MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN ISBN Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Lisbeth Byman Design Tryckeri Elanders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-980489-0-2 Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Lisbeth Byman Design Tryckeri Elanders"

Transkript

1

2

3

4 MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN ISBN Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Lisbeth Byman Design Tryckeri Elanders Sverige AB, Mölnlycke juni 2012 Distribution Myndigheten för radio och tv, , 4 Medieutveckling 2012

5 Förord Myndigheten för radio och tv har i uppdrag att bevaka och följa medieutvecklingen i Sverige. Som ett led i detta publicerar vi varje år en rapport för att informera om hur den svenska mediemarknaden ser ut. Medieutveckling 2012 innehåller en beskrivning av den svenska mediemarknaden med fokus på konsumtion, utbud, branschstruktur, teknik och reglering. I frågor som statistik och annan information om ägandeoch branschstruktur inom medieområdet samarbetar vi med Nordicom- Sverige. Vi har även samarbetat med Statens medieråd, Presstödsnämnden, Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Post- och telestyrelsen, Konkurrensverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Jag vill tacka alla som har arbetat med Medieutveckling 2012 för era värdefulla bidrag och jag hoppas att den innehåller intressant läsning för er som vill veta mer om den svenska mediemarknaden. Globen i juni 2012 Magnus Larsson Generaldirektör FÖRORD Medieutveckling

6 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 11 1 Mediekonsumtion Konsumtion av tv Konsumtion av radio Konsumtion av dagspress 32 2 Tv- utbud och tjänster Utbudet av kanaler Marksänd tv Kabel-tv Satellit-tv Ip-tv Play-tjänster 45 6 Medieutveckling 2012 INNEHÅLL

7 2.7 Utbudet av mobil tv Svenskt tv-utbud Tjänster för personer med funktionsnedsättning Nya krav på tillgänglighet i tv 48 3 Branschstruktur Mediekonsumtion och reklammarknaden Radio Television Aktörer Bonnier Statliga sfären Stampen Stenbecksfären Schibsted Kooperativa förbundet Egmont Telenor Aller ProSiebenSat.1 72 INNEHÅLL Medieutveckling

8 4 Distribution av tv Distribution av tv via marknätet Distribution av kabel-tv Distribution av tv via satellit Distribution av ip-tv Distribution av tv via internet Distribution av beställ-tv Distribution av mobil-tv 82 5 Utbud och tjänster i radion Nationell radio Sveriges Radio Tjänster Vad sänder Sveriges Radio? Utbildningsradion Kommersiell radio Tjänster Nätverken Nätverket MTG Radio Vilka format sänder MTG Radio? Nätverket SBS Radio Vilka format sänder SBS Radio? Övriga tillstånd 96 8 Medieutveckling 2012 INNEHÅLL

9 5.4 Närradio Reglering Hur många radiostationer finns det? 98 6 Distribution av radio Distribution av analog radio Distribution av digital radio Distribution av radio via internet Distribution av radio via mobilnät Regleringen av medierna Yttrandefrihetsgrundlagen Yttrandefrihetsgrundlagen på internet Radio-och tv-lagen Nya krav på tillgänglighet i tv Beställ-tv Förhandsprövning av nya tjänster EPG och API Lagen om elektronisk kommunikation Granskning av program Antalet inkomna respektive avgjorda ärenden under åren INNEHÅLL Medieutveckling

10 7.5 Utredningar Public service-utredningen Uppdrag om SVT:s täckningsgrad Uppdrag om närradion Översyn av presstödet Förordning om stöd till digitalisering av biografer Nytt filmavtal Europeisk mediepolitik AVMS-direktivet Public service MEDIA-programmet Mediekunskap Den digitala agendan En digital inre marknad för kreativt innehåll Medieutveckling 2012 INNEHÅLL

11 9 Myndigheter och organisationer Myndigheten för radio och tv Nordicom-Sverige Statens medieråd Presstödsnämnden Talboks- och punktskriftsbiblioteket Post- och telestyrelsen Konkurrensverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ordlista 155 INNEHÅLL Medieutveckling

12 12 Medieutveckling 2012 MEDIEOMVÄRLDEN

13 Sammanfattning MEDIEOMVÄRLDEN Medieutveckling

14 Sammanfattning Mediedagen förskjuts allt mer från de traditionella tablåstyrda medierna mot valfriheten på de uppkopplade plattformarna. Konsumenterna vänjer sig snabbt vid att kunna titta, lyssna eller läsa vad de vill, när de vill, överallt. Hur ser då vår mediedag ut idag? Har den förändrats? Efter digitaliseringen av medierna har utbudet ökat enormt men vår användning har inte ökat i samma utsträckning. Vi har inte frigjort mycket mer tid för medier men däremot använder vi flera medier samtidigt. De traditionella medierna tappar i användningstid samtidigt som internetanvändningen fortsätter att öka. De senaste årens utveckling mot att konsumera medier mobilt syns nu i statistiken. Det har skett en kraftig ökning av tillgången till smarta telefoner och i dem bär vi med oss det medieinnehåll vi själva valt. Det innebär att telefonen för många har ersatt boken och tidningen när de reser till och från jobbet. Medieinnehållet blir allt mer personligt när vi har det i vår egen telefon. Det kan vara en anledning till att det är så pass vanligt att titta på tv i mobilen eller på surfplattan i hemmet. Där kan du se på det du själv har valt. Samtidigt vill vi behålla vår stora skärm och trenden är att det säljs allt större skärmar till våra hem och det traditionella tablåbundna tv-tittandet fortfarande är i topp. Vårt intresse för att konsumera medier har inte på något sätt minskat utan snarare ökat. De olika plattformarna konkurrerar inte ut varandra utan de kompletterar varandra. En av våra mest utbredda och mest använda medieplattformar är radion. Radion är även ett av de medier som funnits längst i våra hem. Den har också länge varit det mest bärbara mediet. Kanske just därför är radion nästan bortglömd när man talar om olika plattformar för medieinnehåll. Den är så självklar för oss. Vi bär den med oss i våra mobiler och lyssnar på den i bilen. Vi har flera stycken i hemmet. Vi lyssnar på den från vår dator på jobbet. Vissa yrkesgrupper har radion på i stort sett hela arbetsdagen. Idag kan du även ta med dig de radioprogram du missat i din mobil som poddradio. Då är det innehållet som är det viktiga. Men radio kan också vara ett sorl i bakgrunden. På så vis har radio flera olika 14 Medieutveckling 2011 SAMMANFATTNING

15 funktioner som fyller olika behov hos lyssnaren. Radion har sedan starten fått allt mer konkurrens från andra medier. Det märks särskilt kvällstid när medieanvändningen är hög men få lyssnar på radion trots att den även finns på de flesta nya plattformarna. Radio via internet är numera etablerat och de flesta radiostationer sänder även via internet. Webbradio lyssnandet är det som ökar för Sveriges Radio och de kommersiella kanalerna. I rapporten framgår det av Nordicoms statistik om medieanvändning att vi fortfarande använder ungefär sex timmar per dygn till mediekonsumtion. Konsumtionen har dock minskat med några minuter sedan förra årets mätning. En stor förändring i användningstiden är att internetanvändningen är på samma nivå som tv-användningen mätt i minuter. Nu syns det också i statistiken att tillgången till webb-tv via internet har ökat kraftigt vilket troligen beror på en ökad medvetenhet om möjligheten att se på webb-tv via internet och utbudet av play-tjänster. Allt fler använder sig även av internet samtidigt som de tittar på tv. Nordicoms statistik från 2011 visar att 23 % av svenskarna i åldern 9-79 år använde internet och tittade på tv samtidigt mellan klockan sju och tio på kvällen. Det traditionella tv-tittandet har minskat något sedan förra året och det är fortfarande främst de yngre som tittar allt mindre på tv. SVT1 ligger fortfarande i topp vad gäller tittande och TV4 kommer på andra plats. SVT1 har dock tappat tittare till skillnad från TV4 som har ökat sina tittarsiffror. Det är samma program som lockar flest tittare år efter år och de mest populära programmen sänds på SVT1. Det är Melodifestivalen och Kalle Ankas jul. Mångfalden i TV4:s programutbud minskade under Det gällde såväl underhållningsutbudet som faktautbudet. Under 2011 ökade däremot mångfalden i samtliga av SVT:s kanaler. Under 2011 var dock ökningen lika stor som minskningen var 2010 och sett över längre tid har bredden minskat även i SVT:s huvudkanaler. För att möta den nya publiken som ställer allt högre krav på att kunna konsumera tv när de själva vill på sina stora plattskärmar erbjuder samtliga distributionsplattformar idag hd-tv samt beställ-tv. Även marknätet som inte tidigare kunnat erbjuda beställ-tv har en sådan tjänst idag. Canal Digital är först med en 3D-kanal. Den plattform som ökar mest är ip-tv via fiber-lan. Kabelnäten har fortfarande fler analoga än digitala kunder men alltfler börjar gå över till digitala sändningar. Även tvkanalerna anpassar sina tjänster för att ge publiken möjlighet att se deras SAMMANFATTNING Medieutveckling

16 program när de vill. De största kanalerna har idag egna play-tjänster liksom en del av premiumkanalerna. Samma trend gäller för radio som för tv. Radion tappar lyssnare främst bland de yngre och den kommersiella radion har tappat fler lyssnare än Sveriges Radio. Även när det gäller musikutbudet har valfriheten ökat vilket har lett till en ökad konkurrens för radion. En anledning till att den kommersiella radion tappar fler lyssnare kan vara konkurrensen från musiktjänsten Spotify. Den analoga kommersiella radion domineras idag helt av de två nätverken MTG Radio och SBS Radio, som båda är delar av stora internationella mediekoncerner. SBS Radio har under de senaste åren stärkt sin ställning på marknaden. I nätverken ingår tillstånd som innehas av bolag knutna till MTG eller SBS eller tillståndshavarbolag som slutit samarbetsavtal med någon av dessa aktörer om programinnehåll och reklamförsäljning. MTG Radio har ett samarbetsavtal med RBS Broadcasting AB som ägs av det franska bolaget NRJ SAS. Samarbetsavtalet sträcker sig fram till 2012 och därefter kommer RBS Broadcasting AB att istället inleda samarbete ett med SBS Radio. I oktober förra året beslutade regeringen att det även ska finnas sändningsutrymme för att sända digital kommersiell radio. Idag är det enbart public service-företagen som har tillstånd att sända nationell radio i Sverige. FM-bandet är nu fullt och det kommer troligtvis inte att utlysas några nya tillstånd för analog kommersiell radio förrän i samband med att de nuvarande tillstånden upphör Därför ser vi ser nu inledningen till en utveckling av marksänd digital kommersiell radio, där det även finns möjlighet att ge nationella tillstånd. Myndigheten för radio och tv lyste den 1 juni 2012 ut möjlighet att sända digital kommersiell radio och sista ansökningsdagen är den 1 oktober Medieutveckling 2012 SAMMANFATTNING

17 SAMMANFATTNING Medieutveckling

18 18 Medieutveckling 2012 MEDIEOMVÄRLDEN

19 Mediekonsumtion MEDIEOMVÄRLDEN Medieutveckling

20 Ett vanligt dygn ägnar svenskarna i åldern 9 till 79 år drygt sex timmar av sin tid åt att ta del av utbudet i olika medier och ju äldre vi blir desto mer tid används för mediekonsumtion. Ett trendbrott har skett vad gäller tiden vi använder på olika medier. Idag använder vi lika mycket tid åt tv och internet därefter kommer radion. Tidigare år har det varit tv därefter radio och sedan internet som varit de medier svenskarna ägnar mest tid åt en vanlig dag. I nästan alla svenska hem finns det minst en tv-apparat och tillgång till radio. Att använda datorn för att se på tv, eller åtminstone någon form av rörlig bild, blir allt vanligare hade 55 % av befolkningen i åldern 9 till 79 år tillgång till webb-tv via internet vilket är en kraftig ökning från år 2010 då 23 % hade tillgång till webb-tv via internet. Samtidigt blir mobil-tv allt mer populärt och 2011 hade 36 % av befolkningen i åldern 9 till 79 år tillgång till en så kallad smart mobiltelefon att jämföra med 14 % Under 2011 hade 22 % tillgång till tv i sin mobil, mp3 eller ipod att jämföra med 9 % Radio är fortfarande ett av de mer populära medierna vad gäller användning och 99 % av befolkningen i åldern 9 till 79 år har tillgång till en radio. Det är dock stora skillnader i användningstid i de olika åldersgrupperna. De yngsta i åldern 9 till 14 år lyssnar på radion 16 minuter en genomsnittlig dag till skillnad från den äldsta åldersgruppen 65 till 79 år som lyssnar 114 minuter en genomsnittlig dag. När det gäller användningstiden för internet blir förhållandet omvänt. Den näst yngsta åldersgruppen 15 till 24 år använder internet 179 minuter en genomsnittlig dag att jämföra med åldersgruppen 65 till 79 år som använder internet 30 minuter en genomsnittlig dag. 2 I detta avsnitt används statistik från Nordicom-Sverige och deras Mediebarometer som är en årlig räckviddsundersökning som avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal enskilda medier. Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9 till 79 år. Den genomfördes första gången 1979 och har genomförts varje år sedan dess. 20 Medieutveckling 2012 MEDIEKONSUMTION

21 Total användningstid för radio, tv och internet en genomsnittlig dag i hela befolkningen 9 79 år (minuter). Användningstid Radio Tv Internet Källa: Nordicom. Total användningstid för radio, tv och internet i minuter i befolkningen 9 79 år Radio TV Internet Källa: Nordicom Tid för att se på tv i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2011 (minuter). Ålder I befolkningen 9 79 år Bland tv-tittare 9 79 år Tid tv-apparat Tid webb-tv Totalt Tid tv-apparat Tid webb-tv Totalt Total år år år år år Källa: Mediebarometern 2011, Nordicom MEDIEKONSUMTION Medieutveckling

22 Andel av befolkningen 9 79 år som har tillgång till olika medier i hemmet 2011 (%). Har i hemmet tillgång till Dagstidningsprenumeration Radio vanlig radioapparat via internet i mobil/mp3/ipod i bilen Tv Vanlig tv-apparat enbart en två tre eller fler via internet i mobil/mp3/ipod i annan apparat Text-tv Multi-tv totalt via kabel via parabol via mark via bredband Dvd-spelare Videobandspelare PVR/hårddiskmottagare Persondator totalt Portabel dator Internet via dator Internet via annan apparat Bredbandsanslutning Smart mobiltelefon Mp3-spelare Konsol för tv-spel Bärbart spel Med multi-tv avses tv med fler kanaler än marknätets så kallade frikanaler (bl a SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, SVT24, Barnkanalen, TV4, TV6 och Axess). Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer Medieutveckling 2012 MEDIEKONSUMTION

23 Användningstid för olika massmedier i hela befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2011 (minuter). Totalt Radio CD-skiva Mp Tv Text-tv Video/DVD Internet Dagstidning Morgontidning Kvällstidning Tidskrift Vecko-/månadstidning Special-/facktidskrift Bok Totalt Avser genomsnittlig tid för vanlig tv. 2. Avser genomsnittlig tid för papperstidningen. Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer Total användningstid för olika massmedier i hela befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag (minuter). Total användningstid för olika medier i minuter i timmar 5,68 6,13 5,98 5,98 5,87 6,02 6,12 Källa: Nordicom MEDIEKONSUMTION Medieutveckling

24 Beräknad medieanvändning i tid fördelad på olika medier och kanaler 1 i befolkningen 9 79 år 2011 (%) Övriga TV-kanaler 8 % TV6 1 % Kanal 5 2% TV4 5 % TV3 2 % SVT2 2 % SVT1 6 % Text-TV 1 % Video/DVD 2 % Internet 26% Sveriges Radio 15 % Privat lokalradio 6 % Övrig radio 2 % CD-skiva 3 % Mp3 6 % Vecko-/månadstidning 2 2 % Special-/facktidskrift 2 1 % Morgontidning 2 5 % Kvällstidning 2 1 % Bok 5 % 1. Figuren är en beräkning där Mediebarometerns bruttotid för radio och TV fördelats på grundval av uppgifter från räckviddsstudier för respektive medium Källor: TNS-Sifo (radio), MMS (TV). Tillgång i hemmet till smart mobiltelefon, surfplatta och läsplatta i befolkningen 9 79 år 2011 (%) Har i hemmet tillgång till Total Smart mobiltelefon 36,1 43,1 56,6 55,9 28,6 7,0 Surfplatta 7,2 12,5 10,5 9,2 6,0 1,8 Läsplatta 1,6 1,0 1,8 2,1 1,7 0,9 Källa: Mediebarometern 2011, Nordicom 2012 Allt fler vänjer sig vid att med digital-tv-mottagaren enkelt kunna spela in eller pausa tv-program för att se på programmet i efterhand. År 2006 var det endast 2 % som hade tillgång till en personal video recorder (PVR) att jämföra med 2011 då 26 % hade tillgång till en PVR. 24 Medieutveckling 2012 MEDIEKONSUMTION

25 Andel av befolkningen 9 79 år som har tillgång till PVR i hemmet år Källa: Nordicom-Sverige 2011 Mediebarometern Numera har alla de stora tv-kanalerna webb-tv-tjänster där programmen finns tillgängliga efter att de sänts på tv, både som betaltjänst och gratis. År 2011 tittade cirka 4 % dagligen på tv via internet och 8 % på video via internet. 3 Andel av internetanvändarna (16+ år) som dagligen tittar på tv eller video via internet Tittar på Tv via internet Video via internet Källa: Olle Findahl, Svenskarna och Internet 2011 Det blir även allt vanligare att titta på tv och samtidigt vara uppkopplad på nätet, så kallad multi tasking var det 23 % av befolkningen, 9 till 79 år, som både använde internet och tittade på tv mellan klockan och att jämföra med 6 % MEDIEKONSUMTION Medieutveckling

26 Andel av befolkningen 9 79 år som tittar på tv och använder internet samtidig kl Tittar på tv och använder internet samtidigt kl Källa:Nordicom 1.1 Konsumtion av tv Att titta på tv är fortfarande är fortfarande en populär sysselsättning även om det genomsnittliga tittandet har minskat något mätt i antal minuter. Den dagliga räckvidden, det vill säga andelen av tv-befolkningen mellan 3 och 99 år som tittat på tv under minst 5 sammanhängande minuter en genomsnittlig dag, är 70,7 % för 2011 enligt MMS, vilket är en minskning jämfört med föregående år då räckvidden var 71 %. Under en genomsnittlig dag 2011 tittade den svenska tv-befolkningen (3 99 år) 162 minuter, det vill säga två timmar och 41 minuter, på tv vilket är fyra minuter mindre än förra året. Det är främst de yngre (15 24 år) som står för minskningen. 4 Både andelen tittare och tiden vi tittar på tv har minskat sedan I detta avsnitt används statistik från MMS Mediemätning Skandinavien AB som tas fram med en tv-panel. Systemet bygger på att medlemmarna i panelen rapporterar om sitt tv-tittande via elektroniska mätare. Panelen är representativ för hushåll med tillgång till tv i Sverige och i panelen ingår hushåll eller cirka individer i åldrarna 3 till 99 år. Daglig räckvidd i % och tv-tittande i minuter för befolkningen 3 99 år. Tv-tittande Daglig räckvidd % ,3 70, ,7 Tittartid genomsnittlig dag i min Källa: MMS Mediemätning i Skandinavien AB Trots att vi tittar mindre på traditionell tv och att tittandet på beställ-tv och webb-tv ökar är det fortfarande så att de flesta tittar på en av de fem mest populära kanalerna på en stor skärm i hemmet. De kanaler som har 26 Medieutveckling 2012 MEDIEKONSUMTION

27 mest tittare fortsätter vara de så kallade Big 5; SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5, trots den ökade konkurrensen av nischkanaler. Tittartidsandel Big Kanaler SVT1 24,2 21, , ,2 22,9 SVT2 14,3 14,5 12,5 10,4 7,5 6,9 6,7 TV3 10,5 9,4 9,3 8,8 8,4 8,1 7,2 TV4 23,2 22,2 21,2 20,1 19,4 19,2 19,6 Kanal 5 9,2 8,8 8,2 7,9 7,2 6,8 6,5 Källa: MMS Mediemätning i Skandinavien AB Flest tittare år 2011 hade SVT1 med 22,9 %. Därefter kommer TV4 med 19,6 %. SVT1:s tittarandelar sjönk något under 2011 och TV4:s ökade något. Allt sedan SVT:s kanalomläggning 2008 då SVT1 blev den breda kanalen med program för alla och SVT2 blev en faktainriktad kanal har SVT2 tappat tittare. SVT1 har blivit den största kanalen av alla mätt i tittarandelar och är den kanal som har en ökad andel tittare sedan Övriga kanaler har däremot tappat tittare under flera år. Tittartidsandel Big SVT1 SVT2 5 TV3 TV Kanal 5 Källa: MMS Mediemätning i Skandinavien AB MEDIEKONSUMTION Medieutveckling

28 Även 2011 var årets mest sedda program finalen i Melodifestivalen som sändes i SVT1. På andra plats kom julaftonsprogrammet Kalle Anka och hans vänner som även det sändes på SVT1. Topplistan över de mest sända programmen domineras av SVT1. Topplista över de 10 mest sedda prorammen Program Kanal Tittare Melodifestivalen final SVT1 4,04 Melodifestivalen del 1 SVT1 3,41 Kalle Anka och hans vänner SVT1 3,21 Melodifestivalen Andra chansen SVT1 3,09 Fotboll EM Gre-Sve TV4 3,03 Eurovision Song Contest SVT1 2,81 Fotboll EM Rus-Sve TV4 2,70 Let s Dance TV4 2,67 På spåret SVT1 2, Program Kanal Tittare Melodifestivalen final SVT1 3,59 Kalle Anka och hans vänner SVT1 3,29 Eurovision Song Contest SVT1 3,12 Let s Dance TV4 2,63 På spåret SVT1 2,35 Svenska idrottsgalan SVT1 2,34 Antikrundan SVT1 2,22 Nyheterna TV4 2,14 Allsång på Skansen SVT1 1, Program Kanal Tittare Melodifestivalen final SVT1 3,87 Kalle Anka och hans vänner SVT1 3,35 Melodifestivalen del 1 SVT1 2,97 Det kungliga bröllopet kortegen SVT1 2,97 Det kungliga bröllopet vigseln SVT1 2,92 Melodifestivalen Andra chansen SVT1 2,89 Melodifestivalen del 3 SVT1 2,87 Melodifestivalen del 2 SVT1 2,82 Fotboll VM Ned-Spa förlängning SVT1 2,66 28 Medieutveckling 2012 MEDIEKONSUMTION

29 2011 Program Kanal Tittare Melodifestivalen final SVT1 3,67 Kalle Anka och hans vänner SVT1 3,52 Melodifestivalen del 2 SVT1 3,12 Melodifestivalen del 1 SVT1 3,02 Eurovision Song Contest SVT1 2,88 Melodifestivalen del 4 SVT1 2,83 Melodifestivalen Andra chansen SVT1 2,74 Melodifestivalen del 3 SVT1 2,73 Solsidan TV4 2,59 Källa: MMS Mediemätning i Skandinavien AB Sveriges Television AB (SVT) är det största programföretaget på den svenska tv-marknaden mätt i tittartid och SVT1 är den kanal som hade flest tittare Därefter kommer Bonnierägda TV4-Gruppen vars kanal TV4 kommer på andra plats i MMS mätning av tittartidsandelar för TV4-Gruppen har även ett flertal nischkanaler som fångar upp en del av de tittare TV4 tappat under senare år men även premiumkanaler från Canal+. Modern Times Group AB (MTG)/Viasat är det tredje största programföretaget med kanaler som TV3, TV6, TV8, TV10 samt premiumkanaler från TV1000. Därefter kommer SBS Broadcasting/ ProSiebenSat.1 med Kanal 5 och Kanal 9. Trots att tittarandelarna har minskat för de fem största kanalerna behåller programföretagen sina tittartidsdelsandelar genom att ha startat nischkanaler. De mest framgångsrika nischkanalerna tillhör något av de större programbolagen. På så sätt fragmenteras tittandet men de stora programbolagen behåller ändå sina tittarandelar. MEDIEKONSUMTION Medieutveckling

30 De största tv-programföretagen på den svenska tv-marknaden efter tittartidsandel 2011 (%) , , , , ,2 Sveriges Television (5) Viasat/MTG (18) TV4/Bonnier (20) Discovery (6) SBS Broadcasting/Pro Sieben Sat 1. (2) 1,5 1,5 1,0 0,7 0,6 Viacom (5) Disney (3) Time Warner (7) Eurosport (3) BBC (4) 1,3 Övriga Företag (antal kanaler) Källa: MMS AB bearbetad av NORDICOM De största tv-företagens andel av tittartiden SVT/UR 10 TV4/Bonnier MTG/Viasat SBS Broadcasting Övriga Anm: Figuren omfattar de kanaler som ingått i MMS offentliga redovisning av tittartid respektive år. Canal+ redovisas under Övriga , SBS Broadcasting och TV4/Bonnier Källa: MMS AB (bearbetad av NORDICOM). 30 Medieutveckling 2012 MEDIEKONSUMTION

31 1.2 Konsumtion av radio Lyssnandet har varit relativt stabilt de senaste åren trots den ökade konkurrensen från andra medier. Drygt 70 % av befolkningen lyssnar på radion minst 5 minuter varje dag. När vi lyssnar på radion gör vi det helst på förmiddagen i hemmet eller i bilen. Den tydligaste trenden är att unga lyssnar allt mindre på radio. Att lyssna på radio är vanligast i den äldsta åldersgruppen år och minst vanligt i den yngsta åldersgruppen, 9-19 år. De äldre lyssnar helst på Sveriges Radio och de yngre på kommersiell radio. Idag finns det flera alternativ till att lyssna på vanlig FM-radio. På webben kan man lyssna både på de flesta kanaler som sänder i FM-nätet och på andra kanaler som till exempel de digitala. Ett annat alternativ om man bara vill lyssna på musik är musiktjänster som exempelvis Spotify. Lyssnartid för befolkningen 9 79 år minst 5 minuter genomsnittligt dygn (%). Q Q Q Q Q Q Radio totalt 76,2 75,2 74,3 75,6 72,9 71,6 SR totalt 48,6 47,4 47,2 49,2 48,6 48,0 Kommersiell radio totalt 32,5 33,2 32,6 31,5 29,2 28,5 Närradio 2,4 2,7 1,7 3,3 2,9 2,6 Webbradio 3,3 3,7 3,4 3,8 3,7 4,6 Källa: TNS SIFO Radioundersökningar. Lyssnartid fördelat på ålder i befolkningen 9 79 år 2011 minst 5 minuter genomsnittligt dygn (%). Samtliga 9 19 år Radio totalt 71,6 62,3 63,2 74,9 77,6 78,4 SR totalt 48,0 15,4 32,3 48,6 65,7 75,0 Kommersiell radio totalt 28,5 45,5 35,8 38,4 17,1 2,9 Närradio 2,6 2,1 2,9 2,5 3,0 2,3 Webbradio 4,6 4,7 7,1 7,2 2,4 0,5 Källa: TNS SIFO Radioundersökningar. MEDIEKONSUMTION Medieutveckling

32 Tidpunkter för radiolyssnandet i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2011(%). Totalt Källa: Undersökningen Nordicom-Sveriges Mediebarometer Radiolyssnande och plats i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2011(%). Lyssnar på radio i: Totalt bostaden skolan på arbetet bilen på resa på offentlig plats på annan plats Källa: Undersökningen Nordicom-Sveriges Mediebarometer Radiolyssnande fördelat på mottagningssätt i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2011 (%). Totalt Vanlig radioapparat Webbradio, direktsänd via internet Poddradio, nedladdat radioprogram Radio i mobilen Radio i mp3/ipod eller annan bärbar radio Bilradio Källa: Nordicom-Sverige Medieutveckling 2012 MEDIEKONSUMTION

33 Sedan 1979 har Nordicom-Sverige tagit fram statistik över bland annat radiolyssnandet. De konstaterar i sin rapport Mediebarometer 2010 att andelen lyssnare ökade succesivt fram till mitten av 90-talet bland samtliga åldersgrupper men främst bland de yngsta, 9 14-åringar, som tidigare hade lyssnat mindre på radion. Ökningen i den åldersgruppen berodde troligen på att den kommersiella radion startade sina sändningar. Under 2000-talet har dock radion åter tappat lyssnare och främst då bland de yngre. 5 Det totala antalet lyssnare har minskat något och den kommersiella radion har tappat fler lyssnare än Sveriges Radio. En anledning till att den kommersiella radion tappar lyssnare kan delvis bero på konkurrensen från musiktjänsten Spotify. Den lanserades för två år sedan och har idag globalt ungefär en miljon betalande kunder och cirka 10 miljoner användare i hela världen. 6 Det är flest unga som använder sig av musiktjänsten. Enligt Svenskarna och Internet 2011 använder 86 % av internetanvändarna i åldern 16 till 25 år Spotify och av dem lyssnar 55 % dagligen på musik från tjänsten. I åldern 12 till 15 år lyssnar 77 % på musik från Spotify och 47 % dagligen vilket kan jämföras med åldersgruppen 56 till 65 år där endast 8 % lyssnar dagligen. 7 Spotify har även startat en webbradiokanal där användaren kan lyssna på personlig strömmande radio, baserad på den egna musiksmaken. 8 Många traditionella medieföretag kompletterar sina vanliga radiosändningar med sändningar via internet. Det finns även en mängd radiostationer som enbart sänder på webben. Webbradiolyssnandet efter ålder i minst 5 minuter ett genomsnittligt dygn 2011 (%). Ålder Radio totalt 4,6 4,7 7,1 7,2 2,4 0,5 Sveriges Radio totalt 2,2 0,8 3,5 3,8 1,3 0,5 Kommersiell radio totalt 2,0 3,7 2,9 2,7 0,5 0,0 Källa: TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV MEDIEKONSUMTION Medieutveckling

Myndigheten för radio och tv, 08-580 070 00, www.mrtv.se

Myndigheten för radio och tv, 08-580 070 00, www.mrtv.se MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-980489-2-6 Redaktör Tove de Vries Grafisk form Martin Zachrisson Tryckeri: TMG Tabergs Papper/miljömärkning: Inlaga GaleriArt Matt (ECF, PEFC, uppfyller

Läs mer

MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-85229-30-7 Redaktör Tove de Vries, Skribenter Therese Köster, Ulrika Stridbeck och Tove de

MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-85229-30-7 Redaktör Tove de Vries, Skribenter Therese Köster, Ulrika Stridbeck och Tove de MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-85229-30-7 Redaktör Tove de Vries, Skribenter Therese Köster, Ulrika Stridbeck och Tove de Vries Grafisk form Lisbeth Byman Design Tryckeri Elanders

Läs mer

Välkomna till TV-året 2013

Välkomna till TV-året 2013 Välkomna till TV-året 2013 1 2 Vision Skapa en av branschen fullt accepterad och använd medievaluta för rörlig bild, oavsett plattform och situation 3 Tekniktillgång vad finns i hemmen 94% 88% 46% 6,0

Läs mer

Myndigheten för press, radio och tv har i

Myndigheten för press, radio och tv har i INNEHÅLL 1 METOD 4 2 FÖRÄNDRINGAR I MEDIEKONSUMTIONEN 5 3 KONSUMTION AV TV 9 4 KONSUMTION AV PLAYTJÄNSTER 12 5 KONSUMTION AV RADIO 14 6 KONSUMTION AV DAGSTIDNINGAR 18 INLEDNING Myndigheten för press, radio

Läs mer

Medieutveckling. Medieutveckling 2010. Medieutveckling 2010

Medieutveckling. Medieutveckling 2010. Medieutveckling 2010 Medieutveckling 2010 Ett vanligt dygn ägnar svenskarna i åldern 9-79 år närmare sex timmar av sin tid åt att ta del av utbudet i olika medier. Totalt sett är det fortfarande tv och därefter radio som är

Läs mer

En första översikt Mars 2015

En första översikt Mars 2015 Nordicom-Sveriges Medie barometer 4 En första översikt Mars 5 Nordicom-Sverige Göteborgs universitet Mediedagen 4 Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika massmedier en genomsnittlig dag 4 (%)

Läs mer

En sammanställning av myndighetens uppföljning. av leverantörer av. medietjänster som tillgängliggjort tv-program på

En sammanställning av myndighetens uppföljning. av leverantörer av. medietjänster som tillgängliggjort tv-program på 1/12 2013-12-20 Dnr: 13/01828 En sammanställning av myndighetens uppföljning av leverantörer av medietjänster som tillgängliggjort tv-program på svenska för personer med funktionsnedsättning under perioden

Läs mer

Internetbarometer 2012

Internetbarometer 2012 Nordicom-Sveriges Internetbarometer 22 En bearbetning av Mediebarometern 22 September 2 2 4 5 6 7 8 9 Television (totalt) Internet (totalt) Dagstidning (totalt) Radio (totalt) Bok (totalt) Tidskrift (totalt)

Läs mer

Medier Fakta i korthet

Medier Fakta i korthet Jag vill ha fler syntolkade filmer, tv-program och teaterföreställningar. Delar av dessa skulle kunna förinspelas och läggas i en molntjänst som jag kommer åt med valfritt hjälpmedel, exempelvis en daisyspelare

Läs mer

Medieutveckling 2010

Medieutveckling 2010 Medieutveckling 2010 Medieutveckling 2010 Radio - och T V-verket 2010 ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-85229-29-1 Redaktör Tove de Vries Skribenter Eva Bengtsson, Anna Marklund och Tove de Vries Grafisk form

Läs mer

Månadsrapport Mars 2013 (vecka 10-13)

Månadsrapport Mars 2013 (vecka 10-13) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram.

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Kvinna 27 år Textas det inte på tv så kan man ibland titta på surfplatta, till exempel SVT play. Då textas

Läs mer

Månadsrapport Februari 2013 (vecka 6-9)

Månadsrapport Februari 2013 (vecka 6-9) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2011 September 2012 MEDIENOTISER

Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2011 September 2012 MEDIENOTISER Nordicom-Sveriges Internetbarometer September Television (totalt) Dagstidning (totalt) Radio (totalt) Internet Bok (totalt) Tidskrift (totalt) Mp Text-tv Cd-skiva Video/dvd Bio 4 5 6 7 8 9 85 7 67 74 6

Läs mer

De första resultaten från. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015. April 2016

De första resultaten från. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015. April 2016 De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015 April 2016 Medieanvändning en vanlig dag 81 % använder internet 80 % tittar på tv på någon plattform 22 % tittar på webb-tv 65 % läser en

Läs mer

Internetbarometer 2009

Internetbarometer 2009 Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2009 Den nya mediedagen 0 20 60 80 0 Television (totalt) 83 Dagstidning (totalt) Radio (totalt) 73 77 Internet 65 Bok (totalt) 36 Traditionella medier på internet Sociala

Läs mer

Förnyad prövning och förlängning av vissa tillståndsvillkor för marksänd tv

Förnyad prövning och förlängning av vissa tillståndsvillkor för marksänd tv 1/4 BESLUT 2015-09-30 Dnr: 15/01995 TILLSTÅNDSHAVARE Se sändlista SAKEN Förnyad prövning och förlängning av vissa tillståndsvillkor för marksänd tv BESLUT Tillståndsvillkoren 1, 5 och 8 i respektive beslutsbilaga

Läs mer

Månadsrapport December 2014 (vecka 49-52)

Månadsrapport December 2014 (vecka 49-52) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Månadsrapport September 2014 (vecka 36-39)

Månadsrapport September 2014 (vecka 36-39) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Enligt sändlista. Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv

Enligt sändlista. Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv 1/10 BESLUT 2016-11-28 Dnr: 16/01242 m.fl. SÖKANDE Enligt sändlista SAKEN Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv BESLUT 1. Myndigheten för press, radio och tv ger med stöd av 4 kap. 3 radio- och tvlagen

Läs mer

EM D I N G MEDIEUTVECKLING 2009

EM D I N G MEDIEUTVECKLING 2009 EM D I E CEV CEV KL IU T N G 09 MEDIEUTVECKLING 2009 MEDIEUTVECKLING 2009 Radio- och TV-verket 2009 ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-85229-27-7 Redaktör Tove de Vries Skribenter Eva Bengtsson, Ulrika Köling,

Läs mer

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden.

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden. Du kan använda din nuvarande TV när du tar emot digital-tv, men du måste ha en box till varje TV-apparat. Boxen omvandlar den digitala signalen så att TV-apparaten kan visa TV-programmen. Företagen som

Läs mer

Kan väljas bort (zappa) Hög impact. Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg

Kan väljas bort (zappa) Hög impact. Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg Kapitel MDK A Tv-reklam Fördelar Nackdelar Påverkar flera sinnen Dyrt Når nästan alla Kan väljas bort (zappa) Hög impact Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg Når inte alla grupper

Läs mer

De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer mars 2014

De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer mars 2014 De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 203 6 mars 204 Huvudrapporten kan förbeställas via info@nordicom.gu.se Pris 275 kr + moms och porto NORDICOM-Sverige Göteborgs universitet Mediedagen

Läs mer

Månadsrapport December 2013 (vecka 49-52)

Månadsrapport December 2013 (vecka 49-52) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Mediedagen Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 2015 (procent) %

Mediedagen Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 2015 (procent) % Mediedagen 15 Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 15 (procent) % 8 NORDICOM-Sveriges Mediebarometer 15 Digitala plattformar Alla plattformar 1 Bio 5 Cd och vinylskiva

Läs mer

Månadsrapport April 2013 (vecka 14-17)

Månadsrapport April 2013 (vecka 14-17) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

ANNONSTIDER I RADIO OCH TV

ANNONSTIDER I RADIO OCH TV ANNONSTIDER I RADIO OCH TV Ökningen av den högsta tillåtna annonstiden till tolv minuter Dnr: 13/03026 Sammanfattning Myndigheten för radio och tv har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en allsidig

Läs mer

Månadsrapport Juni 2013 (vecka 23-26)

Månadsrapport Juni 2013 (vecka 23-26) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Månadsrapport Augusti 2013 (vecka 31-35)

Månadsrapport Augusti 2013 (vecka 31-35) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Månadsrapport Augusti 2011 (vecka 31-34)

Månadsrapport Augusti 2011 (vecka 31-34) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden

Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU) har getts tillfälle att yttra sig över de frågor som Myndigheten

Läs mer

Canal Digital. Informationsträff 28/1

Canal Digital. Informationsträff 28/1 Canal Digital Informationsträff 28/1 Canal Digital Gruppen förser mer än 3 miljoner hushåll i Norden med TV över flera plattformar Canal Digital Gruppen ägs av Telenor ASA (Telenor Broadcast Holding) Nordens

Läs mer

Beslut Krav på tillgänglighet av tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning

Beslut Krav på tillgänglighet av tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning 1/11 Beslut 2011-06-23 Dnr 10/01035 Leverantörer av medietjänster enligt sändlista Krav på tillgänglighet av tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning Myndigheten för radio och tv:s beslut 1.

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 6 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-980489-6-4 Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Martin Zachrisson och Lisbeth Byman Design

MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-980489-6-4 Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Martin Zachrisson och Lisbeth Byman Design MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-980489-6-4 Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Martin Zachrisson och Lisbeth Byman Design Distribution Myndigheten för radio och tv, 08 580 070

Läs mer

Medievanor. Kulturproduktionens villkor Karlstad 28 oktober 2015

Medievanor. Kulturproduktionens villkor Karlstad 28 oktober 2015 Medievanor Kulturproduktionens villkor Karlstad 28 oktober 2015 Stora möjligheter och ökande klyftor Allt fler medier. Allt större tillgång till medier. Allt lättare att etablera medier. Koncentration

Läs mer

C More Entertainment AB ska därför senast detta datum:

C More Entertainment AB ska därför senast detta datum: BESLUT 2013-12-18 Dnr: 13/02829 C More Entertainment AB Tegeluddsvägen 3-5 115 84 Stockholm SAKEN Fråga om uppfyllelse av generella krav på tillgänglighet till tv-sändningar på svenska för personer med

Läs mer

Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1)

Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1) 1/3 Beslutsbilaga 1 Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1) Allmänna förutsättningar Tillståndet innehas av AETN UK, vilket är ett aktiebolag

Läs mer

Myndigheten för radio och tv, 08 580 070 00, www.mrtv.se

Myndigheten för radio och tv, 08 580 070 00, www.mrtv.se MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-980489-3-3 Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Martin Zachrisson och Lisbeth Byman Design Distribution Myndigheten för radio och tv, 08 580 070

Läs mer

Internetbarometer 2007

Internetbarometer 2007 Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2007 2008-09-02 MedieNotiser Nordicom-Sverige Göteborgs universitet Nr 2, 2008 Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2007 Några resultat Tillgången till internet i hemmen

Läs mer

TV4 AB Tegeluddsvägen 3-5 115 79 Stockholm

TV4 AB Tegeluddsvägen 3-5 115 79 Stockholm BESLUT 2013-12-18 Dnr: 13/02810 TV4 AB Tegeluddsvägen 3-5 115 79 Stockholm SAKEN Fråga om uppfyllelse av generella krav på tillgänglighet till tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Månadsrapport September 2013 (vecka 36-39)

Månadsrapport September 2013 (vecka 36-39) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-10-13 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-10-13 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt eller endast digitalt. Digital distribution kräver kryptering av signal

Läs mer

Internetbarometer 2010

Internetbarometer 2010 Nordicom-Sveriges Internetbarometer 21 Den nya mediedagen 1 2 5 6 7 8 9 1 Television (totalt) Dagstidning (totalt) Radio (totalt) Internet (totalt) Bok (totalt) Tidskrift (totalt) Datorspel (totalt) 14

Läs mer

MMS kanalpenetrationsundersökning

MMS kanalpenetrationsundersökning Våren 2013 Q1, vecka 6-13 2012-04-11 MMS kanalpenetrationsundersökning Om MMS kanalpenetrationsundersökning MMS utför fristående kanalpenetrationsundersökningar fyra gånger per år, två gånger på våren

Läs mer

MMS kanalpenetrationsrapport

MMS kanalpenetrationsrapport Våren 2015 Q1, vecka 7-14 2015-04-21 MMS kanalpenetrationsrapport MMS utför fristående kanalpenetrationsundersökningar fyra gånger per år, två gånger på våren och två gånger på hösten, rapporterna benämns

Läs mer

Månadsrapport. 2014 2015 Tittartid 196 183 Räckvidd - Sett minst 5 min % 72,1 70,8 Räckvidd - Sett minst 5 min tusental 6641 6589

Månadsrapport. 2014 2015 Tittartid 196 183 Räckvidd - Sett minst 5 min % 72,1 70,8 Räckvidd - Sett minst 5 min tusental 6641 6589 MMS sammanställning av tittandet på TV och webb-tv under februari 215 Sammanfattning Februari (vecka 6-9) TV 214 215 Tittartid 196 183 Räckvidd - Sett minst 5 min % 72,1 7,8 Räckvidd - Sett minst 5 min

Läs mer

Radiolyssnande via olika apparater i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2013 (procent)

Radiolyssnande via olika apparater i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2013 (procent) December 2014: Radio Med anledning av SOU 2014:77 "Från analog till digital marksänd radio" passar vi på att lyfta fram hur befolkningen lyssnar på radio. Av ljudmedierna har radion den största andelen

Läs mer

Strategi fö r Myndigheten fö r radiö öch tv:s tillsta ndsgivning fö r marksa nd tv 2014 2020

Strategi fö r Myndigheten fö r radiö öch tv:s tillsta ndsgivning fö r marksa nd tv 2014 2020 Strategi fö r Myndigheten fö r radiö öch tv:s tillsta ndsgivning fö r marksa nd tv 2014 2020 Dnr 13/01736 Innehåll Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Myndighetens uppdrag... 4 1.2 Strategins syfte...

Läs mer

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Svar gällande Myndigheten för radio och TV:s uppdrag om förhandsprövning av nya tjänster FOX International Channels Nordic (FIC) är en del av 21st Century

Läs mer

Nordicom-Sveriges Medie. barometer. i samverkan med

Nordicom-Sveriges Medie. barometer. i samverkan med Nordicom-Sveriges Medie barometer 13 i samverkan med Dagens Nyheter Göteborgs-Posten.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Sveriges Radio Sveriges Television Utbildningsradion 2 Mediebarometern 35

Läs mer

2/13. Innehållsförteckning

2/13. Innehållsförteckning 2014-12-17 En sammanställning av myndighetens uppföljning av leverantörer av medietjänster som tillgängliggjort tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning under perioden 1 juli 2013-30

Läs mer

Radiolyssnandet i Sverige Årsrapport från TNS Sifos PPM-panel. Radiolyssnandet i Sverige TNS 2016 Källa: TNS Sifo PPM-panel

Radiolyssnandet i Sverige Årsrapport från TNS Sifos PPM-panel. Radiolyssnandet i Sverige TNS 2016 Källa: TNS Sifo PPM-panel Årsrapport från TNS Sifos PPM-panel Sammanfattning Daglig räckvidd för radiolyssnandet i Sverige ökar något år 2015 jämfört med 2014 (från 72,6 procent till 73,1 procent). Ökningen kan främst hänföras

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

utskrift från nordicom.gu.se Nordicom-Sveriges Internet barometer 2005 2006-06-21

utskrift från nordicom.gu.se Nordicom-Sveriges Internet barometer 2005 2006-06-21 utskrift från nordicom.gu.se Nordicom-Sveriges Internet barometer 2005 2006-06-21 MedieNotiser Nordicom-Sverige Göteborgs universitet Nr 2, 2006 INNEHÅLL Användning av och tillgång till massmedier Figur

Läs mer

EN ANALYS AV MARKNADEN FÖR RÖRLIG BILD

EN ANALYS AV MARKNADEN FÖR RÖRLIG BILD EN ANALYS AV MARKNADEN FÖR RÖRLIG BILD EN ANALYS AV MARKNADEN FÖR RÖRLIG BILD ISSN 1401-8438 ISBN 978-91-980489-1-9 Grafisk form Martin Zachrisson Omslagsfoto istockphoto Tryck Davidssons Tryckeri AB Distribution

Läs mer

På regeringens vägnar. Alice Bah Kuhnke. Jon Dunås. Likalydande till Sveriges Utbildningsradio AB. Regeringens beslut.

På regeringens vägnar. Alice Bah Kuhnke. Jon Dunås. Likalydande till Sveriges Utbildningsradio AB. Regeringens beslut. Regeringsbeslut 12 2016-12-20 Ku2016/02488/MF Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Krav på tillgänglighet till tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning avseende Sveriges

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-12-10 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-12-10 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt eller endast digitalt. Digital distribution kräver kryptering av signal

Läs mer

Telia Er leverantör av TV, Bredband och telefoni. Lennart Hallgren

Telia Er leverantör av TV, Bredband och telefoni. Lennart Hallgren Telia Er leverantör av TV, Bredband och telefoni Lennart Hallgren Varför ska vi ha fiber? 1. Med Fibernät blir ni anslutna till en infrastruktur byggd efter de modernaste teknikstandarder som existerar.

Läs mer

Vad händer i TV-soffan?

Vad händer i TV-soffan? Vad händer i TV-soffan? Om förändrat TV beteende och vad det innebär för branschen TV Puls 25 januari 2012 Mediavision i korthet Konsultbolag med fokus digitala medieaffärer Strategi och affärsutveckling

Läs mer

2/17. Innehållsförteckning

2/17. Innehållsförteckning 2015-12-17 Sammanställning av myndighetens uppföljning av leverantörer av medietjänster som tillgängliggjort tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning under perioden 1 juli 2014 30

Läs mer

Bredbands-TV. Telefoni. Bredband. Bredbands-TV via Bredband2 ger dig: Perfekt bild. Full HD. Valfrihet via stort kanalutbud.

Bredbands-TV. Telefoni. Bredband. Bredbands-TV via Bredband2 ger dig: Perfekt bild. Full HD. Valfrihet via stort kanalutbud. Bredbands-TV TV Telefoni Bredband Bredbands-TV via Bredband2 ger dig: Perfekt bild Full HD Valfrihet via stort kanalutbud Triple play Video On Demand Inspelningsbar TV-box Med reservation för förändringar

Läs mer

TV-TITTANDET 2003 Årsrapport

TV-TITTANDET 2003 Årsrapport TV-TITTANDET 3 Årsrapport Denna årsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång till TV i Sverige och har

Läs mer

Svenskarna och internet

Svenskarna och internet Svenskarna och internet 21 oktober 28 Ulrika Facht Forskningsinformatör NORDICOM-Sverige Göteborgs universitet URL: www.nordicom.gu.se/mediesverige E-post: ulrika.facht@nordicom.gu.se Nordicom-Sveriges

Läs mer

Tjänsteleverantör. Internet / Telefoni / TV

Tjänsteleverantör. Internet / Telefoni / TV Tjänsteleverantör Kvänum-Öttums Fiber ekonomiska Förening Internet / Telefoni / TV Vad kostar det? Priset för paketet är 289 kr/månad. Kvänum-Öttum Fiber Det är summan som föreningen kommer att fakturera

Läs mer

TV-TITTANDET 2004 Årsrapport

TV-TITTANDET 2004 Årsrapport TV-TITTANDET 4 Årsrapport Denna årsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång till TV i Sverige och har

Läs mer

TV-TITTANDET 2001 Årsrapport

TV-TITTANDET 2001 Årsrapport TV-TITTANDET 1 Årsrapport Denna årsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång till TV i Sverige och har

Läs mer

Annonstider i radio och tv

Annonstider i radio och tv Myndigheten för radio och tv Juli 2014 Sammanfattning Genom en lagändring 2008 har tv- och radioföretag fått möjlighet att sända tolv minuter reklam per timme i stället för åtta minuter. Ändringen i radio-

Läs mer

Datum Vår referens Sida Dnr: (5)

Datum Vår referens Sida Dnr: (5) Datum Vår referens Sida 2008-09-24 Dnr: 08-8790 1(5) Ert datum Er referens Ku2008/1375/MFI Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning

Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning 2015-01-12 Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning Del 1: Fyra frågor till er som är aktörer inom mediemarknaden MTG välkomnar MRTV:s analys av public service-företagens

Läs mer

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business Telia Fiber Business Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com Operator Business Ni bygger hela vägen fram till huset Frostfritt och el uttag 2 2013-04-09 Telia Fiberanslutning 2010 Så hänger det

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:164

Regeringens proposition 2012/13:164 Regeringens proposition 2012/13:164 Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 2014 2019 Prop. 2012/13:164 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni

Läs mer

Övergripande resultat 2002-2011

Övergripande resultat 2002-2011 Övergripande resultat 2002-2011 SVT redovisar inom ramen för Public service-redovisningen (PSR) hur verksamheten bedrivits under året. Vid sidan om detta tillgängliggörs SVT:s tabeller för allmänheten

Läs mer

Digital kabel-tv för dig som har bredband via Ownit. CCF

Digital kabel-tv för dig som har bredband via Ownit. CCF Digital kabel-tv för dig som har bredband via Ownit. CCF Välj själv: allt och lite till, eller bara det bästa. Nu kan du som har bredband via Ownit se tv från Canal Digital. Vi har samlat de bästa kanalerna

Läs mer

Radiolyssnandet i Sverige Årsrapport från TNS Sifos PPM-panel. Radiolyssnandet i Sverige TNS 2015 Källa: TNS Sifo PPM-panel

Radiolyssnandet i Sverige Årsrapport från TNS Sifos PPM-panel. Radiolyssnandet i Sverige TNS 2015 Källa: TNS Sifo PPM-panel Årsrapport från TNS Sifos PPM-panel Sammanfattning Daglig räckvidd för radiolyssnandet i Sverige år 2014 var 72,6 procent. I genomsnitt lyssnade varje person 107 minuter på radio varje dag. Av dessa 107

Läs mer

Interaktiva digital-tv-tjänster 2010

Interaktiva digital-tv-tjänster 2010 Interaktiva digital-tv-tjänster 2010 Box 33, 121 25 Stockholm-Globen 08-606 90 80, rtvv@rtvv.se, www.rtvv.se Sida 1 Sammanfattning Radio- och TV-verket har sedan år 2003 i uppdrag av regeringen att följa

Läs mer

Härmed överlämnas remissyttrande från Modern Times Group MTG AB (MTG) gällande PTS utkast till beslut:

Härmed överlämnas remissyttrande från Modern Times Group MTG AB (MTG) gällande PTS utkast till beslut: Post- och telestyrelsen Enheten för samtrafik Box 5398 102 49 STOCKHOLM Härmed överlämnas remissyttrande från Modern Times Group MTG AB (MTG) gällande PTS utkast till beslut: (Dnr: 08-120446/23) Skyldigheter

Läs mer

Beslutsbilaga 1 Programtjänster som omfattas av generella skyldigheter

Beslutsbilaga 1 Programtjänster som omfattas av generella skyldigheter 1/5 Dnr 15/01405 Beslutsbilaga 1 Programtjänster som omfattas av generella skyldigheter 1. Programtjänster registrerade som sändningar genom tråd Programföretag Programtjänst AB Svenska Spel AB Wisth &

Läs mer

1/9. BESLUT Dnr: 15/01349 SAKEN BESLUT BAKGRUND

1/9. BESLUT Dnr: 15/01349 SAKEN BESLUT BAKGRUND 1/9 BESLUT 2015-06-12 Dnr: 15/01349 SAKEN Fråga om uppfyllelse av krav på tillgänglighet till tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning i Sveriges Television AB:s samtliga programtjänster

Läs mer

Radio och TV - förr och nu

Radio och TV - förr och nu Radio och TV - förr och nu Radion hur började det? Marconi 1901 1:a världskriget USA ledande Sverige: Radiotjänst 1925 PRINCIPER SOM STYRDE RADIOTJÄNST 1925 Staten ska ge ramar för verksamheten men inte

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, AB Sappa Grafiska vägen 2A GÖTEBORG

Prislista SMATV kollektiv distribution, AB Sappa Grafiska vägen 2A GÖTEBORG Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt och/eller endast digitalt. Digital distribution kräver kryptering av

Läs mer

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet Regeringsbeslut 87 2013-12-19 Ku2013/2333/MFI (delvis) Ku2013/2529/MFI Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt

Läs mer

Inledning. Om marknätet. Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se. Stockholm den 4 april 2012

Inledning. Om marknätet. Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se. Stockholm den 4 april 2012 Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se Stockholm den 4 april 2012 Teracom Group har inbjudits att lämna synpunkter på Stelacons och PTS rapporter till Myndigheten för radio och tv angående

Läs mer

REKORDFÖRSÄLJNING OCH ÖKAT RESULTAT FÖR TV4-GRUPPEN

REKORDFÖRSÄLJNING OCH ÖKAT RESULTAT FÖR TV4-GRUPPEN ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN Stockholm den 19 februari 2013 REKORDFÖRSÄLJNING OCH ÖKAT RESULTAT FÖR TV4-GRUPPEN TV4-Gruppen, 1 januari 31 december 2012 TV4-Gruppen ökar omsättningen och resultatet under 2012.

Läs mer

Radiolyssnandet i Sverige 2016

Radiolyssnandet i Sverige 2016 Radiolyssnandet i Sverige 2016 Årsrapport från Kantar Sifos PPM-panel Ulf Haraldsson 170410 Projektnummer 1533817 Sammanfattning Daglig räckvidd för radiolyssnandet i Sverige var år 2016 72,5 procent (73,1

Läs mer

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner?

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Sammanfattning av frågor och svar från två möten om TV-frågan den 19 och 21 februari 2013. Inbjudna var samtliga boende i Tegelhagens

Läs mer

Månadsrapport. 2014 2015 Tittartid 141 143 Räckvidd - Sett minst 5 min % 65 65 Räckvidd - Sett minst 5 min tusental 6 084 6 058

Månadsrapport. 2014 2015 Tittartid 141 143 Räckvidd - Sett minst 5 min % 65 65 Räckvidd - Sett minst 5 min tusental 6 084 6 058 MMS sammanställning av tittandet på TV och webb-tv under september 215 Sammanfattning September (vecka 36-39) TV 214 215 Tittartid 141 143 Räckvidd - Sett minst 5 min % 65 65 Räckvidd - Sett minst 5 min

Läs mer

ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN 2014 Stockholm den 5 februari 2015

ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN 2014 Stockholm den 5 februari 2015 ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN 2014 Stockholm den 5 februari 2015 Starkt resultat för TV4-Gruppen 2014 TV4-Gruppen, 1 januari 31 december 2014 TV4-Gruppen gör ett starkt 2014. Det operativa resultatet uppgick

Läs mer

Yttrande 2012-05-04. Post- och telestyrelsen. smp@pts.se

Yttrande 2012-05-04. Post- och telestyrelsen. smp@pts.se myndigheten för radio och tv Yttrande 2012-05-04 Dnr 12/00522 Post- och telestyrelsen smp@pts.se Yttrande över Post- och telestyrelsens samrådsdokument avseende grossistmarknaden för programutsändningstjänster

Läs mer

Återkallelse av tillstånd att sända programtjänsten Viasat Fotboll i marknätet

Återkallelse av tillstånd att sända programtjänsten Viasat Fotboll i marknätet 1/5 BESLUT 2011-05-19 Dnr: 11/00271 Viasat Broadcasting UK Limited Att: Jonny Searle Floor 2, Building 11 566 Chiswick High Road London W4 5 XR United Kingdom Återkallelse av tillstånd att sända programtjänsten

Läs mer

De första resultaten från. Nordicom-Sveriges Mediebarometer Mars 2017

De första resultaten från. Nordicom-Sveriges Mediebarometer Mars 2017 De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2016 Mars 2017 Medieanvändning en vanlig dag 80 % har en smart telefon 81 % tittar på tv på någon plattform 30 % tittar på webb-tv 68 % lyssnar

Läs mer

ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN Stockholm den 20 februari 2012

ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN Stockholm den 20 februari 2012 ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN Stockholm den 20 februari 2012 God försäljningstillväxt och starkt tittarår för TV4-Gruppen TV4-Gruppen, 1 januari 31 december 2011 TV4-Gruppen ökar omsättningen, men minskar resultatet

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, AB Sappa Grafiska vägen 2A GÖTEBORG

Prislista SMATV kollektiv distribution, AB Sappa Grafiska vägen 2A GÖTEBORG Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt och/eller digitalt. Vid digital distribution krävs kryptering av signal

Läs mer

Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II)

Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II) Post- och Telestyrelsen Att: Anne Ronkainen Box 5398 102 49 Stockholm Insänt via e-post till adress: smp@pts.se Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II) Com Hem AB (

Läs mer

Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader

Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader Bakgrund Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader SABOs medlemsföretag och deras kabelnät SABO har idag ca 300 medlemsföretag med sammanlagt omkring 730 000 lägenheter. Drygt 90 % av

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer