Översikt Sveriges historia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översikt Sveriges historia"

Transkript

1 Översikt Sveriges historia År f.kr e.kr Stenålder Bronsålder f.kr Järnålder 500 f.kr -500 e.kr Vikingatiden ca Kyrkan ca Kungafejdernas tid Riksbygge, lagar Brödrafejder, tyskt inflytande Union med Danmark och Norge. Vasatiden. Stormaktstiden. Frihetstiden Denna bild avser att visa historiska epoker i Sverige. Gustavianska tiden Unionstiden Nya tiden

2 Översikt Sveriges under krig År Befrielsekriget mot Danmark Grevefejden i Danmark Stora ryska kriget Första polska kriget Nordiska sjuårskriget årskriget mot Ryssland Kriget mot Sigismund Andra polska kriget De la Gardies fälttåg mot Ryssland Kalmarkriget mot Danmark Ingermanländska kriget mot Ryssland Trettioåriga kriget. Tyska stater/habsburg Torstenssons krig mot Danmark Första kriget mot Bremen Andra kriget mot Bremen Karl X:s första krig mot Danmark Karl X:s andra krig mot Danmark Karl X:s krig mot Polen Karl X:s krig mot Ryssland Karl X:s krig i Preussen/Brandenburg Skånska kriget mot Danmark Karl XI:s krig mot Brandenburg Karl XI:s krig mot Habsburg Karl XI:s krig mot Nederländerna Denna bild visar krig som Sverige deltagit i. = Krig mot Ryssland = Krig mot Danmark Pfalsiska tronföljdskriget Preussen, Hannover, Sachsen Krig mot Polen Krig mot Ryssland Krig mot Danmark Krig mot Danmark Krig mot Ryssland Pommerska kriget Gustav III:s ryska krig Teaterkriget med Danmark Barbareskkriget Första Napoleonkriget Finska kriget mot Ryssland Dansk-svenska kriget Krig mot Storbritannien Andra Napoleonkriget 1812 Fälttåget mot Norge

3 År f.kr-500 e.kr Efter istiden. Omkring år f.kr. avslutades istiden. Skandinavien och norra Europa hade varit täckt av ett kilometertjockt istäcke. Efter hand som isen smälte kom jägare och samlare att befolka Skandinavien. Via vattendragen kom sökande människor från den europeiska kontinenten. Människor kom också via norra Finland från östra Europa. Jordbruk. Från omkring år f.kr. finns bevis på jordbruk i Sverige. Ofta bodde djur och människor i samma boning f.kr: Äldre stenålder. Klimatförändringar. Omkring år 2500 f.kr, 600 f.kr och 400 f.kr inträffade klimatförsämringar. Detta påverkade livsförhållandena i Skandinavien. Hus och fäbodar krävde nya tekniska lösningar. I sin tur förändrades kraven på nya redskap och verktyg. Stengravar. Redan för år sedan började befolkningen resa dösar dvs stengravar. Det finns fyra huvudtyper: dösar, gånggrifter, hällkistor och skeppsättningar. Runt Falköping finns särskilt många gånggrifter. I Småland finner man många hällkistor. Fornborgar. I Sverige finns cirka fornborgar. Till fornborgarna flydde man vid orostider. Där kunde man bevaka omgivningen och också försvara sig f.kr : Yngre stenålder f.kr : Bronsålder. 500 f.kr e.kr : Järnålder. Guldhalskragar och kontakt med kontinenten. Guldhalskragar från perioden e.kr har hittats i Västergötland och på Öland. Kragarna var gjorda av romerska guldmynt som smälts ned i Sverige. Mynten och andra fynd visar att man hade kontakt med det mäktiga romerska riket. Den romerska expansionen stoppades endast cirka 50 mil söder om Sverige. Även runstenar visar att man hade kontakt med kontinenten. Bland annat hyllas goten Theoderik den store, som härskade i Ravenna. över stora delar av den italienska halvön.

4 År e.kr Ynglingaätten Uppland expanderar. Från denna tid är Uppsala högar viktiga minnesmärken. Uppland hade växt i betydelse. Väster- och Östergötland var tidigare de mest utvecklade landskapen. Norrlandskusten hade börjat befolkas något före perioden men nu utvidgades den mänskliga bebyggelsen längs vattendragen. Vikingar. Tidsperioden domineras av vikingafärderna. Svenska vikingar riktade sig främst österut mot det väldiga Ryssland. Via flodsystemen nådde vikingarna ända till Konstantinopel som var västvärldens dåvarande kulturella centrum. Vikingar från främst mälarområdet kallades i Ryssland för varjager. En man vid namnet Rurik byggde med sina bröder borgen Gorodisce utanför Novgorod. Befolkningen i dessa trakter benämnde vikingarna och dess avkommor för ruser. Det har hävdats att ruserna ha gett namn åt Ryssland. Vikingarna nådde också ända in i Kaspiska havet där städer plundrades. Några arabiska författare har i litteratur nämnt att svear nått ända till Bagdad xx Ivarska och Lodbroska ätten Minnesmärken över svenska vikingars härjningar finns även i västra Europa. Det bör betonas att vikingarna inte bara utförde plundringar utan också bedrev handel m.m.. Kunskapsinhämtning via vikingarna. Vikingafärderna medförde bland annat att kunskap överfördes till Sverige från de mera utvecklade länderna söderut. Hantverksprocesser, materialkunskap, geografisk kunskap osv gjorde att utvecklingen påskyndades. Kulturutbytet lade grunden för det kulturarv som kom att utvecklas i Sverige Erik Segersäll Olof Skötkonung Erik Segersäll - en förste härskare till namnet. Ännu fanns inget riktigt kungarike i Sverige. Men med stöd från släkt och beroende stormän lyckades Erik Segersäll inta en ledarroll likt en kung. Enligt Adam av Bremen gifte sig Erik med den store polske kungen Boleslaws dotter eller syster i ett politiskt äktenskap. Tillsammans stoppade de den pågående danska expansionen under Harald Blåtand.

5 1000-talet Olof Skötkonung Anund Jakob Emund Gamle Stenkil Halsten ca Håkan Röde ca Inge dä Blotsven Inge dy Påverkande omgivningar. Danmark var en stormakt under 1000-talet. Förutom att stora delar av Norden ingick i Danmarks maktsfär så omfattades också delar av England. Genom kontakterna med England spreds kultur och kunskap till Norden som gett bestående avtryck. Centralorten Sigtuna. Man anser att Sigtuna blev stad år 980. Det är därmed den första riktiga staden i Sverige. Mängder av gravfält och runstenar finns i trakten. Staden anlades troligen av politiska skäl. Kungamakten och den framväxande kyrkan hade gemensamma intressen av en fungerande centralort. Kungamakten präglade mynt med kungliga förtecken för att hävda sin makt. Engelska myntexperter deltog i myntpräglingen och överförde kunskap. Kristendomens stora betydelse. Kristendomens införande i Sverige har påverkat vårt kulturarv enormt. Under mycket lång tid erbjöd den kyrkliga gemenskapen den enda kontinuerliga processen i en politisk omgivning med avbrutna ledarskap och arvsstrider. I Väster- och Östergötland hade kristendomen utbretts. Skara blev stad runt år 1000 och där byggdes också en domkyrka. Staden Skara kom att bli ett viktigt centrum både kyrkligt och politiskt. Runt Mälaren stod det kristna Sigtuna ganska ensamt mot de hedniska sederna där gamla Uppsala utgjorde ett centrum med blotoffer. Blot var en tillställning där djur och även människor offrades åt gudarna. Flera kvinnor blev helgon då kristendomen spreds. S:t Helena i Skövde och S:t Ragnhild i Södertälje är exempel på dessa. Olof Skötkonung. Enligt traditionen lät Olof Skötkonung sig döpas i Husabys kyrka i Västergötland. Han är därmed Sveriges förste kristne konung. På mynt från Sigtuna står det Olof svearnas kung. Det vittnar om att en centralmakt börjar växa fram med tyngdpunkt från Svealand. Det var dock fortfarande svårt att få makt över de utvecklade landskapen Väster- och Östergötland. Likt rika män på den tiden hade Olof flera kvinnor varför arvstvister kom att uppstå.

6 1100-talet Inge d.ä Filip och Inge d.y Ragnvald Knaphövde? Sverker d.ä Erik Jedvardsson Magnus Henriksson Karl Sverkersson Knut Eriksson Sverker d.y. Karlsson Visingsö blir centralpunkt. Det dåtida Sverige bestod i stort av Östergötland, Västergötland och Uppland. Ingen riktig huvudstad med riksstyrelse fanns. Varje landskap hade sina lagar och seder för rättskipning. På Visingsös sydspets anlades en kungaborg omkring Under många år kom platsen att utgöra det säkraste tillhållet för Sveriges härskare. Kungafejdernas tid. Kung Erik Jedvardsson kom att efter sin levnad bli Sveriges nationalhelgon och kallas Erik den helige. Hans konstiga namn kommer från det engelska Edvard vilket visar att det fanns mycket kontakter med England. Kung Erik blev mördad av Magnus Henriksson efter högmässan i Uppsala domkyrka. Med Erik Jedvardssons död startade en period där kungamakten växlade under dödlig kamp mellan Eriksläkten i Västergötland och Sverkersläkten i Östergötland. Det är denna epok som Jan Guillou skriver om där Arn är hjälte. Efter mindre än ett år som kung mördades Magnus Henriksson av Karl Sverkersson som i sin tur då blev kung. Erik Jedvardssons son Knut hade flytt till Danmark när fadern mördats. Nu återkom han och seglade under stort hemlighetsmakeri till Visingsö där Karl Sverkersson dödades. Knut Eriksson kom att regera under en ganska lång period. Under denna tid växte Bjälboätten fram som en stabiliserande faktor i landet. Genom jarlen Birger Brosa erhölls en centralgestalt som var i ledningen utan att vara kung. Kyrkans betydelse. Kristendomen var mycket mer än en religion. Spridningen av kristendomen skedde i symbios med att samhällets byggdes upp i modernare form. Mynt började tillverkas för att underlätta handelsutbyte. Byar tilläts bli städer med viktiga rättigheter. Skrifter spreds osv. Kunskaper från kontinenten spreds över Sverige med kyrkan som den enda fungerande förmedlaren. Organisatoriskt var klosterrörelsen en viktig länk. År 1143 instiftades kloster i Alvastra och Nydala. Varnhem blev kloster år 1148 och Vreta år Uppsala blev säte för ärkebiskopen år Tidigare löd kyrkan under ärkebiskopen i Lund som tillhörde Danmark. Ett viktigt steg i Sveriges bildande.

