Årsredovisning Roslagsbostäder. ett hem att längta till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010. Roslagsbostäder. ett hem att längta till"

Transkript

1 Årsredovisning 2010 Roslagsbostäder ett hem att längta till

2 2 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Roslagsbostäder är verksamma i tre orter; Rimbo Hallstavik Norrtälje Antal lägenheter: st Lokalyta: kvm Omsättning: tkr Soliditet: 12,07 procent Roslagsbostäder har Trippel-A den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem. Antal anställda: 34 st VD: Anders Hermanson Roslagsbostäder AB Bolaget bildades 1945 under namnet Fastighets AB Rimbohus ändrades namnet till det som är idag. Bolaget ägs till 100 % av Norrtälje Kommun Bolagets huvudsakliga verksamhetsinriktning är att bygga, äga och förvalta lägenheter samt att vara långsiktiga och bidra till kommunens utveckling.

3 roslagsbostäder ab årsredovisning Vår vision ett hem att längta till Du bjuder gärna hem dina vänner till ditt bostadsområde. Allt är välvårdat både ute och inne. Lägenheten är fräsch och ändamålsenligt utrustad. Den hyra du betalar för lägenheten känns rimlig. Under sommaren är det blommor och grönt i omådet och under vintern är det skottat och sandat. Du känner dig trygg i området och på kvällen är belysningen välkomnande. När du ska sova är det tyst och lugnt. Barnen kan tryggt vistas ute och bilen kan du lämna utan att vara orolig för vandalisering eller stöld. Roslagsbostäder kan erbjuda ett boende för alla och vi gör vårt bästa för att du ska trivas hos oss. Vi hjälper dig snabbt att åtgärda fel i lägenheten och underhåller när det behövs. Vi tar till oss av dina synpunkter och vi håller vad vi lovar.

4 4 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Innehåll VD har ordet... 5 Alla lägenheter uthyrda... 6 Bygga, underhålla och utveckla... 8 Energi och miljö Ekonomi Arbetsmiljö Fem års nyckeltalsutveckling Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Noter Styrelsens underskrifter Revisionsberättelse Granskningsrapport Roslagsbostäders bestånd Våra fastigheter... 34

5 roslagsbostäder ab årsredovisning vd har ordet Händelserikt år för Roslagsbostäder Roslagsbostäder har under 2010 präglats av förberedelser inför nyproduktion. Upphandlingar för ca 125 Mkr har genomförts avseende 92 lägenheter i Norrtälje och Rimbo. Tillsammans med föregående års nyproduktion så tillför Roslagsbostäder 118 nya hyresrätter i Norrtälje kommun på kort tid. Tack vare våra duktiga uthyrare har vi även haft alla lägenheter uthyrda under andra halvåret Behovet av fler hyresrätter bedöms även fortsättningsvis som stort men i takt med förstärkningen av konjunkturen så blir det svårare att bygga nytt till en hyra som folk är villiga att betala. Hyrorna i nyproducerade lägenheter ligger nära den ekonomiska smärtgränsen för många. Tack vare att pågående projekt upphandlades i slutet av lågkonjunkturen så kan Roslagsbostäder på sikt få lönsamhet i objekten till planerad hyra. Det innebär dock att övriga fastigheter får bära vissa kostnader för de nya projekten under några år. Värdeutvecklingen för fastigheter i Norrtälje tätort bedöms genom kommunens tillväxt som god varför risken att investera kan betraktas som låg. De nyproducerade objekten skulle med stor sannolikhet kunna säljas med vinst i framtiden. Spännande projekt i Väster Knutby Arbetet med en ny detaljplan avseende Väster Knutby är i full gång. I framtiden kan där komma att byggas två punkthus som skulle ge ett 60-tal nya lägenheter. Husen skulle ge en ny spännande karaktär åt området. Roslagsbostäder förväntar sig att detaljplanen kan beslutas under första kvartalet 2011 och att befintlig förskola flyttar ut under Uthyrare på plats den viktigaste faktorn Under andra halvåret 2010 har alla lägenheter varit uthyrda, vilket aldrig tidigare hänt i bolagets moderna historia. Detta är mycket glädjande och beror på flera positiva samverkande faktorer där våra uthyrare på plats är den viktigaste faktorn. Under 90-talet kämpade Roslagsbostäder med hundratals tomma lägenheter efter en alltför stor nyproduktion vid en olycklig tidpunkt. Något som i det närmaste fick bolaget att kollapsa. Successivt har Roslagsbostäder återhämtat sig och står idag på fast mark. Man bör dock ha historien i färskt minne och inte bygga mer än ekonomin orkar med och vara känslig för förändringar i omvärlden. Omflyttningen minskar Omflyttningen i beståndet har minskat under ett antal år och minskade ytterligare när alla lägenheter var uthyrda. Från en nivå på över 20 % närmar den sig nu en nivå på drygt 15 %. Varje omflyttning medför kostnader och slitage varför denna sänkning kommer att påverka bolaget positivt. Nyproduktion en fråga om tajming Roslagsbostäder har under en följd av år visat positiva resultat. Soliditeten har därför kontinuerligt ökat till nuvarande 12 %. Genom ökad upplåning till nyproduktionen kommer soliditeten att minska och bolagets ekonomi att försvagas något. Nyproduktionen bör därför inte vara för stor och ligga rätt i tiden samt inte göras när byggkostnaderna är som högst. Anders Hermanson, VD Roslagsbostäder

6 6 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Ett historiskt år: Alla lägenheter uthyrda! Det är en historisk nolla som Roslagsbostäder visar upp i statistiken över antalet tomma lägenheter, ett resultat som stod sig under hela andra halvan av Totalt handlar det om lägenheter runt om i kommunen. Ett hårt och dedikerat arbete ligger bakom de fina siffrorna, men trots nyproduktioner och ombyggnationer är bristen på hyreslägenheter stor, vilket märks på de allt längre kötiderna. Uthyrarna Sandra Eriksson, Ingmarie Kumlin och Marie- Louise Paulsén är glada över att ha bidragit till att ha den högsta uthyrningsgraden i Roslagsbostäders historia.

7 roslagsbostäder ab årsredovisning En av förklaringarna till den fulla beläggningen tros vara den bostadsbrist som råder i kommunen och ett högre antal inflyttade. Idag accepterar också många att ha längre pendlingssträckor till sina arbeten. Det märks bland annat i Hallstavik där alla Roslagsbostäders lägenheter har varit uthyrda, trots neddragningar på orten. Många har fått jobb på andra orter, men föredrar att pendla istället för att flytta. Bättre busskommunikationer mellan exempelvis Hallstavik och Uppsala skulle göra orten ännu mer attraktiv. Idag krävs två olika busskort för den sträckan, vilket är både kostsamt och besvärligt. Rimbo allt mer populärt Den positiva attitydförändring till Rimbo som pågått en längre tid har nu blommat ut för fullt så lång kötid som det är idag till lägenheterna har det aldrig varit. Roslagsbostäder satsar därför till viss del på att öka antalet hyreslägenheter på orten, bland annat genom den vårdlokal som byggs om till 11 lägenheter i Mjölnaren. Under 2010 har kötiden i Rimbo i snitt ökat från ca 1 2 år till ca 3 5 år per lägenhet. I Norrtälje har kötiden länge Så lång kötid som det är idag till lägenheterna i Rimbo har det aldrig varit. legat kring ca 5 7 år. Nu är det dock allt vanligare med 7 års väntetid och i vissa populära områden som Växtriket, Lönnen och Linnean ligger väntetiden på upp emot ca 11 år. Kommer du ihåg ditt första boende? Ge din tonåring 3 års försprång till sitt Roslagsbostäder Under året var det premiär för Roslagsbostäders vykortsutskick som informerar föräldrar om möjligheten att kostnadsfritt ställa sitt barn i bostadskö så snart han/hon fyllt 15 år ködagar ger ett stort försprång I oktober var det premiär för Roslagsbostäders vykortsutskick till alla hushåll i kommunen som har barn som fyller 15 år under det närmsta kvartalet. Vykortet uppmanar föräldrarna att kostnadsfritt ställa sin son/dotter i bostadskö så snart den fyllt 15 år detta för att ge barnet extra kötid till den dag den blir myndig och kan teckna ett eget hyreskontrakt. Förhoppningen är att många föräldrar ser fördelarna och på så sätt hjälper sitt barn att komma in på bostadsmarknaden. Förlängt kontrakt för fritidsgården i Hallstavik 2009 hade Roslagsbostäder lokaler som var outhyrda i den Galleria som byggdes ett par år tidigare. Istället för att låta lokalerna stå tomma erbjöds Kultur & Fritid att disponera lokalerna som fritidsgård. Många drivande krafter hjälpte till för att genomföra detta och från dag ett har fritidsgården varit en populär plats för ungdomarna. Kommunen har också varit väldigt nöjda med samarbetet och valt att förlänga kontraktet med Roslagsbostäder. Under året har bolaget även sponsrat exempelvis Skolbarnens Trafikkalender som lär barnen vett och etikett i trafiken samt Lommargårdens festival. Bland framtida marknadsföringssatsningar ingår bland annat att ställa ut på Expo Roslagen i maj Nyproduktionen i Växtriket är ett av de bostadsprojekt som kommer att visas upp. Bytestorget en bra & uppskattad service Bytestorget, som introducerades 2009, ger Bytestorget ger hyresgästen en möjlighet att själv påverka sin bostadssituation. Att förbättra och göra hemsidan ännu mer kundvänlig är ett ständigt pågående arbete. den boende möjligheten att kostnadsfritt annonsera sin lägenhet för byte. Det är bara Roslagsbostäders hyresgäster som kan annonsera, men alla kan gå in och titta på annonserna. Bytestorget är en bra och uppskattad service till hyresgästerna och ger dem möjligheten att själva påverka sin bostadssituation. Bättre service med hjälp av planritningar Numera kan alla bostadssökande hitta både exteriörbild på fastigheten samt en planritning med mått på lägenheten i Intressebanken. Detta ger den sökande en bra bild över hur lägenheten ser ut. Arbetet med att digitalisera alla lägenhetsritningar har varit tidsödande, men är mycket användbart både för Roslagsbostäder och för den bostadssökande. Även informationen om lediga lokaler har förbättrats på hemsidan nu kan man som intressent både se bilder från lokalen samt se en planritning över lokalens utformning. Att förbättra och göra hemsidan ännu mer kundvänlig är ett ständigt pågående arbete. Nyproduktion präglade året Roslagsbostäders satsningar på nyproduktioner påverkar alla delar av företaget, speciellt inom marknadsområdet. Under 2010 mjukstartade bolaget med att inviga 26 nyproducerade lägenheter på Arholmagatan. Under 2011 kommer områdena nyproduktion och ombyggnation att komma igång ordentligt med en total inflyttning av 92 nya hyreslägenheter. Marknadsföringen och tillsättningen av dessa lägenheter är ett stort arbete som påbörjats under året och som även kommer att prägla 2011.

8 8 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 bygga, underhålla och utveckla Behovet av lägenheter är större än någonsin Kvarteret Ankan i Norrtälje invigdes i början på Därmed gick starskottet för ett flertal större projekt runt om i kommunen som alla syftar till att ge fler hyreslägenheter. Att behovet finns råder det inga tvivel om. Däremot pågår en ständig jakt efter fler tomter att bygga på och fler outnyttjade lokaler att göra om till hyreslägenheter. I början på februari 2010 flyttade ett flertal förväntansfulla hyresgäster in i 26 nyproducerade hyreslägenheter i fastighet Ankan 2, i Norrtälje. Lägenheterna var Roslagsbostäders första modulbygge, vilket innebär att lägenheterna byggs inomhus i fabrik i moduler som sedan monteras på plats. Under hösten fick alla hyresgästerna i Ankan möjlighet att svara på ett frågeformulär gällande allt från lägenheten och dess utrustning till utomhusmiljön i området. Formuläret gav hyresgästerna en chans att tycka till och för Roslagsbostäder en möjlighet att samla på sig kunskap inför kommande nyproduktioner. I Färsna läggs stor vikt vid att ta fram ytsnåla lägenheter med bra möblerbar yta. Resultatet visade att majoriten av hyresgästerna var mycket nöjda med sitt boende och trivdes bra i området. En av de lärdomar som gjordes av byggnationen av Ankan var att bygga lägenhetsstorleken 1,5 rum och kök, en planlösning som ger en avskiljd sovdel. En idé som nu även kommer att erbjudas i Färsna. Stort och brett intresse för Färsna Inför nyproduktionen av 58 hyreslägenheter i Färsna, i norra delen av Norrtälje stad, har hela Roslagsbostäders personalgrupp diskuterat erfarenheter från bland annat tidigare produktioner. Lägenheterna är 1,5 4 rum och kök och stor vikt läggs vid att ta fram ytsnåla lägenheter med bra möblerbar yta. Förutom IP-tv och IP-telefoni kommer lägenheterna bland annat att erbjuda helkaklat badrum, parkettgolv och fiberuppkoppling. Det kommer även att finnas möjlighet att hyra carport med tillhörande förråd. Både ur ett miljö- och rättviseperspektiv införs individuell mätning av varm- och kallvatten vilket gör att hyresgästen själv kan påverka sina utgifter. Under året inleddes även marknadsföringsarbetet av projektet och områdets närhet till både centrum och natur har visat sig locka flera olika målgrupper, allt från barnfamiljer till pensionärer. Bland de intresserade finns även ett antal boende i Stockholm, som planerar att flytta till Norrtälje kommun och pendla till sitt arbete i Stockholm. Att på så sätt vara med och påverka en kommuns befolkningstillväxt är förstås en dröm för varje bostadsbolag. Inflyttning sker den första oktober Växtriket tar form Under 2010 gjordes stora framsteg i arbetet att skapa fler lägenheter i Växtriket som ligger i centrala Norrtälje, en byggnation som varit på gång under lång tid. Under året blev bygglov, upphandling av entreprenör och markarbeten klara samt kulvertdragning och iordningsställande av undercentral. Byggnationen är ett relativt komplicerat projekt. Dels byggs fastigheten mellan två befintliga byggnader, dels görs även befint- Stor vikt läggs vid att ge lägenheterna på Färsna en rejäl möblerbar yta. En 3:a kommer exempelvis att ligga på ca 70 kvm och en 4:a på ca 85 kvm.

9 roslagsbostäder ab årsredovisning De 58 hyreslägenheterna på Färsna kommer, liksom kvarteret Ankan, att produceras som modulbygge. En stor fördel är att husen byggs inomhus vilket bland annat kortar produktionstiden. Hösten 2010 blev det klart att Toteb ansvarar för entreprenaden för Växtriket där produktionen av 23 nya lägenheter är i full gång. liga garage på markplan om till lägenheter som vetter in mot gården. Tillbyggnaden ger 23 nya lägenheter som byggs som 1 och 2 rum och kök i sju olika storlekar. Lägenheterna har bland annat IP-tv, IP-telefoni och fiberuppkoppling. Planer finns också för 14 nya parkeringsplatser på innergården samt ett flertal carportar. Växtrikets centrala läge med ca fem minuters gångavstånd till Norrtäljes stadskärna gör området attraktivt. Inflyttningen är planerad till månadsskiftet oktober/november Vårdlokal blir till 11 lägenheter Rimbo blir allt populärare, mycket tack vare ortens nära kommunikationer till både Stockholm, Uppsala och Norrtälje. Långa kötider och låg omflyttning har också gjort att Roslagsbostäder satsar på nya hyreslägenheter på orten. Under 2010 började processen att bygga om vårdlokalen på Håstavägen till elva lägenheter: tio 2:or och en 3:a. Tanken är att försöka utgå så mycket som möjligt från den befintliga byggnaden och dess planlösning. Därför blir alla hyreslägenheterna unika med olika mått och utseende. Långa kötider och låg omflyttning har gjort att Roslagsbostäder satsar på nya hyreslägenheter i Rimbo. Huset utrustas med hiss och majoriteten av lägenheterna kommer att ha egen balkong eller uteplats. Lägenheterna erbjuder även IP-telefoni, kaklade badrum och fiberuppkoppling. Lägenhetsförråd och gemensam tvättstuga kommer att finnas i markplan och inflyttning sker den första juni Dränering, digitalisering och nya fasader Förutom stora ombyggnationer och nyproduktioner har det fortlöpande underhållsarbetet fortgått under året. Bland annat har dränering gjorts på en fastighet i Skärsta, Hallstavik. I Norrtälje har tvättstugorna i Väster Knutby digitaliserats och alla trädetaljer i Bolka-fastigheterna har endera bytts ut eller målats om. De har även fått utbytta plåtdetaljer och nya planteringar. I Rimbo har bland annat fastigheten Släggan fått nytt tak och vindarna på Tågmästaren har blivit isolerade. Elva unika lägenheter: tio 2:or och en 3:a växer fram ur den gamla vårdlokalen i Mjölnaren, Rimbo.

10 10 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Roslagsbostäder arbetar kontinuerligt med att spara energi, vilket både är bra för plånboken och för miljön. energi och miljö Miljötänk hos både personal Att spara energi, pengar och i slutändan miljön är ett ständigt pågående arbete för Roslagsbostäder. Genom att föra noggrann statiskt över alla energibesparingsåtgärder som görs kan man tydligt se att satsningarna ger resultat. Många minns nog vintern 2010 som både kall, snöig och lång. En kombination som leder till högre uppvärmningskostnader. I snitt var det 30 procent kallare under 2010 jämfört med 2009, exempelvis var snittemperaturen i december ,4 grader var snittemperaturen -2,7 grader, enligt siffror från mätstationen i Svanberga. Att energiförbrukningen ändå legat på rimliga nivåer är tack vare att utomhusluften har varit torr. Kombinationen kallt väder och rå luft är värre och brukar snabbt ge utslag på uppvärmningskostnaden. 30 % lägre vattenförbrukning i Ankan Sedan tidigare har Roslagsbostäder bytt ut många badkar mot duschar och monterat in moderna vattensnåla armaturer allt som ett led i en satsning att få ner vattenförbrukningen. I slutändan handlar det ändå om den enskilde hyresgästens förbrukning, vilket har visar sig vara väldigt individuellt. I snitt använder ett pensionärspar bara en fjärdedel av det vatten en barnfamilj förbrukar. I nybyggda kvarteret Ankan i Norrtälje används individuell mätning av varm- och kallvatten, vilket förutom att vara rättvist för alla hyresgäster, även ger den boende möjligheten att påverka sina egna kostnader. Statistiken visar nu att Ankan gör av med 30 procent mindre vatten än Roslagsbostäders fastigheter i snitt. Förutom att vatten inte är en outtömlig resurs, betalar Roslagsbostäder 24,50 kr per kubikmeter för kallvatten och 63 kr för varmvatten. Målsättningen är att införa individuell mätning av vatten i allt fler fastigheter. Ökad trygghet med effektivare fasadbelysning Under 2010 byttes samtliga armaturer på fasader och stolpar i området Bolka i Norrtälje. Matta halogenlampor ger ett bättre ljusflöde och spar rejält med energi. Totalt beräknas besparingen bli ca kr per år med de nya armaturerna, vilket gör att investeringen betalat sig redan efter ett par år. Den viktigaste faktorn är kanske ändå trygghetsfaktorn. I och med att lamporna lyser bättre och täcker ett större område upplevs utomhusmiljön som tryggare. I Hallstavik har bland annat områdena Skärsta och Ängen fått nya automatiserade motorvärmare under året. Tack vare dessa moderna och effektivare motorvärmare kunde bolaget spara ca kr under december enbart i Skärsta - området. En uppvärmd bilmotor drar mindre bränsle och ger lägre utsläpp vilket gynnar miljön och ligger helt i linje med Roslagsbostäders miljötänk. Individuell mätning av varm- och kallvatten gör att alla kan påverka sina egna kostnader.

11 roslagsbostäder ab årsredovisning El TKr el Den kalla och långa vintern gjorde att elkostnaderna för 2010 steg med ca kr jämfört med En höjning med 1,6 procent. Värme I kvarteret Ankan, där hyresgästerna har individuell vattenmätning, har det i snitt förbrukats 30 procent mindre vatten jämfört med i övriga fastigheter. MKr 20 och hyresgäster Renare luft ger ett bättre välbefinnande Roslagsbostäders tre energitekniker, en i varje distrikt, sätter i början av året upp mål för vad som ska åtgärdas i distrikten enligt Roslagsbostäders energibesparingsplan. I kvarteret Tågmästaren i Rimbo har exempelvis sex vindar isolerats och i bostadsområdet Släggan har ventilationsarbeten utförts. För att skapa en bättre inomhusmiljö har över 100 lägenheter i området Blåklinten fått nya spiskåpor i köken och s.k. behovsstyrd ventilation i badrummen som minskar fuktbelastningen och ger ett torrrare badrum. En bra ventilation och luftgenomströmning är viktig både för de boendes hälsa och för byggnaden. Allt för hög luftfuktighet gynnar bland annat mögel och kvalster samt ger kalla väggytor. I övriga rum har luftdon monterats under radiatorerna, som filtrerar den inströmmande utomhusluften. Den renade luften värms sedan upp innan den släpps ut i radiatorns överkant och ut i lägenheten. Modern övervakning på distans I ett flertal av fastigheternas undercentraler och fläktrum har en datorisering skett under de sista fyra åren. Det innebär att styrsystemet som kontrollerar att fastigheten får önskad mängd varmvatten, ventilation och centralvärme har blivit elektroniskt. En av fördelarna är att Roslagsbostäder nu via ett internt nätverk, v-lan, kan övervaka och styra värdena och utrustningen. Tekniken är även till viss del självjusterande så vid mindre avvikelser regleras dessa automatiskt. Om ett större fel skulle inträffa, exempelvis att en pump stannar, skickas direkt ett larm ut via nätverket. Detta gör att Roslagsbostäders personal, de gånger de tvingas åka ut, hinner åtgärda felet innan någon hyresgäst gjort en felanmälan. Roslagsbostäder räknar med att kunna spara ett par miljoner kronor varje år tack vare detta värme Trots att värmeförbrukningen har gått ned med hela 6,7 procent, ökade fjärrvärmekostnaderna för 2010 med 14,3 procent. Det beror till största del av höjda fjärrvärmekostnader och en ovanligt kall vinter. TKr Vatten vatten Under 2010 förbrukade Roslagsbostäders hyresgäster ca 219 miljoner liter vatten. Detta till en kostnad av ca 7,6 miljoner kr en ökning med 1,8 procent sedan 2009.

12 . nnas i fastigheten. gifter om alla at i forskning egistret. automatiskt. (1998:204). Bevarande Lantmäteriet Gävle confetti 12 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 tt Vilka skyldigheter har du som fastighetsägare? I arbetet med att upprätta lägenhetsregistret Du som äger en fastighet med en eller flera behandlar Lantmäteriet personuppgifter ett lägenhetsnklare och billi- uppgifter är, enligt lagen (2006:378) om lägen- Behandlingen sker i första hand med stöd bostäder och som får en begäran att lämna ostadsstatistik. hetsregister, skyldig att lämna de uppgifter av bestämmelserna i lagen (2006:378) om som behövs för att upprätta lägenhetsregistret. Om en fastighet ägs gemensamt av flera lägenhetsregister och personuppgiftslagen hälle, t.ex. vid delägare skickar Lantmäteriet begäran om ighet som samlar uppgifter endast till en av dessa. Under upprättandet av lägenhetsregistret Med fastighetsägare avses i lagen även tomträttshavare och ägare av byggnad på annans uppgifter än de som sedan kommer att finnas behöver Lantmäteriet kunna behandla andra iet samlar in uppgiffastighet (så kallad ofri grund). i registret. Myndigheten behöver till exempel t folkbokför befolket i stället för, som i När du får en underrättelse från Lantmäteriet för att kunna samla in lägenhetsuppgifter från kunna behandla uppgifter om fastighetsägare om beslutade lägenhetsnummer, är du som dem. Sådana direkta personuppgifter ska dock lbyrån tar med hjälp fastighetsägare skyldig att inom en månad inte ingå i registret utan tas bort så fort de inte h folkbokföringsoch bostadsstatistik. att dela ut ett enkelt informationsblad i brevlå- informera de boende om numren. Det räcker längre behövs. dorna. Du ska dessutom inom tre månader anslå numren på en väl synlig plats i byggnaden. Du har rätt att få veta vilka uppgifter om dig Rätt till information r upprättat hålls det astighetsägare ska som Lantmäteriet behandlar. Sådan information kan du få genom ett registerutdrag enligt et initiativ vända sig Hur får jag veta mer? mna sådana uppgifter På finns det du 26 personuppgiftslagen. För att få ett sådant ar eller kompletter- behöver veta för att kunna lämna dina lägenhetsuppgifter. som du själv skrivit under. Vi godtar inte ansö- utdrag måste du skicka in en skriftlig ansökan Om du har frågor är du välkommen att skicka kan via e-post. dem med e-post på adressen Rätt till rättelse a registret för varje Om du behöver tala med en handläggare kan Du har rätt att få felaktiga eller missvisande hålla uppgifter om antal du ringa lägenhetsregistrets support på telefon uppgifter rättade. Begäran om rättelse ska sarea, lägenhetskategori skickas till personuppgiftsansvarig. enhetsnummer. Därtill ifter och vissa uppgifter Personuppgiftsansvarig Lantmäteriet är personuppgiftsansvarig för er endast uppgiften om lägenhetsregistret och har följande adress: nas i registret, förutom h vissa uppgifter om byggten. Om det finns flera Personuppgiftsansvarig r i huset med samma adress dessutom ha nummer. Lantmäteriet Lägenhetsregistret Gävle Behandling av personuppgifter ekonomi Lägenhetsregistret listar alla bostadslägenheter Numera måste alla fastighetsägare numrera sina lägenheter enligt det s.k. lägenhetsregistret. Registret ska bland annat innehålla uppgifter om hur många lägenheter en fastighetsägare har och exakt var de ligger. Lägenhetsregistreringen genomförs av Lantmäteriet. När registret är upprättat är det kommunen som tar över ansvaret för att uppgifterna hålls aktuella och uppdateras i framtiden. Den allra största fördelen med ett centralt register är att det underlättar för polisen och räddningstjänsten att snabbt hitta till rätt lägenhet i en nödsituation. Att få klart registreringen av alla Roslagsbostäders lägenheter har inneburit mycket jobb. Under 2010 kunde registret färdigställas och i trappuppgången i varje hus finns nu ett register över fastigheten uppsatt. Dessa uppgifter ska du lämna in Så lämnar du uppgifterna på Internet Fakta om lägenhetsregistret Flerbostadshus Ägardirektiv Under 2009 fick Roslagsbostäder ett nytt ägardirektiv som innebar att bolaget ska köpa eller förvalta ett antal kommunfastigheter och bostadsrätter. Syftet med detta är att Roslagsbostäder ska tillgodose Norrtälje kommuns behov av bostäder för egna verksamheter. Under 2010 tecknades ett avtal mellan Norrtälje Kommun och Roslagsbostäder där det finns beskrivet vilka fastigheter/objekt det gäller samt hur det praktiska arbetet med detta ska genomföras. Bra resultat trots en kall vinter Genom att räntan inte gick upp lika mycket som förväntat, klarade Roslagsbostäder att hålla budgeten trots de extra kostnader som den kalla och snöiga vintern medförde i form av extra snöröjning och värme. I nuläget är det dock för tidigt att permanent höja den budgeterade kostnaden för snöröjning. Budgeten är satt efter en normalvinter i kommunen och brukar vanligtvis täcka utgifterna. Ekonomiskt tänk i hela företaget I linje med budgeten har Roslagsbostäder levererat ca 2 miljoner kr i resultat. När Roslagsbostäder sålde fastigheter sjönk hyresintäkterna, vilket har gjort det lite svårare att få ihop resultatet, speciellt med tanke på den ökade belåningen till nyproduktion och ombyggnationer. Det här gör att alla på Roslagsbostäder måste ha ett ekonomiskt tänk för att kunna leverera förväntat resultat. Genom ekonomiska utbildningar har också den ekonomiska medvetenheten bland personalen ökat alla tar ett större ansvar och förstår bättre hur allt hänger ihop. En påse pengar, hette en artikel som publicerades i Bonytt i juni Syftet med artikeln var att visa att en och samma pengapåse ska räcka till både nytta, nöje och tyvärr även till reparationer efter skadegörelse. Ju mer pengar som går åt till efterarbeten på skadegörelser desto mindre pengar blir över Intäkter till underhåll och förbättringar. 4% 1% intäkter 12% 12% 4% 1% Intäkter 83% 83% Bostäder Lokaler Övrigt Finans årsresultat Kr/m² kostnader 12% 11% 12% Årsresultat Roslagsbostäder har sedan många år tillbaka haft högsta kreditvärdighet (trippel-a) vilket inte bara betyder att de ekonomiska siffrorna ser bra ut. Det visar även att företaget har bra kunder och leverantörer samt har anställda som trivs och stannar kvar. 11% Kostnader 11% 21% 23% 21% 11% Kostnader 23% 22% 22% Värme/Vatten/Hushållsel Reparation och underhåll Räntor Personal Avskrivningar Övrigt Bostäder Lokaler Värme/Vatten/Hushållsel Reparation och underhåll

13 roslagsbostäder ab årsredovisning Omsättning Omsättning TKr soliditet 15 % Soliditet FR2000-loggan visar att Roslagsbostäder är ett kvalitetsoch miljöcertifierat företag. De grundläggande värderingarna i FR2000 är nöjd kund, affärsmässighet och motiverade medarbetare. Certifikatet, som måste förnyas vart tredje år, innebär att Roslagsbostäder fortlöpande arbetar för att förbättra kvalitet, miljö, kompetensförsörjning samt hälsa och säkerhet. driftnetto Driftnetto Kr/m² balansomslutning Balansomslutning TKr En bra arbetsmiljö För en god arbetsmiljö arbetar Roslagsbostäder kontinuerligt med personalutvecklingsfrågor. Här följer ett axplock: Kompetensutveckling inom de olika verksamhetsområdena sker en kontinuerlig vidareutveckling bland personalen. ABC- och HLR-kurser. En grundkompetens i livräddarkunskaper kan rädda liv och därför genomgår all personal kurser i livräddning. Kurser i hantering av hot och våldsamma situationer ges också vid behov. Hälsovård alla anställda har en betald friskvårdstimme per vecka och en årlig friskvårdspeng låg den totala sjukfrånvaron på 4,71 procent och 2010 på 3,71 procent. resultatutveckling TKr Resultatutveckling

14 14 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Fem års nyckeltalsutveckling OPERATIVA NYCKELTAL ÅR Driftnetto kr/m 2 1) Medellägenhetshyra kr/m 2 och år Hyresförluster i % av hyresintäkter 2,0 2,7 2,2 2,3 3,5 Driftkostnader kr/m 2 och år Underhåll i kr/m 2 och år ** EKONOMISK översikt Balansomslutning Tkr Omsättning Tkr Kassalikviditet 2) 0,96 0,36 1,13 1,40 0,98 Balanslikviditet 3) 0,97 0,37 1,13 1,41 1,00 Soliditet 4) 12,07 12,33 10,01 8,21 7,32 Årsresultat kr/m 2 8,70 46,37 110,56 59,07 38,37 riskbedömning Skuldsättningsgrad 5) 6,67 6,52 7,04 10,41 11,86 Räntetäckningsgrad 6) 1,6 1,8 1,0 1,9 1,8 ÖVRIGA NYCKELTAL Omflyttning i % av lägenhetsantal Hyresförluster kkr/objekttyp Lägenheter Lokaler Bilplatser m.m Medeltalet anställda årsarbetare Uthyrningsobjekt vid årets slut Lägenheter *** Lokaler Garage Bilplatser Yta m Försäljningar har skett under 2008, varvid tolkningar och jämförelser i nyckeltal kan försvåras 1) Hyra./. drift./. underhåll 2) (Omsättningstillgångar./. lager) / kortfristiga skulder 3) Omsättningstillgångar / kortfristiga skulder 4) Justerat eget kapital + reservationer i % av balansomslutning 5) Lånat kapital / eget kapital 6) Driftnetto / ränteutgifter netto ** Förändringar i kontoplan, varför full jämförbarhet mellan åren inte är möjlig *** Specialbostäder ingår inte i uthyrningsobjekt lägenheter

15 roslagsbostäder ab årsredovisning Förvaltningsberättelse Inledning Roslagsbostäder äger och förvaltar drygt lägenheter och ca 160 lokaler inom Norrtälje Kommun. Den totala ytan den 31 december 2010, uppgår till ca kvm, varav kvm är lokaler. Huvudkontoret ligger i Norrtälje, och distriktskontor finns i Hallstavik och Rimbo. Bolagets aktier ägs till 100 procent av Norrtälje Kommunhus AB, org.nr , som i sin tur ägs av Norrtälje Kommun. Styrelsen anmäls till bolagsstämman, efter beslut i Kommunfullmäktige. Göran Pettersson var styrelsens ordförande fram till den 31 december 2010, men efterträds av Ann-Charlotte Lindblad-Söderman. Anders Hermanson är VD. Viktiga händelser under året I Kvarteret Växtriket i Norrtälje har nyproduktion av 23 lägenheter påbörjats under 2010 och objektet beräknas vara klart under senhösten Nyproduktion av 58 lägenheter i Kv. Gnejsen, Norrtälje har också påbörjats under 2010 och beräknas vara klart för inflyttning den 1 oktober En ändring av detaljplanen i Kvarteret Maskrosen Norrtälje pågår, detta för att kunna nyproducera ytterligare ett 60-tal lägenheter där daghemmet Blåklinten idag ligger. Beslut angående detaljplanen väntas under våren Ombyggnad av en huskropp i Kvarteret Mjölnaren i Rimbo har påbörjats under 2010, för att tillskapa ytterligare 11 lägenheter i området. Beräknad inflyttning under försommaren Roslagsbostäder har i enlighet med de nya ägardirektiven köpt vissa kommunala bostadsfastigheter. Målet är att samtliga bostäder som ägs av Norrtälje Kommun ska övertas av Roslagsbostäder. Roslagsbostäder har även övertagit all förvaltning av Kommunens bostadsrätter. Andra viktiga händelser under året Roslagsbostäder medverkar i Hallstaviksnätverket och har tillsammans med Roslagens Sparbank, bildat Hallstavik Invest AB, för att stödja utvecklingen i Hallstavik. Gallerian i Hallstavik upplåts även i fortsättningen som fritidsgård. En ombyggnation av Dianavägen i Hallstavik planeras. Antal lägenheter utan avtal var under året i genomsnitt 6 stycken (9,2), vilket gör att vi betraktar allt som uthyrt. Roslagsbostäder är fortsatt kvalitetscertifierade inom FR2000. Den genomsnittliga hyreshöjningen för hela Roslagsbostäder beräknas till 1,98 procent från 1 januari Framtida utveckling Framtiden för Roslagsbostäder bedöms som ljus, men de ekonomiska riskerna ökar i takt med bolagets stora investeringar. Värdeutvecklingen på fastigheter i Norrtälje tätort bedöms dock som långsiktigt god, vilket motiverar investeringarna. Räntan och inflationen är fortfarande låg, men ränteläget bedöms succesivt bli högre under de närmaste åren. Nivån på räntehöjningarna och räntesättningen från Internbanken är viktiga för bolagets framtid. En förändring av räntan med en procentenhet, påverkar bolagets kapitalkostnader med ca 6-7 Mkr per år, vilket visar känsligheten för ränteändringar. Medlemskap i organisationer Roslagsbostäder AB är anslutet till SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), FASTIGO (Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation) och HBV (Husbyggnadsvaror). Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor, disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

16 16 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Resultaträkning Belopp i Tkr Not Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettointäkter Personalkostnader Reparationer och underhåll Taxebundna kostnader Övriga rörelsekostnader Av- och nedskrivningar 4,6, Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Lämnat koncernbidrag Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

17 roslagsbostäder ab årsredovisning Balansräkning Belopp i Tkr Not tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Varor och förnödenheter Kortfristiga fordringar Hyres och kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

18 18 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Balansräkning Belopp i Tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Avsättningar Övriga avsättningar Uppskjuten skatt Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Kortfristig del av skuld till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i Tkr Ställda säkerheter inga inga För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser, FASTIGO

19 roslagsbostäder ab årsredovisning Kassaflödesanalys Belopp i Tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring / försäljning av materiella anläggningstillgångar 917 Amortering / Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

20 20 roslagsbostäder ab årsredovisning 2010 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Belopp i Tkr Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Realisationsresultat Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: - De kan lätt omvandlas till kassamedel. - De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten. Ej utnyttjade krediter Ej utnyttjad checkkredit uppgår till: Nettolåneskuldens förändring Nettolåneskuld vid årets början Upptagande av nya räntebärande skulder Amortering av räntebärande skulder Nettolåneskuld vid årets slut

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 1 1

Årsredovisning 2014 1 1 Årsredovisning 2014 1 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Vi är vana att förändra marknaden!

Vi är vana att förändra marknaden! Årsredovisning 2013 Vi är vana att förändra marknaden! En värld som enbart använder ren el kan verka som ett orimligt mål. Men ser vi tillbaka på vår historia så har vi förändrat marknaden radikalt, mer

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör Årsredovisning 2010 VD har ordet Ännu ett år fyllt med mängder av händelser har passerat för oss på Ljungbybostäder. Under 2010 gjorde vi en mindre omorganisation när det gäller våra bovärdar och den yttre

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget 7 Vårsången en annorlunda utveckling av ett bostadsområde i Malmö 8 Nya biblioteket på Limhamn

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2013 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Lägenhetsvisningar i Långsele och Graninge Teaterföreställning, Hullsta Gård för hyresgäster samt personal

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid Verksamhetsberättelse Mer förnybar el för en hållbar framtid Innehåll 3 3 4 5 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Bixia i korthet Nyckeltal Året som gått Ägare Bixia AB Ägare Bixia ProWin AB Medarbetare Vd har

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2009 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Något av det som hänt under 2 0 0 9 Uppfräschad fasaddekoration, Ramsele Underhållsarbete i värmecentral,

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer