Obex brandskyddsblock 200 INSTALLATIONSINSTRUKTION BLOCK BRAND- SKYDDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Obex brandskyddsblock 200 INSTALLATIONSINSTRUKTION BLOCK BRAND- SKYDDS"

Transkript

1 INSTALLATIONSINSTRUKTION BRAND- BLOCK SKYDDS 1

2 2

3 OBEX brandskyddsblock 200 Kombinerad brandtätning upp till EI 120 för sten- och betongväggar, sten- och betonggolv samt lättväggar. Brandtätningar avsedda för el-, tele- och fiberkablar, kabelrör, kabelrännor samt för brännbara och ej brännbara rör. a b a b Obex brandskyddsblock 200 i sten- och betongvägg Obex brandskyddsblock 200 i lättvägg Speciellt avsedd för: 1. Medelstora till stora öppningar med många kablar och rör 2. Brandtätningar där kablar och rör ofta byts GRUNDLÄGGANDE FAKTA Vid användning av brandtätningen ska det Europeiska tekniska godkännandet ETA- 10/0431, utfärdat av det österrikiska institutet för byggteknik (Österreichisches Institut für Bautechnik), följas. Alla tekniska specifikationer från ETA, såsom max. öppningsstorlek, vägg-/golvtyper, brandklass, kablar, rör och stödsystem (kabelstegar, fästpunkter för rör) för dessa, säkerhetsavstånd osv. framgår i godkännandet. Det ska säkerställas vid installation av brandtätningen, att stabiliteten i vägg/golv inte försämras, inte ens vid en brand. Föreskrifterna som framgår i godkännandet måste följas. Alla tillämpbara direktiv och tekniska regler som gäller i andra branscher, särskilt inom elsäkerhet, måste följas. Brandtätningar i golv måste skyddas mot belastning, speciellt med avseende på genomtrampning, genom tex. gallertäckning eller inkapsling. Enligt ETAG ingår brandtätningen i användningskategori Z1. Det innebär att produkten endast får användas inomhus, oberoende av luftfuktighet och vid temperaturer över 0 C. Följ instruktionerna i produkternas säkerhetsdatablad. 3

4 INGÅENDE KOMPONENTER Beskrivning Artikelnr. 1. Obex brandskyddsblock 200 Obex fire protection block 200 (144 x 60 x 200 mm) Obex brandskyddsblock 200 vakuumförpackat Obex fire protection block 200 vaccum packed (144 x 60 x 200 mm) Obex brandskyddsmassa Obex fire protection mastic 310 ml Obex brandskyddsskum Obex fire protection foam 380 ml Obex brandskyddsremsa inklusive 40 stålclips Obex fire protection wrap (5000 x 150 x 3 [mm]) including 40 steel clips Obex randtätningsetikett ETA, Finland Obex identification plate ETA, Finland

5 TILBEHÖR Beskrivning Artikelnr. 1. Kniv med sågtandat blad, smal Knife with serrated blade, narrow Kniv med sågtandat blad, bred Knife with serrated blade, wide Patronspruta för massa Mastic dispenser 310 ml Installationstejp Installation tape Patronspruta för skum, automatisk Foam dispenser automatic 380 ml Patronspruta för skum, manuell Foam dispenser manual 380 ml Mixerrör Mixer attachment 380 ml, 12 pcs Förlängningsmunstycke till mixerrör Extension Nozzle for mixer, 12 pcs Handskar Gloves, 6 pcs

6 INSTALLATION ETA-godkännandet 10/0431 och respektive nationella bestämmelser ska följas när brandtätningen installeras Rengör öppningen. 5 6 Ta bort skyddsfilmen från Obex brandskyddsblock 200 och installera dem i lager (som i en tegelvägg, dvs. med en förskjutning lager-på-lager av de vertikala fogarna) så att de sitter tätt i öppningen. Anpassa Obex brandskyddsblock 200 till önskad storlek vid kablar, rör och stödsystem. Smalare öppningar kan tätas med Obex brandskyddsblock 200 vakuumförpackat. Sätt i så fall i ett oöppnat Obex brandskyddsblock 200 vakuumförpackat i öppningen. När förpackningen öppnas expanderar Obex brandskyddsblock 200 vakuumförpackat till standardstorlek. Förpackningen kan ligga kvar inuti brandtätningen och behöver bara tas bort på båda sidorna så att det är i nivå med ytan på brandtätningen. Eventuella hål eller glipor mellan kablar/rör samt öppna fogar måste fyllas med Obex brandskyddsmassa till minst 20 mm djup på båda sidorna. Vertikala och horisontella fogar mellan Obex brandskyddsblock 200 samt skarven mellan genomföringens öppning och Obex brandskyddsblock 200 behöver inte fyllas. Områden med kablar/rör/ stödsystem eller trånga öppningar mellan Obex brandskyddsblock 200 och genomföringens öppning kan alternativt fyllas med Obex brandskyddsskum. Fyllnadsdjupet måste vara lika med tätningens tjocklek. Max. yta som kan fyllas med Obex brandskyddsskum är 450 mm x 500 mm (bredd x höjd). (Se installation av Obex brandskyddsskum). 6

7 ANVÄNDNING AV Obex brandskyddsmassa eller Obex brandskyddsremsa Brandklass EI 90 För brandklass EI 90 krävs i vissa fall ytterligare åtgärder (se tabellen med brandklasser). Två metoder finns i detta avseende. Metod 1: Applicera en sträng med Obex brandskyddsmassa på båda sidorna av brandtätningen på kablarna, minst 5 mm tjock och med en bredd på minst 30 mm (se fig. 5). Metod 2: Alternativt kan kablar, rör och stödsystem lindas med Obex brandskyddsremsa (se fig. 6). För installation, se brand klass EI 120 utan arbetssteg 1. Brandklass EI 120 För brandklass EI 120 ska kablar och stödsystem i vissa fall lindas med Obex brandskyddsremsa. Skär av en tillräcklig längd Obex brandskyddsremsa och avlägsna den vita skyddsfolien. Steg 1: Vira ett lager Obex brandskyddsremsa som är minst 100 mm brett på kablar och rör på båda sidor av brandtätningen (se fig. 7). Steg 2: Vira sedan en remsa med Obex brandskyddsremsa som är minst 150 mm bred runt kablar, rör och stödsystem på båda sidorna av brandtätningen. Den självhäftande sidan måste appliceras mot kablarna, rören och stödsystemen så att glasfiberväven är på utsidan. (se fig. 8). Början och slutet av Obex brandskyddsremsa ska fästas med minst två stålclips eller ståltråd (Ø 1 mm). Längden på överlappningen måste vara minst 45 mm. Flera remsor kan också viras en efter en. Längden på överlappningen ska vara minst 45 mm. Överlappningarna skall också fästas med stålclips eller ståltråd. 7

8 Obex brandskyddsblock 200 För brandklass EI 90 För brandklass EI 120 > Fig. 5, Metod 1: Obex brandskyddsmassa på kablar/rör Fig. 7, Steg 1: Obex brandskyddsremsa 0 10 > på kablar/rör/stödsystem 45 mm 45 mm Fig. 6, Metod 2: Obex brandskyddsremsa runt kablar/rör/stödsystem Fig. 8, Steg 2: Obex brandskyddsremsa runt kablar/rör/stödsystem

