Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent."

Transkript

1 Catrin Lundströ m Docent sociologi, forskarassistent. Jag är docent i sociologi och sedan 1 juli 2012 forskarassistent på Tema Q på campus Norrköping. Jag disputerade i sociologi 2007 vid Uppsala universitet med avhandlingen, Svenska Latinas: ras, klass och kön i svenskhetens geografi (Makadam) där jag undersöker de informella gränserna för nationell tillhörighet i relation till bostadssegregation, förortsmytologier och populärkultur bland unga kvinnor i latinamerikansk diaspora i Sverige. Under min tid som doktorand vistades jag en termin vid antropologiska institutionen, University of Arizona, Tucson, 2005, där jag arbetade med associate professor Norma Mendoza-Denton. Sedan min disputation arbetar jag med ett transnationellt komparativt forskningsprojekt om svenska migrantkvinnor i västra USA, Singapore och Costa del Sol, Spanien, i vilket jag analyserar (re)artikulationer av svenska kvinnors kulturella identiteter inom ramen för dessa skilda sociala och politiska system. För närvarande arbetar jag med en bok från projektet med den preliminära titeln Gender, Whiteness and Privilege in Transnational Migration (Palgrave Macmillan). I projektet undersöker jag svenskhetens betydelse när den förskjuts från normativ majoritetsposition till kontextuellt betingad minoritet i skilda geo-diskursiva sammanhang. Hur laddas (svenska) kroppar med innebörder genom berättelser om Sverige och svenskhet i positionen som migranter? Hur förhandlas ideologiska konstruktioner av svensk jämställdhet utifrån förändrade livs- och arbetssituationer utomlands? Vilka aspekter av transnationell migration synliggörs i privilegierade migrantgruppers vardags- och rörelsemönster? I samband med detta projekt var jag gästforskare vid sociologiska institutionen vid University of California, Santa Barbara i samarbete med professor France Winddance Twine, och senare postdoktor vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS) Mina forskningsområden inkluderar transnationell migration, intersektionalitet, postkolonial teori, kultursociologiska studier, ungdomsforskning, latino/a studies, urban etnografi, kritiska ras och vithetsstudier, samt feministisk teori. Tidigare har jag undervisat och handlett studenter från grundutbildning till doktorandnivå på Stockholms universitet, Umeå Universitet, Uppsala universitet, Södertörns högskola och Mälardalens högskola. Inom ramen 1

2 för mina forskningsområden har jag publicerat artiklar i bland annat Social Identities, Gender, Place and Culture, Journal of Intercultural Studies, NORA, och TGV. Jag har även skrivit populärvetenskapliga artiklar om hemmafruns återkomst i den svenska populärkulturen (med doktorand Lena Sohl), den svenska vithetens melankoli (med docent Tobias Hübinette) och mikrolån i en global nyliberal ordning (med FD Sofie Tornhill). På temat Gender, culture and work in Global cities: Researching Transnational Women arbetar jag med en special issue för Women s studies international forum (2013) tillsammans med Dr. Cynthia Joseph, Monash University. Jag är också medlem i Forskarnätverket om transnationalism och diaspora, Lifestyle migration hub, Hushållsnära tjänster, globalisering och migration, samt är styrelseledamot för Antirasistisk Akademi. Publikationer i urval: Monografier: Lundström, Catrin (under contract, Palgrave) Gender, Whiteness and Privilege in Transnational Migration. Lundström, Catrin (2007) Svenska latinas. Ras, klass och kön i svenskhetens geografi. Stockholm/Göteborg: Makadam. (Diss) Artiklar (peer-review journals) Lundström, Catrin (in press, 2013) Mistresses and maids in transnational contact zones : Expatriate wives and the intersection of difference and intimacy in Swedish domestic spaces in Singapore. In Special Issue on Gender, Culture and Work in Global cities: Researching 'Transnational' women. A co-edited special issue, eds. Cynthia Joseph and Catrin Lundström, Women s Studies International Forum. Lundström, Catrin (2012) I didn t come here to do housework. Relocating Swedish practices and ideologies in the global division of labor: the case of Swedish expatriate households in Singapore. Nordic Journal of Migration Research. (Versita open access) Hübinette, Tobias och Catrin Lundström (2011) Sweden after the recent election: The doublebinding power of Swedish whiteness through the mourning of the loss of old Sweden and the passing of good Sweden. NORA, Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 19(1): Lundström, Catrin och France Winddance Twine (2011) White migrations. Swedish women, racial privileges and gender vulnerabilities. The European Journal of Women s Studies. Vol 18(1): Lundström, Catrin (2010). White Ethnography. (Un)comfortable Conveniences and Shared Privileges in Fieldwork with Swedish Migrant Women. NORA, Nordic Journal of Feminist and Gender Research. Vol 18(2): Lundström, Catrin (2010) Transnationell vithet: Svenska migrantkvinnor i USA och Singapore. TGV. Tidskrift för genusvetenskap. Tema: Vithet, nr. 1-2: Lundström, Catrin (2010). Concrete Bodies. Latina Girls transgressing the Boundaries of Race and Gender in White Inner-city Stockholm. Gender, Place and Culture. A Journal of Feminist Geography. Vol 17 (2): Bokkapitel Lundström, Catrin (kommande) Intra-European migration and the institutionalization of Swedish whiteness in southern Spain. I Geographies of Privilege, Second Edition edited by France Winddance Twine and Bradley Gardener (eds). Routledge. 2

3 Lundström, Catrin (kommande) Maid sökes. Live-in maids och skillnadsskapande praktiker i svenska migranthem i Singapore. I Gavanas, Anna och Catharina Calleman (red), Utan titel. Makadam. Kontakt: Länkar till: Avhandling: Nätverk: Forskarnätverket om transnationalism och diaspora Lifestyle migration hub Övrigt: UR Play om Catrin Lundströms forskning Publikationsförteckning, Catrin Lundström Böcker Lundström, Catrin (under contract, Palgrave) Gender, Whiteness and Privilege in Transnational Migration. Lundström, Catrin (2007) Svenska latinas. Ras, klass och kön i svenskhetens geografi. Stockholm/Göteborg: Makadam. (Diss) Artiklar (peer-review journals) Joseph, Cynthia & Lundström, Catrin (in progress, 2013) Introduction: Researching Transnational women In Special Issue on Gender, Culture and Work in Global cities: Researching 3

4 'Transnational' women. A co-edited special issue, eds. Cynthia Joseph and Catrin Lundström, Women s Studies International Forum. Lundström, Catrin (in press, 2013) Mistresses and maids in transnational contact zones : Expatriate wives and the intersection of difference and intimacy in Swedish domestic spaces in Singapore. In Special Issue on Gender, Culture and Work in Global cities: Researching 'Transnational' women. A co-edited special issue, eds. Cynthia Joseph and Catrin Lundström, Women s Studies International Forum. Lundström, Catrin (2012) I didn t come here to do housework. Relocating Swedish practices and ideologies in the global division of labor: the case of Swedish expatriate households in Singapore. Nordic Journal of Migration Research. (Versita open access) Hübinette, Tobias och Catrin Lundström (2011) Sweden after the recent election: The doublebinding power of Swedish whiteness through the mourning of the loss of old Sweden and the passing of good Sweden. NORA, Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 19(1): Lundström, Catrin och France Winddance Twine (2011) White migrations. Swedish women, racial privileges and gender vulnerabilities. The European Journal of Women s Studies. Vol 18(1): Lundström, Catrin (2010). White Ethnography. (Un)comfortable Conveniences and Shared Privileges in Fieldwork with Swedish Migrant Women. NORA, Nordic Journal of Feminist and Gender Research. Vol 18(2): Lundström, Catrin (2010) Transnationell vithet: Svenska migrantkvinnor i USA och Singapore. TGV. Tidskrift för genusvetenskap. Tema: Vithet, nr. 1-2: Lundström, Catrin (2010). Concrete Bodies. Latina Girls transgressing the Boundaries of Race and Gender in White Inner-city Stockholm. Gender, Place and Culture. A Journal of Feminist Geography. Vol 17 (2): Lundström, Catrin (2010) Women with Class. Swedish migrant women s class positions in the USA. Journal of Intercultural Studies. Special Issue: Women, Intersectionality and Diaspora. Vol 31(1): Lundström, Catrin (2009) Vit respektabilitet. Nationens könade symbolik och unga kvinnors kulturella praktiker. Tidsskrift for kjönnsforskning. Temanummer om kjønn, seksualitet og medborgerskap, nr 4: Lundström, Catrin (2009) People take for granted that you know how to dance Salsa and Merengue. Transnational Diasporas, Visual Discourses and Racialized Knowledge in Sweden s Contemporary Latin Music Boom. Social Identities. Journal for the study of race, nation and culture. Vol 15(5): Lundström Catrin (2006) 'Okay, but we are not whores you know : Latina Girls Navigating the Boundaries of Gender and Ethnicity in Sweden. YOUNG. Nordic Journal of Youth Research, 14(3), pp: Special Issues Gender, Culture and Work in Global cities: Researching 'Transnational' women. A co-editing in progress with Dr. Cynthia Joseph, Senior Lecturer, Faculty of Education, Monash University, Victoria, Australia, for Women s Studies International Forum. Bokkapitel Hübineette, Tobias & Catrin Lundström (forthcoming) Three phases of Swedish whiteness. A white nation in crisis. 4

5 Lundström, Catrin (kommande, 2012) Intra-European migration and the institutionalization of Swedish whiteness in southern Spain. I Geographies of Privilege, Second Edition edited by France Winddance Twine and Bradley Gardener (eds). Routledge. Lundström, Catrin (kommande, 2012) Maid sökes. Live-in maids och skillnadsskapande praktiker i svenska migranthem i Singapore. I Gavanas, Anna och Catharina Calleman (red), Utan titel. Makadam. Lundström, Catrin (kommande, 2012) Rasifierat begär: De Andra som exotiska. I Utan titel, Farahani, Fataneh, Hübinette, Tobias, León Rosales, René, och Helena Hörnfeldt (red), Mångkulturellt centrum, Botkyrka. Lundström Catrin (2006) Svenska latinas. Om rasifierade diskurser om femininitet och representationer av latinidad i Sverige. I Sandell, Kerstin och Diana Mulinari (red) Feministiska interventioner. Berättelser om och från en annan värld, s Stockholm: Atlas Akademi. Recensioner Lundström, Catrin (2011) Review: Complying with colonialism. Gender, race and ethnicity in the Nordic Region, Journal of Ethnic and Migration Studies, nr 1-2. Lundström, Catrin (2009) Review: Raewyn Connell, Southern Theory. The Global Dynamics of Knowledge in social science, 2007, Acta Sociologica, 52(1). Artiklar (övrigt vetenskapligt) Hübinette, Tobias & Catrin Lundström (2012) La mélancolie blanche ou comment pleurer la bonne vieille Suède, La Revue Nouvelle, nr 1, pp Hübinette, Tobias & Catrin Lundström (2011) White melancholia and Swedish whiteness: The mourning of the loss of Old Sweden and the passing of Good Sweden, Eurozine, Lundström, Catrin (2009) Svenskhetens utsida. Invandrare och Minoriteter, Nyckeln till integration? Specialnummer om kulturmöten i det svenska samhället. Reprint. Lundström, Catrin (2007) Svenskhetens utsida. Invandrare och Minoriteter, nr 6. Lundström, Catrin (2006) Att veta sin plats. Om innerstadens och förortens betydelse för nationell identitet. LOCUS Tidskrift för forskning om barn och ungdomar. Lärarhögskolan. Lundström, Catrin (2004) Lika barn leka bäst. Principiella rättigheter och makt i ett etniskt segregerat samhälle. I Franck, O (red). Små och stora barn, Årsbok, Föreningen Religionslärare. Populärvetenskapliga artiklar Hübinette, Tobias och Catrin Lundström (2011), Den svenska vithetens melankoli, Glänta, nr 2. Lundström, Catrin och Lena Sohl (2011) Hemmafruns återkomst, Arena, nr 1. Lundström, Catrin och Sofie Tornhill (2008) Om mikrolånen. Arena, nr 4. Konferenspresentationer Lundström, Catrin (2012c) Migrating Citizens: citizenship as (trans)national capital. Thought as Action: Gender, Democracy, Freedom. Bergen: August Lundström, Catrin (2012b) Intra-European migration and the institutionalization of Swedish whiteness in southern Spain. Images of Whiteness, Mansfields College, Oxford. July 7-9. Lundström, Catrin (2012a) Mistresses and Maids in Transnational Migrations: Global Divisions of Labor in Swedish Expat Homes in Singapore, Swedish Sociology Association, Stockholm. March

6 Lundström, Catrin (2011d) Mistresses and Maids in Transnational Migrations: Global Divisions of Labor in Swedish Expat Homes in Singapore, Individual paper presented at American Sociological Association, Las Vegas. August Lundström, Catrin (2011c) 'Gender and whiteness in the new division of labour: the case of Swedish transnational migration in Singapore.' 1st Global Conference Images of whiteness: Exploring Critical Issues, Oxford, United Kingdom, July Lundström, Catrin (2011b) Between national ideologies and cultural collectives: Swedish expatriate wives in Singapore. Panel at Women s world, July 3-7. Lundström, Catrin (2011a) Mistresses and maids in transnational contact zones : the case of Swedish migrants in Singapore. Kinship, Gender and Generation in Disparate Transnational Spaces, Workshop, CEIFO, Stockholm University, May 11. Lundström, Catrin (2010c) Racialized practices in gendered transnationalism: Swedish migrants and domestic work in Singapore. 15 th Nordic Migration Research Conference. Global Challenges Local Responses, Malmö, augusti. Lundström, Catrin (2010b) I didn't come here to clean my house : Gendered and racialized divisions of domestic work in Swedish transnational migration to Sinapore, accepted for presentation in session Gender and traditionalism in global times: Women negotiating difference, International Sociological Association, ISA, Gothenburg, July Lundström, Catrin (2010a) If something happens I can always go home. Transnational migration, citizenship and the politics of belonging among Swedish women. Beyond Citizenship: Feminism and the Transformation of Belonging An international interdisciplinary conference, Birkbeck University of London, June 30 July 2. Lundström, Catrin (2009c) Women with Class. Swedish women re-enacting class privileges in the United States. American Sociological Association. San Francisco, USA, August 7-9. Lundström, Catrin (2009b) Gender, capital and neoliberal politics. The case of Swedish women in the United States. Sociologförbundets årsmöte, March 4-5. Lundström, Catrin (2009a) Am I that Swede? (Un)comfortable conveniences and shared priviliges in ethnographic fieldwork. Feminist Research Methods, Stockholm University, February 4-6. Lundström, Catrin (2008b) People take for granted that you can dance Salsa and Merengue. Transnational Diasporas, Visual Discourses, and Racialized Knowledge in the Contemporary Latin Music Boom in Sweden. Internationell migration: Utmaningar och möjligheter. Ett interdisciplinärt samtal. Stockholms universitet, 3 oktober. Lundström, Catrin (2008a) Different Shades of Whiteness: White migration and re-imaginaries of race, gender and class in the case of first generation Swedish women in the United States. ISA Forum of Sociology, Barcelona, Spain, September 5-8, 2008 Lundström, Catrin (2007) Where are you from? Swedishness, Whiteness and the Politics of Passing. Cultural Studies Association 5th Annual Meeting, Portland State University, Oregon, US, April Lundström, Catrin (2006d) Sexualised commodification: Gender, Ethnicity and Sexuality in the Latin Music Boom in Sweden". From Orientalism to Postcoloniality. Södertörn University College, Stockholm, April Lundström, Catrin (2006c) From Latin Americans to Latinas: Reflection on the Commodification of Latinidad in Sweden. Cultural Studies Association 4th Annual Meeting, George Mason University, Arlington, Virginia, US, April Lundström, Catrin (2006b) Being out of place. Latina girls in white inner city areas of Stockholm, New Directions in Critical Theory. Global, Local and Glocal. Shifting borders and hybrid identities, A graduate student conference, University of Arizona, Tucson, April

7 Lundström, Catrin (2006a) Suburban femininities and the racialization of space in the Latina diaspora in Stockholm. NYRIS 9 Landscapes of Youth, The 9th Nordic Youth Research Information Symposium, Södertörn University College, Stockholm, January Lundström, Catrin (2005c) 'Suburban Girls'. Racialized formations of gender and space in Swedish Latina Diaspora. Latina Letters conference. San Antonio, Texas, July Lundström, Catrin (2005b) Political consciousness in Latin American Diaspora. Our research matters: New Dialogues on Latina American, The Caribbean and Latino Studies. First interdisciplinary Graduate Student Conference, University of Massachusetts, Amherst, April 30. Lundström, Catrin (2005a) She s a Kind of Swedish Wannabe Deconstructing Swedishness in Latin American Diaspora. New Directions in Critical Theory. Intersections: A Cross- Disciplinary Investigation for New Meaning. A graduate student conference, University of Arizona, Tucson, April 7-8. Lundström, Catrin (2004b) Okay, but we are not whores you know. Shifting experiences among young women with Latin American background in sexualised and racialized spaces in Sweden". 22nd Nordic Sociology Congress. Transformations. Boundaries. Dialogues, Malmö högskola, August Lundström, Catrin (2004a) Being the sexualised other. A discussion about sexuality, ethnicity and gender in multiple relationships, Skaraborg Institute/University of Skövde, May 3-5. Lundström, Catrin (2003c) Hur lyckas man med mångkulturellt folkhälsoarbete? Hälso- och sjukvård för invandrare: Erfarenheter från ett EU-samarbete. Folkhälsostämman, March Lundström, Catrin (2003b) Kickers or victims? Discourses of gender, ethnicity, sexuality and violence in young women's interaction and identity shaping. 5th European Feminist Research Conference, Gender and Power in the New Europe: intersections of ethnicity, class, disability, sexualities and generations, Lund, August Lundström, Catrin (2003a) Kickers or victims'? Discourses of gender, ethnicity, sexuality and violence in young women's interaction and identity shaping. BSA Youth Study Group Conference: Scenes Subcultures and Tribes Youth Cultures in the 21st Century, School of Social Studies, University College Northampton, September Lundström, Catrin (2002) Offer eller kickers? Betydelser av diskurser om kön, sexualitet och etnicitet i unga kvinnors interaktion. Brottsoffermyndighetens konferens: Våldets Offer - vårt ansvar, Stockholm, September 29 - October 1. Konferensorganisatör Att förstå det multirasisala samhället. Kritiska perspektiv på rasifieringsprocesser i Sverige. Mångkulturellt centrum, november, Konferenspaneler och workshops Workshopledare: Intersektionella perspektiv på anti/rasism och feminism, IMER-konferens, Motstånd och särskiljandets praktik rasism och antirasism då och nu, Norrköping november, Konferenspanel: Identities, Culture and Work in Global Cities: Transnational women breaking cultural and knowledge barriers. Panel at Women s World (with Cynthia Joseph), Ottowa, July 3-7, Konferenspanel: Studying Privilege. Workshop at Feminist Research Methods, Stockholm University (med Katarina Mattsson), February

8 Other Workshops Internationalization: a workshop for Doctoral Students, Dept of Sociology, Uppsala University, June 8, Inbjuden föreläsare Svenska migrantkvinnor och den svenska vitheten i ett transnationellt perspektiv, Mångkulturellt centrum, 27 september, Diasporic reproduction of gender, generation and law, Stockholm Univerisity, september, 25, Transnational perspectives on gender and whiteness: Swedish migrant women in the United States, Singapore and Spain. MKV, Karlstad University, April, 25, White migrations: Transnational perspectives on Gender and Whiteness, Umeå Centre for Gender Studies, Umeå University, March 13, White migrations: Transnational perspectives on Gender and Whiteness. REMESO, Linköping University, February 8, Vithet ger privilegier, Socialdemokratiska arbetarpartiet, Stockholm, 14 december, Svenskhet och vithet, Mångkulturellt centrum, Botkyrka, 20 oktober, From Professionals to Housewives: Swedish expatriate wives and the international division of labor in the global city of Singapore, IBF, 11 oktober, Live-in maids, vita femininitetspraktiker och skillnadspraktiker i svenska migranthem i Singapore. Framtidsfokus, Institutet för Framtidsstudier, 8 mars UR Samtiden. Live-in maids, constructions of white femininity and practices of difference in Swedish migrant homes in Singapore. ArA Antirastistisk akademi, 2 december, Intersektionalitet: Utmaningar och möjligheter. Sveriges Kommuner och Landsting, 1 december, Svenska migrantfruar: Vithet, medborgarskap och femininitet som transnationella kapital i USA, Singapore och Spanien. Umeå Centrum för genusstudier, Umeå universitet, 9 november, Svenska migrantfruar: teoretiska och metodologiska reflektioner kring vithetserfarenheter i USA, Singapore och Spanien. Södertörns Högskola, 13 oktober Diasporic Revolution. Young women s reconstruction of the Latin American history and politics, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek/abf-huset: Antipodes Chile and Sweden under dictatorship and democracy. In honour of Lucy Viedma. 7 Maj, Vit exklusivitet? Svenska latinas som gränsöverskridande kategori, Göteborgs universitet. Forum för studier av samtidskultur: Globaliseringsseminariet. 24 mars, Svenskhetens informella gränser. Universitetet i Oslo, CULCOM, Kulturell kompleksitet i den nye Norge. 13 oktober, Hierarchies of Whiteness. Transnational migration, Class Privilege and the Case of First- Generation Swedish Women in the United States. University of California, Santa Barbara, Sociology Colloquium. 14 maj, Var kommer du ifrån egentligen? Om svenskhet, vithet och passerandets logiker, Stockholms universitet, Etnologiska institutionen. 11 oktober Suburban Girls. Racialized formations of Gender and Space and the (re-)imagination of Swedishness in young Latina Women s narratives. University of Arizona, Dept of Anthropology, Lecture Series. 27 april 2005 Sociala geografier i latinamerikanska tjejers vardag. Om skiftande betydelser av kön, klass och etnicitet på segregera(n)de platser i Stockholmsområdet. Stockholms universitet, genusvetenskapliga institutionen, Intersektionella möten. 9 november

9 Vi är de Andra. Latinamerikanska unga kvinnors identitetssskapande inom sexualiserade och rasifierade diskurser. Forskning Pågår... om barn och ungdom, Uppsala universitet. 27 oktober Kvinna på Kuba. Uppsala universitet, Centrum för kvinnoforskning. 12 mars Debatt/Panelsamtal Rasismen och den vita kvinnan. Vägen till Utöya. Umeå University, March 15, Mellan vit hegemoni och intersektionalitet vart är feminismen på väg?, Samtal om feminismens framtid med Paulina de los Reyes och Edda Manga, ABF, Uppsala. 4 maj Paneldiskussion. Internationella dagen mot rasdiskriminering, Diskrimineringsbyrån, DU MRnätverket, Uppsala, Sensus. 21 mars Media: Recensioner och intervjuer, forskning Postorderfruar, fruimport eller äktenskapsmigration. Mana, 2012, nr 1-2. Flytta utomlands och bli en annan. Tidningen Arbetet. 25 april. Nätrasism som vardagsrasism. Södermanlands Nyheter, Svenska Dagbladet, Gemenskapen inte till för alla, Idagsidan, SR Kulturradion: Nya vågen UR Samtiden, Framtidsfokus, Vem städar folkhemmet, Kunskapskanalen, UR bildningsbyrån, Livsstilsmigranten, P1, Studio ett, P1, Gäst, personliga möten, Aktum Extra, Umeå universitet, November 2010, nr 6. Fargeblind kjonnsforskning, Nikk Magazine, September SWEA Magazine, Porträttet, 2010, nr 1. En Sueco, Hur är den svenska kvinnan utomlands?, April, UNT, Uppsala nya tidning, Anna Anka stör och berör, Tidningen Arbetaren, 7/2008, intervju. Tidskriften Genus, 1/2008, recension avhandling. DN, (Fanny Ambjörnsson), recension avhandling. Tidningen Arena, 1/2008 (Lawen Mohtadi), recension avhandling. Pedagogiska magasinet, 1/2008 (Ann Werner), recension avhandling. Aftonbladet, , intervju och reportage avhandling. Metro, intervju och reportage avhandling. SR, Vetenskapsradion , reportage avhandling. Radio Uppland, , intervju avhandling. Intervjuer, pedagogik Tidningen Universen 2009, intervju om ny bildningskurs vid Uppsala universitet. 9

Publikationsförteckning, Catrin Lundström

Publikationsförteckning, Catrin Lundström Publikationsförteckning, Catrin Lundström Böcker Lundström, Catrin (under contract, Palgrave) Gender, Whiteness and Privilege in Transnational Migration. Lundström, Catrin (2007) Svenska latinas. Ras,

Läs mer

Publikationsförteckning, Catrin Lundström

Publikationsförteckning, Catrin Lundström Publikationsförteckning, Catrin Lundström Böcker Lundström, Catrin (2007) Svenska latinas. Ras, klass och kön i svenskhetens geografi. Stockholm/Göteborg: Makadam. (Diss) Artiklar (peer-review journals)

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Socialt arbete AV, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp Social Work Ma, Ethnicity, Gender and Power 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn)

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Kursplan. Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för samhällsstudier

Kursplan. Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för samhällsstudier Kursplan Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för samhällsstudier 1GV100 Genusvetenskaplig fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Gender Studies, Level 2, 30 credits Huvudområde Genusvetenskap Ämnesgrupp

Läs mer

RASISM- FORSKNINGENS UTMANINGAR

RASISM- FORSKNINGENS UTMANINGAR RASISM- FORSKNINGENS UTMANINGAR 23-24 NOV 2016 UPPSALA UNIVERSITET FORUM FÖR MÅNGETENSKAPLIG FORSKNING OM RASISM Von Kraemers allé 1, Uppsala http://www.teol.uu.se/rasismforskning INFORMATION & ANMÄLAN

Läs mer

Kursplan Utbildning på forskarnivå. Kvalitativ metod, 7,5 högskolepoäng. 1 Kursens innehåll. 2 Mål. Qualitative method, 7.

Kursplan Utbildning på forskarnivå. Kvalitativ metod, 7,5 högskolepoäng. 1 Kursens innehåll. 2 Mål. Qualitative method, 7. Kursplan Utbildning på forskarnivå Kvalitativ metod, 7,5 högskolepoäng Qualitative method, 7.5 credits Kurskod 15MK065 Forskarutbildningsämne Medie- och kommunikationsvetenskap Institution/motsvarande

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Thörn, Håkan (2013) Stad i rörelse: stadsomvandlingen och striderna om Haga och Christiania. Stockholm: Atlas akademi.

Thörn, Håkan (2013) Stad i rörelse: stadsomvandlingen och striderna om Haga och Christiania. Stockholm: Atlas akademi. Böcker Thörn, Håkan (2013) Stad i rörelse: stadsomvandlingen och striderna om Haga och Christiania. Stockholm: Atlas akademi. Follér, M.L, Haug, C., Knutsson, B. & Thörn, H. (2013) Who is responsible?

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Current and previous employments

Current and previous employments CV Tobias Pontara University of Gothenburg Current and previous employments Associate Professor in musicology, Department of Cultural Sciences, University of Gothenburg (since January 2014) Research Fellow

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

Rapport från vithetshavet

Rapport från vithetshavet Ulrika Dahl läser Sara Ahmed: Rapport från vithetshavet I Sverige och Norden är det först på 2000-talet som vita feminister på allvar kommit att intressera sig för det som numera går under epitetet intersektionalitet.

Läs mer

STUDIO WITH Svenska Designpriset ab. Grafisk identitet Hantverk: Fika! Logotyp (visuell identitet) och skyltdesign

STUDIO WITH Svenska Designpriset ab. Grafisk identitet Hantverk: Fika! Logotyp (visuell identitet) och skyltdesign 3ab. Grafisk identitet Hantverk: Fika! Logotyp (visuell identitet) och skyltdesign 2016 06 07 SVENSKA DESIGNPRISET 2016 3AB. GRAFISK IDENTITET HANTVERK Fika! Logotyp (visuell identitet) och skyltdesign

Läs mer

Genusmedveten stresskurs i en ungdomsvänlig miljö

Genusmedveten stresskurs i en ungdomsvänlig miljö Genusmedveten stresskurs i en ungdomsvänlig miljö Maria Strömbäck Med dr, leg fysioterapeut Mo=agning unga vuxna, FoU-enheten Psykiatriska kliniken, NUS, Umeå maria.stromback@vll.se Föreläsningens innehåll

Läs mer

Referenser Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur.

Referenser Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur. Referenser Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur. Battersby, C. (1989). Gender and genius: towards a feminist aesthetics. London: Women's Press. Brown, W. (1995). States of

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Centrum för Urbana och Regionala Studier. CUReS www.oru.se/cures

Centrum för Urbana och Regionala Studier. CUReS www.oru.se/cures Centrum för Urbana och Regionala Studier CUReS www.oru.se/cures CUReS inkl Forskarskolan Urbana Studier städer och regioner i förändring Ca 40 medlemmar; forskare, forskarstuderande Kulturgeografi Sociologi

Läs mer

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Birgitta Essén Lektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård Institutionen för kvinnors & barns hälsa/imch, Uppsala universitet Överläkare vid kvinnokliniken,

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Nyanlända barns sociala samspel i förskolan Utmanat lärande Skolledarkonferensen 1-2 oktober 2015

Nyanlända barns sociala samspel i förskolan Utmanat lärande Skolledarkonferensen 1-2 oktober 2015 Nyanlända barns sociala samspel i förskolan Utmanat lärande Skolledarkonferensen 1-2 oktober 2015 Ellinor Skaremyr Doktorand i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet Förskollärare, Skövde kommun ellinor.skaremyr@kau.se

Läs mer

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report Person 33 Basic Information 1. Name Jessica Almgren 2. E-mail address: jessicaalmgren@hotmail.com 3. Exchange university York University 4. City Toronto 5. Country Canada 6. First semester of your exchange

Läs mer

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES STADSTRENDER INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY Framtidens städer SUSTAINABLE DEVELOPMENT COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES EN INTERNATIONELL STUDIE OM FRAMTIDENS

Läs mer

Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate.

Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate. Sida 1 av 6 EVENTS Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate. Studentvolontär i Uppsala / Student Volunteering

Läs mer

IVIP Tidigare evenemang

IVIP Tidigare evenemang IVIP Tidigare evenemang 2015 T. Müller & S. Norrthon. Storebror jag ser dig När informanter kommenterar inspelningssituationen. Föredrag vid konferensen OFTI 33. Linköpings universitet, 18 september 2015.

Läs mer

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio för lärande och bedömning Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio - Genres Arkiv Arbetsportfolio (Working Portfolio)

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

"Vi är inte rasister och vi tar avstånd från dylika åsikter." Jimmie Åkesson (sd) 2010

Vi är inte rasister och vi tar avstånd från dylika åsikter. Jimmie Åkesson (sd) 2010 Tobias Hübinette, Catrin Lundström Den svenska vithetens melankoli "Vi har ju lyckan att äga en ras, som ännu är ganska oförstörd, en ras som är bärare av mycket höga och mycket goda egenskaper." Arthur

Läs mer

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Computer Mediated Communication and Social Media, 7,5 credits Kurskod 20IK020 Forskarutbildningsämne Informatik

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Barn lär av barn. Flerspråkighet i fokus, Stockholms universitet, 4 april 2016 Ellinor Skaremyr

Barn lär av barn. Flerspråkighet i fokus, Stockholms universitet, 4 april 2016 Ellinor Skaremyr Barn lär av barn Flerspråkighet i fokus, Stockholms universitet, 4 april 2016 Ellinor Skaremyr Måste inte vara problematiskt Pedagog: Karl: Pedagog: Karl: Pedagog: Karl: Pedagog: Karl: Vad gjorde ni för

Läs mer

Domestic Violence, Family Law and School

Domestic Violence, Family Law and School Domestic Violence, Family Law and School Also by Maria Eriksson FÖRÄLDRASKAPETS POLITIK. Från 1900-tal till 2000-tal (co-editor) BARN SOM UPPLEVER VÅLD: Nordisk forskning och praktik (editor) BARN, VÅLD,

Läs mer

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna I detta svarshäfte finns svar från: Ersta/Sköndals Högskola Frågor

Läs mer

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR III, 15 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS FOR LEARNING, 15 CREDITS

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR III, 15 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS FOR LEARNING, 15 CREDITS Ladokkod LGULA3 Fastställd 2013-05-15 Senast rev. 2015-11-25 1 (5) SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR III, 15 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS FOR LEARNING, 15 CREDITS Basdata

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet Svenska som additivt språk Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet 2009 09 11 1 Språket börjar över potatismoset (A.M. Körling 2008) bas utbyggnad

Läs mer

Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Socialt arbete med familjer och barn, teoretiska perspektiv på intervention och förändring, 7,5 hp Social Work Ma, Social work with families and children, theoretical

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Vad ska en idrottslärare kunna? En analys av lärandemål på svenska idrottslärarutbildningar

Vad ska en idrottslärare kunna? En analys av lärandemål på svenska idrottslärarutbildningar Vad ska en idrottslärare kunna? En analys av lärandemål på svenska idrottslärarutbildningar Karlstad 16 november Erik Backman, FD utbildningsvetenskap Håkan Larsson, professor idrott Gymnastik och idrottshögskolan

Läs mer

Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet

Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet Wikipedia och källkritik i gymnasieskolan EXAKT-projektet Olof Sundin, Lunds universitet & Göteborgs universitet, olof.sundin@gu.se Helena Francke, Högskolan i Borås, helena.francke@hb.se The Linnaeus

Läs mer

Alkohol, unga och sexuellt risktagande

Alkohol, unga och sexuellt risktagande Alkohol, unga och sexuellt risktagande Anna Bredström, PhD Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) Linköpings universitet anna.bredstrom@liu.se Bredström, Anna (2008) Safe

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan Karin Renblad, Docent i ped./kvalitetsamordnare Habo kommun Jane Brodin, Professor i ped. Högskolan för Lärande och Kommunikation

Läs mer

DET GEMENSAMMA 28 31 juli 2014

DET GEMENSAMMA 28 31 juli 2014 DET GEMENSAMMA Sommarakademi på Lunds universitet 28 31 juli 2014 Det Gemensamma Citizen participation is presented as contacting leaders, organizing interest groups and parties, voting. That citizens

Läs mer

Karin Jonnergård, Ekonomihögskola, Linnéuniversitetet Att träda in i en profession. Inträdesstrategier och påverkan på genusstrukturen

Karin Jonnergård, Ekonomihögskola, Linnéuniversitetet Att träda in i en profession. Inträdesstrategier och påverkan på genusstrukturen Karin Jonnergård, Ekonomihögskola, Linnéuniversitetet Att träda in i en profession. Inträdesstrategier och påverkan på genusstrukturen 2001-2011 Syftet formulerades i ansökan som att utveckla en föreställningsram

Läs mer

Röster ur en rörelse

Röster ur en rörelse Röster ur en rörelse Sörberg, Anna Maria (red.) Över regnbågen: röster ur en rörelse: Historier om kärlek och kamp. Stockholm: Atlas 2010 (190 sidor) ÖVER REGNBÅGEN: RÖSTER UR EN RÖRELSE sammanställdes

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Naturvetenskap 20% Allmänna data om kursen. Kurskod. Progression. Högskolepoäng Utbildningsområde Samhällsvetenskap 80% Inrättad.

Naturvetenskap 20% Allmänna data om kursen. Kurskod. Progression. Högskolepoäng Utbildningsområde Samhällsvetenskap 80% Inrättad. Kursplan för: Sociologi för gymnasielärare (A), 30 hp. Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Sociologi Grundnivå (A) Högskolepoäng 30.0 Fördjupning/examen Kursen ligger på grundnivå.

Läs mer

Studiehandling för kursen Genusperspektiv på åldrande och omsorg ( 7,5 hp) Vt 2010

Studiehandling för kursen Genusperspektiv på åldrande och omsorg ( 7,5 hp) Vt 2010 Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet Humanistiska-samhällsvetenskapliga forskarskolan i äldre, åldrande och omsorg Studiehandling för kursen Genusperspektiv på åldrande och omsorg (

Läs mer

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen 901 87 Umeå KURSPLAN Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning Socio-cultural theory and the study of educational practices Forskarutbildningen:

Läs mer

Marta Reuter, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet Europeisering i ord och handling: institutionell förändring inom civilsamhället

Marta Reuter, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet Europeisering i ord och handling: institutionell förändring inom civilsamhället Marta Reuter, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet Europeisering i ord och handling: institutionell förändring inom civilsamhället 2008-2014 Syftet med projektet har varit att utforska

Läs mer

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens innehåll: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer Olika typer av informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Linköping University Electronic Press

Linköping University Electronic Press Linköping University Electronic Press Book Chapter Vad betyder det att inte känna sig hemma där man är född och uppvuxen? Om mellanförskap i dagens Sverige Daphne Arbouz Part of: Om ras och vithet i det

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Dagens Nyheter STHLM Total. A Stockholm paper made by and for those that love Stockholm

Dagens Nyheter STHLM Total. A Stockholm paper made by and for those that love Stockholm Summary Dagens Nyheter STHLM Total. A Stockholm paper made by and for those that love Stockholm Our readers know the product as DagensNyheter STHLM. At the same time our advertisers know this specific

Läs mer

Men hej, det är ett datorspel!

Men hej, det är ett datorspel! Virtuella världar och Second Life i universitetsundervisning erfarenhater och framtida möjligheter Isto Huvila ABM Uppsala universitet förnamn.efternamn@abm.uu.se www.istohuvila.eu Vad är Second Life Men

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

MERITFÖRTECKNING Lisbeth Bekkengen Fil dr i arbetsvetenskap, Karlstads universitet (November 2005)

MERITFÖRTECKNING Lisbeth Bekkengen Fil dr i arbetsvetenskap, Karlstads universitet (November 2005) MERITFÖRTECKNING Lisbeth Bekkengen Fil dr i arbetsvetenskap, Karlstads universitet (November 2005) Personuppgifter: Bostadsadress: Rönnliden 16, 667 33 FORSHAGA Telefon: 054-87 40 83, 070-576 44 05, 054-700

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Sociologiska Institutionen Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Socionomprogrammet med huvudområde socialt arbete Programkod 2SC118, Delkurs 3, vecka 45-03, 13 hp Kursansvarig:

Läs mer

Socialt arbete AV, Ungdom, identitet, sociala problem och möjligheter till förändring, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Ungdom, identitet, sociala problem och möjligheter till förändring, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Ungdom, identitet, sociala problem och möjligheter till förändring, 7,5 hp Social Work MA, Youth, Identity, Social Problems and Possibilities for Change, 7,5 Credits

Läs mer

Learning study elevernas lärande blir samtalsämne lärare emellan

Learning study elevernas lärande blir samtalsämne lärare emellan Learning study elevernas lärande blir samtalsämne lärare emellan Angelika Kullberg Undervisning gör skillnad 2003 G VG MVG A Öjersjö 52 26 9 13 Riket 53 29 10 8 Källa: Skolverket, 2003/2007, Öjersjö interna

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Curriculum Vitae Linn Sandberg, Gender Studies, Stockholm University, Sweden

Curriculum Vitae Linn Sandberg, Gender Studies, Stockholm University, Sweden Curriculum Vitae Linn Sandberg, Gender Studies, Stockholm University, Sweden UNIVERSITY DEGREE 2011 PhD Gender Studies, Linköping University DOCTORAL THESIS Sandberg, Linn (2011). Getting intimate: a feminist

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates.

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Delstudie inom EU-projektet Workable 2010-2013 Gunilla Bergström Casinowsky Institutionen för

Läs mer

KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng English, 31-60 credits, 30 credits Kurskod: LENB17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-11-01 Gäller fr.o.m.: Hösten 2015 Version: 8 Diarienummer: HLK

Läs mer

- Språk och kön - Hemtentamen i feministisk filosofi HT 2005 Anna Schön

- Språk och kön - Hemtentamen i feministisk filosofi HT 2005 Anna Schön - Språk och kön - Hemtentamen i feministisk filosofi HT 2005 Anna Schön - Språk och kön - - Män, kvinnor och språket - Få ämnen är så svåra att behandla som språket och dess influenser. Detta hävdar jag

Läs mer

Måndag 11/2. 11-17 Friskvårdsmässa på Hälsouniversitetet

Måndag 11/2. 11-17 Friskvårdsmässa på Hälsouniversitetet Måndag 11/2 11-17 Friskvårdsmässa på Hälsouniversitetet Kom till Föreläsningssalen Rönnen på Campus US mellan 11-17 och se delar av vad Linköping kan erbjuda i friskvårdsmöjligheter. Nautilus och Campushallen

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Bodil Axelsson Tema Q, Linköpings universitet Presentation på KAFF-konferens i Lillehammer

Bodil Axelsson Tema Q, Linköpings universitet Presentation på KAFF-konferens i Lillehammer Bodil Axelsson Tema Q, Linköpings universitet Presentation på KAFF-konferens i Lillehammer 2009-10-20 Re-coding the museum (Parry 2007) Re-imagining the museum (Witcombe 2003) Ross Parry: museer och digital

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng.

Kursplan. Institutionen för samällsvetenskap. Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01. Socialpsykologi, 21-40 poäng. Kursplan Institutionen för samällsvetenskap Kurskod SPB521 Dnr 1999:10D Beslutsdatum 1999-07-01 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialpsykologi, 21-40 poäng The Social Psychology Programme Socialpsykologi

Läs mer

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Kursplan Arbetskopia Uttagen: 2009-09-15 Inrättad: 2008-12-12 Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Högskolepoäng: 30.0 Kurskod: 2ÖÄ006 Ansvarig enhet: Pedagogiska inst SCB-ämne: Pedagogik

Läs mer

Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012

Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012 Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012 Seminarium i samverkan med WCU Under 2012 har ett tredje seminarium hållits i samverkan mellan Kvinnofolkhögskolan

Läs mer

IKSU-kort Ordinarie avtal

IKSU-kort Ordinarie avtal IKSU-kort Ordinarie avtal Läs våra villkor för medlemskap och IKSU-kort Medlemsavgiften i föreningen IKSU tillkommer; 50:-/ kalenderår En engångsavgift på 50:- för det fysiska magnetkortet tillkommer BETALNINGSFORM

Läs mer

Bringing user experience to health care improvement: the concepts, methods and practices of experience-based design. Oxford; Radcliffe Publishing

Bringing user experience to health care improvement: the concepts, methods and practices of experience-based design. Oxford; Radcliffe Publishing Mer läsning om erfarenhetsbaserad co-design Observera att allt material är på engelska Material om hur man går tillväga med erfarenhetsbaserad co-design Bate SP och Robert G (2007) Bringing user experience

Läs mer

Benchmarking London 2014. Reserapport från Stockholm-Mälarregionens sjätte benchmarkingresa 29-31 januari 2014

Benchmarking London 2014. Reserapport från Stockholm-Mälarregionens sjätte benchmarkingresa 29-31 januari 2014 Benchmarking London 2014 Reserapport från Stockholm-Mälarregionens sjätte benchmarkingresa 29-31 januari 2014 Delegationen Förmöte Relationerna mellan Sverige och Storbritannien. Storbritannien vs London,

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

ETT AKTIVT MEDBORGARSKAP? OM DEMOKRATIFOSTRAN I GYMNASIESKOLAN

ETT AKTIVT MEDBORGARSKAP? OM DEMOKRATIFOSTRAN I GYMNASIESKOLAN ETT AKTIVT MEDBORGARSKAP? OM DEMOKRATIFOSTRAN I GYMNASIESKOLAN Elisabet Öhrn, Göteborgs universitet & Högskolan i Borås Dennis Beach, Göteborgs universitet & Högskolan i Borås Marianne Dovemark, Göteborgs

Läs mer

andra JONAS STIER är docent i sociologi vid Mälardalens högskola. Hans specialintresse är frågor kring identitet, interkulturell text Jonas Stier

andra JONAS STIER är docent i sociologi vid Mälardalens högskola. Hans specialintresse är frågor kring identitet, interkulturell text Jonas Stier Migration och globalisering. Självklart får det konsekvenser för människans eviga strävan att skapa sig en identitet, när man har en fot i det gamla landet och en i det nya. text Jonas Stier andra bilden

Läs mer

Vision bortom Kerstin Öhrn

Vision bortom Kerstin Öhrn Vision bortom 2015 Styrgruppen för vision bortom 2015 Marita Hilliges, rektor Elin Holmsten, akademichef Marie Elf, områdesnämndsordförande Ulrica Momqvist, informationschef Caroline Bastholm, doktorand

Läs mer

Lars Melander - CV. Represented. Nationalmuseum, Stockholm. Moderna Museet, Stockholm. Statens Konstråd / Public Art Agency, Sweden

Lars Melander - CV. Represented. Nationalmuseum, Stockholm. Moderna Museet, Stockholm. Statens Konstråd / Public Art Agency, Sweden Lars Melander - CV Represented Nationalmuseum, Stockholm Moderna Museet, Stockholm Statens Konstråd / Public Art Agency, Sweden Postmuseum, Stockholm Kungliga Biblioteket / Royal Library, Stockholm Landskrona

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

ATT LÄMNA VÅRDEN - ENSAMKOMMANDE BARN & UNGDOMAR ÅSA SÖDERQVIST SODASA@HHJ.HJ.SE DOKTORAND, JÖNKÖPING HÖGSKOLA 2014.11.05

ATT LÄMNA VÅRDEN - ENSAMKOMMANDE BARN & UNGDOMAR ÅSA SÖDERQVIST SODASA@HHJ.HJ.SE DOKTORAND, JÖNKÖPING HÖGSKOLA 2014.11.05 ATT LÄMNA VÅRDEN - ENSAMKOMMANDE BARN & UNGDOMAR ÅSA SÖDERQVIST SODASA@HHJ.HJ.SE DOKTORAND, JÖNKÖPING HÖGSKOLA 2014.11.05 ATT LÄMMNA VÅRDEN CARE-LEAVERS EN UTSATT GRUPP ÖVERGÅNGEN TILL VUXENLIVET EN VIKTIG

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Målsättningar och framtidsbilder

Målsättningar och framtidsbilder Målsättningar och framtidsbilder för hållbar utveckling Rapport från en visionsworkshop på Hållbar utveckling A, 11 september 2014 Rapport från visionsworkshop, Hållbar utveckling A, 11 september 2014

Läs mer