädning, och sanering. Följande dokument berör området: ABFF 04* Aff-definitioner 04* Städ 99 Upphandlingsföreskrifter 99 Aff är indelad i 6 områden, beroende av vilken typ av förvaltnings- eller stödtjänst som ska upphandlas. Dokumenten ges ut av Svensk Byggtjänst och finns i webbutiken på Lär dig Aff Aff-nyheter Boken om Aff ger en komplett beskrivning av Aff, Avtal för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster, och kan användas som bas för avtalsförhållanden. Boken innehåller regler, praxis och exempel på hur man med stöd av Aff-dokumenten tar fram förfrågningsunderlag, gör anbudsförfrågan, sköter anbudsvärdering, upphandling och kontrakt samt under entreprenadskedet använder Aff för att reglera förhållningssättet mellan beställare och entreprenör. Denna andra utgåva motiveras av flera reviderade dokument samt att Aff numera kan användas vid rena funktionsupphandlingar. Boken om Aff. Din manual för tjänsteupphandlingar. Utg 2 Svensk Byggtjänst Stockholm kr. Art nr Tidningen Aff-nyheter utkommer med fyra nummer per år. Affnyheter skriver om hur ändrade förutsättningar som till exempel lagstiftning ger nya villkor för den som hanterar avtal. Tidningen innehåller också artiklar om Aff utveckling, branschnyheter och reportage från fastighetsbranschen. Beställ prenumeration i webbutiken på

7 Förvaltning av utemiljö Här kan ingå skötsel och underhåll av gräsytor, beskärning av buskar och träd, motorsågsarbete, busk- och slyröjning, skötsel av markbeläggning och skötsel av utemiljöns maskiner, snöröjning, plantering av växter samt trädgårdsplanering. Följande dokument berör området: ABFF 04* Aff-definitioner 04* Teknik 06 Gränsdragningslista 06 Objektbeskrivning 06 SF 06 (Särskilda Föreskrifter) Upphandlingsföreskrifter 99 Verksamhetsanknutna tjänster Här kan ingå receptionstjänster, städning, telekom- och IT-tjänster, drift av personalrestaurang och säkerhet. Följande dokument berör området: ABFF 04* Aff-definitioner 04* Beskrivning VT 04 Gränsdragningslista VT 04 Objektbeskrivning VT 04 Kontraktsformulär 04 Upphandlingsföreskrifter 99 Fastighetsförvaltning för små entreprenader För mindre entreprenader, upp till cirka två, tre basbelopp, används dokumentet Drift och skötsel. Här finns stöd för att att upphandla tjänster av varierad art och omfattning. Följande dokument berör området: ABFF 04* Aff-definitioner 04* Drift och skötsel av fastigheter * finns i engelsk utgåva Aff webbtjänst I Aff webbtjänst finns samtliga Aff-dokument och specifika texter som enkelt kan anpassas till egna förhållanden. Du kan abonnera på hela Aff webbtjänst eller på valfria deltjänster. I webbtjänsten ingår också tidningen Affnyheter i pdf-format. Läs mer om Aff webbtjänst och beställ i webbutiken på Mer fastighetslitteratur hittar du på sidan 19!

8 Lagar, regler & planering Ändrade föreskrifter från Arbetsmiljöverket Hitta rätt bland lagar, förordningar och föreskrifter I Författningshandbok för byggsektorn 2008/2009 återfinner du författningstexter som berör samhällsbyggande, byggande och förvaltning och den utkommer varje år. Nyheter i utgåvan är fjärrvärmelagen och lagen om ekodesign. Innehållet har uppdaterats när det gäller lagstiftning för offentlig upphandling samt konkurrenslagen och alla nyheter har granskats av en sakkunnig. Författningshandboken innehåller ett väl avvägt urval av den lagstiftning som berör dig som är verksam inom bygg- och fastighetssektorn, säger Eva Eneström, redaktör för boken på Svensk Byggtjänst. Alla ändringar sedan förra utgåvan är tydligt markerade och ger en god överblick över de lagar du behöver koncentrera dig på. Svensk Byggtjänst har sedan 1979 gett ut Författningshandbok för byggsektorn och det här är den trettionde utgåvan. Författ- Författningshandbok för byggsektorn 2008/2009 Svensk Byggtjänst Stockholm kr. Art nr ningshandbok för byggsektorn 2008/2009 finns även som e-bok i webbutiken. AFS 2008:15 Systematiskt arbetsmiljöarbete 1 november 2008 trädde en ändring i kraft i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete genom AFS 2008:15. Ändringen innebär att det krav som tidigare fanns i 9, på arbetsgivaren att göra en årlig skriftlig sammanställning av ohälsa och olycksfall eller allvarliga tillbud inte längre är något krav. AFS 2008:16 Byggnads- och anläggningsarbete Den 1:a januari 2009 ändrades den svenska Arbetsmiljölagen. Samma datum trädde tilläggsföreskrift AFS 2008:16 Byggnads- och anläggningsarbete i kraft. Grunden för det nya regelverket är EG:s byggplatsdirektiv och det viktiga är att planeringen och samordningen vad gäller säkerheten måste förbättras under hela byggprocessen. De nya reglerna i föreskriften handlar om planering och samordning under hela byggprocessen, från projektering till utförandet av byggnadsarbetet. Förändringarna vänder sig framför allt till byggherren som ska beakta arbetsmiljösynpunkter AFS 2008:15 Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverket Stockholm kr. Art nr AFS 2008:16 Byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöverket Stockholm kr. Art nr under hela skedet samt utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering liksom för utförandet av arbetet. Kompetenskrav för denna person kommer att krävas. Definitionen på vad som är ett Byggnads- och anläggningsarbete utvidgas också. Logistik vid husbyggande effektivitet och kostnader ABS 09 ABS 09 Sveriges Byggindustrier Stockholm kr. Art nr Det finns ett betydande slöseri inom byggmaterialhanteringen. Brister i inköps- och materialhanteringsprocessen påverkar i hög grad byggandets effektivitet. I denna rapport från Sveriges Byggindustrier identifieras och förklaras faktorer som har betydelse för materialflödeskostnadernas struktur och storlek och som är möjliga att påverka. I första hand har normala byggmaterial valts ut för praktikfallsstudier material som är besvärliga ur logistikperspektiv och som har en stor besparingspotential. Underlag och material till rapporten har samlats genom litteraturstudier, empiriska studier på sju byggarbetsplatser samt intervjuer med några materialleverantörer. 8 Logistik vid husbyggande. Några praktikfall. FoU-Väst Rapport 0805 Sveriges Byggindustrier Stockholm kr Art nr ersätter ABS 05 lämpningsområdena för ABS 09 När en enskild person låter en entreprenör bygga ett nytt småhus eller fritidshus gäller konsumenttjänstlagen och för att förtydliga parternas ansvar och roller har det sedan länge funnits allmänna bestämmelser för småhus, ABS, kopplade till lagstiftningen som komplement. Sveriges Byggindustrier har nu tillsammans med Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund med flera enats om nya ABS 09 Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är beställare som från och med 1 februari ersatte ABS 05 med tillhörande avtalsformulär. Till- och kontrakten är oförändrade i förhållande till 2005 års versioner. Dokumenten är även fortsättningsvis avsedda att användas vid uppförande och tillbyggnad av enoch/eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som en näringsidkare utför åt en konsument. I övrigt har smärre redaktionella förändringar gjorts. De största förändringarna och förtydligandena har gjorts i de tillhörande avtalsformulären (Entreprenadkontrakt, Ändringar och tilläggsarbeten samt Hantverkarformuläret 09).

9 Bostads Sverige 2009 Den nya årsrapporten Bostads Sverige 2009 är ett samarbetsprojekt mellan Industrifakta och Magasinet Fastighetsvärlden. Rapporten är tänkt att fungera som underlag för marknadsanalyser med mera hos byggherrar, investerare, kommuner, entreprenörer och andra aktörer på bostadsmarknaden. Man har här sammansatt översiktliga data för att underlätta jämförelser mellan enskilda kommuner och följa hur olika marknadspåverkande faktorer utvecklas. Det är ett tvärsnitt av data på riksnivå för de 100 största kommunerna med ett tidsperspektiv på 2 3 år framåt. Bostads Sverige Trender och prognoser Industrifakta Stockholm kr. Art nr Byggsektorns regler 2009 Byggsektorns regler ger en uppdaterad överblick av normgivande dokument som påverkar byggandet i Sverige. Den är alfabetiskt uppställd och ger, förutom allmänna uppgifter även aktuell information om dokumentens senaste utgåvor för respektive utgivare. I Byggsektorns regler, som ges ut årligen, finns också uppgifter om viss internationell standard som åberopas i centrala byggdokument som till exempel AMA 98. Byggsektorns regler 2009 finns även som e-bok i webbutiken. Byggsektorns regler Förteckning av dokument och utgivare Svensk Byggtjänst Stockholm kr. Art nr Bygganalys lilla prisbok 2009 Priserna i den årliga prisboken är avsedda som vägledning i tidiga skeden, till exempel vid jämförelser mellan olika alternativ. I den fortsatta projekteringen, som underlag för investeringsbeslut och för budgetering, krävs mer detaljerad kostnadsinformation. Bygganalys lilla prisbok 2009 Bygganalys AB Stockholm kr. Art nr

10 inomhusklimat & energi Minimikrav på luftväxling. Utgåva 8 Utmärkt handbok i kyloch värmepumpteknik Skriften är en tolkning av Boverkets Byggregler, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Socialstyrelsens allmänna råd och andra dokument gällande minimikrav på luftväxling. Denna nya utgåva är uppdaterad med aktuella siffror, regler och rekommendationer. Minimikrav på luftväxling. Utgåva 8 H.Enberg Ventilationskonsult AB Lilla Edet kr. Art nr Praktisk kylteknik är en grundlärobok i svensk kylteknikutbildning, utgiven av Kyltekniska föreningen, och ett bra hjälpmedel för den praktiskt verksamme kylteknikern. Denna sjunde utgåva har genomgått en omfattande revidering i och med utvecklingen inom kyltekniken med krav på användning av mer miljövänliga köldmedier. Boken innehåller ett antal övningsuppgifter och passar bra till självstudier. Författare till boken är Roald Nydal. Praktisk kylteknik Kyltekniska Föreningen Stockholm kr Art nr Håll dig à jour inom ämnesområdet Miljö/Energi Byggande, byggnader, teknik och materialval har stor återverkan på miljön, såväl inuti byggnader som utanför. Det är därför viktigt för branschen att ha stora kunskaper i miljöfrågor. Genom vår litteraturbevakningstjänst skickar vi nya böcker inom området Miljö/Energi. Vi säkerställer att du alltid är uppdaterad med den senaste litteraturen som innehåller information om vad det innebär att bygga miljöanpassade hus och vad man bör beakta för att få till stånd en hållbar utveckling inom byggsektorn. Läs mer om våra Litteraturbevakningstjänster på Lufttäta byggnader lönar sig Att bygga lufttätt innebär minskade energi- och förvaltningskostnader, nöjda hyresgäster och ökad produktivitet. För att en byggnad ska uppnå god lufttäthet måste beställaren/byggherren formulera verifierbara krav på byggnadens lufttäthet. Sveriges Byggindustrier, FoU-Väst, har gett ut två skrifter i ämnet. Lufttäthetens handbok problem och möjligheter beskriver konsekvenserna av luftotäthet dålig luftkvalitet, sämre termisk komfort, fuktskador med mera. Skriften ger ett förslag på en kalkylmodell för en hyres- och kontorsfastighet för att uppskatta extra kostnader för att bygga lufttätt samt ökade intäkter i form av bland annat minskade energi- och förvaltningskostnader. Därefter ges förslag på hur kraven ska ställas av beställaren/byggherren samt hur man kontrollerar tätheten. Skriften avslutas med några referensobjekt. Lufttäthetens kontroll tidig läckagesökning är en informationsskrift som koncentrerar sig på kontroll av lufttätheten och vikten av att göra detta i ett tidigt skede. Här beskrivs en tidig läckagesökning med trycksättning för att vägleda entreprenörer som själva vill kontrollera lufttätheten. Kontrollen kan göras med handen, yttemperaturmätning, lufthastighetsmätning och sökning med rök. Dessutom går man igenom utrustning som krävs, tidsåtgång samt förberedelser man behöver göra. Lufttäthetens handbok problem och möjligheter Sveriges Byggindustrier Stockholm kr Art nr Lufttäthetens kontroll tidig läckagesökning Sveriges Byggindustrier Stockholm kr Art nr

11 en del av det framtida energisystemet Vinden har länge varit i människans tjänst och användningen av förnybara energikällor hör till de viktigaste medlen för att uppnå klimatmålen. Vindkraft för eget bruk Sverige Kommuner och Landsting Stockholm kr. Art nr Vindkraftshandboken. Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Boverket Karlskrona kr. Art nr Vindkraft för eget bruk redovisar olika strategier för hur vindkraft kan hanteras av offentliga fastighetsägare. Vindkraft är vår tids vattenkraft, den är investeringskrävande men miljömässigt klok och långsiktigt mycket lönsam. Offentliga fastighetsägare kan öka sitt engagemang i vindkraft dels för att sänka sina elkostnader, dels för att förbättra miljön. I boken redovisas alternativa vindkraftstrategier med sina för- och nackdelar. Vindkraftshandboken är framtagen för att underlätta för kommuner och vindkraftsföretag i planeringen av vindkraftsprojekt. Boken innehåller de frågor som ska beaktas vid planering och prövning, både de rättsliga grunderna enligt främst plan- och bygglagen och miljöbalken samt de miljömässiga bedömningarna. Handboken vänder sig i första hand till kommuner och olika verksamhetsutövare. Ta kontroll över ENERGI HANTERINGEN! Energihandboken är ett verktyg för dig som vill ta kontroll över energihanteringen. Boken ges ut av Svensk Innemiljö som är ett samverkansnamn för branschorganisationerna VVS Företagen, Svensk Ventilation, Isoleringsfirmornas Förening och Kylentreprenörernas Förening. Den riktar sig till installatörer, fackfolk och andra med stort intresse för energianvändning i byggnader och ger handfasta råd och tips, inspiration och argument för att kunna genomföra energisparande åtgärder. Här går man igenom tekniska installationer där en energieffektivisering är lönsam att genomföra, bland annat värme- Energihandboken Svensk Innemiljö Stockholm kr Art nr och kylsystem, ventilation och tappvattensystem. Dessutom finns både fakta i form av till exempel tabeller och diagram samt underlag för jämförelser mellan olika teknik-, miljö- och energival. SOLENERGI Solenergi erbjuder aktörer inom byggindustrin och värmesektorn möjlighet att förstå och använda solenergi. Fokus ligger på vattenburen solvärmeteknik men även solel, luftburen- och passiv solvärme samt solkyla beskrivs. Boken tar upp solvärmens generella användningsområden samt några mer specifika. Grundprinciper kring solinstrålning och solvärmesystemets delar presenteras också, liksom nyckeltal och praktiska exempel. Detta är bokens tredje utgåva. Solenergi. Praktiska tillämpningar i bebyggelse. Utgåva 3 Svensk Innemiljö Stockholm kr. Art nr ENERGI HÅLLBAR, FÖRNYBAR På byggbloggarna.se kan du ta del av författaren Lars Andréns tankar om idéer och teknik för hållbara energilösningar och själv vara med och påverka...

12 ledning & styrning Böcker för bättre ledarskap Den chef som vill bli en bättre ledare kan inte skylla på att det råder utbildnings- eller litteraturbrist. Managementkonsulter som lär ut bättre ledarskap finns det gott om, och i bokfloden saknas det inte litteratur för bättre ledarskap. Här presenteras ett litet urval av böcker, som bygger på olika filosofier och metoder, men som alla syftar mot samma mål: bättre ledarskap. Morgondagens management Gary Hamel, som har kallats världens ledande strategiguru av The Economist, och Fortune, säger att han är världens ledande expert på affärsstrategier. I sin bok Morgondagens Management berättar han om sin dröm. Drömmen om organisationer som kan förändra sig själva spontant, så att dramatiska förändringar inte behöver medföra traumatiska helomvändningar. Drömmen om företag som faktiskt förtjänar de anställdas engagemang och kreativitet, och som på ett naturligt sätt får ut det bästa av människor. Hamel konstaterar att detta inte bara är drömmande. Det är nödvändigheter. Det är en fråga om att vinna eller försvinna i den turbulenta värld vi lever i. Och boken kom ut redan innan den stora finanskrisen bröt ut hösten Den har knappast blivit mindre angelägen sedan dess. Hamels tes är att management som vi känner den har nått sin evolutionära topp. De principer och det tänkande som styr ledarskap idag, har varit kända i mer än ett sekel. Visst har det skett förändringar, men det har skett inom ramen för traditionella idéer om ledarskap. Men vad är det som händer just nu? Förändringstakten ökar, och allt fler företag hamnar på fel sida om utvecklingskurvan. Avreglering, tillsammans med slimmade organisationer, minskar hindren att vidga en hel rad branscher. Digitalisering av fler och fler varor och tjänster är ett växande hot mot verksamheter som lever på immateriella tillgångar (IPRED-lagen kan inte i längden rädda underhållningsindustrin). Konsumenterna tar makten från producenterna. Och de har möjligheter att skaffa sig kunskaper som gör att det blir allt svårare för de mediokra företagen att överleva. De strategiska livscyklerna krymper. Kommunikationskostnaderna sjunker och globaliseringen öppnar för massor av nya lågpriskonkurrenter. För att bli framgångsrika, eller bara för att överleva, måste företagen blir strategiskt flexibla och effektiva. Därmed ställs helt nya krav på organisation och management. I Morgondagens Management fördjupar Hamel analysen om varför tiden är mogen för nytt ledarskap. Han pekar på hur företagsledningar över hela världen måste fungera på nya sätt, i en tillvaro som kännetecknas av snabbare och mer långtgående förändring än vad många ens kan föreställa sig. Våga ta ledningen Enligt författarna till Våga chefa! Bodil Wennberg och Sofia Norberg, har mycket av det som skrivits om ledarskap på senare år fokuserat på fel saker. Ledandet av den egentliga verksamheten har fått träda tillbaka. Tyngdpunkten har i stället legat på att ta hand om människor, initiera rehabilitering, fokusera på arbetsmiljöfrågor etc. Det har inte varit riktigt politiskt korrekt att tänka på att människor faktiskt behöver ledning. Våga chefa! vill inspirera till ett nytt tänkande, eller kanske snarare nytänkande. Ändå handlar det inte om ett återvändande till gamla auktoritära ledningsmetoder. Det handlar om att som chef kunna värna om sin personal, samtidigt som fokus är på hur verksamheten ska drivas och utvecklas. Det handlar om att chefen måste vara lyhörd för sina medarbetare, men inte till priset av att verksamheten styrs åt fel håll. En chef måste kunna fatta beslut som inte alltid uppskattas eller gillas av alla. För att inte lura sig själv kan chefen återkommande försöka svara på frågan för vems skull fattar jag detta beslut?. Våga chefa! är indelad i ett trettiotal kortare avsnitt, som ger exempel på situationer som kan vara besvärliga för en chef, och som hjälper till att se lösningar och metoder, för att chefen ska komma fram till rätt beslut. Till exempel; Våga chefa: Mot verksamhetens mål Genom att vara coach Genom att ge feedback Utan ta andras ansvar Över martyrer Över informella ledare Vid förändring Författarna till Våga chefa! har erfarenhet av ledarutveckling, medarbetarskap och konflikthantering. Somliga kommer i kläm Det är inte alltid lätt att vara chef (det är väl det de har så bra betalt för?), men det är nästan alltid besvärligt att vara mellanchef, det vill säga att vara underställd minst en chef, och att själv chefa över andra chefer. ABC för Mellanchefer utgår ifrån att mellanchefens roll har sina särskilda karakteristika. Att vara mellanchef är mer än att vara chef. I boken ges en strukturerad genomgång av mellanchefens roll 12

13 Morgondagens Management Bookhouse Publishing Stockholm kr Art nr Våga chefa! Svenska Förlaget Stockholm kr Art nr ABC för mellanchefer Liber förlag Stockholm kr Art nr Det välkomnande ledarskapet Dialogos Stockholm kr Art nr Industriell och allmän administration Santerus Förlag Stockholm kr Art nr och arbetssätt. Därigenom bidrar boken till högre ledningskvalitet, utvecklar den värdefulla resurs som mellanchefer är, och behandlar också mellanchefens utveckling och karriär. Författaren till ABC om Mellanchefer, Härje Franzén, arbetade i många år med ledarutveckling inom IBM Svenska AB. Han har egen erfarenhet av att vara mellanchef, och idag driver han konsultföretaget Inutsikt AB, som arbetar med ledningskvalitet, mellanchefsutveckling och kompetensförsörjning. Det välkomnande ledarskapet Denna lilla bok är den mest udda av de ledarskapsböcker som denna artikel presenterar. Det går nästan lika bra att läsa den som en sedelärande berättelse, som att ta den som en lärobok i gott värdskap. Vissa dagar betyder mer än andra säger författarna till Det välkomnande ledarskapet. Eller som Tom Petty sjunger, Some days are diamonds some days are rocks. Det vill säga många dagar är de andra lika, men plötsligt händer det överraskande, det oväntade, som tvingar oss att tänka om, eller åtminstone tänka till. Vägen till värdskap går inte via gästen, säger författarna. De hävdar till och med att gästen inte har med saken att göra. De riktiga mästarna fokuserar på sina medarbetare. De drivs av att få människor att älska sitt arbete, att se det som en passion, vilket leder till att passionen sköljer över gästerna. (Med gäster förstås även andra sorts kunder.) Berättelsen innehåller flera exempel som vi alla kan känna igen, och som visar hur lätt det goda värdskapet missas, för att vi tänker i invanda banor. Varför måste en liten kille ha kvitto när han vill byta sitt dataspel? Varför får stormarknadskunden parkeringsböter, när det är gratis parkering? Varför får restaurangens nya gäster inte sitta vid fönstret med den fina utsikten, utan tvingas inta sin lunch långt in i lokalen? Exemplen visar också hur lätt det skulle ha varit att få dessa gäster att känna sig välkomna. Jan Gunnarsson föreläser om värdskap. Olle Blohm är fri skribent. Tillbaks till rötterna Ingen som intresserar sig för ledarskapsfrågor, och framförallt för dess historia, kan ha undgått Frederick Winslow Taylor och hans The Principles of Scientific Management (1911). Något färre är det som är bekanta med Henri Fayol och hans fem år senare publicerade Administration industrielle et générale (på svenska första gången 1950). Taylor och Fayol hade en del gemensamt, till exempel att styrning främst handlar om att få människor att arbeta hårt och effektivt, och på ett sätt som gynnar företaget. Båda anser att företag behöver chefer som förstår sig på verksamheten. Men när det gäller hur chefer bör fungera går åsikterna isär. Enligt Taylor bör cheferna vara verksamhetsorienterade tekniska specialister. Fayol däremot intresserar sig mer för hur chefer kan utöva inflytande på företaget i stort. Ju högre upp i hierarkin man befinner sig, dess mer tid går åt till administration. Fayol förordar som en viktig princip att en anställd bara ska ha en chef. Fayols synsätt är det som blivit dominerande. En mycket stor del av organisations- och ledarskapslitteratur utgår ifrån, att organisationer bör styras på likartat sätt, oberoende av vad det är för verksamhet som bedrivs. Ändå nämns Fayol sällan, medan Taylors bok kommer i nya upplagor, trots att hans vetenskapliga synsätt betraktas som passé, och att taylorist är ett ord som har fått en negativ klang. I Industriell och allmän administration drar Fayol upp riktlinjerna för hur organisationer bör ledas. Företagsledning handlar, enligt Fayol, om att planera, organisera, utöva chefskap och kontrollera. Blivande chefer behöver utbildning i administration. Och alla organisationer, privata som offentliga, stora som små, bör ledas på samma sätt. Håll dig à jour inom ämnesområdet Ledning & Styrning Byggande är en komplicerad process. Kostnadskontroll, noggrann planering och kalkylering samt effektiv uppföljning påverkar lönsamheten. Ledningsarbetet innebär att många olika underleverantörer och egen personal ska fås att fungera tillsammans. Genom vår litteraturbevakningstjänst skickar vi nya böcker inom området Ledning & Styrning av byggande. Vi säkerställer att du alltid är uppdaterad med den senaste litteraturen inom ekonomisk styrning & kalkylering, ledarskap och projektledning. Läs mer om våra Litteraturbevakningstjänster på

14 handböcker Råd och tips om plaströr till VA-ledningar Denna skrift har tagits fram av Svenskt Vatten för att sprida kunskap om olika plaströrs egenskaper och vilka parametrar som styr egenskaperna. Den ska ge användare råd och tips om vad man bör tänka på när man väljer plaströr till VA-ledningar och är tänkt att fungera som en första handbok för användare av plaströr. I checklistor visas också vad som bör föreskrivas i arbetshandlingar så att lämplig rörtyp och rörkvalitet erhålls. Referenser finns gjorda till såväl annan litteratur som korsvis mellan de olika kapitlen i skriften, allt i syfte att en läsare snabbt skall kunna finna den information som söks. Plaströr för allmänna VAledningar. Råd vid val av rörmaterial och projektering. Publikation P98 Svenskt Vatten Stockholm kr. Art nr Utformning relaterad till funktionskrav Byggnaders klimatskärm, utgiven av Studentlitteratur, är en byggnadsteknisk handledning om hur man utformar husbyggnaders klimatskärm utifrån föreskrivna funktionskrav och mål om fuktsäkerhet, energieffektivitet och beständighet. Utöver grundläggande kriterier för dimensionering tar författaren Bengt-Åke Petersson upp de senaste formuleringarna om fuktsäkerhetsprojektering, energianvändning och verifiering och hur de kommer in i byggprocessen. Boken är en ny version av tidigare utgåva av samma författare med titeln Tillämpad byggnadsfysik och har tagits fram för att fylla behovet av en byggnadsteknisk funktionsbeskrivning utan särskilda teoriavsnitt och räkneövningar. Böckerna delar flera kapitel men boken Tillämpad byggnadsfysik finns kvar för dem som vill ha de kompletterade teori och beräkningsövningarna. Byggnaders klimatskärm är skriven för undervisning på universitet och högskolor och kan med fördel Byggnaders klimatskärm. Fuktsäkerhet, energieffektivitet och beständighet Studentlitteratur Lund kr användas som referens- och handbok av praktiskt verksamma arkitekter, ingenjörer med flera inom såväl projektering och utförande som drift och underhåll i byggbranschen. Säkra lekplatsen uppdaterad handbok Ofta är det lätt att med små, enkla medel reducera eller eliminera olycksriskerna på lekplatser. Har man däremot byggt lekplatsen på ett ogenomtänkt eller felaktigt sätt är det svårare att rätta till felen. Boken Säkra lekplatsen som nu utkommit i en fjärde utgåva vill bidra till att öka kunskapen och medvetenheten om säkerhetsproblematiken och vanliga fel på lekplatsen. Under 2008 har standarden för lekplatser kompletterats och utökats på flera viktiga punkter och nya lekredskap har tillkommit. Med anledning av detta finns nu viktiga nyheter för gungor och fallunderlag samt regler om nya lekredskap till exempel klätterpyramider och redskap där barnen leker inne tunnlar, små rum och gångar som tillkommit i standarden med i boken. Även aspekter och nya erfarenheter av hur lekplatser kan utformas och skötas för att förebygga och minska antalet olyckor tas upp. Boken riktar sig till alla med ansvar för lekplatser kommunala befatt- Säkra lekplatsen. Olycksförebyggande utformning av lekplatser och lekredskap Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm kr ningshavare, skol- och förskolepersonal, fastighetsägare, bostadsföretag och bostadsrättsföreningar. Brandskydd av BYGGBODAR Vid bodetablering på byggplatser är det tillgängliga utrymmet ofta starkt begränsat vilket innebär att bodarna placeras nära bygget och ibland även ovanpå varandra. Risken för personskador både för byggnadsarbetare och kringboende samt för snabb brandspridning är uppenbar om inte vissa förebyggande åtgärder vidtas. Brandskydd byggbodar 2009 är en reviderad utgåva från Brandskyddsföreningen av Brandförsvar vid byggbodar som utkom Rekommendationerna ger exempel på godtagbara lösningar som tillgodoser föreskrifterna i plan- och bygglagstiftningen, men här endast möjliga lösningar för bodetablering upp till två våningar och en byggnadsarea om max 200 kvadratmeter. Här betraktas byggbod som kontorsbyggnad och där ingår även bod för omklädnad av personal. Avsikten med skriften är att ge grundläggande krav för att underlätta för fastighetsägare, bygg- Brandskydd byggbodar 2009 Svenska Brandskyddsföreningen Stockholm kr Art nr herre, de som etablerar respektive tillverkar byggbodar samt projektör och myndighet. 14

15 Handbok om PLÅT Mer om plåtslageri hittar du i AMA HUS 08! AMA HUS 08 Svensk Byggtjänst Stockholm kr Art nr Plåthandboken att konstruera och tillverka i höghållfast plåt. Utgåva VII SSAB Tunnplåt Stockholm kr. Art nr Marknadens krav på lättare, hållbarare och mer avancerade konstruktioner ökar ständigt. Detta påverkar såväl valet av material som konstruktionslösningar och produktionsteknik. Höghållfast stålplåt med god formbarhet är i många fall det bästa alternativet för att klara de ökade tekniska kraven samtidigt som totalkostnaden kan hållas nere. Plåthandboken är en ständigt aktuell överskådlig teknisk handbok, framtagen av SSAB Tunnplåt, för dig som arbetar med materialval, konstruktionsarbete eller produktionsteknik. Med hjälp av boken får du bland annat lära dig att utnyttja de höghållfasta stålens förmåga att minska vikten och materialkostnaderna i konstruktioner och göra tillverkningen enklare och billigare. Här behandlas både statisk hållfasthet och utmattningshållfasthet och boken innehåller många praktiska exempel, tips, tabeller och diagram. Plåthandboken fungerar både som en uppslagsbok och en praktisk handbok i det dagliga arbetet. Bygga grund Om husets grund är felaktigt utförd kan det äventyra hela husets bestånd. I Bygga grund finns en utförlig översikt över olika grundläggningsmetoder för villor, fritidshus, uthus och andra tillbyggnader. Författaren, Per Hemgren arkitekt SAR/MSA, beskriver såväl teoretiska bakgrundsresonemang som praktiska arbetsmetoder och utföranden alltifrån enkla plintgrunden till fullt utbyggd källargrund. Längst bak finns även en kortfattad sammanställning av olika skador med tillhörande förslag till åtgärder. Bygga grund ICA Bokförlag Västerås kr Art nr

16 ARKITEKTUR & TRädgård Enter senior secondary school and vocational college, Sipoo. Bild hämtad ur boken Concrete Architecture in Finland. Foto Jussi Tiainen. Patagonia Explora Hotel, Chile. Bild hämtad ur boken José Cruz Ovalle. Spirit of Nature Wood Architecture Award Foto Juan Purcell M., Guy Wenborne. betong & trä två innovativa material Betong är idag det mest använda byggnadsmaterialet i världen och trä har använts i tusentals år för människans grundläggande behov som uppvärmning och matlagning samt för att bygga hus och fordon. Material som fortfarande idag används för att skapa en spännande arkitektur. För att premiera arkitekter som på ett föredömligt sätt arbetar med trä instiftades år 1999 i Finland The Spirit of Nature Wood Architecture Award. Första utmärkelsen fick Renzo Piano år 2000, följt av japanen Kengo Kuma (2002), Richard Lepastrier, Österrike (2004) och år 2006 schweizaren Peter Zumthor var det den chilenske arkitekten José Cruz Ovalle som fick priset. I Chile har användandet av trä för att bygga hus en lång tradition och i Ovalles arkitektur har träets formspråk fått en sann uttolkare. I Chile har han ritat en lång rad byggnader i trä, både publika och privata, från hotell och vingårdar till villor med spännande former. Ovalle ritade också Chiles paviljong José Cruz Ovalle. Spirit of Nature Wood Architecture Award 2008 Rakennustieto Helsingfors kr. Art nr i trä till världsutställningen 1992 i Sevilla. I boken José Cruz Ovalle presenteras hans olika projekt i trä från 1990-talet fram till idag. Engelsk text. Vill du veta mer om samtida finsk betongarkitektur finns den utmärkta boken Concrete Architecture in Finland. Här presenteras 16 olika byggnader av finska arkitekter och som färdigställts under 2000-talet. Fokus ligger på användandet av betong i olika delar av arkitekturen som exteriörer, interiörer, konstruktioner, volymer, textur och detaljer. Concrete Architecture in Finland Rakennustieto Helsingfors kr Art nr Här presenteras alltifrån broar till villor, från lugna miljöer till pulserande stadsmiljö. De vackra fotona har tagits av en av Finlands mest kända arkitekturfotografer, Jussi Tianen. Bland de arkitektkontor som finns representerade kan nämnas JKMM Arkitekter, Lahdelma & Mahlamäki Arkitekter och Heikkinen & Komonen Arkitekter. Förordet som har en intressant vinkling på hur betong används i arkitektur är skrivet av Maritta Koivisto, chefredaktör på det finska magasinet Betoni. Engelsk text.

17 Det går att ha en vacker trädgård även i de delar av Sverige som har kallt klimat. Genom att skapa ett mikroklimat går det att förlänga odlingssäsongen. Uteplatsen är trädgårdens hjärta och boken Uteplatser ger inspiration till dig som vill skapa en ny uteplats. Sist men inte minst är handboken Utemiljö till för dig som professionellt arbetar med park- och utemiljöer. Uppslag ur boken Trädgård i kallt klimat. Fårösund, Gotland. Bild hämtad ur boken Uteplatser. Foto Charlotte Gawell. trädgård Odling i zon 5 till 8 Trädgård i kallt klimat, skriven av hortonomen Maria Sandström, ger både praktiska odlingsråd och utförliga listor på träd, buskar och blommor, frukter, grönsaker och bär som klarar hårda vintrar och som hinner slå ut eller mogna innan höstkylan kommer. Norrland, Bergslagen, Dalarna samt delar av Småland är de delar av Sverige som tillhör odlingzonerna 5 till 8. En trädgård i Norrland är också något alldeles speciellt eftersom det mesta slår ut nästan samtidigt och de ljusa nätterna ger växterna mer intensiva färger och kryddorna mer smak. Boken tar också upp speciella förutsättningar för odling i kallt klimat som härdighet och frökälla. Hur mikroklimatet kan förbättras genom att använda läskydd och höga träd samt att odla på upphöjda bäddar. Du får också veta vad du ska tänka på när du ska välja växter för ett kallt klimat. Det går alldeles utmärkt att odla rosor och att ha fruktträd. Uteplatser som inspirerar En uteplats kan se ut nästan hur som helst men det finns de som har en speciell stämning som gör Trädgård i kallt klimat Natur och Kultur Stockholm kr Art nr att du vill slå dig ner en stund. Det beror kanske på läget, en fin utsikt eller så ligger den under ett gammalt vackert träd som ger svalkande skugga. I boken Uteplatser har författarna Eva Falkmarken och Eva From samlat 37 uteplatser av skilda slag och från olika delar av landet. De presenteras med text och fotografier tagna av Charlotte Gawell. Bland exemplen kan nämnas en japansk trädgård på svenska som tillhör ett 50-talshus, Mandelmanns trädgårdar i östra Skåne, en bakgård Uteplatser Bokförlaget Arena Malmö kr Art nr med medelhavskänsla i Visby och en sjöpaviljong vid Stockholms inlopp. Uteplatser som inspirerar dig att skapa din egen högst personliga uteplats. Utgåva två av Utemiljö Om man arbetar med park och utemiljö får man utmärkt hjälp av boken Utemiljö som nu i dagarna getts ut i en andra utgåva av Svensk Byggtjänst. Denna praktiska handbok ger grundläggande kunskap inom utemiljöområdet vad gäller Utemiljö. Utg 2 Svensk Byggtjänst Stockholm 2009 Pris 649 kr Art nr arbetsmetoder och rutiner. Bland annat finns arbetsbeskrivningar uppställda i punktform som en direkt hjälp i utformningen av arbetet för arbetsledning och personal. Boken används för utbildning inom Skötsel och förvaltning av utemiljö (Certifikat SFU). Utemiljö är samordnad med bl a Moviums Skötselmanual samt AMA och Aff. I denna nya utgåva har bland annat avsnittet om lekredskap setts över och ändringar har gjorts med anledning av AMA Anläggning

18 reseguider Tre europeiska storstäder... Rom, Paris och Berlin Rom inte bara Colosseum och Vatikanen Upptäck något annat än antiken, renässansen, barocken eller EUR i Rom. Som cieceron kan du ha boken Rome. New Architecture där 31 olika projekt både i centrum, förorter och i Roms omgivningar presenteras. I de centrala delarna finns exempelvis Ara Pacismuseet av Richard Meier och ett nytt hotell vid Esquilinen, en av Roms sju kullar, ritat av King Roselli Architetti. Zaha Hadid har ritat MAXXI_Museo nazionale delle arti del XXI secolo och söder om centrum har ett gammalt slakthus förvandlats till ett intressant centrum för alternativ ekonomi där det bland annat finns utställningar, bokhandel, Fair trade-butiker och zigenskt hantverk. I Roms omgivningar (i närheten av ringleden Circonvallazione) har ett antal nya spännande kyrkor byggts. Ett exempel är Santa Maria della Presentazione som inte bara är en kyrka utan också ett centrum för sport- och kulturaktiviteter. Shoppingcentrat Porta di Roma har möbeljätten IKEA som en av sina attraktioner och spännande laboratoriebyggnader för Roms univiersitet finns i Tor Vergata. Engelsk text. Nya arkitekturguider Braun förlag har gett ut dessa två guider för Berlin och Paris. De är indelade i kronologiska perioder istället för att dela in städerna i geografiska zoner som är ett mer traditionellt sätt att strukturera en guide. De olika byggnaderna som presenteras i guiderna visas med färgfoton, byggnadsår och en gatuadress. För varje period finns också en presentation av de mest tidstypiska arkitekterna. I Berlinguiden är det till exempel porträtt av Karl Friedrich Schinkel, Martin Wagner och Hans Scharoun. För Paris är det bland andra Claude-Nicolas Ledou, Baron Haussman, Le Corbusier och kontoret Architecture Studio som porträtteras. Berlinguiden sträcker sig från 1200-talet och avslutas med det nya Berlin efter återföreningen med DDR. Paris tar sitt avstamp i romersk tid där det äldsta exemplet är en arena från cirka år 100 och den avslutas med olika tendenser i samtida och framtida arkitektur från Engelsk text. Rome. New Architecture Skira Milano, kr Art nr Berlin. The Architecture Guide Verlagshaus Braun Berlin kr Art nr Paris. The Architecture Guide 380 kr Art nr

19 fastighet Fastighetsägarnas blanketter och skrifter Bland nyheterna från Fastighetsägarna hittar du till exempel Hyreskontrakt för lokal med tillhörande handledning, Driftkostnadsklausul för lokal, Besiktningsprotokoll lokal, Avfallshantering för lokal och Indexklausul för lokal. Alla blanketter, skrifter och böcker utgivna av Fastighetsägarna hittar du i webbutiken på under kategorin Bygglitteratur; Förvaltning; Fastighetsägarna Fel i fastighet Utgåva 3 Det är mycket som kan gå fel i samband med att man bygger, och fel kan uppstå under en fastighets livslängd. Lagstiftningen från 1970 respektive 1990 om ansvar för fel vid fastighetsköp är inte helt klarläggande. Trots ett 20-tal avgöranden i Högsta domstolen har många frågeställningar förblivit olösta. Ett antal domar från hovrätterna har emellertid bidragit till att närmare belysa rättsläget. Förutom HD:s avgöranden tar författarna upp ett 60-tal hovrättsdomar. I den nya utgåvan har ett kapitel tillkommit som mer ingående än i de tidigare diskuterar köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt, och hur dessa intressen balanseras mot varandra. Även frågor om felbegrepp, felbedömning, Fel i fastighet. Utgåva 3 Svensk Byggtjänst Stockholm kr Art nr påföljder, friskrivningar och reklamation behandlas ingående. Författarnas jämförelser mellan svensk lag och praxis och motsvarande rätt i de nordiska grannländerna, har i denna utgåva fått mer utrymme. Författare är advokaten Jan Elfström och teknologie licentiaten Lars Erik Ashton. Båda två har en omfattande erfarenhet av frågor som rör felansvaret vid köp av fastighet. Smart energiupphandling tips och råd Smart energiupphandling är en handbok som ger tips och råd om hur du kan sänka energikostnaderna för uppvärmning och hur en smart förhandling om detta kan genomföras. Alla energiformer granskas med tanke på sänkta kostnader fjärrvärme, värmepumpar, biobräns- len, el samt nätval. Handboken vänder sig främst till mindre och medelstora fastighetsägare av flerbostadshus enskilda, fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar. Smart energiupphandling. Tips och råd Fastighetsägarna Sverige Stockholm kr Art nr e-böcker Här är alla årets utgivna e-böcker du hittar dom i E-bokhyllan och i webbutiken på byggtjanst.se Arbetarskyddsregler för byggsektorn kr Avgöranden i va-mål. Del kr Besiktning av entrepreprenader ABT 06. Råd och formulär med kommentarer samt bilaga Lathund för egenkontroll. 625 kr Bostadsbestämmelser En handbok om byggbestämmelser för bostäder och bostadsmiljö - nybyggnad och ombyggnad. 192 kr Bygg ikapp. För ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Utg kr Byggsektorns regler kr Kulör & kontrast. Ljushetskontrastens betydelse för personer med synnedsättning. 415 kr Miljöregler för byggsektorn kr Projektering av inredning. Utg kr Utemiljö. Utg kr Läs mer om E-bokhyllan och E-böcker i webbutiken på sidan 30!

20 webb Bygglo gör det enkelt att söka och hitta i byggsverige Bygglos uppdrag är att hjälpa dig att hitta rätt information och hålla dig uppdaterad om de viktigaste händelserna i byggsverige. Sökmotorn Bygglo från Svensk Byggtjänst fungerar precis som en vanlig sökmotor. Du skriver in det du är på jakt efter och svaret presenteras i en svarslista. Skillnaden mot en vanlig sökmotor, är att Bygglo enbart visar information från sajter som är relevanta för oss som är yrkesverksamma i bygg-, anläggningsoch installationsbranscherna. Det innebär mindre informationsbrus och irrelevanta svar från webbplatser som inte berör oss. Söka och bevaka viktiga nyheter Men Bygglo innehåller många fler funktioner för dig som vill hålla dig uppdaterad om det som händer i våra branscher. I Bygglo finns till exempel en specialiserad nyhetsbevakning och nyhetssök. Information och nyheter från cirka 100 bransch-, myndighetsoch mediasajter bevakas och presenteras direkt. En bra startpunkt för den som vill hantera sin omvärldsbevakning om bygg på nätet. Jobben och affärerna Det finns också avdelningar för dem som söker efter nytt jobb eller nya medarbetare. I Bygglo Jobb & Karriär hittar du aktuella utlysta tjänster och karriärmöjligheter från alla de stora jobbsökarsajterna på nätet. I det alltmer hårdnande konjunkturläget är snabb information om nya affärsmöjligheter hårdvaluta. Därför kan du söka och bevaka aktuella publicerade offentliga upphandlingar i Bygglos Upphandlingssök. En katalog över byggsverige Bygglo har även en Företagskatalog, det vill säga en verksamhetsindelad översikt över alla företag som finns med i sökmotorn. Det är ett komplement för dem som vill välja och klicka sig fram till aktörer som är verksamma som Entreprenörer, Konsulter eller inom Material. Företagskatalogen innehåller också en sektion Special som innehåller kategorier för bland annat branschorganisationer, myndigheter, media och e-handelsplatser. Företag i katalogen klassificeras kontinuerligt inom vilka områden som de är aktiva och som representant för ett företag kan man även uppdatera sina uppgifter på egen hand. Kostnadsfritt att delta Det är kostnadsfritt att få sin webbplats sökbar i Bygglo. Den enda förutsättningen är att du och ditt företag har information som är relevant för byggsverige. Varför inte kolla om ditt företag är med eller om du själv är omnämnd? Sök på Om företaget inte finns med är det en enkel sak att anmäla det. Svensk Byggtjänst är på plats i bloggosfären med nya nättjänsten Byggbloggarna. Här erbjuds bygg- och fastighetsproffs en digital arena för dialog och kunskapsspridning. Byggbloggarna är ett initiativ för att samla initierade och engagerade specialister och erbjuda dem bloggutrymme. Här skriver de om sina erfarenheter och betraktelser av aktuella händelser och företeelser. Du hittar våra bloggare i vänsterspalten. Eller kika nedanför under rubriken Aktuellt från Byggbloggarna om vad som sägs och skrivs just nu. Från start finns: Byggdebatt: Svensk Byggtjänsts debattforum som tar upp aktuella frågor för en utvecklande samhällsbyggnad. Bra samhällsbyggande: Svensk Byggtjänsts VD Erik Hellqvist bloggar om utveckling och goda exempel inom samhällsbyggande. Energi hållbart, förnybart: Författaren och föreläsaren Lars Andrén skriver om idéer, teknik och lösningar för hållbar och förnybar energi. Materialistiskt: Duon bakom Materialbiblioteket, Björn Florman och Oliver Schmidt, bevakar utvecklingen inom materialindustrin design, funktion, nyheter. Besiktigat: Lennart Wågström utvecklar sina resonemang om juridiken och praktiken kring den viktiga besiktningen. Utveckling pågår: Louise Gårdenborg representerar de nya samhällsbyggarna. Just nu bloggar hon om erfarenheterna i sin nya vardag i Moskva. I vårt hörn av nätet: Svensk Byggtjänsts Mats Hultgren bloggar om blandade nätreflektioner samt det som händer bakom Erik kulisserna på sökmotorn Bygglo och Byggbloggarna. Björn och Oliver Lennart Lars ARENAN FÖR BYGGSVERIGES BLOGGARE! Louise Mats

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE 14 sidor om bygg och anläggning Standard Magazine Nr 4 December 2013 Pris 65 kr BYGGBRANSCHEN Alla talar

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Hela vägen fram uppföljning av energikrav i byggprocessen och Bättre klimatskärm att

Läs mer

Tillgänglighetsinventering

Tillgänglighetsinventering Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Katarina Idegård, Joanna Fehler och Lisbeth Lindahl 1 2 Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Katarina Idegård, Joanna

Läs mer

BIM Standardiseringsbehov

BIM Standardiseringsbehov ID: 12690 1 BIM Standardiseringsbehov Anders Ekholm, Håkan Blom, Klas Eckerberg, Kurt Löwnertz, Väino Tarandi 2013-06-20 2 Förord Föreliggande arbete är slutrapport för SBUF-projektet nr 12690 BIM standardiseringsbehov.

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Enklare utan hinder Boverket 2005

Enklare utan hinder Boverket 2005 Enklare utan hinder Enklare utan hinder Boverket 2005 Titel: Enklare utan hinder Utgivare: Boverket Upplaga: 1:2 Antal: 2 000 Tryck: AB Danagårds Grafiska ISBN: 91-7147-857-4 Sökord: enkelt avhjälpta

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Den mest använda standarden någonsin

Den mest använda standarden någonsin Nr 157 oktober 2007 årgång 19 INNEHÅLL Aktuellt 2 ISO 9000 20 år 4 Förmåga att förbättra och bredda organisationens kompetens 6 Fokus på företag: Teknotrans AB 8 Ledningssystem och Ledarskapet 12 Korta

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n

Säkrare boende. så kan din förening drabbas. Guide: rätt upphandling. sätt Styrelsen i skolbänken. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 4 2008 det föreningen behöver veta räntechocken så kan din förening drabbas Säkrare boende l Checklista: säkra året om l Se över brandskyddet

Läs mer

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 2 2008 det föreningen behöver veta MILJARD- Kostnad vattenskador största hotet mot föreningarna l Upptäck l Undvik l Åtgärda Dessutom: reglerna

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER för ökat BOSTADSBYGGANDE och bättre INFRASTRUKTUR drat 16 x 16 mm, samt röda. tgår texten Förlag Logotyp C C SNS Förlag NYA REGLER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Vad är svårt med svåra ord?

Vad är svårt med svåra ord? Vad är svårt med svåra ord? En analys av Bolagsverkets facktermer på webben Författare: Lena Furberg Institutionen för nordiska språk Examensarbete 15 hp Tillgänglighet på webben Språkkonsultprogrammet

Läs mer