Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Catrin Lundströ m. Docent sociologi, forskarassistent."

Transkript

1 Catrin Lundströ m Docent sociologi, forskarassistent. Jag är docent i sociologi och sedan 1 juli 2012 forskarassistent på Tema Q på campus Norrköping. Jag disputerade i sociologi 2007 vid Uppsala universitet med avhandlingen, Svenska Latinas: ras, klass och kön i svenskhetens geografi (Makadam) där jag undersöker de informella gränserna för nationell tillhörighet i relation till bostadssegregation, förortsmytologier och populärkultur bland unga kvinnor i latinamerikansk diaspora i Sverige. Under min tid som doktorand vistades jag en termin vid antropologiska institutionen, University of Arizona, Tucson, 2005, där jag arbetade med associate professor Norma Mendoza-Denton. Sedan min disputation arbetar jag med ett transnationellt komparativt forskningsprojekt om svenska migrantkvinnor i västra USA, Singapore och Costa del Sol, Spanien, i vilket jag analyserar (re)artikulationer av svenska kvinnors kulturella identiteter inom ramen för dessa skilda sociala och politiska system. För närvarande arbetar jag med en bok från projektet med den preliminära titeln Gender, Whiteness and Privilege in Transnational Migration (Palgrave Macmillan). I projektet undersöker jag svenskhetens betydelse när den förskjuts från normativ majoritetsposition till kontextuellt betingad minoritet i skilda geo-diskursiva sammanhang. Hur laddas (svenska) kroppar med innebörder genom berättelser om Sverige och svenskhet i positionen som migranter? Hur förhandlas ideologiska konstruktioner av svensk jämställdhet utifrån förändrade livs- och arbetssituationer utomlands? Vilka aspekter av transnationell migration synliggörs i privilegierade migrantgruppers vardags- och rörelsemönster? I samband med detta projekt var jag gästforskare vid sociologiska institutionen vid University of California, Santa Barbara i samarbete med professor France Winddance Twine, och senare postdoktor vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS) Mina forskningsområden inkluderar transnationell migration, intersektionalitet, postkolonial teori, kultursociologiska studier, ungdomsforskning, latino/a studies, urban etnografi, kritiska ras och vithetsstudier, samt feministisk teori. Tidigare har jag undervisat och handlett studenter från grundutbildning till doktorandnivå på Stockholms universitet, Umeå Universitet, Uppsala universitet, Södertörns högskola och Mälardalens högskola. Inom ramen 1

2 för mina forskningsområden har jag publicerat artiklar i bland annat Social Identities, Gender, Place and Culture, Journal of Intercultural Studies, NORA, och TGV. Jag har även skrivit populärvetenskapliga artiklar om hemmafruns återkomst i den svenska populärkulturen (med doktorand Lena Sohl), den svenska vithetens melankoli (med docent Tobias Hübinette) och mikrolån i en global nyliberal ordning (med FD Sofie Tornhill). På temat Gender, culture and work in Global cities: Researching Transnational Women arbetar jag med en special issue för Women s studies international forum (2013) tillsammans med Dr. Cynthia Joseph, Monash University. Jag är också medlem i Forskarnätverket om transnationalism och diaspora, Lifestyle migration hub, Hushållsnära tjänster, globalisering och migration, samt är styrelseledamot för Antirasistisk Akademi. Publikationer i urval: Monografier: Lundström, Catrin (under contract, Palgrave) Gender, Whiteness and Privilege in Transnational Migration. Lundström, Catrin (2007) Svenska latinas. Ras, klass och kön i svenskhetens geografi. Stockholm/Göteborg: Makadam. (Diss) Artiklar (peer-review journals) Lundström, Catrin (in press, 2013) Mistresses and maids in transnational contact zones : Expatriate wives and the intersection of difference and intimacy in Swedish domestic spaces in Singapore. In Special Issue on Gender, Culture and Work in Global cities: Researching 'Transnational' women. A co-edited special issue, eds. Cynthia Joseph and Catrin Lundström, Women s Studies International Forum. Lundström, Catrin (2012) I didn t come here to do housework. Relocating Swedish practices and ideologies in the global division of labor: the case of Swedish expatriate households in Singapore. Nordic Journal of Migration Research. (Versita open access) Hübinette, Tobias och Catrin Lundström (2011) Sweden after the recent election: The doublebinding power of Swedish whiteness through the mourning of the loss of old Sweden and the passing of good Sweden. NORA, Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 19(1): Lundström, Catrin och France Winddance Twine (2011) White migrations. Swedish women, racial privileges and gender vulnerabilities. The European Journal of Women s Studies. Vol 18(1): Lundström, Catrin (2010). White Ethnography. (Un)comfortable Conveniences and Shared Privileges in Fieldwork with Swedish Migrant Women. NORA, Nordic Journal of Feminist and Gender Research. Vol 18(2): Lundström, Catrin (2010) Transnationell vithet: Svenska migrantkvinnor i USA och Singapore. TGV. Tidskrift för genusvetenskap. Tema: Vithet, nr. 1-2: Lundström, Catrin (2010). Concrete Bodies. Latina Girls transgressing the Boundaries of Race and Gender in White Inner-city Stockholm. Gender, Place and Culture. A Journal of Feminist Geography. Vol 17 (2): Bokkapitel Lundström, Catrin (kommande) Intra-European migration and the institutionalization of Swedish whiteness in southern Spain. I Geographies of Privilege, Second Edition edited by France Winddance Twine and Bradley Gardener (eds). Routledge. 2

3 Lundström, Catrin (kommande) Maid sökes. Live-in maids och skillnadsskapande praktiker i svenska migranthem i Singapore. I Gavanas, Anna och Catharina Calleman (red), Utan titel. Makadam. Kontakt: Länkar till: Avhandling: Nätverk: Forskarnätverket om transnationalism och diaspora Lifestyle migration hub Övrigt: UR Play om Catrin Lundströms forskning Publikationsförteckning, Catrin Lundström Böcker Lundström, Catrin (under contract, Palgrave) Gender, Whiteness and Privilege in Transnational Migration. Lundström, Catrin (2007) Svenska latinas. Ras, klass och kön i svenskhetens geografi. Stockholm/Göteborg: Makadam. (Diss) Artiklar (peer-review journals) Joseph, Cynthia & Lundström, Catrin (in progress, 2013) Introduction: Researching Transnational women In Special Issue on Gender, Culture and Work in Global cities: Researching 3

4 'Transnational' women. A co-edited special issue, eds. Cynthia Joseph and Catrin Lundström, Women s Studies International Forum. Lundström, Catrin (in press, 2013) Mistresses and maids in transnational contact zones : Expatriate wives and the intersection of difference and intimacy in Swedish domestic spaces in Singapore. In Special Issue on Gender, Culture and Work in Global cities: Researching 'Transnational' women. A co-edited special issue, eds. Cynthia Joseph and Catrin Lundström, Women s Studies International Forum. Lundström, Catrin (2012) I didn t come here to do housework. Relocating Swedish practices and ideologies in the global division of labor: the case of Swedish expatriate households in Singapore. Nordic Journal of Migration Research. (Versita open access) Hübinette, Tobias och Catrin Lundström (2011) Sweden after the recent election: The doublebinding power of Swedish whiteness through the mourning of the loss of old Sweden and the passing of good Sweden. NORA, Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 19(1): Lundström, Catrin och France Winddance Twine (2011) White migrations. Swedish women, racial privileges and gender vulnerabilities. The European Journal of Women s Studies. Vol 18(1): Lundström, Catrin (2010). White Ethnography. (Un)comfortable Conveniences and Shared Privileges in Fieldwork with Swedish Migrant Women. NORA, Nordic Journal of Feminist and Gender Research. Vol 18(2): Lundström, Catrin (2010) Transnationell vithet: Svenska migrantkvinnor i USA och Singapore. TGV. Tidskrift för genusvetenskap. Tema: Vithet, nr. 1-2: Lundström, Catrin (2010). Concrete Bodies. Latina Girls transgressing the Boundaries of Race and Gender in White Inner-city Stockholm. Gender, Place and Culture. A Journal of Feminist Geography. Vol 17 (2): Lundström, Catrin (2010) Women with Class. Swedish migrant women s class positions in the USA. Journal of Intercultural Studies. Special Issue: Women, Intersectionality and Diaspora. Vol 31(1): Lundström, Catrin (2009) Vit respektabilitet. Nationens könade symbolik och unga kvinnors kulturella praktiker. Tidsskrift for kjönnsforskning. Temanummer om kjønn, seksualitet og medborgerskap, nr 4: Lundström, Catrin (2009) People take for granted that you know how to dance Salsa and Merengue. Transnational Diasporas, Visual Discourses and Racialized Knowledge in Sweden s Contemporary Latin Music Boom. Social Identities. Journal for the study of race, nation and culture. Vol 15(5): Lundström Catrin (2006) 'Okay, but we are not whores you know : Latina Girls Navigating the Boundaries of Gender and Ethnicity in Sweden. YOUNG. Nordic Journal of Youth Research, 14(3), pp: Special Issues Gender, Culture and Work in Global cities: Researching 'Transnational' women. A co-editing in progress with Dr. Cynthia Joseph, Senior Lecturer, Faculty of Education, Monash University, Victoria, Australia, for Women s Studies International Forum. Bokkapitel Hübineette, Tobias & Catrin Lundström (forthcoming) Three phases of Swedish whiteness. A white nation in crisis. 4

5 Lundström, Catrin (kommande, 2012) Intra-European migration and the institutionalization of Swedish whiteness in southern Spain. I Geographies of Privilege, Second Edition edited by France Winddance Twine and Bradley Gardener (eds). Routledge. Lundström, Catrin (kommande, 2012) Maid sökes. Live-in maids och skillnadsskapande praktiker i svenska migranthem i Singapore. I Gavanas, Anna och Catharina Calleman (red), Utan titel. Makadam. Lundström, Catrin (kommande, 2012) Rasifierat begär: De Andra som exotiska. I Utan titel, Farahani, Fataneh, Hübinette, Tobias, León Rosales, René, och Helena Hörnfeldt (red), Mångkulturellt centrum, Botkyrka. Lundström Catrin (2006) Svenska latinas. Om rasifierade diskurser om femininitet och representationer av latinidad i Sverige. I Sandell, Kerstin och Diana Mulinari (red) Feministiska interventioner. Berättelser om och från en annan värld, s Stockholm: Atlas Akademi. Recensioner Lundström, Catrin (2011) Review: Complying with colonialism. Gender, race and ethnicity in the Nordic Region, Journal of Ethnic and Migration Studies, nr 1-2. Lundström, Catrin (2009) Review: Raewyn Connell, Southern Theory. The Global Dynamics of Knowledge in social science, 2007, Acta Sociologica, 52(1). Artiklar (övrigt vetenskapligt) Hübinette, Tobias & Catrin Lundström (2012) La mélancolie blanche ou comment pleurer la bonne vieille Suède, La Revue Nouvelle, nr 1, pp Hübinette, Tobias & Catrin Lundström (2011) White melancholia and Swedish whiteness: The mourning of the loss of Old Sweden and the passing of Good Sweden, Eurozine, Lundström, Catrin (2009) Svenskhetens utsida. Invandrare och Minoriteter, Nyckeln till integration? Specialnummer om kulturmöten i det svenska samhället. Reprint. Lundström, Catrin (2007) Svenskhetens utsida. Invandrare och Minoriteter, nr 6. Lundström, Catrin (2006) Att veta sin plats. Om innerstadens och förortens betydelse för nationell identitet. LOCUS Tidskrift för forskning om barn och ungdomar. Lärarhögskolan. Lundström, Catrin (2004) Lika barn leka bäst. Principiella rättigheter och makt i ett etniskt segregerat samhälle. I Franck, O (red). Små och stora barn, Årsbok, Föreningen Religionslärare. Populärvetenskapliga artiklar Hübinette, Tobias och Catrin Lundström (2011), Den svenska vithetens melankoli, Glänta, nr 2. Lundström, Catrin och Lena Sohl (2011) Hemmafruns återkomst, Arena, nr 1. Lundström, Catrin och Sofie Tornhill (2008) Om mikrolånen. Arena, nr 4. Konferenspresentationer Lundström, Catrin (2012c) Migrating Citizens: citizenship as (trans)national capital. Thought as Action: Gender, Democracy, Freedom. Bergen: August Lundström, Catrin (2012b) Intra-European migration and the institutionalization of Swedish whiteness in southern Spain. Images of Whiteness, Mansfields College, Oxford. July 7-9. Lundström, Catrin (2012a) Mistresses and Maids in Transnational Migrations: Global Divisions of Labor in Swedish Expat Homes in Singapore, Swedish Sociology Association, Stockholm. March

6 Lundström, Catrin (2011d) Mistresses and Maids in Transnational Migrations: Global Divisions of Labor in Swedish Expat Homes in Singapore, Individual paper presented at American Sociological Association, Las Vegas. August Lundström, Catrin (2011c) 'Gender and whiteness in the new division of labour: the case of Swedish transnational migration in Singapore.' 1st Global Conference Images of whiteness: Exploring Critical Issues, Oxford, United Kingdom, July Lundström, Catrin (2011b) Between national ideologies and cultural collectives: Swedish expatriate wives in Singapore. Panel at Women s world, July 3-7. Lundström, Catrin (2011a) Mistresses and maids in transnational contact zones : the case of Swedish migrants in Singapore. Kinship, Gender and Generation in Disparate Transnational Spaces, Workshop, CEIFO, Stockholm University, May 11. Lundström, Catrin (2010c) Racialized practices in gendered transnationalism: Swedish migrants and domestic work in Singapore. 15 th Nordic Migration Research Conference. Global Challenges Local Responses, Malmö, augusti. Lundström, Catrin (2010b) I didn't come here to clean my house : Gendered and racialized divisions of domestic work in Swedish transnational migration to Sinapore, accepted for presentation in session Gender and traditionalism in global times: Women negotiating difference, International Sociological Association, ISA, Gothenburg, July Lundström, Catrin (2010a) If something happens I can always go home. Transnational migration, citizenship and the politics of belonging among Swedish women. Beyond Citizenship: Feminism and the Transformation of Belonging An international interdisciplinary conference, Birkbeck University of London, June 30 July 2. Lundström, Catrin (2009c) Women with Class. Swedish women re-enacting class privileges in the United States. American Sociological Association. San Francisco, USA, August 7-9. Lundström, Catrin (2009b) Gender, capital and neoliberal politics. The case of Swedish women in the United States. Sociologförbundets årsmöte, March 4-5. Lundström, Catrin (2009a) Am I that Swede? (Un)comfortable conveniences and shared priviliges in ethnographic fieldwork. Feminist Research Methods, Stockholm University, February 4-6. Lundström, Catrin (2008b) People take for granted that you can dance Salsa and Merengue. Transnational Diasporas, Visual Discourses, and Racialized Knowledge in the Contemporary Latin Music Boom in Sweden. Internationell migration: Utmaningar och möjligheter. Ett interdisciplinärt samtal. Stockholms universitet, 3 oktober. Lundström, Catrin (2008a) Different Shades of Whiteness: White migration and re-imaginaries of race, gender and class in the case of first generation Swedish women in the United States. ISA Forum of Sociology, Barcelona, Spain, September 5-8, 2008 Lundström, Catrin (2007) Where are you from? Swedishness, Whiteness and the Politics of Passing. Cultural Studies Association 5th Annual Meeting, Portland State University, Oregon, US, April Lundström, Catrin (2006d) Sexualised commodification: Gender, Ethnicity and Sexuality in the Latin Music Boom in Sweden". From Orientalism to Postcoloniality. Södertörn University College, Stockholm, April Lundström, Catrin (2006c) From Latin Americans to Latinas: Reflection on the Commodification of Latinidad in Sweden. Cultural Studies Association 4th Annual Meeting, George Mason University, Arlington, Virginia, US, April Lundström, Catrin (2006b) Being out of place. Latina girls in white inner city areas of Stockholm, New Directions in Critical Theory. Global, Local and Glocal. Shifting borders and hybrid identities, A graduate student conference, University of Arizona, Tucson, April

7 Lundström, Catrin (2006a) Suburban femininities and the racialization of space in the Latina diaspora in Stockholm. NYRIS 9 Landscapes of Youth, The 9th Nordic Youth Research Information Symposium, Södertörn University College, Stockholm, January Lundström, Catrin (2005c) 'Suburban Girls'. Racialized formations of gender and space in Swedish Latina Diaspora. Latina Letters conference. San Antonio, Texas, July Lundström, Catrin (2005b) Political consciousness in Latin American Diaspora. Our research matters: New Dialogues on Latina American, The Caribbean and Latino Studies. First interdisciplinary Graduate Student Conference, University of Massachusetts, Amherst, April 30. Lundström, Catrin (2005a) She s a Kind of Swedish Wannabe Deconstructing Swedishness in Latin American Diaspora. New Directions in Critical Theory. Intersections: A Cross- Disciplinary Investigation for New Meaning. A graduate student conference, University of Arizona, Tucson, April 7-8. Lundström, Catrin (2004b) Okay, but we are not whores you know. Shifting experiences among young women with Latin American background in sexualised and racialized spaces in Sweden". 22nd Nordic Sociology Congress. Transformations. Boundaries. Dialogues, Malmö högskola, August Lundström, Catrin (2004a) Being the sexualised other. A discussion about sexuality, ethnicity and gender in multiple relationships, Skaraborg Institute/University of Skövde, May 3-5. Lundström, Catrin (2003c) Hur lyckas man med mångkulturellt folkhälsoarbete? Hälso- och sjukvård för invandrare: Erfarenheter från ett EU-samarbete. Folkhälsostämman, March Lundström, Catrin (2003b) Kickers or victims? Discourses of gender, ethnicity, sexuality and violence in young women's interaction and identity shaping. 5th European Feminist Research Conference, Gender and Power in the New Europe: intersections of ethnicity, class, disability, sexualities and generations, Lund, August Lundström, Catrin (2003a) Kickers or victims'? Discourses of gender, ethnicity, sexuality and violence in young women's interaction and identity shaping. BSA Youth Study Group Conference: Scenes Subcultures and Tribes Youth Cultures in the 21st Century, School of Social Studies, University College Northampton, September Lundström, Catrin (2002) Offer eller kickers? Betydelser av diskurser om kön, sexualitet och etnicitet i unga kvinnors interaktion. Brottsoffermyndighetens konferens: Våldets Offer - vårt ansvar, Stockholm, September 29 - October 1. Konferensorganisatör Att förstå det multirasisala samhället. Kritiska perspektiv på rasifieringsprocesser i Sverige. Mångkulturellt centrum, november, Konferenspaneler och workshops Workshopledare: Intersektionella perspektiv på anti/rasism och feminism, IMER-konferens, Motstånd och särskiljandets praktik rasism och antirasism då och nu, Norrköping november, Konferenspanel: Identities, Culture and Work in Global Cities: Transnational women breaking cultural and knowledge barriers. Panel at Women s World (with Cynthia Joseph), Ottowa, July 3-7, Konferenspanel: Studying Privilege. Workshop at Feminist Research Methods, Stockholm University (med Katarina Mattsson), February

8 Other Workshops Internationalization: a workshop for Doctoral Students, Dept of Sociology, Uppsala University, June 8, Inbjuden föreläsare Svenska migrantkvinnor och den svenska vitheten i ett transnationellt perspektiv, Mångkulturellt centrum, 27 september, Diasporic reproduction of gender, generation and law, Stockholm Univerisity, september, 25, Transnational perspectives on gender and whiteness: Swedish migrant women in the United States, Singapore and Spain. MKV, Karlstad University, April, 25, White migrations: Transnational perspectives on Gender and Whiteness, Umeå Centre for Gender Studies, Umeå University, March 13, White migrations: Transnational perspectives on Gender and Whiteness. REMESO, Linköping University, February 8, Vithet ger privilegier, Socialdemokratiska arbetarpartiet, Stockholm, 14 december, Svenskhet och vithet, Mångkulturellt centrum, Botkyrka, 20 oktober, From Professionals to Housewives: Swedish expatriate wives and the international division of labor in the global city of Singapore, IBF, 11 oktober, Live-in maids, vita femininitetspraktiker och skillnadspraktiker i svenska migranthem i Singapore. Framtidsfokus, Institutet för Framtidsstudier, 8 mars UR Samtiden. Live-in maids, constructions of white femininity and practices of difference in Swedish migrant homes in Singapore. ArA Antirastistisk akademi, 2 december, Intersektionalitet: Utmaningar och möjligheter. Sveriges Kommuner och Landsting, 1 december, Svenska migrantfruar: Vithet, medborgarskap och femininitet som transnationella kapital i USA, Singapore och Spanien. Umeå Centrum för genusstudier, Umeå universitet, 9 november, Svenska migrantfruar: teoretiska och metodologiska reflektioner kring vithetserfarenheter i USA, Singapore och Spanien. Södertörns Högskola, 13 oktober Diasporic Revolution. Young women s reconstruction of the Latin American history and politics, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek/abf-huset: Antipodes Chile and Sweden under dictatorship and democracy. In honour of Lucy Viedma. 7 Maj, Vit exklusivitet? Svenska latinas som gränsöverskridande kategori, Göteborgs universitet. Forum för studier av samtidskultur: Globaliseringsseminariet. 24 mars, Svenskhetens informella gränser. Universitetet i Oslo, CULCOM, Kulturell kompleksitet i den nye Norge. 13 oktober, Hierarchies of Whiteness. Transnational migration, Class Privilege and the Case of First- Generation Swedish Women in the United States. University of California, Santa Barbara, Sociology Colloquium. 14 maj, Var kommer du ifrån egentligen? Om svenskhet, vithet och passerandets logiker, Stockholms universitet, Etnologiska institutionen. 11 oktober Suburban Girls. Racialized formations of Gender and Space and the (re-)imagination of Swedishness in young Latina Women s narratives. University of Arizona, Dept of Anthropology, Lecture Series. 27 april 2005 Sociala geografier i latinamerikanska tjejers vardag. Om skiftande betydelser av kön, klass och etnicitet på segregera(n)de platser i Stockholmsområdet. Stockholms universitet, genusvetenskapliga institutionen, Intersektionella möten. 9 november

9 Vi är de Andra. Latinamerikanska unga kvinnors identitetssskapande inom sexualiserade och rasifierade diskurser. Forskning Pågår... om barn och ungdom, Uppsala universitet. 27 oktober Kvinna på Kuba. Uppsala universitet, Centrum för kvinnoforskning. 12 mars Debatt/Panelsamtal Rasismen och den vita kvinnan. Vägen till Utöya. Umeå University, March 15, Mellan vit hegemoni och intersektionalitet vart är feminismen på väg?, Samtal om feminismens framtid med Paulina de los Reyes och Edda Manga, ABF, Uppsala. 4 maj Paneldiskussion. Internationella dagen mot rasdiskriminering, Diskrimineringsbyrån, DU MRnätverket, Uppsala, Sensus. 21 mars Media: Recensioner och intervjuer, forskning Postorderfruar, fruimport eller äktenskapsmigration. Mana, 2012, nr 1-2. Flytta utomlands och bli en annan. Tidningen Arbetet. 25 april. Nätrasism som vardagsrasism. Södermanlands Nyheter, Svenska Dagbladet, Gemenskapen inte till för alla, Idagsidan, SR Kulturradion: Nya vågen UR Samtiden, Framtidsfokus, Vem städar folkhemmet, Kunskapskanalen, UR bildningsbyrån, Livsstilsmigranten, P1, Studio ett, P1, Gäst, personliga möten, Aktum Extra, Umeå universitet, November 2010, nr 6. Fargeblind kjonnsforskning, Nikk Magazine, September SWEA Magazine, Porträttet, 2010, nr 1. En Sueco, Hur är den svenska kvinnan utomlands?, April, UNT, Uppsala nya tidning, Anna Anka stör och berör, Tidningen Arbetaren, 7/2008, intervju. Tidskriften Genus, 1/2008, recension avhandling. DN, (Fanny Ambjörnsson), recension avhandling. Tidningen Arena, 1/2008 (Lawen Mohtadi), recension avhandling. Pedagogiska magasinet, 1/2008 (Ann Werner), recension avhandling. Aftonbladet, , intervju och reportage avhandling. Metro, intervju och reportage avhandling. SR, Vetenskapsradion , reportage avhandling. Radio Uppland, , intervju avhandling. Intervjuer, pedagogik Tidningen Universen 2009, intervju om ny bildningskurs vid Uppsala universitet. 9

6 Diskrimineringens andra ansikte svenskhet och det vita västerländska

6 Diskrimineringens andra ansikte svenskhet och det vita västerländska 6 Diskrimineringens andra ansikte svenskhet och det vita västerländska Katarina Mattsson Introduktion I boken Försvenskningen av Sverige, från början av 1990-talet, inleder etnologerna Ehn, Frykman och

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

Monokulturell utbildning

Monokulturell utbildning UTBILDNING & DEMOKRATI 1999, VOL 8, NR 3, 65-84 Monokulturell utbildning Mekonnen Tesfahuney Introduktion 1 I de flesta studier av den mångkulturella eller interkulturella skolan ligger fokus vid de frågor,

Läs mer

I skilda idrottsvärldar

I skilda idrottsvärldar I skilda idrottsvärldar Barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll. Inger Eliasson Avhandling, 2009 Pedagogiska institutionen Umeå universitet I SKILDA IDROTTSVÄRLDAR Barn, ledare och föräldrar

Läs mer

Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter Nina Lykke

Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter Nina Lykke KVT 2-3.05 Inlaga ny 07-08-24 10.58 Sida 7 Nina Lykke argumenterar i denna artikel för en fortsatt öppen definition av intersektionalitetsbegreppet och pekar på den långa historia intersektionella ansatser

Läs mer

Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen Nina Lykke

Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen Nina Lykke Har genusforskningen blivit för ensidig? Eller hotar den nya mångfalden av perspektiv snarare att skymma dess politiska potential? Att agera intersektionellt ger möjligheter bortom de traditionella gränsdragningarna,

Läs mer

Pohjoismainen Varhaiskasvatustutkimus Nordisk Förskoleforskning nordic early childhood education research vol 2 nr 3 2009

Pohjoismainen Varhaiskasvatustutkimus Nordisk Förskoleforskning nordic early childhood education research vol 2 nr 3 2009 nordisk barnehageforskning Nordisk Børnehaveforskning Norrænar Leikskólarannsóknir Pohjoismainen Varhaiskasvatustutkimus Nordisk Förskoleforskning nordic early childhood education research vol 2 nr 3 2009

Läs mer

Inte bara kvinna. Våldsutsatta kvinnor och deras behov av stöd - konstruktioner och komplikationer i svenskt offentligt tryck

Inte bara kvinna. Våldsutsatta kvinnor och deras behov av stöd - konstruktioner och komplikationer i svenskt offentligt tryck Inte bara kvinna. Våldsutsatta kvinnor och deras behov av stöd - konstruktioner och komplikationer i svenskt offentligt tryck Linköping University Post Print N.B.: When citing this work, cite the original

Läs mer

en skriftserie om genusvetenskap Genusvetenskapens pedagogik och didaktik Red. Anna Lundberg & Ann Werner Genusvetenskapens pedagogik och didaktik

en skriftserie om genusvetenskap Genusvetenskapens pedagogik och didaktik Red. Anna Lundberg & Ann Werner Genusvetenskapens pedagogik och didaktik . en skriftserie om genusvetenskap Genusvetenskapens pedagogik och didaktik Red. Anna Lundberg & Ann Werner Genusvetenskapens pedagogik och didaktik 1 Genusvetenskapens pedagogik och didaktik Red. Anna

Läs mer

forskning om kultur hälsa &

forskning om kultur hälsa & forskning om kultur hälsa & REDAKTÖR: Ragnhild Romanus, Vetenskapsrådet TEXT: Anders Nilsson, Vetenskapsjournalisterna GRAFISK FORM: Erik Hagbard Couchér, Vetenskapsrådet OMSLAGSFOTO: Dora Pete/SXC TRYCK:

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE

BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE Mångfald och migration i valfrihetens skola VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 2014 BARNS OCH UNGAS UTBILDNING I ETT SEGREGERAT SAMHÄLLE Mångfald och migration

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

Personlig och professionell utveckling inom socionomutbildningen

Personlig och professionell utveckling inom socionomutbildningen Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett första svenskt bidrag till att mer samlat presentera erfarenheter, studier och exempel från PPU-området för socionomutbildning i Sverige. Hela åtta universitet

Läs mer

Kreativitet och mångfald. Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium

Kreativitet och mångfald. Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium Kreativitet och mångfald Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium RAPPORT FRÅN NCK:S VÅRKONFERENS 2011 NCK:S VÅRKONFERENS 2011 9 10 februari 2011 i Östersund, Sverige KREATIVITET OCH MÅNGFALD Kulturarvspedagogik

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer

Pragmatiska studier av meningsskapande 1

Pragmatiska studier av meningsskapande 1 Utbildning & Demokrati 2008, vol 17, nr 3, 11 24 Tema: Didaktiska undersökningar Pragmatiska studier av meningsskapande 1 Jonas Almqvist, David Kronlid, Mikael Quennerstedt, Johan Öhman, Marie Öhman &

Läs mer

Relationer i skolan. Ann-Sofie Holm. En studie av femininiteter och maskuliniteter i år 9 GÖTEBORG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 260

Relationer i skolan. Ann-Sofie Holm. En studie av femininiteter och maskuliniteter i år 9 GÖTEBORG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 260 GÖTEBORG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 260 Ann-Sofie Holm Relationer i skolan En studie av femininiteter och maskuliniteter i år 9 ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS Ann-Sofie Holm, 2008 ISBN 978-91-7346-610-3

Läs mer

DOKTORSAVHANDLING. Manegen är krattad. Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter. Lena Forsberg

DOKTORSAVHANDLING. Manegen är krattad. Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter. Lena Forsberg DOKTORSAVHANDLING Manegen är krattad Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter Lena Forsberg Manegen är krattad Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter

Läs mer

Om ras och vithet i ett samtida Sverige

Om ras och vithet i ett samtida Sverige Om ras och vithet i ett samtida Sverige Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani & René León Rosales Under våren 2012 rasade en infekterad och upprörd debatt om något till synes så oförargligt

Läs mer

Främlingsfienden inom oss

Främlingsfienden inom oss Främlingsfienden inom oss Betänkande av Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet Stockholm 2012 SOU 2012:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

Ett mer inkluderande organisationsarbete? Workshopmaterial

Ett mer inkluderande organisationsarbete? Workshopmaterial Ett mer inkluderande organisationsarbete? Workshopmaterial Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet 1 Utgiven av: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet www.ikff.se Författare:

Läs mer

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1988 2014 1979 1965 1997 1969 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 2011 1995 2009 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1966 2025 Faktaruta

Läs mer

En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion

En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion Anders Jidesjö Studies in Science and Technology Education (FontD)

Läs mer

Transnationella band SLUTRAPPORT I PROJEKTET TRANSNATIONELLA BAND OCH ASYLSÖKANDES FÖRSTA TID I SVERIGE

Transnationella band SLUTRAPPORT I PROJEKTET TRANSNATIONELLA BAND OCH ASYLSÖKANDES FÖRSTA TID I SVERIGE Transnationella band SLUTRAPPORT I PROJEKTET TRANSNATIONELLA BAND OCH ASYLSÖKANDES FÖRSTA TID I SVERIGE OM GLOBAL UTMANING ETT FÖRORD AV KRISTINA PERSSON Global Utmaning är en oberoende tankesmedja och

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Barn och ungdomar med hbtq-föräldrar och deras erfarenheter i skolan i Tyskland, Slovenien och Sverige

Barn och ungdomar med hbtq-föräldrar och deras erfarenheter i skolan i Tyskland, Slovenien och Sverige SKOLAN ÄR UTE?! Barn och ungdomar med hbtq-föräldrar och deras erfarenheter i skolan i Tyskland, Slovenien och Sverige Delstudie Sverige Red. Malena Gustavson & Irina Schmitt Lunds universitet, Centrum

Läs mer

Kulturstudier, idrott och forskningens utmaningar 7 av David Cardell & Helena Tolvhed. nationalitet, etnicitet och genus

Kulturstudier, idrott och forskningens utmaningar 7 av David Cardell & Helena Tolvhed. nationalitet, etnicitet och genus Innehåll Kulturstudier, idrott och forskningens utmaningar 7 av David Cardell & Helena Tolvhed nationalitet, etnicitet och genus Manlighet och modernitet: Mediekonstruktionen av Ingemar Johansson som nationell

Läs mer