Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent."

Transkript

1 Catrin Lundströ m Docent sociologi, forskarassistent. Jag är docent i sociologi och sedan 1 juli 2012 forskarassistent på Tema Q på campus Norrköping. Jag disputerade i sociologi 2007 vid Uppsala universitet med avhandlingen, Svenska Latinas: ras, klass och kön i svenskhetens geografi (Makadam) där jag undersöker de informella gränserna för nationell tillhörighet i relation till bostadssegregation, förortsmytologier och populärkultur bland unga kvinnor i latinamerikansk diaspora i Sverige. Under min tid som doktorand vistades jag en termin vid antropologiska institutionen, University of Arizona, Tucson, 2005, där jag arbetade med associate professor Norma Mendoza-Denton. Sedan min disputation arbetar jag med ett transnationellt komparativt forskningsprojekt om svenska migrantkvinnor i västra USA, Singapore och Costa del Sol, Spanien, i vilket jag analyserar (re)artikulationer av svenska kvinnors kulturella identiteter inom ramen för dessa skilda sociala och politiska system. För närvarande arbetar jag med en bok från projektet med den preliminära titeln Gender, Whiteness and Privilege in Transnational Migration (Palgrave Macmillan). I projektet undersöker jag svenskhetens betydelse när den förskjuts från normativ majoritetsposition till kontextuellt betingad minoritet i skilda geo-diskursiva sammanhang. Hur laddas (svenska) kroppar med innebörder genom berättelser om Sverige och svenskhet i positionen som migranter? Hur förhandlas ideologiska konstruktioner av svensk jämställdhet utifrån förändrade livs- och arbetssituationer utomlands? Vilka aspekter av transnationell migration synliggörs i privilegierade migrantgruppers vardags- och rörelsemönster? I samband med detta projekt var jag gästforskare vid sociologiska institutionen vid University of California, Santa Barbara i samarbete med professor France Winddance Twine, och senare postdoktor vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS) Mina forskningsområden inkluderar transnationell migration, intersektionalitet, postkolonial teori, kultursociologiska studier, ungdomsforskning, latino/a studies, urban etnografi, kritiska ras och vithetsstudier, samt feministisk teori. Tidigare har jag undervisat och handlett studenter från grundutbildning till doktorandnivå på Stockholms universitet, Umeå Universitet, Uppsala universitet, Södertörns högskola och Mälardalens högskola. Inom ramen 1

2 för mina forskningsområden har jag publicerat artiklar i bland annat Social Identities, Gender, Place and Culture, Journal of Intercultural Studies, NORA, och TGV. Jag har även skrivit populärvetenskapliga artiklar om hemmafruns återkomst i den svenska populärkulturen (med doktorand Lena Sohl), den svenska vithetens melankoli (med docent Tobias Hübinette) och mikrolån i en global nyliberal ordning (med FD Sofie Tornhill). På temat Gender, culture and work in Global cities: Researching Transnational Women arbetar jag med en special issue för Women s studies international forum (2013) tillsammans med Dr. Cynthia Joseph, Monash University. Jag är också medlem i Forskarnätverket om transnationalism och diaspora, Lifestyle migration hub, Hushållsnära tjänster, globalisering och migration, samt är styrelseledamot för Antirasistisk Akademi. Publikationer i urval: Monografier: Lundström, Catrin (under contract, Palgrave) Gender, Whiteness and Privilege in Transnational Migration. Lundström, Catrin (2007) Svenska latinas. Ras, klass och kön i svenskhetens geografi. Stockholm/Göteborg: Makadam. (Diss) Artiklar (peer-review journals) Lundström, Catrin (in press, 2013) Mistresses and maids in transnational contact zones : Expatriate wives and the intersection of difference and intimacy in Swedish domestic spaces in Singapore. In Special Issue on Gender, Culture and Work in Global cities: Researching 'Transnational' women. A co-edited special issue, eds. Cynthia Joseph and Catrin Lundström, Women s Studies International Forum. Lundström, Catrin (2012) I didn t come here to do housework. Relocating Swedish practices and ideologies in the global division of labor: the case of Swedish expatriate households in Singapore. Nordic Journal of Migration Research. (Versita open access) Hübinette, Tobias och Catrin Lundström (2011) Sweden after the recent election: The doublebinding power of Swedish whiteness through the mourning of the loss of old Sweden and the passing of good Sweden. NORA, Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 19(1): Lundström, Catrin och France Winddance Twine (2011) White migrations. Swedish women, racial privileges and gender vulnerabilities. The European Journal of Women s Studies. Vol 18(1): Lundström, Catrin (2010). White Ethnography. (Un)comfortable Conveniences and Shared Privileges in Fieldwork with Swedish Migrant Women. NORA, Nordic Journal of Feminist and Gender Research. Vol 18(2): Lundström, Catrin (2010) Transnationell vithet: Svenska migrantkvinnor i USA och Singapore. TGV. Tidskrift för genusvetenskap. Tema: Vithet, nr. 1-2: Lundström, Catrin (2010). Concrete Bodies. Latina Girls transgressing the Boundaries of Race and Gender in White Inner-city Stockholm. Gender, Place and Culture. A Journal of Feminist Geography. Vol 17 (2): Bokkapitel Lundström, Catrin (kommande) Intra-European migration and the institutionalization of Swedish whiteness in southern Spain. I Geographies of Privilege, Second Edition edited by France Winddance Twine and Bradley Gardener (eds). Routledge. 2

3 Lundström, Catrin (kommande) Maid sökes. Live-in maids och skillnadsskapande praktiker i svenska migranthem i Singapore. I Gavanas, Anna och Catharina Calleman (red), Utan titel. Makadam. Kontakt: Länkar till: Avhandling: Nätverk: Forskarnätverket om transnationalism och diaspora Lifestyle migration hub Övrigt: UR Play om Catrin Lundströms forskning Publikationsförteckning, Catrin Lundström Böcker Lundström, Catrin (under contract, Palgrave) Gender, Whiteness and Privilege in Transnational Migration. Lundström, Catrin (2007) Svenska latinas. Ras, klass och kön i svenskhetens geografi. Stockholm/Göteborg: Makadam. (Diss) Artiklar (peer-review journals) Joseph, Cynthia & Lundström, Catrin (in progress, 2013) Introduction: Researching Transnational women In Special Issue on Gender, Culture and Work in Global cities: Researching 3

4 'Transnational' women. A co-edited special issue, eds. Cynthia Joseph and Catrin Lundström, Women s Studies International Forum. Lundström, Catrin (in press, 2013) Mistresses and maids in transnational contact zones : Expatriate wives and the intersection of difference and intimacy in Swedish domestic spaces in Singapore. In Special Issue on Gender, Culture and Work in Global cities: Researching 'Transnational' women. A co-edited special issue, eds. Cynthia Joseph and Catrin Lundström, Women s Studies International Forum. Lundström, Catrin (2012) I didn t come here to do housework. Relocating Swedish practices and ideologies in the global division of labor: the case of Swedish expatriate households in Singapore. Nordic Journal of Migration Research. (Versita open access) Hübinette, Tobias och Catrin Lundström (2011) Sweden after the recent election: The doublebinding power of Swedish whiteness through the mourning of the loss of old Sweden and the passing of good Sweden. NORA, Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 19(1): Lundström, Catrin och France Winddance Twine (2011) White migrations. Swedish women, racial privileges and gender vulnerabilities. The European Journal of Women s Studies. Vol 18(1): Lundström, Catrin (2010). White Ethnography. (Un)comfortable Conveniences and Shared Privileges in Fieldwork with Swedish Migrant Women. NORA, Nordic Journal of Feminist and Gender Research. Vol 18(2): Lundström, Catrin (2010) Transnationell vithet: Svenska migrantkvinnor i USA och Singapore. TGV. Tidskrift för genusvetenskap. Tema: Vithet, nr. 1-2: Lundström, Catrin (2010). Concrete Bodies. Latina Girls transgressing the Boundaries of Race and Gender in White Inner-city Stockholm. Gender, Place and Culture. A Journal of Feminist Geography. Vol 17 (2): Lundström, Catrin (2010) Women with Class. Swedish migrant women s class positions in the USA. Journal of Intercultural Studies. Special Issue: Women, Intersectionality and Diaspora. Vol 31(1): Lundström, Catrin (2009) Vit respektabilitet. Nationens könade symbolik och unga kvinnors kulturella praktiker. Tidsskrift for kjönnsforskning. Temanummer om kjønn, seksualitet og medborgerskap, nr 4: Lundström, Catrin (2009) People take for granted that you know how to dance Salsa and Merengue. Transnational Diasporas, Visual Discourses and Racialized Knowledge in Sweden s Contemporary Latin Music Boom. Social Identities. Journal for the study of race, nation and culture. Vol 15(5): Lundström Catrin (2006) 'Okay, but we are not whores you know : Latina Girls Navigating the Boundaries of Gender and Ethnicity in Sweden. YOUNG. Nordic Journal of Youth Research, 14(3), pp: Special Issues Gender, Culture and Work in Global cities: Researching 'Transnational' women. A co-editing in progress with Dr. Cynthia Joseph, Senior Lecturer, Faculty of Education, Monash University, Victoria, Australia, for Women s Studies International Forum. Bokkapitel Hübineette, Tobias & Catrin Lundström (forthcoming) Three phases of Swedish whiteness. A white nation in crisis. 4

5 Lundström, Catrin (kommande, 2012) Intra-European migration and the institutionalization of Swedish whiteness in southern Spain. I Geographies of Privilege, Second Edition edited by France Winddance Twine and Bradley Gardener (eds). Routledge. Lundström, Catrin (kommande, 2012) Maid sökes. Live-in maids och skillnadsskapande praktiker i svenska migranthem i Singapore. I Gavanas, Anna och Catharina Calleman (red), Utan titel. Makadam. Lundström, Catrin (kommande, 2012) Rasifierat begär: De Andra som exotiska. I Utan titel, Farahani, Fataneh, Hübinette, Tobias, León Rosales, René, och Helena Hörnfeldt (red), Mångkulturellt centrum, Botkyrka. Lundström Catrin (2006) Svenska latinas. Om rasifierade diskurser om femininitet och representationer av latinidad i Sverige. I Sandell, Kerstin och Diana Mulinari (red) Feministiska interventioner. Berättelser om och från en annan värld, s Stockholm: Atlas Akademi. Recensioner Lundström, Catrin (2011) Review: Complying with colonialism. Gender, race and ethnicity in the Nordic Region, Journal of Ethnic and Migration Studies, nr 1-2. Lundström, Catrin (2009) Review: Raewyn Connell, Southern Theory. The Global Dynamics of Knowledge in social science, 2007, Acta Sociologica, 52(1). Artiklar (övrigt vetenskapligt) Hübinette, Tobias & Catrin Lundström (2012) La mélancolie blanche ou comment pleurer la bonne vieille Suède, La Revue Nouvelle, nr 1, pp Hübinette, Tobias & Catrin Lundström (2011) White melancholia and Swedish whiteness: The mourning of the loss of Old Sweden and the passing of Good Sweden, Eurozine, Lundström, Catrin (2009) Svenskhetens utsida. Invandrare och Minoriteter, Nyckeln till integration? Specialnummer om kulturmöten i det svenska samhället. Reprint. Lundström, Catrin (2007) Svenskhetens utsida. Invandrare och Minoriteter, nr 6. Lundström, Catrin (2006) Att veta sin plats. Om innerstadens och förortens betydelse för nationell identitet. LOCUS Tidskrift för forskning om barn och ungdomar. Lärarhögskolan. Lundström, Catrin (2004) Lika barn leka bäst. Principiella rättigheter och makt i ett etniskt segregerat samhälle. I Franck, O (red). Små och stora barn, Årsbok, Föreningen Religionslärare. Populärvetenskapliga artiklar Hübinette, Tobias och Catrin Lundström (2011), Den svenska vithetens melankoli, Glänta, nr 2. Lundström, Catrin och Lena Sohl (2011) Hemmafruns återkomst, Arena, nr 1. Lundström, Catrin och Sofie Tornhill (2008) Om mikrolånen. Arena, nr 4. Konferenspresentationer Lundström, Catrin (2012c) Migrating Citizens: citizenship as (trans)national capital. Thought as Action: Gender, Democracy, Freedom. Bergen: August Lundström, Catrin (2012b) Intra-European migration and the institutionalization of Swedish whiteness in southern Spain. Images of Whiteness, Mansfields College, Oxford. July 7-9. Lundström, Catrin (2012a) Mistresses and Maids in Transnational Migrations: Global Divisions of Labor in Swedish Expat Homes in Singapore, Swedish Sociology Association, Stockholm. March

6 Lundström, Catrin (2011d) Mistresses and Maids in Transnational Migrations: Global Divisions of Labor in Swedish Expat Homes in Singapore, Individual paper presented at American Sociological Association, Las Vegas. August Lundström, Catrin (2011c) 'Gender and whiteness in the new division of labour: the case of Swedish transnational migration in Singapore.' 1st Global Conference Images of whiteness: Exploring Critical Issues, Oxford, United Kingdom, July Lundström, Catrin (2011b) Between national ideologies and cultural collectives: Swedish expatriate wives in Singapore. Panel at Women s world, July 3-7. Lundström, Catrin (2011a) Mistresses and maids in transnational contact zones : the case of Swedish migrants in Singapore. Kinship, Gender and Generation in Disparate Transnational Spaces, Workshop, CEIFO, Stockholm University, May 11. Lundström, Catrin (2010c) Racialized practices in gendered transnationalism: Swedish migrants and domestic work in Singapore. 15 th Nordic Migration Research Conference. Global Challenges Local Responses, Malmö, augusti. Lundström, Catrin (2010b) I didn't come here to clean my house : Gendered and racialized divisions of domestic work in Swedish transnational migration to Sinapore, accepted for presentation in session Gender and traditionalism in global times: Women negotiating difference, International Sociological Association, ISA, Gothenburg, July Lundström, Catrin (2010a) If something happens I can always go home. Transnational migration, citizenship and the politics of belonging among Swedish women. Beyond Citizenship: Feminism and the Transformation of Belonging An international interdisciplinary conference, Birkbeck University of London, June 30 July 2. Lundström, Catrin (2009c) Women with Class. Swedish women re-enacting class privileges in the United States. American Sociological Association. San Francisco, USA, August 7-9. Lundström, Catrin (2009b) Gender, capital and neoliberal politics. The case of Swedish women in the United States. Sociologförbundets årsmöte, March 4-5. Lundström, Catrin (2009a) Am I that Swede? (Un)comfortable conveniences and shared priviliges in ethnographic fieldwork. Feminist Research Methods, Stockholm University, February 4-6. Lundström, Catrin (2008b) People take for granted that you can dance Salsa and Merengue. Transnational Diasporas, Visual Discourses, and Racialized Knowledge in the Contemporary Latin Music Boom in Sweden. Internationell migration: Utmaningar och möjligheter. Ett interdisciplinärt samtal. Stockholms universitet, 3 oktober. Lundström, Catrin (2008a) Different Shades of Whiteness: White migration and re-imaginaries of race, gender and class in the case of first generation Swedish women in the United States. ISA Forum of Sociology, Barcelona, Spain, September 5-8, 2008 Lundström, Catrin (2007) Where are you from? Swedishness, Whiteness and the Politics of Passing. Cultural Studies Association 5th Annual Meeting, Portland State University, Oregon, US, April Lundström, Catrin (2006d) Sexualised commodification: Gender, Ethnicity and Sexuality in the Latin Music Boom in Sweden". From Orientalism to Postcoloniality. Södertörn University College, Stockholm, April Lundström, Catrin (2006c) From Latin Americans to Latinas: Reflection on the Commodification of Latinidad in Sweden. Cultural Studies Association 4th Annual Meeting, George Mason University, Arlington, Virginia, US, April Lundström, Catrin (2006b) Being out of place. Latina girls in white inner city areas of Stockholm, New Directions in Critical Theory. Global, Local and Glocal. Shifting borders and hybrid identities, A graduate student conference, University of Arizona, Tucson, April

7 Lundström, Catrin (2006a) Suburban femininities and the racialization of space in the Latina diaspora in Stockholm. NYRIS 9 Landscapes of Youth, The 9th Nordic Youth Research Information Symposium, Södertörn University College, Stockholm, January Lundström, Catrin (2005c) 'Suburban Girls'. Racialized formations of gender and space in Swedish Latina Diaspora. Latina Letters conference. San Antonio, Texas, July Lundström, Catrin (2005b) Political consciousness in Latin American Diaspora. Our research matters: New Dialogues on Latina American, The Caribbean and Latino Studies. First interdisciplinary Graduate Student Conference, University of Massachusetts, Amherst, April 30. Lundström, Catrin (2005a) She s a Kind of Swedish Wannabe Deconstructing Swedishness in Latin American Diaspora. New Directions in Critical Theory. Intersections: A Cross- Disciplinary Investigation for New Meaning. A graduate student conference, University of Arizona, Tucson, April 7-8. Lundström, Catrin (2004b) Okay, but we are not whores you know. Shifting experiences among young women with Latin American background in sexualised and racialized spaces in Sweden". 22nd Nordic Sociology Congress. Transformations. Boundaries. Dialogues, Malmö högskola, August Lundström, Catrin (2004a) Being the sexualised other. A discussion about sexuality, ethnicity and gender in multiple relationships, Skaraborg Institute/University of Skövde, May 3-5. Lundström, Catrin (2003c) Hur lyckas man med mångkulturellt folkhälsoarbete? Hälso- och sjukvård för invandrare: Erfarenheter från ett EU-samarbete. Folkhälsostämman, March Lundström, Catrin (2003b) Kickers or victims? Discourses of gender, ethnicity, sexuality and violence in young women's interaction and identity shaping. 5th European Feminist Research Conference, Gender and Power in the New Europe: intersections of ethnicity, class, disability, sexualities and generations, Lund, August Lundström, Catrin (2003a) Kickers or victims'? Discourses of gender, ethnicity, sexuality and violence in young women's interaction and identity shaping. BSA Youth Study Group Conference: Scenes Subcultures and Tribes Youth Cultures in the 21st Century, School of Social Studies, University College Northampton, September Lundström, Catrin (2002) Offer eller kickers? Betydelser av diskurser om kön, sexualitet och etnicitet i unga kvinnors interaktion. Brottsoffermyndighetens konferens: Våldets Offer - vårt ansvar, Stockholm, September 29 - October 1. Konferensorganisatör Att förstå det multirasisala samhället. Kritiska perspektiv på rasifieringsprocesser i Sverige. Mångkulturellt centrum, november, Konferenspaneler och workshops Workshopledare: Intersektionella perspektiv på anti/rasism och feminism, IMER-konferens, Motstånd och särskiljandets praktik rasism och antirasism då och nu, Norrköping november, Konferenspanel: Identities, Culture and Work in Global Cities: Transnational women breaking cultural and knowledge barriers. Panel at Women s World (with Cynthia Joseph), Ottowa, July 3-7, Konferenspanel: Studying Privilege. Workshop at Feminist Research Methods, Stockholm University (med Katarina Mattsson), February

8 Other Workshops Internationalization: a workshop for Doctoral Students, Dept of Sociology, Uppsala University, June 8, Inbjuden föreläsare Svenska migrantkvinnor och den svenska vitheten i ett transnationellt perspektiv, Mångkulturellt centrum, 27 september, Diasporic reproduction of gender, generation and law, Stockholm Univerisity, september, 25, Transnational perspectives on gender and whiteness: Swedish migrant women in the United States, Singapore and Spain. MKV, Karlstad University, April, 25, White migrations: Transnational perspectives on Gender and Whiteness, Umeå Centre for Gender Studies, Umeå University, March 13, White migrations: Transnational perspectives on Gender and Whiteness. REMESO, Linköping University, February 8, Vithet ger privilegier, Socialdemokratiska arbetarpartiet, Stockholm, 14 december, Svenskhet och vithet, Mångkulturellt centrum, Botkyrka, 20 oktober, From Professionals to Housewives: Swedish expatriate wives and the international division of labor in the global city of Singapore, IBF, 11 oktober, Live-in maids, vita femininitetspraktiker och skillnadspraktiker i svenska migranthem i Singapore. Framtidsfokus, Institutet för Framtidsstudier, 8 mars UR Samtiden. Live-in maids, constructions of white femininity and practices of difference in Swedish migrant homes in Singapore. ArA Antirastistisk akademi, 2 december, Intersektionalitet: Utmaningar och möjligheter. Sveriges Kommuner och Landsting, 1 december, Svenska migrantfruar: Vithet, medborgarskap och femininitet som transnationella kapital i USA, Singapore och Spanien. Umeå Centrum för genusstudier, Umeå universitet, 9 november, Svenska migrantfruar: teoretiska och metodologiska reflektioner kring vithetserfarenheter i USA, Singapore och Spanien. Södertörns Högskola, 13 oktober Diasporic Revolution. Young women s reconstruction of the Latin American history and politics, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek/abf-huset: Antipodes Chile and Sweden under dictatorship and democracy. In honour of Lucy Viedma. 7 Maj, Vit exklusivitet? Svenska latinas som gränsöverskridande kategori, Göteborgs universitet. Forum för studier av samtidskultur: Globaliseringsseminariet. 24 mars, Svenskhetens informella gränser. Universitetet i Oslo, CULCOM, Kulturell kompleksitet i den nye Norge. 13 oktober, Hierarchies of Whiteness. Transnational migration, Class Privilege and the Case of First- Generation Swedish Women in the United States. University of California, Santa Barbara, Sociology Colloquium. 14 maj, Var kommer du ifrån egentligen? Om svenskhet, vithet och passerandets logiker, Stockholms universitet, Etnologiska institutionen. 11 oktober Suburban Girls. Racialized formations of Gender and Space and the (re-)imagination of Swedishness in young Latina Women s narratives. University of Arizona, Dept of Anthropology, Lecture Series. 27 april 2005 Sociala geografier i latinamerikanska tjejers vardag. Om skiftande betydelser av kön, klass och etnicitet på segregera(n)de platser i Stockholmsområdet. Stockholms universitet, genusvetenskapliga institutionen, Intersektionella möten. 9 november

9 Vi är de Andra. Latinamerikanska unga kvinnors identitetssskapande inom sexualiserade och rasifierade diskurser. Forskning Pågår... om barn och ungdom, Uppsala universitet. 27 oktober Kvinna på Kuba. Uppsala universitet, Centrum för kvinnoforskning. 12 mars Debatt/Panelsamtal Rasismen och den vita kvinnan. Vägen till Utöya. Umeå University, March 15, Mellan vit hegemoni och intersektionalitet vart är feminismen på väg?, Samtal om feminismens framtid med Paulina de los Reyes och Edda Manga, ABF, Uppsala. 4 maj Paneldiskussion. Internationella dagen mot rasdiskriminering, Diskrimineringsbyrån, DU MRnätverket, Uppsala, Sensus. 21 mars Media: Recensioner och intervjuer, forskning Postorderfruar, fruimport eller äktenskapsmigration. Mana, 2012, nr 1-2. Flytta utomlands och bli en annan. Tidningen Arbetet. 25 april. Nätrasism som vardagsrasism. Södermanlands Nyheter, Svenska Dagbladet, Gemenskapen inte till för alla, Idagsidan, SR Kulturradion: Nya vågen UR Samtiden, Framtidsfokus, Vem städar folkhemmet, Kunskapskanalen, UR bildningsbyrån, Livsstilsmigranten, P1, Studio ett, P1, Gäst, personliga möten, Aktum Extra, Umeå universitet, November 2010, nr 6. Fargeblind kjonnsforskning, Nikk Magazine, September SWEA Magazine, Porträttet, 2010, nr 1. En Sueco, Hur är den svenska kvinnan utomlands?, April, UNT, Uppsala nya tidning, Anna Anka stör och berör, Tidningen Arbetaren, 7/2008, intervju. Tidskriften Genus, 1/2008, recension avhandling. DN, (Fanny Ambjörnsson), recension avhandling. Tidningen Arena, 1/2008 (Lawen Mohtadi), recension avhandling. Pedagogiska magasinet, 1/2008 (Ann Werner), recension avhandling. Aftonbladet, , intervju och reportage avhandling. Metro, intervju och reportage avhandling. SR, Vetenskapsradion , reportage avhandling. Radio Uppland, , intervju avhandling. Intervjuer, pedagogik Tidningen Universen 2009, intervju om ny bildningskurs vid Uppsala universitet. 9

Publikationsförteckning, Catrin Lundström

Publikationsförteckning, Catrin Lundström Publikationsförteckning, Catrin Lundström Böcker Lundström, Catrin (under contract, Palgrave) Gender, Whiteness and Privilege in Transnational Migration. Lundström, Catrin (2007) Svenska latinas. Ras,

Läs mer

Publikationsförteckning, Catrin Lundström

Publikationsförteckning, Catrin Lundström Publikationsförteckning, Catrin Lundström Böcker Lundström, Catrin (2007) Svenska latinas. Ras, klass och kön i svenskhetens geografi. Stockholm/Göteborg: Makadam. (Diss) Artiklar (peer-review journals)

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna I detta svarshäfte finns svar från: Ersta/Sköndals Högskola Frågor

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012

Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012 Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012 Seminarium i samverkan med WCU Under 2012 har ett tredje seminarium hållits i samverkan mellan Kvinnofolkhögskolan

Läs mer

ETT AKTIVT MEDBORGARSKAP? OM DEMOKRATIFOSTRAN I GYMNASIESKOLAN

ETT AKTIVT MEDBORGARSKAP? OM DEMOKRATIFOSTRAN I GYMNASIESKOLAN ETT AKTIVT MEDBORGARSKAP? OM DEMOKRATIFOSTRAN I GYMNASIESKOLAN Elisabet Öhrn, Göteborgs universitet & Högskolan i Borås Dennis Beach, Göteborgs universitet & Högskolan i Borås Marianne Dovemark, Göteborgs

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

1. Education and Degrees

1. Education and Degrees Dr. Johan Svanberg E-mail: Johan.Svanberg@historia.su.se Valutavägen 66 D Tel. work: +468163130 129 34 Hägersten Tel. home: +46707368990 Sweden 1. Education and Degrees Research Supervisor Training, 100

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Kommunikation som verktyg

Kommunikation som verktyg Kommunikation som verktyg Barbara Evaeus WWF Manager Climate Communications Malmö, 14-06-10 Världsnaturfonden WWF En av världens ledande, ideella och partipolitiskt obundna miljö- och naturvårdsorganisationer

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala CV Oktober 2012 Maria Adenfelt, Docent i Företagsekonomi Nuvarande positioner 2012- Forskningsledare, Entreprenörskapsforum 2009- Docent i Företagsekonomi och associerad forskare, Företagsekonomiska institutionen,

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Måndag 11/2. 11-17 Friskvårdsmässa på Hälsouniversitetet

Måndag 11/2. 11-17 Friskvårdsmässa på Hälsouniversitetet Måndag 11/2 11-17 Friskvårdsmässa på Hälsouniversitetet Kom till Föreläsningssalen Rönnen på Campus US mellan 11-17 och se delar av vad Linköping kan erbjuda i friskvårdsmöjligheter. Nautilus och Campushallen

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

PROJEKTET INKLUDERING FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 2010-2015 BENGT PERSSON JULIE ALLAN ELISABETH PERSSON

PROJEKTET INKLUDERING FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 2010-2015 BENGT PERSSON JULIE ALLAN ELISABETH PERSSON PROJEKTET INKLUDERING FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 2010-2015 BENGT PERSSON JULIE ALLAN ELISABETH PERSSON Essunga kommun - Enligt Högskoleverkets statistik för 2006-07 var övergången till högskolan bland 25-åringar

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

Feminist Economic Theory what difference does it make? Agneta Stark Kungälv 28 augusti 2015

Feminist Economic Theory what difference does it make? Agneta Stark Kungälv 28 augusti 2015 Feminist Economic Theory what difference does it make? Agneta Stark Kungälv 28 augusti 2015 Feminist Economic Theory Applies the same models to women and men Uses terminology consistently and logically

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Lägesrapport 2013, projekt P60 ÖrebroBostäder AB: Utvärdering av Mitt Gröna Kvarter.

Lägesrapport 2013, projekt P60 ÖrebroBostäder AB: Utvärdering av Mitt Gröna Kvarter. Örebro 2014-03-19 Lägesrapport 2013, projekt P60 ÖrebroBostäder AB: Utvärdering av Mitt Gröna Kvarter. En djupgående utvärdering i samarbete med Centrum för urbana och regionala studier, (CUReS) Örebro

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

INTERKULTURELL KOMMUNIKATION

INTERKULTURELL KOMMUNIKATION INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Interkulturell kommunikation utgör ett tvärvetenskapligt biämne vid Humanistiska fakulteten som tar upp begreppet interkulturell kommunikation ur olika aspekter. Tyngdpunkten

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Scientific and Published Works:

Scientific and Published Works: Dan-Olof Rooth Professor Department of Economics Kalmar University 391 82 Kalmar, Sweden Phone: +46 480497134 Fax: +46 480497110 E-mail: dan-olof.rooth@hik.se Homepage: http://www.bbs.hik.se Curriculum

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG!

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG! REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är indelade i ämne efter bokstavsordning OBS: WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND!!! Du kan inte webbregistrera dig om du är villkorligt behörig eller om du

Läs mer

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Isabell Fridh Intensivvårdssjuksköterska, Fil Dr Ins7tu7onen för vårdvetenskap och hälsa Vårdvetenskap Vårdvetenskap

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Alkohol och sexuellt risktagande

Alkohol och sexuellt risktagande Alkohol och sexuellt risktagande Anna Bredström, PhD Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) Linköpings universitet anna.bredstrom@liu.se Smittskyddsinstitutet (2011) Alkohol

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas?

JUSTICE FOR SOCIAL EDUCATION. Hur kan vi skapa en likvärdig och demokratisk skola där alla elever har möjlighet att lyckas? Professor Michael Apple Dr David Rose Professor Caroline Liberg Professor Sally Power Dr Guadalupe Francia Dr Monica Axelsson Dr Philippe Vitale Professor Ninetta Santoro EDUCATION FOR SOCIAL JUSTICE 28-29

Läs mer

Spelifikation marknadskommunikationens nya (spel)regler

Spelifikation marknadskommunikationens nya (spel)regler Mikolaj Dymek Spelifikation marknadskommunikationens nya (spel)regler 2010-2015 I min forskningsplan från 2011 definierades följande tre breda forskningsteman inom ramen för projektplanens syfte och frågeställning:

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN KARLSTAD 1-2 OKTOBER ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög Bilaga 2 Författare: Häggblom, A. & Dreyer Fredriksen, S-T. Der bliver ofte stille - sygeplejerskers möde med kvinder, som har vaeret udsat for vold Tidsskrift: Klinisk Sygeplejer Årtal: 2011 Författare:

Läs mer

Ursula Hård Presentation. Doktorand vid Ekonomisk-historiska instit, Stockholms Universitet ursula.hard@ekohist.su.se

Ursula Hård Presentation. Doktorand vid Ekonomisk-historiska instit, Stockholms Universitet ursula.hard@ekohist.su.se Ursula Hård Doktorand vid Ekonomisk-historiska instit, Stockholms Universitet ursula.hard@ekohist.su.se Institutionellt och köns/genus perspektiv på regional och lokal politik, utveckling och arbetsmarknad;

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Sociologi för sociala entreprenörer

Sociologi för sociala entreprenörer Sociologi för sociala entreprenörer Ester Barinaga Associate Prof. Dpt. of Management, Politics, and Philosophy eb.lpf@cbs.dk Ester Barinaga Grundare och Styrelseordförande ester@forortenicentrum.org Friday,

Läs mer

Internationell migration och glesbygd om landsbygdens nya roller och utmaningar Örebro 28 maj 2010 Susanne Stenbacka, Uppsala universitet

Internationell migration och glesbygd om landsbygdens nya roller och utmaningar Örebro 28 maj 2010 Susanne Stenbacka, Uppsala universitet Internationell migration och glesbygd om landsbygdens nya roller och utmaningar Örebro 28 maj 2010, Uppsala universitet Bakgrund Negativ befolkningstillväxt i ca hälften av landets kommuner under 2000-2008

Läs mer

En levande stadsdel med kultur, idrott, fritid, upplevelser, kunskapsföretag och bostäder. munktellstaden.se

En levande stadsdel med kultur, idrott, fritid, upplevelser, kunskapsföretag och bostäder. munktellstaden.se Munktellstaden är uppkallad efter entreprenören Johan Theofron Munktell, som började tillverka verktyg, ångmaskiner och annan mekanisk utrustning här i början av 1800-talet. Hans företag blev senare Volvo

Läs mer

GIT L0012B. Implementation av geografiska informationssystem. Information inför kursstart

GIT L0012B. Implementation av geografiska informationssystem. Information inför kursstart GIT L0012B Implementation av geografiska informationssystem Information inför kursstart K U R S I N F O R M A T I O N Innehåll Registrering 2 Kursplan 2 Schema 2 Föreläsningar 2 Laborationer 2 Examination

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l.

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. Handel och miljö 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. c o m Dagens seminarie Den internationella miljöpolitiken

Läs mer

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det?

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Per Kornhall Författare och debattör per@kornhall.se!!! FilDr Medlem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och Europakommissionens DG Network of Independant Experts

Läs mer

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su. Litteracitet på flera språk Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.se Brian Street 1984, 1993 New Literacy Studies (tidigt 80 tal) New

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

RFSL NEWCOMERS MALMÖ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015. I Samarbete Med:

RFSL NEWCOMERS MALMÖ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015. I Samarbete Med: RFSL NEWCOMERS MALMÖ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 I Samarbete Med: Newcomer Malmö verksamhet har utvecklats till en större och bredare nätverk med nya etablerade kontakter under 2014. Arbetsgruppen

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs bildades i Stockholm 2009. WFAD

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Vad säger socialstyrelsen Vad säger forskningen? Hur gör vi i praktiken? Known unknown As we know, There are known knowns. There are things we know we know. We

Läs mer