7 1200-talet Sverker d.y. Karlsson Erik Knutsson Johan Sverkersson Erik IX Eriksson ( läspe o halte ) Knut den långe Erik IX Eriksson( läspe o halte ) Valdemar Birgersson Magnus Ladulås Birger Magnusson Politiska giftermål och intriger. Erik Knutsson var gift med Rikissa, syster till Valdemar den store i Danmark. Ett urtypiskt politiskt giftermål. De fick sonen Erik som valdes till kung 1222 endast sex år gammal. Erik kallades läspe och halte på grund av kroppsfel. Knut den långe fördrev barnkungen Erik IX till Eriks morfar Valdemar I Danmark. Knut utnämnde sig själv till kung men halshöggs sannolikt vid ett slag utanför Enköping. Erik läspe och halte återkom som kung. Riksbyggaren Birger Jarl. Birger Magnusson ( ) kallad Birger jarl kom så småningom att låta avrätta Knut den långes söner i syfte att ena landskapen runt Vättern med dem runt Mälaren. Tiden präglades av ständiga uppror av stormän som konkurrerade om makten. Birger lyckades, ibland med stora våldsinslag, att kuva upprorsmännen. Stockholm anses vara grundad år 1252 genom Birger Jarl. Maktförskjutning var i antågande från Väster- och Östergötland mot mälarlandskapen. En början till ett Sverige under en regent styrd av ett gemensamt lagverk. Bland Birgers historiska gärningar ingick också att med stöd av kyrkan kristna och därmed erövra delar av Finland. Nya lagar under Valdemar Birgersson. Birger jarls äldste son Valdemar valdes till kung efter Eriks död. Det var början på en kungaätt. I själva verket var det fadern Birger jarl som hade makten. Under denna tid införde Birger jarl de viktiga fridslagarna. De reformerande lagarna omfattade hemfrid, kyrkofrid, tingsfrid och kvinnofrid. Lagen om hemfrid förbjöd våldsgästning vilket blev mycket uppskattat av bönderna. Magnus Ladulås skapar försvarsmakt för riket. I en hård maktkamp övertog brodern Magnus härskarmakten från Valdemar. Magnus fick tilläggsnamnet ladulås. Upprorsmän revolterade och Magnus fick ta till hårda tag. Under Magnus tid befriades stora jordägare och kyrkan från skatt. Jordägarna fick privilegiet därför att man lovade kungen att ställa upp med soldater vid påkallande av kungen. Ett fast försvar hade sin början. I ett led att stärka försvaret byggdes många strategiska borgar. Samtidigt erhöll många fler orter privilegier att bli städer. Bland de nya städerna finns Örebro, Kalmar, Jönköping, Växjö, Söderköping, Linköping och Uppsala.

8 1300-talet Birger Magnusson Mats Kettilmundsson Magnus Eriksson Erik XII Magnusson Magnus Eriksson Albrekt av Mecklenburg Drottning Margareta Erik av Pommern Den lösliga kungamakten. När Birger var 22 år kröntes han till kung. Birger tvingades avstå stora delar av riket till sina två bröder. I Håtuna i Uppland tog bröderna kung Birger till fånga år Kungen sattes i fängelse i Nyköpingshus men släpptes efter att ha gett bröderna ytterligare förläningar. År 1317 bjöd kung Birger in bröderna till Nyköpingshus. Det som skulle vara ett festtillfälle slutade med att bröderna fick sitta i Nyköpingshus tills de dog. Viktiga nya lagar men oro i riket. Åren under Magnus Eriksson var en lugn och lyckosam tid. År 1335 avskaffades träldomen genom Skara stadga. Ett gemensamt lagverk för hela det dåvarande Sverige instiftades år Orostider startade under 1350-talet. Digerdöden kom till landet och otroliga mängder människor dog. Kung Magnus hade lånat stora pengar för att köpa Skåne år 1332 och fick nu finansiella problem. Rivalitet uppstod med sonen Erik om kungakronan tog sonen Erik makten. Erik och hela hans familj dör i pesten år Magnus återkommer som kung. Under stort missnöje bland adeln förklaras Magnus avsatt år Tyskt inflytande under Albrekt av Mecklenburg. Sverige regeras i själva verket av stormannen Bo Jonsson Grip. Under ledning av Grip kallas Albrekt av Mecklenburg till Sverige för att bli kung. Det blev en hård tid under Albrekt tyska fogdar och legotrupper. Albrekt avsattes men kom med legotrupper för att återta kronan. Efter slaget vid Falköping 1389 var Albrekts tid över. Sverige i nordisk union Kalmarunionen. Drottning Margareta av Danmark/Norge väljs till regent i Sverige. En löslig nordisk union kom att råda mellan åren Den heliga Birgitta ( ). Birgitta var född i en stormannasläkt med stort politiskt inflytande. Hon blev känd i kyrkokretsar i stora delar av Europa. I Vadstena fick Birgitta starta en klosterrörelse efter stöd från påven. Birgitta reste till Rom och påverkade kyrka och politik. Hon är Sveriges mest kända helgon.

9 1400-talet Erik av Pommern Rådstyre Engelbrekt Engelbrektsson Erik av Pommern Engelbrekt Engelbrektsson Karl Knutsson Bonde Erik av Pommern Karl Knutsson Bonde Christofer av Bayern Bengt Jönsson Oxenstierna Nils Jönsson Oxenstierna Karl Knutsson Bonde Jöns Bengtsson Oxenstierna Erik Axelsson Tott Christian I Kettil Karlsson Vase Karl Knutsson Bonde Kettil Karlsson Vase Jöns Bengtsson Oxenstierna Erik Axelsson Tott Karl Knutsson Bonde Sten Sture d.ä Hans (Johan II) 1400-talets maktkamper. Bara genom att betrakta 1400-talets regentlängd förstår man att det var en ständigt byte av makten över riket. Riksmakten var svag och stormännen var stridsvilliga. Under drottning Margareta fungerade den nordiska unionen ganska bra. Men så småningom kom allt fler danskar och tyskar i statens tjänst. Befolkningen kom att utsugas. Fogdarna fick ett dåligt rykte. Kung Erik av Pommern förde krig mot handelskonglomeratet Hansan vilket blockerade stora delar av den svenska järnexporten. Engelbrekt Engelbrektsson ( ). Engelbrekt är en av Sveriges största frihetskämpar. Han ledde uppror som varade under åren Upproret startade i Dalarna och Bergslagen men spreds sig snabbt till hela det dåvarande riket. Stockholm belägrades och intogs utan strid. Snart var hela riket i händerna på upprorsmännen. I Halland, som tillhörde Danmark, intogs flera viktiga städer. I Halmstad ingicks vapenvila. Vid ett riksmöte i Arboga 1435 utsågs Engelbrekt till rikshövitsman vilket ungefär motsvarar överbefälhavare. Men bönderna var ej nöjda. Nya uppror spreds som slutade med att ett riksråd bildades som motvikt mot kungamakten. När Engelbrekt var på väg till riksrådet i Stockholm mördades han av en svensk storman som han låg i konflikt med. Kungen och riksrådet försonades genom en överenskommelse om maktdelning. Kung Erik avsätts 1439 i Sverige och i Danmark Karl Knutsson Bonde ( ). Karl Knutsson var riksföreståndare och också kung under delar av 1400-talet. Knutsson som hade stor makt stödde upproret under Engelbrekt. Som kung kom han i konflikt med kyrkan då tvister om jordegendomar ofta resulterade i att kyrkan förlorade. Under krig med Danmark ledde en biskop uppror mot Karl Knutsson som var tvungen att fly till Tyskland. Fortsatta kamper mellan stormän. Under svag kungamakt fortsatte kampen mellan olika stormän. Den nordiska unionen började svikta.

10 1500-talet Hans (=Johan II) Sten Sture d.ä Svante Nilsson Sture Erik Trolle Sten Sture d.y Christian II Gustav Vasa Erik XIV Johan III Sigismund Karl IX Stockholms blodbad. Fejderna mellan kungamakten och stormännen fortsatte. Kristian II var kung av Danmark och genom unionen också kung av Sverige. För att kväsa de svenska stormännen lät Kristian avrätta 82 viktiga stormän på Stortorget i Stockholm år Kung Kristian II kom att kallas Kristian tyrann i Sverige. Riksbyggaren Gustav Vasa. Bland de avrättade var Gustav Vasas far. Gustav själv var i Sörmland under blodbadet men fängslades och fördes till Danmark. Gustav lyckades fly via Lübeck och anlände till Dalarna. Historien om Vasaloppet uppstår. Gustav lyckas övertyga dalkarlarna om uppror och ett befrielsekrig startar. Stockholm intas med stöd av en flotta från Lübeck. Den 6:e juni 1523 utses Gustav Vasa till Sveriges konung. Grunden för nationalstaten Sverige läggs. Den 6:e juni är nu Sveriges nationaldag. Kungamakten blir ärftlig. Den nordiska unionen upphör. Protestantismen införs. Staten behöver inkomster. Delar av kyrkans inkomster förs över till staten. Kyrkliga egendomar reduceras och tillfaller staten. Olaus Petri och Laurentius André förespråkar tillsammans med andra, att den i Tyskland uppkomna protestantismen skall införas. Så sker också. Gustav Vasas bibel på svenska språket utkom Kyrkans egendomar reduceras ytterligare. Dackefejden I Småland mördas två av kungens fogdar. Uppror mot höga skatteuttag och mot reformationen sker under Nils Dacke. Ett våldsamt inbördeskrig råder under några år. Nils Dacke dödas och det sista upproret mot Gustav Vasa var avslutat. Åren efter Gustav Vasas död. Gustav Vasa hade tre söner. Alla kom att bli konung av Sverige under var sin period. Krig mellan Sverige och Danmark kom att råda under långa perioder. Under nordiska sjuårskriget åren brändes eller förstördes ett stort antal städer. Sigismund var kung över både Sverige och Polen.

11 1600-talet Karl IX Gustav II Adolf Drottning Kristina Karl X Karl XI Karl XII Den kraftfulle Karl IX. Unionen med Polen skapade missnöje i Sverige. Gustav Vasas yngste son Karl revolterade mot kung Sigismund. De stormän som stött Sigismund halshöggs på torget i Linköping år Karls son ärvde faderns kraftfulla egenskaper och kom att bli lejonet från Norden Gustav II Adolf. Sverige blir en stormakt. Under åren var Sverige en stormakt. Gustav II Adolf skapade ett rykte om skicklig krigskonst som spred sig över Europa. På den europeiska kontinenten erövrades besittningar som än idag bär minnen av svensktiden. Gustav II Adolf ingrep i 30-åriga kriget på protestanternas sida. Det förfärligt grymma kriget skadade delar av regionen för mycket lång tid framåt. Några städer hedrar fortfarande Gustav II Adolf för att ha räddat dem från undergång. I slaget vid Lützen år 1632 avled kungen. Drottning Kristina abdikerar. Efter Gustav II Adolf:s död blev drottning Kristina regent. Historiskt anmärkningsvärt är att drottningen övergick till katolska läran och abdikerade. Drottningen flyttade till Rom. Kristina hyllades av påven och de katolska furstarna. Hon var ju dotter till protestanternas främste försvarare Gustav II! Erövrarkungarna Karl X och Karl XI. Karl X och ännu mera hans son Karl XI kom att expandera Sverige i norra Tyskland och i Baltikum. Sverige erövrade Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän från Danmark. Sveriges kontakt med haven var enormt viktig. I Polen nådde kriget ända ned till staden Krakow som under en tid var under svensk besittning. Köpenhamn var nära att erövras av svenskarna. Men danskarna fick hjälp av stormakten Holland som inte önskade en svensk expansion. I Öresund utkämpade Sverige och Holland år 1658 ett av de största sjöslagen någonsin. Reduktion av egendomar. Under 1680-talet återtog kronan mycket av de jordegendomar som givits bort till adelsmän som ersättning för deltagande i krigen. Kronans inkomster var otillräckliga. Adelns maktställning minskade kraftigt genom reduktionen.

12 1700-talet Karl XII Ulrika Eleonora Fredrik I (av Hessen) Adolf Fredrik Gustav III Gustav IV Krigarkungen Karl XII. Karl XII var endast 15 år när han blev kung. Från år 1700 till sin död 1718 låg han i fält och krigade. Karl XII blev berömd när han vann slaget vid Narva i Ryssland. Denne krigarkonung fortsatte genom Baltikum till Polen där armén gick i vinterläger i Krakow. År gör den svenska armén räder in i Ryssland. Utanför Berlin besegras sachsarna. Segersviten medför att Karl XII står på karriärens topp marscherar svenskarna in i Ryssland där man katastrofalt besegras vid Poltava år Karl XII tvingas fly till Turkiet där han blir kvar en lång tid. Ryssland erövrar Baltikum och grundar S:t Petersburg. År 1718 dör Karl XII under försök att erövra Norge. Det stora Nordiska kriget Sverige var omgärdat av fiender efter erövringskrigen. Ryssarna härjar på kusterna norr om Stockholm. Under år slöts fred med Ryssland, Preussen och Hannover vilket medförde landavträdelser. Med Danmark slöts också fred där svensk tullfrihet upphörd. I Sverige rådde krigströtthet efter cirka 100 år i krig. Frihetstiden. Karl XII:s syster Ulrika Eleonora väljs till regent men abdikerar efter några år så att hennes make blir regent. En ny regeringsform instiftas och en ny riksdagsordning införs. Det kungliga enväldet avskaffas. Folkmängden växer och ganska goda tider råder. Omkring 90 % av befolkningen bor på landsbygden. Mellan adeln och bönderna råder strider om olika privilegier. Ett kort krig inträffar med Ryssland En form av parlamentarism råder. Politisk kamp mellan fraktionerna hattar och mössor växlar styret. Stockholms slott står färdigt Gustav III en upplyst envåldshärskare. Gustav III gör en statskupp Envälde återinförs. Kungen var kulturellt mycket intresserad. Instiftade Svenska Akadamin. Låg i krig mot Ryssland Planerade att anfalla S:t Petersburg. Men svenska och finländska adelsmän gjorde myteri i det s.k. Anjalaförbundet. På Stockholms opera mördas Gustav IIII av kapten Jakob Johan Ankarström i en sammansvärjning.

13 1800-talet Gustav IV Karl XIII Karl XIV Oskar I Karl XV Oskar II Jordreformer. För att öka jordbrukets avkastning beslutades i slutet av 1700-talet om en sammanslagning av ägor som hade strimlats i små tegar. Detta s.k. storskifte gick så långsamt att ett nytt skifte beslutades Under århundradet kom ytterligare skiften att genomföras. Finland förloras till Ryssland. På kontinenten pågick Napoleonkrigen som närmast kan klassas som ett världskrig. Napoleon och kejsar Alexander av Ryssland slöt ett fredsavtal år I fredsavtalet krävde Napoleon att Ryssland skulle angripa Sverige eftersom vi inte ville deltaga i blockaden mot England. Kriget ledde till att bland annat Åland kom i ryssarnas händer och att Stockholm hotades. I Norrland fanns redan ryska trupper. Fred slöts 1809 som ledde till stora förluster för Sverige. Finland och Åland blev Storfurstendömet Finland och tillföll Ryssland. Den kulturella gemenskapen med Finland hade varat i cirka 500 år. Sedan 1809 har Sverige inte deltagit i krig. Sverige och Napoleon. Efter att ha varit neutralt i krigen på kontinenten så förklarade Sverige år 1805 Frankrike krig i en allians med flera andra stater. Kriget varade i två år. Under kriget lärde svenskarna känna marskalk Bernadotte som en hedersam person. Statskupp 1809, ny tronföljare och union med Norge. Kung Gustav IV vägrade sluta fred med omgivande fiender och fortsatte att försöka ta tillbaka Finland trots att läget var katastrofalt i Sverige. Därför gjorde höga ämbetsmän revolt 1809 och avsatte kungen. Händelsen ledde till att marskalk Bernadotte valdes som tronföljare i Sverige. Danmark tvingades sluta fred med Sverige Norge och Sverige kom därvid att vara i union som kom att vara till Sverige moderniseras. Från 1800-talet industrialiserades Sverige snabbt. Folkrätten upprättades med nya grundlagar Demokrati infördes. Ett uppbyggt skolväsende ledde till en mycket god folkbildning. Frikyrkan och nykterhetsrörelsen växte. Starka kulturinfluenser från Tyskland kom att råda till andra världskriget.

14 1900-talet Oskar II Unionen med Norge spricker. Unionen med Norge startade år Norrmännen hade skrivit en egen grundlag i Eidsvold 17 maj Lagen stipulerade Norge som ett fritt land i union med Sverige. Unionstiden präglades av ständiga kriser. Trots att det var nära ett krig kunde Norge lämna unionen maj är Norges nationaldag. Emigration till Nordamerika. Från 1840 till 1960 utvandrade cirka 1,2 miljoner svenskar till USA. Nöd, fattigdom och religiös förföljelse var några av orsakerna Gustav V Gustav VI Adolf Carl XVI Gustaf Sverige neutralt under de två världskrigen. Den stora allmänheten i Sverige höll på en neutral hållning under världskrigen. Under första världskriget exporterades stora mängder kött och animaliska livsmedel till Tyskland vilket medförde svåra ransoneringar. Under och efter andra världskriget hjälpte Sverige många flyktingar. En belastande händelse var att Sverige utlämnade baltiska flyktingar till Ryssland. Arbetarrörelsen och Saltsjöbadsandan. Under 1900-talet växte arbetarrörelsen kraftigt. Sverige kom att ha en regering ledd av socialdemokrater under den största tiden av 1900-talet. En unik samförståndsanda mellan näringsliv och den fackliga rörelsen skapades i ett avtal i Saltsjöbaden Statsminister Olof Palme. Under Vietnamkriget stödde den svenska regeringen under Olof Palme Vietnam mot stormakten USA. Stödet till Vietnam skapade uppmärksamhet över hela världen. Efter krigets slut återupprättades en god relation med USA. I Sydafrika stödde den svenska regeringen frihetsrörelsen. Efter apartheidregimens fall har Sverige unika relationer med Sydafrika mördas statsminister Olof Palme på öppen gata i Stockholm. Mördaren är ej gripen. Det trygga Sverige blev omskakat. Sverige väljer medlemskap i Europeiska unionen (EU). Efter en folkomröstning 1994 blev Sverige medlem i EU 1:a januari 1995.

När Sverige blev en stat

När Sverige blev en stat När Sverige blev en stat Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev en stat. Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden.

Läs mer

Si vis pacem para bellum

Si vis pacem para bellum Si vis pacem para bellum Om du önskar fred, bered dig för krig En femhundra år lång militär historia med östgötsk anknytning och personlig färgning av Torbjörn Tillman Noteria Förlag Si vis pacem para

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

Forntiden 800 1100- talet e.kr.

Forntiden 800 1100- talet e.kr. Forntiden 800 1100- talet e.kr. 1 Innehållsförteckning TIDSLINJE... 3 ARKEOLOGI... 3 LIVLIGT LIV... 5 ASAGUDAR... 5 SAMHÄLLET... 6 VENDELSTIDEN... 7 DE FÖRSTA STÄDERNA... 8 BIRKA... 8 SIGTUNA... 9 I ÖSTERLED...

Läs mer

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska

Om Sverige. Samhällsorientering på svenska Om Sverige Samhällsorientering på svenska Om Sverige är den fjärde upplagan av en bok om samhällsorientering för nyanlända. Upplagan är framtagen med anledning av det stora intresset för tidigare upplagor,

Läs mer

FRÅN DÅTID TILL NUTID. - glimtar ur Öckerööarnas historia -

FRÅN DÅTID TILL NUTID. - glimtar ur Öckerööarnas historia - 1 FRÅN DÅTID TILL NUTID - glimtar ur Öckerööarnas historia - Sture Olofsson 2 Tack Dessa korta glimtar ur Öckerööarnas mångtusenåriga historia har satts på pränt på initiativ av personalen vid Öckerö Kultur-

Läs mer

Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid

Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid Medeltiden är en term som har varit etablerad inom historieskrivningen sedan 1600-talet. Först användes den för att beteckna den period som låg

Läs mer

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga.

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga. 1 REVOLUTIONER Den franska revolutionen 1789-1799 Mot slutet av 1700-talet var Frankrike Europas mäktigaste stat. Så länge någon kunde minnas hade landet styrts av enväldiga kungar som fått stöd av adeln

Läs mer

När våra förfäders bygder växte fram

När våra förfäders bygder växte fram När våra förfäders bygder växte fram 2 När våra FÖRFÄDERS BYGDER växte fram Lars Bägerfeldt 3 4 Till minne av min far och farfar Tillägnad Katarina, Josefin och Johan 5 När våra förfäders bygder växte

Läs mer

Upptäckternas och enväldets tid Instuderingsfrågor och svar Alla tiders historia Maxi

Upptäckternas och enväldets tid Instuderingsfrågor och svar Alla tiders historia Maxi Ny världsbild Nya geografiska upptäcker Nya handelsvägar Nya y politiska och ekonomiska centra växer fram Ny ekonomisk politik Nya y religiösa riktningar Upptäckternas och enväldets tid Instuderingsfrågor

Läs mer

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter EN VÄRLD I RÖRELSE Om flyktingar och migranter INNEHÅLL 1. Amins resa En värld i rörelse Vem och varför? Murar och människor 2. Sverige och migrationen Invandringen till Sverige idag De osynliga 3. Migrationens

Läs mer

Arn - Tempelriddaren. Rekommenderad från åk 8

Arn - Tempelriddaren. Rekommenderad från åk 8 Arn - Tempelriddaren Vad säger berättelsen om Arn Magnusson om svensk historia, om den tid då Sverige blev till? Jan Guillous tre böcker om Arn har gått ut i stora upplagor och lästs av hundra tusentals

Läs mer

Danskt blir svenskt. Din guide till 1600-talet i Skåne

Danskt blir svenskt. Din guide till 1600-talet i Skåne Danskt blir svenskt Din guide till 1600-talet i Skåne Gränslandet Skåne Att leva i gränslandet mellan två länder i krig är oerhört påfrestande för befolkningen. Skåne har ofta varit hårt ansatt i maktkamperna

Läs mer

Nationen växer fram Vi firar autonomin. Tidsresor, bilder och möten

Nationen växer fram Vi firar autonomin. Tidsresor, bilder och möten p Europa år 1820. Den äldsta kända finska kartan över hela Europa. Publicerad som bilaga till Turun Wiikko-Sanomat 24.2.1821. Namnen är inte ännu etablerade. Bild: Nationalbiblioteket. Nationen växer fram

Läs mer

Visby. Nordisk konferens 8 11 Maj 2014

Visby. Nordisk konferens 8 11 Maj 2014 Visby Nordisk konferens 8 11 Maj 2014 Karta över Visby Historia De äldsta fynden på platsen för dagens Visby är vad som tolkats som "strandbodar", med C14 metodendaterade till 700 900 talen e. Kr. Längs

Läs mer

ASSYRIERNA. frågor & svar

ASSYRIERNA. frågor & svar ASSYRIERNA frågor & svar ASSYRIERNA frågor & svar Svante Lundgren & Afram Barryakoub Assyrierna - frågor & svar Svante Lundgren & Afram Barryakoub Copyright 2010 Svante Lundgren & Afram Barryakoub Grafisk

Läs mer

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Tysklands enande Preussens kung Wilhelm I ville ha ett stort enat Tyskland.

Läs mer

Släkten Modigs Anor. Visby 2010-09-27 Hans Forsslund Södra Murgatan 47 621 57 Visby 0498 25 99 84 0760 91 23 90 hans@forsslundsystems.

Släkten Modigs Anor. Visby 2010-09-27 Hans Forsslund Södra Murgatan 47 621 57 Visby 0498 25 99 84 0760 91 23 90 hans@forsslundsystems. Släkten Modigs Anor Inskannat och omvandlat till digitalt dokument med hjälp optisk teckenigenkänning av undertecknad. Det digitala dokumentet har sedan formaterats och korrigerats så att det så långt

Läs mer

HEMBYGDSHISTORIEN OM TECKOMATORP

HEMBYGDSHISTORIEN OM TECKOMATORP Ett specialarbete om Teckomatorps historia sammanställt utav Magnus Ström och Per Hansson på Gullstrands gymnasieskola under läsåret 1980/81, samt vidarebearbetat av Magnus Ström anno 2010. FÖRFATTARNAS

Läs mer

Hospital och Helgeandshus

Hospital och Helgeandshus Hospital och Helgeandshus - En studie av omsorgsväsende i medeltidens Sverige Kandidatuppsats i arkeologi HT 2007 Martin Arleskär Handledare: Anders Carlsson Stockholms Universitet Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund. Smide, hantverk med tradition.

Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund. Smide, hantverk med tradition. Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund Nr 5 Årgång 65 2010 Smide, hantverk med tradition sidan 5 Forna ödemarken Hillet uppodlat och bebott

Läs mer

09-10/2006 TEMA MÅNGFALD. Värde 50:-

09-10/2006 TEMA MÅNGFALD. Värde 50:- 09-10/2006 TEMA MÅNGFALD Värde 50:- TIDSKRIFTEN SPANING INNEHÅLL Vi hjälper dig spana Spaning är en tidskrift om kulturarvet i Västmanland, som det såg ut igår och som det ser ut idag. Spaning vill vara

Läs mer

Slaveri då och nu. Rätten till frihet. Den svenska slavön Sverige som slav handlare Motstånd och uppror Slavhandeln en bra affär Slaveri idag

Slaveri då och nu. Rätten till frihet. Den svenska slavön Sverige som slav handlare Motstånd och uppror Slavhandeln en bra affär Slaveri idag Slaveri då och nu Rätten till frihet Den svenska slavön Sverige som slav handlare Motstånd och uppror Slavhandeln en bra affär Slaveri idag Målning av slavhandel på Afrikas kust ca 1835, Auguste Biard.

Läs mer

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr nr 91 2010-12 25 kr DisKULOGEN med Släktforskarnytt Bokmässan Gamla fakturor Medlemstidning för Föreningen Dis: Föreningen för datorhjälp i släktforskningen swedgen tour 2010 innehåll Kort & gott 4 Kallelse

Läs mer

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen Därför demokrati Studiematerial från riksdagen 2 Därför demokrati Riksdagens uppgifter Riksdagen ska representera människorna i Sverige. Riksdagen fattar beslut om lagar, oftast på förslag från regeringen.

Läs mer

Makteliten mot folket

Makteliten mot folket Makteliten mot folket Tankar om EU, nationalstaten och demokratin Nils Lundgren Rapport 2008:2 IND/DEM-gruppen i EU-parlamentet Makteliten mot folket Tankar om EU, nationalstaten och demokratin Rapport

Läs mer

BEHÖVER VI EN SYDSVENSK REGION?

BEHÖVER VI EN SYDSVENSK REGION? Behöver vi en sydsvensk region? Frågan är relevant och det kan finnas många svar. I denna bok ger ett flertal initierade skribenter sin bild av regionalt utvecklingsarbete och regional samhällsorganisation.

Läs mer