NEPTUNS HANDBOK - Tävlingssimning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEPTUNS HANDBOK - Tävlingssimning"

Transkript

1 NEPTUNS HANDBOK - Tävlingssimning 1

2 Om handboken Handboken är ett verktyg och ska vara ett stöd för kontinuerlig och långsiktig utveckling. Utveckling är inte något som bara gäller barn och ungdomar, utan det handlar om en livslång process. Personlig utveckling är en rik källa till ständiga utmaningar och personlig tillfredställelse hemma, i skolan, på jobbet, inom idrotten, i relationer osv. För att göra detta möjligt är det viktigt att simmaren får träna över tid och undvika längre avbrott. Framförallt är det viktigt tidigt i karriären när kapaciteter och färdigheter fortfarande är i början av sin utveckling. Om en simmare ska kunna genomföra en idrottsprestation vid ett specifikt tillfälle på en given nivå krävs att simmaren är förberedd i förhållande till de krav som gäller vid det givna tillfället. Handboken är en modell och ett verktyg som ger förutsättningarna att ur såväl ett hälso- som elitperspektiv utveckla individen så långt den önskar och det är möjligt. Modellen har en holistisk utgångspunkt och tar hänsyn till både individens fysiska och psykosociala förutsättningar sett ur ett utvecklingsperspektiv. Handboken är en levande och ständigt växande modell som revideras med jämna mellanrum för att vara i konstant utveckling och följa vår verksamhet. Modellen är vägvisande. Individer är unika och varje simmare ges möjlighet till sin specifika utveckling. Handboken utifrån individens biologiska utvecklingsnivå, säger något om hur gammal man är i fysisk bemärkelse. Mognad ger rekommendationer vad som bör göras och uppnås i varje utvecklingsstadium för att såväl fysiska som psykosociala och mentala delkapaciteter ska utvecklas optimalt. Vår handbok pekar på hur det bör se ut och mot vad vi strävar efter. Den bygger, utifrån erfarenhet, forskning och framtidsanalys, på hur en optimal och långsiktig utveckling bör se ut. Neptuns handbok fokuserar på en generell ram för en simmares utveckling med extra hänsyn till tillväxt, mognad, utveckling, träningsbarhet och synkronisering av verksamhetens olika nivåer. Dokumentet är skrivet med hjälp av aktuell litteratur och mångårig erfarenhet hos alla inblandade. Tydlig struktur, träningskamrater och välutbildade tränare är några av de faktorer som påverkar huruvida man kan etablera en framgångsrik idrottsmiljö. - PG Fahlström, universitetslektor på Linnéuniversitetet 2

3 Innehållsförteckning DEL I: ORGANISATION OCH ALLMÄN INFORMATION STYRELSE OCH KOMMITTÉER LEDNINGSSTRUKTUR FÖR DEN IDROTTSLIGA TÄVLINGSVERKSAMHETEN Sportchef Nivåansvarig Grupptränare NEPTUN SIMNING - TÄVLINGSVERKSAMHET ATT REPRESENTERA SK NEPTUN Policys Neptuns värdegrund Försäkringar Kläder och utrustning Representation vid nationella mästerskap Landslagsrepresentation TÄVLINGAR Anmälan Kostnader Lagkapper Sum-Sim Svenska smästerskap DM Distriktsmästerskap JSM/SM Svenska Juniormästerskap / Svenska Mästerskap TRÄNINGSLÄGER Anmälan Kostnader Avbokning UTVECKLING OCH FORTBILDNING Tränarfortbildning Simmarfortbildning Föräldrafortbildning DEL II: DEN IDROTTSLIGA RESAN KARRIÄRPLANERING FYSIOLOGISKA FRAMGÅNGSFAKTORER PSYKOLOGISKA FRAMGÅNGSFAKTORER TRÄNING OCH TÄVLING EN ÖVERSIKT AV UTVECKLINGSNIVÅER OCH TRÄNINGSGRUPPER DEL III: UTVECKLINGSNIVÅER OCH TRÄNINGSGRUPPER SIMIADEN - LÄRA SIG ATT TRÄNA OCH TÄVLA

4 Simiaden Brons 22 Simiaden Silver 23 Simiaden 24 UNGDOM TRÄNA FÖR ATT TRÄNA 26 Yngre 2 Äldre MÄSTERSKAP - TRÄNA FÖR ATT TÄVLA 32 Mästerskap Brons 33 Mästerskap Silver 34 Mästerskap 3 ELIT- TRÄNA FÖR ATT PRESTERA 3 LITTERATURLISTA 39 4

5 Del I: Organisation och allmän information Styrelse och kommittéer SK Neptuns högsta beslutande organ är årsmöte och vid årsmötet utses föreningens styrelse. Vid årsmötet har alla medlemmar har en rösträtt och kan påverka direkt. Rösträtt på årsmötet har varje medlem som betalat medlemsavgiften och under det år då årsmötet hålls fyller lägst 1 år. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. En medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Neptuns har följande simidrotter: Simning, Öppet Vatten, Simhopp, Konstsim och Vattenpolo och blivit utsedd till Sveriges bästa simidrottsförening flertalet gånger under 2010-talet och till bästa klubb på seniornivå 8 mästerskap i rad i simning. Verksamhetschef är direkt underställd styrelsen och ansvar för det operativa dagliga arbetet. Sporthefen är anställd och är direkt underställd verksamhetschefen. Ledningsstruktur för den idrottsliga tävlingsverksamheten Sportchef Nivåansvarig Tävlingssektionen Simiaden Mästerskap Grupptränare Figuren ovan ger en schematisk bild över ledningsstrukturen inom tävlingssektionen. Sportchef 1 anställd, deltid. Ansvarar för simsektionens tävlingsverksamhet och dess utveckling. Huvudsyssla är att planlägga, säkerställa och koordinera arbetsuppgifter, kompetens- och utvecklingsmetodik samt målsättningsarbete och uppföljning av mål. Nivåansvarig 3 anställda. Leder, säkerställer och administrerar nivån och underliggande gruppers verksamhet som t.ex. träning, tävling och läger och dess utveckling. Ett betydelsefullt arbete är att bidra till kompetens- och metodikutveckling av verksamheten, aktiva och övriga tränare. Grupptränare Ideellt arvoderade.

6 Uppdraget är tränings- och tävlingsprocessen som utgår från gruppens verksamhetsplan och metodik. Nivåansvarig tränare tillsammans med grupptränare kommer överens om upplägget för t.ex. passkrivning, deltagande vid träningar, tävlingar etc. SK Neptun Simning - tävlingsverksamhet Tävlingsverksamheten delas in fyra olika utvecklingsnivåer: Simiaden,, Mästerskap, och ELIT. Verksamheten har utgångspunkt i Svenska Simförbundet föreningsuppdelning och följer till stor del Svenska Simförbundets Simlinje. Mer om Simlinjen finns på Svenska Simförbundets hemsida: Några områden som är viktiga för en lyckad tävlingsverksamhet: Ø En klubbmiljö och kultur som gör det möjligt för alla simmare att utvecklas i sin takt och utifrån sina förutsättningar. Ø Med stort fokus på lagkapper vill vi utveckla vår verksamhet genom att skapa en starkare lagkänsla, god gruppdynamik och främja simidrott som en lagidrott i både träning och tävling. Ø Vikten av bra ledare och tränare i unga år för att simmarna ska stanna kvar i föreningen. Ø Rolig och stimulerande verksamhet inom alla nivåer och tävlingsgrupper. Simmaren ska erbjudas rätt stimulans genom hela sin utveckling. Detta båda avseende ren träning men även gällande matchning och coachning. Vi ska erbjuda alla barn en kamratlig och trygg social miljö där alla lär sig att ta ansvar för sig själva och andra. Ø Idrott för barn ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Ø Barn ska i idrottsverksamheten få lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare samt lära sig vikten av rent spel. Ø Barn mår bra av att utöva olika idrotter och ska ha rätt att göra detta i olika föreningar. Ø Vi vill framhäva simidrotten som en lagidrott, där lagkapp finns med i både träning och tävling. Ø Övergången mellan barn och ungdomsidrotten ska ske successivt och hänsyn tas till individernas olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt. Ø Vi strävar efter att erbjuda alla, oavsett förmåga och ålder en grupp att utvecklas i 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 1 år 16 år 1 år 18 år och äldre Hajen Medley Medley Utmanaren Yngre Tävling Utmanaren Yngre Tävling Utmanaren Yngre Tävling Utmanaren Äldre Tävling Utmanaren Äldre Tävling Utmanaren Äldre Tävling Mästerskap Brons Simiaden Brons Simiaden Brons Simiaden Silver Simiaden Yngre Yngre Äldre Äldre Äldre Mästerskap Silver Simiaden Silver Simiaden Mästerskap Mästerskap Brons Elit Mästerskap Silver MasterSim Mästerskap 6

7 Figuren redovisar åldersindelat alla av föreningens träningsgrupper, både inom bredd- och tävlingsverksamheten. Grupper i fetstil är utanför tävlingssektionen. Att representera SK Neptun Att vara med i och representera SK Neptuns tävlingsgrupper innebär deltagande på träning, tävling, läger och andra diverse aktiviteter som arrangeras av SK Neptun, alla dessa innebär att du är representant för SK Neptun. Därför är det viktigt att du känner till och agerar utifrån föreningens gemensamma policy, regler och den värdegrund som föreningen står för. Policys Vår policy berör följande alkohol, droger, likabehandlingsplan samt riktlinje för tränare, föräldrar och aktiva. Neptuns värdegrund Vi i Neptun bygger vår värdegrund på fyra begrepp - Passion, Kamratskap, Kvalitet, Utveckling. Försäkringar Alla deltagare i Neptuns verksamhet är försäkrade, det gäller både under och själva aktiviteten som under transport till och från aktiviteten. Försäkringsinformation finner du här: Kläder och utrustning Ø Aktiva och ledare ska i alla officiella sammanhang bära föreningskläder och utrustning så att föreningens och sponsorers logotyper är synliga. Ø De kläder som du bär under föreningsrepresentation ska bäras hela och rena i alla sammanhang, som träning, tävling, fritid och eventuella intervjuer eller mediauppdrag. Representation vid nationella mästerskap Tränarna ansvarar för den slutgiltiga uttagningen till att representera föreningen på regionala och nationella tävlingar samt nationella mästerskap. Om en simmare inte bedrivit träning som bedöms vara av den förväntade kvalitén och kvantiteten kommer dessa ej att skickas till ett mästerskap. Vid seniormästerskap kan en simmare tas ut p.g.a. tidigare prestationer om prestationsnivån bedöms hålla nationell toppnivå. Landslagsrepresentation Uttagningskriterier och representationsregler sätts av förbundet och respektive landslag. Föreningen och tränarna ansvarar för att skicka simmare som är förberedda och seriösa i sin satsning. Vid sjukdom och träningsfrånvaro kommer simmaren inte att anmälas till representation. Föreningen tar de kostnader som redovisats av förbundet.

8 Tävlingar Då klubben vill ge simmare möjlighet att få tävla betalar Neptun anmälningsavgifter (0 10 kr/individuell start) för externa tävlingar (med undantag för nationella mästerskap). Årligen bekostar Neptun ca kr i anmälningsavgifter. I samråd med sportchef beslutar nivåansvariga tränare vilka externa tävlingar en grupp ska delta i. Optimal tävlingsplanering kan vara avgörande för en simmares utveckling. Å ena sidan bör inte fokus vid fel tillfälle vara för stort på tävlingsmomenten men å andra sidan är det helt avgörande att en simmare exponeras för tävlingar som matchar simmarens nivå. Antalet tävlingar inom respektive nivå och grupp kan variera över en simmares karriär beroende av individ, ålder, mognad och nivå. För att tävla externt ska simmaren kunna simsättet regelrätt (start, simning, vändning, målgång) på träning eller interna tävlingar för att inte bli diskvalificerad. Tävlingar som finns upptagna i Stockholms eller Svenska Simförbunds tävlingskalender är s.k. sanktionerade tävlingar. Det innebär att det är godkända tidtagningssystem och att det är utbildade funktionärer som håller i tävlingen. Via denna länk kan du se Svenska Simförbundets Säsongs- och tävlingsplanering för simning De beskriver tydligt säsongsplanering, tävling fakta och tävlingsprogram. Vissa regional och nationella tävlingar krävs klarad kvaltid inom viss tidsperiod för deltaganade: Kvaltider till svenska mästerskap: Kvaltider till Stocholms DM (distriksmästerskap): Vid vissa tävlingar debiterar arrangören en straffavgift (ca 300 kr) för tom bana. Detta inträffar då strykningar har kommit in för sent. Kom därför ihåg att snarast meddela ansvarig tränare om simmaren blivit sjuk på tävlingsdagen. Straffavgiften kommer att debiteras simmaren om tränare inte fått information i tid och kunnat avanmäla från tävling. Vid läkarintyg så debiteras ej avgifter. Alla som tävlar i sanktionerade tävlingar måste ha en licens. Den genereras första gången man tävlar i sanktionerad tävling. Licensavgiften debiteras simmare en gång per år genom klubbens försorg. Anmälan Ø Sker i god tid utefter de riktlinjer som tränaren lagt fram, vanligtvis 2 veckor innan tävlingsdatum. Ø Inga efteranmälningar görs, om inte det skett ett misstag vid ordinarie anmälan. Ø Inga extralopp görs, om inte det av nivåansvarig bedöms vara en extraordinär situation. Ø Simmare anmäls endast tävlingar som är med i den presenterade planeringen. Kostnader Ø Vid planerade regionala tävlingar tar föreningen kostnaderna för alla anmälningsavgifter. Ø Vid tävlingar utanför regionen ska tävlingskostnaderna, utanför anmälningsavgifterna, täckas av simmarna. Ø För nationella mästerskap betalar simmaren för totalt antal dagar mästerskapet pågår (20 kr/dag), undantag om mästerskapet går i Stockholm. 8

9 Ø Vid tävlingar för regionalt förbund eller nationellt förbund står föreningen för kostnader presenterade av respektive förbund. Lagkapper Med stort fokus på lagkapper vill vi utveckla vår verksamhet genom att skapa en starkare lagkänsla, god gruppdynamik och främja simidrott som en lagidrott i både träning och tävling. SK Neptun vill vara en framstående klubb i Sverige i lagkappsimning från Simiaden-nivå upp till elitnivå. Laguttagningar ansvarar tränaren för och denna tar ut de simmare som ska ingå i lagen. Laguppställning sker utefter personbästa, inom en för varje tävling angiven kvalperiod eller vid specifik utsatt tävling samt tidigare insatser i lagkapper. På Simiaden-nivån så byggs laguppställning på samma sätt, utefter personbästa, men deltagande prioriteras. Sum-Sim Svenska smästerskap Mästerskapet ses som en lagtävling där truppen reser, bor och intar sina måltider tillsammans. Hemresor från mästerskapen kan ordnas på egen hand men detta ska anmälas i god tid, minst 3 veckor före. Om inte kommer kostnaden för den bokade hemresan debiteras simmaren. Utöver de allmänna kriterierna ska simmaren ha uppnått följande: Ø Aktuella kvaltider. Ø Fullföljt den planerade träningen på ett kvalitetsmässigt sätt. Ø För deltagande vid Sum-Sim i en gren simmaren ej kvalificerat sig i ska simmaren bedömas ha chans på top-12 placering för att anmälas. Lagdeltagande Ø Laguttagningar ansvarar tränaren för och denna tar ut de simmare som ska simma. Ø Om ett lag har kvalat in till mästerskapet kan tränarna komma att anmäla det trots att alla simmarna ej kvalat individuellt. Tränaren tar då hänsyn till: o Lagets potential och nuvarande ranking. o Att lagmedlemmarna genomfört den planerade träningen. DM Distriktsmästerskap För deltagande för DM behöver simmaren ha uppnått följande: Ø Aktuella kvaltider. Ø Fullföljt den planerade träningen på ett kvalitetsmässigt sätt. JSM/SM Svenska Juniormästerskap / Svenska Mästerskap Föreningen skickar de simmare till JSM/SM som anses kunna bidra till sportsliga framgångar. Kvalitetsnivån för SM/JSM är: Ø Möjlig top-12 placering på SM. Ø Medaljör eller tydlig medaljchans, oavsett träning. Kan även gälla simmare som kan bidra till att ett lag hamnar på pallen. Tränarna kan ta ut simmare som bedriver träningen på ett kvalitetsmässigt bra sätt och är seriösa i sin satsning, har en tydlig utvecklingsplan och en hög egen insats, att representera föreningen i ett JSM/SM förutsatt att simmaren har nått kvaltiderna. 9

10 Om en simmare som fortfarande är i Sum-Sim ålder uppnår JSM/SM kval kommer denne att matchas mot Sum-Sim. Undantag kan göras om simmaren uppvisar en hög egen insats, kapacitet och resultatutveckling: Ø En bedömd top-12 placering på SM. Ø Kan förstärka eventuell SM- lag till en topplacering, top-8, eller ett JSM lag till medalj. Lagdeltagande Ø Laguttagningar ansvarar tränaren för och denna tar ut de simmare som ska simma. Ø Om ett lag har kvalat in till mästerskapet kan tränarna komma att anmäla det trots att alla simmarna ej kvalat individuellt. Tränaren tar då hänsyn till: o Lagets potential och nuvarande ranking. o Att lagmedlemmarna genomfört den planerade träningen. Mästerskapet ses som en lagtävling där truppen reser, bor och intar sina måltider tillsammans. Hemresor från mästerskapen kan ordnas på egen hand men detta ska anmälas i god tid innan. Om inte kommer kostnaden för den bokade hemresan debiteras simmaren. Träningsläger Träningsläger presenteras i god tid av tränarna inom respektive grupp samtidigt som den årliga planeringen redovisas. Det ska då framgå datum och ungefärliga kostnader. Träningsläger är inte ett måste för att vara med i verksamheten utan ses som en möjlighet till att utvecklas och få nya erfarenheter och det finns det en tydlig plan med lägerplanering som följer individens eller gruppens utvecklingsplan. Föreningen försöker till så stor utsträckning som möjligt att erbjuda simmarna träning hemma under lägerperioder. Det kan då vara tillsammans med andra grupper inom sektionen. Anmälan Ø Sker i god tid utefter de riktlinjer som tränaren lagt fram. Ø Efteranmälningar tas emot i mån av plats och om det fungerar med resebolag. Kostnader Antal årliga läger presenteras under informationen för respektive grupp. Subventioner för läger utgår endast till simmare som nått ett internationellt mästerskap. Ø För EM och Universiaden utgår 2 % subvention av ordinarie kostnad. Ø För VM 0 % subvention av ordinarie kostnad. Detta gäller ett kalenderår från det att man blir uttagen, förutsatt att man bedriver en planerad och strukturerad satsning på simningen, med en inlämnad utvecklingsplan. Simmare som blivit uttagna till ELIT får ett årligt stöd av föreningen för att kunna fullfölja sin elitsatsning. De erhåller även full subvention på alla planerade läger och utlandstävlingar. Avbokning Avbokningsvillkoren står i inbjudan till lägret. Vid avbokningar gäller de regler som är uppsatta av resebolagen eller flygbolagen. Vid sjukdom och då läkarintyg finns så debiteras en viss summa baserat på kostnader och avbokningsvillkor för lägret. 10

11 Utveckling och fortbildning Föreningen tycker att det är viktigt att följa samhälls- och idrottsutvecklingen samt forskning inom idrotten. Föreningen strävar mot att ligga i framkant och vara ett föredöme i svensk simning, såväl resultatmässigt som kunskapsmässigt. Vi strävar att under 2018 kunna erbjuda simmare och föräldrar fortbildning inom viktiga områden av idrottandet och föreningslivet. Tränarfortbildning Ledare erbjuds utbildning för att kunna ta till sig ny kunskap som möjliggör en kontinuerlig utveckling av verksamheten. Föreningen använder sig av både interna och externa utbildningar med syftet att erbjuda våra medlemmar utbildade och kunniga tränare. Alla tränare ska genomgå Första hjälpen och hjärt- och lungräddning. Internt genomförs årligen ca 6 tränarträffar och Neppanlicensen där vi går genom Neptuns vision, verksamhetsidé, värdegrund och likabehandlingsplan. Externa utbildningar är framförallt Svenska Simförbundets tränarutbildningar. Ø Simlinjeinstruktör 13 år Ø Simlinjeinstruktör 12 1 år Ø Licensierad simtränare Ø Licensierad simtränare Junior/Senior Föreningens mål för utbildning är att år 2019 ska alla av våra aktiva ungdoms- och ideella tränare ha fått utbildning adekvat för den verksamhet de ska leda. Simmarfortbildning Som en del i SK Neptuns metodik ska föreningen utbilda de aktiva tydligt och informativt om varför vi gör det vi gör under träning, tävling och aktiviteter. Genom kunskap och förståelse kan den aktive simmaren ta större ansvar för sin simning. Under året samlas grupperna och går genom SK Neptuns policy och värdegrund. Elitsimmare som studerar bör få särskilt stöd med anpassade studier och tidsplanering då de ofta upplever ökad stress av kombinationen elitidrott och studier. Detta stöd bör finnas från gymnasienivå och uppåt. Gymnasiet Stockholms Idrottsgymnasium SK Neptun tillsammans med Stockholms Idrottsgymnasium erbjuder Nationell Idrottsutbildning (NIU). Det innebär att eleverna har schemalagd träning och teori. Du kan läsa mer här: sidrottgymnasiumrig/ Universitet/Högskola - Sport Campus Sweden Sport Campus Sweden erbjuda sportsliga villkor för den som tänker satsa på elitidrott och högskolestudier samtidigt. Genom samarbeten med kommuner, specialidrottsförbund, högskolor, coacher, idrottsmedicinare, sponsorer med flera kan vi ge rätt stöd på idrottarens väg mot medalj och examen. Du kan läsa mer här: Föräldrafortbildning Föräldrar är en stor och viktig del, både för de individuella simmarna och för föreningen. Jämsides med fortbildning av tränare och aktiva simmare så har föräldrarna sin utveckling. Den handlar 11

12 mestadels om rollen som idrottsförälder, men även om möjliga insatser i föreningen som t.ex. funktionär eller att sitta i styrelsen. 12

NEPTUNS HANDBOK - Tävlingssimning

NEPTUNS HANDBOK - Tävlingssimning NEPTUNS HANDBOK - Tävlingssimning 1 Om handboken Handboken är ett verktyg och ska vara ett stöd för kontinuerlig och långsiktig utveckling. Utveckling är inte något som bara gäller barn och ungdomar, utan

Läs mer

TÄBY SIM VILL OCH GÖR 2017

TÄBY SIM VILL OCH GÖR 2017 TÄBY SIM VILL OCH GÖR 2017 inkl. BUDGET 2017 Täby Sim Vill och Gör 2017 1 Introduktion Detta dokument syftar till att ge en samlad bild av vad Täby Sim vill och gör. Beskrivningen tar sin utgångpunkt i

Läs mer

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM 2016 10 05 Policy Tävling barn och ungdom Föreningskrav Tränare och spelare är med i en förening. Tränare ska agera som ett föredöme inför sina spelare och omgivning

Läs mer

Strategisk verksamhetsplan

Strategisk verksamhetsplan Strategisk verksamhetsplan 2017-2020 Jönköpings Län Kalmar Län Kronobergs Län Östergötlands Län Östsvenska Simförbundet Innehåll ÖSTSVENSKA SIMFÖRBUNDETS ÅLIGGANDEN 3 ÖSTSVENSKA SIMFÖRBUNDETS VERKSAMHETSIDÉ

Läs mer

Information SSF:s simverksamhet 2013-2016. 2012-07-20 Borås

Information SSF:s simverksamhet 2013-2016. 2012-07-20 Borås Information SSF:s simverksamhet 2013-2016 2012-07-20 Borås Framtida elitorganisation Talangutvecklingsprogrammet Internationella tävlingar 2013 Aktiviteter hösten 2012 Simlinjen Utbildning SOK:s Topp och

Läs mer

Vägen till Landslaget

Vägen till Landslaget Svenska Judoförbundet Landslaget Vägen till Landslaget Uttagning riktlinjer för svenska Judoförbundets utvecklingstrupper Utvecklingstrupp Utvecklingstruppen är en del i Svenska judoförbundets landslagsprogram

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

Verksamhetsplan VARBERGS SIM

Verksamhetsplan VARBERGS SIM Verksamhetsplan 2015-2017 VARBERGS SIM VARBERGS SIM Föreningens syfte: VARBERGS SIM ska vara en ideell förening med en bred verksamhet som främjar simidrotten från babysim till elitsimning VARBERGS SIM

Läs mer

Mål Kunskap om innehållet i Simlinjens utvecklingsstadier 3, 4 och 5 med betoning på de två första stadierna. Kunskap om hur de tio nyckelfaktorerna

Mål Kunskap om innehållet i Simlinjens utvecklingsstadier 3, 4 och 5 med betoning på de två första stadierna. Kunskap om hur de tio nyckelfaktorerna Simlinjen Mål Kunskap om innehållet i Simlinjens utvecklingsstadier 3, 4 och 5 med betoning på de två första stadierna. Kunskap om hur de tio nyckelfaktorerna för en långsiktig utveckling relaterar till

Läs mer

Tränings- och Tävlingsgrupp 13 år och äldre (födda 02 och tidigare):

Tränings- och Tävlingsgrupp 13 år och äldre (födda 02 och tidigare): Tränings- och Tävlingsgrupp 13 år och äldre (födda 02 och tidigare): HT (15 veckor) 1tim/vecka HT (15 veckor) 2tim/vecka (+ fysträningsspass och teori) VT (17 veckor) 1 tim/ vecka VT(17veckor) 2 tim/vecka

Läs mer

Spelregler. för landslaget. en vägledning för dig som represtenterar Svensk Simidrott

Spelregler. för landslaget. en vägledning för dig som represtenterar Svensk Simidrott Spelregler för landslaget en vägledning för dig som represtenterar Svensk Simidrott Spelregler för landslag inom Svensk Simidrott Grattis till din uttagning i landslaget! Du har genom din prestation, som

Läs mer

Subvention och kick-back i Växjö simsällskap

Subvention och kick-back i Växjö simsällskap Subvention och kick-back i Växjö simsällskap Detta dokument innehåller de subventioner som tävlingssimmare kan erhållas från Växjö Simsällskap. Subventionerna är till för att Växjö simsällskap ska kunna

Läs mer

Utveckling och planering för Norrland

Utveckling och planering för Norrland Utveckling och planering för Norrland Dagordning Lördag 19/3 Kl. 12.00 Lunch Kl. 13.00 Hälsa välkommen och presentation lite förutsättningar Kl. 13.30 Tävlingsplanering för 2017 i grupparbeten, Kl. 14.30

Läs mer

Svensk Simidrott 2013

Svensk Simidrott 2013 Svensk Simidrott 2013 Svensk Simidrott - kort fakta - Simidrotten inkluderar Simning (bassäng och öppet vatten), Simhopp, Vattenpolo och Konstsim. 330 föreningar, 120 000 medlemmar. Simning på 9:e plats

Läs mer

Mot Rio och därefter.. Skånesims årsmöte

Mot Rio och därefter.. Skånesims årsmöte Mot Rio och därefter.. Skånesims årsmöte 2016-03-19 Swim Open Stockholm EM, London Sum-Sim, Linköping SM/JSM, Norrköping EJM och NUM OS, Rio Svensk elitsimning 2016 Kick-off och Svenska Simspelen

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Ändringar i kap. 3 Mästerskaps- och rekordbestämmelser och kap. 8 Simning i öppet vatten

Ändringar i kap. 3 Mästerskaps- och rekordbestämmelser och kap. 8 Simning i öppet vatten Svenska Simförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm svensksimidrott.se Kungörelse 2017/2 2017-04-27 Ändringar i kap. 3 Mästerskaps- och rekordbestämmelser och kap. 8 Simning i öppet vatten Svenska Simförbundets

Läs mer

Verksamhetsidé - VOIB

Verksamhetsidé - VOIB Verksamhetsidé - VOIB VOIB ansvarar för all landslagsverksamhet för svenska badmintonspelare. VOIB ska tillse bästa förutsättningar för landslagsspelare i kvalitetssäkrade miljöer och tillsammans med individen

Läs mer

Simlinjen. Helsingborg,

Simlinjen. Helsingborg, Simlinjen Helsingborg, 2015-11-07 Simlinjen 1993 Simlinjens 8 utvecklingsstadier 1. Vattenvana och aktiv start. 0-4 år 2. Lekfull siminlärning och rörelseglädje. 4-8 år. 3. Teknikinlärning och fysisk

Läs mer

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER Lärgruppsplan Simlinjen svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER SIMLINJEN är simningens utvecklingstrappa och utgör grunden för svensk simning. Boken belyser vilka färdigheter individen bör

Läs mer

Östergötlands Län. Kronobergs Län. Östsvenska Simförbund Verksamhetsplan år 2015-2017

Östergötlands Län. Kronobergs Län. Östsvenska Simförbund Verksamhetsplan år 2015-2017 Östergötlands Län Kronobergs Län Jönköpings Län Kalmar Län Östsvenska Simförbund Verksamhetsplan år 2015-2017 Styrelsen och Kommitteérnas förslag inför höstmötet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida A. Östsvenska

Läs mer

Spelregler. för landslaget. en vägledning för dig som represtenterar Svensk Simidrott

Spelregler. för landslaget. en vägledning för dig som represtenterar Svensk Simidrott Spelregler för landslaget en vägledning för dig som represtenterar Svensk Simidrott Spelregler för landslag inom Svensk Simidrott Grattis till din uttagning i landslaget! Du har genom din prestation, som

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet MSSF är en del av Svenska Simförbundet SSF och vår inriktning framgår av Svenska Simförbundets stadgar. Vi ansluter oss till verksamhetsidén Simidrotten

Läs mer

INBJUDAN Svenska Simförbundet i samarbete med inbjuder härmed till 2015 års Svenska Ungdomsmästerskap i simning (25m), Sum-Sim

INBJUDAN Svenska Simförbundet i samarbete med inbjuder härmed till 2015 års Svenska Ungdomsmästerskap i simning (25m), Sum-Sim INBJUDAN Svenska Simförbundet i samarbete med inbjuder härmed till 2015 års Svenska Ungdomsmästerskap i simning (25m), Sum-Sim Tävlingsdatum: Lördag den 14 november och söndag den 15 november 2015 Tävlingsplats:

Läs mer

Inbjudan Sum-Sim Regionsfinal 2013

Inbjudan Sum-Sim Regionsfinal 2013 Inbjudan Sum-Sim Regionsfinal 2013 Svenska Simförbundet i samarbete med eon inbjuder härmed till 2013 års Svenska Ungdomsmästerskap i simning (Sum-Sim) Tävlingsdatum: Lördagen den 9 November och Söndagen

Läs mer

Trångsvikens IF. Policy för aktiva i Trångsvikens IF

Trångsvikens IF. Policy för aktiva i Trångsvikens IF Trångsvikens IF Policy för aktiva i Trångsvikens IF Träna tillsammans med andra aktiva från TIF när TIF har sina träningar, så ofta som möjligt. Vara med på tävlingar som TIF arrangerar, Waplan spelen,

Läs mer

Skånska mästerskapen och Juniormästerskapen

Skånska mästerskapen och Juniormästerskapen Skånska mästerskapen och Juniormästerskapen Kvaltider Pressen Beslutas av Skåne Sim. Kvaltider gäller framöver. Är en simmare kvalad i minst en gren får anmälan ske i flera grenar även om kvaltiden ej

Läs mer

Tävlingspolicy Umeå Brottningsförening

Tävlingspolicy Umeå Brottningsförening Fastställd 2016-02-16 Innehåll och syfte Umeå Brottningsförenings tävlingspolicy gäller för samtliga aktiviteter - vid sidan av ordinarie träningsverksamhet - som föreningen deltar i, såsom exempelvis

Läs mer

6-9 år. 9-12år år Utbildningspolicy

6-9 år. 9-12år år Utbildningspolicy Utbildningspolicy Vi värdesätter våra ledare och deras utbildning. Vi vill att alla nya ledare skall gå en grundutbildning och människan redan på hösten sitt första år Vi vill att alla våra ledare ska

Läs mer

Välkomna. Täby Sim Föräldraforum

Välkomna. Täby Sim Föräldraforum Välkomna Täby Sim Föräldraforum Agenda Syftet med ett föräldraforum Täby sim organisation Kommunikation idag Föräldramedverkan Profilprodukter Styrelsens sammansättning och erfarenheter Valberedningen

Läs mer

Policys IK Sisu. Var inte rädd att kontakta ledare och styrelsen om du har något du undrar över gällande våra policys. Innehållsförteckning

Policys IK Sisu. Var inte rädd att kontakta ledare och styrelsen om du har något du undrar över gällande våra policys. Innehållsförteckning Policys IK Sisu IK Sisu välkomnar alla att vara med och delta i klubbens verksamhet oavsett ålder, kön, ursprung, läggning eller förmåga. Vår friidrottsklubb genomsyras av glädje och gemenskap som gör

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2016/2017 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2016-2017 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Spelregler. för landslaget. en vägledning för dig som represtenterar Svensk Simidrott

Spelregler. för landslaget. en vägledning för dig som represtenterar Svensk Simidrott Spelregler för landslaget en vägledning för dig som represtenterar Svensk Simidrott Spelregler för landslag inom Svensk Simidrott Grattis till din uttagning i landslaget! Du har genom din prestation, som

Läs mer

Den blå linjen. Spånga Hockeys policydokument

Den blå linjen. Spånga Hockeys policydokument Den blå linjen Spånga Hockeys policydokument Verksamhetsidé Spånga Hockeys verksamhetsidé är att som breddförening erbjuda högkvalitativ individuellt inriktad träning, i en välkomnande miljö som präglas

Läs mer

Skall publiceras senast 4 veckor före första start på föreningens och Skåne Sims hemsida ( SK ) samt utsändas via till distriktens föreningar.

Skall publiceras senast 4 veckor före första start på föreningens och Skåne Sims hemsida ( SK ) samt utsändas via  till distriktens föreningar. Skånska mästerskapen och Juniormästerskapen Kvaltider Beslutas av Skåne Sim. Kvaltider gäller framöver. Är en simmare kvalad i minst en gren får anmälan ske i flera grenar även om kvaltiden ej har uppnåtts.

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

Förhållningssätt för simmare, föräldrar och ledare i Uddevalla Sim tävlingsverksamhet.

Förhållningssätt för simmare, föräldrar och ledare i Uddevalla Sim tävlingsverksamhet. Förhållningssätt för simmare, föräldrar och ledare i Uddevalla Sim tävlingsverksamhet. Framtagna på Planeringshelgen i Rågårdsvik 2008-10-18 Uppdaterat i Uddevalla ht 2014 Vad erbjuds man som simmare i

Läs mer

Foto: Andreas Svensson/West Photo. Tävlingsbestämmelser Kvinnlig Artistisk Gymnastik

Foto: Andreas Svensson/West Photo. Tävlingsbestämmelser Kvinnlig Artistisk Gymnastik Foto: Andreas Svensson/West Photo Tävlingsbestämmelser Kvinnlig Artistisk Gymnastik Januari 2017 Innehållsförteckning Allmänna Tävlingsbestämmelser 2017... 4 1. Rikstävlingar Kvinnlig Artistisk Gymnastik...

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2015/2016 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2015-2016 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 2016 Varbergs Sim

Verksamhetsplan 2013 2016 Varbergs Sim Verksamhetsplan 2013 2016 Varbergs Sim Varbergs Sim Föreningens syfte: Varbergs Sim ska vara en ideell förening med en bred verksamhet som främjar simidrotten från babysim till elitsimning Varbergs Sim

Läs mer

Simförbundsmötet april 2016 Scandic Star Sollentuna. Motioner

Simförbundsmötet april 2016 Scandic Star Sollentuna. Motioner Simförbundsmötet 16-17 april 2016 Scandic Star Sollentuna Motioner Motion till Svenska Simförbundets årsmöte 2016 SK Ägir vill lämna in följande motion till Svenska Simförbundets årsmöte 2016: Att beräkningen

Läs mer

Svenska Skridskoförbundet

Svenska Skridskoförbundet Svenska Skridskoförbundet SVENSKA MÄSTERSKAP (nytt koncept på prov 2017 och 2018 ) Seniorer Juniorer Veteraner REGELVERK ! Svenska Mästerskap i hastighetsåkning 2017 för juniorer, seniorer och veteraner

Läs mer

DSFs VO Elit är övergripande ansvarig för uttagning av representation vid internationella tävlingar och mästerskap.

DSFs VO Elit är övergripande ansvarig för uttagning av representation vid internationella tävlingar och mästerskap. ELITPROGRAM SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDETS Mål & visioner Svenska Danssportförbundets vision med elitverksamheten är att bli en ledande nation inom respektive gren och målet är att ta internationella mästerskapsmedaljer.

Läs mer

INBJUDAN till års regionsfinal av Svenska Ungdomsmästerskap (Sum-Sim) i simning

INBJUDAN till års regionsfinal av Svenska Ungdomsmästerskap (Sum-Sim) i simning INBJUDAN till 2016 års regionsfinal av Svenska Ungdomsmästerskap (Sum-Sim) i simning Svenska Simförbundet i samarbete med E.ON och Södertörns Simsällskap Inbjuder härmed samtliga simföreningar i Stockholms

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Vision och Verksamhetsplan Svenska Konståkningsförbundet 1 (12)

Vision och Verksamhetsplan Svenska Konståkningsförbundet 1 (12) Vision och Verksamhetsplan 2010-2012 Svenska Konståkningsförbundet 1 (12) VISION Vi ska brett stå för att högt nå! VERKSAMHETSIDÉ Gemensam vision och målsättning Varje förening bedriver en verksamhet utifrån

Läs mer

Kvalperiod 1 maj 2014 22 maj 2015 resp. 26 oktober 2014 10 oktober 2015

Kvalperiod 1 maj 2014 22 maj 2015 resp. 26 oktober 2014 10 oktober 2015 Skånska mästerskapen och Juniormästerskapen Kvaltider Förening vilken inte har e-mail skall ha inbjudan Beslutas av Skåne Sim. Kvaltider gäller framöver. Är en simmare kvalad i minst en gren får anmälan

Läs mer

FLERÅRSPLAN för Svensk Simhoppning

FLERÅRSPLAN för Svensk Simhoppning FLERÅRSPLAN för Svensk Simhoppning 2013-2016 Inledning Den strategiska planen 2013-2016 som utarbetats av Svenska Simförbundet vänder sig till personal, styrelse, utskott och landslagsledningar. Den vänder

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 201406/LS SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 Vision: Svenska Konståkningsförbundets vision med elitverksamheten är att bli en ledande

Läs mer

Medlemsengagemang. Motala SS. Motala SS Styrelse

Medlemsengagemang. Motala SS. Motala SS Styrelse 2016-02-21 Medlemsengagemang Motala SS Motala SS Styrelse Motala SS Motala SS är en förening som drivs med ideella krafter. För att det ska fungera måste vi alla hjälpas åt. Du som förälder till barn i

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan Karlstads Tennisklubb Verksamhetsplan 2(8) Innehållsförteckning 1. Föreningen... 3 1.1. Vision... 3 1.2. Verksamhetsidé... 3 1.3. Värdegrund... 3 2. Strategi... 4 2.1. Långsiktiga mål... 4 2.2. Kortsiktiga

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Verksamhetsplan Varberg-Falkenberg Sim

Verksamhetsplan Varberg-Falkenberg Sim Verksamhetsplan 2011-2013 Varberg-Falkenberg Sim VFSIM Föreningens syfte: Varberg-Falkenberg Sim ska vara en ideell förening med en bred verksamhet som främjar simidrotten från babysim till elitsimning

Läs mer

Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19)

Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19) 2014 Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19) Inledning Verksamhetsplanen tas fram av respektive chefstränare/samordnande tränare i samråd med lagens tränare, ledare och

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014

Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014 Jörgen Tisell, vice ordförande SS04 December 2014 Sammanfattning En simhall är stadens mest omtyckta friskvårdsanläggning, här samsas barn, ungdomar och vuxna i en rad olika aktiviteter som simskola, skolsim,

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Handledning Octo Anmälan

Handledning Octo Anmälan Handledning Octo Anmälan Senast uppdaterad: 2015-03-30 Introduktion Octo Anmälan har implementerats i Octo Statistik för att underlätta anmälningsförfarandet till en tävling, både för arrangörer och anmälande

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Inre och yttre strategiarbete Framtidsutredning 2005-2007 Strategisk Plan 2009-2012 Organisationsutredning 2010 Strategisk Plan 2013-2016 Strategisk Plan 2017-2020 Träning och tävling

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Svenska Ridsportförbundet SvRF idag Svenska Ridsportförbundet har till uppgift att främja ridningen, körningen och ridsporten i alla dess grenar samt därtill anknuten verksamhet nationellt och internationellt.

Läs mer

Svensk simning i utveckling. SkåneSims Simallting 2011-08-27 Helsingborg

Svensk simning i utveckling. SkåneSims Simallting 2011-08-27 Helsingborg Svensk simning i utveckling SkåneSims Simallting 2011-08-27 Helsingborg Sundsvalls SS SK Ena Skuru IF Norrköpings SS Mölndals ASS SK Elfsborg Jönköpings SS Ängelholms SS Helsingborgs S Sjöbo SS Klubbar

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Syftet med verksamhetsplanen Med denna verksamhetsplan vill vi kortfattat kommunicera föreningens ambitioner, målsättningar och prioriteringar till klubbens medlemmar och till externa

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet 2016-05-03 Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Tommy Eliasson Winter, alpint Karin Ersson, längd Joar Båtelson, skicross Olle Danielsson, snowboard och freeskiing Katarina

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

Övergripande presentation av rapporten

Övergripande presentation av rapporten Presentation 2017-04-05 PG Fahlström Mats Glemne Susanne Linnér Övergripande presentation av rapporten 1 Några aktuella projekt vid Linnéuniversitetet Idrottens föräldrar Att finna och utveckla talang

Läs mer

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF 2008-10-16 Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF: s verksamhet är till för alla! Grundidén är att barn, ungdomar och vuxna som tycker det är roligt med idrott alltid ska känna sig

Läs mer

HUR STYR VI MOT MÅLEN?

HUR STYR VI MOT MÅLEN? HUR STYR VI MOT MÅLEN? Verksamhetsinriktningen är en tvåårig deletapp som arbetar mot strategi 2025. Den ger styrelser i både förbund, distrikt och föreningar en riktning för att leda och prioritera verksamheten

Läs mer

Föräldrainformation Gemenskap - vår styrka!

Föräldrainformation Gemenskap - vår styrka! Föräldrainformation 20171109 Gemenskap - vår styrka! VERKSAMHETSIDÉ och MÅL Ronneby Simsällskap bildat den 24/5 1972 har till ändamål att genom utövning av idrott och friluftsliv verka för höjande av medlemmars

Läs mer

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av både kvinnor och män.

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av både kvinnor och män. Original 27 27 Styrelsens sammansättning Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av både kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande

Läs mer

De olika idrotternas kriterier för rekommendation av elev till specialidrott (Upprättade av idrotterna )

De olika idrotternas kriterier för rekommendation av elev till specialidrott (Upprättade av idrotterna ) De olika idrotternas kriterier för rekommendation av elev till specialidrott (Upprättade av idrotterna 2005-2017) De enskilda idrottsorganisationerna har upprättat specifika kriterier genom så kallade

Läs mer

Föreningen bildades medlemmar, jämn fördelning mellan tjejer och killar Omsättning ca 47 miljoner, varav drygt 12 i föreningen (2013) Ett

Föreningen bildades medlemmar, jämn fördelning mellan tjejer och killar Omsättning ca 47 miljoner, varav drygt 12 i föreningen (2013) Ett Föreningen bildades 1907 5 500 medlemmar, jämn fördelning mellan tjejer och killar Omsättning ca 47 miljoner, varav drygt 12 i föreningen (2013) Ett helägt aktiebolag (Filborna Arena AB) Anställda i HS

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 201409/LS SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 Vision: Svenska Konståkningsförbundets vision med elitverksamheten är att bli en ledande

Läs mer

Förord. Följande dokument ska läsas ihop med tävlingsbestämmelser - Gymnastikförbundets Stadgar. - Tekniskt Reglemente

Förord. Följande dokument ska läsas ihop med tävlingsbestämmelser - Gymnastikförbundets Stadgar. - Tekniskt Reglemente Förord Tävlingsbestämmelser Kvinnlig Artistisk Gymnastik (Kv AG) är framtagna av Gymnastikförbundets Kvinnliga Artistiska Tekniska Kommitté (KTK) och godkända av Gymnastikförbundets Generalsekreterare.

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

BTK Kävlinge. Policy för verksamheten. Antagen av Styrelsen Version 1.1

BTK Kävlinge. Policy för verksamheten. Antagen av Styrelsen Version 1.1 BTK Kävlinge Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-06-11 Version 1.1 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 3 Visioner och mål... 3 Medlemskap... 3 Träning och tävling... 4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Vår värdegrund, vision och vårt mål

Vår värdegrund, vision och vårt mål Vår värdegrund, vision och vårt mål MÖLNDALS ALLMÄNNA SIMSÄLLSKAP Page 11 Värdegrund - vad är det för oss? Vår gemensamma etiska utgångspunkt, våra moraliska hörnstenar. Det förhållningssätt vi har gentemot

Läs mer

ELITBIDRAG RUTINER I SAMBAND MED ELITBIDRAG

ELITBIDRAG RUTINER I SAMBAND MED ELITBIDRAG ELITBIDRAG RUTINER I SAMBAND MED ELITBIDRAG Detta häfte riktar sig till dig som är aktiv i KFUM Örebro Friidrott och erhåller elitbidrag. I häftet återfinns de regler, rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Simklubben Triton. { Verksamhetsstruktur 2016

Simklubben Triton. { Verksamhetsstruktur 2016 Simklubben Triton { Verksamhetsstruktur 2016 Bredden är fundamentet i verksamheten och bekostar eliten Eliten driver och skall motivera bredden Intäkts och kostnadsfördelning Kostnader 5% Elit 75% 20%

Läs mer

Smålands Simförbund, Östergötlands Simförbund & Växjö Simsällskap Inbjuder till DM/JDM, 25 m

Smålands Simförbund, Östergötlands Simförbund & Växjö Simsällskap Inbjuder till DM/JDM, 25 m Smålands Simförbund, Östergötlands Simförbund & Växjö Simsällskap Inbjuder till DM/JDM, 25 m Plats: Växjö Simhall, Aqua Mera, Kampastigen 2 Växjö Tävlingsdatum: 26-27 oktober 2013 Tävlingstider: Lördag

Läs mer

Policydokument. Styrelsen Njurunda Simsällskap

Policydokument. Styrelsen Njurunda Simsällskap Policydokument Styrelsen Njurunda Simsällskap 2016-03-21 1 Allmänt 1.1 Njurunda Simsällskap (NSS) skall verka för att främja simning i enlighet med Riksidrottsförbundets och Svenska Simförbundets intentioner

Läs mer

Ändringar av tävlingsbestämmelserna kapitel 9

Ändringar av tävlingsbestämmelserna kapitel 9 Svenska Simförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm svensksimidrott.se Kungörelse 2015/6 2015-09-30 Ändringar av tävlingsbestämmelserna kapitel 9 Regelkommittén har beslutat om ändringar i tävlingsbestämmelserna

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2020

Verksamhetsinriktning 2014-2020 Verksamhetsinriktning 2014-2020 Vår verksamhetsidé IF Göta Karlstad skall bedriva och skapa möjlighet för en bredd och elitverksamhet för alla som vill delta, oavsett ambition och målsättning, i syfte

Läs mer

Gruppstruktur Hösten

Gruppstruktur Hösten Bakrund: I denna stuktur arbetar vi oavsett födelsedatum man är 15 år först när man fyller 15 år. VVi vill behålla simmarna länge i verksamheten. Det finns en stor flexibilitet i detta system rikttider

Läs mer

Välkommen till Lions Hockey! Syfte och Mål

Välkommen till Lions Hockey! Syfte och Mål Policy Välkommen till Lions Hockey! Intresset för idrott i samhället är stort, i Sverige finns det cirka 60 000 aktiva ishockeyspelare varav ungefär 35 000 är mellan 10 och 14 år. De upplevelser och erfarenheter

Läs mer

Policys och riktlinjer

Policys och riktlinjer Policys och riktlinjer Föreningen Skövde Konståkningsklubb - Policys & Riktlinjer antagna vid styrelsemöte den 2011-07-05. Gällande från 2011-08-01 och tillsvidare. Innehållsförteckning Policys och riktlinjer...

Läs mer

Simlinjen. Riktlinjer och kvalitetskriterier

Simlinjen. Riktlinjer och kvalitetskriterier Simlinjen Riktlinjer och kvalitetskriterier SIMLINJEN är simningens utvecklingstrappa och utgör grunden för svensk simning. Boken belyser vilka färdigheter individen bör sträva efter att utveckla i olika

Läs mer

Definitioner Vad är badminton? Vår idrott, badminton, är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Definitioner Vad är badminton? Vår idrott, badminton, är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Ledarguide och handlingsplan 2015 Inledning För alla idrottsföreningar är kvalitén och omfattningen av ideella insatser helt avgörande för föreningens verksamhet. Så är också fallet för Halmstad Badmintonklubb.

Läs mer

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy Sandareds IBS:s riktlinjer och policy FÖRORD I detta dokument har vi satt Sandareds IBS: s policy och riktlinjer på pränt. Syftet med dokumentet är att ge vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad

Läs mer

Friidrottsklubb. Regeldokument

Friidrottsklubb. Regeldokument Friidrottsklubb Regeldokument 2016 02 24 Grundregel Ianspråktagande av föreningens resurser för deltagande i tränings- och/eller tävlingsverksamhet, åtnjutande av ekonomiskt stöd/ersättning m.m. förutsätter

Läs mer

Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015

Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015 Sida 1 (6) Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015 Sida 2 (6) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Verksamhetsidé & värdegrund... 3 1.2 Vision, övergripande mål och

Läs mer

Certifieringskrav - Gymnastik NIU år 2013

Certifieringskrav - Gymnastik NIU år 2013 Gymnastikförbundet Idrottens Hus, 11473 Stockholm : 08-699 60 00 e-post: info@gymnastik.se www.gymnastik.se Certifieringskrav - Gymnastik NIU år 2013 Riksidrottsförbundet har tagit fram certifieringskrav

Läs mer

kan komma att få fullt finansierat uppdrag. kan ges möjlighet att delta mot en egenavgift. kan komma att få delar av aktiviteten finansierad.

kan komma att få fullt finansierat uppdrag. kan ges möjlighet att delta mot en egenavgift. kan komma att få delar av aktiviteten finansierad. UTTAGNINGSKRITERIER 2016-2017 SHORT TRACK - senior och junior Generell beskrivning av Svenska Skridskoförbundets uttagningskriterier 1 Målsättning Svenska Skridskoförbundets målsättning är att arbeta kontinuerligt

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Version: 2. Antagen:

Version: 2. Antagen: Version: 2 Antagen: 2016-05-21 Inledning Svenska Bouleförbundets elitplan ger tydligare struktur och skapar förutsättningar för att dokumentera hur elitsatsningen över tid ser ut. Elitplanen beskriver

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2012

NVGF projektplan för juniorutveckling 2012 Sida 1 (9) NVGF projektplan för juniorutveckling 2012 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planerinskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande för distriktets klubbar

Läs mer

Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta.

Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta. Vision Hilti Stockholm 2020 Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten- Liljeholmen- Årsta. Martin Lindqvist Ordförande Hilti Brazilian Jiu- Jitsu Klubb Mob. 0704216128 E- post: martin@glykol.com Peder

Läs mer