MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB"

Transkript

1 MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB

2 INNEHÅLL Sida 1. MÖJLIGHETERNAS RUM 1 2. UTGÅNGSPUNKTER 2 3. BIBLIOTEKETS UPPGIFTER 3 4. VISION MÖJLIGHETERNAS RUM 5 5. TVÅ VIKTIGA OMRÅDEN 7 6. ARBETET UNDER PROJEKTTIDEN 9 7. VAD ÄR PÅ GÅNG REDAN NU? VAD BEHÖVER GÖRAS FRAMÖVER? 12 BILAGOR 16

3 MÖJLIGHETERNAS RUM 1 1 MÖJLIGHETERNAS RUM Haninge bibliotek vill bli årets bibliotek år Mitt uppdrag har varit att dra igång förändringsarbetet i nära samverkan med biblioteksledningen och personalen. Rapporten ger en bild av de olika moment som ingått i arbetet och de slutsatser vi kommit fram till. Förändringsarbetet gäller hela biblioteket och de prioriteringar som föreslås kan appliceras på alla enheter. Det finns mycket som är bra i dagens verksamhet. Men eftersom uppdraget handlar om förändringsarbete tar den här rapporten tar i första hand fasta på det som behöver utvecklas speciellt. I bilagorna finns några konkreta exempel från grupparbetsdagarna Christina Ekbom Capsula Information AB

4 MÖJLIGHETERNAS RUM 2 2 UTGÅNGSPUNKTER Årets bibliotek år 2015 Haninge bibliotek strävar efter att bli Årets bibliotek år För att nå detta mål har man dragit igång ett förändringsarbete på bred front. Sedan 1986 utser DIK-förbundet Årets bibliotek. Juryn tittar särskilt på kriterier som användarvänlighet, organisation, stabilitet, kreativitet, utveckling, bestånd och förankring bland kunder/användare i samhället. Några exempel på folkbibliotek som nyligen fått priset: Sandvikens folkbibliotek fick priset för sin aktiva närvaro i sociala medier och sin starka förankring i det lokala kulturlivet Gislaveds bibliotek fick priset för sitt engagerade arbete utifrån honnörsorden ingenting är omöjligt. Utgångspunkter för förändringsarbetet I förändringsarbetet kan man förslagsvis utgå från bibliotekslagen, som i kort form sammanfattar bibliotekens uppdrag. Lagen ger inriktningen, men samtidigt behöver paragraferna fyllas med innehåll, nytolkas och konkretiseras utifrån vår tid och vår befolknings behov. Kommunen En översiktlig beskrivning av Haninge ger vid handen att det är en kommun med c:a invånare strax utanför Stockholm. Sysselsättningen ligger i linje med övriga kommuner i länet, men utbildningsnivån är något lägre liksom genomsnittsinkomsterna. I delar av kommunen bor förhållandevis många som flyttat in från andra länder. Bibliotekssystemet i korthet Biblioteket i kulturhuset i Haninge Centrum är kommunens huvudbibliotek. Här finns vissa specialistfunktioner t.ex. den uppsökande verksamheten. Härifrån utgår också bokbussen. Kommunens andra fullservicebibliotek ligger i Västerhaninge. Biblioteken i Jordbro och Brandbergen skall enligt kommunens biblioteksplan särskilt prioritera barn och ungdomar 0-16 år, äldre samt biblioteksovana grupper. Slutligen finns en utlåningsstation på Ornö.

5 MÖJLIGHETERNAS RUM 3 3 BIBLIOTEKETS UPPGIFTER Bibliotekslagen Enligt bibliotekslagen är bibliotekens uppgifter att främja intresse för läsning och litteratur information, upplysning och utbildning kulturell verksamhet i övrigt. verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade, invandrare och minoriteter genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former som anpassas för dessa gruppers behov. Biblioteken ska också ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att stimulera till språkutveckling och stimulera till läsning. Information, upplysning och utbildning Tryckta medier Det är en viktig demokratisk uppgift att ge medborgarna tillgång till information. I gårdagens samhälle fanns informationen endast i tryckta medier. Den tryckta boken/tidningen/tidskrifter håller fortfarande ställningen och ger såväl snabba översikter över dagsaktuella frågor som fördjupning inom olika ämnesområden. Digitala medier Genom den snabba teknikutvecklingen har internet och andra digitala källor blivit kompletterande och viktiga informationskanaler. I bibliotekens uppdrag ligger också att att underlätta utnyttjandet av informationsteknologi och förbättra kunskaperna om dess användning (UNESCO:s folkbiblioteksmanifest uppgift 11). Aktiviteter Ett aktivt bibliotek följer ständigt utvecklingen, skyltar med aktualiteter, ordnar aktiviteter runt det som händer såväl ute i världen som på det lokala planet. Aktiviteter kan ordnas för att väcka intresse för bibliotekets övriga fackboksbestånd t.ex. föredragsserier om hälsa, demonstrationer av digitalkameror, teaterpjäser om mobbning etc. Främjande av intresse för läsning och litteratur Böcker är ytterst viktiga för läs- och språkutvecklingen hos barn och ungdomar. Genom läsning utvecklar barnen även sin fantasi och inlevelseförmåga. Bibliotekens insatser är av stor betydelse för språkutvecklingen. De arbetar med besökande barn i olika åldrar, föräldrar, förskolepersonal, lärare etc. och försöker skapa en stimulerande miljö.

6 MÖJLIGHETERNAS RUM 4 Bokens olika former Även vuxna utvecklar självfallet sin fantasi och inlevelseförmåga genom läsning av skönlitteratur. En skönlitterär bok som utspelar sig i en annan kulturkrets ger kunskaper av ett annat slag, men ofta väl så viktiga som fackboken. Men inte minst är läsning ett sätt att koppla av för människor i en stressig tillvaro. Idag kan en bok se ut på många olika sätt. På biblioteket i Tyresö har man exempelvis en monterutställning där man visar en tryckt bok Mp3- bok Daisybok för synskadade microchip E- bok för läsplatta, CD- bok Mp3- bok för nedladdning bok som DVD storstilsbok Berättelser finns också i filmer, teaterpjäser etc. Kulturell verksamhet och mötesplats Biblioteken är frizoner som alla kostnadsfritt och utan prestationskrav kan besöka. Det är en plats för möten mellan människor där tankar och samtal ges utrymme. Det öppna och kravlösa biblioteket attraherar både resursstarka och mindre resursstarka grupper i samhället, alla åldrar och såväl infödda svenskar som nya svenskar. Biblioteket är ett av få platser i samhället som verkligen fungerar som mötesplats och därför ses som samhälleliga stöttepelare som har en viktig roll i vårt demokratiska samhälle. Vad gäller bibliotekens kulturella verksamhet står det en del i avsnitten ovan. I själva verket är det så att alla bibliotekets roller: informationsuppgiften, den läsfrämjande uppgiften och uppgiften att bedriva kulturell verksamhet går in i varandra och är olika delar av samma helhet.

7 MÖJLIGHETERNAS RUM 5 4 VISION MÖJLIGHETERNAS RUM Biblioteket är inte identiskt med en förvaringsplats för böcker. Uppdraget är mycket bredare än så. Biblioteket är ett sätt att följa och ta del av det som händer i samhället. Det ska följa och bearbeta, fördjupa och se det som händer i världen ur olika vinklar. Biblioteket är ett torg, ett centrum, utbyte av tankar och information, människors möte kring en fråga, nätverk. Där ska också finnas program, såväl planerade långt i förväg och hastigt inkastade i brännheta frågor (i dagsläget t.ex. demokratin i Nordafrika). Böcker, tidskrifter, föredrag, politikerutfrågningar etc. kan samspela. Biblioteken ska vara kulturhus av bästa slag vart och ett i sin kulturdel. Handen har naturligtvis extra goda förutsättningar, men biblioteken i de övriga kommundelarna kan också vara minikulturhus. Uppgiften är alltså att öppna ett spännande rum för kommuninvånarna. Biblioteksgruppen om möjligheternas rum I december träffades de verksamhetsansvariga, resultatenhetschef Lena Wester och jag själv för att försöka konkretisera målet Årets bibliotek. Vad var det egentligen vi såg framför oss. Vi ägnade oss åt brainstorming och efter ett tag kom förslaget Möjligheternas rum upp. Det väckte allmän genklang. Vi tänkte såväl på det fysiska som på det digitala och det mentala rummet. Men vad stod möjligheterna för? Var och en gick hem och försökte få ner sin egen bild på papper. Här är några exempel: Möjligheternas rum - där alla kan bli överraskade över det som gömmer sig där. Möjligheternas rum - möjligheten för alla, även personer som har ett funktionshinder eller av någon annan anledning har svårt att läsa, att hitta litteratur och dataprogram som är anpassade efter ens egna behov. Möjligheternas rum = hemsidan där jag på ett tydligt, pedagogiskt sätt kan få all information och utföra de tjänster jag vill även om jag av någon anledning har svårt att läsa. Möjligheternas rum är ett bibliotek för alla. Möjligheternas rum *ger kunskap när du letar *är ett debattcentrum där du träffar författare, samhällskritiker, politiker och får läxhjälp *är den plats där barnen hittar vägen till boken *är en mötesplats och fristad där alla är välkomna *är en plats för kulturella upplevelser

8 MÖJLIGHETERNAS RUM 6 Möjligheternas rum Ett rum för fantasi och kultur Här kan du resa i tid och rum utan gränser, läsa eller lyssna på berättelser, leva dig in i andra människors situation, uppleva äventyr från soffhörnet, låna musik, film, tv-spel Ett rum för kunskap och information Det lilla barnet vill veta mer om skalbaggar. Någon vill fördjupa sig i kvantfysik. På biblioteket finns möjligheten! Ett rum för språket Här finns många redskap för språkutveckling. För de allra minsta som får möta hela den fantastiska barnboksvärlden och samtidigt utveckla sitt språk. Men också för den som är ny i Sverige och behöver träna det svenska språket för att lättare komma in i samhället. Det kan finnas många anledningar till att man vill ha hjälp att utveckla sitt språk, kanske har man ett språkligt funktionshinder eller kanske vill man helt enkelt fräscha upp sin gamla skolfranska! Möjligheternas rum - möjligheten att enkelt hitta det man söker - möjligheten att få hjälp med att hitta det man söker.

9 MÖJLIGHETERNAS RUM 7 5 TVÅ VIKTIGA OMRÅDEN 5.1 Medierna Tes: Många som går in i ett bibliotek har valt att låta sig överraskas av något. Bibliotekets uppgift är även att erbjuda positiva, välkomnande överraskningar. En positiv överraskning stimulerar till fortsatta besök. Nuläge Mitt intryck av biblioteket i Haninge centrum: Biblioteket är hisnande vackert MEN: Bokhyllorna ger ett alldeles för kompakt intryck. De är i stort sett packade av böcker som står med bokryggarna vända mot låntagarna. Skyltningen i hyllorna är minimal. Den här sortens välfyllda hyllor passar de besökare, som redan när de kommer in i biblioteket vet exakt vad de vill låna. Det gäller t.ex. studenter som letar efter kurslitteratur. Övriga besökare strosar vanligen runt i biblioteket och tittar efter bra förslag. Och de bör förstås mötas av lockande framsidor inom olika områden. Framsidor som kan locka t.ex. deckarläsaren att låna en vanlig skönlitterär bok. Eller få den konstintresserade att upptäcka bibliotekets fina konstavdelning. På bibliotekets samtliga avdelningar finns fräscha och spännande böcker, som man kan skylta med. Det här kräver förstås att det finns tillräckligt med skyltutrymme helst längst till höger på samtliga hyllplan och/eller på ett helt hyllplan i ögonhöjd. Även detaljhandeln har märkt, att kunderna oftast bestämmer vad de ska handla utifrån de erbjudanden som affärernas lyfter fram. Undersökningar visar att 80% av inköpsbesluten fattas inne i butiken. För drygt 55% av kunderna är det varuexponeringen som ger impuls till och avgör köpehandlingen. Källa: SRC (Scandinavian Retail Center) Några av orsakerna till de kompakta bokhyllorna i Haninge centrum är en förhållandevis liten lokalyta i kombination med personalens ambition att erbjuda ett gott bokurval, inte minst för gruppen studerande. Eftersom utbildningsnivån i Haninge är förhållandevis låg, har biblioteket sedan en följd av år satsat på att ge de studerande tillgång till trevliga och funktionella studieplatser och ett bra bokbestånd. Gallring Att ha många böcker är dock inte identiskt med ett välskött bokbestånd. Bokurval och gallring är två lika viktiga delar i mediearbetet. Bibeln på området är Anna-Lena Höglund och Christer Klingberg, Strategisk medieplanering för folkbibliotek. Här kan man bl a lära sig att omloppshastigheten i genomsnitt bör vara 10 år för att beståndet skall vara fräscht och attraktivt. Mitt exempel: Köper ett bibliotek in 600 böcker per år, betyder det att bokbeståndet inte skall vara större än böcker. En biblioteksfilial i en annan kommun som jag besökt

10 MÖJLIGHETERNAS RUM 8 köpte just 600 böcker per år men hade ett bestånd på böcker. Det betyder att andelen nya böcker i beståndet var 2,3%. Alltså var 97,7 % av böckerna äldre än ett år. Höglund&Klingberg skriver: Många böcker lånas väldigt sällan eller inte alls från de öppna hyllorna. De står där döda och skymmer sikten för de nya böckerna som köps in och som skulle bli mer lånade liksom många äldre böcker om de inte drunknade i ett hav av gamla böcker som inte är attraktiva längre. En annan regel som nämns av Höglund&Klingberg är 50/50 regeln.. Den innebär att hälften av böckerna ska vara nyare än 5 år, hälften äldre. Fundera litet över vilka grupper som gynnas av nuvarande ordning! Min tro är att det är de vana besökarna, som hittar i hyllorna och vet vad de vill ha. Men hur ska ett bibliotek vara som både attraherar den 20-åriga undersköterskan och den medelålders man, som inte besökt ett bibliotek på 15 år? 5.2 Digital delaktighet Det är inte bara bibliotekslagen som ställer krav på att IT-baserad information görs tillgänglig för alla medborgare. I UNESCOs folkbiblioteksmanifest finns bl a följande formuleringar: Samlingar och tjänster skall omfatta alla slag av lämpliga medier, förmedlade genom modern teknologi såväl som traditionellt material. Uppgift 11: Underlätta utnyttjandet av informationsteknolog och förbättra kunskaperna om dess användning För att alla skall kunna ta del av bibliotekets samtliga tjänster bör det upprättas program för uppsökande verksamhet och för användarutbildning. På senare tid har det talats mycket om den digitala klyftan i Sverige. Omkring 1,5 miljoner invånare använder aldrig eller sällan internet och e-tjänster. Biblioteken har engagerat sig allt mer på det här området. Den 4 april i år lanserades kampanjen Digidel Målet med kampanjen är att klyftan ska minskas med personer fram till Svensk Biblioteksförening har undertecknat uppropet tillsammans med studieförbunden och en rad organisationer. Vad skall vi då göra i Haninge? Här gäller det att lägga upp en strategi tillsammans med studieförbunden och andra organisationer.

11 MÖJLIGHETERNAS RUM 9 6 ARBETET UNDER PROJEKTTIDEN 6.1 Intervjuerna med kortfattade resultat All personal på biblioteket intervjuades under hösten bl a om hur de såg på styrkor och svagheter i dagens verksamhet. Huvudbiblioteket Personalen berömde bl. a. det vackra (men trånga) huset, det fina fackboksbeståndet, personalens bemötande och kunnighet samt öppenhet inför inköpsförslag. Som svagheter tog man upp t. ex. skyltningen, att det är trångt i hyllorna och att många besökare klagar på ljudnivån i biblioteket. Filialerna Filialerna tog bl. a. upp bemötandet, utbudet samt hänsynen till låntagarönskemål som styrkor. Jordbro och Brandbergen framhöll den fina skolverksamheten, att man tar besökarna på allvar och att biblioteket fungerar som ett vardagsrum. Som svagheter nämnde man bl. a. öppethållandet och att många inte vet vad biblioteken har att erbjuda eller ens att det är gratis att låna. 6.2 Arbetet i biblioteksgruppen Bakgrundsvariabler I biblioteksgruppen presenterade jag under hösten tillgänglig statistik från SCB. Den avsåg i första hand år Nedan följer några axplock: Var femte person i Haninge är född utomlands Eftergymnasial utbildning år: 29% i Haninge mot 50% i länet som helhet och 42 % i riket Förvärvsarbetande år: 67% i Haninge mot 62% i länet och 60% i riket Höga inkomster män: 29% i Haninge mot 36% i länet och 28% i riket Aborter (antal per kvinnor) år: 34,5 i Haninge mot 28,7 i länet och 24,7 i riket Man skulle kunna komplettera siffrorna t.ex. med ålders- och familjestruktur. När det gäller skatteunderlaget låg Haninge år 2008 exakt på genomsnittet för riket. Men i Stockholms län hade endast Botkyrka, Norrtälje, Södertälje och Nynäshamn lägre skatteunderlag. Möjligheternas rum Efter en brainstorming enade sig biblioteksgruppen om Möjligheternas rum som motto för bibliotekssatsningen. Prioriterade utvecklingsområden Gruppen diskuterade också utvecklingsområden. I grunden ligger den ordinarie verksamheten med bl. a. ett så generöst öppethållande som möjligt och ett välskött och välskyltat mediabestånd. Gruppen tog dessutom fram tre utvecklingsområden, där särskilda satsningar behöver göras: Behovet av ett aktuellare bibliotek, som speglar händelser lokalt och i omvärlden. På biblioteket ska det helst hända något varje dag! Verksamheten för de haningebor som flyttat in från jordens alla hörn behöver utvecklas

12 MÖJLIGHETERNAS RUM 10 Ny teknik och nya medier. Biblioteket behöver ta vara på de nya möjligheterna. Studiebesök Med anknytning till det tredje utvecklingsområdet gjorde biblioteksgruppen ett studiebesök på biblioteket i Tyresö. Här fick vi information om boka en tjänst, inskrivningen av nya låntagare där en noggrann visning av hemsidan ingår, mediejukeboxen, hur man använder Facebook mm. 6.3 Sociala medier Anna-Stina Takkala, Regionbiblioteket, höll i slutet av januari ett halvdagsseminarium öppet för all personal om biblioteken och de sociala medierna. Seminariet resulterade i ett beslut att all personal ska uppdatera sina kunskaper om e-böcker, sociala medier etc. Ett antal handledare utsågs bland personalen. 6.4 Anförande för all personal inkl skyltning I början av februari inleddes en serie om fyra halvdagar för samtlig personal. Den första dagen fick personalen en summering av arbetsläget. Här ingick t.ex. en redovisning av intervjuerna och det som diskuterats i biblioteksgruppen. Målet var att alla skulle ha en gemensam grund att stå på inför det fortsatta arbetet. Denna dag började med en skyltningsövning i de fullpackade bokhyllorna. En hylla i ögonhöjd och den yttersta kanten till höger på alla hyllor användes och fylldes med frontade böcker. Avsikten var att alla skulle få upp ögonen för hur mycket tillgängligare böckerna skulle kunna bli, särskilt för ovana låntagare. 6.5 Workshops Under februari och mars anordnades tre workshops, halvdags grupparbetsdagar för all personal med obligatorisk närvaro. De hade alla samma upplägg. En panel bestående av fem personer berättade inledningsvis kort om sina önskemål om utveckling utifrån dagens ämne. Därefter delades personalen in i grupper, som fick följande uppgifter: Analysera styrkor och svagheter i dagens verksamhet formulera en tänkt motivering till att Haninge bibliotek fått priset genom framstående verksamhet på just detta område (Motiveringarna sattes senare upp som väggtidningar i alla biblioteks personalutrymen) berätta vad ni kunnat åstadkomma av förändringsarbetet Nästa vecka berätta vad ni kan göra redan då! Hemuppgift: vad kan du personligen kan göra under nästa vecka. Följande tre teman avhandlades: 1. Aktuellare bibliotek. Ett bibliotek kring vars utbud det händer saker. Ett roligare och intressantare bibliotek som speglar omvärlden och dess intressen. 2. Bibliotek för Haningebor från jordens alla hörn 3. Nya medier och ny teknik. En fullständig dokumentation från dagarna finns tillgänglig på biblioteket. Denna rapport gör några nedslag från dagarna i bilaga.

13 MÖJLIGHETERNAS RUM 11 7 VAD ÄR PÅ GÅNG REDAN NU? Efter den sista grupparbetsdagen har man fört diskussioner och börjat genomföra olika förslag från grupparbetsdagarna. Diskussionerna förs i biblioteksgruppen, på arbetsplatsträffar och i de olika arbetsgrupperna. Det är viktigt att ta tillvara personalens förslag och inte tappa tempo i förändringsarbetet. Ett kommande steg är dock ett mer systematiskt arbete med att genomföra förändringarna. Öppethållande Det överlägset vanligaste önskemålet i enkäter runt om i landet är ökat öppethållande. I Haninge planeras ett ökat öppethållande på huvudbiblioteket. För närvarande undersöker man möjligheten att öka öppethållandet även i Jordbro och Brandbergen. Gallring, skyltning Personalen har intensifierat gallringsarbetet. Fler mindre, aktuella bokutställningar görs på samtliga bibliotek. Fokusgrupper Samtliga bibliotek är intresserade av att genomföra fokusgrupper. Biblioteksnätet I dagsläget saknas tydliga benämningar på huvudbiblioteket ( biblioteket i Haninge kulturhus är ett klumpig uttryck) och på bibliotekssystemet som helhet (den tidigare benämningen Haninge bibliotek är inte tydlig nog.) Under grupparbetsdagarna kom det fram ett förslag på benämning av bibliotekssystemet: Biblioteksnätet. En diskussion pågår om detta förslag. Ett aktivare bibliotek där det händer mer Handen har startat ett stickcafé, Brandbergen och Jordbro virkcaféer. Västerhaninge har lagt fram korsord. Ett pensionärsmingel planeras i Handen. Nya medier och ny teknik Arbetet med att höja kunskapsnivån är i full gång. En arbetsgrupp för Facebook har tillsats och den har fått riktlinjer. Tjänster En analys pågår angående förändringar av innehållet i tjänster med anledning av de nya prioriteringarna. Inte minst viktigt är det att få någon person som håller i verksamheten för den del av befolkningen, som är inflyttad från andra länder.

14 MÖJLIGHETERNAS RUM 12 8 VAD BEHÖVER GÖRAS FRAMÖVER? Visionen. Möjligheternas rum 2015 Nu är det dags att förverkliga visionen. Inledningsvis kan det finnas anledning att backa ett steg och på nytt titta på Biblioteksgruppens visionära formuleringar om Möjligheternas rum. Täcks de in av förbättringsområdena nedan? Eller behövs kompletteringar? En likartad fråga gäller resultatet av grupparbetsdagarna. Där kom många kreativa förslag fram. Ändå finns det rimligtvis aspekter, som ingen kom att tänka på under en komprimerad förmiddag. 8.1 FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN Bokbeståndet En förutsättning för all biblioteksverksamhet är öppethållandet och bibliotekets medier. Förslag är på gång om att ytterligare öka öppethållandet i Handen, Jordbro och Brandbergen. När det gäller medierna bör biblioteket aktualisera sin medieplan till ledning för det fortsatta inköps- och gallringsarbetet. Mycket kan göras för att få hyllorna attraktiva med aktuella böcker. Välskyltade och mindre kompakta hyllor skulle hjälpa besökarna att upptäcka böcker, som de kanske inte ens visste fanns. Ett lyssnande bibliotek Ett förbättringsarbete har störst utsikter att lyckas om det finns en tydlig vision och en handlingskraftig ledning personalen är delaktig i arbetet och dess kraft, idéer och kunskaper tas tillvara det finns en ständigt pågående dialog med kommuninvånarna. Personalen måste få möjlighet att delta i idéarbetet i olika sammanhang. Samtidigt är viktigt att hålla i minnet att bibliotekspersonal ofta tror sig veta vad besökarna önskar. I själva verket vet de vanligen bara vad de mest aktiva besökarna, de som ställer frågor, söker. Andra besökare ger sig inte tillkänna, ställer inte frågor, framför inte klagomål eller önskningar Det finns också en grupp kommuninvånare som inte alls kommer till biblioteket, kanske för att de tror att de inte har något att hämta där. Det gäller för biblioteket att finna lämpliga former för att öka dialogen med kommuninvånarna. Detta för att på bästa sätt kunna motsvara deras behov. Ett bibliotek där det händer mer där man blir överraskad I ett aktivt bibliotek händer det ständigt nya saker. Dit kan man komma för att få information och fördjupning kring världshändelserna. Man kan delta i en bokcirkel eller lyssna på en författare. Barnen kan gå på barnteater. Föreningar håller möten. Kommunpolitiker möter besökarna. Nybörjare lär sig använda datorerna. Caféer med olika teman träffas (virkning, stickning, korsordslösning, melodikrysset). Speakers corner anordnas med jämna mellanrum. Bokbussen

15 MÖJLIGHETERNAS RUM 13 används för utåtriktade satsningar osv. Några konkreta exempel från andra bibliotek: Mobiltelefonen, tips & trick. Leif Tollén, Sensus stuieförbund, ger smakprov på en kommande studiecirkel (Söderköping) På spaning efter kommande och dolda jobb. Pröva på hur sociala medier och olika digitala verktyg kan användas för jobbsökande. Tanja Parkkila från Dolda jobb (Malmö) En grundtanke i det aktiva biblioteket är att personalen ofta fungerar som igångsättare inte gör allt själv. Föreningar och olika nätverk bör bjudas in. En utmaning är att kombinera det aktiva biblioteket med de möjligheter till tystnad, lugn och ro, koncentration som många besökare förväntar sig och behöver. Det handlar bl.a. om att se över lokalplaneringen. Mångfald Biblioteket är en viktig länk in i det svenska samhället för många nyanlända. Här kan man hämta information och skaffa sig kunskaper om det svenska samhället. Man kan lära nytt och behålla sitt språk genom ett stort utbud av media. Haninge bibliotek har genom åren satsat på inköp av litteratur på andra språk än svenska. Det finns alltså en bra grund att bygga på. Men beståndet kan användas mer effektivt och verksamheten kan utvecklas. I dagsläget saknas en sammanhållande kraft för själva verksamhetsutvecklingen. Nya medier och ny teknik Internet och e-böcker, DVD och MP3 elektroniska medier är numera etablerade. Bibliotekskatalogen finns enbart i digital form och bokutlåningen sker snart med hjälp av RFID. Samtidigt står en förhållandevis stor del av befolkningen utanför det digitala samhället. Människor kommer i kläm när myndigheter satsar på e-tjänster och kräver digital delaktighet. Bibliotekets roll som resurs på det lokala planet blir viktigare än någonsin för att motverka utanförskap. Här krävs såväl ökade kunskaper hos personalen som en målmedveten satsning på att minska klyftorna. Kulturhuset Ett huvudbibliotek som ligger i ett kulturhus det är en fantastisk tillgång. Inte bara för huvudbiblioteket utan för hela bibliotekssystemet. Här arbetas kontakter upp, här finns anställd expertis, här finns ett myller av aktiviteter. Allt under förutsättning att alla drar åt samma håll. Den gamla liknelsen med hängrännor och stuprör är i hög grad applicerbar. I dagsläget efterlyser många på biblioteket ett utökat samarbete.

16 MÖJLIGHETERNAS RUM FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN - ASPEKTER Varje förbättringsområde behöver brytas ner i aspekter så att inte något viktigt delområde faller i glömska. Nedan följer en första ansats. Bokbeståndet Medieplanering, gallring, skyltning Ett lyssnande bibliotek Fokusgrupper, intervjuer och enkäter. Hela befolkningens bibliotek (åldrar, kön, utbildningsnivåer, intressen, behov) Sociala medier Ett bibliotek där det händer mer Aktiviteter i biblioteket men också utanför Program som planeras långt i förväg men också snabbt insatta aktuella program och utställningar Information genom sociala medier, hemsidan Samverkan med föreningar och breddad verksamhet Mångfald Medier på olika språk Arbetsmetoder Elektroniska medier Uppsökande verksamhet och samverkan med skola, SFI etc Programverksamhet Vuxna/barn Kontakt med hemlandet Kontakt med det svenska samhället Nya medier och ny teknik Ökad delaktighet Nytt arbetssätt Hemsidan (aktualiseras, görs roligare, lättillgängligare, LL-certifieras liksom blanketter o utskick) Sociala medier Digitala medier på biblioteket Marknadsföring Utlåning Kulturhuset Utveckling av verksamheten Samplanering med kulturenheten och övriga delar av förvaltningen Lokalfrågor 8.3 LEDNINGSUPPGIFTER Förändringsarbetet på biblioteket kräver en stark ledning som har tid och kraft att ägna sig åt utvecklingsfrågorna. Det handlar om att leda biblioteket in i framtiden, ha visioner, vara drivande, gå före, arbeta med strategier. Och

17 MÖJLIGHETERNAS RUM 15 arbetet måste genomföras på ett klokt sätt i ett nära och förtroendefullt samarbete med personalen för att lyckas. Sist men inte minst krävs tid för framtids- och utvecklingsfrågorna. En andra viktig förutsättning för ett lyckat förändringsarbete på biblioteket är en betydligt närmare samverkan mellan kanske i första hand kulturenheten och biblioteket än i dagsläget. Samarbetet mellan verksamhetsområdeschefen för biblioteken och kulturchefen fungerar bra. Möjligen bör man precisera ansvarsområdena ytterligare. I övrigt har de verksamhetsansvariga på biblioteket det direkta ansvaret för genomförandet av åtgärder på respektive områden. Viktiga policydiskussioner förs också i Biblioteksgruppen. 8.4 TIDPLAN Arbetet med tidplanen är förhållandevis komplicerat. Förbättringsområdena består av en mångfald aspekter, som behöver preciseras och göras till delmål. Alla delmål gäller inte biblioteket samtliga enheter. Hänsyn måste också tas till övrig arbetsbelastning och behov och omprövning av dagens verksamhet till förmån för de prioriterade områdena. Listan med saker som skall göras kan verka kompakt, men många uppgifter går ganska fort att genomföra. Ofta är det frågan om samverkan med parter utanför biblioteket. 8.5 BEFATTNINGAR Inom en nära framtid kommer biblioteket att införa RFID. Det kommer att medföra att personalen får ökade möjligheter att ge en god service till besökarna. Med hjälp av RFID kan man arbeta mer flexibelt i biblioteket och från diskar som ser annorlunda ut än idag. Samtidigt fortsätts den översyn av innehållet i tjänsterna som redan påbörjats. Det kan ibland finnas möjligheter att omfördela arbetsuppgifter, inte minst i samband med nyrekryteringar. De tre prioriterade områdena kräver t.ex. mer tid för programplanering, någon person som är sammanhållande när det gäller mångfaldsarbetet, engagemang på bred front i arbetet med att öka den digitala delaktigheten. Tydliga prioriteringar mellan arbetsuppgifter och förenklingar av rutiner blir nödvändiga för att förändringarna skall kunna genomföras.

18 MÖJLIGHETERNAS RUM 16 BILAGOR GRUPPARBETSDAGARNA I det följande görs några konkreta nedslag från grupparbetsdagarna för att ge en tydligare bild av hur arbetet bedrevs och visa hur många varierade och fantasifulla förslag som kom fram. En fullständig redovisning finns tillgänglig på biblioteket. 1 ETT AKTUELLARE BIBLIOTEK ÅR JURYMOTIVERING Året är nu 2015 och vi har utsetts till Årets bibliotek Grupp 1 Haninge bibliotek speglar det som händer i den stora och lilla världen. Programverksamheten speglar befolkningens önskemål och behov. Hela personalen är engagerad i nätverk och olika kanaler för att föra ut information om verksamheten. Grupp 2 Föreningar nästan bråkar om att få ha sina aktiviteter på biblioteket och alla dessa språkcaféer. Ett bibliotek med utbud för alla från år. "Hela huset" (biblioteksenheten, kulturen, serviceenheten och externa lokalanvändare) samverkar Alla populära och aktuella författare kommer till Haninges bibliotek Grupp 3 Haninge bibliotek utses till årets bibliotek för sin nytänkande programverksamhet som utgår från invånarnas behov och som med stor framgång har fångat nya gruppers intressen, med självdistans och humor, öppenhet för nya samarbeten, med föreningar, instanser och intressegrupper. Haninge bibliotek har skapat en levande verksamhet i hela Haninge. Grupp 4 Haninge bibliotek äger! Haninges bibliotek har fått priset för att det är ett öppet bibliotek förankrat i lokalsamhället. Ett bibliotek som känns angeläget för alla invånare. Här kan man ta del av det som erbjuds, skapa själv eller visa upp det man gjort. Varje dag på biblioteket är som en fest. Här rimmar o ramsar bebisar, ungdomar läser sina dikter på poetryslam och nittioåringar surfar.

19 MÖJLIGHETERNAS RUM 17 Grupp 5 Haninge bibliotek har utsetts till årets bibliotek 2015! för sin intressanta programverksamhet med lokal anknytning samt dagsaktuella diskussioner som speglar världen i det stora och det lilla. Bra jobbat Haninge! HB Caféer Språkcaféer, stickcafé ÅR 2013 Berätta vad ni kunnat åstadkomma av förändringsarbetet! Spontana program Vi har blivit mer spontana för initiativ till olika aktiviteter och skapar riktade aktiviteter för olika grupper (klivit ut ur boxen) ute bland befolkningen. Planerade program Vi visar film och har temadagar Träffa din politiker Haningekändisar (arbetsnamn) Finsk/italiensk/polsk osv afton Fritt forum återkommande med olika innehåll Samarbete kulturenheten m fl 2013 har vi bra samarbete med kulturenheten och huset inventerat kanaler, kontaktytor, upparbetat kontakter och tagit in idéer Läsfrämjande Läsecirklar (även på andra språk) Månadens fackbok Sagostunder (även på andra språk) Skyltning Flyttbart bokställ för utställning i café Plan för skyltning (utesluter ej spontan skyltning) Lokaler Flyttbar glasvägg café/bibliotek på Hb Övrigt Uppsökande aktiviteter: Torvalla, Rudan, Centrum Mer IT-handledning i olika former Vi har analyserat kommunens befolkningsstruktur och annan struktur

20 MÖJLIGHETERNAS RUM 18 Trendspaning på dagordning UPPSÖK Bokbussen åker 5 dagar/vecka året runt. Allmän biblioteksverksamhet deltar, exempelvis vid bokprat vid Årsta havsbad, Tungelsta fritidsgård, stora företag i kommunen, äldreboenden, daglig verksamhet. Bokbussen medverkar vid alla stora evenemang i kommunen Riktade träffar till hemtjänstpersonal, syninstruktörer, arbetsterapeuter och andra personalgrupper Pensionärsmingel i samarbete med övriga biblioteksverksamheter och t. ex. hembygdsföreningen BARN Feedback vad vill ni ha av oss (förskolor, BVC, skolor/lärare, barn på fritiden ) Vänt på barnavdelningen. Större yta för exponering av utställningar etc Självgående verksamhet (ungdomars egna initiativ som bokklubben ) Bebisträffar varje vecka Aktiviteter (sång, sagor) för 1 3-åringar HEMLÄXOR. Vad kan du själv göra på en gång? FILIALER Filialerna tar upp gallring och skyltning. I övrigt nämns bl a följande aktiviteter: initiera och uppmuntra korsordslösning på bibliotekets tidskriftsavdelning, stickcafé, ta kontakt med en fotograf för utställning på biblioteket/en och för kameraråd och fototips. Flera personer nämner förbättrad programplanering och ökat samarbete mellan filialer, huvudbibliotek och kulturenheten. En person tycker att man ska börja med en intervjuundersökning bland invånarna om vad de vet om biblioteken. En annan tänker systematiskt utnyttja alla möten i vardagen för att utöka bibliotekets kontaktnät.

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden Biblioteksplan 2016-2018 Antagen i Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-02 Innehåll Bakgrund 3 Biblioteken i Östersunds kommun 4 Det tillgängliga biblioteket 5 Samverkan 6 Fokusområden 7 Litteratur och läsning

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2022 Antagen i ks 2016-12-06 198 Rättviks bildarkiv Kulturenheten Samhällsutvecklingsförvaltningen 2(9) Biblioteksplan 2016 2022 Innehållsförteckning: Inledning... sid. 3 Organisation...

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald Biblioteken på Gotland Handlingsplan för mångfald 2016-02-05 1 Visionsmål, bibliotekslagen och Region Gotlands likabehandlingspolicy Biblioteken på Gotland är angelägna och tillgängliga för alla. De bidrar

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Bergs kommun 2014-2018 1 Innehåll 1. Bibliotekets lagrum 2. Vision för biblioteksverksamheten 3. Verksamhetsbeskrivning 4. Bibliotekets uppdrag 4.1 Tillgång till medier 4.2 Kulturupplevelser

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 Antagen av barn och bildningsnämnden 0900202 1 Biblioteksplan för Surahammars bibliotek 2009-2012 Syftet med biblioteksplanen En biblioteksplan är, enligt

Läs mer

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel En kampanj A new era? för digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel Affischen Överenskommelse mellan Regionbibliotek Kalmar, LänsbibliotekSydost

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Dokumentnamn : Biblioteksplan Dokumenttyp : Plan (Benämning efter bibliotekslagen) Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-02-11, 3 Diarienummer: KS2012/438 Giltighetstid:

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning 2010-06-23 Foto; Lennart Krafve 2010-2014 Biblioteksplan för Vaggeryds kommun Kultur Information Utbildning Innehållsförteckning Ordförandes tankar..s.3 Vision.s.4 Uppdraget,,,s.5 Biblioteksverksamheten

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför.

Biblioteket verkar i olika sammanhang och ska vara en klok, spännande och intressant samarbetspartner både i närområdet och utanför. 1 Inledning 1.1 VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHETSIDÉ Lindängenbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som tidigt bygger relationer med närområdets medborgare och stödjer dessa till lärande, utveckling

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka PROGRAM/PLAN Medieplan för biblioteken i Dokumentets syfte Medieplanen har till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken Dokumentet gäller för Biblioteken i

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

Medieplan. Karlskoga bibliotek

Medieplan. Karlskoga bibliotek Medieplan Karlskoga bibliotek 2016-03-14 www.karlskoga.se Innehållsförteckning Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 2. Styrdokument... 4 2.1 Bibliotekslag (2013:801)... 4 2.2 FN:s

Läs mer

Biblioteksplan Strategi

Biblioteksplan Strategi Biblioteksplan 2015-2016 Strategi Diarienummer: KS2015/1959 Beslutad av: Kommunstyrelsen Giltighetstid: 2015-2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Relation till andra styrdokument... 3 3. Syfte... 3 4. Mål

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPDRAG... 1 BIBLIOTEKEN I FILIPSTAD... 2 Verksamheten idag... 3 BIBLIOTEK VÄRMLAND... 5 PRIORITERADE OMRÅDEN... 6 Barn och

Läs mer

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet

Sammanfattning 1. Vår verksamhet och organisation idag Folkbiblioteken Grundskolebiblioteken samt gymnasiebiblioteket på Kul agymnasiet Sammanfattning I bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheten. Lagen anger också att bibliotekslån ska vara avgiftsfria, att det ska finnas lämpligt fördelade skolbibliotek

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan Strategi Program >> Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Biblioteksplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-25, 32 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun foto: Franz Feldmanis BAKGRUND Tillgång till böcker, kunskap och information är en demokratisk rättighet och biblioteken är en garanti för att alla medborgare har tillgång

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK www.norrkoping.se BIBLIOTEKSPLAN FÖR 1.Bibliotekslagen Av bibliotekslagen (2013:801) framgår att kommunerna ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2016-12-08, 81 Norrtälje kommuns biblioteksplan 2016-18 har tagits fram genom omvärldsanalys och vilar samtidigt på den samlade yrkeserfarenheten hos personalen, Norrtälje

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019 Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 2 Bakgrund Bibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna för verksamheten vid landets bibliotek. Lagen betonar

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Rapport 2005-10-10 Sammanfattning Kultur och fritidsnämndens resultatmål för biblioteksverksamheten finns angivna i förvaltningens verksamhetsplan.

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Medieplan för Karlskoga bibliotek

Medieplan för Karlskoga bibliotek Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-04-05 KFN 2016.0061 Handläggare Maria Lobell Medieplan för Karlskoga bibliotek Sammanfattning Biblioteket står sedan tidigare utan medieplan, varför ett skriftligt, ifrån grunden,

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 1 Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 2015-2018 Antagen av Kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun 2015.11.03 2 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Underlag 1.2 Regional kulturplan, regional biblioteksplan

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utveckling och lärande Nulägesanalys Måluppfyllelsen har enligt resultat från helhetsanalysen varit god. Dock har vi valt att behålla samma mål från Lpfö

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun

Biblioteksplan. Robertsfors kommun Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Ank. 2015-11- 0 5 Diarienr J015.' ~ Df- 88 Bl BLIOTEKSPLAN 2015-2018 GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Innehållsförteckning S e 2 Biblioteksplanen i ett kommunperspektiv 2 Hur kommunbiblioteket är organiserat 3

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun Bibliotekets verksamhetsplan 2016 Analys och årsberättelse Årsberättelse Förutsättningar för en mobil biblioteksverksamhet i Simrishamns kommun utreddes

Läs mer

Biblioteksplan Gnosjö kommun

Biblioteksplan Gnosjö kommun Biblioteksplan Gnosjö kommun 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-21 77. Antagen av Kultur- och utbildningsutskottet Inledning I bibliotekslagen (SFS 2013:801) står i 17 att kommuner och landsting

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

folk- och skolbibliotek

folk- och skolbibliotek folk- och skolbibliotek 2016-2018 LAGAR OCH RIKTLINJER Det gröna Ockelbo: I det natursköna Ockelbo värnar vi om det gröna och har en nära relation till det spirande växtriket. Folkbiblioteket ser miljön

Läs mer

Bibliotek Botkyrka: Normkritiska och interkulturella perspektiv på biblioteksverksamhet Chefskonferens Örebro 26 november 2015

Bibliotek Botkyrka: Normkritiska och interkulturella perspektiv på biblioteksverksamhet Chefskonferens Örebro 26 november 2015 Bibliotek Botkyrka: Normkritiska och interkulturella perspektiv på biblioteksverksamhet Chefskonferens Örebro 26 november 2015 Upplägg Botkyrka kommun, Bibliotek Botkyrka och vår bibliotekssyn Värde- kontra

Läs mer

Biblioteksplan/skolbiblioteksplan

Biblioteksplan/skolbiblioteksplan 1 (9) Typ: Plan Giltighetstid: 2015-2018 Version: 4.0 Fastställd: KF 2015-11-11, 109 Uppdateras: Biblioteksplan/skolbiblioteksplan 2015-2018 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Finansiering,

Läs mer

Bibliotekens arbete med nyanlända

Bibliotekens arbete med nyanlända Bibliotekens arbete med nyanlända 2015 kom över 160 000 asylsökande till Sverige. Under hösten såg vi hur flyktingkrisen ställde stora krav på mottagandet på många platser i landet. En institution som

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Biblioteksplan för Sollentuna kommun 2009-2010 Antagen av fullmäktige 2008-12-17, 118 1 Inledning 1.1 Bibliotekslagen I 7a bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

Resultat brukarundersökningen hösten 2010

Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Om du tänker på bemötandet i stort. Hur nöjd är du då med personalens bemötande? Bemöter personalen dig lika bra som du hoppades? Tänk dig ett perfekt bemötande.

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer