tillfället gör tjuven... Råd till dig som har drabbats av brott eller som har frågor om stöldförebyggande åtgärder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tillfället gör tjuven... Råd till dig som har drabbats av brott eller som har frågor om stöldförebyggande åtgärder"

Transkript

1 tillfället gör tjuven... Råd till dig som har drabbats av brott eller som har frågor om stöldförebyggande åtgärder

2 Broschyren finns att ladda ner på Produktion Polismyndigheten i Stockholms län Stockholm Danagårds ex

3 innehåll Inledning Polisens handläggning Brottsofferinformation Reaktioner på brott [ 7 ] Brottsofferjouren, BOJ [ 7 ] Rättsskydd [ 8 ] Skadeståndsanspråk [ 8 ] Försäkring [ 8 ] Brottsskadeersättning [ 8 ] Försäkringsbolagens handläggning Brottsförebyggande åtgärder Faktorer som krävs för brott [ 10 ] Brott i boendemiljön [ 10 ] Prioritetsordning för villor/radhus [ 11 ] Åtgärder för dig som bor i lägenhet [ 13 ] Montera själv eller anlita hantverkare? [ 13 ] Var ska man köpa säkerhetsprodukter? [ 13 ] Larm [ 14 ] Förråd och garage [ 15 ] Elektromekanisk låsning [ 15 ] Brytskydd [ 15 ] Hur är inbrottsskyddet i din fastighet? [ 15 ] Förvaring av dyrbar utrustning i förråd och garage [ 16 ] Bilbrott Bilstölder [ 17 ] Tillfället gör tjuven [ 17 ] Vem är gärningsmannen och vilka bilar stjäls? [ 17 ] Tekniska skydd [18 ] Tips och råd för att minska risken för stöld av/från bil [ 19 ] Tips och råd för att minska risken för inbrott i bil [ 20 ] Om du drabbats av skadegörelse, bilinbrott eller parkeringsskada [ 21 ] Cykel-, moped- och motorcykelstölder Grannsamverkan Hur går man till väga? [ 23 ] Minimikrav för deltagande i Grannsamverkan [ 25 ] Båtsamverkan Begrepps- och ordförklaringar Adresslista Bilagor Iakttagelseblankett [ 33 ] Godsblankett [ 35 ]

4

5 Denna broschyr vänder sig både till dig som drabbats av brott och till dig som vill vidta förebyggande åtgärder för att minska risken att bli drabbad av brott. Tonvikten ligger på brott i och kring bostaden. Broschyren har sammanställts för att ge dig sådan information som vi av erfarenhet vet att man ofta efterfrågar i samband med brott. Under respektive rubrik finner du svar på de vanligaste frågorna och hänvisningar till var du kan söka efter mer information. De flesta tekniska produkter och förslag på lösningar som finns omnämnda i broschyren och som är kursivt skrivna finns förklarade på sidorna På sidorna hittar du också en adressoch telefonlista. [ ]

6 Polisens handläggning Ett brott bör så snart som möjligt komma till polisens kännedom. För att ge polisen bästa möjliga förutsättningar att lösa brottet bör ingenting röras innan en brottsplatsundersökning utförts. Vid bostadsinbrott skickas polis till platsen. De tar upp en formell polisanmälan, säkrar spår och förhör vittnen. Om säkrade spår och ledtrådar inte direkt leder till någon misstänkt, kan det innebära att utredningen läggs ner. Detta upplevs av många drabbade som mycket frustrerande, vilket i en del fall kan bero på att man tolkar detta som att polisen inte bryr sig och att man aldrig kommer att försöka få fast de skyldiga. Vill d u veta mer? l Broschyren: Till dig som utsatts för brott (Brottsoffermyndigheten), finns hos polisen I praktiken innebär nedläggningen att utredningen är vilande i avvaktan på information som kan leda undersökningen framåt. Polisen tar lätt upp utredningen igen om något nytt framkommer i ärendet. Ofta kan det handla om att en gripen tjuv kan bindas till flera andra brott i efterhand eller att man hittar stulna saker. Med i denna broschyr finns även en Iakttagelseblankett som du kan skicka eller faxa till polisen. Tala med dina grannar om händelsen alla iakttagelser runt brottet är viktiga. Genom blanketten kan du på ett enkelt sätt ge oss information som kan leda undersökningen framåt. Observera att du inom en vecka bör ha fått en kopia av anmälan hemskickad. Den kan användas då skadeanmälan görs till försäkringsbolaget. Ofta är det svårt att i detalj redogöra för vad som stulits vid ett inbrott. Men du har alltid möjlighet att i efterhand göra en kompletterande tilläggsanmälan över vad som stulits samt andra uppgifter som bör framgå i anmälan. I broschyren finns även en speciell Godsblankett som du kan använda till detta. [ ]

7 Brottsofferinformation Du är inte skyldig att polisanmäla ett brott, men det är ofta nödvändigt för att du ska kunna ta vara på dina rättigheter. Försäkringsbolagen och Brottsoffermyndigheten kräver i regel en polisanmälan för att de ska pröva frågan om ersättning för skador till följd av brott. reaktioner på brott Olika brott drabbar olika hårt och vissa personer drabbas hårdare än andra av samma slags brott. En del brott kanske mest utlöser irritation. Inbrott i bostaden kan däremot upplevas som både allvarligt, skrämmande och kränkande. Vetskapen om att någon varit inne och rotat bland ens saker kan kännas svår att bära. Ibland kan man drabbas av skamkänslor trots att man inte har något att skämmas för. Vanligt är också att man känner en ilska mot gärningsmannen. Det är dock viktigt att få prata om det inträffade. Först därefter är det ofta möjligt att skapa sig en mer nyanserad bild av vad som hänt. Behovet av hjälp från omgivningen varierar. Naturligtvis är det inte bara juridisk hjälp som behövs utan många gånger också ett personligt stöd i någon form. Du kan då vända dig till Brottsofferjouren som förutom känslomässigt stöd också kan hjälpa dig med praktiska problem som kan uppstå i samband med brottet. brottsofferjouren, BOJ Brottsofferjourerna arbetar i första hand med brottsoffer som utsatts för misshandel, bostadsinbrott, väskryckning, ofredande, personrån och olaga hot. Vid polisanmälan ska du som brottsoffer få information om att jouren finns. Polisen ska också fråga dig om du vill bli kontaktad av dem. Om så är fallet kontaktas du av en så kallad stödperson. Brottsofferjouren är en ideell organisation som är religiöst och politiskt obunden. I föreningen arbetar stödpersoner med stor erfarenhet av människor i kris. Kontakten med BOJ är kostnadsfri och stödpersonerna har avgett tystnadslöfte. Det finns brottsofferjourer på flera platser i länet. På sidan i denna broschyr finns adresser, telefon- och faxnummer till respektive jour. BOJ kan erbjuda dig l Råd och stöd l Hjälp i kontakter med myndigheter och försäkringsbolag l Stöd i samband med eventuell rättegång l Någon att tala med l Annan hjälp som du kanske vill ha [ 7 ]

8 Vill du veta mer? Broschyrer från Brottsoffermyndigheten som finns att hämta hos polisen: l Till dig som utsatts för brott l Information om brottsskadelagen l Till dig som utsatts för brott mot din egendom Hit kan du vända dig : (adress och telefonnummer finns listade på sidan 30 31): l Brottsofferjourerna i Stockholms län l Brottsofferjourernas Riksförbund l Brottsoffermyndigheten l Hjälplinje för brottsoffer rättsskydd I hemförsäkringen ingår ett rättsskydd. Försäkringen kan ersätta dina kostnader för rättsligt ombud i samband med en skadeståndstvist. Vanligtvis får du som självrisk betala en del av kostnaderna. Du ska i första hand vända dig till ditt försäkringsbolag om du behöver hjälp med sådana kostnader. Om du inte har rättsskydd kan du ansöka om rättshjälp från Rättshjälpsmyndigheten (se adresslistan). skadeståndsanspråk Den som begår ett brott är i princip skyldig att ersätta de skador som brottet orsakar. Ditt skadeståndsanspråk ska alltså i första hand riktas till gärningsmannen. Om du vill ha skadestånd så bör du tala om detta för polisen och att du vill att åklagaren ska hjälpa dig att driva kravet. Skadeståndsfrågan prövas i regel samtidigt som domstolen tar ställning till om den åtalade är skyldig till brottet. Om domstolen dömer att du ska få skadestånd så skickar domstolen över en kopia på domen direkt till Kronofogdemyndigheten. Därefter kontaktar Kronofogdemyndigheten dig och erbjuder dig kostnadsfri hjälp med indrivning av skadeståndet. Detta är ett bra alternativ då den dömde inte alltid är villig att betala frivilligt. försäkring Om det efter Kronofogdemyndighetens undersökning visar sig att gärningsmannen saknar förmåga att betala skadeståndet eller om gärningsmannen är okänd, kan det ändå finnas möjligheter för dig att få ersättning. Om du har en hemförsäkring ger den till exempel ersättning vid stöld och normalt också vid överfall. Det är viktigt att du genast efter brottet anmäler skadan till ditt försäkringsbolag och tar reda på vilken typ av ersättning du kan få. brottsskadeersättning Om gärningsmannen är okänd eller inte själv kan betala skadeståndet och det inte finns någon hemförsäkring som ersätter skadan (eller då försäkringsbolaget avslagit din begäran med hänvisning till ett försäkringsvillkor), kan du som utsatts för en brottslig handling ha rätt till ersättning från staten enligt brottsskadelagen, så kallad brottsskadeersättning. Ersättningen omfattar fysiska och psykiska skador samt ersättning för den kränkning som vissa allvarligare brott innebär. Skadade och förlorade föremål samt rena förmögenhetsskador ersätts dock endast i begränsad utsträckning. Kontakta Brottsoffermyndigheten för mer information om villkoren och för att beställa en ansökningsblankett. Adress med mera till Brottsoffermyndigheten finns under avsnittet "Adresslista" på sidan [ 8 ]

9 Försäkringsbolagens handläggning För att undvika misstag i handläggningen är det viktigt att du så fort som möjligt kontaktar ditt försäkringsbolag och meddelar att du utsatts för ett brott. Därefter kan du i lugn och ro sitta ner och göra en skadeanmälan. I många fall krävs att du kan visa kvitton på den stulna egendomen. Köper du någonting av en privatperson så försök att alltid få originalkvittot. Spara alltid kvitton! Ersättningen kan minskas eller helt utebli om kvitton saknas. Försäkringsbolagen kräver också att du gjort en polisanmälan. För att du ska få rätt ersättning vid bostadsinbrott sker ibland en besiktning av skadorna på plats. Ofta kan det vara svårt att redovisa en komplett godsförteckning omedelbart. Du har dock möjlighet att komplettera listan under ganska lång tid efteråt. En del upptäcker för sent att de är för lågt försäkrade, vilket kan medföra en minskning av ersättningen. Kontrollera att du angivit rätt värde på lösöret. Det kan finnas mallar för detta hos ditt försäkringsbolag. Bilförsäkringen täcker bara bilen och dess tillbehör. Lämnar du kvar väskor, kläder, sportutrustning etc som försvinner vid ett inbrott kan detta eventuellt täckas av hemförsäkringen. Har du inte bägge försäkringarna i samma bolag finns risk att du kan drabbas av två självrisker. Cykelstöld täcks av hemförsäkringen men självrisken och värdeminskningen är ofta höga. Cyklar måste vara låsta med rekommenderade lås. Mopeder ingår inte i hemförsäkringen utan kräver en speciell försäkring. Mopedstölder har blivit allt vanligare i takt med att de nya EU-mopederna kommit på marknaden. Många av dem återfinns aldrig och premierna för mopeder är därför höga. När det gäller mopeder kräver samtliga bolag att de ska vara låsta med två lås varav minst ett ska vara rekommenderat. Har inte mopeden återfunnits inom 30 dagar, efter det att anmälan gjorts till försäkringsbolag, betalas ersättning ut som motsvarar värdet av ett likvärdigt fordon (marknadsvärde). I samband med det övergår fordonet formellt i försäkringsbolagets ägo. Vill du veta mer? Försäkringsbolag l Namn och adresser hittar du på sidan [ 9 ]

10 Brottsförebyggande åtgärder offer/ objekt gärningsman tillfälle Att förebygga och motverka brott kan alla bidra till, både enskilda och samhället. På många håll finns det numera ett Lokalt Brottsförebyggande Råd i kommunen eller stadsdelen. Det har till uppgift att genomföra övergripande åtgärder när det gäller bland annat fysisk utformning av allmänna platser för att öka tryggheten och minska risken för brott. Det finns mycket du kan göra för att minska risken att drabbas av brott. Det gäller att tänka brottsförebyggande och agera utifrån det i alla sammanhang. Det kan handla om så enkla saker som att alltid låsa och tömma bilen, även om du bara lämnar den för en kort stund, eller att alltid låsa bostadsdörren, även när du är hemma. faktorer som krävs för brott För att ett brott ska kunna inträffa krävs tre faktorer: en motiverad gärningsman, ett offer eller objekt samt ett tillfälle att begå brottet. Om man tar bort en av faktorerna kan brottet inte ske. Den faktor som det finns störst möjlighet att påverka framför allt för dig som enskild är tillfället. Utan tillfälle inget brott. brott i boendemiljön När det gäller att förebygga brott i boendemiljön handlar det oftast om ett engagemang hos de boende själva i form av Grannsamverkan, investering i bättre lås och dörrar med mera. I flerfamiljshus har också fastighetsägaren och förvaltaren ett stort ansvar. När man drabbats av ett inbrott är det inte ovanligt att man är mycket motiverad att skaffa nya lås och kanske larm till bostaden. Håll då två saker i minnet, rätt prioriteringsordning och rätt produkter! När du installerar låsprodukter eller larm bör du sträva efter att köpa produkter som är rekommenderade av Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF. De flesta inbrott är tillfällighetsbrott, där tjuven väljer hus eller lägenheter som är lätta att ta sig in i och ut ur, utan att väcka uppmärksamhet och där han kan arbeta ostört. Det är därför viktigt att se över låsen på dörrar och fönster, framför allt mot baksidan eller andra undanskymda delar. Dåliga lägenhetsdörrar, fönster mot loftgångar och framför allt balkongdörrar och fönster i markplanet, är svaga punkter i flerfamiljshus. När du ska skydda dig mot inbrott, försök att se på din bostad med tjuvens ögon. Var tar tjuven sig lättast in? Bra mekaniskt inbrottsskydd innebär två saker. Det ska det vara svårt för tjuven att ta sig in i bostaden, men om han ändå lyckas ska det vara svårt att bära ut gods. Det är också väldigt väsentligt att du ser till helheten. Se över dina dörrars och fönsters kvalité, samt hur de är monterade. Det är viktigt att dörrkarmen är ordentligt förankrad i väggen, särskilt i höjd med lås och gångjärn. Om en beståndsdel är bristfällig eller saknas har det ingen betydelse att alla andra delar är bra. Ett bra lås i en dålig dörr ger inte ett bättre skydd. Tänk på att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk! [ 1 0 ]

11 1 Det är också bra att veta om det finns andra än du själv som ställer krav på hur ditt hem ska låsas, till exempel ditt försäkringsbolag. Du kan dock inte använda försäkringsbolagens krav som mått på ditt skydd. Ibland kanske de inte har några uttryckliga krav, men det är inte detsamma som att ditt skydd är fullgott. Eventuella minimikrav är just det som sägs ett minimum för att din försäkring ska gälla. Det betyder att du bör komplettera för att få ett fullgott skydd. Det är du som måste se om din bostad! OBS! Ytterligare en viktig detalj att tänka på när du inbrottssäkrar din bostad är att du alltid måste ha fungerande utrymningsvägar vid brand. Riskera inte liv genom felaktiga åtgärder! Strävan efter ett bra inbrottsskydd och kravet på utrymningsmöjligheter motverkar i viss mån varandra, men det går i de flesta fall att åstadkomma en inbrottssäker bostad då man inte är hemma samtidigt som utrymningskraven tillgodoses när man vistas i bostaden. prioritetsordning för villor/radhus Det kan kosta en del att skaffa ett bra mekaniskt skydd vilket kan innebära att du behöver göra en flerårsplan för att rusta upp inbrottsskyddet. Enligt Villaägarnas Riksförbund bör inbrottsskyddet förbättras enligt nedanstående prioritetsordning, en uppfattning som även polisen delar. 1. Fönster i bottenvåningen där tjuven kan arbeta ostört Insynsskyddade och öppningsbara fönster är den klart dominerande ingångsvägen för tjuven. Detta beror på att de ofta är mycket lättillgängliga och utan svårighet kan brytas upp med t ex en skruvmejsel. De måste därför ha ett kompletterande skydd i form av fönsterlås eller fönsterspärrar (se ordlistan) som illustrationerna till höger visar. Vissa fönster kan också skruvas igen. Det förekommer att äldre inmonterade isolerrutor kan lyftas ur p g a att de inte är underförseglade med silikon eller att det går att skruva bort listen som håller rutan på plats. Dessa rutor bör förses med glasrutesäkring som skydd mot att glaset lyfts ur. Ett alternativ är att slipa bort spåren i skruvskallarna i befintliga glaslister, eller att skruva i envägsskruvar. 2. Källarfönster Källarfönster är mycket lätta att bryta upp då de ligger i markplanet och ofta har dålig låsning. S k äggvred eller expanderhakar ( öglor ) som ofta finns på fönstren är inget bra skydd utan ger lätt vika när tjuven bryter. Bäst är att sätta galler eller plattjärn (se ordlistan) för fönstren. Förutom ett utmärkt inbrottsskydd får man med det arrangemanget möjlighet att låta fönstret stå uppställt för vädring utan risk då man är hemma. 3. Altandörrar Försäkringsbolagen ställer kravet att dörren ska ha låsbart handtag, men detta minskar inte risken för inbrott vilket många tror. För att uppnå det bästa skyddet bör man därför montera en säkerhetsspanjolett (se ordlistan) i dörren i stället för den av standardmodell. Ett annat bra alternativ är att skruva fast en skena som täcker springan mellan dörr och karm, Secustrip eller C-profilen (se ordlistan). Ytterligare ett alternativ är att komplettera ett bristfälligt spanjolettlås med ett hakregellås, smalprofillås, (se ordlistan). Det bör helst låsas endast från insidan. Dörrspegeln under fönsterrutan bör förstärkas mot insparkning med en 1 mm galvad plåt eller plywood som sätts på utsidan av den inre dörrhalvan vid delbar dörr. 2 3 Exempel på typer av fönsterspärrar: 1. Spärr för dubbla inåtgående fönster skruvas fast i bågen mellan fönstren. Spärrens vingar låser effektivt fast fönsterbågen vid karmen. För att öppna fönstret skruvas topphatten av med en insexnyckel. 2. Spärr för utåtgående fönster skruvas fast med en bult eller ett stift i fönsterbågen. 3. Spärr för enkelt inåtgående fönster skruvas i fönsterkarmen. Spärrens vinge låser effektivt fast fönsterbågen vid karmen. C-profilen för utåtgående dörrar och fönster. C-profilen för inåtgående dörrar och fönster. [ 1 1 ]

12 4 1 2 Om det är en isolerglasdörr sätts plåten eller plywooden på dörrens insida. Använd träskruv och borra eller slipa bort spåren i skruvskallarna. I många fall kan det vara bäst att byta ut hela dörren om den är gammal och i dålig kondition. I dag finns flera dörrar som är betydligt kraftigare och dessutom mera energieffektiva. Beställ då en dörr med fabriksmonterad säkerhetsspanjolett. Det är betydligt billigare än en eftermontering Säkerhetsspanjolett med hakkolvar av härdat stål. 2. Låsbart handtag med nyckel. 3. Förstärkningsbeslag och säkerhetsslutbleck. 4. Gångjärnen bör vara av typ tappbärande med härdade stålsprintar. Alternativt komplettera med bakkantsbeslag som gör det svårare att lyfta bort dörren om gångjärnssprintarna slås ut. En hakregel som förbinder dörr och karm ger ett mycket effektivt brytskydd. 4. Fönster där man kan klättra in De bör förstärkas med fönsterspärrar enligt ovan. Fönster som man vill kunna öppna enkelt bör ha lås i stället. S k sidoljus intill entrédörren är oftast inte öppningsbara, men utgör en inbrottsrisk. Ett alternativ är att förstärka glaset med en säkerhetsfilm (se ordlistan), alternativt galler eller 6 mm polykarbonat, en slagtålig plastprodukt. 5. Fönster där tjuven kan ta sig in via en altan eller via stege De bör skyddas enligt beskrivningen ovan. 6. Entrédörrar och övriga ytterdörrar Godkänd låsning är ett försäkringskrav. Detta innebär att dörren ska ha ett tvåfunktionslås, (se ordlistan) med möjlighet att spärra vredet, eller ett tillhållarlås som komplement om det ordinarie låset saknar spärrfunktion eller en rak regel. Dessutom ska dörren ha säkerhetsslutbleck (det är viktigt att de snedställda skruvarna är monterade!) och bakkantsbeslag (se ordlistan) på gångjärnssidan. Den bör också förses med ett dörrförstärkningsbehör och dörrkik (se ordlistan). Innan du investerar i ett förbättrat inbrottsskydd måste du bedöma om dörren är stabil och har en god funktion. I vissa fall kan det vara bäst att byta ut hela dörren! Glöm inte bort att skydda garagedörren, framförallt om garaget är sammanbyggt med huset. 7. Garageportar De har vanligtvis en vipport för bilen samt i vissa fall en separat gångdörr. Vipportar är mycket lätta att forcera för tjuven och i många garage förvaras, förutom hjul och utrustning till bilen, också sportutrustning och annat stöldbegärligt gods. Tjuvarna är mycket medvetna om detta, därför är den typen av inbrott mycket vanliga. Lås fast hjulen med kätting, wire eller med något av de speciallås som finns på marknaden. Hur skyddar man sitt garage? Finns det en separat gångdörr är det ganska lätt. Då kan du sätta en bra extralåsning på portens insida med hjälp av kraftiga låsbyglar och ett rekommenderat hänglås, (se ordlistan) och därefter passera ut genom gångdörren som i sin tur ska ha en bra säkerhetsstandard (se punkt 6, Entrédörrar och övriga ytterdörrar). Finns ingen gångdörr måste man förstärka på garageportens utsida. Här finns bland annat ett speciellt garagelåsskydd att köpa hos låssmederna som monteras över handtaget. Det går i vissa fall även att använda sig av hakregellås i sidorna eller rekommenderade hänglås på utsidan. Varje port kräver en individuell lösning. Du kan direkt kontrollera funktionen på din port genom att med ett stadigt tag i handtaget ruska ordentligt i porten. I många fall räcker detta för att den ska gå upp! Börja med att justera detta och gå därefter vidare med övriga åtgärder. 8. Larm bör komma ifråga först i sista hand Ett larm i sig gör det inte svårare att bryta sig in, utan har i första hand ett avskräckande syfte. Det ska alltid kombineras med ett bra mekaniskt inbrottsskydd. Ett larm indikerar att ett inbrottsförsök pågår och framkallar förhoppningsvis en reaktion från omgivningen eller väktarbolag vilket gör att tjuvens tid och möjlighet [ 1 2 ]

13 att forcera det mekaniska skyddet begränsas kraftigt eller helt försvinner. Nivån på inbrottsskyddet avgör om tjuven lyckas fullborda brottet eller inte innan den eller de som förväntas reagera på larmet hinner vidta en åtgärd, d v s innan väktare eller polis hinner fram till platsen. åtgärder för dig som bor i lägenhet 1. Entrédörren bör vara en inbrottsskyddande dörr, s k säkerhetsdörr, i klass 2 (enligt ny EU-klass MK 3, se ordlistan). Helst ska den ha ett extralås med hakregelkolv (se ordlistan). Om det inte är en säkerhetsdörr bör den förstärkas enligt punkt 6, Entrédörrar och övriga ytterdörrar, (se sidan 12). Komplettera gärna med dörrkik, (se ordlistan) och låskåpa. Dörrspärr kan användas när man bara vill öppna dörren lite på glänt för en okänd besökare. Har du en pardörr eller ett parfönster utan mittpost bör du förse den passiva enheten med säkerhetskantreglar, (se ordlistan).!lås fast eller lås in lösa stegar! Lås in verktyg och dylikt som kan användas som inbrottshjälpmedel! 2. Balkongdörrar nära markplanet ska ha låsbart handtag. För att uppnå brytskydd även säkerhetsspanjolett och bakkantsbeslag. Ett alternativ eller komplement kan också vara Secustrip eller C-profilen. 3. Fönster som kan nås från marken loftgång, förrådstak, staket, elskåp etc, bör ha fönsterspärrar eller fönsterlås, alternativt skruvas igen. montera själv eller anlita hantverkare? Fönster De flesta skydd för fönster, som fönsterspärrar och fönsterlås, kan monteras med hjälp av verktyg som skruvmejsel, skiftnyckel och borrmaskin. Galler och plattjärn kan också monteras av den händige men kräver lite mer arbete. På marknaden finns även monteringsfärdiga galler som kapas till och fästs på plats med hjälp av specialskruvar. Altandörren Ett brytskydd, C-profilen eller Secustrip, kan monteras med hjälp av borrmaskin och skruvmejsel. Önskar du montera en säkerhetsspanjolett ställer detta högre krav på skicklighet eftersom det handlar om att göra flera urfräsningar i dörren som måste bli rätt utförda för att inte medföra en försvagning. Här tillkommer behovet av verktyg som stämjärn och hammare samt helst en elektrisk fräs. Säkerhetsspanjoletten köps i en sats med alla nödvändiga detaljer och monteringsanvisning. Är du osäker rekommenderar vi att en auktoriserad låssmed får göra jobbet. Ett låsbart handtag monterar du däremot själv om du är händig. Entrédörren Ordinarie lås kan bytas ut mot ett tvåfunktionslås, vilket passar i samma hål i dörren. Byt även slutblecket om det inte är ett säkerhetsslutbleck och kontrollera att det finns bakkantsbeslag. Ett kompletterande tillhållarlås är i normalfallet inget man monterar själv då det kräver en ny urfräsning. var ska man köpa säkerhetsprodukter? Många av de vanligaste produkterna finns att köpa i bygghandeln och hos låssmeder, samt även hos vissa försäkringsbolag. Om du vet vad du är ute efter är det valfritt att välja, men är du det minsta osäker rekommenderar vi bara låssmeder Säkerhetskantregel där kolven låses i utfällt läge. Bör vara både en uppåtoch nedåtgående Exempel på godkänd låsenhet: 1. Tillhållarlås 2. Säkerhetsutbleck 3. Bakkantsbeslag 4. Dörrförstärkningsbehör [ 1 3 ]

14 auktoriserade av Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund, SLR (se adresslistan). De garanterar att du får en produkt som är anpassad efter dina behov och de bistår även med ett professionellt montage om så önskas. På marknaden förekommer ett stort antal företag som säljer sina produkter genom dörrknackning. Många försöker med vilseledande information utnyttja människors otrygghet till att göra snabba affärer. Deras produkter uppfyller i många fall inte säkerhetskraven. Produkterna är ofta rent av undermåliga och du som konsument kan inte på stående fot avgöra vilken kvalité de har. Varje gång du ska höja skyddet i något avseende är det du som ska ha initiativet och söka upp leverantörer du kan lita på. Köp därför inte säkerhetsprodukter av dörrförsäljare! Vänd dig till Stöldskyddsföreningen eller ditt försäkringsbolag som kan ge dig råd och tips om säkerhetsprodukter. larm Larm bör komma i fråga i sista hand när det gäller att förbättra skyddet av bostaden och öka din trygghetskänsla. I stora drag kan man säga att det i dag finns två typer av larmanläggningar; lokallarm (inbrottsvarnare) och uppringande larm. Lokallarm får ljuda i max 15 minuter, sedan ska det återgå till bevakningsläge. Lokallarm bör förses med invändig sirén och utvändig sirén med blixtljus eftersom det är avsett att påkalla den närmaste omgivningens uppmärksamhet. Uppringande larm ringer upp förvalda telefonnummer eller kan vara anslutna till larmcentral. Ett utlöst larm garanterar ingen polisinsats. Du får ingen utryckning om inte grannarna gjort speciella iakttagelser som tyder på inbrott och larmar polisen. Ett lokallarm kan du installera själv eller överlåta arbetet åt en installatör. I det senare fallet bör du vara noga med att bara välja en installatör som är SSFcertifierad. Installatören bör vara medlem i Swelarm. Att installera själv kräver ett visst mått av planering och skicklighet. En möjlighet är då att sätta in ett trådlöst (radiobundet) larm. Det finns idag normer för trådlösa larm men larmen ska fortfarande installeras av SSF-certifierad installatör för att bli godkänt. Kontakta ditt försäkringsbolag för att höra vad som gäller för just din bostad. Ett uppringande larm kan ringa upp valfri mottagare, till exempel en mobiltelefon eller en larmcentral (s k centralanslutet inbrottslarm). Är larmet anslutet till larmcentral kan även ett väktarföretag larmas. Här kan man säga att vaktbolaget tar över den uppgift som annars grannar och du själv kan ansvara för. De åtgärdar t ex trasiga fönster och kallar på polis vid konstaterat brott. Kostnaden för larmet beror på den servicegrad du beställt. Jämför olika företag och vad som ingår i avtalet. Hör med ditt försäkringsbolag om den eventuella kostnaden för till exempel utryckning täcks av din försäkring. Centralanslutna inbrottslarm får endast installeras av företag som är SSF-certifierat. [ 1 4 ]

15 förråd och garage Förråd och garage till flerbostadshus bör utformas så att så få personer som möjligt har tillträde till respektive utrymme. Detta kan uppnås genom strategiskt placerade gallergrindar eller inbrottsskyddande branddörrar (se bild till höger). Innan man vidtar en sådan sektionering är det dock viktigt att man först samråder med Räddningstjänsten. För både flerbilsgarage och förråd är det mycket bra med godkända nätburar som låses med ett rekommenderat hänglås, för garagebur lägst klass 3 (se ordlistan). Huvudnyckelsystem i flerfamiljsfastigheter är av säkerhetsskäl olämpligt. Alltför många har tillgång till huvudnyckel, som kan tappas bort, kopieras eller lånas ut till obehöriga. Vi föreslår en separat nyckel till lägenheten och fastighetens huvudentré och en s k hushållsnyckel, d v s separat nyckel till källare, vindskontor, cykelrum och tvättstuga samt separat nyckel till dem som hyr garageplats. Det nya nyckelsystemet innebär att fastighetsägaren får en betydligt bättre kontroll över det utlämnande nyckelbeståndet. De boende avstår visserligen från bekvämligheten att samma nyckel går överallt, men istället medför systemet större säkerhet. Systemet bör också vara patentskyddat så tillvida att nycklarna inte får eller kan kopieras av annan än låsfabrikanten eller av speciell låsmästarfirma. elektromekanisk låsning Ett ännu bättre system än mekanisk låsning är beröringsfria låssystem (med s k elektroniska nycklar, se ordlistan) som på elektronisk väg öppnar entrédörrar, källardörrar, garagedörrar etc. Detta system har relativt höga investeringskostnader, men lönar sig i längden eftersom det är lätt och billigt att göra nycklar som kommit bort obrukbara. Systemet är flexibelt, bland annat kan man programmera en nyckel och styra tillträdet till vissa utrymmen, tider eller dagar. brytskydd Förutom bra lås är det viktigt att dörrarna också har ordentliga och väl fungerande brytskydd. Detta gäller samtliga dörrar men framför allt dörrarna som leder in till förrådsutrymmena. Det finns väl beprövade och effektiva mekaniska lösningar (se bilderna till höger) som polisen kan informera din fastighetsägare om. Dåliga förrådsutrymmen är kostsamma för fastighetsägaren och de boende och olämplig miljö för barn och ungdomar. hur är inbrottsskyddet i din fastighet? Tycker du att inbrottsskyddet verkar dåligt i ditt hus? Påtala detta för fastighetsägaren. Samtidigt kan du även kontakta din närpolis. De kan i vissa fall utföra en besiktning av fastigheten efter samråd med fastighetsägaren och ge förslag till åtgärder. Falsad branddörr. Princip för förstärkning av ståldörr. Brytskydd, fyrkantsprofil och tappar sedda ovanifrån. [ 1 5 ]

16 Vill du veta mer? l Villaägarnas Riksförbund (se adresslistan) l Stöldskyddsföreningen, SSF (se adresslistan) l Villaägarnas hemsida: förvaring av dyrbar utrustning i förråd och garage Man bör aldrig förvara stöldbegärliga saker såsom datorer, dyra verktyg eller antikviteter i källar- och vindsförråd. Se också till att märka och dokumentera godset du förvarar i källaren. (Se vidare under rubriken Grannsamverkan, sidan 23). Sportutrustning är kanske praktiskt att förvara i garaget, men hör inte hemma här. Många har dessutom fått erfara att det blivit problem med försäkringsersättningen när dyrbara saker som förvarats i garaget blivit stulna. l Hemsidan: l Stockholmspolisens hemsida: Förvara inte extranycklar till bostaden och bilnycklar i nyckelskåp lätt tillgängliga för tjuven! [ 1 6 ]

17 Bilbrott bilstölder Bilstölder är ett allvarligt brott som påverkar hela samhället. År 2004 stals ca bilar i Sverige, varav ca i Stockholms län. Högre försäkringspremier, egendoms- och personskador och t o m dödsfall på grund av trafikolyckor blir följden av bilstölderna. Kostnaden per år för alla bilbrott beräknas till ca 1,2 miljarder kronor för försäkringsbolagen och ca 250 miljoner kronor i självrisker för bilägarna. Många stulna bilar används dessutom som hjälpmedel vid annan brottslig verksamhet, bland annat stölder och bankrån. För många ungdomar, främst pojkar, är bilstöld en inkörsport till grövre och i många fall kronisk kriminalitet. Stockholms län har i förhållande till antalet bilar fler bilbrott än riksgenomsnittet. tillfället gör tjuven Erfarenheten visar att nästan alla tillgrepp är tillfällighetsbrott, d v s tjuven styrs mer av tillfället än av ett planlagt handlande. Resterande del är organiserad brottslighet där nyare och dyra bilar stjäls för att gärningsmannen ska tjäna pengar och bilen exporteras illegalt eller plockas i delar för försäljning. Tillfällighetstjuven använder oftast den stulna bilen som transportmedel i samband med annan brottslighet eller nöjesåkning. Den tredje anledningen är att allmänna kommunikationer slutat gå. Dessa bilar hittas i regel inom någon eller några dagar, mer eller mindre skadade efter brottet. vem är gärningsmannen och vilka bilar stjäls? Den vanligaste gärningsmannen är missbrukare eller tonårspojkar utan körkort. Gemensamt för dem är att de tillgriper en bil utifrån bedömningen om den är lätt eller svår att stjäla, ytterst sällan för att de vill ha just den bilen. Oftast stjäls äldre bilar, företrädesvis modeller från åttiotalet som oftast saknat ett mekaniskt stöldskydd och därför varit enkla att stjäla. Sverige har ett av Europas äldsta bilbestånd och därmed många lättstulna bilar. 90 procent av alla stulna bilar är årsmodell 97 och äldre. [ 1 7 ]

18 ! Kom ihåg att utan tillfälle för tjuven inget brott! tekniska skydd De flesta bilar har någon form av originalmonterat stöldskydd, till exempel rattlås. De flesta av dessa är ganska lätta att forcera. Många modeller från mitten av nittiotalet (EU-krav på samtliga modeller från oktober 1998) har ett elektroniskt stöldskydd av helt annan kvalitet där bilen endast kan köras med originalnyckel. Ett vanligt, lite äldre, eftermonterat SSF-rekommenderat billarm har oftast bara en enklare startspärr som är relativt enkel att överbrygga. Elektroniska, automatiska stöldskydd för eftermontering finns för äldre bilar, se dock till att det är rekommenderat av SSF. Försäkringsbolagen kan ge tips och råd om dessa produkter. Det finns i dag fem rekommenderade mekaniska stöldskydd, fyra typer av rattkryckor samt ett växelspakslås. Rattkryckorna passar i stort sett alla bilmodeller på den svenska marknaden och principen är densamma för alla modellerna. När rattkryckan sätts på ratten blir den omöjlig att vrida mer än max ett halvt varv, vilket gör bilen manöveroduglig. De är billigare än eftermonterade larm eller elektroniska stöldskydd, men kräver i gengäld alltid en manuell insats för att sättas i funktion. Projekt som genomförts i större omfattning i Sverige och USA, där bilar utrustats med de här kryckorna, har givit mycket goda resultat. Bilstölder och försök till bilstöld har minskat kraftigt. Det finns också flera exempel på att användandet av kryckorna haft positiva bieffekter på stölder ur bilar. En krycka på ratten är i sig naturligtvis inget skydd mot ett inbrott, men möjligen har den en avhållande effekt på tjuven. Det troligaste är nog att den person som är motiverad att köpa och använda en rattkrycka inte heller förvarar något stöldbegärligt gods i bilen. Tänk på att inte köpa en rattkrycka eller annan stöldskyddsprodukt som inte är godkänd av SSF. Tester som SSF utfört visar att de flesta icke rekommenderade rattkryckorna har gått att bryta upp på endast några få sekunder, ibland till och med utan verktyg. De rekommenderade rattkryckorna finns att köpa hos vissa försäkringsbolag samt på en del bensinstationskedjor och bildelsfirmor. Sannolikheten för att du ska drabbas av ett bilbrott är oftast större än du tror. Men du kan göra mycket med relativt enkla medel för att avsevärt minska risken. Och från polisens sida vill vi naturligtvis att du gör detta innan du drabbats av brott, med därtill hörande kostnader och besvär. Tro inte att infarten till villan är en säker plats. Bilinbrott sker ibland utanför sovrumsfönstret. Om du trots allt måste förvara något i bilen när du parkerar den är det säkrast att du lägger det i bagageutrymmet. Om du på förhand vet att du måste lämna bilen med gods i bör du gömma det redan vid avresan, görs det vid framkomsten till golfbanan eller affären riskerar du att det uppmärksammas och får motsatt verkan. När du handlar i ett köpcentrum bör du undvika att använda bilen som förvaringsplats mellan dina köprundor. Använd butikernas förvaringsfack, om sådana finns. [ 1 8 ]

19 Tips och råd för att minska risken för stöld av/från bil 11. Utrusta bilen med en elektronisk startspärr och/eller rattkrycka, och använd dessa! Tänk på att dessa ska vara provade och rekommenderade av Stöldskyddsföreningen, SSF. 22. Märk bilens samtliga rutor med registre- ringsnumret. Även fälgar, spoilers och andra tillbehör kan i regel märkas. 3och dyra specialfälgar Montera hjullås, minst ett på varje hjul, vilket är mycket viktig om du har åtråvärda 4. Du kan också använda dig av andra "små- knep, framför allt om du ska parkera bilen en längre tid och platsen kanske känns lite otrygg. Du kan då göra bilen okörbar genom bränslepumpen eller tändkabeln mellan tändspolen och fördelardosan. 55. En bil försedd med ett modernt elektroniskt stöldskydd kan endast startas med en nyckel, var därför extra varsam om bilens nycklar. Märk aldrig upp bilnycklar med registreringsnumret och tänk på hur du förvarar reservnycklarna. 66. Vid parkering i flerbilsgarage använd bilburar. Saknas det i ditt område, eller om det finns för få, hör med fastighetsägaren om denne inte kan installera flera. Det är visserligen dyrare att hyra en sådan plats men säkrare. Det kan eventuellt också ge försäkringsfördelar hör med ditt försäkringsbolag. att ta bort en vital del som säkringen till [ 1 9 ]

20 Tips och råd för att minska risken för inbrott i bil Först och främst tänk på att bilen är ett transportmedel, inte ett förvaringsutrymme. 2. Lämna aldrig synligt gods i bilen. Tänk på att även en tom väska, portfölj eller kartong synlig i bilen lockar tjuven. Även om du har en fullgod försäkring, eller om inte något stjäls, så drabbas du av skador på bilen, onödiga besvär och kostnader i form av självrisken. 33. Parkera bilen om möjligt på väl synlig och upplyst plats. Det bästa är platser med insyn från omgivande kontor eller bostäder. Ibland skyms sikten av buskar, stadsområde kan du prata med din fastighetsägare om detta eller tipsa polisen så att vi kan påpeka problemet Undvik också stöldbegärlig utrustning i och på bilen. Väg för- och nackdelar när du ska investera i t ex en ljudanläggning för bilen. En enkel anläggning ger mindre risk för inbrott. Köp stereo med kodfunktion eller med löstagbar front och ta alltid med dig fronten när du lämnar bilen. Du kan också visa att du inte lämnat något stöldbegärligt genom att öppna handsfacket och eventuellt andra förvaringsutrymmen som finns inne i kupén. träd eller plank. När det gäller ditt bo- [ 2 0 ]

Utan tillfälle inget brott. Hur du på ett effektivt och framgångsrikt sätt förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem

Utan tillfälle inget brott. Hur du på ett effektivt och framgångsrikt sätt förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem Utan tillfälle inget brott Hur du på ett effektivt och framgångsrikt sätt förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem Utgivare Polismyndigheten Produktion Polismyndigheten i Stockholms län, 2012

Läs mer

Utan tillfälle inget brott. Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt

Utan tillfälle inget brott. Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt Utan tillfälle inget brott Hur du förebygger inbrott och ökar tryggheten i ditt hem på ett effektivt och framgångsrikt sätt Rutinaktivitetsteorin För att ett brott ska begås krävs att det finns en motiverad

Läs mer

Samverkan mot båtbrott

Samverkan mot båtbrott Samverkan mot båtbrott För att minska, förebygga och skydda sig mot båtbrott. Larmtjänst har tagit fram materialet tillsammans med polismyndigheten och försäkringsbolagen. Materialet ska fungera som vägledande

Läs mer

Vad vet vi om bostadsinbrott?

Vad vet vi om bostadsinbrott? Vad vet vi om bostadsinbrott? 20 gärningspersoners svar Kent Pira 2008 Polismyndigheten i Stockholms län FÖRORD Studiens tillkomst har varit beroende av att gärningspersoner delat med sig av sina erfarenheter.

Läs mer

Till dig som utsatts för brott

Till dig som utsatts för brott Till dig som utsatts för brott Reaktioner Målsägandebiträde Åtal Vittnesstöd Polisanmälan Förundersökning Stöd o Stödperson hjälp Rättegång Ideella organisationer Po Skadestånd Försäkringsersättning lisanmälan

Läs mer

e n s ä k e r b r o s c h y r f r å n d i n l o k a l a s ä k e r h e t s i n s ta l l at ö r / 2008 Hur säkert bor du?

e n s ä k e r b r o s c h y r f r å n d i n l o k a l a s ä k e r h e t s i n s ta l l at ö r / 2008 Hur säkert bor du? e n s ä k e r b r o s c h y r f r å n d i n l o k a l a s ä k e r h e t s i n s ta l l at ö r / 2008 Hur säkert bor du? Vi gör hemmet säkert! Varför en auktoriserad låssmed? Att anlita en auktoriserad

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Säkerhet i vardagen. Tips och råd på äldre dar!

Säkerhet i vardagen. Tips och råd på äldre dar! Säkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! Säkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! Kontaktperson: Inger Mörk Telefon: 010-240 53 01 inger.mork@msb.se Grafisk form och produktion: Jerhammar &

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Barn och unga som brottsoffer

Barn och unga som brottsoffer Barn och unga som brottsoffer POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNING BARNKONVENTIONEN SOCIALTJÄNST ANMÄL STÖD OCH HJÄ POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNIN STÖD OCH HJÄLP POLIS BARNAHUS

Läs mer

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 4/2007 Samordnat brottsofferstöd sidan 4 Medierna spär på känslan av utsatthet sidan 6 Lite smällar får man tåla Den attityden möter många män

Läs mer

handbok säkerhet vid energiföretag

handbok säkerhet vid energiföretag handbok säkerhet vid energiföretag förord En väl fungerande energiförsörjning är en nödvändig förutsättning för ett fungerande samhälle. Företag verksamma inom energiförsörjningen utsätts varje dag för

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Rånsäkerhet. Handbok för butiker, banker, taxiföretag och privatpersoner

Rånsäkerhet. Handbok för butiker, banker, taxiföretag och privatpersoner Rånsäkerhet Handbok för butiker, banker, taxiföretag och privatpersoner RÅNSÄKERHET Handbok för butiker, banker, taxiföretag och privatpersoner Hansi Stafbom Kent Ehliasson Säkerhetsakademien Liber Idéförlag

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare!

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare! FÖRORD Tack för att du vill vara vår budbärare! Kunskap i grundläggande privatekonomi blir allt viktigare. Kunskap är också en viktig tillgång för att minimera riskerna att hamna i en skuldsituation som

Läs mer

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer

e n s ä k e r b r o s c h y r f r å n d i n l o k a l a s ä k e r h e t s i n s t a l l a t ö r / 2 0 0 9 Har du också öppet hus?

e n s ä k e r b r o s c h y r f r å n d i n l o k a l a s ä k e r h e t s i n s t a l l a t ö r / 2 0 0 9 Har du också öppet hus? EN GOD GRANNE e n s ä k e r b r o s c h y r f r å n d i n l o k a l a s ä k e r h e t s i n s t a l l a t ö r / 2 0 0 9 Har du också öppet hus? Vi gör hemmet säkert! Varför en auktoriserad låssmed? Att

Läs mer

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 2 2008 det föreningen behöver veta MILJARD- Kostnad vattenskador största hotet mot föreningarna l Upptäck l Undvik l Åtgärda Dessutom: reglerna

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Brottsliga angrepp mot internetbanker

Brottsliga angrepp mot internetbanker RAPPORT DEN 18 JUNI 2007 DNR 07-7950-399 2007 : 10 Brottsliga angrepp mot internetbanker INNEHÅLL SÅ SKYDDAR DU DIG SOM INTERNETKUND 1 SAMMANFATTNING 2 FINANSIELLA TJÄNSTER VIA INTERNET 3 Användningen

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

ATLANTICA VILLKOR. Villkor Båtförsäkring 2008-01-01

ATLANTICA VILLKOR. Villkor Båtförsäkring 2008-01-01 ATLANTICA VILLKOR Villkor Båtförsäkring 2008-01-01 2 ATLANTICA VILLKOR Affärsidé Din båt Vårt gemensamma intresse Att genom att utveckla vårt renommé som engagerade båt- och försäkringsspecialister vara

Läs mer

Vem ska tro på mig? *

Vem ska tro på mig? * Vem ska tro på mig? * * Citat från kvinnojouren Måna i Strängnäs Mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer Ett projekt för att utveckla Moderaternas politik mot mäns våld mot kvinnor och annat

Läs mer