Almviksbulletinen. BRF Malmöhus 22. Maj med protokoll från Årsstämman. Vår nya utemiljö växer fram: I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Almviksbulletinen. BRF Malmöhus 22. Maj 2007. med protokoll från Årsstämman. Vår nya utemiljö växer fram: I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret"

Transkript

1 Almviksbulletinen med protokoll från Årsstämman Maj 2007 Vår nya utemiljö växer fram: I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Stämmoprotokoll mittuppslaget Bilinbrott sid 5 Medlemsförmåner sid 5 Klotter/Vandalism/Nedskräpning sid 5 Brandskydd sid 6 BRF Malmöhus 22

2 FÖRVALTNINGSKONTORET ÖPPETTIDER: Tisdagar kl Torsdagar kl TELEFONTIDER: Tfn. nr eller Ärenden som avser uthyrning av garage, p-platser, cykelgarage pratar du om med Birgitta Kristoffersson. Tfn ORGANISATION: Förvaltningskontoret finns på Serenadgatan 23 där Conny Andersson är förvaltare och kundansvarig. Tfn Fastighetsskötare: Peter Svensson tfn Fixar-Per / hemservice tfn FELANMÄLAN För att uppnå en väl fungerande organisation är det viktigt att vi alla respekterar och följer nedanstående anvisningar dvs.: Att alltid anmäla felaktigheter på: Tvättmaskiner, belysning, läckande kranar och toaletter, stopp i sopnedkast, m.m. till: Riksbyggen felanmälan vardagar kl tfn Akuta ärenden annan tid till Riksbyggen Jour tfn Felanmälan bredband eller TV: Bredbandsbolaget tfn ComHem tfn STÖRANDE GRANNAR anmäls till Riksbyggen Jour RIKSBYGGEN JOUR kl Tfn Bevakning, felparkeringar Malmöhus Bevakning Tfn

3 I detta nummer av Bulletinen vill vi hälsa alla nya medlemmar välkomna till vår förening. Sedan sist har vi haft en ordinarie årsstämma som gav lite förändringar i styrelse och valberedning. Utemiljörenoveringen är igång och den första etappen närmar sig sitt slutförande. Vi tycker därför att det är dags att fira detta med en familjedag som vi hoppas skall bli välbesökt. Inbjudan till denna kommer i brevlådan Motvilligt måste vi ge lite bannor för bl.a. en tendens till minskad hänsyn till övriga medlemmar. Vi märker en ökad frekvens av borrningar/spikande på tider där detta inte är tillåtet enligt de ordningsregler som medlemmarna genom åren beslutat skall finnas. Likaså är det populärt att ställa grovsopor i brandtrappor, på vindar, i källare och t.o.m. ute på gårdarna. Detta ofog gör att vi får gemensamma kostnader för att transportera bort soporna och våra fastighetsskötare får mindre tid för det som är deras egentliga uppgift. Vi måste än en gång påpeka att grovsoporna är den enskilde medlemmens eget ansvar, det skall transporteras till Sysavs anläggning, den närmaste finns i Bunkeflo. Tråkigt också att behöva konstatera att klottergängen vandaliserar bl.a. våra brandtrappor. Det är en stor kostnad för sanering och ommålning som väntar pga dessa dumheter. Vi vill önska alla medlemmar En skön och avkopplande sommar Styrelsen I styrelsen ingår: Ordf Anders Nilsson, Serenadgatan 28 v. ordf Anders Kristiansson, Serenadgatan 28 sekr Rolf Larsson, Serenadgatan 7 v. sekr Bo Hansson, Serenadgatan 24 Max Persson, Serenadgatan 2 Birgitta Mathiasson Österblad, Kvartettgatan 8 Suppl Helen Blihagen, Serenadgatan 3 Suppl Otto Walter, Serenadgatan 30 (även ansvarig för Fritidskommittén) Vår nye ordförande har ordet: Först måste jag tacka för förtroendet, det är en stor utmaning och ett stort förtroende ni gett mig. Att leda styrelsearbetet i en period där vi förnyar väldigt mycket är spännande, det händer väldigt mycket och då blir kravet på en väl fungerande styrelse än högre. Vem är jag då? Jag är 56 år och har suttit i styrelsen sedan 3 år och bor högst upp i Serenadg 28, ni når mig på föreningens mobil Ring gärna med synpunkter men pga mitt arbete har jag ofta svårt att svara på dagtid. Lämna i så fall ett meddelande på telefonsvararen så ringer jag tillbaka, det lovar jag. /Anders Pågående och kommande projekt i vår förening. Hissar Det blev ett bedrövligt avslut på renoveringen av hissarna. Vår affärspartner Hissteknik såldes mitt i arbetet och det spred sig snabbt ett missnöje bland dem som fick ny arbetsgivare. ThyssenKrupp, som köpte Hissteknik, arbetar nu med att efterhand justera felaktigheterna och detta skall ge en betydligt bättre driftsäkerhet. Larmknapparna på panelerna är kopplade till till ett telefonlarm som ringer upp Thyssens larmcentral och det blir då direkt kommunikation från hissarna. Mikrofon och högtalare sitter ovanför hissdörrarna. Leveransbesiktningen är nu utförd, det är en hel del fel och brister som skall åtgärdas av leverantören, därefter kan vi måla plåtdetaljerna på våningsplanen. Garagen Vi har i flera år haft problemet med läckage in i våra garage. Efter renoveringen av dräneringssystemen runt garagen är det nu dags för den slutliga tätningen av garagetaken. Asfaltytorna tas bort och vi lägger ett lager gummi på betongkonstruktionen och asfalterar därefter på gummiytan. Tätningssättet är detsamma som används på broar och tunnlar så nu skall det bli tätt. Arbetet pågår en bit in på hösten och vi har gjort en upphandling tillsammans med Malmöhus 23. Utemiljön Så är vi då äntligen igång på riktigt med renoveringen av utemiljön. Entreprenören ISS Landscaping har under vintern haft stora problem med allt regnande och att även deras personal drabbats av vinterkräksjuka och influensa. Tidsplanen säger att låghusområdet Serenadgatan och boulebanan blir klart under Maj och att man under Maj också startat på höghusområdet. Hela projektet skall vara klart under första kvartalet 2009, dvs samma år som vi som förening fyller 40 år. I samband med detta projekt gör vi också ett stort underhållsarbete på dagvattenledningar och dräneringsledningar samt på fjärrvärmekulverterna (höghusområdet). Detta är ett stort underhållsarbete som vi tidigarelägger med ett par år för att slippa gräva upp den nyrenoverade utemiljön i det närmaste direkt. Det har kommit lite klagomål på att vi inte sätter gungor på alla gårdar. Skälet är helt enkelt att vi på extrastämman i Maj 2006 klart redovisade att vi i grupper på tre lekplatser har lekutrustningar som skall passa alla åldersgrupper. Skulle vi sätta gungor på alla gårdar hade platsen inte räckt till för så mycket 3

4 annat eftersom dessa tar stor plats om man skall följa den EU-standard som finns. En dubbelgunga som den nedanstående tar t.ex. minst 37m 2 (8,1 x 4,6m). Bredband Enkäten om det nya avtalsförslaget från Bredbandsbolaget är i skrivande stund inte färdigbehandlad men vi fick ett stort antal svar. Dessutom kröp det efter enkäten fram ett konkurrerande företag som känns väldigt intressant. I skrivande stund har vi ingen klar bild av vad offerten egentligen innebär mer än att den ger större valfrihet för den enskilde och inte är en gruppanslutning. Vi återkommer med kompletterande information (som ni kan ha fått när Bulletinen delas ut). Nuvarande avtal med Bredbandsbolaget går ut 25. december. Porttelefoni Porttelefoni kommer men vi måste först välja bredbandsleverantör eftersom installationen blir betydligt billigare om vi kan utnyttja bredbandsnätet. Fastighetsboxar Från den 1 januari 2011 slutar de brevbärande företagen, bl.a. Posten och CityMail att leverera post via brevinkast i våra dörrar. All leverans skall ske i postboxar i entréplanet (finns undantag om alla i ett hushåll är över 80 år eller svårt handikappade), alternativt får var och en hämta sin post på Brevbärarexpeditionen. Post- och Telestyrelsen har gett parterna rätt att ta detta beslut. Styrelsen har den absoluta uppfattningen att vi skall genomföra detta så fort det går för vara säkra på att vi klarar tidsgränsen. I landet skall det sättas upp närmare 2000 boxar per dag för att tidsgränsen skall klaras och då måste vi lägga våra beställningar i god tid. Hur den tekniska lösningen kommer att se ut vet vi inte nu men plats har vi i alla entrépartier. Informationsgrupp Gruppen inom styrelsen som ansvarar för framtagningen av Bulletinen har också fått i uppdrag att utreda hur informationen till medlemmarna skall ske i framtiden. Alternativen som finns till att komplettera Bulletinen är hemsida på Internet och/eller informationskanal på TV-nätet. Vi återkommer om detta. Ett påpekande från många medlemmar till våra Hundägare Fortfarande finns det ett fåtal hundägare som struntar i att plocka upp efter sina hundar i rabatter och gräsmattor. Som de flesta hundägare förmodligen känner till, så råder upplockningstvång i hela Malmö kommun. Hundar skall även hållas kopplade inom föreningens område och alldeles självklart i hissar, på våningsplan och entréer. Glädjande nog är de skötsamma hundägarna i majoritet. Sandlådorna är absolut ingen rastplats för hundar eller katter. Barn som leker i en förorenad sandlåda kan drabbas av svår sjukdom och det är absolut inget dom skall behöva utsättas för. Tänk också på att vi har ett koppeltvång inom vårt område, både när hunden är i trapphus eller utomhus. Avfallskostnader Malmö Stad höjde vid kvartalsskiftet avfallsavgifterna med i genomsnitt 18%. Vi kan påverka våra kostnader rejält genom att - bara kasta hushållssopor i sopnedkasten och inte tidningar, förpackningar, renoveringsavfall mm. - använd återvinningsstationerna för just tidningar och förpackningar - kör grovsoporna till Bunkeflo Återvinningscentral Grovsopor Vi tvingas med ojämna mellanrum se utställda grovsopor (allt från TV-apparater, möbler, sopsäckar, kartonger mm mm) i brandtrappor, källare eller i gångarna. Det höjer inte standarden på föreningen när mäklare med köpare och andra besökare som kommer till området ser detta. Nu har dessutom kommunen slutat hämta vitvaror gratis. Det är medlemmarnas eget ansvar att grovsoporna kommer till en återvinningscentral och det är i allas intresse att alla följer detta. För vitvaror gör vi undantaget genom att låta Förvaltningskontoret administrera så att Fixar- Per eller vaktmästarna hämtar men endast som sista åtgärd. Att vi tar en avgift för hämtningen beror på dels att vi får betala kommunen för att de skall hämta och dessutom är vaktmästarnas tid inte gratis. Meddela förvaltningskontoret eller någon i styrelsen om du ser någon som ställer sina sopor på våra allmänna ytor. Som det är nu får vi alla vara med och betala borttransporterna. Den tid det tar för vaktmästarna att städa undan försenar dem i deras övriga arbete och är en extra utgift för föreningen som vi alla får vara med och betala. Vi tar ut en avgift på 600:- per timme för att städa när vi känner till vem som skräpat ner. 4

5 Föreningsstämma BRF Malmöhus februari 2007 Protokoll

6 RIKSBYGGENS B O STAD SRATT SFORENING MALMOHUS NR 22 PROTOKOLL Sammantriidesdatum t5 Slag av sammantriide Tid Plats Niirvarande Ordinari e ftireninss steimma Kl Motettens Folkets hus Se bifogad bilaga a) Ordfcirande Anders Kristiansson hiilsade alla viilkomna och fcirklarade stiimman cippnad. b) Forteckning civer ndrvarande uppriittades vid entr6n. 54 st avprickade rdster varav en fullmakt se bifogad bilaga Forteckningen godkflndes och faststiilldes att utgora rcistliingd. c) Till stiimmoordforande valdes Bo Nilsson fran Motetten Folketshus. d) Till protokollftirare valdes Rolf Larsson. e) Till att j[mte ordforande justera protokollet valdes Silva Sdderberg. 0 Till rostriiknare valdes Bo Hansson & Otto Walter s) Stiimman ftirklarade sig kallad i stadgeenlig ordning h) Stiimmoordforande Bo Nilsson lade fram flrsredovisningen fcir 2006, vilken godkiindes och lades till handlingarna i) P6 grund av halsont, fick medlemmarna sjiilva liisa igenom revisionsberiittelsen, vilken godkiindes och lades till handling arna. Stbmmans cippnade Faststiillande av rcistlzingd Val av protokollfcirare Val av justerare Val av rostrdknare Kallelse till strimma Arsredovisning Val av steimmoordflorande Revisionsber[ttelsen

7 i) Redovisad resultat och balansrikning godkiindes av strimman k) Styrelsens forslag till att resultatet skall "balanseras i ny rdkning" godk?indes av strimman. 1) S tzimman b evi lj ade ansv ars frihet for styrel s ele,camciterna. m) Stiimman beslutade att ha samma antal som tidigare dvs. 7 ordinarie ledamdter och 3 suppleanter. n) Stiimman beslutad e att styrelsearvoden for ledamdter och suppleanter skall vara oforiindrat, dvs. 2bas belopp. Fdr den foreningsrevisorn godkiindes ett arvode pfi 6000:-. Resultat- och balansriikning Resultatdisposition Ansvarsfrihet Antal ledamciter & suppleanter Arvoden Styrelsen kom iiven med ett fcirslag pe att arvode pe 5000:- per person skall utgfl till valberedningen. Stiimman godkiinde detta fcirslag. o) Stiimman beslutade att styrelseordforande skall utses. Valberedningen ftireslog Anders Kristiansson och Lena Boklund ftireslog pfl stiimman Anders Nilsson. Stiimmoordfcirande ftireslo g omrd stning diir resultatet blev 19 rcister till Anders Kristiansson och 28 rcister till Anders Nilsson. Anders Nilsson valdes av steimman till styrelseordftirande pe 1 flr. p) Fdljande val gjordes av strimman: Val av styrelseordftirande Val av ledamdter och suppleanter Ordinarie ledamoter: Anders Nilsson Bo Hansson Birgitta Mathiansson Osterblad omval2ttr omvalz tr omval2 tr Suppleanter: Helen Blihagen nyval2 tr q) Foljande val gjordes av stiimman: Val av revisorer & suppleant Auktoriserad revisor Fcireningsrevisor Revisorssuppleant Lindebergs Camilla Carlbom Silva Sciderberg omval 1 flr omval 1 flr nyval 1 6r

8 r) Stiimman valde Bengt Hermansson och Britt-Louise Larsson att ingil i valberedningen p& 1 flr. Britt-Louise Larsson [r sammankallande. s) Otto Walter blev omvald av stdmman till ftitidsledare pfl 1 6r 0 Stlmmoordfcirande Bo Nilsson tackade ftir visat intresse och ftirklarade st[mman avslutad.,val av valberedning Ovriga val Stflmmans avslutande Vid protokollet Justerar Justerare Silva Sciderberg

9 Bunkeflo återvinningscentral ligger på Gottorpsvägen 52. Återvinningscentralens öppettider hittar du antingen på Internet (www.sysav.se) eller via telefon Bilinbrott Våra parkeringsplatser besöks tidvis av personer som är ute efter att stjäla värdesaker ur våra bilar. Detta är ett stort samhällsproblem och säkraste sättet att skydda sig är att tömma bilen själv, dvs aldrig lämna bilen med synliga värdesaker typ stereo, handväskor, telefoner väskor eller kläder. Dessa saker drar till sig tjuvarnas intresse. Polisen rekommenderar t.ex. de som parkerar på Sturup att tömma från allt inklusive det som vi normalt förvarar i handskfacket och låta handskfacket stå öppet för att visa att det är tomt. För att göra den mest utsatta P-platsen, den på Kvartettgatan, mindre tjuvvänlig skall belysningen uppdateras till samma nivå som de på G1, G2 och G3. Vi tittar dessutom på en lösning med kraftigt staket runt P-platsen och tagstyrda grindar men detta tar sin tid inte minst för att det kräver bygglov. I skrivande stund har vi inte en klar kostnadsbild för ett sådant projekt men vi återkommer. Bilfritt Vårt område skall vara så bilfritt som det går, viss bilkörning på gångarna måste accepteras för Räddningstjänst, Polis och viss service men absolut inte vid in- eller avflyttning eller för att lasta av inköpsta varor. Föreningen har en kärra som kan lånas kostnadsfritt via Förvaltningskontoret för transport till allmän väg. Vi kommer inte att låna ut nycklar till bommarna i fortsättningen, säkerheten måste gå före bekvämligheten. Vi har under vintern t.ex sett ett ekipage som körde fast på gräsmattan när det genades mellan två cykel- o gångbanor. I det fallet var det några byggskivor som bars in i lägenheten. Medlemsrabatter Vårt medlemskap i Riksbyggen ger en del möjlighet till rabatter: Birka Cruises Kryssningar till Mariehamn % på ordinarie hyttpriser. För information och Bokning ring och sök Ulrika Rosander. Uppge kundnummer Härjedalskök 10 % rabatt på ordinarie priser på köksluckor, lådor och fronter. Härjedalskök mäter storleken på dina skåp, tillverkar luckor i egen fabrik och installerar. Bokning av gratis kostnadsförslag genom eller ring Flügger Färg 20 % rabatt på färg och tapeter på lagerförda, ej extraprissatta färger och tapeter. Besök hemsidan eller ring för besked om var närmaste butik finns. Hertz Biluthyrning Fritt medlemskap i Hertz Leisure. Rabatter på bilhyra och förlängd weekend bl.a.besök hemsidan eller ring för ytterligare information. Storuman Energi Förmånliga elpriser. För information eller abonnemang se Björbo Bad 15 % rabatt på badrumsmöbler. För information om inköpsställen ring Besök också hemsidan Observera dock att alla inköpsställen där inte gäller för Riksbyggenrabatten. Ring därför telefonnumret enligt ovan. Månadsavier I fortsättningen kommer månadsavierna med Posten, fortfarande för tre månader åt gången. Du som har Internetbank hos Nordea eller Swedbank kan få avierna som elektronisk faktura, anmälan för detta gör du via din internetbank. De som vill kan betala via autogiro, om du är intresserad skall du prata med Förvaltningskontoret så får du hjälp med den blankett som behövs. Parabolantenner Detta gissel som knappast förskönar våra hus. Reglerna för dessa är att de inte får vara fästa i fasad eller fönster och de får inte, med någon del, sticka utanför fasaden eller balkongen. Nu görs en inventering och de som har felmonterade paraboler får en skriftlig uppmaning att plocka ner dem. Hjälper inte det begär vi handräckning från Kronofogden. Har fasaden skadats av uppsättningen blir det bostadsrättsinnehavaren som får betala reparationen men föreningen som utser vem som reparerar. Familjedag Glöm inte att anmäla dig till familjedagen den 3: e juni då vi inviger de första två etapperna av utemiljön. Se inbjudan som delats ut separat. 5

10 Klotter / Vandalism / Nerskräpning Det är en märklig verklighet att väggar och dörrar skall användas för lek med tuschpennor. Våra brandtrappor i höghusen är väldigt dyra att måla om därför reagerar vi väl lite till mans när man ser detta: Detta är bara några exempel och de är inte gjort av våra yngsta boende, snarare av ligister i de övre tonåren. I ett tidigare nummer har vi bett er föräldrar att fråga era barn vad de använde grova tuschpennor till. Vi har svårt att förstå vad de kan användas till annat än denna typ av vandalism. En annan typ av kostsam vandalism, kalla det gärna nerskräpning, är när vuxna människor ställer ut utrangerade möbler, förpackningsmaterial mm i brandtrappor, trapphus eller på diverse platser på gården. Mycket av våra vaktmästares tid går till att hålla rent från detta, man tvingas ibland att låta det stå för att hinna med sina ordinarie uppgifter. En klok man undrade hur barnen skall bli när de ser detta: Att förvara brännbart material i trapphusen är enligt lag förbjudet, inte minst för att det kraftigt kan fördröja eller förhindra en utrymning vid brand. Vi skulle kunna visa många fler exempel, bl.a. mopedparkering på tredje våningen i ett höghus, men vi tror att de vi har med ger en viss eftertanke hos alla. Tack till alla som tåligt levt i ett område under renovering. Vintern har inte varit lätt för er i låghusen på Serenadgatan och er som utnyttjar gångarna i området. Nu flyttar styrkorna efterhand över till höghusområdet där arbetet pågår fram till nyår. Styrelsen och entreprenörerna 6

11 Brandskydd På anslagstavlorna i alla entréer sitter ett anslag framtaget av Räddningsverket som beskriver vad man skall tänka på för att förbättra brandskyddet i vårt boende. Flera brister har vi nämnt tidigare i detta nummer och det finns fler. I ett meddelande från Räddningsverket hittar vi detta: Brandskydd och förvaring i trapphus Trapphuset är en livsviktig utrymningsväg. En brand där kan bli förödande. Därför ska trapphuset hållas fritt från brännbart material. Det ska också hållas fritt från sådant som kan vara i vägen vid en utrymning. Bor man i en liten lägenhet kan detta innebära problem med förvaring av exempelvis barnvagnar. Här ger Räddningsverket sin syn på saken. Ställ inget brännbart i trapphuset! En brand som fått fäste kan utvecklas mycket snabbt och med stor värme- och rökutveckling som följd. Även vid en mindre brand kan ett trapphus vara fyllt med tjock, giftig rök redan efter några minuter. Skulle utrymning av huset behöva ske, blir de boende då hänvisade till fönster och balkonger. Brännbart material typ barnvagnar, tidningsbuntar och byggmaterial får därför inte förvaras i trapphus, oavsett hur det placeras. Barnvagn i trapphus även rättsligt prövat Tidigare i år krävde Stockholms brandförsvar i ett föreläggande att barnvagnar skulle avlägsnas ur ett trapphus. Länsrätten gav brandförsvaret rätt och beslutade att föreläggandet skulle gälla. Domen överklagades sedan till Kammarrätten som dock beslöt att inte överpröva den. Enligt domen får lösa och brännbara föremål inte förvaras i trappuppgången, eftersom de riskerar att försvåra en utrymning av fastigheten i händelse av brand. Badrumsrenovering Allt fler medlemmar väljer att renovera sina badrum. Det är viktigt att en badrumsrenovering genomförs på ett professionellt sätt med godkända produkter. Felaktigt utfört tätskikt kan leda till att du som bostadsrättsinnehavare själv får betala eventuella fuktskador. alltid till en fackman om du är det minsta osäker på hur man gör! Nyinstallation av fasta ledningar, uttag och strömbrytare får endast elinstallatörer utföra. Detsamma gäller anslutning och losskoppling av fast anslutna apparater och byte från ojordat till jordat uttag. Ordningsregler för Brf Malmöhus 22 För att främja trivsel och trevnad inom bostadsrättsföreningen finns vissa ordningsregler, som skall följas av medlemmarna, deras gäster och övriga som tillfälligt vistas här. 1 Cyklar, barnvagnar och annat får inte ställas eller förvaras på våningsplan eller i trappor. 2 Bollsparkning får inte ske på våningsplan eller entrén. 3 Hundar och katter skall hållas kopplade inom bostadsområdet hela året. Upplockningstvång gäller. Låt inte hundar och katter förorena i sandlådor och lekplatser. 4 Radio och tv skall hållas på en sådan ljudnivå att inte grannarna störs. 5 Borrning och spikning får inte ske efter kl på vardagar, efter kl på lördagar och inte alls på söndagar och helger. 6 Fel på tvättmaskiner eller läckande kranar skall anmälas direkt till Felanmälan. 7 Sopnedkasten är endast avsedda för hushållssopor och dessa skall vara väl paketerade. Grovsopor, flaskor, glasburkar och tidningar får inte läggas i sopnedkastet (stopprisk). Föreningen kommer att ställa ut containers ett antal gånger om året och då kan grovsopor lämnas där. Flaskor, glasburkar och tidningar kastas på återvinningsstationerna på Serenadgatan och Kvartettgatan. 8 Uppsättning av anslag på ytterväggar, i entréer och trapphus är inte tillåtet. Vilka elarbeten får man göra själv? Vissa enklare elarbeten får du utföra själv, under förutsättning att du vet hur du ska göra. Du får till exempel byta (men inte nyinstallera) strömbrytare, vägguttag, lamputtag och proppar (säkringar). Du får montera sladdströmbrytare, lamphållare, skarvuttag och stickkontakt på en sladd. Vänd dig dock 9 All bilkörning på bostadsföreningens gångar är direkt förbjudet! Vid in- och avflyttning kan man låna därför avsedda vagn. (Vänd er till Förvaltningskontoret) 7

12 LÄCKANDE KRANAR OCH TOALETTER Vet Du om att vattenkostnaden för en kran som står och läcker en droppe per sekund under ett år, uppgår till: Kostnad för kallvatten ca 320:- Kostnad för kall- och Varmvatten ca 45º C ca 870:- Vattenkostnaden för en kran som står och läcker med en tunn vattenstråle under ett år, uppgår till: Kostnad för kallvatten ca 3 200:- EGENKONTROLL Kostnad för kall- och Varmvatten ca 45º C ca 8 800:- Har ni otäta fönster skadade eller dåliga gummilister, läckande vattenkranar eller toalettstol. Gör då en felanmälan eller fyll i uppgifterna nedan och lämna in dem till förvaltnings kontoret på Serenadgatan 21. Vi sparar mycket pengar på denna åtgärd där varje medlem kan hjälpa till. Fatstighetsskötarna servar kranar av märkena FMM, Mora, Gustavsberg och Vårgårda samt toa-stolar av märkena Ifö, Gustavsberg och Ido Otäta fönster: st Läckande kran: kök st Badrum/toalett st Toalettstol st Övrigt Namn Adress Lägenhets nummer Telefon hem arbete mobil Lämnas till förvaltnings kontoret Serenadgatan 21 eller ring Felanmälan (dagtid) 8

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Pargas Nytt NR 1 2003

Pargas Nytt NR 1 2003 Pargas Nytt NR 1 2003 Information för Dig som bor i brf Pargas! 1 Ordföranden har ordet Ni håller nu ett exemplar av Pargas Nytt som återuppstår efter en längre tids frånvaro. Beklagligt nog har vår ordförande

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2013 REGISTER Sidan 2 3. Styrelseinformation. Sidan 4. TV, Bredband, Passagesystem. Sidan 5. Parkeringsinfo, Festlokal. Sidan 6. Träningslokal, Biljard/Bordtennis lokal,

Läs mer

Livet i en skogsglänta

Livet i en skogsglänta Livet i en skogsglänta Information till gamla, nya och blivande boende! (Uppdaterad Juli 2014) BRF Skogsgläntans hemsida: http://www.skogsglantanumea.se På, heter vi BRF Skogsgläntan. Anders Kohkoinen,

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten Sunt förnuft i bostadsrättsföreningen Fagotten i Lund. Org- nr 716406-8129 www.fagotten.org Här följer en alfabetiskt ordnad sammanställning av det mesta man behöver veta för att bo i bostadsrättsföreningen

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN INNEHÅLL 3. VARMT VÄLKOMMEN 4. DITT HYRESAVTAL 5. NÄR DU FLYTTAR IN 6. OMRÅDESINFORMATION 7. BETALA HYRAN 8. AUTOGIROANMÄLAN 9. SKÖNARE HEM 10. UNDERHÅLL

Läs mer

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten Solhagas Gula 2014 Viktig information till dig som bor i Solhaga Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten 1 Förord Detta är den fjärde upplagan av Solhagas Gula. Större delen

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren!

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren! Hemförsäkring Vid inflyttningen är det viktigt att du har tecknat en hemförsäkring för ditt nya boende. I hemförsäkringen ingår en ansvarsdel som ersätter skador som du av vårdslöshet orsakar på annans

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

ORDFÖRANDEN HAR ORDET LINDHBLADET Informationsblad för Brf Dr Lindh Red. Bo Jansson www.drlindh.se lindhbladet@hotmail.com Nr 2 - okt/nov 2011 Istappar i huvudet & mordbrand läs ordförandens krönika sid 2 Lägre elpriser tro

Läs mer

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö Andrahandsuthyrning Om du vill hyra ut din lägenhet, fyll i blanketten: Ansökan om andrahandsuthyrning och lägg i föreningens brevlåda Roslagsgatan 22 i god tid före uthyrningen.

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

Bingo för medlemmarna i år

Bingo för medlemmarna i år DETTA NUMMER NR 4/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 2 Ljus bild av ekonomin Sidan 3 Bredband i hamn Våra sopnedkast Bingo för medlemmarna i år Sidan 4 15 år i Svartvik Sidan 5

Läs mer

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Maj 2010 vd har ordet Bo bra och lite till Anno 1917 Det gångna året har präglats av mycket arbete, vi har genom en effektiv finansförvaltning äntligen

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y.

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y. Trivselregler för BRF Sten Sture d.y. Innehåll Trivselregler- varför det?... 3 Andrahandsuthyrning... 4 Brandsäkerhet... 4 Fastighetsskötsel... 5 Försäkring... 5 Förvaltare... 5 Garageplatser... 5 Gården...

Läs mer