Sekretessmeddelande. Sekretessmeddelande från McAfee

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sekretessmeddelande. Sekretessmeddelande från McAfee"

Transkript

1 Sekretessmeddelande Det här sekretessmeddelandet uppdaterades den 20 mars 2014 med en länk till McAfees nya cookiepolicy och med några ändringar för att göra det mer lättläst och tydligt. Det här meddelandet innehåller information om vilka uppgifter vi använder i säkerhetssyfte och om vårt åtagande att behandla de personuppgifter som samlas in på ett korrekt sätt. Här hittar du meddelandet i sin helhet. Sekretessmeddelande från McAfee McAfee och dess koncern ( McAfee, vi, oss ) är alla helägda dotterbolag till Intel Incorporated. Vi har ett stort engagemang när det gäller sekretess och säkerhet och din onlinesäkerhet är en viktig del av vår huvudsakliga verksamhet. Vi är glada över att du har gett oss förtroendet att skydda din digitala tillvaro mot stöld, avbrott och obehörig åtkomst. I det här sekretessmeddelandet beskrivs hur din personliga information samlas in, hanteras och används för att skydda dina enheter och data anpassa och hantera vår relation till dig undersöka, utreda och hantera säkerhetsrelaterade problem och händelser förbättra säkerhetsprodukter och -tjänster förutse framtida hot och säkerhetsrisker. Genom att samla in och behandla data kan vi förutse hot och skydda dig, dina enheter och din information på ett bättre sätt. McAfee vill hjälpa dig att förstå hur dina data behandlas, varför det krävs data för att skydda data och hur vi skyddar personuppgifterna som samlas in för de syften som anges i detta meddelande. Varje gång du slår på en enhet, ansluter till ett nätverk eller öppnar en fil löper du en avsevärd risk att utsättas för hackare, skräppostavsändare, skadlig kod, spionprogram och andra former av obehörig åtkomst till dina data och system. Därför är det viktigt att använda säkerhetsprodukter- och tjänster såsom McAfees för att skydda dig själv och dina data. I syfte att skydda mot dessa hot och de tusentals nya hot som uppstår varje dag kan tekniken från McAfee analysera data som skickas till eller från dina enheter för att upptäcka risker, hot, sårbarhet, misstänkt aktivitet eller attacker utvärdera tillförlitligheten hos avsändar- eller mottagarenheten för att avgöra om åtkomst ska tillåtas och om transaktionen ska få fortsätta dela data med nätverk som arbetar med hot för att förbättra våra produkter, tjänster och den totala internetsäkerheten anpassa hanteringen av nya hot utifrån information som har samlats in från

2 din enhet och vårt globala nätverk. Våra sekretessrutiner beskrivs översiktligt nedan. Kontakta oss om du har några frågor. Omfattning Det här sekretessmeddelandet gäller personlig information som vi inhämtar från individer som samverkar med McAfee och våra webbplatser, produkter, tjänster och program. Meddelandet gäller inte personlig information som vi inhämtar i egenskap av arbetsgivare. Sådan information omfattas av andra policyer och/eller meddelanden. Meddelande Vi ger åtkomst till vårt sekretessmeddelande genom att länka till det via våra webbplatser hänvisa till det i våra användningsvillkor och licensavtal för slutanvändare infoga det i våra kontrakt, avtal och andra dokument efter behov. Information som vi samlar in McAfee samlar in en del information som är personlig (det vill säga information som kan användas för att identifiera en individ, antingen på egen hand eller i kombination med andra uppgifter). McAfee samlar även in information som inte är personlig och som inte på egen hand kan användas för att identifiera en individ. När information som inte är personlig kombineras med annan information så att den kan användas för att identifiera en individ, behandlar vi den kombinationen som personligt identifierbar information. McAfee erhåller personlig information när du eller någon som agerar för din räkning förser oss med den. Vi samlar även in information när du skaffar eller använder produkter eller tjänster från McAfee, eller när du använder en enhet med produkter och tjänster från McAfee. Nedan ges exempel på vilken typ av personuppgifter som kan samlas in direkt från dig (eller från någon som agerar för din räkning): kontaktinformation (inklusive namn, e-postadress, ID till konton i sociala medier, postadress, telefonnummer och faxnummer) betalningsinformation (inklusive information om betalkort och bankkonton) leveransinformation, faktureringsinformation och annan information som anges i samband med köp eller leverans av produkter och tjänster från McAfee information om transaktioner hos oss (till exempel tidigare köp) och användning av våra produkter och tjänster information som du tillhandahåller via McAfee-relaterade kommunikationsvägar såsom forum, teknisk support och kundtjänst användarnamn, lösenord och annan information som används för att verifiera identiteten fotografier, bilder, biometriska uppgifter och relaterade hashvärden. Nedan

3 ges exempel på vilken typ av information som kan samlas in av McAfee från din webbläsare eller när du samverkar med våra produkter och tjänster: information om dina datorer, enheter, program och nätverk (inklusive IPadress, webbläsaregenskaper, enhets-id och -egenskaper, operativsystem, systemspråk och inställningar) aktiviteter på våra webbplatser och användningsmönster för produkter och tjänster (inklusive tidigare besökta webbplatser, datum och tider för webbplatsbesök och klickströmsdata såsom information som normalt registreras i webbserverloggar) information om Internet- eller nätverksanvändning (inklusive webbadresser eller domännamn för webbplatser som du besöker, information om program som försöker komma åt ditt nätverk eller trafikdata) uppgifter om filer och kommunikation, såsom eventuellt skadlig kod eller skräppost (vilket kan omfatta filer, e-postmeddelanden och bilagor, e- postadresser, metadata och trafikdata eller delar eller hashvärden (en hashfil är en fil som har konverterats till en siffersträng med en matematisk algoritm) av den här typen av information); detta kan innefatta liknande information från tredje part som samverkar med dig annan information som används för att våra produkter och tjänster ska fungera (inklusive information om antalet kontrollerade, misstänkta, infekterade eller oönskade filer och e-postmeddelanden, samt antalet faktiska infektioner) information som kan ingå i ett prov på virus eller skadlig kod eller en fil som du skickar till McAfee för granskning. IP-adresser En IP-adress (internetprotokolladress) är ett nummer som tilldelas varje enhet (t.ex. dator, skrivare, mobiltelefon, server) som ingår i ett datornätverk där kommunikationen sker via internetprotokollet. Detta gör att enheter kan hitta varandra i ett nätverk. Även om IP-adresser kan vara kopplade till en enskild individs system, är det vanligare att de är kopplade till en grupp med system, ett system som delas av många användare eller en gateway för en grupp med system eller enheter. Exempelvis är IP-adresser som ingår i en e- postkonversation vanligen kopplade till respektive e-posttjänsts leverantör och inte till en enskild användares enhet.

4 McAfees säkerhetsprodukter och -tjänster använder IP-adresser för att skydda din information, dina enheter och dina data. Vi kan exempelvis upptäcka att ett system eller en grupp med system som är kopplade till en viss IP-adress har angripits och skickar farlig programvara eller skräppost till några av våra användare. Även utan att identifiera vem som äger det angripna systemet eller vem som har angripit det, kan vi tilldela den IP-adressen en poäng som anger det ökade hot den utgör. Våra produkter och tjänster kan sedan leda trafiken förbi denna IP-adress eller hindra IP-adressen från att skicka skadlig kod till din enhet med McAfee-skydd innan enheten utsätts för en attack. Eftersom hot och attacker från Internet utvecklas över tid är det nödvändigt att använda IPadresser och annan datorinformation för att se till att skyddsfunktionerna är aktuella, relevanta och effektiva. Cookies McAfee använder cookies för att komma ihåg användarinställningar och maximera prestandan på vår webbplats och våra tjänster. Dessutom hjälper cookies till att identifiera återkommande användare, vilket innebär att användarna slipper ange e-postadressen och lösenordet vid varje besök. Tänk på att informationen som samlas in via cookies behövs för att vi ska kunna tillhandahålla vissa McAfee-tjänster, inklusive vissa prenumerationstjänster. Vi kan inte erbjuda sådana tjänster till användare som inte tillåter cookies eller vars webbläsare blockerar alla cookies. När du exempelvis köper en prenumeration på någon onlineteknik, sparas en cookie som identifierar programvaran, versionen och när prenumerationen löper ut. Vi använder den här informationen för att meddela dig när en nyare version finns tillgänglig eller om din prenumeration håller på att löpa ut. Cookies kan också användas för att styra hur ofta annonser, kampanjer och marknadsföringsmeddelanden ska visas för kunden och av vilken typ de ska vara. Annonserna kan vara placerade av McAfee eller andra annonsföretag som är leverantörer till oss. McAfee använder också webb-beacons (små genomskinliga bildfiler) för att räkna besökare och analysera hur dessa använder våra webbplatser. Den insamlade informationen anonymiseras vanligtvis och används inte för att identifiera en viss användare. McAfee genererar även loggfiler över trafiken på sina webbplatser. Våra servrar registrerar exempelvis automatiskt den information du eller webbläsaren skickar när du besöker en webbplats. Loggfilerna kan innehålla information som dina förfrågningar, IP-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för dina förfrågningar och en eller flera cookies som kan användas för att identifiera ditt system. Mer information om cookies och hur McAfee hanterar do not track -signaler finns i vår cookiepolicy.

5 Så används den personliga informationen som vi samlar in McAfee använder informationen som samlas in på olika sätt för att uppfylla dina säkerhets- och sekretessbehov, inklusive för att förutse hot och tillhandahålla produkter och tjänster för skydd tillhandahålla säkerhetsrådgivning, information och produktuppdateringar genomföra undersökningar och analys (till exempel marknads- och konsumentundersökningar, säkerhetsforskning och -analys samt trendanalys) analysera användarnas beteende när de använder McAfees produkter och tjänster för att anpassa inställningar upprätta och hantera McAfee-konton samla och bearbeta betalningar och genomföra transaktioner tillhandahålla kundsupport, hantera prenumerationer och besvara förfrågningar, frågor och kommentarer lämna information om och administrera deltagande i specialevenemang, program, undersökningar, tävlingar, utlottningar och andra erbjudanden och kampanjer möjliggöra inlägg på våra bloggar samt annan kommunikation anpassa, mäta och förbättra våra webbplatser, produkter, tjänster och vår annonsering analysera och utveckla nya produkter, tjänster och webbplatser genomföra aktiviteter för redovisning, granskning, fakturering, avstämning och insamling förhindra, upptäcka, identifiera, undersöka, hantera och skydda mot potentiella eller faktiska ersättningsanspråk, skulder, otillåtna handlingar och kriminella aktiviteter efterleva och tillämpa gällande rättsliga krav, avtal och policyer utföra andra åtgärder i enlighet med det här meddelandet. Databehandling för produkter och tjänster Om du installerar eller använder någon av våra produkter eller tjänster körs programvaran i bakgrunden på din dator eller i din enhetsmiljö för att utföra specifika skyddsåtgärder för säkerhet och sekretess, inklusive: skräppostskydd virusskydd identifiering och förebyggande av intrång samt intrångsskydd förhindrande och förutsägelse av hot skydd för nätverk datakryptering låsning av mobila enheter åtgärder för säkerhetskopiering och återställning.

6 Produktuppdatering och rapportering Våra produkter och tjänster kan också behandla vissa data för att tillhandahålla uppdateringar och rapporter. De här uppdateringsfunktionerna kan kontrollera ditt system för att ta reda på om filerna som hör till tjänsterna behöver uppdateras eller korrigeras. Exempelvis kan produkter och tjänster överföra rapportfiler till McAfee. De här filerna innehåller information som omfattar antalet kontrollerade, misstänkta, infekterade eller oönskade filer eller e-postmeddelanden, antalet infektioner, datum och hashvärden för de identifierade infektionerna samt antalet falska negativa resultat och falska positiva resultat. Syftet med de här rapporterna är att analysera hur ofta vissa infektioner inträffar eller hur vanligt förekommande olika hot är. McAfee använder även informationen för att anpassa produkten efter användarna, baserat på hur produkten faktiskt används. Personlig information som vi delar Vi kan dela personlig information med följande: Andra medlemmar i McAfees företagssfär i de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande, exempelvis för att (i) tillhandahålla tjänster och delat innehåll (som registrering, försäljning och kundsupport), (ii) hjälpa till att upptäcka och förhindra potentiellt olagliga handlingar och överträdelser av våra policyer och (iii) vägleda våra beslut rörande produkter, tjänster och kommunikation. Behöriga tjänsteleverantörer och partnerföretag som utför tjänster åt oss (till exempel datalagring, försäljning, marknadsföring, bedrägeriundersökningar och inkassotjänster) utifrån våra instruktioner. De här tredjepartsföretagen får endast använda eller lämna ut personlig information som erhållits från McAfee för att utföra tjänster för vår räkning eller för att uppfylla rättsliga krav. Tredjepartsföretag med ditt medgivande. Detta kan exempelvis gälla gemensam marknadsföring med en affärspartner eller, vid behov, delning av begränsad information med forskare och analytiker. Andra företagsenheter som är juridiskt knutna till McAfee, exempelvis vårt moderbolag Intel, Inc., eller någon tredje part som kan komma att överta alla eller delar av McAfees funktioner i framtiden (under förutsättning att denna part samtycker till att använda sådan personlig information på ett sätt som överensstämmer med detta sekretessmeddelande).

7 Vi kan även komma att lämna ut personlig information (i) om detta krävs enligt gällande lag eller pågående rättsprocess, (ii) som svar på förfrågningar från myndigheter, till exempel rättsliga myndigheter eller annan behörig tredje part, (iii) när detta kan krävas för att skydda rikets säkerhet, (iv) när vi anser att ett sådant utlämnande är nödvändigt och lämpligt för att förhindra fysisk, psykisk, ekonomisk eller annan skada eller förlust, eller (v) i samband med en utredning av misstänkt eller faktisk illegal eller olämplig verksamhet eller då laglig skyldighet föreligger. Företagen i McAfee-koncernen kan dela personlig information med varandra och använda den på ett sätt som överensstämmer med det här sekretessmeddelandet. Vi kan också kombinera den med annan information för att tillhandahålla och förbättra produkter, tjänster, innehåll och annonsering. I de fall då vi delar personlig information med tredje part måste denna part i avtal försäkra att de ska uppfylla sekretess- och säkerhetsstandarder som är minst lika strikta som McAfees standarder för databehandling. När du lämnar data direkt till en tredje part behandlas informationen enligt den tredje partens standarder (vilka kanske inte är samma som McAfees) och din egen oberoende relation med den aktuella parten. Shine the Light -lagen (Kalifornien) McAfee delar inte din personliga information med någon icke-anknuten tredje part för deras egna marknadsföringssyften utan ditt tillstånd. Säkerhet Vi använder administrativa, organisatoriska, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda den personliga informationen som vi samlar in och behandlar. Våra säkerhetskontroller är utformade för att upprätthålla en hög nivå vad gäller datasekretess, integritet och tillgänglighet. Vi testar regelbundet vår webbplats, våra datacentraler, system och andra resurser för att upptäcka säkerhetsrisker. McAfee hanterar betalkortsinformation på ett sätt som är förenligt med säkerhetsstandarden PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). När du exempelvis gör en betalning med ditt kreditkort på vår webbplats så används SSL-kryptering vid överföringen av kreditkortsnumret. Så här hanterar och kontrollerar du din personliga information Vi erbjuder vissa valmöjligheter när det gäller hur vi kommunicerar med våra användare och vilken personlig information vi inhämtar om dem. I många McAfee-produkter kan användarna välja vilken personlig information som ska samlas in. Du kan välja att inte ta emot reklam från oss genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen eller följa andra instruktioner i våra e-

8 postutskick, gå till Mitt konto på vår webbplats eller kontakta oss enligt anvisningarna i avsnittet Kontakta oss nedan. Många McAfee-produkter innehåller inställningar som gör att användare eller administratörer kan styra hur produkterna samlar in information. Se motsvarande produkthandbok eller kontakta oss via lämplig kanal för teknisk support om du behöver hjälp. Om du vill ta bort din personliga information från en kundberättelse på en McAfee-webbplats kontaktar du kundtjänst. Även om du väljer att inte längre ta emot marknadsföringsinformation kan McAfee fortfarande kommunicera med dig angående exempelvis säkerhetsuppdateringar, produktfunktionalitet, svar på serviceförfrågningar eller andra ärenden som rör transaktioner, administrativa frågor och som inte är av marknadsföringskaraktär. Så här kommer du åt och rättar till felaktigheter Du kommer åt och kan korrigera den personliga informationen i din profil genom att gå till Mitt konto. Du kan också begära åtkomst till din personliga information genom att kontakta oss enligt anvisningarna nedan. Datalagring Hur länge vi lagrar din personliga information beror på i vilket syfte vi använder den. McAfee behåller din personliga information så länge som du är registrerad prenumerant på eller användare av våra produkter och efter det endast under så lång tid som är föreskrivet i lag eller i McAfees policy för bevarande av arkivhandlingar, och som skäligen krävs för intern rapportering och avstämning eller för att ge återkoppling eller information som du kan efterfråga. I vissa fall kan vi vara skyldiga att lagra de uppgifter vi har om dig (till exempel i beskattningssyfte, vid rättstvist (hotande, förväntad eller faktisk), i andra affärssyften eller om detta krävs för att lagen ska upprätthållas). Lagring av information som vi samlar in från dig Informationen som vi samlar in kan lagras och behandlas på servrar i USA och på andra platser i världen där McAfee och dess tjänsteleverantörer bedriver verksamhet. Sekretess för barn McAfee uppfyller den amerikanska lagen COPPA (Children's Online Privacy Protection Act) och motsvarande lagar i resten av världen där det är tillämpligt. McAfee samlar inte medvetet in personlig information från barn under 13 år utan korrekt medgivande från vårdnadshavare.

9 Dataöverföring Vi kan överföra den personliga informationen vi samlar in till andra länder än det land där informationen ursprungligen samlades in. De länderna har kanske inte lika omfattande dataskyddslagar som det land där McAfee ursprungligen inhämtade informationen. När vi överför informationen till andra länder kommer informationen att skyddas enligt beskrivningen i det här sekretessmeddelandet. Om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz, uppfyller vi de rättsliga krav som krävs för ett fullgott skydd vid överföring av personlig information till länder utanför EES eller Schweiz. McAfee är certifierat enligt Safe Harbor-ramverket som det definieras av USA: handelsdepartement, EU-kommissionen och Schweiz i fråga om insamling, lagring, användning, överföring och annan behandling av personuppgifter som överförs från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz till USA. Klicka här om du vill visa vår Safe Harbor-certifiering. Uppdateringar av sekretessmeddelandet Vi kan uppdatera detta meddelande när som helst genom att publicera tillägg eller ändringar på den här webbsidan. Om vi vid något tillfälle beslutar att använda personlig information på ett sätt som avsevärt avviker från vad som angavs när vi samlade in den, kommer vi att meddela användarna via e-post, via ett väl synligt meddelande på vår webbplats eller på andra sätt. Om det är nödvändigt söker vi först användarnas medgivande. Länkar till andra webbplatser Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser för att underlätta eller ge information. De här webbplatserna kan skötas av företag som inte har någon anknytning till McAfee. Länkade webbplatser kan ha egna sekretesspolicyer eller sekretessmeddelanden och du uppmanas att läsa dessa om du besöker några länkade webbplatser. Vi tar inget ansvar för innehållet på webbplatser som inte har någon anknytning till McAfee, eventuellt användande av sådana webbplatser eller sekretessrutinerna för sådana webbplatser. I vissa fall, där information om tredje part samlas in av oss till följd av denna tredje parts samverkan med dig (till exempel information om personer som skickar kommunikation till din dator), förväntar vi oss att du meddelar denna tredje part i nödvändig utsträckning samt skaffar det eventuella medgivande som krävs. Ditt samtycke till vårt sekretessmeddelande Du samtycker uttryckligen till McAfees behandling av information enligt beskrivningen i det här sekretessmeddelandet när du besöker och/eller förser oss med information via våra webbplatser köper, skaffar licens för och använder våra produkter eller tjänster och

10 accepterar användningsvillkoren, licensavtalet för slutanvändare och sekretessmeddelandet eller tecknar ett avtal med McAfee gällande köp eller prenumeration av produkter och tjänster. När du använder dig av och samverkar med McAfees produkter, tjänster eller webbplatser lämnar du dessutom specifikt ditt medgivande till vår insamling och behandling av personlig information (a) för att tillhandahålla avsedda funktioner hos en produkt eller tjänst, (b) med automatiska medel, som cookies eller webb-beacons, samt (c) i enlighet med detta sekretessmeddelande. Du samtycker även till lagring och överföring av informationen till platser där McAfee och dess tjänsteleverantörer bedriver verksamhet, inklusive USA. Kontakta oss Om du har frågor eller funderingar kring detta säkerhetsmeddelande, eller om du vill uppdatera informationen som vi har om dig eller dina inställningar, kontaktar du oss genom att: skicka e-post till Privacy Program Office hos McAfee, Inc. på ringa skriva brev till: Privacy Program Office - McAfee, Inc Mission College Blvd Santa Clara, CA Om du inte får något svar kontaktar du Consumer Privacy Response Team hos McAfee, Inc. genom att skicka e-post till eller genom att skriva brev till: Consumer Privacy Response Team - McAfee, Inc Headquarters Drive Plano, Texas Om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) skriver du till: Privacy Program Office - McAfee Security S.A.R.L. 26, Boulevard Royal 2449 Luxembourg, Luxembourg Utöver McAfee, Inc. ansvarar det McAfee-företag du har en affärsrelation med för skyddet av din personliga information. I USA, Mexiko, Centralamerika, Sydamerika och Västindien är detta: McAfee, Inc., 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054

11 I Kanada, Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien och Stillahavsområdet är detta: McAfee Security S.A.R.L., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg I Japan är detta: McAfee Co., Ltd., Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1- Chrome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Ändrades senast 20 mars 2014 Klicka här om du vill visa tidigare versioner.

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Senast uppdaterad den 1 november 2012 Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Inledning Välkommen! Kabam har ingått partnerskap med Warner Bros.

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

Sekretesspolicy. Inledning

Sekretesspolicy. Inledning Sekretesspolicy Inledning Detta dokument är sekretesspolicyn för Travian Games GmbH, Wilhelm- Wagenfeld Straße 22, 80807 München, Tyskland. Den gäller alla företag inom Travian Games GmbH och företag,

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

Brottsliga angrepp mot internetbanker

Brottsliga angrepp mot internetbanker RAPPORT DEN 18 JUNI 2007 DNR 07-7950-399 2007 : 10 Brottsliga angrepp mot internetbanker INNEHÅLL SÅ SKYDDAR DU DIG SOM INTERNETKUND 1 SAMMANFATTNING 2 FINANSIELLA TJÄNSTER VIA INTERNET 3 Användningen

Läs mer

Etiska regler för e-postmarknadsföring

Etiska regler för e-postmarknadsföring Etiska regler för e-postmarknadsföring Innehåll Etiska regler för e-postmarknadsföring 2 1. Inledning 3 2.0 Insamling och hantering av data 3 2.1 Datainsamling 3 2.1.1 Avregistrering 4 2.1.2 Soft opt-in

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

Handbok för IT användare på SÄS

Handbok för IT användare på SÄS Dokumentnamn: Handbok för IT användare på SÄS Sid 1(17): Dok nr/diarie nr: 219/02 Dokumentnivå: Utgåva: 2013-09-20 Ansvarig: Stefan Fransson Utfärdat datum: 2002-12-06 Handläggare: Stefan Fransson Godkänd

Läs mer

Digital sopsortering. Att hantera skräppost i kommuner och landsting

Digital sopsortering. Att hantera skräppost i kommuner och landsting Digital sopsortering Att hantera skräppost i kommuner och landsting December 2007 Innehåll Inledning...1 Lagrummet... 3 Policy... 7...och så var det teknken... 11 Automatisk hantering...14 Sammanfattning...

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

POLICY ANGÅENDE SEKRETESS OCH KAKOR ZARA

POLICY ANGÅENDE SEKRETESS OCH KAKOR ZARA POLICY ANGÅENDE SEKRETESS OCH KAKOR ZARA 1. Varje gång du använder denna webbplats samtycker du till villkoren i denna policy om sekretess och och kakor (cookies). Policyn kan ändras när som helst utan

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status

Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status Syftet med självbedömningen i samband med ansökan om AEO-status är att hjälpa dig förstå kraven för att få

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo.

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo. DC Fanzone fotokampanj TÄVLINGSREGLER (gäller från 18 Maj 2015) Vi ger upp till (50) personer chansen att få sitt foto visat i en TV promo på Disney Channel under perioden, juni augusti 2015. Deltagare

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade? Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C Uppsatsarbete 15 hp Handledare: Gunnar Klein Examinator: Annika Andersson HT 2014 Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

I agree - men till vad?

I agree - men till vad? I agree - men till vad? Rapport om integriteten på nätet Juni 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Resultat... 6 3a. Fem fel... 6 3b. Användarkonto

Läs mer

Inloggnings- och registreringsfrågor

Inloggnings- och registreringsfrågor Inloggnings- och registreringsfrågor» Varför kan jag inte logga in? Det finns flera möjliga förklaringar till detta. Först och främst, försäkra dig om att ditt användarnamn och lösenord stämmer. Om du

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer