tillfället gör tjuven... Råd till dig som har drabbats av brott eller som har frågor om stöldförebyggande åtgärder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tillfället gör tjuven... Råd till dig som har drabbats av brott eller som har frågor om stöldförebyggande åtgärder"

Transkript

1 tillfället gör tjuven... Råd till dig som har drabbats av brott eller som har frågor om stöldförebyggande åtgärder

2 Broschyren finns att ladda ner på Produktion Polismyndigheten i Stockholms län Stockholm Danagårds ex

3 innehåll Inledning Polisens handläggning Brottsofferinformation Reaktioner på brott [ 7 ] Brottsofferjouren, BOJ [ 7 ] Rättsskydd [ 8 ] Skadeståndsanspråk [ 8 ] Försäkring [ 8 ] Brottsskadeersättning [ 8 ] Försäkringsbolagens handläggning Brottsförebyggande åtgärder Faktorer som krävs för brott [ 10 ] Brott i boendemiljön [ 10 ] Prioritetsordning för villor/radhus [ 11 ] Åtgärder för dig som bor i lägenhet [ 13 ] Montera själv eller anlita hantverkare? [ 13 ] Var ska man köpa säkerhetsprodukter? [ 13 ] Larm [ 14 ] Förråd och garage [ 15 ] Elektromekanisk låsning [ 15 ] Brytskydd [ 15 ] Hur är inbrottsskyddet i din fastighet? [ 15 ] Förvaring av dyrbar utrustning i förråd och garage [ 16 ] Bilbrott Bilstölder [ 17 ] Tillfället gör tjuven [ 17 ] Vem är gärningsmannen och vilka bilar stjäls? [ 17 ] Tekniska skydd [18 ] Tips och råd för att minska risken för stöld av/från bil [ 19 ] Tips och råd för att minska risken för inbrott i bil [ 20 ] Om du drabbats av skadegörelse, bilinbrott eller parkeringsskada [ 21 ] Cykel-, moped- och motorcykelstölder Grannsamverkan Hur går man till väga? [ 23 ] Minimikrav för deltagande i Grannsamverkan [ 25 ] Båtsamverkan Begrepps- och ordförklaringar Adresslista Bilagor Iakttagelseblankett [ 33 ] Godsblankett [ 35 ]

4

5 Denna broschyr vänder sig både till dig som drabbats av brott och till dig som vill vidta förebyggande åtgärder för att minska risken att bli drabbad av brott. Tonvikten ligger på brott i och kring bostaden. Broschyren har sammanställts för att ge dig sådan information som vi av erfarenhet vet att man ofta efterfrågar i samband med brott. Under respektive rubrik finner du svar på de vanligaste frågorna och hänvisningar till var du kan söka efter mer information. De flesta tekniska produkter och förslag på lösningar som finns omnämnda i broschyren och som är kursivt skrivna finns förklarade på sidorna På sidorna hittar du också en adressoch telefonlista. [ ]

6 Polisens handläggning Ett brott bör så snart som möjligt komma till polisens kännedom. För att ge polisen bästa möjliga förutsättningar att lösa brottet bör ingenting röras innan en brottsplatsundersökning utförts. Vid bostadsinbrott skickas polis till platsen. De tar upp en formell polisanmälan, säkrar spår och förhör vittnen. Om säkrade spår och ledtrådar inte direkt leder till någon misstänkt, kan det innebära att utredningen läggs ner. Detta upplevs av många drabbade som mycket frustrerande, vilket i en del fall kan bero på att man tolkar detta som att polisen inte bryr sig och att man aldrig kommer att försöka få fast de skyldiga. Vill d u veta mer? l Broschyren: Till dig som utsatts för brott (Brottsoffermyndigheten), finns hos polisen I praktiken innebär nedläggningen att utredningen är vilande i avvaktan på information som kan leda undersökningen framåt. Polisen tar lätt upp utredningen igen om något nytt framkommer i ärendet. Ofta kan det handla om att en gripen tjuv kan bindas till flera andra brott i efterhand eller att man hittar stulna saker. Med i denna broschyr finns även en Iakttagelseblankett som du kan skicka eller faxa till polisen. Tala med dina grannar om händelsen alla iakttagelser runt brottet är viktiga. Genom blanketten kan du på ett enkelt sätt ge oss information som kan leda undersökningen framåt. Observera att du inom en vecka bör ha fått en kopia av anmälan hemskickad. Den kan användas då skadeanmälan görs till försäkringsbolaget. Ofta är det svårt att i detalj redogöra för vad som stulits vid ett inbrott. Men du har alltid möjlighet att i efterhand göra en kompletterande tilläggsanmälan över vad som stulits samt andra uppgifter som bör framgå i anmälan. I broschyren finns även en speciell Godsblankett som du kan använda till detta. [ ]

7 Brottsofferinformation Du är inte skyldig att polisanmäla ett brott, men det är ofta nödvändigt för att du ska kunna ta vara på dina rättigheter. Försäkringsbolagen och Brottsoffermyndigheten kräver i regel en polisanmälan för att de ska pröva frågan om ersättning för skador till följd av brott. reaktioner på brott Olika brott drabbar olika hårt och vissa personer drabbas hårdare än andra av samma slags brott. En del brott kanske mest utlöser irritation. Inbrott i bostaden kan däremot upplevas som både allvarligt, skrämmande och kränkande. Vetskapen om att någon varit inne och rotat bland ens saker kan kännas svår att bära. Ibland kan man drabbas av skamkänslor trots att man inte har något att skämmas för. Vanligt är också att man känner en ilska mot gärningsmannen. Det är dock viktigt att få prata om det inträffade. Först därefter är det ofta möjligt att skapa sig en mer nyanserad bild av vad som hänt. Behovet av hjälp från omgivningen varierar. Naturligtvis är det inte bara juridisk hjälp som behövs utan många gånger också ett personligt stöd i någon form. Du kan då vända dig till Brottsofferjouren som förutom känslomässigt stöd också kan hjälpa dig med praktiska problem som kan uppstå i samband med brottet. brottsofferjouren, BOJ Brottsofferjourerna arbetar i första hand med brottsoffer som utsatts för misshandel, bostadsinbrott, väskryckning, ofredande, personrån och olaga hot. Vid polisanmälan ska du som brottsoffer få information om att jouren finns. Polisen ska också fråga dig om du vill bli kontaktad av dem. Om så är fallet kontaktas du av en så kallad stödperson. Brottsofferjouren är en ideell organisation som är religiöst och politiskt obunden. I föreningen arbetar stödpersoner med stor erfarenhet av människor i kris. Kontakten med BOJ är kostnadsfri och stödpersonerna har avgett tystnadslöfte. Det finns brottsofferjourer på flera platser i länet. På sidan i denna broschyr finns adresser, telefon- och faxnummer till respektive jour. BOJ kan erbjuda dig l Råd och stöd l Hjälp i kontakter med myndigheter och försäkringsbolag l Stöd i samband med eventuell rättegång l Någon att tala med l Annan hjälp som du kanske vill ha [ 7 ]

8 Vill du veta mer? Broschyrer från Brottsoffermyndigheten som finns att hämta hos polisen: l Till dig som utsatts för brott l Information om brottsskadelagen l Till dig som utsatts för brott mot din egendom Hit kan du vända dig : (adress och telefonnummer finns listade på sidan 30 31): l Brottsofferjourerna i Stockholms län l Brottsofferjourernas Riksförbund l Brottsoffermyndigheten l Hjälplinje för brottsoffer rättsskydd I hemförsäkringen ingår ett rättsskydd. Försäkringen kan ersätta dina kostnader för rättsligt ombud i samband med en skadeståndstvist. Vanligtvis får du som självrisk betala en del av kostnaderna. Du ska i första hand vända dig till ditt försäkringsbolag om du behöver hjälp med sådana kostnader. Om du inte har rättsskydd kan du ansöka om rättshjälp från Rättshjälpsmyndigheten (se adresslistan). skadeståndsanspråk Den som begår ett brott är i princip skyldig att ersätta de skador som brottet orsakar. Ditt skadeståndsanspråk ska alltså i första hand riktas till gärningsmannen. Om du vill ha skadestånd så bör du tala om detta för polisen och att du vill att åklagaren ska hjälpa dig att driva kravet. Skadeståndsfrågan prövas i regel samtidigt som domstolen tar ställning till om den åtalade är skyldig till brottet. Om domstolen dömer att du ska få skadestånd så skickar domstolen över en kopia på domen direkt till Kronofogdemyndigheten. Därefter kontaktar Kronofogdemyndigheten dig och erbjuder dig kostnadsfri hjälp med indrivning av skadeståndet. Detta är ett bra alternativ då den dömde inte alltid är villig att betala frivilligt. försäkring Om det efter Kronofogdemyndighetens undersökning visar sig att gärningsmannen saknar förmåga att betala skadeståndet eller om gärningsmannen är okänd, kan det ändå finnas möjligheter för dig att få ersättning. Om du har en hemförsäkring ger den till exempel ersättning vid stöld och normalt också vid överfall. Det är viktigt att du genast efter brottet anmäler skadan till ditt försäkringsbolag och tar reda på vilken typ av ersättning du kan få. brottsskadeersättning Om gärningsmannen är okänd eller inte själv kan betala skadeståndet och det inte finns någon hemförsäkring som ersätter skadan (eller då försäkringsbolaget avslagit din begäran med hänvisning till ett försäkringsvillkor), kan du som utsatts för en brottslig handling ha rätt till ersättning från staten enligt brottsskadelagen, så kallad brottsskadeersättning. Ersättningen omfattar fysiska och psykiska skador samt ersättning för den kränkning som vissa allvarligare brott innebär. Skadade och förlorade föremål samt rena förmögenhetsskador ersätts dock endast i begränsad utsträckning. Kontakta Brottsoffermyndigheten för mer information om villkoren och för att beställa en ansökningsblankett. Adress med mera till Brottsoffermyndigheten finns under avsnittet "Adresslista" på sidan [ 8 ]

9 Försäkringsbolagens handläggning För att undvika misstag i handläggningen är det viktigt att du så fort som möjligt kontaktar ditt försäkringsbolag och meddelar att du utsatts för ett brott. Därefter kan du i lugn och ro sitta ner och göra en skadeanmälan. I många fall krävs att du kan visa kvitton på den stulna egendomen. Köper du någonting av en privatperson så försök att alltid få originalkvittot. Spara alltid kvitton! Ersättningen kan minskas eller helt utebli om kvitton saknas. Försäkringsbolagen kräver också att du gjort en polisanmälan. För att du ska få rätt ersättning vid bostadsinbrott sker ibland en besiktning av skadorna på plats. Ofta kan det vara svårt att redovisa en komplett godsförteckning omedelbart. Du har dock möjlighet att komplettera listan under ganska lång tid efteråt. En del upptäcker för sent att de är för lågt försäkrade, vilket kan medföra en minskning av ersättningen. Kontrollera att du angivit rätt värde på lösöret. Det kan finnas mallar för detta hos ditt försäkringsbolag. Bilförsäkringen täcker bara bilen och dess tillbehör. Lämnar du kvar väskor, kläder, sportutrustning etc som försvinner vid ett inbrott kan detta eventuellt täckas av hemförsäkringen. Har du inte bägge försäkringarna i samma bolag finns risk att du kan drabbas av två självrisker. Cykelstöld täcks av hemförsäkringen men självrisken och värdeminskningen är ofta höga. Cyklar måste vara låsta med rekommenderade lås. Mopeder ingår inte i hemförsäkringen utan kräver en speciell försäkring. Mopedstölder har blivit allt vanligare i takt med att de nya EU-mopederna kommit på marknaden. Många av dem återfinns aldrig och premierna för mopeder är därför höga. När det gäller mopeder kräver samtliga bolag att de ska vara låsta med två lås varav minst ett ska vara rekommenderat. Har inte mopeden återfunnits inom 30 dagar, efter det att anmälan gjorts till försäkringsbolag, betalas ersättning ut som motsvarar värdet av ett likvärdigt fordon (marknadsvärde). I samband med det övergår fordonet formellt i försäkringsbolagets ägo. Vill du veta mer? Försäkringsbolag l Namn och adresser hittar du på sidan [ 9 ]

10 Brottsförebyggande åtgärder offer/ objekt gärningsman tillfälle Att förebygga och motverka brott kan alla bidra till, både enskilda och samhället. På många håll finns det numera ett Lokalt Brottsförebyggande Råd i kommunen eller stadsdelen. Det har till uppgift att genomföra övergripande åtgärder när det gäller bland annat fysisk utformning av allmänna platser för att öka tryggheten och minska risken för brott. Det finns mycket du kan göra för att minska risken att drabbas av brott. Det gäller att tänka brottsförebyggande och agera utifrån det i alla sammanhang. Det kan handla om så enkla saker som att alltid låsa och tömma bilen, även om du bara lämnar den för en kort stund, eller att alltid låsa bostadsdörren, även när du är hemma. faktorer som krävs för brott För att ett brott ska kunna inträffa krävs tre faktorer: en motiverad gärningsman, ett offer eller objekt samt ett tillfälle att begå brottet. Om man tar bort en av faktorerna kan brottet inte ske. Den faktor som det finns störst möjlighet att påverka framför allt för dig som enskild är tillfället. Utan tillfälle inget brott. brott i boendemiljön När det gäller att förebygga brott i boendemiljön handlar det oftast om ett engagemang hos de boende själva i form av Grannsamverkan, investering i bättre lås och dörrar med mera. I flerfamiljshus har också fastighetsägaren och förvaltaren ett stort ansvar. När man drabbats av ett inbrott är det inte ovanligt att man är mycket motiverad att skaffa nya lås och kanske larm till bostaden. Håll då två saker i minnet, rätt prioriteringsordning och rätt produkter! När du installerar låsprodukter eller larm bör du sträva efter att köpa produkter som är rekommenderade av Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF. De flesta inbrott är tillfällighetsbrott, där tjuven väljer hus eller lägenheter som är lätta att ta sig in i och ut ur, utan att väcka uppmärksamhet och där han kan arbeta ostört. Det är därför viktigt att se över låsen på dörrar och fönster, framför allt mot baksidan eller andra undanskymda delar. Dåliga lägenhetsdörrar, fönster mot loftgångar och framför allt balkongdörrar och fönster i markplanet, är svaga punkter i flerfamiljshus. När du ska skydda dig mot inbrott, försök att se på din bostad med tjuvens ögon. Var tar tjuven sig lättast in? Bra mekaniskt inbrottsskydd innebär två saker. Det ska det vara svårt för tjuven att ta sig in i bostaden, men om han ändå lyckas ska det vara svårt att bära ut gods. Det är också väldigt väsentligt att du ser till helheten. Se över dina dörrars och fönsters kvalité, samt hur de är monterade. Det är viktigt att dörrkarmen är ordentligt förankrad i väggen, särskilt i höjd med lås och gångjärn. Om en beståndsdel är bristfällig eller saknas har det ingen betydelse att alla andra delar är bra. Ett bra lås i en dålig dörr ger inte ett bättre skydd. Tänk på att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk! [ 1 0 ]

11 1 Det är också bra att veta om det finns andra än du själv som ställer krav på hur ditt hem ska låsas, till exempel ditt försäkringsbolag. Du kan dock inte använda försäkringsbolagens krav som mått på ditt skydd. Ibland kanske de inte har några uttryckliga krav, men det är inte detsamma som att ditt skydd är fullgott. Eventuella minimikrav är just det som sägs ett minimum för att din försäkring ska gälla. Det betyder att du bör komplettera för att få ett fullgott skydd. Det är du som måste se om din bostad! OBS! Ytterligare en viktig detalj att tänka på när du inbrottssäkrar din bostad är att du alltid måste ha fungerande utrymningsvägar vid brand. Riskera inte liv genom felaktiga åtgärder! Strävan efter ett bra inbrottsskydd och kravet på utrymningsmöjligheter motverkar i viss mån varandra, men det går i de flesta fall att åstadkomma en inbrottssäker bostad då man inte är hemma samtidigt som utrymningskraven tillgodoses när man vistas i bostaden. prioritetsordning för villor/radhus Det kan kosta en del att skaffa ett bra mekaniskt skydd vilket kan innebära att du behöver göra en flerårsplan för att rusta upp inbrottsskyddet. Enligt Villaägarnas Riksförbund bör inbrottsskyddet förbättras enligt nedanstående prioritetsordning, en uppfattning som även polisen delar. 1. Fönster i bottenvåningen där tjuven kan arbeta ostört Insynsskyddade och öppningsbara fönster är den klart dominerande ingångsvägen för tjuven. Detta beror på att de ofta är mycket lättillgängliga och utan svårighet kan brytas upp med t ex en skruvmejsel. De måste därför ha ett kompletterande skydd i form av fönsterlås eller fönsterspärrar (se ordlistan) som illustrationerna till höger visar. Vissa fönster kan också skruvas igen. Det förekommer att äldre inmonterade isolerrutor kan lyftas ur p g a att de inte är underförseglade med silikon eller att det går att skruva bort listen som håller rutan på plats. Dessa rutor bör förses med glasrutesäkring som skydd mot att glaset lyfts ur. Ett alternativ är att slipa bort spåren i skruvskallarna i befintliga glaslister, eller att skruva i envägsskruvar. 2. Källarfönster Källarfönster är mycket lätta att bryta upp då de ligger i markplanet och ofta har dålig låsning. S k äggvred eller expanderhakar ( öglor ) som ofta finns på fönstren är inget bra skydd utan ger lätt vika när tjuven bryter. Bäst är att sätta galler eller plattjärn (se ordlistan) för fönstren. Förutom ett utmärkt inbrottsskydd får man med det arrangemanget möjlighet att låta fönstret stå uppställt för vädring utan risk då man är hemma. 3. Altandörrar Försäkringsbolagen ställer kravet att dörren ska ha låsbart handtag, men detta minskar inte risken för inbrott vilket många tror. För att uppnå det bästa skyddet bör man därför montera en säkerhetsspanjolett (se ordlistan) i dörren i stället för den av standardmodell. Ett annat bra alternativ är att skruva fast en skena som täcker springan mellan dörr och karm, Secustrip eller C-profilen (se ordlistan). Ytterligare ett alternativ är att komplettera ett bristfälligt spanjolettlås med ett hakregellås, smalprofillås, (se ordlistan). Det bör helst låsas endast från insidan. Dörrspegeln under fönsterrutan bör förstärkas mot insparkning med en 1 mm galvad plåt eller plywood som sätts på utsidan av den inre dörrhalvan vid delbar dörr. 2 3 Exempel på typer av fönsterspärrar: 1. Spärr för dubbla inåtgående fönster skruvas fast i bågen mellan fönstren. Spärrens vingar låser effektivt fast fönsterbågen vid karmen. För att öppna fönstret skruvas topphatten av med en insexnyckel. 2. Spärr för utåtgående fönster skruvas fast med en bult eller ett stift i fönsterbågen. 3. Spärr för enkelt inåtgående fönster skruvas i fönsterkarmen. Spärrens vinge låser effektivt fast fönsterbågen vid karmen. C-profilen för utåtgående dörrar och fönster. C-profilen för inåtgående dörrar och fönster. [ 1 1 ]

12 4 1 2 Om det är en isolerglasdörr sätts plåten eller plywooden på dörrens insida. Använd träskruv och borra eller slipa bort spåren i skruvskallarna. I många fall kan det vara bäst att byta ut hela dörren om den är gammal och i dålig kondition. I dag finns flera dörrar som är betydligt kraftigare och dessutom mera energieffektiva. Beställ då en dörr med fabriksmonterad säkerhetsspanjolett. Det är betydligt billigare än en eftermontering Säkerhetsspanjolett med hakkolvar av härdat stål. 2. Låsbart handtag med nyckel. 3. Förstärkningsbeslag och säkerhetsslutbleck. 4. Gångjärnen bör vara av typ tappbärande med härdade stålsprintar. Alternativt komplettera med bakkantsbeslag som gör det svårare att lyfta bort dörren om gångjärnssprintarna slås ut. En hakregel som förbinder dörr och karm ger ett mycket effektivt brytskydd. 4. Fönster där man kan klättra in De bör förstärkas med fönsterspärrar enligt ovan. Fönster som man vill kunna öppna enkelt bör ha lås i stället. S k sidoljus intill entrédörren är oftast inte öppningsbara, men utgör en inbrottsrisk. Ett alternativ är att förstärka glaset med en säkerhetsfilm (se ordlistan), alternativt galler eller 6 mm polykarbonat, en slagtålig plastprodukt. 5. Fönster där tjuven kan ta sig in via en altan eller via stege De bör skyddas enligt beskrivningen ovan. 6. Entrédörrar och övriga ytterdörrar Godkänd låsning är ett försäkringskrav. Detta innebär att dörren ska ha ett tvåfunktionslås, (se ordlistan) med möjlighet att spärra vredet, eller ett tillhållarlås som komplement om det ordinarie låset saknar spärrfunktion eller en rak regel. Dessutom ska dörren ha säkerhetsslutbleck (det är viktigt att de snedställda skruvarna är monterade!) och bakkantsbeslag (se ordlistan) på gångjärnssidan. Den bör också förses med ett dörrförstärkningsbehör och dörrkik (se ordlistan). Innan du investerar i ett förbättrat inbrottsskydd måste du bedöma om dörren är stabil och har en god funktion. I vissa fall kan det vara bäst att byta ut hela dörren! Glöm inte bort att skydda garagedörren, framförallt om garaget är sammanbyggt med huset. 7. Garageportar De har vanligtvis en vipport för bilen samt i vissa fall en separat gångdörr. Vipportar är mycket lätta att forcera för tjuven och i många garage förvaras, förutom hjul och utrustning till bilen, också sportutrustning och annat stöldbegärligt gods. Tjuvarna är mycket medvetna om detta, därför är den typen av inbrott mycket vanliga. Lås fast hjulen med kätting, wire eller med något av de speciallås som finns på marknaden. Hur skyddar man sitt garage? Finns det en separat gångdörr är det ganska lätt. Då kan du sätta en bra extralåsning på portens insida med hjälp av kraftiga låsbyglar och ett rekommenderat hänglås, (se ordlistan) och därefter passera ut genom gångdörren som i sin tur ska ha en bra säkerhetsstandard (se punkt 6, Entrédörrar och övriga ytterdörrar). Finns ingen gångdörr måste man förstärka på garageportens utsida. Här finns bland annat ett speciellt garagelåsskydd att köpa hos låssmederna som monteras över handtaget. Det går i vissa fall även att använda sig av hakregellås i sidorna eller rekommenderade hänglås på utsidan. Varje port kräver en individuell lösning. Du kan direkt kontrollera funktionen på din port genom att med ett stadigt tag i handtaget ruska ordentligt i porten. I många fall räcker detta för att den ska gå upp! Börja med att justera detta och gå därefter vidare med övriga åtgärder. 8. Larm bör komma ifråga först i sista hand Ett larm i sig gör det inte svårare att bryta sig in, utan har i första hand ett avskräckande syfte. Det ska alltid kombineras med ett bra mekaniskt inbrottsskydd. Ett larm indikerar att ett inbrottsförsök pågår och framkallar förhoppningsvis en reaktion från omgivningen eller väktarbolag vilket gör att tjuvens tid och möjlighet [ 1 2 ]

13 att forcera det mekaniska skyddet begränsas kraftigt eller helt försvinner. Nivån på inbrottsskyddet avgör om tjuven lyckas fullborda brottet eller inte innan den eller de som förväntas reagera på larmet hinner vidta en åtgärd, d v s innan väktare eller polis hinner fram till platsen. åtgärder för dig som bor i lägenhet 1. Entrédörren bör vara en inbrottsskyddande dörr, s k säkerhetsdörr, i klass 2 (enligt ny EU-klass MK 3, se ordlistan). Helst ska den ha ett extralås med hakregelkolv (se ordlistan). Om det inte är en säkerhetsdörr bör den förstärkas enligt punkt 6, Entrédörrar och övriga ytterdörrar, (se sidan 12). Komplettera gärna med dörrkik, (se ordlistan) och låskåpa. Dörrspärr kan användas när man bara vill öppna dörren lite på glänt för en okänd besökare. Har du en pardörr eller ett parfönster utan mittpost bör du förse den passiva enheten med säkerhetskantreglar, (se ordlistan).!lås fast eller lås in lösa stegar! Lås in verktyg och dylikt som kan användas som inbrottshjälpmedel! 2. Balkongdörrar nära markplanet ska ha låsbart handtag. För att uppnå brytskydd även säkerhetsspanjolett och bakkantsbeslag. Ett alternativ eller komplement kan också vara Secustrip eller C-profilen. 3. Fönster som kan nås från marken loftgång, förrådstak, staket, elskåp etc, bör ha fönsterspärrar eller fönsterlås, alternativt skruvas igen. montera själv eller anlita hantverkare? Fönster De flesta skydd för fönster, som fönsterspärrar och fönsterlås, kan monteras med hjälp av verktyg som skruvmejsel, skiftnyckel och borrmaskin. Galler och plattjärn kan också monteras av den händige men kräver lite mer arbete. På marknaden finns även monteringsfärdiga galler som kapas till och fästs på plats med hjälp av specialskruvar. Altandörren Ett brytskydd, C-profilen eller Secustrip, kan monteras med hjälp av borrmaskin och skruvmejsel. Önskar du montera en säkerhetsspanjolett ställer detta högre krav på skicklighet eftersom det handlar om att göra flera urfräsningar i dörren som måste bli rätt utförda för att inte medföra en försvagning. Här tillkommer behovet av verktyg som stämjärn och hammare samt helst en elektrisk fräs. Säkerhetsspanjoletten köps i en sats med alla nödvändiga detaljer och monteringsanvisning. Är du osäker rekommenderar vi att en auktoriserad låssmed får göra jobbet. Ett låsbart handtag monterar du däremot själv om du är händig. Entrédörren Ordinarie lås kan bytas ut mot ett tvåfunktionslås, vilket passar i samma hål i dörren. Byt även slutblecket om det inte är ett säkerhetsslutbleck och kontrollera att det finns bakkantsbeslag. Ett kompletterande tillhållarlås är i normalfallet inget man monterar själv då det kräver en ny urfräsning. var ska man köpa säkerhetsprodukter? Många av de vanligaste produkterna finns att köpa i bygghandeln och hos låssmeder, samt även hos vissa försäkringsbolag. Om du vet vad du är ute efter är det valfritt att välja, men är du det minsta osäker rekommenderar vi bara låssmeder Säkerhetskantregel där kolven låses i utfällt läge. Bör vara både en uppåtoch nedåtgående Exempel på godkänd låsenhet: 1. Tillhållarlås 2. Säkerhetsutbleck 3. Bakkantsbeslag 4. Dörrförstärkningsbehör [ 1 3 ]

14 auktoriserade av Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund, SLR (se adresslistan). De garanterar att du får en produkt som är anpassad efter dina behov och de bistår även med ett professionellt montage om så önskas. På marknaden förekommer ett stort antal företag som säljer sina produkter genom dörrknackning. Många försöker med vilseledande information utnyttja människors otrygghet till att göra snabba affärer. Deras produkter uppfyller i många fall inte säkerhetskraven. Produkterna är ofta rent av undermåliga och du som konsument kan inte på stående fot avgöra vilken kvalité de har. Varje gång du ska höja skyddet i något avseende är det du som ska ha initiativet och söka upp leverantörer du kan lita på. Köp därför inte säkerhetsprodukter av dörrförsäljare! Vänd dig till Stöldskyddsföreningen eller ditt försäkringsbolag som kan ge dig råd och tips om säkerhetsprodukter. larm Larm bör komma i fråga i sista hand när det gäller att förbättra skyddet av bostaden och öka din trygghetskänsla. I stora drag kan man säga att det i dag finns två typer av larmanläggningar; lokallarm (inbrottsvarnare) och uppringande larm. Lokallarm får ljuda i max 15 minuter, sedan ska det återgå till bevakningsläge. Lokallarm bör förses med invändig sirén och utvändig sirén med blixtljus eftersom det är avsett att påkalla den närmaste omgivningens uppmärksamhet. Uppringande larm ringer upp förvalda telefonnummer eller kan vara anslutna till larmcentral. Ett utlöst larm garanterar ingen polisinsats. Du får ingen utryckning om inte grannarna gjort speciella iakttagelser som tyder på inbrott och larmar polisen. Ett lokallarm kan du installera själv eller överlåta arbetet åt en installatör. I det senare fallet bör du vara noga med att bara välja en installatör som är SSFcertifierad. Installatören bör vara medlem i Swelarm. Att installera själv kräver ett visst mått av planering och skicklighet. En möjlighet är då att sätta in ett trådlöst (radiobundet) larm. Det finns idag normer för trådlösa larm men larmen ska fortfarande installeras av SSF-certifierad installatör för att bli godkänt. Kontakta ditt försäkringsbolag för att höra vad som gäller för just din bostad. Ett uppringande larm kan ringa upp valfri mottagare, till exempel en mobiltelefon eller en larmcentral (s k centralanslutet inbrottslarm). Är larmet anslutet till larmcentral kan även ett väktarföretag larmas. Här kan man säga att vaktbolaget tar över den uppgift som annars grannar och du själv kan ansvara för. De åtgärdar t ex trasiga fönster och kallar på polis vid konstaterat brott. Kostnaden för larmet beror på den servicegrad du beställt. Jämför olika företag och vad som ingår i avtalet. Hör med ditt försäkringsbolag om den eventuella kostnaden för till exempel utryckning täcks av din försäkring. Centralanslutna inbrottslarm får endast installeras av företag som är SSF-certifierat. [ 1 4 ]

15 förråd och garage Förråd och garage till flerbostadshus bör utformas så att så få personer som möjligt har tillträde till respektive utrymme. Detta kan uppnås genom strategiskt placerade gallergrindar eller inbrottsskyddande branddörrar (se bild till höger). Innan man vidtar en sådan sektionering är det dock viktigt att man först samråder med Räddningstjänsten. För både flerbilsgarage och förråd är det mycket bra med godkända nätburar som låses med ett rekommenderat hänglås, för garagebur lägst klass 3 (se ordlistan). Huvudnyckelsystem i flerfamiljsfastigheter är av säkerhetsskäl olämpligt. Alltför många har tillgång till huvudnyckel, som kan tappas bort, kopieras eller lånas ut till obehöriga. Vi föreslår en separat nyckel till lägenheten och fastighetens huvudentré och en s k hushållsnyckel, d v s separat nyckel till källare, vindskontor, cykelrum och tvättstuga samt separat nyckel till dem som hyr garageplats. Det nya nyckelsystemet innebär att fastighetsägaren får en betydligt bättre kontroll över det utlämnande nyckelbeståndet. De boende avstår visserligen från bekvämligheten att samma nyckel går överallt, men istället medför systemet större säkerhet. Systemet bör också vara patentskyddat så tillvida att nycklarna inte får eller kan kopieras av annan än låsfabrikanten eller av speciell låsmästarfirma. elektromekanisk låsning Ett ännu bättre system än mekanisk låsning är beröringsfria låssystem (med s k elektroniska nycklar, se ordlistan) som på elektronisk väg öppnar entrédörrar, källardörrar, garagedörrar etc. Detta system har relativt höga investeringskostnader, men lönar sig i längden eftersom det är lätt och billigt att göra nycklar som kommit bort obrukbara. Systemet är flexibelt, bland annat kan man programmera en nyckel och styra tillträdet till vissa utrymmen, tider eller dagar. brytskydd Förutom bra lås är det viktigt att dörrarna också har ordentliga och väl fungerande brytskydd. Detta gäller samtliga dörrar men framför allt dörrarna som leder in till förrådsutrymmena. Det finns väl beprövade och effektiva mekaniska lösningar (se bilderna till höger) som polisen kan informera din fastighetsägare om. Dåliga förrådsutrymmen är kostsamma för fastighetsägaren och de boende och olämplig miljö för barn och ungdomar. hur är inbrottsskyddet i din fastighet? Tycker du att inbrottsskyddet verkar dåligt i ditt hus? Påtala detta för fastighetsägaren. Samtidigt kan du även kontakta din närpolis. De kan i vissa fall utföra en besiktning av fastigheten efter samråd med fastighetsägaren och ge förslag till åtgärder. Falsad branddörr. Princip för förstärkning av ståldörr. Brytskydd, fyrkantsprofil och tappar sedda ovanifrån. [ 1 5 ]

16 Vill du veta mer? l Villaägarnas Riksförbund (se adresslistan) l Stöldskyddsföreningen, SSF (se adresslistan) l Villaägarnas hemsida: förvaring av dyrbar utrustning i förråd och garage Man bör aldrig förvara stöldbegärliga saker såsom datorer, dyra verktyg eller antikviteter i källar- och vindsförråd. Se också till att märka och dokumentera godset du förvarar i källaren. (Se vidare under rubriken Grannsamverkan, sidan 23). Sportutrustning är kanske praktiskt att förvara i garaget, men hör inte hemma här. Många har dessutom fått erfara att det blivit problem med försäkringsersättningen när dyrbara saker som förvarats i garaget blivit stulna. l Hemsidan: l Stockholmspolisens hemsida: Förvara inte extranycklar till bostaden och bilnycklar i nyckelskåp lätt tillgängliga för tjuven! [ 1 6 ]

17 Bilbrott bilstölder Bilstölder är ett allvarligt brott som påverkar hela samhället. År 2004 stals ca bilar i Sverige, varav ca i Stockholms län. Högre försäkringspremier, egendoms- och personskador och t o m dödsfall på grund av trafikolyckor blir följden av bilstölderna. Kostnaden per år för alla bilbrott beräknas till ca 1,2 miljarder kronor för försäkringsbolagen och ca 250 miljoner kronor i självrisker för bilägarna. Många stulna bilar används dessutom som hjälpmedel vid annan brottslig verksamhet, bland annat stölder och bankrån. För många ungdomar, främst pojkar, är bilstöld en inkörsport till grövre och i många fall kronisk kriminalitet. Stockholms län har i förhållande till antalet bilar fler bilbrott än riksgenomsnittet. tillfället gör tjuven Erfarenheten visar att nästan alla tillgrepp är tillfällighetsbrott, d v s tjuven styrs mer av tillfället än av ett planlagt handlande. Resterande del är organiserad brottslighet där nyare och dyra bilar stjäls för att gärningsmannen ska tjäna pengar och bilen exporteras illegalt eller plockas i delar för försäljning. Tillfällighetstjuven använder oftast den stulna bilen som transportmedel i samband med annan brottslighet eller nöjesåkning. Den tredje anledningen är att allmänna kommunikationer slutat gå. Dessa bilar hittas i regel inom någon eller några dagar, mer eller mindre skadade efter brottet. vem är gärningsmannen och vilka bilar stjäls? Den vanligaste gärningsmannen är missbrukare eller tonårspojkar utan körkort. Gemensamt för dem är att de tillgriper en bil utifrån bedömningen om den är lätt eller svår att stjäla, ytterst sällan för att de vill ha just den bilen. Oftast stjäls äldre bilar, företrädesvis modeller från åttiotalet som oftast saknat ett mekaniskt stöldskydd och därför varit enkla att stjäla. Sverige har ett av Europas äldsta bilbestånd och därmed många lättstulna bilar. 90 procent av alla stulna bilar är årsmodell 97 och äldre. [ 1 7 ]

18 ! Kom ihåg att utan tillfälle för tjuven inget brott! tekniska skydd De flesta bilar har någon form av originalmonterat stöldskydd, till exempel rattlås. De flesta av dessa är ganska lätta att forcera. Många modeller från mitten av nittiotalet (EU-krav på samtliga modeller från oktober 1998) har ett elektroniskt stöldskydd av helt annan kvalitet där bilen endast kan köras med originalnyckel. Ett vanligt, lite äldre, eftermonterat SSF-rekommenderat billarm har oftast bara en enklare startspärr som är relativt enkel att överbrygga. Elektroniska, automatiska stöldskydd för eftermontering finns för äldre bilar, se dock till att det är rekommenderat av SSF. Försäkringsbolagen kan ge tips och råd om dessa produkter. Det finns i dag fem rekommenderade mekaniska stöldskydd, fyra typer av rattkryckor samt ett växelspakslås. Rattkryckorna passar i stort sett alla bilmodeller på den svenska marknaden och principen är densamma för alla modellerna. När rattkryckan sätts på ratten blir den omöjlig att vrida mer än max ett halvt varv, vilket gör bilen manöveroduglig. De är billigare än eftermonterade larm eller elektroniska stöldskydd, men kräver i gengäld alltid en manuell insats för att sättas i funktion. Projekt som genomförts i större omfattning i Sverige och USA, där bilar utrustats med de här kryckorna, har givit mycket goda resultat. Bilstölder och försök till bilstöld har minskat kraftigt. Det finns också flera exempel på att användandet av kryckorna haft positiva bieffekter på stölder ur bilar. En krycka på ratten är i sig naturligtvis inget skydd mot ett inbrott, men möjligen har den en avhållande effekt på tjuven. Det troligaste är nog att den person som är motiverad att köpa och använda en rattkrycka inte heller förvarar något stöldbegärligt gods i bilen. Tänk på att inte köpa en rattkrycka eller annan stöldskyddsprodukt som inte är godkänd av SSF. Tester som SSF utfört visar att de flesta icke rekommenderade rattkryckorna har gått att bryta upp på endast några få sekunder, ibland till och med utan verktyg. De rekommenderade rattkryckorna finns att köpa hos vissa försäkringsbolag samt på en del bensinstationskedjor och bildelsfirmor. Sannolikheten för att du ska drabbas av ett bilbrott är oftast större än du tror. Men du kan göra mycket med relativt enkla medel för att avsevärt minska risken. Och från polisens sida vill vi naturligtvis att du gör detta innan du drabbats av brott, med därtill hörande kostnader och besvär. Tro inte att infarten till villan är en säker plats. Bilinbrott sker ibland utanför sovrumsfönstret. Om du trots allt måste förvara något i bilen när du parkerar den är det säkrast att du lägger det i bagageutrymmet. Om du på förhand vet att du måste lämna bilen med gods i bör du gömma det redan vid avresan, görs det vid framkomsten till golfbanan eller affären riskerar du att det uppmärksammas och får motsatt verkan. När du handlar i ett köpcentrum bör du undvika att använda bilen som förvaringsplats mellan dina köprundor. Använd butikernas förvaringsfack, om sådana finns. [ 1 8 ]

19 Tips och råd för att minska risken för stöld av/från bil 11. Utrusta bilen med en elektronisk startspärr och/eller rattkrycka, och använd dessa! Tänk på att dessa ska vara provade och rekommenderade av Stöldskyddsföreningen, SSF. 22. Märk bilens samtliga rutor med registre- ringsnumret. Även fälgar, spoilers och andra tillbehör kan i regel märkas. 3och dyra specialfälgar Montera hjullås, minst ett på varje hjul, vilket är mycket viktig om du har åtråvärda 4. Du kan också använda dig av andra "små- knep, framför allt om du ska parkera bilen en längre tid och platsen kanske känns lite otrygg. Du kan då göra bilen okörbar genom bränslepumpen eller tändkabeln mellan tändspolen och fördelardosan. 55. En bil försedd med ett modernt elektroniskt stöldskydd kan endast startas med en nyckel, var därför extra varsam om bilens nycklar. Märk aldrig upp bilnycklar med registreringsnumret och tänk på hur du förvarar reservnycklarna. 66. Vid parkering i flerbilsgarage använd bilburar. Saknas det i ditt område, eller om det finns för få, hör med fastighetsägaren om denne inte kan installera flera. Det är visserligen dyrare att hyra en sådan plats men säkrare. Det kan eventuellt också ge försäkringsfördelar hör med ditt försäkringsbolag. att ta bort en vital del som säkringen till [ 1 9 ]

20 Tips och råd för att minska risken för inbrott i bil Först och främst tänk på att bilen är ett transportmedel, inte ett förvaringsutrymme. 2. Lämna aldrig synligt gods i bilen. Tänk på att även en tom väska, portfölj eller kartong synlig i bilen lockar tjuven. Även om du har en fullgod försäkring, eller om inte något stjäls, så drabbas du av skador på bilen, onödiga besvär och kostnader i form av självrisken. 33. Parkera bilen om möjligt på väl synlig och upplyst plats. Det bästa är platser med insyn från omgivande kontor eller bostäder. Ibland skyms sikten av buskar, stadsområde kan du prata med din fastighetsägare om detta eller tipsa polisen så att vi kan påpeka problemet Undvik också stöldbegärlig utrustning i och på bilen. Väg för- och nackdelar när du ska investera i t ex en ljudanläggning för bilen. En enkel anläggning ger mindre risk för inbrott. Köp stereo med kodfunktion eller med löstagbar front och ta alltid med dig fronten när du lämnar bilen. Du kan också visa att du inte lämnat något stöldbegärligt genom att öppna handsfacket och eventuellt andra förvaringsutrymmen som finns inne i kupén. träd eller plank. När det gäller ditt bo- [ 2 0 ]

Till dig som. drabbats av ett bilbrott. För din egen skull läs broschyren!

Till dig som. drabbats av ett bilbrott. För din egen skull läs broschyren! Till dig som drabbats av ett bilbrott För din egen skull läs broschyren! varför händer det mig? Vid de flesta bilbrott är förhållandena liknande, och dessa brott kan därmed förutses i större utsträckning

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information

Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information HAR DU FRÅGOR OM INNEHÅLLET? KONTAKTA Lotta Svensson Brottsofferenheten Polismyndigheten i Uppsala län Box 3007 750 03 Uppsala 018-16 86 31 lotta.svensson@uppsala.polisen.se

Läs mer

Grannsamverkan. Samverkan mot brott

Grannsamverkan. Samverkan mot brott Grannsamverkan Grannsamverkan är... Ett socialt nätverk för att minska brottsligheten och öka de boendes engagemang för trivsel och trygghet. Ett sätt att förändra attityder hos människor, ta ställning

Läs mer

Människor i samverkan

Människor i samverkan Människor i samverkan Din trygghet börjar hos dig och ingen annanstans. Den skapas i din närmiljö med dina närmaste, dina grannar och arbetskamrater. Verklig trygghet är att kunna leva tryggt i hemmet,

Läs mer

Gör det svårt för tjuven

Gör det svårt för tjuven Gör det svårt för tjuven Den här foldern fungerar som villkor för dig som har en försäkring med särskilda krav på lås och larm. Samtidigt innehåller den värdefulla råd och tips om hur du bäst skyddar ditt

Läs mer

Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information

Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information HAR DU FRÅGOR OM INNEHÅLLET? KONTAKTA Stefan Hellberg Polisområde Älvsborg/stab Polismyndigheten i Västra Götaland Box 344 503 11 Borås o33-488226

Läs mer

Gör det svårare för tjuven

Gör det svårare för tjuven Polismyndigheten i Västra Götaland Polisenheten Alingsås Lerum Gör det svårare för tjuven Råd till dig som drabbats av inbrott i din bostad eller som har frågor om stöldförebyggande åtgärder Sid. 2 Att

Läs mer

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2 Kontrollera själv ditt inbrottsskydd Skyddsklass 2 2 3 Kontrollera själv att ditt företag uppfyller skyddskraven vid inbrott För att du ska få full ersättning vid ett inbrott måste inbrottsskyddskraven

Läs mer

Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information

Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information Brottsofferstödjande och brottsförebyggande information HAR DU FRÅGOR OM INNEHÅLLET? KONTAKTA BF-ansvarig Polismyndigheten Polisområde Skaraborg i Västra / Stab Götaland Polisområde Polismyndigheten Skaraborg

Läs mer

Samverkan mot brott. Grannsamverkan

Samverkan mot brott. Grannsamverkan Grannsamverkan Grannsamverkan är... Ett socialt nätverk för att minska brottsligheten och öka de boendes engagemang för trivsel och trygghet. Ett sätt att förändra attityder hos människor, ta ställning

Läs mer

Brf Imatra 2014-12-10

Brf Imatra 2014-12-10 Brf Imatra 2014-12-10 1 Bostadsinbrott, inklusive försök 2013-01-01 12-31 127 brott 2014-01-01 12-08 166 brott 2 Bostadsinbrott, inklusive försök Brf Imatra 2013-01-01 12-31 2 brott 2014-01-01 12-07 6

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 1

Skydd mot inbrott. skyddsklass 1 Skydd mot inbrott skyddsklass 1 Checklista för dig som behöver se över ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 1 för företag som vanligtvis inte förvarar stöldbegärliga varor. Skyddsklass 1 1 Hur effektivt

Läs mer

Inbrottsskydd och säkerhet Brf Agersö 20 februari 2014

Inbrottsskydd och säkerhet Brf Agersö 20 februari 2014 Inbrottsskydd och säkerhet Brf Agersö 20 februari 2014 1 Du kan själv påverka brottstillfället Faktorer som krävs för brott Gärningsman Offer/ objekt Tillfälle 2 Broken Windows-teorin Koppling mellan oordning

Läs mer

Tillfället gör tjuven

Tillfället gör tjuven Tillfället gör tjuven Det här är en broschyr om lägenhetsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott, vad du kan få hjälp med av andra och vad som händer om du i

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 1

Skydd mot inbrott. skyddsklass 1 Skydd mot inbrott skyddsklass 1 Checklista för dig som behöver se över ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 1 för företag som vanligtvis inte förvarar stöldbegärlig egendom. Skyddsklass 1 1 Hur effektivt

Läs mer

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen.

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen. Bostadsinbrott Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott www.polisen.se/uppsala 114 14 På spår efter gärningsmannen Inbrott i bostaden är något som många

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2 Skydd mot inbrott skyddsklass 2 Checklista för dig som behöver se över ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 2 för företag som har en större mängd stöldbegärlig egendom än de med krav på skyddsklass

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 3

Skydd mot inbrott. skyddsklass 3 Skydd mot inbrott skyddsklass 3 Några av de regler som gäller ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 3 för företag med egendom som är mycket attraktiv för inbrottstjuvar. Skyddsklass 3 1 2 Skyddsklass

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2 Skydd mot inbrott skyddsklass 2 Checklista för dig som behöver se över ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 2 för företag som har en större mängd stöldbegärlig egendom än de med krav på skyddsklass

Läs mer

Öppning/Stängning. Elektromekanisk låsning. Slagdörrsautomatik/Skjutdörrsautomatik

Öppning/Stängning. Elektromekanisk låsning. Slagdörrsautomatik/Skjutdörrsautomatik På följande sida vill vi berätta vad du bör tänka på när det gäller säkerhet i olika utrymmen i bostadsfastigheter. Dagens moderna lås och säkerhetsteknik skiljer sig avsevärt från den gamla utrustningen

Läs mer

Temakväll mekaniska inbrottsskydd. 8 oktober 2014 Frank Carlsson och Lennart Levander, brottsförebyggare

Temakväll mekaniska inbrottsskydd. 8 oktober 2014 Frank Carlsson och Lennart Levander, brottsförebyggare Temakväll mekaniska inbrottsskydd 8 oktober 2014 Frank Carlsson och Lennart Levander, brottsförebyggare 1 Välkomna Kort repetition om Grannsamverkan Bostadsinbrott - bakgrund och omständigheter Polisens

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 3

Skydd mot inbrott. skyddsklass 3 Skydd mot inbrott skyddsklass 3 Några av de regler som gäller ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 3 för företag med egendom som är mycket attraktiv för inbrottstjuvar. Skyddsklass 3 1 2 Skyddsklass

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2

Skydd mot inbrott. skyddsklass 2 Skydd mot inbrott skyddsklass 2 Checklista för dig som behöver se över ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 2 för företag som har en större mängd stöldbegärlig egendom än de med krav på skyddsklass

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar juli-augusti 2011 Västerorts gemensamma sida Polisen vill uppmärksamma äldre personer samt anhöriga och vänner till äldre att vara uppmärksamma på så kallade åldringsbrott,

Läs mer

B4. Byggnaders skalskydd

B4. Byggnaders skalskydd Detta kapitel diskuterar hur en bostad kan vara byggd för att hindra inbrottstjuvar och andra från att göra oönskade besök. Skyddet kan betraktas som ett skal. Där måste man beakta de svaga punkterna (särskilt

Läs mer

SPANJOLETTER. Sidkolv - Ändkolv - Överföring

SPANJOLETTER. Sidkolv - Ändkolv - Överföring SPANJOLETTER Spanjoletter - konstr onstruktion Kantskena - Kolvstång - Låshus Sidkolv - Ändkolv - Överföring Välj rätt spanjolett Monteringsex. Monteringsex. Säkerhetshandtag - enkel båge Monteringsex.

Läs mer

Skydd mot inbrott. skyddsklass 1

Skydd mot inbrott. skyddsklass 1 Skydd mot inbrott skyddsklass 1 Checklista för dig som behöver se över ditt företags inbrottsskydd. Skyddsklass 1 för företag som vanligtvis inte förvarar stöldbegärlig egendom. Skyddsklass 1 1 Hur effektivt

Läs mer

Människor i samverkan

Människor i samverkan Människor i samverkan Din trygghet börjar hos dig och ingen annanstans. Den skapas i din närmiljö med dina närmaste, dina grannar och arbetskamrater. Verklig trygghet är att kunna leva tryggt i hemmet,

Läs mer

För kunder i Länsförsäkringar. För hemmet 2014

För kunder i Länsförsäkringar. För hemmet 2014 För kunder i Länsförsäkringar För hemmet 2014 Behörspaket ASSA Entré D12. Paketet innhåller: Cylinder d1212 med 5 st nycklar Cylinderbehör 3212 Handtag 1956 epok Vredskylt 4356 2 st förlängningsdelar Borr

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun

Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun Information & råd från Brottsförebyggande rådet i Hylte 1 Du ska känna dig trygg! Brottsförebyggande rådets viktigaste uppgift är att inspirera till och sprida

Läs mer

Blanketter. Kopiera upp blanketterna i erfordeligt antal för just din uppgift! Här finner du de blanketter som skall användas i arbetet:

Blanketter. Kopiera upp blanketterna i erfordeligt antal för just din uppgift! Här finner du de blanketter som skall användas i arbetet: Blanketter Här finner du de blanketter som skall användas i arbetet: Kopiera upp blanketterna i erfordeligt antal för just din uppgift! Namnlistor för deltagande i Grannsamverkan 1. Övergripande organisation

Läs mer

Särskilda villkor för inbrottsskydd skyddsklass 1

Särskilda villkor för inbrottsskydd skyddsklass 1 Särskilda villkor för inbrottsskydd skyddsklass 1 GL 551:1 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

(Markeringarna på kartan överensstämmer inte alltid med antalet anmälningar pga. olika anledningar, t.ex. felkodning av anmälan).

(Markeringarna på kartan överensstämmer inte alltid med antalet anmälningar pga. olika anledningar, t.ex. felkodning av anmälan). Sida 1 av 3 Polismyndigheten i Stockholms län Söderorts polismästardistrikt Farsta närpolisområde Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev mars Aktuell info i Farsta närpolisområde för perioden: mars 2014 Inbrott

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2014-10-07 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Ett begynnande höstmörker breder ut sig allt mer över dygnets timmar. I samband med

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län - Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Flera inbrottstjuvar gripna och gods återlämnat! Polisen har under den senaste månaden rönt

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar juni 2011 Västerorts gemensamma sida Glädjen var stor fredagen den 10 juni, då de 167 studenterna från Polishögsskolan tog studenten, 75 kvinnor och 92 män. Ceremonin hölls

Läs mer

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2 Kontrollera ditt inbrottsskydd Skyddsklass 2 2 Skyddsklass 2 Skyddsklass 2 3 Innehåll Kontrollera ditt inbrottsskydd...5 Allmänt...5 Väggar, golv och tak...5 Dörr, port och lucka...6 Låsning av dörr, port

Läs mer

Innehåll. Organisation 5. Uppstart av Grannsamverkan 6. Skyltar och dekaler 12. Köp av säkerhetsprodukter 22. Cykel-, moped och motorcykelstölder 27

Innehåll. Organisation 5. Uppstart av Grannsamverkan 6. Skyltar och dekaler 12. Köp av säkerhetsprodukter 22. Cykel-, moped och motorcykelstölder 27 Innehåll Historik 3 Allmänt 4 Organisation 5 Uppstart av Grannsamverkan 6 Minimikrav för Grannsamverkan 7-8 Löpande arbete i Grannsamverkan 9-10 Trycksaker 11 Skyltar och dekaler 12 Mekaniska och elektroniska

Läs mer

GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN

GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN INFORMATION TILL HUVUDKONTAKTOMBUD, KONTAKTOMBUD OCH HUSHÅLL GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN Innehåll GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN Detta är Grannsamverkan 1 Kort historik 2 Grannsamverkan fungerar 2 Organisation

Läs mer

Information från din Närpolis i Järfälla kommun om hur ni bäst förebygger inbrott i bostad

Information från din Närpolis i Järfälla kommun om hur ni bäst förebygger inbrott i bostad Information från din Närpolis i Järfälla kommun om hur ni bäst förebygger inbrott i bostad Din trygghet börjar hos dig och ingen annanstans. Den skapas i din närmaste krets, i din familj, i det hus där

Läs mer

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 3

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 3 Kontrollera ditt inbrottsskydd Skyddsklass 3 2 Skyddsklass 3 Skyddsklass 3 3 Innehåll Kontrollera ditt inbrottsskydd...6 Allmänt...6 Väggar, golv och tak...6 Dörr, port och lucka...7 Låsning av dörr, port

Läs mer

Inredningar av nät, plåt eller sträckmetall HÄFLA BRUKS AB

Inredningar av nät, plåt eller sträckmetall HÄFLA BRUKS AB FÖRRÅDS- och GARAGEINREDNINGAR Inredningar av nät, plåt eller sträckmetall HÄFLA BRUKS AB HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Att ett företag som Häfla Bruk, som har sina rötter 300 år tillbaka

Läs mer

För kunder i Länsförsäkringar. Säkerhetsprodukter

För kunder i Länsförsäkringar. Säkerhetsprodukter För kunder i Länsförsäkringar Säkerhetsprodukter 2014 Behörspaket ASSA Entré D12. Paketet innhåller: Cylinder d1212 med 5 st nycklar Cylinderbehör 3212 Handtag 1956 epok Vredskylt 4356 2 st förlängningsdelar

Läs mer

Innehållsförteckning. Bil. 1. Adresslista 2. Godsbeskrivning 3. Principskiss villasäkerhet 4. Låsdetaljer nomenklatur

Innehållsförteckning. Bil. 1. Adresslista 2. Godsbeskrivning 3. Principskiss villasäkerhet 4. Låsdetaljer nomenklatur Utan tillfälle - inget brott 0 Innehållsförteckning Inledning Håll tjuven borta!.....2 Grannsamverkan..3 Yttre miljö....4 Gör det själv. 4 Mekaniska skyddsåtgärder...5 Fönster fönsterdörr....5 Dörrar...7

Läs mer

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad VAD KAN VI GÖRA Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad Se över våra egna bostäder, garage, insynsskydd m.m. (T.ex. fönsterlås, larm, altandörrar). Tänk på att fönster och altandörrar oftast

Läs mer

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2 Kontrollera ditt inbrottsskydd Skyddsklass 2 2 Skyddsklass 2 Skyddsklass 2 3 Innehåll Kontrollera ditt inbrottsskydd...6 Allmänt...6 Väggar, golv och tak...6 Dörr, port och lucka...7 Låsning av dörr, port

Läs mer

HAR DU KOLL PÅ DINA NYCKLAR?

HAR DU KOLL PÅ DINA NYCKLAR? HAR DU KOLL PÅ DINA NYCKLAR? Yale Doorman Ett smartare lås Låsning av våra hus och lägenheter har gått in i en ny era. Yale Doorman är ett nytt och bekvämt alternativ till den välbekanta mekaniska låsningen

Läs mer

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 1

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 1 Kontrollera ditt inbrottsskydd Skyddsklass 1 2 Skyddsklass 1 Skyddsklass 1 3 Innehåll Kontrollera ditt inbrottsskydd...6 Allmänt...6 Väggar, golv och tak...6 Dörr, port och lucka...7 Låsning av dörr, port

Läs mer

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet. Många har

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet. Många har Förord Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet. Många har hört ordet eller sett skyltar med grannsamverkan i något bostadsområde. Det betyder att de som bor eller verkar

Läs mer

Grannsamverkan mer än en app eller facebookgrupp

Grannsamverkan mer än en app eller facebookgrupp Nyhetsbrev 3 2015 Grannsamverkan mer än en app eller facebookgrupp Varför ska vi ha Grannsamverkan? Svaret är att vi tillsammans vill minska brottsligheten i vårt bostadsområde. Att Grannsamverkan har

Läs mer

Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli. Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015

Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli. Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015 Sida 1 av 5 Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015 Juni Inbrott och inbrottsförsök i bostad (ej fritidshus/kolonistuga) Totalt:

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Har du tänkt resa bort över julen? Informera gärna om att du ska resa bort över julen, men gör

Läs mer

ÖKA TRYGGHETEN! Lomma kommun och Polismyndigheten i samverkan mot bostadsinbrott

ÖKA TRYGGHETEN! Lomma kommun och Polismyndigheten i samverkan mot bostadsinbrott ÖKA TRYGGHETEN! Lomma kommun och Polismyndigheten i samverkan mot bostadsinbrott Information för dig som bor och lever i Lomma kommun, med syfte att öka säkerheten och tryggheten. Tänk efter före! Lomma

Läs mer

Inbrottsskydd Skyddsklass 1

Inbrottsskydd Skyddsklass 1 Inbrottsskydd Skyddsklass 1 Med hjälp av anvisningar och råd som finns i denna folder kan du själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorets krav. Foldern ger exempel på godtagbara

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2014-08-11 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Inbrottstjuvar använder sig av nya metoder I semestertider brukar det vara fler inbrott

Läs mer

Inbrottsskydd för golfshop

Inbrottsskydd för golfshop Inbrottsskydd för golfshop Med hjälp av anvisningar och råd som finns i denna folder kan du själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorets krav/säkerhetsföreskrift. Foldern ger

Läs mer

Inbrottsskydd. Skyddsklass 1

Inbrottsskydd. Skyddsklass 1 Inbrottsskydd Skyddsklass 1 Sidan 2 I Inbrottsskydd skyddsklass 1 Med hjälp av de anvisningar och råd som finns i denna folder kan du själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorets

Läs mer

Inbrottsskydd Skyddsklass 2

Inbrottsskydd Skyddsklass 2 Inbrottsskydd Skyddsklass 2 M ed hjälp av anvisningar och råd som finns i denna folder kan du själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorens krav. Foldern ger exempel på godtagbara

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen

Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen Dessa åtgärder bygger bland annat på problembilder från kartläggningar i Skärholmen som Svenska Bostäder och SDF Skärholmen har genomfört under 2007.

Läs mer

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 1

Kontrollera ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 1 Kontrollera ditt inbrottsskydd Skyddsklass 1 2 Skyddsklass 2 Skyddsklass 2 3 Innehåll Kontrollera ditt inbrottsskydd...5 Allmänt...5 Väggar, golv och tak...5 Dörr, port och lucka...6 Låsning av dörr, port

Läs mer

Allmänt arbetsplatsen Stoppa tjuven!

Allmänt arbetsplatsen Stoppa tjuven! 90 AFJ.42 Allmänt arbetsplatsen Stoppa tjuven! Stölder på byggarbetsplatserna kostar mycket pengar och medför tidsödande och dyra störningar. - Stoppa tjuven! Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion

Läs mer

Se över ditt skydd INBROTTSSKYDD. Skyddsklass 2 PROTECTOR FORSIKRING ASA

Se över ditt skydd INBROTTSSKYDD. Skyddsklass 2 PROTECTOR FORSIKRING ASA 2016 Se över ditt skydd INBROTTSSKYDD PROTECTOR FORSIKRING ASA Innehåll Inbrottsskydd klass 2... 2 Kontrollera ditt inbrottsskydd... 3 Allmänt... 3 Väggar, golv och tak... 3 Dörr, port och lucka... 4 Låsning

Läs mer

Välj rätt lås till ditt hem

Välj rätt lås till ditt hem Välj rätt lås till ditt hem En enkel guide till ett tryggare boende ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Våra bästa tips om lås och säkerhet Bekväm säkerhet blir använd När du har

Läs mer

GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN

GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN INFORMATION TILL HUVUDKONTAKTOMBUD, KONTAKTOMBUD OCH HUSHÅLL GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN 2015/2016 Innehåll GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN Detta är Grannsamverkan 1 Kort historik 1 Grannsamverkan fungerar 2

Läs mer

Grannsamverkan. Publik. 2015 Grannsamverkan Motala

Grannsamverkan. Publik. 2015 Grannsamverkan Motala Grannsamverkan 1 Historik Samverkan: Polisen, Räddningstjänsten, Länsförsäkringar Östgöta Start: 1985 Målgrupp: Syfte: Villaägare, bostadsrätter, fritidshus och hyresrätter Minska antalet inbrott-, vatten-

Läs mer

Inbrottsskydd Skyddsklass 1

Inbrottsskydd Skyddsklass 1 Inbrottsskydd Skyddsklass 1 2 Inbrottsskydd skyddsklass 1 Med hjälp av anvisningar och råd som finns i denna folder kan du själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorets krav /

Läs mer

Grannsamverkansinformation december 2016, Område Bromma

Grannsamverkansinformation december 2016, Område Bromma Polisregion Stockholm 2016-12-09 Område Nord Information Grannsamverkansinformation december 2016, Område Bromma Tyvärr ser vi en en kraftig ökning av bostadsinbrotten under höstmånaden november 2016.

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län 2013-05-06 - Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Dörrknackning i Södra Järva blev mycket uppskattad Ett brottsförebyggande projekt

Läs mer

Innehåll. 2009 www.grannsamverkan.se www.samverkanmotbrott.nu www.stoldskyddsforeningen.se

Innehåll. 2009 www.grannsamverkan.se www.samverkanmotbrott.nu www.stoldskyddsforeningen.se Innehåll Historik 2 Allmänt 3 Organisation 4 Uppstart av Grannsamverkan 5 Minimikrav för Grannsamverkan 6-7 Löpande arbete i Grannsamverkan 8-9 Trycksaker 10 Skyltar och dekaler 11 Allmänna förebyggande

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar april 2011 Västerorts gemensamma sida Under april månad har insatser bedrivits mot ungdomar och alkohol och då framförallt under valborgsmässoafton som avlöpte lugnt i hela

Läs mer

Den inbrottssäkra Altandörren, enkeldörr

Den inbrottssäkra Altandörren, enkeldörr Den inbrottssäkra Altandörren, enkeldörr Det är viktigt att se till att dörrens samtliga delar har godkända enheter, gångjärn, låsning, spanjolett och slutbleck. Se över altandörrarna. Altan- eller fönsterdörrar

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Några exempel på bra åtgärder/ tips som jag själv drivit i den Brf jag bor i.

Några exempel på bra åtgärder/ tips som jag själv drivit i den Brf jag bor i. Några exempel på bra åtgärder/ tips som jag själv drivit i den Brf jag bor i. Efter 3 inbrott i våras 2015, då det var tydliga spår att det var låsslunga och ev uppdyrkat överlås (eller att det varit olåst?),

Läs mer

Grannsamverkansinformation, december 2016, Område Vällingby/Hässelby

Grannsamverkansinformation, december 2016, Område Vällingby/Hässelby Polisregion Stockholm 2016-09-09 Område Nord Lokalpolisområde Vällingby Information Grannsamverkansinformation, december 2016, Område Vällingby/Hässelby Tyvärr ser vi en ökning av bostadsinbrotten under

Läs mer

Lägenhetsinbrott. Hjälpande telefon 0203 16116 Juridiska råd 0203 16117 www.rikunet.fi www.riku.fi

Lägenhetsinbrott. Hjälpande telefon 0203 16116 Juridiska råd 0203 16117 www.rikunet.fi www.riku.fi Lägenhetsinbrott Hemmet är en trygg punkt i världen. Därför stör också ett lägenhetsinbrott allvarligt trygghetskänslan för vem som helst. Ett lägenhetsinbrott ses inte alltid som en speciellt traumatisk

Läs mer

Inbrottsskydd. Skyddsklass 3

Inbrottsskydd. Skyddsklass 3 Inbrottsskydd Skyddsklass 3 Sidan 2 I Inbrottsskydd skyddsklass 3 Med hjälp av de anvisningar och råd som finns i denna folder kan du själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorens

Läs mer

RÅD & TIPS FÖR ÄLDRE i syfte att öka trygghet och minska utsatthet för brott

RÅD & TIPS FÖR ÄLDRE i syfte att öka trygghet och minska utsatthet för brott RÅD & TIPS FÖR ÄLDRE i syfte att öka trygghet och minska utsatthet för brott UTOMHUS Hur man hanterar plånboken Ha inte med dig mer pengar än nödvändigt. Vifta inte med pengarna. Se till att ha innerficka

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

Skydd mot stöld av datorutrustning

Skydd mot stöld av datorutrustning November 2003 Teknisk information Skydd mot stöld av datorutrustning En infoskrift från Sveriges Försäkringsförbund Syftet med denna information är att ge en bild av risker med speciell inriktning på inbrott

Läs mer

Lokalpolisområde Ekerö informerar:

Lokalpolisområde Ekerö informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2015-03-10 Västerort Information Lokalpolisområde Ekerö Myndigheten är just nu mitt uppe i den största omorganisationen polisen genomfört i Sverige. Närpolisområde blir

Läs mer

Utan tillfälle inget brott. Hur du på ett effektivt och framgångsrikt sätt förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem

Utan tillfälle inget brott. Hur du på ett effektivt och framgångsrikt sätt förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem Utan tillfälle inget brott Hur du på ett effektivt och framgångsrikt sätt förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem Utgivare Polismyndigheten Produktion Polismyndigheten i Stockholms län, 2012

Läs mer

Fördjupningskväll om trygghet och boende. Ordf. i styrgruppenjan Karlsson hälsar välkommen

Fördjupningskväll om trygghet och boende. Ordf. i styrgruppenjan Karlsson hälsar välkommen Välkomna! Fördjupningskväll om trygghet och boende Ordf. i styrgruppenjan Karlsson hälsar välkommen Under rubriken nätbrott berättar Mats Backström om de faror och fällor som finns på nätet och hur man

Läs mer

Inbrottsskydd. Skyddsklass 2

Inbrottsskydd. Skyddsklass 2 Inbrottsskydd Skyddsklass 2 Sidan 2 I Inbrottsskydd Skyddsklass 2 Med hjälp av de anvisningar och råd som finns i denna folder kan du själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorens

Läs mer

BROTT MOT ÄLDRE Brottsförebyggande åtgärder Lyckeby, Karlskrona Kommun

BROTT MOT ÄLDRE Brottsförebyggande åtgärder Lyckeby, Karlskrona Kommun BROTT MOT ÄLDRE Brottsförebyggande åtgärder 2016-02-22 Lyckeby, Karlskrona Kommun 1 Äldres utsatthet för brott Mediebruset ger fel bild Mycket få äldre utsätts för våldsbrott lever mycket säkert..inga

Läs mer

För kunder i Länsförsäkringar. Säkerhetsprodukter 2015/2016

För kunder i Länsförsäkringar. Säkerhetsprodukter 2015/2016 För kunder i Länsförsäkringar Säkerhetsprodukter 2015/2016 Behörspaket ASSA Entré D12. Paketet innhåller: Cylinder d1212 med 5 st nycklar Cylinderbehör 3212 Handtag 1956 epok Vredskylt 4356 2 st Förlängningsdelar

Läs mer

Brottsförebyggande rådet i Mark

Brottsförebyggande rådet i Mark Brottsförebyggande rådet i Mark Viktig information och goda råd Brottsförebyggande rådet i Mark Tillsammans ökar vi tryggheten i Marks kommun! Du finner här nyttig läsning och praktiska tips. Du får besked

Läs mer

Det gjordes 53 st anmälningar om inbrott och försök till inbrott i bostad under december månad (26 st 2012).

Det gjordes 53 st anmälningar om inbrott och försök till inbrott i bostad under december månad (26 st 2012). Polismyndigheten i Stockholms län Söderorts polismästardistrikt Farsta närpolisområde Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev december Aktuell info i Farsta närpolisområde för perioden: december 2013 Inbrott

Läs mer

Utan tillfälle inget brott. Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt

Utan tillfälle inget brott. Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt Utan tillfälle inget brott Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt Rutinaktivitetsteorin För att ett brott ska begås krävs att det finns en motiverad

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Lite råd inför sommaren Snart kommer den efterlängtade sommarledigheten. En del av oss tar dagen

Läs mer

Köpt i god tro? Inget skydd för dig! Efter lagändring återlämnas stulet gods till ägaren.

Köpt i god tro? Inget skydd för dig! Efter lagändring återlämnas stulet gods till ägaren. Köpt i god tro? Inget skydd för dig! Efter lagändring återlämnas stulet gods till ägaren. Det finns tyvärr en del som lockar till bra köp. Här gäller det att vara försiktig och följa våra råd! SÄLJES Finfin

Läs mer

enkelt, komplett och säkert monterade tambur- och säkerhetsdörrar för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

enkelt, komplett och säkert monterade tambur- och säkerhetsdörrar för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. enkelt, komplett och säkert monterade tambur- och säkerhetsdörrar för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. All inclusive. i sverige där jeld-wen Tidigare varit känt under namnet swedoor, har vi

Läs mer

Inbrottsskydd Skyddsklass 2

Inbrottsskydd Skyddsklass 2 Inbrottsskydd Skyddsklass 2 2 Inbrottsskydd skyddsklass 2 Med hjälp av anvisningar och råd som finns i denna folder kan du själv kontrollera om ditt inbrottsskydd uppfyller försäkringsvillkorens krav /

Läs mer