Sekretessmeddelande. Sekretessmeddelande från McAfee

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sekretessmeddelande. Sekretessmeddelande från McAfee"

Transkript

1 Sekretessmeddelande Det här sekretessmeddelandet uppdaterades den 20 mars 2014 med en länk till McAfees nya cookiepolicy och med några ändringar för att göra det mer lättläst och tydligt. Det här meddelandet innehåller information om vilka uppgifter vi använder i säkerhetssyfte och om vårt åtagande att behandla de personuppgifter som samlas in på ett korrekt sätt. Här hittar du meddelandet i sin helhet. Sekretessmeddelande från McAfee McAfee och dess koncern ( McAfee, vi, oss ) är alla helägda dotterbolag till Intel Incorporated. Vi har ett stort engagemang när det gäller sekretess och säkerhet och din onlinesäkerhet är en viktig del av vår huvudsakliga verksamhet. Vi är glada över att du har gett oss förtroendet att skydda din digitala tillvaro mot stöld, avbrott och obehörig åtkomst. I det här sekretessmeddelandet beskrivs hur din personliga information samlas in, hanteras och används för att skydda dina enheter och data anpassa och hantera vår relation till dig undersöka, utreda och hantera säkerhetsrelaterade problem och händelser förbättra säkerhetsprodukter och -tjänster förutse framtida hot och säkerhetsrisker. Genom att samla in och behandla data kan vi förutse hot och skydda dig, dina enheter och din information på ett bättre sätt. McAfee vill hjälpa dig att förstå hur dina data behandlas, varför det krävs data för att skydda data och hur vi skyddar personuppgifterna som samlas in för de syften som anges i detta meddelande. Varje gång du slår på en enhet, ansluter till ett nätverk eller öppnar en fil löper du en avsevärd risk att utsättas för hackare, skräppostavsändare, skadlig kod, spionprogram och andra former av obehörig åtkomst till dina data och system. Därför är det viktigt att använda säkerhetsprodukter- och tjänster såsom McAfees för att skydda dig själv och dina data. I syfte att skydda mot dessa hot och de tusentals nya hot som uppstår varje dag kan tekniken från McAfee analysera data som skickas till eller från dina enheter för att upptäcka risker, hot, sårbarhet, misstänkt aktivitet eller attacker utvärdera tillförlitligheten hos avsändar- eller mottagarenheten för att avgöra om åtkomst ska tillåtas och om transaktionen ska få fortsätta dela data med nätverk som arbetar med hot för att förbättra våra produkter, tjänster och den totala internetsäkerheten anpassa hanteringen av nya hot utifrån information som har samlats in från

2 din enhet och vårt globala nätverk. Våra sekretessrutiner beskrivs översiktligt nedan. Kontakta oss om du har några frågor. Omfattning Det här sekretessmeddelandet gäller personlig information som vi inhämtar från individer som samverkar med McAfee och våra webbplatser, produkter, tjänster och program. Meddelandet gäller inte personlig information som vi inhämtar i egenskap av arbetsgivare. Sådan information omfattas av andra policyer och/eller meddelanden. Meddelande Vi ger åtkomst till vårt sekretessmeddelande genom att länka till det via våra webbplatser hänvisa till det i våra användningsvillkor och licensavtal för slutanvändare infoga det i våra kontrakt, avtal och andra dokument efter behov. Information som vi samlar in McAfee samlar in en del information som är personlig (det vill säga information som kan användas för att identifiera en individ, antingen på egen hand eller i kombination med andra uppgifter). McAfee samlar även in information som inte är personlig och som inte på egen hand kan användas för att identifiera en individ. När information som inte är personlig kombineras med annan information så att den kan användas för att identifiera en individ, behandlar vi den kombinationen som personligt identifierbar information. McAfee erhåller personlig information när du eller någon som agerar för din räkning förser oss med den. Vi samlar även in information när du skaffar eller använder produkter eller tjänster från McAfee, eller när du använder en enhet med produkter och tjänster från McAfee. Nedan ges exempel på vilken typ av personuppgifter som kan samlas in direkt från dig (eller från någon som agerar för din räkning): kontaktinformation (inklusive namn, e-postadress, ID till konton i sociala medier, postadress, telefonnummer och faxnummer) betalningsinformation (inklusive information om betalkort och bankkonton) leveransinformation, faktureringsinformation och annan information som anges i samband med köp eller leverans av produkter och tjänster från McAfee information om transaktioner hos oss (till exempel tidigare köp) och användning av våra produkter och tjänster information som du tillhandahåller via McAfee-relaterade kommunikationsvägar såsom forum, teknisk support och kundtjänst användarnamn, lösenord och annan information som används för att verifiera identiteten fotografier, bilder, biometriska uppgifter och relaterade hashvärden. Nedan

3 ges exempel på vilken typ av information som kan samlas in av McAfee från din webbläsare eller när du samverkar med våra produkter och tjänster: information om dina datorer, enheter, program och nätverk (inklusive IPadress, webbläsaregenskaper, enhets-id och -egenskaper, operativsystem, systemspråk och inställningar) aktiviteter på våra webbplatser och användningsmönster för produkter och tjänster (inklusive tidigare besökta webbplatser, datum och tider för webbplatsbesök och klickströmsdata såsom information som normalt registreras i webbserverloggar) information om Internet- eller nätverksanvändning (inklusive webbadresser eller domännamn för webbplatser som du besöker, information om program som försöker komma åt ditt nätverk eller trafikdata) uppgifter om filer och kommunikation, såsom eventuellt skadlig kod eller skräppost (vilket kan omfatta filer, e-postmeddelanden och bilagor, e- postadresser, metadata och trafikdata eller delar eller hashvärden (en hashfil är en fil som har konverterats till en siffersträng med en matematisk algoritm) av den här typen av information); detta kan innefatta liknande information från tredje part som samverkar med dig annan information som används för att våra produkter och tjänster ska fungera (inklusive information om antalet kontrollerade, misstänkta, infekterade eller oönskade filer och e-postmeddelanden, samt antalet faktiska infektioner) information som kan ingå i ett prov på virus eller skadlig kod eller en fil som du skickar till McAfee för granskning. IP-adresser En IP-adress (internetprotokolladress) är ett nummer som tilldelas varje enhet (t.ex. dator, skrivare, mobiltelefon, server) som ingår i ett datornätverk där kommunikationen sker via internetprotokollet. Detta gör att enheter kan hitta varandra i ett nätverk. Även om IP-adresser kan vara kopplade till en enskild individs system, är det vanligare att de är kopplade till en grupp med system, ett system som delas av många användare eller en gateway för en grupp med system eller enheter. Exempelvis är IP-adresser som ingår i en e- postkonversation vanligen kopplade till respektive e-posttjänsts leverantör och inte till en enskild användares enhet.

4 McAfees säkerhetsprodukter och -tjänster använder IP-adresser för att skydda din information, dina enheter och dina data. Vi kan exempelvis upptäcka att ett system eller en grupp med system som är kopplade till en viss IP-adress har angripits och skickar farlig programvara eller skräppost till några av våra användare. Även utan att identifiera vem som äger det angripna systemet eller vem som har angripit det, kan vi tilldela den IP-adressen en poäng som anger det ökade hot den utgör. Våra produkter och tjänster kan sedan leda trafiken förbi denna IP-adress eller hindra IP-adressen från att skicka skadlig kod till din enhet med McAfee-skydd innan enheten utsätts för en attack. Eftersom hot och attacker från Internet utvecklas över tid är det nödvändigt att använda IPadresser och annan datorinformation för att se till att skyddsfunktionerna är aktuella, relevanta och effektiva. Cookies McAfee använder cookies för att komma ihåg användarinställningar och maximera prestandan på vår webbplats och våra tjänster. Dessutom hjälper cookies till att identifiera återkommande användare, vilket innebär att användarna slipper ange e-postadressen och lösenordet vid varje besök. Tänk på att informationen som samlas in via cookies behövs för att vi ska kunna tillhandahålla vissa McAfee-tjänster, inklusive vissa prenumerationstjänster. Vi kan inte erbjuda sådana tjänster till användare som inte tillåter cookies eller vars webbläsare blockerar alla cookies. När du exempelvis köper en prenumeration på någon onlineteknik, sparas en cookie som identifierar programvaran, versionen och när prenumerationen löper ut. Vi använder den här informationen för att meddela dig när en nyare version finns tillgänglig eller om din prenumeration håller på att löpa ut. Cookies kan också användas för att styra hur ofta annonser, kampanjer och marknadsföringsmeddelanden ska visas för kunden och av vilken typ de ska vara. Annonserna kan vara placerade av McAfee eller andra annonsföretag som är leverantörer till oss. McAfee använder också webb-beacons (små genomskinliga bildfiler) för att räkna besökare och analysera hur dessa använder våra webbplatser. Den insamlade informationen anonymiseras vanligtvis och används inte för att identifiera en viss användare. McAfee genererar även loggfiler över trafiken på sina webbplatser. Våra servrar registrerar exempelvis automatiskt den information du eller webbläsaren skickar när du besöker en webbplats. Loggfilerna kan innehålla information som dina förfrågningar, IP-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för dina förfrågningar och en eller flera cookies som kan användas för att identifiera ditt system. Mer information om cookies och hur McAfee hanterar do not track -signaler finns i vår cookiepolicy.

5 Så används den personliga informationen som vi samlar in McAfee använder informationen som samlas in på olika sätt för att uppfylla dina säkerhets- och sekretessbehov, inklusive för att förutse hot och tillhandahålla produkter och tjänster för skydd tillhandahålla säkerhetsrådgivning, information och produktuppdateringar genomföra undersökningar och analys (till exempel marknads- och konsumentundersökningar, säkerhetsforskning och -analys samt trendanalys) analysera användarnas beteende när de använder McAfees produkter och tjänster för att anpassa inställningar upprätta och hantera McAfee-konton samla och bearbeta betalningar och genomföra transaktioner tillhandahålla kundsupport, hantera prenumerationer och besvara förfrågningar, frågor och kommentarer lämna information om och administrera deltagande i specialevenemang, program, undersökningar, tävlingar, utlottningar och andra erbjudanden och kampanjer möjliggöra inlägg på våra bloggar samt annan kommunikation anpassa, mäta och förbättra våra webbplatser, produkter, tjänster och vår annonsering analysera och utveckla nya produkter, tjänster och webbplatser genomföra aktiviteter för redovisning, granskning, fakturering, avstämning och insamling förhindra, upptäcka, identifiera, undersöka, hantera och skydda mot potentiella eller faktiska ersättningsanspråk, skulder, otillåtna handlingar och kriminella aktiviteter efterleva och tillämpa gällande rättsliga krav, avtal och policyer utföra andra åtgärder i enlighet med det här meddelandet. Databehandling för produkter och tjänster Om du installerar eller använder någon av våra produkter eller tjänster körs programvaran i bakgrunden på din dator eller i din enhetsmiljö för att utföra specifika skyddsåtgärder för säkerhet och sekretess, inklusive: skräppostskydd virusskydd identifiering och förebyggande av intrång samt intrångsskydd förhindrande och förutsägelse av hot skydd för nätverk datakryptering låsning av mobila enheter åtgärder för säkerhetskopiering och återställning.

6 Produktuppdatering och rapportering Våra produkter och tjänster kan också behandla vissa data för att tillhandahålla uppdateringar och rapporter. De här uppdateringsfunktionerna kan kontrollera ditt system för att ta reda på om filerna som hör till tjänsterna behöver uppdateras eller korrigeras. Exempelvis kan produkter och tjänster överföra rapportfiler till McAfee. De här filerna innehåller information som omfattar antalet kontrollerade, misstänkta, infekterade eller oönskade filer eller e-postmeddelanden, antalet infektioner, datum och hashvärden för de identifierade infektionerna samt antalet falska negativa resultat och falska positiva resultat. Syftet med de här rapporterna är att analysera hur ofta vissa infektioner inträffar eller hur vanligt förekommande olika hot är. McAfee använder även informationen för att anpassa produkten efter användarna, baserat på hur produkten faktiskt används. Personlig information som vi delar Vi kan dela personlig information med följande: Andra medlemmar i McAfees företagssfär i de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande, exempelvis för att (i) tillhandahålla tjänster och delat innehåll (som registrering, försäljning och kundsupport), (ii) hjälpa till att upptäcka och förhindra potentiellt olagliga handlingar och överträdelser av våra policyer och (iii) vägleda våra beslut rörande produkter, tjänster och kommunikation. Behöriga tjänsteleverantörer och partnerföretag som utför tjänster åt oss (till exempel datalagring, försäljning, marknadsföring, bedrägeriundersökningar och inkassotjänster) utifrån våra instruktioner. De här tredjepartsföretagen får endast använda eller lämna ut personlig information som erhållits från McAfee för att utföra tjänster för vår räkning eller för att uppfylla rättsliga krav. Tredjepartsföretag med ditt medgivande. Detta kan exempelvis gälla gemensam marknadsföring med en affärspartner eller, vid behov, delning av begränsad information med forskare och analytiker. Andra företagsenheter som är juridiskt knutna till McAfee, exempelvis vårt moderbolag Intel, Inc., eller någon tredje part som kan komma att överta alla eller delar av McAfees funktioner i framtiden (under förutsättning att denna part samtycker till att använda sådan personlig information på ett sätt som överensstämmer med detta sekretessmeddelande).

7 Vi kan även komma att lämna ut personlig information (i) om detta krävs enligt gällande lag eller pågående rättsprocess, (ii) som svar på förfrågningar från myndigheter, till exempel rättsliga myndigheter eller annan behörig tredje part, (iii) när detta kan krävas för att skydda rikets säkerhet, (iv) när vi anser att ett sådant utlämnande är nödvändigt och lämpligt för att förhindra fysisk, psykisk, ekonomisk eller annan skada eller förlust, eller (v) i samband med en utredning av misstänkt eller faktisk illegal eller olämplig verksamhet eller då laglig skyldighet föreligger. Företagen i McAfee-koncernen kan dela personlig information med varandra och använda den på ett sätt som överensstämmer med det här sekretessmeddelandet. Vi kan också kombinera den med annan information för att tillhandahålla och förbättra produkter, tjänster, innehåll och annonsering. I de fall då vi delar personlig information med tredje part måste denna part i avtal försäkra att de ska uppfylla sekretess- och säkerhetsstandarder som är minst lika strikta som McAfees standarder för databehandling. När du lämnar data direkt till en tredje part behandlas informationen enligt den tredje partens standarder (vilka kanske inte är samma som McAfees) och din egen oberoende relation med den aktuella parten. Shine the Light -lagen (Kalifornien) McAfee delar inte din personliga information med någon icke-anknuten tredje part för deras egna marknadsföringssyften utan ditt tillstånd. Säkerhet Vi använder administrativa, organisatoriska, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda den personliga informationen som vi samlar in och behandlar. Våra säkerhetskontroller är utformade för att upprätthålla en hög nivå vad gäller datasekretess, integritet och tillgänglighet. Vi testar regelbundet vår webbplats, våra datacentraler, system och andra resurser för att upptäcka säkerhetsrisker. McAfee hanterar betalkortsinformation på ett sätt som är förenligt med säkerhetsstandarden PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). När du exempelvis gör en betalning med ditt kreditkort på vår webbplats så används SSL-kryptering vid överföringen av kreditkortsnumret. Så här hanterar och kontrollerar du din personliga information Vi erbjuder vissa valmöjligheter när det gäller hur vi kommunicerar med våra användare och vilken personlig information vi inhämtar om dem. I många McAfee-produkter kan användarna välja vilken personlig information som ska samlas in. Du kan välja att inte ta emot reklam från oss genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen eller följa andra instruktioner i våra e-

8 postutskick, gå till Mitt konto på vår webbplats eller kontakta oss enligt anvisningarna i avsnittet Kontakta oss nedan. Många McAfee-produkter innehåller inställningar som gör att användare eller administratörer kan styra hur produkterna samlar in information. Se motsvarande produkthandbok eller kontakta oss via lämplig kanal för teknisk support om du behöver hjälp. Om du vill ta bort din personliga information från en kundberättelse på en McAfee-webbplats kontaktar du kundtjänst. Även om du väljer att inte längre ta emot marknadsföringsinformation kan McAfee fortfarande kommunicera med dig angående exempelvis säkerhetsuppdateringar, produktfunktionalitet, svar på serviceförfrågningar eller andra ärenden som rör transaktioner, administrativa frågor och som inte är av marknadsföringskaraktär. Så här kommer du åt och rättar till felaktigheter Du kommer åt och kan korrigera den personliga informationen i din profil genom att gå till Mitt konto. Du kan också begära åtkomst till din personliga information genom att kontakta oss enligt anvisningarna nedan. Datalagring Hur länge vi lagrar din personliga information beror på i vilket syfte vi använder den. McAfee behåller din personliga information så länge som du är registrerad prenumerant på eller användare av våra produkter och efter det endast under så lång tid som är föreskrivet i lag eller i McAfees policy för bevarande av arkivhandlingar, och som skäligen krävs för intern rapportering och avstämning eller för att ge återkoppling eller information som du kan efterfråga. I vissa fall kan vi vara skyldiga att lagra de uppgifter vi har om dig (till exempel i beskattningssyfte, vid rättstvist (hotande, förväntad eller faktisk), i andra affärssyften eller om detta krävs för att lagen ska upprätthållas). Lagring av information som vi samlar in från dig Informationen som vi samlar in kan lagras och behandlas på servrar i USA och på andra platser i världen där McAfee och dess tjänsteleverantörer bedriver verksamhet. Sekretess för barn McAfee uppfyller den amerikanska lagen COPPA (Children's Online Privacy Protection Act) och motsvarande lagar i resten av världen där det är tillämpligt. McAfee samlar inte medvetet in personlig information från barn under 13 år utan korrekt medgivande från vårdnadshavare.

9 Dataöverföring Vi kan överföra den personliga informationen vi samlar in till andra länder än det land där informationen ursprungligen samlades in. De länderna har kanske inte lika omfattande dataskyddslagar som det land där McAfee ursprungligen inhämtade informationen. När vi överför informationen till andra länder kommer informationen att skyddas enligt beskrivningen i det här sekretessmeddelandet. Om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz, uppfyller vi de rättsliga krav som krävs för ett fullgott skydd vid överföring av personlig information till länder utanför EES eller Schweiz. McAfee är certifierat enligt Safe Harbor-ramverket som det definieras av USA: handelsdepartement, EU-kommissionen och Schweiz i fråga om insamling, lagring, användning, överföring och annan behandling av personuppgifter som överförs från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz till USA. Klicka här om du vill visa vår Safe Harbor-certifiering. Uppdateringar av sekretessmeddelandet Vi kan uppdatera detta meddelande när som helst genom att publicera tillägg eller ändringar på den här webbsidan. Om vi vid något tillfälle beslutar att använda personlig information på ett sätt som avsevärt avviker från vad som angavs när vi samlade in den, kommer vi att meddela användarna via e-post, via ett väl synligt meddelande på vår webbplats eller på andra sätt. Om det är nödvändigt söker vi först användarnas medgivande. Länkar till andra webbplatser Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser för att underlätta eller ge information. De här webbplatserna kan skötas av företag som inte har någon anknytning till McAfee. Länkade webbplatser kan ha egna sekretesspolicyer eller sekretessmeddelanden och du uppmanas att läsa dessa om du besöker några länkade webbplatser. Vi tar inget ansvar för innehållet på webbplatser som inte har någon anknytning till McAfee, eventuellt användande av sådana webbplatser eller sekretessrutinerna för sådana webbplatser. I vissa fall, där information om tredje part samlas in av oss till följd av denna tredje parts samverkan med dig (till exempel information om personer som skickar kommunikation till din dator), förväntar vi oss att du meddelar denna tredje part i nödvändig utsträckning samt skaffar det eventuella medgivande som krävs. Ditt samtycke till vårt sekretessmeddelande Du samtycker uttryckligen till McAfees behandling av information enligt beskrivningen i det här sekretessmeddelandet när du besöker och/eller förser oss med information via våra webbplatser köper, skaffar licens för och använder våra produkter eller tjänster och

10 accepterar användningsvillkoren, licensavtalet för slutanvändare och sekretessmeddelandet eller tecknar ett avtal med McAfee gällande köp eller prenumeration av produkter och tjänster. När du använder dig av och samverkar med McAfees produkter, tjänster eller webbplatser lämnar du dessutom specifikt ditt medgivande till vår insamling och behandling av personlig information (a) för att tillhandahålla avsedda funktioner hos en produkt eller tjänst, (b) med automatiska medel, som cookies eller webb-beacons, samt (c) i enlighet med detta sekretessmeddelande. Du samtycker även till lagring och överföring av informationen till platser där McAfee och dess tjänsteleverantörer bedriver verksamhet, inklusive USA. Kontakta oss Om du har frågor eller funderingar kring detta säkerhetsmeddelande, eller om du vill uppdatera informationen som vi har om dig eller dina inställningar, kontaktar du oss genom att: skicka e-post till Privacy Program Office hos McAfee, Inc. på ringa skriva brev till: Privacy Program Office - McAfee, Inc Mission College Blvd Santa Clara, CA Om du inte får något svar kontaktar du Consumer Privacy Response Team hos McAfee, Inc. genom att skicka e-post till eller genom att skriva brev till: Consumer Privacy Response Team - McAfee, Inc Headquarters Drive Plano, Texas Om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) skriver du till: Privacy Program Office - McAfee Security S.A.R.L. 26, Boulevard Royal 2449 Luxembourg, Luxembourg Utöver McAfee, Inc. ansvarar det McAfee-företag du har en affärsrelation med för skyddet av din personliga information. I USA, Mexiko, Centralamerika, Sydamerika och Västindien är detta: McAfee, Inc., 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054

11 I Kanada, Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien och Stillahavsområdet är detta: McAfee Security S.A.R.L., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg I Japan är detta: McAfee Co., Ltd., Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1- Chrome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Ändrades senast 20 mars 2014 Klicka här om du vill visa tidigare versioner.

GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY

GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY Datum för ikraftträdande: 2014-06-13 Denna sekretesspolicy ( Sekretesspolicy ) förklarar hur Groupon AB, Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm ( Groupon Sverige, oss, vår och

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Johnson Controls sekretessinformation

Johnson Controls sekretessinformation Johnson Controls sekretessinformation Johnson Controls, Inc. och dess dotterbolag (gemensamt benämnda Johnson Controls) värnar om din sekretess och förpliktar sig att skydda dina personuppgifter via sunda

Läs mer

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website Sekretesspolicy för MyLyconet Website Lyoness och ägaren ( ägare ) till denna MyLyconet website ( Website ) [namn på ägaren] tror starkt på skyddet av dina personuppgifter. Följande information förklarar

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

KONFIDENTIALITETSPOLICY

KONFIDENTIALITETSPOLICY KONFIDENTIALITETSPOLICY Konfidentialitetspolicy för gäster inom Rezidor Hotel Group Policyns omfattning. Konfidentialitetspolicyn för gäster (nedan kallad "policyn") beskriver hur vi inom Rezidor Hotel

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Sekretesspolicy. Information som samlas in

Sekretesspolicy. Information som samlas in Sekretesspolicy Skriv ut Spara PDF Uppdaterad: 11 januari 2012 Disney Club Penguin ( Club Penguin ) drivs och visas för användare runt om i världen av Disney Online Studios Canada Inc. (tidigare känt under

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

Integritetspolicy och samtycke

Integritetspolicy och samtycke Integritetspolicy och samtycke enligt personuppgiftslagen (PuL) avseende E-medborgarkonto V.1.0 1(5) VI BRYR OSS OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET OCH SÄKERHET Svensk e-identitet anstränger sig hårt för att

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007

Internetsäkerhet. banktjänster. September 2007 Internetsäkerhet och banktjänster September 2007 Skydda din dator Att använda Internet för att utföra bankärenden är enkelt och bekvämt. Men tänk på att din datormiljö måste vara skyddad och att du aldrig

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Plus500UK Limited. Sekretesspolicy

Plus500UK Limited. Sekretesspolicy Plus500UK Limited Sekretesspolicy Sekretesspolicy Sekretesspolicy hos Plus500 Vår högsta prioritet är att skydda våra kunders och våra webbplatsbesökares personliga och ekonomiska information. I följande

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER ANSLUTA=RISK Fast bredband attraktiv plattform att angripa från Mobilt bredband/trådlösa nätverk/bluetooth lätt att ta

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Kapitel 1: Komma igång...3

Kapitel 1: Komma igång...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Innehåll 2 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Vad gör jag efter installationen...4 1.1.1 Hantera prenumeration...4 1.1.2 Öppna produkten...4 1.2 Så här kontrollerar

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

2.3 Överföring av personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

2.3 Överföring av personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet Skydd för personuppgifter hos VIA EGENCIA Vi är medvetna om att du visar oss stort förtroende genom att boka online via www.viaegencia.no.se.dk.fi (nedan kallat VIA EGENCIAs hemsida eller vår hemsida ).

Läs mer

Sekretesspolicy. Inledning

Sekretesspolicy. Inledning Sekretesspolicy Inledning Detta dokument är sekretesspolicyn för Travian Games GmbH, Wilhelm- Wagenfeld Straße 22, 80807 München, Tyskland. Den gäller alla företag inom Travian Games GmbH och företag,

Läs mer

del 12 SKYDDA DIN DATOR

del 12 SKYDDA DIN DATOR del SKYDDA DIN DATOR När du ansluter datorn till Internet får till tillgång till en helt ny värld, full av äventyr och information som du och din familj kan ta del av. Tråkigt nog öppnar du också upp mot

Läs mer

IT-riktlinjer Nationell information

IT-riktlinjer Nationell information IT-riktlinjer Nationell information Syftet med denna It-riktlinje: den ska vägleda i användningen av Studiefrämjandets gemensamma datornätverk och dess it-resurser, vilket även innefattar den egna datorarbetsplatsen.

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

Surfa säkrare. Goda råd om säkerhet på Internet. Information från Post- och telestyrelsen

Surfa säkrare. Goda råd om säkerhet på Internet. Information från Post- och telestyrelsen Surfa säkrare Goda råd om säkerhet på Internet Information från Post- och telestyrelsen Goda råd för att surfa säkrare Stäng av datorn när den inte används Riskerna du utsätter dig för på Internet är beroende

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus Nödvändigt datorskydd McAfee VirusScan innehåller anti-virus- och anti-spywareskydd för din dator. McAfee Total Protection innehåller även dator- och nätverksverktyg samt McAfee SiteAdvisor för säker surfning.

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

SaaS Email and Web Services 8.3.0

SaaS Email and Web Services 8.3.0 Versionsinformation Version A SaaS Email and Web Services 8.3.0 Innehåll Om den här utgåvan Nya funktioner Lösta problem Hitta McAfee SaaS tjänstedokumentation Om den här utgåvan Tack för att du väljer

Läs mer

Lilly garanterar och förbehåller sig alla ideella rättigheter.

Lilly garanterar och förbehåller sig alla ideella rättigheter. COPYRIGHT Copyright 2004. Eli Lilly Sweden AB. Alla rättigheter förbehållna. Eli Lilly Sweden AB ( Lilly ) ger dig härmed rätt att kopiera dokument som publicerats av Lilly på World Wide Web att användas

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online.

ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online. ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online. Vi har alla ansvar för säkerheten En del av IKEA andan är att Jag gör lite grann, du gör lite grann,

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling. Gäller från: 01/09/2012

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling. Gäller från: 01/09/2012 Walt Disney Company har en rik tradition av att ge våra gäster runt om i världen storslagna berättelser, starka karaktärer och stora upplevelser och våra webbplatser och applikationer har skapats för att

Läs mer

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Smart Security

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter:

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter: Qassa.se tillhör Qassa Sweden B.V.Postbus 120 NL-3890 AC Zeewolde Nederländerna Tfn: +31 (0)36 539 78 65 Fax: +31 (0)36 522 70 15 Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar

Läs mer

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 1. Avtalets omfång. Detta avtal gäller ditt köp av Play4free Funds, kontanter, mynt eller någon av våra andra virtuella valutor

Läs mer

Global Protection 2011

Global Protection 2011 Global Protection 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE PSB instruktionsbok (information,

Läs mer

Skydda företagets information. Symantecs lösningar för mindre företag

Skydda företagets information. Symantecs lösningar för mindre företag Skydda företagets information Symantecs lösningar för mindre företag HELTÄCKANDE FÖRETAGSSKYDD Skadliga koder på Internet kan stänga av datorer, stjäla information och utsätta medarbetare och kunder för

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Alfa e-recept: Ny anva ndare

Alfa e-recept: Ny anva ndare Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny användare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

Snabb Startguide Internet Security 2009 Viktigt! Läs produktaktiveringsdelen i den här guiden noggrant. Informationen i den delen är nödvändig för att hålla din dator skyddad. För att kunna använda produkten

Läs mer

Johnson Controls bindande bolagsregler kring sekretess

Johnson Controls bindande bolagsregler kring sekretess Johnson Controls bindande bolagsregler kring sekretess Innehåll 1. Introduktion 2. Omfattning och ansökan 3. Transparens och information 4. Rättvisa och syftesbegränsning 5. Datakvalitet och proportionalitet

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad.

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Enligt beslut av kommunstyrelsen 7 sep. 2000 D-nummer 19/2000 001 Reviderad av kommunstyrelsen 7 feb. 2002 Regler och anvisningar för skoldatanätet

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt

Läs mer

Så här betalar du med kort

Så här betalar du med kort Så här betalar du med kort 1. Klicka på Betalningsavisering 2. och välj sedan mellan Betalningsavier och Kommande betalningsavier. 3. Klicka på avinumret för en obetald avi. 4. Klicka på Egna domännamn

Läs mer

Viktigt! Läs avsnittet om tjänsteaktivering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. MEGA DETEKTION Snabbinstallation Windows Vista, XP och 2000

Läs mer

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund!

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! Allmänna Villkor Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet ( Avtalet ) mellan kunden ( Kund ) och Lokaldelen i Sverige AB(

Läs mer

Allmänna Villkor. 1. Användarvillkor. Uppdaterade 2012-01-27. Välkommen till www.my-medi-info.com, nedan Webbplatsen.

Allmänna Villkor. 1. Användarvillkor. Uppdaterade 2012-01-27. Välkommen till www.my-medi-info.com, nedan Webbplatsen. Allmänna Villkor Uppdaterade 2012-01-27 Välkommen till www.my-medi-info.com, nedan Webbplatsen. PHR Technologies AB, nedan PHR, har utvecklat Webbplatsen och programvaran My Medi Info. My Medi Info, nedan

Läs mer

Det finns bättre sätt än att sluta använda Internet.

Det finns bättre sätt än att sluta använda Internet. Bengas datorhörna Det finns bättre sätt än att sluta använda Internet. Riktigt säker kan du aldrig bli, men med lite förståelse för hur Internet fungerar och med ganska enkla medel kan du göra din egen

Läs mer

Viktigt! Läs avsnittet om tjänsteaktivering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. MEGA DETEKTION Snabbinstallation Windows Vista, XP och 2000

Läs mer

PAYPAL / JETSHOP. Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder -Så här aktiverar du PayPal i din webbshop

PAYPAL / JETSHOP. Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder -Så här aktiverar du PayPal i din webbshop PAYPAL / JETSHOP Aktiveringsinstruktioner för PayPal-kunder -Så här aktiverar du PayPal i din webbshop För att börja ta emot PayPal-betalningar behöver du öppna ett företagskonto hos PayPal (Steg 1). Alla

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 1552-2012 Socialnämnden i Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130307 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Innehåll Ökad säkerhet i internetbanken för företag och företagare... 3 Mobilt BankID... 3 Så här skaffar du mobilt BankID...

Innehåll Ökad säkerhet i internetbanken för företag och företagare... 3 Mobilt BankID... 3 Så här skaffar du mobilt BankID... Viktig information om internetbankens behörighetssystem, trojaner och virus Den senaste tiden har ett antal svenska bankkunder drabbats av så kallade trojaner i sina datorer. En trojan infekterar datorn

Läs mer

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarmanual. UPS Billing Center Användarmanual UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS-märket och den bruna färgen är varumärken som tillhör United Parcel Service of America, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Användarvillkor för Folkets Väder

Användarvillkor för Folkets Väder Användarvillkor för Folkets Väder Avtalsparter m.m. 1. Dessa användarvillkor gäller mellan Folkets Väder AB, (nedan kallad FV ) och den person (nedan kallad Användaren ) som använder FV:s internetbaserade

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Nya regler för dataskydd och informationssäkerhet Nya metoder för bättre dataskydd och informationssäkerhet Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Grattis till ett bra köp!

Grattis till ett bra köp! Grattis till ett bra köp! Du har valt världens ledande programvara för skydd av din dator. ZoneAlarm har bara i Sverige 100.000-tals användare och programmet finns att köpa i de flesta välsorterade databutiker

Läs mer

Express Import system

Express Import system Express Import system Förenklad guide för mottagare TNT s Express Import system TNTs Express Import System gör det enkelt för dig att få dokument, paket eller pallar upphämtade från 168 länder med mottagaren

Läs mer

IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun

IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun IT-policy för Barn- och Utbildningsförvaltningen i Sävsjö kommun Innehållsförteckning Skolans webbplats... 1 Elevernas IT-användning... 3 IT-policy för personal inom BUN, Sävsjö kommun... 4 IT-policy för

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

Metoder för datasäkerhet. Vad handlar en sådan kurs om???

Metoder för datasäkerhet. Vad handlar en sådan kurs om??? Metoder för datasäkerhet Vad handlar en sådan kurs om??? Vad avses då media rapporterar om datasäkerhet? Oftast resultat av brister i säkerheten Allt möjligt av helt olika karaktär, som Försvunna viktiga

Läs mer

Inloggnings- och registreringsfrågor

Inloggnings- och registreringsfrågor Inloggnings- och registreringsfrågor» Varför kan jag inte logga in? Det finns flera möjliga förklaringar till detta. Först och främst, försäkra dig om att ditt användarnamn och lösenord stämmer. Om du

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM

CMC MARKETS CHART FORUM CMC MARKETS CHART FORUM Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. Läs dessa regler noga. Dessa regler gäller för dig om du är en kund med ett live-konto eller användare

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet Information och anvisningar för medarbetare i Stockholms läns sjukvårdsområde Informationssäkerhet 3 Informationssäkerhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Med informationssäkerhet

Läs mer

2012-10-09. Skapa Bufblogg

2012-10-09. Skapa Bufblogg Skapa Bufblogg Vill du skapa en blogg till klassen/avdelningen? Alla anställda inom BUF har möjlighet att skapa blogg på http://bufblogg.kristianstad.se. Elisabeth Banemark, Skoldatateket Sida 1 Innehåll

Läs mer

Registreringsnumret hos VILLKOR

Registreringsnumret hos VILLKOR Registreringsnumret hos VILLKOR I vår nätbutik säljs varor på basis av nätbutikens villkor som du som Kund bör läsa innan du gör beställning. Om du gör beställning på en produkt, innebär det att du accepterar

Läs mer

Säkerhet på Internet. Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon

Säkerhet på Internet. Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon Säkerhet på Internet Bristande säkerhet på Internet beror i första hand på 3 saker 1. UOkunskap 2. Slarv 3. Oseriösa användare Informationssäkerhet För mycket skydd

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Användningsrättigheter för onlinetjänster licensierade från Microsoft. Amerikansk engelska. April 2010

Användningsrättigheter för onlinetjänster licensierade från Microsoft. Amerikansk engelska. April 2010 Användningsrättigheter för onlinetjänster licensierade från Microsoft Amerikansk engelska April 2010 Användningsrättigheter för onlinetjänster licensierade från Microsoft April 2010 Sida 1 av 14 Onlinetjänster

Läs mer

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan.

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan. Användarvillkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer