utskrift från nordicom.gu.se Nordicom-Sveriges Internet barometer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "utskrift från nordicom.gu.se Nordicom-Sveriges Internet barometer 2005 2006-06-21"

Transkript

1 utskrift från nordicom.gu.se Nordicom-Sveriges Internet barometer MedieNotiser Nordicom-Sverige Göteborgs universitet Nr 2, 2006

2 INNEHÅLL Användning av och tillgång till massmedier Figur 1. Andel som använder olika massmedier i befolkningen 9-79 år en genomsnittlig dag 2005 (%) 5 Tabell 1. Andel som använder olika massmedier i befolkningen 9-79 år en genomsnittlig dag 2005 (%) 5 Tabell 2. Andel av befolkningen 9-79 år som har tillgång till olika medier i hemmet 2005 (%) 6 Användning av persondator Figur 2. Användare av persondator i hemmet i befolkningen 9-79 år efter ålder en genomsnittlig dag (%) 8 Figur 3. Användare av persondator i hemmet i befolkningen 9-79 år efter utbildning en genomsnittlig dag (%) 8 Tabell 3. Användare av persondator i hemmet i befolkningen 9-79 år en genomsnittlig dag/vecka/månad (%) 9 Figur 4. Användningsområde bland persondatoranvändare 9-79 år i hemmet en genomsnittlig dag 2000 och 2005 (%) 10 Tabell 4. Användningsområde bland persondatoranvändare 9-79 år i hemmet en genomsnittlig dag 2005 (%) 10 Tillgång till Internet Figur 5. Andel av befolkningen 9-79 år som har tillgång till Internet i hemmet efter ålder (%) 12 Figur 6. Andel av befolkningen år som har tillgång till Internet i hemmet efter sysselsättning (%) 12 Tabell 5. Andel av befolkningen som har tillgång till Internet i hemmet (%) 13 Tabell 6. Andel som har tillgång till Internet och bredband i hemmet 2005 (%) 15 Figur 7. Typ av Internetanslutning bland anslutna i hemmet (%) 16 Användning av Internet en genomsnittlig dag Figur 8. Andel av befolkningen 9-79 år som använt Internet totalt en genomsnittlig dag 2005 (%) 18 Tabell 7. Andel av befolkningen som använt Internet (A) totalt, (B) i hemmet en genomsnittlig dag 2005 (%) 19 Figur 9. Andel av befolkningen 9-79 år som använt Internet totalt, i hemmet (%) 21 Tabell 8. Andel av befolkningen 9-79 år som använt Internet totalt 1 eller i hemmet en genomsnittlig dag (%) 21 Figur 10. Genomsnittlig användningstid för Internet bland Internetanvändare 9-79 år en genomsnittlig dag 2005 (minuter) 22 Tabell 9. Genomsnittlig användningstid för Internet bland Internetanvändare 9-79 år en genomsnittlig dag (minuter) 22 Figur 11. Genomsnittlig användningstid för Internet sett till typ av uppkoppling i hemmet bland användare 9-79 år en genomsnittlig dag 2005 (minuter) 23 Tabell 10. Genomsnittlig användningstid för Internet sett till typ av anslutning i hemmet bland användare en genomsnittlig dag (minuter) 23 Figur 12. Internetanvändarnas användningstid i intervall en genomsnittlig dag 2005 (%) 24 Tabell 11. Användningstid i intervall för Internet bland Internetanvändare 9-79 år en genomsnittlig dag 2005 (%) 24 Figur 13. Tidpunkter för Internetanvändning i hemmet bland Internetanvändare 9-79 år en genomsnittlig dag 2005 (%) 25 Tabell 12. Tidpunkter för Internetanvändning i hemmet bland Internetanvändare 9-79 år en genomsnittlig dag 2005 (%) 25 Figur 14. Användningsområde 1 för Internet bland Internetanvändare 9-79 år en genomsnittlig dag 2005 (%) 26 Tabell 13. Användningsområde 1 för Internet bland Internetanvändare 9-79 år en genomsnittlig dag 2005 (%) 26 Tabell 14. Läsning av dagstidningar på Internet bland Internetanvändare 9-79 år en genomsnittlig dag (%) 27 Användning av Internet en genomsnittlig vecka Figur 15. Andel av befolkningen 9-79 år som använt Internet totalt en genomsnittlig vecka (%) 29 Tabell 15. Andel av befolkningen 9-79 år som använt Internetvändare totalt och i hemmet en genomsnittlig vecka (%) 29 Figur 16. Användningsområde 1 för Internet bland Internetanvändare 9-79 år en genomsnittlig vecka 2005 (%) 30 Tabell 16. Användningsområde för Internet bland Internetanvändare 9-79 år en genomsnittlig vecka 2005 (%) 30 Tabell 17. Läsning av dagstidningar på Internet bland användare 9-79 år en genomsnittlig vecka (%) 31 Tabell 18. Användningsområden 1 bland användare 9-79 år i hemmet en genomsnittlig vecka 2005 (%) 31

3 Internet och andra medier Tabell 19. Användning av olika medier bland ej Internetanvändare och Internetanvändare 9-79 år en genomsnittlig dag 2005 (%) 33 Figur 17. Användningstid för olika medier bland Internetanvändare och ej Internetanvändare 9-79 år en genomsnittlig dag 2005 (minuter) 34 Figur 18. Användningstid för olika medier bland Internetanvändare och ej Internetanvändare 9-79 år en genomsnittlig dag 2000 (minuter) 34 Tabell 20. Användningstid för olika massmedier i hela befolkningen 9-79 år en genomsnittlig dag 2005 (%) 33 Figur 19. Bruttotid för olika massmedier fördelat på olika medier i befolkningen 9-79 år 2005 (%) 35 Figur 20. Bruttotid för olika massmedier fördelat på olika medier i befolkningen, åldersgrupper 2005 (%) 36 Mobiltelefoni Figur 21. Andel av befolkningen 9-79 år som har tillgång till mobiltelefon 2005 (%) 38 Tabell 21. Andel av befolkningen 9-79 år som har tillgång till mobiltelefon (%) 38 Tabell 22. Tillgång till mobiltelefonfunktioner bland innehavare 9-79 år 2005 (%) 38 Tabell 23. Regelbunden användning av olika mobiltelefonfunktioner bland innehavare 9-79 år 2005 (%) 38 Fakta om undersökningen Mediebarometern 40

4 Användning av och tillgång till massmedier

5 Mediedagen Figur 1. Andel som använder olika massmedier i befolkningen 9-79 år en genomsnittlig dag 2005 (%) Television 86 Dagstidning 81 Radio Morgontidning Internet Tidskrift Bok CD-skiva Persondator i hemmet Kvällstidning Vecko-/månadstidning Skönlitteratur/barn- och ungdomslitteratur Text-TV Internet i hemmet Special-/facktidskrift Video/DVD % Facklitteratur/kurs- och läroböcker 10 % Tabell 1. Andel som använder olika massmedier i befolkningen 9-79 år en genomsnittlig dag 2005 (%) Kön Ålder Utbildning (16-79 år) Totalt Män Kvinnor Låg Mellan Hög Television Dagstidning Radio Morgontidning Internet Tidskrift Bok CD-skiva Persondator i hemmet Kvällstidning Text-TV Internet i hemmet Special-/facktidskrift Video/DVD Mp Kassettband Bio

6 Tillgång till medier Tabell 2. Andel av befolkningen 9-79 år som har tillgång till olika medier i hemmet 2005 (%) Kön Ålder Utbildning (16-79 år) Har i hemmet tillgång till Totalt Män Kvinnor Låg Mellan Hög Prenumeration på dagstidning enbart en två eller fler Radio TV-apparat enbart en två tre eller fler Text-TV Multikanal-TV via kabel via parabol via marknätet Digital-TV DVD-spelare enbart en två eller fler Video enbart en två eller fler Video- och/eller DVD-spelare enbart en två eller fler Persondator totalt enbart en två eller fler Portabel dator med tillgång till Internet varav bredbandsanslutna Handdator Mp3-spelare Mobiltelefon enbart en två eller fler Med multikanal-tv avses TV med fler kanaler än de tre markkanalerna SVT1, SVT2 och TV4. 6

7 Användning av persondator

8 Användning av persondator Figur 2. Användare av persondator i hemmet i befolkningen 9-79 år efter ålder en genomsnittlig dag (%) % Totalt Figur 3. Användare av persondator i hemmet i befolkningen 9-79 år efter utbildning en genomsnittlig dag (%) % Totalt Låg Mellan Hög 8

9 Användning av persondator Tabell 3. Användare av persondator i hemmet i befolkningen 9-79 år en genomsnittlig dag/vecka/månad (%) Kön Ålder Utbildning (16-79 år) Totalt Män Kvinnor Låg Mellan Hög Genomsnittlig dag Genomsnittlig vecka Genomsnittlig månad Har persondator i hemmet

10 Användning av persondator Figur 4. Användningsområde bland persondatoranvändare 9-79 år i hemmet en genomsnittlig dag 2000 och 2005 (%) (%) Internetanvändning Spel Hemkontor (t ex brev, bokföring) Utbildning/skolarbete Förvärvsarbete Tabell 4. Användningsområde bland persondatoranvändare 9-79 år i hemmet en genomsnittlig dag 2005 (%) Kön Ålder Utbildning (16-79 år) Totalt Män Kvinnor Låg 1 Mellan Hög Internetanvändning Spel Hemkontor Förvärvsarbete Utbildning eller skolarbete Lyssnat på musik Tittat på film Tittat på TV Installerat program till datorn Annan använding Antalet svarspersoner är lågt och uppgifterna bör tolkas med försiktighet. 10

11 Tillgång till Internet

12 Tillgång till Internet Figur 5. Andel av befolkningen 9-79 år som har tillgång till Internet i hemmet efter ålder (%) % Totalt Figur 6. Andel av befolkningen år som har tillgång till Internet i hemmet efter sysselsättning (%) 100 % Totalt (16-79 år) Arbetare Tjänstemän Högre tjänstemän/akademiker 12

13 Tillgång till Internet Tabell 5. Andel av befolkningen som har tillgång till Internet i hemmet (%) Totalt Totala befolkningen 9-79 år Vuxna år Barn/ungdom 9-17 år Kön Män 9-79 år Kvinnor 9-79 år Män år Kvinnor år Pojkar 9-17 år Flickor 9-17 år Ålder 9-14 år år år år år år år år Utbildning Förgymnasial < 9 år (16-79 år) Förgymnasial 9-10 år Gymnasial < 2 år Gymnasial > 2 år Högskola/universitet < 3 år Högskola/universitet > 3 år Utbildning/kön Lågutbildade män (16-79 år) Lågutbildade kvinnor Gymnasieutbildade män Gymnasieutbildade kvinnor Högutbildade män Högutbildade kvinnor Sysselsättning Förvärvsarbetande (16-79 år) Pensionärer Studerande Arbetslösa Hushållsstorlek En person Två personer Tre personer Fyra eller fler (forts nästa sida) 13

14 Tillgång till Internet Forts. Tabell 5. Andel av befolkningen som har tillgång till Internet i hemmet (%) Hemort Stockholmsregionen Göteborgs-/ Malmöregionen Övriga landet Utbildning/hemort Lågutbildade i storstad (16-79 år) Lågutbildade i landsort Gymnasieutbildade i storstad Gymnasieutbildade i landsort Högutbildade i storstad Högutbildade i landsort Kön/hemort Män i storstad (9-79 år) Kvinnor i storstad Män i landsort Kvinnor i landsort Ålder/hemort 9-24 år i storstad år i storstad år i storstad år i landsort år i landsort år i landsort Antalet svarspersoner är lågt och uppgifterna bör tolkas med försiktighet. Anm: Med storstad avses Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionen. 14

15 Tillgång till Internet Tabell 6. Andel som har tillgång till Internet och bredband i hemmet 2005 (%) Internet i hela befolkningen Bredband bland Internetanslutna Bredband i befolkningen Totalt Totala befolkningen 9-79 år Vuxna år Barn/ungdom 9-17 år Kön Män 9-79 år Kvinnor 9-79 år Män år Kvinnor år Pojkar 9-17 år Flickor 9-17 år Ålder 9-14 år år år år år år år år Utbildning Förgymnasial utbildning < 9 år (16-79 år) Förgymnasial utbildning 9-10 år Gymnasial utbildning < 3 år Gymnasial utbildning > 2 år Högskola/universitet < 4 år Högskola/universitet > 3 år Sysselsättning Arbetare (16-79 år) Tjänstemän Högre tjänstemän/akademiker Egna företagare Pensionärer Studerande Arbetslösa Vuxna i hushållet En person (18 år och äldre) (18-79 år) Två personer (18 år och äldre) Tre eller fler (18 år och äldre) Familj (18-79 år) Yngre vuxna, inga barn (18-44 år) Äldre vuxna (45-79 år) Skolbarnsföräldrar (barn 7-17 år) Småbarnsföräldrar (barn 0-6 år) Hushåll (9-79 år) En person Två personer Tre personer Fyra personer eller fler Hemort (9-79 år) Större städer Södra mellanbygden Norra tätbygden Norra glesbygden Stockholm, Södertälje A-region Göteborgs A-region Malmö/Lund/Trelleborg

16 Tillgång till Internet Figur 7. Typ av Internetanslutning bland anslutna i hemmet (%) 100 % Uppringd anslutning Bredband 16

17 Användning av Internet en genomsnittlig dag

18 Användning Figur 8. Andel av befolkningen 9-79 år som använt Internet totalt en genomsnittlig dag 2005 (%) % Totalt Män Kvinnor Låg Mellan Hög Kön Ålder Utbildning % Totalt En person (18 år och äldre) Två personer (18 år och äldre) Tre eller fler (18 år och äldre) Yngre vuxna, inga barn (18-44 år) Äldre vuxna (45-79 år) Skolbarnsföräldrar (barn 7-17 år) Småbarnsföräldrar (barn 0-6 år) En person Två personer Tre personer Fyra personer eller fler Vuxna i hushållet Familj Hushållsstorlek 18

19 Användning Tabell 7. Andel av befolkningen som använt Internet (A) totalt, (B) i hemmet en genomsnittlig dag 2005 (%) B Totalt Totala befolkningen 9-79 år Vuxna år Barn/ungdom 9-17 år A 1 Kön Män 9-79 år Kvinnor 9-79 år Män år Kvinnor år Pojkar 9-17 år Flickor 9-17 år Ålder 9-14 år år år år år år år år Utbildning Förgymnasial < 9 år (16-79 år) Förgymnasial 9-10 år Gymnasial < 2 år Gymnasial > 2 år Högskola/universitet < 3 år Högskola/universitet > 3 år Utbildning/kön Lågutbildade män (16-79 år) Lågutbildade kvinnor 18 9 Gymnasieutbildade män Gymnasieutbildade kvinnor Högutbildade män Högutbildade kvinnor Sysselsättning Förvärvsarbetande (16-79 år) Pensionärer 16 9 Studerande Arbetslösa Hushållsstorlek En person Två personer Tre personer Fyra eller fler (forts nästa sida) 19

20 Användning Forts. Tabell 7. Andel av befolkningen som använt Internet (A) totalt, (B) i hemmet en genomsnittlig dag 2005 (%) A 1 B Hemort Stockholmsregionen Göteborgs-/ Malmöregionen Övriga landet Utbildning/hemort Lågutbildade i storstad (16-79 år) Lågutbildade i landsort 20 8 Gymnasieutbildade i storstad Gymnasieutbildade i landsort Högutbildade i storstad Högutbildade i landsort Kön/hemort Män i storstad (9-79 år) Kvinnor i storstad Män i landsort Kvinnor i landsort Ålder/hemort 9-24 år i storstad år i storstad år i storstad år i landsort år i landsort år i landsort Den totala andelen Internetanvändare bygger på en sammanvägning av andelen användare i hemmet, andelen användare på arbete/skola samt andelen användare på annan plats en genomsnittlig dag. Anm: Med storstad avses Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionen. 20

21 Användning Figur 9. Andel av befolkningen 9-79 år som använt Internet totalt, i hemmet en genomsnittlig dag (%) 100 % Totalt I hemmet Tabell 8. Andel av befolkningen 9-79 år som använt Internet totalt 1 eller i hemmet en genomsnittlig dag (%) Kön Ålder Utbildning (16-79 år) Totalt Män Kvinnor Låg Mellan Hög Totalt I hemmet Den totala andelen Internetanvändare byggde t o m år 2000 på en sammanvägning av användare i hemmet en genomsnittlig dag och andelen användare på arbete/skola senaste arbets-/skoldagen. Från och med 2001 ingår också användning på annan plats i sammanvägningen. 21

22 Användningstid Figur 10. Genomsnittlig användningstid för Internet bland Internetanvändare 9-79 år en genomsnittlig dag 2005 (minuter) minuter Totalt Män Kvinnor Låg Mellan Hög Kön Ålder Utbildning (16-79 år) Tabell 9. Genomsnittlig användningstid för Internet bland Internetanvändare 9-79 år en genomsnittlig dag (minuter) Kön Ålder Utbildning (16-79 år) Totalt Män Kvinnor Låg Mellan Hög Totalt I hemmet Den totala andelen Internetanvändare bygger på en sammanvägning av andelen användare i hemmet, andelen användare på arbete/skola samt andelen användare på annan plats en genomsnittlig dag. 2. Siffran redovisas ej då antalet svarspersoner är mycket lågt. Anm: Svarspersonerna har utifrån på förhand angivna intervall fått ange hur länge de använt Internet under gårdagen. Intervallen har sedan räknats om till användartid. 22

23 Användningstid Figur 11. Genomsnittlig användningstid för Internet sett till typ av anslutning i hemmet bland användare 9-79 år en genomsnittlig dag 2005 (minuter) minuter Totalt Män Kvinnor Låg Mellan Hög Kön Ålder Utbildning Bredband Uppringd anslutning Tabell 10. Genomsnittlig användningstid för Internet sett till typ av anslutning i hemmet bland användare en genomsnittlig dag (minuter) Kön Ålder Utbildning (16-79 år) Totalt Män Kvinnor Låg 1 Mellan Hög Bredband * * * Uppringd * * * * Redovisas ej då antalet svarspersoner är mycket lågt. 1. Antalet svarspersoner är mindre än 100 och siffran bör tolkas med försiktighet. 23

24 Användningstid Figur 12. Internetanvändarnas användningstid i intervall en genomsnittlig dag 2005 (%) 4-5 tim 3% 3-4 tim 4% 2-3 tim 8% Mer än 5 tim 6% Mindre än ½ tim 35% 1-2 tim 15% ½-1 tim 29% Tabell 11. Användningstid i intervall för Internet bland Internetanvändare 9-79 år en genomsnittlig dag 2005 (%) Kön Ålder Utbildning (16-79 år) Totalt Män Kvinnor Låg 1 Mellan Hög Genomsnittlig dag Mindre än ½ tim ½ -1 tim tim tim tim tim Mer än 5 tim Antalet svarspersoner är lågt och uppgifterna bör tolkas med försiktighet. Anm: Den totala användningstiden bygger på en sammanvägning av användningstiden i hemmet, på arbete/skola samt på annan plats en genomsnittlig dag. 24

25 Tidpunkter för användning Figur 13. Tidpunkter för Internetanvändning i hemmet bland Internetanvändare 9-79 år en genomsnittlig dag 2005 (%) % 100 TV Måndag-söndag Lördag-söndag Måndag-fredag Måndag-söndag TV Tabell 12. Tidpunkter för Internetanvändning i hemmet bland Internetanvändare 9-79 år en genomsnittlig dag 2005 (%) Måndag-söndag Måndag-fredag Lördag-söndag

26 Användningsområde Figur 14. Användningsområde för Internet bland Internetanvändare 9-79 år en genomsnittlig dag 2005 (%) 100 % Elektronisk post Sökt fakta/information Uträttat ärenden Läst dagstidning Deltagit i diskussionseller chatt-grupp Tagit del av nyhetstjänst Spelat spel Lyssnat till musik Läst populäreller facktidskrift Lyssnat på radio Laddat ner musik Tittat på något TV-program Annan användning Tabell 13. Användningsområde för Internet bland Internetanvändare 9-79 år en genomsnittlig dag 2005 (%) Kön Ålder Utbildning (16-79 år) Totalt Män Kvinnor Låg 1 Mellan Hög Elektronisk post Sökt annan information Uträttat ärenden Läst dagstidning Deltagit i diskussions-/chattgrupp Tagit del av nyheter i nyhetstjänst Spelat spel Lyssnat på musik Läst populär- eller facktidskrift Lyssnat på radio Laddat ner musik Tittat på något TV-program Tittat på film Annan användning Antalet svarspersoner är lågt och uppgifterna bör tolkas med försiktighet. Anm: Den totala andelen Internetanvändare bygger på en sammanvägning av andelen användare i hemmet, andelen användare på arbete/skola samt andelen användare på annan plats en genomsnittlig dag. 26

27 Användningsområde Tabell 14. Läsning av dagstidningar på Internet bland Internetanvändare 9-79 år en genomsnittlig dag (%) Kön Ålder Utbildning (16-79 år) Totalt Män Kvinnor Låg 1 Mellan Hög Läst dagstidning * * * Antalet svarspersoner är lågt och uppgifterna bör tolkas med försiktighet. * Uppgiften redovisas ej då antalet svarspersoner är mycket lågt. 27

28 Användning av Internet en genomsnittlig vecka

29 Användning Figur 15. Andel av befolkningen 9-79 år som använt Internet totalt en genomsnittlig vecka (%) % Totalt Män Kvinnor Tabell 15. Andel av befolkningen 9-79 år som använt Internet totalt och i hemmet en genomsnittlig vecka (%) Kön Ålder Utbildning (16-79 år) Totalt Män Kvinnor Låg Mellan Hög Genomsnittlig vecka Total användning Användning i hemmet Den totala andelen Internetanvändare bygger på en sammanvägning av andelen användare i hemmet, andelen användare på arbete/skola samt andelen användare på annan plats en genomsnittlig dag. 29

30 Användningsområde Figur 16. Användningsområde för Internet bland Internetanvändare 9-79 år en genomsnittlig vecka 2005 (%) 100 % Elektronisk post Sökt fakta/information Uträttat ärenden Läst dagstidning Deltagit i diskussionseller chatt-grupp Tagit del av nyhetstjänst Spelat spel Lyssnat till musik Läst populäreller facktidskrift Laddat ner musik Lyssnat på radio Tittat på något TV-program Tittade på film Annan användning Tabell 16. Användningsområde för Internet bland Internetanvändare 9-79 år en genomsnittlig vecka 2005 (%) Kön Ålder Utbildning (16-79 år) Totalt Män Kvinnor Låg Mellan Hög Elektronisk post Sökt annan information Uträttat ärenden Läst dagstidning Deltagit i diskussions-/chattgrupp Tagit del av nyheter i nyhetstjänst Spelat spel Lyssnat på musik Laddat ner musik Läst populär- eller facktidskrift Lyssnat på radio Tittat på något TV-program Tittat på film Annan användning Anm: Den totala andelen Internetanvändare bygger på en sammanvägning av andelen användare i hemmet, andelen användare på arbete/skola samt andelen användare på annan plats en genomsnittlig dag. 30

31 Användningsområde Tabell 17. Läsning av dagstidningar på Internet bland användare 9-79 år en genomsnittlig vecka (%) Kön Ålder Utbildning (16-79 år) Totalt Män Kvinnor Låg 1 Mellan Hög Läst dagstidning Antalet svarspersoner är lågt och uppgifterna bör tolkas med försiktighet. Tabell 18. Användningsområden bland användare 9-79 år i hemmet en genomsnittlig vecka 2005 (%) Kön Ålder Utbildning (16-79 år) Totalt Män Kvinnor Låg 1 Mellan Hög Elektronisk post Sökt annan information Uträttat ärenden Läst dagstidning Deltagit i diskussions-/chattgrupp Spelat spel Annat Tittat på något TV-program Lyssnat på musik Laddat ner musik Läste någon populär- eller facktidskrift Tagit del av nyheter i nyhetstjänst Lyssnat på radio Tittat på film Antalet svarspersoner är lågt och uppgifterna bör tolkas med försiktighet. 31

32 Internet och andra medier användning

33 Internet och andra medier Tabell 19. Användning av olika medier bland Internetanvändare och ej Internetanvändare 9-79 år en genomsnittlig dag 2005 (%) Internetanvändare Internetanvändare 1 i hemmet Ja Ne j Ja Ne j Läst dagstidning Läst morgontidning Läst landsortstidning Läst storstadstidning Läst kvällstidning Läst tidskrift Läst vecko-/månadstidning Läst special-/facktidskrift Lyssnat på radio Lyssnat på P Lyssnat på P Lyssnat på P Lyssnat på P Lyssnat på privat lokalradio Tittat på TV Tittat på SVT SVT SVT TV TV Svensk reklam-kanal Använt text-tv Tittat på video/dvd Lyssnat på fonogram Lyssnat på CD-skiva Lyssnat på mp Lyssnat på kassettband Läst någon bok Läst skönlitteratur Läst barn- och ungdomslitteratur Läst fackbok Läst kurs- eller lärobok Varit på bio Den totala andelen Internetanvändare bygger på en sammanvägning av andelen användare i hemmet, andelen användare på arbete/skola samt andelen användare på annan plats en genomsnittlig dag. 33

34 Internet och andra medier Figur 17. Användningstid för olika medier bland Internetanvändare och ej Internetanvändare 9-79 år en genomsnittlig dag 2005 (minuter) Radio TV Internet i hemmet Internet CD-skiva Bok Morgontidning Video/DVD Mp3 Vecko-/månadstidning Kvällstidning Special-/facktidskrift Text-TV Kassettband Internetanvändare Ej Internetanvändare Figur 18. Användningstid för olika medier bland Internetanvändare och ej Internetanvändare 9-79 år en genomsnittlig dag 2000 (minuter) Radio TV Persondator CD-skiva Internet Bok Morgontidning Video Special-/facktidskrift Vecko-/månadstidning Kvällstidning Kassettband Text-TV Internetanvändare Ej Internetanvändare 34

35 Internet och andra medier Tabell 20. Användningstid 1 för olika massmedier i hela befolkningen 9-79 år en genomsnittlig dag 2005 (minuter) Kön Ålder Utbildning (16-79 år) Totalt Män Kvinnor Låg Mellan Hög Radio Television Internet Dagstidning Bok CD-skiva Tidskrift Video/DVD Mp TV-/ PC-spel Text-TV Kassettband Totalt I Mediebarometerns översiktspublikation ingår inte TV-/PC-spel i den samlade användningstiden för olika medier. Figur 19. Bruttotid 1 för olika massmedier fördelat på olika medier i befolkningen 9-79 år 2005 (%) Bruttotid 348 minuter Tryckta medier 18% TV-/ PC-spel 2% Ljudmedier 39% Internet 9% Bildmedier 32% 1. I Mediebarometerns översiktspublikation ingår inte TV-/PC-spel i den samlade användningstiden för olika medier. 35

36 Internet och andra medier Figur 20. Bruttotid 1 för olika massmedier fördelat på olika medier i befolkningen, åldersgrupper 2005 (%) 9-14 år Bruttotid 239 minuter år Bruttotid 365 minuter Tryckta medier 15% TV-/ PC-spel 11% Internet 9% Ljudmedier 22% Tryckta medier 13% TV-/ PC-spel 6% Internet 12% Ljudmedier 35% Bildmedier 43% Bildmedier 34% år Bruttotid 345 minuter år Bruttotid 346 minuter Tryckta medier 16% TV-/ PC-spel 2% Internet 12% Ljudmedier 41% Tryckta medier 20% Internet 9% Ljudmedier 41% Bildmedier 29% Bildmedier 30% år Bruttotid 381 minuter Tryckta medier 23% Internet 2% Ljudmedier 39% Bildmedier 36% 1. I Mediebarometerns översiktspublikation ingår inte TV-/PC-spel i den samlade användningstiden för olika medier. 36

37 Mobiltelefoni

38 Mobiltelefoni Figur 21. Andel av befolkningen 9-79 år som har tillgång till mobiltelefon 2005 (%) % Totalt Män Kvinnor Låg Mellan Hög Kön Ålder Utbildning (16-79 år) Tabell 21. Andel av befolkningen 9-79 år som har tillgång till mobiltelefon (%) Har tillgång i hemmet till Mobiltelefon enbart en två eller fler Tabell 22. Tillgång till mobiltelefonfunktioner bland innehavare 9-79 år 2005 (%) Kön Ålder Utbildning (16-79 år) Totalt Män Kvinnor Låg Mellan Hög Ta emot textmeddelande (SMS) Spel Ta emot bildmeddelande (MMS) E-post Andra internetfunktioner Ta emot rörlig bild\videosekvenser FM-radio Mp3-filer Videosamtal Inget av detta

39 Mobiltelefoni Tabell 23. Regelbunden användning av olika funktioner bland innehavare 9-79 år 2005 (%) Kön Ålder Utbildning (16-79 år) Totalt Män Kvinnor Låg Mellan Hög Skickar meddelanden, SMS Tar bilder (foton) Skickar eller tar emot bilder Spelar spel Lyssnar på radio Tittar på rörliga bilder\videosekvenser Lyssnar på mp3-filer Tar del av allmänna nyheter Skickar, tar del av e-post Har/genomför Videosamtal (3G) Uträttar ärenden (t ex bankärende) Får börsnyheter Får positionangivelser, läser kartor

40 Fakta om undersökningen Mediebarometern Undersökningen 2005 Mediebarometerns huvudsakliga syfte har sedan starten 1979 varit att belysa massmediers räckvidd en genomsnittlig dag. Ett slumpmässigt urval av Sveriges befolkning i åldern 9-79 år intervjuas via telefon. Frågorna gäller i vilken utsträckning de tagit del av olika massmedier under gårdagen. Nordicom-Sverige har sedan 1994 samordningsansvar för Mediebarometern. Datainsamlingen har efter sedvanlig upphandling genomförts av ARS Research. Mediebarometern 2005 innefattar de medier som redovisas i det följande. Radio: Avser all radio oavsett om lyssnandet är aktivt eller mer passivt, vilket betyder att exempelvis arbetsplatslyssnande och radiolyssnande i bilen inkluderas. CD-skivor: Avser all användning av CD-/grammofonskivor, vilket även inkluderar annat lyssnande än musiklyssnande. Mp3: Avser lyssnande på mp3-spelare, vilket även inkluderar annat lyssnande än musiklyssnande. Kassettband: Avser all användning av ljudkassetter, vilket även inkluderar exempelvis lyssnande vid bilkörning, på talböcker och på andra ljudkassetter. Television: Avser all TV, vilket inkluderar såväl svenska och utländska kanaler som kabel-, satellit och betal-tv. Användning av video och text-tv ingår emellertid inte. Text-TV: Avser all text-tv, vilket inkluderar användning av informationssidor och användning av särskild programtextning som finns för vissa program. Video: Avser såväl inspelade TV-program som hyr- och köpvideofilm. Bio: Avser alla biografbesök, oavsett om det är ordinarie föreställningar, visningar för skolklasser, i filmklubbar, på filmfestivaler eller något annat sätt. Morgontidning: Avser alla morgonutgivna tidningar som utkommer minst en gång i veckan, vilket inkluderar både storstads- och landsortspress. Kvällstidning: Avser någon av Aftonbladet, Expressen/ GT/Kvällsposten. Reklam: Avser annonsblad, lokala annonsblad, handlares annonsblad, lösa reklamblad med rabattkuponger, adresserad reklam, utomhusreklam. Vecko-/månadstidning: Avser såväl den traditionella Veckopressen, herrtidningar och ungdomstidningar som månadsutgivna magasin. Fram t o m 1993 har frågan gällt populär- och veckopressläsning, men 1994 vidgades frågan till att gälla vecko- och månadstidningar. Detta har inneburit att frågan kommit att inkludera grupper av tidningar som tidigare inte räknats in. Special-/facktidskrift: Avser såväl facktidskrifter Inriktade på fack- och yrkesområden som specialtidskrifter inriktade på ett eller några specialintressen hos läsaren. Böcker: Avser såväl skön- och facklitteratur som barn/ ungdoms- och läroböcker/kurslitteratur. Persondator: Avser användning av persondator i hemmet. Internet: Avser användning av Internet i hemmet och på skola/arbete, och annan plats oavsett om den ingår i arbete eller är av privat karaktär. TV-spel: Avser olika spel som ansluts till TV-apparaten. Medieinnehav: Avser tillgång till olika typer av medier och medieteknologi. Telefonintervjuerna har genomförts under 42 slumpmässigt utvalda dagar under perioderna 31/1 till 20/6 och 19/8 till 12/ Urvalet av intervjudagar stratifierades för att uppnå en jämn fördelning mellan olika veckodagar, vilket innebär att intervjuerna genomförts under 6 över året utspridda måndagar, tisdagar, onsdagar o s v. Urval och bortfall Urvalet bestod av ett obundet slumpmässigt individurval av Sveriges befolkning i åldern 9 till 79 år. Urvalet drogs ur Semas befolkningsregister och omfattade personer boende i Sverige. Bortfall bestående av ej telefonnummersatta urvalseneheter, felaktiga nummer, ej målgrupp och bortresta under hela perioden osv, gav ett nettourval på personer. Av dessa har intervjuer genomförts med personer. Detta betyder att undersökningen har en svarsfrekvens på 70 %. Andelen uttalade svarsvägrare uppgick till 15 % medan resterande bortfall består av ej anträffade, korttidssjuka mm. Bostadsort: H-regioner Från och med Mediebarometern 2001 har indelningen för bostadsort, med undantag för storstadsregionerna, övergått till det av Statistiska Centralbyrån definierade begreppet H-regioner. H-region är ett begrepp som bygger på antal invånare inom en radie av 30 kilometer från kommuncentrum (som kommuncentrum räknas den folkrikaste församlingen) samt antal invånare inom 100 kilometers radie). Begreppen är inte geografiskt bindande, t ex innefattar den norra glesbygden även två områden i södra Sverige, men rubriceringen är i stort rättvisande och den bygger på följande princip: Större städer = Kommuner med mer än invånare inom 30 km radie från kommuncentrum. Södra mellanbygden = Kommuner med mer än invånare och mindre än invånare inom 30 km radie från kommuncentrum samt med mer än invånare inom 100 km radie från samma punkt. Norra tätbygden = Kommuner med mer än invånare och mindre än invånare inom 30 km radie från kommuncentrum samt med mindre än invånare inom 100 km radie från samma punkt. Norra glesbygden = Kommuner med mindre än invånare inom 30 km radie från kommuncentrum. 40

41 Beräkning av genomsnittlig användartid Svaren inom respektive tidsintervall klassificeras enligt nedanstående mallar för att sedan omräknas till genomsnittliga användartider för respektive medium. Radio Ej lyssnat på radio = 0 minuter Lyssnat mindre än 30 minuter = 15 minuter Lyssnat minuter = 45 minuter Lyssnat minuter = 90 minuter Lyssnat minuter = 150 minuter Lyssnat minuter = 210 minuter Lyssnat minuter = 270 minuter Lyssnat minuter = 330 minuter Lyssnat mer än 360 minuter = 420 minuter CD-skivsa, mp3 och kassettband Ej lyssnat = 0 minuter Lyssnat mindre än 30 minuter = 15 minuter Lyssnat minuter = 45 minuter Lyssnat minuter = 90 minuter Lyssnat mer än 120 minuter = 180 minuter Television Ej tittat på TV = 0 minuter Tittat mindre än 30 minuter = 15 minuter Tittat minuter = 45 minuter Tittat minuter = 90 minuter Tittat minuter = 150 minuter Tittat minuter = 210 minuter Tittat minuter = 270 minuter Tittat mer än 300 minuter = 360 minuter Text-TV Ej använt text-tv = 0 minuter Använt mindre än 5 minuter = 2,5 minuter Använt 5-15 minuter = 10 minuter Använt minuter = 22,5 minuter Använt minuter = 37,5 minuter Använt minuter = 52,5 minuter Använt mer än 60 minuter = 60 minuter Video Ej tittat på video = 0 minuter Tittat mindre än 30 minuter = 15 minuter Tittat minuter = 45 minuter Tittat minuter = 90 minuter Tittat minuter = 150 minuter Tittat minuter = 210 minuter Tittat mer än 240 minuter = 300 minuter Morgon- och kvällstidning Ej läst = 0 minuter Läst mindre än 15 minuter = 8 minuter Läst minuter = 23 minuter Läst minuter = 45 minuter Läst minuter = 90 minuter Läst mer än 120 minuter = 180 minuter Vecko-/månadstidningar och special-/facktidskrifter Ej läst = 0 minuter Läst mindre än 30 minuter =15 minuter Läst minuter = 45 minuter Läst minuter = 90 minuter Läst mer än 120 minuter = 180 minuter Böcker Ej läst = 0 minuter Läst mindre än 30 minuter = 15 minuter Läst minuter = 45 minuter Läst minuter = 90 minuter Läst mer än 120 minuter = 180 minuter Internet Ej använt Internet = 0 minuter Använt mindre än 30 minuter = 15 minuter Använt minuter = 45 minuter Använt minuter = 90 minuter Använt minuter = 150 minuter Använt minuter = 210 minuter Använt minuter = 270 minuter Använt mer än 300 minuter = 360 minuter Antal svar i olika grupper av befolkningen Totalt Totala befolkningen 9-79 år Sysselsättning Arbetare 733 (16-79 år) Tjänstemän 589 Vuxna år Högre tjänstemän/akademiker 284 Barn/ungdom 9-17 år 463 Egna företagare 186 Jordbrukare 19 Kön Män 9-79 år Pensionärer 526 Kvinnor 9-79 år Studerande 230 Arbetslösa 88 Män år Kvinnor år Vuxna i hushållet En person (18 år och äldre) 637 (18-79 år) Två personer (18 år och äldre) Pojkar 9-17 år 252 Tre eller fler (18 år och äldre) 458 Flickor 9-17 år 211 Familj Yngre vuxna, inga barn (18-44 år) 470 Ålder 9-14 år 285 (18-79 år) Äldre vuxna (45-79 år) år 287 Skolbarnsföräldrar (barn 7-17 år) år 169 Småbarnsföräldrar (barn 0-6 år) år år 572 Hushåll En person år 565 (16-79 år) Två personer år 597 Tre personer år 563 Fyra personer eller fler Utbildning Förgymnasial utbildning < 9 år 543 Hemort Större städer (16-79 år) Förgymnasial utbildning 9-10 år 194 (9-79 år) Södra mellanbygden 748 Gymnasial utbildning < 2 år 347 Norra tätbygden 267 Gymnasial utbildning > 2 år 784 Norra glesbygden 220 Högskola/universitet < 3 år 509 Stockholm, Södertälje A-region 600 Högskola/universitet > 3 år 563 Göteborgs A-region 306 Malmö/Lund/Trelleborg

42 Lathund för uträkning av statistiska felmarginaler Urvalsstorlek % (50) 13,9 9,8 8,0 6,9 4,9 4,0 3,5 3,1 2,2 1,8 35 (65) 13,2 9,4 7,6 6,6 4,8 3,8 3,3 3,0 2,1 1,7 25 (75) 12,0 8,5 6,9 6,0 4,2 3,5 3,0 2,7 1,9 1,5 20 (80) 11,1 7,8 6,4 5,5 3,9 3,2 2,8 2,5 1,8 1,4 10 (90) 9,9 7,0 5,7 4,9 3,5 2,8 2,5 2,2 1,6 1,3 8 (92) 8,3 5,9 4,8 4,2 3,0 2,4 2,1 1,9 1,3 1,1 7 (93) 5,3 4,3 3,8 2,7 2,2 1,9 1,7 1,2 1,1 6 (94) 4,7 3,8 3,3 2,3 1,9 1,7 1,5 1,0 1,0 5 (95) 4,3 3,5 3,0 2,1 1,7 1,5 1,4 1,0 0,8 4 (96) 3,1 2,7 1,9 1,5 1,4 1,2 0,9 0,7 3 (97) 2,4 1,7 1,4 1,2 1,1 0,7 0,6 2 (98) 1,4 1,1 1,0 0,9 0,6 0,5 1 (99) 1,0 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 Förutsättningar för att räkna ut felmarginalen föreligger ej. Källa: SR/PUB. Kommentar: Lathunden skall läsas enligt följande: Om antalet svarspersoner är och tabellen anger att 80 % av Sveriges befolkning tittat på TV en genomsnittlig dag är den statistiska felmarginalen med 95-%ig säkerhet +/- 1,8 %. Exemplet skall alltså tolkas som att med 95 %s säkerhet tittar mellan 78,2 och 81,8 % på TV en genomsnittlig dag. 42

Fakta om undersökningen Mediebarometern

Fakta om undersökningen Mediebarometern Fakta om undersökningen Mediebarometern Mediebarometerns huvudsakliga syfte har sedan starten 1979 varit att belysa mediers räckvidd en genomsnittlig dag. Ett slumpmässigt urval av Sveriges befolkning

Läs mer

De första resultaten från. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015. April 2016

De första resultaten från. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015. April 2016 De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015 April 2016 Medieanvändning en vanlig dag 81 % använder internet 80 % tittar på tv på någon plattform 22 % tittar på webb-tv 65 % läser en

Läs mer

Internetbarometer 2009

Internetbarometer 2009 Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2009 Den nya mediedagen 0 20 60 80 0 Television (totalt) 83 Dagstidning (totalt) Radio (totalt) 73 77 Internet 65 Bok (totalt) 36 Traditionella medier på internet Sociala

Läs mer

En första översikt Mars 2015

En första översikt Mars 2015 Nordicom-Sveriges Medie barometer 4 En första översikt Mars 5 Nordicom-Sverige Göteborgs universitet Mediedagen 4 Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika massmedier en genomsnittlig dag 4 (%)

Läs mer

Mediedagen 2014. Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 2014 (procent) % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Mediedagen 2014. Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 2014 (procent) % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Mediedagen 214 Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 214 (procent) % 2 4 7 8 9 Digitala plattformar Alla plattformar 36 Bok (totalt) 33 Mp3 1 32 Tidskrift (totalt)

Läs mer

De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013 6 mars 2014

De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013 6 mars 2014 De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 203 6 mars 204 Huvudrapporten kan förbeställas via info@nordicom.gu.se Pris 275 kr + moms och porto NORDICOM-Sverige Göteborgs universitet Mediedagen

Läs mer

De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2014 5 mars 2014

De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2014 5 mars 2014 De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 04 mars 04 Huvudrapporten kan förbeställas via info@nordicom.gu.se Pris 7 kr + moms och porto NORDICOM-Sverige Göteborgs universitet Mediedagen

Läs mer

Mediedagen 2013. Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 2013 (%) % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Mediedagen 2013. Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 2013 (%) % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Mediedagen 213 Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 213 (%) % 2 6 7 8 9 1 Bio 9 Video/dvd 8 Cd 21 Text-tv 34 Bok (totalt) 33 Tidskrift (totalt) 33 Mp3 1 83 Television

Läs mer

Nordicom-Sveriges Medie. barometer. i samverkan med

Nordicom-Sveriges Medie. barometer. i samverkan med Nordicom-Sveriges Medie barometer 13 i samverkan med Dagens Nyheter Göteborgs-Posten.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Sveriges Radio Sveriges Television Utbildningsradion 2 Mediebarometern 35

Läs mer

Radiolyssnande via olika apparater i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2013 (procent)

Radiolyssnande via olika apparater i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2013 (procent) December 2014: Radio Med anledning av SOU 2014:77 "Från analog till digital marksänd radio" passar vi på att lyfta fram hur befolkningen lyssnar på radio. Av ljudmedierna har radion den största andelen

Läs mer

JOSEFINE STERNVIK. Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld

JOSEFINE STERNVIK. Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld UNGAS nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld JOSEFINE STERNVIK N yhetsvanor hos dagens unga har förändrats dramatiskt både om vi jämför med äldres

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Direktreklam: utveckling, användning, värdering

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Direktreklam: utveckling, användning, värdering INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 51 Direktreklam: utveckling, användning, värdering Ingela Wadbring 2003 Inledning Under det senaste

Läs mer

Variabelbok år 2000. World Internet Institute Frågepaket - Sverigepanel

Variabelbok år 2000. World Internet Institute Frågepaket - Sverigepanel Variabelbok år 2000 World Internet Institute Frågepaket - Sverigepanel Upplaga 1, version 1 2003-03-26 Denna variabelbok ligger till grund för förändringar. Kod XXY, XX=årtal, Y lika undersökningstillfälle

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. PM från Dagspresskollegiet nr. 49 PRIVATANNONSÖRER I DAGSPRESSEN

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. PM från Dagspresskollegiet nr. 49 PRIVATANNONSÖRER I DAGSPRESSEN INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 49 PRIVATANNONSÖRER I DAGSPRESSEN Josefine Sternvik 2003 Dagspressens annonsmarknad Annonserna

Läs mer

Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1

Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1 Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1 Internetanvändning 2002:3 Telefonintervjuer med nya personer Ipnummer Datum Intervjuare Projektledare: Olle Findahl Jag heter xxxxxxx och

Läs mer

Målgruppsanalys för medier i Uppsala 2002

Målgruppsanalys för medier i Uppsala 2002 Målgruppsanalys för medier i Uppsala 22 Befolkningsprofil Medieräckvidd Uppsalabornas inställning till olika reklamformer Orvesto Konsument 22: helår Basfakta Målgrupp 15-79 år: 148 personer Medier Upsala

Läs mer

Vi får allt mer tekniktäta hem, det skvallrar inte minst reklambergen om som

Vi får allt mer tekniktäta hem, det skvallrar inte minst reklambergen om som Den fjärde vågen DEN FJÄRDE VÅGEN ANNIKA BERGSTRÖM Vi får allt mer tekniktäta hem, det skvallrar inte minst reklambergen om som dyker ner i brevlådan var och varannan dag. Vi föreslås köpa stora, platta

Läs mer

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2004 IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN IT i skolan Attityder, tillgång och användning IT i skolan 1 Förord 4 Bakgrund 5 2 Undersökningens resultat... 5 Presentation

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Internetanvändning med och utan bredband

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Internetanvändning med och utan bredband INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 65 Internetanvändning med och utan bredband Annika Bergström 2007 1 Internetanvändning med och

Läs mer

MMS Basundersökning 2013:1. Danielle Aldén

MMS Basundersökning 2013:1. Danielle Aldén MMS Basundersökning 2013:1 Danielle Aldén Metod och bortfall MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, mäter minut för minut vad svenska folket ser på TV. Detta sker med hjälp av en statistiskt utvald panel

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. eeurope 2005: benchmarkingindikatorer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. eeurope 2005: benchmarkingindikatorer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 21.11.2002 KOM(2002) 655 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET eeurope 2005: benchmarkingindikatorer MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

1 Kan du uppskatta ungefär hur många minuter eller timmar i veckan som du

1 Kan du uppskatta ungefär hur många minuter eller timmar i veckan som du Internetanvändning intervjuer 2003 56. Vilken är din nuvarande sysselsättning? 2. Studerande 3. Hemmafru 4. hemma med barn 5. Arbetslös OM ja 251 b Har det hänt under det senaste året? 0 Nej 1 Ja 6. Sjukskriven

Läs mer

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER JANUARI

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER JANUARI MMS Månadsrapport TV-tittandet under januari 2001 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under januari 2001 Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under november 2003

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under november 2003 MMS Månadsrapport TV-tittandet under november 2003 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under november 2003. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

Nyheter utgör en väsentlig del av de flesta människors vardag, varje dag och

Nyheter utgör en väsentlig del av de flesta människors vardag, varje dag och Nyheter i lurar, på papper och skärmar NYHETER I LURAR, PÅ PAPPER OCH SKÄRMAR Om nyhetsanvändning i Göteborgsregionen ANNIKA BERGSTRÖM OCH INGELA WADBRING Nyheter utgör en väsentlig del av de flesta människors

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet ATTITYDER TILL REKLAM OCH ANNONSER I OLIKA MEDIER

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet ATTITYDER TILL REKLAM OCH ANNONSER I OLIKA MEDIER INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 50 ATTITYDER TILL REKLAM OCH ANNONSER I OLIKA MEDIER Josefine Sternvik 2003 Allmänheten och reklamen

Läs mer

Rapport Svenskarnas användning av telefoni & internet 2010

Rapport Svenskarnas användning av telefoni & internet 2010 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Rapport Svenskarnas användning av telefoni & internet INDIVIDUNDERSÖKNING

Läs mer

Radio kanaler, plattformar och förtroende

Radio kanaler, plattformar och förtroende Radio kanaler, plattformar och förtroende Radio kanaler, plattformar och förtroende Annika Bergström M assmediesystemet växer in i den digitala kommunikationsteknologin med allt vad det innebär av interaktivitet,

Läs mer

Tidningar i brevlådor, på bussar och i ställ

Tidningar i brevlådor, på bussar och i ställ Ingela Wadbring Texten är hämtad ur: Sören Holmberg och Lennart Weibull (red) Lyckan kommer, lyckan går SOM-institutet, Göteborgs universitet, rapport nr 36 Hela rapporten kan beställas via www.som.gu.se,

Läs mer

Press, radio, TV och Internet i Sverige en översikt

Press, radio, TV och Internet i Sverige en översikt Press, radio, TV och Internet i Sverige en översikt Uppsala 25/10 2011 Journalistik, HT11 Göran Svensson Goran.Svensson@im.uu.se Medier och mediebruk i Sverige Översikt Historia - en personlig mediekronologi

Läs mer

FÖRTROENDET FÖR MASSMEDIER

FÖRTROENDET FÖR MASSMEDIER Förtroendet för massmedier FÖRTROENDET FÖR MASSMEDIER LENNART WEIBULL E n grundtanke i all opinionsbildning är att det inte bara är budskapet som är det viktiga: det handlar även om vem som framför det.

Läs mer

Vilken typ av nyheter intresserar dig främst? Nöje Olyckor och katastrofer Lokala nyheter Brott och rättegångar Löpsedeln/första sidan Serier Forskning och framsteg Utrikesnyheter Teknik Mode Sport Kultur

Läs mer

Fakta om undersökningen Mediebarometern

Fakta om undersökningen Mediebarometern Fakta om undersökningen Mediebarometern Mediebarometerns huvudsakliga syfte har sedan starten 1979 varit att belysa mediers räckvidd en genomsnittlig dag. Ett slumpmässigt urval av Sveriges befolkning

Läs mer

Bas, samtliga (st) 1002 502 500 165 290 332 212 498 50 47 118 289 243 420 300 27 104 247 218 199 137 64 17 16 696 300 6 500

Bas, samtliga (st) 1002 502 500 165 290 332 212 498 50 47 118 289 243 420 300 27 104 247 218 199 137 64 17 16 696 300 6 500 Total Kön Ålder Sysselsättning Utbildning Hushållets bruttoinkomst per månad Tillgång till InternetKvot i hemmet Man Kvinna 5-4 5-44 45-64 65 år + Heltids Egen ArbetslösStuder Annat Grund Gymna Univ. Ingen

Läs mer

SOM. Scenkonstens publik 1989 2007

SOM. Scenkonstens publik 1989 2007 SOM Scenkonstens publik 1989 7 Rudolf Antoni 8 s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 7 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell

Läs mer

Genomförande Undersökningen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer. Totalt har 1350 intervjuer genomförts under perioden 3 december 13

Genomförande Undersökningen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer. Totalt har 1350 intervjuer genomförts under perioden 3 december 13 Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Strategy i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av hushållen i Sverige som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

Du har intresset. Vi har magasinet.

Du har intresset. Vi har magasinet. Du har intresset. Vi har magasinet. Trender som påverkar alla medier Digitalisering allt större digital konsumtion Versonifiering ökad grad av paketering Personifiering allt mer skräddarsys TV-vitalisering

Läs mer

Medieutveckling. Medieutveckling 2010. Medieutveckling 2010

Medieutveckling. Medieutveckling 2010. Medieutveckling 2010 Medieutveckling 2010 Ett vanligt dygn ägnar svenskarna i åldern 9-79 år närmare sex timmar av sin tid åt att ta del av utbudet i olika medier. Totalt sett är det fortfarande tv och därefter radio som är

Läs mer

Att kurvan för dagspressens samlade upplaga har varit nedåtgående de senaste

Att kurvan för dagspressens samlade upplaga har varit nedåtgående de senaste Mot nya läsvanor? MOT NYA LÄSVANOR? ULRIKA ANDERSSON Att kurvan för dagspressens samlade upplaga har varit nedåtgående de senaste femton åren är ingen nyhet inom mediebranschen. En och annan chefredaktör

Läs mer

Bredband viktigt för internetanvändningen

Bredband viktigt för internetanvändningen Bredband viktigt för internetanvändningen Bredband viktigt för internetanvändningen Annika Bergström Idag pågår många verksamheter parallellt: i verkliga livet och på nätet. Nätuppkoppling tas många gånger

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Extra övningssamling i undersökningsmetodik. till kursen Regressionsanalys och undersökningsmetodik, 15 hp

Extra övningssamling i undersökningsmetodik. till kursen Regressionsanalys och undersökningsmetodik, 15 hp Extra övningssamling i undersökningsmetodik HT10 till kursen Regressionsanalys och undersökningsmetodik, 15 hp Författad av Karin Dahmström 1. Utgå från en population bestående av 5 personer med följande

Läs mer

KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet

KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet Kontaktpersoner: SOM-institutet, Åsa Nilsson: asa.nilsson@som.gu.se Kulturrådet,

Läs mer

.DQDOÃ. gyuljd 697. gyuljd

.DQDOÃ. gyuljd 697. gyuljd MMS Månadsrapport TV-tittandet under mars 2001 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under mars 2001 Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder och som

Läs mer

BASUNDERSÖKNING 2005:1

BASUNDERSÖKNING 2005:1 BASUNDERSÖKNING 2005:1 Mats Karlsson MMS Mediamätning i Skandinavien AB Dro ninggatan 108 113 60 Stockholm Telefon: 08-736 10 00 Internet: www.mms.se E-post: mms@mms.se BASUNDERSÖKNING 2005:1 MMS, Mediamätning

Läs mer

När dagspressens upplagesiffror för år 2000 presenterades den 1 mars 2001

När dagspressens upplagesiffror för år 2000 presenterades den 1 mars 2001 Dagspressen står pall DAGSPRESSEN STÅR PALL INGELA WADBRING OCH LENNART WEIBULL När dagspressens upplagesiffror för år 2000 presenterades den 1 mars 2001 var det första gången på lång tid som det kunde

Läs mer

NYHETER BLAND UNGA VUXNA I GÖTEBORG

NYHETER BLAND UNGA VUXNA I GÖTEBORG Nyheter bland unga vuxna i Göteborg NYHETER BLAND UNGA VUXNA I GÖTEBORG Oscar Westlund N yheter utgör en betydelsefull del av det medieinnehåll som svensken kan ta del av i olika medier såsom TV, press,

Läs mer

Förmåga att tillvarata sina rättigheter

Förmåga att tillvarata sina rättigheter Kapitel 8 Förmåga att tillvarata sina rättigheter Inledning I SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) finns också ett avsnitt som behandlar samhällsservice. Detta avsnitt inleds med frågan: Tycker

Läs mer

Språk i Norden 2007. Mediespråk

Språk i Norden 2007. Mediespråk Språk i Norden 2007 Mediespråk - Publicerat med stöd från Nordens språkråd Språknämnderna i Norden 2007 ISSN 0108-8270 ISBN 82-7433054-4 2 INNEHåll INNEHÅLL... 3 Förord... 5 Nordiska medievanor i förändring...

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 76 Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till balettföreställningar Ingela Wadbring

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under december 2003

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under december 2003 MMS Månadsrapport TV-tittandet under december 2003 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under december 2003. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

BASUNDERSÖKNING. 2008:2* Jannike Sköldebjer. Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000. 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se

BASUNDERSÖKNING. 2008:2* Jannike Sköldebjer. Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000. 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se BASUNDERSÖKNING 2008:2* Jannike Sköldebjer Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000 Drottninggatan 108 Internet: www.mms.se 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se BASUNDERSÖKNING 2008:2* MMS, Mediamätning

Läs mer

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler.

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler. Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Strategy i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av de svenska hushållen som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

SOM. Förtroende för facket 1986-2006. Sören Holmberg

SOM. Förtroende för facket 1986-2006. Sören Holmberg SOM Förtroende för facket - 26 Sören Holmberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan en nationell frågeundersökning

Läs mer

Övriga 14% Övriga 18% SVT 1 28% SVT 1 25% Kanal 5 8% Kanal 5 11% SVT 2 13% TV4 24% SVT 2 16% TV3 10% TV4 20% TV3 13%

Övriga 14% Övriga 18% SVT 1 28% SVT 1 25% Kanal 5 8% Kanal 5 11% SVT 2 13% TV4 24% SVT 2 16% TV3 10% TV4 20% TV3 13% MMS Månadsrapport TV-tittandet under mars 2003 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under mars 2003. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder och

Läs mer

Övriga 16% SVT 1 23% Övriga 20% SVT 1 19% Kanal 5 9% SVT 2 10% Kanal 5 11% SVT 2 15% TV4 27% TV3 14% TV3 18% TV4 22%

Övriga 16% SVT 1 23% Övriga 20% SVT 1 19% Kanal 5 9% SVT 2 10% Kanal 5 11% SVT 2 15% TV4 27% TV3 14% TV3 18% TV4 22% MMS Månadsrapport TV-tittandet under maj 2003 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under maj 2003. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder och som

Läs mer

TIDSKRIFTSFAKTA 2009

TIDSKRIFTSFAKTA 2009 TIDSKRIFTSFAKTA 2009 Tidskriftsåret 2009 Svensken är en tidskriftsläsare Man kan konstatera att svenskens kärleksaffär med tidskriftsmediet är en mycket stabil relation. Varje år konsumeras nästan 350

Läs mer

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka November-December 2009 INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076 Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås Projektnummer: TRV / Bakgrund Trafikverket planerar att bygga dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges

Läs mer

Filmvanor och -attityder 2013. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ]

Filmvanor och -attityder 2013. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Filmvanor och -attityder 2013 Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens

Läs mer

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Resvaneundersökning (RVU) i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor. Det finns idag:

Läs mer

RAPPORT. Undersökning av befolkningens postoch kassavanor 2008. Ann-Christin Sundberg. Datum: 2008-02-12. Kommunikationsmyndigheten PTS: Stockholm

RAPPORT. Undersökning av befolkningens postoch kassavanor 2008. Ann-Christin Sundberg. Datum: 2008-02-12. Kommunikationsmyndigheten PTS: Stockholm RAPPORT Undersökning av befolkningens postoch kassavanor 00 Kommunikationsmyndigheten PTS: Investigo: Ann-Christin Sundberg Andreas Köhn Datum: 00-0-1 Stockholm Investigo AB Junfugatan, tr 4 44 STOCKHOLM

Läs mer

Vad betyder Radio? Jan Strid

Vad betyder Radio? Jan Strid Vad betyder Radio? Vad betyder Radio? Jan Strid R adio är kanske det medium som förändrats mest under de senaste 30 åren. I slutet av 1970-talet fick vi närradio som gav möjligheter för vissa sammanslutningar,

Läs mer

Specifikation av intressevariabler av typen klass 3 2014-09-29

Specifikation av intressevariabler av typen klass 3 2014-09-29 Specifikation av intressevariabler av typen klass 3 2014-09-29 Filen med enkätsvaren är en textfil med fyra huvudfält separerade med semikolon. Den förnyas i sin helhet veckovis, dvs ny version ersätter

Läs mer

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar. Frida Vernersdotter [SOM-rapport nr 2013:11]

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar. Frida Vernersdotter [SOM-rapport nr 2013:11] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Frida Vernersdotter [SOM-rapport nr 2013:11] Tabellförteckning Tabell 1. Gått på hemslöjdsmarknad/-utställning efter kön, ålder, utbildning, bostadsort, region

Läs mer

Sverigeinför digital-tv!

Sverigeinför digital-tv! 1/7 Sverigeinför digital-tv! Är din tv redo för digital mottagning? 2/7 Vi ska få digital-tv i Sverige Kan din tv ta emot digital-tv? Analog sändning är det gamla sättet att sända tv-program. Digital sändning

Läs mer

MMS statusrapport om PVR - hårddiskapparater för tv-tittande i Sverige

MMS statusrapport om PVR - hårddiskapparater för tv-tittande i Sverige Stockholm 13 mars 2006 MMS statusrapport om PVR - hårddiskapparater för tv-tittande i Sverige Sammanfattning MMS bevakar PVR-fenomenet, men mäter idag enbart live-tittande Time-shiftat tittande kan innebära

Läs mer

BASUNDERSÖKNING. 2006:2 Jannike Sköldebjer. Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000. 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se

BASUNDERSÖKNING. 2006:2 Jannike Sköldebjer. Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000. 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se BASUNDERSÖKNING 2006:2 Jannike Sköldebjer Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000 Drottninggatan 108 Internet: www.mms.se 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se BASUNDERSÖKNING 2006:2 MMS, Mediamätning

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Allmänheten om politisk TV-reklam

Allmänheten om politisk TV-reklam Novus Allmänheten om politisk TV-reklam 9 april, 2010 För: Sveriges Annonsörer Kontakt: Anna Lindström Kontakt på Novus: Annelie Åström Gun Pettersson Om undersökningen Syftet med undersökningen är att

Läs mer

KOMMUNIKATIONSMÖNSTER HOS BEFOLKNINGEN

KOMMUNIKATIONSMÖNSTER HOS BEFOLKNINGEN KOMMUNIKATIONSMÖNSTER HOS BEFOLKNINGEN Resultat från :s kommunikationsundersökningar KOMMUNIKATIONSMÖNSTER HOS BEFOLKNINGEN Resultat från :s kommunikationsundersökningar 3 Förord Enligt regleringsbrevet

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under november 2002

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under november 2002 MMS Månadsrapport TV-tittandet under november 2002 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under november 2002. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

SAMNORDISK UNDERSÖKNING OM BARNENS RÄTT ATT DELTA 2009/2010 UNICEF SVERIGE

SAMNORDISK UNDERSÖKNING OM BARNENS RÄTT ATT DELTA 2009/2010 UNICEF SVERIGE SAMNORDISK UNDERSÖKNING OM BARNENS RÄTT ATT DELTA 2009/2010 UNICEF SVERIGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 1.1 Bakgrunden till undersökningen...4 1.2 Undersökningens syfte och metod...5 2 BESKRIVNING

Läs mer

UNGAS NYHETSKONSUMTION I EN FÖRÄNDERLIG NYHETSVÄRLD

UNGAS NYHETSKONSUMTION I EN FÖRÄNDERLIG NYHETSVÄRLD Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld UNGAS NYHETSKONSUMTION I EN FÖRÄNDERLIG NYHETSVÄRLD JOSEFINE STERNVIK N yhetsvanor hos dagens unga har förändrats dramatiskt både om vi jämför med äldres

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under maj 2004

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under maj 2004 MMS Månadsrapport TV-tittandet under maj 2004 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under maj 2004. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder och som

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Stonans tidningar 2011-02-12 Namn Årtal Nummer Övrigt PET-nyheterna 1980 2 Årgång 1 PET-nyheterna 1980 3 Årgång 1 PET-nyheterna 1981 1 Årgång 2

Stonans tidningar 2011-02-12 Namn Årtal Nummer Övrigt PET-nyheterna 1980 2 Årgång 1 PET-nyheterna 1980 3 Årgång 1 PET-nyheterna 1981 1 Årgång 2 Stonans tidningar 2011-02-12 Namn Årtal Nummer Övrigt PET-nyheterna 1980 2 Årgång 1 PET-nyheterna 1980 3 Årgång 1 PET-nyheterna 1981 1 Årgång 2 PET-nyheterna 1981 2 Årgång 2 PET-nyheterna 1981 3 Årgång

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Riksskatteverket Bortfallsanalys - Gäldenärsenkäten 2002

Riksskatteverket Bortfallsanalys - Gäldenärsenkäten 2002 Riksskatteverket Bortfallsanalys - Gäldenärsenkäten 2002 Projekt nr 13345 Göteborg 2003-01-10 Kundansvarig: Jonas Persson Information om Gäldenärsenkäten Riksskatteverket genomförde under vintern 2001-2002

Läs mer

Kodi Lathund UPPGIFT 22 TOBIAS GUSTAFSSON. TOBIAS GUSTAFSSON Tärna folkhögskola

Kodi Lathund UPPGIFT 22 TOBIAS GUSTAFSSON. TOBIAS GUSTAFSSON Tärna folkhögskola 2015 Kodi Lathund UPPGIFT 22 TOBIAS GUSTAFSSON TOBIAS GUSTAFSSON Tärna folkhögskola Kodi Lathund Det vi ska göra är att installera programvaran samt gå igenom inställningar för att få programmet att fungera

Läs mer

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning Liberaliseringen av den svenska telekommunikationsmarknaden har bidragit till att öka konkurrensen inom branschen. Den ökade konkurrensen har i sin tur inneburit betydande prissänkningar på många teletjänster.

Läs mer

KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan

KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan GALLUP SVERIGE KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan Lärare och elever Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 5 2. METOD... 6 2.1 URVAL...6

Läs mer

Unga, sex och internet. Hösten 2010

Unga, sex och internet. Hösten 2010 Unga, sex och internet Hösten 2010 Medierådet Kunskapscentrum om barns och ungas medievardag. Kommitté inom Regeringskansliet Syfte: att minska riskerna för skadlig mediepåverkan och stärka barn och unga

Läs mer

2005:5. Resvaneundersökning Mälardalen. Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län?

2005:5. Resvaneundersökning Mälardalen. Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län? 2005:5 Resvaneundersökning Mälardalen Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län? RVU Mälardalen arbetspendling med bil FÖRORD Kommunfullmäktige

Läs mer

ZA4729. Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4729. Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Sweden ZA4729 Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Sweden FL-199 Audio Visual Policy D2. Hur gammal är du? [_][_] år [00] [AVBÖJANDE/INGET SVAR] [END INTERVIEW] D1. Kön

Läs mer

MEDIE- SVERIGE. mini. Nordicom-Sverige

MEDIE- SVERIGE. mini. Nordicom-Sverige MEDIE- SVERIGE mini 2012 Nordicom-Sverige Teckenförklaring * Inte applicerbart.. Uppgift saknas Noll 0 Mindre än 0,5 Nordicom 2012 Version: 2012-07-02 ISSN: 1104-4829 ISBN: 978-91-86523-47-3 2 mer statistik

Läs mer

Hälsovanor eller ovanor? En hälso- & fritidsvaneundersökning av skolelever vid Snösätraskolan.

Hälsovanor eller ovanor? En hälso- & fritidsvaneundersökning av skolelever vid Snösätraskolan. Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5: 2006 Hälsovanor eller ovanor? En hälso- & fritidsvaneundersökning av skolelever vid Snösätraskolan. Rikard Stenberg GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

Läs mer

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Sweden ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Sweden FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Jag kommer att läsa upp en lista med fritidsaktiviteter.

Läs mer

INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET. Undersökning bland universitets- och högskolelärare

INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET. Undersökning bland universitets- och högskolelärare INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET Undersökning bland universitets- och högskolelärare Projektnummer 1517352 Stockholm 2008-06-16 Ingemar Boklund UNDERSÖKNING BLAND UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLELÄRARE 1. Uppdraget

Läs mer

Förtroendebarometer 2011

Förtroendebarometer 2011 Förtroendebarometer 2011 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, PARTIER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vid MedieAkademins seminarium den 29 november 2011 För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

Välkommen till ditt digitala hem

Välkommen till ditt digitala hem Läs mer på telia.se/fiberlan eller ring 020-755 766 till fiberkundtjänsten. För support, ring 020-240 250. TSP-2348_1 1004 Välkommen till ditt digitala hem MEST NÖJDA KUNDER Bredband privat Enligt SKI

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 mling avs Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Statistiska centralbyrån 2008 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Övriga 16% SVT 1 22% Kanal 5 10% TV3 11% TV3 14% 23%

Övriga 16% SVT 1 22% Kanal 5 10% TV3 11% TV3 14% 23% MMS Månadsrapport TV-tittandet under september 2003 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under september 2003. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

Bilden av Lidingö. Rapport från attitydundersökning, november 2004

Bilden av Lidingö. Rapport från attitydundersökning, november 2004 Bilden av Lidingö Rapport från attitydundersökning, november 24 Innehållsförteckning 1. Allmänt 3 2. Syfte 3 3. Metod och urval 4 4. Vem har svarat 5 5. Resultat 6 6. Slutsatser 16 För frågor angående

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

Formulär/Frågor. http://survey.worldinternetinstitute.se/question/index.php?pageid=104&sid=197. Dynamiskt enkätsystem v1.0. Vald enkät: SOI 2009

Formulär/Frågor. http://survey.worldinternetinstitute.se/question/index.php?pageid=104&sid=197. Dynamiskt enkätsystem v1.0. Vald enkät: SOI 2009 Sida 1 av 48 Dynamiskt enkätsystem v1.0 Logga ut Vald enkät: SOI 2009 Formulär/Frågor Här visas alla frågor i denna enkät. FRÅGOR Dölj / Visa alla frågor och inställningar VILLKOR Dölj / Visa Villkor #

Läs mer

gyuljd 697.DQDOÃ gyuljd

gyuljd 697.DQDOÃ gyuljd MMS Månadsrapport TV-tittandet under augusti 2000 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under augusti 2000 Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

2004:2. Copyright MMS AB 2005

2004:2. Copyright MMS AB 2005 1 2004:2 MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, mäter minut för minut vad svenska folket ser på tv. Detta sker med hjälp av en statistiskt utvald panel om 1000 hushåll eller ca 2.200 personer. För att säkerställa

Läs mer

OM JA 251d Har det hänt under det senaste året? 0 Nej. OM JA 251a Har du bytt arbete det senaste året? 0 Nej

OM JA 251d Har det hänt under det senaste året? 0 Nej. OM JA 251a Har du bytt arbete det senaste året? 0 Nej 1 Internetanvändning intervjuer 2004-08-11 Färgkoder Grönt = Nya för i år om jag inte hittar dem i befintliga formuläret Svart = Till panelen och de nya finns redan i formuläret Grå = Endast till de nya

Läs mer