MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN ISBN Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Lisbeth Byman Design Tryckeri Elanders

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-980489-0-2 Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Lisbeth Byman Design Tryckeri Elanders"

Transkript

1

2

3

4 MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN ISBN Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Lisbeth Byman Design Tryckeri Elanders Sverige AB, Mölnlycke juni 2012 Distribution Myndigheten för radio och tv, , 4 Medieutveckling 2012

5 Förord Myndigheten för radio och tv har i uppdrag att bevaka och följa medieutvecklingen i Sverige. Som ett led i detta publicerar vi varje år en rapport för att informera om hur den svenska mediemarknaden ser ut. Medieutveckling 2012 innehåller en beskrivning av den svenska mediemarknaden med fokus på konsumtion, utbud, branschstruktur, teknik och reglering. I frågor som statistik och annan information om ägandeoch branschstruktur inom medieområdet samarbetar vi med Nordicom- Sverige. Vi har även samarbetat med Statens medieråd, Presstödsnämnden, Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Post- och telestyrelsen, Konkurrensverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Jag vill tacka alla som har arbetat med Medieutveckling 2012 för era värdefulla bidrag och jag hoppas att den innehåller intressant läsning för er som vill veta mer om den svenska mediemarknaden. Globen i juni 2012 Magnus Larsson Generaldirektör FÖRORD Medieutveckling

6 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 11 1 Mediekonsumtion Konsumtion av tv Konsumtion av radio Konsumtion av dagspress 32 2 Tv- utbud och tjänster Utbudet av kanaler Marksänd tv Kabel-tv Satellit-tv Ip-tv Play-tjänster 45 6 Medieutveckling 2012 INNEHÅLL

7 2.7 Utbudet av mobil tv Svenskt tv-utbud Tjänster för personer med funktionsnedsättning Nya krav på tillgänglighet i tv 48 3 Branschstruktur Mediekonsumtion och reklammarknaden Radio Television Aktörer Bonnier Statliga sfären Stampen Stenbecksfären Schibsted Kooperativa förbundet Egmont Telenor Aller ProSiebenSat.1 72 INNEHÅLL Medieutveckling

8 4 Distribution av tv Distribution av tv via marknätet Distribution av kabel-tv Distribution av tv via satellit Distribution av ip-tv Distribution av tv via internet Distribution av beställ-tv Distribution av mobil-tv 82 5 Utbud och tjänster i radion Nationell radio Sveriges Radio Tjänster Vad sänder Sveriges Radio? Utbildningsradion Kommersiell radio Tjänster Nätverken Nätverket MTG Radio Vilka format sänder MTG Radio? Nätverket SBS Radio Vilka format sänder SBS Radio? Övriga tillstånd 96 8 Medieutveckling 2012 INNEHÅLL

9 5.4 Närradio Reglering Hur många radiostationer finns det? 98 6 Distribution av radio Distribution av analog radio Distribution av digital radio Distribution av radio via internet Distribution av radio via mobilnät Regleringen av medierna Yttrandefrihetsgrundlagen Yttrandefrihetsgrundlagen på internet Radio-och tv-lagen Nya krav på tillgänglighet i tv Beställ-tv Förhandsprövning av nya tjänster EPG och API Lagen om elektronisk kommunikation Granskning av program Antalet inkomna respektive avgjorda ärenden under åren INNEHÅLL Medieutveckling

10 7.5 Utredningar Public service-utredningen Uppdrag om SVT:s täckningsgrad Uppdrag om närradion Översyn av presstödet Förordning om stöd till digitalisering av biografer Nytt filmavtal Europeisk mediepolitik AVMS-direktivet Public service MEDIA-programmet Mediekunskap Den digitala agendan En digital inre marknad för kreativt innehåll Medieutveckling 2012 INNEHÅLL

11 9 Myndigheter och organisationer Myndigheten för radio och tv Nordicom-Sverige Statens medieråd Presstödsnämnden Talboks- och punktskriftsbiblioteket Post- och telestyrelsen Konkurrensverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ordlista 155 INNEHÅLL Medieutveckling

12 12 Medieutveckling 2012 MEDIEOMVÄRLDEN

13 Sammanfattning MEDIEOMVÄRLDEN Medieutveckling

14 Sammanfattning Mediedagen förskjuts allt mer från de traditionella tablåstyrda medierna mot valfriheten på de uppkopplade plattformarna. Konsumenterna vänjer sig snabbt vid att kunna titta, lyssna eller läsa vad de vill, när de vill, överallt. Hur ser då vår mediedag ut idag? Har den förändrats? Efter digitaliseringen av medierna har utbudet ökat enormt men vår användning har inte ökat i samma utsträckning. Vi har inte frigjort mycket mer tid för medier men däremot använder vi flera medier samtidigt. De traditionella medierna tappar i användningstid samtidigt som internetanvändningen fortsätter att öka. De senaste årens utveckling mot att konsumera medier mobilt syns nu i statistiken. Det har skett en kraftig ökning av tillgången till smarta telefoner och i dem bär vi med oss det medieinnehåll vi själva valt. Det innebär att telefonen för många har ersatt boken och tidningen när de reser till och från jobbet. Medieinnehållet blir allt mer personligt när vi har det i vår egen telefon. Det kan vara en anledning till att det är så pass vanligt att titta på tv i mobilen eller på surfplattan i hemmet. Där kan du se på det du själv har valt. Samtidigt vill vi behålla vår stora skärm och trenden är att det säljs allt större skärmar till våra hem och det traditionella tablåbundna tv-tittandet fortfarande är i topp. Vårt intresse för att konsumera medier har inte på något sätt minskat utan snarare ökat. De olika plattformarna konkurrerar inte ut varandra utan de kompletterar varandra. En av våra mest utbredda och mest använda medieplattformar är radion. Radion är även ett av de medier som funnits längst i våra hem. Den har också länge varit det mest bärbara mediet. Kanske just därför är radion nästan bortglömd när man talar om olika plattformar för medieinnehåll. Den är så självklar för oss. Vi bär den med oss i våra mobiler och lyssnar på den i bilen. Vi har flera stycken i hemmet. Vi lyssnar på den från vår dator på jobbet. Vissa yrkesgrupper har radion på i stort sett hela arbetsdagen. Idag kan du även ta med dig de radioprogram du missat i din mobil som poddradio. Då är det innehållet som är det viktiga. Men radio kan också vara ett sorl i bakgrunden. På så vis har radio flera olika 14 Medieutveckling 2011 SAMMANFATTNING

15 funktioner som fyller olika behov hos lyssnaren. Radion har sedan starten fått allt mer konkurrens från andra medier. Det märks särskilt kvällstid när medieanvändningen är hög men få lyssnar på radion trots att den även finns på de flesta nya plattformarna. Radio via internet är numera etablerat och de flesta radiostationer sänder även via internet. Webbradio lyssnandet är det som ökar för Sveriges Radio och de kommersiella kanalerna. I rapporten framgår det av Nordicoms statistik om medieanvändning att vi fortfarande använder ungefär sex timmar per dygn till mediekonsumtion. Konsumtionen har dock minskat med några minuter sedan förra årets mätning. En stor förändring i användningstiden är att internetanvändningen är på samma nivå som tv-användningen mätt i minuter. Nu syns det också i statistiken att tillgången till webb-tv via internet har ökat kraftigt vilket troligen beror på en ökad medvetenhet om möjligheten att se på webb-tv via internet och utbudet av play-tjänster. Allt fler använder sig även av internet samtidigt som de tittar på tv. Nordicoms statistik från 2011 visar att 23 % av svenskarna i åldern 9-79 år använde internet och tittade på tv samtidigt mellan klockan sju och tio på kvällen. Det traditionella tv-tittandet har minskat något sedan förra året och det är fortfarande främst de yngre som tittar allt mindre på tv. SVT1 ligger fortfarande i topp vad gäller tittande och TV4 kommer på andra plats. SVT1 har dock tappat tittare till skillnad från TV4 som har ökat sina tittarsiffror. Det är samma program som lockar flest tittare år efter år och de mest populära programmen sänds på SVT1. Det är Melodifestivalen och Kalle Ankas jul. Mångfalden i TV4:s programutbud minskade under Det gällde såväl underhållningsutbudet som faktautbudet. Under 2011 ökade däremot mångfalden i samtliga av SVT:s kanaler. Under 2011 var dock ökningen lika stor som minskningen var 2010 och sett över längre tid har bredden minskat även i SVT:s huvudkanaler. För att möta den nya publiken som ställer allt högre krav på att kunna konsumera tv när de själva vill på sina stora plattskärmar erbjuder samtliga distributionsplattformar idag hd-tv samt beställ-tv. Även marknätet som inte tidigare kunnat erbjuda beställ-tv har en sådan tjänst idag. Canal Digital är först med en 3D-kanal. Den plattform som ökar mest är ip-tv via fiber-lan. Kabelnäten har fortfarande fler analoga än digitala kunder men alltfler börjar gå över till digitala sändningar. Även tvkanalerna anpassar sina tjänster för att ge publiken möjlighet att se deras SAMMANFATTNING Medieutveckling

16 program när de vill. De största kanalerna har idag egna play-tjänster liksom en del av premiumkanalerna. Samma trend gäller för radio som för tv. Radion tappar lyssnare främst bland de yngre och den kommersiella radion har tappat fler lyssnare än Sveriges Radio. Även när det gäller musikutbudet har valfriheten ökat vilket har lett till en ökad konkurrens för radion. En anledning till att den kommersiella radion tappar fler lyssnare kan vara konkurrensen från musiktjänsten Spotify. Den analoga kommersiella radion domineras idag helt av de två nätverken MTG Radio och SBS Radio, som båda är delar av stora internationella mediekoncerner. SBS Radio har under de senaste åren stärkt sin ställning på marknaden. I nätverken ingår tillstånd som innehas av bolag knutna till MTG eller SBS eller tillståndshavarbolag som slutit samarbetsavtal med någon av dessa aktörer om programinnehåll och reklamförsäljning. MTG Radio har ett samarbetsavtal med RBS Broadcasting AB som ägs av det franska bolaget NRJ SAS. Samarbetsavtalet sträcker sig fram till 2012 och därefter kommer RBS Broadcasting AB att istället inleda samarbete ett med SBS Radio. I oktober förra året beslutade regeringen att det även ska finnas sändningsutrymme för att sända digital kommersiell radio. Idag är det enbart public service-företagen som har tillstånd att sända nationell radio i Sverige. FM-bandet är nu fullt och det kommer troligtvis inte att utlysas några nya tillstånd för analog kommersiell radio förrän i samband med att de nuvarande tillstånden upphör Därför ser vi ser nu inledningen till en utveckling av marksänd digital kommersiell radio, där det även finns möjlighet att ge nationella tillstånd. Myndigheten för radio och tv lyste den 1 juni 2012 ut möjlighet att sända digital kommersiell radio och sista ansökningsdagen är den 1 oktober Medieutveckling 2012 SAMMANFATTNING

17 SAMMANFATTNING Medieutveckling

18 18 Medieutveckling 2012 MEDIEOMVÄRLDEN

19 Mediekonsumtion MEDIEOMVÄRLDEN Medieutveckling

20 Ett vanligt dygn ägnar svenskarna i åldern 9 till 79 år drygt sex timmar av sin tid åt att ta del av utbudet i olika medier och ju äldre vi blir desto mer tid används för mediekonsumtion. Ett trendbrott har skett vad gäller tiden vi använder på olika medier. Idag använder vi lika mycket tid åt tv och internet därefter kommer radion. Tidigare år har det varit tv därefter radio och sedan internet som varit de medier svenskarna ägnar mest tid åt en vanlig dag. I nästan alla svenska hem finns det minst en tv-apparat och tillgång till radio. Att använda datorn för att se på tv, eller åtminstone någon form av rörlig bild, blir allt vanligare hade 55 % av befolkningen i åldern 9 till 79 år tillgång till webb-tv via internet vilket är en kraftig ökning från år 2010 då 23 % hade tillgång till webb-tv via internet. Samtidigt blir mobil-tv allt mer populärt och 2011 hade 36 % av befolkningen i åldern 9 till 79 år tillgång till en så kallad smart mobiltelefon att jämföra med 14 % Under 2011 hade 22 % tillgång till tv i sin mobil, mp3 eller ipod att jämföra med 9 % Radio är fortfarande ett av de mer populära medierna vad gäller användning och 99 % av befolkningen i åldern 9 till 79 år har tillgång till en radio. Det är dock stora skillnader i användningstid i de olika åldersgrupperna. De yngsta i åldern 9 till 14 år lyssnar på radion 16 minuter en genomsnittlig dag till skillnad från den äldsta åldersgruppen 65 till 79 år som lyssnar 114 minuter en genomsnittlig dag. När det gäller användningstiden för internet blir förhållandet omvänt. Den näst yngsta åldersgruppen 15 till 24 år använder internet 179 minuter en genomsnittlig dag att jämföra med åldersgruppen 65 till 79 år som använder internet 30 minuter en genomsnittlig dag. 2 I detta avsnitt används statistik från Nordicom-Sverige och deras Mediebarometer som är en årlig räckviddsundersökning som avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal enskilda medier. Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9 till 79 år. Den genomfördes första gången 1979 och har genomförts varje år sedan dess. 20 Medieutveckling 2012 MEDIEKONSUMTION

21 Total användningstid för radio, tv och internet en genomsnittlig dag i hela befolkningen 9 79 år (minuter). Användningstid Radio Tv Internet Källa: Nordicom. Total användningstid för radio, tv och internet i minuter i befolkningen 9 79 år Radio TV Internet Källa: Nordicom Tid för att se på tv i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2011 (minuter). Ålder I befolkningen 9 79 år Bland tv-tittare 9 79 år Tid tv-apparat Tid webb-tv Totalt Tid tv-apparat Tid webb-tv Totalt Total år år år år år Källa: Mediebarometern 2011, Nordicom MEDIEKONSUMTION Medieutveckling

22 Andel av befolkningen 9 79 år som har tillgång till olika medier i hemmet 2011 (%). Har i hemmet tillgång till Dagstidningsprenumeration Radio vanlig radioapparat via internet i mobil/mp3/ipod i bilen Tv Vanlig tv-apparat enbart en två tre eller fler via internet i mobil/mp3/ipod i annan apparat Text-tv Multi-tv totalt via kabel via parabol via mark via bredband Dvd-spelare Videobandspelare PVR/hårddiskmottagare Persondator totalt Portabel dator Internet via dator Internet via annan apparat Bredbandsanslutning Smart mobiltelefon Mp3-spelare Konsol för tv-spel Bärbart spel Med multi-tv avses tv med fler kanaler än marknätets så kallade frikanaler (bl a SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, SVT24, Barnkanalen, TV4, TV6 och Axess). Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer Medieutveckling 2012 MEDIEKONSUMTION

23 Användningstid för olika massmedier i hela befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2011 (minuter). Totalt Radio CD-skiva Mp Tv Text-tv Video/DVD Internet Dagstidning Morgontidning Kvällstidning Tidskrift Vecko-/månadstidning Special-/facktidskrift Bok Totalt Avser genomsnittlig tid för vanlig tv. 2. Avser genomsnittlig tid för papperstidningen. Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer Total användningstid för olika massmedier i hela befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag (minuter). Total användningstid för olika medier i minuter i timmar 5,68 6,13 5,98 5,98 5,87 6,02 6,12 Källa: Nordicom MEDIEKONSUMTION Medieutveckling

24 Beräknad medieanvändning i tid fördelad på olika medier och kanaler 1 i befolkningen 9 79 år 2011 (%) Övriga TV-kanaler 8 % TV6 1 % Kanal 5 2% TV4 5 % TV3 2 % SVT2 2 % SVT1 6 % Text-TV 1 % Video/DVD 2 % Internet 26% Sveriges Radio 15 % Privat lokalradio 6 % Övrig radio 2 % CD-skiva 3 % Mp3 6 % Vecko-/månadstidning 2 2 % Special-/facktidskrift 2 1 % Morgontidning 2 5 % Kvällstidning 2 1 % Bok 5 % 1. Figuren är en beräkning där Mediebarometerns bruttotid för radio och TV fördelats på grundval av uppgifter från räckviddsstudier för respektive medium Källor: TNS-Sifo (radio), MMS (TV). Tillgång i hemmet till smart mobiltelefon, surfplatta och läsplatta i befolkningen 9 79 år 2011 (%) Har i hemmet tillgång till Total Smart mobiltelefon 36,1 43,1 56,6 55,9 28,6 7,0 Surfplatta 7,2 12,5 10,5 9,2 6,0 1,8 Läsplatta 1,6 1,0 1,8 2,1 1,7 0,9 Källa: Mediebarometern 2011, Nordicom 2012 Allt fler vänjer sig vid att med digital-tv-mottagaren enkelt kunna spela in eller pausa tv-program för att se på programmet i efterhand. År 2006 var det endast 2 % som hade tillgång till en personal video recorder (PVR) att jämföra med 2011 då 26 % hade tillgång till en PVR. 24 Medieutveckling 2012 MEDIEKONSUMTION

25 Andel av befolkningen 9 79 år som har tillgång till PVR i hemmet år Källa: Nordicom-Sverige 2011 Mediebarometern Numera har alla de stora tv-kanalerna webb-tv-tjänster där programmen finns tillgängliga efter att de sänts på tv, både som betaltjänst och gratis. År 2011 tittade cirka 4 % dagligen på tv via internet och 8 % på video via internet. 3 Andel av internetanvändarna (16+ år) som dagligen tittar på tv eller video via internet Tittar på Tv via internet Video via internet Källa: Olle Findahl, Svenskarna och Internet 2011 Det blir även allt vanligare att titta på tv och samtidigt vara uppkopplad på nätet, så kallad multi tasking var det 23 % av befolkningen, 9 till 79 år, som både använde internet och tittade på tv mellan klockan och att jämföra med 6 % MEDIEKONSUMTION Medieutveckling

26 Andel av befolkningen 9 79 år som tittar på tv och använder internet samtidig kl Tittar på tv och använder internet samtidigt kl Källa:Nordicom 1.1 Konsumtion av tv Att titta på tv är fortfarande är fortfarande en populär sysselsättning även om det genomsnittliga tittandet har minskat något mätt i antal minuter. Den dagliga räckvidden, det vill säga andelen av tv-befolkningen mellan 3 och 99 år som tittat på tv under minst 5 sammanhängande minuter en genomsnittlig dag, är 70,7 % för 2011 enligt MMS, vilket är en minskning jämfört med föregående år då räckvidden var 71 %. Under en genomsnittlig dag 2011 tittade den svenska tv-befolkningen (3 99 år) 162 minuter, det vill säga två timmar och 41 minuter, på tv vilket är fyra minuter mindre än förra året. Det är främst de yngre (15 24 år) som står för minskningen. 4 Både andelen tittare och tiden vi tittar på tv har minskat sedan I detta avsnitt används statistik från MMS Mediemätning Skandinavien AB som tas fram med en tv-panel. Systemet bygger på att medlemmarna i panelen rapporterar om sitt tv-tittande via elektroniska mätare. Panelen är representativ för hushåll med tillgång till tv i Sverige och i panelen ingår hushåll eller cirka individer i åldrarna 3 till 99 år. Daglig räckvidd i % och tv-tittande i minuter för befolkningen 3 99 år. Tv-tittande Daglig räckvidd % ,3 70, ,7 Tittartid genomsnittlig dag i min Källa: MMS Mediemätning i Skandinavien AB Trots att vi tittar mindre på traditionell tv och att tittandet på beställ-tv och webb-tv ökar är det fortfarande så att de flesta tittar på en av de fem mest populära kanalerna på en stor skärm i hemmet. De kanaler som har 26 Medieutveckling 2012 MEDIEKONSUMTION

27 mest tittare fortsätter vara de så kallade Big 5; SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5, trots den ökade konkurrensen av nischkanaler. Tittartidsandel Big Kanaler SVT1 24,2 21, , ,2 22,9 SVT2 14,3 14,5 12,5 10,4 7,5 6,9 6,7 TV3 10,5 9,4 9,3 8,8 8,4 8,1 7,2 TV4 23,2 22,2 21,2 20,1 19,4 19,2 19,6 Kanal 5 9,2 8,8 8,2 7,9 7,2 6,8 6,5 Källa: MMS Mediemätning i Skandinavien AB Flest tittare år 2011 hade SVT1 med 22,9 %. Därefter kommer TV4 med 19,6 %. SVT1:s tittarandelar sjönk något under 2011 och TV4:s ökade något. Allt sedan SVT:s kanalomläggning 2008 då SVT1 blev den breda kanalen med program för alla och SVT2 blev en faktainriktad kanal har SVT2 tappat tittare. SVT1 har blivit den största kanalen av alla mätt i tittarandelar och är den kanal som har en ökad andel tittare sedan Övriga kanaler har däremot tappat tittare under flera år. Tittartidsandel Big SVT1 SVT2 5 TV3 TV Kanal 5 Källa: MMS Mediemätning i Skandinavien AB MEDIEKONSUMTION Medieutveckling

28 Även 2011 var årets mest sedda program finalen i Melodifestivalen som sändes i SVT1. På andra plats kom julaftonsprogrammet Kalle Anka och hans vänner som även det sändes på SVT1. Topplistan över de mest sända programmen domineras av SVT1. Topplista över de 10 mest sedda prorammen Program Kanal Tittare Melodifestivalen final SVT1 4,04 Melodifestivalen del 1 SVT1 3,41 Kalle Anka och hans vänner SVT1 3,21 Melodifestivalen Andra chansen SVT1 3,09 Fotboll EM Gre-Sve TV4 3,03 Eurovision Song Contest SVT1 2,81 Fotboll EM Rus-Sve TV4 2,70 Let s Dance TV4 2,67 På spåret SVT1 2, Program Kanal Tittare Melodifestivalen final SVT1 3,59 Kalle Anka och hans vänner SVT1 3,29 Eurovision Song Contest SVT1 3,12 Let s Dance TV4 2,63 På spåret SVT1 2,35 Svenska idrottsgalan SVT1 2,34 Antikrundan SVT1 2,22 Nyheterna TV4 2,14 Allsång på Skansen SVT1 1, Program Kanal Tittare Melodifestivalen final SVT1 3,87 Kalle Anka och hans vänner SVT1 3,35 Melodifestivalen del 1 SVT1 2,97 Det kungliga bröllopet kortegen SVT1 2,97 Det kungliga bröllopet vigseln SVT1 2,92 Melodifestivalen Andra chansen SVT1 2,89 Melodifestivalen del 3 SVT1 2,87 Melodifestivalen del 2 SVT1 2,82 Fotboll VM Ned-Spa förlängning SVT1 2,66 28 Medieutveckling 2012 MEDIEKONSUMTION

29 2011 Program Kanal Tittare Melodifestivalen final SVT1 3,67 Kalle Anka och hans vänner SVT1 3,52 Melodifestivalen del 2 SVT1 3,12 Melodifestivalen del 1 SVT1 3,02 Eurovision Song Contest SVT1 2,88 Melodifestivalen del 4 SVT1 2,83 Melodifestivalen Andra chansen SVT1 2,74 Melodifestivalen del 3 SVT1 2,73 Solsidan TV4 2,59 Källa: MMS Mediemätning i Skandinavien AB Sveriges Television AB (SVT) är det största programföretaget på den svenska tv-marknaden mätt i tittartid och SVT1 är den kanal som hade flest tittare Därefter kommer Bonnierägda TV4-Gruppen vars kanal TV4 kommer på andra plats i MMS mätning av tittartidsandelar för TV4-Gruppen har även ett flertal nischkanaler som fångar upp en del av de tittare TV4 tappat under senare år men även premiumkanaler från Canal+. Modern Times Group AB (MTG)/Viasat är det tredje största programföretaget med kanaler som TV3, TV6, TV8, TV10 samt premiumkanaler från TV1000. Därefter kommer SBS Broadcasting/ ProSiebenSat.1 med Kanal 5 och Kanal 9. Trots att tittarandelarna har minskat för de fem största kanalerna behåller programföretagen sina tittartidsdelsandelar genom att ha startat nischkanaler. De mest framgångsrika nischkanalerna tillhör något av de större programbolagen. På så sätt fragmenteras tittandet men de stora programbolagen behåller ändå sina tittarandelar. MEDIEKONSUMTION Medieutveckling

30 De största tv-programföretagen på den svenska tv-marknaden efter tittartidsandel 2011 (%) , , , , ,2 Sveriges Television (5) Viasat/MTG (18) TV4/Bonnier (20) Discovery (6) SBS Broadcasting/Pro Sieben Sat 1. (2) 1,5 1,5 1,0 0,7 0,6 Viacom (5) Disney (3) Time Warner (7) Eurosport (3) BBC (4) 1,3 Övriga Företag (antal kanaler) Källa: MMS AB bearbetad av NORDICOM De största tv-företagens andel av tittartiden SVT/UR 10 TV4/Bonnier MTG/Viasat SBS Broadcasting Övriga Anm: Figuren omfattar de kanaler som ingått i MMS offentliga redovisning av tittartid respektive år. Canal+ redovisas under Övriga , SBS Broadcasting och TV4/Bonnier Källa: MMS AB (bearbetad av NORDICOM). 30 Medieutveckling 2012 MEDIEKONSUMTION

31 1.2 Konsumtion av radio Lyssnandet har varit relativt stabilt de senaste åren trots den ökade konkurrensen från andra medier. Drygt 70 % av befolkningen lyssnar på radion minst 5 minuter varje dag. När vi lyssnar på radion gör vi det helst på förmiddagen i hemmet eller i bilen. Den tydligaste trenden är att unga lyssnar allt mindre på radio. Att lyssna på radio är vanligast i den äldsta åldersgruppen år och minst vanligt i den yngsta åldersgruppen, 9-19 år. De äldre lyssnar helst på Sveriges Radio och de yngre på kommersiell radio. Idag finns det flera alternativ till att lyssna på vanlig FM-radio. På webben kan man lyssna både på de flesta kanaler som sänder i FM-nätet och på andra kanaler som till exempel de digitala. Ett annat alternativ om man bara vill lyssna på musik är musiktjänster som exempelvis Spotify. Lyssnartid för befolkningen 9 79 år minst 5 minuter genomsnittligt dygn (%). Q Q Q Q Q Q Radio totalt 76,2 75,2 74,3 75,6 72,9 71,6 SR totalt 48,6 47,4 47,2 49,2 48,6 48,0 Kommersiell radio totalt 32,5 33,2 32,6 31,5 29,2 28,5 Närradio 2,4 2,7 1,7 3,3 2,9 2,6 Webbradio 3,3 3,7 3,4 3,8 3,7 4,6 Källa: TNS SIFO Radioundersökningar. Lyssnartid fördelat på ålder i befolkningen 9 79 år 2011 minst 5 minuter genomsnittligt dygn (%). Samtliga 9 19 år Radio totalt 71,6 62,3 63,2 74,9 77,6 78,4 SR totalt 48,0 15,4 32,3 48,6 65,7 75,0 Kommersiell radio totalt 28,5 45,5 35,8 38,4 17,1 2,9 Närradio 2,6 2,1 2,9 2,5 3,0 2,3 Webbradio 4,6 4,7 7,1 7,2 2,4 0,5 Källa: TNS SIFO Radioundersökningar. MEDIEKONSUMTION Medieutveckling

32 Tidpunkter för radiolyssnandet i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2011(%). Totalt Källa: Undersökningen Nordicom-Sveriges Mediebarometer Radiolyssnande och plats i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2011(%). Lyssnar på radio i: Totalt bostaden skolan på arbetet bilen på resa på offentlig plats på annan plats Källa: Undersökningen Nordicom-Sveriges Mediebarometer Radiolyssnande fördelat på mottagningssätt i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2011 (%). Totalt Vanlig radioapparat Webbradio, direktsänd via internet Poddradio, nedladdat radioprogram Radio i mobilen Radio i mp3/ipod eller annan bärbar radio Bilradio Källa: Nordicom-Sverige Medieutveckling 2012 MEDIEKONSUMTION

33 Sedan 1979 har Nordicom-Sverige tagit fram statistik över bland annat radiolyssnandet. De konstaterar i sin rapport Mediebarometer 2010 att andelen lyssnare ökade succesivt fram till mitten av 90-talet bland samtliga åldersgrupper men främst bland de yngsta, 9 14-åringar, som tidigare hade lyssnat mindre på radion. Ökningen i den åldersgruppen berodde troligen på att den kommersiella radion startade sina sändningar. Under 2000-talet har dock radion åter tappat lyssnare och främst då bland de yngre. 5 Det totala antalet lyssnare har minskat något och den kommersiella radion har tappat fler lyssnare än Sveriges Radio. En anledning till att den kommersiella radion tappar lyssnare kan delvis bero på konkurrensen från musiktjänsten Spotify. Den lanserades för två år sedan och har idag globalt ungefär en miljon betalande kunder och cirka 10 miljoner användare i hela världen. 6 Det är flest unga som använder sig av musiktjänsten. Enligt Svenskarna och Internet 2011 använder 86 % av internetanvändarna i åldern 16 till 25 år Spotify och av dem lyssnar 55 % dagligen på musik från tjänsten. I åldern 12 till 15 år lyssnar 77 % på musik från Spotify och 47 % dagligen vilket kan jämföras med åldersgruppen 56 till 65 år där endast 8 % lyssnar dagligen. 7 Spotify har även startat en webbradiokanal där användaren kan lyssna på personlig strömmande radio, baserad på den egna musiksmaken. 8 Många traditionella medieföretag kompletterar sina vanliga radiosändningar med sändningar via internet. Det finns även en mängd radiostationer som enbart sänder på webben. Webbradiolyssnandet efter ålder i minst 5 minuter ett genomsnittligt dygn 2011 (%). Ålder Radio totalt 4,6 4,7 7,1 7,2 2,4 0,5 Sveriges Radio totalt 2,2 0,8 3,5 3,8 1,3 0,5 Kommersiell radio totalt 2,0 3,7 2,9 2,7 0,5 0,0 Källa: TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV MEDIEKONSUMTION Medieutveckling

Från TV till RÖRLIG BILD

Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD ISSN 1401-8438 ISBN 978-91-85229-28-4 Grafisk form Elin Bergh Diagram och illustrationer Done Production AB Omslagsfoto Jeff Nishinaka, Matton Images Tryck

Läs mer

Svensk internet- och etermedia

Svensk internet- och etermedia Svensk internet- och etermedia en omvärldsanalys 2002 2006 2010 2015 Handelshögskolan i Stockholm 2011 Sammanfattning Vi har på uppdrag av Sveriges Television och Sveriges Radio gjort en uppdatering av

Läs mer

UPPLÄST TEXT AN- VÄNDARE ANVÄNDBAR PROGRAMBOLAG DIST- RIBUTÖR RÄTTIGHETER STOLKNING SYNTOLK- NING TEXTNING UPPLÄST

UPPLÄST TEXT AN- VÄNDARE ANVÄNDBAR PROGRAMBOLAG DIST- RIBUTÖR RÄTTIGHETER STOLKNING SYNTOLK- NING TEXTNING UPPLÄST TECKENSPRÅKSTOLKNING SYNTOLKNING TEXTNING UPPLÄST TEXT ANVÄNDARE ANVÄNDBAR MÖJLIGHETER ANVÄNDBAR ALLA LEVERANTÖR PROGRAMBOLAG DISTRIBUTÖR RÄTTIGHETER KRAV SE HÖRA LÄSA FÖRSTÅ TECKENSPRÅKSTOLKNING SYNTOLKNING

Läs mer

TV-marknaden i Sverige

TV-marknaden i Sverige TV-marknaden i Sverige En rapport skriven av Ernst & Young på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4) har externa rapporter

Läs mer

Svensk telemarknad 2014

Svensk telemarknad 2014 Rapportnummer PTS-ER 2015:19 Datum 2015-05-25 Svensk telemarknad 2014 Svensk telemarknad 2014 Rapportnummer PTS-ER 2015:19 Diarienummer 15-97 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén, Andreas Wigren Post-

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag

Läs mer

Serverado dubblar omsättningen på nytt Men viktiga vägval väntar när nya KO:er tar över

Serverado dubblar omsättningen på nytt Men viktiga vägval väntar när nya KO:er tar över Ledare: Efterlyses: Bredare statistikredovisning Foto: Gustav Gerdes TV-året i siffror - här är branschens vinnare Conax nya giv: Kompletta lösningar i stället för tjänster SFI: Små biografägare måste

Läs mer

Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd

Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd MYNDIGHETEN FÖR R ADIO OCH TV Box 33, 121 25 Stockholm-Globen Telefon: 08-606 90 80 www.radioochtv.se Dnr 11/00784 Innehåll 1 Sammanfattning... 1 Myndigheten

Läs mer

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Ledare: Länge leve tablå-tv:n! SVT:s öde väcker känslor SKI: Så nöjda är digital-tv-kunderna Åsa Sundberg tar över efter Fritzson Oktober 2012 1 Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Exakt

Läs mer

Svensk telemarknad första halvåret 2014

Svensk telemarknad första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER 2014:29 Datum 2014-11-20 Svensk telemarknad första halvåret 2014 Rapportnummer PTS-ER 2014:29 Diarienummer 14-6750 ISSN 1650-9862 Författare Andreas Wigren, Karin Fransén Post- och

Läs mer

Utredning avseende TV-tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. - för Myndigheten för radio och tv

Utredning avseende TV-tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. - för Myndigheten för radio och tv Utredning avseende TV-tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning - för Myndigheten för radio och tv December 2010 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och researchföretag

Läs mer

Mellan politik och marknad

Mellan politik och marknad Mellan politik och marknad av anna maria jönsson & jesper strömbäck utbudet av nyhets- och samhällsprogram i TV mellan 1990 och 2004 Demokratiinstitu tets rapportserie nr 10 20 04 Demokratiinstitutet och

Läs mer

Statsstöd till public service-tv - Snedvrider stödet konkurrensen på TV-marknaden?

Statsstöd till public service-tv - Snedvrider stödet konkurrensen på TV-marknaden? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Petra Måhl Statsstöd till public service-tv - Snedvrider stödet konkurrensen på TV-marknaden? Examensarbete 20 poäng Handledare: Katarina Olsson Ämnesområde:

Läs mer

Digitaliseringen av TV-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv

Digitaliseringen av TV-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv Digitaliseringen av TV-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv STYRELSEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR Digitaliseringen av tv-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv Svante Barck-Holst Anna Marklund

Läs mer

Sveriges Televisions public service-redovisning 2014

Sveriges Televisions public service-redovisning 2014 Sveriges Televisions public service-redovisning 2014 Sveriges Television AB 2015 Kontakt: SVT Strategi, 105 10 Stockholm Redaktion: Jimmy Ahlstrand, Johan Hartman, Johan Lindén, Thomas Håkansson, Tomas

Läs mer

Public Service Begreppets olika ideal och tolkningar

Public Service Begreppets olika ideal och tolkningar MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 2001:97 Public Service Begreppets olika ideal och tolkningar EMMA KINDBLOM SOFIA SUNDEBY

Läs mer

Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden

Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU) har getts tillfälle att yttra sig över de frågor som Myndigheten

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

Bokpriskommissionens delrapport t I. Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter

Bokpriskommissionens delrapport t I. Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter Bokpriskommissionens delrapport t I Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter Delrapport från Bokpriskommissionen Stockholm 2002 Till statsrådet och chefen För Kulturdepar departementet Regeringen

Läs mer

Ericsson siar om framtidens TV

Ericsson siar om framtidens TV Ledare: De regulatoriska frågornas höst Foto: Malin Sydne/Eurosport TV-branschen i juridisk process piratsajterna 700 MHz-frågan fortsätter att debatteras Personnyheter och statistik från de senaste mätningarna

Läs mer

Svenskarna och Internet

Svenskarna och Internet Olle Findahl Svenskarna och Internet 2012 Olle Findahl Olle Findahl Svenskarna och Internet 2012 Svenskarna och Internet 2012 Version 1.0 2012 Olle Findahl Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och

Läs mer

Medier Fakta i korthet

Medier Fakta i korthet Jag vill ha fler syntolkade filmer, tv-program och teaterföreställningar. Delar av dessa skulle kunna förinspelas och läggas i en molntjänst som jag kommer åt med valfritt hjälpmedel, exempelvis en daisyspelare

Läs mer

PTS remissvar på betänkandet

PTS remissvar på betänkandet REMISSVAR Datum Vår referens 2015-03-20 Dnr: 14-13061 Sida Er referens 1(11) Ku2014/2006/MFI Spektrumavdelningen Amela Hatibovic Sehic 08-678 5621 amela.hatibovic-sehic@pts.se Kulturdepartementet Enheten

Läs mer

PUBLIC SERVICE-TELEVISIONENS STARKA OCH SVAGA SIDOR

PUBLIC SERVICE-TELEVISIONENS STARKA OCH SVAGA SIDOR Public service-televisionens starka och svaga sidor PUBLIC SERVICE-TELEVISIONENS STARKA OCH SVAGA SIDOR BENGT NORDSTRÖM D en svenska public service-televisionen lever idag på en hårt konkurrensutsatt marknad.

Läs mer

PUBLIC SERVICE- REDOVISNING 2014

PUBLIC SERVICE- REDOVISNING 2014 PUBLIC SERVICE- REDOVISNING 2014 PUBLIC SERVICEREDOVISNING 2014 1 Sveriges Utbildningsradio AB Kontakt: UR Strategi, 105 10 Stockholm AD: Malin Ekholm Omslagsbilden är hämtad ur UR:s tv-serie Diktatorn,

Läs mer

Undersökning av marknaden för svensk tvproduktion. tv-produktion

Undersökning av marknaden för svensk tvproduktion. tv-produktion Undersökning av marknaden för svensk tv-produktion Film&TV-Producenterna 22 januari 2015 1 Författare: Simen Karlsen, David Nordström, Dr. Claus Kastberg Nielsen 2 1 Introduktion och sammanfattning Film&TV-Producenterna

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 17 maj 2001, klockan 09.30 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2 på Skeppsbrokajen,

Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 17 maj 2001, klockan 09.30 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2 på Skeppsbrokajen, BOLAGSSTÄMMA BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 17 maj 2001, klockan 09.30 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2 på Skeppsbrokajen, Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman

Läs mer

Olle Findahl Svenskarna och internet

Olle Findahl Svenskarna och internet Olle Findahl Svenskarna och internet Svenskarna och internet 2014 Version 1.0 2014 Olle Findahl Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande 2.5

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Ungar & medier 2012/13. Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier

Ungar & medier 2012/13. Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier Ungar & medier / Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier Innehåll Förord Inledning, bakgrund, metod och läsanvisning Sammanfattning. Är du pojke eller flicka?. Hur mycket fyller du

Läs mer