Testkund, Ett Vägen 123 Lgh MALMÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ"

Transkript

1 21550 SE Sida 1 Box 1341, Solna, Sweden Vägen 123 Lgh MALMÖ Solna Varsågod, här kommer dina lånehandlingar! Din låneansökan på kronor har blivit godkänd. Nu vill vi betala ut pengarna till dig! För att vi ska kunna göra det behöver du fylla i och skicka in kreditavtalet tillsammans med kopior på de handlingar vi behöver. Fyra enkla steg för att få pengarna till ditt konto: 1. Fyll i ditt kontonummer på kreditavtalet. 2. Kryssa i rutan för autogiro om du vill göra det enkelt för dig. Med autogiro dras dina fakturor automatiskt varje månad. 3. Skriv under och lägg i svarskuvertet. Är ni två låntagare ska båda skriva på. 4. Vi behöver också se ditt körkort eller ID-kort (för er båda om ni är två låntagare). Gör en papperskopia och lägg i svarskuvertet, eller fotografera legitimationen och mejla bilden till Skriv ditt namn och kontraktsnummer i mejlet. Sedan är det bara att lägga svarskuvertet på postlådan. Det behövs inget frimärke. Lånelöftet är giltigt i 30 dagar från det datum som står i det här brevet, men skicka lånehandlingarna redan idag, så får du pengarna snabbt. Om du undrar du över något så är du alltid välkommen att ringa oss. Med vänlig hälsning, Santander Consumer Bank PS! Du vet väl att du även kan koppla Santander Låneskydd till ditt lån. Det ger dig extra trygghet och betalar ditt lån om du blir långvarigt sjuk eller arbetslös samt vid dödsfall. Välkommen att ringa oss på för att få veta mer eller teckna produkten. Frågor gällande kontrakt och fakturor besvaras av kundservice. santander.se Tel (måndag - fredag kl ) Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial, orgnr registrerat i Bolagsverkets bankfilialregister. Santander Consumer Bank AS har sitt säte i Bærum, Norge med regnr i Brønnøysundregistrene. Godkänd för F-skatt. VAT nr SE

2 21550 SE Sida 2 Skapat: PERSONUPPGIFTER Låntagare Vägen 123 Lgh MALMÖ LÅNEFAKTA Kreditavtalsnummer Lånebelopp Uppläggningsavgift Räntesats Månadsbelopp kr 495 kr f.n 15,95 % f.n kr Kreditförmedlare Effektivränta Återbetalningstid** Aviseringsavgift Totalt att återbetala Lendo AB Västra Järnvägsgatan 21, STOCKHOLM Org nr f.n 19,46 % 35 mån 40 kr kr * Första betalningsdag är den sista dagen i månaden efter utbetalningsdagen. Ränta att betala fastställs och börjar löpa från utbetalningsdagen. Den är rörlig och debiteras månadsvis i efterskott. På separat faktura uttas upplupen ränta från utbetalningsdagen till första månadskiftet därefter. Återbetalningstiden inkluderar ej sådan faktura. ** Första betalningsdag är den sista dagen i månaden efter utbetalningsdagen. Ränta att betala fastställs och börjar löpa från utbetalningsdagen. Den är rörlig och debiteras månadsvis i efterskott. På separat faktura uttas upplupen ränta från utbetalningsdagen till första månadskiftet därefter. Återbetalningstiden inkluderar ej sådan faktura. KONTOUPPGIFTER Jag/vi ger Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial, i uppdrag att överföra ovan angivet lånebelopp till nedanstående svenska bankkontonummer. I de fall ovan angivet lånebelopp ska användas för lösen av mina krediter, enligt av mig undertecknad lösenfullmakt, skall det belopp som återstår efter lösen överföras till nedan angivna svenska bankkontonummer. Bankkontonummer Lånebeloppet ska sättas in på följande kontonr: Clearingnummer Kontonummer Bankens namn Jag/vi önskar återbetala mitt/vårt lån via autogiro Genom att kryssa i rutan ovan medger jag/vi att uttag från ovanstående svenska bankkonto får göras via autogiro för att betala amortering, ränta och till lånet tillhörande avgifter. UNDERSKRIFT Jag/vi förbinder mig/oss att återbetala lånet jämte ränta, kostnader och avgifter till Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial med organisationsnummer , i enlighet med detta kreditavtal och de allmänna villkoren på omstående sida. Jag/vi önskar att lånebeloppet skall finnas tillgängligt för utnyttjande så snart det är möjligt. Jag/vi samtycker till att mina/våra personuppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna i punkt 3 och 20 i de allmänna villkoren. Vid begärd återbetalning via autogiro medger jag/vi att uttag får göras från angivet bankkonto i enlighet med bestämmelserna om autogiro i punkt 3 i de allmänna villkoren. Jag/vi bekräftar att jag/vi tagit del av och förstått innehållet i Kreditavtalet och de allmänna villkoren. Kreditavtalet och de allmänna villkoren skall läsas tillsammans och anses utgöra ett och samma avtal. Jag/vi befullmäktigar Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial att hos banker och andra kreditinstitut inhämta och av dem erhålla uppgifter i anslutning till detta kreditavtal oavsett om dessa uppgifter är sekretessbelagda enligt lag eller avtal. Låntagare Ort och datum Namnteckning Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial. Box 1341, Solna Torg 3, Solna. Org.nr: Bg: Tel: Fax: E-post: Webb: santander.se

3 21550 SE Sida 3 Skapat: Låntagare Vägen 123 Lgh MALMÖ Kreditavtalsnummer Lånebelopp Uppläggningsavgift Räntesats Månadsbelopp kr 495 kr f.n 15,95 % f.n kr PERSONUPPGIFTER LÅNEFAKTA Kreditförmedlare Effektivränta Återbetalningstid** Aviseringsavgift Totalt att återbetala Lendo AB Västra Järnvägsgatan 21, STOCKHOLM Org nr f.n 19,46 % 35 mån 40 kr kr * Första betalningsdag är den sista dagen i månaden efter utbetalningsdagen. Ränta att betala fastställs och börjar löpa från utbetalningsdagen. Den är rörlig och debiteras månadsvis i efterskott. På separat faktura uttas upplupen ränta från utbetalningsdagen till första månadskiftet därefter. Återbetalningstiden inkluderar ej sådan faktura. ** Första betalningsdag är den sista dagen i månaden efter utbetalningsdagen. Ränta att betala fastställs och börjar löpa från utbetalningsdagen. Den är rörlig och debiteras månadsvis i efterskott. På separat faktura uttas upplupen ränta från utbetalningsdagen till första månadskiftet därefter. Återbetalningstiden inkluderar ej sådan faktura. KUNDENS EX. KONTOUPPGIFTER Jag/vi ger Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial, i uppdrag att överföra ovan angivet lånebelopp till nedanstående svenska bankkontonummer. I de fall ovan angivet lånebelopp ska användas för lösen av mina krediter, enligt av mig undertecknad lösenfullmakt, skall det belopp som återstår efter lösen överföras till nedan angivna svenska bankkontonummer. Bankkontonummer Lånebeloppet ska sättas in på följande kontonr: Clearingnummer Kontonummer Bankens namn Jag/vi önskar återbetala mitt/vårt lån via autogiro Genom att kryssa i rutan ovan medger jag/vi att uttag från ovanstående svenska bankkonto får göras via autogiro för att betala amortering, ränta och till lånet tillhörande avgifter. UNDERSKRIFT Jag/vi förbinder mig/oss att återbetala lånet jämte ränta, kostnader och avgifter till Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial med organisationsnummer , i enlighet med detta kreditavtal och de allmänna villkoren på omstående sida. Jag/vi önskar att lånebeloppet skall finnas tillgängligt för utnyttjande så snart det är möjligt. Jag/vi samtycker till att mina/våra personuppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna i punkt 3 och 20 i de allmänna villkoren. Vid begärd återbetalning via autogiro medger jag/vi att uttag får göras från angivet bankkonto i enlighet med bestämmelserna om autogiro i punkt 3 i de allmänna villkoren. Jag/vi bekräftar att jag/vi tagit del av och förstått innehållet i Kreditavtalet och de allmänna villkoren. Kreditavtalet och de allmänna villkoren skall läsas tillsammans och anses utgöra ett och samma avtal. Jag/vi befullmäktigar Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial att hos banker och andra kreditinstitut inhämta och av dem erhålla uppgifter i anslutning till detta kreditavtal oavsett om dessa uppgifter är sekretessbelagda enligt lag eller avtal. Låntagare Ort och datum Namnteckning Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial. Box 1341, Solna Torg 3, Solna. Org.nr: Bg: Tel: Fax: E-post: Webb: santander.se

4 21550 SE Sida 4 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONSUMENTKREDITER I. PARTER Parter är långivare, Santander Consumer Bank AS, Sverige filial, org. nr (Banken) och den eller de som beviljats ett lån (Låntagaren). Lånet är ett lån i form av ett annuitetslån utan säkerhet. Låntagaren förbinder sig att följa dessa villkor genom att underteckna Kreditavtal Tilläggslån som utgör första sidan av detta kreditavtal, sådan första sida av detta kreditavtal och dessa allmänna villkor benämns nedan gemensamt Kreditavtalet. 2. ÅTERBETALNING Återbetalning ska ske till av Banken anvisat bankgirokonto och med av Banken utskickade inbetalningskort. Skyldighet att erlägga förfallna delar av fordran föreligger även om inbetalningskortet ej erhållits. Återbetalningsbeloppet består av en amorteringsdel, en avgiftsdel och en räntedel. Betalning ska ske månadsvis och vara Banken tillhanda senast den sista bankdagen i varje månad. Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag. Gjorda återbetalningar avräknas efter Bankens val med de begränsningar som följer av 31 Konsumentkreditlagen. Banken kan komma att erbjuda Låntagaren visst antal betalningsfria månader. Betalningsfrihet beviljas ej två månader i följd. Ränta och aviseringsavgift påföres vid utnyttjad betalningsfri månad. Utnyttjas betalningsfri månad förhöjs den månatliga amorteringen eller också förlängs återbetalningstiden och återbetalningstiden för lånet kan i sådant fall komma att bli längre än ursprunglig avtalad löptid. Återbetalningstiden uppgår, utöver utbetalningsmånaden och månaden efter denna, till det antal månader som framgår av Kreditavtalet. I de fall låntagaren har flera krediter med olika krediträntor hos Banken fördelas betalningarna på de olika krediterna enligt principen att äldsta fakturafordran prioriteras först, i andra hand Privatlån och därefter andra krediter hos Banken. 3. BESTÄMMELSER OM AUTOGIRO Den/de som undertecknar Kreditavtalet ( betalaren ), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare ( betalningsmottagaren ) för betalning till denne på viss dag ( förfallodagen ) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör. Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande på Kreditavtalet för Autogiro lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs. Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök. Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet. Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren. 4. ANNUITET Vid annuitet betalar Låntagaren lånebeloppet samt uppläggningsavgift jämte ränta därpå, i lika annuiteter på angivna förfallodagar under lånetiden till dess lånet blivit till fullo betalt. Vid förändring i ränteläget har Banken rätt att efter eget val antingen ändra storleken av senare annuiteter så att lånetiden blir oförändrad och lånet slutbetalas vid avtalad tidpunkt, eller förlänga lånetiden. 5. RÄNTA Ränta debiteras från och med utbetalningsdatum. Låntagaren ska betala ränta efter en årlig räntesats som beräknas på vid varje tid utestående lånebelopp. Den räntesats som gäller då lånet lämnas är angivet på Kreditavtalet och den faktiska effektiva räntan varierar mellan olika individuella lån. Den effektiva räntan beräknad enligt Konsumentverkets anvisningar uppgår till på Kreditavtalet angiven effektiv räntesats, vid lån uppgående till på Kreditavtalet angivet kreditbelopp och löptid. I den utsträckning som det motiveras av: 1. kreditpolitiska beslut; 2. ändrade upplåningskostnader för Banken; eller 3. andra kostnadsförändringar som Banken inte skäligen kunde förutse när lånet lämnades, får Banken med omedelbar verkan ändra räntesatsen för lånet. Banken tillämpar dessa villkor om ränteändring även till Låntagares förmån. Banken lämnar meddelande om ändrad räntesats för Låntagaren genom ett särskilt meddelande till Låntagaren eller genom annonsering i dagspressen. I sistnämnda fall lämnas också meddelande om ändringen när nästa avisering sänds till Låntagaren. 6. DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH FÖRSENINGSAVGIFTER Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, ska Låntagare betala en särskild dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. På belopp som inte förfallit fortsätter den avtalade räntan att löpa. Dröjsmålsränta beräknas på förfallet belopp efter för lånet gällande räntesats jämte ett tillägg av 2 procentenheter per månad eller 24 procentenheter per år, dock lägst 45 kr. Vid sidan av dröjsmålsränta enligt ovan utgår förseningsavgift, f.n. 145 kr. Vid Låntagarens betalningsdröjsmål kan även andra avgifter kopplade till betalningsdröjsmålet, såsom avgifter till inkassoföretag och myndigheter, komma att debiteras Låntagaren. 7. AVGIFTER OCH KOSTNADER Låntagaren är skyldig att utöver ränta betala särskild avgift till Banken som ersättning för de kostnader Banken har för lånet. De särskilda avgifter Låntagaren ska betala till Banken finns angivna på Kreditavtalet. Sådan särskild avgift ska betalas när den åtgärd avgiften avser blivit utförd. Banken äger när som helst under lånetiden rätt att besluta om höjning av särskild avgift i den mån Bankens kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att täcka. Banken tillämpar ovanstående villkor om ändring av avgift även till Låntagarens förmån och sänker således avgiften i den mån Bankens kostnader för den åtgärd avgiften avser att täcka minskat. Låntagaren ska även vara skyldig att till Banken betala andra avgifter än sådana som förorsakas av Bankens kostnader för lånet som sådant. Sådana avgifter utgår med belopp och enligt de grunder i övrigt som Banken vid varje tid tillämpar och utgörs exempelvis av påminnelse-, expeditions-, försenings-, adressöknings-, omskrivnings-, bevaknings- och utredningsavgift. Banken äger när som helst under lånetiden rätt att besluta om ändring av avgifter enligt denna punkt. Banken lämnar meddelande om ändrade avgifter för lånet antingen genom ett särskilt meddelande till Låntagaren eller genom annonsering i dagspressen. I sistnämnda fall lämnas också meddelande om ändringen när nästa avisering sänds till Låntagaren. Den uppläggningsavgift som anges på Kreditavtalet kommer läggas till det totala lånebeloppet och återbetalas under lånets löptid. Banken gör Låntagaren uppmärksam på att det med Kreditavtalet kan följa skatter, avgifter och/eller andra kostnader som varken påförs eller betalas genom Banken. 8. BANKENS RÄTT ATT SÄGA UPP LÅNET TILL ÅTERBETALNING I FÖRTID Banken har rätt att säga upp lånet till betalning vid en tidpunkt som Banken bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger: 1. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 10 procentenheter av lånefordran; 2. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 5 procentenheter av lånefordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter; 3. Låntagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen; eller 4. det står klart att Låntagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller genom att förfara på annat sätt undrar sig att betala sin skuld. Vill Banken få betalt i förtid enligt första stycket punkterna 1-3 gäller en uppsägningstid av minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då Banken sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till Låntagaren eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer Låntagare tillhanda. Har Banken krävt betalning i förtid enligt första stycket punkterna 1-3 är Låntagaren ändå inte skyldig att betala i förtid, om han före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om Låntagaren vid uppsägning enligt första stycket punkten 4 genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för lånet. Om Låntagaren tidigare, på grund av denna bestämmelse, undgått skyldighet att få betala tillbaka lånet i förtid, har Låntagaren, om grund för förtida uppsägning enligt första stycket punkterna 1-4 åter föreligger, inte rätt att åter åberopa sig på denna bestämmelse. 9. LÅNTAGARENS RÄTT TILL FÖRTIDSINLÖSEN Låntagaren har rätt att, helt eller delvis, när Låntagaren så önskar, utan avgift återbetala lånet i förtid. Vid förtidsbetalning enligt denna klausul ska Låntagaren betala ränta och andra kostnader för lånet för tiden fram till förtidsbetalningen, men inte för tiden därefter. 10. FLERA LÅNTAGARE Låntagarnas betalningsansvar gentemot Banken är solidariskt. Det innebär att var och en av Låntagarna är betalningsansvarig för hela fordran gentemot Banken. Vad som i dessa villkor anges beträffande Låntagaren gäller för båda Låntagarna. 11. ÖVERLÅTELSE/PANTSÄTTNING Banken har rätt att fritt till annan överlåta/pantsätta all, vid var tid, utestående fordran samt alla andra rättigheter och/eller skyldigheter enligt Kreditavtalet, utan att i förväg inhämta Låntagarens godkännande. Banken ska underrätta Låntagaren om överlåtelsen. Låntagaren har inte rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Kreditavtalet. 12. BEGRÄNSNING AV BANKENS ANSVAR Banken är inte ansvarig gentemot Låntagaren för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, brand, sabotage eller annan liknande omständighet som står utanför Bankens kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan åtgärd. Förhindras Banken till följd av omständighet som anges ovan att fullgöra åtagande gentemot Låntagaren ska Banken vara berättigad att uppskjuta fullgörandet till dess hindret upphört. Banken är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Banken har varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte i något fall för indirekt skada, förutsatt att inte skadan orsakats av Bankens grova oaktsamhet.

5 21550 SE Sida UPPGIFTSLÄMNANDE FÖR KREDITUPPLYSNINGSÄNDAMÅL Uppgift om lånet, betalningsförsummelse eller kreditmissbruk samt upplysning om antal registrerade krediter och skuld kommer att lämnas till kreditupplysningsföretag med beaktande av de regler som framgår av Kreditupplysningslagen (1973:1173). Kreditupplysningsföretaget kommer föra in uppgifter om lånet i ett särskilt kreditregister som endast kreditinstitut och värdepappersbolag har tillgång till. Ytterligare upplysningar om lämnandet av sådana uppgifter erhålles från Banken vid förfrågan. 14. MEDDELANDEN M.M. Låntagaren ska omedelbart underrätta Banken om namn- och/eller adressändring. Har meddelande som rör lånet avsänts i rekommenderat brev till den i Kreditavtalet angivna adressen eller ny adress som har meddelats respektive part, ska meddelandet anses ha kommit mottagaren tillhanda senast på den sjunde dagen efter avsändandet. Med verkan för flera Låntagare sänds meddelande till dem avseende gemensamt lån endast till en av Låntagarna. Denna bestämmelse om när ett meddelande ska anses ha kommit Låntagaren tillhanda gäller ej meddelanden som sänts för att avbryta preskription. 15. INFORMATION VIA SMS Låntagaren är medveten om och accepterar att information om lånet, såsom saldo, uppgift om förfallet belopp, betalningspåminnelse m.m., kan komma att sändas ut via elektroniskt textmeddelande (sms) till av Låntagaren uppgivet mobilnummer. Om mobilnumret ändras ska kontohavaren omedelbart underrätta Banken om det nya numret. Låntagaren ska även underrätta Banken om Låntagaren inte längre önskar att sådan information ska sändas till visst uppgivet nummer. 16. BETALNINGSPLAN Låntagaren äger rätt att när som helst under lånets löptid utan kostnad få en sammanställning som visar när kapital, ränta och avgifter ska betalas. 17. ÅNGERRÄTT ENLIGT LAG Låntagaren har rätt att frånträda Kreditavtalet genom att till Banken lämna eller sända meddelande därom inom 14 dagar från det att Kreditavtalet ingåtts. [Meddelandet kan lämnas muntligen eller skriftligen.] Ångerfristen börjar löpa den dag Kreditavtalet ingås, dvs. när skuldebrevet undertecknas, dock tidigast den dag kreditavtalet dokumenterats och kommit Låntagaren tillhanda. Om Låntagaren ångrar sig ska denne snarast och senast inom 30 dagar från den dag då Låntagaren lämnade eller sände sitt meddelande betala tillbaka beloppet jämte ränta. Betalning ska ske till av Banken anvisat bankgiro. Låntagaren har genom undertecknandet av Kreditavtalet begärt att lånebeloppet ska utbetalas redan innan ångerfristen har löpt till ända och Låntagaren är därför skyldig att betala ränta på lånet till dess lånebeloppet har återbetalats. Räntan beräknas enligt punkten 5 och ska utgå från och med den dag då konsumenten fick tillgång till krediten till och med den dag då den återbetalas. Om återbetalning inte skett inom 30 dagar kan Banken från den dagen istället för ränta enligt dessa villkor välja att begära dröjsmålsränta enligt lag. Om Låntagaren återbetalar ett för stort belopp ska Banken snarast och inom 30 dagar från mottagandet av betalningen återbetala det överskjutande beloppet till Låntagaren. Banken ska snarast och senast inom 30 dagar från mottagandet av meddelandet återbetala de avgifter Låntagaren betalat med anledning av krediten (med undantag för sådana avgifter vilka Låntagaren enligt konsumentkreditlagen slutligt ska betala). Om Låntagaren utövar sin ångerrätt och det med anledning av kreditavtalet har ingåtts ett anknytande avtal om tjänster upphör det anknytande avtalet att gälla utan att kredittagaren åläggs någon påföljd för detta. Om det finns flera Låntagare och en av dem utnyttjar ångerrätten, är Banken skyldig att göra en ny kreditprövning avseende den eller de Låntagare som inte utnyttjat ångerrätten. Denna kreditprövning kan medföra att Kreditavtalet förfaller i sin helhet. 18. ÖVRIGT/TILLÄMPLIG LAG/TVISTER Marknadsföringen av lånet följer svenska regler om marknadsföring. All information om lånet lämnas på svenska. Banken står huvudsakligen under tillsyn av det norska Finanstilsynet och delvis av svenska Finansinspektionen, vars adressuppgifter återfinns på respektive Låntagaren kan vid klagomål vad gäller lånet vända sig till Bankens klagomålsavdelning (telefonnummer: , mail-adress: och postadress Box 1341, Solna). Om Låntagaren anser att klagomålet hos Bankens klagomålsavdelning inte resulterat i tillfredställande rättelse, kan Låntagaren vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, European Consumer Centres (ECC) eller Konsument Europa, Svensk rätt ska tillämpas på lånet. Svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister om lånet. 19. VILLKOR FÖR KREDITUTNYTTJANDE Lånet utbetalas till angivet konto när Banken har mottagit och godkänt undertecknat Kreditavtal, begärda bilagor samt övrig dokumentation. Om Låntagaren angivit att lånet skall användas för att återbetala lån hos andra kreditgivare är det ett villkor för utnyttjande av denna kredit att (i) den av Låntagaren angivna informationen rörande sådan återbetalning är korrekt och (ii) att Banken med bindande verkan i Låntagarens namn kan utföra angiven/angivna återbetalningar och (iii) återbetalningen inte ska göras till Kronofogden eller bolag som bedriver inkassoverksamhet. Om Låntagaren har angivit att lånet skall ersätta ett befintligt lån hos kreditgivaren skall det befintliga lånet återbetalas i sin helhet och ett nytt lån beviljas. Det är alltid upp till kreditgivaren att besluta om, och till vilket belopp, sådant nytt lån ska beviljas. Det befintliga lånet återbetalas genom avräkning vid utbetalning av det nya lånet. 20. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER, MARKNADSFÖRING OCH INSPELNING AV TELEFONSAMTAL Låntagaren samtycker genom underskrift av Kreditavtalet till att: A. Banken behandlar personuppgifter som Låntagaren lämnar eller som följer av Bankens tjänster till Låntagaren samt att Banken inhämtar, registrerar och samkör personuppgifter om Låntagaren från andra källor i syfte att administrera kundförhållandet, analysera kreditförhållandet och även för kredithantering, kreditbedömning och kreditupplysningsverksamhet ändamålet. B. Uppgifterna (inklusive personnummer) får utan hinder av banksekretess, överföras till andra bolag inom Santandergruppen i Sverige eller inom EU/EES i övrigt, inom ramen för ändamålet. Uppgifter (inklusive personnummer) får inom ramen för ändamålet överföras till Bankens samarbetspartners i Sverige eller inom EU/EES i övrigt och samköras med motsvarande uppgifter hos mottagaren. C. Banken, andra bolag inom Santandergruppen samt Bankens samarbetspartners, såväl i Sverige som inom EU/EES i övrigt behandlar uppgifterna i syfte att marknadsföra sina produkter och tjänster till Låntagaren, samt att Banken låter andra utvalda företag, i Sverige eller inom EU/EES i övrigt, få del av Låntagarens namn- och adressuppgifter för marknadsföring av likartade produkter och tjänster som Banken tillhandahåller. D. Banken äger rätt att överföra personuppgifter i samband med en överlåtelse eller pantsättning av lånet enligt avsnitt 11. E. Banken, liksom samtliga ovan angivna mottagare av personuppgifterna får kommunicera med Låntagaren via elektroniska medier såsom e-post och SMS. F. Uppgifter om Låntagaren och kreditförhållandet bearbetas och analyseras i syfte att fastställa lämpliga målgrupper för speciella marknadsföringskampanjer. Låntagaren har rätt att en gång per år utan kostnad skriftligen ta del av de personuppgifter som finns registrerade om Låntagaren. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan Låntagaren när som helst begära att uppgifterna rättas eller tas bort. Låntagaren kan även när som helst avsäga sig ytterligare erbjudanden om produkter och tjänster. Kontakta personuppgiftsansvarig på G. Banken äger rätt att genomföra digitala ljudupptagningar eller på annat sätt dokumentera den kommunikation som förekommer mellan Låntagaren och Banken. 21. LÅNESKYDD Santander Consumer Bank AS Norge, filial i Sverige, (Santander) , Solna, är hos Finansinspektionen registrerade som gränsöverskridande försäkringsförmedlare från Norge för Santander Insurance Europe Limited och Santander Insurance Life Limited. Santander Consumer Bank AS Norge, filial i Sverige, Santander Insurance Europe Limited och Santander Insurance Life är bolag inom Grupo Santander SA. Santander Consumer Bank, filial i Sverige, (Santander) står under tillsyn av norska Finanstilsynet och av svenska Finansinspektionen, Box 7821, Stockholm, tel , För förmedlandet av denna försäkring har Santander rätt till provision från Santander Insurance Europe Limited och Santander Insurance Life Limited. Santander erhåller tvåhundra kronor per såld försäkring och trettiofem procent provision av den betalda premien. Vidare kan Santander, förutsatt att på förhand överrenskomna kriterier relaterade till försäkringskundernas genomsnittliga åldersgrupper uppnås erhålla extra provision av erhållen premie enligt följande: tio procent om yngre än 60 år, tjugo procent om yngre än 55 år, trettio procent om yngre än 45 år. Vid ett överskott i försäkringen då avdrag för utbetald skadeersättning, reserveringar för framtida skadeersättningar, tidigare utbetald provision, ersättning till försäkringsgivarna (sk retention), försäkringsgivarnas eventuella utlägg i samband med skadeersättning samt försäkringsgivarnas eventuella extrautlägg inklusive offentliga eller regulatoriska utgifter i samband med kundens eventuella klagomål erhåller Santander sjuttio procent av det eventuella överskottet. Varje år mottar Santander ett årligt bidrag från Bolagen vilket beräknas som ett fast belopp per såld försäkring under föregående år som fortfarande är aktiv. För första avtalsåret mellan Santander och Bolagen är detta bidrag arton euros och sextiofem cent per försäkring. Storleken på bidraget fastlås varje år och kan ändras varje nästföljande år.

6 21550 SE Sida 6 STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial Box 1341, Solna Kreditförmedlare Adress Lendo AB Västra Järnvägsgatan 21, STOCKHOLM Org nr Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten Typ av kredit Det sammanlagda kreditbeloppet Lånet är ett annuitetslån utan säkerhet kr Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställts till förfogande genom kreditavtalet. Villkoren för kreditutnyttjandet Här anges hur pengarna kan lyftas. Lånet utbetalas till angivet konto när kreditgivaren har mottagit och godkänt undertecknat kreditavtal, begärda bilagor samt övrig dokumentation. För det fall att låntagaren angivit att lånet skall användas för att återbetala lån hos andra kreditgivare är det ett villkor för utnyttjande av denna kredit att (i) den av låntagaren/låntagarna angivna informationen rörande sådan återbetalning är korrekt och (ii) att kreditgivaren med bindande verkan, verkar i låntagarens namn och kan utföra angiven/angivna återbetalningar. Kreditavtalets löptid 35 månader. Första betalningsdag är den sista dagen i månaden efter utbetalningsdagen. Ränta att betala fastställs och börjar löpa från utbetalningsdagen. Den är rörlig och debiteras månadsvis i efterskott. På separat faktura uttas upplupen ränta från utbetalningsdagen till första månadsskiftet därefter. Kreditavtalets löptid ovan inkluderar ej sådan faktura. Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas Lånet avbetalas som annuitetslån med för närvarande kr per månad i 35 månader. Upplupen ränta ingår i ovan angivet månadsbelopp. Betalningar avräknas mot förfallna avgifter, ränta och kapital. I de fall låntagaren har flera krediter med olika krediträntor hos kreditgivaren fördelas betalningarna på de olika krediterna enligt principen att äldst fakturafordran prioriteras först, i andra hand Privatlån och därefter andra krediter hos kreditgivaren. Ränta, amortering och/eller avgifter ska betalas på följande sätt: autogiro eller betalning till bankgiro eller Det totala belopp som ska betalas Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten. Summan av alla månadsbetalningar under kontraktets löptid är för närvarande kr. 3. Kreditkostnader Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet För närvarande rörlig ränta om 15,95 % som utgår på återstående kreditbelopp. I den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för kreditgivaren eller andra kostnadsökningar som kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när

7 21550 SE Sida 7 STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION avtalet ingicks får kreditgivaren med omedelbar verkan ändra räntesatsen för lånet. Effektiv ränta Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa kredittagaren att jämföra olika erbjudanden. Effektiv ränta 19,46 % Den faktiska effektiva räntan varierar mellan olika individuella lån. Exempel: Vid ett lån på kr i fem år blir den effektiva räntan 7,29 % under antagande att räntan är 5,95 %, uppläggningsavgift är 595 kr och aviavgift är 40 kr. Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om en försäkring som säkrar krediten, eller någon annan kompletterande tjänst? Nej Nej Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan. Härtill hörande kostnader Andra kostnader i samband med kreditavtalet Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet Kostnader i samband med försenade betalningar Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit. Uppläggningsavgift 495 kr Aviavgift 40 kr kr. Aviavgifterna får ändras i den utsträckning som det motiveras av ökningar av de kostnader som ska täckas av avgifterna. Du kommer att debiteras följande för utebliven betalning: Förseningsavgift för närvarande 145 kr Inkassokravsavgift för närvarande 160 kr Dröjsmålsränta för närvarande 2 % per månad eller 24 % per år, dock lägst 45 kr. Vid betalningsdröjsmål kan även andra avgifter kopplade till betalningsdröjsmålet, såsom avgifter till inkassoföretag och myndigheter, komma att debiteras av kreditgivaren, i den mån detta är tillåtet enligt lag. Lånet kan komma att sägas upp vid försenad eller utebliven betalning. 4. Andra viktiga rättsliga aspekter Ångerrätt Ja Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar. Förtidsåterbetalning Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst. Ja. Vid förtidsbetalning har kreditgivaren rätt till kompensation för ränta och andra kostnader för lånet för tiden fram till förtidsbetalningen, men inte för tiden därefter. Sökning i en databas Om en kreditansökan avvisas på grund av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela kredittagaren resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.

8 21550 SE Sida 8 STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig. Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som uppkommit innan avtalet ingåtts Informationen i denna blankett gäller 30 dagar från utskriftsdatum Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster a) Beträffande kreditgivaren Registrering Bolagsverket. Kreditgivarens org. nr Den berörda tillsynsmyndigheten Kreditgivaren bedriver finansieringsrörelse och står huvudsakligen under tillsyn av det norska Finanstilsynet och delvis av svenska Finansinspektionen. b) Beträffande kreditavtalet Utnyttjande av ångerrätten Du har rätt att frånträda kreditavtalet genom att till kreditgivaren lämna eller sända meddelande därom inom 14 dagar från det att kreditavtalet ingåtts. Om avbeställning sker ska du snarast och senast inom 30 dagar från det att avbeställningen har skett betala tillbaka lånebeloppet. Betalning ska ske till av kreditgivaren anvisat bankgiro. Även om lånet avbeställts är du skyldig att betala eventuellt uppkomna avgifter, nämligen uppläggningsavgift, eventuell aviavgift, påminnelseavgift och förseningsavgift, i den mån skyldighet att utge sådana avgifter uppkommit. Genom att underteckna kreditavtalet begär du att lånebeloppet ska utbetalas redan innan ångerfristen har löpt ut och du är därför skyldig att betala ränta på lånet till dess lånebeloppet har återbetalats. Om återbetalning inte skett inom 30 dagar kan kreditgivaren från den dagen istället för ränta enligt dessa villkor välja att begära dröjsmålsränta enligt lag. Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol Språkordning Kreditgivarens marknadsföring och kontakter med dig har skett enligt svensk rätt. Kreditavtalet regleras av svensk rätt. Den domstol där du har din hemvist är behörig att pröva tvist om kreditavtalet. Information och avtalsvillkor lämnas på svenska. Vi har för avsikt att under kreditavtalets löptid kommunicera på svenska. c) Beträffande prövning Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol Du kan vid klagomål vad gäller lånet vända dig till kreditgivarens klagomålsavdelning på telefonnummer , e-postadress och postadress Box 1341, Solna. Om du anser att klagomålet hos kreditgivarens klagomålsavdelning inte resulterat i tillfredställande rättelse, kan du vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, European Consumer Centres (ECC) eller Konsument Europa,

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Bekvämare för dig som kör Peugeot Peugeotkortet är ett av bilbranschens förmånligaste betal-/kreditkort. Med Visakopplingen har du möjlighet

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION CLASSIC_uppdat.130205 8191_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet

Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet från 10 000 kr upp till 30 000 kr OBS! Glöm inte bifoga en kopia på gilitig ID-handling Önskat belopp: Återbetalningstid WEBB 10 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 30

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus 1 (5) Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit Januari 2015 1. Parter, avtal, ansökan m m Dessa

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club (2009-05-01) MEDLEMSKAP I LINDEX CLUB Kortet är personligt och skall bara användas av den person kortet är utställt till. Personen måste ha fyllt 16 år och

Läs mer

Kreditkort Detta avtal består av: Del Avtalsvillkor för kreditkort

Kreditkort Detta avtal består av: Del Avtalsvillkor för kreditkort Bank/Företag Bank Norwegian Organisationsnummer Avtal om Kreditkort Detta avtal består av: Del Avtalsvillkor för kreditkort 1 Del Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SECCI) 2 Kundens exemplar

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård.

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Det finns roligare saker att spara till. Men inte så många bättre. Du kan säkert räkna upp en lång rad saker som du tycker skulle vara roligare

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2015-10-01)

Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2015-10-01) Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2015-10-01) Genom att använda kortet har du godkänt villkoren. Alla frågor och kundkontakter gällande OKQ8-kort

Läs mer