VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!"

Transkript

1 Solnaguiden 2013

2 solna.kommunguide.se VI ÅTERVINNER ALLT Avfall som går att återvinna har ett värde. Kontakta oss så berättar vi mer och ger dig en kostnadsfri rådgivning. Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Vi står för: Hållbar utveckling Ny kollektivtrafik Tydligare stadskaraktär Kunskap och lärande Jobb före bidrag IL Recycling Ekbacksvägen 20 Bromma Moderaterna i Solna :Tel: E-post: Hemsida: Nyhetsbrev: Solna Vatten_ann:Layout Sida 1 Var rädd om naturen! Vattnet Du använder renas och återförs till kretsloppet. KONFERENS - RESTAURANG - BAR Restaurang Konferens Solna Vatten AB tel

3 solna.se Utgiven i samarbete med: Hemsida: solna.se Tel: vx Fax: Projektansvarig: Tina Finnäs Fotografer: Anna Didriksson, Thorsten Garteus, Jeanette Hägglund, Rickard Oxfält, Henrik Larsson, Illustratör: Björn Lundkvist Omslag: Mulle Meck parken Solna kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom kommunen. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. Producerad av: Box Borås Lundbygatan 4, Borås Hemsida: Tel: Fax: Kundtjänst: Annonsförsäljning: Ivar Lunnemo Tryck & produktion: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 2012 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: SDR Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper. Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. Solna på väg mot framtiden Det har hänt mycket i Solna det senaste året. Under hösten blev en milstolpe i utvecklingen av det moderna Solna klar, den nya nationalarenan, Friends Arena, invigdes inför fulla läktare. Nu fortsätter arbetet med att få hela Arenastaden på plats. Mall of Scandinavia byggs för fullt, liksom bostadshusen. Ett annat viktigt landmärke är Nya Karolinska universitetssjukhuset som öppnar för den första patienten i december 2015 och beräknas vara helt klart Snart kommer också Tvärbanan finnas på plats. En annan prioriterad fråga är att vi kan fortsätta erbjuda en god välfärd. För oss är det viktigt att förskolan och skolan håller en hög kvalitet, att vi har en omsorg där varje människa blir sedd och har stor valfrihet. Att våra gator och parker är välskötta. För mig handlar det om att vi ska skapa en sammanhållen stad med liv och rörelse. En helhet där vi samtidigt möter utmaningarna som finns i trafik och stadsplanering, men också det som efterfrågas av den nya generationens Solnabor som kommer till. Oavsett vilken livssituation du befinner dig i och vilka behov du har ska du alltid kunna känna dig trygg i de beslut som staden fattar. Min ambition är att fortsätta utveckla staden främst inom tre områden som jag tror är avgörande för att komma i mål med visionen av det framtida Solna. För det första handlar det om fortsatt utveckling av staden. Vi vill ha en levande stad och en stadsbild som hänger ihop. Bra infrastruktur och trafik och attraktiva boendeområden som lockar människor och företag. För det andra måste vi ha en hållbar ekonomi för att säkra framtidens välfärd. Det handlar om en hållbar investeringstakt, fokusera på kärnuppgifter och se till att stadens verksamheter gör rätt saker på rätt sätt. För det tredje ska vi tillsammans bli starkare genom tillväxt, arbete och välfärd. Det innebär att fortsätta utveckla arbetslinjen för att hela tiden hjälpa så många som möjligt till egen försörjning. Integrationen ska även fortsättningsvis vara en positiv del i staden och genom solnamodellen fortsätter vi sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Tillsammans med näringslivet utvecklar vi nya arbetsformer som bidrar till ett företagsvänligt klimat samtidigt som fler självständiga medborgare ger en positiv utväxling både för individen och samhället. För att återknyta till visionen och stadens välfärdssatsningar - vi utvecklar staden för att kunna erbjuda Solnaborna den service och trivsel som de förväntar sig i ett modernt samhälle. Det arbetar jag stenhårt för att nå. Välkommen till Solna och ett spännande Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande 3

4 solna.se Solna en stad för alla ATT LEVA OCH BO I SOLNA Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna har någonting att erbjuda alla; boende, besökare och företagare. Tillsammans med föreningar, företag och enskilda kulturaktörer skapar Solna stad ett rikt kultur- och idrottsliv, som bidrar till trivsel och välbefinnande. En högklassig samhällsservice och en mångfald av attraktiva boenden är ytterligare några av de faktorer som gör Solna till medborgarnas stad. Förskolor och skolor i Solna ska ge barn och ungdomar kunskaper och erfarenheter, som rustar dem för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. När det gäller vård och omsorg finns stadens tjänster som ett naturligt stöd för Solnaborna i livets alla skeenden. Solnaborna trivs i sin stad och många vill också flytta hit. Under de senaste åren har Solna varit en av de mest växande kommunerna i landet. Fram till år 2020 är ambitionen att Solna ska växa från dagens drygt till minst invånare. SOLNA I UTVECKLING Solna ska vara en stad i utveckling, som skapar förutsättningar för att möta den stora efterfrågan som finns på att bo, leva och verka i staden. Staden ska erbjuda en attraktiv miljö, som kännetecknas av mångfald och tolerans, som gör att boende och besökare trivs men också att företag kan startas, etableras och växa. I Solna pågår just nu flera viktiga stadsutvecklingsprojekt. Sex nya stadsdelar tar form. Ett av dem är Arenastaden, Sveriges kanske viktigaste stadsutvecklingsprojekt. Ett nedgånget och förorenat industriområde håller på att omvandlas till en attraktiv och levande stadsdel med en blandning av bostäder och verksamheter. Skandinaviens största multifunktionsarena, Friends Arena, befäster Solnas position som landets främsta idrotts- och evenemangsstad. I Arenastaden byggs nya bostäder, kontor med nya arbetsplatser, ett hotell med 400 rum och ett köpcentrum med kvm av kommersiell yta. Andra viktiga stadsutvecklingsprojekt är Hagastaden med Nya Karolinska universitetssjukhuset i spetsen. Dessutom byggs infrastrukturen ut, bland annat förlängs Tvärbanan till Solna station i Arenastaden och pendeltågen till Arlanda flygplats samtidigt som det blir nya av- och påfarter från E4 och E18. Arenastaden, fotograf Tenjin Visual 4

5 Hoppa på utbildningståget! solna.se Solna Vuxenutbildning erbjuder utbildningar som svarar mot dina och arbetsmarknadens behov. Genom Solna Vuxenutbildning ges du de förutsättningar som krävs för att kunna delta i det livslånga lärandet. Du som Solnabo kan välja bland en mängd kurser och yrkesutbildningar hos många olika skolor. De olika skolorna erbjuder flexibla studier; dagtid, kvällstid eller på distans. Kurser och utbildningar på gymnasial nivå söks under fem perioder. Vill du läsa grundläggande kurser, motsvarande nioårig grundskola, kan du söka under hela året. Du som vill läsa SFI, svenskundervisning för invandrare, har flera skolor och studieformer att välja mellan. I våra lokaler på Hagalundsgatan 26 finns Solna Vägledningscenter, här kan du få hjälp med att planera dina studier inom vuxenutbildning eller sfi. Här hittar du även ett Infotek där du har tillgång till datorer och information över olika skolor och utbildningar. Solna Vuxenutbildning erbjuder även gymnasiala lärlingsutbildningar inom t ex. barnomsorg, bygg, charkuteri, lager, butik och handel. Vill du veta mer? Besök: solna.se/vuxenutbildning E-post: MiniMaria Solna Sundbyberg MiniMaria Solna Sundbyberg hjälper ungdomar med problem som är kopplade till alkohol och droger. Är du en ung person, upp till 20 år, som har sådana problem så kan du vända dig till oss för hjälp och stöd. Vi ger också råd och stöd till föräldrar. Även andra med frågor och funderingar kring missbruk är välkomna att kontakta oss. Mini- Maria är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Solna stad och Sundbybergs stad. Här arbetar socionomer, sjuksköterska och läkare vissa tider. Vi har öppen mottagning på måndagar då du kan komma utan att boka tid. För övriga tider behöver du bokad tid. Öppet Adress: Hagalundsgatan 33, ingång från gården. Vill du veta mer? Besök: solna.se/missbruk Tfn: socionom eller sjuksköterska

6 solna.se 6

7 HAGASTADEN VÄXER FRAM I BÅDE SOLNA OCH STOCKHOLM Hagastaden utvecklas till en helt ny stadsdel med en blandning av boende, parkområden, handel, världsledande forskning och högspecialiserad vård. Området växer fram i både Solna och Stockholm och integreras med det nya universitetssjukhuset, Nya Karolinska Solna, som beräknas vara helt klart Sjukhusområdet byggs ut och skapar ett centrum för högspecialiserad sjukvård och världsledande biovetenskaplig forskning för att förbättra människors hälsa life science. Med Hagastaden försvinner den barriär som idag finns mellan Stockholm och Solna genom att E4/E20 och järnvägen byggs över. Här planeras för en tät bebyggelse med bostäder och arbetsplatser och ett kommersiellt centrum med butiker, restauranger och caféer. Projektet Hagastaden är ett samarbete mellan flera parter som tillsammans arbetar för ett tryggt och säkert genomförande med minsta möjliga störningar för boende, trafik och verksamma i området. Hagastaden kommer när det är klart bestå av bostäder och totalt cirka arbetsplatser. Hagastaden utgör en ny, grön och naturnära stadsdel i ett unikt läge vid den Kungliga Nationalstadsparken. KORTA FAKTA OM SOLNA personer bor i Solna (augusti 2012) 21,78 km 2 är Solnas yta En tredjedel av världens första nationalstadspark ligger i Solna Tre högskolor finns i Solna; Karolinska Institutet, Militärhögskolan Karlberg och Polishögskolan 61 förtroendevalda i Solnas kommunfullmäktige 17:12 är skattesatsen Sveriges lägsta kommunalskatt personer är anställda i Solna stad (2011) Solna är Sveriges företagsvänligaste kommun (Svenskt Näringsliv 2012) Solna är Sveriges främsta idrottskommun (Sport & Affärer 2012) elever i Solnas grundskolor (2012) barn i förskola i Solna (2012) personer besökte fritidsanläggningarna (2011) personer besökte Solna stadsbibliotek (2011) hemtjänsttimmar till Solnas pensionärer (under 2011) personer med hemtjänstinsats (2011) 831 personer med omvårdnadsboende (2011) INFORMATION PÅ FINSKA Solna är sedan årsskiftet 2009/2010 finsk förvaltningskommun. Det innebär bland annat att du har rätt att använda finska språket vid kontakter med Solna stad. VILL DU VETA MER? Besök: solna.se/suomeksi Tfn: TIETOA SUOMEKSI Solna on suomen kielen hallintoalue vuodenvaihteesta 2009/2010. Lainsäädäntö antaa muun muassa oikeuden asioida suomen kielellä Solnan kaupungin elimissä. LISÄTIETOJA Verkkosivusto: solna.se/suomeksi Puh: solna.se 7

8 solna.se Det här får du för dina skattepengar Solna stads verksamheter kostade år 2011 drygt 2 miljarder kronor. Här nedan kan du se hur mycket 100 kronor i skatt till Solna fördelas på stadens olika verksamheter. FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH GYMNASIESKOLA 43,22 kronor I Solna finns en kommunal och sex fristående gymnasieskolor. Länsövergripande samarbete bidrar till stor valfrihet vid val av skola. Under 2012 var totalt barn och elever folkbokförda i Solna. Förskolebarnen var till antalet varav i kommunal verksamhet och i fristående verksamhet. Elevantalet i grundskolan var 4 855, i kommunal verksamhet och i fristående verksamhet. Ett fåtal barn och elever går i verksamhet utanför Solna. Barnantalet kommer att öka de närmaste åren till följd av inflyttningen i de nya bostadsområdena. Befolkningsprognoserna följs noga för att kunna planera för den fortsatta utbyggnaden av såväl förskoleverksamhet som skola. En ny grundskola med plats för 900 elever byggs i Ulriksdal. Skolan kommer att stå klar i juni VÅRD OCH OMSORG FÖR ÄLDRE 25,29 kronor I vård och omsorg för äldre ingår bland annat kostnaderna för vård- och omsorgsboenden, hemtjänst, trygghetslarm, nattpatrull och dagverksamheter. Större delen av verksamheterna drivs på entreprenad. I hemtjänsten får kunden själv välja vilken utförare som ska utföra den biståndsbedömda hjälpen. För att säkra att verksamheterna bedriver en trygg och säker omsorg görs kontinuerliga avtalsuppföljningar och tillsyn hos samtliga utförare. Dessutom görs regelbundna brukarundersökningar där alla som har hjälp i hemmet eller bor på boende tillfrågas om hur de ser på vården och omsorgen. VÅRD OCH OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONS-NEDSÄTTNING 10,29 kronor I kostnaderna för vård och omsorg för personer med funktionshinder ingår bland annat boende, daglig verksamhet och personlig assistans. Större delen av verksamheterna drivs på entreprenad. För att säkra att verksamheterna bedriver 8

9 solna.se en trygg och säker omsorg görs kontinuerliga avtalsuppföljningar och tillsyn hos samtliga utförare. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 7,45 kronor I individ- och familjeomsorg ingår bland annat kostnader för insatser till barn och unga, vuxna med missbruksproblem och insatser till personer med psykiska funktionshinder samt hjälp i familjerättsliga frågor. Vidare ingår kostnader för ekonomiskt bistånd. Arbetslinjen är den bärande idén i Solnamodellen, där syftet med stödinsatser är att ge människor möjlighet till egen försörjning. Många insatser sker i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Stöd ges också till brottsoffer och deras anhöriga. KULTUR, FRITID OCH IDROTT 5,69 kronor Fritidsverksamheten för barn och unga omfattar fritidsklubbsverksamhet för åldrarna år inklusive stöd till unga med funktionsnedsättning, fritidsparker med utelek miljöer, kvartersgårdar för yngre tonåringar, fritidsgårdar och Solna ungdomscafé för äldre tonåringar, en omfattande lovverksamhet, arrangemang, musik- och replokaler med mera. Bidrag till föreningar ges och inom idrotten finns idrottsanläggningar, idrottshallar, fotbollsplaner, konstgräs, simhall, sport- och gymnastikhallar samt friluftsbad. Vidare finns tennishall, ridskolor och motionsspår. Biblioteken stimulerar intresse för böcker och medier samt fungerar som informationscentral och kunskapskälla för medborgarna. Kulturskolan har ett varierat kursutbud med olika kvalitetsnivåer och erbjuder konstnärliga upplevelser och utbildningar i första hand för barn och ungdomar. Enheten Kultur & evenemang erbjuder program och aktiviteter i samplanering med kulturaktörer samt värnar om kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Stadens konstnärliga utsmyckning hör också hemma här. GATOR, PARKER OCH STADSBYGGNAD 3,00 kronor Här ingår stadsbyggnadsförvaltningens nettokostnader för drift och underhåll av stadens gator, parker och grönområden. Skötseln omfattar bland annat snöröjning, halkbekämpning, barmarksunderhåll, renhållning, belysning, vägmärken och trafiksignaler. Dessutom ingår stadens parkeringsverksamhet. POLITISK VERKSAMHET OCH REVISION 1,86 kronor I Solna finns förutom kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndarnämnd vilket måste finnas i alla kommuner, men också åtta nämnder. I nämnderna sitter förtroendevalda som väljs i allmänna val vart fjärde år. Totalt finns 250 förtroendevalda personer i Solna. De flesta av dessa sköter sina politiska uppdrag på fritiden och får ersättning för de sammanträden som de närvarar vid. Sju av dessa är kommunalråd och är hel- eller halvtidsanställda. Solna stads revisorer granskar kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet. Revisorerna undersöker om stadens verksamhet bedrivs som den ska, de ekonomiska siffrorna visar rätt, nämndernas kontroll är tillräcklig och om kommunstyrelsens och de andra nämndernas beslut och åtgärder görs enligt de regler som gäller. MILJÖ, HÄLSA OCH RÄDDNINGSTJÄNST 1,62 kronor Här ingår miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll samt naturvård och strategiskt miljöarbete. Den kraftiga expansionen och ökningen av antalet invånare och företag innebär att mängden tillsynsobjekt och tillsynsärenden ökat. Det är Storstockholms brandförsvar som sköter räddningstjänsten i Solna. I Storstockholms brandförsvar ingår också nio andra Stockholmskommuner. Samarbetet ger en effektivare organisation som lättare kan fördela resurser och ge en bra räddningstjänst. VUXENUTBILDNING INKLUSIVE SVENSKA FÖR INVANDRARE 1,09 kronor Vuxenutbildningen erbjuder solnaborna möjlighet att komplettera sina kunskaper på grundskole- och gymnasienivå. Utbildningen bedrivs av olika utbildningsföretag och det finns många olika kurser att välja mellan. Den som är ny i Sverige och behöver lära sig svenska kan gå en kurs i svenska för invandrare - SFI. Det går även att läsa en SFI-utbildning för en viss yrkesgrupp, till exempel hantverkare eller akademiker. INTEGRATION OCH ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER 0, 49 kronor Kompetensförvaltningens systematiska arbete med att få Solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via arbete eller studier sammanfattas som Solnamodellen. Modellen grundar sig i ett individanpassat arbetssätt, god omvärldsbevakning samt goda relationer med arbetsgivare, samarbetspartners och utbildningsleverantörer. Arbetssättet har bidragit till att arbetslösheten är låg och färre solnabor är beroende av försörjningsstöd. En av framgångsfaktorerna är att matcha rätt arbetssökande med rätt arbetsgivare eller utbildning. Total skattesats :22 Varav till -kommunen 17:12 -landstinget 12:10 Utöver skatten tillkommer en avgift till Svenska kyrkan. Storleken är beroende av om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. 9

10 solna.se Kommunfullmäktige i Solna Kommunalråd Pehr Granfalk (M) Anders Ekegren (FP) Arion Chryssafis (M) Lars Rådén (M) Malin Appelgren (KD) Arne Öberg (S) Anna C Nilsson (C) Mandatfördelning Moderata Samlingspartiet 26 Folkpartiet liberalerna 6 Centerpartiet 2 Kristdemokraterna 2 Socialdemokraterna 15 Miljöpartiet de gröna 6 Vänsterpartiet 4 Summa mandat 61 Välkommen att lyssna på dina politiker Kommunfullmäktige sammanträder i Stadshuset i regel sista måndagen varje månad (ej juli) kl Sammanträdena är offentliga och du är välkommen att lyssna på debatten. De ärenden som tas upp hittar du bland annat på: solna.se Anton Vajk Arion Chryssafis Birgit Stockhaus Carl-Eric Christensen Dora Abdennabi Eli Hanna Emelie Lundin Göran Delvin Gustav Stark Helen Ekegren Karl Sigfrid Lars Rådén Lars-Erik Salminen Leif Bergmark Lennart Hultqvist Magnus Nilsson Mai Lönnkvist Mikael Ronsjö 10

11 solna.se Pehr Granfalk Per Stockhaus Sven Kinnander Talia Svensson Thomas Wallin Torsten Svenonius Zanna Mårtensson Eva Gustavsson Anders Ekegren Anne Utter Lars Granath Peter Edholm Marianne Damström Gereben Martin Andreasson Anna C Nilsson Magnus Andersson Kent-Rune Sjöholm Malin Appelgren 11

12 solna.se Arne Öberg Christina Enocson-Mårtensson Eva Eriksson Gösta Mårtensson Jenny Hjalmarson Tommy Rosén Nazar Nashat Samad Masrour Sara Kukka-Salam Signe Levin Sophia Andersson Stig Malm Susanna Güven Georgios Kontorinis Bernhard Huber Martin Eliasson Laila Fröberg Minna Thullberg Olof B Nystrand Peter Larsson Susanne Nordling Atilla Yavuz Mia Fällström Stephanie Gilot Thomas Magnusson 12

13 solna.se Många möjligheter till motion och friluftsliv BMX-parken på Huvudstafältet och parkourbanan på Skytteholmsfältet JOGGA, CYKLA, PROMENERA På de natur- och kulturstigar som finns i Hagaparken, i Ulriksdals slottsområde och på Överjärva gård, får du både motion och kan lära dig mer om Nationalstadsparken. Du kan också följa Hälsans Stig runt Brunnsviken (12 km) eller Råstasjön-Lötsjön (5 km). I Solna stadshus finns gratis kartor att hämta. BOKA PLANER OCH HALLAR Föreningar, företag och allmänhet kan boka tider på många av stadens anläggningar. Lediga tider söker du i systemet Interbook, som nås från stadens hemsida. Här finns också en förteckning över stadens anläggningar samt kontaktuppgifter till stadens föreningsliv. NÄRIDROTTSPLATSER I Solna finns ett flertal mindre inhägnade anläggningar för spontanidrott - främst fotboll, men även basket, tennis, skateboard och parkour. En förteckning finns på stadens hemsida. ISBANOR Staden håller öppet för allmänhetens åkning på Huvudstafältets familjeisbana, Ulriksdals IP samt på Bergshamra IP. För tider med mera, se solna.se/istider. BAD OCH TRÄNINGSANLÄGGNINGAR I Solna finns ett flertal anläggningar för styrketräning, gruppträning med mera. En förteckning med kontaktuppgifter finns på stadens hemsida. Det finns två utomhusbad, Huvudstabadet vid Huvudsta strand och Svedenbadet i Bergshamra, och inomhusbadet Solna simhall (Vasalundshallen) bredvid Solna gymnasium. SKIDÅKNING Preparerade skidspår finns på Järvafältet. Ursviks motionsgård i Sundbyberg är en bra utgångspunkt. Vill du veta mer? Information om idrott, föreningar, motion och friluftsliv hittar du under fliken Idrott & fritid på solna.se. Har du frågor är du välkommen att kontakta kulturoch fritidsförvaltningen via e-post: eller kontakta växeln för att bli kopplad till rätt person för din fråga:

14 solna.se Det finns alltid något att uppleva i Solna Majestätiska parker sveper över en tredjedel av Solna och inhyser både kungliga slott och tropiska växthus. Du bor i staden där Greta Garbo blev ett världsnamn och det svenska fotbollslandslaget har sin hemmaarena. Här följer några tips på vad som finns att se och göra i Solna. HAGA OCH ULRIKSDAL EN DEL AV KUNGLIGA NATIONALSTADSPARKEN I Världens första nationalstadspark ligger nu även Kronprinsessparets hem. I unika Hagaparken har människor sökt ro i över 200 år. Det finns möjlighet till guidade turer samt audioguide där man kan lära känna Haga med sin historia, arkitektur, natur och parkdesign. Under sommaren erbjuds båtturer på Brunnsviken som tar dig på en resa till flera av Brunnsvikens bryggor. Ombord berättas om den kungliga närvaron i parken, både förr och nu samt om nationalstadsparkens funktion och vikten av att bevara den för framtiden. Magnifika sevärdheter från 1700-talet imponerar i Hagaparken, som i gott sällskap med Ulriksdals slottspark är en del av världens första nationalstadspark. I de unika Koppartälten från Gustav III:s tid finns idag Haga parkmuseum med turistinformation, kafé och värdshus. En upplevelsepärla är också Fjärilshuset med exotiska fåglar och fjärilar i tropisk miljö. Vid Edsvikens spegel tronar Ulriksdals slott, byggt i mitten av 1600-talet. I parken finns Orangerimuséet med svensk skulptur, ett trevligt slottskafé, Ulriksdals Wärdshus och Confidencen Sveriges äldsta rokokoteater. Grön inspiration i både mat och trädgårdskonst kan du uppleva hos Bosse Rappne på Slottsträdgården i Ulriksdal ÖVERJÄRVA GÅRD ETT SPÄNNANDE UTFLYKTSMÅL Den vackra kulturmiljön strax norr om Järva krog är en grön oas för alla åldrar. Hästskostallet förvandlas till ett mysigt kafé på helgerna och i Statarlängan kan du besöka Statarmuséet med tidstypiska rum från 1920-talet. I Magasinet finns Överjärva Antik, Järva Byggnadsvård och Kompost Center. Överjärva gård bjuder även på evenemang som julmarknad och midsommarfirande.

15 solna.se MULLE MECK-PARKEN En unik aktivitetslekpark helt baserad på barnboksfiguren Mulle Meck. Den ligger mitt i Solnas nya stadsdel Järvastaden, är öppen för allmänheten dygnet runt och har fri entré. SPÄNNANDE MUSEER Utöver de museer som finns i Haga och Ulriksdal finns; Olle Olsson Hagalund-museet som visar Olle Olssons konst i hans egen hemmiljö, Solna Hembygdsmuseum med historiska föremål, Sadelmakare Öbergs hus och Statarmuseet på Överjärva gård. PAMPAS SOLNAS KEY WEST Här kan du uppleva en genuin marin miljö med en blandning av vackra yachter, snabba motorbåtar, sköna segelbåtar, bobåtar och det uppmärksammade boendet på vatten. Sist men inte minst finns en trevlig restaurang mitt i hamnen. KARLBERGSPARKEN FÖR IDROTT OCH MOTION Parken är öppen för allmänheten alla dagar kl Här ligger Karlbergs slott som inrymmer den äldsta krigshögskolan i världen i ursprungliga lokaler. FILMSTADEN Guidade turer i Garbos, Bergmans och Stillers fotspår i Sveriges motsvarighet till Hollywood. Kombinera olika filmhistoriska visningar eller en bra film på biografen med kaffe, lunch eller middag på något av områdets trevliga caféer och restauranger. FRIENDS ARENA/ARENASTADEN Friends Arena är Skandinaviens största och modernaste arena för fotboll och kulturevenemang. Med sittplatser, ståplatser, det allra senaste inom ljud och ljus samt ett enormt tak som kan öppnas och stängas, ger Sveriges nya nationalarena ordet upplevelse en ny innebörd. Strax intill arenan ligger Mall of Scandinavia, Nordens största galleria med 230 butiker, hotell och restauranger. Mall of Scandinavia öppnar dörrarna hösten Här byggs också tusentals bostäder och arbetsplatser i spännande arkitektur. Vill du veta mer? Besök: solna.se/turist E-post: Tfn: Solna Forum

16 solna.se Ulriksdals Slott Gör en utflykt till det kungliga barockslottet vid Edsvikens strand. Se inredningar från 1800-talets barock till 20-talets Carl Malmsten. Upptäck slottsparken med Orangerimuseet, slottskapellet, värdshuset, kaféet och slottsteatern. Vandra i omgivningarna och besök de närliggande trädgårdarna. Välkommen till Ulriksdal! Slottet och Orangeriet öppet juni aug. Gruppbokningar året om. Info Info om övriga besöksmål på Ulriksdal, se 16

17 Från förskola till gymnasium solna.se ANSÖKAN Ansökan till förskola och pedagogisk verksamhet görs via E-tjänst förskola på solna.se. VÅRDNADSBIDRAG Solna erbjuder kommunalt vårdnadsbidrag för familjer med barn i åldern 1-3 år. Ansökan görs på blankett som finns på solna.se. KOMMUNALA GRUNDSKOLOR Det finns åtta kommunala och fem fristående grundskolor i Solna. Alla barn som går i förskoleklass och årskurs 1-3 kan få plats i skolbarnomsorg. Skolbarnomsorgen är integrerad i skolan både verksamhets- och lokalmässigt. FRITIDSVERKSAMHET Solna erbjuder inskriven och öppen fritidsverksamhet för åringar. Personalen i skolan kan informera om hur du söker plats. Vill du veta mer, läs om fritid för barn och unga på solna.se, under Idrott & fritid. FÖRSKOLEVERKSAMHET Till förskoleverksamhet räknas förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, öppen förskola och tvåfamiljsystem. I Solna finns både kommunala och fristående verksamheter. Förskola och pedagogisk omsorg erbjuds till barn i åldrarna 1-5 år. Alla barn i åldrarna 3-5 år har rätt till kostnadsfri förskola tre timmar per dag (så kallad allmän förskola). Det finns totalt 61 förskolor, 15 pedagogiska omsorger och 6 öppna förskolor i de olika stadsdelarna. SÄRSKOLA Grundsärskolan och gymnasiesärskolan är särskilda skolformer som vänder sig till barn och ungdomar som har rättighet att läsa enligt särskolans läroplan. Inom grundsärskolan finns träningsskolan för de elever som har svårt att klara alla ämnen. Vill du veta mer? Besök: solna.se under Förskola & Skola E-post: Tfn: Solna Forum BUF-direkt E-post: Tfn: Stödcentrum för unga brottsoffer För dig i åldern år som varit utsatt för eller blivit vittne till ett brott finns Stödcentrum för unga brottsoffer, Nordväst. Vi erbjuder stödsamtal som hjälp för att bearbeta brottshändelse, praktisk hjälp i kontakt med polis, åklagare och försäkringsbolag. Inför en rättegång kan föräldrar och brottsoffer få stöd. Vittnen kan få individuella samtal. Stödcentrum genomför också medlingar. VILL DU VETA MER? Besökadress: Västerort polisdistrikt, Sundbybergsvägen 15, Solna. E-post: Tfn:

18 solna.se Solna Gymnasium På Solna Gymnasium arbetar vi hårt för att skapa en skola som genomsyras av stort engagemang, delaktighet och arbetsglädje i kombination med hög kvalitet! Vår ambition är att varje elev ska nå alla mål de satt upp och att alla som vistas här, elever och personal, skall trivas maximalt. Vi har nått mycket långt men är inte nöjda förrän vi är bäst i klassen! Eleverna får under sin gymnasietid tre lärorika och utvecklande år med många valmöjligheter och dessutom möjlighet att utöva elitidrott. Solna Gymnasium har många samarbetspartners som hjälper oss att skapa spetsutbildningar och som stöttar oss i vårt utvecklingsarbete. Eleverna kan genom detta knyta viktiga kontakter inom högskola, kultur, företag och idrott. Skolan arbetar mycket aktivt med värdegrundsfrågor, trygghet, trivsel och delaktighet. Detta som ett led i demokratiska processer där personal, elever och föräldrar arbetar tillsammans mot gemensamma mål. SOLNA GYMNASIUMS PRO- GRAMUTBUD HÖSTEN 2012 Barn- och fritidsprogrammet Fritid och hälsa El- och energiprogrammet Dator- och kommunikationsteknik Elteknik Ekonomiprogrammet Juridik Ekonomi Estetiska programmet Bild och formgivning Humanistiska programmet Kultur Språk Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Naturvetenskap och Samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap Samhällsvetenskap Aspergerklasser Social träning Individanpassad studieplan Individanpassad idrott Learning by doing Introduktionsprogram Preparandutbildning Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion På skolan finns en samordnare som hjälper eleverna klara studier och träning. Kontakten mellan hem och skola är något Solna Gymnasium värderar högt, då vi anser att föräldrasamverkan är viktig under elevens studietid på gymnasiet. Nationell idrottsutbildning Nationell idrottsutbildning NIU vänder sig till elever som vill satsa på såväl utbildning som idrott på elitnivå. Solna Gymnasium erbjuder NIU inom följande idrotter: Fotboll Hockey Innebandy Basket Bowling Bandy Simning Vill du veta mer? Besök: solna.se/solnagymnasium under Förskola & Skola E-post: Tfn: eller Ungdomsmottagningen Ungdomsmottagningen är till för dig mellan 12 och 23 år. Hit kan du vända dig för att få hjälp med sex-, samlevnadsoch kroppsfrågor. Ungdomsmottagningen erbjuder; preventivmedel, graviditetstest, undersökning, provtagning, dagen-efter-piller samt stödsamtal och psykoterapi under kortare eller längre tid. På Ungdomsmottagningen finns barnmorskor, kuratorer 18 och psykolog. Besöken är gratis och alla har tystnadsplikt. Vill du veta mer? Besök: solna.se/ungdomsmottagningen e-post: Tfn:

19 Mötesplatser för barn och unga solna.se På Black Sheep är en stor ungdomsgrupp aktiv i planeringen och evenemangsverksamheten FRITIDSKLUBBAR Solnas fritidsklubbar erbjuder inskriven verksamhet för alla barn i årskurs 4 och 5 med aktiviteter, mellanmål efter skolan och på lovdagar även lunch. Barn i årskurs 6 erbjuds öppen verksamhet med möjlighet att köpa mellanmål, samt att teckna lovabonnemang med heldagsomsorg. För barn och unga med funktionsnedsättning finns möjlighet till särskilt anpassad verksamhet och tillsyn. MÖTESPLATSER FÖR TONÅRINGAR Solna har sex fritidsgårdar i olika stadsdelar. Här är tonåringar välkomna på kvällar och helger för att fika, umgås och delta i olika verksamheter. Det mesta är gratis. Solna Ungdomscafé är träffpunkt och informationscenter för Solnas äldre ungdomar, från cirka 15 år. Verksamheten utgår hela tiden från besökarnas egna behov och önskemål, där de själva ofta är med som arrangörer. Musikverksamheten på Black Sheep utgår också från ungdomars egna insatser som drivkraft och förutsättning för verksamheten. Här finns replokaler, regelbundna konserter, musikstudio, konsertresor med mera i ett ljudisolerat paradis - av ungdomar, för ungdomar. BEMANNADE LEKPLATSER FÖR ALLA ÅLDRAR Solna har sex parker som är bemannade stora delar av veckan, även Augustendals 4H-gård har parklek och café. Dessa parker ger besökare i alla åldrar en ökad trygghet och service, som kaféförsäljning, tillgång till toalett, grillplatser, utlåning av lekmaterial med mera. SOMMARVERKSAMHET FÖR BARN OCH UNGA Under sommarlovet håller flera fritidsanläggningar öppet, och skollediga elever erbjuds aktiviteter i samverkan med föreningar och andra aktörer. Håll utkik efter sommarlovsprogrammet för 2013! Vill du veta mer? Besök: solna.se, sök under Idrott & fritid. E-post: Tfn:

20 solna.se Solna kulturskola så mycket att upptäcka! Solna kulturskola vill vara ett fönster i tiden en plats där du kan upptäcka din egen och andras talanger och utveckla dem. Anmäl dig till kurser i musik, dans, teater, bild, musikal med mera. Våra lärare har spetskompetens i sina ämnen och vill ge dig sitt allra bästa! Du har kul, träffar nya kompisar och lär dig för livet! Solna kulturskola har verksamhet i Huvudsta, Hagalund, Bergshamra och Bagartorp. Anmäl dig på webben - välkommen till oss! Vill du veta mer? Information, anmälan: solna.se/kulturskolan E-post: Tfn: (9-12 vard) Biblioteket din mötesplats en bred programverksamhet för alla smaker. Förutom allt det vanliga såklart: böcker, film, spel, musik, ljudböcker, tidningar, databaser och internetdatorer. Dessutom finns också möjligheten att sköta de flesta biblioteksärenden via bibliotekets hemsida. Stadsbiblioteket erbjuder levande mötesplatser för alla åldrar och intressen både i Solna Centrum och Bergshamra. I Solna Centrum finns Vardagsrummet för stora och små, Chillhörnan för de unga, Vingen för konstintresserade, seniorbio för äldre, studierum och trådlöst nätverk för studenter, och ÖPPETTIDER Solna C Mån-fre 10-19, Lör 11-16, Sön (okt-mars) Bergshamra C Tis 12-17, Ons 12-19, Tor 10-19, Lör Under sommarhalvåret kan tiderna variera något. Vill du veta mer? Besök: solna.se/bibliotek E-post: Tfn:

VI ÅTERVINNER ALLT. Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

VI ÅTERVINNER ALLT. Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Solnaguiden 2012 solna.kommunguide.se Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Vi står för: Hållbar utveckling Ny kollektivtrafik Tydligare stadskaraktär Kunskap och lärande Jobb före bidrag Fastighetsbolaget

Läs mer

NYinflyttad. www.sundbyberg.se. En tidning för alla nya Sundbybergsbor. På gång Ny stadskärna när järnvägen grävs ner

NYinflyttad. www.sundbyberg.se. En tidning för alla nya Sundbybergsbor. På gång Ny stadskärna när järnvägen grävs ner 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya Sundbybergsbor Kreativ fritid På Aggregat blir drömmar verklighet På gång Ny stadskärna när järnvägen grävs ner Marabouparken En härlig oas och konsthall mitt i

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor 2012 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya Karlskronabor Lev gott i Karlskrona! Gör din röst hörd! Jag hälsar dig välkommen till Karlskrona. Allt fler väljer att flytta till vår kommun. Att bo och leva

Läs mer

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål Ekeröguiden 2014 Klicka till innehåll butiken för Dig som söker shoppingupplevelser utöver det vanliga. Vi vill erbjuda dig som kund speciellt utvalda plagg från olika kollektioner med personlig service

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor. Följ Karlskrona kommun i sociala medier

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor. Följ Karlskrona kommun i sociala medier 2014 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya Karlskronabor Följ Karlskrona kommun i sociala medier Välkommen till Karlskrona! Jag hälsar dig välkommen till Karlskrona, en av Sveriges soligaste städer.

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Fotona i denna folder är tagna av: Anna Andersson s. 4, 5, 6 t.h., 7, 8, 9 t.h., 10 t.v., 10 t.h., 12, 13, 14, 15, 16, 17 t.v., 17 t.h., 22, 24

Läs mer

Lagardère tar över driften av Friends Arena. Startskott för utveckling av Hagalund. Festivalyra i stan! till dig som bor i Solna

Lagardère tar över driften av Friends Arena. Startskott för utveckling av Hagalund. Festivalyra i stan! till dig som bor i Solna SOLNANYTT Mars 2015 till dig som bor i Solna Festivalyra i stan! Startskott för utveckling av Hagalund Lagardère tar över driften av Fortsatta satsningar på förskola och skola KRÖNIKA När jag skriver dessa

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 Dnr:111-939/2010 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunfullmäktige m.m.: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Örnsköldsviksbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Örnsköldsviksbor NYinflyttad En tidning för alla nya Örnsköldsviksbor 2013 Välkommen till Örnsköldsvik i Höga Kusten! När du läser detta har du förmodligen redan vistats i Örnsköldsvik en tid. Inte desto mindre känns det

Läs mer

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad?

Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd. MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige. POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? FÖR DIG SOM BOR I HALMSTADS KOMMUN MARS 2015 MÖT DINA POLITIKER i kommunfullmäktige POLITIKERN OCH TJÄNSTEMANNEN vem gör vad? Vi tar pulsen på Halmstads sex kommunråd Så används dina skattepengar innehåll

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2015 VAXHOLM Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt Ung i Vaxholm - trygga platser för unga På gång i Vaxholm Bostadsprojekt, planarbeten,

Läs mer

Välkommen till Karlskrona kommun

Välkommen till Karlskrona kommun Välkommen till Karlskrona kommun POSTTIDNING NR 53 Den attraktiva livsmiljön Det växande näringslivet Den bästa kunskapen Det öppna sinnet Det öppna sinnet www.karlskrona.se 2 Karlskrona kommun Gör din

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för dig som är nyinflyttad i Ludvika kommun. www.ludvika.se

NYinflyttad. En tidning för dig som är nyinflyttad i Ludvika kommun. www.ludvika.se 2012 2013 NYinflyttad En tidning för dig som är nyinflyttad i Ludvika kommun www.ludvika.se Guide till din nya kommun Du har redan valt Ludvika som din nya hem trakt, en kommun med många möjligheter. Som

Läs mer

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6

Väsby. 5 år. proud people. Stads - bygg nadsdag. Vision 2040 tar fasta på invånarnas idéer och tankar Sidan 6 Väsby Great Place proud people Kommundirektör Björn Eklundh Den moderna staden Arbetet med att skapa nya gatumiljöer fortsätter Sidan 4-5 Stads - bygg nadsdag firar 5 år Sidan 4 Från förort till modern

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Ett Stockholm i världsklass STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Utgångspunkter för visionen om Stockholm 2030 Stockholm är människornas

Läs mer

nyistan2012 Staden mellan broarna En tidning för alla nya umebor Aktuellt Gränsöverskridande kulturhus tar plats vid älven

nyistan2012 Staden mellan broarna En tidning för alla nya umebor Aktuellt Gränsöverskridande kulturhus tar plats vid älven nyistan0 En tidning för alla nya umebor Staden mellan broarna Ny park för unga och aktiva Aktuellt Gränsöverskridande kulturhus tar plats vid älven Framtid Umeå Europas kulturhuvudstad år 0 Upptäck Umeå

Läs mer

Hjärtefrågor. Halmstad. Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5. Hit går våra skattepengar sidan 6. Fullmäktige i närbild sidan 8-15

Hjärtefrågor. Halmstad. Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5. Hit går våra skattepengar sidan 6. Fullmäktige i närbild sidan 8-15 Hjärtefrågor 20 sidor kommunal information Mars 2011 Halmstad Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5 Hit går våra skattepengar sidan 6 Fullmäktige i närbild sidan 8-15 Hjärtefrågor I detta nummer av Hjärtefrågor

Läs mer

nyistan2014 En tidning för alla nya umebor Upptäck Umeå Massor av kulturoch fritidsaktiviteter Aktuellt Stadsbiblioteket öppnar i Väven

nyistan2014 En tidning för alla nya umebor Upptäck Umeå Massor av kulturoch fritidsaktiviteter Aktuellt Stadsbiblioteket öppnar i Väven nyistan0 En tidning för alla nya umebor Upptäck Umeå Massor av kulturoch fritidsaktiviteter Aktuellt Stadsbiblioteket öppnar i Väven Kultursatsning Nya museum sätter Umeå på kartan Foto: Umeå kommun Välkommen

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Uddevallabor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Uddevallabor 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya Uddevallabor Välkommen till Uddevalla Liv, lust och läge i hjärtat av Bohuslän! Du som har flyttat hit till Uddevalla kommun hälsas varmt välkommen! Liv, lust och

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. S T MB R NR 2012 NYANSTÄLLER SWENOX STORSATSAR 52 098 INVÅNARE REKORDSTOR TILLVÄXT FAMILJEFÖRETAG FÖRETAGARE TRIVS I ENSTABERGA SNABB JÄRNVÄG KLART

Läs mer

NYinflyttad. VÄLKOMMEN TILL FALUN Vi bjuder på gratis guidad busstur, se annons i tidningen. Vi ses!

NYinflyttad. VÄLKOMMEN TILL FALUN Vi bjuder på gratis guidad busstur, se annons i tidningen. Vi ses! 2015 NYinflyttad VÄLKOMMEN TILL FALUN Vi bjuder på gratis guidad busstur, se annons i tidningen. Vi ses! EVENEMANG I FALUN 2015 JANUARI 3-5 Kopparcupen, Lugnet 3/1-1/2 Ruggugglor på vift, Kulturhuset tio14

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer