En intervjubaserad. utvärdering av Ingenjörsmentor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En intervjubaserad. utvärdering av Ingenjörsmentor"

Transkript

1 En intervjubaserad utvärdering av Ingenjörsmentor

2 EN INTERVJUBASERAD UTVÄRDERING AV INGENJÖRSMENTOR Genomförd av Sara Wilk under sommar/hösten 2014.

3 Utvärdering av Ingenjörsmentor sverigesingenjorer.se 3 UTVÄRDERING AV INGENJÖRSMENTOR Det är inte många gånger i livet man har möjlighet att få kontakt med en mentor. För nyanlända ingenjörer är det just när man tar ett steg i karriären som ingenjörsmentorn får en extra viktig roll. Vad ska jag tänka på? Har jag valt rätt? Hur är det att arbeta på en svensk arbetsplats? En karriär är sällan spikrak och att få ett jobb är oftast enbart ett första steg. Mentorn kan stödja adepten med att pröva sitt yrkeskunnande på den svenska arbetsmarknaden. Det är ingenjörerna som medverkar som gör Ingenjörsmentor till vad det är. Sveriges Ingenjörer vill ta del av såväl mentorernas som adepternas erfarenheter inom projektet. Därför har vi beställt denna utvärdering. Jag vill tacka alla medverkande. I slutordet återkommer jag till förbättringar som behövs i ett program som detta och där det intervjuades synpunkter har bidragit till förbättringar, förändringar och utveckling. Magnus Skagerfält Projektledare, Sveriges Ingenjörer

4 4 Utvärdering av Ingenjörsmentor sverigesingenjorer.se Innehållsförteckning Introduktion 5 Kort om Ingenjörsmentor 5 Om utvärderingen 5 Del 1: Adept 6 Varför Ingenjörsmentor? 6 Hur upplevde du programmet? 7 Hur var matchningen? 8 Vad har mentorprogrammet gett dig? 9 Vad kan förbättras? 10 Del 2: Mentor 11 Varför Ingenjörsmentor? 11 Hur upplevde du programmet? 12 Hur var matchningen? 13 Vad har mentorprogrammet gett dig? 14 Vad kan förbättras? 15 Slutord 16 Matchningen 17 Byten under programmet 17 Nätverk 17 När adepten får arbete eller praktik 17

5 Utvärdering av Ingenjörsmentor sverigesingenjorer.se 5 INTRODUKTION Den här utvärderingen har genomförts under sommaren/hösten 2014 på uppdrag av Sveriges Ingenjörer. Syftet har varit att med hjälp av journalistiska metoder belysa några av de medverkande mentorernas och adepternas erfarenheter av Ingenjörsmentor och deras tankar kring hur mentorprogrammet kan förbättras. Efter varje avslutat program görs det en utvärdering tillsammans med deltagarna, men med detta arbete tar man för första gången ett gemensamt grepp kring samtliga genomförda omgångar. Denna rapport börjar med ett kort informationsblock om Ingenjörsmentor och undersökningens genomförande. Därefter följer författarens sammanfattning av de viktigaste punkterna från de genomförda intervjuerna. KORT OM INGENJÖRSMENTOR Ingenjörsmentor är ett samarbete mellan Sveriges Ingenjörer och den yrkesinriktade svenskutbildningen Sfinx, Svenska för ingenjörer. Mentorprogrammet riktar sig till nyanlända ingenjörer med en utländsk examen. Syftet är att föra dem närmare den svenska arbetsmarknaden och att samtidigt ge svenska ingenjörer möjlighet att få kontakt med en kollega från ett annat land. Tanken är att Ingenjörsmentor bland annat ska erbjuda adepterna en inblick i hur det är att arbeta som ingenjör i Sverige och ge viktiga kontakter som kan vara till nytta i framtiden. Mentorerna å andra sidan ska få möjlighet att utveckla sitt nätverk och sin kompetens genom att vägleda sin adept. Dessutom kan medverkan ge kunskap och insikter kring hur det är att komma till Sverige som nyanländ ingenjör. Det första programmet genomfördes under Sedan dess har ytterligare fyra program initierats och runt 160 personer har deltagit. Ingenjörsmentor följer samma uppbyggnad varje år: Det börjar med en introduktionsträff. Efter halva programmet genomförs ett till möte och programmet avslutas med ytterligare ett. Vid sidan av de gemensamma träffarna bör mentorerna och adepterna träffas enskilt minst sex gånger. Till sin hjälp har de bland annat professionellt stöd och en mentorhandbok som distribueras i början av programmet. OM UTVÄRDERINGEN Utvärderingen bygger på intervjuer med totalt åtta av dem som har medverkat i Ingenjörsmentor. Det handlar om fyra mentorpar det vill säga fyra adepter och fyra mentorer som har deltagit under olika år. Intervjuerna har fokuserat på intervjupersonernas egna upplevelser av programmet och dess olika delar, samt hur de själva anser att det kan förbättras. Eftersom urvalet är begränsat ska sammanfattningen inte ses som representativt för samtliga deltagare i Ingenjörsmentor. Den ger snarare en fingervisning om de åtta intervjuades tankar och upplevelser. Det är Sveriges Ingenjörer som har valt intervjupersoner med hänsyn till ålder, kön och vilket år de deltog. Samtliga har genomgått hela programmet och tillhör således inte de som valde att avsluta i förtid. De intervjuade i respektive grupp har fått frågor kring samma områden, även om fördjupningsfrågorna har varierat beroende på vad som har lyfts upp som betydelsefullt. Sveriges Ingenjörer har också haft önskemål kring vilka frågor som utvärderingen ska fokusera på, vilket frågeschemat har tagit hänsyn till men inte begränsats av. Sammanställningen är disponerad i två delar: mentor och adept, för att ta hänsyn till varierande perspektiv. Det som har framkommit under intervjuerna har sammanställts utifrån vad författaren har värderat som viktiga, typiska och lärorika synpunkter. Varje avsnitt avslutas med en kort sammanfattning av de viktigaste insikterna i punktform.

6 6 Utvärdering av Ingenjörsmentor sverigesingenjorer.se Del 1: Adept VARFÖR INGENJÖRSMENTOR? De intervjuade adepterna har kommit till Sverige från länder runt om i världen och har olika bakgrund, yrkeserfarenhet och inriktning. Gemensamt för dem är att de har deltagit i Sfinx, Svenska för ingenjörer. Alla som deltar i utbildningen och har avslutat sfi D får möjlighet att ansöka till Ingenjörsmentor. För de fyra adepterna ser anledningarna till att man har sökt sig till Ingenjörsmentor liknande ut: De uttrycker att de saknade kontakter på den svenska arbetsmarknaden, kunskap om hur arbetslivet ser ut och fungerar i Sverige samt att de gärna ville ha stöd och hjälp i sitt jobbsökande. Adept 1 är byggingenjör och kom till Sverige under Hon fick ganska snabbt jobb som familjeassistent på ett svensk företag, men siktade på en anställning som utnyttjade hennes utbildning. Hon var med i Ingenjörsmentor under det allra första programmet som gick av stapeln under När jag kom till Sverige funderade jag på att kanske stanna och jobba där. Jag kom ensam och kände ingen, så det var svårt med kontakter. Man behöver personer som kan ge råd, berätta om arbetsmarknaden och arbetsmiljön i Skandinavien, eller som kan hjälpa till med cv:t och det personliga brevet. Jag behövde helt enkelt någon som kunde ge mig råd, berättar hon när vi talas vid under mitten av september. Liknande erfarenheter uttrycker Adept 2, som ursprungligen kommer från Indonesien. Hon flyttade till Sverige från Holland under 2012 och sökte under programmet jobb inom logistik. Jag trodde att det var bra att lära känna någon från yrkesvärlden. När jag kom hit hade jag ingen kontakt på arbetsmarknaden och jag kände inte så många i Stockholmsområdet. Det var en bra chans, så jag tog den, säger hon. Majoriteten av adepterna studerade och/eller sökte jobb under mentorprogrammets början. Men adept 3, som kom till Sverige från Frankrike under 2011, hade redan fått ett vikariat när projektet startade. Därför såg hans situation något annorlunda ut, inte minst för att han redan hade tagit det första steget in på den svenska arbetsmarknaden. Jag frågade om jag kunde vara med i det allra första programmet, men tyvärr var det fullt. Sex månader senare återkom de till mig och sa att det fanns ett annat program. Jag svarade att jag fortfarande var intresserad men att jag hade börjat arbeta. Jag visste inte om jag var för avancerad och jag ville inte ta en plats från någon som behövde den mer än jag. Jag hade ju tagit det svåraste steget på svensk arbetsmarknad. Men jag fick svaret att jag var välkommen. "Man behöver personer som kan ge råd, berätta om arbetsmarknaden och arbetsmiljön i Skandinavien, eller som kan hjälpa till med cv:t och det personliga brevet." De adepter som deltar i Ingenjörsmentor kommer från olika delar av världen, har olika bakgrund och inriktning samt olika stor yrkeserfarenhet. Många vänder sig till Ingenjörsmentor för att knyta kontakter. Men de vill också få hjälp med bland annat cv och personligt brev, kunskap om svensk arbetsmarknad samt stöd och hjälp för att ta klivet in på den. Adepterna har olika stor erfarenhet av svensk arbetsmarknad. Vissa har ingen alls, medan andra har hittat arbete inom en annan bransch eller som ingenjörer.

7 Utvärdering av Ingenjörsmentor sverigesingenjorer.se 7 HUR UPPLEVDE DU PROGRAMMET? De intervjuade adepterna hade ungefär samma förväntningar på vad Ingenjörsmentor skulle ge dem: kunskap, nya kontakter och någon som skulle kunna guida dem in på den svenska arbetsmarknaden. Adept 4 kom till Sverige från Mexiko 2013, och beskriver sina förväntningar så här: Det var att träffa någon som skulle kunna lära mig hur man söker jobb i Sverige, som jag kanske kunde följa med till jobbet någon gång och som kunde hjälpa mig med ansökningar och cv. När det gäller programmets uppbyggnad tycker de flesta att de tre obligatoriska träffarna en i början, en vid halvtid och en i slutet var bra och innehållsrika i stort. Flera nämner enskilda moment som har gett dem nya insikter och konkret kunskap. Beroende på de egna erfarenheterna av svensk arbetsmarknad så skiljer sig åsikterna om tempot åt. Vissa tycker att nivån var bra, medan andra till exempel adept 3 som redan fått ett vikariat tycker att man skulle ha kunnat gå ännu fortare fram. Det tredje mötet var ganska fokuserat på intervjuer. Eventuellt skulle man kunna börja lite tidigare med den delen. Alla adepter är inte på samma nivå. Det är kanske några som vill ha den informationen tidigare. Man måste göra så att alla kan förstå och justera nivån. Det kanske går för fort för vissa adepter och för långsamt för andra, säger han. Adepterna har själva lagt upp de egna träffarna i samråd med mentorerna; några har träffats sex gånger medan andra har setts oftare. Det som många av paren har fokuserat på under sina träffar är just i huvudsak cv, personligt brev och intervjuteknik. Flera beskriver att mötena har gett nyttig och konkret kunskap som de har kunnat använda sig av senare. Adept 1, som nu har flyttat tillbaka till Litauen och arbetar med trade finance på en svensk bank, berättar: När jag skickade mitt cv till dem ringde de mig efter två timmar. De sade: Din fördel är att du kan svenska och att du har jobbat i Sverige. Så jag blev kallad till intervju. Jag pratade först med en kvinna från Litauen. Men den andra intervjun var med en kvinna från Norge. Jag hade gått igenom alla tips och tricks som min mentor gav mig, så jag var lite påläst. Jag visste hur man skulle bete sig på en intervju med någon från Skandinavien. Ingen av adepterna beskriver att det var några större problem att kombinera programmet med studier eller jobb. Däremot konstaterar adept 2 att sommarsemestrarna gjorde att några av de individuella träffarna fick ske ganska nära varandra och att det nödvändigtvis inte hade hunnit komma upp så många nya frågor eller ämnen att diskutera mellan dem. Din fördel är att du kan svenska och att du har jobbat i Sverige. De intervjuades förväntningar på Ingenjörsmentor speglar i mångt och mycket anledningen till att de vände sig till programmet: De hoppades på att komma i kontakt med någon som kunde lära dem mer om svensk arbetsmarknad, få hjälp med cv:t och det personliga brevet samt en möjlighet att utveckla sitt kontaktnät. De är nöjda med de obligatoriska träffarna i stort. Även om någon konstaterar att nivån kanske borde anpassas så att den passar alla, även de som har fått eller är på väg att få jobb. Adepternas möten med mentorerna har många gånger gett konkret kunskap som de har kunnat ta med sig ut i arbetslivet. Det har inte varit några problem att kombinera programmet med jobb. Semestertider kan emellertid göra schemat lite mer hoptryckt.

8 8 Utvärdering av Ingenjörsmentor sverigesingenjorer.se HUR VAR MATCHNINGEN? När det gäller matchningen återkommer flera av de intervjuade adepterna till samma sak: De hade förväntat sig att bli parade med en mentor som var verksam inom deras eget område. Detta för att det kanske skulle kunna medföra en förståelse för situationen på arbetsmarknaden och ännu fler, relevanta kontakter. Jag förväntade mig att mentorn skulle ha samma inriktning som jag. Men vi visste innan att mentorerna var med i programmet bara för att de ville. Jag tycker att det är jättebra att det finns personer som vill ge av sin tid bara för att hjälpa andra, säger adept 4. Det har förekommit att adepter byter mentorer under programmets gång. I början parades adept 4 till exempel med en mentor som under den första träffen ville byta till en annan adept. Men, det verkar som att det egeninitierade bytet var av godo. Men jag tyckte att jag passade perfekt med min mentor. Jag tänkte: Varför fick jag inte henne från början? säger adept 4, som vid tillfället för intervjun precis skulle börja arbeta för ett konsultbolag. Det är perfekt att hon har jobbat så många år för ett konsultföretag också. För hon kan förklara för mig hur de jobbar med uppdrag, hur man delar jobb och hur det är i början. Jag har aldrig jobbat för ett konsultföretag innan. Men nu känner jag till det lite innan jag börjar. Det är bra. Som tidigare nämnts så är alla intervjuade väldigt nöjda med sina mentorer och det stöd som de har gett, även om de nödvändigtvis inte delade inriktning. Flera beskriver att de har fått många värdefulla tips när det gäller yrkesliv, intervjuer, cv och personligt brev. Vissa verkar också ha blivit vänner och några har haft kontakt efter programmets avslutande. " Men jag tyckte att jag passade perfekt med min mentor. Jag tänkte: Varför fick jag inte henne från början? säger adept 4." Många skulle gärna vilja ha och vissa förväntade sig en mentor som är verksam inom deras eget område. Samarbetet mellan mentor och adept har fungerat bra för de intervjuade. De upplever att de har fått kunskap, hjälp och stöd som i flera fall varit till konkret nytta. Även om mentorerna verkat i en annan bransch, uttrycker adepterna att matchningen har varit bra.

9 Utvärdering av Ingenjörsmentor sverigesingenjorer.se 9 " Det som jag tyckte hjälpte mig mest var att vi gjorde en fake-intervju." Adepterna har bland annat fått hjälp med cv:t och det personliga brevet. Men programmet har också gett insikter i det svenska arbetslivet, till exempel när det gäller strukturer och hierarkier. De har dessutom fått hjälp att utveckla sina kontaktnät, både genom sin egen mentor och genom kontakten med de andra deltagarna i programmet. Några konstaterar att de har kunnat tillämpa de kunskaper och råd som de har fått, bland annat när det kommer till intervjusituationen. Någon nämner också att det har lett till ett ökat självförtroende i jobbsökningsprocessen och det förekommer att andra deltagare har sagt samma sak. VAD HAR MENTORPROGRAMMET GETT DIG? Att vara med i mentorprogrammet har gett nya erfarenheter och insikter, konstaterar de intervjuade. Inte minst när det gäller som tidigare nämnts praktiska kunskaper som att skriva cv och personligt brev, samt träning i intervjuteknik. Flera nämner att de handfasta råd och den feedback som mentorerna gett har hjälpt dem på olika sätt i jobbsökandet. Min mentor var jättebra, han stöttade mig mycket. Jag träffade honom ganska många gånger. Om jag till exempel hade en intervju så gav han mig input och feedback. Det är alltid bra, jag kan inte klaga, konstaterar adept 2. Det som jag tyckte hjälpte mig mest var att vi gjorde en fake-intervju. Det hjälpte mig mycket för min svenska är inte så bra. Det är många ord som jag inte kan. Det gjorde mycket för mitt självförtroende under den riktiga intervjun, berättar adept 4. Under de gemensamma träffarna har flera tagit tillfället i akt att nätverka med de andra adepterna och mentorerna. Och för vissa har även de kontakterna gett en del utbyte. Adept 4 igen: Man får mycket av andra adepter och mentorer också. När vi träffades alla tillsammans så pratade vi om hur viktigt det är med kontakter för att få jobb i Sverige. Och vi delade upplevelser som vi hade, vad som hade funkat och vad som inte hade funkat för andra, säger han. Mentorprogrammet har i vissa fall gett information och kunskap om hur arbetslivet och arbetsplatser fungerar i Sverige. Men det har också handlat om andra, mer djupgående, fördelar. Adept 2 berättar: De andra adepterna sa att programmet var mycket bra, det hjälper folk som är invandrare att få information och någon som lyssnar på problem. De var många som sa att de fick mer självförtroende för att söka jobb. Till exempel om man söker jobb femtio gånger och alltid får nej. Det är bra med någon som kan ge objektiv feedback.

10 10 Utvärdering av Ingenjörsmentor sverigesingenjorer.se VAD KAN FÖRBÄTTRAS? Många av adepterna är nöjda med programmet överlag och uttrycker att det har hjälpt dem framåt. De har haft stort utbyte av mentorerna, fått nyttig kunskap och knutit kontakter. Nej, jag har inga förslag på förbättringar. Jag gillar verkligen programmet. I boken står det exakt vad man kan göra och det fanns övningar för varje träff. Det var bra etablerat och bra gjort, säger adept 4. En av de punkter som det talades mycket om när det gäller möjliga förbättringar var matchningen, eftersom många förväntade sig att dela inriktning och bransch med sin mentor. En av adepterna berättar att flera valde att hoppa av programmet eftersom matchningen inte stämde helt. Att jobba mer med adepternas förväntningar inför programmet tas också upp som en möjlig förbättringspunkt. Bland annat genom att arbeta med adepternas kunskap kring vad programmet erbjuder och vad som förväntas av dem. Många deltagare har höga förväntningar på att mentorn ska ge dem kontakter. I Sverige är det viktigaste att ha kontakter för att få ett jobb, men efter första mötet så sa de: Förvänta dig inte att mentorn ska ge dig jobb. Jag tror att många blir besvikna. Jag tror att mentorn också behöver fråga igen: Vad är dina förväntningar på mig?, konstaterar adept 2. Att öka möjligheten till utbyte mellan de andra mentorparen på olika sätt är även något som återkommer bland förbättringsförslagen. Till exempel genom att göra en kort presentation av de andra deltagarna som skickas ut under programmet. Det finns också önskemål om att träffas ännu mer: Jag förväntade mig lite mer än vad jag fick. Det var jättebra, men jag tänkte att vi skulle träffas lite mer. Att vi skulle samlas och diskutera, jämföra och prata lite mer arbetsmarknad och hur det går för oss. Jag hade inte förväntat mig att jag skulle få praktik, men lite mer kommunikation, lite mer brainstorming, säger adept 1 och tillägger: Vi kunde ha träffats kanske varje månad. Vi var ju studenter, vi var unga och hade inget jobb. Så för oss var alla möten värdefulla, vi hade en jätteförväntan på dem. Men mentorerna har ju sina liv och de jobbar, så de kanske inte har så mycket tid för oss och för att samlas. " Nej, jag har inga förslag på förbättringar. Jag gillar verkligen programmet." De intervjuade adepterna är alla nöjda med programmet. Men har ändå förslag på förbättringar. Många av dem går i linje med det som mentorerna föreslår. Adepternas förväntningar är en punkt som återkommer. En del deltagare förväntar sig att mentorn ska fixa jobb eller kontakter, vilket kan bädda för besvikelse. Några efterfrågar mer utbyte med andra mentorer och adepter. Till exempel genom en kontaktlista med korta presentationer som skickas ut till deltagarna. Att ses ännu oftare är också ett önskemål som dyker upp.

11 Utvärdering av Ingenjörsmentor sverigesingenjorer.se 11 De intervjuade mentorerna har varierande yrke, ålder, inriktning och bakgrund, vilket pekar på att programmet lockar engagerade från olika situationer och miljöer. Många av de intervjuade mentorerna har fått information om Ingenjörsmentor genom Sveriges Ingenjörers digitala kanaler. Flera engagerar sig för att kunna hjälpa andra, men att få lära känna andra kulturer lockar också och ibland är det personliga erfarenheter som har bidragit. Några har varit mentor tidigare, men för andra är det första gången de deltar i ett mentorprogram. Del 2: Mentor VARFÖR INGENJÖRSMENTOR? De fyra intervjuade mentorerna har deltagit i Ingenjörsmentor under olika program. Sinsemellan har de varierande bakgrund, utbildning och inriktning. Det var genom Sveriges Ingenjörers digitala kanaler, till exempel hemsidan och olika mailutskick, som de flesta fick information om programmet. Mentor 1, som var med i det första mentorprogrammet som gick av stapeln, berättar dock att hon blev kontaktad direkt av Sveriges Ingenjörer. Varför man, efter att ha fått information om projektet, valde att engagera sig varierar. Några nämner att de har varit mentor tidigare, tyckte om erfarenheten och därför valde att vara det igen. För många verkar det också till stor del handla om att kunna hjälpa någon annan och genom det också få egna erfarenheter och nya perspektiv. Det som lockade mig var att det verkade, utöver värdet för min egen del, som någonting där jag verkligen kunde hjälpa till och bidra. Sedan tycker jag att det är ett bra initiativ av Sveriges Ingenjörer att driva. Tittar vi på nyttan så har vi en grupp där det finns ett ganska stort värde både för dem själva, Sverige och integrationen i stort att det blir bra, att de får jobb, säger mentor 2 som var med i det första programmet under För mentor 1, som själv påbörjade sina studier i USA och slutförde dem på KTH, handlade det dessutom om personliga erfarenheter: Jag tyckte att det var intressant eftersom jag upplevde det som att man fick väldigt lite stöd när man kom från skolan. Så jag tyckte att det var väldigt bra att kunna stödja någon annan, säger hon. Ett intresse för andra kulturer och språk nämns också som en bidragande faktor till engagemanget. Mentor 3, som var delaktig i det andra programmet under 2013, konstaterar: Kulturer och olika bakgrunder tycker jag är jätteroligt, intressant och positivt. Så det var framför allt det som lockade mig, att jag skulle bli bättre på det och få ett par andra glasögon. Det var min belöning för att ställa upp med min tid. De intervjuade hade, innan Ingenjörsmentor, olika mycket erfarenhet av mentorprogram. Några hade engagerat sig en eller flera gånger tidigare och för andra var det första mötet med mentorskapet, men de flesta skulle kunna tänka sig att vara med igen.

12 12 Utvärdering av Ingenjörsmentor sverigesingenjorer.se HUR UPPLEVDE DU PROGRAMMET? Upplevelsen av mentorprogrammet som helhet varierar. Majoriteten tyckte emellertid att upplägget var bra och genomtänkt, att handledningsmaterialet var nyttigt samt att man upplevde att man fick stöd och hjälp längs vägen. Jag var nog ganska positivt överraskad ändå över strukturen på själva programmet, konstaterar mentor 2. Senare tillägger han: Det var som man kan förvänta sig när ingenjörer står bakom. Det fanns en plan, det fanns en start, det fanns ramar och de hade fått ihop trevliga träffar. Jag tyckte dessutom att företrädarna var bra. Några intressanta synpunkter och tankar har dykt upp under intervjuernas gång. En aspekt som återkommer är en osäkerhet kring hur man som mentor ska hantera programmet om adepten har tidigare erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden eller får arbete under programmets gång. Det fick mentor 4:s adept och hon upplevde att det material som fanns tillgängligt inte riktigt gav henne den hjälp hon behövde. Jag tyckte att upplägget var bra. Det enda som jag kanske kan sakna lite Min adept fick jobb och det är kanonbra. Det är vi glada för båda två, för han var väldigt tydlig med att det var hans mål. Men jag kände lite att vad ska man syssla med de träffarna som återstår då, när de har fått jobb? Mentor 3 är också inne på att mer stöd skulle behövas för att hjälpa mentorerna i olika situationer. Han jämför Ingenjörsmentor med ett annat program som han själv har deltagit i, där mentorerna hade fler gemensamma aktiviteter och fick stöd och verktyg efter hand. Vilket gjorde att vi kunde ta nästa steg. Här uppfattade jag att det inte var lika proffsigt. Så jag hade underlag från förra gången som jag tog med mig, säger han, poängterar att det kan vara en ekonomisk fråga, och fortsätter: En del av mentorerna i Ingenjörsmentor var tidigare adepter och frågan är vilken kunskap de hade. Hade jag inte fått kunskap och erfarenhet från det andra mentorprogrammet så hade jag inte riktigt förstått vad som hände. Trots att Ingenjörsmentor kräver en del tid från både adepter och mentorer, så upplever de flesta att det inte var några problem att kombinera programmet och jobb. Någon nämnde till och med att de skulle vilja ses oftare. Mentor 1 konstaterar också: Det var ganska praktiskt att jag hade jobb. Jag kunde ta med min adept till Sweco till exempel, så att hon kunde se hur en vanlig arbetsplats såg ut. Det är klart att det kan vara svårt att jobba heltid och få ihop allting, men har man valt att engagera sig i något så handlar det om hur man prioriterar. " Det var som man kan förvänta sig när ingenjörer står bakom. Det fanns en plan, det fanns en start, det fanns ramar och de hade fått ihop trevliga träffar. Jag tyckte dessutom att företrädarna var bra." Majoriteten är väldigt nöjda med Ingenjörsmentors upplägg, innehåll och stöd och programmet svarade ofta mot deras förväntningar. Det finns dock tankar kring att innehållet är väldigt inriktat på att skaffa jobb, och för de mentorer vars adepter lyckas med det är materialet begränsat. Lite mer stöd till mentorer efterfrågas av några intervjuade, till exempel genom gemensamma träffar. Att kombinera mentorprogrammet med jobb har varit genomförbart för samtliga intervjuade och de flesta upplever inte att det har varit några större problem.

13 Utvärdering av Ingenjörsmentor sverigesingenjorer.se 13 " Jag tycker att matchningen var bra. Men det kändes inte som att det viktiga var att det var så bra för mig. Utan att det kunde leda någonstans för henne. Det har jag känt hela tiden." Majoriteten av de intervjuade mentorerna är nöjda med matchningen och har kommit bra överens med sina adepter. Det finns ibland en differens mellan mentorns och adeptens inriktning, även om majoriteten av de intervjuade mentorerna inte har upplevt det som något hinder. En del väljer att träffa andra mentorpar för att fylla på med erfarenheter och perspektiv. HUR VAR MATCHNINGEN? Ett område som tas upp av många adepter, och som den här utvärderingen därför fokuserar lite extra på, är matchningen. De intervjuade mentorerna är nöjda med matchningen, men någon lyfter liksom adepterna upp att yrkesinriktningen inom paren ibland skiljde sig åt. Mentor 4 matchades, som tidigare nämnts, med en adept som enligt hennes egen uppfattning egentligen inte var intresserad av hennes område. Det slutade med att de bytte, på adeptens initiativ, redan under den första träffen. Jag hade fått en annan adept från början. Men sedan så, plötsligt under den första träffen, så kom han och en annan mentor och frågade om vi inte kunde byta. Då tänkte ja att ok, då har han ändrat sig. Hon konstaterar att det inte spelade så stor roll eftersom programmet inte hade kört igång än. Och det ska understrykas ytterligare en gång att mentorerna är nöjda med matchningen. Mentor 2 säger så här: Att jobba inom samma område, det är väl bra när det handlar om att peka ut företag som är lämpliga för adepten att kontakta. Men det är inte så himla svårt även om man inte har jobbat i samma bransch. Jag tror inte att matchningen är helt kritisk. Det är klart att man ska fatta vad adepten har gjort. Men nästa steg, som är väldigt viktigt att peka ut och jag tror att de pekade ut det hyfsat bra i programmet är att det är väldigt olika i olika kulturer när det gäller vad man förväntar sig av någon som hjälper till. Det sade jag väldigt tydligt, men det är kanske något som skulle framgå ännu mer. Mentor 1 konstaterar: Jag tycker att matchningen var bra. Men det kändes inte som att det viktiga var att det var så bra för mig. Utan att det kunde leda någonstans för henne. Det har jag känt hela tiden. Några mentorer och adepter sökte även upp andra mentorpar för att ta del av ännu fler perspektiv och erfarenheter. Mentor 3 berättar: Det var säkert andra som gjorde det också. Men vi träffade ett annat mentorpar och besökte min adepts arbetsplats. Det var väldigt positivt för mig också, för då fick min adept prata med någon som hade en bakgrund inom samma område. Dessutom gjorde det att jag träffade en adept med en annan bakgrund som jag fick information från och kunde lära mig av. Den andra mentorn hade samma bakgrund som min adept vilket också var bra.

14 14 Utvärdering av Ingenjörsmentor sverigesingenjorer.se VAD HAR MENTORPROGRAMMET GETT DIG? Många av de intervjuade mentorerna talar i ganska varma ordalag om vad mentorskapet har gett dem. Några lyfter upp att det har gett nya perspektiv på arbetsmarknaden i Sverige, framför allt kring hur svårt det kan vara att söka jobb speciellt om man saknar både språket och kontakterna. Mentor 3: Det här med hur svårt det var att ens kunna söka jobb, utan personnummer och alla ansökningar som skulle skickas in. Det finns en massa att göra för att snabba upp processen och tänka lean. Då kommer min adept ändå från EU. Tänk på alla som kommer från ett land utanför EU som ska försöka komma in. Det är helt sanslöst vilken situation. Förutom insikter finns det andra saker som programmet har bidragit till. Många konstaterar att det har gett mycket att bara kunna hjälpa någon annan, men andra nämner också att de har fått nya kunskaper och erfarenheter. Mentor 1 berättar: Jag tycker att det var jättelärorikt. Dels genom att det satte mina egna kunskaper på prov och dels genom att jag var tvungen att försöka vara pedagogisk, vilket inte är så himla lätt alltid. Man blir lätt ivrig och vill dela med sig av allt man kan, men det är kanske inte så man ska göra. Man får anpassa sig till den som lyssnar, säger hon och fortsätter: Ja, men just att kunna guida någon och inse att alla har olika behov. Jag kan ju tycka att jag ska hjälpa henne med en sak. Medan hon tycker att hon behöver hjälp med något annat. Det är samma sak i arbetslivet. Om man har en kund behöver man inte överösa all information man har, utan man kanske får anpassa det lite. Mentor 3 är också inne på att han har fått konkreta verktyg att använda sig av i framtiden: Mig gav det att jag har varit mentor för någon som har en annorlunda bakgrund. Jag har också varit mentor en gång till, vilket jag har med mig i bagaget inför framtiden. Det hjälper mig dessutom i mitt arbete med affärsutveckling mot andra länder och nya kunder. " Det här med hur svårt det var att ens kunna söka jobb, utan personnummer och alla ansökningar som skulle skickas in. " Mentorskapet har gett flera av de intervjuade mentorerna nya insikter kring svensk arbetsmarknad, framför allt hur svårt det kan vara att komma in på den som nyanländ. Det har också gett kunskaper som de känner att de kan ha nytta av i sina yrkesliv. Inte minst när det kommer till pedagogik och att möta nya kulturer.

15 Utvärdering av Ingenjörsmentor sverigesingenjorer.se 15 VAD KAN FÖRBÄTTRAS? Under samtalens gång har det kommit flera olika förslag på möjliga förbättringar. En av dem handlar om att se till nivån på programmet i förhållande till adepternas erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden. Som tidigare nämnts fick en av adepterna jobb och en annan hade redan ett vikariat när programmet inleddes. Mentor 3 berättar: Jag funderar på hur mycket det här ger. Det kan vara kopplat till oss två, men i slutändan handlade det egentligen för mig mer om att hjälpa till med cv-skrivandet, analysera annonser och öva på intervjuer. För min adept var inne på den svenska arbetsmarknaden, han hade ändå kommit en bit jämfört med andra som inte hade kommit in över huvud taget. Jag vet inte vad målet med mentorprogrammet i sin helhet var mer konkret, både för hur långt man kan komma och vad som i så fall var nästa steg. Vad skulle jag ha kunnat göra mer, vilket stöd finns centralt? Mentor 4, vars adept fick jobb under mentorprogrammet, lyfter upp samma aspekt. Hon efterfrågar fler övningar som de kunde använda sig av efter att adepten fått en anställning: Det fanns en övning i mentorboken som man i och för sig skulle kunna göra när adepten har fått jobb. Men den var lite skum åt andra hållet. Den gick ut på att blicka 20 år fram i tiden och fundera på vad du vill göra då. Då kände jag att 20 år kanske var ett lite väl stort hopp, konstaterar hon. En annan punkt som återkommer är adepternas förväntningar på programmet. Vissa mentorer upplever att man skulle kunna arbeta mer med det innan, så att adepterna får en uppfattning av vad mentorn kan hjälpa till med och vad som kommer att krävas av dem. Ett förslag är att påbörja programmet separat, så att det finns tid och möjlighet att diskutera frågorna tillsammans. Mentor 3 igen: Jag vet inte hur mycket information adepterna har fått innan. Men i det andra mentorprogrammet som jag var med i så hade de redan kört en halv dag när vi träffade dem. Då hade de arbetat med att sätta förväntningar, förbereda dem på vad ett mentor-/ adeptförhållande är och vad man kan förvänta sig och inte. Mentor 2 funderar på samma sak: Representanten för Sveriges Ingenjörer sade: Ingen mentor kan fixa jobb åt sin adept, men sedan kanske man också kan fokusera på vad man kan göra. Man kanske kan göra en hel del utöver att bara ge råd till exempel introducera adepten till sina egna kontakter men det kräver först ett förtroende. Det finns ett slags förtroendetrappa som man kan peka på, det bygger ju ganska mycket på att den som är adept bygger upp ett förtroende, säger han och fortsätter: Om man ska vässa till programmet så tycker jag att man inledningsvis ska sätta förväntningarna, ramarna och visa på vad som krävs för framgång. Man kan vara tydlig och säga: Okej, ni adepter är smarta, väldigt välutbildade och bland de grupper som svensk arbetsmarknad efterfrågar allra mest. Dock så är det lite tuffare för er, ibland kanske mycket tuffare och det är de förutsättningarna som vi går in med. Utöver att anpassa nivån utifrån adeptens förutsättningar och att arbeta mer med förväntningar, lyfter några också upp att de skulle vilja ses oftare och att det skulle vara möjligt att främja kontakt med andra adepter och mentorer ännu mer. Under mentor 3:s program initierades till exempel en Facebook-grupp, men han saknade fortfarande ett forum utanför träffarna: Man kanske skulle se om man kunde få till något annat, kalla till möten som är helt frivilliga att vara med på om man kände att man kunde bidra, till exempel övningar i form av anställningsintervjuer eller korta möten runt kafébord med olika givna ämnen.

16 16 Utvärdering av Ingenjörsmentor sverigesingenjorer.se Under sitt program jobbade mentor 1 mycket med att hjälpa sin adept med administrationstunga uppgifter, till exempel att förbereda utbildningsansökningar en process som bland annat kräver ett kunskapsprov i svenska. Om jag skulle ge råd till Sveriges Ingenjörer så skulle jag se till det borde vara liknande problem för flera av oss, just med svenskkunskaper och vilken utbildningsnivå man har att man knyter de kontakterna innan. Att det finns en kontaktperson för just det här programmet på SFI och kanske en syokonsulent på KTH. Det skulle göra att det blir ännu bättre förspänt. " Om jag skulle ge råd till Sveriges Ingenjörer så skulle jag se till det borde vara liknande problem för flera av oss, just med svenskkunskaper och vilken utbildningsnivå man har att man knyter de kontakterna innan. Några av mentorerna lyfter frågor kring om hur man ska hantera programmet om adepten har eller får jobb under tiden. Det finns utrymme för att jobba mer med adepternas förväntningar och sätta gemensamma mål och ramar, men också att vara tydlig med vad som förväntas. Det finns en önskan om ett forum även utanför träffarna där mentorer och adepter kan mötas, kanske för att genomföra egna samtal och/eller övningar. Det lyfts upp idéer om att redan innan programmet knyta upp kontakter som kan hjälpa till med praktiska frågor som dyker upp under tidens gång.

17 Utvärdering av Ingenjörsmentor sverigesingenjorer.se 17 Slutord Ingenjörsmentorprogrammet måste ständigt förbättras och de intervjuades synpunkter bidrar till analys av programmet och förändringar/förbättringar av kommande program. Vissa delar som tas upp är redan åtgärdade och får här en kort kommentar: MATCHNINGEN I alla mentorprogram är matchningen central och vi har full förståelse för att det finns olika förväntningar. Vi kommer bli tydligare med att vi inte lever upp till eventuella förväntningar på att adept och mentor ska ha exakt samma utbildnings och yrkesbakgrund. En viktig aspekt är att utbildningsinriktning och arbetsuppgifter efter utbildning har helt olika förutsättningar i olika länder. En adept kan exempelvis ha förväntningar på att en utbildningsinriktning ska leda till ett specifikt jobb i Sverige. Adepten kan då bli förbryllad när det alternativet inte finns på den svenska arbetsmarknaden. Frågan om validering är komplex och det förs i det offentliga rummet en seriös dialog om akademikers möjlighet till att få den formella och den reella kompetensen bedömd. Det vi kan göra i ett mentorprogram är att tydliggöra de förväntningar på matchning som deltagarna kan förvänta sig. BYTEN UNDER PROGRAMMET Vid ett tillfälle prövade vi att vid första träffen ge möjlighet att byta mentor respektive adept. Det skapade en förvirring som inte var lyckad. Vi kommer därför i fortsättningen inte erbjuda den möjligheten. NÄTVERK Programmet är en mycket bra plattform för adepter och mentorer att skapa ett nätverk. Ett antal övningar lyfter nätverkets betydelse och Sveriges Ingenjörer och Sfinx pålyser vid ett flertal tillfällen vikten av exempelvis anordna träffar med andra mentorpar och exempelvis studiebesök på mentorers arbetsplatser. NÄR ADEPTEN FÅR ARBETE ELLER PRAKTIK Det är först när man får ett arbete eller praktik som frågor om hur det är att arbeta på en svensk arbetsplats ställs på sin spets. Vi är därför tydliga med att poängtera att programmet fortsätter även om adepten har fått ett arbete eller praktik. Vi har även förbättrat och lagt till en hel del övningar i handboken som ger stöd för mentorer och adepter. Övningarna är riktade till de adepter som har fått sitt första arbete eller praktik på en svensk arbetsplats. Magnus Skagerfält Projektledare, Sveriges Ingenjörer

18 Box 1419, Stockholm Besök: Malmskillnadsgatan 48 Tel sverigesingenjorer.se Mars

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept?

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Adeptens åtagande. Vad innebär begreppen adept och mentor? Adeptens funktion är att. Mentorprogrammets upplägg. Mentorns åtagande

Adeptens åtagande. Vad innebär begreppen adept och mentor? Adeptens funktion är att. Mentorprogrammets upplägg. Mentorns åtagande SFÖ:s mentorprogram Syfte och mål SFÖ arbetar för god yrkesetik och ökat erfarenhetsoch kunskapsutbyte mellan professionella översättare. Mentorverksamheten är avsedd att ge nya medlemmar stöd i att komma

Läs mer

Handbok för mentorer och adepter

Handbok för mentorer och adepter Handbok för mentorer och adepter Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Handbok för mentorer och adepter Det teoretiska studielivet

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Mentorguide. Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers

Mentorguide. Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers Mentorguide Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 2 Så här används guiden... 4 3 Översikt över mentorprogrammet... 5 3.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 3.2 Mentorprogrammets

Läs mer

FBI Mentorprogram 14/15

FBI Mentorprogram 14/15 FBI Mentorprogram 14/15 FBI:s Mentorprogram Studentföreningen Förenade Byggingenjörer på Mälardalens högskola i Västerås kommer under läsåret 14/15 att införa ett mentorprogram. Idén till mentorprogrammet

Läs mer

Att vara mentor inom Rotarys yrkesmentorsprojekt. Lite inspiration och handledning för varje Rotarian som reflekterar på att bli mentor

Att vara mentor inom Rotarys yrkesmentorsprojekt. Lite inspiration och handledning för varje Rotarian som reflekterar på att bli mentor Att vara mentor inom Rotarys yrkesmentorsprojekt Lite inspiration och handledning för varje Rotarian som reflekterar på att bli mentor 2 Varför skall jag vara mentor? Många människor från andra länder

Läs mer

Mitt Livs Chans. Mentorprogram Östergötland Vill du göra skillnad på riktigt? Bli mentor i Mitt Liv

Mitt Livs Chans. Mentorprogram Östergötland Vill du göra skillnad på riktigt? Bli mentor i Mitt Liv Mitt Livs Chans Mentorprogram Östergötland 2016-2017 Vill du göra skillnad på riktigt? Bli mentor i Mitt Liv Mitt Livs Chans Mentorprogrammet Syfte och innehåll Mentoruppdraget ger en ökad insikt i mångfaldsfrågan

Läs mer

Utvärdering efter deltagande i gruppvägledning vid Ungdomslotsen 2013-02-20

Utvärdering efter deltagande i gruppvägledning vid Ungdomslotsen 2013-02-20 Utvärdering efter deltagande i gruppvägledning vid Ungdomslotsen 2013-02-20 Antal Poäng 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 14/14 52/70 2. Jag har fått fler

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering

Sammanställning av kursutvärdering Umeå universitet Inst för informatik P O Ågren Annakarin Nyberg Sid 1 (7) Sammanställning av kursutvärdering Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Framtidens IT-miljöer, 7,5 hp,

Läs mer

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre

Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av Projekt Växthus Bjäre Erik Aspeqvist, Emma Jarbo, Oskar Foldevi, Fredric Malmros och Hanna Stapleton 2011-11-11 Bakgrund Om utvärderingen Växthus

Läs mer

Introduktionsmaterial till Rotarys mentorprogram

Introduktionsmaterial till Rotarys mentorprogram Introduktionsmaterial till Rotarys mentorprogram 1. Mentorskap vad och varför? I den grekiska mytologin berättas att Odysseus, strax innan han lämnade ön Ithaka, anförtrodde sin son Telmachos uppfostran

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS

FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS Handbok FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS 1 Handbok för mentorer och adepter Det teoretiska studielivet och det praktiska arbetslivet är två världar som allt för ofta ligger långt ifrån varandra.

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

SPCIs Mentorprogram 2011/2012

SPCIs Mentorprogram 2011/2012 SPCIs Mentorprogram 2011/2012 Välkommen till SPCIs Mentorprogram! SPCIs Mentorprogram startade 2010. I styrelsen för SPCI hade vi länge sökt efter sätt att knyta ihop olika åldersgrupper i vår förening

Läs mer

MENTOR MENTOR ADEPT & ADEPT. En guide för Sveriges Arbetsterapeuters mentorprogram. En guide för Sveriges Arbetsterapeuters mentorprogram

MENTOR MENTOR ADEPT & ADEPT. En guide för Sveriges Arbetsterapeuters mentorprogram. En guide för Sveriges Arbetsterapeuters mentorprogram MENTOR MENTOR & ADEPT & ADEPT En guide för Sveriges Arbetsterapeuters mentorprogram En guide för Sveriges Arbetsterapeuters mentorprogram Välkommen, nu börjar resan! Vi på Sveriges Arbetsterapeuter är

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

Deltagarnas utvärdering av 23 saker

Deltagarnas utvärdering av 23 saker Deltagarnas utvärdering av 23 saker 2008-08-19 I sammanställningen har tagits med vad alla skrivit men i de fall där flera personer skrivit samma sak eller ungefär samma sak redovisas detta endast en gång.

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

mentorskap» En allians för kunskap

mentorskap» En allians för kunskap mentorskap» En allians för kunskap Mentorskap är en bra metod för kunskapsöverföring och kan förstärka lärandekulturen i en organisation. Men då behövs en tydlig struktur för samtalen enligt forskaren

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2017:16) om satsning på yrkesmentorsprogram för nyanlända

Yttrande över remiss av motion (2017:16) om satsning på yrkesmentorsprogram för nyanlända Arbetsmarknadsförvaltningen Enheten för flyktingsamordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-08-17 Handläggare Annika Rosbring Telefon: 08 508 35 480 Till Arbetsmarknadsnämnden den 29 augusti 2017 Ärende

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

I-mentor. Lunds Tekniska Högskola. mentorsprogrammet på Industriell ekonomi

I-mentor. Lunds Tekniska Högskola. mentorsprogrammet på Industriell ekonomi I-mentor mentorsprogrammet på Industriell ekonomi Lunds Tekniska Högskola Text: Christian Johansson & Nina Åxman. Bilder: Johan Majtorp & Mats Nygren. Layout: Hanna Johansson Välkommen till I-mentor! För

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun Mentorskap ett sätt att utvecklas Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun 1. Vad är mentorskap? Historia Begreppet mentor har sin bakgrund i den grekiska mytologin. Mentor var den person som

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Karriär på lika villkor för invandrade akademiker Yrkesinriktat mentorskap

Karriär på lika villkor för invandrade akademiker Yrkesinriktat mentorskap Karriär på lika villkor för invandrade akademiker Yrkesinriktat mentorskap Vi slösar med värdefulla resurser 2011 drygt 27 000 samhällsvetare i Sverige med utländsk utbildning En tredjedel saknar jobb

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011

Tidig AT handledning. Bakgrund. Syfte. Material och metod. Resultat. Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Tidig AT handledning Bakgrund Märta Umaerus Eleonor Sjöstrand 2009 2011 Redan vid antagningen till AT tjänst, samt sedan under första placeringen, var det tydligt för oss att vi saknade någon som kunde

Läs mer

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014 Inledning Integrationsfonden lägger

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Presenteras i samarbete med

Presenteras i samarbete med Mentorskapsprogram 2012/2013 Presenteras i samarbete med Ekonomernas Karriärcenter & School of Business Alumni Association Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet 2 REDIRE, att återvända

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning.

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning. Näringslivsråd 19/1 2015 Närv: Anders Ljung, Lennart Raswill, Rolf Ivansén, Göran Hansson, Per-Emil Åkergren, Carola Nilsson. Kent Andersson, Franz Bergstrand, Gun Fahlander, Terese Bengard, Anna-Märta

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit?

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? Personligt varumärke Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? CV Korrekturläs! Framhäv dina kunskaper och din kompetens, men utan att skryta Ta med relevant erfarenhet för jobbet du söker Var ödmjuk Använd

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen.

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen. Kursrapport Bakgrundsinformation Kursens namn: Bild och lärande: Visuella kulturer och kommunikation Termin: 1 Ladokkod: BL202C Kursansvarig: Bjørn Wangen Antal registrerade studenter: 26 Antal studenter

Läs mer

MENTOR MATCH GUIDE FÖR ADEPTER

MENTOR MATCH GUIDE FÖR ADEPTER Sök... MENTOR MATCH GUIDE FÖR ADEPTER mentormatch@oru.se I 1 Syftet med mentorskap kan beskrivas som att stötta och uppmuntra människor till att ta ansvar för sitt eget lärande så att de kan nå sin fulla

Läs mer

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %.

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %. ABDCE Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning -1-5 LÄRLINGSSYSTEM VÅRD, OMSORG, SKOLA OCH FÖRSKOLA ANN MARONT, PROJEKTLEDARE TFN 5 53 Resultat; Lärling Rekrytering svar från handledarna Rekryteringens

Läs mer

Inskriven av BAKGRUNDSFAKTA Kvinna Man Ej svar AF FK SOC Totalt % 55% 45% 0% 10% 55% 35% UT Ambft Exftg Outb

Inskriven av BAKGRUNDSFAKTA Kvinna Man Ej svar AF FK SOC Totalt % 55% 45% 0% 10% 55% 35% UT Ambft Exftg Outb VI VILL GÄRNA VETA VAD DU TYCKER OM JOBBINVESTERING OCH OSS! År 12 Total resultat - av 39 kvinnor och män inskrivna i Jobbinvestering av AF, FK och Soc Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? Sida 1/5 BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du bäst väljer produktionsbolag Hur du bedömer ett bolags kompetens Hur du undviker att bli lurad

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II 1 ( 6) THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II Sändlista Kurskod Examinator Mathias Henningsson Miguel Giménez Johan Holtström THFR41 Miguel Giménez Kursen gavs Årskurs 2 Termin Period 2 Kursens

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under våren 2013. Deltagarnas

Läs mer

Rapport från utvärdering av Fadderverksamhet inom arbetsmarknadsnämnden

Rapport från utvärdering av Fadderverksamhet inom arbetsmarknadsnämnden Arbetsmarknadsförvaltningen Enheten för flykting och nationella minoritetsfrågor Bilaga 1 - Rapport AMN 2016-0194-001.02 Sida 1 (13) 2016-06-02 Fadderverksamhet inom I budget för 2016 gavs i uppdrag att

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

R.O.P. mentorprogram

R.O.P. mentorprogram Förändring, utveckling R.O.P. mentorprogram Svensk Fjärrvärme AB erbjuder mentorprogram för medarbetare i branschen Svensk Fjärrvärme AB erbjuder åter igen sitt uppskattade mentorprogram för medarbetare

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Framtagen av EBV PERSONAL 2011 steg 1... 2 Inledning... 2 Språket i ditt brev... 2 Skrivhjälp... 2 Skrivinstruktioner personligt brev steg

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

Mentorprogrammet är till för dig som. Så mycket utveckling på så kort tid! Och som bonus ett nytt nätverk.

Mentorprogrammet är till för dig som. Så mycket utveckling på så kort tid! Och som bonus ett nytt nätverk. Mentorprogram 2009 Förbättra ditt sätt att leda redaktionen. Utvecklas genom tankeutbyte med en erfaren kollega. Vidga ditt publicistiska nätverk. Utbyt tips och idéer med andra redaktörer. svtidskrifter_mall.indd

Läs mer

Mentorskap-ett komplement till vägledning Jenny Asplund, projektledare, FIKA

Mentorskap-ett komplement till vägledning Jenny Asplund, projektledare, FIKA Mentorskap-ett komplement till vägledning 30.10.2014 Jenny Asplund, projektledare, FIKA! Disposition Vad är mentorskap? Luckan Integration Projektet FIKAs mentorskapskoncept Hur stöder mentorskapet vägledningen?

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Statistik Utvärdering Workshop, Puzzelprojektet 6/11 på Brigaden i Linköping

Statistik Utvärdering Workshop, Puzzelprojektet 6/11 på Brigaden i Linköping Fråga Respondenter Antal svar Fördelning % 1) Hur upplevde DU dagen i helhet? 38 38. 3 5 5 13,2 4 16 16 42,1 5 17 17 44,7 2a) Hur upplevde du inledning framförd av Jan Cederborg och Ann-Margret Månsson

Läs mer