Enligt skollagspropositionen 2009/10:165.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enligt skollagspropositionen 2009/10:165. mats.soderberg@skl.se"

Transkript

1 Enligt skollagspropositionen 2009/10:165

2 Introduktionsprogram i gymnasieskolan Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

3 Särskilda program i gymnasieskolan Erbjudande Ska erbjudas: Preparandutbildning Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion Kan erbjudas: Programinriktat individuellt val

4 Preparandutbildning syfte Obehöriga till gymnasieskolans studieförberedande program skall uppnå behörighet till dessa. Behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram vilka önskar uppnå behörighet till studieförberedande program. Omfattning normalt högst ett år.

5 Preparandutbildning innehåll Ska innehålla de grundskoleämnen eleven saknar godkänt betyg vilka behövs för att uppnå behörighet till ett högskoleförberedande program eller yrkesprogram i gymnasieskolan.

6 Preparandutbildning innehåll Kan även innehålla stödundervisning i ytterligare grundskoleämnen dock inte de som eleven redan är godkänd i. Kan också - i mindre omfattning innehålla andra insatser gynnsamma för elevens kunskapsutveckling. Kan även innehålla kurser från nationella program.

7 Preparandutbildning interkommunal ersättning Om inte den anordnande kommunen och elevens hemkommun kommer överens om annat skall den interkommunala ersättningen motsvaras av den kostnad elevens hemkommun själv har för preparandutbildning.

8 Programinriktat individuellt val syfte Eleverna skall få en utbildning som inriktas mot ett nationellt yrkesprogram. Så snart som möjligt antas till programmet.

9 Programinriktat individuellt val innehåll Ska innehålla stödundervisning i de grundskoleämnen eleven saknar betyg i för att bli behörig till ett yrkesprogram. Ska vidare innehålla kurser från ett nationellt yrkesprogram inkl arbetsplatsförlagt lärande i förekommande fall.

10 Programinriktat individuellt val behörighetsregler Avser elev obehörig till yrkesprogram men som har: Godkänt i Sve Godkänt i Eng el Mat Godkänt i fyra andra ämnen Sökbart. Anordnas för grupp elever.

11 Programinriktat individuellt val Interkommunal ersättning skall bestå av två delar: Kostnaderna för den del av utbildningen som motsvarar det yrkesprogram som priv:et är inriktat mot beräknas som för yrkprogrammet. Kostnaderna för undervisning i grundskoleämnen enligt regeringens/myndighets föreskrifter.

12 Yrkesintroduktion syfte Avsett för obehöriga elever till gymnasieskolan. Yrkesinriktad utbildning som ger möjlighet till etablering på arbetsmarknaden. Möjliggöra utbildning för studier på nationellt yrkesprogram.

13 Yrkesintroduktion innehåll Arbetsplatsförlagt lärande eller praktik bör ingå i utbildningen. Får dessutom innehålla grundskoleämnen. Gymnasiegemensamma yrkesämnen och kurser från gymnasieskolans nationella yrkesprogram eller annan yrkesutbildning. Även andra insatser gynnsamma för elevernas kunskapsutveckling.

14 Individuellt alternativ syfte Eleven skall gå vidare till något av Fortsatt utbildning Yrkesintroduktion Arbetsmarknaden Elever som före yrkesintroduktion önskar en mer allmän utbildning, för elever med stora kunskapsluckor, elever med svag motivation.

15 Individuellt alternativ innehåll Sätts samman i det enskilda fallet. Kan innehålla ämnen från grundskolan, gymnasiegemensamma ämnen, gymnasieskolans karaktärsämnen. Andra insatser gynnsamma för elevens kunskapsutveckling.

16 Språkintroduktion syfte Avsett för nyligen anlända invandrarungdomar Ska få en tyngdpunkt i det svenska språket som möjliggör fortsatta studier i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

17 Språkintroduktion innehåll Ska innehålla undervisning i svenska eller Sve2. I utbildningen kan ingå andra grundskoleoch gymnasieämnen som eleven bedöms behöva för sin fortsatta utveckling.

18 Kommunens skyldighet Erbjuda preparandutbildning t o m första kalenderhalvåret det år eleven fyller 19 år. Erbjuda yrkesintroduktion och individuellt alternativ. Eleven får sedan välja mellan dessa. Yrkesintroduktion i möjligaste mån arbetsplatsförlagt lärande. Erbjuda språkintroduktion. Avser nyligen anlända invandrare i övriga fall yrkesintroduktion eller individuellt alternativ.

19 Kommunens möjlighet Erbjuda programinriktat individuellt val

20 Samverkan mellan kommuner Preparandutbildning Programinriktat indiv. val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion Kan anordnas av annan kommun eller landsting Individuella alternativ och språkintroduktion bedöms inte möjliga att anordna för grupp elever bör inte göras sökbara Programinriktat indiv. val för grupp elever Yrkesintroduktion Möjlighet finns att träffa samverkansavtal

21 Interkommunala frågor Yrkesintroduktion Möjlighet att gå i annan kommun om hemkommun åtar sig att betala Programinriktat indiv. val Eleverna kan söka i annan kommun Regler om interkommunal ersättning

22 Fristående skolor Fristående skolor får även ordna - Preparandutbildning - Individuellt alternativ förutsätter överenskommelse med hemkommun - Språkintroduktion förutsätter överenskommelse med hemkommun Fristående skolor med yrkesprogram får även ordna - Programinriktat individuellt val - Yrkesintroduktion förutsätter överenskommelse med hemkommun

23 Fristående skolor Bidrag till programinriktat individuellt val skall bestämmas på samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning till egen verksamhet. För programinriktat individuellt val mot program som hemkommunen inte erbjuder betalas enligt av staten angivet belopp.

24 Dokumentation En elev som fullföljer ett särskilt program enligt sin individuella studieplan skall få intyg. De betyg som eleven fått skall här framgå. Elever som inte fullföljer utbildningen enligt sin studieplan ska få en sammanställning, där det framgår vilka delar eleven fullgjort.

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Seija Khalifa Handläggare Gymnasieantagning seija.khalifa@sigtuna.se Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan Dessa riktlinjer anger när

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ionsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Reviderad den 2015-06-03 Antagen den 2015-06-03 UAIN14/39 1 Innehållsförteckning 1 Anmälan av delegationsbeslut... 3 2 Rätt att besluta...

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Unga riskerar att falla mellan stolarna

Unga riskerar att falla mellan stolarna Kvalitetsgranskning Rapport 2014:07 Unga riskerar att falla mellan stolarna Kortrapport om kommunens informationsansvar Skolinspektionens rapport 2014:07 Diarienummer 403:2012:5130 Stockholm 2014 Unga

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (5) Erbjudande om förskola inom fyra månader Vårdnadshavarna ska få en plats i förskola för sitt barn inom fyra månader efter att de anmält önskemål om förskoleplats till kommunen. Här

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (6) Erbjudande om förskola inom fyra månader När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola i en av kommunens förskolor ska kommunen erbjuda barnet en förskoleplats inom fyra månader.

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer