The IQ3xcite System. The new world of controls

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The IQ3xcite System. The new world of controls"

Transkript

1 The IQ3xcite System The new world of controls

2 Introduktion till IQ3xcite systemlösning Drift och övervakning av moderna byggnader blir allt mer sofistikerad. Alla styr- och övervakningssystem skräddarsys individuellt för varje fastighetsägares behov; klimatstyrning och behov av flexibelt nyttjande måste balanseras mot krav på driftuppföljning och energibesparing. IQ3xcite systemlösning En systemlösning med IQ3xcite erbjuder oöverträffad kapacitet och flexibilitet - konstruerad för att möta dina behov såväl idag som i framtiden. Användarvänligheten är satt i fokus, genom tillämpning av marknadsledande teknologi. Datorundercentralen (duc) IQ3xcite, som utgör själva hörnstenen i systemet, representerar ett kolossalt tekniskt framsteg. Genom inbyggd webbserver och kommunikation över Ethernet kan IQ3xcite enkelt integreras i ett IT-nätverk och därigenom göras åtkomlig från var som helst på jorden, utan behov av särskild programvara. För terminalenheter och VAV-applikationer finns IQLfamiljen; en serie regulatorer som kommunicerar via LONWorks öppna systemteknik. Ett omfattande program av prisvärd kringutrustning, som t.ex. frekvensomformare, givare, ventiler och ställdon gör produktportföljen komplett. Men, detta är inte allt Att välja Trend ger dig fullständig trygghet. Oavsett om du värdesätter högsta prestanda, där Trends kvalitet är oöverträffad, eller valuta för pengarna, där konkurrenskraftiga priser och livscykelkostnader har betydelse, talar Trends framgångar för sig själv. I en systemlösning existerar IQ3xcite tillsammans med en rad kompletterande produkter. Huvuddatorer och displayer, som den innovativa touchpanelen IQView, ger omfattande möjligheter till styrning och övervakning samt ändring av lokala inställningar och villkor. En av de bästa indikatorerna på framtida framgångar är det som presterats i det förflutna. Detta har Trend tidigare bevisat gång efter annan. Vi är fast beslutna att fortsätta erbjuda rätt lösning för varje kund, med marknadsledande produkter och överlägsen service och support.

3 Med kundnyttan i fokus... Minskad installationstid vid ny- och ombyggnation Genom att nyttja öppna och allmänna nätverkslösningar i kombination med flexibel hårdvara, förenklas systemens komplexitet vilket leder till lägre kostnader. Minskad tid för driftsättning och injustering Med avancerade programverktyg och självlärande huvuddatorer minimeras inmatning av data vilket ger kortare driftsättningstider och minskad risk för mänskliga slarvfel. Kraftfull nätverkskommunikation TCP/IP över Ethernet medger omfattande anslutningsmöjligheter, tillsammans med LON-nätverk för IQL terminalenheter. Flexibel larmhantering Avancerade larmstrategier med uppgift att informera rätt personer, oavsett plats eller tidpunkt, implementeras enkelt i systemet. Larm kan förstås sändas till en huvuddator, men även vidaresändas till mobiltelefon eller e-postmottagare. Stöd finns för flera standardprotokoll, som t.ex. Short Message Service (SMS), Simple Network Management Protocol (SNMP) och Internet Protocol (IP). Användarvänligt gränssnitt Våra produkter och system skall vara enkla att använda och, på bästa sätt, tillvarata alla möjligheter i den installerade styr- och övervakningsanläggningen. Därför är vi lyhörda för våra kunders synpunkter, vilka är viktiga i vårt utvecklingsarbete. Med rätt handhavande ges förutsättningar för avsevärda energibesparingar. En värdesäkrad investering Trends filosofi om kontinuerlig förbättring upprätthålls genom ständig systemutveckling - en investering idag är en investering för framtiden.

4 Fördelar med IQ3xcite systemlösning Trends lösning med IQ3xcite är designad för att underlätta samordning mellan värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystemen samt möjliggöra integration med befintliga affärssystem och processer. Systemet ger alla användare individuella behörigheter för åtkomst och styrning vilket underlättar handhavande och förbättrar möjligheterna att påverka den lokala arbetsmiljön. Trends produktportfölj omfattar såväl programmerbara duc:ar som enheter med fast funktion, huvuddatorprogram och ett brett program av ventiler, ställdon, givare och startutrustning. IQ3xcite datorundercentral - IQ3xcite använder TCP/IP över Ethernet och har en inbyggd webbserver som kan leverera webbsidor till en PC eller handdator med webbläsare. DUC:en, som är DIN-monterad, har 16 I/O-punkter och kan expanderas till 96 punkter via ytterligare DIN-monterade I/O-moduler. Det finns även en icke expanderbar variant med 16 I/O samt en IQ3xact med 12 I/O-punkter. En lokal PC eller display kan anslutas till duc:ens RS232-port. IQView - Trends IQView nätverksdisplay erbjuder ett helt nytt gränssnitt mot Trendsystemet. Displayen som lär sig nätverket och dess anslutna enheter automatiskt, är försedd med pekskärm och utvecklad för att minimera konfiguration och förenkla handhavandet. Enheten finns i två varianter, för infällt eller utanpåliggande montage. Båda varianterna går att få med svart/vit eller färgskärm.. IQL regulatorer för enhetsaggregat - IQL-serien är främst framtagen för kontorsbyggnader, där den möjliggör intelligenta lösningar för såväl lokala rumsstyrningar som hela kontorslandskap. Alla IQL-varianter är certifierade för interoperabilitet enligt LONMark. 963 Huvuddatorprogram - Huvuddatorer används för att övervaka in- och utgångar, ändra inställningsvärden och utföra olika energianalyser och underhållsrutiner. Trend 963 är en klient/server-baserad programvara där klienterna utgörs av vanliga webbläsare, typ Internet Explorer. 963 levereras även i en lite-version utan server. Båda versionerna finns dessutom i varianter som 963 Secure (som uppfyller 21 CFR part 11), 963 SNMP (för larmövervakning inom IT-system) och 963 SMS (för vidaresändning av larm till GSM-telefon). SDU Lokal display - En enklare display för väggmontage som används för kontroll och ändring av parametrar i IQ3xcite duc:ar. 916 Programvara för handdator är ett övervakningsprogram avsett för Microsoft Pocket PC med möjlighet att övervaka och styra duc:ar i IQ- och IQLserien. 916 kan anslutas till Trendsystemet via en vanlig nätanslutning (RS232 på IQ eller CNC2), via modem eller över Ethernet. En GSM-telefon kan användas i stället för modem.

5 Att styra och övervaka ett system med effektivitet förutsätter hög kvalitet i alla anslutna pereferienheter och i den information som dessa levererar. Internet Klient (webbläsare) PC med Internet Explorer Ansluter till 963 server-pc för att visa dynamiska bilder via Internet Givare - Ett antal enheter för mätning av t.ex. temperatur, fukt, luftkvalitet och tryck. Trådlösa givare - Trådlös teknologi ger flera fördelar i fråga om enkelhet vid installation, sänkta kostnader och inte minst viktigt, stor flexibilitet vid installation i svåra miljöer. Mätare - Att mäta energi- och mediaförbrukning är viktigt för att uppnå effektiv fastighetsdrift - man kan inte kontrollera det som inte går att mäta. Även nya regelverk ställer allt högre krav på förbrukningsmätning i kommersiella fastigheter. Trends sortiment av mätare passar inom många applikationsområden. Ethernet till IQL gateway IQLVAV IQL Programvara för handdator Trådlöst nätverk Startutrustning - NX-serien av frekvensomformare används för varvtalsreglering och övervakning av vridmoment i växelströmsmotorer, vilket ger mjukare drift och avsevärda energibesparingar i ventilationsanläggningar. Med interfacekort NXNI kan omformarna anslutas direkt till Trendnätet. Ventiler och ställdon - Trends sortiment av ventiler och ställdon täcker alla applikationsbehov inom värme och ventilation. IQL Router IQL Router IQView nätverksdisplay med pekskärm Nätverksprodukter - I Trends produktsortiment finns flera enheter för interaktion mellan olika kommunikationssystem. Ett sådant exempel är EINC som möjliggör Trendkommunikation från strömslinga (Current Loop) och vidare över Ethernet som på så vis bildar en sammanhängande förbindelse mellan IQ2xx och IQ3xcite. IQL Router IQL13+ IQL16 LON till Trend gateway 3rd party LON products

6 Systemöversikt PC med 963 klient/serverprogram 963 för system med IQ2 och IQ3xcite Internet Klient (webbläsare) PC med Internet Explorer Ansluter till 963 server-pc för att visa dynamiska bilder via Internet Ethernet till IQ gateway IQ3xcite: punkter I/O-moduler IQView nätverksdisplay med pekskärm Brett utbud av I/Omoduler IQ3xcite har inbyggd webbserver Sidor och bilder kan visas i en vanlig webbläsare IQ111+ IQ131 Upp till 116 enheter per LAN (upp till 116 LAN) IQ251 Icke expanderbar IQ3xcite för mindre applikationer: 16 punkter IQ222 IQ210 Givare Mätare SDU Lokal display Networked Variable Speed Drive Room Display Förklaring Icke expanderbar IQ3xact för mindre applikationer: 12 punkter SDU - Lokal display Frekvensomformare TCP/IP Ethernet Trådlöst nätverk IQ-nätverk LON-buss RS232-port I/O-buss för IQ3xcite-expansion Skärmad kabel

7 Tillämpade IQ3xcite systemlösningar Med över 20 år av framgångar inom styrning och övervakning installeras Trends produkter i dag i alla typer av byggnader; butiker, nöjescentra, kontor, skolor, sjukhus, bostäder och industrier. Trend erbjuder energieffektiv styrning och lösningar för övervakning av värme, ventilation och andra fastighetsinstallationer. Bland referenskunderna återfinns flera internationellt välkända företag, som t.ex. J Sainsbury's, Proctor and Gamble och British Airways. Nedan följer några exempel från den Engelska marknaden. Applikationsexempel 1 East Anglia universitet Huvudsaklig funktion: Styrning och övervakning av temperatur och belysning i växthus Den avancerade konstruktionen av Trends senaste generation intelligenta duc:ar, IQ3xcite har möjliggjort en utbyggnad av den befintliga styranläggningen, att omfatta även ett större nybyggt växthus för viktigt forskningsarbete. Genom den flexibla programstrukturen hos IQ3xcite kunde man tillgodose omfattande krav på inställningsmöjligheter och samtidigt hålla kostnaderna nere. DUC:arnas anslutning till Ethernet underlättade dessutom integrationen med den befintliga Trendanläggningen, som kunde utföras via universitetets IT-infrastruktur. Universitetet har även utrustats med huvuddatorprogrammet Trend 963, vilket inneburit mer omfattande och förbättrad systemåtkomst. Leverans och installation utfördes av Aqua Control Systems. Applikationsexempel 3 Lancashire County Council Huvudsaklig funktion: Styrning och övervakning av en värmecentral och undercentraler spridda över ett större geografiskt område Lancashire County Council valde, av flera anledningar, IQ3xcite för en omfattande ombyggnad av en värmecentral. Först och främst ville man nyttja den senaste tekniken och för det andra var man tvungen att använda det befintliga IT-nätverket för att koppla upp elva olika anläggningar i Prestonområdet till en Trend 963 huvuddator, placerad i stadshuset. Totalt användes 18 IQ3xcite, som alla anslöts till förvaltningens lokala intranät. Med denna kommunikationslösning slipper man kostnader för telefontrafik och abonnemang samtidigt som man får en snabb och direkt uppkoppling. Systemet är levererat, installerat och driftsatt av Nobbs & Jones i Preston, i nära samarbete med den lokala förvaltningens IT-avdelning. Applikationsexempel 2 Royals Business Park Huvudsaklig funktion: Styrning och övervakning av värme och ventilation, inklusive 600 fancoilenheter och mätning av elförbrukning Trends förmåga att leverera kompletta systemlösningar för styrning och övervakning framgår med all tydlighet genom det avancerade styrsystem som Integrated BMS Ltd designat och installerat inom första etappen av Royals Business Park; ett spektakulärt kontorskomplex i Docklandsområdet i London. Systemet omfattar en mängd Trendprodukter, som t.ex. IQ3xcite för Ethernetanslutning, Trend 963 huvuddatorprogram, LONWorks-baserade IQL för styrning av fancoil, energibesparande NX frekvensomformare och elmätare EM/MPO2. Till detta kommer även ett stort antal ventiler, ställdon och givare. Genom användning av TCP/IP Ethernet uppnås en avsevärd flexibilitet - för såväl fastighetsägare som hyresgäster. Applikationsexempel 4 Emissionstestning av motorer Huvudsaklig funktion: Styrning och övervakning av miljömässiga villkor samt larmhantering Totalt tio IQ3xcite används för att övervaka och styra de miljömässiga förhållandena vid en anläggning för emissionstest av motorer i Hertfordshire. Styrfunktionerna, som levererats av 3CL i Telford, omfattar bl.a. vindtunnlar med mätning och övervakning av vindhastighet, temperatur och fukt. Duc:arna är sammankopplade via ett eget nätverk av typ Ethernet, där även en Trend 963 huvuddator igår för övervakning och larmhantering. Planer finns på att, i ett senare skede, integrera systemet i kundens eget IT-nätverk.

8 Trend Control Systems ApS Østergade 23-29, 3. sal, DK8000 Århus C, Danmark. tlf: fax: Registered office: 24 Queens Road, Weybridge, Surrey KT13 9UX Registered in England No SA Issue 1.0 Swe

Säkerhetslösningar för alla branscher

Säkerhetslösningar för alla branscher Säkerhetslösningar för alla branscher Answers for infrastructure Innehåll Säkra bostäder 4 Brf Sveaborg i Akalla 5 Villa Rosenhill i Hittarp 7 Säkra handelsplatser 8 Supertryggt på Supermarket i Skurup

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Bättre boendemiljö med ett passersystem Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna och ersätta dessa med en tag (kodbricka) eller

Läs mer

VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR. Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare.

VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR. Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare. VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare. Carriers värmepumpar utnyttjar den fria energi som solen ger. Våra värmepumpslösningar är lönsamma

Läs mer

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare I dagens hårda konkurrens är det oerhört viktigt

Läs mer

SwyxWare Unified Communications. Normsättare inom IP-baserade kommunikationslösningar

SwyxWare Unified Communications. Normsättare inom IP-baserade kommunikationslösningar SwyxWare Unified Communications. Normsättare inom IP-baserade kommunikationslösningar Swyx y our business. www.swyx.com Välkommen till Swyx. Hur vi kommunicerar förändras dagligen. Nya sätt, nya teknologier

Läs mer

CONNODE 4 FRAMTIDEN ÄR HÄR

CONNODE 4 FRAMTIDEN ÄR HÄR CONNODE 4 FRAMTIDEN ÄR HÄR FRAMTIDEN ÄR HÄR Med nya riktlinjer och regleringar för energieffektivitet kommer nya krav, men också nya möjligheter. Det är inte lätt att hitta rätt nätverksteknik för att

Läs mer

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna.

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna. TEMA automation IT i fastighet TEMA: 23 extra sidor med nyttig läsning för fastighetsägare redo för framtiden det mesta i huset kommer att vara uppkopplat INNEHÅLL: Nyheter Hyresgästinflytande via mobilen...49

Läs mer

Future och Future Plus

Future och Future Plus Future och Future Plus Kvalitetskylar och -frysar Energieffektiva med liten miljöpåverkan Kvalitetskylar och -frysar för professionella livsmedelsdetaljister och kök De mest konkreta kraven för alla användare

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 IT-drift för skolan Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 Projekt INFRABAS För att stödja genomförandet av den nationella satsningen på IT i skolan, ITiS

Läs mer

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni.

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. 2 En trygg partner för dig som funderar på en ny telefonilösning. I allt snabbare takt går nu svenska företag och organisationer över till

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

Axis AB Årsredovisning 2004

Axis AB Årsredovisning 2004 Axis AB Årsredovisning 2004 Axis marknadsledande inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Företagets produkter och lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och

Läs mer

hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12

hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12 hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12 Innehåll Historik Affärsidé 2011 i siffror...2 Historik...2 Affärsidé...3 Marknadens potential...3 Koncernchefen har ordet...4 Viktiga händelser 2011...5

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

E C N A R T N N E A E K A M

E C N A R T N N E A E K A M MAKE AN ENTRANCE Inledning ITAB Shop Products är ett tillverknings- och exportföretag specialiserat på att leverera butiksutrustning som entrésystem och köledarprodukter till detaljhandelskunder och andra

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView.

All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView. All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView. Vi hjälper våra kunder säkra och optimera driften för allt sådant vi tar för givet: tillgång till vatten, energi och trygga transporter. Samhällskritiska

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

Driver dina affärer på nätet

Driver dina affärer på nätet Vem ska satsa på e-handel? Här är några exempel på hur och var e-handel kan utveckla onlineupplevelsen. Alla typer av organisationer inom allt från traditionella till icke-traditionella marknader använder

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Luftbehandling i världsklass VoltAir System luftbehandlingsaggregat levererar marknadens bästa återvinning av tempererad luft i

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

KRÄV MER AV DINA CIRKULATIONSPUMPAR

KRÄV MER AV DINA CIRKULATIONSPUMPAR KRÄV MER AV DINA CIRKULATIONSPUMPAR DET ÄR DAGS ATT KRÄVA MER I mer än 65 år har vi på Grundfos alltid haft som filosofi att kräva mer. Detta var skälet till att vi initierade Red Wolf-projektet, ett femårigt

Läs mer

BLI EN MÄSTARE PÅ FÖRÄNDRINGSARBETE!

BLI EN MÄSTARE PÅ FÖRÄNDRINGSARBETE! 2012 NUMMER 17 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAG I ONE FÖRÄNDRINGAR ÄR BRA Reagera på din verksamhets behov LIGG STEGET FÖRE Få konkurrensfördelar ATT LEVA MED FÖRÄNDRINGAR Gör dem till en del av vardagen BLI EN MÄSTARE

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C Dnr 2008/9 transmissionstjänster - C Bilaga 2 Innehåll 1 Allmänt 2 2 Fasta operatörstjänster 2 2.1 Funktionella krav på tjänster 2 2.2 Säkerhetskrav på tjänsten 23 2.3 Krav på service och tillgänglighet

Läs mer

MAJ 10 VAD ÄR NYTT & ANNORLUNDA. Läs mer på sida 13

MAJ 10 VAD ÄR NYTT & ANNORLUNDA. Läs mer på sida 13 MAJ 10 VAD ÄR NYTT & ANNORLUNDA Läs mer på sida 13 Uppgradera dina kunder till Microsoft Office 2010! Nu är det dags att uppgradera dina kunder till Office 2010. Open value Subscribtion är ett klokt val

Läs mer

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer PTS-ER-2011:16 Datum 15 juni 2011 Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer