OSA I PRAKTIKEN. Återhämtning viktigt för hälsan. Gemensam värdegrund tar bort onödiga problem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OSA I PRAKTIKEN. Återhämtning viktigt för hälsan. Gemensam värdegrund tar bort onödiga problem"

Transkript

1 Tema: Arbetsmiljö säkerhet och hälsa SKOGSINDUSTRINS RÅD FÖR INDUSTRIELL UTVECKLING I SAMVERKAN Nr Nyheter från Sirius finns också på OSA I PRAKTIKEN Återhämtning viktigt för hälsan Gemensam värdegrund tar bort onödiga problem 1

2 KRÖNIKA: Hur bygger man den långtidsfriska arbetsplatsen? Hälsa kan definieras som möjligheten att förverkliga sina vitala mål. Arbete är normalt förenat med hälsa men det finns väl dokumenterade faktorer som leder till upplevd ohälsa och nedsatt produktivitet. Sedan 2001 Har vi en föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. Den bygger på fyra grundläggande steg; Undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp. Metoden är, när den tillämpas, mycket effektiv men trots detta upplevs SAM inte sällan som tidskrävande, och lite abstrakt. Det är ovanligt att man utvärderar åtgärder man gjort. Hur skall man då lära sig? 2015 beslutades en ny föreskrift AFS 2015:4 om Organisatorisk och Social arbetsmiljö. Den har fokus på att arbetsgivarna behöver kunskap om arbetets betydelse för hälsa. Vikten av balans mellan arbetets krav och tillgängliga resurser och att arbetsgruppen har struktur för hur man kommunicerar med varandra. Det senare är ett ansvar för hela gruppen och måste hållas levande. Stressa - men glöm inte återhämtningen Johan har egen erfarenhet: Sluta prata om den positiva stressen Sättet hur vi kommunicerar med varandra har fått ny aktualitet med metoo vågen. En rå men hjärtlig ton är inte ok. Vad gör jag konkret när jag blir vittne till dålig kommunikation? Vi vet idag ganska väl vad som är viktigt för friska arbetsplatser med långtidsfriska medarbetare. Vi har funnit klara samband med ett begrepp som organisatorisk rättvisa och framförallt den del som handlar om hur vi samverkar. Organisatorisk rättvisa har visats sig förutsäga risk för hjärtkärlsjukdom, psykisk ohälsa och är korrelerat med sömnbesvär. Att förbättra organisatorisk rättvisa är med stor sannolikhet lönsamt! På Uppsala universitet har vi vidareutvecklat ett koncept som vi kallar STAMINA (Strukturerat och Tidseffektivt Arbetssätt genom Metoder för Inkluderande Arbetsliv). Metoden bygger på insamling av data från arbetsgruppen med en Webfråga. Vad kännetecknar din arbetssituation just nu? Man får själv kategorisera sitt fria svar och bedöma på en skala om det är positivt eller negativt, och på en skala om man kan påverka. Vi kompletterar med några frågor om organisatorisk rättvisa, sömn och upplevd produktivitet. Arbetsgruppen får inom några veckor återkoppling med ett index Human Resource Index (HRI) som kan predicera hälsoutfall i gruppen. Fritextsvaren har visat sig vara en utmärkt utgångspunkt för att identifiera områden som kan utvecklas vidare. Det gäller även konkreta situationer med exponering för t.ex. fysiska och kemiska faktorer. Med stöd av AFA försäkring pågår just nu en tvåårig implementering i 18 kommuner i Sverige. Tanken med det projektet är (förutom verksamhetsutveckling med positiv arbetsmiljö som förtecken) att utvärdera processen med förbättring av metoden. För att nå framgång vet vi redan nu att det är viktigt att det finns förankring i ledningen. STAMINA är inte ett engångsprojekt utan mer ett förhållningsätt för verksamhetsutveckling med positiv arbetsmiljö. Mer om detta på Sirius Forum den sjunde februari. Magnus Svartengren Professor i arbets- och miljömedicin Uppsala Universitet Vikten av en gemensam värdegrund En ledare ska vara tydlig med krav och snabb med återkoppling av arbetet Omslagsbilden visar Dennis Gladh, nyanställd på ett sjätte skift på Ahlstrom- Munksjö Paper i Billingsfors. En stressad medarbetare är en säkerhetsrisk, misstag sker ofta i stressade tillstånd. Mindre stress ökar dessutom produktiviteten, säger Johan Norén, tidigare försäljningschef, numera föreläsare med fokus på stress och utbrändhet. Han hör ofta människor prata om den positiva stressen som en drivkraft. Men han ruskar på huvudet och suckar tungt när han hör uttrycket: Stress kan liknas med allergisk reaktion, vi skulle aldrig acceptera att människor går runt på arbetsplatser med prickar på kroppen, blåa runt munnen och en känsla av andnöd. Felet vi gör är att vi accepterar stress och pratar om stress som något positivt utan att ha kunskap om dom långsiktiga konsekvenserna, menar han. Den mänskliga svarta lådan Johan har, som allt fler av oss, egen erfarenhet av vad som händer när normala stressreaktioner inte tas på allvar var han 32 år och mitt inne i sin karriär när efter lång tid med olika symtom brakade rakt in i väggen. Johan Norén kommer till Sirius Forum för att prata om tecken till ohälsosam stress. Nästan tre år senare med två självmordsförsök och sju veckor inom akut psykvården är han nu tillbaka i ett vanligt liv men med missionen att varna och undervisa sin omgivning. Han vill varna för de tydliga tecken som finns i det som han själv kallar den mänskliga svarta lådan och undervisa om de tecken som alltid går att hitta i i efterhand ifrån att jobba med människor i rehabiliteringsfasen för den som vill öppna den där svarta lådan. Se obalansen och göra en kraschanalys. Under ständigt hot Under Sirius Forum, den sjunde februari, kommer Johan att berätta om alla de tecken han tycker att vi själva eller vår omgivning bör vara uppmärksamma på. När vi skämtar om våra tillkortakommanden medan kroppen upplever att vi är under hot, när tillvaron blir ett alltför stort krav. Hur vi nonchalerar sömnproblem och glömmer ödmjukheten när vi istället stolt berättar att vi inte haft en förkylning på tio år. När chefen gör de anställdas jobb för att det ska bli ordentligt gjort. Slaget blir hårt när vi inser att vi själva drabbas av det vi föraktat hos andra... En stressad person med många bollar i luften gör ofta misstag. Att som chef inse och tidigt förstå processen innebär också sparade pengar för ett företag genom ökad produktion, lönsamhet, kreativitet och minskade kostnader för sjukfrånvaro. Dessutom måste vi förstå att hantera problem på rätt sätt, menar Johan. Om vi får en sten som skaver i skon hjälper det inte att meditera eller motionera. Du behöver leta efter stenen och ta ut den. 2 3

3 Vi måste vara tydliga med att aldrig tolerera trakasserier eller olämpligt beteende Den stressrelaterade sjukfrånvaron i Sverige har en tendens att öka. Det är svåra frågor där många intressenter måste jobba tillsammans mot en lösning. Vi har ett livspussel som sätter press på många familjer, inte minst kvinnor, säger Åsa Jackson, HR-ansvarig inom Ahlstrom-Munksjökoncernen. Att känna att vi har kontroll - att vi behärskar vår arbetsuppgift - är en central del för att motverka stress i vardagen. Återhämtningen är viktigast när stressen tynger vardagen Vår stress är kroppens metod för att vi ska överleva när intrycken blir många och känslorna intensiva. Det handlar om en ökad belastning som i sin ursprungliga forma kan handla om ljus, mörker, kyla, värme... Många tror att det handlar om att skynda sig eller att vara rädd i stunden, men den stressen är inte farlig, säger Anitha Risberg Medicine Dr i Fysiologi, lärare och forskare vid Luleå Tekniska Universitet. Men om man är ständig rädd - för kanske fåglar eller ormar, eller är rädd för att inte räcka till på en arbetsplats. När vi tvingas prestera hela tiden för att överleva kan det leda till utmattning. Våra sinnen tar in intryck men en kort intensiv känsla av otillräcklighet är inte farligt, fortsätter Anitha Risberg. Om vi däremot ständigt oroar oss för att inte räcka till - vara otillräckliga - då riskerar vi hjärtproblem, ökad vätskeansamling i kroppen, höga kortisolnivåer klickar in och kan leda till bukfetma, buffelnacke, sköra slemhinnor, minskad sexdrift, mensrubbningar med flera tillstånd. Utan återhämtning slits vår kropp hårt. Anitha Risbergs lyfter i sin bok återhämtningens viktiga betydelse. >> Att vi upplever stress kan vara bra för det leder till att vi klarar oss bättre i utsatta situationer. Men kronisk stress kombinerat med bristande återhämtning utgör en risk för att vi drabbas av ohälsa och då exempelvis utmattningssyndrom. Måltidsgemenskap Anitha menar att goda rutiner är bra och hänvisar till studier där de som har en medellivslängd på över 80 år har studerats. Gemensamt för dessa är att de har bland annat måltidsgemenskap och lättare arbete men även alltid regelbunden vila en gång i veckan. En teori är att de har rutiner där de verkligen vilar, de använder inte den lediga dagen för att hinna ifatt med en massa annat. Ingen hjälp av yoga Anitha menar att vi inte heller behöver forcera fram vila med hjälp av yoga och mindfulness och liknande utan det räcker med att varva ner. Släpp kraven, sätter dig med fötterna under en filt och läs en bok. Slappna av, är hennes enkla råd. Också korta återhämtningsstunder på arbetsplatsen har betydelse; fikaraster, lunchen... Tid för reflektion, tid att bli kreativ. Vi får inte glömma att det finns stora individuella variationer, poängterar hon. Vårt kortisol ställer upp som vårt skydd, men de producerande cellerna behöver vila. Men vissa människor klarar sig bättre än andra. De kan känna ett inre lugn, uppleva att de duger och har den stöttning från gruppen som gör att de kan jobba hårt under en längre tid. Inom koncernen finns en tydlig filosofi för alla ledare eftersom rätt ledarskap bygger engagerade medarbetare som utvecklas, trivs och mår bra: Våra ledare ska tydliggöra förväntningarna som finns i våra gemensamma värderingar. Alla ska veta vad som gäller. Hon fortsätter: Vissa beteenden är oacceptabla, som exempelvis trakasserier, och blir det inte omedelbara konsekvenser skyddar man en kultur som vi inte vill se. Därför måste vi vara tydliga med vilken kultur och vilka beteenden vi förväntar oss. Chefer som inte klarar den ledarrollen måste vi hjälpa att utveckla som ledare eller hjälpas att hitta en annan roll som passar dem bättre. Nytt bolag med lång historia Åsa Jackson, HR-ansvarig inom Ahlstrom- Munksjökoncernen och Rune Årnes som ansvarar för hälsa, miljö- och säkerhetsarbetet inom företaget, arbetar just nu med att uppdatera arbetsmiljöarbetet: Vi är ett nytt bolag sedan april i år men med en lång historia där ett nytt fräscht program med nya målsättningar för arbetsmiljöarbetet bygger på tidigare erfarenheter, säger de. Safety is our mindset är ledordet för säkerhetsarbetet. Vi har fokus på händelser över tid, även de som är en följd av psykosociala problem. Vi använder kunskapen för att förebygga problem. Det är en del av vår säkerhetskultur där vi arbetar proaktivt och där vi har vår värdegrund i botten, säger Rune Årnes. De hänvisar båda till den gemensamma värdegrunden där värdeorden är tillit, respekt och engagemang och där fokus är samarbete mot gemensamma mål. Säkerhet och ansvar kombineras med innovationer och förändringsbenägenhet. I riskbedömningen som ingår i det förebyggande arbetsmiljöarbetet finns också den psykosociala miljön, att bygga en trygg arbetsplats där alla trivs, är respekterade och lyssnade till. Engagerade medarbetare som känner uppskattning och kan påverka. Vikten av ledarskapet De poängterar vikten av ledarskapet där säkerhetsutbildningen ska leda till en olycksfri och säker arbetsplats, men där varje medarbetare förutom att vara oskadd också ska vara frisk både fysiskt och psykiskt och ha roligt på jobbet. Vi måste vara tydliga med vilken kultur och vilka beteenden vi förväntar oss Att må bra på jobbet är en del av vad vi vill åstadkomma med säkerhetsutbildningen. 4 55

4 Med en gemensam värdegrund tar vi bort onödiga problem När bruket i Billingsfors tog fram en ny värdegrund 2014 var det med avsikten att den alltid ska finnas med i vardagen. Som ett extra stöd och som ett riktmärke. Vi involverade totalt 37 personer plus skyddskommittén i arbetet med värdegrunden, ett arbete som började redan 2012, berättar HR Manager Helén Öder Skarström. Respekt, engagemang och flexibilitet är ledorden i värdegrunden där ordet Respekt står bl a för en sund attityd, ett trevligt och konstruktivt bemötande av varandra, ärlighet, lojalitet, prestigelöshet och öppenhet. Med värdegrunden som stöd kan vi direkt reagera om vi ser att tonen i samtalen på arbetsplatsen är för tuff eller om någon kanske blir utskälld för småsaker, säger huvudskyddsombudet Henrik Eriksson. Om någon avviker från värdegrunden kan vi agera och ta upp en diskussion direkt. Ett värdegrundsarbete pågår ständigt, fortsätter han. Det kan bli lite tufft ibland men med värdegrunden som stöd kan vi ta bort många onödiga problem. Samtidigt, säger Henrik, så försvinner den lite när allt flyter och fungerar bra... Helén Öder Skarstrom tror att den tydligt kommunicerade värdegrunden har betydelse i vardagen: Vi har t ex idag inga långtidssjukskrivna som en följd av stress, berättar hon. Stein Begby, arbetsställets huvudskyddsombud, ser en förändring. Det har varit en 60-talsstämning här. Men bruket har funnits sedan 1738 och alltid varit i förändring. Det är en förutsättning för framgång. Och jag hade inte jobbat i 43 år här om jag inte alltid känt trivsel. Arbetsstället huvudskyddsombud Stein Begby, HR Manager Helén Öder Skarström och huvudskyddsombudet Henrik Eriksson på Ahlstrom-Munksjö Paper AB Billingsfors. Din kommunikation är rak och ärlig även i svåra situationer, och du behandlar dina medarbetare rättvist och med respekt. Som chef eller arbetsledare är du företagets representant och förväntas, vid sidan av vad som gäller för alla medarbetare, arbeta målinriktat med att organisationen ska präglas av effektivitet, kontinuerlig utveckling och arbetsglädje. Utdrag ut värdegrunden på Ahlstrom-Munksjö Paper i Billingsfors. En extra resurs för att ta ner övertider och ersätta vid utbildningar och kortare frånvaro 24-årige Dennis Gladh, uppvuxen i Billingsfors, är en av de nyanställda som en följd av det sjätte skiftet på Ahlstrom-Munksjö Paper AB Billingsfors. Dennis, utbildad på gymnasiets industriprogram, anställdes i maj som hjälprullare, lär sig nu till rullare och hoppas på sikt få köra en pappersmaskin. OSA i praktiken - ett sjätte skiftlag i Billingsfors Ett sjätte skiftlag vid Ahlstrom-Munksjö Paper Billingsfors har blivit en del av det organisatoriska arbetsmiljöarbetet. Det extra skiftlaget förbättrar balansen mellan krav och resurser och ger bland annat bättre möjligheter för att ersätta och frigöra personal vid sjukdom, utbildningar och interna projekt. Inför bemanningen av sommaren valde Ahlstrom Munksjö Paper AB i Billingsfors bort alternativet tillfälliga semesteravlösare. Istället bildade vi ett helt nytt sjätte skiftlag, berättar Helén Öder Skarström. HR-Manager på det dalsländska bruket. När Ahlstrom-Munksjö Paper i Billingsfors granskade sina skyddsronder konstaterade man att bemanningsfrågan var ett återkommande problem. Vi såg att den allt mer slimmade organisationen gav risk för fysiska skador men också att en ökande stress skapade andra problem, säger huvudskyddsombudet och hartskokaren Henrik Eriksson. Tillsammans med företaget tog man fram idén att nyanställda inför semesterperioden skulle bilda ett sjätte skift, personer som efter semestern skulle fungera som en extra resurs för att ta ner övertider, ha kompetens att kunna gå in vid kortare frånvaro, sjukdom och utbildning, förbättra tillgängligheten och frigöra personal vid projekt. På sikt också utbildas till PM-förare. En utökad bemanning på motsvarande nitton personer. Upplärningen av de nya personerna pågår. Med utökade resurser kan vi jobba på ett tryggare och effektivare sätt, säger arbetsställets huvudskyddsombud Stein Begby. Lär sig snabbt Vi har fått hantera mycket nytt sedan sammanslagningen till en ny koncern, bland annat ett nytt affärssystem som också tar tid att få på plats, säger Helen Öder Skarström. Nu får vi jobba med det i lugn och ro samtidigt som vi ser att de unga som nu kommer in väldigt snabbt lär sig allt det nya. Dessutom, säger Henrik Eriksson, har föryngringen gjort underverk, en vitamininjektion som har förändrat oss andra också. 6 7

5 Stefan Blücher, (till vänster) tekniker och ansvarig för driften på PM2 som efter årsskiftet också tar över personalansvaret. Här tillsammans med kollegan Joakim Kanyinda, maskinförare på PM2 i Billingsfors. Med bra ledarskap ökar trivseln J oakim Kanyinda har jobbat åtta år på bruket i Billingsfors. Idag är han maskinförare på PM 2. Joakim tycker att inställningen förändrats på ett positivt sätt på skiftlagen under åren: Förr ville maskinförarna behålla sin kunskap för sig själva ville känna sig oumbärliga, säger han. Idag är attityden helt förändrad, den kunskap vi har den delar vi med oss. Han jobbar skift på en pappersmaskin där Stefan Blücher är nyanställd tekniker och daggående ansvarig sedan i januari - från och med nästa årsskifte är han också personalansvarig för personalen runt maskinen. Vi är i Dalsland, säger Stefan. Det kan vara lite tufft här. Men det gäller att vara ödmjuk och lyssna och agera direkt om någon går över en gräns, om det till exempel dyker upp tendenser till mobbning. Vi är olika Vi är 300 anställda och vi är alla olika, och det ska vi fortsätta att få vara, säger Stefan. Men det finns grundläggande värden som vi alla är eniga om och som vi alla ska följa. Då skapar vi också trivsel på jobbet. Inom Ahlstrom-Munksjö Paper AB Billingsfors betonar man vikten av det goda ledarskapet bland annat för att förebygga ohälsa. Det ska finnas en planering för hur en anställd ska få ersättare, ingen ska känna sig tvingad att alltid vara på plats. Alla ska få återkoppling Som ledare på bruket har man också till uppgift att ge information så att medarbetarna förstår den uppgift man har, alla ska veta hur de kan bidra till företagets fortsatta framgångar, alla ska få snabb återkoppling på sin arbetsinsats, alla ska också få kännedom om de lever upp till förväntningarna och alla anställda ska känna att de är lyssnade på och bli respekterade. En ledare ska alltid tydliggöra förväntningarna på den enskilde medarbetaren, betonar Stefan Blücher. Här liksom på övriga delar av bruket i Billingsfors har det kommit nya resurser i form av det sjätte skiftet. Ett knappt 20-tal nyanställda, mest unga människor. Det är väldigt positivt på många sätt, betonar Stefan. Dels får vi in helt nya, unga personer i arbetslagen, både tjejer och killar. Dels har de unga ofta en annan syn på hur samtalstonen ska vara. De tolererar inte vad som helst utan kommer direkt till mig om de upplever något som inte känns bra. Alla ska få återkopplig och känna till vilka förväntningar företaget har på den enkilde medarbetaren Dags för anmälan till Sirius Forum Ta chansen att delta på Sirius Forum 2018, som arrangeras den 7 februari av parterna inom skogsindustrin. Konferensen inriktas mot hur vi tillsammans bygger den långtidsfriska arbetsplatsen, med särskilt fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö. Målgruppen är nyckelpersoner i företag inom massa/papper, sågverk och skogsbruk. Sirius Forum vänder oss till dig som har en ledande ställning i företaget eller i fackliga organisationer. Deltagaravgiften är 800 kronor. Sirius Forum genomförs denna gång på Clarion Sign Hotel, Norra Bantorget, Stockholm. Vi ser gärna att du anmäler dig digitalt på Intresset har varit stort för de senaste årens Forum. Anmäl dig om möjligt före 31 december. Först till kvarn gäller. För mer information kontakta Mårten Ericsson på tel eller e-post se I februari arrangeras Sirius Forum med fokus på den långtidsfriska arbetsplatsen. PROGRAM FORUM 7 FEBRUARI 2018 Från Kaffe och fralla Välkommen! Jan Åström, Koncernchef Ahlstrom-Munksjö Stress, prestation och återhämtning Anitha Risberg, Med. Dr, Luleå Tekniska Universitet Varför blir man utbränd? Johan Norén, föreläsare Lunch Centralfonden för ett hållbart arbetsliv Mårten Ericsson, Industriarbetsgivarna, Henry Heiniö, Pappers Företagshälsovården viktig aktör Johan Kling-Andersson, Företagsläkare Stora Enso skog Hur bygger man den långtidsfriska arbetsplatsen? Magnus Svartengren, Professor i arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet Summering och fika Slut Moderator: Jan Åström Hur påverkar krav från hem och jobb vår arbetsförmåga? Många upplever krav från hemmet och krav från jobbet, vilket kan påverka hur man mår och arbetsförmågan. Men mera kunskap behövs om hur dessa krav kan påverka arbetsförmåga och sjukskrivningsprocessen. Just nu pågår en studie på Karolinska Institutet för att utvärdera olika insatser och förebygga sjukskrivningar som en följd av stress, oro och nedstämdhet. Samtidigt hoppas forskarna kunna fördjupa kunskapen om kombinationen av hem- och arbetsrelaterade krav och hur det kan påverka återgång i arbete. Psykisk ohälsa är en av vanlig sjukskrivningsorsak. En huvudstudie med deltagare som upplevt psykisk ohälsa pågår just nu, men KI vill också göra en kompletterande intervjustudie. Och då vill vi komma i kontakt med män som är eller varit sjukskrivna på grund av stress, oro eller nedstämdhet och har fått insatser från företagshälsan under det senaste året, berättar Lotta Nybergh, projektledare och Med. Dr., på Karolinska Institutet. Intervjustudie Att vara med i studien innebär att man får vara med om en kort telefonintervju med frågor om ens bakgrund och hälsa, samt att man deltar i en gruppintervju i Stockholm vid ett tillfälle tillsammans med 3-5 andra manliga deltagare. Om drygt ett år ska resultatet ligga klart. Vi har sett liknande studier från andra Europeiska länder som visar hur viktigt det är att ha en fortsatt arbetsplatskoppling under sjukskrivningstiden och att det pågår återkommande uppföljningar och anpassningar av insatserna, säger Lotta Nybergh. Är du intresserad av att vara med i intervjustudien, där ingen enskild deltagare kan identifieras utifrån resultaten, kontakta Lotta Nybergh som har mejladress: 8 9

6 Tolkar man föreskrifterna bokstavligt så är det minsta gemensamma nämnare som gäller. Om någon upplever en kränkning så är det en kränkning. Men det behöver för den skull inte vara en kränkande särbehandling Vad innebär en social arbetsmiljö? Att inse att oljespill på golvet är en halkrisk och att höga decibeltal under lång tid är ett arbetsmiljöproblem är lätt att inse. Där är det lätt att enas, säger Johan Mellnäs på Prevent. Men om vi har en rå men hjärtlig jargong på jobbet och någon upplever den som kränkande. Hur definierar vi den gränsen? För drygt ett och ett halvt år sedan kom Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, åtta sidor om arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. Sedan dess har tilllämpningen diskuterats ute på industrier över hela landet. Vissa delar är enklare, inom industrin är arbetstiderna oftast ingen större fråga, här finns ju kollektivavtal, säger Johan Mellnäs. Johan Mellnäs från Prevent vill att vi ska vara uppmärksamma på vilken jargong vi har på vår arbetsplats. Men det kan handla om skiftgång där en sen kväll inte ska följas av en tidig morgon eller kostråd; vi funkar olika på natten och även om man är en rutinerad nattarbetare finns det många fakta- och forskningsbaserade råd att ta till sig, en stor grillbiff med pommes kl 03 är t ex inte att rekommendera. Massa- och pappersindustrin berörs, liksom övriga arbetsplatser av de relativt nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. (Arkivbild). Arbetsbelastning Arbetsbelastning är en större fråga. Här finns den upplevda obehagsstressen, kanske som en följd av hård press, dålig återhämtning, mycket övertid eller liknande. Men det kan också vara problem som en följd av understimulans, otydliga krav och krångliga system, säger Johan Mellnäs. Mycket handlar idag också om tysta kontrakt, inte nedskrivna förväntningar. Han betonar att det inte primärt handlar om psykosocial arbetsmiljö på individnivå utan mer är en organisationsfråga på planeringsnivå. Det ska finnas mål inom organisationen så att man uppfattar hur medarbetare mår, att man upptäcker problem innan någon faller igenom. Den tredje huvudpunkten inom OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) sätter ljuset på kränkande särbehandling. Vi upplever att många chefer och huvudskyddsombud hör av sig med frågor om vad som ska/kan/bör göras. Föreskrifterna är inte detaljerade samtidigt som kraven är höga på att första linjens chefer håller koll. Räcker årliga samtal? En arbetsplats med kanske tio anställda brukar inte vara något problem, man känner varandra och kanske även varandras familjer. >> Men om vi är över hundra på en arbetsplats, räcker det med årliga samtal och enkäter? Och vad är en kränkande särbehandling, hur utreds den? Hur utreds om någon upplever att han eller hon hålls utanför information, från möten..? Förminskande jargong I höst har mycket fokus lagts på jargonger på arbetsplatser, inte minst förminskande eller sexistiska. Hur lägger man gränserna? Tolkar man föreskrifterna bokstavligt så är det minsta gemensamma nämnare som gäller, säger Johan. Om någon upplever en kränkning så är det en kränkning, men det behöver för den skull inte vara en kränkande särbehandling. Föreskrifterna om kränkande särbehandling är något annat än om kränkningen utgår ifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna, (bl a kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och ålder) då är det diskrimineringslagstiftningen som gäller. Men inget fall är det andra helt likt. Desto viktigare att företaget/arbetsplatsen bestämmer vilket beteende och jargong som inte är accepterat på arbetsplatsen. Det ska finnas mål inom organisationen så att man uppfattar hur medarbetare mår, att man upptäcker problem innan någon faller igenom Arbetsmiljökommittén Johan Mellnäs har upplevt hur vissa arbetsplatser har starka identitetsfaktorer, man har en struktur som innebär att många har liknande erfarenheter där skämten kan handla om minoriteter, känslor och tillkortakommanden utan att veta hur det tas emot. Han ser arbetsmiljökommittéerna som en lämplig nivå att börja diskussionen om mål och visioner för OSA-arbetet. Ingen upplever sig kränkt Hur jobbar vi så att ingen blir sjuk av stress, hur ser vi över arbetsmiljöpolicyn så att den får en funktion i vardagen och hur samverkar vi på bästa sätt på vår egen arbetsplats så alla blir sedda och ingen upplever sig kränkt

7 Sverige porto betalt B Avsändare/returadress: Sirius Industriarbetsgivarna Box Stockholm Sirius arbetsmiljögrupp samverkar för säkrare jobb Representanterna i Sirius arbetsmiljögrupp utgörs av arbetsmiljöingenjörer/-chefer och huvudskyddsombud från företagen, företagssjuksköterska samt arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna och de fackliga förbunden Pappers, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Vårt syfte är att samverka och bidra till förbättringar inom arbetsmiljöområdet för massa- och pappersindustrin. Vår samverkan ska också underlätta relationerna i arbetsmiljöarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi följer händelser och utvecklingen inom arbetsmiljö och jämför bland annat statistiken för tillbud, sjukdom och olycksfall varje år. Förutom den vanliga statistiken/ rapporteringen, som företagen ska skicka in till försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och AFA försäkringar, har sedan en tid tillbaka flera företag i tillägg börjat med en internationell rapportering, den sk LTI-rapporteringen (LTI= Lost time injury). Om denna extra rapportering kommer vi skriva mer om i nästa temanummer om arbetsmiljö i tidningen Sirius. Arbetsmiljörelaterade frågor besvaras av Åsa Dahlfors på Industriarbetsgivarna och Lasse Wåhlstedt på Pappers, se ÅSA DAHLFORS Rådgivare, arbetsmiljö på Industriarbetsgivarna Friskvård och Rehabilitering Centralfonden verkar för ett hållbart arbetsliv för anställda inom skogsbruk och skogsindustri SCA Munksund främjar livsstilen De medarbetare på SCA Munksund som hamnat i gul-röd grupp i tidigare hälsoprofilundersökning erbjuds nu att delta i ett pilotprojekt som fokuserar på ändrad livsstil. Företaget kommer att erbjuda ett antal olika hälsofrämjande insatser. Dessa ska matchas mot varje medarbetares egna intressen och önskemål. För att skapa ett referensläge och underlag för planering av insatser inleds projektet med en webbaserad, förenklad hälsoprofilbedömning. Den riktas till de medarbetare som fått erbjudande och tackat ja att delta i satsningen. Samma procedur kommer sedan att användas för att mäta resultatet. Tidningen Sirius ges ut av Sirius, Skogsindustrins råd för Industriell Utveckling i samverkan. Ansvarig utgivare: Mårten Ericsson. Sirius på nätet: Text: Där inget annan anges, Sven Magnusson. Foto: Om inget annat anges: Mårten Ericsson, Sven Magnusson. SKOGSINDUSTRINS RÅD FÖR INDUSTRIELL UTVECKLING I SAMVERKAN 12 Vill du ha ett personligt utskick av Sirius via mejl? Gå in på vår hemsida och fyll i dina uppgifter: Via kan du också avbeställa tidningen

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling

Riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling r för hantering av kränkande särbehandling r för hantering av 1 av 8 INNEHÅLL INLEDNING... 3 DEFINITIONER... 3 1. Kränkande särbehandling... 3 2. Mobbning... 3 3. Allvarlig mobbning... 4 Diskriminering,

Läs mer

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsgivarverket Ulrich Stoetzer Med Dr, Psykolog Sakkunnig Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 1 Nya föreskrifter för att.. Minska den arbetsrelaterade

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4 November 2016 Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4 Hur kan man arbeta med den nya föreskriften och få strategi och kultur att samverka? Frida Norrman & Johanna Rådeström Organisationspsykologer,

Läs mer

Sven Lindblom 1

Sven Lindblom 1 2016-05-02 Sven Lindblom 1 Organisatorisk och social arbetsmiljö (kallas här OSA) AFS 2015:4 Syfte Kränkande särbehandling Tillämpningsområde Till vem föreskrifterna riktar sig Definitioner Systematiskt

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Strukturerat och tidseffektivt arbetssätt genom metoder för ett inkluderande arbetsliv

Strukturerat och tidseffektivt arbetssätt genom metoder för ett inkluderande arbetsliv Strukturerat och tidseffektivt arbetssätt genom metoder för ett inkluderande arbetsliv Therese Hellman, med dr Institutionen Medicinska Vetenskaper, Med Forskningsstöd av AFA Försäkring Urval av privat

Läs mer

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016 Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet Att arbeta i staten 2016 Systematiskt arbetsmiljöarbete En liten film om SAM https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-ochinspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö CHECKLISTA: Organisatorisk och social arbetsmiljö datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Syftet med denna checklista är att identifiera vilken beredskap verksamheten har för att genomföra ett

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

DET HÅLLBARA LEDARSKAPET. Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg

DET HÅLLBARA LEDARSKAPET. Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg DET HÅLLBARA LEDARSKAPET Charlotte Råwall Leg psykolog, Organisationskonsult, PBM Göteborg charlotte.rawall@pbm.se AGENDA Arbetsmiljöforskning om friska arbetsplatser Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab 2016-04-25 Ärendenummer: 2015/00301 Kanslienheten Dokumentnummer:2015/00301-3 Helene Håkansson Till landstingsstyrelsen Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Arbetsmiljön Arbetsmiljölagen Föreskrifter (AFS) Alla förhållanden: fysiska, organisation At:s företrädare: Skyddsombud Drivs av: Arbetsmiljöverket

Läs mer

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas?

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet De klassiska teorierna Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell,

Läs mer

Föreskrifter om. Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifter om. Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk och social arbetsmiljö Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö 1 Arbetsmiljölagen: vidta alla åtgärder Föreskrifterna förtydligar

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet 1 De klassiska teorierna Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell,

Läs mer

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart [Dubbelklicka här för att infoga en bild] Riktlinje för arbetsmiljö och hälsahållbart Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen Status: Antaget 2016-06-14 239 Giltighetstid: Tills vidare Linköpings

Läs mer

Kraven i koncentrat. Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ).

Kraven i koncentrat. Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ). Kraven i koncentrat Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ). Arbetsgivarna ska se till att (1): chefer och arbetsledare har

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Webbkonferens om nya föreskriften AFS 2015:4 SKL och Pacta, i samarbete med Suntarbetsliv 1 Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, 5 april

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

cž_b 5Ƃa RWTUT] 1P[P]b [ŽeTc

cž_b 5Ƃa RWTUT] 1P[P]b [ŽeTc EzaP QſbcP cž_b 5Ƃa RWTUT] 1P[P]b Ž haztb [ŽeTc Balans i yrkeslivet för chefen - som anställd Chefen som anställd Upplever du att tiden inte räcker till? Då är du inte ensam. 43 procent av chefsmedlemmarna

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 5 december 2006 Reviderad: Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön Inledning Denna policy med handlingsplan

Läs mer

AFS 2015:4. Ny föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö.

AFS 2015:4. Ny föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö. Ny föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö www.feelgood.se AFS 2015:4 1 Ersätter: Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14) Föreskrifter om kränkande särbehandling (AFS 1993:17)

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4

Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 Varför en ny föreskrift? Regeringen prioriterar arbetsmiljön 1. Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor 2. Ett hållbart arbetsliv 3.

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 3

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 3 Sid av 8 Orsakerna till förändringar i verksamheten kan vara många. Oftast är det en strävan till högre effektivitet som för privata företag ska resultera i bättre lönsamhet. Lönsamhet är för alla företag

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

ORGANISATIONSHÄLSA. - vad är det och hur kan man arbeta med det? Vi frågar oss hur organisationen fungerar och mår?

ORGANISATIONSHÄLSA. - vad är det och hur kan man arbeta med det? Vi frågar oss hur organisationen fungerar och mår? ORGANISATIONSHÄLSA - vad är det och hur kan man arbeta med det? Folkhälsa Individhälsa Organisationshälsa Vad är det? Vi frågar oss hur organisationen fungerar och mår? - Vad säger statistiken? - Vad säger

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetstid datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

BILAGA 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverket

BILAGA 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverket BILAGOR. Arbeta med HPI Arbetsplatsprofil en handledning Sida 1 av 5 BILAGA 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverket Kunskap och ansvar Arbetsgivare och chefer eller andra arbetstagare

Läs mer

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige Tillsammans lyfter vi Kumla kommun! Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige 2014-06-18 Du och jag är Kumla kommun! Kumla kommun har en vision med målet att bli 25 000 invånare år 2025!

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Namn Tillhörighet Profession Ebba Nordrup Landstingshälsan i Örebro Beteendevetare Bodil Carlstedt-Duke Avonova Företagsläkare. Med Dr Emma Cedstrand Karolinska Institutet

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sveriges Företagshälsor Företagshälsovårdens branschorganisation Sveriges Företagshälsors medlemmar utgör huvuddelen av branschen som består av mer

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Namn Tillhörighet Profession Ebba Nordrup Landstingshälsan i Örebro Beteendevetare Bodil Carlstedt-Duke Avonova Företagsläkare. Med Dr Emma Cedstrand Karolinska Institutet

Läs mer

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling SKYDDSROND: Kränkande särbehandling datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om kränkande särbehandling. För att

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Samtliga kategorier Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Återkoppling Samtliga kategorier Arbetsplatsutveckling Tid för planering Ledarskap Trivsel Jag trivs

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Winmar AB Träffgatan 4, 136 44 Handen Tel: 08-120 244 00 info@winmar.se, www.winmar.se 2010 (9)

Läs mer

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Sidfot Datum 3 Det gränslösa arbetslivet Global marknad vs lokal arbetskraft Resursbrist Från hierarki till

Läs mer

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete En liten skrift om hur arbetsmiljöarbete kan bidra till att utveckla en beredskap för förändring. Skriften bygger på rapporten Utvecklingsredskap

Läs mer

Allmänna reflektioner

Allmänna reflektioner Allmänna reflektioner Behövd - efterlängtad Bra namn Belyser de viktigaste risk- och friskfaktorerna Möjliggör förhoppningsvis att FH kan bli mer av en strategisk partner och förflytta insatser från efterhjälpande

Läs mer

Belasta rätt vid personförfl yttning

Belasta rätt vid personförfl yttning Belasta rätt vid personförfl yttning BELASTNINGSSKADOR INOM vård och omsorg är vanliga. Belastningsskador drabbar inte bara individen utan påverkar även verksamheten och samhället. Skador uppkommer vid

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 2016:1 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om expertpanelen... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De vanligaste arbetsmiljöproblemen... 5 Vad orsakar stress i jobbet?...

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 5

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 5 Sid 1 av 6 Det finns ingen enhetlig definition av vad frisk betyder. Begreppet frisk (och hälsa) brukar för det mesta avse avsaknad av symptom på sjukdom. Men man kan må bra trots att man har en fysisk

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Motverka ohälsosam arbetsbelastning (9 )

Motverka ohälsosam arbetsbelastning (9 ) Motverka ohälsosam arbetsbelastning (9 ) 9 Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att

Läs mer

Frisk under risk. - om förekomst och förebyggande av stressrelaterad psykisk ohälsa bland underläkare

Frisk under risk. - om förekomst och förebyggande av stressrelaterad psykisk ohälsa bland underläkare Frisk under risk - om förekomst och förebyggande av stressrelaterad psykisk ohälsa bland underläkare Bakgrund Under de senaste 20 åren har förekomsten av långtidssjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Den goda arbetsplatsen. Program

Den goda arbetsplatsen. Program Personalpolitiskt program FÖR sandvikens kommun OCH DESS BOLAG Program Personalpolitiskt program är ett övergripande politiskt måldokument. I programmet framgår vad kommunen och dess bolag vill åstadkomma

Läs mer

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN, HAMMARNS FÖRSKOLA läsåret 2015/2016 Vår vision på Hammarns förskola är att vi ska vara en arbetsplats för barn och vuxna

Läs mer

inflytande uppmärksamma kommunikation respekt socialt ARBETSMILJÖPOLICY illit flexibilitet god fysisk arbetsmiljö närvaro tydligt ledarskap frihet

inflytande uppmärksamma kommunikation respekt socialt ARBETSMILJÖPOLICY illit flexibilitet god fysisk arbetsmiljö närvaro tydligt ledarskap frihet socialt illit trygghet uppskattning närvaro god fysisk arbetsmiljö tydligt ledarskap flexibilitet inflytande humor respekt tid variation KARLSTADS UNIVERSITET ARBETSMILJÖPOLICY frihet uppmärksamma kommunikation

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER

RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER Blad 1 RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER Antagna av kommunfullmäktige 8 mars 2017, 75, ersätter policy och handlingsplan mot trakasserier på arbetsplatsen. Förhållningssätt

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ 2017-05-23 1 (7) SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ Här hittar du en checklista som fokuserar särskilt på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Arbetsmiljöplan LUNDS UNIVERSITET SOCIALHÖGSKOLAN

Arbetsmiljöplan LUNDS UNIVERSITET SOCIALHÖGSKOLAN FASTSTÄLLD AV INSTITUTIONSSTYRELSEN 2016-05-25 DIARIENUMMER: V2016/894 Arbetsmiljöplan 2016-2018 LUNDS UNIVERSITET SOCIALHÖGSKOLAN ARBETSMILJÖPLAN 2016-2018 3 Innehållsförteckning Arbetsmiljöarbete vid

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Rutin. Rutin för kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. Vad säger lagen? HaV:s ståndpunkt

Rutin. Rutin för kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. Vad säger lagen? HaV:s ståndpunkt 1/7 Rutin Gäller från Diarienummer 2016-10-06 2885-16 Ansvarig för rutinen Beslutad av Personalenheten Jakob Granit Rutin för kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering Vad säger lagen? Havs-

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer