Högkostnadsskydd för tandvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högkostnadsskydd för tandvård"

Transkript

1 Högkostnadsskydd för tandvård Alla som bor i Sverige omfattas av ett tandvårdsstöd. I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som gör att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till din tandläkare. Ersättningen beräknas utifrån ett referenspris För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett fast pris som är bestämt av staten. Det kallas referenspris, och det är det priset som ersättningen till dig beräknas utifrån. I referenspriset ingår också kostnader för material. Referenspriset ska spegla vad en tandvårdsåtgärd beräknas kosta. Men tandläkarna är inte bundna av referenspriset. De kan välja att ta ut ett pris som är högre eller lägre. Om din tandläkare tar ut ett högre pris än referenspriset för en åtgärd betalar Försäkringskassan ändå bara ut ersättning som motsvarar referenspriset. Om tandläkaren tar ut ett lägre pris beräknas ersättningen däremot inte efter referenspriset, utan efter det pris som du faktiskt betalar Syftet med referenspriset är att undvika att tandläkarna höjer sina priser när ersättningen från Försäkringskassan höjs. Referenspriserna ska också fungera som ett slags jämförpriser. Hur fungerar högkostnadsskyddet? Högkostnadsskyddet börjar gälla när du fått tandvårdsåtgärder utförda som sammanlagt har ett referenspris som överstiger kronor. Sedan får du ersättning för 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan och kronor 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger kronor. Det är viktigt att hela tiden komma ihåg att kost naden beräknas utifrån referenspriset. Om din tandläkares pris är högre får du själv betala mellanskillnaden. Exempel 1 En behandling består av åtgärder som sammanlagt har ett referenspris Din tandläkare tar ut ett högre pris för ett par av åtgärderna, så du får betala kronor. Trots att du betalar över kronor får du ingen ersättning från högkostnadsskyddet, eftersom det sammanlagda referenspriset inte överstiger kronor. Exempel 2 En behandling består av åtgärder som sammanlagt har ett referenspris på kronor. Du betalar själv kronor. Sedan betalar du 50 % och Försäkringskassan 50 % av den del av det sammanlagda referenspriset som överstiger I det här fallet blir det ( ). Det betyder att Försäkringskassan betalar ut kronor till din tandläkare. Du betalar kronor (4 500 kronor kronor). Detta gäller om din tandläkare tar ut samma pris som referenspriset. Skulle han eller hon ta ut ett högre pris får du betala mer. FK 4128-C_Fa 1/3 Faktablad Uppdaterad:

2 2/3 FK 4128-C_Fa Exempel 3 En behandling består av åtgärder som sammanlagt har ett referenspris på kronor. Tandläkaren tar ut samma pris som referenspriset. Du betalar först För kostnader mellan och betalar du 50 % själv Faktablad: Högkostnads skydd för tandvård Uppdaterad: kronor kronor För kostnader som överstiger betalar du 15 % själv 750 kronor Din hela kostnad kronor Om tandläkaren skulle ha tagit ut ett högre pris än referenspriset för någon åtgärd som ingick i behandlingen hade din kostnad blivit högre. Du ska veta hur mycket du får betala Din tandläkare måste ha en prislista med både pris och referenspris för olika åtgärder. Det ska framgå tydligt av prislistan om tandläkaren tar ut ett högre pris än referenspriset. I prislistan ska det också stå om tandläkaren erbjuder dig någon form av garanti för utförda behandlingar. Om du ska behandlas vid mer än ett tillfälle är tandläkaren skyldig att ge dig en skriftlig preliminär prisuppgift som täcker hela behandlingen. Vid mer omfattande behandlingar har du också rätt till en skriftlig behandlingsplan. Högkostnadsskyddet beräknas per år Högkostnadsskyddet börjar gälla när en åtgärd som ingår i skyddet blir klar. Efter det räknas alla åtgärder som du får gjorda under de följande tolv månaderna in i högkostnadsskyddet. Du kan själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare har löpt ut. Det kan vara fördelaktigt när du står inför en större behandling. Genom att få in flera åtgärder under en och samma ersättningsperiod kan du komma upp i referenspriser över kronor och därmed få högre ersättning för den överskjutande delen. Din tandläkare anmäler till Försäkringskassan att du ska påbörja en ny ersättningsperiod. Exempel 4 Gustav går till en tandläkare som inte tar ut högre priser än referenspriset. Gustav betalade för en åtgärd i januari och fick 500 kronor i ersättning från högkostnadsskyddet. I november samma år får han veta av sin tandläkare att han måste genomgå ytterligare behandling som kommer att kosta kronor. Behandlingen måste påbörjas i december med åtgärder som kommer att kosta kronor. Nästa åtgärd måste vänta till i februari och kommer att kosta kronor. Det skulle innebära att Gustav under den första ersättningsperioden har tandvårdskostnader på kronor. Eftersom han får ersättning för 50 procent av de kostnader som överstiger kronor får han kronor i ersättning. (50 % av = ) I nästa ersättnings period kostar Gustavs behandling också kronor, och Gustav får samma belopp (5 500 kronor) i ersättning. Om Gustav då väljer att avsluta den första ersättningsperioden innan december och i stället påbörja en ny så får han hela sin kostnad på kronor under samma ersättningsperiod. Då blir hans ersättning: 50 % av kostnader kronor 85 % av kostnader som överstiger , i det här fallet 85 % av Summa kronor kronor Gustav får alltså sammanlagt kronor ( ) i ersättning och får själv betala kronor för behandlingarna. Om han inte hade avslutat sin ersättningsperiod i förtid hade han bara fått kronor i ersättning. Han tjänar alltså kronor. Kronor, broar och implantat För vissa diagnoser kan du endast få ersättning som motsvarar en lagning, även om du väljer att sätta in en krona i stället för att bara laga tanden. På samma sätt får du för vissa diagnoser endast ersättning för en bro även om du väljer implantat i stället för en bro. Tandläkaren är skyldig att upplysa dig om vad som gäller i varje enskilt fall. Abonnemangstandvård Om du har ett avtal om abonnemangstandvård kan du inte få ersättning från högkostnadsskyddet för åtgärder som ingår i abonnemangstandvården. Det gäller även när du går till en annan tandläkare än den du har ingått avtalet om abonnemangstandvård med.

3 3/3 Exempel 5 Lisa har ett avtal om abonnemangstandvård med sin tandläkare. På jullovet åker Lisa hem till sina föräldrar. De bor på en ort som ligger flera timmars restid från Lisas hemstad och tandläkare. Olyckligtvis skadar Lisa ett par av sina tänder när hon njuter av julens godsaker. Lisa måste därför besöka en annan tandläkare än den som hon har sitt avtal om abonnemangstandvård med. Vid tandläkarbesöket utförs några tandvårdsåtgärder. Tandläkaren rapporterar de utförda åtgärderna till Försäkringskassan. Men eftersom åtgärderna omfattas av Lisas tandvårdsabonnemang betalar Försäkringskassan inte ut någon ersättning. Lisa måste själv betala hela kostnaden för tandvården och priset bestäms av hennes akuttandläkare. Kvitto Du har rätt att få ett kvitto. På kvittot ska stå vad varje åtgärd kostar och vad den har för referenspris, så att du lätt kan jämföra. Det ska också stå om du har fått ersättning för en del av kostnaderna från högkostnadsskyddet. Om behandlingen har omfattat tandtekniskt arbete ska du tillsammans med kvittot få en kopia av det underlag som tandläkaren har fått från det tandtekniska laboratoriet. Kostnaden för det tandtekniska arbetet ska stå på underlaget. i EU/EES Du hittar allt informationsmaterial hos Försäkringskassan och på vår webbplats På vår webbplats kan du också enkelt och snabbt sköta en del ärenden med hjälp av våra självbetjäningstjänster. På vår telefon för självbetjäning kan du beställa intyg, blanketter och broschyrer. Du kan också göra vissa anmälningar. Försäkringskassan kontrollerar Försäkringskassan kontrollerar de uppgift er som du lämnar. Det kan gälla inkomst, frånvaro från arbete, civilstånd eller var du bor. Vi har informationsutbyte med andra myndigheter och samkör våra register med uppgifter från bland andra CSN, arbetslöshetskassorna och Skatteverket. Att medvetet lämna felaktiga uppgifter eller låta bli att anmäla förändringar som kan påverka rätten till ersättning kan vara brottsligt. Försäkringskassan polisanmäler alla misstänkta bidragsbrott. Tandvård genom landstinget Tandvård som landstinget har ansvar för ingår inte i högkostnadsskyddet för tandvård. Det gäller tandvård som du får på sjukhus och tandvård som ingår i en sjukdomsbehandling, till exempel om du måste vara fri från en infektion i munnen inför en operation. För sådan tandvård betalar du landstingets vanliga patientavgift och landstingets högkostnadsskydd för patientavgifter gäller. Mer information För att få mer övergripande information kan du läsa broschyren Om du behöver tandvård. Det finns också flera andra faktablad som handlar om tandvård: Abonnemangstandvård Tandläkarens ansvar gentemot dig som patient Det allmänna tandvårdsbidraget FK 4128-C_Fa Behöver du information om tandvård utomlands kan du läsa faktabladet Söka tandvård Faktablad: Högkostnads skydd för tandvård Uppdaterad:

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta

Sjukpenninggrundande. - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenninggrundande inkomst - information till dig som studerar, är arbetslös, sjuk eller har sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta Sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön Mer information till arbetsgivare om sjuklön 1 2 Mer information till arbetsgivare om sjuklön Utgivare: Försäkringskassan Försäkringsprocesser, sjukpenning och samordning Reviderad: 2013-12-16 Kontaktinformation

Läs mer

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet Social Insurance Report Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Konsument i Sverige. Svenska

Konsument i Sverige. Svenska Konsument i Sverige Svenska Konsument i Sverige För dig som vill veta vilka konsumentregler som gäller i Sverige har vi samlat viktiga fakta och goda råd. Råd och hjälp... 3 Konsumentvägledning... 3 Konsument

Läs mer

Efterhandskontroller inom tandvården

Efterhandskontroller inom tandvården 1 (22) Efterhandskontroller inom tandvården 2 (22) Sammanfattning I den här rapporten redogörs för omfattningen av felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet och i vilken omfattning de kan

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer