Översikt Sveriges historia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översikt Sveriges historia"

Transkript

1 Översikt Sveriges historia År f.kr e.kr Stenålder Bronsålder f.kr Järnålder 500 f.kr -500 e.kr Vikingatiden ca Kyrkan ca Kungafejdernas tid Riksbygge, lagar Brödrafejder, tyskt inflytande Union med Danmark och Norge. Vasatiden. Stormaktstiden. Frihetstiden Denna bild avser att visa historiska epoker i Sverige. Gustavianska tiden Unionstiden Nya tiden

2 Översikt Sveriges under krig År Befrielsekriget mot Danmark Grevefejden i Danmark Stora ryska kriget Första polska kriget Nordiska sjuårskriget årskriget mot Ryssland Kriget mot Sigismund Andra polska kriget De la Gardies fälttåg mot Ryssland Kalmarkriget mot Danmark Ingermanländska kriget mot Ryssland Trettioåriga kriget. Tyska stater/habsburg Torstenssons krig mot Danmark Första kriget mot Bremen Andra kriget mot Bremen Karl X:s första krig mot Danmark Karl X:s andra krig mot Danmark Karl X:s krig mot Polen Karl X:s krig mot Ryssland Karl X:s krig i Preussen/Brandenburg Skånska kriget mot Danmark Karl XI:s krig mot Brandenburg Karl XI:s krig mot Habsburg Karl XI:s krig mot Nederländerna Denna bild visar krig som Sverige deltagit i. = Krig mot Ryssland = Krig mot Danmark Pfalsiska tronföljdskriget Preussen, Hannover, Sachsen Krig mot Polen Krig mot Ryssland Krig mot Danmark Krig mot Danmark Krig mot Ryssland Pommerska kriget Gustav III:s ryska krig Teaterkriget med Danmark Barbareskkriget Första Napoleonkriget Finska kriget mot Ryssland Dansk-svenska kriget Krig mot Storbritannien Andra Napoleonkriget 1812 Fälttåget mot Norge

3 År f.kr-500 e.kr Efter istiden. Omkring år f.kr. avslutades istiden. Skandinavien och norra Europa hade varit täckt av ett kilometertjockt istäcke. Efter hand som isen smälte kom jägare och samlare att befolka Skandinavien. Via vattendragen kom sökande människor från den europeiska kontinenten. Människor kom också via norra Finland från östra Europa. Jordbruk. Från omkring år f.kr. finns bevis på jordbruk i Sverige. Ofta bodde djur och människor i samma boning f.kr: Äldre stenålder. Klimatförändringar. Omkring år 2500 f.kr, 600 f.kr och 400 f.kr inträffade klimatförsämringar. Detta påverkade livsförhållandena i Skandinavien. Hus och fäbodar krävde nya tekniska lösningar. I sin tur förändrades kraven på nya redskap och verktyg. Stengravar. Redan för år sedan började befolkningen resa dösar dvs stengravar. Det finns fyra huvudtyper: dösar, gånggrifter, hällkistor och skeppsättningar. Runt Falköping finns särskilt många gånggrifter. I Småland finner man många hällkistor. Fornborgar. I Sverige finns cirka fornborgar. Till fornborgarna flydde man vid orostider. Där kunde man bevaka omgivningen och också försvara sig f.kr : Yngre stenålder f.kr : Bronsålder. 500 f.kr e.kr : Järnålder. Guldhalskragar och kontakt med kontinenten. Guldhalskragar från perioden e.kr har hittats i Västergötland och på Öland. Kragarna var gjorda av romerska guldmynt som smälts ned i Sverige. Mynten och andra fynd visar att man hade kontakt med det mäktiga romerska riket. Den romerska expansionen stoppades endast cirka 50 mil söder om Sverige. Även runstenar visar att man hade kontakt med kontinenten. Bland annat hyllas goten Theoderik den store, som härskade i Ravenna. över stora delar av den italienska halvön.

4 År e.kr Ynglingaätten Uppland expanderar. Från denna tid är Uppsala högar viktiga minnesmärken. Uppland hade växt i betydelse. Väster- och Östergötland var tidigare de mest utvecklade landskapen. Norrlandskusten hade börjat befolkas något före perioden men nu utvidgades den mänskliga bebyggelsen längs vattendragen. Vikingar. Tidsperioden domineras av vikingafärderna. Svenska vikingar riktade sig främst österut mot det väldiga Ryssland. Via flodsystemen nådde vikingarna ända till Konstantinopel som var västvärldens dåvarande kulturella centrum. Vikingar från främst mälarområdet kallades i Ryssland för varjager. En man vid namnet Rurik byggde med sina bröder borgen Gorodisce utanför Novgorod. Befolkningen i dessa trakter benämnde vikingarna och dess avkommor för ruser. Det har hävdats att ruserna ha gett namn åt Ryssland. Vikingarna nådde också ända in i Kaspiska havet där städer plundrades. Några arabiska författare har i litteratur nämnt att svear nått ända till Bagdad xx Ivarska och Lodbroska ätten Minnesmärken över svenska vikingars härjningar finns även i västra Europa. Det bör betonas att vikingarna inte bara utförde plundringar utan också bedrev handel m.m.. Kunskapsinhämtning via vikingarna. Vikingafärderna medförde bland annat att kunskap överfördes till Sverige från de mera utvecklade länderna söderut. Hantverksprocesser, materialkunskap, geografisk kunskap osv gjorde att utvecklingen påskyndades. Kulturutbytet lade grunden för det kulturarv som kom att utvecklas i Sverige Erik Segersäll Olof Skötkonung Erik Segersäll - en förste härskare till namnet. Ännu fanns inget riktigt kungarike i Sverige. Men med stöd från släkt och beroende stormän lyckades Erik Segersäll inta en ledarroll likt en kung. Enligt Adam av Bremen gifte sig Erik med den store polske kungen Boleslaws dotter eller syster i ett politiskt äktenskap. Tillsammans stoppade de den pågående danska expansionen under Harald Blåtand.

5 1000-talet Olof Skötkonung Anund Jakob Emund Gamle Stenkil Halsten ca Håkan Röde ca Inge dä Blotsven Inge dy Påverkande omgivningar. Danmark var en stormakt under 1000-talet. Förutom att stora delar av Norden ingick i Danmarks maktsfär så omfattades också delar av England. Genom kontakterna med England spreds kultur och kunskap till Norden som gett bestående avtryck. Centralorten Sigtuna. Man anser att Sigtuna blev stad år 980. Det är därmed den första riktiga staden i Sverige. Mängder av gravfält och runstenar finns i trakten. Staden anlades troligen av politiska skäl. Kungamakten och den framväxande kyrkan hade gemensamma intressen av en fungerande centralort. Kungamakten präglade mynt med kungliga förtecken för att hävda sin makt. Engelska myntexperter deltog i myntpräglingen och överförde kunskap. Kristendomens stora betydelse. Kristendomens införande i Sverige har påverkat vårt kulturarv enormt. Under mycket lång tid erbjöd den kyrkliga gemenskapen den enda kontinuerliga processen i en politisk omgivning med avbrutna ledarskap och arvsstrider. I Väster- och Östergötland hade kristendomen utbretts. Skara blev stad runt år 1000 och där byggdes också en domkyrka. Staden Skara kom att bli ett viktigt centrum både kyrkligt och politiskt. Runt Mälaren stod det kristna Sigtuna ganska ensamt mot de hedniska sederna där gamla Uppsala utgjorde ett centrum med blotoffer. Blot var en tillställning där djur och även människor offrades åt gudarna. Flera kvinnor blev helgon då kristendomen spreds. S:t Helena i Skövde och S:t Ragnhild i Södertälje är exempel på dessa. Olof Skötkonung. Enligt traditionen lät Olof Skötkonung sig döpas i Husabys kyrka i Västergötland. Han är därmed Sveriges förste kristne konung. På mynt från Sigtuna står det Olof svearnas kung. Det vittnar om att en centralmakt börjar växa fram med tyngdpunkt från Svealand. Det var dock fortfarande svårt att få makt över de utvecklade landskapen Väster- och Östergötland. Likt rika män på den tiden hade Olof flera kvinnor varför arvstvister kom att uppstå.

6 1100-talet Inge d.ä Filip och Inge d.y Ragnvald Knaphövde? Sverker d.ä Erik Jedvardsson Magnus Henriksson Karl Sverkersson Knut Eriksson Sverker d.y. Karlsson Visingsö blir centralpunkt. Det dåtida Sverige bestod i stort av Östergötland, Västergötland och Uppland. Ingen riktig huvudstad med riksstyrelse fanns. Varje landskap hade sina lagar och seder för rättskipning. På Visingsös sydspets anlades en kungaborg omkring Under många år kom platsen att utgöra det säkraste tillhållet för Sveriges härskare. Kungafejdernas tid. Kung Erik Jedvardsson kom att efter sin levnad bli Sveriges nationalhelgon och kallas Erik den helige. Hans konstiga namn kommer från det engelska Edvard vilket visar att det fanns mycket kontakter med England. Kung Erik blev mördad av Magnus Henriksson efter högmässan i Uppsala domkyrka. Med Erik Jedvardssons död startade en period där kungamakten växlade under dödlig kamp mellan Eriksläkten i Västergötland och Sverkersläkten i Östergötland. Det är denna epok som Jan Guillou skriver om där Arn är hjälte. Efter mindre än ett år som kung mördades Magnus Henriksson av Karl Sverkersson som i sin tur då blev kung. Erik Jedvardssons son Knut hade flytt till Danmark när fadern mördats. Nu återkom han och seglade under stort hemlighetsmakeri till Visingsö där Karl Sverkersson dödades. Knut Eriksson kom att regera under en ganska lång period. Under denna tid växte Bjälboätten fram som en stabiliserande faktor i landet. Genom jarlen Birger Brosa erhölls en centralgestalt som var i ledningen utan att vara kung. Kyrkans betydelse. Kristendomen var mycket mer än en religion. Spridningen av kristendomen skedde i symbios med att samhällets byggdes upp i modernare form. Mynt började tillverkas för att underlätta handelsutbyte. Byar tilläts bli städer med viktiga rättigheter. Skrifter spreds osv. Kunskaper från kontinenten spreds över Sverige med kyrkan som den enda fungerande förmedlaren. Organisatoriskt var klosterrörelsen en viktig länk. År 1143 instiftades kloster i Alvastra och Nydala. Varnhem blev kloster år 1148 och Vreta år Uppsala blev säte för ärkebiskopen år Tidigare löd kyrkan under ärkebiskopen i Lund som tillhörde Danmark. Ett viktigt steg i Sveriges bildande.

7 1200-talet Sverker d.y. Karlsson Erik Knutsson Johan Sverkersson Erik IX Eriksson ( läspe o halte ) Knut den långe Erik IX Eriksson( läspe o halte ) Valdemar Birgersson Magnus Ladulås Birger Magnusson Politiska giftermål och intriger. Erik Knutsson var gift med Rikissa, syster till Valdemar den store i Danmark. Ett urtypiskt politiskt giftermål. De fick sonen Erik som valdes till kung 1222 endast sex år gammal. Erik kallades läspe och halte på grund av kroppsfel. Knut den långe fördrev barnkungen Erik IX till Eriks morfar Valdemar I Danmark. Knut utnämnde sig själv till kung men halshöggs sannolikt vid ett slag utanför Enköping. Erik läspe och halte återkom som kung. Riksbyggaren Birger Jarl. Birger Magnusson ( ) kallad Birger jarl kom så småningom att låta avrätta Knut den långes söner i syfte att ena landskapen runt Vättern med dem runt Mälaren. Tiden präglades av ständiga uppror av stormän som konkurrerade om makten. Birger lyckades, ibland med stora våldsinslag, att kuva upprorsmännen. Stockholm anses vara grundad år 1252 genom Birger Jarl. Maktförskjutning var i antågande från Väster- och Östergötland mot mälarlandskapen. En början till ett Sverige under en regent styrd av ett gemensamt lagverk. Bland Birgers historiska gärningar ingick också att med stöd av kyrkan kristna och därmed erövra delar av Finland. Nya lagar under Valdemar Birgersson. Birger jarls äldste son Valdemar valdes till kung efter Eriks död. Det var början på en kungaätt. I själva verket var det fadern Birger jarl som hade makten. Under denna tid införde Birger jarl de viktiga fridslagarna. De reformerande lagarna omfattade hemfrid, kyrkofrid, tingsfrid och kvinnofrid. Lagen om hemfrid förbjöd våldsgästning vilket blev mycket uppskattat av bönderna. Magnus Ladulås skapar försvarsmakt för riket. I en hård maktkamp övertog brodern Magnus härskarmakten från Valdemar. Magnus fick tilläggsnamnet ladulås. Upprorsmän revolterade och Magnus fick ta till hårda tag. Under Magnus tid befriades stora jordägare och kyrkan från skatt. Jordägarna fick privilegiet därför att man lovade kungen att ställa upp med soldater vid påkallande av kungen. Ett fast försvar hade sin början. I ett led att stärka försvaret byggdes många strategiska borgar. Samtidigt erhöll många fler orter privilegier att bli städer. Bland de nya städerna finns Örebro, Kalmar, Jönköping, Växjö, Söderköping, Linköping och Uppsala.

8 1300-talet Birger Magnusson Mats Kettilmundsson Magnus Eriksson Erik XII Magnusson Magnus Eriksson Albrekt av Mecklenburg Drottning Margareta Erik av Pommern Den lösliga kungamakten. När Birger var 22 år kröntes han till kung. Birger tvingades avstå stora delar av riket till sina två bröder. I Håtuna i Uppland tog bröderna kung Birger till fånga år Kungen sattes i fängelse i Nyköpingshus men släpptes efter att ha gett bröderna ytterligare förläningar. År 1317 bjöd kung Birger in bröderna till Nyköpingshus. Det som skulle vara ett festtillfälle slutade med att bröderna fick sitta i Nyköpingshus tills de dog. Viktiga nya lagar men oro i riket. Åren under Magnus Eriksson var en lugn och lyckosam tid. År 1335 avskaffades träldomen genom Skara stadga. Ett gemensamt lagverk för hela det dåvarande Sverige instiftades år Orostider startade under 1350-talet. Digerdöden kom till landet och otroliga mängder människor dog. Kung Magnus hade lånat stora pengar för att köpa Skåne år 1332 och fick nu finansiella problem. Rivalitet uppstod med sonen Erik om kungakronan tog sonen Erik makten. Erik och hela hans familj dör i pesten år Magnus återkommer som kung. Under stort missnöje bland adeln förklaras Magnus avsatt år Tyskt inflytande under Albrekt av Mecklenburg. Sverige regeras i själva verket av stormannen Bo Jonsson Grip. Under ledning av Grip kallas Albrekt av Mecklenburg till Sverige för att bli kung. Det blev en hård tid under Albrekt tyska fogdar och legotrupper. Albrekt avsattes men kom med legotrupper för att återta kronan. Efter slaget vid Falköping 1389 var Albrekts tid över. Sverige i nordisk union Kalmarunionen. Drottning Margareta av Danmark/Norge väljs till regent i Sverige. En löslig nordisk union kom att råda mellan åren Den heliga Birgitta ( ). Birgitta var född i en stormannasläkt med stort politiskt inflytande. Hon blev känd i kyrkokretsar i stora delar av Europa. I Vadstena fick Birgitta starta en klosterrörelse efter stöd från påven. Birgitta reste till Rom och påverkade kyrka och politik. Hon är Sveriges mest kända helgon.

9 1400-talet Erik av Pommern Rådstyre Engelbrekt Engelbrektsson Erik av Pommern Engelbrekt Engelbrektsson Karl Knutsson Bonde Erik av Pommern Karl Knutsson Bonde Christofer av Bayern Bengt Jönsson Oxenstierna Nils Jönsson Oxenstierna Karl Knutsson Bonde Jöns Bengtsson Oxenstierna Erik Axelsson Tott Christian I Kettil Karlsson Vase Karl Knutsson Bonde Kettil Karlsson Vase Jöns Bengtsson Oxenstierna Erik Axelsson Tott Karl Knutsson Bonde Sten Sture d.ä Hans (Johan II) 1400-talets maktkamper. Bara genom att betrakta 1400-talets regentlängd förstår man att det var en ständigt byte av makten över riket. Riksmakten var svag och stormännen var stridsvilliga. Under drottning Margareta fungerade den nordiska unionen ganska bra. Men så småningom kom allt fler danskar och tyskar i statens tjänst. Befolkningen kom att utsugas. Fogdarna fick ett dåligt rykte. Kung Erik av Pommern förde krig mot handelskonglomeratet Hansan vilket blockerade stora delar av den svenska järnexporten. Engelbrekt Engelbrektsson ( ). Engelbrekt är en av Sveriges största frihetskämpar. Han ledde uppror som varade under åren Upproret startade i Dalarna och Bergslagen men spreds sig snabbt till hela det dåvarande riket. Stockholm belägrades och intogs utan strid. Snart var hela riket i händerna på upprorsmännen. I Halland, som tillhörde Danmark, intogs flera viktiga städer. I Halmstad ingicks vapenvila. Vid ett riksmöte i Arboga 1435 utsågs Engelbrekt till rikshövitsman vilket ungefär motsvarar överbefälhavare. Men bönderna var ej nöjda. Nya uppror spreds som slutade med att ett riksråd bildades som motvikt mot kungamakten. När Engelbrekt var på väg till riksrådet i Stockholm mördades han av en svensk storman som han låg i konflikt med. Kungen och riksrådet försonades genom en överenskommelse om maktdelning. Kung Erik avsätts 1439 i Sverige och i Danmark Karl Knutsson Bonde ( ). Karl Knutsson var riksföreståndare och också kung under delar av 1400-talet. Knutsson som hade stor makt stödde upproret under Engelbrekt. Som kung kom han i konflikt med kyrkan då tvister om jordegendomar ofta resulterade i att kyrkan förlorade. Under krig med Danmark ledde en biskop uppror mot Karl Knutsson som var tvungen att fly till Tyskland. Fortsatta kamper mellan stormän. Under svag kungamakt fortsatte kampen mellan olika stormän. Den nordiska unionen började svikta.

10 1500-talet Hans (=Johan II) Sten Sture d.ä Svante Nilsson Sture Erik Trolle Sten Sture d.y Christian II Gustav Vasa Erik XIV Johan III Sigismund Karl IX Stockholms blodbad. Fejderna mellan kungamakten och stormännen fortsatte. Kristian II var kung av Danmark och genom unionen också kung av Sverige. För att kväsa de svenska stormännen lät Kristian avrätta 82 viktiga stormän på Stortorget i Stockholm år Kung Kristian II kom att kallas Kristian tyrann i Sverige. Riksbyggaren Gustav Vasa. Bland de avrättade var Gustav Vasas far. Gustav själv var i Sörmland under blodbadet men fängslades och fördes till Danmark. Gustav lyckades fly via Lübeck och anlände till Dalarna. Historien om Vasaloppet uppstår. Gustav lyckas övertyga dalkarlarna om uppror och ett befrielsekrig startar. Stockholm intas med stöd av en flotta från Lübeck. Den 6:e juni 1523 utses Gustav Vasa till Sveriges konung. Grunden för nationalstaten Sverige läggs. Den 6:e juni är nu Sveriges nationaldag. Kungamakten blir ärftlig. Den nordiska unionen upphör. Protestantismen införs. Staten behöver inkomster. Delar av kyrkans inkomster förs över till staten. Kyrkliga egendomar reduceras och tillfaller staten. Olaus Petri och Laurentius André förespråkar tillsammans med andra, att den i Tyskland uppkomna protestantismen skall införas. Så sker också. Gustav Vasas bibel på svenska språket utkom Kyrkans egendomar reduceras ytterligare. Dackefejden I Småland mördas två av kungens fogdar. Uppror mot höga skatteuttag och mot reformationen sker under Nils Dacke. Ett våldsamt inbördeskrig råder under några år. Nils Dacke dödas och det sista upproret mot Gustav Vasa var avslutat. Åren efter Gustav Vasas död. Gustav Vasa hade tre söner. Alla kom att bli konung av Sverige under var sin period. Krig mellan Sverige och Danmark kom att råda under långa perioder. Under nordiska sjuårskriget åren brändes eller förstördes ett stort antal städer. Sigismund var kung över både Sverige och Polen.

11 1600-talet Karl IX Gustav II Adolf Drottning Kristina Karl X Karl XI Karl XII Den kraftfulle Karl IX. Unionen med Polen skapade missnöje i Sverige. Gustav Vasas yngste son Karl revolterade mot kung Sigismund. De stormän som stött Sigismund halshöggs på torget i Linköping år Karls son ärvde faderns kraftfulla egenskaper och kom att bli lejonet från Norden Gustav II Adolf. Sverige blir en stormakt. Under åren var Sverige en stormakt. Gustav II Adolf skapade ett rykte om skicklig krigskonst som spred sig över Europa. På den europeiska kontinenten erövrades besittningar som än idag bär minnen av svensktiden. Gustav II Adolf ingrep i 30-åriga kriget på protestanternas sida. Det förfärligt grymma kriget skadade delar av regionen för mycket lång tid framåt. Några städer hedrar fortfarande Gustav II Adolf för att ha räddat dem från undergång. I slaget vid Lützen år 1632 avled kungen. Drottning Kristina abdikerar. Efter Gustav II Adolf:s död blev drottning Kristina regent. Historiskt anmärkningsvärt är att drottningen övergick till katolska läran och abdikerade. Drottningen flyttade till Rom. Kristina hyllades av påven och de katolska furstarna. Hon var ju dotter till protestanternas främste försvarare Gustav II! Erövrarkungarna Karl X och Karl XI. Karl X och ännu mera hans son Karl XI kom att expandera Sverige i norra Tyskland och i Baltikum. Sverige erövrade Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän från Danmark. Sveriges kontakt med haven var enormt viktig. I Polen nådde kriget ända ned till staden Krakow som under en tid var under svensk besittning. Köpenhamn var nära att erövras av svenskarna. Men danskarna fick hjälp av stormakten Holland som inte önskade en svensk expansion. I Öresund utkämpade Sverige och Holland år 1658 ett av de största sjöslagen någonsin. Reduktion av egendomar. Under 1680-talet återtog kronan mycket av de jordegendomar som givits bort till adelsmän som ersättning för deltagande i krigen. Kronans inkomster var otillräckliga. Adelns maktställning minskade kraftigt genom reduktionen.

12 1700-talet Karl XII Ulrika Eleonora Fredrik I (av Hessen) Adolf Fredrik Gustav III Gustav IV Krigarkungen Karl XII. Karl XII var endast 15 år när han blev kung. Från år 1700 till sin död 1718 låg han i fält och krigade. Karl XII blev berömd när han vann slaget vid Narva i Ryssland. Denne krigarkonung fortsatte genom Baltikum till Polen där armén gick i vinterläger i Krakow. År gör den svenska armén räder in i Ryssland. Utanför Berlin besegras sachsarna. Segersviten medför att Karl XII står på karriärens topp marscherar svenskarna in i Ryssland där man katastrofalt besegras vid Poltava år Karl XII tvingas fly till Turkiet där han blir kvar en lång tid. Ryssland erövrar Baltikum och grundar S:t Petersburg. År 1718 dör Karl XII under försök att erövra Norge. Det stora Nordiska kriget Sverige var omgärdat av fiender efter erövringskrigen. Ryssarna härjar på kusterna norr om Stockholm. Under år slöts fred med Ryssland, Preussen och Hannover vilket medförde landavträdelser. Med Danmark slöts också fred där svensk tullfrihet upphörd. I Sverige rådde krigströtthet efter cirka 100 år i krig. Frihetstiden. Karl XII:s syster Ulrika Eleonora väljs till regent men abdikerar efter några år så att hennes make blir regent. En ny regeringsform instiftas och en ny riksdagsordning införs. Det kungliga enväldet avskaffas. Folkmängden växer och ganska goda tider råder. Omkring 90 % av befolkningen bor på landsbygden. Mellan adeln och bönderna råder strider om olika privilegier. Ett kort krig inträffar med Ryssland En form av parlamentarism råder. Politisk kamp mellan fraktionerna hattar och mössor växlar styret. Stockholms slott står färdigt Gustav III en upplyst envåldshärskare. Gustav III gör en statskupp Envälde återinförs. Kungen var kulturellt mycket intresserad. Instiftade Svenska Akadamin. Låg i krig mot Ryssland Planerade att anfalla S:t Petersburg. Men svenska och finländska adelsmän gjorde myteri i det s.k. Anjalaförbundet. På Stockholms opera mördas Gustav IIII av kapten Jakob Johan Ankarström i en sammansvärjning.

13 1800-talet Gustav IV Karl XIII Karl XIV Oskar I Karl XV Oskar II Jordreformer. För att öka jordbrukets avkastning beslutades i slutet av 1700-talet om en sammanslagning av ägor som hade strimlats i små tegar. Detta s.k. storskifte gick så långsamt att ett nytt skifte beslutades Under århundradet kom ytterligare skiften att genomföras. Finland förloras till Ryssland. På kontinenten pågick Napoleonkrigen som närmast kan klassas som ett världskrig. Napoleon och kejsar Alexander av Ryssland slöt ett fredsavtal år I fredsavtalet krävde Napoleon att Ryssland skulle angripa Sverige eftersom vi inte ville deltaga i blockaden mot England. Kriget ledde till att bland annat Åland kom i ryssarnas händer och att Stockholm hotades. I Norrland fanns redan ryska trupper. Fred slöts 1809 som ledde till stora förluster för Sverige. Finland och Åland blev Storfurstendömet Finland och tillföll Ryssland. Den kulturella gemenskapen med Finland hade varat i cirka 500 år. Sedan 1809 har Sverige inte deltagit i krig. Sverige och Napoleon. Efter att ha varit neutralt i krigen på kontinenten så förklarade Sverige år 1805 Frankrike krig i en allians med flera andra stater. Kriget varade i två år. Under kriget lärde svenskarna känna marskalk Bernadotte som en hedersam person. Statskupp 1809, ny tronföljare och union med Norge. Kung Gustav IV vägrade sluta fred med omgivande fiender och fortsatte att försöka ta tillbaka Finland trots att läget var katastrofalt i Sverige. Därför gjorde höga ämbetsmän revolt 1809 och avsatte kungen. Händelsen ledde till att marskalk Bernadotte valdes som tronföljare i Sverige. Danmark tvingades sluta fred med Sverige Norge och Sverige kom därvid att vara i union som kom att vara till Sverige moderniseras. Från 1800-talet industrialiserades Sverige snabbt. Folkrätten upprättades med nya grundlagar Demokrati infördes. Ett uppbyggt skolväsende ledde till en mycket god folkbildning. Frikyrkan och nykterhetsrörelsen växte. Starka kulturinfluenser från Tyskland kom att råda till andra världskriget.

14 1900-talet Oskar II Unionen med Norge spricker. Unionen med Norge startade år Norrmännen hade skrivit en egen grundlag i Eidsvold 17 maj Lagen stipulerade Norge som ett fritt land i union med Sverige. Unionstiden präglades av ständiga kriser. Trots att det var nära ett krig kunde Norge lämna unionen maj är Norges nationaldag. Emigration till Nordamerika. Från 1840 till 1960 utvandrade cirka 1,2 miljoner svenskar till USA. Nöd, fattigdom och religiös förföljelse var några av orsakerna Gustav V Gustav VI Adolf Carl XVI Gustaf Sverige neutralt under de två världskrigen. Den stora allmänheten i Sverige höll på en neutral hållning under världskrigen. Under första världskriget exporterades stora mängder kött och animaliska livsmedel till Tyskland vilket medförde svåra ransoneringar. Under och efter andra världskriget hjälpte Sverige många flyktingar. En belastande händelse var att Sverige utlämnade baltiska flyktingar till Ryssland. Arbetarrörelsen och Saltsjöbadsandan. Under 1900-talet växte arbetarrörelsen kraftigt. Sverige kom att ha en regering ledd av socialdemokrater under den största tiden av 1900-talet. En unik samförståndsanda mellan näringsliv och den fackliga rörelsen skapades i ett avtal i Saltsjöbaden Statsminister Olof Palme. Under Vietnamkriget stödde den svenska regeringen under Olof Palme Vietnam mot stormakten USA. Stödet till Vietnam skapade uppmärksamhet över hela världen. Efter krigets slut återupprättades en god relation med USA. I Sydafrika stödde den svenska regeringen frihetsrörelsen. Efter apartheidregimens fall har Sverige unika relationer med Sydafrika mördas statsminister Olof Palme på öppen gata i Stockholm. Mördaren är ej gripen. Det trygga Sverige blev omskakat. Sverige väljer medlemskap i Europeiska unionen (EU). Efter en folkomröstning 1994 blev Sverige medlem i EU 1:a januari 1995.

Översikt Sveriges historia

Översikt Sveriges historia Översikt Sveriges historia År 10000 f.kr e.kr 500 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 10000-1500 Stenålder Bronsålder 1500-500 f.kr Järnålder 500 f.kr -500 e.kr Vikingatiden ca 700-1050

Läs mer

Från Sturarna t o m Gustav Wasa.

Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Kalmarunionen 1398 1522. Drottning Margareta hade lyckats via sin son att skapa en union mellan Sverige, Danmark och Norge. Denna union och den svenska kampen emot den

Läs mer

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken Medeltiden KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde Påmedeltiden var Sverige katolskt, påven

Läs mer

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting.

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting. Medeltiden 1 Medeltid I Sverige 1050-1520 (500-1500 ute i Europa) Tider förändras sakta Efter det vi kallar Vikingatiden kommer medeltiden. Nu var det inte så att människor vaknade upp en morgon och tänkte:

Läs mer

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se Birger Jarl Programledaren: God dag kung Birger. Välkommen till programmet Vem sitter på tronen! När var du kung? Birger: Ja, jag var egentligen aldrig en riktig kung. Jag var en jarl, kungens närmaste

Läs mer

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten.

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten. FORNTIDEN ISTIDEN - Inga människor kunde bo i Sverige - 5000 år f.kr hade isen smält, och då invandrade människor till Sverige - De första svenskarna var nomader Forntiden STENÅLDERN - 3000 år f.kr lärde

Läs mer

1. Gustav Vasa som barn

1. Gustav Vasa som barn På Gustav Vasas tid Innehåll 1. Gustav Vasa som barn 2. Tiden för Gustav Vasa början av 1500-talet 3. Stockholms blodbad 1520 4. Gustav Vasa blir kung 5. Gustav Vasa som kung 6. Gustav Vasas familj 1.

Läs mer

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se medeltiden 1050-1523 Medeltiden Medeltiden varade i Sverige i ungefär 500 år. Mellan åren 1050 1523. Under medeltiden hände det mycket både inom kyrkan och med handeln. Jordbruket utvecklades också genom

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

Innehåll. Förord. Inledning. 15 Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid DEL 1 KLERKERNAS TID 800 1520. Vikingatid och tidig medeltid

Innehåll. Förord. Inledning. 15 Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid DEL 1 KLERKERNAS TID 800 1520. Vikingatid och tidig medeltid Innehåll 11 13 Förord Inledning 15 Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid 17 Könsrelationernas betydelse för samhällsorganisationen 20 Klerkernas tid stat och kyrka etableras 22 Adelns

Läs mer

Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM. historia Stormaktsdröm och. småstatsrealiteter

Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM. historia Stormaktsdröm och. småstatsrealiteter Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM historia 1521-1809Stormaktsdröm och småstatsrealiteter Innehåll Regentlängd Förord 1 Vasatiden och stormaktstiden av Lars-Olof Larsson och Eva

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Delprov A Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Historiska tidsbegrepp När vi studerar historia använder vi tidsbegrepp för att sortera det som hände i olika tidsperioder.

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan Gustav II Adolf Sveriges regent mellan 1611-1632 Gustav II Adolf -Ärvde kungakronan från sin far Karl IX som 16 åring. -Hans mamma var en tysk prinsessa - Kristina - Ung men väl förberedd på sin uppgift

Läs mer

Facit till frågor Kompass historia

Facit till frågor Kompass historia Facit till frågor Kompass historia Vikingatiden 1 Mellan år 800 och 1050 brukar man säga att vikingatiden varade. 2 Ingen vet säkert. Kanske betyder det någon som ligger på lur i en vik och väntar på att

Läs mer

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa MEDELTIDEN Kristendomen införs under 1000-talet i Sverige och med den medeltiden. Medeltiden slutar med de religiösa och politiska förändringar

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Svenskmonetärhistoria Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Gustav Eriksson (Vasa) Gustav I (1521-1560) Erik XIV (1560-1568) Johan III (1568-1592) Sigismund (1592-1599) Karl IX

Läs mer

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD GUSTAV VASA 1. INTERNATIONELL BAKGRUND a. De geografiska upptäckterna innebar att nya handelsvägar etablerades! Det innebar också att de äldre handelscentra - Italienska städer och Hansan började förlora

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 1. Omkring år 1500 skedde stora förändringar i människornas liv. Därför har historikerna bestämt att det är omkring år 1500 som Den nya tiden börjar. Berätta kort vilka

Läs mer

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst Historia. Staten hade dålig ekonomi. (Bland annat p g a 7åriga kriget med Storbritannien) Dåliga skördar ledde till att brödpriserna steg. Ludvig XVI var inte intresserad av politik, ville hellre jaga

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

Renässansen Antiken återupptäcks

Renässansen Antiken återupptäcks Renässansen Antiken återupptäcks Norditalienska stadsstater Städer i norra Italien var självstyrande, t.ex. Venedig och Florens. Handel med Kina och Indien gjorde dem rika. Köpmän n och hantverkare blir

Läs mer

Stormaktstiden utförlig. fakta

Stormaktstiden utförlig. fakta Stormaktstiden utförlig Stormaktstiden varade i ca 100 år. Från 1611-1718. Sverige var stort till ytan med hade endast 1 miljon invånare. Det var inte mycket, jämfört med Tyskland och Frankrike som hade

Läs mer

Vad vi sagt om religion under medeltiden (och lite av det som kom före medeltiden)

Vad vi sagt om religion under medeltiden (och lite av det som kom före medeltiden) Vad vi sagt om religion under medeltiden (och lite av det som kom före medeltiden) Tips 1: Repetera ordläxorna innan du läser det här, då blir det lättare att läsa. Tips 2: Det du måste kunna är markerat.

Läs mer

MEDELTIDEN. ca

MEDELTIDEN. ca MEDELTIDEN ca1050-1520 Medeltiden var en intensiv expansionsperiod, både materiellt och andligt. Under medeltiden utvecklades jordbruket i takt med att nya jordbruksmetoder och uppfinningar togs i bruk.

Läs mer

Sägnen om Fale Bure den unge som gett namn åt Birsta

Sägnen om Fale Bure den unge som gett namn åt Birsta Sägnen om Sägnen om Fale Bure den unge som gett namn åt Birsta I slutet av 1100-talet och början av 1200- talet står striden om kungamakten i samband med enandet av det svenska riket mellan olika ätter,

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

Stormaktstiden 1611-1718 (1721)

Stormaktstiden 1611-1718 (1721) Stormaktstiden 1611-1718 (1721) v Stormaktstiden kallas den period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa. v Det var militärt starkt och hade ett stort

Läs mer

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige.

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige. Vasatiden Med Gustav Vasa brukar man säga att den nya tiden kom till Sverige. Medeltiden tog slut och en ny tid kom till Sverige. Vi kallar den Vasatiden. Det var den tiden då Gustav Vasa och hans söner

Läs mer

Del 7, Mellan vilka år ägde vasatiden rum? Del 10, När ägde upplysningens tid rum i Sverige?

Del 7, Mellan vilka år ägde vasatiden rum? Del 10, När ägde upplysningens tid rum i Sverige? Kunskapsinventering: Del 7, Mellan vilka år ägde vasatiden rum? Del 8, När startar stormaktstiden? Del 9, När börjar stormaktens fall? Del 10, När ägde upplysningens tid rum i Sverige? Del 11, När sker

Läs mer

HÄNT I SVERIGE 1361-1612

HÄNT I SVERIGE 1361-1612 HÄNT I SVERIGE 1361-1612 SVENSK MEDELTID 1361-1612 Under Sveriges medeltid var den politiska makten fördelad mellan olika grupper: ADELN Adelsmännen tillhörde rika och inflytelserika släkter, som hade

Läs mer

1305 Ev drabbas Söderköping av brand (enl Visbykrönikan den enda källan)

1305 Ev drabbas Söderköping av brand (enl Visbykrönikan den enda källan) Söderköping under 1300-talet 1302 2/12 Birger Magnussons och Märtas kröning. Birger Magnusson hade som förmyndarregent Torgils Knutsson från 1290, då hans far Magnus Birgersson Ladulås avled. Birger var

Läs mer

Sveriges historia

Sveriges historia GÖRAN BEHRE LARS-OLOF LARSSON EVA ÖSTERBERG Sveriges historia 1521-1809 Stormaktsdröm och småstatsrealitet Innehåll Regentlängd 7 Förord 9 Periodiseringens dilemma 10 Vasatiden och stormaktstiden 13 AV

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Nationaldagen 6 juni 2012. Bästa ängelholmare!

Nationaldagen 6 juni 2012. Bästa ängelholmare! 1 Nationaldagen 6 juni 2012 Bästa ängelholmare! Idag är det Sveriges Nationaldag, 6 juni, 2012. En sådan här dag känner vi historiens vingslag sväva över oss alla. Vår svenska historia i forntid och nutid

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Boken om Sveriges historia

Boken om Sveriges historia Boken om Sveriges historia Enligt Lgr 11 och kursplanen i historia ska eleverna arbeta med Sveriges historia under 10 000 år. De ska ta del av händelser och betydelsefulla personer i Sverige, men även

Läs mer

Frågor och instuderingsuppgifter till Vikingatiden

Frågor och instuderingsuppgifter till Vikingatiden Läs s 6 9 i din Historiebok! 1) Nämn tre olika varor som vikingarna sålde i andra länder. 2) Nämn fyra olika varor som vikingarna köpte i andra länder. 3) Vad hette den viktigaste handelsplatsen i Sverige

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj

Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj 1 Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj Bakgrund Erik den helige, kung och martyr, är Sveriges nationalhelgon och skyddspatron som också givit namn till vår katolska Domkyrka i Stockholm.

Läs mer

http://sv.wikipedia.org/wiki/norrk%c3%b6ping http://sv.wikipedia.org/wiki/j%c3%b6nk%c3%b6ping

http://sv.wikipedia.org/wiki/norrk%c3%b6ping http://sv.wikipedia.org/wiki/j%c3%b6nk%c3%b6ping Norrköping Norrköping fick stadsrättigheter 1384 då människor redan bott kring Motala ströms fall under lång tid. Nu finns det 83 561 invånare, staden är 3 477,94 hektar stor och varje kvadratmeter rymmer

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

Sverige då och nu. Sveriges historia

Sverige då och nu. Sveriges historia Sverige då och nu Sveriges historia Sveriges historia Från fattigt bondesamhälle till modernt samhälle 1800-tal 2000-tal Istiden, ungefär 14000 år sedan De första människorna kommer till Sverige när isen

Läs mer

Hur kristendomen har påverkat och påverkats av samhället i Sverige

Hur kristendomen har påverkat och påverkats av samhället i Sverige Hur kristendomen har påverkat och påverkats av samhället i Sverige Vikingatid medeltid - Norden började kristnas på 900- talet, under vikingatiden. - Norra (nuvarande) Sverige och Finland kristnades sist.

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

Första världskriget 1914-1918

Första världskriget 1914-1918 Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om kolonierna.

Läs mer

VASATIDEN GUSTAV VASAS SÖNER. Källor: SO-rummet.se, Professor dick harryson, youtube

VASATIDEN GUSTAV VASAS SÖNER. Källor: SO-rummet.se, Professor dick harryson, youtube VASATIDEN GUSTAV VASAS SÖNER Källor: SO-rummet.se, Professor dick harryson, youtube Sverige och Vasatiden - Erik XIV Erik XIV blir Sveriges nya kung När Gustav Vasa dör 1560 har han delat ut olika delar

Läs mer

Romarriket. Historia

Romarriket. Historia Romarriket Historia Rom - staden som växte fram. Rom växte fram vid floden Tibern. Staden passade bra för handel då det fanns flera landsvägar som möttes samtidigt som det gick att segla in med stora skepp.

Läs mer

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Från förföljd jesusrörelse till romersk statsreligion Den stora schismen: delningen mellan kyrkan i väst och öst Splittringen av den katolska

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. TORSTEN BENGTSSON SIDAN 1 Lärarmaterial Vad handlar boken om? ingår i serien AHA, nu fattar jag. Här får vi veta hur det var att leva på 1500-talet när Gustav Vasa var kung. Berättelser blandas med fakta.

Läs mer

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN.

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. 1. Karl V 1516-1556 a. Augsburg 1555 b. Krig emot främst Frankrike om Italien. c. Abdikerar och delar upp sitt väldiga rike: i. Österrike till brodern

Läs mer

DEN OINTAGLIGA En gång var Bohus fästning ointaglig. I dag välkomnar den besökare från hela världen.

DEN OINTAGLIGA En gång var Bohus fästning ointaglig. I dag välkomnar den besökare från hela världen. DEN OINTAGLIGA En gång var Bohus fästning ointaglig. I dag välkomnar den besökare från hela världen. text Tomas Eriksson foto Urban Jörén Hela sommaren pågår aktiviteter som lockar allt från leksugna barn

Läs mer

Min hjärtans allra käraste på världen

Min hjärtans allra käraste på världen Min hjärtans allra käraste på världen Under några år i början av 1600-talet utspelade sig en hopplös kärlekshistoria mellan en adelsfröken och en svensk kung. Några brev, skrivna under åren 1613-1615 minner

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Kristen livsstil, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, reformationen 6: De

Läs mer

Riddare död i krig. Idea utforskar om Hansans köpmän. Hansan. En dag hos bönderna

Riddare död i krig. Idea utforskar om Hansans köpmän. Hansan. En dag hos bönderna Journalister: 4:rorna från Sätunaskolan Drottning MARGARETA! Ida har träffat drottningen i ett spännande möte. Hansan Idea utforskar om Hansans köpmän Riddare död i krig. än En dag hos bönderna Matilda

Läs mer

Lars Gahrn. Herrevadsbro 1251. Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås

Lars Gahrn. Herrevadsbro 1251. Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås Lars Gahrn Herrevadsbro 1251 Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås Maktens vägar Hon är så trött av att alltid oroa sig. Oroa sig över att rövare ska plundra matförråden. Att hungriga

Läs mer

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Historia Målet med undervisningen är ett eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter,

Läs mer

MEDELTIDEN. Tidig Medeltid ( ) Högmedeltid ( ) Senmedeltid ( )

MEDELTIDEN. Tidig Medeltid ( ) Högmedeltid ( ) Senmedeltid ( ) MEDELTIDEN Tidig Medeltid (476-1000) Högmedeltid (1000-1300) Senmedeltid (1300-1500) TIDIG MEDELTID - POLITIK 476 sista Romerska Kejsaren störtas! Feodalism Feudum (jordinnehav) att äga jord var mycket

Läs mer

FÖRE 1814: 300 ÅR AV KRIG

FÖRE 1814: 300 ÅR AV KRIG 1 ERIK NORBERG 2 november 2014 FÖRE 1814: 300 ÅR AV KRIG Sammanfattning I detta avsnitt tecknas den långa period av krig som föregick den tvåhundraåriga freden. Från Gustav Vasa till konventionen i Moss

Läs mer

Franska revolutionen. en sammanfattning

Franska revolutionen. en sammanfattning Franska revolutionen en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt. Kungen (Ludvig XVI) hade all makt. Han kunde kalla in ståndsriksdagen, men hade inte gjort det på 175

Läs mer

Den romerska republiken var en form av demokrati, men som främst gynnade de rika

Den romerska republiken var en form av demokrati, men som främst gynnade de rika Bild: Giovanni Dall'Orto Varghona med tvillingarna Romulus och Remus. I romersk mytologi var det Romulus som grundade staden Rom. SPQR är en förkortning för "senaten och det romerska folket". Romarriket

Läs mer

Namn: Mia Karlsson, Västervångskolan, Landskrona

Namn: Mia Karlsson, Västervångskolan, Landskrona Namn: Mia Karlsson, Västervångskolan, Landskrona www.lektion.se Vikingar tog ibland med sig hästar ombord på skeppen. De behövde hästarna när de anföll fiender. På vikingatiden var pengarna av silver.

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Ursprunglig användning: representation för kungen, garnison och myntslageri

Ursprunglig användning: representation för kungen, garnison och myntslageri Malmöhus slott Plats: Malmöhusvägen Byggnadsår: äldsta byggnaden från 1434 Byggherre: Eric av Pommern Ursprunglig användning: representation för kungen, garnison och myntslageri Myntergården Malmöhus slott

Läs mer

Kort historik. hela den militära organisationen, inklusive officerarna, och den civila statsförvaltningen.

Kort historik. hela den militära organisationen, inklusive officerarna, och den civila statsförvaltningen. 1 Kort historik Sedan 1815 har det oavbrutet rått fred i Sverige, en längre tid än i något annat land i Europa. Tidigare var förhållandet helt annorlunda. Mellan år 1600 och 1815 befann sig landet i krig

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

LIVET. byarna hade det svårt adeln levde lyx prästerna och kyrkan

LIVET. byarna hade det svårt adeln levde lyx prästerna och kyrkan MEDELTIDEN LIVET byarna hade det svårt adeln levde lyx prästerna och kyrkan De fyra stånden adel, präster, borgare, bönder fattigt, svält digerdöden Regenterna Valrike mot nu arvsrike Birger Jarl- Riks

Läs mer

namnge de tre största kommunerna/städerna i Östergötland Östergötlands landskapsblomma och landskapsdjur

namnge de tre största kommunerna/städerna i Östergötland Östergötlands landskapsblomma och landskapsdjur SO 1-6 GEOGRAFI År 1-3 var i Sverige Östergötland ligger namnge de tre största kommunerna/städerna i Östergötland de två största sjöarna i Östergötland Östergötlands landskapsblomma och landskapsdjur namnge

Läs mer

Kyle Stamtabell för sedermera adliga ätten nr 5

Kyle Stamtabell för sedermera adliga ätten nr 5 Kyle Stamtabell för sedermera adliga ätten nr 5 Tabell 1 Herman Kyle (Glotzow) (7:2730). Död mellan 1405 och 1407. Nämnd 1394 som markägare i östra Småland Johan Kyle (7:2722). Död tidigast 1490. Se tabell

Läs mer

Historiepolisen Serie om historiska hjältar 10 avsnitt à 10 minuter för skolår 4 6

Historiepolisen Serie om historiska hjältar 10 avsnitt à 10 minuter för skolår 4 6 Historiepolisen Serie om historiska hjältar 10 avsnitt à 10 minuter för skolår 4 6 AV-nummer 101041tv 1 10 Seriebeskrivning Vår historia är full av hjältar. Men det finns bedragare. Någon måste skilja

Läs mer

Snabbrepetition av vikingatiden

Snabbrepetition av vikingatiden Snabbrepetition av vikingatiden - Vikingatiden är en tidsperiod som varade mellan ungefär år 800 och 1100. Det kan stå lite olika i olika texter, men så står det i din historiebok. - Författare och historiker

Läs mer

1 Digerdöden. Digerdöden (stora döden) är benämningen på den pestepidemi som drabbade Europa i mitten av 1300-talet.

1 Digerdöden. Digerdöden (stora döden) är benämningen på den pestepidemi som drabbade Europa i mitten av 1300-talet. 1 Digerdöden Digerdöden (stora döden) är benämningen på den pestepidemi som drabbade Europa i mitten av 1300-talet. Svårare: Hur kom pesten till Norden? 1. Via ett av Hansans handelsfartyg som fraktade

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Sveriges historia från istid till modern tid.

Sveriges historia från istid till modern tid. Utdrag ur boken Om Sverige, 2017 Sveriges historia från istid till modern tid. Forntiden Forntid är en tid för mycket länge sedan. Den kallas också förhistorisk tid. För 15 000 år sedan var hela Sverige

Läs mer

Extramaterial till Upptäck Historia Lgr 11

Extramaterial till Upptäck Historia Lgr 11 EXTRAMATERIAL Extramaterial till Upptäck Historia Lgr 11 Det här extramaterialet innehåller korsord som tränar historiska begrepp. Materialet består av ett korsord till varje kapitel i grundboken Upptäck

Läs mer

VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN:

VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN: VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN: VIKINGATIDEN 800-1050 RESOR OCH VAROR En del av järnåldern kallas för vikingatiden. Man tror att ordet viking betyder från viken, alltså någon som levde vid eller brukade uppehålla

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Rysslands problem före revolutionen.

Rysslands problem före revolutionen. Rysslands problem före revolutionen. - Feodalt system. Livegenskapen avskaffas 1861. - Ont om land. Ingen skiftesreform. - Växande befolkning. Drabbar främst bönderna. Bönderna utgjorde 80 % av befolkningen.

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Var går gränsen? Lödöse och Kungahälla som gränsstäder och grannstäder under medeltiden

Var går gränsen? Lödöse och Kungahälla som gränsstäder och grannstäder under medeltiden Var går gränsen? Lödöse och Kungahälla som gränsstäder och grannstäder under medeltiden Erika Harlitz, doktorand i historia Från Vänerns södra utlopp till Kattegatt utanför Göteborg rinner Göta Älv, ett

Läs mer

Enkel dramatisering. Den heliga Birgitta. Festdag 7 oktober

Enkel dramatisering. Den heliga Birgitta. Festdag 7 oktober 1 Enkel dramatisering Den heliga Birgitta Festdag 7 oktober Bakgrund Birgitta var en av medeltidens mest kända personligheter. Hon föddes 1303 i Uppland som dotter till en mäktig lagman. Redan som barn

Läs mer

Västra Hisings härad (som omfattade socknarna Torslanda, Björlanda, Säve, Backa och Rödbo) tillhörde Norge fram till freden i Roskilde 1658.

Västra Hisings härad (som omfattade socknarna Torslanda, Björlanda, Säve, Backa och Rödbo) tillhörde Norge fram till freden i Roskilde 1658. [b]lite om Hisingens historia[/b] [h]hisingen[/h] Hisingen är till ytan Sveriges fjärde största ö (Gotland 2 994 km² Öland 1 347 km² Orust 346 km² Hisingen 199 km² Värmdö 181 km² Tjörn 148 km² Väddö och

Läs mer

Medeltiden. Kyrkans framväxt

Medeltiden. Kyrkans framväxt Medeltiden Kyrkans framväxt Orsaker: 380 kristendomen statsreligion i Rom kyrkan del av den världsliga makten. Västroms fall 476, politisk, juridisk och administrativ kollaps Biskoparna (romerska) ersätter

Läs mer

Upptäck Historia. PROVLEKTION: Digerdöden orsak och konsekvenser

Upptäck Historia. PROVLEKTION: Digerdöden orsak och konsekvenser Upptäck Historia Upptäck Historia Lgr 11 är ett grundläromedel i historia för årskurs 4 6. Läromedlet består av grundboken Upptäck Historia med tillhörande två arbetsböcker och en lärarbok. PROVLEKTION:

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

TITEL: Sverige Elevens namn (lärare) Skolans namn, Datum Cécile Tartar 1

TITEL: Sverige Elevens namn (lärare) Skolans namn, Datum Cécile Tartar 1 TITEL: Sverige Elevens namn Skolans namn, Datum (lärare) Cécile Tartar 1 Inledning (Vad ska du prata om? Vilket ämne har du valt? Varför har du valt det?) För några år sedan lämnade jag mitt land och började

Läs mer

Petter Johanes Jonasson - min ff fm f avskedade soldaten Johan Hägg.

Petter Johanes Jonasson - min ff fm f avskedade soldaten Johan Hägg. 2014-09-30 Petter Johanes Jonasson - min ff fm f avskedade soldaten Johan Hägg. av Åke Öster Johan Hägg kommer från gården Tomasbol i Tydje församling, som senare slogs samman med Tösse församling. Ingår

Läs mer

Det som det kretsar kring

Det som det kretsar kring Kristendom Det som det kretsar kring Grundtankar Gud är kärleken Denna kärlek visar sig i Jesus när han offras för mänsklighetens skull. Av nåd, gratis utan motprestation, blir människan genom detta upprättad

Läs mer

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte speciellt många kolonier jämfört med andra länder i

Läs mer

Uppdrag: gör Danmark sven

Uppdrag: gör Danmark sven Uppdrag: gör Danmark sven I början av 1600-talet drömde Danmarks kung om att styra hela Norden. Senare gjorde svenskarna upp planer på att erövra Danmark. Men 1600-talets krig nationalmuseum, stockholm

Läs mer

Husby-Långhundra hembygdsförening

Husby-Långhundra hembygdsförening HUSBY LÅNGHUNDRA 232. ANNELUND Ca 1950 Antal: 5 mynt, 1 pollett Äldsta mynt: Sverige, K XI, Avesta, 1 öre km (1661-64) Fvndomständigheter Mynten hittades av Per Erik Carlsson. SVERIGE: K XI, Avesta, 1

Läs mer