PROTEGA BRANDTÄTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTEGA BRANDTÄTNING"

Transkript

1 PROTEGA BRANDTÄTNING EDITION AHLSELL

2 Översikt KABEL, RÖR, VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR SKOTT HM För torra lokaler och industrimiljö KIWA, Typgodkännande nr TEMPORÄR BRANDTÄTNING FIRE BAG, expanderande kudde KIWA, Typgodkännande nr PLASTRÖRSFÖRSLUTARE NOVAPIPE S, stålmanschett KIWA, Typgodkännande nr NOVAPIPE W, rörbandage KIWA, Typgodkännande nr NOVAFLEX, expanderande fogmassa KIWA, Typgodkännande nr BRANDFOGNING NOVAFOG, semielastisk tätningsmassa KIWA, Typgodkännande nr Innehåll BRANDTÄTNING AV KABEL, RÖR OCH VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR SKOTT HM Brandtätningssystem...4 Kablar i regel- eller massivvägg...6 Kablar i bjälklag...7 Kablar i vägg eller bjälklag med liten öppning...8 Enstaka kabel/vp-rör genom vägg/bjälklag...9 Rör i regel- eller massivvägg...10 Rör i bjälklag...11 Ventilation i regel- eller massivvägg...12 Ventilation i bjälklag...13 FIRE BAG...14 PLASTRÖRSFÖRSLUTARE NOVAPIPE S...15 NOVAPIPE W...16 NOVAFLEX...17 BRANDFOGNINGSSYSTEM NOVAFOG...18 MÄRKNING...19 AUKTORISATIONSBEVIS...20 MILJÖ...21 ARTIKELNR AHLSELL

3 Brandtätning för kabel-, rör- och ventilationsgenomföringar SKOTT HM, KIWA TYPGODKÄNNANDE NR Egenskaper SKOTT HM är en mjuk, elastisk tätning främst avsedd för kabel-, rör- och ventilationskanaler i brandavskiljande massiv byggnadsdel eller lättvägg såväl inomhus i torra lokaler som industrimiljö. SKOTT HM är vattenfast, UV- och oljebeständig och kan därför användas i utrymmen med hög luftfuktighet och hög miljöpåverkan. Tätningen, som är övermålningsbar och lätt att återställa efter kompletterande installationer, kan utföras av instruerad personal med enkla handverktyg. Ingående material / /MD Stenullsskiva med densitet min 150 kg/m 3 enkel- resp dubbelsidigt belagd med brandskyddsfärg. För ev färdigstrykning av tätning samt ev utmålning på kablar, rör och ventilationskanaler. För sammanfogning av tillskurna brandskivor, limning mot byggnadsdel samt utfyllnad av hålrum. Lösull av sten eller mineralull kan användas som bottningsmaterial vid större hålrum. NOVAFLEX Brandfogmassa för brandtätning mellan vägg/bjälklag och kabel resp VP-rör. LÖSULL Protega Superwool alternativt lösull av sten eller mineralull som packas så att densiteten blir minst 150 kg/m³. Tjockleken på tätningen ska vara lika med vägg- resp. bjälklagstjockleken, dock lägst 120 mm för och 150 mm för EI Det är viktigt att endast material som är specificerade i denna beskrivning används och att utförandet följer de principer som beskrivs här och i bygg - beskrivningen för respektive tätningstyp. Utförligare beskrivning av i systemet ingående produkter återfinns i respektive produkts tekniska datablad. 4 5

4 Brandtätningssystem SKOTT HM Kablar i regel- och massivvägg, 1800x1000 Inomhus i väggkonstruktion av gipsplatta på stålregel eller massivvägg av betong, lättbetong eller mursten med största öppning; höjd = 1800 mm, bredd = 1000 mm. Väggen förutsätts vara utförd i samma brandtekniska klass som brandtätningen dock minsta väggtjocklek 120 mm för och 150 mm för EI 120. Max. total ledararea per kabel är 650 mm² vid kopparledare och 1180 mm² vid aluminium ledare. Avstånd mellan kabelstege och vägg i öppningen bör inte understiga 50 mm. Avstånd mellan kabelstegar i öppningen bör vara min mm. Kablar och kabelstegar får uppta max 60% av öppningens area. Brandtätningssystem SKOTT HM Kabelgenomföring i bjälklag, 1x600 Inomhus i bjälklag av betong eller lättbetong med största öppning; längd = 1 mm, bredd = 600 mm. Bjälklaget förutsätts vara utförd i samma brand - tekniska klass som brandtätningen dock minsta tjocklek 120 mm för och 150 mm för EI Max. total ledararea per kabel är 650 mm² vid kopparledare och 1180 mm² vid aluminiumledare. Avstånd mellan kabelstege och bjälklag i öppningen bör inte understiga 50 mm. Kablar och kabelstegar får uppta max 60% av öppningens area. ECOMASTIC 5R CA. 50 ca 50 EI 90 EI 120 Utmålning alt. extra isolerskiva EI 90 EI 120 Utmålning alt. extra isolerskiva 6 7

5 Brandtätningssystem SKOTT HM Kabelgenomföring vägg och bjälklag, liten öppning Små genomföringar inomhus i väggkonstruktion av gipsplatta på stålregel, massivvägg av betong, lättbetong eller mursten samt bjälklag av betong eller lättbetong där montage av brandskiva ej är möjligt. Väggen resp. bjälklaget förutsätts vara utförd i samma brandtekniska klass som brandtätningen dock minsta väggtjocklek 120 mm för och 150 mm för EI 120. Bjälklagets minsta tjocklek skall vara 120 mm för och 150 mm för EI I gipsvägg skall öppningen förses med kortlingar eller plåtstos. Försegling med utförs från båda sidor. Max total ledare per kabel är 650 mm 2 vid kopparledare och 1180 mm 2 vid aluminiumledare. Kablar får uppta max 60% av öppningens area. Brandtätningssystem SKOTT HM Brandtätning av enstaka kabel resp VP-rör genom vägg och bjälklag Brandtätning av enstaka kablar resp. VP-rör inomhus i väggkonstruktion av dubbel gipsplatta på stålregel, massivvägg av betong, lättbetong eller mursten samt bjälklag av betong eller lättbetong. Väggen resp bjälklaget förutsätts vara utförd i samma brandtekniska klass som brandtätningen dock minsta väggtjocklek 120 mm för och 150 mm för EI 120. Bjälklagets minsta tjocklek skall vara 120 mm för och 150 för EI VP-rörets ytterdiameter max 50 mm. Kabelns totala ledararea max 355 mm 2 vid kopparledare och 645 mm 2 vid aluminiumledare. Brandfogen mellan vägg/bjälklag och kabel resp VP-rör skall vara ca 15 mm bred och 26 mm djup. min. 150 mm EI min. fogdjup 10mm min. fogdjup 10 mm alt. NOVAFLEX alt. NOVAFLEX Lösull av sten- eller keramiskt fiber Lösull av sten- eller keramiskt fiber VP-rör Kabel EI EI Lösull av sten- eller keramiskt fiber min. fogdjup 10mm Lösull av sten- eller keramiskt fiber min. fogdjup 10 mm min. 150 mm Ingen utmålning krävs alt. NOVAFLEX VP-rör Kabel VP-rör alt. NOVAFLEX Kabel Ingen utmålning krävs 8 9

6 Brandtätningssystem SKOTT HM Brandtätning av rörgenomföring i regel- och massivvägg Inomhus i väggkonstruktion av gipsplatta på stålregel eller massivvägg av betong, lättbetong eller mursten. Stålrör med ytterdiameter 60,3 mm och kopparrör med ytterdiameter 42 mm kan i brandteknisk klass installeras utan tilläggsisolering om de målas med brandskyddsfärg till en tjocklek av ca.1 mm (torrskikt) och mm ut från brandskivan resp vägg. Stålrör med ytterdiameter > 60,3 mm och 168,3 mm samt kopparrör > 42 mm och 54 mm skall förses med isolering i form av rörskål av stenull. I brandteknisk klass kan även rörskål av glasull användas om glasullen målas med till en skikttjocklek av 1 mm (torrskikt) och till en längd av mm från vägg. Rörskålens tjocklek skall vara min 50 mm och sträcka sig genom öppningen och ut mm på vardera sida om väggen. Ev spalt mellan vägg och rörskål tätas med. Tätning mellan rörskål och vägg med Plåtstos Utmålning på rörskål av glasull Rörskål av 50 mm stenull alt. glasull Brandtätningssystem SKOTT HM Brandtätning av rörgenomföring i bjälklag Inomhus i bjälklag av betong eller lättbetong. Stålrör med ytterdiameter 60,3 mm och kopparrör med ytter diameter 42 mm kan i brandteknisk klass installeras utan tilläggs isolering om de målas med brandskyddsfärg ECOMAS- TIC 5FR till en tjocklek av ca 1 mm (torrskikt) och mm ut från brandskivan resp. bjälklag. Stålrör med ytterdiameter > 60,3 mm och 168,3 mm samt kopparrör > 42 mm och 54 mm skall förses med isolering i form av rörskål av stenull. I brandteknisk klass kan även rörskål av glasull användas om glasullen målas med till en skikttjocklek av 1 mm (torrskikt) och till en längd av mm från bjälklag. Rörskålens tjocklek skall vara min. 50 mm och sträcka sig genom öppningen och ut mm på vardera sida om bjälklaget. Ev. spalt mellan bjälklag och rörskål tätas med. Utmålning på rörskål av glasull Utmålning på rörskål av glasull Rörskål av 50 mm stenull alt. glasull Rörskål av 50 mm stenull alt. glasull EI 90 Utmålning på rörskål av glasull Utmålning på rörskål av glasull EI 120 Rörskål av 50 mm stenull Vid glasull krävs utmålning, ej vid stenull Rörskål av 50 mm stenull alt. glasull ca 50 Tätning mellan rörskål och bjälklag med Utmålning på rörskål av glasull Rörskål av 50 mm stenull alt. glasull ca 50 ca 50 Rörskål av 50 mm stenull alt. glasull EI 120 Rörskål av 50 mm stenull Vid glasull krävs utmålning, ej vid stenull 10 11

7 Brandtätningssystem SKOTT HM Ventilationsgenomföring i regel- och massivvägg Inomhus i väggkonstruktion av gipsplatta på stålregel och massivvägg av betong, lättbetong eller mursten med samma brandtekniska klass som brandtätningen, dock med minsta tjocklek 120 mm för och 150 mm för. Avståndet i öppningen mellan ventilationskanalen och vägg bör inte understiga 50 mm. Max öppningsarea i väggen får vara 1,75 m 2. Ventilationskanalens isolering förutsätts bestå av stenull eller annat godkänt material och utförd i samma brandtekniska klass som brandtätningen. Brandskivan monteras mot ventilationskanalen och kanalens isolering anslutes mot brandskivan. Brandtätningssystem SKOTT HM Brandtätning av ventilationsgenomföring i bjälklag Inomhus i bjälklag av betong eller lättbetong. Bjälklaget förutsätts vara utförd i samma brandtekniska klass som brandtätningen, dock med minsta tjocklek 120 mm för och 150 mm för EI Avståndet i öppningen mellan ventilationskanalen och bjälklag bör inte understiga 50 mm. Max. öppningsarea i bjälklag får vara 1,75 m 2. Ventilationskanalens isolering förutsätts bestå av stenull eller annat godkänt material och utförd i samma brandtekniska klass som brandtätningen. Brandskivan monteras mot ventilationskanalen och kanalens isolering anslutes mot brandskivan. EI 90 EI 90 BRANDSKIVA MD Kanalisolering BRANDSKIVA ME Kanalisolering Kanalisolering Kanalisolering EI 120 EI 120 BRANDSKIVA MD Kanalisolering Ingen utmålning Kanalisolering Ingen utmålning 12 13

8 FIRE BAG, temporär brandtätning Expanderande kudde FIRE BAG, KIWA TYPGODKÄNNANDE NR FIRE BAG består av en kudde av behandlad glasväv fylld med en blandning av svällande material och oorganiskt fyllnadsmaterial. Innehållet i FIRE BAG expanderar vid exponering för brand och tätar på ett effektivt sätt mot genomsläpp av flammor och heta brandgaser. Novapipe S Plaströrsförslutare NOVAPIPE S, KIWA TYPGODKÄNNANDE NR Rörmanschett av rostfritt stål, invändigt belagd med expanderande tätningsmassa, NOVAFLEX. Temporär brandtätning av kabelgenomföringar inomhus i brandavskiljande byggnadsdel, såsom vägg och bjälklag. Genomföring av Buntade VP-rör Total rörytterdiam. 110 mm Typ S35/ Byggnadsdel Regelvägg Brandtek. klass -120 FIRE BAG används med fördel även i genomföringar med ofta återkommande ändringsarbeten eller under byggnad s - tiden i ännu inte färdigställda genom - föringar. Vid endast integritetskrav kan 120 minuter brandmotståndstid erhållas med FIRE BAG. Plaströr* Rörytterdiam mm Rörytterdiam mm PVCrör Rörytterdiam mm Rörytterdiam mm S35/ Regelvägg och S60/ S35/ S60/ Montage FIRE BAG finns i tre storlekar, som lätt och enkelt kan monteras utan specialverktyg av instruerad personal. FIRE BAG kan även lätt demonteras för att ge plats till fler kablar, rör etc och sedan återanvändas. Dubbelmantlade plaströr i bunt Rörytterdiam. 110 mm S35/ Cellgummiisolerat metallrör Stålrör, ytterdiam. 114,3 mm S60/** Kopparrör, ytterdiam. 42 mm S60/** PEX-AI-PE-rör Aluminiumarmerat plaströr Ø 50 mm S35/** Regelvägg Regelvägg och Regelvägg och -120 Beteckning Dimension Vikt * Plaströr: PVC, PVC-C, PP, PE, PE-X, ASA och PB ** Rörmanschetten anpassas till isoleringens ytterdiameter med fasta storlekar på 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200. FIRE BAG XL FIRE BAG L FIRE BAG S x200x60 mm x200x30 mm 200x100x30 mm cirka 385 g cirka 185 g cirka 50 g Montageanvisning Öppningens diameter anpassas till det genomförda rörets ytterdiameter. Öppna manschetten, montera den runt det genomförda elementet. Lås manschetten genom att föra...forts sid

9 Plaströrsförslutare Plaströrsförslutare låstungan genom låsslitsen och vik tungan 180 tillbaka. Manschetten skjuts mot byggnadsdelen och fästes i gipsvägg med gipsskruv eller för gipsvägg avsedd metallexpander. I massivvägg och bjälklag fästes manschetten med metallexpander. Om risk finns att brand kan uppstå på båda sidor om den brandavskiljande byggnadsdelen skall rörmanschett monteras på båda sidor. Vid bjälklag monteras manschett endast på undersidan. Novapipe W NOVAPIPE W, KIWA TYPGODKÄNNANDE NR Rörbandage med expanderande tätningsmassa, NOVAFLEX. Bandaget expanderar då det utsätts för höga temeraturer vid brand och tätar på ett effektivt sätt eventuella öppningar som kan uppstå efter smält plaströr. 16 Genomföring av Plaströr* Ytterdiameter mm Typ W100/ W140/ alt. 2 x W80/ *Plaströr: PVC, PVC-C, PP, PE, PE-X, ASA och PB Montageanvisning Öppningens diameter anpassas till det genomförda rörets ytterdiameter med tillägg för tjockleken för resp. bandage (se tabell i mm). Byggnadsdel Regel- och massivvägg Massivvägg eller bjälklag > 160 mm Brandtek. klass PVC-rör Ytterdiameter mm W140/ Massivvägg eller bjälklag -120 Rörets ytter Ø Öppningens Ø Öppning i gipsvägg förstärks med PLÅTSTOS 12. Erforderlig längd på plåtstosen blir öppningens Ø i mm x 3,14. Stosen kapas till rätt längd och formas runt röret. Stosen förs in i öppningen och förseglas genom att vinkla stosens låständer på andra sidan väggen...forts sid 17 Novaflex NOVAFLEX, KIWA TYPGODKÄNNANDE NR Vattenburen tätningsmassa som expanderar då den utsätts för höga temperaturer vid brand och tätar på ett effektivt sätt ev öppningar i genomföringen. Genomföring av NOVAPIPE W rörbandage, läggs runt röret och låses med bandagets kardborrband. Bandaget skjuts därefter in i öppningen. Eventuella öppningar mellan rör och bandage kan tätas med NOVAFLEX eller NOVATHERM SP. Buntade VP-rör Total rörytterdiameter 75 mm Buntade installationskablar Total ytterdiameter 70 mm Max total ledararea Cu 150 mm2 Plaströr * Rörytterdiameter 110 mm Rörytterdiameter 50 mm (PVC-rör) Cellgummiisolerat metallrör Stålrör, ytterdiameter 60,3 mm Kopparrör, ytterdiameter 42 mm Byggnadsdel Regelvägg *Plaströr: PVC, PVC-C, PP, PE, PE-X, ASA och PB Montageanvisning Öppningsdiameter skall vara 30 mm större än det genomförda rörets ytterdiameter. Öppningen ska vara fri från damm och fett. Med hjälp av en patronspruta fylls fogspalten med NOVAFLEX från båda sidor om vägg resp bjälklag. Fogen bör vara minst 15 mm bred och 25 mm djup. Fogen jämnas med lämpligt fogverktyg. Brandtek. klass -120 Regel-, massivvägg, bjälklag Regel-, massivvägg, bjälklag Regel-, massivvägg, bjälklag Regel-, massivvägg, bjälklag

10 Brandfogningssystem NOVAFOG NOVAFOG, KIWA TYPGODKÄNNANDE NR NOVAFOG är ett fogtätningssystem avsett för såväl vertikal som horisontal fogning inomhus mellan olika byggnadsdelar i avskiljande brandteknisk klass EI 120. Märkning Märkningsinstruktioner Genomföringen skall märkas med en etikett som anger tätningens typbeteckning, brandteknisk klass, tillverkare, installatör och datum för montaget. Etiketter kan erhållas från Ahlsell. En byggnad delas in i s.k. brandceller åtskilda av byggnadsdelar som hindrar spridning av brand och brandgaser. Sådana avskiljande byggnadsdelar som bjälklag eller väggar, skall vara täta mot genomsläpp av flammor och gaser (Eklass). De ska också vara värmeisolerande så att temperaturen på den av brand opåverkade sidan inte medför risk för brandspridning (I-klass) under den tidsperiod som anges i kraven t ex 60 minuter för brandteknisk klass. Ingående material Protega Superwool alternativt lösull av sten eller mineralull som packas så att densiteten blir minst 150 kg/m³. NOVATHERM SP. En vattenburen, vit, halogenfri, semielastisk, övermålningsbar fogmassa för fogning inomhus. Som bottningsmaterial i fogen används aluminiumsilikatfiber. Montage Montage utförs med patronspruta och enkla handverktyg av instruerad personal I plan- och sektionsritningar, som ingår i brandskyddsdokumentationen, markeras brandtätningens typbeteckning vid genombrottsstället. Det är viktigt att endast material som är specificerade i denna beskrivning används och att utförandet följer de principer som beskrivs här och i bygg beskrivningen för respektive tätningstyp. Utförligare beskrivning av i systemet ingående produkter återfinns i respektive produkts tekniska datablad

11 Auktorisationsbevis Miljö THERE S ALWAYS A TOMORROW Protega erbjuder en kostnadsfri brandtätningsutbildning genom Ahlsell. Det är vårt sätt att säkerställa att våra produkter används på ett föredömligt sätt. Kursen är en halvdag med en teoretisk del och en praktisk. Protega arbetar målmedvetet med miljöfrågor, såväl i produktionen som i användningen av våra produkter. Vi var bl a föregångare med borttagandet av halogener i färgen. Protega är ett familjeföretag i andra generationen. Vi vill med stolthet kunna lämna över företaget till den tredje generationen när den tiden kommer. Då är det viktigt att vi redan idag fokuserar på hållbara lösningar för vår miljö, såväl den yttre som inre. Våra produkter är BASTA-registrerade, bedömda av Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Jämför oss gärna med liknande produkter. Vi har en miljösträvan som ska utgör en anledning att välja Protega som leverantör av produkter för passivt brandskydd

12 Artikelnummer Ahlsell Artikelnummer Ahlsell Enkelsidig T Dubbelsidig T Ecomastic 5FR 1 kg Brandskyddsfärg T Ecomastic 5FR 5 kg Brandskyddsfärg T Ecomastic 5FR 12,5 kg Brandskyddsfärg T Ecomastic SP 310 ml Tätningsmassa T Ecomastic SP 310 ml Grå, Tätningsmassa T Ecomastic SP 600 ml Tätningsmassa Märketikett Brandtätning 25 st/fp T Novaflex 310 ml Expanderande fog T Novaflex 600 ml Expanderande fog Novapipe S 35/50 Rörmanschett T Novapipe S 35/63 Rörmanschett Novapipe S 35/75 Rörmanschett T Novapipe S 35/90 Rörmanschett T Novapipe S 35/110 Rörmanschett T Novapipe S 60/125 Rörmanschett T Novapipe S 60/140 Rörmanschett Novapipe S 60/160 Rörmanschett Novapipe S 60/200 Rörmanschett Novapipe W 100/50 Bandage Novapipe W 100/63 Bandage Novapipe W 100/75 Bandage Novapipe W 100/90 Bandage Novapipe W 100/110 Bandage Novapipe W 140/50 Bandage Novapipe W 140/63 Bandage Novapipe W 140/75 Bandage Novapipe W 140/90 Bandage Novapipe W 140/110 Bandage Novatherm SP 310 ml Akrylat brandfog T Novatherm SP 310 ml Grå, Akrylat brandfog T Novatherm SP 600 ml Akrylat brandfog Plåtstos 120 x 1000 mm Superwool remsa 6st/kart Mineralull Superwool remsa 1st/kart Mineralull Superwool rulle Mineralull Superwool lösull Mineralull

13 MER TID RÄDDAR FLER LIV MADE IN SWEDEN Verkstadsgatan 6B Trelleborg Tel / Fax /

Innehåll. Översikt BRANDTÄTNING AV KABEL-, RÖR- OCH VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR KABEL-, RÖR- OCH VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR

Innehåll. Översikt BRANDTÄTNING AV KABEL-, RÖR- OCH VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR KABEL-, RÖR- OCH VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR EDITION 2015/2016 Översikt KABEL-, RÖR- OCH VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR SKOTT HT För torra lokaler KIWA, Typgodkännande nr 1274 SKOTT HM För industrimiljö KIWA, Typgodkännande nr 1276 TEMPORÄR BRANDTÄTNING

Läs mer

Översikt. Kabel, rör, ventilationsgenomföringar SKOTT HT, för torra lokaler SITAC, Godkännandebevis nr. 0085/99. SKOTT HM, för industrimiljö

Översikt. Kabel, rör, ventilationsgenomföringar SKOTT HT, för torra lokaler SITAC, Godkännandebevis nr. 0085/99. SKOTT HM, för industrimiljö BRANDTÄTNING Översikt Kabel, rör, ventilationsgenomföringar SKOTT HT, för torra lokaler SITAC, Godkännandebevis nr. 0085/99 SKOTT HM, för industrimiljö SITAC, Godkännandebevis nr. 3787/92 Temporär brandtätning

Läs mer

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING

TBT FIRESTOP 50 MONTERINGSANVISNING INSTALLATION 1. Vid brandtätning av håldäckselement utförs brandtätningen i underkant av planet om det är risk för brandspridning via kanalerna. Då stoppas först stenull in i kanalerna med djup lika stort

Läs mer

FS-Universal. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 7214/85

FS-Universal. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 7214/85 Brandtätningssystem 7214/85 Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120 71 Ser du skillnaden? Våra brandtätningar har vi konstruerat och testat fram för att erbjuda dig det enklaste och mest effektiva

Läs mer

Sid 9. Passiv brandsäkring. Rätt produkter för att förhindra och fördröja spridning av brand

Sid 9. Passiv brandsäkring. Rätt produkter för att förhindra och fördröja spridning av brand Sid 9 Passiv brandsäkring Rätt produkter för att förhindra och fördröja spridning av brand Sid 2 Det handlar om att rädda liv och värdefull egendom Passiv brandsäkring innebär att man förhindrar och fördröjer

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBL

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBL Brand-/brandgasspjäll - Beskrivning Brand-/brandgasspjäll - är ett typgodkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG Brand-/brandgasspjäll - Beskrivning Brand-/brandgasspjäll - är ett typgodkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället

Läs mer

FR AKRYL. Polyseam Ltd Ver. 5.1 MONTAGEANVISNING

FR AKRYL.  Polyseam Ltd Ver. 5.1 MONTAGEANVISNING MONTAGEANVISNING INDEX FÖR DETALJRITNINGAR Linjära fogar i bjälklag sidan 2 Linjära fogar I väggar sidan 2 Kablar I bjälklag sidan 23 I bjälklag sidan 34 I bjälklag sidan 56 Alupexrör I bjälklag sidan

Läs mer

PROTEGAMETODEN FÖR STÅL & TRÄ

PROTEGAMETODEN FÖR STÅL & TRÄ PROTEGAMETODEN FÖR STÅL & TRÄ Att vara målare är inte bara ett arbete med estetiska värden, lika väsentliga är de mänskliga och mate riella. Du som arbetar med brandskyddsfärg har en avgörande roll för

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta FR Akryl

MONTERINGSANVISNING Protecta FR Akryl MONTERINGSANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Allmän produktbeskrivning Typisk detaljritning Protecta FR Akryl är framtagen för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom öppningar och

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll BSKC60K

Brand-/Brandgasspjäll BSKC60K 12-0273 / Sept. 2012 www.sp.se BSKC60K BSKC60K har samma unika konstruktion och prestanda som BSKC60 men med kort stos på båda sidor vilket underlättar installationen vid trånga utrymmen t.ex. schakt m.m.

Läs mer

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Typgodkännande 0108/02 1(6) Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Innehållsförteckning:

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Brandhämmande Akryl

MONTERINGSANVISNING Brandhämmande Akryl MONTERINGSANVISNING Brandhäande Akryl 1 (6) 2012 09 20 Generell produktbeskrivning Brandhäande Akryl är konstruerad för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom öppningar och tekniska genomförningar

Läs mer

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler

Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Monteringsanvisning Brandisolering med nätmattor Cirkulära kanaler Typgodkännande 0108/02 1(6) Cirkulära ventilationskanaler RW-CV-0108/02 Innehållsförteckning:

Läs mer

Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120.

Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120. 2004-03 Sid 1 (6) Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120. För att kunna montera genomföringar krävs det ett

Läs mer

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Allmänt är ett typgodkänt brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-JB

Brandgasspjäll EKO-JB Brandgasspjäll EKO-JB Beskrivning Brandgasspjäll EKO-JB är ett typgodkänt spjäll i klass E 60 avsett att förhindra brandgasspridning i ventilationskanalens genombrott av brandklassad vägg/bjälklag. Spjället

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BEVEGOLINE BRANDFOG AKRYL

MONTERINGSANVISNING BEVEGOLINE BRANDFOG AKRYL B A N D S Ä K E T B A N D S Ä K E T B A N D S Ä K E T B A N D S Ä K E T MONTEINGSANVISNING BEVEGOLINE BANDFOG AKYL Allmän produktbeskrivning Brandfog Akryl är framtagen för att förhindra spridning av brand,

Läs mer

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar 1. 1A. 2A. 3. 3A. BRANDTEKNISK KLASS EI30 - EI90 1. Genomföring i gipsvägg med genomgående isolering., tjocklek 2x30 mm 1A. Genomföring i gipsvägg med bruten

Läs mer

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT!

ICOPAL MIRATEC. Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! ICOPAL MIRATEC Diffusionstätt underlagstak ENKELT OCH SNABBT! Yttertak byggs vanligtvis som en tvåskiktskonstruktion. Ytterst ligger den egentliga taktäckningen och under denna ett vattenavledande underlag.

Läs mer

KONSTRUKTIONER BRANDTÄTNINGAR. FIRE-BOND 2K Sealing Foam GENOMFÖRINGAR

KONSTRUKTIONER BRANDTÄTNINGAR. FIRE-BOND 2K Sealing Foam GENOMFÖRINGAR GENOMFÖRINGAR Ventilationsgenomföringar Håltagningen i den solida byggnadsdelen ska vara ventilationskanalens diameter +max 50 mm. Applicera brandfogskummet i utrymmet mellan kanalen och byggnadsdelen.

Läs mer

Brand/brandgasspjäll EKO-SRB1

Brand/brandgasspjäll EKO-SRB1 Brand/brandgasspjäll EKO-SRB1 Monterings-, drift- och underhållsanvisning 2014-04 Monterings-, drift och underhållsanvisning EKO-SRB1 Innehåll Produkthantering...3 Allmänt montering...4 Monteringstillbehör...5

Läs mer

Monteringsanvisning FireAcrylic 1 (6)

Monteringsanvisning FireAcrylic 1 (6) Monteringsanvisning FireAcrylic 1 (6) 2012 6 22 Allmän produktbeskrivning Casco FireAcrylic är konstruerat för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom öppningar och tekniska genomföringar i

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-SRB1

Brandgasspjäll EKO-SRB1 Brandgasspjäll EKO-SRB1 Beskrivning Brandgasspjäll EKO-SRB1 är ett P- och CE godkänt spjäll i klass E60 avsett att förhindra brandgasspridning i vetilationskanalens genombrott av brandklassad vägg/bjälklag.

Läs mer

Brandgasspjäll ETPR-E-1. Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013

Brandgasspjäll ETPR-E-1. Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013 Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013 Innehåll Drift och underhåll...3 Montering...4 Speciala instruktioner som behövs vid genombrott av byggnadsdel i brandteknisk klass EI - isolering...6

Läs mer

RABR / RABRR. Monteringsanvisning Drift & Underhåll. Monteringsanvisning M. Brandgasspjäll RABR 2015-01-21

RABR / RABRR. Monteringsanvisning Drift & Underhåll. Monteringsanvisning M. Brandgasspjäll RABR 2015-01-21 Brandgasspjäll RABR 0-0- RABR / RABRR Drift & Underhåll BORÅS Tel 0-67 80 STOCKHOL Tel 08-4 70 Brandgasspjäll RABR ontageanvisning av RABR tillsammans med väggenomföring RBVG Byggnadsdel (vägg eller bjälklag)

Läs mer

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD Teknik brandskydd Allmänt... 70 Projektering... 73 Dimensionering... 76 Redovisning... 77 Appendix 1 - Skyddsavstånd - Utrymmande personer (3kW/m 2 )... 78 Appendix 2 - Skyddsavstånd

Läs mer

SORDO. Allmänt. Ljuddämpare för cirkulära kanaler

SORDO. Allmänt. Ljuddämpare för cirkulära kanaler Ljuddämpare för cirkulära kanaler Allmänt En cirkulär ljuddämpare med cirkulär anslutning. Unika egenskaper avseende brandklass, fibersäkring och ljuddämpning. Patentsökt avseende självbärande fibersäkring

Läs mer

FR PIPE WRAP MONTAGEANVISNING ALLMÄN PRODUKTBESKRIVNING BRANDKLASSIFICERING - TABELL INSTALLATION TESTSTANDARDER. Version: 1.

FR PIPE WRAP MONTAGEANVISNING ALLMÄN PRODUKTBESKRIVNING BRANDKLASSIFICERING - TABELL INSTALLATION TESTSTANDARDER.  Version: 1. PIPE WRAP ALLMÄN PRODUKTBESKRIVNING GRAFT Rörstrypare är konstruerad för att upprätthålla brandmotståndet i brandskiljande väggar och bjälklag när dessa bryts av plast- eller metallrör med brännbar isolering.

Läs mer

Detaljritning. Allmän produktbeskrivning. Brandklassning - Tabell

Detaljritning. Allmän produktbeskrivning. Brandklassning - Tabell Allmän produktbeskrivning Detaljritning Casco FireBoard är utformad för att behålla brandmotstånden i brandklassade väggar och plan när dessa bryts av en eller flera tekniska genomföringar. Brandskivans

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll BSKC1

Brand-/Brandgasspjäll BSKC1 Användning Typgodkänt brand- och brandgasspjäll för sektionering i ventilationsanläggningar eller som skydd mot spridning av brand och brandgas via överluft. Spjället med tillhörande integrerade montagedetaljer

Läs mer

Skyddsföreskrifter( Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Skyddsföreskrifter( Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas. 3 november 2009 Boverket!"##$%&'()*+,+ Brandskyddsmålade stenullsskivor -./0123!45(565!723851!" Brandklassade brandskyddsskivor!" Lätta att skära till!" Swedcert typgodkännande 0625!" Testad enligt EN

Läs mer

FFR Utgått 2006 ersatt av ETPS-EI. FFR Brand/Brandgasspjäll Klass EI

FFR Utgått 2006 ersatt av ETPS-EI. FFR Brand/Brandgasspjäll Klass EI KATALOG Produktbeskrivning FFR är ett rektangulärt brand/brandgasspjäll försett med fabriksmonterat elektriskt ställdon med fjäderåtergång och ändlägeskontakter. FFR s hölje har en sandwich-konstruktion

Läs mer

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1

Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson. Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 . Brandsäkerhet i byggnader Sven Thelandersson Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 1 Sverige Göteborgsbranden 1998 Antal personer Byggnadskonstruktion Konstruktionsteknik LTH 2 Dödsfall vid brand

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Dubbelväggiga för rökgaskanaler. Enkelväggiga för kondensskydd och ventilationskanaler ROBUST E ROBUST FE

MONTERINGSANVISNING. Dubbelväggiga för rökgaskanaler. Enkelväggiga för kondensskydd och ventilationskanaler ROBUST E ROBUST FE MONTERINGSANVISNING 2013-06-01 Rev.2013-06-01 Rev.2014-09-29 FLEXIBLA INSATSRÖR 1 2 Dubbelväggiga för rökgaskanaler ALPHA DS ROBUST D ROBUST DP Enkelväggiga för kondensskydd och ventilationskanaler ROBUST

Läs mer

ULTIMATE Protect En ny generation nätmattor och skivor

ULTIMATE Protect En ny generation nätmattor och skivor ULTIMATE Protect En ny generation nätmattor och skivor T5-03 2008-02 ULTIMATE Protect framtidens nätmattor och skivor 2 Med ULTIMATE Protect har Isover utvecklat en produkt med glasullens unika egenskaper

Läs mer

Cembrit Multi Force. Brandskydd vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad.

Cembrit Multi Force. Brandskydd vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad. Cembrit Multi Force Brandskydd vid eldstäder och heta installationer Rekommendationer för skyddande beklädnad. Cembrit Multi Force och Promatect Obrännbara och brandskyddande fibercementskivor som tål

Läs mer

Obex brandskyddsmanschett INSTALLATIONSINSTRUKTION MANSCHETT BRAND SKYDDS

Obex brandskyddsmanschett INSTALLATIONSINSTRUKTION MANSCHETT BRAND SKYDDS INSTALLATIONSINSTRUKTION BRAND MANSCHETT SKYDDS 1 2 OBEX brandskyddsmanschett Brandtätning för rörgenomföringar upp till EI 120 för sten- och betongväggar, sten- och betonggolv samt lättväggar. Brandtätning

Läs mer

SDS - Brandgasspjäll av jalusityp för rektangulära och cirkulära kanaler SDS. Brandgasspjäll av jalusityp för rektangulära och cirkulära kanaler

SDS - Brandgasspjäll av jalusityp för rektangulära och cirkulära kanaler SDS. Brandgasspjäll av jalusityp för rektangulära och cirkulära kanaler SDS Brandgasspjäll av jalusityp för rektangulära och cirkulära kanaler Konstruktion enligt EN 1366-2 certifierat FDSbrandspjäll (ES 60, E90w). Installation i brandcellsavskiljande betongväggar, murade

Läs mer

JACKON THERMODRÄN Ì UTVÄNDIG ISOLERING OCH DRÄNERING AV KÄLLARE Ì NYBYGGNATION OCH RENOVERING. Monteringsanvisning. www.jackon.se

JACKON THERMODRÄN Ì UTVÄNDIG ISOLERING OCH DRÄNERING AV KÄLLARE Ì NYBYGGNATION OCH RENOVERING. Monteringsanvisning. www.jackon.se JACKON THERMODRÄN Monteringsanvisning Ì UTVÄNDIG ISOLERING OCH DRÄNERING AV KÄLLARE Ì NYBYGGNATION OCH RENOVERING 04-2016 www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! PRODUKTSPEKTRUM JACKON THERMODRÄN

Läs mer

Potentialutjämning/Skyddsutjämning

Potentialutjämning/Skyddsutjämning Potentialutjämning/Skyddsutjämning Genom potentialutjämningen förbinds samtliga ledande system med varandra och får därmed samma potential. Spänningsdifferenser som kan uppstå mellan olika system undviks

Läs mer

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518 Överallt där många människor träffas uppstår kravet på de viktigaste byggnadsfunktionerna, även vid brandrisk. Här gäller det att skydda utrymningsvägarna och att se till att strömförsörjningen fungerar

Läs mer

NOVIPro Brandfog. Monteringsanvisning för brandfogning med NOVIPro Brandfog ART NR INNEHÅLL

NOVIPro Brandfog. Monteringsanvisning för brandfogning med NOVIPro Brandfog ART NR INNEHÅLL Monteringsanvisning för brandfogning med NOVIPro Brandfog ART NR INNEHÅLL 0 ml För typgodkända brandfogningar upp till brandklass EI 0 Fogdjup NOVIPro Brandfog, minimum 0 mm. Fogbredd NOVIPro Brandfog,

Läs mer

3.2. Våtrum. Funktionsväggar. Gyproc Våtrumsväggar. Tätskikt. Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva. Träbaserade skivor och skruvinfästningar

3.2. Våtrum. Funktionsväggar. Gyproc Våtrumsväggar. Tätskikt. Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva. Träbaserade skivor och skruvinfästningar .1 Våtrumsväggar Gyproc Våtrumsväggar Gyproc Våtrumsväggar omfattar både inner- och ytterväggar. Systemet är uppbyggt av våtrumsskivan Glasroc GHI Hydro och en stomme av stål eller trä. Skivan rekommenderas

Läs mer

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll SE Anvisningar för installation samt drift och skötsel 1 Introduktion Anvisningarna

Läs mer

Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem

Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem Monteringsanvisning för Modulex T250 skorstenssystem Tack för att Du valde Modulex T250 Denna monteringsinstruktion är sk tillhörandehandling för besiktningsmannen och skall finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Läs mer

3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar

3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:201 nslutning mot tunga konstruktioner 1. Skena Gyproc SK alt SKP eller Gyproc COUnomic som kantprofil = 30 d, skena Gyproc SK = 35 d, skena Gyproc SKP

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 FR Guide d installation 33 GB IT NL Installation instruction 49 Istruzioni di montaggio 65 Installatie instructies 81 Installationsanvisning C 635

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak AKVADEN BYGGFOLIE BUTYLTAPE UNIVERSAL FT Innehåll Användningsområde 3 Speciella byggnader 3 Akvaden luft- och ångspärr i flacka tak

Läs mer

Diffusionsöppet Underlagstak

Diffusionsöppet Underlagstak Diffusionsöppet Underlagstak - Torra och täta tak som låter huset andas 20 års produktgaranti TYVEK Supro Grid DuPont Tyvek Supro Grid är ett diffusionsöppet underlagstak som kombinerar en lång rad goda

Läs mer

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning ABC-Protect 60 Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02 Monteringsanvisning Användning/Utförande... sid 1 Innan montering... sid 2 Funktionskontroll... sid 3 Kanalmontage (ABC-Protect

Läs mer

Fasader och brand. Lars Boström, SP Fire Research

Fasader och brand. Lars Boström, SP Fire Research Fasader och brand Lars Boström, SP Fire Research 5:55 Ytterväggar Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning. (BFS 2011:26). Allmänt råd: Med begränsad omfattning

Läs mer

ACO Pipe Rostfria rör

ACO Pipe Rostfria rör Installation 2008.10.15 ACO Pipe Rostfria rör För invändig bortledning av flytande vätskor är en lösning i rostfritt stål oftast att föredra. Rostfria produkter klarar höga hygienkrav, är stabila och har

Läs mer

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning NOMATEC Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Förberedelser 1300 mm 650 mm Mur Mark 1. Planera arbetet Först ska väggarna isoleras, därefter läggs isoleringen på marken. Börja arbetet i ett hörn och

Läs mer

TONA. Det keramiska skorstenssystemet för god ekonomi och miljö CERAMIC GUARANTEE

TONA. Det keramiska skorstenssystemet för god ekonomi och miljö CERAMIC GUARANTEE TONA Det keramiska skorstenssystemet för god ekonomi och miljö CERAMIC GUARANTEE TONA producenten för Europa TONA levererar idag sina kvalitéts skorstenar till mer än 20 Europeiska länder och fortsätter

Läs mer

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA Träbjälklag Art.nr: 20142-xx Fördelar Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Ekonomiskt Enkelt att installera Bärande konstruktion. Kan läggas direkt på träbjälklaget. FAKTA Träbjälklag (m 2 -pris)

Läs mer

NOVIPro Brandtejp 60. Monteringsanvisning för NOVIPro Brandtejp 60 ART NR DIMENSION

NOVIPro Brandtejp 60. Monteringsanvisning för NOVIPro Brandtejp 60 ART NR DIMENSION NOVIPro Brandtejp 60 Monteringsanvisning för NOVIPro Brandtejp 60 ART NR DIMENSION 243 21 16 55 243 21 17 82 243 21 18 110 Plaströr av PVC, PP, PE OCH PVC/ABS Ø 55 110 mm med NOVIPro Brandtejp 60. 1. Brandtejpen

Läs mer

CHE-3F (A) CHESK-3F(A)

CHE-3F (A) CHESK-3F(A) CHE-3F (A) CHESK-3F(A) Monteringsanvisning Utomhusavslut Hybrid 3-ledare 12-24-36 kv 1/7 Allmän kontroll Kontrollera area-området på satsen samt area på kabeln. Kontrollera innehållet I satsen utifrån

Läs mer

FS-Universal. information. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120. TILLVERKARE ESSVE Produkter AB Box Kista

FS-Universal. information. Brandtätningssystem. Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 120. TILLVERKARE ESSVE Produkter AB Box Kista information Godkänd Ersätter Datum Sida Dokument nr FSI-O-00-0C 06-0-8 / FSI-O-708-6 Brandtätningssystem FS-Universal 7/8 TILLVERKARE ESSVE Produkter AB Box 709 6 07 Kista Provad och godkänd för brandklass

Läs mer

CU2/B. CU2 Batteri rektangulärt brandspjäll C31-B 09/2011

CU2/B. CU2 Batteri rektangulärt brandspjäll C31-B 09/2011 NF-Clapets coupe-feu et Volets de désenfumage D.A.. NF 64 www.marque-nf.com CU/B rektangulärt brandspjäll Rf-Technologies nv - Lange Ambachtstraat 40-9860 Oosterzele - België - Tel +3 9 36 31 71 - Fax

Läs mer

Brandgasspjäll - reglerande

Brandgasspjäll - reglerande E -077 / Sept. 0 RABCR RABRR www.sp.se Två spjäll och ställdon i ett! Bevent Rasch har utvecklat ett brandgasspjäll P-märkt E med reglerande ställdon. Det innebär att man kan reglera luftflödet 0-00% med

Läs mer

slangupprullare elkabelvindor

slangupprullare elkabelvindor scandinavia ab slangupprullare elkabelvindor Norlub Scandinavia AB, Stormgatan 11, 652 21 Karlstad, Sweden Tel. 054-85 19 70 Fax. 054-85 19 42 Mail. info@norlub.se www.norlub.se 132 133 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BULLERSKIVA 1379. BSAB -96 NSF/-83 G8.6 Rekv.nr 301 Mars 2000

BULLERSKIVA 1379. BSAB -96 NSF/-83 G8.6 Rekv.nr 301 Mars 2000 ULLERSKIVA 1379 SA -96 NSF/-83 G8.6 Rekv.nr 301 Mars 2000 ULLERSKIVA Parafon är en ljudabsorberande, energibesparande och brandskyddande skiva för montage i tak och på vägg, i t ex industrilokaler. En

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt

Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin med luftspalt Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta.

Läs mer

Gyproc Monteringshandbok

Gyproc Monteringshandbok Monteringshandbok Inledning För att underlätta spridning och hantering av de redovisade ritningarna lämnar sitt tillstånd till att ritningarna får reproduceras av s kunder under förutsättning att ursprungskällan

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING Verktyg Du behöver! Borrmaskin Hålsåg Ø51-60mm Lång smal riktborr Måttstock/band Skruvmejsel Stjärnskruvmejsel Avbitartång Kniv Bågfil el. fintandad såg Sticksåg (ev.) Grattis till

Läs mer

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler Version: 31.01.2012 Typgodkänd och uppfyller kraven i normerna EN 1366-2 och EN 13501-3. Brandklass EI 60 (ve,ho,io) S, och i betongbjälklag även E 90

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För Nullifire FS701 Akryl. 1. Allmänt. 2. Stål- och kopparrör oisolerade. 3. Stål- och kopparrör isolerade. 4. Kablar- kabelstegar och kabelrännor. 5. Fogning i väggar 120. 6. Fogning

Läs mer

Tilldelning av lådans väggar 118. KV-normcentraler 3 54 moduler Kabelgenomföring via integrerade, elastiska membran 119 123

Tilldelning av lådans väggar 118. KV-normcentraler 3 54 moduler Kabelgenomföring via integrerade, elastiska membran 119 123 In de x Te kn k is iska dat a a LES 116 Info -normcentraler upp till 63 A 3 till 54 moduler Kapslingsklass IP 54-65 Tillverkad i termoplastiskt material Skyddsklass II, I enlighet med IEC 60439-3 Tilldelning

Läs mer

Teknisk isolering. Prislista TI 113-6 Ersätter prislista TI 112-6

Teknisk isolering. Prislista TI 113-6 Ersätter prislista TI 112-6 Prislista TI 113-6 Ersätter prislista TI 112-6 Teknisk isolering Gäller från: 2011-11-01. Angivna priser gäller exklusive moms. Leveransbestämmelser: ABM07. Leveransvillkor: Fritt våra lager. Rätt till

Läs mer

ATT PLANERA, UTFÖRA & DRIFTA ARKIVLOKALER. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT PLANERA, UTFÖRA & DRIFTA ARKIVLOKALER. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT PLANERA, UTFÖRA & DRIFTA ARKIVLOKALER en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att leverera arkivhandlingar Att fastställa arkivansvar

Läs mer

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect brandskydd av bärande stålkonstruktioner ISOVER FireProtect 2015-08/Ersätter ISOVER FireProtect 2012-02 Vad sker vid en brand? Med brand menas eld som man förlorat kontrollen över. Vid

Läs mer

Ulefos rörstöd. Korrosionsfria av PE ULEFOS RÖRSTÖD

Ulefos rörstöd. Korrosionsfria av PE ULEFOS RÖRSTÖD Korrosionsfria av PE Ulefos rörstöd Korrosionsfria. Tillverkade helt av PE Snabba att montera med snäpplåsning Flera varianter och storlekar Dy 30 3414 mm Lätt konstruktion Ulefos Rörstöd är tillverkade

Läs mer

Obex brandskyddsmassa INSTALLATIONSINSTRUKTION MASSA BRAND SKYDDS

Obex brandskyddsmassa INSTALLATIONSINSTRUKTION MASSA BRAND SKYDDS INSTALLATIONSINSTRUKTION BRAND MASSA SKYDDS 1 OBEX brandskyddsmassa Brandtätning för kablar upp till EI 120 för sten- och betongväggar och golv samt lättväggar. Brandtätningar avsedda för el-, tele- och

Läs mer

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Snabbfakta är ett brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

ETT STEG PÅ VÄGEN MOT BÄTTRE BRANDSKYDD. En illustrerad sammanfattning av branschrekommendationen Imkanal.se utgåva 2012:1

ETT STEG PÅ VÄGEN MOT BÄTTRE BRANDSKYDD. En illustrerad sammanfattning av branschrekommendationen Imkanal.se utgåva 2012:1 ETT STEG PÅ VÄGEN MOT BÄTTRE BRANDSKYDD. En illustrerad sammanfattning av branschrekommendationen Imkanal.se utgåva 2012:1 rätt klass 1a, 1b, 2a, 2b, 3 Klass Användningsområde begränsning vid verksamhetsförändring

Läs mer

Monteringsanvisning Iso-Fin

Monteringsanvisning Iso-Fin Fasadputssystem Finja Betong Monteringsanvisning Iso-Fin Underlaget Underlaget, d v s den yta som Finja Iso-Fin skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta. Löst hängande

Läs mer

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage Tekniskt datablad Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Hilti Brandskyddsbandage CFS-B European Technical Approval ETA N o 10 / 0212 Utgåva 09 / 2010 Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Utgåva 09/2010 sida 1 Brandskyddsbandage

Läs mer

Rör för fjärrkyla. Rakrör ARTIKEL NR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m]

Rör för fjärrkyla. Rakrör ARTIKEL NR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] SPECIALRÖR 5:101 Rör för fjärrkyla Rakrör L ARTIKEL NR 1003, 1004 Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] L = 12 m 200 219,1 x 4,5 280 30,0 34,7 250 273,0 x 5,0 336 44,0

Läs mer

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21. Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning

Läs mer

Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel

Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel KINOPANEL KINOPANEL VÄGGBEKLÄDNAD Väggbeklädnad för biografer och andra nöjeslokaler som behöver enastående akustikhantering. Diskret utseende med eleganta

Läs mer

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Ska klara alla funktionella krav året om Lufttätnings- och fuktsäkringssystem Taklösningar Fasadlösningar Grundlösningar Välisolerad regelstomme Utvändig

Läs mer

Coolpart Kyl-Frysrum. www.coolpart.se info@coolpart.se tel 08-554 40500

Coolpart Kyl-Frysrum. www.coolpart.se info@coolpart.se tel 08-554 40500 Kyl- och frysrum Coolpart Kyl-Frysrum Kyl- och frysrum beskrivning Kyl- och frysrummen levereras i prefabricerade sektioner av golv, väggar och tak. Levereras rummet/rummen med maskin så finns det normalt

Läs mer

Kosmorama, Danmark, Amfipanel, Tangent

Kosmorama, Danmark, Amfipanel, Tangent Kosmorama, Danmark, Amfipanel, Tangent AMFIPANEL VISSTE DU ATT... Knauf Danolines produkter är testade för god luftkvalitet inomhus enligt dansk kvalitetsmärkning för inomhusmiljö och är placerade i den

Läs mer

Easy. at work! Easy. Kablar för en enklare vardag.

Easy. at work! Easy. Kablar för en enklare vardag. Easy ay d r u o y Enjoy at work! Easy Kablar för en enklare vardag. Ett komplett sortiment som gör arbetet enklare och smidigare. Easy -familjen är ett komplett sortiment bestående av installations- och

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Elinstallation Installationskablar

Elinstallation Installationskablar Elinstallation Installationskablar Innehåll Om Nexans 3 Nexans i Sverige 4 Symboler 5 Installationskablar 6 Cable Guy 7 EKK 300/500 V 9 EKK Light 300/500 V 11 EKLK 13 EKRK 300/500 V 16 EQLQ 18 EQLQ Easy

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Beskrivning Roth QuickBox väggdosa till skivvägg och för inmurning, kan levereras för 12, 15 och 18mm MultiPex-rör-i-rör

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING MO044A

INSTALLATIONSANVISNING MO044A INSTALLATIONSANVISNING MO044A Skarvskåp NS8+ Skarvskåp NS8+ Produktbeskrivning NS8+ som är tillverkad av pulverlackerad galvad plåt är lämplig att använda vid all typ av skarvning och förgrening. Lämpliga

Läs mer

Isolering. lindab tillbehör isolering. Teknisk isolering Mattor 35 Skivor 38 Tillbehör skivor & mattor 41 Cellgummi 42 Tillbehör cellgummi 43

Isolering. lindab tillbehör isolering. Teknisk isolering Mattor 35 Skivor 38 Tillbehör skivor & mattor 41 Cellgummi 42 Tillbehör cellgummi 43 Teknisk isolering Mattor 35 Skivor 38 Tillbehör skivor & mattor 41 Cellgui 42 Tillbehör cellgui 43 Byggisolering Kontakta din -filial för beställning av Byggisolering. Produktväljare brandisolering Utvändig

Läs mer

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE SLE 60 50 40 30 20 10 0 0 SLE användningsområden 81 SLE mått 82 SLE modeller 84 SLE dimensioner 86 SLE delar 87 SLE montering 88 SLE fästen 83 SLE artikelnummer 92 SLE tillbehör 98 last / (kg/m) invändig

Läs mer

KVALITET TILL ett RIMLIGT PRIS! BastuUGNAR VEDELDADE PRODUKTER 2012 2013

KVALITET TILL ett RIMLIGT PRIS! BastuUGNAR VEDELDADE PRODUKTER 2012 2013 KVALITET TILL ett RIMLIGT PRIS! BastuUGNAR VEDELDADE PRODUKTER 2012 2013 1 TRADITIONELLT Under nästan ett halvt sekel, har Kota bastuugnar och murgrytor erbjudit aktiva bastubadare kvalitet till ett rimligt

Läs mer

MW SS-EN 13162 T5 DS(TH) CS(10)70 TR15 PL(5)100 WL(P)- MU1

MW SS-EN 13162 T5 DS(TH) CS(10)70 TR15 PL(5)100 WL(P)- MU1 En kortfattad vägledning till produktegenskaper och koder enligt europastandarden SS-EN 13162 Värmeisoleringsprodukter för byggnader Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning Takunderskiva

Läs mer

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530 NAF-Check spjällbackventiler PN 0 - PN 00 NAF 5650-5850 Fk 0.70(4)SE 8.98 Ersätter Fk 0.70()SE.95 Primära egenskaper NAF-Check spjällbackventiler tillverkas i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

Läs mer

Serpomin EF. Puts på mineralull Tillbehörskatalog

Serpomin EF. Puts på mineralull Tillbehörskatalog Serpomin EF Puts på mineralull Tillbehörskatalog Therm 398 mw-skiva Mineralullsskiva speciellt framtagen till tunnputssystemet i 2 den siteter 180/90 kg/m 2 och den hårda markerade sidan ska vara utåt.

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll BSK60. Monteringsanvisning M BSK60. Monteringsanvisning. www.sp.se. BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOLM Tel 08-54 55 12 70

Brand-/Brandgasspjäll BSK60. Monteringsanvisning M BSK60. Monteringsanvisning. www.sp.se. BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOLM Tel 08-54 55 12 70 BSK60 www.sp.se BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOL Tel 08-54 55 12 70 1 Brand-/Brandgasspjäll BSK60 Byggnadsdel (vägg eller bjälklag) i brandteknisk klass EI 30 - EI 60 P-godkännande nr. 0178/05 - Ritningsnr.

Läs mer

BRAND-/OLYCKSUTREDNING

BRAND-/OLYCKSUTREDNING Datum Ert datum 1(10) Räddningstjänsten 2011-03-30 Handläggare, telefon Vår beteckning Er beteckning Peter Ehrenstråhle, 016-7107467 BRAND-/OLYCKSUTREDNING ALLMÄNT Insatsrapport nr. 2011/00234 Larmtid

Läs mer

MAXITHERM Kopparrörskulvert

MAXITHERM Kopparrörskulvert MAITHERM VVS AB Grundades 1942 MAITHERM skulvert Värme- och tappvarmvatten Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 Innehållsförteckning MAITHERM skulvert 79 Innehållsförteckning

Läs mer