Översikt Sveriges historia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översikt Sveriges historia"

Transkript

1 Översikt Sveriges historia År f.kr e.kr Stenålder Bronsålder f.kr Järnålder 500 f.kr -500 e.kr Vikingatiden ca Kyrkan ca Kungafejdernas tid Riksbygge, lagar Brödrafejder, tyskt inflytande Union med Danmark och Norge. Vasatiden. Stormaktstiden. Frihetstiden Denna bild avser att visa historiska epoker i Sverige. Gustavianska tiden Unionstiden Nya tiden

2 Översikt Sveriges under krig År Befrielsekriget mot Danmark Grevefejden i Danmark Stora ryska kriget Första polska kriget Nordiska sjuårskriget årskriget mot Ryssland Kriget mot Sigismund Andra polska kriget De la Gardies fälttåg mot Ryssland Kalmarkriget mot Danmark Ingermanländska kriget mot Ryssland Trettioåriga kriget. Tyska stater/habsburg Torstenssons krig mot Danmark Första kriget mot Bremen Andra kriget mot Bremen Karl X:s första krig mot Danmark Karl X:s andra krig mot Danmark Karl X:s krig mot Polen Karl X:s krig mot Ryssland Karl X:s krig i Preussen/Brandenburg Skånska kriget mot Danmark Karl XI:s krig mot Brandenburg Karl XI:s krig mot Habsburg Karl XI:s krig mot Nederländerna Denna bild visar krig som Sverige deltagit i. = Krig mot Ryssland = Krig mot Danmark Pfalsiska tronföljdskriget Preussen, Hannover, Sachsen Krig mot Polen Krig mot Ryssland Krig mot Danmark Krig mot Danmark Krig mot Ryssland Pommerska kriget Gustav III:s ryska krig Teaterkriget med Danmark Barbareskkriget Första Napoleonkriget Finska kriget mot Ryssland Dansk-svenska kriget Krig mot Storbritannien Andra Napoleonkriget 1812 Fälttåget mot Norge

3 År f.kr-500 e.kr Efter istiden. Omkring år f.kr. avslutades istiden. Skandinavien och norra Europa hade varit täckt av ett kilometertjockt istäcke. Efter hand som isen smälte kom jägare och samlare att befolka Skandinavien. Via vattendragen kom sökande människor från den europeiska kontinenten. Människor kom också via norra Finland från östra Europa. Jordbruk. Från omkring år f.kr. finns bevis på jordbruk i Sverige. Ofta bodde djur och människor i samma boning f.kr: Äldre stenålder. Klimatförändringar. Omkring år 2500 f.kr, 600 f.kr och 400 f.kr inträffade klimatförsämringar. Detta påverkade livsförhållandena i Skandinavien. Hus och fäbodar krävde nya tekniska lösningar. I sin tur förändrades kraven på nya redskap och verktyg. Stengravar. Redan för år sedan började befolkningen resa dösar dvs stengravar. Det finns fyra huvudtyper: dösar, gånggrifter, hällkistor och skeppsättningar. Runt Falköping finns särskilt många gånggrifter. I Småland finner man många hällkistor. Fornborgar. I Sverige finns cirka fornborgar. Till fornborgarna flydde man vid orostider. Där kunde man bevaka omgivningen och också försvara sig f.kr : Yngre stenålder f.kr : Bronsålder. 500 f.kr e.kr : Järnålder. Guldhalskragar och kontakt med kontinenten. Guldhalskragar från perioden e.kr har hittats i Västergötland och på Öland. Kragarna var gjorda av romerska guldmynt som smälts ned i Sverige. Mynten och andra fynd visar att man hade kontakt med det mäktiga romerska riket. Den romerska expansionen stoppades endast cirka 50 mil söder om Sverige. Även runstenar visar att man hade kontakt med kontinenten. Bland annat hyllas goten Theoderik den store, som härskade i Ravenna. över stora delar av den italienska halvön.

4 År e.kr Ynglingaätten Uppland expanderar. Från denna tid är Uppsala högar viktiga minnesmärken. Uppland hade växt i betydelse. Väster- och Östergötland var tidigare de mest utvecklade landskapen. Norrlandskusten hade börjat befolkas något före perioden men nu utvidgades den mänskliga bebyggelsen längs vattendragen. Vikingar. Tidsperioden domineras av vikingafärderna. Svenska vikingar riktade sig främst österut mot det väldiga Ryssland. Via flodsystemen nådde vikingarna ända till Konstantinopel som var västvärldens dåvarande kulturella centrum. Vikingar från främst mälarområdet kallades i Ryssland för varjager. En man vid namnet Rurik byggde med sina bröder borgen Gorodisce utanför Novgorod. Befolkningen i dessa trakter benämnde vikingarna och dess avkommor för ruser. Det har hävdats att ruserna ha gett namn åt Ryssland. Vikingarna nådde också ända in i Kaspiska havet där städer plundrades. Några arabiska författare har i litteratur nämnt att svear nått ända till Bagdad xx Ivarska och Lodbroska ätten Minnesmärken över svenska vikingars härjningar finns även i västra Europa. Det bör betonas att vikingarna inte bara utförde plundringar utan också bedrev handel m.m.. Kunskapsinhämtning via vikingarna. Vikingafärderna medförde bland annat att kunskap överfördes till Sverige från de mera utvecklade länderna söderut. Hantverksprocesser, materialkunskap, geografisk kunskap osv gjorde att utvecklingen påskyndades. Kulturutbytet lade grunden för det kulturarv som kom att utvecklas i Sverige Erik Segersäll Olof Skötkonung Erik Segersäll - en förste härskare till namnet. Ännu fanns inget riktigt kungarike i Sverige. Men med stöd från släkt och beroende stormän lyckades Erik Segersäll inta en ledarroll likt en kung. Enligt Adam av Bremen gifte sig Erik med den store polske kungen Boleslaws dotter eller syster i ett politiskt äktenskap. Tillsammans stoppade de den pågående danska expansionen under Harald Blåtand.

5 1000-talet Olof Skötkonung Anund Jakob Emund Gamle Stenkil Halsten ca Håkan Röde ca Inge dä Blotsven Inge dy Påverkande omgivningar. Danmark var en stormakt under 1000-talet. Förutom att stora delar av Norden ingick i Danmarks maktsfär så omfattades också delar av England. Genom kontakterna med England spreds kultur och kunskap till Norden som gett bestående avtryck. Centralorten Sigtuna. Man anser att Sigtuna blev stad år 980. Det är därmed den första riktiga staden i Sverige. Mängder av gravfält och runstenar finns i trakten. Staden anlades troligen av politiska skäl. Kungamakten och den framväxande kyrkan hade gemensamma intressen av en fungerande centralort. Kungamakten präglade mynt med kungliga förtecken för att hävda sin makt. Engelska myntexperter deltog i myntpräglingen och överförde kunskap. Kristendomens stora betydelse. Kristendomens införande i Sverige har påverkat vårt kulturarv enormt. Under mycket lång tid erbjöd den kyrkliga gemenskapen den enda kontinuerliga processen i en politisk omgivning med avbrutna ledarskap och arvsstrider. I Väster- och Östergötland hade kristendomen utbretts. Skara blev stad runt år 1000 och där byggdes också en domkyrka. Staden Skara kom att bli ett viktigt centrum både kyrkligt och politiskt. Runt Mälaren stod det kristna Sigtuna ganska ensamt mot de hedniska sederna där gamla Uppsala utgjorde ett centrum med blotoffer. Blot var en tillställning där djur och även människor offrades åt gudarna. Flera kvinnor blev helgon då kristendomen spreds. S:t Helena i Skövde och S:t Ragnhild i Södertälje är exempel på dessa. Olof Skötkonung. Enligt traditionen lät Olof Skötkonung sig döpas i Husabys kyrka i Västergötland. Han är därmed Sveriges förste kristne konung. På mynt från Sigtuna står det Olof svearnas kung. Det vittnar om att en centralmakt börjar växa fram med tyngdpunkt från Svealand. Det var dock fortfarande svårt att få makt över de utvecklade landskapen Väster- och Östergötland. Likt rika män på den tiden hade Olof flera kvinnor varför arvstvister kom att uppstå.

6 1100-talet Inge d.ä Filip och Inge d.y Ragnvald Knaphövde? Sverker d.ä Erik Jedvardsson Magnus Henriksson Karl Sverkersson Knut Eriksson Sverker d.y. Karlsson Visingsö blir centralpunkt. Det dåtida Sverige bestod i stort av Östergötland, Västergötland och Uppland. Ingen riktig huvudstad med riksstyrelse fanns. Varje landskap hade sina lagar och seder för rättskipning. På Visingsös sydspets anlades en kungaborg omkring Under många år kom platsen att utgöra det säkraste tillhållet för Sveriges härskare. Kungafejdernas tid. Kung Erik Jedvardsson kom att efter sin levnad bli Sveriges nationalhelgon och kallas Erik den helige. Hans konstiga namn kommer från det engelska Edvard vilket visar att det fanns mycket kontakter med England. Kung Erik blev mördad av Magnus Henriksson efter högmässan i Uppsala domkyrka. Med Erik Jedvardssons död startade en period där kungamakten växlade under dödlig kamp mellan Eriksläkten i Västergötland och Sverkersläkten i Östergötland. Det är denna epok som Jan Guillou skriver om där Arn är hjälte. Efter mindre än ett år som kung mördades Magnus Henriksson av Karl Sverkersson som i sin tur då blev kung. Erik Jedvardssons son Knut hade flytt till Danmark när fadern mördats. Nu återkom han och seglade under stort hemlighetsmakeri till Visingsö där Karl Sverkersson dödades. Knut Eriksson kom att regera under en ganska lång period. Under denna tid växte Bjälboätten fram som en stabiliserande faktor i landet. Genom jarlen Birger Brosa erhölls en centralgestalt som var i ledningen utan att vara kung. Kyrkans betydelse. Kristendomen var mycket mer än en religion. Spridningen av kristendomen skedde i symbios med att samhällets byggdes upp i modernare form. Mynt började tillverkas för att underlätta handelsutbyte. Byar tilläts bli städer med viktiga rättigheter. Skrifter spreds osv. Kunskaper från kontinenten spreds över Sverige med kyrkan som den enda fungerande förmedlaren. Organisatoriskt var klosterrörelsen en viktig länk. År 1143 instiftades kloster i Alvastra och Nydala. Varnhem blev kloster år 1148 och Vreta år Uppsala blev säte för ärkebiskopen år Tidigare löd kyrkan under ärkebiskopen i Lund som tillhörde Danmark. Ett viktigt steg i Sveriges bildande.

7 1200-talet Sverker d.y. Karlsson Erik Knutsson Johan Sverkersson Erik IX Eriksson ( läspe o halte ) Knut den långe Erik IX Eriksson( läspe o halte ) Valdemar Birgersson Magnus Ladulås Birger Magnusson Politiska giftermål och intriger. Erik Knutsson var gift med Rikissa, syster till Valdemar den store i Danmark. Ett urtypiskt politiskt giftermål. De fick sonen Erik som valdes till kung 1222 endast sex år gammal. Erik kallades läspe och halte på grund av kroppsfel. Knut den långe fördrev barnkungen Erik IX till Eriks morfar Valdemar I Danmark. Knut utnämnde sig själv till kung men halshöggs sannolikt vid ett slag utanför Enköping. Erik läspe och halte återkom som kung. Riksbyggaren Birger Jarl. Birger Magnusson ( ) kallad Birger jarl kom så småningom att låta avrätta Knut den långes söner i syfte att ena landskapen runt Vättern med dem runt Mälaren. Tiden präglades av ständiga uppror av stormän som konkurrerade om makten. Birger lyckades, ibland med stora våldsinslag, att kuva upprorsmännen. Stockholm anses vara grundad år 1252 genom Birger Jarl. Maktförskjutning var i antågande från Väster- och Östergötland mot mälarlandskapen. En början till ett Sverige under en regent styrd av ett gemensamt lagverk. Bland Birgers historiska gärningar ingick också att med stöd av kyrkan kristna och därmed erövra delar av Finland. Nya lagar under Valdemar Birgersson. Birger jarls äldste son Valdemar valdes till kung efter Eriks död. Det var början på en kungaätt. I själva verket var det fadern Birger jarl som hade makten. Under denna tid införde Birger jarl de viktiga fridslagarna. De reformerande lagarna omfattade hemfrid, kyrkofrid, tingsfrid och kvinnofrid. Lagen om hemfrid förbjöd våldsgästning vilket blev mycket uppskattat av bönderna. Magnus Ladulås skapar försvarsmakt för riket. I en hård maktkamp övertog brodern Magnus härskarmakten från Valdemar. Magnus fick tilläggsnamnet ladulås. Upprorsmän revolterade och Magnus fick ta till hårda tag. Under Magnus tid befriades stora jordägare och kyrkan från skatt. Jordägarna fick privilegiet därför att man lovade kungen att ställa upp med soldater vid påkallande av kungen. Ett fast försvar hade sin början. I ett led att stärka försvaret byggdes många strategiska borgar. Samtidigt erhöll många fler orter privilegier att bli städer. Bland de nya städerna finns Örebro, Kalmar, Jönköping, Växjö, Söderköping, Linköping och Uppsala.

8 1300-talet Birger Magnusson Mats Kettilmundsson Magnus Eriksson Erik XII Magnusson Magnus Eriksson Albrekt av Mecklenburg Drottning Margareta Erik av Pommern Den lösliga kungamakten. När Birger var 22 år kröntes han till kung. Birger tvingades avstå stora delar av riket till sina två bröder. I Håtuna i Uppland tog bröderna kung Birger till fånga år Kungen sattes i fängelse i Nyköpingshus men släpptes efter att ha gett bröderna ytterligare förläningar. År 1317 bjöd kung Birger in bröderna till Nyköpingshus. Det som skulle vara ett festtillfälle slutade med att bröderna fick sitta i Nyköpingshus tills de dog. Viktiga nya lagar men oro i riket. Åren under Magnus Eriksson var en lugn och lyckosam tid. År 1335 avskaffades träldomen genom Skara stadga. Ett gemensamt lagverk för hela det dåvarande Sverige instiftades år Orostider startade under 1350-talet. Digerdöden kom till landet och otroliga mängder människor dog. Kung Magnus hade lånat stora pengar för att köpa Skåne år 1332 och fick nu finansiella problem. Rivalitet uppstod med sonen Erik om kungakronan tog sonen Erik makten. Erik och hela hans familj dör i pesten år Magnus återkommer som kung. Under stort missnöje bland adeln förklaras Magnus avsatt år Tyskt inflytande under Albrekt av Mecklenburg. Sverige regeras i själva verket av stormannen Bo Jonsson Grip. Under ledning av Grip kallas Albrekt av Mecklenburg till Sverige för att bli kung. Det blev en hård tid under Albrekt tyska fogdar och legotrupper. Albrekt avsattes men kom med legotrupper för att återta kronan. Efter slaget vid Falköping 1389 var Albrekts tid över. Sverige i nordisk union Kalmarunionen. Drottning Margareta av Danmark/Norge väljs till regent i Sverige. En löslig nordisk union kom att råda mellan åren Den heliga Birgitta ( ). Birgitta var född i en stormannasläkt med stort politiskt inflytande. Hon blev känd i kyrkokretsar i stora delar av Europa. I Vadstena fick Birgitta starta en klosterrörelse efter stöd från påven. Birgitta reste till Rom och påverkade kyrka och politik. Hon är Sveriges mest kända helgon.

9 1400-talet Erik av Pommern Rådstyre Engelbrekt Engelbrektsson Erik av Pommern Engelbrekt Engelbrektsson Karl Knutsson Bonde Erik av Pommern Karl Knutsson Bonde Christofer av Bayern Bengt Jönsson Oxenstierna Nils Jönsson Oxenstierna Karl Knutsson Bonde Jöns Bengtsson Oxenstierna Erik Axelsson Tott Christian I Kettil Karlsson Vase Karl Knutsson Bonde Kettil Karlsson Vase Jöns Bengtsson Oxenstierna Erik Axelsson Tott Karl Knutsson Bonde Sten Sture d.ä Hans (Johan II) 1400-talets maktkamper. Bara genom att betrakta 1400-talets regentlängd förstår man att det var en ständigt byte av makten över riket. Riksmakten var svag och stormännen var stridsvilliga. Under drottning Margareta fungerade den nordiska unionen ganska bra. Men så småningom kom allt fler danskar och tyskar i statens tjänst. Befolkningen kom att utsugas. Fogdarna fick ett dåligt rykte. Kung Erik av Pommern förde krig mot handelskonglomeratet Hansan vilket blockerade stora delar av den svenska järnexporten. Engelbrekt Engelbrektsson ( ). Engelbrekt är en av Sveriges största frihetskämpar. Han ledde uppror som varade under åren Upproret startade i Dalarna och Bergslagen men spreds sig snabbt till hela det dåvarande riket. Stockholm belägrades och intogs utan strid. Snart var hela riket i händerna på upprorsmännen. I Halland, som tillhörde Danmark, intogs flera viktiga städer. I Halmstad ingicks vapenvila. Vid ett riksmöte i Arboga 1435 utsågs Engelbrekt till rikshövitsman vilket ungefär motsvarar överbefälhavare. Men bönderna var ej nöjda. Nya uppror spreds som slutade med att ett riksråd bildades som motvikt mot kungamakten. När Engelbrekt var på väg till riksrådet i Stockholm mördades han av en svensk storman som han låg i konflikt med. Kungen och riksrådet försonades genom en överenskommelse om maktdelning. Kung Erik avsätts 1439 i Sverige och i Danmark Karl Knutsson Bonde ( ). Karl Knutsson var riksföreståndare och också kung under delar av 1400-talet. Knutsson som hade stor makt stödde upproret under Engelbrekt. Som kung kom han i konflikt med kyrkan då tvister om jordegendomar ofta resulterade i att kyrkan förlorade. Under krig med Danmark ledde en biskop uppror mot Karl Knutsson som var tvungen att fly till Tyskland. Fortsatta kamper mellan stormän. Under svag kungamakt fortsatte kampen mellan olika stormän. Den nordiska unionen började svikta.

10 1500-talet Hans (=Johan II) Sten Sture d.ä Svante Nilsson Sture Erik Trolle Sten Sture d.y Christian II Gustav Vasa Erik XIV Johan III Sigismund Karl IX Stockholms blodbad. Fejderna mellan kungamakten och stormännen fortsatte. Kristian II var kung av Danmark och genom unionen också kung av Sverige. För att kväsa de svenska stormännen lät Kristian avrätta 82 viktiga stormän på Stortorget i Stockholm år Kung Kristian II kom att kallas Kristian tyrann i Sverige. Riksbyggaren Gustav Vasa. Bland de avrättade var Gustav Vasas far. Gustav själv var i Sörmland under blodbadet men fängslades och fördes till Danmark. Gustav lyckades fly via Lübeck och anlände till Dalarna. Historien om Vasaloppet uppstår. Gustav lyckas övertyga dalkarlarna om uppror och ett befrielsekrig startar. Stockholm intas med stöd av en flotta från Lübeck. Den 6:e juni 1523 utses Gustav Vasa till Sveriges konung. Grunden för nationalstaten Sverige läggs. Den 6:e juni är nu Sveriges nationaldag. Kungamakten blir ärftlig. Den nordiska unionen upphör. Protestantismen införs. Staten behöver inkomster. Delar av kyrkans inkomster förs över till staten. Kyrkliga egendomar reduceras och tillfaller staten. Olaus Petri och Laurentius André förespråkar tillsammans med andra, att den i Tyskland uppkomna protestantismen skall införas. Så sker också. Gustav Vasas bibel på svenska språket utkom Kyrkans egendomar reduceras ytterligare. Dackefejden I Småland mördas två av kungens fogdar. Uppror mot höga skatteuttag och mot reformationen sker under Nils Dacke. Ett våldsamt inbördeskrig råder under några år. Nils Dacke dödas och det sista upproret mot Gustav Vasa var avslutat. Åren efter Gustav Vasas död. Gustav Vasa hade tre söner. Alla kom att bli konung av Sverige under var sin period. Krig mellan Sverige och Danmark kom att råda under långa perioder. Under nordiska sjuårskriget åren brändes eller förstördes ett stort antal städer. Sigismund var kung över både Sverige och Polen.

11 1600-talet Karl IX Gustav II Adolf Drottning Kristina Karl X Karl XI Karl XII Den kraftfulle Karl IX. Unionen med Polen skapade missnöje i Sverige. Gustav Vasas yngste son Karl revolterade mot kung Sigismund. De stormän som stött Sigismund halshöggs på torget i Linköping år Karls son ärvde faderns kraftfulla egenskaper och kom att bli lejonet från Norden Gustav II Adolf. Sverige blir en stormakt. Under åren var Sverige en stormakt. Gustav II Adolf skapade ett rykte om skicklig krigskonst som spred sig över Europa. På den europeiska kontinenten erövrades besittningar som än idag bär minnen av svensktiden. Gustav II Adolf ingrep i 30-åriga kriget på protestanternas sida. Det förfärligt grymma kriget skadade delar av regionen för mycket lång tid framåt. Några städer hedrar fortfarande Gustav II Adolf för att ha räddat dem från undergång. I slaget vid Lützen år 1632 avled kungen. Drottning Kristina abdikerar. Efter Gustav II Adolf:s död blev drottning Kristina regent. Historiskt anmärkningsvärt är att drottningen övergick till katolska läran och abdikerade. Drottningen flyttade till Rom. Kristina hyllades av påven och de katolska furstarna. Hon var ju dotter till protestanternas främste försvarare Gustav II! Erövrarkungarna Karl X och Karl XI. Karl X och ännu mera hans son Karl XI kom att expandera Sverige i norra Tyskland och i Baltikum. Sverige erövrade Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän från Danmark. Sveriges kontakt med haven var enormt viktig. I Polen nådde kriget ända ned till staden Krakow som under en tid var under svensk besittning. Köpenhamn var nära att erövras av svenskarna. Men danskarna fick hjälp av stormakten Holland som inte önskade en svensk expansion. I Öresund utkämpade Sverige och Holland år 1658 ett av de största sjöslagen någonsin. Reduktion av egendomar. Under 1680-talet återtog kronan mycket av de jordegendomar som givits bort till adelsmän som ersättning för deltagande i krigen. Kronans inkomster var otillräckliga. Adelns maktställning minskade kraftigt genom reduktionen.

12 1700-talet Karl XII Ulrika Eleonora Fredrik I (av Hessen) Adolf Fredrik Gustav III Gustav IV Krigarkungen Karl XII. Karl XII var endast 15 år när han blev kung. Från år 1700 till sin död 1718 låg han i fält och krigade. Karl XII blev berömd när han vann slaget vid Narva i Ryssland. Denne krigarkonung fortsatte genom Baltikum till Polen där armén gick i vinterläger i Krakow. År gör den svenska armén räder in i Ryssland. Utanför Berlin besegras sachsarna. Segersviten medför att Karl XII står på karriärens topp marscherar svenskarna in i Ryssland där man katastrofalt besegras vid Poltava år Karl XII tvingas fly till Turkiet där han blir kvar en lång tid. Ryssland erövrar Baltikum och grundar S:t Petersburg. År 1718 dör Karl XII under försök att erövra Norge. Det stora Nordiska kriget Sverige var omgärdat av fiender efter erövringskrigen. Ryssarna härjar på kusterna norr om Stockholm. Under år slöts fred med Ryssland, Preussen och Hannover vilket medförde landavträdelser. Med Danmark slöts också fred där svensk tullfrihet upphörd. I Sverige rådde krigströtthet efter cirka 100 år i krig. Frihetstiden. Karl XII:s syster Ulrika Eleonora väljs till regent men abdikerar efter några år så att hennes make blir regent. En ny regeringsform instiftas och en ny riksdagsordning införs. Det kungliga enväldet avskaffas. Folkmängden växer och ganska goda tider råder. Omkring 90 % av befolkningen bor på landsbygden. Mellan adeln och bönderna råder strider om olika privilegier. Ett kort krig inträffar med Ryssland En form av parlamentarism råder. Politisk kamp mellan fraktionerna hattar och mössor växlar styret. Stockholms slott står färdigt Gustav III en upplyst envåldshärskare. Gustav III gör en statskupp Envälde återinförs. Kungen var kulturellt mycket intresserad. Instiftade Svenska Akadamin. Låg i krig mot Ryssland Planerade att anfalla S:t Petersburg. Men svenska och finländska adelsmän gjorde myteri i det s.k. Anjalaförbundet. På Stockholms opera mördas Gustav IIII av kapten Jakob Johan Ankarström i en sammansvärjning.

13 1800-talet Gustav IV Karl XIII Karl XIV Oskar I Karl XV Oskar II Jordreformer. För att öka jordbrukets avkastning beslutades i slutet av 1700-talet om en sammanslagning av ägor som hade strimlats i små tegar. Detta s.k. storskifte gick så långsamt att ett nytt skifte beslutades Under århundradet kom ytterligare skiften att genomföras. Finland förloras till Ryssland. På kontinenten pågick Napoleonkrigen som närmast kan klassas som ett världskrig. Napoleon och kejsar Alexander av Ryssland slöt ett fredsavtal år I fredsavtalet krävde Napoleon att Ryssland skulle angripa Sverige eftersom vi inte ville deltaga i blockaden mot England. Kriget ledde till att bland annat Åland kom i ryssarnas händer och att Stockholm hotades. I Norrland fanns redan ryska trupper. Fred slöts 1809 som ledde till stora förluster för Sverige. Finland och Åland blev Storfurstendömet Finland och tillföll Ryssland. Den kulturella gemenskapen med Finland hade varat i cirka 500 år. Sedan 1809 har Sverige inte deltagit i krig. Sverige och Napoleon. Efter att ha varit neutralt i krigen på kontinenten så förklarade Sverige år 1805 Frankrike krig i en allians med flera andra stater. Kriget varade i två år. Under kriget lärde svenskarna känna marskalk Bernadotte som en hedersam person. Statskupp 1809, ny tronföljare och union med Norge. Kung Gustav IV vägrade sluta fred med omgivande fiender och fortsatte att försöka ta tillbaka Finland trots att läget var katastrofalt i Sverige. Därför gjorde höga ämbetsmän revolt 1809 och avsatte kungen. Händelsen ledde till att marskalk Bernadotte valdes som tronföljare i Sverige. Danmark tvingades sluta fred med Sverige Norge och Sverige kom därvid att vara i union som kom att vara till Sverige moderniseras. Från 1800-talet industrialiserades Sverige snabbt. Folkrätten upprättades med nya grundlagar Demokrati infördes. Ett uppbyggt skolväsende ledde till en mycket god folkbildning. Frikyrkan och nykterhetsrörelsen växte. Starka kulturinfluenser från Tyskland kom att råda till andra världskriget.

14 1900-talet Oskar II Unionen med Norge spricker. Unionen med Norge startade år Norrmännen hade skrivit en egen grundlag i Eidsvold 17 maj Lagen stipulerade Norge som ett fritt land i union med Sverige. Unionstiden präglades av ständiga kriser. Trots att det var nära ett krig kunde Norge lämna unionen maj är Norges nationaldag. Emigration till Nordamerika. Från 1840 till 1960 utvandrade cirka 1,2 miljoner svenskar till USA. Nöd, fattigdom och religiös förföljelse var några av orsakerna Gustav V Gustav VI Adolf Carl XVI Gustaf Sverige neutralt under de två världskrigen. Den stora allmänheten i Sverige höll på en neutral hållning under världskrigen. Under första världskriget exporterades stora mängder kött och animaliska livsmedel till Tyskland vilket medförde svåra ransoneringar. Under och efter andra världskriget hjälpte Sverige många flyktingar. En belastande händelse var att Sverige utlämnade baltiska flyktingar till Ryssland. Arbetarrörelsen och Saltsjöbadsandan. Under 1900-talet växte arbetarrörelsen kraftigt. Sverige kom att ha en regering ledd av socialdemokrater under den största tiden av 1900-talet. En unik samförståndsanda mellan näringsliv och den fackliga rörelsen skapades i ett avtal i Saltsjöbaden Statsminister Olof Palme. Under Vietnamkriget stödde den svenska regeringen under Olof Palme Vietnam mot stormakten USA. Stödet till Vietnam skapade uppmärksamhet över hela världen. Efter krigets slut återupprättades en god relation med USA. I Sydafrika stödde den svenska regeringen frihetsrörelsen. Efter apartheidregimens fall har Sverige unika relationer med Sydafrika mördas statsminister Olof Palme på öppen gata i Stockholm. Mördaren är ej gripen. Det trygga Sverige blev omskakat. Sverige väljer medlemskap i Europeiska unionen (EU). Efter en folkomröstning 1994 blev Sverige medlem i EU 1:a januari 1995.

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se Birger Jarl Programledaren: God dag kung Birger. Välkommen till programmet Vem sitter på tronen! När var du kung? Birger: Ja, jag var egentligen aldrig en riktig kung. Jag var en jarl, kungens närmaste

Läs mer

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se medeltiden 1050-1523 Medeltiden Medeltiden varade i Sverige i ungefär 500 år. Mellan åren 1050 1523. Under medeltiden hände det mycket både inom kyrkan och med handeln. Jordbruket utvecklades också genom

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa MEDELTIDEN Kristendomen införs under 1000-talet i Sverige och med den medeltiden. Medeltiden slutar med de religiösa och politiska förändringar

Läs mer

Facit till frågor Kompass historia

Facit till frågor Kompass historia Facit till frågor Kompass historia Vikingatiden 1 Mellan år 800 och 1050 brukar man säga att vikingatiden varade. 2 Ingen vet säkert. Kanske betyder det någon som ligger på lur i en vik och väntar på att

Läs mer

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD GUSTAV VASA 1. INTERNATIONELL BAKGRUND a. De geografiska upptäckterna innebar att nya handelsvägar etablerades! Det innebar också att de äldre handelscentra - Italienska städer och Hansan började förlora

Läs mer

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Svenskmonetärhistoria Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Gustav Eriksson (Vasa) Gustav I (1521-1560) Erik XIV (1560-1568) Johan III (1568-1592) Sigismund (1592-1599) Karl IX

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

Stormaktstiden 1611-1718 (1721)

Stormaktstiden 1611-1718 (1721) Stormaktstiden 1611-1718 (1721) v Stormaktstiden kallas den period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa. v Det var militärt starkt och hade ett stort

Läs mer

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige.

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige. Vasatiden Med Gustav Vasa brukar man säga att den nya tiden kom till Sverige. Medeltiden tog slut och en ny tid kom till Sverige. Vi kallar den Vasatiden. Det var den tiden då Gustav Vasa och hans söner

Läs mer

HÄNT I SVERIGE 1361-1612

HÄNT I SVERIGE 1361-1612 HÄNT I SVERIGE 1361-1612 SVENSK MEDELTID 1361-1612 Under Sveriges medeltid var den politiska makten fördelad mellan olika grupper: ADELN Adelsmännen tillhörde rika och inflytelserika släkter, som hade

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN.

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. 1. Karl V 1516-1556 a. Augsburg 1555 b. Krig emot främst Frankrike om Italien. c. Abdikerar och delar upp sitt väldiga rike: i. Österrike till brodern

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Romarriket alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Tidslinje Romarriket Romerska akvedukter Colosseum ca 50 e Kr Romarriket delas i Östrom och Västrom Västrom faller Romerska republiken Pax

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

en våldsam släkthistoria! av Carl-Henrik Larsson

en våldsam släkthistoria! av Carl-Henrik Larsson VASA- SÖNERNA en våldsam släkthistoria! av Carl-Henrik Larsson Under fem decennier regerades Sverige av Gustav Vasas söner Erik XIV, Johan III och Karl IX samt av barnbarnet Sigismund. En ytterst intressant

Läs mer

FRP 2015 - Information

FRP 2015 - Information FRP 2015 - Information Innehåll Allmänt... 2 Resa och samling... 3 Boende... 4 Historia... 5 1 Allmänt Årets FRP-mästerskap kommer att äga rum 10-13 september i Köpenhamn. Årets arrangörer är Mats, Fred

Läs mer

Tidig- medeltida. samhällen och människor. Föreläsningar till Studieförbundet Vuxenskolan. Lars Bägerfeldt. Skrivna och inlästa på ljudband 2004

Tidig- medeltida. samhällen och människor. Föreläsningar till Studieförbundet Vuxenskolan. Lars Bägerfeldt. Skrivna och inlästa på ljudband 2004 Tidig- medeltida samhällen och människor Föreläsningar till Studieförbundet Vuxenskolan Skrivna och inlästa på ljudband 2004 Lars Bägerfeldt Innehåll 1. Kungaätterna och folkungapartiet Den skrivna historiens

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare:

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare: VÄSTRA TOLLSTAD 157. ALVASTRA KLOSTER SHM/KMK 16374, 16811, 17033, 17237, 17555, 18401, 18802, 19149, 19415, 19675, 20095, 20106, 20395, 20748, 21068, 21530, 21855, 22111, 22416, 22617, 22959, 22972, 23127,

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien.

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien. Fred som provokation Det var vid Krimkrigets slut som Åland demilitariserades. För att förstå demilitariseringens tillkomst måste vi titta på utvecklingen under Krimkriget. I juli 1853 ockuperade Ryssland

Läs mer

Tjugoårskrisen 1919 1939

Tjugoårskrisen 1919 1939 Tjugoårskrisen 1919 1939 Efterkrigstidens oro, depression och totalitarism Magnus P. S. Persson Periodisering: ekonomiska och politiska förhållanden Dubbla revolutioner: från ca. 1780 industriella, och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Företal 13 Ynglingen Vårt första möte 15 Rötter i Vedbo och Ydre i Småland 20 Under styvfaderns hårda regemente 24 Hos mormor på Ringshult 25 Hos gammalmorfar drotsen på Aspenäs 26

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Vad en tavla kan berätta

Vad en tavla kan berätta Vad en tavla kan berätta För att förstå den roll Magnus Stenbock senare fick i historien, måste vi gå lite tillbaka i historien. Magnus Stenbocks pappa var generalguvernör för Skåne, Blekinge och Halland.

Läs mer

TALET PÅ SKANSEN DEN 3 MAJ 2009. Mina damer och herrar! Ärade märkespublik!

TALET PÅ SKANSEN DEN 3 MAJ 2009. Mina damer och herrar! Ärade märkespublik! TALET PÅ SKANSEN DEN 3 MAJ 2009 Mina damer och herrar! Ärade märkespublik! Ni hade nog inte gärna varit här i Stockholm i dag för exakt 200 år sedan. Då var nämligen det gamla svenska riket i allvarlig

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar).

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar). HT 2010 LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN och reformation med mera I korthet Idéernas utveckling RENÄSSANSKONST Diverse skulpturer I detta kompendium återfinner du anteckningar från våra lektioner. Du behöver

Läs mer

Välkommen! 4 Rita ett slott som du själv skulle vilja bo i. Vilka rum ska finnas? Hur ska det se ut utanför slottet?

Välkommen! 4 Rita ett slott som du själv skulle vilja bo i. Vilka rum ska finnas? Hur ska det se ut utanför slottet? Välkommen! Sidan 3 1 Vem äger de kungliga slotten? 2 Varför kallas de kungliga? 3 Vad är ett kungahus? 4 Rita ett slott som du själv skulle vilja bo i. Vilka rum ska finnas? Hur ska det se ut utanför slottet?

Läs mer

Resurrection Life of Jesus Church

Resurrection Life of Jesus Church Resurrection Life of Jesus Church UNDERVISNINGSSERIE OM PROFETEN DANIEL RLJ-1067-S JOHN S. TORELL 4 FEBRUARI 2007 DEL 11A: DEN SLUTLIGA SYNEN DEN SISTA SYNEN Ängeln berättar för Daniel att under maktstriden

Läs mer

Norden och Östersjöriket Sverige ca 1500-1700

Norden och Östersjöriket Sverige ca 1500-1700 Historia åk 4-6 - Centralt innehåll Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte Den svenska statens framväxt och organisation Det svenska Östersjöriket Orsaker, konsekvenser och migration

Läs mer

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga.

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga. 1 REVOLUTIONER Den franska revolutionen 1789-1799 Mot slutet av 1700-talet var Frankrike Europas mäktigaste stat. Så länge någon kunde minnas hade landet styrts av enväldiga kungar som fått stöd av adeln

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

REVOLUTIONÄREN SOM BLEV SVENSK KUNG

REVOLUTIONÄREN SOM BLEV SVENSK KUNG REVOLUTIONÄREN SOM BLEV SVENSK KUNG av Carl-Henrik Larsson Jean Baptiste Bernadotte kunde tack vare den franska revolutionen, som han var anhängare av, göra en fantastisk karriär från vanlig enkel soldat

Läs mer

Citat ur förorden till Viktor Rydbergs "Den siste atenaren".

Citat ur förorden till Viktor Rydbergs Den siste atenaren. "Jag förutspår, att du icke skall skörda guld på detta företag - lika lite som jag författarrykte. Mitt opus är icke av den art, att det kan vinna många läsare. Och bland dem, som det lyckas erhålla, skall

Läs mer

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 NVF IKT-system Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 Lite historik och annan info om Åbo Åbo är en universitetsstad med både ett finsk- och ett svenskspråkigt universitet. Åbo Akademi med 7000 studenter och forskare

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr.

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Antiken varade mellan 800 f.kr. 500 e.kr. Men hur såg det ut i världen innan dess? Vi tar en snabbrepetition. För 2,5 miljoner år sedan börjar jägarstenåldern i Afrika,

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

1700-talets svenska kungar och deras kritpipor.

1700-talets svenska kungar och deras kritpipor. 1700-talets svenska kungar och deras kritpipor. Väl känt är att Gustav III lät tillverka kritpipor till minne av sin så kallade revolution eller stadskupp som skedde den 19 augusti 1772 och vid några efterkommande

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Varför migrerar människor?

Varför migrerar människor? Migration Begrepp: Migration är att flytta mellan olika platser = geografisk rörlighet. Regional migration är när människor flyttar mellan platser inom en region - till exempel från Tierp till Uppsala.

Läs mer

FACIT MINIKURS. Europa tar form 7:1. Världskartan ritas 7:1. Tre stormakter 7:1. Franska revolutionen 7:2. Den industriella revolutionen 7:3

FACIT MINIKURS. Europa tar form 7:1. Världskartan ritas 7:1. Tre stormakter 7:1. Franska revolutionen 7:2. Den industriella revolutionen 7:3 Flik 7 Innehåll Europa tar form 7:1 Världskartan ritas 7:1 Tre stormakter 7:1 Den amerikanska revolutionen 7:2 Franska revolutionen 7:2 Den industriella revolutionen 7:3 Drömmen om ett Europa i fred 7:3

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

Gud gav Mose de tio budorden regler som människorna ska leva efter

Gud gav Mose de tio budorden regler som människorna ska leva efter Historia/Religion Årskurs 7-9 Från första jordbrukssamhällena till nutid. 1 Anteckningar från genomgångar 1-2 15 000 000 000 (15 miljarder) år sedan Big bang 7 000 000 f. Kr. - Afrika - människan skilde

Läs mer

Bild på framsidan: Avbildning av mynt präglat för Knut VI, Lund, Hbg 1

Bild på framsidan: Avbildning av mynt präglat för Knut VI, Lund, Hbg 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING OCH SYFTE... 1 FRÅGESTÄLLNING... 1 FÖRTECKNING ÖVER DE DANSKA KUNGARNA 1146-1241... 1 METOD OCH AVGRÄNSNINGAR... 1 KÄLLKRITIK... 2 DEFINITIONER... 2 SKÅNELAND... 2 POLITIKEN

Läs mer

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk Riktigt gammal historia Hi B kurs. Ett litet tidsperspektiv. Jorden är ca 5000 000 000 år gammal. Människoapan är ca 50 000 000 år gammal. Ca 1% av jordens historia alltså Mänsklig aktivitet, alltså att

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

B Ö N D E R N A S T I D

B Ö N D E R N A S T I D Innehåll 11 13 Förord Inledning 15 Det moderna samhällets framväxt böndernas och arbetarnas tid 17 Böndernas tid enhetssamhällets upplösning 19 Arbetarnas tid den moderna kapitalismen skapas 19 Könsrelationernas

Läs mer

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr.

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. Grekland Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. och slutade kring 500 e.kr. Grekerna och romarna

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

Vietnam kriget. Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja

Vietnam kriget. Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja Vietnam kriget Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja Kriget pågick från 1 november 1955 till 30 april 1975. Alltså pågick kriget i 19 år och 180 dagar. Kriget slutade

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

1968-2012. A: Övernattningsresor med husbilen. 2012 4/8 5/8 Kusinträff hos Staffan i Krokek.

1968-2012. A: Övernattningsresor med husbilen. 2012 4/8 5/8 Kusinträff hos Staffan i Krokek. 1968-2012 A: Övernattningsresor med husbilen År Datum Resmål, resväg 2012 4/8 5/8 Kusinträff hos Staffan i Krokek. 2012 17/7 20/7 På besök hos släkten i Norge, sovit över hos Lise och Ivar Anderson i Frodal.

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

När grundades Stockholm?

När grundades Stockholm? Introduktion Detta är en kort övning som syftar till att introducera källkritikens principer. Grundmaterialet för övningen är hämtat från s. 58 59 historieläroboken Tider (1995) av Harald Gustafsson och

Läs mer

Kyrkan. Bilden är från en medeltida kyrka och föreställer en biskop utkarvad i sten

Kyrkan. Bilden är från en medeltida kyrka och föreställer en biskop utkarvad i sten Medeltiden i Europa Medeltiden i Europa sträcker sig från 500-talet e.kr. fram till 1500- talet. Dessa 1000 år kännetecknas av kyrkans och adelns dominans och en tydlig uppdelning av samhället. Trots detta

Läs mer

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Sveriges fyra grundlagar Spelreglerna för vårt samhälle Bild 1. Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna

Läs mer

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Orust förhistoria Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Människan har historisk sett alltid levt tillsamman i mindre eller i större grupper

Läs mer

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali.

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali. Språkhistoria VT11 Introduktion Det finns många språk i världen. Det är ingen som vet exakt hur många. Det är nämligen svårt att skilja på vad som är språk och vad som är dialekt. Ibland säger man att

Läs mer

Bilaga 4 Invandringens historia

Bilaga 4 Invandringens historia Bilaga 4 Invandringens historia På sätt och vis kan man säga att alla svenskar är invandrare. När inlandsisen täckte vårt land, fanns här inga människor. Det var först när isen började släppa sitt grepp

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ Frågor sid 188 INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ 1. Varför förföljdes de kristna ibland i romarriket? Det fanns bara kristna församlingar på ett fåtal platser i Rom och vid den här tiden fanns

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar. Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn

Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar. Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn Sofiakatedralen i Novgorod Denna resa går till Novgorod län som

Läs mer

Släkt, vänner och makt

Släkt, vänner och makt Släkt, vänner och makt En studie av elitens politiska kultur ill 00-talets Danmark LARS HERMANSON With an English Summary Akademisk avhandling som med vederbörligt tillstånd av Humanistiska fakulteten

Läs mer

Namn: Hanna Åkerlund, Norrsätraskolan, Sandviken www.lektion.se 1

Namn: Hanna Åkerlund, Norrsätraskolan, Sandviken www.lektion.se 1 Namn: 1 Kristendomen kom till Sverige Kristendomen, med korset som symbol, kom till Sverige redan under vikingatiden, ca år1000 e. Kr. Den tyske kejsaren hade skickat en missionär vid namn Ansgar för att

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Frankrike 1780-talet KRIS

Frankrike 1780-talet KRIS Frankrike 1780-talet Kolonialhandel Upplysningen, Paris centrum Franska modespråk i Europa Frankrike 1780-talet Folkrikast i Europa Absoluta furstemakten KRIS Frankrike Politiska orsaker- L ancien regime

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer