Civilutskottets betänkande 2014:CU1. Frågor om bostäder och könskvotering. Motion 2014:CU1. Utskottet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Civilutskottets betänkande 2014:CU1. Frågor om bostäder och könskvotering. Motion 2014:CU1. Utskottet"

Transkript

1 Civilutskottets betänkande Frågor om bostäder och könskvotering behandlar i detta betänkande 5 motioner. 2014:C19Fr, Bygg fler hyresrätter för unga av klass SA13, Wasaskolan. som sin mening vad som i motionen anförs om att bygga fler bostäder för unga. föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen Skäl: Att möjliggöra för ungdomar att få en egen bostad är en viktig framtidsfråga för Sverige. Det handlar bl.a. om att ungdomar som flyttar någonstans för att studera eller arbeta inte ska hindras att uppfylla sina drömmar på grund av att de inte kan hitta någonstans att bo. I dag råder en stor brist på lämpliga bostäder för unga. Vi anser därför att staten bör stimulera byggandet genom att ge bidrag eller lån med subventionerad ränta till fastighetsbolagen. en bör således bifallas. 1

2 (Antal ledamöter: 9) Skäl: I likhet med utskottet anser vi att bristen på bostäder för ungdomar är ett stort problem. Vi anser emellertid att problemet inte kan lösas genom att ge bidrag eller lån med subventionerad ränta till fastighetsbolagen. Vi menar att det inte går att garantera att sådana bidrag eller lån verkligen resulterar i flera bostäder för unga. Dessutom ifrågasätter vi lämpligheten av att använda skattepengar för stimulera byggandet av bostäder. en bör därför avslås. 2014:C110Fr, Kommuners rätt att omvandla enskilda bostadsrätter till hyresrätter av klass S2B, Nyköpings Enskilda Gymnasium. som sin mening att regeringen bör utreda möjligheten för kommuner köpa upp bostadsrätter i alla områden av städerna och göra om dem till hyresrätter. föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen (Antal ledamöter: 17) Skäl: Enligt uppgifter från SCB har bostadssegregationen fördubblats i Sverige de senaste 20 åren. Trenden är densamma i hela landet. För att förbättra integrationen bör regeringen utreda om kommunerna kan få möjligheten att köpa in bostadsrätter i olika delar av kommunen, även i de mest centrala stadsdelarna. Dessa bostadsrätter ska sedan göras om till hyresrätter med låga hyror. På så sätt blir det möjligt för olika inkomstgrupper att flytta in även i de mer centrala delarna av städerna. Därmed minskar segregationen och det blir en mindre homogen befolkning i varje stadsdel. en bör således bifallas. (Antal ledamöter: 1) Skäl: I likhet med utskottet anser jag att bostadssegregationen är ett stort problem. Jag tror dock inte att problemet kan lösas genom att kommunerna får möjlighet att köpa in bostadsrätter som sedan omvandlas till hyresrätter. en bör därför avslås. 2

3 2014: C69Fr, Det goda miljonprogrammet av klass E1A, Nyköpings Enskilda Gymnasium. Förslag till riksdagsbeslut: Att staten avsätter mer pengar till valideringsprovet, vilket gör så invandrare kommer in i samhället snabbare. Att staten initierar ett nytt miljonprogram som inte ska segregera vårt svenska samhälle och istället sammanfoga det svenska samhället med andra kulturer föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen Skäl: I likhet med motionärerna anser vi att det är viktigt att människor som invandrar till Sverige snabbt får tillgång till bostad och arbete. Vi tror emellertid inte att det går att garantera att ett nytt miljonprogram inte segregerar samhället ytterligare. en bör därför avslås. Reservanterna föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen (Antal ledamöter: 7) Skäl: Sverige är och kommer förhoppningsvis alltid vara ett invandringsland, därför måste vi förbereda oss för en ökad invandring. Vi måste öka och förbättra våra kunskaper om hur man så snabbt som möjligt kan förbereda invandrarna för vårt samhälle, och att bli en del av det svenska samhället. Vi borde sätta in mer pengar i valideringsprocessen så det går snabbare att värdera vad invandrarna måste göra för att få sitt gamla jobb tillbaka och för att kunna utnyttja sin tidigare examen. Ett nytt miljonprogram skulle inte vara en bra idé eftersom samhället troligen kommer bli mer segregerat än vad det redan är. Men samtidigt så får man mycket flera bostäder som verkligen hjälper de som invandrar till Sverige. Om man däremot kunde göra ett miljonprogram som inte segregerar samhället skulle det stärka den svenska invandringen mycket. Mot bakgrund härav anser vi att motionen bör bifallas. 3

4 2014: C56Fr, Könskvotering i bolagsstyrelser av klass Sa1a, Kunskapsgymnasiet Globen. som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en lag om könskvotering i bolagsstyrelser. föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen (Antal ledamöter: 12) Skäl: Män har alltid varit överrepresenterade inom bolagsstyrelser i Sverige. Även om antalet kvinnor i publika företagsstyrelser har ökat, är fortfarande bara 3 % av styrelseordföranden och 24 % av styrelseledamöterna kvinnor enligt Statistiska centralbyrån. De väl inbitna fördomarna om att kvinnor inte hör hemma på styrelseposterna gör att männen, när det är dags för rekrytering, i stället väljer andra män som sina medarbetare. En bevisat fungerande metod för att bryta dessa inbitna mönster är en lag om kvotering av kvinnor i bolagsstyrelser. En lag som berör ämnet finns till exempel i både Norge och Finland. Kravet lyder att 40 % av vardera könen ska vara representerade i börsnoterade eller på andra sätt publika bolagsstyrelser. Där medförde kvoteringslagen ett mycket positivt resultat. Det finns inget som tyder på att resultatet skulle se annorlunda ut här. En kvoteringslag skulle alltså kunna föra oss närmare ett mer jämställt Sverige. Eventuellt skulle detta bara behövas under en viss period, en så kallad övergångsfas, för att bryta den onda cirkeln som skapats där män endast rekryterar män. För att komma vidare och uppnå riksdagens och regeringens mål om jämställdhet behövs en lag om kvotering i börsnoterade bolagsstyrelser i Sverige. Detta bör Ungdomens riksdag som sin mening ge regeringen till känna. en bör således bifallas. (Antal ledamöter: 4) Skäl: I likhet med utskottet anser vi att det är viktigt att könsfördelningen i börsbolagens styrelser blir avsevärt jämnare än idag. De rådande förhållandena är inte tillfredsställande. Vi anser emellertid att det är ägarna av bolagen och inte politikerna som måste se till att könsfördelningen blir jämnare. En jämnare könsfördelning bör således främjas med andra medel än tvingande lagstiftning. en bör avslås. 4

5 2014: C101Fr, Könskvotering i bolagsstyrelser av klass EM1A, Täby Enskilda Gymnasium. som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en lag om könskvotering i bolagsstyrelser. föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen Skäl: Kvinnor och män är jämlikar i vårt samhälle, därför borde varje företagsstyrelse vara uppdelad ungefär lika mellan de båda könen. Ett jobb ska ges till den som har mest kompetens, inte på grund av vilket kön man har. I företagsstyrelser sitter många fler män än kvinnor och detta har enligt en forskning som Karin Thorburn utfört inom ämnet visat sig vara en dålig modell. Att ha en jämn fördelning mellan könen främjar affärerna i längden. Vi föreslår därför en lag som bestämmer att under de närmaste två åren ska 25 procent av medlemmarna i varje svenskt bolagsstyrelse vara av vardera kön. Sedan under de närmaste sju åren från när lagen går i kraft ska minst 40 procent av styrelsen vara av vardera kön. Arbetsgivare måste fortfarande jobba enligt diskrimineringslagen för en mer jämställd arbetsplats men också tänka på denna nya lag. Vi anser att motionen bör bifallas. (Antal ledamöter: 7) Skäl: I likhet med utskottet anser vi att det är viktigt att könsfördelningen i börsbolagens styrelser blir avsevärt jämnare än idag. De rådande förhållandena är inte tillfredsställande. Vi anser emellertid att det är ägarna av bolagen och inte politikerna som måste se till att könsfördelningen blir jämnare. En jämnare könsfördelning bör således främjas med andra medel än tvingande lagstiftning. en bör avslås. 5

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Trots problemen är bostadsfrågorna och bostadspolitiken rätt osynliga i de politiska programmen och i den allmänna debatten.

Trots problemen är bostadsfrågorna och bostadspolitiken rätt osynliga i de politiska programmen och i den allmänna debatten. 19 motioner till våren 2013 Aktiv Bostadspolitik Bostadsförsörjningen håller på att bli ett stort problem för alla med medelinkomster eller lägre. Det byggs för lite nytt, det som byggs är för dyrt att

Läs mer

Vem får rätt i mål om LSS?

Vem får rätt i mål om LSS? Länsförbundet Rapport 2, 2012 i Stockholms län Om Kontaktperson och Ledsagarservice i Förvaltningsrätten Vem får rätt i mål om LSS? Inledning Länsförbundet FUB har genomfört en analys av hur utfallet av

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Unionen om likabehandling

Unionen om likabehandling Unionen om likabehandling 1 2 Förord 2009 slogs de fyra dåvarande ombudsmännen mot diskriminering ihop och bildade en gemensam myndighet, Diskrimineringsombudsmannen. Innan dess hade forskarvärlden stiftat

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Medlemsmötets beslut om motioner till partikongressen maj 2015 1. Förstatliga hanteringen av flyktingar

Medlemsmötets beslut om motioner till partikongressen maj 2015 1. Förstatliga hanteringen av flyktingar Medlemsmötets beslut om motioner till partikongressen maj 2015 1. Förstatliga hanteringen av flyktingar Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen Beslut: att bifalla motionen

Läs mer

Så vill unga bo. Sammanfattning

Så vill unga bo. Sammanfattning Så vill unga bo - Bosparandet bland unga har ökat - Sju av åtta 18-åringar vill inte bo hos sina föräldrar - Det egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort SÅ VILL UNGA BO 1 SBAB PRIVATEKONOMI 28

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2012 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 20-22 april 2012, Stockholm. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och

Läs mer

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG E-HANDEL E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG RIKSDAGSLEDAMOT (M) WWW.ELIZA.SE BAKGRUND Ett fritt informationsflöde

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Frågor och svar om barnfattigdom i Sverige

Frågor och svar om barnfattigdom i Sverige OR Frågor och svar om barnfattigdom i Sverige Varför arbetar vi mot barnfattigdom i Sverige? Enligt artikel 27 i Barnkonventionen har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard. Rädda Barnen har velat

Läs mer