FM PROFI Instruk onsbok. Version 1.0. Techniman Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FM PROFI Instruk onsbok. Version 1.0. Techniman Oy"

Transkript

1 FM PROFI Instruk onsbok Version 1.0 Techniman Oy

2 Instruk onsbok v1.0 2

3 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning Till syrautrustningens användare Säkerhetsföreskri er Varningsmärken Allmänna säkerhetsföreskri er Behandling och lagring av syra Anvisningar för a hindra person- och miljöskador Förhindra exponering Anvisningar vid branden Förstahjälpanvisningar Konstruk on och funk on Tank Sugslang Pumpkåpan Signalledning Tryckrörsystem Foderflödesgivare Mellankabel Anslutningskabel CoDeSys display Kugghjulspump Funk on Användning General beskrivning av program Sä a i gång programmet Grundinforma on och förändring Förändring av setup Kontroll och ändring av informa on Förändringen på värden Pumpens bruk i Service display Kalibrering Kalibrering av syrans flödesgivare Traktorhas ghetskalibrering Användningen av syrautrustningen Arbete display Arbete display Arbete display Logg display Alarm I/O-modul saknas Övertryck i systemet Volymflödet fa as Systemspänning är för låg Pumpmotor för hög strömförbruk Instruk onsbok v1.0

4 6. Service Före tagandet i bruk E er bruksperiod Pumpen Pumpens demontering Pumpens service Specifika oner Tank Filter Sugslang Pumpen Tryckgivare Flödesgivare Backven l Foderflödesgivare Mundstycksrörsystem Mellankabel Elschema Komponentlista för elschema Display EPEC 2040 CoDeSys I/O modul EPEC 2038 Mini Module Styrenhet för motor EM-243-NRA Pumpens motor och koppling Givare och ven l Viktning (är inte i bruk) Reservdelskatalog Pump Slang och hus Pumphusets bo enpla a och strömbrytaren Pump och rör Ledningssats och kretskort Display med sta v Foderflödesgivare Foderflödesgivare Backven l Elektrisk backven l Munstycksrör Bilaga 1: Räkningsformlerna Förbrukade anteckningar Formlerna Areal Flödesbegäran Flödesbegäranförslag Instruk onsbok v1.0 4

5 11. FM PROFI, monteringsanvisning Monteringssatsens innehåll Montering av pumpen och sugslangen Montering av pumpen Montering av sugslangen Montering av signalledningen och kopplingen Montering av signalledningen Signalledningens koppling Montering av tryckslangen Montering av backven len Montering av munstycksröret Montering av munstycksröret Montering av foderflödesgivaren Montering av styrsystemkabeln Montering av display och kabeln i hy en Bildlista Bild 1. Syrautrustningens konstruk on...10 Bild 2. Pumpkåpan...11 Bild 3. Syrautrustningens elektriska delar i principschema...13 Bild 4. Programmets konstruk on...15 Bild 5. Huvudmeny...16 Bild 6. Info Display...16 Bild 7. Setup förändring i Info Display...16 Bild 8. Service display...17 Bild 9. Service display Bild 10. Förändringen på setup i Service display...18 Bild 11. Service display Bild 12. Pumpens bruk i Service display...19 Bild 13. Full power...19 Bild 14. Anmälan om maximi...19 Bild 15. Början av flödeskalibrering...20 Bild 16. Slutet av kalibrering...20 Bild 17. Flödesgivarens kalibrering Instruk onsbok v1.0

6 Bild 18. Minne display...20 Bild 19. Namnskrivning ll konserveringsmedel...21 Bild 20. Slutet av Minne display...21 Bild 21. Början av has ghetsgivarens kalibrering...21 Bild 22. Lagring av has ghetssignalens kalibrering...21 Bild 23. Arbete display Bild 24. Spara i logg...23 Bild 25. Arbete display Bild 26. Full power display...24 Bild 27. Pumpens styrning är i maximi...24 Bild 28. Arbete display Bild 29. Logg display Bild 30. Logg display Bild 31. Loggfilens lagring ll USB minne...25 Bild 32. Loggfilen...25 Bild 33. I/O-modul alarm...26 Bild 34. Övertrycksalarm...26 Bild 35. Volymflödesalarm...27 Bild 36. Lågspänningsalarm...27 Bild 37. Överströmsalarm...27 Bild 38. Lossning av pumpens lock...28 Bild 39. Losstagning av kugghjul...28 Bild 40. Lossa kugghjul från kugghjuls gap...29 Bild 41. Losstagning av kil...29 Bild 42. Losstagning av pumphus...29 Bild 43. Losstagning av huset och axel...29 Bild 44. Losstagning av axel...29 Bild 45. Axel med lager...29 Bild 46. Losstagning av lagertätningar...30 Bild 47. Lagerhustätning...30 Bild 48. Stötning/slå genom hål...30 Bild 49. Stöt/slå genom hål...30 Bild 50. Losstagning av mellanhylsa...30 Bild 51. Losstagning av kil...30 Bild 52. Losstagning av lager...31 Bild 53. Motoraxel...31 Bild 54. Elschema Bild 55. Elschema Bild 56. Pumpens reservdelar...36 Bild 57. Slang och hus...38 Bild 58. Pumphusets bo enpla a och strömbrytaren...40 Bild 59. Pump och rör...42 Bild 60. Ledningssats och kretskort...44 Bild 61. Display med sta v...46 Bild 62. Foderflödesgivare...48 Bild 63. Foderflödesgivare Instruk onsbok v1.0 6

7 Bild 64. Backven l...52 Bild 65. Elektrisk backven l...54 Bild 66. Munstycksrör...56 Bild 67. Innehållet ll FlowMaster PROFI monteringssats...62 Bild 68. Fästningen av pumpkåpan...63 Bild 69. Pumpkåpan e er fästningen...63 Bild 70. Ven leringsslang...63 Bild 71. Montering av sugslangen ll skyddet...63 Bild 72. Kopplingen av sugslang ll filterhus...64 Bild 73. Filterhuset...64 Bild 74. Kanternas slipning i slangens genomföring...64 Bild 75. Sugrörens fästning ll pumpens sugsida...64 Bild 76. Pumpkåpan...64 Bild 77. Elektrisk kopplingsdosa och signalledning...65 Bild 78. Signalledning hat dragits in i kopplingsdosan...65 Bild 79. Ledning 2 kopplas med rövare koppling...65 Bild 80. Signalledningens koppling ll elektriska kopplingsdosan...66 Bild 81. Montering av tryckslangen...67 Bild 82. Backven len är löst monterad...67 Bild 83. Backven len är monterad...67 Bild 84. Montering av munstycksröret...68 Bild 85. Munstyckrörets montering...68 Bild 86. Siktningen av hålrad...68 Bild 87. Munstycksrör...68 Bild 88. Montering av munstycksröret...69 Bild 89. Montering av munstycksröret...69 Bild 90. Kopplingen av foderflödesgivarens ledning...69 Bild 91. Mätning av givarens plats...69 Bild 92. Montering av foderflödesgivaren...70 Bild 93. Kopplingen av foderflödesgivare...70 Bild 94. Foderflödesgivare med kåpan...70 Bild 95. Fästning av givaren...70 Bild 96. Skyddet av foderflödesgivarens ledning...71 Bild 97. Skyddet av foderflödesgivarens ledning...71 Bild 98. Skyddet av foderflödesgivarens ledning...71 Bild 99. Montering av styrsystemkabeln...72 Bild 100. Lösning av skyddsspiralen...72 Bild 101. Epec 2040 CoDeSys display...72 Bild 102. Sugskålfästandet...72 Bild 103. Kopplingen av display...73 Bild 104. Epec display...73 Bild 105. Kabelkoppling...73 Bild 106. Redskapssignalanslutning Instruk onsbok v1.0

8 2. Till syrautrustningens användare Vi gratulerar! Ni har skaffat en Fellow FlowMaster Profi-Syrautrustning som är marknads bäst och enklast, a använda, automa sk syrautrustning. I denna bok förklaras säkerhetsföreskri en, monteringsanvisningar, användning och service. Genom a följa instruk onsbokens anvisningar arbetar du tryggt och effek vt utan a anstränga utrustningen orimligt. De a säkrar en lång dri s d. Använd syrautrustning endast ll den funk on som den har menat dvs. llverka färskfoder. Om du har problem med service eller användningen, ta kontakt med utrustningen försäljare/ llverkare. E ersom produkten utvecklas kon nuerligt, instruk onsbokens innehåll motsvarar inte all d nya produkten. Därför llverkaren reserverar rä ghet ll ändringarna utan skild anmälning. Mera informa on: Veikko Paavilainen +358 (0) Version 1.1 Instruk onsbok v1.0 8

9 3. Säkerhetsföreskri er 3.1 Varningsmärken De a märke används i instruk onsboken all d då det är en fara ll användaren eller andra människor eller om saken behöver en särskild uppmärksamhet. 3.2 Allmänna säkerhetsföreskri er Observera alla säkerhetsföreskri er som gäller traktor och ensilagevagnen. Före syrautrustningens bruk kontrollera, a utrustningen är rä kopplad och skydden står på sina platser. Om syrautrustningen ska lagras för längre der, skydda den mot solstrålning. Orenad syrautrustning kan sä as bara på syrafast yta. Service och repara on: Före service- och repara onsarbete koppla ur strömmen. Så här undviker du a utrustningen ska starta. 3.3 Behandling och lagring av syra Läs syra llverkarens anvisningar: förbud, behandling- och varningsanvisningar. Följ stor försik ghet vid behandlingen och öppningen av syratanken. 3.4 Anvisningar för a hindra person- och miljöskador Förhindra människornas llträde ll utsläpps- och läckningsområde och se ll a människorna är på vindsida. Akta a syran inte kommer i kontakt med huden och ögon. Använd personliga skyddsutrustningar. Syran får inte släppas i omgivningen, utan vid skadan syran ska dämmas och samlas upp i lämpliga behållaren för a förstöras eller indränkas ll inerta ämnen (t.ex. sand, siligagel, torv eller någon annan syrabindande ämne). Förstöra syran som riskavfall enligt lokala och interna onella föreskri er. 3.5 Förhindra exponering Använd en lämplig skyddsmask, om ven la on är bris ällig (gasmask typ E) Använd som ögonskydd tät placerad skyddsglas och reservera rent va en för ögonsköljning. Använd skyddsdräkt eller llräckligt stor förkläde och gummistövlar för a skydda sprutet Använd neopren- eller PVC- handskar för a skydda händerna. 3.6 Anvisningar vid branden Lämpliga släckningsämnen: alkohol hållbar skum, pulver, koloxid (CO2), va endimma. Tanken ska kylas med vatten. Uppvärmningen av syran kan frigöra skadligt gas. Då ska man använda i släckningsarbete trycklu andningsmask och skyddsdräkt. 3.7 Förstahjälpanvisningar Andning av syraångan: fly a människan ll frisk lu, hålla honom varm och lugna ner. Vid behov kontakta läkaren. Sprutning av syran på huden: skölj sprutet från huden omedelbart med rikligt va en och klä av nedsmutsade kläder. Syran kommer i ögon: skölj ögon omedelbart med rikligt va en, också under ögonlocket, åtminstone 15 minuter och sök ll läkarvård. Sväljandet av syran: ge omedelbart rikligt va en, framkalla inte kräkning. Vid behov kontakta läkaren. Syran får inte neutraliseras e ersom vid val av fel neutraliseringsämne och fel mängd kan orsakas ännu alvarligare situa on. 9 Instruk onsbok v1.0

10 4. Konstruk on och funk on Syrautrustningen är konstruerad för användning i samband med pickupen (färskfoderupptagning). Bild 1. Syrautrustningens konstruk on 1. Tank 2. Sugslang 3. Pumpkåpan 4. Signalledning (2-pol) 5. Tryckslang, backven l och munstycksrör 6. Foderflödesgivare med ledning 7. Mellankabel 8. Anslutningskabel (Display, strömförsörjning, redskapssignalanslutning) CoDeSys display 4.1 Tank Tanken är llverkat med rota onsgjutning och volymen är 700 liter. Det finns e grovfilter framför sugslangen utanför tanken. Tanken har en bo enven l för a göra tömningen lä are. 4.2 Sugslang Sugslangen placeras, som möjligt, i skydden och monteras ll pumpen. Instruk onsbok v1.0 10

11 4.3 Pumpkåpan Bild 2. Pumpkåpan 1. Huvudströmbrytaren och automatsäkring (30 A) 2. Styrenhet 2038 Mini Module och motorstyranordning 3. Pumpens motor 4. Kugghjulspump 5. Sugslang 6. Tryckrörsystem (i verkligheten bakom sugslangen) 7. Volymflödesmätare 8. Tryckgivare 4.4 Signalledning Tvåpolig signalledning kopplas ll pickupens kopplingsdosa för a få informa on över pickupens och baklämmens posi on. Man får lä baklämmens ställning från arbetsljusens styrning. 4.5 Tryckrörsystem Tryckrörsystem består av slang, backven l, kortare slang och munstycksrör med hållare. 4.6 Foderflödesgivare En induk vgivare som är monterad i undre delen av pickupen, givarens tunga böjs när foderflödet träffar den. 4.7 Mellankabel Med hjälp av mellankabel sammankopplas 2038 Mini Module ll traktorns kopplingskabel. 4.8 Anslutningskabel Anslutningskabel kopplas från den andra endan ll mellankabel. Den andra endan är avgrenad ll tre ledningar: 2040 CoDeSys display Trepolig s ckkontakt (30A). Pumpens maximi strömbehov är 28A Redskapssignalanslutning (traktors has ghet) CoDeSys display Display och styrenheten monteras med hjälp av sugskål ll traktorhy ens sidoruta. Display har en USB anslutning for datatransmission. I USB-ledningens rotända finns det också en summer. Om man inte gillar summerljudet, kan ledningen hållas lös, ljudnivå kan justeras med tejp. 11 Instruk onsbok v1.0

12 4.10 Kugghjulspump Kugghjulspumpens typ är Marco UP10-XA (modifierad) Pumpen använder 28A ström maximalt Funk on Utrustningens funk on kontrolleras och justeras med hjälp av fölande inkommande signaler: Pickupens posi onssignal (digital) Baklämmens posi onssignal (digital) Foderflöde (digital) Motorstyrningens felsignal (digital) Flödesmätare (puls) Traktorhas ghet (puls) Tryckgivare (analog) Centralenheten justerar syrautrustningens funk on med följande utgående signaler: Kontroll av pumpens effekt (breddmodula on av puls, pulse width modula on = PWM) Motorstyrsignal (digital) Givarens referensspänning (12 V) Skilda givaren kan passeras vid funk onsfelsitua on programma skt, i de a fal syrautrustningen fungerar, men resultatet är inte op mal, se Förändring av setup I normal körning e er programma sk start, då pickupen är i arbetsposi on, syrautrustningen startar och stoppar påverkan av foderflödesgivarens signal. Pumpens effekt beror på inställningsvärden och traktorhas gheten. Pickupens ly stoppar syrautrustningen. Om has gheten faller ll noll, syrautrustningen stoppar (förutsä er hasighetsgivarens signal). Som e bra exempel fungerar pickupens blockering, vanligen då stannar man och pumpningen stoppar automa sk. A öppna baklämmen (arbetsljus tänds) nollställer last specifik räknare, vilkets värden lagras ll minne av centralenhet. Kontrollera, a arbetsljus har tagits i bruk från pickupens styrenhets meny. Utrustningen kontrollerar sin ställning och ger vid behov följande alarm: Modulen saknas. Förbindelse mellan display och centralenheten fungerar inte. Övertryck. Tryckgivarens signal överskrider den inställda maximivärde. Volymflödet fa as. Volymflödesgivaren får ingen puls ll 7,5 sekunden. Låg bruksspänning. Spänningen sänks över 10 sekunds d under den inställda minimivärde. Motorstyrenhets överström. Motorströmmen överskrider 30 A över 200 ms d. I alla fall pumpen stannar, e alarm kommer ll display med felanmälan och summern ger alarmsignal. Om pumpen har sugit lu, lu ningen sker bäst så a vagnen med traktor fly as ll en brant nedförsbacke så a sughöjden är så liten som möjligt. Lu ningen sker lä are om skarven före backven len skruvs lös. Det är rekommendabelt låta traktorn vara i gång under lu ningen och släcka alla onödiga elektriska utrustningar (ljus osv), så a pumpen får maximi spänning. Ta hand om skyddsutrustningen! Använd all d en förfilter ll pumpen! Garan n täcker inte utan förfilter!! Instruk onsbok v1.0 12

13 Alarmen Parameterna CAN-bus + 12 V 2,4 2,5 Alarm Alarm summer summer GND + Ethernet USB Bakluckan öppen / arbetsbelysning 1.9 DI Tryckangivare 1.10 AI Flödesgivare 1.11 PI 1.12 PI EM-243 NRA felsignalen 1.13 DI 1.14 DI Balans 1 (reserv) dragstången 1.20 AI Balans 2 (reserv) höger 1.21 AI Balans 3 (reserv) vänster AI 1.22 Pick-up signal 1.23 DI Inputs PWM EM-243 NRA V GND + - DO 1.3 DO Pumpen 12 V Ref to 1.4 E-243 NRA control signal 1,7 Outputs Bild 3. Syrautrustningens elektriska delar i principschema 13 Instruk onsbok v1.0

14 Instruk onsbok v1.0 14

15 5. Användning I de a kapitel beskrivs normalt bruk och förberedelse för det. Funk on är automa sk, alla normalfunk on sköts med membran tryckknappar på display förutom påfyllning av tanken. 5.1 General beskrivning av program Programmet kontrollerar och justerar pumpen med hjälp av informa on som har matats in. Programmet används med nummerknapparna som är i nederkanten av display. Menyn (grön) ligger ovan nummerknappraden. Menu Arbete Kalibrering Minne Service Info 1 Arbete Flödeskalibrering Valning av konserveringsmedel 1 Service Info Display 2 Arbete Spara 2 Service 3 Arbete Logg << >> ESC Bild 4. Programmets konstruk on Med pilknapparna kommer man e steg upp (<<) eller ner (>>) i programstammen, ESC förs ll huvudmeny. 15 Instruk onsbok v1.0

16 5.2 Sä a i gång programmet Displaybilden vid startningen av programmet är här i nedan. Obs! Om display inte fungerar e er kopplingen av strömmen (traktor), kontrollera a s ckkontakten si er fast eller om s ckkontakten har en vippströmbrytaren som måste kopplas först Förändring av setup Genom a trycka pilknappen (4) visas följande display. Rulla display med pilknappen (4) och välj önskad värde och däre er tryck Ändra värde (3). Info Display 2040 Display SW: RTS: Epec (Dec :46:02) 2038 Modul SW: RTS: Veikko Paavilainen - + OK : 08 : 41 Swedish Språk 17 Ljus ESC Arbete Kalibrering Minne Service Info Bild 5. Huvudmeny Om du är säker på a setup är rä, tryck på knappen Arbete. Instruk on finns i kapitel 5.7 Användningen av syrautrustningen. 5.3 Grundinforma on och förändring Från Info meny (tryckknapp 5) kan man se programversionen, datumet (kan bytas), den (kan bytas), språket (kan bytas) och display klarhet (kan bytas). Bild 7. Setup förändring i Info Display Då lådan i fråga varande värde blir vit, kan värdet ändras med + / - knapparna. När man har nå önskad värde, ska man trycka OK-knappen(3) och värden vill lagras in i minnet. Ändringen av d har en fördröjning på cirka 15 sekunder. Man kan lämna Info Display ll grundläge genom a trycka ESC-knappen (5). Info Display 2040 Display SW: RTS: Epec (Dec :46:02) 2038 Modul SW: RTS: Veikko Paavilainen Ändra värde : 08 : 41 Swedish Språk 17 Ljus ESC Bild 6. Info Display Instruk onsbok v1.0 16

17 5.4 Kontroll och ändring av informa on Service display visar syrautrustningens läge Service display 03.9 l/min km/h bar 04.0 ma 22.4 V 1 Gräs flöde 1 Pick-up sensor 0 Återställningssig Standard körhastighet 3.0 Larmgräns tryck 11.5 Larmgräns spänning 0 Återställ last signal 0 Extern hastighetssignal 0 Traktors hastighetssignal 1 Gräs flödessensor 1 Pick-up sensor 50 Manuel PWM% >>/ ESC 1 s Bild 8. Service display 1. Flödesgivarens värde och antal av puls 2. Traktorhas ghet och antal av puls 3. Tryckgivarens tryckvärde och strömsignal 4. Spänning 5. Läget av givaren 6. Setup värde 7. Pumpens läge (röd = stop, blinkande orange standby, grön = pumpning) 8. Nästa meny/exit 9. Förändringen av värden (pekarens överföring) 17 Instruk onsbok v1.0

18 5.4.1 Förändringen på värden Med Meny knappen (1) kan pumpen startas enligt den inmatade PWM nivån eller med full effekt genom a trycka knappen en sekund. 1 Service display 03.9 l/min km/h Standard körhastighet 3.0 Larmgräns tryck 11.5 Larmgräns spänning] 0 Återställ last signal 0.00 bar 0 Extern hastighetssignal 04.0 ma 0 Traktors hastighetssignal 22.4 V 1 Gräs flödessensor 1 Gräs flöde 1 Pick-up sensor 1 Pick-up sensor] 0 Återställningssig. 50 Manuel PWM% On/ Full 1s Foderflöde- eller pickupsignal är inte i bruk, dvs. pumpen startar omedelbart om Meny knappen (1) tryckas. Ändra värde >>/ ESC 1 s Då lådan i fråga varande värde blir vit, kan värdet ändras med + / - knapparna. När man har nå önskad värde, ska man trycka OK-knappen och värden vill lagras in i minnet. Om pickupgivaren kopplas bort, pickupens ly stannar inte pumpningen. Om foderflödesgivaren kopplas bort, pumpen kan startas och stoppas bara manuellt med menyknapparna. Om traktors has ghetsgivare kopplas bort, kalkyleringen sker med setup värde Om lastningsnollställningssignal kopplas bort, öppningen baklämmen stoppar inte automa sk pumpen. Genom a trycka knappen 5 under en sekund kommer man ll på Service display 2 sidan. 2 Service display 60 Önskat lastmängd 0 Automatisk mängdförändring 00.4 Flödesgivarens inkopplingsfördröjning 00.4 Flödesgivarens avkopplingsfördröjning 09.0 Arbetsbredd Bild 9. Service display 1 När man trycker pilknappen (4) kommer följande bild. Genom rullningen display med pilknappen väljer man önskad värde och e er det trycks Ändra värde knappen (3). << ESC Bild 11. Service display 2 1 Service display 03.9 l/min km/h Standard körhastighet 3.0 Larmgräns tryck 11.5 Larmgräns spänning] 0 Återställ last signal 0.00 bar 0 Extern hastighetssignal 04.0 ma 0 Traktors hastighetssignal 22.4 V 1 Gräs flödessensor 1 Gräs flöde 1 Pick-up sensor 1 Pick-up sensor] 0 Återställningssig. 50 Manuel PWM% - + OK >>/ ESC 1 s På samma sä värden kan ändras här. Retur ll Service display 1 med knappen Bild 10. Förändringen på setup i Service display Instruk onsbok v1.0 18

19 5.5 Pumpens bruk i Service display Pumpen kan startas med knappen 1 på Service display 1 an ngen ll full effekt eller ll Manuell PWM% nivån, som kan inmatas 1 Service display 03.9 l/min km/h Standard körhastighet 3.0 Larmgräns tryck 11.5 Larmgräns spänning] 0 Återställ last signal 0.00 bar 0 Extern hastighetssignal 04.0 ma 0 Traktors hastighetssignal 22.4 V 1 Gräs flödessensor 1 Gräs flöde 1 Pick-up sensor 1 Pick-up sensor] 0 Återställningssig. 50 Manuel PWM% Off/ Full 1s Ändra värde Bild 12. Pumpens bruk i Service display >>/ ESC 1 s 1 Service display 03.9 l/min km/h 0 Full power 10.0 Standard körhastighet 3.0 Larmgräns tryck 11.5 Larmgräns spänning] 0 Återställ last signal 0.00 bar 0 Extern hastighetssignal 04.0 ma 0 Traktors hastighetssignal 22.4 V 1 Gräs flödessensor 1 Gräs flöde 1 Pick-up sensor 1 Pick-up sensor] 0 Återställningssig. 50 Manuel PWM% Off/ Full 1s Ändra värde >>/ ESC 1 s Bild 13. Full power Om man trycker knappen 1 över en sekund, pumpens effekt ökar ll fullt. Om knappen trycks oavbruten, pumpen pumpar med full effekt hela den. Om man frigör tryckningen av knappen, återställer pumpen ll den inmatade PWM% nivån. En lä tryckning av knappen 1 stoppar pumpen. Om pumpens Manuel PWM% värde inmatas över 95 %, så ser display ut som här nedan: 1 Service display 03.9 l/min km/h 0 Pumpstyrning max 10.0 Standard körhastighet 3.0 Larmgräns tryck 11.5 Larmgräns spänning] 0 Återställ last signal 0.00 bar 0 Extern hastighetssignal 04.0 ma 0 Traktors hastighetssignal 22.4 V 1 Gräs flödessensor 1 Gräs flöde 1 Pick-up sensor 1 Pick-up sensor] 0 Återställningssig. 97 Manuel PWM% Off/ Full 1s Bild 14. Anmälan om maximi Ändra värde >>/ ESC 1 s 5.6 Kalibrering Om en extern has ghetsgivare har valts från Service display, kan givaren kalibreras. An ngen syrans flöde eller traktorhas ghetssignal kan kalibreras genom a välja Kalibrering (2) från Huvudmeny Kalibrering av syrans flödesgivare Kalibreringen u örs så a man pumpar en på förhand känd volym syra och räknar flödesgivarens pulsmängd. Kalibreringen ska u öras med rik g vätska i rä arbetstemperatur, för vätskan täthet och viskositet påverkar givarens pulsmängd. Lösgör pumpens tryckslang före backven l och fly a slangändan ll extern kalibreringstank. Om slangen är för kort, byt längre slang. Före kalibrering kontrollera a kalibreringstanken står stadigt och slangen, som går i tanken, är stadigt fast. Om det behövs en människa för a hålla tanken och slangen, människan ha dugliga skyddsutrustningen. Från huvudmeny välj Kalibrering (2). Då får man följande display: 19 Instruk onsbok v1.0

20 Genom a rycka Spara knappen (4) kommer man ll nästa display: Flödeskalibrering 00.0 l/min 0 Flödesmätare pulser Flödeskalibrering Pumpad mängd L Liter Start >> Bild 15. Början av flödeskalibrering Fly ningen ll has ghetsgivarens kalibrering och avgång från kalibrering u örs så a man trycker pilknappen >> (5). Tryckningen av Start knappen (4) startar pumpen och räkningen av puls. Menytexten förändras från Start ll Stopp och pulsmängden och flödemängden enligt gammal kalibrering visas i display. Vid kalibrering pumpens varvtal är samma som Manuell PWM% värde i Service display. Setup värde är 50 % som är också llverkarens rekommenda on. E er pumpningen önskad mängd ll tanken tryck Stoppknappen för a stoppa kalibrering. Mata in med + / - knappen volymvärden [L] som har pumpats l/min Pumpad mängd L Bild 17. Flödesgivarens kalibrering Nu är det möjligt a börja en ny kalibrering (4) eller spara kalibreringsfaktor ll minnet (3). Minne display 252 Flödesmätare pulser Liter Spara till minne Start >> Kalibreringsvärde : 21 Kalibreringen klart Puls/l Ställe Välj minnesplats OK ESC Flödeskalibrering l/min Pumpad mängd L 252 Flödesmätare pulser Bild 18. Minne display Med pilknappen (4) väljer man minnesplats och med OK knappen(3) accepterar man det Liter Spara >> Bild 16. Slutet av kalibrering Instruk onsbok v1.0 20

21 Minne display Hastighetskalibrering Kalibreringsvärde : 21 Puls/l Ställe Sätt namn 0 1 DEFAULT Tillryggalagd sträcka 0 Hastighetssensor pulser m OK << - + Start ESC Bild 19. Namnskrivning ll konserveringsmedel Med Vänster-höger-pilknappen kan man välja önskad plats, med Upp-ner-pilknappen bläddrar man bokstav, som är alfabe sk ordning, och med OK knappen (3) accepterar man färdig ord. Bild 21. Början av has ghetsgivarens kalibrering När traktorn kommer ll början av en sträcka, vilkets avstånd är på förhand känd, tryck Start-knappen (4). I display kommer texten Stopp och pulsmängd. När traktorn når kalibreringssträckans slut, trycka Stopp knappen (4). Då med + / - knapparna kan man mata in den körda sträckan och kalibrering kan sparas ll minnet. Minne display Kalibreringsvärde : 21 Puls/l Ställe Sparade på stället DEFAULT Hastighetskalibrering Hastighetssensor pulser ESC Tillryggalagd sträcka Bild 20. Slutet av Minne display Med ESC knappen (5) kommer man ll flödeskalibreringens grunddisplay (Bild 15 Början av flödeskalibrering), därifrån med pilknappen >> (5) fly as ll has ghetskalibrerings och ut från Kalibreringsmeny Traktorhas ghetskalibrering I normal läge hasighetssignal kommer från redskapssignalkabel (puls/sträcka format, som utgångsvärde är standard 130 puls/m). Om man använder av en annorlunda pulsgivare ser kalibrering på följande sä : 10 << - + Spara m ESC Bild 22. Lagring av has ghetssignalens kalibrering E er kalibrering framträder en anmälan: Kalibreringen klart. E er de a Spara knappen förändras ll Startknappen och om kalibrering inte llfredsställer, den kan upprepas. Från Has ghetskalibrering display återvänder man genom a trycka ESC-knappen (5). 21 Instruk onsbok v1.0

22 5.7 Användningen av syrautrustningen Syrautrustningens vekliga användning sker från Arbete-meny (1). Följande display framträder Arbete display 1 1 Arbete l/min 00.0 tn 13 km/h 0.50 bar 1000 m 0.09 ha 25.4 V 0 PWM% Lass förbrukning 50 Förslag till 1000 m 0 Tank förbrukning 700 Tank mängd 500 Trippmätare Total förbrukning 40 l/1000m On/ Reset >>/ - Full 1s + lass ESC 1s Bild 23. Arbete display 1 1. Foderflödemängd som man har mä. Maximivärde 25 l/min. 2. Foderlastens vikt (inte ännu i bruk) 3. Körhas gheten som man har mä (förutsä a givare) 4. Körsträcka under de a lass, då pumpen har varit i bruk. Maximivärde är m. 5. Systemets spänning 6. Pumpens läge (signalljus) (röd=stopp, blinkande orange= beredskaps llstånd, grön=i gång) 7. Önskat flöde. Önskat flöde ll tusen meter kan justeras med + / - knappen (2 och 3). Önskat flöde förändras med e tryck på knappen som betyder en liter och två snabba tryck betyder 10 liter. Genom a hålla knappen i bo en oavbruten över en sekund, blir värdejusteringen snabbare. 8. Systemets tryck (sprutningstryck) 9. Area, som är mul plika onens produkt mellan sträckan, som har nämnt i punkt 4, och arbetsbredd. 10. Pumpstyranordningens pulsmodula ons pulsbredd av fullpulsen (PWM-nivå) 11. Konserveringsmedelvolym [L] som har använt ll de a lass. Kan ställas ll noll med Reset lass knappen (4) och då sparas data ll log filen. 12. Förslagsvärde på 1000 m [l/m] = (Önskad flöde [l?m])/((litermängd av förra lass [l])?(önskad litermängd ll lass [l]) ) 13. Automa sk funk on kan väljas från Service display, då värde för önskat flöde blir förslagsvärde på 1000 m, som vi har räknat. Maximivärde är 1000 l / 1000 m. 14. Räknar mängden av förbrukat konserveringsmedel e er tankens påfyllning. Maximivärde är 1500 l Instruk onsbok v1.0 22

23 15. Värdet Tank mängd räknas så a från 700 liters standardvolym subtraheras mängden av förbrukat konserveringsmedel. När det blir kvar mindre än 100 l, värdet blir röd och den blinkar varje 0,5 sekund. Om pumpen är igång eller i beredskaps llstånd, larmsummern ger ljudsignal (10 s intervall på 0,25 sek ljudsignal). 16. Trippmätaren mäts mängden av konserveringsmedel, som har förbrukats e er förra nollställningen. Nollställningen sker genom Reset trip knappen (3) i Arbete display Total förbrukning berä ar om den totala förbrukningen av konserveringsmedel. Den kan inte nollställas, maximivärde är (32-bit variabel). 18. Menyknappen (17), pumpen kan startas med knappen an ngen i enlighet med önskat flöde eller med full effekt (över 1 sekunds tryck på knappen). Pumpen övergår ll beredskaps llstånd och startar när pickup- och foderflödesensor ger signal. On texten förändras ll Off text och pumpen kan stoppas från den här knappen. Full power kräver oavbruten tryckning av knappen. 19. Lass Reset. Räknare 11 nollställs och uppgi erna sparas ll loggen. Sam digt nollställs också körsträckan, areal och d. Logg display visas en minuts d. 20. Övergång ll Arbete 2 meny och ll huvud meny (tryckning över 1 sekunds). 2 Arbete Sparade i logg 16.0 l/min 00.0 tn 50 Lass förbrukning 50 Förslag till 1000 m 13 km/h 0.50 bar 0 Tank förbrukning 1000 m 0.09 ha 700 Tank mängd 25.4 V 100 PWM% 500 Trippmätare 40 l/1000m Total förbrukning << Off/ Full 1s Reset trip Tank fyllning >>/ ESC 1s Bild 24. Spara i logg När den automa ska nollställningen görs (signal från baklämmen) eller manuell nollställning, Reset trip (3), sparas uppgi erna ll loggen. Till display kommer då en meddelande Arbete display 2 När man övergår ll Arbete 2 meny, display är likadan med Arbete display 1 förutom menybalken. 2 Arbete 16.0 l/min 00.0 tn 50 Lass förbrukning 50 Förslag till 1000 m 13 km/h 0.50 bar 0 Tank förbrukning 1000 m 0.09 ha 700 Tank mängd 25.4 V 100 PWM% 500 Trippmätare 40 l/1000m Total förbrukning << Off/ Full 1s Reset trip Tank fyllning >>/ ESC 1s Bild 25. Arbete display 2 Nu finns i meny 1 << symbol, med denna kommer man ll Arbete 1 meny, med meny 5 kommer man ll Arbete 3 meny eller ll huvud meny (tryckningen av knappen över 1 sekund). Reset trip (3) nollställer trip värdet och sparar uppgi erna ll loggen. Tank fyllning (4) nollställer Tank förbrukningen och sä er Tank mängd ll Instruk onsbok v1.0

Instruktionsbok FlowMaster PROFI

Instruktionsbok FlowMaster PROFI Instruktionsbok FlowMaster PROFI Version 1.1 Programversion 1.0 Techniman Oy Instruktionsbok v1.1 2 Instruktionsbok v1.1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 3 2 Till syrautrustningens användare...

Läs mer

FellowTM tank, monteringsanvisning

FellowTM tank, monteringsanvisning FellowTM tank, monteringsanvisning Mera information: Veikko Paavilainen +358 (0)400 593 033 www.fellow.fi fellow.tm@gmail.com Version 1.0 OBS! Läs noggrant instruktionsboken före installation. Bli säker

Läs mer

Blandarkar med tömningslucka

Blandarkar med tömningslucka Blandarkar med tömningslucka A Blandarkar med tömningslucka A Item Benämning Description 1 Fäste för kopplingsbox Bracket for wiring box 4 Blandarkar Mixing pan 8 Tätningsjärn Wiper 9 Klamma med mutter

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W455H Washer extractor Tvättmaskin

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W455H Washer extractor Tvättmaskin Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog W455H Washer extractor Tvättmaskin DOC. NO. 438 9021-15 EDITION 42.2007 List of issues Group Grupp W455H Illustration Page Table of contents 100797 41 Inlet valve

Läs mer

RESERVDELSKATALOG / PARTS CATALOGUE LASTVÄXLARE / HOOK LIFT S10-15. www.joab.se. din långsiktiga partner 2013-01-21 MW. 1012269 Utg2.

RESERVDELSKATALOG / PARTS CATALOGUE LASTVÄXLARE / HOOK LIFT S10-15. www.joab.se. din långsiktiga partner 2013-01-21 MW. 1012269 Utg2. din långsiktiga partner / LASTVÄXLARE / HOOK LIFT S0-0 Utg. 0-0- MW : : : 0-0 0 00 0-0 0 0 Göteborg Innehållsförteckning Table of contents 0-0- PW 00:0 C/C SE- Göteborg + 0 0 00 + 0 0 0 + 0 0 Innehållsförteckning

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W4600X Washer extractor Tvättmaskin

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W4600X Washer extractor Tvättmaskin Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog W4600X Washer extractor Tvättmaskin DOC. NO. EDITION 12.2007 List of issues Group Grupp W4600X Illustration Page Table of contents 102453 15 Door and hinged joint

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Monteringsanvisning. för LH 4000 på bogserad spruta LH 4000 VERSION 1.01 06/00

Monteringsanvisning. för LH 4000 på bogserad spruta LH 4000 VERSION 1.01 06/00 Monteringsanvisning för LH 4000 på bogserad spruta LH 4000 VERSION 1.01 06/00 ÖVERSIKTSBILD SIDAN RESERVDELAR Nr LH varunummer Beteckning Nr LH varunummer Beteckning 1 1-81-11 Skruv.9 x 9.5 18 1-168-10

Läs mer

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at Dokumentversion 3.1, mars 2009 Gobius 4i för vätsketankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427), 1 batterieliminator,

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Teknisk data. Storlek (mm) 318 x 319 x 155. Anslutningar

Teknisk data. Storlek (mm) 318 x 319 x 155. Anslutningar Produk nforma on om BC60/6 ven len Teknisk data Nominellt flöde Max flöde Nominellt tryck Max tryck vid portarna ( och B) Max tryck vid tanklinjen Max servotryck Vikt 60 l/min 70 l/min 300 bar 320 bar

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W485N-W4330N Compass Washer extractor Tvättmaskin

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W485N-W4330N Compass Washer extractor Tvättmaskin Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog W485N-W4330N Compass Washer extractor Tvättmaskin DOC. NO. EDITION 11.2013 List of issues Group Grupp W485N Compass,W4105N Compass,W4130N Compass,W4180N Compass,W4250N

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Elektromagnetiska flödesmätare. Modell AMC2100

Elektromagnetiska flödesmätare. Modell AMC2100 Elektromagnetiska flödesmätare Modell AMC2100 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GIVARE...3 1.1 AMF900 Flänstyp...3 1.2 AMF500 Wafer typ...3 2. INSTALLATION...4 3. MONTERING AV GIVAREN...6 3.1 Koning av rör...6

Läs mer

RESERVDELAR S8. www.joab.se. din långsiktiga partner. 13268 Utg 2. 2010-01-29 KL

RESERVDELAR S8. www.joab.se. din långsiktiga partner. 13268 Utg 2. 2010-01-29 KL din långsiktiga partner RESERVDELAR 18 Utg. 010-01-9 KL : : : 01-705 0 00 01-705 0 09 17 9 Göteborg RESERVDELS Översikt/Overall view Datum 010-01-9 PW 00:01 1 5 Fast pelare 5 1 Telekoperbar pelare Utvändigt

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W485N-W4330N Compass Washer extractor Tvättmaskin

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W485N-W4330N Compass Washer extractor Tvättmaskin Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog W485N-W4330N Compass Washer extractor Tvättmaskin DOC. NO. EDITION 19.2007 List of issues Group Grupp W485N Compass,W4105N Compass,W4130N Compass,W4180N Compass,W4250N

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W575N Compass Washer extractor Tvättmaskin

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W575N Compass Washer extractor Tvättmaskin Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog W575N Compass Washer extractor Tvättmaskin DOC. NO. EDITION 16.2013 List of issues Group Grupp W575N Compass Illustration Page Table of contents 500199 61 Electronic

Läs mer

M - Pump Installation- och servicemanual

M - Pump Installation- och servicemanual M - Pump Installation- och servicemanual Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku Puh: 02 250 3444 Fax: 02 251 8470 nautikulma@kolumbus.fi www.kolumbus.fi Installation Förberedning 1. OBS! Elmotorn är vid leverans

Läs mer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Egenskaper Handhållen Operatörspanel För fjärrmanöverering av DFTP1 Räckvidd 100m För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W455H Washer extractor Tvättmaskin

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W455H Washer extractor Tvättmaskin Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog W455H Washer extractor Tvättmaskin DOC. NO. 438 9021-15 EDITION 11.2010 List of issues Group Grupp W455H Illustration Page Table of contents 100797 39 Inlet valve

Läs mer

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On Utanpåliggande, ingen påverkan på flödet. Kompakt format Robust konstruktion. Skyddsklass IP 68 Flödeshastighet -12 till 12 m/s Utvecklad för att tåla mycket tuffa mijöer Temperaturområde -40 till 250

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W465H Clarus Washer extractor Tvättmaskin

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W465H Clarus Washer extractor Tvättmaskin Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog W465H Clarus Washer extractor Tvättmaskin DOC. NO. 438 9190-13 EDITION 12.2007 List of issues Group Grupp W465H Clarus Illustration Page Table of contents 102107

Läs mer

GH 130, GH 200, GH230, GH 300, hydrauliska sprutningssystem

GH 130, GH 200, GH230, GH 300, hydrauliska sprutningssystem Reparation GH 130, GH 200, GH230, GH 300, hydrauliska sprutningssystem 311809L SV - För målning och lackering inom byggbranschen - 2,8 Mpa, 228 bar maximalt arbetstryck En lista med modeller finns på sidan

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9)

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9) V2.2 (24.09.2015) 1 (9) DRIFTTAGNING Inkoppling Installation och drifttagande av apparaten får endast utföras av kvalificerade yrkesmän. Installationen skall alltid utföras med strömmen avslagen. Efter

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W3600X Washer extractor Tvättmaskin

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W3600X Washer extractor Tvättmaskin Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog W3600X Washer extractor Tvättmaskin DOC. NO. 438 9193-50 EDITION 10.2007 List of issues Group Grupp W3600X Illustration Page Table of contents 101452 37 Dispensing

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W585S-W5330S Compass Washer extractor Tvättmaskin

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W585S-W5330S Compass Washer extractor Tvättmaskin Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog W585S-W5330S Compass Washer extractor Tvättmaskin DOC. NO. EDITION 50.2014 List of issues Group Grupp W585S Compass,W5105S Compass,W5130S Compass,W5180S Compass,W5250S

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Snabbmanual ZERO+ Notera att ZERO+ är en ny produktgeneration. Detta är de uppdaterade monteringsanvisningarna.

Snabbmanual ZERO+ Notera att ZERO+ är en ny produktgeneration. Detta är de uppdaterade monteringsanvisningarna. Snabbmanual ZERO+ Notera att ZERO+ är en ny produktgeneration. Detta är de uppdaterade monteringsanvisningarna. Snabbmanual ZERO+ INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Montering av Power box 2. Montering av Touch panel

Läs mer

IF96003 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe. Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid!

IF96003 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe. Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! IF96003 - modul med pulsutgångar Manual IF96003 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe E-nr 6 63 Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! Via telefon-support har vi förstått att

Läs mer

Installation i hemmet

Installation i hemmet Installation i hemmet Här är en uppdaterad installationsanvisning. Du skall använda dig av denna och inte av den som går att ladda ner från NAOs hemsida. Den visar nämligen hur man gör då man använder

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W555H Washer extractor Tvättmaskin

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W555H Washer extractor Tvättmaskin Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog W555H Washer extractor Tvättmaskin DOC. NO. EDITION 39.2015 List of issues Group Grupp W555H Illustration Page Table of contents 100797 47 Inlet valve 3/4", 3-way

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Lastväxlare/Hook lift L20-24 Reservdelskatalog/ Spare parts

Lastväxlare/Hook lift L20-24 Reservdelskatalog/ Spare parts Lastväxlare/Hook lift L20-24 Reservdelskatalog/ Spare parts Översikt/Overview 2008-05-20 Roland Landkvist 3 1 00:01 G:\Konstr\Reservdelskataloger\Lastväxlare\L17, \ Katalogsidor\Sid 2. Översiktsbild.doc

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Bruksanvisning Tassu 420 1 (16) Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Kappelitie 6, FI-02200 Espoo Version: 1.5 Föränd. datum 02.07.08 Godk..-- Bruksanvisning Tassu 420 2 (16) Versionshistoria

Läs mer

Användaranvisning FridgeController

Användaranvisning FridgeController Användaranvisning FridgeController Systemet består av Termostatdel Denna används för att välja önskad temperatur Styrenhet Detta är hjärtat i systemet som används för att styra kompressor och fläktar Temperaturgivare

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

ETO Manual ETO Innehåll

ETO Manual ETO Innehåll ETO2 4550 Manual ETO2-4550 Innehåll Förklaringar Inledning Uppstart Huvudmeny Information Inställningar Fabriksinställningar Kopplingsscheman Så här kopplas givarna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Förklaring Zon

Läs mer

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT 1. Allmänt Fläktstyrningen MIRU Control kan styra en takfläkt av typ MIRUVENT. Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tio takfläktar med styrutrustning

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

RESERVDELAR S8. www.joab.se. din långsiktiga partner. 13268 Utg 3. 2010-10-25 KL

RESERVDELAR S8. www.joab.se. din långsiktiga partner. 13268 Utg 3. 2010-10-25 KL din långsiktiga partner RESERVDELAR 1268 Utg. 2010-10-25 KL : : : 01-705 06 00 01-705 06 09 417 29 Göteborg Översikt/Overall view Datum 00:01 1 5 2 Fast pelare 4 5 1 2 Telekoperbar pelare Utvändigt hydrauliskt

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

Viktig information om laddning av pumparna

Viktig information om laddning av pumparna 1(7) Viktig information om laddning av pumparna För att mätningen ska lyckas gäller det att man har kontrollerat och justerat in den utrustning som man ska använda. Läs därför denna information om hur

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W475H-W4300H Compass Washer extractor Tvättmaskin

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W475H-W4300H Compass Washer extractor Tvättmaskin Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog W475H-W4300H Compass Washer extractor Tvättmaskin DOC. NO. 438 9190-25 EDITION 35.2008 List of issues Group Grupp W475H Compass,W4105H Compass,W4130H Compass,W4180H

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus)

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Kållered 2013-10-07 Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Innehåll Introduktion... 3 Information om UV desinficering.... 4 Allmänna instruktioner.... 4 Säkerhetsinstruktioner....

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

DOS DIREKT. Driftsinstruktioner

DOS DIREKT. Driftsinstruktioner Driftsinstruktioner Fyll i flytande färg i Rotstop-flaskan och skaka om ordentligt. Fyll sedan blandningen i koncentratbehållaren på Dosenheten fyll vatten i vattentanken därefter är systemet klart för

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W3180M Washer extractor Tvättmaskin

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W3180M Washer extractor Tvättmaskin Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog W3180M Washer extractor Tvättmaskin DOC. NO. 438 9191-05 EDITION 8.2007 List of issues Group Grupp W3180M Illustration Page Table of contents 101765 37 Electrical

Läs mer

Genuine Spare Parts SPARE PARTS 2735 0580 010 000 0590 0270 0320 0290 0300 0390 0280 0090 0550 0310 0180 0430 0040 0510 010 0500 010 0480 0540 0490 0520 0050 050 0470 0100 0420 0410 0400 0350 0340 0330

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius för septiktankar, version 4 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet,

Läs mer

INSTALLATION-OCH BRUKSANVISNING RETURSPOLNINGSAUTOMATIK XYLEM FÖR GÖINGEFILTER KOMBI

INSTALLATION-OCH BRUKSANVISNING RETURSPOLNINGSAUTOMATIK XYLEM FÖR GÖINGEFILTER KOMBI INSTALLATION-OCH BRUKSANVISNING RETURSPOLNINGSAUTOMATIK XYLEM FÖR GÖINGEFILTER KOMBI ...3 Programmering...6 Montering...8 Manuell spolning...9 El-schema... 10 Innehåll 2 RETURSPOLNINGSAUTOMATIK GÖINGEFILTER

Läs mer

Påbyggnadsmodul KSM ECAS. Färdskrivare. Luftfjädring. Bromssystem EBS ZBR. Dörrmodul Passagerarsida. Dörrmodul Förarsida

Påbyggnadsmodul KSM ECAS. Färdskrivare. Luftfjädring. Bromssystem EBS ZBR. Dörrmodul Passagerarsida. Dörrmodul Förarsida TGA CAN bus system Dörrmodul Passagerarsida Dörrmodul Förarsida FFR Färddator EDC MS 6.1 Motorstyrning ZBR Centraldatorenhet Instrument Färdskrivare EBS Bromssystem ECAS Luftfjädring KSM Påbyggnadsmodul

Läs mer

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius 1 nivåvakt för vatten och bränsletankar, version 4.0 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 1 sensor,

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare

Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare Sida 17 av 24 14. Drift- & skötselinstruktion Driften och skötseln av ZERO+ inkluderar regelbunden rengöring av UV-rören. UV-rören ska även

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

MANUAL. Solpanelregulator med extern LCD-panel Art.no: 20-1080. Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2

MANUAL. Solpanelregulator med extern LCD-panel Art.no: 20-1080. Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2 MANUAL Solpanelregulator med extern LCD-panel Art.no: 20-1080 Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2 EGENSKAPER Extern LCD-panel med digital visning av alla systemparametrar & systemsymboler. Intelligent

Läs mer

Automatdragstång 26-080000

Automatdragstång 26-080000 MOUNTING INSTRUCTION 0-0-8 8-05000h Automatdragstång 6-080000 Beskrivning VBG Automatdragstång 6-080000 är en förlängbar dragstång med två eller fler fasta inställningslägen med luftmanövrerad låsning.

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

ST 5622 PB TRACK

ST 5622 PB TRACK ST PB TRACK -- 0 0 0 Reservdelskatalog Parts Catalogue SNOSLUNGA SNOW THROWER Utgåva Issue Bildnr Picture No ST PB TRAC INMATNINGSHUS AUGER HAUSING Sida Page - Pos. Fig. Antal/Quantity Art nr Part No Benämning

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 INFINITY 1.2X P- 1 P- 6 P- 9 P- 13 P- 12 Allen Bolt M7*P1. 0*30L( 2) P- 2 P- 4 Screw M3*14L(2)

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 Allen Key-6mm*(1) NO:Q Carriage Bolt M8 NO:Q-1 Carriage Bolt M8 Screwdriver (1)14.24 NO:Q-2 Acorn Nut for M8 Bolt (8) Screwdriver (1)13.15 Box Spanner (1) NO:Q-10 Spring

Läs mer

Installationsanvisning Automatik J40-J175

Installationsanvisning Automatik J40-J175 Installationsanvisning Automatik J40-J175 Beskrivning meny hantering i Zelio Logic Huvudbild vid normalt läge: Huvudbilden växlar mellan visning av Filtrering och Datum/tid Automatiken är fabriksinställd:

Läs mer

ph-transmitter Sensorex TX3000

ph-transmitter Sensorex TX3000 -transmitter Sensorex TX3000 MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Denna sida är blank. -transmitter Sensorex TX3000 160203 Innehåll 1. Tekniska data... 1 2. Installation...

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

För Påbyggare och Användare ExTe 2011 art.nr 812 103

För Påbyggare och Användare ExTe 2011 art.nr 812 103 LuftMan MANUAL För Påbyggare och Användare ExTe 0 art.nr 03 Läs igenom hela instruktionen och förstå innehållet innan du använder spännaren. Felaktig montering och användande kan resultera i funktionsstörningar

Läs mer

RODDMASKIN RW200 MANUAL

RODDMASKIN RW200 MANUAL RODDMASKIN RW200 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. SÄKERHETS INSTRUKTIONER Denna roddmaskin

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur

INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 10-1 Sid 1 Tider för 2 kanaligt kopplingsur. C1 C2 Reglermotor

Läs mer

SP 405 Q Model Year 2012

SP 405 Q Model Year 2012 SP 405 Q Model Year 2012 Housing 1 5 6 7 8 24 9 10 8 12 14 11 4 15 6 7 4 2 1 2 10 102 4 47 42 41 9 48 46 22 1 29 0 17 20 18 19 5 69 70 68 67 50 56 54 5 6 64 107 78 66 76 77 71 75 97 98 59 55 58 8 9 95

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W255H,W355H,FAS355H Washer extractor Tvättmaskin

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W255H,W355H,FAS355H Washer extractor Tvättmaskin Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog W255H,W355H,FAS355H Washer extractor Tvättmaskin DOC. NO. 438 9191-30 EDITION 39.2008 List of issues Group Grupp FAS355H,W255H,W355H Illustration Page Table of

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Casall X400 CROSSTRAINER 93002

Casall X400 CROSSTRAINER 93002 Casall X400 CROSSTRAINER 93002 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: 2 NO.P-10 Curved washer for 8* 19*2T bolt(4) NO.P-13 Flat washer for 8* 19*2T bolt(4) NO. P-8 Curve washer

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. Wascator FOM71 CLS

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. Wascator FOM71 CLS Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog Wascator FOM71 CLS DOC. NO. 438 9190-08 EDITION 17.2004 List of issues Group Grupp FOM71 CLS Illustration Page Table of contents 101757 7 Base and outer drum 101759

Läs mer