9 INSTALLATION av Obex brandskyddsskum ETA-godkännandet 11/0206 och respektive nationella bestämmelser ska följas när brandtätningen installeras. Tryck aldrig ut materialet med våld om blandaren är tilltäppt, då kan du förstöra tuben eller patronsprutan. Använd lämpliga skyddshandskar och skyddskläder för arbetet Rengör öppningen. Kartong, plastfolie eller tejp kan användas som formsättning och lämnas kvar på ytan. Ta bort locket bak på tuben. Sätt in tuben i patronsprutan och håll den i upprätt läge. Ta bort det främre locket och skruva dit mixerröret. Håll tuben med mixerröret i upprätt läge. Tryck ut och släng det första materialet tills en jämn blandning kommer ut ur mixern. Använd inte våld om mixern är tilltäppt! Fyll öppningen från baksida till framsida och nerifrån och upp. Håll mixerrörets spets ovanför skummet. Efter ett avbrott på ca 50 sekunder stelnar skummet i mixern och mixertillbehöret måste ersättas Efter ca 2 minuter kan överflödigt skum skäras bort med en kniv. Se till att inte skada kablarna. Installationen är färdig. För uppgradering av genomföringen kan kablar dras genom befintligt brandskyddsskum. Där eventuella hål eller glipor uppstått, måste dessa fyllas med Obex brandskyddsskum. 9

10 Uppgradering av installation Ta bort tillräckligt många Obex brandskyddsblock 200 från brandtätningen för att ge plats för nya kablar/rör/stödsystem. När kablar/rör/stödsystem dragits igenom anpassas de tidigare borttagna Obex brandskyddsblock 200 till lämplig storlek så att de kan sättas tillbaka i öppningen med en tät passform. Obex brandskyddsskum kan användas för att täta runt nya kablar/rör/stödsystem. Alternativt kan ett lämpligt skär-/borrverktyg användas för att göra en tillräckligt stor öppning i brandtätningen för nya kablar/rör/stödsystem (följ skyddsåtgärder och säkerhetsföreskrifter). Individuella kablar/rör kan tryckas igenom i skarvarna mellan Obex brandskyddsblock 200. Säkerställ att den uppgraderade installationen uppfyller kraven i enlighet med ETA. tips Vi rekommenderar att du använder en sågtandad kniv (bred eller smal) för en optimal anpassning av Obex brandskyddsprodukter (se tillbehör). Obex brandskyddsmassa kan efter applicering slätborstas med en borste fuktad med vatten. Enmansinstallation är också möjlig för tätningar i golv. I smala öppningar kan Obex brandskyddsblock 200 vakuumförpackat användas (se ingående komponenter). Efter att förpackningen öppnats expanderar Obex brandskyddsblock 200 vakuumförpackat till standardstorlek. Brandtätningen kan målas över med emulsionsfärg. KOMPLETTERANDE NATIONELLA KRAV Nationella byggregler kan gälla. Kontakta ditt lokala Roxtec kontor för mer information. 10

11 ALLMÄNNA INSTRUKTIONER Kablar, rör och kabelrör ska fästas på kabelrännor och kabelstegar eller i annan form av stödsystem i enlighet med gällande regler. Stödsystemen för rör och kablar (kabelrännor och stegar) och tillhörande stöd eller fästanordningar ska vara av stål och fästas på båda sidorna av brandtätningarna så att en ytterligare mekanisk påfrestning vid brand inte kan påverka brandtätningen under den tidsperiod som anges i den tillämpliga brandklassen. I detta avseende måste tekniska regler och specifikationer från stödsystemens och fästanordningarnas tillverkare följas. Kabelrännor och kabelstegar kan också ledas genom brandtätningen. Kabelrör ska tätas med mineralull eller Obex brandskyddsskum i båda ändarna för röktäthet. Fyllnadsgraden av kablar, rör, stödsystem får vara max. 60 % av öppningens area. Det första kabelstödet ska monteras max. 200 mm från brandtätningen för vägg- och golvinstallation (för golv krävs endast stöd på ovansidan). Den första stödpunkten för rör ska monteras max. 750 mm från brandtätningen vid vägginstallation och 1200 mm vid golvinstallation (för golv krävs endast stöd på ovansidan). 11

12 Fig. 1: Stödsystem för kablar och rör i väggar. Fig. 2: Stödsystem för kablar och rör i golv. 1 Sten- och betongvägg 1 Rör 2 Rör 2 Första rörstöd 3 4 Första rörstöd Obex brandskyddsblock Sten- och betonggolv Obex brandskyddsblock Stödsystem för kablar, kabelrör 5 Stödsystem för kablar, kabelrör 6 Första stödpunkten 6 Första stödpunkten L = Isoleringens längd, se fig. 1 b = Brandtätningens minsta tjocklek beroende på brandklass 12

13 Tillåtna ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Komponenter Minimal tjocklek Klassificering av komponenten Brandklass* Minsta. tjocklek tätningen* Max. öppningsstorlek Sten- och betongvägg: Lättbetong, betong, armerad betong, murverk 100 mm EN EI 60 EI 90 EI mm 200 mm 1000 x 600 [mm] eller 600 x 1000 [mm] Lättväggar: Väggreglar i trä eller stål beklädda på båda sidorna 100 mm EN EI 60 EI 90 EI mm 200 mm 1000 x 600 [mm] eller 600 x 1000 [mm] Sten- och betonggolv: Lättbetong, betong, armerad betong 150 mm EN EI 60 EI 90 EI mm 200 mm Längd/bredd L [mm] ** obegränsad Längd/bredd L [mm] ** obegränsad Höjd H [mm]** < Höjd H [mm]** < * Se tabell med brandklasser. ** Den maximala längden/bredden L beror på höjden H hos brandtätningen. Se bilaga M av ETA för andra kombinationer GODKÄNDA KABLAR, RÖR, KABELRÖR OCH STÖDSYSTEM Kablar Mantlade el-, tele- och fiberkablar med en yttre diameter på max. 80 mm. Bundna kabelbuntar med en max. total diameter på 100 mm bestående av el-, tele- och fiberkablar med en yttre diameter på max. 21 mm (tätning mellan kablarna behövs inte). Icke-mantlade elkablar upp till med en yttre diameter på max. 24 mm. Kabelrör och rör Kabelrör och rör i stål med en yttre diameter på max. 16 mm med eller utan kablar inuti. Kabelrör och rör i plast med en yttre diameter på max. 40 mm med eller utan kablar inuti. Buntar med plaströr med en yttre diameter på max. 80 mm (max. yttre diameter på varje rör är 40 mm). 13

14 GODKÄNDA KABLAR, RÖR, KABELRÖR OCH STÖDSYSTEM Stödsystem Kabelrännor (perforerade eller icke-perforerade) i stål, med eller utan beläggning. Kabelstegar av stål, med eller utan beläggning. Klassificering enligt EN på minst A2-s1, d0. Ej brännbara rör med mineralullsisolering Rör i koppar, stål, rostfritt stål och gjutjärn är tillåtna med en yttre diameter på max. 54 mm. Rörväggens nominella tjocklek som anges i diagram 1 måste följas. Lokal isolering (endast i området runt brandtätningen) som ej löper genom hela brandtätningen (LI) eller som dras genom brandtätningen (LS) måste bestå av mineralull med en minsta densitet av 90 kg/m³. Isoleringens tjocklek måste vara minst 30 mm. Isolering av hela rörlängden som ej löper genom brandtätningen (CI) eller som dras genom brandtätningen (CS) måste bestå av mineralull med en minsta densitet av 90 kg/m³. Isoleringens tjocklek måste vara minst 30 mm. För rör upp till en yttre diameter på 18 mm behövs ingen isolering. Alternativt kan dock mineralullsisolering användas enligt villkoren ovan. Mineralullsisolering måste fästas med ståltråd (diameter ca 0,8 mm, 6 varv per meter). Alternativt kan mineralullsisolering förses med en mantel av plåt (tjocklek 0,4 till 1 mm) eller plastfilm (tjocklek 0,35 till 1 mm). Ej brännbara rör med AF/Armaflex-isolering Rör i koppar, stål, rostfritt stål och gjutjärn får användas med en yttre diameter på max. 88,9 mm. Rörväggens nominella tjocklek som anges i diagram 2 ska följas. Lokal isolering (endast i området runt brandtätningsen) eller användande av isolering över hela rörets längd måste utföras med AF/Armaflex (Armacell GmbH, Münster) och dras genom brandtätningen (LS eller CS). Minimilängden i båda fallen är 500 mm på båda sidorna av brandtätningen. Brännbara rör Polyvinylkloridrör utan mjukgörare (PVC-U) enligt EN och DIN 8061/8062 är tillåtna med en yttre diameter på max. 50 mm. Rörväggens nominella tjocklek som anges i diagram 3 måste beaktas. Rör av polyeten (PE) enligt EN och DIN 8074/8075, är tillåtna med en yttre diameter på max. 50 mm. Rörväggens nominella tjocklek som anges i diagram 4 måste beaktas. 14

15 Diagram 1 Ej brännbara rör av koppar, stål, rostfritt stål eller gjutjärn som är isolerade med mineralull genom brandtätningen(ls, CS) eller som ej löper genom brandtätningen (LI, CI). Fall Mineralullens densitet Mineralullens tjocklek Rörväggens tjocklek [mm] Alternativt utan isolering LI 90 kg/m 3 30 mm LS 90 kg/m 3 30 mm CI 90 kg/m 3 30 mm CS 90 kg/m 3 30 mm Diagram 2 Yttre rördiameter, [mm] Ej brännbara rör av koppar, stål, rostfritt stål eller gjutjärn som är isolerade med AF/Armaflex genom brandtätningen(ls, CS) minsta längd 500 mm på båda sidorna av brandtätningen. Rörväggens tjocklek [mm] Tillåten tjocklek på isoleringen Tjocklek på isoleringen: mm Tjocklek på isoleringen: mm Tjocklek på isoleringen: mm Tjocklek på isoleringen: 41.5 mm Yttre rördiameter, [mm] Diagram 3 Diagram 4 Brännbara rör av PVC-U Brännbara rör av PE-HD Rörväggens tjocklek [mm] 2 Rörväggens tjocklek [mm] Yttre rördiameter, [mm] Yttre rördiameter, [mm] 15

16 MINSTA AVSTÅND a1 a1 Ej brännbara rör utan isolering a2 a3 a3 a2 Kablar/kabelstödsystem a3 a2 a3 a3 a3 a2 Isolerade ej brännbara rör a3 a3 a3 Brännbara rör a2 a2 Förklaring- avstånd a1: Kabel, rör, kabelrör, stödsystem övre kant av brandgenomföringen a2: Kabel, rör, kabelrör, stödsystem sida eller nedre kant av brandgenomföring a3: Kabel, rör, kabelrör, stödsystem kabel, rör, kabelrör, stödsystem Kablar, rör, kabelrör och stödsystem Kablar, kabelstödsystem och kabelrör Ej brännbara rör isolerade med mineralull Ej brännbara rör tätade med AF/Armaflex Ej brännbara rör utan isolering a1 a2 a3 50 mm 0 mm 35 mm 35 mm 0 mm 0 mm 35 mm 35 mm Kablar/kabelstödsystem och kabelrör, horisontellt Kablar/kabelstödsystem och kabelrör, vertikalt Ej brännbara rör utan isolering Andra kablar, rör, kabelrör och stödsystem Ej brännbara rör isolerade med mineralull Ej brännbara rör utan isolering Andra kablar, rör, kabelrör och stödsystem Ej brännbara rör isolerade med AF/Armaflex (tjocklek > 9 mm) Ej brännbara rör isolerade med AF/Armaflex (tjocklek > 9 mm) Ej brännbara rör utan isolering Andra kablar, rör, kabelrör och stödsystem Ej brännbara rör utan isolering Andra kablar, rör, kabelrör och stödsystem 0 mm 50 mm 60 mm 50 mm 0 mm 60 mm 50 mm 35 mm 50 mm 60 mm 50 mm 60 mm 60 mm Brännbara rör 50 mm 50 mm Brännbara rör Ej brännbara rör utan isolering Andra kablar, rör, kabelrör och stödsystem 50 mm 60 mm 50 mm Mellan två brandtätningar 100 mm 16

17 BRANDKLASS KOMBINERAD BRANDTÄTNING Installation i lättväggar eller sten- och betongväggar med en tjocklek på > 100 mm eller i sten- och betonggolv med en tjocklek på > 150 mm. Kablar, kabelrör, rör MINSTA TJOCKLEK PÅ BRANDTÄTNINGEN b = 144 mm b = 200 mm Mantlade el-, tele-, fiberkablar med en yttre diameter på max. 0 mm < O < 21 mm E 60 EI 60 E 120 EI 90 / EI 120 2) Mantlade el-, tele-, fiberkablar med en yttre diameter på max. 21 mm < O < 50 mm E 60 EI 60 E 120 Väggar: EI 90 / EI 120 2) Golv: EI 90 1) eller 2) / EI 120 2) Kabel Mantlade el-, tele-, fiberkablar med en yttre diameter på max. 50 mm < O < 80 mm E 60 EI 60 E 120 EI 90 1) eller 2) / EI 120 2) Bundna kabelbuntar med en yttre diameter på max. 100 mm bestående av mantlade el-, tele-, fiberkablar med en yttre diameter på max. 21 mm E 60 EI 60 E 120 EI 90 / EI 120 2) Icke-mantlade elkablar med en yttre diameter på max. 24 mm E 60 Väggar: EI 45 Golv: EI 60 E 120 EI 60 Kabelrör/ rör med en yttre diameter på max. 16 mm med eller utan kablar i. E 60-U/C EI 60-U/C E 120-U/C EI 120-U/C Kabelrör* Kabelrör/rör i plast med en yttre diameter på max. 40 mm, eller buntar med plaströr med en yttre diameter på max. 80 mm (yttre diameter på max. 40 mm på varje kabelrör), i båda fallen med eller utan kablar i. E 60-U/C EI 60-U/C E 120-U/C EI 120-U/C Ej brännbara rör utan isolering med en yttre diameter på max. 18 mm E 60-C/U EI 60-C/U E 120-C/U EI 60-C/U Rör** Ej brännbara rör isolerade med mineralull med en yttre diameter på max. 88,9 mm Ej brännbara rör isolerade med AF/Armaflex (tjocklek på isolering > 9 mm) med en yttre diameter på max. 88,9 mm E 60-C/U EI 60-C/U E 60-C/U EI 60-C/U E 120-C/U Väggar: EI 90-C/U Golv: EI 120-C/U E 120-C/U EI 90-C/U Brännbara rör med en yttre diameter på max. 50 mm E 60-U/C EI 60-U/C E 120-U/C EI 120-U/C 1) En minst 5 mm tjock sträng med Obex brandskyddsmassa över en sträcka om minst 30 mm på båda sidor ska läggas runt kablar/rör/kabelrör och stödsystem som dras igenom brandtätningen 2) Kablarna, kabelbuntarna och stödsystemen ska lindas på båda sidor av brandtätningen med Obex brandskyddsremsa. * Båda ändarna måste göras röktäta med Obex brandskyddsmassa eller mineralull. ** Se rördiagrammen för tillåtna tjocklekar på isoleringen. Obs: För brandtätningar för brännbara rör krävs i Tyskland klass EI... (U/U) eller EI... (U/C) (för dricksvattenledningar, uppvärmnings- och kylledningar ø 110 mm). För brandtätningssystem för ej brännbara rör (smältpunkt C) krävs i Tyskland klass EI... (C/U) se Bauregelliste A, del 1, tabell 2. Brandtålighet klass EI... (U/U) täcker brandtålighetsklass EI (U/C). 17

18 INSTALLATION I STEN- OCH BETONGVÄGGAR OCH STEN- OCH BETONGGOLV Om tjockleken på sten- och betongväggen eller golvet, i området där brandtätningen installerats, är mindre än den minsta tjockleken som krävs för tätningen, ska en beklädnad utföras (se fig. 5) eller tilläggsskiva (se fig. 3 och 4) av ej brännbart material såsom gips, silikat eller kalciumsilikat (klass A2-s1, d0 eller A1 enligt EN ) placeras så att Obex brandskyddsblock 200 ligger mot beklädnaden eller tilläggsskivan och golvet/väggen över hela brandtätningens tjocklek. För att fästa beklädnadsdelarna (minst 2 x 12,5 mm eller 25 mm tjocka) eller tillägsskivan (minst 50 mm bred) måste skruvar och metallplugg eller expanderskruvar som är tillräckligt stora/långa och avsedda för materialet användas. I lättbetong ska skruvar för avsedda för detta användas utan pluggar. Minst två skruvar per skiva måste användas. Avståndet mellan skruvarna får högst vara 250 mm. De enskilda beklädnadsdelarna som installeras i väggar i öppningar som är mindre än 320 mm x 320 mm, måste klämmas ihop och centreras i öppningen. Fastsättning med skruvar krävs ej. Fogen mellan sten- och betongväggen och beklädnaden måste tätas, till exempel med gipsbruk. Områden i brandtätningen i golv utan kablar/rör/kabelrör/stödsystem med en längd på över 180 mm / 250 mm (tätningstjocklek b = 144 mm) eller 250 mm / 500 mm (tätningstjocklek b = 200 mm) måste stödjas med stålkomponenter under brandtätningen (minimimått 40 mm x 2 mm) var 180:e mm (brandtätningens tjocklek b = 144 mm) var 250:e mm eller 500:e mm (brandtätningens tjocklek b = 200 mm), se bild. 4 och 5. För brandtätningar med en tjocklek b = 144 mm kan en glasväv sättas in i de horisontella fogarna (se bild. 4) istället för stålkomponenten. I områden med kablar/rör/kabelrör/stödsystem behövs inget ytterligare stöd. För att fästa stålkomponenter måste skruvar och metallplugg eller expanderskruvar som är tillräckligt stora/långa och avsedda för underlaget användas. I lättbetonggolv måste en gängad stav (minst M6), brickor och muttrar användas på båda sidorna av golvet. Brandtätningar i golv måste skyddas mot belastning, speciellt med avseende på genomtrampning, genom tex. gallertäckning eller inkapsling. 18

19 INSTALLATION I LÄTTVÄGGAR Om tjockleken på lättväggen i området där brandtätningen finns är mindre än den minsta tjockleken som krävs för brandtätningen, ska antingen en beklädnad (se fig. 5) eller en tilläggsskiva (se fig. 4) av ej brännbart material såsom gips, silikat- eller kalciumsilikat (klass A2-s1, d0 eller A1 i enlighet med EN ) användas runt hela öppningen. Obex brandskyddsblock 200 skall ligga an mot beklädnaden eller tilläggsskivan och väggen över hela brandtätningens tjocklek. För öppningar som är större än 320 x 320 mm storlek är det nödvändigt att förstärka öppningen med stålreglar. Väggskivorna måste fästas i stålreglarna enligt föreskrifter. För att fästa beklädnadsdelarna (minst 2 x 12,5 mm eller 25 mm tjocka) eller tillägsskivan (minst 50 mm bred) måste skruvar och metallplugg eller expanderskruvar som är tillräckligt stora/långa och avsedda för underlaget användas. Minst två skruvar per skiva måste användas. Avståndet mellan skruvarna får högst vara 250 mm. De enskilda beklädnadsdelarna som installeras i väggar i öppningar som är mindre än 320 mm x 320 mm, måste klämmas ihop och centreras i öppningen. Fastsättning med skruvar krävs ej. Fogen mellan lättväggen och beklädnaden ska tätas, till exempel med gipsbruk. För väggreglar av trä måste det finnas ett avstånd på minst 100 mm mellan brandtätningen och regeln. Hålrummet däremellan ska fyllas igen med mineralull (klassificering A2-s1, d0 eller A1 i enlighet med EN ). Väggreglarna ska vara minst 50 x 75 mm (bredd x djup). tilläggsskiva och beklädnad Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 3: Fig. 4: Fig. 5: Tilläggsskiva för sten- betonggolv (placeras antingen på ena eller båda sidorna) Tilläggsskiva för sten- betonggolv och lättvägg (placeras antingen på ena eller båda sidorna) Beklädnad för lättväggar och sten- betongväggar (placeras centrerat i båda fallen) och samma för sten- betonggolv (placeras jämnt på ena sidan eller centrerat) 19

20 Stöd för brandtätningar i golv Längd/bredd L l 180 L l 180 l 180 l 180 Område utan kabel/rör/kabelrör/stödsystem obegränsadl 250 obegränsad l 250 Område med kabel/ rör/ kabelrör/ stödsystem Område utan kabel/ rör/ kabelrör/ stödsystem Område med kabel/ rör/ kabelrör/ stödsystem Område utan kabel/ rör/ kabelrör/ stödsystem Glasväv Höjd H Stålkomponent Fig. 4: (Tjocklek på tätningen b = 144 mm) Längd/bredd L l 500 l 500 l 250 obegränsad l 250 obegränsad l 250 Område Område Område Område Område Område utan kabel/rör/kabelrör/stödsystem utan kabel/ med kabel/ utan kabel/ med kabel/ utan kabel/ rör/kabelrör/stödrör/stödrör/stödrör/stödrör/stöd- rör/kabel- rör/kabel- rör/kabel- rör/kabelsystesystesystesystesystem Stålkomponent Höjd H Fig. 5: (Tjocklek på tätningen b = 200 mm) 20

21 Produktdata obex brandskyddsblock 200 Reaktion vid brandpåverkan i enlighet med EN : Klass E Transport/förvaring: Torrt, skyddat mot damm och endast i originalförpackningen Luftgenomsläpplighet: Q 600 < 6,61 m3/(h*m2) (vid 600 Pa differentialtryck) Teststandard: EN 1026 (testobjektets mått 355 x 550 x 200 mm, testad utan kabel/rör) Luftljudsisolering: D n,e,w (C;Ctr) = 68 (-4; -11) db Teststandard: EN ISO (testobjektets mått 360 x 360 x 200 [mm], testad utan kabel/rör) Värmeledningsförmåga: λ = W/(m*K) Teststandard: EN Motstånd mot statiskt differentialtryck: P max = Pa Teststandard: EN (testexemplarets mått 355 x 550 x 200 [mm], testad utan kabel/rör) TEST AV BRANDSÄKERHETSEGENSKAPER UNDER MILJÖPÅVERKAN Tillåtna miljöförhållanden: I enlighet med ETAG Användningskategori Z1 Produkter för användning inomhus, oberoende av luftfuktighet och vid temperaturer över 0 C. 21

22 Friskrivningsklausul Obex Firestop-lösningar ( Obex -systemet ) är produkter som kan bestå av olika komponenter. Var och en av komponenterna är nödvändiga för bästa prestanda i Obex -systemet. Obex -systemet har blivit certifierat för brandmotstånd. All sådan certifiering, och Obex -systemets förmåga att motstå brandfara, är beroende av alla komponenter som är installerade som en del av Obex -systemet. Alltså är certifieringen inte giltig och tillämpas inte såvida inte alla nödvändiga komponenter, som är installerade som en del av Obex systemet, är tillverkade av Roxtec eller av en tillverkare som är godkänd av Roxtec. Roxtec lämnar inte någon garanti beträffande Obex -system, förutom (I) om alla komponenter som installeras som en del av Obex systemet tillverkas av Roxtec eller av en tillverkare som godkänns av Roxtec och (II) köparen uppfyller (a) och (b) nedan. (a) Vid förvaring ska Obex -systemet eller delar därav hållas inomhus i torr miljö i sin originalförpackning vid temperaturer mellan +5 C till +30 C. (b) Installationen ska genomföras i enlighet med Obex -systemets installationsinstruktioner som tillhandahålls av Roxtec, som är gällande från tid till annan. Produktinformationen som tillhandahålls av Roxtex befriar inte köparen av Obex -system eller delar därav, från skyldigheten att oberoende avgöra lämpligheten av produkterna i den avsedda processen, installationen och/eller användningen. Roxtec lämnar inte någon garanti för Obex -system eller någon del därav och åtar sig inte något ansvar för några förluster eller skador överhuvudtaget, oavsett om de är direkta, indirekta, följdskador, utebliven vinst eller annat, som inträffar eller orsakas av Obex -systemet eller installationer som innehåller komponenter som inte tillverkas av Roxtec eller av en tillverkare som är godkänd av Roxtec och/eller för användning av Obex systemet på ett sätt eller för en annan ansökan än för vilken Obex -systemet var utformat eller avsett. Roxtec utesluter uttryckligen alla underförstådda garantier gällande säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte och alla andra uttryckliga eller underförstådda påpekanden och garantier som fastställs i lag eller rättspraxis. Användaren avgör Obex -systemets lämplighet för den avsedda användningen och åtar sig alla risker och ansvar i samband därmed. Under inga omständigheter ska Roxtec vara ansvarig för indirekta skador, följdskador, straffskadestånd, särskilda eller indirekta skador. 22

23 23

24 ASS ver_1.1/se/1419/jerjoh Obex är ett varumärke som tillhör Roxtec AB. För mer information kontakta: Roxtec Finland Oy Kutomotie 6B, Helsinki, Finland Phone: , Fax:

Obex brandskyddsmassa INSTALLATIONSINSTRUKTION MASSA BRAND SKYDDS

Obex brandskyddsmassa INSTALLATIONSINSTRUKTION MASSA BRAND SKYDDS INSTALLATIONSINSTRUKTION BRAND MASSA SKYDDS 1 OBEX brandskyddsmassa Brandtätning för kablar upp till EI 120 för sten- och betongväggar och golv samt lättväggar. Brandtätningar avsedda för el-, tele- och

Läs mer

Obex brandskyddsskum INSTALLATIONSINSTRUKTION SKUM BRAND SKYDDS

Obex brandskyddsskum INSTALLATIONSINSTRUKTION SKUM BRAND SKYDDS INSTALLATIONSINSTRUKTION BRAND SKUM SKYDDS 1 OBEX brandskyddsskum Kombinerad brandtätning eller brandtätning för kablar upp till EI 120 för sten- och betongväggar, sten- och betonggolv och lättväggar.

Läs mer

Obex brandskyddsmanschett INSTALLATIONSINSTRUKTION MANSCHETT BRAND SKYDDS

Obex brandskyddsmanschett INSTALLATIONSINSTRUKTION MANSCHETT BRAND SKYDDS INSTALLATIONSINSTRUKTION BRAND MANSCHETT SKYDDS 1 2 OBEX brandskyddsmanschett Brandtätning för rörgenomföringar upp till EI 120 för sten- och betongväggar, sten- och betonggolv samt lättväggar. Brandtätning

Läs mer

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage Tekniskt datablad Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Hilti Brandskyddsbandage CFS-B European Technical Approval ETA N o 10 / 0212 Utgåva 09 / 2010 Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Utgåva 09/2010 sida 1 Brandskyddsbandage

Läs mer

FR PIPE WRAP MONTAGEANVISNING ALLMÄN PRODUKTBESKRIVNING BRANDKLASSIFICERING - TABELL INSTALLATION TESTSTANDARDER. Version: 1.

FR PIPE WRAP MONTAGEANVISNING ALLMÄN PRODUKTBESKRIVNING BRANDKLASSIFICERING - TABELL INSTALLATION TESTSTANDARDER.  Version: 1. PIPE WRAP ALLMÄN PRODUKTBESKRIVNING GRAFT Rörstrypare är konstruerad för att upprätthålla brandmotståndet i brandskiljande väggar och bjälklag när dessa bryts av plast- eller metallrör med brännbar isolering.

Läs mer

FR AKRYL. Polyseam Ltd Ver. 5.1 MONTAGEANVISNING

FR AKRYL.  Polyseam Ltd Ver. 5.1 MONTAGEANVISNING MONTAGEANVISNING INDEX FÖR DETALJRITNINGAR Linjära fogar i bjälklag sidan 2 Linjära fogar I väggar sidan 2 Kablar I bjälklag sidan 23 I bjälklag sidan 34 I bjälklag sidan 56 Alupexrör I bjälklag sidan

Läs mer

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar 1. 1A. 2A. 3. 3A. BRANDTEKNISK KLASS EI30 - EI90 1. Genomföring i gipsvägg med genomgående isolering., tjocklek 2x30 mm 1A. Genomföring i gipsvägg med bruten

Läs mer

FS-Universal. information. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120. TILLVERKARE ESSVE Produkter AB Box Kista

FS-Universal. information. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120. TILLVERKARE ESSVE Produkter AB Box Kista information Godkänd Ersätter Datum Sida Dokument nr FSI-O-00-0C 06-0-8 / FSI-O-708-6 Brandtätningssystem FS-Universal 7/8 TILLVERKARE ESSVE Produkter AB Box 709 6 07 Kista Provad och godkänd för brandklass

Läs mer

Detaljritning. Allmän produktbeskrivning. Brandklassning - Tabell

Detaljritning. Allmän produktbeskrivning. Brandklassning - Tabell Allmän produktbeskrivning Detaljritning Casco FireBoard är utformad för att behålla brandmotstånden i brandklassade väggar och plan när dessa bryts av en eller flera tekniska genomföringar. Brandskivans

Läs mer

Skyddsföreskrifter( Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Skyddsföreskrifter( Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas. 3 november 2009 Boverket!"##$%&'()*+,+ Brandskyddsmålade stenullsskivor -./0123!45(565!723851!" Brandklassade brandskyddsskivor!" Lätta att skära till!" Swedcert typgodkännande 0625!" Testad enligt EN

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För Nullifire FS701 Akryl. 1. Allmänt. 2. Stål- och kopparrör oisolerade. 3. Stål- och kopparrör isolerade. 4. Kablar- kabelstegar och kabelrännor. 5. Fogning i väggar 120. 6. Fogning

Läs mer

Rengöring Ohärdat skum avlägsnas med AA290 Skumborttagare. Härdat skum avlägsnas mekaniskt, t.ex. med en skarp kniv.

Rengöring Ohärdat skum avlägsnas med AA290 Skumborttagare. Härdat skum avlägsnas mekaniskt, t.ex. med en skarp kniv. Juli 2015 Nullifire FF197 Brandskum UTMÄRKANDE EGENSKAPER Brandklassat PU-skum Certifierad EN 1366-3 och 4: 2006, EN13501: del 2: 2007+A1: 2009, CE ETAG 026 Brandtätning upp till EI 240 Akustiktätning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta FR Akryl

MONTERINGSANVISNING Protecta FR Akryl MONTERINGSANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Allmän produktbeskrivning Typisk detaljritning Protecta FR Akryl är framtagen för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom öppningar och

Läs mer

Intumex Wrap Montagevägledning

Intumex Wrap Montagevägledning Intumex Wrap Montagevägledning Grundförutsättningar för installation av brandtätning Tak- och väggkonstruktioner skall vara visuellt kontrollerade samt kontroll av bärighet och brandskydd skall vara utförd.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Brandhämmande Akryl

MONTERINGSANVISNING Brandhämmande Akryl MONTERINGSANVISNING Brandhäande Akryl 1 (6) 2012 09 20 Generell produktbeskrivning Brandhäande Akryl är konstruerad för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom öppningar och tekniska genomförningar

Läs mer

Brandtätning t.ex. Brennix Brandskyddsmassa alt. Betong/Bruk ( K40 ) väggens tjocklek ( min. 100 mm ) S&B Brandtejp. Brandtätning t.ex.

Brandtätning t.ex. Brennix Brandskyddsmassa alt. Betong/Bruk ( K40 ) väggens tjocklek ( min. 100 mm ) S&B Brandtejp. Brandtätning t.ex. Tillhörande handling till Swedcert typgodkännandebevis nr. 0121/98 MONTERINGSANVISNING BRANDTÄTNING PLASTRÖR AV PVC, PP, PE OCH PVC/ABS Ø 22 160 MM MED S&B BRANDTEJP Väggenomföring i betong, tegel, lättbetong

Läs mer

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518 Överallt där många människor träffas uppstår kravet på de viktigaste byggnadsfunktionerna, även vid brandrisk. Här gäller det att skydda utrymningsvägarna och att se till att strömförsörjningen fungerar

Läs mer

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning NOMATEC Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Förberedelser 1300 mm 650 mm Mur Mark 1. Planera arbetet Först ska väggarna isoleras, därefter läggs isoleringen på marken. Börja arbetet i ett hörn och

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

norament trappbeläggning - Installations rekommendation

norament trappbeläggning - Installations rekommendation norament trappbeläggning - Installations rekommendation Norament trappbeläggning är en färdig profil där plansteg, sättsteg och trappnos sitter ihop i ett stycke. Den används uteslutande för inomhusinstallationer,

Läs mer

PRESTANDADEKLARATION enligt bilaga III till EU-förordning nr 305/2011 (Byggproduktförordning)

PRESTANDADEKLARATION enligt bilaga III till EU-förordning nr 305/2011 (Byggproduktförordning) Hilti. Outperform. Outlast. SV PRESTANDADEKLARATION enligt bilaga III till EU-förordning nr 305/2011 (Byggproduktförordning) 1. Produkttypens unika identifikationskod: Hilti brandskyddskabelskiva CFS-D

Läs mer

Universal Max. Information & Installationsanvisning

Universal Max. Information & Installationsanvisning Universal Max Information & Installationsanvisning INFORMATION OM INSTALLATION OCH ANVÄNDANDE 1. Skorstenens diameter samt höjd skall överensstämma med kraven som eldstaden den anslutits till kräver. 2.

Läs mer

NOVIPro Brandtejp 60. Monteringsanvisning för NOVIPro Brandtejp 60 ART NR DIMENSION

NOVIPro Brandtejp 60. Monteringsanvisning för NOVIPro Brandtejp 60 ART NR DIMENSION NOVIPro Brandtejp 60 Monteringsanvisning för NOVIPro Brandtejp 60 ART NR DIMENSION 243 21 16 55 243 21 17 82 243 21 18 110 Plaströr av PVC, PP, PE OCH PVC/ABS Ø 55 110 mm med NOVIPro Brandtejp 60. 1. Brandtejpen

Läs mer

information Godkänd Ersätter Datum Sida Dokumentnr

information Godkänd Ersätter Datum Sida Dokumentnr information Godkänd Ersätter Datum Sida Dokumentnr FSI-O-225-94E 2016-05-25 1/5 FSI-O-710-16 Brandtätningssystem Kniparen Provad och godkänd för brandklass EI 15/EI 180 5071/86 Brandklassad genomföring

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

PROTEGA BRANDTÄTNING

PROTEGA BRANDTÄTNING PROTEGA BRANDTÄTNING EDITION AHLSELL Översikt KABEL, RÖR, VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR SKOTT HM För torra lokaler och industrimiljö KIWA, Typgodkännande nr. 1276 TEMPORÄR BRANDTÄTNING FIRE BAG, expanderande

Läs mer

Vindskivsystem. System- och arbetsanvisning

Vindskivsystem. System- och arbetsanvisning Vindskivsystem System- och arbetsanvisning Fönster-/dörröppning Montage av Glasroc GHS 9 Storm Vindskyddsskiva Gipsskivorna skruvas mot träreglarna med skruv typ Gyproc QSTW 32 mm (C4) c/c- avstånd mellan

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BEVEGOLINE BRANDFOG AKRYL

MONTERINGSANVISNING BEVEGOLINE BRANDFOG AKRYL B A N D S Ä K E T B A N D S Ä K E T B A N D S Ä K E T B A N D S Ä K E T MONTEINGSANVISNING BEVEGOLINE BANDFOG AKYL Allmän produktbeskrivning Brandfog Akryl är framtagen för att förhindra spridning av brand,

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med avfasade kanter SPU Gips skiva är färdigt belagd isoleringsskiva för

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med fasade kanter SPU Gips skiva fdigt belagd isoleringsskiva för nybyggnad

Läs mer

ALLECO. Golvvärme för (k)alla golv. Installationsanvisning värmefolie 230V G O L V V Ä R M E

ALLECO. Golvvärme för (k)alla golv. Installationsanvisning värmefolie 230V G O L V V Ä R M E Golvvärme för (k)alla golv Installationsanvisning värmefolie 230V ALLECO G O L V V Ä R M E tfn: 0522-124 00 fax: 0522-124 50 info@alleco.se www.alleco.se Version 1.0 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning ABC-Protect 60 Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02 Monteringsanvisning Användning/Utförande... sid 1 Innan montering... sid 2 Funktionskontroll... sid 3 Kanalmontage (ABC-Protect

Läs mer

Produkt Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m) Förpackning Artikelnummer

Produkt Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m) Förpackning Artikelnummer RubberShell SA Rubbershell är ett EPDM-gummimembran producerad i två lager och scrim-armerad med glasfiber. Produktens undersida är laminerad med ett självhäftande polymerskikt vilket täcks av en icke

Läs mer

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll SE Anvisningar för installation samt drift och skötsel 1 Introduktion Anvisningarna

Läs mer

SC+ Brandbackspjäll PATENT PENDING

SC+ Brandbackspjäll PATENT PENDING PATENT PENDING SC+ Rf-Technologies nv - Lange Ambachtstraat - 9860 Oosterzele - Belgium - Tel +32 9 362 31 71 - Fax +32 9 362 33 07 - www.rft.be - info@rft.be Innehåll Produktbeskrivning... 2 Brandklasser

Läs mer

FB Luftspaltsventil. takfoten, då får man en fortlöpande luftspalt liknande tidigare luftspalter med insektsnät.

FB Luftspaltsventil. takfoten, då får man en fortlöpande luftspalt liknande tidigare luftspalter med insektsnät. FB Luftspaltsventil 15.04.2015 Version 1.3 Luftspaltsventil med brandmotstånd Brand som får sprida sig i hålrummen under klädsel i yttervägg är ett stort problem eftersom det är svårt för räddningstjänsten

Läs mer

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Snabbfakta är ett brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

Installationsrekommendationer nora trapplösningar

Installationsrekommendationer nora trapplösningar Installationsrekommendationer nora trapplösningar Lämpliga underlag i trappor är trä, sten, metall och andra hårda fasta underlag. Underlaget måste uppfylla de krav som ställs enligt landspecifika bestämmelser

Läs mer

Förpackning (rullar/pall) RubberShell SA remsa 1.6

Förpackning (rullar/pall) RubberShell SA remsa 1.6 RubberShell SA 1.6 Rubbershell är ett tätskikt i EPDM-gummi, producerad i två lager och scrim-armerad med glasfiber. Produktens undersida är laminerad med ett självhäftande polymerskikt vilket täcks av

Läs mer

Innerväggar. Guide för val av väggtyp

Innerväggar. Guide för val av väggtyp Innerväggar 18 Proffsen använder oftast stålprofiler av tunnplåt när de bygger väggar. Fördelen med stål är att reglarna alltid blir räta och raka. Och att regelverket är lätt att bygga. Profilerna vrids

Läs mer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer ! Att tänka på Följ alltid gällande byggnormer, se till att monteringen är säker och var försiktig under installationen. Det är viktigt att installationsytan

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 5 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen). Relativ

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

Översikt. Kabel, rör, ventilationsgenomföringar SKOTT HT, för torra lokaler SITAC, Godkännandebevis nr. 0085/99. SKOTT HM, för industrimiljö

Översikt. Kabel, rör, ventilationsgenomföringar SKOTT HT, för torra lokaler SITAC, Godkännandebevis nr. 0085/99. SKOTT HM, för industrimiljö BRANDTÄTNING Översikt Kabel, rör, ventilationsgenomföringar SKOTT HT, för torra lokaler SITAC, Godkännandebevis nr. 0085/99 SKOTT HM, för industrimiljö SITAC, Godkännandebevis nr. 3787/92 Temporär brandtätning

Läs mer

Roth Universal Spånskivesystem

Roth Universal Spånskivesystem Roth Universal Spånskivesystem Helspontade skivor för förläggning flytande eller på reglar GOLVVÄRMESYSTEM Beskrivning Roth Universal Spånskivesystem är utvecklat för användning både på vanligt träbjälklag

Läs mer

Sid 9. Passiv brandsäkring. Rätt produkter för att förhindra och fördröja spridning av brand

Sid 9. Passiv brandsäkring. Rätt produkter för att förhindra och fördröja spridning av brand Sid 9 Passiv brandsäkring Rätt produkter för att förhindra och fördröja spridning av brand Sid 2 Det handlar om att rädda liv och värdefull egendom Passiv brandsäkring innebär att man förhindrar och fördröjer

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING INSTALLATION 1. Vid brandtätning av håldäckselement utförs brandtätningen i underkant av planet om det är risk för brandspridning via kanalerna. Då stoppas först stenull in i kanalerna med djup lika stort

Läs mer

BIS Pacifyre AWM III Brandkrage BIS Pacifyre IWM III Brandtejp

BIS Pacifyre AWM III Brandkrage BIS Pacifyre IWM III Brandtejp BIS Pacifyre AWM III Brandkrage BIS Pacifyre IWM III Brandtejp walraven.com BIS Pacifyre AWM III Brandkrage Produktbeskrivning Brandkrage för plaströr och rörsystem. För öppningar i väggar (solida väggar

Läs mer

CHM-115 Monteringsanvisning för Modulskorsten

CHM-115 Monteringsanvisning för Modulskorsten CHM-115 Monteringsanvisning för Modulskorsten Huvtak Oisolerat rakt rökrör (längd 700 mm) Oisolerat rakt rökrör (längd 300 mm) Tätningsgummi Tätningsgummi rörklämma 2 Produktinformation Deklaration på

Läs mer

FS-Universal. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 7214/85

FS-Universal. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 7214/85 Brandtätningssystem 7214/85 Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 71 Ser du skillnaden? Våra brandtätningar har vi konstruerat och testat fram för att erbjuda dig det enklaste och mest effektiva

Läs mer

MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA. KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv

MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA. KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv 2/12 CJWH11.24 PEM1840SWE 2015-09 OBS! Läs montageanvisningen noggrant före arbetet

Läs mer

FS-Flex D. anvisning. Brandtätningssystem. Med FireStop Sealant 3000 alt. FireStop 400. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120

FS-Flex D. anvisning. Brandtätningssystem. Med FireStop Sealant 3000 alt. FireStop 400. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 anvisning Godkänd Ersätter Datum Sida Dokumentnr FSI-O-702-B 206-0-6 /6 FSI-O-702-C Brandtätningssystem FS-Flex D 207/87 TILLVERKARE ESSVE Produkter AB Box 709 64 07 Kista Provad och godkänd för brandklass

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer

Läs mer

BIS Pacifyre MK II Brandmanschett

BIS Pacifyre MK II Brandmanschett BIS Pacifyre MK II Brandmanschett walraven.com BIS Pacifyre MK II Lätt och enkel installation enligt typgodkännande Enkel och innovativ Holländska byggpris juryn Brett användningsområde I enlighet med

Läs mer

NOVIPro Brandfog. Monteringsanvisning för brandfogning med NOVIPro Brandfog ART NR INNEHÅLL

NOVIPro Brandfog. Monteringsanvisning för brandfogning med NOVIPro Brandfog ART NR INNEHÅLL Monteringsanvisning för brandfogning med NOVIPro Brandfog ART NR INNEHÅLL 0 ml För typgodkända brandfogningar upp till brandklass EI 0 Fogdjup NOVIPro Brandfog, minimum 0 mm. Fogbredd NOVIPro Brandfog,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING TYCROC TWP BYGGSKIVA FÖR VÄGGAR OCH GOLV

MONTERINGSANVISNING TYCROC TWP BYGGSKIVA FÖR VÄGGAR OCH GOLV TYCROC TWP BYGGSKIVA FÖR VÄGGAR OCH GOLV Underlaget där Tycroc TWP-byggskivor ska monteras bör vara torrt, starkt, styvt och stabilt, fritt från smuts, olja och övriga smörjmedel samt inte fruset. SKÄRNING

Läs mer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning/användning Gyptone BIG är ett akustikundertak av gips som har stora designmässiga fördelar eftersom det inte förekommer några synliga skarvar. Gyptone

Läs mer

INSTALATIONS INSTRUKTIONER Reflekterande Värmeisolering

INSTALATIONS INSTRUKTIONER Reflekterande Värmeisolering INSTALATIONS INSTRUKTIONER Reflekterande Värmeisolering Gullregnsgatan 7 256 61 Helsingborg INNEHÅLL 1. TILLÄMPNINGAR 03 2. INSTALLATIONSMETOD 04 2.1. Allmänt 2.1.1. Impregnering och lufttäthet 04 2.1.2.

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05 Bruksanvisning Så ska framtiden byggas Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong Godkännandebevis 0204/05 Kan laddas ned från www.bewi.com Grundarbete Grundarbete Sidan 2 Flexibel bredd Sidan 3 Flexibel

Läs mer

Innehåll. Översikt BRANDTÄTNING AV KABEL-, RÖR- OCH VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR KABEL-, RÖR- OCH VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR

Innehåll. Översikt BRANDTÄTNING AV KABEL-, RÖR- OCH VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR KABEL-, RÖR- OCH VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR EDITION 2015/2016 Översikt KABEL-, RÖR- OCH VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR SKOTT HT För torra lokaler KIWA, Typgodkännande nr 1274 SKOTT HM För industrimiljö KIWA, Typgodkännande nr 1276 TEMPORÄR BRANDTÄTNING

Läs mer

Gyptone akustikvägglösningar

Gyptone akustikvägglösningar Gyptone akustikvägglösningar Lägre efterklangstid, mindre fluttereko och bättre taluppfattbarhet Akustisk reglering av nya och befintliga utrymmen. Gyptone akustikvägglösningar används för akustisk reglering

Läs mer

PURE110-PRO EPOXI KEMISKA ANKARE

PURE110-PRO EPOXI KEMISKA ANKARE ONLINE MJUKVARA DIMENSIONERINGS- PROGRAM PURE110-PRO EPOXI KEMISKA ANKARE Webbaserat gränssnitt som är fullt utrustat och är enkelt att använda Enkel 5-stegs ankardesign med 3D-modellering av infästning

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

Monteringsanvisning FireAcrylic 1 (6)

Monteringsanvisning FireAcrylic 1 (6) Monteringsanvisning FireAcrylic 1 (6) 2012 6 22 Allmän produktbeskrivning Casco FireAcrylic är konstruerat för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom öppningar och tekniska genomföringar i

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin

Monteringsanvisning Iso-Fin Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta. Löst hängande

Läs mer

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska TrafficLED Installationsanvisning Översättning: Malux Sweden AB www.malux.se Med reservation för tekniska förändringar. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska 1 För att

Läs mer

Certifikat SC

Certifikat SC Certifikat SC0683-15 Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat. PAROC brandskyddslösningar

Läs mer

ETA-godkända och CE-märkta produkter. Würth Brandtätningsprodukter Teknisk information

ETA-godkända och CE-märkta produkter. Würth Brandtätningsprodukter Teknisk information ETA-godkända och CE-märkta produkter Würth Brandtätningsprodukter Teknisk information ETA-Godkänning och Ce-märkning CE-märkningen har blivit obligatorisk för en stor del byggprodukter i och med att EU:s

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd

MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd MONTERINGSANVISNING Icopal Windy - vindskydd vindskydd skarvband butylfogmassa rörmanschett plåtbeslag Icopal Windy Base och Windy Prima Icopal produktgrupp Windy är diffusionsöppna vindskydd för användning

Läs mer

Produktspecifikation. RubberShell S 2.5

Produktspecifikation. RubberShell S 2.5 RubberShell S 2.5 Rubbershell S 2.5 är ett elastomert tätskikt baserad på gummipolymeren EPDM, scrim-armerad med glasfiber samt laminerad med ett polymermodifierat bitumenskikt. Användningsområdet är som

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

KOMPOSITTRALL KÄRNSUND WOOD LINK KOMPOSITTRALL NATURLIGARE - BÄTTRE - SNYGGARE 2:A GENERATIONENS KOMPOSITTRALL PROFILER OCH DIMENSIONER KOMPOSITTRALL

KOMPOSITTRALL KÄRNSUND WOOD LINK KOMPOSITTRALL NATURLIGARE - BÄTTRE - SNYGGARE 2:A GENERATIONENS KOMPOSITTRALL PROFILER OCH DIMENSIONER KOMPOSITTRALL NATURLIGARE - BÄTTRE - SNYGGARE PROFILER OCH DIMENSIONER UltraShield är en utveckling av den traditionella komposittrallen som kombinerar styrkan hos högdensitets polyetenplast och träfiber med en ogenomtränglig

Läs mer

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål M BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål BIS Klammor med inlägg BIS Bifix 1301 Rostfritt stål (M8, M10) 3 BIS Klammor BIS Bifix 300 RFR (M8, M10) 4 BIS Klammor för Plaströr BIS Bifix 415 Rostfritt

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Tippficka med bultförband 4950x2325 & 4950x2835 408110 (sv) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FI-25340 Kanunki, Salo Tfn +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-post:antti@antti-teollisuus.fi

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBG

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBG Brand-/brandgasspjäll - Beskrivning Brand-/brandgasspjäll - är ett typgodkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället

Läs mer

M6x16 (Bild 6.1.) M8 (Bild 6.2.) M8x25

M6x16 (Bild 6.1.) M8 (Bild 6.2.) M8x25 1. Markera först de horisontella punkterna A och B cirka en meter från golvet. Punkterna måste vara horisontella (använd ett vattenpass eller ett rör med vatten). Mät avståndet till golvet på bägge sidor.

Läs mer

BIS Pacifyre EFC Brandkrage

BIS Pacifyre EFC Brandkrage BIS Pacifyre EFC Brandkrage walraven.com BIS Pacifyre EFC Brand krage Produktbeskrivning BIS Pacifyre EFC Fire Brandkrage är flexibel i storlek och kan modifieras på plats, vilket innebär att den är perfekt

Läs mer

Världsnyhet! Protect DEN FLEXIBLA BRANDSKYDDSTÄTNINGEN

Världsnyhet! Protect DEN FLEXIBLA BRANDSKYDDSTÄTNINGEN Världsnyhet! Den säkra brandskyddsbarriären Protect Protect DEN FEXIBA BRANDSKYDDSTÄTNINGEN brandskydd och i ett för såväl stål-, rostfria stål- och kopparrör som för brännbara rör med slutna celler flexibel

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27 TILLBEHÖR 8:101 Genomföring VÄGGENOMFÖRING 6510 Vår originaltätning F801 är avsedd som vattenspärr vid ingjutning av rör i betongväggar och golv. Den är konstruerad för att fungera bekymmersfritt vid både

Läs mer

Som avslutning på rätvinkliga trappsteg finns trappvinklar för vägg- och ledstångssidorna. TG 7004 U Yttervinkel. TG 7003 U Innervinkel.

Som avslutning på rätvinkliga trappsteg finns trappvinklar för vägg- och ledstångssidorna. TG 7004 U Yttervinkel. TG 7003 U Innervinkel. Installationsrekommendationer nora trapplösningar Trappor tillverkade av trä, sten, golvmassa (primad), metall och andra hårda, fasta underlag är lämpliga som underlag. Underlaget måste uppfylla de krav

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

EDS - Rökevakueringsspjäll av jalusityp för rektangulära och cirkulära kanaler EDS

EDS - Rökevakueringsspjäll av jalusityp för rektangulära och cirkulära kanaler EDS EDS Rökevakueringsspjäll av jalusityp för rektangulära och cirkulära kanaler Konstruktion enligt EN 1366-2 certifierat FDSbrandspjäll (ES 60, E90w). Installation i brandcellsavskiljande betongväggar, murade

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Se till att vara noggrann när du räknar, det kommer att löna sig i slutet. Fungera

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

SANIT REGISTER PREFABRICERADE VÅTRUMSKASSETTER TEKNISK INFORMATION SCANDINAVIA

SANIT REGISTER PREFABRICERADE VÅTRUMSKASSETTER TEKNISK INFORMATION SCANDINAVIA SANIT REGISTER TEKNISK INFORMATION PREFABRICERADE VÅTRUMSKASSETTER SCANDINAVIA Leverans av moduler i Container Modulerna står i den ordning som dom skall monteras och är tydligt uppmärkta Borra hål i valvet

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBL

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBL Brand-/brandgasspjäll - Beskrivning Brand-/brandgasspjäll - är ett typgodkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället

Läs mer

TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED

TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED MINERAL TAKTÄCKNINGSSYSTEM MED MINERAL A. MATERIALSPECIFIKATION B. PROJEKT OCH MONTAGEANVISNINGAR C. DETALJRITNINGAR Hägersten 2014 februari A. MATERIALSPECIFIKATION 1. TEKNISK BESKRIVNING 2. EGENSKAPSSPECIFIKATION

Läs mer

GARAGE BRUKSANVISNING

GARAGE BRUKSANVISNING GARAGE BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR Innan du börjar installationen, kontrollera med de lokala myndigheterna om det behövs en bygglov. Följ alla monteringsinstruktioner i denna manual; om instruktionerna

Läs mer

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet.

Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Framsida på separat blad: se sista sidorna i dokumentet. Välkommen till en ny värld av möjligheter... En vattentät lösning för säker och lätt byggnation. TEBO Byggelement är vattentäta och vattenskadestabila

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer