Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola. Läsåret 2012/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola. Läsåret 2012/2013"

Transkript

1 Danielle Marklund Åström Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola Läsåret 2012/2013

2 Förskolan Inskrivna barn i förskolan < 3år >3 år Totalt Samtliga enheter inkl intraprenad Enskilda förskolor Familjedaghem (pedagogisk omsorg) Skolbarnomsorgen Inskrivna barn i skolbarnomsorg 6 År 7-9 År >9 År Totalt Samtliga enheter inkl intrapr. Inkl särfritids Enskilda fritidshem elever i intreprenad verksamhet och 254 i enskilda fritidshem) Grundskolan Fsk Åk1 Åk2 Åk3 Åk4 Åk5 Åk6 Åk7 Åk8 Åk9 Totalt exkl särskolan Särskolan Åk0 Åk1 Åk2 Åk3 Åk4 Åk5 Åk6 Åk7 Åk8 Åk9 Totalt (se flik särskola) Grundskolan exkl fristående grundskolor inkl obl.särskolan Fsk Åk1 Åk2 Åk3 Åk4 Åk5 Åk6 Åk7 Åk8 Åk9 Totalt Elever i kommunal regi Fristående Fsk Åk1 Åk2 Åk3 Åk4 Åk5 Åk6 Åk7 Åk8 Åk9 Totalt grundskolor Antal elever Fsk Åk1 Åk2 Åk3 Åk4 Åk5 Åk6 Åk7 Åk8 Åk9 Totalt i Luleå kommun Grundskolan Fsk Åk1 Åk2 Åk3 Åk4 Åk5 Åk6 Åk7 Åk8 Åk9 Totalt per område Bergnäset Notviken Björkskatan Centrala Stan Gammelstad Sunderbyn Råneå Hertsö Örnäset Obl.Särgrundskolan Fristående grundskolor Antal elever i grundskolan i Luleå Kommun inkl fristående grundsk Sammanfattning BUN

3 Antal barn / elever i kommunal regi. Förskolan/område Inskr FL* Inskr FL Totalt Familjedagh. Inskr Inskr Totalt inkl enskilda försk. < 3 år < 3 år > 3 år > 3 år inskr. område < 3 år > 3 år inskr. (pedagogisk omsorg) Björkskatan Gammelstad Gammelstad Bergnäset Sunderbyn Örnäset Notviken Hertsön Centrala Stan Råneå Bergnäset Antal inskrivna Örnäset i familje.dagh. Hertsö Råneå Enskilda förskolor Antal inskrivna i fsk * FL = barn till föräldralediga föräldrar Skolbarnomsorg 6 år 7-9 år >9 år Totalt inkl enskilda fritidshem Björkskatan Gammelstad Sunderbyn Notviken Centrala stan Bergnäset Örnäset Hertsön Råneå Särskolan Enskilda fritidshem Antal inskrivna i skolbarnomsorg Kommunala bolag (gymnasieskolan) läsår 09/10 10/11 11/12 12/13 Norrlands Flygtekniker Centrum (NFTC) Antal inskrivna Sammanfattning BUN

4 Antal barn / elever i intrapernad regi Grundskolan läsår 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Stadsöskolan Hedskolan Ormbergskolan Montessori Antal elever Förskolor läsår 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Munkeberg fsk Lulsundet fsk Ormberget fsk Montessori fsk Antal inskrivna Fritidshem läsår 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Stadsöskolan Hedskolan Ormbergskolan Montessori Antal inskrivna Sammanfattning BUN

5 Antal barn / elever i fristående verksamheter 1) Fristående grundskolor mätdatum: 15 oktober Läsår 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Nya Läroverket Bergvik Nya Läroverket Bergnäs 70 Norrskenet (NS) Kvarnå Antal elever i fristående grundskolor ) Enskilda förskolor mätdatum: 15 oktober Läsår 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Vågen fsk Hälsoplaneten fsk Kvarnå fsk Trollnäs fsk Kideus fsk Barnis Lär i Norr fsk 15 I Ur och Skur fsk Antal barn i fristående förskolor ) Fristående gymnasieskolor mätdatum: 15 oktober Läsår 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 NTI ENP Baggium Antal elever i fristående gymnasieskolor NTI = Nordens Teknikerinstitut ENP = Norrlands Entreprenörsgymnasium Baggium = Luleå Praktiska Gymnasium 4 Sammanfattning BUN

6 Gymnasieskolan per program Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt Barn- och fritidsprogrammet BF Bygg och anläggningsprogrammet BA Byggprogrammet BP El och energiprogrammet EE Elprogrammet EC VVS- och fastighetsprogrammet VF Energiprogrammet EN Estetiska programmet ES Handels och administrationsprogrammet HA Handel HP Hantverskprogrammet HV därav Textil & Design HVTEX därav Frisörer HVFRI Hotell- och restaurangprogrammet HR Idrottsprogrammet SMID Introduktionsprogrammet IM därav Välkomsten EKK 21 Ledarskapsprogrammet SMBF Restaurang och livsmedelprogrammet RL Livsmedelprogrammet LP Medieprogrammet MP Naturvetenskapsprogrammet NA därav Matte spets NAMAT Naturvetenskapspr./spets NVMA Naturvetenskap NV Sammanfattning BUN

7 Gymnasieskolan per program Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt Vård och omsorgsprogrammet VO Omvårdnadsprogrammet OP Samhällsvetenskapsprogrammet SA därav gren SPIN därav gren NIU 29 Samhällsvetenskapsprogrammet SP Ekonomiprogrammet EK därav gren EKEKO därav gren EKJUR Humanistiska programmet HU därav gren NIU 13 Industritekniska programmet IN därav gren INPRK därav gren INSVE Spec utf. Industri och teknik SMIP Teknikprogrammet TE Antal elever i gymnasieskolan exkl gymn sär/fristående gymn Gymnasiesärskolan åk Gymnasieskolan inkl gymn särskolan exkl fristående gymn./kommunala bolag Norrlands flygtekniker Centrum (Kommunal bolag) Flygteknik NFTC Fristående gymnasieskolor Antal elever i gymnasieskolan i Luleå Kommun inkl fristående gymn./kommunala bolag Sammanfattning BUN

8 Kulturskolan Särsk Gymn Her/ Björks/ Be/Not. Gst/Sby Fri- Totalt Skolområden Ör Ce Sörb. Råneå skolor ant delt Kontinuerlig verksamhet valbara ämneskurser Tidsbestämda valbara ämneskurser Kultur i Skolan/ temaarbete Ensemble/orkester/ kör Summering områden Ensemble/Orkester/Kör centralt på Kulturskolan 164 Totalt antal deltagande elever K-märkta kurser deltagande pedagoger Kompetensutveckling i estetiska uttryck för pedagoger inom BUF 182 Kulturinköp Inköp av professionella konserter, dans- och teaterföreställningar TOTALT Sammanfattning BUN