VI ÅTERVINNER ALLT. Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI ÅTERVINNER ALLT. Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!"

Transkript

1 Solnaguiden 2012

2 solna.kommunguide.se Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Vi står för: Hållbar utveckling Ny kollektivtrafik Tydligare stadskaraktär Kunskap och lärande Jobb före bidrag Fastighetsbolaget som gör var fjärde svensk nöjdare. Moderaterna i Solna :Tel: Nyhetsbrev: VI ÅTERVINNER ALLT KONFERENS - RESTAURANG - BAR Restaurang Konferens Avfall som går att återvinna har ett värde. Kontakta oss så berättar vi mer och ger dig en kostnadsfri rådgivning. IL Recycling Ekbacksvägen 20 Bromma

3 solna.se Utgiven i samarbete med: Hemsida: solna.se Tel: vx Fax: Projektansvarig: Tina Finnäs Fotografer: Anna Didriksson, Thorsten Garteus, Jeanette Hägglund, Rickard Oxfält, Henrik Larsson, Christer Joelsson Illustratör: Björn Lundkvist Omslag: Swedbank Arena i Solna Solna kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom kommunen. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. Producerad av: Box Borås Lundbygatan 4, Borås Hemsida: Tel: Fax: Kundtjänst: Annonsförsäljning: IVar Lunnemo Tryck & produktion: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 2011 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: SDR Solna är staden för dig, för din familj, för ditt företag och för dina vänner. I dag utvecklas Solna som aldrig förr. Nya stadsdelar tar form och därtill spännande projekt som det nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna med tillhörande life science-kluster. Solna förädlas också med en arena i världsklass Swedbank Arena som inrymmer allt från fotbolls- och övriga sportevenemang till konserter med världsartister och event som tidigare inte har kunnat genomföras i Sverige. Det viktigaste är dock att Solna erbjuder bra välfärd. Oavsett vilken livssituation du befinner dig i och vilka behov du har ska du alltid kunna känna dig trygg i de beslut staden fattar. Jag tror att det är viktigt att knyta an våra välfärdssatsningar med en tydlig vision. Varför bygger vi exempelvis så mycket i Solna? Det enkla svaret är för att kunna leverera god välfärd. Min ambition är att fortsätta utveckla Solna i linje med den visionen. Den är grunden till att Solna har gått från en ganska anonym förort till att bli en tillväxtkommun med positivt företagsklimat, stadsutveckling och intensivt byggande.kopplat till stadens expansion och vision ligger tre viktiga områden som är väsentliga för Solnas fortsatta utveckling. För det första handlar det om fortsatt stadsutveckling. I Solna ligger två av de största exploateringsområdena i landet, Arenastaden och Hagastaden. För att erbjuda en attraktiv stad är det därför viktigt att komplettera stadsbilden med att bygga nya och bevara existerande grönområden. För det andra ska Solna fortsätta utveckla arbetslinjen. Solna ska förena näringsliv och samhälle för att erbjuda en spännande och dynamisk livsmiljö där självständiga solnabor kan leva och utvecklas efter sina egna förutsättningar. För det tredje ska Solna vara en föregångsstad på integration och mångfald. I Solna ska alla ha möjlighet att bidra till den gemensamma välfärden. Vi ska därför fortsätta att utveckla Solna till ett modernt samhälle som präglas av inte bara smart samhällsbebyggelse och modern infrastruktur, utan också till ett samhälle med fungerande integration och välfärd. I Solnaguiden kan du läsa dig till vad som händer i staden och jag hoppas att du trivs i framtidsstaden Solna. Fotograf Jonna Thomasson Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper. Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. Pehr Granfalk Kommunstyrelsens Ordförande i Solna 3

4 solna.se Solna en stad för alla VI SOM BOR I SOLNA Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Tillsammans med föreningar, företag och enskilda kulturaktörer skapar Solna stad ett rikt kultur- och idrottsliv, som bidrar till trivsel och välbefinnande. En högklassig samhällsservice och en mångfald av attraktiva boenden är ytterligare några av de faktorer som gör Solna till en bra stad att bo och verka i. När det gäller vård och omsorg finns stadens tjänster som ett naturligt stöd för oss solnabor i livets alla skeenden. Solna är en trivsam stad och många vill också flytta hit. Fram till år 2020 beräknas staden växa från dagens nästan till minst invånare. För att möta tillväxten byggs flera nya stadsdelar som Järvastaden, nya Ulriksdal, Frösunda, Solna City och Arenastaden. Arenastaden. Illustration: BAU - Byrån för Arkitektur och Urbanism 4

5 solna.se Visionsbild Hagastaden. Illustration: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB FÖRETAGENS SOLNA SOLNAS SERVICE TILL FÖRETAG Solna stad erbjuder kvalificerad och kostnadsfri service till företag som vill etablera sig och växa i Solna. Det innebär att du som företagare alltså kan få svar på frågor om till exempel vilka områden som passar att etablera ditt företag i, tillgången till lediga lokaler, tillstånd, rekrytering, export och miljöfrågor. EN VETENSKAPSSTAD I VÄRLDSKLASS I Solna skapas Europas mest utvecklade centrum för högspecialiserad sjukvård och världsledande biovetenskaplig forskning för att förbättra människors hälsa life science. Hagastaden är namnet på denna nya stadsdel som bygger samman Solna och Stockholm. I stadsdelen möter hälsa, arbetsplatser, forskning samt bostäder kultur och rekreation. Den dynamiska blandningen av lärosäten, företag, forskningsinstitut, sjukhus, caféer, restauranger, kultur och service genererar sammanlagt nya arbetsplatser. I området byggs Nya Karolinska Solna, ett av världens modernaste universitetssjukhus. Sjukhuset, som kommer att bedriva sjukvård, forskning och utbildning i nära samverkan med Karolinska Institutet, ska öppna för de första patienterna I nära anslutning till sjukhuset byggs fyra kvarter avsedda för forskningsintensiv näringslivsverksamhet. År 2025 ska området stå helt klart och visionen är då att vara världsledande inom life science. ARENASTADEN Arenastaden i Solna är ett av Sveriges viktigaste stadsutvecklingsprojekt. Ett nedgånget och förorenat industriområde omvandlas till en attraktiv och levande stadsdel med en blandning av bostäder och verksamheter. Skandinaviens största multifunktionsarena, Swedbank Arena, flyttar fram Solnas position som idrotts- och evenemangsstad. I Arenastaden byggs nya bostäder, kontor med arbetsplatser, ett hotell med 400 rum och ett köpcentrum. Dessutom byggs infrastrukturen ut, bland annat förlängs tvärbanan till Solna station i Arenastaden och pendeltågen till Arlanda flygplats samtidigt som det blir nya av- och påfarter från E4 och E18. Arenan kommer att stå färdig under hösten och Arenastadens första nya invånare beräknas kunna flytta in runt årsskiftet SOLNA TOPPAR FÖRETAGSRANKNINGEN Solna toppade 2011 för fjärde året i rad Svenskt Näringslivs årliga rankning över kommunernas företagsklimat. Totalt var det sjätte gången gillt under 2000-talet. Solna stads näringslivschef Åsa Bergström leder arbetet med att utveckla Solna som företagsplats och att främja etableringar och investeringar i Solna. Genom insatser inom dessa området ska förutsättningarna för att driva, starta och etablera företag i Solna ytterligare förbättras. 5

6 solna.se 6

7 HAGASTADEN VÄXER FRAM I BÅDE SOLNA OCH STOCKHOLM Hagastaden utvecklas till en helt ny stadsdel med en blandning av boende, parkområden, handel, världsledande forskning och högspecialiserad vård. Området växer fram i både Solna och Stockholm och integreras med det nya universitetssjukhuset, Nya Karolinska Solna, som öppnas Sjukhusområdet byggs ut och skapar ett centrum för högspecialiserad sjukvård och världsledande biovetenskaplig forskning för att förbättra människors hälsa life science. Med Hagastaden försvinner den barriär som idag finns mellan Stockholm och Solna genom att E4/E20 och järnvägen byggs över. Här planeras för en tät bebyggelse med bostäder och arbetsplatser och ett kommersiellt centrum med butiker, restauranger och caféer. Hagastadenprojektet är ett samarbete mellan flera parter som tillsammans arbetar för ett tryggt och säkert genomförande med minsta möjliga störningar för boende, trafik och verksamma i området. Hagastaden kommer när det är klart bestå av bostäder och totalt cirka arbetsplatser. Hagastaden utgör en ny, grön och naturnära stadsdel i ett unikt läge vid den Kungliga Nationalstadsparken. INFORMATION PÅ FINSKA Solna är sedan årsskiftet 2009/2010 finsk förvaltningskommun. Det innebär bland annat att du har rätt att använda finska språket vid kontakter med Solna stad. Solna stad genomför en kartläggning av behovet av service på finska i kommunen december februari Lämna dina synpunkter på solna.se/suomeksi Besök: solna.se/suomeksi Tfn: TIETOA SUOMEKSI Solna on suomen kielen hallintoalue vuodenvaihteesta 2009/2010. Lainsäädäntö antaa muun muassa oikeuden asioida suomen kielellä Solnan kaupungin elimissä. Solnan kaupunki kartoittaa suomenkielisen palvelun tarpeen joulukuu helmikuu 2012 välisenä aikana. Jätä mielipiteesi solna.se/suomeksi LISÄTIETOJA Verkkosivusto: solna.se/suomeksi Puh: solna.se KORTA FAKTA OM SOLNA personer bor i Solna (augusti 2011) 21,78 km 2 är Solnas yta En tredjedel av världens första nationalstadspark ligger i Solna Tre högskolor finns i Solna; Karolinska Institutet, Militärhögskolan Karlberg och Polishögskolan 61 förtroendevalda i Solnas kommunfullmäktige 17:12 är skattesatsen Sveriges lägsta kommunalskatt personer är anställda i Solna stad (december 2010) Solna är Sveriges företagsvänligaste kommun (Svenskt Näringsliv 2011) Solna är Sveriges fjärde främsta idrottskommun enligt tidningen Sport & Affärer elever gick i Solnas grundskolor (augusti 2011) barn gick i förskola i Solna (augusti 2011) Cirka personer besökte fritidsanläggningarna 2011 Över personer besökte Solna stadsbibliotek hemtjänsttimmar till Solnas pensionärer under

8 solna.se Det här får du för dina skattepengar Solna stads verksamheter kostade år 2010 drygt 2 miljarder kronor. Här nedan kan du se hur mycket 100 kronor i skatt till Solna fördelas på stadens olika verksamheter. VÅRD OCH OMSORG FÖR ÄLDRE 27,38 kronor I vård och omsorg för äldre ingår bland annat kostnaderna för vård- och omsorgsboenden, hemtjänst, trygghetslarm, nattpatrull och dagverksamheter. Större delen av verksamheterna drivs på entreprenad. I hemtjänsten får kunden själv välja vilken utförare som ska utföra den biståndsbedömda hjälpen. För att säkra att verksamheterna bedriver en trygg och säker omsorg görs kontinuerliga avtalsuppföljningar och tillsyn hos samtliga utförare. Dessutom görs regelbundna brukarundersökningar där alla som har hjälp i hemmet eller bor på boende tillfrågas om hur de ser på vården och omsorgen. GRUNDSKOLA, FRITIDSHEM OCH SÄRSKOLA 19,86 kronor Utöver kostnaderna för grundskola, fritidshem och särskola ingår här kostnaderna för modersmålsundervisning, RHklasser, Sjukhusskolan vid Karolinska universitetssjukhuset och Resursenheten för barn i behov av särskilt stöd. Under 2011 fanns grundskoleelever i Solna. Av dem gick i Solna kommunala skolor och i fristående skolor. Det är främst i de nybyggda områdena Frösunda, Ulriksdal och Järvastaden som ökningen sker. I andra områden kan vissa skolor behöva minska sina ytor beroende på att allt fler elever utnyttjar det fria valet av skola. FÖRSKOLA, ÖPPEN FÖRSKOLA OCH FAMILJEDAGHEM 16,00 kronor Under 2011 var totalt barn inskrivna i förskoleverksamheten, varav i Solnas kommunala verksamheter och i fristående verksamheter. Under 2010 tillkom cirka 250 förskoleplatser, varav runt 40 är i fristående regi. Barnantalet kommer att stadigt öka de närmaste åren till följd av inflyttningen i de nya bostadsområdena. Barn- och utbildningsförvaltningen följer befolkningsprognoserna noga för att kunna planera den fortsatta utbyggnaden av förskoleverksamheten. VÅRD OCH OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 8,73 kronor I kostnaderna för vård och omsorg för personer med funktionshinder ingår bland annat boende, daglig verksamhet och personlig assistans. Större delen av verksamheterna drivs på entreprenad. För att säkra att verksamheterna bedriver en trygg och säker omsorg görs kontinuerliga avtalsuppföljningar och tillsyn hos samtliga utförare. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 7,25 kronor I individ- och familjeomsorg ingår bland annat kostnader för insatser till barn och unga, vuxna med missbruksproblem och insatser till personer med psykiska funktionshinder samt hjälp i familjerättsliga frågor. Vidare ingår kostnader för ekonomiskt bistånd. Arbetslinjen är den bärande idén i Solnamodellen, där syftet med stödinsatser är att ge människor möjlighet till egen försörjning. Många insatser sker i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Stöd ges också till brottsoffer och deras anhöriga. 8 GYMNASIESKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA 6,98 kronor Utöver kostnaderna för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ingår här även det Individuella programmet. Under

9 solna.se 2010 fanns 1540 gymnasielever boende i Solna. Den allra största delen av dessa gick i externa skolor. Solna gymnasium hade under året 677 elever inskrivna. Av dessa var endast 195 Solnaelever medan 482 elever kom från andra kommuner. GATOR, PARKER OCH STADSBYGGNAD 3,43 kronor Här ingår stadsbyggnadsförvaltningens nettokostnader för drift och underhåll av stadens gator, parker och grönområden. Skötseln omfattar bland annat snöröjning, halkbekämpning, barmarksunderhåll, renhållning, belysning, vägmärken och trafiksignaler. Dessutom ingår stadens parkeringsverksamhet. FRITIDSGÅRDAR, IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR OCH ÖVRIG FRITIDSVERKSAMHET 3,43 kronor Fritidsverksamheten för barn och unga omfattar fritidsklubbsverksamhet år inklusive stöd till unga med funktionsnedsättning, fritidsparker med utelekmiljöer, kvartersgårdar för yngre tonåringar, fritidsgårdar och Solna ungdomscafé för äldre tonåringar, en omfattande lovverksamhet, arrangemang, musik- och replokaler etcetera. Bidrag till föreningar ges och inom idrotten finns idrottsanläggningar, idrottshallar, fotbollsplaner, konstgräs, simhall, sport- och gymnastikhallar samt friluftsbad. Vidare finns tennishall, ridskolor och motionsspår. BIBLIOTEK, MUSIKSKOLA, KULTURSKOLA OCH ÖVRIG KULTURVERKSAMHET 2,11 kronor Biblioteken har ett välutvecklat virtuellt bibliotek och skapar intresse för böcker och läsning samt fungerar som informationscentral och kunskapskälla för medborgarna. Kulturskolan, med nytt kursutbud och nya kvalitetsnivåer, erbjuder konstnärliga upplevelser och utbildningar i första hand för barn och ungdomar. Enheten Kultur & evenemang erbjuder program och aktiviteter i samplanering med kulturaktörer samt värnar om kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Stadens konstnärliga utsmyckning hör också hemma här. POLITISK VERKSAMHET OCH REVISION 1,68 kronor I Solna finns förutom kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndarnämnd som måste finnas i alla kommuner, även åtta nämnder. I nämnderna sitter förtroendevalda som väljs i allmänna val vart fjärde år. Totalt finns 250 förtroendevalda. De flesta av dessa sköter sina politiska uppdrag på fritiden och får ersättning för de sammanträden som de närvarar vid. Sju av dessa är kommunalråd och är hel- eller halvtidsanställda. Solna stads revisorer ska granska kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet. Revisorerna ska också undersöka om stadens verksamhet bedrivs som den ska, de ekonomiska siffrorna visar rätt, nämndernas kontroll är tillräcklig och om kommunstyrelsens och de andra nämndernas beslut och åtgärder görs enligt de regler som gäller. MILJÖ, HÄLSA OCH RÄDDNINGSTJÄNST 1,51 kronor Här ingår miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll samt naturvård och strategiskt miljöarbete. Den kraftiga expansionen och ökningen av antalet invånare och företag innebär att mängden tillsynsobjekt och tillsynsärenden ökat. Det är Storstockholms brandförsvar som sköter räddningstjänsten i Solna. I Storstockholms brandförsvar ingår också nio andra Stockholmskommuner. Samarbetet ger en effektivare organisation som lättare kan fördela resurser och ge en bra räddningstjänst. VUXENUTBILDNING INKL SVENSKA FÖR INVANDRARE 1,06 kronor Vuxenutbildningen erbjuder solnaborna möjlighet att komplettera sina kunskaper på grundskole- och gymnasienivå. Utbildningen bedrivs av olika utbildningsföretag och det finns många olika kurser att välja mellan. Den som är ny i Sverige och behöver lära sig svenska kan gå en kurs i svenska för invandrare - SFI. Det går även att läsa en SFI-utbildning för en viss yrkesgrupp, till exempel hantverkare eller akademiker. INTEGRATION OCH ARBETS- MARKNADSÅTGÄRDER 0,58 kronor Solna arbetar med integration på flera sätt. Dels genom flyktingintroduktion som innebär utbildning i svenska och hjälp till arbete. Dessutom arbetar staden med företagarna i Solna för att förmå dem att arbeta för ökad mångfald. Arbetsmarknadsåtgärder innebär att arbetslösa solnabor kan få hjälp med individuell coachning och utbildning hos stadens arbetsmarknadsavdelning. Avdelningen arbetar aktivt med att söka upp företag som har anställningsbehov. Det gör att de kan hitta jobben innan de kommer ut på annons. Detta samarbete om arbetsmarknadsfrågor kallas för Solnamodellen och har bidragit till att arbetslösheten är låg och färre solnabor är beroende av försörjningsstöd eller A-kassa. Total skattesats :22 Varav till -kommunen 17:12 -landstinget 12:10 Utöver skatten tillkommer en avgift till Svenska kyrkan. Storleken är beroende av om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. 9

10 solna.se Kommunfullmäktige i Solna KOMMUNALRÅD Pehr Granfalk (M) Anders Ekegren (FP) Arion Chryssafis (M) Lars Rådén (M) Malin Appelgren (KD) Johanna Graf (S) Anna C Nilsson (C) MANDATFÖRDELNING Moderata Samlingspartiet 26 Folkpartiet liberalerna 6 Centerpartiet 2 Kristdemokraterna 2 Socialdemokraterna 15 Miljöpartiet de gröna 6 Vänsterpartiet 4 Summa mandat 61 VÄLKOMMEN ATT LYSSNA PÅ DINA POLITIKER Kommunfullmäktige sammanträder i Stadshuset i regel sista måndagen varje månad (ej juli) kl Sammanträdena är offentliga och du är välkommen att lyssna på debatten. De ärenden som tas upp hittar du bland annat på: solna.se Anton Vajk Arion Chryssafis Birgit Stockhaus Carl-Eric Christensen Dora Abdennabi Eli Hanna Emelie Lundin Göran Delvin Gustav Stark Helen Ekegren Karl Sigfrid Lars Rådén Lars-Erik Salminen Leif Bergmark Lennart Hultqvist Magnus Nilsson Mai Lönnkvist Mikael Ronsjö 10

11 solna.se Pehr Granfalk Per Stockhaus Sven Kinnander Talia Svensson Thomas Wallin Torsten Svenonius Zanna Mårtensson Eva Gustavsson Anders Ekegren Anne Utter Lars Granath Peter Edholm Marianne Damström Gereben Martin Andreasson Anna C Nilsson Magnus Andersson Kent-Rune Sjöholm Malin Appelgren 11

12 solna.se Arne Öberg Christina Enocson-Mårtensson Eva Eriksson Gösta Mårtensson Jenny Hjalmarson Johanna Graf Nazar Nashat Samad Masrour Sara Kukka-Salam Signe Levin Sophia Andersson Stig Malm Susanna Güven Georgios Kontorinis Martin Eliasson Bernhard Huber Laila Fröberg Minna Thullberg Olof B Nystrand Peter Larsson Susanne Nordling Atilla Yavuz Mia Fällström Stephanie Gilot Thomas Magnusson 12

13 Årets företagare, Årets Unga Affärsidé och Årets CSR-företag i Solna Axel Kling, VD för IT-företaget Snow Software AB, utsågs till årets företagare i Solna Snow Software AB hjälper andra företag att kontrollera sina mjukvarutillgångar genom att erbjuda program för hantering och underhåll av såväl licenser som programvaror. I juryns motivering betonades bland annat en personalpolitik som uppmuntrar till självständigt arbete och personlig utveckling och nyckelpersoner kan erbjudas att bli delägare. Även stoltheten över programvarorna och bolagets snabba tillväxt lyftes i juryns motivering. Bakom utmärkelsen står Handelskammaren, Företagarna, Solna nyföretagarcentrum och Solna stad. För första gången delade Solna stad tillsammans med Idélab Solna ut priset för Årets Unga Affärsidé Utmärkelsen gick till trion Josef Ben Abla, Maciej Strama och Honia Kader för utvecklingen av företaget Mobuylr, som erbjuder ett nytt sätt för butiker att ta betalt med hjälp av SMS. Lexman AB blev 2011 års CSR-företag i Solna, företagare med Hitta utbildningen för dig Solna Vuxenutbildning har den! Solna Vuxenutbildning erbjuder utbildningar som svarar mot dina och arbetsmarknadens behov. Genom Solna Vuxenutbildning ges du de förutsättningar som krävs för att kunna delta i det livslånga lärandet träder nya avtal i kraft och du som solnabo kan välja bland en mängd kurser och yrkesutbildningar hos många skolor. Kurser och utbildningar på gymnasial nivå söks under fem perioder. Vill du läsa grundläggande kurser, motsvarande nioårig grundskola, kan du söka under hela året. Du som vill läsa svenska för invandrare, SFI, har flera skolor och studieformer att välja mellan. I lokalerna på Hagalundsgatan 26 finns Solna Vägledningscenter, dit alla vuxna solnabor är välkomna för studie- och yrkesvägledning. Här hittar du även ett Infotek där du har tillgång till datorer och information över olika skolor och utbildningar. De olika skolorna erbjuder flexibla studier när det passar dig: dagtid, kvällstid eller på distans. Solna Vuxenutbildning erbjuder även gymnasiala lärlingsutbildningar, inom bygg, charkuteri, lager, butik och handel. Besök: solna.se/vuxenutbildning E-post: Tfn: solna.se stort samhällsansvar. Lexman AB tar emot arbetssökande i praktik med syfte att det ska leda till en anställning. Företaget har varit särskilt öppna för att ta emot personer med olika bakgrund, samt ge dem flera chanser för att praktiken ska leda till en anställning. Bakom utmärkelsen står Solna stad. Josef Ben Abla (till vänster) från företaget Mobuylr tar emot priset på kr för Årets Unga Affärsidé av Johan Hopstadius från Fabege. 13

14 solna.se Det finns alltid något att uppleva i Solna Majestätiska parker sveper över en tredjedel av Solna och inhyser både kungliga slott och tropiska växthus. Du bor i staden där Greta Garbo blev ett världsnamn och det svenska fotbollslandslaget har sin hemmaarena. Här följer några tips på vad som finns att se och göra i Solna. HAGA OCH ULRIKSDAL EN DEL AV KUNGLIGA NATIONALSTADSPARKEN I Världens första nationalstadspark ligger nu även Kronprinsessparets hem. I unika Hagaparken har människor sökt ro i över 200 år. Det finns möjlighet till guidade turer samt audioguide där man kan lära känna Haga med sin historia, arkitektur, natur och parkdesign. Under sommaren erbjuds båtturer på Brunnsviken som tar dig på en resa till flera av Brunnsvikens bryggor. Ombord berättas om den kungliga närvaron i parken, både förr och nu samt om nationalstadsparkens funktion och vikten av att bevara den för framtiden. Magnifika sevärdheter från 1700-talet imponerar i Hagaparken, som i gott sällskap med Ulriksdals slottspark är en del av världens första nationalstadspark. I de unika Koppartälten från Gustav III:s tid finns idag Haga parkmuseum med turistinformation, kafé och värdshus. En upplevelsepärla är också Fjärilshuset med exotiska fåglar och fjärilar i tropisk miljö. Vid Edsvikens spegel tronar Ulriksdals slott, byggt i mitten av 1600-talet. I parken finns Orangerimuséet med svensk skulptur, ett trevligt slottskafé, Ulriksdals Wärdshus och Confidencen Sveriges äldsta rokokoteater. Grön inspiration i både mat och trädgårdskonst kan du uppleva hos Bosse Rappne på Slottsträdgården i Ulriksdal ÖVERJÄRVA GÅRD ETT SPÄNNANDE UTFLYKTSMÅL Den vackra kulturmiljön strax norr om Järva krog är en grön oas för alla åldrar. Hästskostallet förvandlas till ett mysigt kafé på helgerna och i Statarlängan kan du besöka Statarmuséet med tidstypiska rum från 1920-talet. I Magasinet finns Överjärva Antik, Järva Byggnadsvård och Kompost Center. Överjärva gård bjuder även på evenemang som julmarknad och midsommarfirande.

15 solna.se MULLE MECK-PARKEN En unik aktivitetslekpark helt baserad på barnboksfiguren Mulle Meck. Den ligger mitt i Solnas nya stadsdel Järvastaden, är öppen för allmänheten dygnet runt och har fri entré. SPÄNNANDE MUSEER Utöver de museer som finns i Haga och Ulriksdal finns; Olle Olsson Hagalund-museet som visar Olle Olssons konst i hans egen hemmiljö, Solna Hembygdsmuseum med historiska föremål, Sadelmakare Öbergs hus och Statarmuseet på Överjärva gård. PAMPAS SOLNAS KEY WEST Här kan du uppleva en genuin marin miljö med en blandning av vackra yachter, snabba motorbåtar, sköna segelbåtar, bobåtar och det uppmärksammade boendet på vatten. Sist men inte minst finns en trevlig restaurang mitt i hamnen. KARLBERGSPARKEN FÖR IDROTT OCH MOTION Parken är öppen för allmänheten alla dagar kl Här ligger Karlbergs slott som inrymmer den äldsta krigshögskolan i världen i ursprungliga lokaler. FILMSTADEN Guidade turer i Garbos, Bergmans och Stillers fotspår i Sveriges motsvarighet till Hollywood. Kombinera olika filmhistoriska visningar eller en bra film på biografen med kaffe, lunch eller middag på något av områdets trevliga caféer och restauranger. SWEDBANK ARENA/ARENASTADEN Bygget av Swedbank Arena är i slutfasen och arenan står färdig under hösten. Swedbank Arena är Skandinaviens första premiumarena med plats för upp till gäster vid konserter. Här kan du och dina vänner se landslaget spela, uppleva världsartister och hänföras av de häftigaste showerna. Är du intresserad av att gå en guidad tur finns information tillgänglig på Swedbank Arenas webbplats. Besök: solna.se/turist E-post: Tfn: Solna Forum

16 solna.se Ulriksdals Slott Gör en utflykt till det kungliga barockslottet vid Edsvikens strand. Se inredningar från -talets barock till -talets Carl Malmsten. Upptäck slottsparken med Orangerimuseet, slottskapellet, värdshuset och slottsteatern. Vandra i omgivningarna och besök de närliggande trädgårdarna. Välkommen till Ulriksdal! Slottet och Orangeriet öppet juni aug. Gruppbokningar året om. Info Övriga besöksmål på Ulriksdal via Solna stads turistinformation Info 16

17 Från förskola till gymnasium solna.se VÅRDNADSBIDRAG Solna erbjuder kommunalt vårdnadsbidrag för familjer med barn i åldern 1-2 år. Ansökan görs på blankett som finns på solna.se. KOMMUNALA GRUNDSKOLOR Det finns åtta kommunala grundskolor i Solna. Skolplaceringen följer närhetsprincipen, dvs. barnet erbjuds placering vid den skola som ligger närmast mantalsskrivningsadressen. Det är tillgången på platser som avgör om man får plats i en annan skola eftersom de som bor närmast har förtur. I Solna ligger både förskoleklasser och skolbarnsomsorgen i skolans lokaler. Alla barn som går i förskoleklass och skolår 1-3 kan få skolbarns omsorg. FÖRSKOLEVERKSAMHET Till förskoleverksamhet räknas förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, öppen förskola och tvåfamiljsystem. I Solna finns både kommunal verksamhet och verksamhet som drivs fristående. Förskola och pedagogisk omsorg erbjuds till barn i åldern 1-5 år. Alla barn i åldern 3-5 år har rätt till kostnadsfri förskola tre timmar per dag (så kallad allmän förskola). Detta gäller även de barn som inte går i förskola regelbundet. Den allmänna förskolan är en del av ordinarie förskoleverksamhet. Det finns totalt 61 förskolor, 15 pedagogiska omsorger och 6 öppna förskolor i de olika stadsdelarna. ANSÖKAN Ansökan till förskola och pedagogisk verksamhet görs via E-tjänst förskola på solna.se. FRITIDSVERKSAMHET Solna erbjuder både inskriven och öppen fritidsverksamhet för åringar. Personalen i skolan kan informera om hur du söker plats. Vill du veta mer, läs om fritid för barn och unga på solna.se, under Idrott & fritid. SÄRSKOLA Grundsärskolan och gymnasiesärskolan är särskilda skolformer som vänder sig till barn och ungdomar som har rättighet att läsa enligt särskolans läroplan. Inom grundsärskolan finns träningsskolan för de elever som har svårt att klara alla ämnen. Besök: solna.se under Förskola & Skola E-post: Tfn: Solna Forum Stöd för unga brottsoffer STÖDCENTRUM FÖR UNGA BROTTSOFFER För dig i åldern år som varit utsatt för eller blivit vittne till ett brott finns Stödcentrum för unga brottsoffer, Nordväst. Vi erbjuder stödsamtal som hjälp för att bearbeta brottshändelse, praktisk hjälp i kontakt med polis, åklagare och försäkringsbolag. Inför en rättegång kan föräldrar och brottsoffer få stöd. Vittnen kan få individuella samtal. Stödcentrum genomför också medlingar. Besökadress: Västerort polisdistrikt, Sundbybergsvägen 15, Solna. E-post: Tfn:

18 solna.se Vi bygger framtid på Solna Gymnasium En av Solna Gymnasiums hörnstenar är baserad på tankar om elevernas framtid. Eleverna får under sin gymnasietid tre lärorika och utvecklande år med många valmöjligheter inom skolans ramar samt möjlighet att utöva elitidrott. Solna Gymnasium har många samarbetspartners som hjälper till i skolans utvecklingsarbete. Detta innebär att eleverna kan knyta viktiga kontakter inom högskola, kultur, företag och idrott. Skolan arbetar aktivt med värdegrundsfrågor som ett led i demokratiska processer där personal, elever och föräldrar tillsammans skapar en gemensam plattform som genomsyrar all verksamhet på skolan. SOLNA GYMNASIUMS PRO- GRAMUTBUD HÖSTEN 2011 Barn- och fritidsprogrammet Fritid och hälsa El- och energiprogrammet Dator- och kommunikationsteknik Elteknik Ekonomiprogrammet Juridik Ekonomi Estetiska programmet Bild och formgivning Humanistiska programmet Kultur Språk Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap Samhällsvetenskap Aspergerklasser Social träning Individanpassad studieplan Individanpassad idrott Learning by doing Introduktionsprogram Preparandutbildning Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion På skolan finns en samordnare som hjälper eleverna klara studier och träning. Kontakten mellan hem och skola är något Solna Gymnasium värderar högt, då de anser att föräldrasamverkan är viktig under elevens studietid på gymnasiet. Besök: solna.se/solnagymnasium under Förskola & Skola E-post: Tfn: eller Ungdomsmottagningen Ungdomsmottagningen är till för dig mellan 12 och 23 år. Hit kan man vända sig för att få hjälp med sex-, samlevnadsoch kroppsfrågor. Ungdomsmottagningen erbjuder; preventivmedel, graviditetstest, undersökning, provtagning, dagen-efter-piller samt stödsamtal och terapi under kortare eller längre tid. På Ungdomsmottagningen finns barnmorskor, kuratorer 18 och psykolog. Besöken är gratis och alla har tystnadsplikt. Besök: solna.se/ungdomsmottagningen e-post: Tfn:

19 Mötesplatser för barn och unga solna.se På Black Sheep är en stor ungdomsgrupp aktiv i planeringen och evenemangsverksamheten FRITIDSKLUBBAR När skolbarnen lämnar fritidshemmet efter årskurs tre, är de istället välkomna till stadens fritidsklubbar. Här bedrivs en inskriven verksamhet för alla upp till tolv års ålder, med tillgång till en mängd aktiviteter i stimulerande miljöer. Mellanmål serveras efter skolan, på lovdagar även lunch. På fritidsanläggningarna erbjuds också en öppen verksamhet för alla åldrar. För barn och unga med funktionsnedsättning finns möjlighet till särskilt anpassad verksamhet och tillsyn. MÖTESPLATSER FÖR TONÅRINGAR Solna har satsat på att ha många fritidsgårdar, sex stycken spridda i Solnas olika stadsdelar. Här är man välkommen som tonåring på kvällar och helger för att träffa kompisar, fika och delta i olika verksamheter. De flesta aktiviteterna är gratis. SOLNA UNGDOMSCAFÉ Ungdomscaféet i centrala Solna är träffpunkt för Solnas äldre ungdomar, från cirka 15 år. Det är också ett center för information, skapande och medbestämmande, där besökarnas behov och önskemål hela tiden är utgångspunkten för verksamhetens innehåll. Med sin verksamhet Ung Info deltar ungdomscaféet i det europeiska samarbetsprojektet Eurodesk, som utvecklar stödet till unga på väg in i vuxenlivet. Man samverkar också kontinuerligt med aktuell forskning inom fritid och pedagogik. BLACK SHEEP Musikverksamheten Black Sheep omfattar över 40 band, regelbunden konsertverksamhet på två scener, musikstudio, konsertresor, allt med ungdomarnas egna insatser som drivkraft och förutsättning för verksamheten. Ett ljudisolerat paradis - av ungdomar, för ungdomar - som genom satsningen Black Diamonds också jobbar på att öka tjejernas andel bland besökare och aktiva. BEMANNADE LEKPLATSER FÖR ALLA ÅLDRAR I Solna finns sex parker som är bemannade stora delar av veckan: Byparken, Bergshamraparken, Pampasparken, Hannebergsparken, Hagalundsparken och Skytteholmsparken. Personalen ser till att besökare i alla åldrar får en ökad trygghet och service, som kaféförsäljning, tillgång till toalett, grillplats, utlåning av lekmateriel med mera. Vid Huvudsta strand ligger också Augustendals 4H-gård, med djurhållning, parklek och kafé. SOMMARVERKSAMHET Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder olika aktiviteter under sommarlovet. Inför lovet ges en folder ut med ett brett utbud för barn och unga. Håll utkik efter sommarlovsprogrammet för 2012! Besök: solna.se, sök under Idrott & fritid. E-post: Tfn:

20 solna.se Många möjligheter till motion och friluftsliv BMX-parken på Huvudstafältet och parkourbanan på Skytteholmsfältet invigdes båda under våren 2011 INOMHUSSPORT Råstaparkhallen, Sjövägen Styrketräning, bastu, beachvolley, tennisbanor. Solna Tenniscenter, Råsta Park, Sjövägen Solnahallen, Ankdammsgatan Friidrott, gymping, badminton, solarium, bollhallar. Vasalundshallen, Badhusplan Simhall, gym, solarium, aerobic, gympa, teamcycling, bastu. UTOMHUSSPORT Jogga, cykla, promenera Genom att cykla eller vandra i naturen kombinerar du nytta och nöje. Om du går de natur- och kulturstigar som finns i Hagaparken, i Ulriksdals slotts område och på Överjärva gård, lär du sig också mer om Nationalstadsparkens byggnader, djur och natur. Du kan också följa Hälsans Stig runt Brunnsviken (12 km) eller Råstasjön-Lötsjön (5 km). I Solna stadshus finns gratis kartor att hämta. Fotbollsplaner Stadens fotbollsplaner kan bokas av föreningar, företag och allmänhet. Bokningsinformation och en förteckning över planerna finns på stadens hemsida. ISBANOR Huvudstafältets familjeisbana Ulriksdals IP Södra Kolonnv. 24B , Bergshamra IP, Hjortstigen För information om allmänhetens åkning besök: solna.se/ istider 20 SKIDÅKNING Preparerade skidspår finns på Järvafältet. Ursviks motionsgård i Sundbyberg är en bra utgångspunkt. BAD Solna simhall, Badhusplan Huvudstabadet, Huvudsta strand Svedenbadet Vid vattentornet i Bergshamra NÄRIDROTTSPLATSER BMX-park, Huvudstafältet (fotboll) Bagartorpsskolan (fotboll) Byparken (fotboll) Skytteholmsfältet (fotboll, basket, skateboardramp, parkourbana.) Ritorp (fotboll, tennis) FÖRENINGSREGISTER Solna har ett rikt föreningsliv med en bred verksamhet för alla åldrar. Båtklubbar, handikappföreningar, idrottsföreningar, studieförbund, invandrarföreningar, kulturföreningar, scoutkårer, pensionärsföreningar, religiösa och politiska föreningar. Du hittar alla föreningar i föreningsregistret på stadens webbplats. Här kan du också söka lediga tider på idrottsanläggningar och i gymnastiksalar. Lediga tider kan sökas av alla. Besök: solna.se, Idrott & fritid

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor 2012 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya Karlskronabor Lev gott i Karlskrona! Gör din röst hörd! Jag hälsar dig välkommen till Karlskrona. Allt fler väljer att flytta till vår kommun. Att bo och leva

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Fotona i denna folder är tagna av: Anna Andersson s. 4, 5, 6 t.h., 7, 8, 9 t.h., 10 t.v., 10 t.h., 12, 13, 14, 15, 16, 17 t.v., 17 t.h., 22, 24

Läs mer

Lagardère tar över driften av Friends Arena. Startskott för utveckling av Hagalund. Festivalyra i stan! till dig som bor i Solna

Lagardère tar över driften av Friends Arena. Startskott för utveckling av Hagalund. Festivalyra i stan! till dig som bor i Solna SOLNANYTT Mars 2015 till dig som bor i Solna Festivalyra i stan! Startskott för utveckling av Hagalund Lagardère tar över driften av Fortsatta satsningar på förskola och skola KRÖNIKA När jag skriver dessa

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad?

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? FÖR DIG SOM BOR I HALMSTADS KOMMUN MARS 2015 MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd Så används dina skattepengar innehåll

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

C. 0 t)cr PARTILLE KOMMUN 2O15O IJZ. Kommunrevisiot.

C. 0 t)cr PARTILLE KOMMUN 2O15O IJZ. Kommunrevisiot. w PARTILLE KOMMUN Kommunrevisiot. Revisionsberättelse 2014 Till fullmäktige i Partille kommun Org nr: 212000-1272 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivs i kommunstyrelse

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

NYinflyttad. Välkommen till Öland. Ett landskap två kommuner

NYinflyttad. Välkommen till Öland. Ett landskap två kommuner 2014 NYinflyttad Välkommen till Öland Ett landskap två kommuner Välkommen till Öland! Den här tidningen hoppas vi ska ge dig som nyinflyttad lite mer information om den service och de tjänster som vi i

Läs mer

nyistan2012 Staden mellan broarna En tidning för alla nya umebor Aktuellt Gränsöverskridande kulturhus tar plats vid älven

nyistan2012 Staden mellan broarna En tidning för alla nya umebor Aktuellt Gränsöverskridande kulturhus tar plats vid älven nyistan0 En tidning för alla nya umebor Staden mellan broarna Ny park för unga och aktiva Aktuellt Gränsöverskridande kulturhus tar plats vid älven Framtid Umeå Europas kulturhuvudstad år 0 Upptäck Umeå

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat Nr 1 2013 Tidningen för oss i HuddinGE Förskola 25 barn fick inte plats earth hour Dags att släcka lamporna MOE ger 110 procent kultur Från fredagsmys till läsgodis POLITIK Ny fart ökar tryggheten Lex

Läs mer

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest 2 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest Sommarevenemang och skolavslutning Ledare Kommunen största arbetsgivaren Linköpings kommun

Läs mer

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Ett Stockholm i världsklass STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Utgångspunkter för visionen om Stockholm 2030 Stockholm är människornas

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Var med och forma framtidens Luleå! Sidorna 7-16

Var med och forma framtidens Luleå! Sidorna 7-16 E n t i d n i n g f r å n L u l e å k o m m u n. N r 1, m a r s 2 0 1 2 Var med och forma framtidens Luleå! Sidorna 7-16 Dyrare va från 1 januari Va-avgiften har höjts med åtta procent från 1 januari.

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

FLOTTSBRO Vinterparadis nära dig!

FLOTTSBRO Vinterparadis nära dig! Vårt #1 Huddinge2015 Tidningen för oss i HuddinGE DIALOG Tyck till om cykelplanen natur Nya entréer till naturen KULTUR Teatern som diggar folkmusik FLOTTSBRO Vinterparadis nära dig! PÅ GÅNG MASSOR ATT

Läs mer

DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008. Här kan nya företag växa 6-8

DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008. Här kan nya företag växa 6-8 DIALOG En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008 GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15 BERGA Kommunen satsar och sparar 10-12 Här kan nya företag växa 6-8 LEDARE NYHETER Budget för

Läs mer

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg!

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg! 2014 KLIPPET 13 10 september Klippet i Åtvidaberg AB i samarbete med Åtvidabergs FF ETT GOMÉR & ANDERSSON-FÖRETAG Ska du sälja din bostad i Åtvidaberg? Ring Linda Johansson, 0120-150 00, 0763-98 00 76

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19)

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19) för utveckling av Ånge kommun 1 (19) Spångbrogården, Ånge Hallstaborgs servicehus i Hallsta Framsteget, Ljungaverks hemtjänst Foton: Ånge kommun för utveckling av Ånge kommun 2 (19) Se även temahäfte 2

Läs mer