ÅBO STAD PROTOKOLL 9/2015 UNGDOMSFULLMÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅBO STAD PROTOKOLL 9/2015 UNGDOMSFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 ÅBO STAD PROTOKOLL 9/2015 UNGDOMSFULLMÄKTIGE Sammanträdestid Onsdag kl Sammanträdesplats Åbo stadshus, fullmäktigesalen, Auragatan 2 Ordinarie ledamöter: Alari Tatu Angelov Viktorio Azizi Tara frånvarande Baqiri Sara frånvarande Einola Maria Euro Alvar Hannula Heini Heywood Alina Häärä Freija Kaarnikko Heidi Koivisto Tuukka Lehtinen Jenna ordförande Lohikoski Aino Musse Musse Mohamed Narjus Axa Nera Selinä Novola Lotta Paasikivi Otto frånvarande Perämäki Valtteri Salminen Mikael Soini Venla frånvarande Tahila Juho frånvarande Uronen Niko frånvarande Vartiainen Alexis Öhman Otto frånvarande Ersättare: Bettahar Abdul ersättare Fält Iiris ersättare frånvarande Helminen Tapio ersättare frånvarande Järvinen Linnéa ersättare frånvarande Kesti Roosa ersättare frånvarande Kinnunen Robert ersättare frånvarande Leka Simeon ersättare frånvarande Marttila Elisa ersättare frånvarande Mäkinen Essi ersättare frånvarande Männistö Petra ersättare frånvarande Nurmela Simoeemil ersättare frånvarande Oksa Pinja ersättare frånvarande Pekkala Elina ersättare frånvarande Primmer Elmo ersättare frånvarande

2 Rantanen Jessica ersättare frånvarande Tenkanen Elias ersättare frånvarande Uusitalo Mikael ersättare Virtanen Esko ersättare frånvarande Övriga deltagare: Mirja Teräs Jyri Träskelin ungdomssekreterare ungdomsarbetare

3 ÅBO STAD UNGDOMSFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 09/2015 Underskrifter Jenna Lehtinen ordförande Heidi Kaarnikko sekreterare Heidi Kaarnikko protokolljusterare Tuukka Koivisto protokolljusterare

4 ÅBO STAD PROTOKOLL 09/2015 UNGDOMSFULLMÄKTIGE Paragrafer 96 Sammanträdets öppnande, laglighet och beslutförhet 97 Justering av protokollet 98 Presentation av projekten 99 Arbetsgruppernas ärenden 100 Nämndernas och andra externa arbetsgruppers ärenden 101 Motioner och ställningstaganden 102 Övriga ärenden 103 Nästa sammanträde 104 Avslutande av sammanträdet

5 ÅBO STAD Sammanträdesdatum Ärende UNGDOMSFULLMÄKTIGE Sammanträdets öppnande, laglighet och beslutförhet Ungdomsfullmäktige har lagligen sammankallats så, att en kallelse på föreskrivet sätt har skickats till ledamöterna och ersättarna i ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktiges sammanträde är beslutfört om minst 1/3 av de representanter som är angivna i sammanträdeskallelsen är närvarande Förslag Sammanträdet konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört. Beslut Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört. 97 Justering av protokollet Vid justeringen av protokollet cirkulerar uppdraget i tur och ordning. Förslag Till protokolljusterare för detta sammanträde utses Heidi Kaarnikko och Tuukka Koivisto, som vid behov också fungerar som rösträknare Beslut Till protokolljusterare och rösträknare utsågs Heidi Kaarnikko och Tuukka Koivisto. 98 Presentation av projekten Förslag De projekt som presidiet tagit fram via sin förhandsgranskning presenteras i korthet och därefter röstar ungdomsfullmäktige om vilka projekt som ska beviljas projektpengar 1. En vecka med temat Hyvä elämä! Medeltida gästabud, Aktivitetsdag, Kuortane Junior Games, Slalomresa, Evenemanget Luulot pois, Rekreationsdag i Superpark i Vanda med Mikaelin yläkoulu, Filmen Negorhanin Legenda, Gårdsplanen i skick! TRIVSEL på skolgården, Puropellon koulu, Stand up-kväll för ungdomar, ÖPPEN STUDIO, några hundra TAI Prom, Evenemanget Turun ratamiitit, Samarbete och medier i Turun Lyseo, 1500 Beslut Projektpengar utdelades till sammanlagt tre projekt: 1. Filmen Negorhanin Legenda, Kuortane Junior Games, Stand up-kväll för ungdomar, 1000

6 ÅBO STAD Sammanträdesdatum Ärende UNGDOMSFULLMÄKTIGE Arbetsgruppernas ärenden Förslag Arbetsgrupperna informerar i korthet ungdomsfullmäktige om aktuella frågor och ärenden som de behandlat på sina möten. Beslut Arbetsgrupperna har inte haft möten. 100 Nämndernas och andra externa arbetsgruppers ärenden Förslag De representanter för ungdomsfullmäktige som är med i Åbo stads nämnder eller hör till andra arbetsgrupper rapporterar i korthet om mötena för ungdomsfullmäktige. Beslut Alvar Euro presenterade Åbo stads ekonomiplan för Motioner och ställningstaganden Förslag Motionerna och ställningstagandena presenteras i korthet. Dessutom fattar ungdomsfullmäktige beslut om vilka arbetsgrupper som ska behandla ärendena. Beslut Inga motioner eller ställningstaganden. 102 Övriga ärenden Förslag Antecknas för kännedom att Axa Narjus, Alvar Euro och Heidi Kaarnikko representerar ungdomsfullmäktige vid Åbo handikappråds möte Beslut Antecknades för kännedom att Axa Narjus, Alvar Euro och Heidi Kaarnikko representerar ungdomsfullmäktige vid Åbo handikappråds möte Ungdomsfullmäktige diskuterade Nuva Ry:s förbundsmöte och gav anvisningar till dem som deltar i mötet. Dessutom diskuterades ett eventuellt eget Snapchat geofilter för Åbo stad. 103 Nästa sammanträde Förslag Nästa sammanträde är i Åbo stadshus, fullmäktigesalen kl Beslut Tidpunkten för nästa sammanträde antecknades för kännedom. 104 Avslutande av sammanträdet Ordföranden avslutade sammanträdet kl