8-KANALS/ 16-KANALS DVR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8-KANALS/ 16-KANALS DVR"

Transkript

1 8-KANALS/ 16-KANALS DVR Bruksanvisning SRD-852D/1652D

2 översikt EGENSKAPER Denna SRD DVR använder H.264 videokodning för 8 till 16-kanaliga ingångar och G.723-ljud för 4 kanaler och stöder också hårddiskinspelning och -uppspelning. Dessutom stöder det nätverksanslutning, erbjuder fjärrövervakning från en fjärrstyrd dator genom överföring av video- och ljuddata. Erbjuder bekvämt användargränssnitt 8/16 CH komposit ingångskontakter Stöder CIF(S)/2CIF(M)/4CIF(L) inspelningsformat Stöder nätverksöverföring Avsammanfl ätande processor för bättre bildkvalitet Visning av HDD-information och status genom användning av HDD SMART CIF-storlek (S) Inspelning i 480 (NTSC)/400 (PAL) IPS-hastighet (SRD-1652D) CIF-storlek (S) Inspelning i 240 (NTSC)/200 (PAL) IPS-hastighet (SRD-852D) Överskrivningsfunktion för hårddisk Säkerhetskopiering av masslagringshårddisk via höghastighets USB 2.0 Säkerhetskopieringsfunktion med USB 2.0 fl ashminne och extern CD-/DVD-skrivare Simultan inspelning och uppspelning av 8/16-kanals videodata Olika söklägen (Sök enligt Tid, Händelse, Säkerhetskopiering, POS och Rörelsedetektering) Olika inspelningslägen (Förfl uten Tid, Händelse, Planerad Inspelning) Utökad hårddiskanslutning (USB 2.0) Alarmgränssnitt Fjärrövervakningsfunktion med Windows Network Viewer 2_ översikt

3 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs de här användaranvisningarna noggrant innan du använder enheten. Följ alla säkerhetsanvisningar som anges nedan. Förvara de här användaranvisningarna på ett lättåtkomligt ställe för framtida referens. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Läs de här instruktionerna. Behåll de här instruktionerna. Dölj alla varningar. Följ alla instruktioner. Använd inte apparaten nära vatten. Rengör endast med torr trasa. Blockera inga ventilationsöppningar, installera i enlighet med tillverkarens anvisningar. Installera inte nära några värmekällor, såsom element, värmeaggregat, spisar eller motsvarande apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme. Bryt inte mot säkerhetsreglerna för den polariserade eller jordade kontakten. En polariserad kontakt har två blad som är bredare än de andra. En jordad kontakt har två blad och ett tredje jordningsstift. Det breda bladet eller det tredje stiftet fi nns för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i uttaget ska du kontakta en elektriker för att byta det gamla uttaget. Skydda strömsladden från att utsättas för tryck på grund av att du går på den, eller att den kläms, samt skydda bekväma recepterorer och den punkt där de går ut ur apparaten. Använd bara tillbehör/accessoarer som specifi ceras av tillverkaren. Använd bara med kundvagn, stativ, konsol eller bord som specifi ceras av tillverkaren eller säljs med apparaten. När en kundvagn används ska du vara försiktig när du fl yttar kundvagnen/apparaten för att undvika att skada den till följd av att den välter. Koppla från den här apparaten under åskväder eller när den inte används under längre perioder. Överlåt all service åt behörig personal Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, exempelvis då en elsladd eller kontakt har skadats, vätska har spillts ut eller föremål har ramlat ned på apparaten, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har fallit. ÖVERSIKT Svenska _3

4 översikt INNAN DU BÖRJAR Den här bruksanvisningen erbjuder information om hur du använder DVR, med en kort introduktion, namn på olika delar, funktioner, anslutning till annan utrustning, menyinställningar och liknande. Du behöver komma ihåg följande meddelanden : SAMSUNG bibehåller all upphovsrätt till den här bruksanvisningen. Den här bruksanvisningen får inte kopieras utan föregående skriftligt samtycke från SAMSUNG. Vi ansvarar inte för någon förlust av produkten som uppstår till följd av att produkten inte används korrekt eller att användaren bryter mot instruktionerna som beskrivs i den här bruksanvisningen. Om du vill öppna kåpan för att kontrollera problem ska du kontakta butiken där du köpte produkten. Innan du installerar en extra hårddisk eller ansluter en extern lagringsenhet (USB-minne eller USB-hårddisk) till denna DVR, ska du kontrollera kompatibiliteten. Kontakta din leverantör för kompatibilitetslistan. Varning Batteri Om du byter till ett felaktigt batteri i produkten kan det orsaka explosion. Därför måste du använda samma typ av batteri som det som innan har använts i produkten. Nedan följer specifi kationer för det batteri du använder nu. Normal spänning : 3V Normal kapacitet : 170mAh Oavbruten standardlast : 0,2mA Driftstemperatur : -20 C ~ +85 C (-4 F ~ +185 F) J Anslut strömsladden till ett jordat uttag. Huvudkontakten används som urkopplingsenhet och ska vara fullt åtkomlig och funktionsduglig hela tiden. Batterier ska inte utsättas för överdriven hetta, exempelvis sol, eld eller liknande. Systemnedstängning Om du slår av strömmen under tiden produkten används, eller vidtar några åtgärder kan det orsaka skada på hårddisken eller produkten. Detta kan även göra att hela hårddisken inte fungerar som den ska när produkten används. Slå av strömmen med strömknappen på DVR-enhetens framsida. Efter att du har valt <OK> på popup-menyn kan du dra ur strömsladden. Du kanske vill installera ett UPS-system för säker användning för att förhindra skador som orsakas av ett oväntat strömavbrott. (För alla frågor rörande UPS ska du kontakta UPS-återförsäljaren) Driftstemperatur Den garanterade driftstemperaturen för produkten är 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F). Den här produkten kanske inte fungerar som den ska om du kör den direkt efter en lång tid av förvaring och om temperaturen ligger under den rekommenderade. När du använder enheten efter en lång tids förvaring i låg temperatur ska du placera produkten i rumstemperatur en stund och sedan starta den. Speciellt för den inbyggda hårddisken gäller att temperaturområdet är 5 C ~ 55 C (41 F ~ 131 F). Det är inte säkert att hårddisken fungerar i temperaturer som understiger detta. Ethernet-port Den här utrustningen används inomhus och alla kommunikationer är begränsade inom byggnaden. 4_ översikt

5 Förpackningens Innehåll Ta upp produkten ur förpackningen och placera den på en plan yta, eller där den ska installeras. Kontrollera att följande innehåll medföljer huvudenheten. Fjärrkontroll Strömkabel Programvaran Network Viewer /CD-skiva med bruksanvisning ÖVERSIKT Bruksanvisning Batterier Till Fjärrkontroll (AAA) SATA-Kabel Fixerskruv För Hårddisk Konsolfi xerskruv (4EA) Konsolfäste Svenska _5

6 översikt INNEHÅLL ÖVERSIKT 2 2 Egenskaper 3 Viktiga Säkerhetsanvisningar 4 Innan du Börjar 8 Delarnas Namn och Funktioner (Fram) 10 Delarnas Namn och Funktioner (Bak) 12 Fjärrkontroll INSTALLATION Kontrollera Installationsmiljön 15 Installation På Fäste 15 Fler Hårddiskar som Tillägg ANSLUTNING TILL EN ANNAN ENHET Anslutning av Video, Ljud och Monitor 18 Anslutning av Usb 19 Anslutning Till Pos-enhet 19 Anslutning av Ingående/Utgående Alarm 20 Anslutning av Rs-485-enheten 21 Anslutning Till Nätverket LIVE Komma Igång 25 Konfiguration av Live-skärm 29 Live-läge 31 Spot Ut 32 Zoom 32 Ljud På/av 32 Frys 33 Händelseövervakning ANVÄNDA DVR-ENHETEN Systeminställningar 44 Ställa in Enheten 52 Ställa in Inspelning 55 Ställa in Händelse 58 Säkerhetskopiering 59 Nätverkskonfiguration 66 Kontrollera en PTZ-enhet 6_ översikt

7 SÖK OCH SPELA Sök 71 Uppspelning WEB VIEWER Introducering av Web Viewer 74 Ansluta Web Viewer 75 Använda Live Viewer 81 Använda Search Viewer 85 Visningsinställningar 95 Om 95 Mobile Viewer ÖVERSIKT BACKUP VIEWER SEC Backup Viewer BILAGA Produktspecifikation 101 Produktöversikt 102 Standardinställning 105 Felsökning Svenska _7

8 översikt DELARNAS NAMN OCH FUNKTIONER (FRAM) SRD-852D ALARM HDD NETWORK BACKUP REC REC ZOOM FREEZE BACKUP SEARCH 9 0 TELE WIDE VIEW PRESET MODE AUDIO ALARM MENU DIGTAL VIDEO RECORDER SRD-852D DVD RECORDER USB OPEN/CLOSE RETURN SRD-1652D ALARM HDD NETWORK BACKUP REC REC ZOOM FREEZE BACKUP SEARCH TELE WIDE VIEW PRESET DIGTAL VIDEO RECORDER SRD-1652D DVD RECORDER MODE AUDIO ALARM MENU USB OPEN/CLOSE RETURN _ översikt

9 Delarnas namn Funktioner Lysdiodsindikator Kamerakontroll REC ALARM : Lampor på när en händelse inträffar. HDD : Visar normal åtkomst till hårddisken. Vid åtkomst till hårddisken tänds och släcks lysdioden. NETWORK : Visar status för både nätverksanslutning och dataöverföring. BACKUP : Visar när säkerhetskopiering pågår. REC : Tänds när inspelningen pågår. PTZ : Ställer in PÅ/AV för PTZ-läge. ZOOM(TELE) : Ställer in skärmen till digital zoom x2. Kör TELE-funktionen i PTZ-läge. FREEZE(WIDE) : Kör FRYS-funktionen i Live-läge. Kör BRED-funktionen i PTZ-läge. BACKUP(VIEW) : Kör SÄKERHETSKOPIERINGS-funktionen. Kör förinställningsvisnings-funktionen i PTZ-läge. SEARCH(PRESET) : Går till sökskärmen. Kör förinställningsvisnings-funktionen i PTZ-läge. Startar eller avslutar inspelningen. ÖVERSIKT / / / Riktnings / väljarknapp USB-port 1 / 2 MODE AUDIO ALARM MENU/RETURN kanal Jog shuttle OPEN/CLOSE Ström Stegvis Bakåtspolning ( ) : Används för att spola bakåt ruta för ruta när du är i PAUS-läge. Snabb Bakåtspolning ( ) : Används för snabb bakåtspolning i uppspelningsläge. Stopp : Används för att stoppa uppspelningen. Spela/PAUS-läge : Används för att pausa eller återuppta skärmen. Snabb Framåtspolning ( ) : Används för snabb framåtspolning under uppspelning. Stega Framåt ( ) : Används för att spola framåt ruta för ruta när du är i PAUS-läge. Används för att ändra ett värde eller fl ytta markören uppåt/nedåt/vänster/höger ( ). Väljer ett menyalternativ eller kör den valda menyn. Ansluter USB-enheter. Varje gång du trycker på knappen i Liveläge växlas skärmläget i ordning. Varje gång du trycker på knappen i uppspelningsläge växlas skärmläget i ordning. (1 live-kanal + (N-1) live-kanal) Ställer in ljudet till PÅ/AV. Avbryter ljuset för ALARMLYSDIODEN och det hörbara alarmet när det aktiveras och tar bort ikonen. Går antingen till systemmenyskärmen eller till den övre menyn från den undre. Används för att välja kanalnummer direkt i live-läget, eller nummer i det numeriska inmatningsläget. När en rullist visas i varje meny kan denna användas för rullning. I uppspelningsläge, - Jog : Pausar uppspelningen och går stegvis bakåt eller framåt. - Shuttle : Snabb uppspelning framåt eller bakåt. Används för att öppna och stänga DVR-RW-skivfacket. Strömlysdiod : Visar strömstatus PÅ/AV. Power-knapp : Används för att slå PÅ/AV DVR-enheten. Svenska _9

10 översikt DELARNAS NAMN OCH FUNKTIONER (BAK) SRD-852D SRD-1652D _ översikt

11 Delarnas namn Funktioner AUDIO IN AUDIO OUT VIDEO IN VIDEO OUT Ingående ljudsignalport (RCA-uttag). Utgående ljudsignalport (RCA uttag). Ingående Komposit Videosignal-port (BNC-typanslutning). Utgående Komposit Videosignal-port (BNC-typanslutning). VGA SPOT NETWORK RS-485 ALARM AC V~ IN Utgående VGA-videosignalport. En utgående live-skärmsport, separerad från VIDEO OUT. NÄTVERKS-anslutningsport. Används för RS-485-kommunikation. (TX+, TX-, RX+, RX-) - ALARM IN 1~16(SRD-1652D) : Ingående Alarmport - ALARM IN 1~8(SRD-852D) : Ingående Alarmport - ALARM RESET IN : Återställningsalarmport. - ALARM OUT 1~4 : Utgående Alarmport. AC 100~240V(50~60Hz) ÖVERSIKT Svenska _11

12 översikt FJÄRRKONTROLL DVR Tillgänglig efter växling till DVR-läget genom att trycka på knappen [DVR] på fjärrkontrollen. SEARCH Visar sökmenyn. MODE Ändrar skärmläget. POWER Visar skärmen Stäng popup. BACKUP Visar säkerhetskopieringsmenyn. OPEN/CLOSE Öppnar eller stänger CD-facket. DVR Aktiverar DVR-funktionen. NUMMERKNAPPAR [0~+10] Används som numeriska knappar eller visar en kanal. Hoppa över bakåt (enligt tidsmåttenhet), långsam bakåtspolning, långsam framåtspolning, hoppa över framåt (enligt tidsmåttenhet) T/W Zoomar in eller ut. MENU Går till systemmenyskärmen. ID Anger ID för systemet. Välj 2 siffror från 0 ~ 9 samtidigt som du trycker ned ID-knappen. Move Frame I pausläge går du till föregående/nästa bildruta. FR, STOP, PLAY/PAUSE, FF PTZ Visar eller avslutar PTZ. SCROLL,. Går till menyrullning. RETURN Återgår till föregående skärm. Upp/ned/vänster/höger ( )/ENTER Flyttar markören uppåt/nedåt/vänster/höger och kör vald meny. FREEZE Fryser skärmen tillfälligt. ZOOM Kör funktionen för digital zoom (x2). REC Startar eller avslutar live-inspelning. VIEW Kör visningsfunktionen i PTZ-läge. AUDIO Ställer in ljudet till på/av. ALARM Avbryter alarmet. REC LOCK Väljer låsfunktion för inspelning. PRESET Visar förinställning. Använda Nummerknapparna KANAL 1 9 Tryck på varje knapp mellan 1 och 9. KANAL 10 KANAL Tryck på knapp [+10] först och sedan på knappen 0 igen inom 3 sekunder. Tryck på knapp [+10] först och sedan på knappen 1 till 6 igen inom 3 sekunder. 12_ översikt

13 MONITOR Tillgänglig efter växling till monitorläget genom att trycka på knappen [MONITOR] på fjärrkontrollen. AUTO Väljer skärmstatus automatiskt. ID RESET Initierar ID-värdet till 00. P.MODE Väljer skärmläget. POWER Slår på/av strömmen för monitorn. NUMMERKNAPP [0~9] Ändrar system-id. MONITOR Aktiverar monitorfunktionen. ID Anger ID. Välj 2 siffror från 0 ~ 9 samtidigt som du trycker ned ID-knappen. ÖVERSIKT +/ Justerar ljudvolymen. MUTE Tystar utgående ljud. MENU Visar inställningsmenyn. Upp/ned/vänster/höger ( )/ENTER Flyttar markören uppåt/nedåt/vänster/höger och kör vald meny. FREEZE Fryser skärmen. UNDER SCAN Visar videoskärmen inom en skärm. SOURCE Väljer ingångssignalkälla. PIP Väljer eller väljer bort PIP-funktionen. Använda Nummerknapparna KANAL 1-9 Tryck på varje knapp mellan 1 och 9. Ändra Fjärrkontrollens ID Tryck på ID-knappen för fjärrkontrollen och kontrollera det ID som visas på DVR-skärmen. Fabriksstandard-ID för fjärrkontrollen är 00. Ange 2 siffror för ditt val i ordning och tryck samtidigt på [ID]-systemknappen. När ID-inmatningen är klar trycker du på [ID]-systemknappen igen för att kontrollera inställningen. M Om du vill ändra fjärrkontrollens ID till 08 : Tryck på 0 och 8 i ordning under tiden [ID]-systemknappen är intryckt. Fjärrkontrollens ID och DVR-enhetens ID ska överensstämma för att fungera korrekt. Se Fjärrenheter. (Sidan 48) Svenska _13

14 installation Läs följande innan du använder produkten. Använd inte produkten utomhus. Spill inte vatten eller vätska i produktens anslutningsdel. Utsätt inte systemet för överdrivna slag eller våld. Dra inte i elkontakten med tvång. Plocka inte isär produkten på egen hand. Överskrid inte angiven ingående/utgående märkspänning. Använd bara en certifi erad strömsladd. För produkter med jordad kabel, använd jordad kontakt. KONTROLLERA INSTALLATIONSMILJÖN Samsung Digital Video Recorder (nedan kallat DVR ) är en modern säkerhetsenhet och innehåller en står hårddisk och viktiga kretsar invändigt. När temperaturen stiger inuti produkten kan produkten gå sönder och livslängden förkortas. Observera följande rekommendationer före installationen. Temperatur Enhet: ºC Ett år: 24H X 365 DAGAR =8,760 H Livslängd (Enhet: TIMMAR) [Bild 1] Nedan följer rekommendationer när Samsungs DVR-enhet installeras på ett fäste. 1. Se till att fästet inuti inte förseglas. 2. Se till att det får cirkulera luft genom inloppen/utloppen som visas på bilden. 3. Om DVR-enheten eller andra enheter på fästet placeras tillsammans ska du se till att ha ett mellanrum eller installera en ventil för att tillåta öppen luftcirkulation. 4. För naturlig luftkonvektion, placera inloppet på undersidan och utloppet på ovansidan. 5. Vi rekommenderar starkt att en fl äktmotor installeras vid inlopp och utlopp för bättre luftcirkulation. (Montera ett fi ler i inloppet till skärmen för att stoppa damm och främmande ämnen). 6. Håll temperaturen på insidan av fästet och i omgivande områden mellan 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F) så som visas i bild 1. [Bild 2] 14_ installation

15 INSTALLATION PÅ FÄSTE Installera konsolen så som visas på bilden och dra sedan åt skruvarna på båda sidorna (2 skruvar på vardera sida). Fixera skruvarna ordentligt så de inte lossnar vid vibrationer. FLER HÅRDDISKAR SOM TILLÄGG Du kan installera fl er hårddiskar. Se till att koppla loss strömsladden från vägguttaget för att förhindra plötslig kortslutning, skada eller produktskada. Kontakta leverantören för mer information om hårddiskinstallation, eftersom felaktig installation eller fel inställningar kan orsaka skada på produkten. Antal hårddiskar som stöds : Standard, 1 hårddisk + Upp till 3 extra hårddiskar Se till att koppla ur strömsladden ur vägguttaget innan du fortsätter med installationen. Enligt fabriksstandard är huvudenheten utrustad med en hårddisk. INSTALLATION J Försiktighet för dataförlust (HDD-omsorg) Var försiktig så att data på hårddiskens insida inte skadas. Innan du lägger till en hårddisk ska du kontrollera att den är kompatibel med den här DVR-produkten. Hårddisken är sårbar för felfunktion på grund av att den är känslig mot kortslutning under användning. Se till att hårddisken är fri från sådan risk för kortslutning. Vi ansvarar inte för några skador som uppkommer på hårddisken till följd av användarens felaktiga användning eller kortslutning. Olika förhållanden kan orsaka skada på hårddisken eller inspelade data. För att minimera risken för dataförlust till följd av en skadad hårddisk ska du säkerhetskopiera data så ofta som möjligt. Data kan förloras på grund av extern påverkan under demontering eller installation av DVR-enheten. Hårddisken kan skadas om DVR-enheten plötsligt stoppas av ett strömavbrott under användningen. Hårddisken eller fi ler som är lagrade i den kan skadas om huvudkroppen fl yttas eller får slag under hårddiskanvändningen. Att tänka på när du lägger till en hårddisk När du lägger till en hårddisk ska du vara noggrann så att kablarna inte fastnar och att isoleringen inte lossnar. Var försiktig så att du inte förlorar montageskruvar och tillbehör. Om skruvarna eller tillbehören inte sitter ihop kan produkten gå sönder eller inte fungera som den ska. Kontrollera hårddiskens kompatibilitet innan du lägger till en hårddisk. Kontakta närmaste återförsäljare för att få en lista över kompatibla enheter. Svenska _15

16 installation Vid tillägg av hårddiskar Bilderna nedan är baserade på Modell SRD-1652D. 1. Lossa först skruvarna på vänster och höger sida och avlägsna kåpan. Kåpa 2. Lossa skruvarna (x4) i vänster/höger ovandel för att ta bort den övre konsolen och lossa de nedre skruvarna (x2) för att ta bort nedre konsolen. Övre Konsol Nedre Konsol 3. Installera hårddiskarna (x3) på den övre konsolen och fi xera med skruvarna. Övre Konsol Nedre Konsol 16_ installation

17 4. När installationen av extra hårddiskar är klar för du in nedre och övre konsolen i DVR-enheten och fi xerar med de medföljande skruvarna. 5. När installationen av extra hårddiskar är klar ansluter du strömkabeln och HDD-signalkablarna (SATAkabel) till anslutningar ~ på moderkortet. Observera att antalet hårddiskdatakablar inte har att göra med användningen av hårddisken. Du behöver bara sortera anslutningarna med avseende på längden för varje anslutning. INSTALLATION 6. Kontrollera om anslutningarna är korrekt gjorda och att det inte fi nns några fel i kablaget och lossa kåpan och fi xera med skruvarna. Kåpa Svenska _17

18 anslutning till en annan enhet M Bilderna nedan är baserade på Modell SRD-1652D. ANSLUTNING AV VIDEO, LJUD OCH MONITOR SPOT AC V~IN AUDIO OUT VIDEO IN VIDEO IN AUDIO IN VIDEO OUT (composite) VIDEO OUT (VGA) ANSLUTNING AV USB 1. Som fabriksstandard medföljer en USB-port för extern anslutning. 2. Du kan ansluta en USB HDD, USB CD/DVD-spelare, ett USB-minne eller en mus till USB-porten. 3. Om en USB HDD är ansluten till systemet fi nns identifi ering och inställningar tillgängliga i Meny > Ställa in Enheten > Lagr.enhet. (Sidan 46) 4. Den här produkten stöder hot-plugging, vilket ansluter/avlägsnar USB-enheten under systemanvändning. J Om du använder USB-enheten i säkerhetskopieringssyfte ska du formatera den med FAT32 på datorn om den inte är formaterad på DVR-enheten. 18_ anslutning till en annan enhet

19 ANSLUTNING TILL POS-ENHET Du kan ansluta en POS-enhet till RS-232C-porten på produktens baksida när du ansluter den direkt med en RS-232C-kabel. Anslutningsinställningen för RS-232C-porten är tillgänglig i Meny > Enhet > POS-enheter, tryck på knappen <POS-enhetsinställn.> och ställ in <Baudrate, Paritet, Data, Stoppbit och Överf.typ>. (Sidan 49) ANSLUTNING AV INGÅENDE/UTGÅENDE ALARM Porten för Ingående/Utgående alarm på baksidan består av följande. 1. Ingående Alarmport på SRD-852D 2. Ingående Alarmport på SRD-1652D ANSLUTNING TILL EN ANNAN ENHET 3. Utgående alarmport Svenska _19

20 anslutning till en annan enhet ALARM IN 1 ~ 8 (SRD-852D) : Ingående Alarmport ALARM IN 1 ~ 16 (SRD-1652D) : Ingående Alarmport ALARM RESET : Vid mottagning av Alarmåterställningssignal avbryter systemet den aktuella Alarmingången och återupptar sensorn. ALARM OUT 1 ~ 4 : Utgående Alarmport ALARM OUT ALARM IN ALARM IN ANSLUTNING AV RS-485-ENHETEN Anslut RS-485-enheten genom den bakre porten. M Du kan exempelvis ansluta och kontrollera PTZ-kameran som stöder RS-485-kommunikation. Överföringstyp : Du kan välja antingen halv eller full duplex som dataöverföringstyp. Baudrate : De baudrates som stöds är 600/1200/ 2400/4800/9600/19200/ M Kontrollera först om RS-485-enheten är kompatibel med produkten. Kontrollera att du inte ändrar polerna (+/ ) på RS-485- enheten när du ansluter den. Beroende på kameratyp, kan anslutningens polaritet vara olika. För ytterligare information, se respektive PTZkameradokumentation. PTZ-enhet Halv duplextyp Data ( ) Data (+) Full duplextyp Rx(+) Rx( ) Tx( ) Tx(+) Rear Tx( ) Tx(+) Rx( ) Rx(+) 20_ anslutning till en annan enhet

21 ANSLUTNING TILL NÄTVERKET Anslutning till Internet genom Ethernet (10/100BaseT) INTERNET Hubb/Omkopplare Back Bone Att ansluta till Internet med hjälp av routern Hub/Switcher RJ-45 Ethernet-kabel (Direktkabel) Windows Network Viewer ANSLUTNING TILL EN ANNAN ENHET INTERNET Router xdsl eller Kabelmodem xdsl eller Kabelmodem Extern Fjärransluten PC DDNS-server (Datacenter) Svenska _21

22 anslutning till en annan enhet Anslutning till Internet via ADSL RJ-45 Ethernet-kabel (Direktkabel) INTERNET Telefonlinje (ADSL) ADSL-MODEM Hubb/Omkopplare Windows Network Viewer 22_ anslutning till en annan enhet

23 live KOMMA IGÅNG Starta systemet Anslut strömsladden för DVR-enheten till vägguttaget. Tryck på Power-knappen på frontpanelen. LIVE REC 3. Du ser startskärmen. Startprocessen tar omkring 1 minut då ikonerna visas. Om en ny hårddisk installeras kan startprocessen ta något längre tid. REC 4. Liveskärmen visas med en signal :10: :10:25 Stänga Ned Systemet Du kan bara stänga ned systemet om du har loggat in i DVR-enheten. Du ska ha behörighet för <Stäng> för att stänga ned systemet om du inte är admin. 1. Tryck på knappen [POWER] på fjärrkontrollen eller frontpanelen, eller högerlicka för att visa kontextkänslig meny och välja <Stäng>. Bekräftelsefönstret Stäng visas. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen eller frontpanelen för att gå till <OK> och tryck på [ENTER] eller klicka på <OK>. Systemet stängs ned. Stäng :10:25 Vill du stänga ned? OK Avbryt M För behörighetshantering, se Åtkomsthantering > Ställa in Behörighet (Sidan 39) :10:25 Svenska _23

24 live Inloggning För att komma åt en DVR eller begränsad meny måste du ha loggat in i DVR-enheten. 1. I liveläget högerklickar du på valfritt område på skärmen. Du ser den kontextkänsliga menyn som i bilden till höger. Scenläge :10:25 ZOOM Ljud av Frys Alarmstopp Insp Spela Sök Säk.kop. Huvudmeny Stäng Dölj lanserare Inlog :10:25 2. Klicka på <Inlog.>. Inloggningsskärmen visas. Du kan också se inloggningsskärmen för att få åtkomst till en önskad meny genom att trycka på knappen [MENU] på fjärrkontrollen eller frontpanelen. Inloggningsskärmen visas också om du trycker på en menyknapp på fjärrkontrollen eller frontpanelen för DVR-enheten när överensstämmande meny kräver inloggning. Som standard ställs initialt ID och lösenord in till admin och :10:25 Inlog. ID Lösen :10:25 admin OK Avbryt M För behörighetshantering, se Åtkomsthantering > Ställa in Behörighet (Sidan 39) Låsa Knapparna Detta förhindrar åtkomst till alla knappar som är tillgängliga i DVR-enheten. 1. I Live-läget kan du trycka på knapparna i ordningen [STOP [FREEZE] [STOP [FREEZE] [MENU]. Alla knapparna låses. 2. I låst läge blir du ombedd att ange ett lösenord varje gång du råkar trycka på någon av knapparna för att låsa upp dem först. Knapplåset avaktiveras om du anger administratörens lösenord :10: :10:25 Lösenord knapplås ID Lösen admin OK Avbryt 24_ live

25 KONFIGURATION AV LIVE-SKÄRM Ikonerna på Live-skärmen Du kan kontrollera status eller användning av DVR-enheten med ikonerna på live-skärmen :00:01 LIVE CAM 01 Namn Aktuellt Datum, Tid Inloggningsinformation Skärmläge Systemanvändning Videoingångsstatus Kameranamn/Kanal Kameraanvändning Visar aktuell tid och datum. Beskrivning När du är inloggad visas ikonen LOG ON. Visas om zoomfunktionen är aktiverad. Visas om du trycker på pausknappen. Visas i Autosekvensläge där alla kanaler växlar vid specifi ka tidsintervall. Visas om inspelningen pågår. M För att avbryta inspelning anger du lösenordet. Visas om det är ett problem med kylfl äkten. Visas om hårddisken är full och DVR-enheten inte har tillräckligt med plats för inspelning. Visas om ingen hårddisk är installerad eller den befi ntliga ska ersättas. Visas om hårddisken kräver en teknisk undersökning. Visas om ny fi rmware hittas i nätverket. Visas om ingen ingång anges under förhållandet där kameran ställs in på <PÅ>. Inget visas på skärmen om kameran ställs in på <AV>. Visar kameranamnet och den ändrade kanalen, om någon. Visar upplösning för inspelningsskärmen. (Sidan 54) Visas i PTZ-inställning och markeras med gult om PTZ används. Visar LJUD PÅ/TYST. Visas inte i videoläge om avaktiverat. Om sensorn är inställd på <PÅ>, visas den ingående signalen på skärmen för den anslutna kanalen. Visas om en rörelse identifi eras och rörelsedetektering är inställd på <PÅ>. Visar aktuellt inspelningsläge från Inspelning/Händelse/Planering. Svenska _25

26 live Felinformation Om den interna hårddisken inte är ansluten visas INGEN HÅRDDISK ( )-meddelandet, om något fel uppstår visas HÅRDDISKSFEL ( )-meddelandet längst upp i vänstra hörnet. I så fall ska du se till att kontakta ett servicecenter för att få hjälp, eftersom detta kan orsaka fel på inspelning, uppspelning eller säkerhetskopiering. Om kylfl äkten inte fungerar som den ska eller har problem visas fönstret <Fläktinformation> och felikonen för fl äkten ( ) visas i övre vänstra hörnet. I det här fallet ska du kontrollera den inbyggda fl äkten. Eftersom ett fl äktfel kan förkorta produktens livslängd ska du se till att kontakta servicecentret för hjälp. M Om du ser ikonen för fl äktfel eller ikonerna No HDD, HDD FAIL på skärmen ska du kontakta servicecentret för mer information. Live-skärmsmeny Utöver knapparna på frontpanelen och fjärrkontrollen kan du öppna önskad meny genom att högerklicka på valfritt område i live-läget. Den kontextkänsliga menyn som visas via högerklick varierar, beroende på inloggning/utloggning, skärmdelningsläge och DVD-läge. M Menyalternativen för Sökning, Inspelning, Säkerhetskopiering, Stängning och PTZ kan avaktiveras, beroende på användarens behörighet. Scenläge :10:25 ZOOM Ljud av Frys Alarmstopp :10:25Scenläge PTZ-kontroll ZOOM Ljud Frys Insp Alarmstopp Spela Insp Sök Spela Säk.kop. Sök Huvudmeny Säk.kop. Stäng Huvudmeny Dölj lanserare Stäng :10:25 Inlog :10:25 Dölj lanserare Inlog. < Delad > < Enkel > Delad Den kontextkänsliga menyn i delat läge varierar, beroende på inloggnings-/utloggningsstatus Scenläge Spot Ut ZOOM Ljud av Frys Alarmstopp Insp Spela Sök Säk.kop. Huvudmeny Stäng Dölj lanserare Utlog :10: :10:25 26_ live

27 Meny Beskrivning Scenläge Se Live-läge. (Sidan 29) Spot Ut Se Spot Ut. (Sidan 31) ZOOM Se avsnittet Zoom. (Sidan 32) Ljud på/av Se Ljud PÅ/AV. (Sidan 32) Frys Se Frys. (Sidan 32) Alarmstopp Stoppar alarmutgång och händelseövervakning. Se Händelseövervakning. (Sidan 33) LIVE Inspelning/Stopp Startar/stoppar standardinspelning. Spela Spelar sökresultat (data). Se Sök och Spela > Spela. (Sidan 71) Sök Se Sök och Spela > Sök. (Sidan 68) Säkerhetskopiera Se Använda DVR-enheten > Ställa in Säkerhetskopiering. (Sidan 58) Huvudmeny Öppnar huvudmenyn. Se avsnittet Använda DVR-enheten. (Sidan 34) Stäng Stänger av DVR-enheten. Verktyget Visa/Dölj Visar eller döljer startmenyn. Se avsnittet Visa Startprogrammet. (Sidan 28) Inlog./Utlog. Du kan logga in eller ut. Enkel Den enkla menyn är bara tillgänglig i enkelt läge. Den kontextkänsliga menyn för enkanaligt läge i delat läge skiljer sig från den för enkelt läge Helskärm Spot Ut PTZ-kontroll ZOOM Ljud :10:25 Frys Alarmstopp Insp Spela Stäng Dölj lanserare Utlog :10:25 PTZ Alarm Frys Meny Helskärm Beskrivning Välj och klicka på en önskad kanal i delat läge för att växla till helskärmsläge för den valda kanalen. PTZ-kontroll Öppnar PTZ-kontrollmenyn. PTZ-menyn aktiveras bara i enkanals live-läge. (Sidan 66) ZOOM Förstorar den markerade bilden. (Sidan 32) Svenska _27

28 live Visa Startprogrammet Du kan använda den startmeny som visas nederst på live-skärmen för att öppna den I Live-läget högerklickar du för att visa kontextmenyn och välja <Visa Startprogrammet>. Flytta markören nederst och klicka på ett önskat alternativ i startmenyn :10:25 M Om ingen inmatning anges på 10 sekunder döljs menyn. Startmenyn kan bara öppnas genom att använda musen. SRD-852D stöder inte 16-delat skärmläge :10:25 PTZ Alarm Frys Meny Beskrivning Datum/Tid Skärmläge Menyförklaringsknapp Ljud Zoom PTZ Alarm Frys Spela Spela in Visar aktuell tid och datum Indikeringen för AM/PM visas om du ställer in 12 som tidsformat i System > Datum/ tid/språk > Tid. (Sidan 34) Tryck på den här knappen för att växla skärmläget i ordning. Det aktuella läget markeras i vitt. Klicka för att visa den dolda menyn till höger. Slår PÅ/AV ljudet för den valda kanalen. Förstorar det markerade området. Detta är bara tillgängligt i Enkelt Live-läge. Kör PTZ-kontrollens startmeny. Detta är bara tillgängligt i Enkelt Live-läge. Stoppar alarmet om det aktiveras. Fryser Live-skärmen tillfälligt. Öppnar spelläget om en fi l för uppspelning fi nns och öppnar annars sökläget. Startar/Avslutar inspelningen på Live-skärmen. 28_ live

4-KANALS DVR. Bruksanvisning SRD-476D

4-KANALS DVR. Bruksanvisning SRD-476D 4-KANALS DVR Bruksanvisning SRD-476D 4-kanals DVR Bruksanvisning Upphovsrätt 2014 Samsung Techwin Co., Ltd. Med ensamrätt. Varumärke är en registrerad logotyp som tillhör Samsung Techwin Co., Ltd. Denna

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide -

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide - 1 Instruktions guide Tack för att ni valde våran produkt! Var god och kontakta oss ifall oväntade problem eller behov uppstår med varan. Garantin täcker ej bl.a. Felaktig installation eller användande

Läs mer

Din manual SAMSUNG SHR-5162P http://sv.yourpdfguides.com/dref/787117

Din manual SAMSUNG SHR-5162P http://sv.yourpdfguides.com/dref/787117 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG SHR-5162P. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

1. Använd en webbläsare för att logga in på Unified Communication Systeminställningar.

1. Använd en webbläsare för att logga in på Unified Communication Systeminställningar. Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara boken i närheten av maskinen för att snabbt kunna komma åt den. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke ExacqVision användarguide Teletec Connect AB Emil Warnicke Version 1 (2009 07 13) för ExacqVision Klient 3.5.3 och nyare Sida 1 Allmänt omexacqvision ExacqVisions klientprogram har tre arbetslägen: Live,

Läs mer

GGM KITIPNVR Ingår i kit med Enr 63 896 60

GGM KITIPNVR Ingår i kit med Enr 63 896 60 Användarmanual Gigamedia NVR GGM KITIPNVR Ingår i kit med Enr 63 896 60 Network Video Recorder GIGAMEDIA VERS. JUNE 2014 E Förord Tack för att du valt ett IP-kamerakit från Gigamedia! För att få bästa

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL DMR-180/184/188 SNABBMANUAL Det första man bör göra är att byta språk. All navigation kan skötas med Fjärrkontroll eller Mus Börja med att trycka på Menu på fjärrkontrollen alternativt högerklicka med

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Windows 10 systemverktyg

Windows 10 systemverktyg Windows 10 systemverktyg Version 2017 / www.utb.marber.se Sida 1 Innehållsförteckning 1 Systemverktyg... 3 1.1 Energialternativ... 3 1.2 Avinstallera program... 3 1.3 Skapa en återställningspunkt... 5

Läs mer

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Börja använda Ladibug... 5 5. Drift... 6 5.1 Huvudmeny...

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Appen

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Appen BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Appen BEYOND Touch -APPEN För att få den optimala spelupplevelsen i BEYOND: Two Souls rekommenderar vi att du använder den trådlösa handkontrollen DUALSHOCK 3. Ovana spelare

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 2,4G 5G DINA PERSONLIGA INLOGGNINGSUPPGIFTER COM HEM WI-FI HUB C1 Ditt trådlösa nätverk (Wi-Fi-namn) Wi-Fi-namn (2,4 GHz): COMHEM_xxxxxx Wi-Fi-namn (5 GHz): COMHEM_xxxxxx-5G

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Innehåll 1. 1. Installationsprocess för Windows 8 2. Systemkrav 3. Förberedelser 2. 3. ESD 4. 5. 6. 1. Anpassa 2. Trådlös 3. Anpassa inställningar

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Programmet gör det möjligt att skapa en räddningsskiva, DVD eller USB-minne. Detta räddningssystem är avsedd för två typer av situationer: 1. För att återställa en säkerhetskopia

Läs mer

JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok

JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok Svenska Det här är bruksanvisningarna för programmet (för iphone) till Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 tillverkad av företaget JVC KENWOOD. Modellerna som

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

JVC CAM Control (för Windows) Användarguide

JVC CAM Control (för Windows) Användarguide JVC CAM Control (för Windows) Användarguide Svenska Detta är en instruktionsmanual för mjukvaran (för Windows) för Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 skapad av JVC KENWOOD Corporation. Operatörssystemet

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

4-KANALS DVR Bruksanvisning SRD-443

4-KANALS DVR Bruksanvisning SRD-443 4-KANALS DVR Bruksanvisning SRD-443 4-KANALS DVR Bruksanvisning Upphovsrätt 2013 Samsung Techwin Co., Ltd. Med ensamrätt. Varumärke är en registrerad logotyp som tillhör Samsung Techwin Co., Ltd. Denna

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

7-tums digital mediaskärm

7-tums digital mediaskärm DENVER DPF-637 användarhandbok 7-tums digital mediaskärm VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. GRATTIS Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att

Läs mer

Svensk version. Inledning. Varning: Innehåll. Specifikationer SWEEX.COM. SC001 Sweex 4.1 PCI Sound Card

Svensk version. Inledning. Varning: Innehåll. Specifikationer SWEEX.COM. SC001 Sweex 4.1 PCI Sound Card SC001 Sweex 4.1 PCI Sound Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 4.1 Sound Card. Sweex ljudkort förser datorn med surroundljud. För att se till att denna produkt fungerar

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet

Förteckning över ikoner i programmet Förteckning över ikoner i programmet Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att hjälpa dig att enkelt identifiera ikoner och

Läs mer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVNING ] [ Detta smarta skärmtangentbord med virtuella musklicksfunktioner och ljuduppspelningsfunktion möjliggör snabb skrift

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

MEMOday. Art.nr Rev A SE

MEMOday. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning MEMOday Art.nr 508260 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Komma igång... 3 3. Talstöd... 4 4. Byt bakgrundsfärg... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup... 4 7. Sätta

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Komma igång med Skype Logga in med ett befintligt konto 3 Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Ansiktsidentifiering 5 Skype för Samsung TV Skapa nytt konto 6 Bildskärm 7 Lägga till kontakt 8

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Tack för att du valt en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1 och WR-R10. Om du

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE Läs denna guide innan användning DNA TV-hubi SNABBGUIDE VÄLKOMMEN ATT BÖRJA ANVÄNDA DNA TV-HUBI! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen.

Felsökning-självhjälp. Punkt 1. Kontrollera bredbandsutrustningen. Felsökning-självhjälp All elektronisk utrustning kan sluta att fungera på grund av att den blir gammal, utsätts för åverkan eller att naturfenomen (åska, vatten och eld) slår ut den. Men mest normalt är

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

DS409slim. Snabb installationsguide

DS409slim. Snabb installationsguide DS409slim Snabb installationsguide Säkerhetsinstruktioner Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referenser. Håll borta från

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA.  Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SVENSKA 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Ström Tryck för att slå på eller av

Läs mer

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824.

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Trådlös radio är inte startad på dessa router vid köp (fabriksinställning). Anledningen till detta är för att undvika att man installerar om

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Snabbstartguide för SystemTweaker

Snabbstartguide för SystemTweaker Snabbstartguide för SystemTweaker SystemTweaker är ett säkert och lättanvänt verktyg med vilket du kan skräddarsy Windows efter din egen smak. Den här snabbstartguiden hjälper dig att installera produkten

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer