NEPTUNS HANDBOK - Tävlingssimning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEPTUNS HANDBOK - Tävlingssimning"

Transkript

1 NEPTUNS HANDBOK - Tävlingssimning 1

2 Om handboken Handboken är ett verktyg och ska vara ett stöd för kontinuerlig och långsiktig utveckling. Utveckling är inte något som bara gäller barn och ungdomar, utan det handlar om en livslång process. Personlig utveckling är en rik källa till ständiga utmaningar och personlig tillfredställelse hemma, i skolan, på jobbet, inom idrotten, i relationer osv. För att göra detta möjligt är det viktigt att simmaren får träna över tid och undvika längre avbrott. Framförallt är det viktigt tidigt i karriären när kapaciteter och färdigheter fortfarande är i början av sin utveckling. Om en simmare ska kunna genomföra en idrottsprestation vid ett specifikt tillfälle på en given nivå krävs att simmaren är förberedd i förhållande till de krav som gäller vid det givna tillfället. Handboken är en modell och ett verktyg som ger förutsättningarna att ur såväl ett hälso- som elitperspektiv utveckla individen så långt den önskar och det är möjligt. Modellen har en holistisk utgångspunkt och tar hänsyn till både individens fysiska och psykosociala förutsättningar sett ur ett utvecklingsperspektiv. Handboken är en levande och ständigt växande modell som revideras med jämna mellanrum för att vara i konstant utveckling och följa vår verksamhet. Modellen är vägvisande. Individer är unika och varje simmare ges möjlighet till sin specifika utveckling. Handboken utifrån individens biologiska utvecklingsnivå, säger något om hur gammal man är i fysisk bemärkelse. Mognad ger rekommendationer vad som bör göras och uppnås i varje utvecklingsstadium för att såväl fysiska som psykosociala och mentala delkapaciteter ska utvecklas optimalt. Vår handbok pekar på hur det bör se ut och mot vad vi strävar efter. Den bygger, utifrån erfarenhet, forskning och framtidsanalys, på hur en optimal och långsiktig utveckling bör se ut. Neptuns handbok fokuserar på en generell ram för en simmares utveckling med extra hänsyn till tillväxt, mognad, utveckling, träningsbarhet och synkronisering av verksamhetens olika nivåer. Dokumentet är skrivet med hjälp av aktuell litteratur och mångårig erfarenhet hos alla inblandade. Tydlig struktur, träningskamrater och välutbildade tränare är några av de faktorer som påverkar huruvida man kan etablera en framgångsrik idrottsmiljö. - PG Fahlström, universitetslektor på Linnéuniversitetet 2

3 Innehållsförteckning DEL I: ORGANISATION OCH ALLMÄN INFORMATION STYRELSE OCH KOMMITTÉER LEDNINGSSTRUKTUR FÖR DEN IDROTTSLIGA TÄVLINGSVERKSAMHETEN Sportchef Nivåansvarig Grupptränare NEPTUN SIMNING - TÄVLINGSVERKSAMHET ATT REPRESENTERA SK NEPTUN Policys Neptuns värdegrund Försäkringar Kläder och utrustning Representation vid nationella mästerskap Landslagsrepresentation TÄVLINGAR Anmälan Kostnader Lagkapper Sum-Sim Svenska smästerskap DM Distriktsmästerskap JSM/SM Svenska Juniormästerskap / Svenska Mästerskap TRÄNINGSLÄGER Anmälan Kostnader Avbokning UTVECKLING OCH FORTBILDNING Tränarfortbildning Simmarfortbildning Föräldrafortbildning DEL II: DEN IDROTTSLIGA RESAN KARRIÄRPLANERING FYSIOLOGISKA FRAMGÅNGSFAKTORER PSYKOLOGISKA FRAMGÅNGSFAKTORER TRÄNING OCH TÄVLING EN ÖVERSIKT AV UTVECKLINGSNIVÅER OCH TRÄNINGSGRUPPER DEL III: UTVECKLINGSNIVÅER OCH TRÄNINGSGRUPPER SIMIADEN - LÄRA SIG ATT TRÄNA OCH TÄVLA

4 Simiaden Brons 22 Simiaden Silver 23 Simiaden 24 UNGDOM TRÄNA FÖR ATT TRÄNA 26 Yngre 2 Äldre MÄSTERSKAP - TRÄNA FÖR ATT TÄVLA 32 Mästerskap Brons 33 Mästerskap Silver 34 Mästerskap 3 ELIT- TRÄNA FÖR ATT PRESTERA 3 LITTERATURLISTA 39 4

5 Del I: Organisation och allmän information Styrelse och kommittéer SK Neptuns högsta beslutande organ är årsmöte och vid årsmötet utses föreningens styrelse. Vid årsmötet har alla medlemmar har en rösträtt och kan påverka direkt. Rösträtt på årsmötet har varje medlem som betalat medlemsavgiften och under det år då årsmötet hålls fyller lägst 1 år. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. En medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Neptuns har följande simidrotter: Simning, Öppet Vatten, Simhopp, Konstsim och Vattenpolo och blivit utsedd till Sveriges bästa simidrottsförening flertalet gånger under 2010-talet och till bästa klubb på seniornivå 8 mästerskap i rad i simning. Verksamhetschef är direkt underställd styrelsen och ansvar för det operativa dagliga arbetet. Sporthefen är anställd och är direkt underställd verksamhetschefen. Ledningsstruktur för den idrottsliga tävlingsverksamheten Sportchef Nivåansvarig Tävlingssektionen Simiaden Mästerskap Grupptränare Figuren ovan ger en schematisk bild över ledningsstrukturen inom tävlingssektionen. Sportchef 1 anställd, deltid. Ansvarar för simsektionens tävlingsverksamhet och dess utveckling. Huvudsyssla är att planlägga, säkerställa och koordinera arbetsuppgifter, kompetens- och utvecklingsmetodik samt målsättningsarbete och uppföljning av mål. Nivåansvarig 3 anställda. Leder, säkerställer och administrerar nivån och underliggande gruppers verksamhet som t.ex. träning, tävling och läger och dess utveckling. Ett betydelsefullt arbete är att bidra till kompetens- och metodikutveckling av verksamheten, aktiva och övriga tränare. Grupptränare Ideellt arvoderade.

6 Uppdraget är tränings- och tävlingsprocessen som utgår från gruppens verksamhetsplan och metodik. Nivåansvarig tränare tillsammans med grupptränare kommer överens om upplägget för t.ex. passkrivning, deltagande vid träningar, tävlingar etc. SK Neptun Simning - tävlingsverksamhet Tävlingsverksamheten delas in fyra olika utvecklingsnivåer: Simiaden,, Mästerskap, och ELIT. Verksamheten har utgångspunkt i Svenska Simförbundet föreningsuppdelning och följer till stor del Svenska Simförbundets Simlinje. Mer om Simlinjen finns på Svenska Simförbundets hemsida: Några områden som är viktiga för en lyckad tävlingsverksamhet: Ø En klubbmiljö och kultur som gör det möjligt för alla simmare att utvecklas i sin takt och utifrån sina förutsättningar. Ø Med stort fokus på lagkapper vill vi utveckla vår verksamhet genom att skapa en starkare lagkänsla, god gruppdynamik och främja simidrott som en lagidrott i både träning och tävling. Ø Vikten av bra ledare och tränare i unga år för att simmarna ska stanna kvar i föreningen. Ø Rolig och stimulerande verksamhet inom alla nivåer och tävlingsgrupper. Simmaren ska erbjudas rätt stimulans genom hela sin utveckling. Detta båda avseende ren träning men även gällande matchning och coachning. Vi ska erbjuda alla barn en kamratlig och trygg social miljö där alla lär sig att ta ansvar för sig själva och andra. Ø Idrott för barn ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Ø Barn ska i idrottsverksamheten få lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare samt lära sig vikten av rent spel. Ø Barn mår bra av att utöva olika idrotter och ska ha rätt att göra detta i olika föreningar. Ø Vi vill framhäva simidrotten som en lagidrott, där lagkapp finns med i både träning och tävling. Ø Övergången mellan barn och ungdomsidrotten ska ske successivt och hänsyn tas till individernas olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt. Ø Vi strävar efter att erbjuda alla, oavsett förmåga och ålder en grupp att utvecklas i 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 1 år 16 år 1 år 18 år och äldre Hajen Medley Medley Utmanaren Yngre Tävling Utmanaren Yngre Tävling Utmanaren Yngre Tävling Utmanaren Äldre Tävling Utmanaren Äldre Tävling Utmanaren Äldre Tävling Mästerskap Brons Simiaden Brons Simiaden Brons Simiaden Silver Simiaden Yngre Yngre Äldre Äldre Äldre Mästerskap Silver Simiaden Silver Simiaden Mästerskap Mästerskap Brons Elit Mästerskap Silver MasterSim Mästerskap 6

7 Figuren redovisar åldersindelat alla av föreningens träningsgrupper, både inom bredd- och tävlingsverksamheten. Grupper i fetstil är utanför tävlingssektionen. Att representera SK Neptun Att vara med i och representera SK Neptuns tävlingsgrupper innebär deltagande på träning, tävling, läger och andra diverse aktiviteter som arrangeras av SK Neptun, alla dessa innebär att du är representant för SK Neptun. Därför är det viktigt att du känner till och agerar utifrån föreningens gemensamma policy, regler och den värdegrund som föreningen står för. Policys Vår policy berör följande alkohol, droger, likabehandlingsplan samt riktlinje för tränare, föräldrar och aktiva. Neptuns värdegrund Vi i Neptun bygger vår värdegrund på fyra begrepp - Passion, Kamratskap, Kvalitet, Utveckling. Försäkringar Alla deltagare i Neptuns verksamhet är försäkrade, det gäller både under och själva aktiviteten som under transport till och från aktiviteten. Försäkringsinformation finner du här: Kläder och utrustning Ø Aktiva och ledare ska i alla officiella sammanhang bära föreningskläder och utrustning så att föreningens och sponsorers logotyper är synliga. Ø De kläder som du bär under föreningsrepresentation ska bäras hela och rena i alla sammanhang, som träning, tävling, fritid och eventuella intervjuer eller mediauppdrag. Representation vid nationella mästerskap Tränarna ansvarar för den slutgiltiga uttagningen till att representera föreningen på regionala och nationella tävlingar samt nationella mästerskap. Om en simmare inte bedrivit träning som bedöms vara av den förväntade kvalitén och kvantiteten kommer dessa ej att skickas till ett mästerskap. Vid seniormästerskap kan en simmare tas ut p.g.a. tidigare prestationer om prestationsnivån bedöms hålla nationell toppnivå. Landslagsrepresentation Uttagningskriterier och representationsregler sätts av förbundet och respektive landslag. Föreningen och tränarna ansvarar för att skicka simmare som är förberedda och seriösa i sin satsning. Vid sjukdom och träningsfrånvaro kommer simmaren inte att anmälas till representation. Föreningen tar de kostnader som redovisats av förbundet.

8 Tävlingar Då klubben vill ge simmare möjlighet att få tävla betalar Neptun anmälningsavgifter (0 10 kr/individuell start) för externa tävlingar (med undantag för nationella mästerskap). Årligen bekostar Neptun ca kr i anmälningsavgifter. I samråd med sportchef beslutar nivåansvariga tränare vilka externa tävlingar en grupp ska delta i. Optimal tävlingsplanering kan vara avgörande för en simmares utveckling. Å ena sidan bör inte fokus vid fel tillfälle vara för stort på tävlingsmomenten men å andra sidan är det helt avgörande att en simmare exponeras för tävlingar som matchar simmarens nivå. Antalet tävlingar inom respektive nivå och grupp kan variera över en simmares karriär beroende av individ, ålder, mognad och nivå. För att tävla externt ska simmaren kunna simsättet regelrätt (start, simning, vändning, målgång) på träning eller interna tävlingar för att inte bli diskvalificerad. Tävlingar som finns upptagna i Stockholms eller Svenska Simförbunds tävlingskalender är s.k. sanktionerade tävlingar. Det innebär att det är godkända tidtagningssystem och att det är utbildade funktionärer som håller i tävlingen. Via denna länk kan du se Svenska Simförbundets Säsongs- och tävlingsplanering för simning De beskriver tydligt säsongsplanering, tävling fakta och tävlingsprogram. Vissa regional och nationella tävlingar krävs klarad kvaltid inom viss tidsperiod för deltaganade: Kvaltider till svenska mästerskap: Kvaltider till Stocholms DM (distriksmästerskap): Vid vissa tävlingar debiterar arrangören en straffavgift (ca 300 kr) för tom bana. Detta inträffar då strykningar har kommit in för sent. Kom därför ihåg att snarast meddela ansvarig tränare om simmaren blivit sjuk på tävlingsdagen. Straffavgiften kommer att debiteras simmaren om tränare inte fått information i tid och kunnat avanmäla från tävling. Vid läkarintyg så debiteras ej avgifter. Alla som tävlar i sanktionerade tävlingar måste ha en licens. Den genereras första gången man tävlar i sanktionerad tävling. Licensavgiften debiteras simmare en gång per år genom klubbens försorg. Anmälan Ø Sker i god tid utefter de riktlinjer som tränaren lagt fram, vanligtvis 2 veckor innan tävlingsdatum. Ø Inga efteranmälningar görs, om inte det skett ett misstag vid ordinarie anmälan. Ø Inga extralopp görs, om inte det av nivåansvarig bedöms vara en extraordinär situation. Ø Simmare anmäls endast tävlingar som är med i den presenterade planeringen. Kostnader Ø Vid planerade regionala tävlingar tar föreningen kostnaderna för alla anmälningsavgifter. Ø Vid tävlingar utanför regionen ska tävlingskostnaderna, utanför anmälningsavgifterna, täckas av simmarna. Ø För nationella mästerskap betalar simmaren för totalt antal dagar mästerskapet pågår (20 kr/dag), undantag om mästerskapet går i Stockholm. 8

9 Ø Vid tävlingar för regionalt förbund eller nationellt förbund står föreningen för kostnader presenterade av respektive förbund. Lagkapper Med stort fokus på lagkapper vill vi utveckla vår verksamhet genom att skapa en starkare lagkänsla, god gruppdynamik och främja simidrott som en lagidrott i både träning och tävling. SK Neptun vill vara en framstående klubb i Sverige i lagkappsimning från Simiaden-nivå upp till elitnivå. Laguttagningar ansvarar tränaren för och denna tar ut de simmare som ska ingå i lagen. Laguppställning sker utefter personbästa, inom en för varje tävling angiven kvalperiod eller vid specifik utsatt tävling samt tidigare insatser i lagkapper. På Simiaden-nivån så byggs laguppställning på samma sätt, utefter personbästa, men deltagande prioriteras. Sum-Sim Svenska smästerskap Mästerskapet ses som en lagtävling där truppen reser, bor och intar sina måltider tillsammans. Hemresor från mästerskapen kan ordnas på egen hand men detta ska anmälas i god tid, minst 3 veckor före. Om inte kommer kostnaden för den bokade hemresan debiteras simmaren. Utöver de allmänna kriterierna ska simmaren ha uppnått följande: Ø Aktuella kvaltider. Ø Fullföljt den planerade träningen på ett kvalitetsmässigt sätt. Ø För deltagande vid Sum-Sim i en gren simmaren ej kvalificerat sig i ska simmaren bedömas ha chans på top-12 placering för att anmälas. Lagdeltagande Ø Laguttagningar ansvarar tränaren för och denna tar ut de simmare som ska simma. Ø Om ett lag har kvalat in till mästerskapet kan tränarna komma att anmäla det trots att alla simmarna ej kvalat individuellt. Tränaren tar då hänsyn till: o Lagets potential och nuvarande ranking. o Att lagmedlemmarna genomfört den planerade träningen. DM Distriktsmästerskap För deltagande för DM behöver simmaren ha uppnått följande: Ø Aktuella kvaltider. Ø Fullföljt den planerade träningen på ett kvalitetsmässigt sätt. JSM/SM Svenska Juniormästerskap / Svenska Mästerskap Föreningen skickar de simmare till JSM/SM som anses kunna bidra till sportsliga framgångar. Kvalitetsnivån för SM/JSM är: Ø Möjlig top-12 placering på SM. Ø Medaljör eller tydlig medaljchans, oavsett träning. Kan även gälla simmare som kan bidra till att ett lag hamnar på pallen. Tränarna kan ta ut simmare som bedriver träningen på ett kvalitetsmässigt bra sätt och är seriösa i sin satsning, har en tydlig utvecklingsplan och en hög egen insats, att representera föreningen i ett JSM/SM förutsatt att simmaren har nått kvaltiderna. 9

10 Om en simmare som fortfarande är i Sum-Sim ålder uppnår JSM/SM kval kommer denne att matchas mot Sum-Sim. Undantag kan göras om simmaren uppvisar en hög egen insats, kapacitet och resultatutveckling: Ø En bedömd top-12 placering på SM. Ø Kan förstärka eventuell SM- lag till en topplacering, top-8, eller ett JSM lag till medalj. Lagdeltagande Ø Laguttagningar ansvarar tränaren för och denna tar ut de simmare som ska simma. Ø Om ett lag har kvalat in till mästerskapet kan tränarna komma att anmäla det trots att alla simmarna ej kvalat individuellt. Tränaren tar då hänsyn till: o Lagets potential och nuvarande ranking. o Att lagmedlemmarna genomfört den planerade träningen. Mästerskapet ses som en lagtävling där truppen reser, bor och intar sina måltider tillsammans. Hemresor från mästerskapen kan ordnas på egen hand men detta ska anmälas i god tid innan. Om inte kommer kostnaden för den bokade hemresan debiteras simmaren. Träningsläger Träningsläger presenteras i god tid av tränarna inom respektive grupp samtidigt som den årliga planeringen redovisas. Det ska då framgå datum och ungefärliga kostnader. Träningsläger är inte ett måste för att vara med i verksamheten utan ses som en möjlighet till att utvecklas och få nya erfarenheter och det finns det en tydlig plan med lägerplanering som följer individens eller gruppens utvecklingsplan. Föreningen försöker till så stor utsträckning som möjligt att erbjuda simmarna träning hemma under lägerperioder. Det kan då vara tillsammans med andra grupper inom sektionen. Anmälan Ø Sker i god tid utefter de riktlinjer som tränaren lagt fram. Ø Efteranmälningar tas emot i mån av plats och om det fungerar med resebolag. Kostnader Antal årliga läger presenteras under informationen för respektive grupp. Subventioner för läger utgår endast till simmare som nått ett internationellt mästerskap. Ø För EM och Universiaden utgår 2 % subvention av ordinarie kostnad. Ø För VM 0 % subvention av ordinarie kostnad. Detta gäller ett kalenderår från det att man blir uttagen, förutsatt att man bedriver en planerad och strukturerad satsning på simningen, med en inlämnad utvecklingsplan. Simmare som blivit uttagna till ELIT får ett årligt stöd av föreningen för att kunna fullfölja sin elitsatsning. De erhåller även full subvention på alla planerade läger och utlandstävlingar. Avbokning Avbokningsvillkoren står i inbjudan till lägret. Vid avbokningar gäller de regler som är uppsatta av resebolagen eller flygbolagen. Vid sjukdom och då läkarintyg finns så debiteras en viss summa baserat på kostnader och avbokningsvillkor för lägret. 10

11 Utveckling och fortbildning Föreningen tycker att det är viktigt att följa samhälls- och idrottsutvecklingen samt forskning inom idrotten. Föreningen strävar mot att ligga i framkant och vara ett föredöme i svensk simning, såväl resultatmässigt som kunskapsmässigt. Vi strävar att under 2018 kunna erbjuda simmare och föräldrar fortbildning inom viktiga områden av idrottandet och föreningslivet. Tränarfortbildning Ledare erbjuds utbildning för att kunna ta till sig ny kunskap som möjliggör en kontinuerlig utveckling av verksamheten. Föreningen använder sig av både interna och externa utbildningar med syftet att erbjuda våra medlemmar utbildade och kunniga tränare. Alla tränare ska genomgå Första hjälpen och hjärt- och lungräddning. Internt genomförs årligen ca 6 tränarträffar och Neppanlicensen där vi går genom Neptuns vision, verksamhetsidé, värdegrund och likabehandlingsplan. Externa utbildningar är framförallt Svenska Simförbundets tränarutbildningar. Ø Simlinjeinstruktör 13 år Ø Simlinjeinstruktör 12 1 år Ø Licensierad simtränare Ø Licensierad simtränare Junior/Senior Föreningens mål för utbildning är att år 2019 ska alla av våra aktiva ungdoms- och ideella tränare ha fått utbildning adekvat för den verksamhet de ska leda. Simmarfortbildning Som en del i SK Neptuns metodik ska föreningen utbilda de aktiva tydligt och informativt om varför vi gör det vi gör under träning, tävling och aktiviteter. Genom kunskap och förståelse kan den aktive simmaren ta större ansvar för sin simning. Under året samlas grupperna och går genom SK Neptuns policy och värdegrund. Elitsimmare som studerar bör få särskilt stöd med anpassade studier och tidsplanering då de ofta upplever ökad stress av kombinationen elitidrott och studier. Detta stöd bör finnas från gymnasienivå och uppåt. Gymnasiet Stockholms Idrottsgymnasium SK Neptun tillsammans med Stockholms Idrottsgymnasium erbjuder Nationell Idrottsutbildning (NIU). Det innebär att eleverna har schemalagd träning och teori. Du kan läsa mer här: sidrottgymnasiumrig/ Universitet/Högskola - Sport Campus Sweden Sport Campus Sweden erbjuda sportsliga villkor för den som tänker satsa på elitidrott och högskolestudier samtidigt. Genom samarbeten med kommuner, specialidrottsförbund, högskolor, coacher, idrottsmedicinare, sponsorer med flera kan vi ge rätt stöd på idrottarens väg mot medalj och examen. Du kan läsa mer här: Föräldrafortbildning Föräldrar är en stor och viktig del, både för de individuella simmarna och för föreningen. Jämsides med fortbildning av tränare och aktiva simmare så har föräldrarna sin utveckling. Den handlar 11

12 mestadels om rollen som idrottsförälder, men även om möjliga insatser i föreningen som t.ex. funktionär eller att sitta i styrelsen. 12