koncernen eskilstuna-kuriren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "koncernen eskilstuna-kuriren"

Transkript

1 2012 koncernen eskilstuna-kuriren

2 Koncernstruktur Eskilstuna-Kurirens Stiftelse Eskilstuna-Kuriren AB 100 % Brovakten i Nyköping AB 100 % Södermanlands Nyheter AB 100 % Fastighetsförvaltning Eskilstuna-Kuriren Media AB 100 % Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning ekuriren.se Gratistidningarna Sméjournalen och ST-journalen Mediehuset i Sörmland AB 100 % Annonsförsäljningsföretag Reklamateljé Webbstudio Tidningen Folket AB 100 % Tidningen Folket folket.se Prolog T&L AB 40 % Distributionsverksamhet Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB 100 % ektab.se Eskilstuna SBS Radio AB 30 % Radioreklamförsäljning Katrineholms- Kuriren AB 100 % Katrineholms-Kuriren kkuriren.se FLT Media AB 8 % (Mediekompaniet) Riksannonsförsäljning Södermanlands Nyheter SN Extra sn.se Österbergs Tryckeri AB Tidningsservice i Nyköping Liberala Tidningar i Mellansverige AB 20 % VLT Ingress Media Länstidningen Södertälje Norrtelje Tidning Nynäshamns Posten vlt.se Nerikes Allehanda Motala Tidning Karlskoga Kuriren na.se Reklamradio Citygate AB 10 % Utvecklingsföretag Lokus Morningstar Mktmedia AB 5 % Utvecklingsföretag Adeprimo AB 10 % Utvecklingsföretag Avser förhållanden april/maj 2013 Innehåll: EK-koncernen i korthet 3 Koncernchefen har ordet 4 5 Eskilstuna-Kuriren 6 Dotterföretagen 7 9 Utdrag från års- och koncernredovisning Verksamhetsidé 14 Styrelse och koncernledning Adresser 17 Produktion: Reklamateljén, Eskilstuna-Kuriren. 2

3 EK-koncernen i korthet Eskilstuna-Kurirens Stiftelse Org nr Äger och förvaltar samtliga aktier i Eskilstuna-Kuriren AB. Koncernuppgifter Antal anställda 398 (399) årsarbetare TS-upplaga helår (69 300) exemplar Nettoomsättning ( ) tkr Resultat efter finansiella poster (20 638) tkr Aktiekapital (10 000) tkr Balansomslutning ( ) tkr Soliditet 47,9 % (57,2) % Eskilstuna-Kuriren AB Org nr Antal anställda 26 (77) årsarbetare TS-upplaga helår (29 600) exemplar Nettoomsättning ( ) tkr Resultat efter finansiella poster ( ) tkr Aktiekapital (10 000) tkr Balansomslutning ( ) tkr Södermanlands Nyheter AB Org nr Antal anställda 54 (67) årsarbetare TS-upplaga helår (24 400) exemplar Nettoomsättning ( ) tkr Resultat efter finansiella poster (16 953) tkr Aktiekapital (15 000) tkr Balansomslutning (53 122) tkr SN:s Försäljnings AB Org nr Antal anställda 17 (17) årsarbetare Nettoomsättning (19 047) tkr Resultat efter finansiella poster -223 (566) tkr Aktiekapital (1 000) tkr Balansomslutning (4 077) tkr Österbergs Tryckeri AB Org nr Antal anställda 17 (10) årsarbetare Nettoomsättning (10 847) tkr Resultat efter finansiella poster (-166) tkr Aktiekapital (2 000) tkr Balansomslutning (11 196) tkr Tidningsservice i Nyköping AB Org nr Antal anställda 61 (56) årsarbetare Nettoomsättning (35 521) tkr Resultat efter finansiella poster (4 486) tkr Aktiekapital (1 500) tkr Balansomslutning (13 511) tkr Brovakten i Nyköping AB Org nr Antal anställda 0 årsarbetare Nettoomsättning -10 tkr Resultat efter finansiella poster -10 tkr Aktiekapital 50 tkr Balansomslutning tkr Katrineholms-Kuriren AB Org nr Antal anställda 35 (49) årsarbetare TS-upplaga helår (11 200) exemplar Nettoomsättning (57 934) tkr Resultat efter finansiella poster (518) tkr Aktiekapital (1 000) tkr Balansomslutning (32 616) tkr Tidningen Folket AB Org nr Antal anställda 15 (27) årsarbetare TS-upplaga helår (4 100) exemplar Nettoomsättning (18 915) tkr Resultat efter finansiella poster (-8 321) tkr Aktiekapital (1 000) tkr Balansomslutning (12 684) tkr Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB Org nr Antal anställda 42 (38) årsarbetare Nettoomsättning (80 734) tkr Resultat efter finansiella poster (6 395) tkr Aktiekapital (20 000) tkr Balansomslutning (71 231) tkr Mediehuset i Sörmland AB Org nr Antal anställda 57 (54) årsarbetare Nettoomsättning (47 323) tkr Resultat efter finansiella poster (13 592) tkr Aktiekapital 100 (100) tkr Balansomslutning (7 050) tkr ESKILSTUNA-KURIREN MEDIA AB Org nr Antal anställda 74 (1) årsarbetare Nettoomsättning (7 280) tkr Resultat efter finansiella poster (-2 273) tkr Aktiekapital 250 (250) tkr Balansomslutning (6 487) tkr Intresseföretag Prolog Tidningsdistribution & Logistik AB Ägarandel 40 %. Verksamhet Distribution av dagstidningar, tidskrifter, annonsprodukter och annat gods. Eskilstuna SBS Radio AB Ägarandel 30 %. Verksamhet Radioreklamförsäljning. Liberala Tidningar i Mellansverige AB Ägarandel 20 %. Verksamhet Ägarföretag till Promedia AB. I Promedia ingår tidningsverksamheterna i NA- respektive VLT-koncernerna. 3

4 Koncernchefen har ordet EK-koncernen 2012 Fr o m föregående år publicerar vi utdrag ur vår årsredovisning i enbart digital form. Du som föredrar att läsa på papper kan dock enkelt printa ut den. På följande sidor redogör bolagsansvariga mer detaljerat för sina respektive verksamheter. Resultat och kassaflöde Koncernens omsättning minskade under 2012 med 5,5 % till 439,9 mkr (465,5 mkr). Den största enskilda minskningen avser annonsintäkterna. Minskningen accelererade andra halvåret. Samtidigt började då de digitala intäkterna öka men kunde inte balansera stora tapp på platsannonser och i viss mån byråbeordrade annonser. Årets resultat belastas med en nedskrivning av goodwill i Södermanlands Nyheter. Sammanlagt uppgår avskrivningen till ca 140 mkr. I och med detta, och kombinerat med upplösningen av negativ goodwill i Liberala Tidningar fr o m 2013, räknar vi med rejält minskat goodwill-netto fram till 2017 då nuvarande goodwill i allt väsentligt är avskrivet. Under årets sjösattes två rejäla besparingsprogram, det ena enligt den s k osthyvelsprincipen, det andra avseende strukturella förändringar. Helårseffekterna av dessa beräknas uppgå till ca 15 mkr. Tydliga effekter syntes först under senhösten. Det strukturella besparingsprogrammet resulterade i ett erbjudande om avgångsvederlag. 26 medarbetare nappade på detta vilket belastar resultatet med 15,8 mkr. Det redovisade rörelseresultat blev 140 mkr (24 mkr) och soliditeten 47,9 % (57,2 %). Kassaflödet från den löpande verksamhe- 4

5 ten uppgår till -0,3 mkr. De externa lånen har under året amorterats med 14,3 mkr. Verksamheten 2012 var året när en tydligare koncernorganisation började verka. Moderbolaget separerades från verksamheten i Eskilstuna-Kuriren, som nu bedrivs i EK Media samt Mediehuset i Sörmland. Därmed förenklades möjligheterna till koncernsamordning och utveckling. Utvecklingsfrågorna har koncentrerats till projekt Limbo. Limbo är ett anagram för mobil och ska påminna oss om att dagens mediekonsument ska kunna konsumera våra produkter och tjänster oavsett tid och plats. Under året sjösattes en koncerngemensam mobilplattform och vi kan nu notera att ca 25 % av besökarna på våra hemsidorna kommer från mobila plattformar. Efter många år av kraftiga förluster och minskande upplagor för tidningen Folket beslutades att gå från sexdagarsutgivning till endagsutgivning och med distributionpå söndagar. Bakom beslutet ligger omfattande studier men också ett visst mått av mod. Just denna lösning är inte testad tidigare. Än så länge följer Folket den uppgjorda planen avseende såväl upplaga som annonsintäkter fattade vi också beslutet att koncentrera tryckningen av koncernens tidningar till en ort, Eskilstuna. Enligt lagd plan sker detta i september Det innebär också att tidningstryckeriet i Nyköping läggs ner. Kalkyler visar på en nettobesparing på ca 2,5 mkr/år samt att framtida investeringsbehov minskar kraftigt. Ökningen av digitala intäkter tog fart andra halvåret. Bra säljinsatser kombinerat med försäljningsavtal med Google gjorde att intäkterna ökade markant. Det förtjänar dock att sägas att nivåerna fortfarande är låga. Vi märker dock en ökad mognad såväl internt som på köparsidan. Under året fusionerade vi våra två civiltryckerier. Dahlströms och Österbergs. Vi flyttade också ihop verksamheterna fysiskt samt reinvesterade i två nya pressar. Verksamheten drabbades av engångskostnader men är nu väl positionerat inför framtiden. EKTAB fortsätter att ha nöjda kunder. Kundomsättningen är mycket låg och nya kunder i önskvärt segment tillkommer kontinuerligt. Det är framför allt halvberlinerformatet som uppskattas. Under året anslöt sig EK-koncernen till samarbete kring nyckeltal som görs av Mittmedia, VK och Norran. Resultatet var intressant och avslöjade såväl styrkor som brister. De senare kan nu åtgärdas och kommer att leda till resultatförbättringar. Under 2012 gjordes kraftiga åtgärder på IT-området. Det innebär att de stora verksamhetssystemen nu är gemensamma och konfigurerade för ett och samma flöde inom områden som redaktionell produktion, annonsförsäljning och annonsproduktion. Även distributionssystemen har uppgraderats via Prolog. På åtgärdslistan står nu CRM och prenumerationssystem. Under året bildades ett nytt bolag, Brovakten i Nyköping AB, ett nybildat dotterbolag till moderbolaget. Bolaget har förvärvat den av SN ägda fastigheten. Därmed kan SN fokusera på sin kärnverksamhet och koncernstaben på ett tydligt sätt ta ansvar för fastighetsfrågorna. Eskilstuna-Kurirens kulturpris Eskilstuna-Kurirens kulturpris på kr utdelades 2012 till två ledande företrädare för jazzmusiken, Rolf Carvenius och Palle Danielsson. Rolf Carvenius har skapat och driver Jazzens Museum i Strömsholm. Förutom själva museidelen arrangeras varje sommar välbesökta konserter med kända artister till glädje för många sörmlänningar. Palle Danielsson, basist boendes i skogarna i Åkerstrakten, har spelat på världens alla stora scener och med de allra bästa. I samband med prisutdelningen, som ägde rum vid Litterärt Gästabud, gjorde Palle ett bejublat framträdande tillsammans med sin syster, del välkända pianisten Monika Dominique. Priset har utdelats årligen sedan Miljön viktig för EK-koncernen EKTAB driver sedan några år ett systematiskt arbete för att minska resursförbrukningen. Resultaten har varit enastående och har inspirerat resten av koncernen. Detta har bl a resulterat i att vår energiförbrukning minskat kraftigt, att vi nu köper energi producerad av enbart vindkraft och att utsläppen från våra bilar minskat kraftigt. Intressebolagen Liberala Tidningar (LT) är ägarbolaget till gratistidningsbolaget Mitt i Stockholm samt Tidningsbolaget Promedia. Det senare har i sin tur ca 46 % av ägandet i tryckerikoncernen V-Tab. Gratistidningsbolaget fortsätter att redovisa god lönsamhet även om man naturligtvis känner av den vikande konjunkturen. Promedia sålde under året Motala & Vadstena Tidning till NTM-koncernen. Promedia har, liksom vi själva, känt av den vikande annonskonjunkturen vilket påverkat resultat negativt. LT:s rörelsemarginal blev 1,5 %. Soliditeten är över 60 %. Distributionsbolaget Prolog visar på fortsatt god lönsamhet liksom SBS Radio i Eskilstuna. Även resultatutvecklingen i utvecklingsbolaget Adeprimo är god. Bakom tillväxten ligger framgångar på digitala medier, framför allt avseende mobilplattformen TULO. Utsikter inför 2013 Annonsmarknaden är fortsatt mycket avvaktande. IRM:s prognos ger vid handen att landsortspressens intäkter kommer att minska med 8,6 %. Samtidigt växer internet kraftigt. Vi är väl positionerade inom dessa områden (sökord +18,6 %, webb-tv 19,0 %, mobil distribution 48,9 %). De besparingsprogram som genomförts under 2011 och 2012 får genomslag Vi kommer därför att kunna redovisa resultatförbättringar även vid sjunkande intäkter. Projekt Limbo kommer att resultera i flera nya digitala och mobila lösningar. Säljavdelningarna utbildas nu i flerkanalsförsäljning. Inom områdena tryck och distribution är vi optimistiska. Här tar vi marknadsandelar. Orderläget är bra och bolagens utrustningar och organisationer är i gott skick. Eskilstuna i maj 2013 Sören Axelsson VD och koncernchef 5

6 Eskilstuna-Kuriren AB 2012 var upplageprojektets stora år. Alla anställda var i olika utsträckning engagerade i arbetet. Hela mediehusets verksamhet genomlystes och en mängd förslag togs fram som sedan omsatts i verkliga förändringar. I upplageprojektet ingick en mängd kundmätningar för att säkerställa att vi hade rätt uppfattningar och att förändringarna blev som kunderna önskade. Denna arbetsmetodik uppmärksammades inom branschen och bland annat inbjöds redaktionschef Eva Burman till en kongress i USA för att inför amerikanska tidningskoncerner berätta om vårt tillvägagångssätt. Arbetet i projektet fördes i hamn under våren och resulterade i stora förändringar av innehåll och utseende i främst papperstidningen. Responsen lät inte vänta på sig. Våra kunder, läsarna, lovordade förändringen och den testperiod vi erbjöd nya kunder ledde till rekordstor omsättning till betalda abonnemang när provperioden gått ut. När vi summerade upplagan för året ledde detta till att EK/ST blev bästa dagstidning i landet i klassen över i upplaga, med en ökning på 200 exemplar. TS-upplagan är nu exemplar med en daglig räckvidd på omkring individer. Lägger vi till tillkommande räckvidd i våra digitala kanaler har EK/ST aldrig nått fler människor än i dag. Upplageökningen var unikt och uppmärksammades mycket inom branschen och re sulterade också i positiva artiklar och inslag i annan dagspress, radio och TV. I februari i år nominerades vi också till det prestigefyllda priset Guldspaden för vår journalistik. Dessvärre vann vi inte denna gång, vilket vi gjort två gånger tidigare, men vi glädjer oss ändå åt att vara en av tre i landet som blivit nominerade. Som ett resultat av upplageframgångarna och Guldspadenomineringen pryds nu tidningens förstasida med två medaljonger som uppmärksammar detta. Framgångarna kommer också att användas i marknadsföring ut mot kunder inom både läsarsegmentet såväl som affärskunder. En mindre trevlig del av vardagen är att medie huset och enskilda medarbetare hotats på olika sätt under det gångna året. Detta är ett resultat av vår undersökande och grävande journalistik av den organiserade brottsligheten och kriminella MC-gäng. Detta har tvingat oss till att höja säkerhetsnivån, ett arbete som kommer att fortsätta under hela Under denna svåra period har vi fått stark uppbackning av kollegor på andra medier, främst Expressen som i löp, ledare och blogg tagit upp hoten mot Eskilstuna-Kuriren. PeO Wärring Chefredaktör/VD 6

7 Övriga dotterföretag Robert Jonsson, VD, SN 02 göran carstorp, chefred/ansvarig utgivare, sn 03 elisabet bäck, VD, chefred/ansvarig utgivare, KK 04 Anders Boberg, VD, Folket 05 marie hillblom, chefred/ansvarig utgivare, Folket 06 PHILIP BRÄNNLUND, VD, EKTAB 07 Stefan Toll, VD, MEDIEHUSET I SÖRMLAND 07 7

8 Södermanlands Nyheter AB 2012 gjorde SN flera stora redaktionella satsningar. Nyköpings värdskap för en av deltävlingarna i Melodifestivalen fick stor uppmärksamhet. Evenemanget blev också ett genombrott för SN:s satsning på webb-tv. En annan stor satsning på publicering i alla Mediehuset SN:s kanaler gjorde sportredaktionen. Under året rapporterade sportredaktionen från ett stort att antal idrottsevenemang med både live-bloggar och webb-tv. Sportens satsning stimulerades av att SN fick en lokal konkurrent som har webb-tv som främsta publiceringskanal. Försäljningsavdelningen har lagt stort fokus på att leverera resultat till våra kunder och då använda Mediehuset SN:s alla kanaler. Vi har med framgång breddat vårt erbjudande med bland annat events och digitala skyltar. Årets största publicistiska satsning var artikelserien»den delade staden«. Den handlade om problemen med integrationen mellan nya och gamla svenskar men också om de stora skillnaderna i levnadsvillkor mellan olika stadsdelar i Nyköping. Artikelserien avslutades med en direktsänd live-tv-debatt med stadens politiker på sn.se. Till framgångarna med satsningen hör att redaktionen idag har väsentligt bättre kontakter med flera invandrargrupper i staden än tidigare. Under året beslöt såväl Trosa som Gnesta kommun att folkomrösta om ett länsbyte från Sörmlands till Stockholms län. Frågan har fått stort utrymme i SN och utgången kommer att få stor strategisk betydelse. Även äldrevården har uppmärksammats genom en stor artikelserie, som publicerades under jul- och nyårshelgen Den avslutades med direktänd live-tv-debatt med de fyra kommunernas ansvariga politiker. För andra året anordnade kulturredaktionen en novell-tävling för skolbarn. Tävlingen fick stort genomslag och antalet bidrag blev rekordstort. 207 skolelever skickade in ett bidrag på årets tema som var»fantasy« fick vi 85 bidrag. Internt präglades arbetet av byten till koncerngemensamma system. Robert Jonsson, VD och Göran Carstorp, chefredaktör och ansvarig utgivare Katrineholms-Kuriren AB Under 2012 fortsatte den stora omställningen på Katrineholms-Kuriren för att bli ett modernt mediehus. Organisationen förändrades, där redaktionella medarbetare flyttades till den digitala redaktionen, för att förstärka realtidsabetet och påbörja förberedelsen för att ta betalt för innehåll på webben och i mobilen. Antalet unika besökare och sidvisningar målsattes för att få ett tydligt fokus på snabb och kraftfull ökning att webbtrafiken. Detta gav en 15 procents ökning av trafiken. Att bygga relation med läsarna/kunderna var även under 2012 en mycket viktig uppgift för såväl redaktion, som för marknadsavdelningen. Vi gav oss ut med KK-bilen igen i den av läsarna så uppskattade KK på väg-satsningen. Vi besökte mindre och större orter för att visa vårt intresse för människors liv och vardag. Denna turné bjöd på mycket superlokalt material i tidningen och på webben. Förutom det digitala omställningsarbetet sattes fortsatt fokus också på papperstidningens utveckling. Ny form och presentation sjösattes i början av februari i ett fruktsamt samarbete med EK. Uppmärksammade redaktionella satsningar var till exempel; Hur ska nya Stortorget se ut (tillsammans med Katrineholms kommun), insamlingen Rädda Kajrocken,»Presstationen«32 klasser använder KK i skolarbetet med flera. Två stora redaktionella granskningar genomfördes också under 2012; sjukvården och Kullbergska sjukhuset, samt klimatet i kommunfullmäktige (fokus på härskartekniker tillsammans med experter). Litterär afton, där katrineholmarna fick chans att lyssna och träffa kända svenska författare, drog återigen ett utsålt Safiren och årets stora kulturpris delades ut till Agneta Welander, lokal skådespelerska och kulturpersonlighet. Tillsammans med SN och EK inleddes under 2012 flera stora samordningsprojektet, såväl på redaktion som marknad, för att effektivisera och kostnadsbespara, samt för att frigöra resurser till än mer»fältarbete«. Elisabet Bäck, chefredaktör och ansvarig utgivare Tidningen Folket AB 2012 blev ett historiskt år för 107-åriga Tidningen Folket. Under våren togs beslutet om att Folket skulle ändra utgivningsfrekvensen från sexdagarsutgivning till endagsutgivning och komma ut på söndagar. Beslutet togs efter undersökningar av Eskilstunamarknaden. Resultatet gjorde att vi formade en ny tidning, Folket söndag, som mer har karaktären av lokalt veckomagasin. Folket tar sikte på den fördjupande läsningen och ger lokaljournalistiken en annan form, där vi berättar varför, därför och hur, snarare än vad en fråga som allt fler i dagens medielandskap redan känner till genom konsumtion av nyheter i snabba digitala kanaler. Folket Söndag kompletterar morgontidningens dagliga rapportering i distributionsområdet och ger läsning som kan spridas på flera dagar i veckan utan att kännas gammal. Med en väl avvägd kombination av lokal fördjupning och egna djuplodande reportage vill tidningen sätta agendan för veckan som kommer. Vi sätter berättelsen i centrum genom djupa möten med personer, reportage som ökar förståelsen för det som sker i samhället. Och som enda tidning i Mälardalen fortsätter Folket att ha en ledarsida som redigeras i samklang med arbetarrörelsens värderingar. Efter omfattande personalförhandlingar under våren blev resultatet att nya Folket från och med 2 september produceras av tre personer (en chefredaktör/ansvarig utgivare, en multijournalist och en politisk redaktör) och kompletteras av frilansinköp. En omfattande marknadsföringskampanj inleddes under sommaren i syfte att, i första hand, behålla de gamla, trogna Folket-prenumeranterna, men också försöka locka befintliga EK-prenumeranter att komplettera sin prenumeration av EK med Folket Söndag och på så sätt få en»hel«tidningsvecka. Resultatet blev att upplagan vid årets slut hamnade på exemplar, helt enligt planen. Resultatet för tidningen hamnade på ett stort minus på helårsbasis men följde den prognos som lades under hösten och tog hänsyn till avgångsvederlag som blev efter personalnedskärningarna. Anders Boberg, VD och Marie Hillblom, chefredaktör och ansvarig utgivare 8

9 Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB Under året har det tydligt framkommit att vi har en allt starkare struktur förändring i branschen. Detta beror på att det nu finns många digitala kanaler som ger en mycket mer fragmenterad marknad, såväl för våra prenumeranter som för våra annonsörer. Konsumtionsmönstren förändras i takt med att de digitala kanalerna blir tillgängliga och härutöver så har våra annonsörer långt fler möjligheter att komma ut med sin marknadsföring. Konjunkturen är också nedåtgående vilket förvärrar situationen. Sammantaget innebär ovanstående att Landsortspressen tappar upplagor i mindre omfattning samt att annonsintäkterna minskar kraftigt. Detta har lett till kraftigt minskade beställningar och därmed intäkter från våra koncerntidningar. Huvuddelen av EKTABs produktion beläggs av koncerntidningarna vilket gör att ovanstående faktorer har inneburit stora intäktstapp för oss. Eftersom omställningen sker i så snabb takt är det komplicerat att hinna med att sänka kostnadsstrukturen i samma takt. Kostnadsreduceringar inom EKTAB har vi beslutat om tidigt under 2012 och genomfört med resultatpåverkan. Ytterligare åtgärder för att balansera ut konjunktur- och strukturförändringarna är beslutade och skall genomföras under Externtrycket behöver långsiktigt ökas för att balansera de minskande intäkterna från koncerntidningarna. Detta är en omställning som behöver göras över tid. Vi har för året 2013 lagt en budget som är ca + 15,0 % mot Vår bedömning är att detta är ett tufft men nåbart mål. Stort fokus läggs under slutet på 2012 på strategier och strukturer för att kunna nå detta mål för Volymerna på externmarknaden är fortsatt stora samtidigt som det finns ett överutbud från tryckerierna. Vår förhoppning är att andra större aktörer under 2013 tvingas till reduktioner av tillgängliga volymer så att en mer normal balans mellan utbud och efterfrågan kan nås. Detta bör rimligen krävas med den marknadssituation som råder. Samtliga befintliga kunder följer med oss in till året Den övervägande delen av våra kunder har en sund affär med goda resultat, några av de periodiska produkterna faktiskt t o m med ökande upplagor. Inom DR-segmentet har vi för året 2012 erhållit väsentligt ökade volymer vilket är glädjande. Under 2012 kan vi enlighet med ovanstående rader glädja oss åt många nya vänner som tillkommit. Produkterna här spänner från månadstidningar, veckotidningar, tematidningar, specialbilagor, magasinsliknande produkter med glättade omslag till DR. Trenden är mycket tydlig mot högre kvalitetsanspråk på produkterna vilket ställer stora krav på oss både tekniskt och på vårt engagemang att klara kundernas krav. Under året har vi i utfört såväl kundenkäter som personalenkäter för att erhålla vetskap om hur våra kunder upplever oss och hur vår personal upplever sin situation. Underlaget från dessa ligger till grund för våra prioriteringar av fokusområden för förbättringar, utveckling, kompetensförstärkning samt önskade produktutvecklingsområden. Miljöfrågorna ligger oss varmt om hjärtat, vår certifiering ISO gör att vi årligen sätter upp konkreta mål för verksamheten. Detta år är resurshushållningen i fokus. Ett av målen gäller papper, vi mäter antalet kg papper som köps in och sedan antalet kg som levereras som godkänd upplaga. Det andra målet är att minska energianvändningen i kwh. Kvalitetsarbetet har också stort fokus hos oss. Vi försöker att hitta mer effektiva tekniska hjälpmedel, bli smartare i våra arbetssätt samt sträva mot en optimal organisation. Allt i syfte att öka den totala kvaliteten till våra kunder, så att deras affärer blir mer effektiva. Vi ser kvalitetsprocessen som ett ständigt pågående projekt som aldrig blir färdigt. Vi har en bra organisation, medarbetare med hög kompetens och utmärkta tekniska förutsättningar. Högsta prioritet ligger på att verkligen utnyttja dessa styrkor och genom hårt och effektivt arbete nå fler nya kunder. Philip Brännlund, VD mediehuset i sörmland AB Ett turbulent år är den korta sammanfattningen av Under året vek annonsmarknaden rejält neråt och medieinvesteringarna minskade i våra kanaler. Nya kanaler växer fram och vi är med i den utvecklingen. Strategiskt arbetar vi med devisen Vi säljer försäljning. Med detta menar vi att fokusera på kundens behov och mindre på produktsälj. Vi har den högsta räckvidden på marknaden med våra produkter och vi ska hjälpa kunden att få bästa resultat på sin investering. Under året har vi inlett ett samarbete med Google AdWords som är ett spännande och lyckosamt projekt. Strategidokument är formade för respektive avdelning. Alla säljare i koncernen genomgår en gemensam medieskola som startade i november och fortsätter i fem delar. Syftet med medieskolan är att vi ska lära oss mer om de olika mediekanaler som finns för att ge bättre rekommendationer till våra kunder i deras kampanjer och vi lär också känna säljarna i koncernen för att få en större koncernförståelse och ta del av varandras cases. Produktionsavdelningen har formats om för att ge en bättre leverans till koncernens samtliga titlar, ett arbete som startade i januari Reklamateljén har sina utmaningar att hitta fler externa kunder och strategiskt bli mer marknadsanpassade mot den digitala världen från att varit i stort sett uppbyggd på printprodukter. Webbstudion har vi belyst under året för att renodla verksamheten och hitta fler säljbara produkter på den externa marknaden och bli mindre beroende av intern leverans. Detta projekt pågar och startades upp under våren. Tre av våra säljare på EK-marknaden slutade under året. En ny säljchef rekryterades internt och två säljare externt. För att möta marknadens krav bygger vi nu det nya Mediehuset. En process som innebär organisations- och kulturförändringar som berör all verksamhet. Ett antal förändringar är genomförda och det mesta ska ge full effekt under Vi är förberedda för ett ovisst 2013 på annonsmarknaden och satsar hårt för att anta de utmaningar som framtiden innebär. Stefan Toll, VD 9

10 koncernen Utdrag från års- och koncernredovisning Allmänt om verksamheten Ägarförhållanden Företaget är ett helägt dotterföretag till Eskilstuna-Kurirens Stiftelse ( ), med säte i Eskilstuna, som upprättar koncernredovisning för den översta koncernen. Eskilstuna-Kuriren AB ( ) är moderföretag till de helägda dotterföretagen Katrineholms-Kuriren AB ( ), Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB ( ), Mediehuset i Sörmland AB ( ), eskilstuna-kuriren Media AB ( ), Brovakten i Nyköping AB ( ), Södermanlands Nyheter AB ( ) och Tidningen Folket AB ( ). Södermanlands Nyheter är moderföretag till de helägda dotterföretagen SN:s Försäljnings AB ( ), Österbergs Tryckeri AB ( ) och distributionsföretaget Tidningsservice i Nyköping AB ( ). Österbergs Tryckeri AB var från september 2011 ägare till 100 % av aktierna i Dahlströms Tryckeri AB ( ), som i januari 2012 fusionerades in i Österbergs Tryckeri AB. Information om verksamheten Inom koncernen bedrivs tidningsutgivning, civiltryckerirörelse, tidningsdistribution, radioreklamförsäljning, produktion av kundtidningar, gratistidningsverksamhet, webb-publicering samt försäljning av webb-tjänster. Verksamheten bedrivs i tio företag på orterna Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. De fyra dagstidningar som utges är Eskilstuna-Kuriren, Södermanlands Nyheter, Katrineholms-Kuriren och Tidningen Folket. Inom ramen för de fyra dagstidningarna bedrivs kommersiell och publicistisk verksamhet på internet. Civiltryckeriproduktion bedrivs i Eskilstuna och i Nyköping. Anläggningen i Eskilstuna producerar tre av koncernens tidningar samt en stor andel produkter för externa kunder. Intresseföretag Moderföretaget är delägare i Liberala Tidningar i Mellansverige AB, som är ägare till femton dagstidningar i Västmanland, Värmland, Sörmland, Uppland och Närke samt i Prolog KB som bedriver tidningsdistribution inom samma område. Moderföretaget är vidare delägare i Eskilstuna SBS Radio AB som bedriver radioverksamhet i Eskilstuna med omnejd. Marknad Enligt IRM, Institutet för reklam- och mediestatistik, minskade landsortspressens totala reklamintäkter med 8,6 % jämfört med Den totala marknaden för medieinvesteringar minskade med 0,1 %. Bland övriga medier kan noteras att internetannonseringen totalt ökade med 9,2 %, TV med 3,7 % och mobil distribution med hela 98,8 %. Det senare är dock från en mycket låg nivå. Landsortspressen tappade således marknadsandelar men kan i viss utsträckning kompensera detta genom ökade digitala intäkter. Minskningen accelererade årets sista kvartal. Det var framför allt den byråbeordrade annonseringen som minskade. Koncernens tidningar hade något sämre annonsutveckling än landsortspressen totalt. Detta förklaras av minskat utbud av printprodukter (färre bilagor och totalutdelningar) samt tidningen Folkets övergång till endagsutgivning. Eskilstuna-Kuriren ökade, som en av få tidningar, upplagan Koncernens övriga tappade upplaga, dock inte mer än branschen i övrigt. Fr o m september ändrades utgivningsfrekvensen av Folket från sex dagar i veckan till en dag i veckan, söndag. Därmed stoppades upplagefallet. TS-upplagor 2012 Utgivnings Utgivningsfrekvens frekvens Eskilstuna-Kuriren ggr/vecka ggr/vecka Katrineholms-Kuriren ggr/vecka ggr/vecka Tidningen Folket * ggr/vecka ggr/vecka Södermanlands Nyheter ggr/vecka ggr/vecka Summa * 2012 avser tertial 3 Koncern Resultat Koncernens omsättning minskade under 2012 med 5,5 % till 439,9 tkr (465,5 tkr). Den största enskilda minskningen avser annonsintäkterna. Minskningen accelererade andra halvåret. Samtidigt började då de digitala intäkterna öka men kunde inte balansera stora tapp på platsannonser och i viss mån byråbeordrade annonser. Under årets sjösattes två rejäla besparingsprogram, det ena enligt den s k osthyvelsprincipen, det andra avseende strukturella förändringar. Helårseffekterna av dessa beräknas uppgå till ca 15 tkr. Tydliga effekter av dessa syntes först under senhösten. Det strukturella besparingsprogrammet resulterade i ett erbjudande om avgångsvederlag. 26 medarbetare antog erbjudandet om avgångsvederlag. Detta belastar resultatet med 15,4 tkr. Koncernens rörelseresultat har belastats med nedskrivning av goodwill utöver plan med 123 tkr. Bland intressebolagen noterar vi resultatförbättringar i Liberala Tidningar. Bakom dessa ligger reavinster vid försäljningarna av Motala/Vadstena Tidning samt radioverksamheten. Distributionsbolaget Prolog fortsätter visa stabil lönsamhet samtidigt som verksamheten utvecklas och rationaliseras. Detsamma kan sägas om SBS Radio där försäljningen TV-reklam till kanal 5 och kanal 9 nu lämnar ett mindre resultatbidrag. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -0,3 tkr. De externa lånen har under året nettoamorterats med 12,7 tkr. Organisation 2012 var året när en tydligare koncernorganisation började verka. Utgivningen av Eskilstuna-Kurien, inklusive personal sysselsatta på redaktion och privatmarknad, flyttades från moderbolaget till dotterbolaget Eskilstuna-Kuriren Media AB. Funktioner för ekonomi, administation och IT, som tidigare fanns i dotterbolag, koncentrerades till moderbolaget. Därmed förenklas möjligheterna till koncernsamordning och utveckling. Verksamheten Utvecklingsfrågorna har koncentrerats till projekt Limbo. Limbo är ett anagram för mobil och ska påminna oss om att dagens mediekonsument ska kunna konsumera våra produkter och tjänster oavsett tid och plats. Under året sjösattes en koncerngemensam mobilplattform och vi kan nu notera att ca 25 % av besökarna på våra hemsidor kommer från mobila plattformar var året när vi slutligen fattade och genomförde beslutet att kraftigt förändra tidningen Folket. Efter många år av kraftiga förluster och minskande upplagor togs till slut det offensiva beslutet att gå från sexdagarsutgivning till endagsutgivning på söndagar. Bakom beslutet ligger omfattande studier men också ett visst mått av mod. Just denna lösning är inte testad tidigare. Än så länge följer Folket den uppgjorda planen avseende såväl upplaga som annonsintäkter. Driften av tryckeriet i Nyköping, där Södermanlands Nyheter trycks, övertogs av Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB fattade vi också beslutet att koncentrera tryckningen av koncernens tidningar till en ort, Eskilstuna. Enligt lagd plan sker detta i september Det innebär också att tidningstryckeriet i Nyköping läggs ner. Kalkyler visar på en nettobesparing på ca 2,5 tkr/år samt att framtida investeringsbehov minskar kraftigt. Ökningen av digitala intäkter tog fart andra halvåret. Bra säljinsatser kombinerat med intagande av ny produkt Google AdWords gjorde att intäkterna ökade markant. Det förtjänar dock att sägas att nivåerna fortfarande är låga. Vi märker dock en ökad mognad såväl internt som på köparsidan. Under året fusionerade vi våra två civiltryckerier Dahlströms och Österbergs. Vi flyttade också ihop verksamheterna fysiskt samt reinvesterade i två nya pressar. Verksamheten drabbades av engångskostnader men är nu väl positionerat inför framtiden. EKTAB fortsätter att ha nöjda kunder. Kundomsättningen är mycket låg och nya kunder i önskvärt segment tillkommer hela tiden. Det är framför allt halvberlinerformatet som uppskattas av allt fler. Under året anslöt sig EK-koncernen till samarbete kring nyckeltal som görs av Mittmedia, VK och Norran. Resultatet var intressant och avslöjade såväl styrkor som brister. De senare kan nu åtgärdas och kommer att leda till resultatförbättringar. 10

11 koncernen Under 2012 gjordes kraftiga åtgärder på IT-området. Det innebär att de stora verksamhetssystemen nu är gemensamma och konfigurerade för ett och samma flöde inom områden som redaktionell produktion, annonsförsäljning och annonsproduktion. Beslut togs om investering i ett nytt modernt distributionssystem i Tidningsservice i Nyköping AB. Samma system används sedan tidigare av Prolog för distributionen av koncernens tidningar som utges i Eskilstuna och Katrineholms. På åtgärdslistan står nu CRM och prenumerationssystem. Under året bildades ett nytt bolag, Brovakten i Nyköping AB, ett nybildat dotterbolag till moderbolaget. Bolaget har förvärvat den av SN ägda fastigheten i centrala Nyköping. Därmed kan SN fokusera på sin kärnverksamhet och koncernstaben på ett tydligt sätt ta ansvar för fastighetsfrågorna. Investeringar Koncernens investeringar i maskiner och inventarier, fastigheter och mark, inklusive pågående nyanläggningar, uppgick till 8,6 tkr (4,4 tkr). Moderföretaget Investeringar i maskiner och inventarier samt fastigheter och markanläggningar, inklusive pågående nyanläggningar, uppgick till 0,2 tkr ( 1,5 tkr). Ekonomisk översikt Koncern Rörelseintäkter, tkr Rörelseresultat, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Rörelsemarginal, % 5,0 6,5 Vinstmarginal, % 4,2 4,7 Soliditet, % 47,9 57,2 54,9 53,2 51,4 Goodwill avseende Södermanlands Nyheter AB har skrivits ned med 123,0 tkr utöver plan med anledning av att resultatet förväntas bli lägre i framtiden än vad tidigare antagits. Resultatet år 2012 har även belastats med avsättning för avgångsvederlag uppgående till tkr. Bland övriga rörelseintäkter har upptagits tkr (f g år tkr) som avser för mycket inbetald moms pga ändrad praxis. Bakgrunden är den förändring av momssats som Skatteverket genomfört. Inom områdena tryck och distribution är vi optimistiska. Här tar vi marknadsandelar. Orderläget är bra och bolagens utrustningar och organisationer är i gott skick. Eskilstuna-Kurirens kulturpris Eskilstuna-Kurirens kulturpris på kr utdelades 2012 till två ledande företrädare för jazzmusiken, Rolf Carvenius och Palle Danielsson. Rolf Carvenius har skapat och driver Jazzens Museum i Strömsholm. Förutom själva museidelen arrangeras varje sommar välbesökta konserter med kända artister till glädje för många sörmlänningar. Palle Danielsson, basist boendes i skogarna i Åkerstrakten, har spelat på världens alla stora scener och med de allra bästa. I samband med prisutdelningen, som ägde rum vid Litterärt Gästabud, gjorde Palle ett bejublat framträdande tillsammans med sin syster, den välkända pianisten Monika Dominique. Priset har årligen utdelats sedan Miljöinformation Koncernen Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB:s tryckeri i Lagersberg är certifierat enligt ISO Verksamheten är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Tryckeriet på Arnö industriområde i Nyköping är certifierat enligt den nordiska miljöstandarden Svanen. Tryckeriet i Österbergs Tryckeri AB är certifierat enligt den nordiska miljöstandarden Svanen. Koncernen har avtal om leverans av 100% vindel. Moderföretaget Moderföretaget bedriver ingen anmälningspliktig verksamhet. Förslag till disposition av företagets vinst Till årsstämmans förfogande står enligt balansräkningen Belopp i SEK Balanserade vinstmedel ,35 Årets resultat ,82 Summa ,53 Styrelsen föreslår att vinstmedlen balanseras i ny räkning. Av koncernens fria egna kapital, tkr föreslås 0 tkr bli överfört till bundna reserver. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Moderföretag Rörelseintäkter, tkr Rörelseresultat, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Rörelsemarginal, % 2,4 2,5 Vinstmarginal, % 20,4 Soliditet, % 39,8 56,6 50,8 50,8 48,6 Andelarna i Södermanlands Nyheter AB har skrivits ned med 170,0 tkr efter utförd värdering. Förändringen är föranledd av att resultatet förväntas bli lägre i framtiden än vad tidigare antagits. Resultatet år 2012 har även belastats med avsättning för avgångsvederlag uppgående till tkr. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Utsikter inför 2013 Annonsmarknaden är fortsatt mycket avvaktande. IRM:s prognos ger vid handen att landsortspressens intäkter kommer att minska med 8,6 %. Samtidigt menar man att internet fortsätter att öka kraftigt. Vi är väl positionerade inom samtliga dessa områden (sökord +18,6 %, webb-tv +19,0 %, mobil distribution +48,9 %). De besparingsprogram som genomförts under 2011 och 2012 får stort genomslag Projekt Limbo kommer att resultera i flera nya digitala och mobila lösningar. 11

12 koncernen Resultaträkning, tkr Balansräkning, tkr Balansräkning, tkr Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Reklamskatt Summa intäkter Rörelsens kostnader Papper och insatsvaror inklusive köpt redaktionsmaterial Distributionskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Andel i intresseföretags resultat Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper och fordringar somär anläggningstillgångar -6 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Koncernbidrag Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier och IT-utrustning Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar 933 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för uppskjuten skatt Avsättningar för övriga skatter Övriga avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit 763 Övriga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder, prenumerationer Förskott från kunder, övrigt Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter och säkerheter för egna skulder Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Inventarier med äganderättsförbehåll Övriga ställda panter etc aktier i Södermanlands Nyheter AB ( ) aktier i Liberala Tidningar i Mellansverige AB ( ) Summa ställda panter och säkerheter för egna skulder Ansvarsförbindelser Övriga ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelse till tidigare VD i dotterföretag Summa ansvarsförbindelser

13 koncernen Kassaflödesanalys, indirekt metod, tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Resultat från andelar i intresseföretag Av- och nedskrivningar Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar Förändring av övriga avsättningar Förändring av pensionsskuld Erhållen utdelning från intresseföretag Erhållen ränta Erlagd ränta Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar -6 Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av varulager Ökning( )/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning ( ) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av materiella anläggningstillångar Avyttring av materiella anläggningstillångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: - De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. - De kan lätt omvandlas till kassamedel. - De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten. Förvärv av dotterföretag Förvärvade tillgångar och skulder: Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Varulager Rörelsefordringar Likvida medel Summa tillgångar Minoritet 50 Lån Rörelseskulder Summa skulder och avsättningar Köpeskilling Utbetald köpeskilling Avgår: Likvida medel i det förvärvade företaget Påverkan på likvida medel År 2012 förvärvade moderbolaget lagerbolaget Aktiebolaget Grundstenen , som sedermera namnändrades till Brovakten i Nyköping AB. År 2011 förvärvade koncernen Dahlströms Tryckeri AB. Under samma år förvärvades resterande aktier i Tidningen Folket AB. 13

14 Verksamhetsidé och mål för Eskilstuna-Kuriren Styrelsen för Eskilstuna-Kurirens stiftelse har fastlagt följande principer som ska vara vägledande för koncernens tidningar och övriga bolag. Princip 1 Våra tidningar har alla olika historia som gör att de har skilda ideologiska utgångspunkter för sitt opinionsbildande material. Gemensamt för alla koncernens medier är dock att de ska värna yttrandefrihet och demokrati, de ska präglas av öppenhet och spegla en mångfald samtidigt som de erbjuder de främsta möjligheterna för öppna och fria samtal. Princip 2 Genom ett väl utvecklat koncernsamarbete ska vi vara den ledande medieaktören inom regionen. Princip 3 Vi vill ha långsiktiga och fruktbara relationer till våra läsare, annonsörer och övriga kunder för att på så sätt säkerställa att vi driver tidningarna under sunda ekonomiska former och med bra lönsamhet för koncernen som helhet. Princip 4 Våra medier drivs effektivt av kunniga, nyfikna och engagerade medarbetare. Genom en förtroendefull dialog mellan ledning och medarbetare skapas delaktighet och god insyn. J A Selander påtalar i sitt testamente vikten av mål- och resultatmedvetenhet. Av den anledningen ska koncernens bolag ha ett resultatbonussystem. Detta fastställs årligen av respektive bolagsstyrelse. Affärsidé Vår affärsidé grundar sig på att många människor är villiga att betala för ett kvalitativt och rikhaltigt redaktionellt material. På så sätt blir vi intressanta även för annonsörerna och därigenom förses också våra produkter med ytterligare intressant innehåll. Vi ska självklart vara marknadsledande i vår region. Därför ska vi ständigt följa med i utvecklingen av nya medier och förfoga över dem som marknaden föredrar. Publicistisk idé Våra tidningar ska vara positiva krafter för utveckling och välstånd i den region, Södermanland, där vi verkar. Genom lokal journalistik av högsta kvalitet, som berör och engagerar, ska vi ge läsarna de bästa förutsättningarna för att göra medvetna val i sina liv och vidga sina vyer. Ekonomiskt mål Koncernen ska ha ett långsiktigt positivt rörelseresultat uppgående till minst 10 % rörelsemarginal över konjunkturcyklar. Koncernen ska även ha en soliditet uppgående till minst 50 %. Med rörelseresultat avses resultat efter avskrivningar. Upplagemål Vi ska vara marknadsledande på våra marknader. Det innebär att huvuddelen av befolkningen varje dag ska ta del av någon av våra kanaler. Den övervägande delen av vårt utbud ska vara betalt. Tidningen som arbetsgivare Vi ska vara en attraktiv arbetsplats för människor som engagerar sig i våra produkter, i de lokalsamhällen där vi har våra marknader och i våra värderingar. Det ska vara självklart för våra medarbetare att våra tidningar är fria och obundna och att våra kunder står i centrum. Vi arbetar med ständig utveckling, förbättring och förändring. För att säkerställa detta arbetar vi kontinuerligt med individuella utvecklingsprogram. Metod Erfarenheter visar att bästa sättet att operativt leda verksamheten mot uppsatta mål och visioner är att göra organisationen delaktig i själva mål- och visionsarbetet. Delaktigheten medför att medarbetarna tvingas tänka igenom mål och syfte, intellektualisera kring dessa samt förstå konsekvenserna. Därigenom blir det enklare att förstå de handlingsplaner som blir den direkta och naturliga konsekvensen. Ett mål- och visionsarbete kan bli spretigt och abstrakt. Av den anledningen ska de olika bolagsstyrelserna definiera områden inom vilka fokusering ska ske. Dessa fokusområden kan variera från år till år. Antalet parallella fokusområden bör inte överstiga tre. Minst ett av dessa ska vara koncerngemensamt. Detta dokument fastställdes sommaren Det ska ses över och eventuellt revideras

15 Styrelse Lars-Olov Thim, ordförande 02 Sören Axelsson, VD, koncernchef 03 Eva Karlsson 04 Anders Westermark 05 Urban Wallin 06 PeO Wärring, chefredaktör ek 07 Inger andersson 08 therése norén 09 Anna Greta Lundh 15

16 Stiftelse anders frostell 02 sören axelsson 03 lars-olof thim 04 Anette rogers 05 peo wärring 06 karin bogen 07 gunnar andrén 08 hans rinkeborn

17 Ledningsgrupper EK-Koncernen ESKILSTUNA-KURIREN Sören Axelsson, VD, Koncernchef Robert Horacek, Administrativ chef Bengt Salomonsson, IT-chef Per Johansson, Ekonomichef Eskilstuna-Kuriren Media AB PeO Wärring, VD, chefredaktör Eva Burman, Redaktionschef Jenny Hoflund Bergvall, Säljchef Stefan Toll, VD Mediehuset Elin Lindskog Pettersson, Privatmarknadschef Anders Linder, Chef Reklamateljén Marie Hillblom, Chefredaktör Folket Anders Boberg, VD Folket Mediehuset i Sörmland AB Stefan Toll, VD Jenny Hoflund Bergvall, Säljchef Clas Lundh, Chef Webbstudion Anders Linder, Chef Reklamateljén Kent Zetterberg, Chef annonsproduktion Katrineholms-Kuriren AB Elisabet Bäck, VD, chefredaktör Stefan Toll, VD Mediehuset Henrik Wising, Nyhetschef Kurt Sjöblom, Redaktionschef Elin Lindskog Pettersson, Privatmarknadschef Tidningen Folket AB Anders Boberg, VD Marie Hillblom, Chefredaktör Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB Philip Brännlund, VD Sara Venäläinen Sjöberg, Säljchef Tony Laine, Produktionschef Södermanlands Nyheter AB Robert Jonsson, VD Andreas Hall, Annonschef Göran Carstorp, Chefredaktör Kecke Lundh, Privatmarknadschef Tidningsservice i Nyköping AB Christina Öhman, Distributionschef Therese Kavilo, Budchef Christer Grimsvik, Nattchef, budorg Österbergs Tryckeri AB Robert Jonsson, VD Hans Wiberg, Marknadschef Adresser Eskilstuna-Kuriren AB Huvudkontor Eskilstuna Besöksadress: Rademachergatan 16 Postadress: Box 120, Eskilstuna Tel: Internet: ekuriren.se E-post: Eskilstuna-Kuriren media AB Huvudkontor Eskilstuna Besöksadress: Rademachergatan 16 Postadress: Box 120, Eskilstuna Tel: Internet: ekuriren.se E-post: Lokalkontor Flen Götgatan 2A, Flen, Tel: Strengnäs Tidning Storgatan 14, Strängnäs, Tel: Internet: strengnastidning.se E-post: mediehuset i sörmland AB Huvudkontor Eskilstuna Besöksadress: Rademachergatan 16 Postadress: Box 120, Eskilstuna Tel: E-post: Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB Besöksadress: Montörgatan 1 Postadress: Box 120, Eskilstuna Tel: Internet: ektab.se E-post: Katrineholms-Kuriren AB Huvudkontor Katrineholm Köpmangatan 2, Box 111, Katrineholm Tel: Internet: kkuriren.se E-post: Lokalredaktion Flen Götgatan 2A, Flen, Tel Lokalredaktion Vingåker Järnvägsgatan 4, Vingåker Tel: Södermanlands Nyheter AB Huvudkontor Nyköping Besöksadress: S:t Annegatan 3 Postadress: Nyköping, Tel: Internet: sn.se E-post: Lokalredaktion Gnesta Västra Storgatan 9, Gnesta Tel: Lokalredaktion Trosa Östra Långgatan 33, Trosa Tel: Lokalredaktion Oxelösund Torggatan 11, Oxelösund Tel: BROVAKTEN I NYKÖPING Besöksadress: St Annegatan 3 Postadress: C/o Södermanlands Nyheter AB, Nyköping, Tel: Österbergs Tryckeri AB Besöksadress: Stockholmsvägen 10 Postadress: Nyköping, Tel Internet: osterbergstryckeri.se E-post: Tidningsservice i Nyköping AB Besöksadress: S:t Annegatan 3 Postadress: Nyköping Tel:

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

koncernen eskilstuna-kuriren

koncernen eskilstuna-kuriren 2013 koncernen eskilstuna-kuriren Koncernstruktur Eskilstuna-Kurirens Stiftelse Eskilstuna-Kuriren AB 100 % Arnöhuset i Nyköping AB (fastighetsbolag) Tidningshuset i Katrineholm AB (fastighetsbolag) Södermanlands

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

koncernen eskilstuna-kuriren

koncernen eskilstuna-kuriren 2011 koncernen eskilstuna-kuriren Koncernstruktur Eskilstuna-Kurirens Stiftelse Eskilstuna-Kuriren AB 100 % Mediehuset i Sörmland AB 100 % Södermanlands Nyheter AB 100 % Södermanlands Nyheter SN Extra

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT 2012-08-31 2012-01-01 till 2012-06-30 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN Första halvåret (2012-01-01 2012-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 16 756 022 SEK (koncernredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793

BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793 BOKSLUTSKOMMUNIKE FÖR 2013 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793 Korrigerad version med justering i koncernens balansräkning avseende eget kapital, samt justering i förändring eget kapital för koncernen.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q3 2012 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793

KVARTALSRAPPORT Q3 2012 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793 KVARTALSRAPPORT Q3 2012 FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) 556770-0793 2012-11-15 2012-07-01 till 2012-09-30 1. SAMMANFATTNING AV KVARTALET FÖR KONCERNEN Tredje kvartalet (2012-07-01 2012-09-30) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning tkr Jan mar Jan mar Jan dec Rörelsens intäkter Nettoomsättning 19 363 3 459 140 541 Omvärdering vid övergång från intresseföretag till dotterföretag 152 592 Summa intäkter 171

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer