Förutsättningar i schemafilen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förutsättningar i schemafilen"

Transkript

1 Nova Software Rapport 2004 innehåller funktioner för att mycket snabbt skapa studieplaner för gymnasieelever. Elevernas studieplaner blir klara till över 90% med mycket få inmatningar. Detta är möjligt eftersom rapportmodulen använder sig av schabloner för att tilldela elever kurser och avgöra vilken kurstyp en kurs har. Uppdelning på planerade, pågående och avslutade kurser sker också schablonmässigt. Kurser som eleven har i schemat blir pågående. Det går att infoga avslutade kurser från en extern databas och övriga kurser som är obligatoriska på elevens program blir planerade med automatik. Dessutom går det att justera kurser och kurstyper för grupper samt individuellt för varje elev. Förutsättningar i schemafilen 1. Elevbaserat schema: elever finns inlagda i klasser och grupper. 2. För varje elev anges program/inriktning. De nationella programbeteckningarna skall användas. 3. Tjänstefördelningen använder kurskoder för nationella och ev. lokala kurser. Program/inriktningar måste finnas registrerade i schemaprogrammets tabell Program innan de kan registreras på eleverna. Använd följande programbeteckningar för nationella program: BF BFFD BFPD BP BPAN BPHU BPMI BPP EC ECAT ECDT ECEL ECET EN ENDU ENSF ENVK ES ESBD ESDN ESMK ESTA FP FPFG FPKI Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Inriktning Fritid Barn- och fritidsprogrammet Inriktning Pedagogisk och social verksamhet Byggprogrammet Byggprogrammet Inriktning Anläggning Byggprogrammet Inriktning Husbyggnad Byggprogrammet Inriktning Måleri Byggprogrammet Inriktning Plåtslageri Elprogrammet Elprogrammet Inriktning Automation Elprogrammet Inriktning Datorteknik Elprogrammet Inriktning Elteknik Elprogrammet Inriktning Elektronik Energiprogrammet Energiprogrammet Inriktning Drift- och underhållsteknik Energiprogrammet Inriktning Sjöfartsteknik Energiprogrammet Inriktning VVS- och kylteknik Estetiska programmet Estetiska programmet Inriktning Bild och formgivning Estetiska programmet Inriktning Dans Estetiska programmet Inriktning musik Estetiska programmet Inriktning Teater Fordonsprogrammet Fordonsprogrammet Inriktning Flygteknik Fordonsprogrammet Inriktning Karosseri Nova Software AB 1 (7)

2 FPMA Fordonsprogrammet Inriktning Maskin- och lastbilsteknik FPPB Fordonsprogrammet Inriktning Personbilsteknik FPTP Fordonsprogrammet Inriktning Transport HP Handels- och administrationsprogrammet HPHS Handels- och administrationsprogrammet Inriktning Handel och service HPTU Handels- och administrationsprogrammet Inriktning Turism och resor HR Hotell- och restaurangprogrammet HRHL Hotell- och restaurangprogrammet Inriktning Hotell HRRM Hotell- och restaurangprogrammet Inriktning Restaurang HV Hantverksprogrammet IP Industriprogrammet LP Livsmedelsprogrammet MP Medieprogrammet MPME Medieprogrammet Inriktning Medieproduktion MPTT Medieprogrammet Inriktning Tryckteknik NP Naturbruksprogrammet NPLDJ Naturbruksprogrammet Inriktning Djurvård NPLHH Naturbruksprogrammet Inriktning Hästhållning NPLJO Naturbruksprogrammet Inriktning Jord NPLMN Naturbruksprogrammet Inriktning Miljö- och naturvård NPLSG Naturbruksprogrammet Inriktning Skog NPLTD Naturbruksprogrammet Inriktning trädgård NV Naturvetenskapsprogrammet NVMD Naturvetenskapsprogrammet Inriktning Matematik och datavetenskap NVMV Naturvetenskapsprogrammet Inriktning Miljövetenskap NVNV Naturvetenskapsprogrammet Inriktning Naturvetenskap OP Omvårdnadsprogrammet SP Samhällsvetenskapsprogrammet SPEI Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning Ekonomi SPKU Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning Kultur SPSK Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning Språk SPSP Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning Samhällsvetenskap TE Teknikprogrammet Det går naturligtvis också att registrera specialutformade program och lokala inriktningar. Förutsättningar i Rapport 1. Rapport innehåller nationella program/inriktningar med kurser kopplade till programmet/inriktningen och till en kurstyp. 2. Språkschablon anger rätt kurstyp för språkkurser på varje program/inriktning. 3. Standardkurstyp tilldelas för samtliga kurser som läses som individuellt val. Nova Software AB 2 (7)

3 4. Generell kurstyp används för vissa kurser som används som alternativkurser. 5. Skolans valbara kurser som hör till respektive program/inriktning registreras. 6. Avslutade kurser importeras. Importera program Välj Formulär Rapportmodul Import/Export Importera programtabeller. Markera alternativen Importera vid programstart och Importera programbeteckningar från schema. Klicka på OK. Denna funktion importerar programstrukturen för samtliga nationella program som finns registrerade i schemafilen. Alternativt kan man gå till fliken Import av program/kurser i formuläret Importera programtabeller, markera de program/inriktningar som skall importeras och klicka på OK för att lägga till dessa i rapportmodulen. Välj Formulär Rapportmodul Program Programstruktur. Välj ett program för att se vad som importerats. På första fliken finns uppdelning på kurstyper, grunddata och språkschablon och på den andra fliken finns kurskoder med kurstyp som är kopplade till programmet. Till alla program har nu kopplats kärnämneskurser, gemensamma kurser för programmet samt ev. inriktningskurser. Generell kurstyp Vissa kurser kan ha samma kurstyp oavsett vilket program de tillhör. Exempel på detta är kurserna i svenska som andraspråk SVA1201 och SVA1202. Välj Formulär Rapportmodul Inställningar Generell kurstyp för kurser. Skriv SVA1201 som kurskod, Kä som kurstyp och SV1201 som dölj. Gå till nästa rad och skriv SVA1202 som kurskod, Kä som kurstyp och SV1202 som dölj. En elev som läser SVA1201 eller SVA1202 får kursen som kärnämne och SV1201 resp. SV1202 döljs om inte eleven läser både svenska som andraspråk och vanlig svenska. Standardkurstyp Välj Formulär Rapportmodul Inställningar - Rapporter. Nova Software AB 3 (7)

4 Gå till fliken Elev/. Välj Ind som Standardkurstyp. Detta innebär att alla kurser som saknar definierad kurstyp räknas som Individuellt val. Valbara kurser De valbara kurserna måste registreras på varje program. Välj Formulär Rapportmodul Program Programstruktur och välj ett program/inriktning. Gå till fliken Kurser kopplade till programmet. Lägg till de kurser som skall vara valbara sist i underformuläret. Klicka på Verkställ och gå vidare till nästa program och lägg till valbara kurser osv. Kurser som saknas i tjänstefördelningen Det går att koppla grupper i schemafilen till en eller flera kurser med en bestämd kurstyp. Gruppen behöver inte finnas i tjänstefördelningen i schemaprogrammet. Detta kan vara lämpligt t.ex. för kurser i specialidrott som läses utanför skolan. Välj Formulär Rapportmodul Grupp Kurskod/Kurstyp och välj önskad grupp. Välj SC1201 som kurskod. Kurstyp behöver inte anges eftersom Ind har valts som standardkurstyp. Markera fältet i kolumnen Påg för att ange att kursen skall visas som pågående. Utan markering räknas kursen som planerad. Lägg till kursen SC1202 som planerad kurs. Lokala inriktningar För att underlätta upplägg av programstruktur för lokala inriktningar kan man kopiera från näraliggande nationella inriktningar. Välj Formulär Rapportmodul Program Programstruktur och välj en lokal inriktning. Klicka på knappen Kopiera från annat program/inriktning. Välj vilken inriktning kopieringen skall ske ifrån. Justera så att önskade delar av programstrukturen kopieras. Lägg manuellt till de kurser som saknas. Valbar kurs eller individuellt val? Vissa kurser kan läsas antingen som individuellt val eller som valbar kurs. Om en elev har för många poäng registrerat inom valbara Nova Software AB 4 (7)

5 kurser kan en eller flera kurser med automatik överföras till individuellt val. Hur denna överföring skall ske registreras i tabellen för kurstyper. Välj Formulär Rapportmodul Inställningar Kurstyp. Välj till vilken kurstyp överskottpoäng skall flyttas i kolumnen längst till höger. Det är lämpligt att ange Ind för kurstypen Val och vice versa så att utjämningen fungerar på båda hållen. Import av avslutade kurser Importen bygger på att det finns en tabell med avslutade kurser som kan markeras och infogas i rapportdatabasen. Den första kolumnen ska innehålla ID för elever och den andra ska innehålla kurskoder för de kurser som är avslutade. Ytterligare kolumner som kan tas med är betyg, lärarsignatur och slutdatum. Markera den tabell som ska importeras och kopiera den. Välj Formulär - Rapportmodul - Export/Import - Importera avslutade kurser. Kontrollera att urklippet ser ut som det ska och klicka på OK. Justering för enskild elev Välj Formulär Rapportmodul Elev. Välj först en Klass och sedan en Elev. I formuläret kan man ändra kurstyp för enskilda kurser, lägga till kurser på eleven, dölja kurser som tillhör programmet och ange om en kurs skall vara reducerad eller utökad. Skriv ut studieplan Välj Rapport Rapportmodul Elev. Markera en eller flera elever i listan och markera de utskriftsalternativ som önskas. Klicka på Granska eller Skriv ut. Poängplaner erna kan kompletteras med poängplaner där man kan ange hur kurserna i studieplanen skall fördelas över gymnasietiden. Poängplanerna använder så mycket som möjligt av studieplanen för att spara inmatningar. Fördelen med att registrera poängplaner är att man i studieplanen kan skriva under vilket år en viss kurs läses. Det går också att skriva ut rapporter över poängplanen för ett program/inriktning med ett bestämt startår eller för en viss elev. Det går också att skriva ut listor över kurser som elever saknar. Finns det programbeteckning och årskurs registrerad på eleven kopplas eleven automatiskt till rätt poängplan. Avvikelser kan registreras antingen i Formulär Rapportmodul Elev eller i Tabell Nova Software AB 5 (7)

6 Rapportmodul Elev Grunddata fältet PgPlan. Om kompletta poängplaner skall registreras kan det vara bra att registrera lärarledd tid på kurser och eventuella anmärkningar kopplade till kurstyper eller kurskoder som gäller generellt för samtliga poängplaner kopplade till programmet/inriktningen. Förutsättningar i schemat Det skall finnas årskurs registrerad på eleverna för att korrekt startår skall kunna beräknas. Förutsättningar i rapport Kompletta studieplaner skall finnas registrerade i rapportmodulen. Försök att registrera så mycket som möjligt i programstrukturen, eftersom alla egenskaper i programstrukturen gäller i kopplade poängplaner om inte annat registreras. Detta gäller t.ex. lärarledd tid på kurser och anmärkningar kopplade till kurstyper eller kurskoder. Registrera uppgifter Börja med att registrera startår för de elever som går på gymnasiet. Välj Formulär Rapportmodul Poängplan Startår. Skriv in startåren 2002, 2003 och 2004 i tabellen. Fortsätt med att koppla de registrerade startåren till program/inriktningar. Välj Formulär Rapportmodul Poängplan Poängplan. Markera de program/inriktningar som skall användas för att skapa poängplaner. Markera de startår som skall användas för att skapa poängplaner. Ange hur många år poängplanerna skall omfatta. Ange hur många perioder varje år/läsår skall delas upp på. Klicka på Verkställ. Klicka på Avbryt för att stänga formuläret. ID för poängplaner genereras automatiskt som en kombination av program/inriktning, antal år, antal perioder per år och startår, t.ex. 2004_3_2_SPEI. Redan registrerade poängplaner visas i listan. Det går att registrera flera poängplaner för samma program och startår om antalet år skiljer sig åt. Maximalt antal uppdelningar är 12, t.ex. 3 år och 4 perioder eller 4 år och 3 perioder. Dela inte upp på fler perioder än nödvändigt, eftersom detta ger ett merarbete vid inmatningen. Nästa steg är att registrera under vilka perioder man läser en viss kurs. Nova Software AB 6 (7)

7 Välj Formulär Rapportmodul Poängplan Poängplan/Kurs. Välj en poängplan i urvalsboxen. Efter kursnamnet finns uppgift om kursens totala poäng och lärarledd tid. Lärarledd tid hämtas från fältet Total tid i schemaprogrammets kurskodstabell eller från inmatningar för varje program. Avvikande lärarledd tid för poängplanen skrivs i fältet LTPg. Skriv antalet poäng som läses i en period för varje kurs under rubrikerna 11, 12 osv. Klicka på Verkställ. Det går att kopiera hela eller delar av registrerade poängplaner från andra poängplaner. Klicka på knappen Kopiera från andra poängplaner för att kopiera. För kurser som är APU-förlagda registrera på nästa flik APUförlagda poäng. På fliken Poängfördelning kurstyp summeras registrerade poäng per period för de obligatoriska kurserna. För valbara kurser och individuella val skall man skriva in hur många poäng av respektive kurstyp man i vanliga fall skall läsa. Nova Software AB 7 (7)

Utbud 2010/2011 Jämtlands Gymnasium!

Utbud 2010/2011 Jämtlands Gymnasium! BF BP BPHU BPMI EC EN ESBD ESDN ESMK ESTA ESTA-VA FP FPTP HP HR HV HVMD HVFL HVHK IP LINGONV LP MP NV NVNV-I OP SP SPEI SPSP-I Utbud 2010/2011 Jämtlands Gymnasium! www.jgy.se Östersunds kommun, 2380 Jämtlands

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Intagningsstatistik 2010

Intagningsstatistik 2010 Antal platser vid slutintagning Intagna elever 29/6 31/8 Intagningsstatistik 2010 Jenningsskolan, Robertsfors HR-LRE 15 1 2 Hotell och restaurangprogammet, lokal inriktning Restaurang 195 195 IP 15 0 1

Läs mer

Intagningsstatistik slutintagning juni 2008

Intagningsstatistik slutintagning juni 2008 Intagningsstatistik slutintagning juni 2008 Meritvärde Jenningsskolan, Robertsfors IP 9 Industriprogrammet 85 120 NV 25 Naturvetenskapsprogrammet 240 285 OP 18 Omvårdnadsprogrammet 150 169 SM-RS 16 Specialutformat

Läs mer

Intagningsstatistik 2009

Intagningsstatistik 2009 Antal platser vid slutintagning Intagna elever 26/6 31/8 Intagningsstatistik 2009 Jenningsskolan, Robertsfors ES-MK 0 Estetiska programmet, Musik Starade inte HR-LRE 12 6 6 Hotell och restaurangprogammet,

Läs mer

PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN

PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN Dnr LiU 2009 00438 PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN Urval av sökande Exempel på inriktningar och karaktärsämnen som återfinns inom gymnasieskolans yrkesförberedande

Läs mer

Sammanställning avseende pris för 2003 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen inklusive ersättning för skolmåltider.

Sammanställning avseende pris för 2003 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen inklusive ersättning för skolmåltider. Sammanställning avseende pris för 2003 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen inklusive ersättning för skolmåltider. För kommunspecifika utbildningar anges kommunerna inom parentes.

Läs mer

Sammanställning avseende pris för 2004 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inklusive ersättning för skolmåltider.

Sammanställning avseende pris för 2004 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inklusive ersättning för skolmåltider. Sammanställning avseende pris för 2004 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inklusive ersättning för skolmåltider. För kommunspecifika utbildningar anges kommunerna inom parentes.

Läs mer

3 Gymnasieskolans program - avnämarprofiler

3 Gymnasieskolans program - avnämarprofiler 3 Gymnasieskolans program - avnämarprofiler 45 Barn- och fritidsprogrammet (BF) - avgångna våren 1995 À 46 Barn- och fritidsprogrammet (BF) - avgångna våren 1995 (forts.) 47 Byggprogrammet (BP) - avgångna

Läs mer

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling?

Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Checklista Hur fungerar det att ta emot en lärling? Detta är en checklista och guide för dig som funderar på att ta emot en lärling i ditt företag. Checklistan är applicerbar på den nuvarande gymnasiala

Läs mer

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA FALKENBERGS GYMNASIESKOLA SITUATIONSPLAN ÖPPET HUS Alla program håller programpresentation Kl 10.00, 11.00, 12.00 Cafeterian håller öppet 09.30-13.00 Förbindelsegången hus 1-3 o Programbord o Elevhälsan

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012 BILAGA 211-6-2 Dnr: 211/67 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 212 Länsprislistan för de priser KSL fastställt för år 212 framgår av sidan 2 och 3. Priserna för de program, som Skolverket eller

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Degerfors (1862) period 20091

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Degerfors (1862) period 20091 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Degerfors (1862) period 291 Barn- Och Fritidsprogrammet 25 21 19 85 Industriprogrammet 24 13 2 7 Naturvetenskapsprogrammet 16 7 8 Specialutf. Progr., Ledarskap

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20091

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20091 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (198) period 291 9-4-3 11:59:4 BF Barn- och fritidsprogrammet Rudbeckianska gymnasiet 64 64 115 76 167 BF-IV Barn- och fritidsprogrammet, PRIV Rudbeckianska

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20071

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20071 Barn- och fritidsprogrammet Rudbeckianska gymnasiet 77 86 77 80 189 Barn- och fritidsprogramet, PRIV Rudbeckianska gymnasiet 7 7 7 Byggprogrammet Wenströmska gymnasiet 87 148 87 180 198 Byggprogrammet

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig intagning 2009

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig intagning 2009 platser intagna platser Barn- och fritidsprogrammet inriktning fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Ingen intagen 137 20 10 0 10 Barn- och fritidsprogrammet lärlingsutbildning, Farsta gymnasium 50 Ingen

Läs mer

Intagningsgräns. Antal reserver 2008-04-01. Studieväg

Intagningsgräns. Antal reserver 2008-04-01. Studieväg *) av plats intagna Ant hemk Barn- och fritidsprogrammet inriktning fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Ingen intagen 97 25 22 14 0 3 Barn- och fritidsprogrammet inr pedagogisk och social verksamhet,

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010 platser intagna platser Barn- och fritidsprogrammet inr fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Alla intagna 195 25 3 0 22 Barn- och fritidsprogrammet lärlingsutb (fritid samt pedagogisk o social verksamhet,

Läs mer

Sammanställning avseende pris för 2009 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider

Sammanställning avseende pris för 2009 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider Sammanställning avseende pris för 2009 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider - För kommunspecifika utbildningar anges kommunerna inom parentes.

Läs mer

Välkomna till gymnasieinformation

Välkomna till gymnasieinformation Välkomna till gymnasieinformation Ansökan 2009/10 Informatör: r: Carina Olsson studie- och yrkesvägledare författare: Carina Olsson 081031 1 Gymnasiet Vart finns programmen? Elevens styrkor! Utbildningsvägar

Läs mer

Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 2007

Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 2007 7-6-28 Kommentarer till diagrammen vid definitivintagningen 27 SÖKANDE 1. Sökande per plats Diagrammet visar antal behöriga elevers förstahandsval per plats på både kommunala och fristående skolor från

Läs mer

Välkomna till gymnasieinformation

Välkomna till gymnasieinformation Välkomna till gymnasieinformation Ansökan 2009/10 Informatör: r: Carina Olsson studie- och yrkesvägledare författare: Carina Olsson 081031 1 Gymnasiet Vart finns programmen? Elevens styrkor! Utbildningsvägar

Läs mer

Sammanställning avseende pris för 2007 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider

Sammanställning avseende pris för 2007 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider Sammanställning avseende pris för 2007 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider För kommunspecifika utbildningar anges kommunerna inom parentes. Betalning

Läs mer

Sammanställning avseende pris för 2013 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider

Sammanställning avseende pris för 2013 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider - För kommunspecifika utbildningar anges kommunerna inom parentes. Betalning för utbildning som inte finns med i prislistan bestäms av varje enskild kommun alternativt statlig myndighet t ex Skolverket.

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig intagning 2010

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig intagning 2010 platser intagna platser Barn- och fritidsprogrammet inr fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Alla intagna 172 25 4 0 21 Barn- och fritidsprogrammet lärlingsutb (fritid samt pedagogisk o social verksamhet,

Läs mer

7 Gymnasieskolan och kompletterande. Upper secondary school and supplementary education

7 Gymnasieskolan och kompletterande. Upper secondary school and supplementary education Utbildningsstatistisk årsbok 2006 Tabeller Gymnasieskolan och kompletterande utbildningar 7 Gymnasieskolan och kompletterande utbildningar Upper secondary school and supplementary education Sida/ Page

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden BILAGA 1 2010-05-31 Till gymnasienämnden GY 11 År 2011 närmar sig med stormsteg och trots att det finns många osäkerhetsfaktorer är det nödvändigt att fatta beslut om vilka program och inriktningar Birger

Läs mer

Attityder, antal och etablering

Attityder, antal och etablering www.svensktnaringsliv.se FEBRUARI 2016 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Gymnasierapporten 2016 Arkitektkopia AB, Bromma, 2016 Attityder, antal och etablering Förord Gymnasieskolan ska

Läs mer

Sammanställning avseende pris för 2002 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inklusive ersättning för skolmåltider.

Sammanställning avseende pris för 2002 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inklusive ersättning för skolmåltider. Sammanställning avseende pris för 2002 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inklusive ersättning för skolmåltider. För kommunspecifika utbildningar anges kommunerna inom parentes.

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2009

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2009 Barn- och fritidsprogrammet inriktning fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Ingen intagen 120 20 7 0 13 Barn- och fritidsprogrammet lärlingsutbildning, Farsta gymnasium Ingen intagen Ingen intagen 110

Läs mer

Sammanställning avseende pris för 2001 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inklusive ersättning för skolmåltider.

Sammanställning avseende pris för 2001 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inklusive ersättning för skolmåltider. BF Barn- och fritid BF Gem Gemensamt 53 700 54 800 lokal inriktning Ungdomsledare-ridning 66 200 BFFD Fritid BFPD Pedagogisk och social verksamhet BP Bygg BP Gem Gemensamt 86 600 88 300 BP HB Hus- och

Läs mer

Förutsättningar i schemafilen:

Förutsättningar i schemafilen: Nova Software Rapport innehåller funktioner för att skriva ut beräknad tjänstgöring från schemaprogrammet. Tjänstefördelningen går att sammanställa per lärare, program, konto, ämne, kurs osv. Genom att

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-12-07 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 12 december 2012 kl 16.00 på Brattebergsskolan, Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberät- telse Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhetsberät- telse Gymnasieskola och vuxenutbildning 2014-02-03 Sidan 1 av 34 Bokslut och verksamhetsberät- telse 2013 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Controller Januari 2014 Dnr Ubn 2014/17 2014-02-03 Sidan 2 av 34 2014-02-03

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras.

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-06-10 Dnr: 2013/649-UAN-010 Tord Erik Kjell Karlsson - p1tk02 E-post: tord.erik.kjell.karlsson@vasteras.se Kopia till Skolinspektionen Utbildnings-

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2010/11 Barn- och fritidsprogrammet Åk 2 Val av estetisk verksamhet Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd Val av profilering: Inför årskurs 2 skall

Läs mer

Sammanställning avseende pris för 2008 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider

Sammanställning avseende pris för 2008 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider Sammanställning avseende pris för 2008 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider - För kommunspecifika utbildningar anges kommunerna inom parentes.

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20101

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20101 BF Barn- och fritidsprogrammet Rudbeckianska gymnasiet 59 59 40 64 177 BF-IV Barn- och fritidsprogrammet, PRIV Rudbeckianska gymnasiet 5 5 160 3 166 BP Byggprogrammet Hahrska gymnasiet 74 74 150 95 184

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2010

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2010 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2010 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 2 0 6 8 212,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 5 0 3 8 202,5 Hotell- och turismprogrammet HT 9 7 0 5 12 97,5 Industritekniska

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Ekonomiprogrammet EK 18 5 1 0 13 1 15 192,50 Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 10 4 4 0 6 4 3 147,50 Estetiska programmet ES - Musik 10 4 4 0 6 4 0 232,50 Hotell-

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15 Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 289 Samhällsvetenskapsprogrammet 76 76 195 252 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet, Bild och formgivning 12 2 192,5

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet

Läs mer

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder Rodengymnasiet Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 3 0 5 8 0 197,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 7 0 1 8 0 180 Hotell- och turismprogrammet HT 10 6 0 6 12 0 187,5 Industritekniska

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-8-31 13:35:17 Handels- Och Administrationsprogrammet - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet, Finsnickeri - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

Sammanställning avseende pris för 2012 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider

Sammanställning avseende pris för 2012 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider - För kommunspecifika utbildningar anges kommunerna inom parentes. Betalning för utbildning som inte finns med i prislistan bestäms av varje enskild kommun alternativt statlig myndighet t ex Skolverket.

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning platser antagna Lägsta Medel Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 282 Samhällsvetenskapsprogrammet 56 56 217,5 258 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet,

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2013

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2013 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2013 Uppdaterad 2013-01-08 Länsprislistan för år 2013 framgår av sidan 2 och 3. Prisnivån har räknats upp med 1,1 procent jämfört med 2012. Priserna för de

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

Gymnasieskolan och kompletterande utbildningar

Gymnasieskolan och kompletterande utbildningar Utbildningsstatistisk årsbok 2007 Gymnasieskolan och kompletterande utbildningar 7 Gymnasieskolan och kompletterande utbildningar Innehåll Fakta om statistiken...95 7.1 Skolkommuner, skolor och elever

Läs mer

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola 2013 Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 1 195,0 195,0 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 2 122,5

Läs mer

Gymnasieansökan 2013

Gymnasieansökan 2013 Gymnasieansökan 2013 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket ( anställningsbarhet ) * Högskoleförberedande program Ska vara en bra förberedelse för studier

Läs mer

Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapport Gymnasie och Ärendenr GVN 2012/111 Handlingstyp Rapport Datum 20121005 Kvalitetsrapport 2 20122013 Antagning gymnasieskolan Besöksadress Regementsgatan 6 Postadress SE621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd Plats och tid Verkstaden sal A+B, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd Plats och tid Verkstaden sal A+B, klockan Utskottet Lärande och stöd 2009-03-18 43 Plats och tid Verkstaden sal A+B, klockan 08 00-12 00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand

Läs mer

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län PROMEMORIA 2010-12-01 Dnr: 2010/0092 Kansliet Björn Larsson Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län Bakgrund KSL

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Rapportöversikt Nova Software 2007

Rapportöversikt Nova Software 2007 Novaschem Rapportöversikt Nova Software 2007 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Elevlistor - Grupptillhörighet för elever... 5 Elevlistor - Grupplista för elever... 6 Elevlistor - Grupper egenskaper...

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd. Kursval med kodbeteckning Kursval med kodbeteckning Totalt

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd. Kursval med kodbeteckning Kursval med kodbeteckning Totalt RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2009/10 Barn och fritidsprogrammet Åk 2 Val av estetisk verksamhet Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd Val av profilering: Inför årskurs 2 skall

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Fyllnadsgrad för gymnasiet vid preliminärintagningen 2010

Fyllnadsgrad för gymnasiet vid preliminärintagningen 2010 Fyllnadsgrad för gymnasiet vid preliminärintagningen 2010 Lediga plater i relation till befintliga platser i kommunala och fristående gymnaseiskolor i Göteborgsregionen vid preliminärintagningen 2010.

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Programguide Öppet hus

Programguide Öppet hus Programguide Öppet hus Bergagymnasiet Lördagen den 14/11 2009 Kl. 10-14 Ringssjövägen Byggprogrammet (BP) Sallius Berga Gymnasiesärskolan 4-åriga programmen Verkstadsvägen Livsmedelsprogrammet (LP) Konditori

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd Kommunstyrelsen Utskottet Lärande och stöd 2009-09-16 150 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-15:50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Aina Wåhlund, ordförande (S) Håkan Jivesand

Läs mer

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande GY 2011 Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten minskar Förändrad programstruktur Större skillnad mellan yrkes - högskoleförberedande program Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram En yrkesexamen

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

Valet till gymnasieskolan 2010

Valet till gymnasieskolan 2010 Valet till gymnasieskolan 2010 2009-10-06 HG rvidsson Det har nog aldrig varit svårare än nu! 17 nationella program 13 lokala specialutformade program 100-tals specialutformade program med riksintag Flera

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 1999:180 Utkom från trycket den 20 april 1999 utfärdad den 31 mars 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Slutlig Intagningsstatistik 2007

Slutlig Intagningsstatistik 2007 Slutlig Intagningsstatistik 2007 Sökt kommun 0562 Finspång Studieväg Org Intag Tot sökande Sökande val 1 Intagna Reserver Lediga BF Barn- och fritidsprogrammet 14 14 36 46 4 7 4 4 0 0 10 BP Byggprogrammet

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Programutbud i Skaraborg 2016

Programutbud i Skaraborg 2016 Programutbud i Skaraborg 2016 Studievägsk od De la Gardiegymnasiet Fågelviksgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet; år 1 BF 30 12 32 16 24 10 16 30 Barn- och fritidsprogrammet; Fritid och hälsa BFFRI 16

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 2111 11-4-15 1:34:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 94 96 69 1 174 Lärling Margretegärde, Byggprogrammet 8 15 8 14 164 Barn- Och Fritidsprogrammet

Läs mer

T A B E L L Ö V E R F Ö R U T B I L D N I N G A R F Ö R G R U N D L Ä G G A N D E B E H Ö R I G H E T

T A B E L L Ö V E R F Ö R U T B I L D N I N G A R F Ö R G R U N D L Ä G G A N D E B E H Ö R I G H E T T A B E L L Ö V E R F Ö R U T B I L D N I N G A R F Ö R G R U N D L Ä G G A N D E B E H Ö R I G H E T GYMNASIESKOLAN NATIONELLA PROGRAM Förutbildningskoder (studievägskoder) för slutbetyg från gymnasieskolans

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-7-1 11:51:25 Bygg Och Anläggningsprogrammet 2 Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning Lärling, Plåtslagare

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM

MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM LÄSÅRET2010-2011 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM D u, som just står inför att påbörja en gymnasial utbildning, har säkert ett behov av att skaffa Dig så god insikt som möjligt inför ditt val. I denna broschyr

Läs mer

Sammanställning avseende pris för 2011 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider

Sammanställning avseende pris för 2011 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider - För kommunspecifika utbildningar anges kommunerna inom parentes. Betalning för individuella program/ introduktionsprogram samt övrig utbildning som inte finns med i prislistan bestäms av varje enskild

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-9-2 1:48:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 12 9 8. 159. Hantverksprogrammet 12 3 1 8. 8. Yrkesintroduktion, Mot Bygg-

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola. Läsåret 2012/2013

Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola. Läsåret 2012/2013 Danielle Marklund Åström Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola Läsåret 2012/2013 Förskolan Inskrivna barn i förskolan < 3år >3 år Totalt Samtliga enheter inkl intraprenad

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst

Tabell 1: Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst Tabell : Programmen i Västernorrlands län som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst Fordonsprogrammet Gudlav Bilderskolan Sollefteå 306400 2 Elprogrammet Ådalsskolan Kramfors 288500 Elprogrammet

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-4-11 13:57:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 16 11 13 174 Hantverksprogrammet 12 3 Yrkesintroduktion, Mot Bygg- Och

Läs mer

Tabell 1: Programmen i Västernorrland som ger högst inkomst. Plats Program Skola Kommun Årsinkomst i kronor 1

Tabell 1: Programmen i Västernorrland som ger högst inkomst. Plats Program Skola Kommun Årsinkomst i kronor 1 2008-12-14 Tabell 1: Programmen i Västernorrland som ger högst inkomst Plats Program Skola Kommun Årsinkomst i kronor 1 2 Fordonsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gudlav Bilderskolan Sollefteå 308

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se GYMNASIEPROGRAM www.sigtuna.se Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik Förbereder för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta t91 2 NOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kre,,d e. ( t-t Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-0852 Utbildningsnämnden Ansökan från LOKS AB om godkännande som huvudman för en utökning

Läs mer

Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011

Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011 Gymnasieutbildning i Gävleborgs län Antal elever/program 2010/2011 Nordanstig Ljusdal Hudiksvall Ovanåker Bollnäs Söderhamn Ockelbo Sandviken Gävle Hofors GÄSTRIKLAND GÄVLE Borgarskolan Fordonsprogrammet

Läs mer

Antal grundskoleelever ht 2004 och ht 2005

Antal grundskoleelever ht 2004 och ht 2005 2005-11-17 Uppdrag UC beslutade den 14 oktober att uppdra åt Gymnasieintagningen att genomföra en simuleringskörning som bygger på tidigare års erfarenheter av elevernas val för att ge möjlighet att se

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016 Välkommen till information inför gymnasievalet 2016 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 179.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 155.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A

Läs mer

Den kommunala gymnasieskolans organisation läsåret 2008/2009

Den kommunala gymnasieskolans organisation läsåret 2008/2009 BUF 2008-10-08 AN Den kommunala gymnasieskolans organisation läsåret 2008/2009 Barn- och utbildningsnämnden föreslås fastställa den kommunala gymnasieskolans organisation läsåret 2008/2009 (Bilaga 1 och

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 1 185 185 Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt

Läs mer