Attityder, antal och etablering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attityder, antal och etablering"

Transkript

1 FEBRUARI 2016 Storgatan 19, Stockholm Telefon Gymnasierapporten 2016 Arkitektkopia AB, Bromma, 2016 Attityder, antal och etablering

2 Förord Gymnasieskolan ska rusta eleverna för framtiden. Ge dem den kunskap och kompetens de behöver för att skaffa sig sitt första jobb eller komma in på den högre utbildning de önskar. Men också lägga grunden för ett långt och framgångsrikt yrkesliv. Eleverna i gymnasieskolan, både på yrkesprogrammen och på de högskoleförberedande programmen, behöver nå längre än vad de gör idag. Förändringar både i det svenska samhället och i vår omvärld ställer ständigt nya krav inom arbetslivet. Det ställer i sin tur krav på att vi har individer med rätt utbildning och kompetenser att möta och dra nytta av förändringarna. Människor som ser möjligheter. Svenska företags konkurrenskraft och förmåga att utvecklas och växa är avgörande för välstånd. De positiva förväntningarna på eleverna behöver höjas och planering och organisation behöver förbättras. När eleverna uppskattar sin egen insats i gymnasieskolan säger fler än var fjärde elev att de anstränger sig särskilt hårt eller att de anstränger sig alls. Vi är övertygade om att om relevansen i gymnasieutbildningarna ökar så ökar också drivkrafterna att anstränga sig. Med rätt stöd, förväntningar och upplägg på utbildningen ökar elevernas motivation. Det behövs också ett fortsatt arbete med att säkerställa att det finns bra, jämförbar data över hur det går för eleverna efter examen. Sedan gymnasiereformen 2011 har vissa delar förbättras. Bland annat har gymnasieskolans regionala kompetensförsörjningsuppdrag tydliggjorts i Skollagen och Skolverket har också sedan 2014 fått i uppdrag av regeringen att årligen följa upp ungdomars etablering på arbetsmarknaden och övergång till fortsatta studier efter avslutad gymnasieskola. Nu är det viktigt att säkerställa att den statistiken och informationen finns lätt tillgänglig för elever och föräldrar så att de kan jämföra utbildningar välja utifrån utbildningarnas kvalitet och resultat. De flesta eleverna klarar sig bra och får en bra start på sitt vuxenliv, men alla elever behöver bli bättre och få rätt förutsättningar att bli det. För företagens konkurrenskraft är det en förutsättning att kompetensförsörjningen fungerar. Idag är det för många företag som har svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens. Det gäller i hög grad de som söker yngre medarbetare och visar sig också i ungdomsarbetslöshetsstatistiken. Var femte företag som har försökt rekrytera en ung person anser att det finns för få unga med relevant utbildning. Kvaliteten och relevansen i gymnasieskolan behöver öka. Det är ett stort arbete och det kräver ett nära samarbete med arbetsgivare och branscher. I den här rapporten redovisar vi statistik och data från Statistiska centralbyrån, Skolverket och Ungdomsbarometern. För att öka förståelsen om gymnasieskolan är det viktigt att förbättra kunskapen om eleverna som går i den, både om hur de ser på sin utbildning och vad de gör efter examen. Eleverna på de olika nationella programmen är olika, och programmen syftar till att utbilda till olika yrken och högre utbildningar. Därför är det viktigt att programmen tillåts vara olika. Etableringsstatistiken från SCB är i vissa delar trubbig. Det innebär att också unga vuxna som i statistiken räknas som etablerade på arbetsmarknaden kan ha haft en bra övergång mellan skola och arbetsliv. Tydligast blir det för de individer som till exempel gått från El- och energiprogrammet till att bli ellärlingar. Trots att de har en anställning är lönenivåerna för de olika kategorierna satta så att ellärlingen under sitt första arbetsår räknas till gruppen etablerade. Detsamma gäller elever från flera andra program. Stockholm i februari 2016 Johan Olsson Utbildningspolitisk expert Svenskt Näringsliv

3 Om statistiken ELEVSTATISTIK o Antal elever på respektive nationellt program samt andel av på nationella program för respektive Skolverket läsåret 2014/15 o Könsfördelning på respektive nationellt program Skolverket läsåret 2014/15 o Valda inriktningar i årskurs 2 och 3 på respektive nationellt program Skolverket läsåret 2014/15 o sfrekvens för respektive nationellt program Skolverket 2015 avseende elever som tog studenten 2014 o o Vidare studier Frågan ställdes: Tror du att du kommer läsa vidare inom tre år efter studenten? och respondenterna (gymnasieelever) fick välja ett alternativ. Ungdomsbarometern 14/15. Arbetsmarknadsanpassning Frågan ställdes som ovan och fick ange ett av följande alternativ. Respondenterna måste tidigare ha svarat Ja på frågan Har du koll på vilka yrken och utbildningar som det kommer att behövas mer/mindre av i framtiden?. Ungdomsbarometern 14/15. ELEVATTITYDER o Ansträngning i skolan Frågan ställdes: Hur skulle du beskriva din egen insats i skolan hittills? Data kommer från attitydundersökningen Ungdomsbarometern 14/15. o Programvalet Frågan ställdes Varför valde du ditt nuvarande gymnasieprogram? och respondenterna (gymnasieelever) fick ange max 5 alternativ. Ungdomsbarometern 14/15. ETABLERING OCH HÖGRE UTBILDNING o Sysselsättning 2013, ett och tre år efter gymnasiet för respektive nationellt program SCB 2015 (avser elever som tog studenten /2013) o Vanligaste branscher bland de som arbetar ett och tre år efter gymnasiet för respektive nationellt program SCB 2015 (avser elever som tog studenten /2013) o Vanligaste studieområden bland högskolestuderande ett och tre år efter gymnasiet för respektive nationellt program SCB 2015 (avser elever som tog studenten /2013) Så här läser du programstatistiken: Antal elever på [X] (andel av elever på nat. prog.) () 6 Hur stor andel av eleverna på program [X] är killar respektive tjejer? Könsfördelning på [X]: 3 Valda inriktningar i årskurs 2 och 3 på [X]: 3 Vilka inriktningar har eleverna på program [X] valt i årkurs 2 och 3 och hur ser fördelningen ut? Hur stor andel av eleverna på program [X] tar gymnasieexamen efter tre år? sfrekvens på [X]: 7 7 ([X] vs. ) 5 Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete Socialt arbete Anstränger mig stenhårt 1 Anstränger mig ganska hårt 5 5 Anstränger mig särskilt hårt 3 2 Anstränger mig alls Hur mycket anstränger sig eleverna i skolan som går program [X] (enligt skalan till vänster)? 2

4 Så läser du etableringsstatistiken: Arbete och studier 2013 för de elever som gick ut programmet och Högskolestuderande Vad gör de som gått program [X], tre år efter gymnasiet (2013)? STUDERAR 1 7 ETABLERAD+OSÄKER 5 SVAG+UTANFÖR 3 Vad gör de som gått program [X], ett år efter gymnasiet (2013)? 1. Byggindustri 2. Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice o.d. 3. Parti- och provisionshandel 4. Transport- och magasinering 5. Detaljhandel Vilka branscher är vanligast bland de som arbetar, tre år efter gymnasiet (2013), som gick program [X]? Vanligaste studieområden bland Ett år efter gymnasiet högskolestuderande: 1. Byggindustri 2. Arbetsförmedling och bemanning 3. Detaljhandel 4. Transport- och magasinering 5. Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice o.d. Vilka branscher är vanligast bland de som arbetar, ett år efter gymnasiet (2013), som gick program [X]? 1. Teknik och teknisk industri 2. Transporttjänster Vilka studieområden är vanligast bland de som studerar tre år efter gymnasiet som gick program [X]? GENERELL DEL - TOPPLISTOR SAMT JÄMFÖRELSE MELLAN HP OCH YP 3

5 sfrekvens Topp 10 1 Naturvetenskapsprogrammet (8) 2 Ekonomiprogrammet (7) 3 Bygg- och anläggningsprogrammet (7) 4 Samhällsvetenskapsprogrammet (7) 5 Industritekniska programmet (7) 6 Teknikprogrammet (7) 7 Hotell- och turismprogrammet (7) 8 Estetiska programmet (7) 9 Humanistiska programmet (7) 10 El- och energiprogrammet (7) HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE 7 YRKESFÖRBEREDANDE 7 Sysselsättning ett år efter gymnasiet Topp 10 ETABLERAD + OSÄKER STUDERAR 1 Byggprogrammet (6) Naturvetenskapliga programmet (6) 2 Fordonsprogrammet (6) International Baccalaureate (6) 3 Energiprogrammet (5) Teknikprogrammet (5) 4 Omvårdnadsprogrammet (4) Estetiska programmet (4) 5 Industriprogrammet (4) Samhällsvetenskapliga programmet (4) 6 Hotell- och restaurangprogrammet (4) Medieprogrammet (3) 7 Handels- och admin. programmet (4) Barn- och fritidsprogrammet (2) 8 Hantverksprogrammet (3) Elprogrammet (2) 9 Livsmedelsprogrammet (3) Omvårdnadsprogrammet (2) 10 Elprogrammet (3) Naturbruksprogrammet (2) 4

6 Högskoleförberedande program (HP) Antal elever på HF (andel av elever på nat. prog.): (6) Könsfördelning på HF: 5 4 Valda högskoleförberedande program: sfrekvens på HF: Samhällsvetenskap Naturvetenskap (HF vs. ) Ekonomi Anstränger mig stenhårt 1 1 Estetiska Anstränger mig ganska hårt Teknik IB Anstränger mig särskilt hårt 2 2 Anstränger mig alls Humanistiska Yrkesprogram (YP) Antal elever på YP (andel av elever på nat. prog.): (3) Könsfördelning på YP: 4 5 Valda yrkesprogram: sfrekvens på YP: El och energi Bygg och anläggning Fordon och transport Barn och fritid Handel och administration Hantverk Naturbruk Restaurang och livsmedel Hotell och turism Vård och omsorg Industritekniska VVS och fastighet (YP vs. ) Anstränger mig stenhårt 1 1 Anstränger mig ganska hårt 5 5 Anstränger mig särskilt hårt 2 2 Anstränger mig alls 5

7 Yrkes- och högskoleförberedande program (HF vs. YP) Goda chanser att få jobb direkt efter gymnasiet 5 1 Gillar människorna som går programmet Var det bästa valet på den skola jag ville gå på Min familj tyckte att jag skulle välja det Annat Många kompisar valde samma program Det ger bra förmåner (exempelvis körkort) Lätt att få bra betyg Det var det enda program jag kunde tänka mig studenten? (HF vs. YP) hur arbetsmarknaden förväntas se ut i framtiden? (HF vs. YP ) (Bland elever som uppgivit att de känner till arbetsmarknadens behov: YP 5, HF 4 vs. 4) Ja, helt och hållet Ja, till viss del Nej, direkt PROGRAMSPECFIK DEL - Attityder, antal och etablering på de nationella gymnasieprogramen 6

8 Barn- och fritidsprogrammet (BF) Antal elever på BF (andel av elever på nat. prog.) () Könsfördelning på BF: 6 3 Valda inriktningar i årskurs 2 och 3 på BF: sfrekvens på BF: (BF vs. ) 5 Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete Socialt arbete Anstränger mig stenhårt 1 Anstränger mig ganska hårt 5 5 Anstränger mig särskilt hårt 3 2 Anstränger mig alls Barn- och fritidsprogrammet (BF) (BF vs. totalt) Goda chanser att få jobb direkt efter gymnasiet Annat Gillar människorna som går programmet Var det bästa valet på den skola jag ville gå på Min familj tyckte att jag skulle välja det Det ger bra förmåner (exempelvis körkort) Många kompisar valde samma program Lätt att få bra betyg Det var det enda program jag kunde tänka mig studenten? (BF vs. totalt) hur arbetsmarknaden förväntas se ut i framtiden? (BF vs. totalt) (Bland elever som uppgivit att de känner till arbetsmarknadens behov: 4 vs. 4) Ja, helt och hållet Ja, till viss del Nej, direkt 7

9 Barn- och fritidsprogrammet (BF) Arbete och studier 2013 för de elever som gick ut programmet och Högskolestuderande STUDERAR 2 4 ETABLERAD+OSÄKER 3 2 SVAG+UTANFÖR 3 Vanligaste studieområden bland Ett år efter gymnasiet högskolestuderande: 1. Utbildningsväsendet. 2. Öppna sociala insatser 3. Detaljhandel 4. Vårdhem och bostäder med omsorg 5. Hotell och restauranger 1. Utbildningsväsendet 2. Öppna sociala insatser 3. Detaljhandel 4. Vårdhem och bostäder med omsorg 5. Hotell och restauranger 1. Pedagogik och lärarutbildning 2. Hälso- och sjukvård 3. Socialt arbete, omsorg och vägledning 4. Samhälls- och beteendevetenskap 5. Företagsekonomi, handel och administration Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Antal elever på BA (andel av elever på nat. prog.): () Könsfördelning på BA: 9 Valda inriktningar i årskurs 2 och 3 på BA: sfrekvens på BA: 7 7 (BA vs. ) 1 6 husbyggnad måleri anläggningsfordon mark och anläggning plåtslageri Anstränger mig stenhårt 1 1 Anstränger mig ganska hårt 5 5 Anstränger mig särskilt hårt 2 2 Anstränger mig alls 8

10 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) (BA vs. totalt) Goda chanser att få jobb direkt efter gymnasiet Annat Gillar människorna som går programmet Det ger bra förmåner (exempelvis körkort) Var det bästa valet på den skola jag ville gå på Lätt att få bra betyg Det var det enda program jag kunde tänka mig Min familj tyckte att jag skulle välja det Många kompisar valde samma program studenten? (BA vs. totalt) hur arbetsmarknaden förväntas se ut i framtiden? (BA vs. totalt) (Bland elever som uppgivit att de känner till arbetsmarknadens behov: 6 vs. 4) Ja, helt och hållet Ja, till viss del Nej, direkt Byggprogrammet (BP) Arbete och studier 2013 för de elever som gick ut programmet och Högskolestuderande STUDERAR 7 ETABLERAD+OSÄKER 6 1 SVAG+UTANFÖR 3 1. Byggindustri 2. Detaljhandel 3. Arbetsförmedling och bemanning 4. Parti- och provisionshandel 5. Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice Ett år efter gymnasiet 1. Byggindustri 2. Detaljhandel 3. Arbetsförmedling och bemanning 4. Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice 5. Hotell och restauranger 9

11 El- och energiprogrammet (EE) Antal elever på EE (andel av elever på nat. prog.): () Könsfördelning på EE: 9 Valda inriktningar i årskurs 2 och 3 på EE: 1 sfrekvens på EE: 7 7 (EE vs. ) 3 5 elteknik Anstränger mig stenhårt 1 dator- och kommunikationsteknik automation energiteknik Anstränger mig ganska hårt 5 5 Anstränger mig särskilt hårt 3 2 Anstränger mig alls Energiprogrammet (EN) Arbete och studier 2013 för de elever som gick ut programmet och Högskolestuderande STUDERAR 1 7 ETABLERAD+OSÄKER 5 SVAG+UTANFÖR 3 Vanligaste studieområden bland Ett år efter gymnasiet högskolestuderande: 1. Byggindustri 2. Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice o.d. 3. Parti- och provisionshandel 4. Transport- och magasinering 5. Detaljhandel 1. Byggindustri 2. Arbetsförmedling och bemanning 3. Detaljhandel 4. Transport- och magasinering 5. Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice o.d. 1. Teknik och teknisk industri 2. Transporttjänster 10

12 Elprogrammet (EC) Arbete och studier 2013 för de elever som gick ut programmet och Högskolestuderande STUDERAR 2 5 ETABLERAD+OSÄKER 3 2 SVAG+UTANFÖR 3 Vanligaste studieområden bland Ett år efter gymnasiet högskolestuderande: 1. Byggindustri 2. Arbetsförmedling och bemanning. 3. Detaljhandel 4. Parti- och provisionshandel 5. Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice o.d. 1. Byggindustri 2. Arbetsförmedling och bemanning. 3. Detaljhandel 4. Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice o.d. 5. Parti- och provisionshandel. 1. Teknik och teknisk industri 2. Data 3. Pedagogik och lärarutbildning 4. Samhälls- och beteendevetenskap 5. Företagsekonomi, handel och administration El- och energiprogrammet (EE) (EE vs. totalt) Goda chanser att få jobb direkt efter gymnasiet Var det bästa valet på den skola jag ville gå på Gillar människorna som går programmet Min familj tyckte att jag skulle välja det Annat Många kompisar valde samma program Lätt att få bra betyg Det ger bra förmåner (exempelvis körkort) Det var det enda program jag kunde tänka mig studenten? (EE vs. totalt) hur arbetsmarknaden förväntas se ut i framtiden? (EE vs. totalt) (Bland elever som uppgivit att de känner till arbetsmarknadens behov: 7 vs. 4) Ja, helt och hållet Ja, till viss del Nej, direkt 11

13 Fordon- och transportprogrammet (FT) Antal elever på FT (andel av elever på nat. prog.): () Könsfördelning på FT: 8 Valda inriktningar i årskurs 2 och 3 på FT: sfrekvens på FT: transport personbil lastbil och mobila maskiner karosseri och lackering godshantering (FT vs. ) Anstränger mig stenhårt 1 1 Anstränger mig ganska hårt 5 5 Anstränger mig särskilt hårt 2 2 Anstränger mig alls Fordon- och transportprogrammet (FT) (FT vs. totalt) Goda chanser att få jobb direkt efter gymnasiet 1 5 Det ger bra förmåner (exempelvis körkort) Var det bästa valet på den skola jag ville gå på Gillar människorna som går programmet Min familj tyckte att jag skulle välja det Annat Många kompisar valde samma program Lätt att få bra betyg Det var det enda program jag kunde tänka mig studenten? (FT vs. totalt) hur arbetsmarknaden förväntas se ut i framtiden? (FT vs. totalt) (Bland elever som uppgivit att de känner till arbetsmarknadens behov: 6 vs. 4) Ja, helt och hållet Ja, till viss del Nej, direkt 12

14 Fordonsprogrammet (FP) Arbete och studier 2013 för de elever som gick ut programmet och 1 6 Högskolestuderande STUDERAR 7 ETABLERAD+OSÄKER 6 1 SVAG+UTANFÖR 3 1. Handel med motorfordon 2. Transport- och magasineringsföretag 3. Byggindustri 4. Parti- och provisionshandel 5. Arbetsförmedling och bemanning Ett år efter gymnasiet 1. Handel med motorfordon 2. Transport- och magasineringsföretag 3. Byggindustri 4. Arbetsförmedling och bemanning 5. Parti- och provisionshandel Handels- och administrationsprogrammet (HA) Antal elever på HA (andel av elever på nat. prog.): () Könsfördelning på HA: 5 4 Valda inriktningar i årskurs 2 och 3 på HA: sfrekvens på HA: handel och service administrativ service (HA vs. ) Anstränger mig stenhårt 1 1 Anstränger mig ganska hårt 4 5 Anstränger mig särskilt hårt 4 2 Anstränger mig alls 13

15 Handels- och administrationsprogrammet (HA) (HA vs. totalt) Goda chanser att få jobb direkt efter gymnasiet Lätt att få bra betyg Gillar människorna som går programmet Var det bästa valet på den skola jag ville gå på Annat Många kompisar valde samma program Min familj tyckte att jag skulle välja det Det ger bra förmåner (exempelvis körkort) Det var det enda program jag kunde tänka mig studenten? (HA vs. totalt) hur arbetsmarknaden förväntas se ut i framtiden? (HA vs. totalt) (Bland elever som uppgivit att de känner till arbetsmarknadens behov: 4 vs. 4) Ja, helt och hållet Ja, till viss del Nej, direkt Handels- och administrationsprogrammet (HP) Arbete och studier 2013 för de elever som gick ut programmet och Högskolestuderande STUDERAR 1 5 ETABLERAD+OSÄKER 4 2 SVAG+UTANFÖR 4 Vanligaste studieområden bland Ett år efter gymnasiet högskolestuderande: 1. Detaljhandel 2. Hotell och restauranger 3. Öppna sociala insatser 4. Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice 5. Utbildningsväsendet 1. Detaljhandel 2. Hotell och restauranger 3. Öppna sociala insatser 4. Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice 5. Utbildningsväsendet 1. Företagsekonomi, handel och administration 2. Pedagogik och lärarutbildning 3. Samhälls- och beteendevetenskap 4. Hälso- och sjukvård 5. Teknik och teknisk industri 14

16 Hantverksprogrammet (HV) Antal elever på HV (andel av elever på nat. prog.): () Könsfördelning på HV: 9 Valda inriktningar i årskurs 2 och 3 på HV: sfrekvens på HV: (HV vs. ) 4 övriga hantverk frisör florist textil design finsnickeri Anstränger mig stenhårt 1 1 Anstränger mig ganska hårt 7 5 Anstränger mig särskilt hårt 1 2 Anstränger mig alls Hantverksprogrammet (HV) (HV vs. totalt) Goda chanser att få jobb direkt efter gymnasiet Annat 3 Lätt att få bra betyg Var det bästa valet på den skola jag ville gå på Gillar människorna som går programmet Det var det enda program jag kunde tänka mig Min familj tyckte att jag skulle välja det Många kompisar valde samma program Det ger bra förmåner (exempelvis körkort) studenten? (HV vs. totalt) hur arbetsmarknaden förväntas se ut i framtiden? (HV vs. totalt) (Bland elever som uppgivit att de känner till arbetsmarknadens behov: 3 vs. 4) Ja, helt och hållet Ja, till viss del Nej, direkt 15

17 Hantverksprogrammet (HV) Arbete och studier 2013 för de elever som gick ut programmet och Högskolestuderande STUDERAR 1 5 ETABLERAD+OSÄKER 3 2 SVAG+UTANFÖR 4 1. Personliga tjänster och annan service 2. Detaljhandel 3. Hotell och restauranger 4. Utbildningsväsendet 5. Öppna sociala insatser Ett år efter gymnasiet 1. Detaljhandel 2. Personliga tjänster och annan service 3. Hotell och restauranger 4. Öppna sociala insatser 5. Utbildningsväsendet Hotell- och turismprogrammet (HT) Antal elever på HT (andel av elever på nat. prog.): () Könsfördelning på HT: 8 2 Valda inriktningar i årskurs 2 och 3 på HT: sfrekvens på HT: (HT vs. ) 6 Anstränger mig stenhårt 1 Anstränger mig ganska hårt 7 5 turism och resor hotell och konferens Anstränger mig särskilt hårt 2 2 Anstränger mig alls 16

18 Hotell- och turismprogrammet (HT) (HT vs. totalt) Goda chanser att få jobb direkt efter gymnasiet Annat Gillar människorna som går programmet 1 3 Var det bästa valet på den skola jag ville gå på Min familj tyckte att jag skulle välja det Många kompisar valde samma program Lätt att få bra betyg Det ger bra förmåner (exempelvis körkort) Det var det enda program jag kunde tänka mig studenten? (HT vs. totalt) hur arbetsmarknaden förväntas se ut i framtiden? (HT vs. totalt) (Bland elever som uppgivit att de känner till arbetsmarknadens behov: 4 vs. 4) Ja, helt och hållet Ja, till viss del Nej, direkt Hotell- och restaurangprogrammet (HR) Arbete och studier 2013 för de elever som gick ut programmet och 2 4 Högskolestuderande STUDERAR 1 5 ETABLERAD+OSÄKER 4 2 SVAG+UTANFÖR 4 1. Hotell och restauranger 2. Detaljhandel 3. Utbildningsväsendet 4. Öppna sociala insatser 5. Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice Ett år efter gymnasiet 1. Hotell och restauranger 2. Detaljhandel 3. Utbildningsväsendet 4. Öppna sociala insatser 5. Vårdhem och bostäder med omsorg 17

19 Industritekniska programmet (IN) Antal elever på IN (andel av elever på nat. prog.): () Könsfördelning på IN: 1 8 Valda inriktningar i årskurs 2 och 3 på IN: sfrekvens på IN: produkt och maskknik svetsteknik (IN vs. ) Anstränger mig stenhårt 1 Anstränger mig ganska hårt 5 5 driftsäkerhet och underhåll processteknik Anstränger mig särskilt hårt 3 2 Anstränger mig alls Industritekniska programmet (IN) (IN vs. totalt) Goda chanser att få jobb direkt efter gymnasiet Det ger bra förmåner (exempelvis körkort) 1 1 Gillar människorna som går programmet Var det bästa valet på den skola jag ville gå på 1 1 Min familj tyckte att jag skulle välja det 1 Det var det enda program jag kunde tänka mig Lätt att få bra betyg Annat Många kompisar valde samma program studenten? (IN vs. totalt) hur arbetsmarknaden förväntas se ut i framtiden? (IN vs. totalt) (Bland elever som uppgivit att de känner till arbetsmarknadens behov: 4 vs. 4) Ja, helt och hållet Ja, till viss del Nej, direkt 18

20 Industriprogrammet (IP) Arbete och studier 2013 för de elever som gick ut programmet och 1 5 Högskolestuderande STUDERAR 1 6 ETABLERAD+OSÄKER 4 1 SVAG+UTANFÖR 3 1. Metallindustri 2. Byggindustri 3. Maskinindustri 4. Arbetsförmedling och bemanning 5. Transportmedelsindustri Ett år efter gymnasiet 1. Metallindustri 2. Arbetsförmedling och bemanning 3. Maskinindustri 4. Byggindustri 5. Transportmedelsindustri Naturbruksprogrammet (NB) Antal elever på NB (andel av elever på nat. prog.): () Könsfördelning på NB: 6 3 Valda inriktningar i årskurs 2 och 3 på NB: sfrekvens på NB: (NB vs. ) 1 6 djur lantbruk skog trädgård Anstränger mig stenhårt 1 1 Anstränger mig ganska hårt 5 5 Anstränger mig särskilt hårt 2 2 Anstränger mig alls 19

21 Naturbruksprogrammet (NB) (NB vs. totalt) Goda chanser att få jobb direkt efter gymnasiet Annat Var det bästa valet på den skola jag ville gå på Gillar människorna som går programmet Det ger bra förmåner (exempelvis körkort) Min familj tyckte att jag skulle välja det Lätt att få bra betyg Många kompisar valde samma program Det var det enda program jag kunde tänka mig studenten? (NB vs. totalt) hur arbetsmarknaden förväntas se ut i framtiden? (NB vs. totalt) (Bland elever som uppgivit att de känner till arbetsmarknadens behov: 3 vs. 4) Ja, helt och hållet Ja, till viss del Nej, direkt Naturbruksprogrammet (NP) Arbete och studier 2013 för de elever som gick ut programmet och Högskolestuderande STUDERAR 2 5 ETABLERAD+OSÄKER 3 2 SVAG+UTANFÖR 4 1. Jordbruk, skogsbruk och fiske 2. Detaljhandel 3. Öppna sociala insatser 4. Hotell och restauranger 5. Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice Ett år efter gymnasiet 1. Jordbruk, skogsbruk och fiske 2. Detaljhandel 3. Öppna sociala insatser 4. Hotell och restauranger 5. Utbildningsväsendet 20

22 Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) Antal elever på RL (andel av elever på nat. prog.): () Könsfördelning på RL: 5 4 Valda inriktningar i årskurs 2 och 3 på RL: sfrekvens på RL: (RL vs. ) Anstränger mig stenhårt kök och servering bageri och konditori färskvaror,delikat o. catering Anstränger mig ganska hårt 6 5 Anstränger mig särskilt hårt 2 2 Anstränger mig alls Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) (RL vs. totalt) Goda chanser att få jobb direkt efter gymnasiet Gillar människorna som går programmet Annat 3 Var det bästa valet på den skola jag ville gå på Min familj tyckte att jag skulle välja det Det var det enda program jag kunde tänka mig Lätt att få bra betyg Det ger bra förmåner (exempelvis körkort) Många kompisar valde samma program studenten? (RL vs. totalt) hur arbetsmarknaden förväntas se ut i framtiden? (RL vs. totalt) (Bland elever som uppgivit att de känner till arbetsmarknadens behov: 4 vs. 4) Ja, helt och hållet Ja, till viss del Nej, direkt 21

23 Livsmedelsprogrammet (LP) Arbete och studier 2013 för de elever som gick ut programmet och Högskolestuderande STUDERAR 1 5 ETABLERAD+OSÄKER 3 2 SVAG+UTANFÖR 4 1. Detaljhandel 2. Livsmedelsindustri 3. Hotell och restauranger 4. Öppna sociala insatser 5. Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice Ett år efter gymnasiet 1. Detaljhandel 2. Hotell och restauranger 3. Livsmedelsindustri 4. Öppna sociala insatser 5. Utbildningsväsendet VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Antal elever på VF (andel av elever på nat. prog.): () Könsfördelning på VF: 9 Valda inriktningar i årskurs 2 och 3 på VF: sfrekvens på VF: 7 6 (VF vs. ) 8 VVS kyl- och värmepumpsteknik fastighet ventilationsteknik Anstränger mig stenhårt 1 Anstränger mig ganska hårt 6 5 Anstränger mig särskilt hårt 2 2 Anstränger mig alls 22

24 VVS- och fastighetsprogrammet (VF) (VF vs. totalt) Goda chanser att få jobb direkt efter gymnasiet Det ger bra förmåner (exempelvis körkort) 1 Annat Var det bästa valet på den skola jag ville gå på Min familj tyckte att jag skulle välja det Många kompisar valde samma program Gillar människorna som går programmet Lätt att få bra betyg Det var det enda program jag kunde tänka mig studenten? (VF vs. totalt) hur arbetsmarknaden förväntas se ut i framtiden? (VF vs. totalt) (Bland elever som uppgivit att de känner till arbetsmarknadens behov: 8 vs. 4) Ja, helt och hållet Ja, till viss del Nej, direkt Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Antal elever på VO (andel av elever på nat. prog.): () Könsfördelning på VO: 8 1 Valda inriktningar i årskurs 2 och 3 på VO: sfrekvens på VO: vård och omsorg (VO vs. ) Anstränger mig stenhårt 2 1 Anstränger mig ganska hårt 6 5 Anstränger mig särskilt hårt 1 2 Anstränger mig alls 23

25 Vård- och omsorgsprogrammet (VO) (VO vs. totalt) Goda chanser att få jobb direkt efter gymnasiet Annat Gillar människorna som går programmet Var det bästa valet på den skola jag ville gå på Min familj tyckte att jag skulle välja det Lätt att få bra betyg Det ger bra förmåner (exempelvis körkort) Det var det enda program jag kunde tänka mig Många kompisar valde samma program studenten? (VO vs. totalt) hur arbetsmarknaden förväntas se ut i framtiden? (VO vs. totalt) (Bland elever som uppgivit att de känner till arbetsmarknadens behov: 7 vs. 4) Ja, helt och hållet Ja, till viss del Nej, direkt Omvårdnadsprogramet (OP) Arbete och studier 2013 för de elever som gick ut programmet och 1 2 Högskolestuderande STUDERAR 2 5 ETABLERAD+OSÄKER 4 1 SVAG+UTANFÖR 3 Vanligaste studieområden bland Ett år efter gymnasiet högskolestuderande: 1. Vårdhem och bostäder med omsorg 2. Öppna sociala insatser 3. Hälso- och sjukvård 4. Detaljhandel 5. Utbildningsväsendet. 1. Öppna sociala insatser 2. Vårdhem och bostäder med omsorg 3. Hälso- och sjukvård 4. Detaljhandel 5. Utbildningsväsendet 1. Hälso- och sjukvård 2. Pedagogik och lärarutbildning 3. Socialt arbete, omsorg och vägledning 4. Samhälls- och beteendevetenskap 5. Företagsekonomi, handel och administration 24

26 Ekonomiprogrammet (EK) Antal elever på EK (andel av elever på nat. prog.): (1) Könsfördelning på EK: 5 4 Valda inriktningar i årskurs 2 och 3 på EK: sfrekvens på EK: ekonomi juridik (EK vs. ) Anstränger mig stenhårt 1 1 Anstränger mig ganska hårt 6 5 Anstränger mig särskilt hårt 2 2 Anstränger mig alls Ekonomiprogrammet (EK) (EK vs. totalt) Goda chanser att få jobb direkt efter gymnasiet 1 Var det bästa valet på den skola jag ville gå på Min familj tyckte att jag skulle välja det Gillar människorna som går programmet Annat Många kompisar valde samma program Lätt att få bra betyg Det ger bra förmåner (exempelvis körkort) Det var det enda program jag kunde tänka mig studenten? (EK vs. totalt) hur arbetsmarknaden förväntas se ut i framtiden? (EK vs. totalt) (Bland elever som uppgivit att de känner till arbetsmarknadens behov: 4 vs. 4) Ja, helt och hållet Ja, till viss del Nej, direkt 25

27 Estetiska programmet (ES) Antal elever på ES (andel av elever på nat. prog.): () Könsfördelning på ES: 6 3 Valda inriktningar i årskurs 2 och 3 på ES: sfrekvens på ES: (ES vs. ) 3 musik estetik och media bild och formgivning teater dans Anstränger mig stenhårt 1 1 Anstränger mig ganska hårt 5 5 Anstränger mig särskilt hårt 2 2 Anstränger mig alls Estetiska programmet (ES) (ES vs. totalt) Gillar människorna som går programmet Var det bästa valet på den skola jag ville gå på Annat Goda chanser att få jobb direkt efter gymnasiet 1 Min familj tyckte att jag skulle välja det Lätt att få bra betyg Många kompisar valde samma program Det ger bra förmåner (exempelvis körkort) Det var det enda program jag kunde tänka mig studenten? (ES vs. totalt) hur arbetsmarknaden förväntas se ut i framtiden? (ES vs. totalt) (Bland elever som uppgivit att de känner till arbetsmarknadens behov: 2 vs. 4) Ja, helt och hållet Ja, till viss del Nej, direkt 26

28 Estetiska programmet (ES) Arbete och studier 2013 för de elever som gick ut programmet och Högskolestuderande STUDERAR 4 2 ETABLERAD+OSÄKER 1 2 SVAG+UTANFÖR 3 1. Detaljhandel 2. Hotell och restauranger 3. Utbildningsväsendet 4. Öppna sociala insatser 5. Kultur, nöje och fritid Vanligaste studieområden bland högskolestuderande: 1. Pedagogik och lärarutbildning 2. Konst och media 3. Humaniora 4. Samhälls- och beteendevetenskap 5. Hälso- och sjukvård Humanistiska programmet (HU) Antal elever på HU (andel av elever på nat. prog.): () Könsfördelning på HU: 8 1 Valda inriktningar i årskurs 2 och 3 på HU: sfrekvens på HU: (HU vs. ) 6 Anstränger mig stenhårt 1 1 Anstränger mig ganska hårt 6 5 språk kultur Anstränger mig särskilt hårt 1 2 Anstränger mig alls 27

29 Humanistiska programmet (HU) (HU vs. totalt) Gillar människorna som går programmet Var det bästa valet på den skola jag ville gå på 1 Annat Min familj tyckte att jag skulle välja det Det ger bra förmåner (exempelvis körkort) Goda chanser att få jobb direkt efter gymnasiet 1 Många kompisar valde samma program Det var det enda program jag kunde tänka mig Lätt att få bra betyg studenten? (HU vs. totalt) hur arbetsmarknaden förväntas se ut i framtiden? (HU vs. totalt) (Bland elever som uppgivit att de känner till arbetsmarknadens behov: 3 vs. 4) Ja, helt och hållet Ja, till viss del Nej, direkt Naturvetenskapsprogrammet (NA) Antal elever på NA (andel av elever på nat. prog.): () Könsfördelning på NA: 5 4 Valda inriktningar i årskurs 2 och 3 på NA: 1 sfrekvens på NA: naturvetenskap naturvetenskap och samhälle (NA vs. ) Anstränger mig stenhårt 2 1 Anstränger mig ganska hårt 5 5 Anstränger mig särskilt hårt 2 2 Anstränger mig alls 28

30 Naturvetenskapsprogrammet (NA) (NA vs. totalt) Min familj tyckte att jag skulle välja det 1 Gillar människorna som går programmet Var det bästa valet på den skola jag ville gå på Goda chanser att få jobb direkt efter gymnasiet 1 Många kompisar valde samma program Annat Lätt att få bra betyg Det ger bra förmåner (exempelvis körkort) Det var det enda program jag kunde tänka mig studenten? (NA vs. totalt) hur arbetsmarknaden förväntas se ut i framtiden? (NA vs. totalt) (Bland elever som uppgivit att de känner till arbetsmarknadens behov: 4 vs. 4) Ja, helt och hållet Ja, till viss del Nej, direkt Naturvetenskapliga programmet (NV) Arbete och studier 2013 för de elever som gick ut programmet och 7 Högskolestuderande STUDERAR 6 1 ETABLERAD+OSÄKER 1 1 SVAG+UTANFÖR 1 1. Detaljhandel 2. Hotell och restauranger 3. Arbetsförmedling och bemanning 4. Hälso- och sjukvård 5. Utbildningsväsendet Vanligaste studieområden bland högskolestuderande: 1. Teknik och teknisk industri 2. Hälso- och sjukvård 3. Företagsekonomi, handel och administration 4. Samhällsbyggnad och byggnadsteknik 5. Samhälls- och beteendevetenskap 29

31 Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Antal elever på SA (andel av elever på nat. prog.): (2) Könsfördelning på SA: 6 3 Valda inriktningar i årskurs 2 och 3 på SA: 1 sfrekvens på SA: beteendevetenskap samhällsvetenskap medier, info o. kommunikation (SA vs. ) Anstränger mig stenhårt 1 1 Anstränger mig ganska hårt 6 5 Anstränger mig särskilt hårt 2 2 Anstränger mig alls Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) (SA vs. totalt) Var det bästa valet på den skola jag ville gå på Gillar människorna som går programmet Annat Min familj tyckte att jag skulle välja det Goda chanser att få jobb direkt efter gymnasiet 1 Många kompisar valde samma program Lätt att få bra betyg Det ger bra förmåner (exempelvis körkort) Det var det enda program jag kunde tänka mig studenten? (SA vs. totalt) hur arbetsmarknaden förväntas se ut i framtiden? (SA vs. totalt) (Bland elever som uppgivit att de känner till arbetsmarknadens behov: 3 vs. 4) Ja, helt och hållet Ja, till viss del Nej, direkt 30

32 Samhällsvetenskapliga programmet (SP) Arbete och studier 2013 för de elever som gick ut programmet och 1 4 Högskolestuderande STUDERAR 4 2 ETABLERAD+OSÄKER 2 SVAG+UTANFÖR 3 1. Detaljhandel 2. Hotell och restauranger 3. Utbildningsväsendet 4. Företag inom arbetsförmedling och bemanning 5. Öppna sociala insatser Vanligaste studieområden bland högskolestuderande: 1. Företagsekonomi, handel och administration 2. Samhälls- och beteendevetenskap 3. Pedagogik och lärarutbildning 4. Juridik och rättsvetenskap 5. Hälso- och sjukvård Teknikprogrammet (TE) Antal elever på TE (andel av elever på nat. prog.): () Könsfördelning på TE: 1 8 Valda inriktningar i årskurs 2 och 3 på TE: sfrekvens på TE: informations- och medieteknik design och produktutveckling teknikvetenskap (TE vs. ) Anstränger mig stenhårt 1 1 Anstränger mig ganska hårt samhällsbyggande och miljö produktionsteknik Anstränger mig särskilt hårt 3 2 Anstränger mig alls 31

33 Teknikprogrammet (TE) (TE vs. totalt) Goda chanser att få jobb direkt efter gymnasiet 1 1 Gillar människorna som går programmet Var det bästa valet på den skola jag ville gå på Många kompisar valde samma program Min familj tyckte att jag skulle välja det Annat Det ger bra förmåner (exempelvis körkort) Lätt att få bra betyg Det var det enda program jag kunde tänka mig studenten? (TE vs. totalt) hur arbetsmarknaden förväntas se ut i framtiden? (TE vs. totalt) (Bland elever som uppgivit att de känner till arbetsmarknadens behov: 5 vs. 4) Ja, helt och hållet Ja, till viss del Nej, direkt Teknikprogrammet (TE) Arbete och studier 2013 för de elever som gick ut programmet och Högskolestuderande STUDERAR 5 2 ETABLERAD+OSÄKER 1 SVAG+UTANFÖR 2 1. Detaljhandel 2. Arbetsförmedling och bemanning 3. Byggindustri 4. Parti- och provisionshandel 5. Programvaruproducenter och datakonsulter 5. Resebyråer, bevakningstjänst, fastighetsservice Vanligaste studieområden bland högskolestuderande: 1. Teknik och teknisk industri 2. Samhällsbyggnad och byggnadsteknik 3. Data 4. Företagsekonomi, handel och administration 5. Konst och media 32

34 International Baccalaureate (IB) Antal elever på IB (andel av elever på nat. prog.): () Könsfördelning på IB: 5 4 Valda inriktningar i årskurs 2 och 3 på IB: sfrekvens på IB: IB (IB vs. ) Anstränger mig stenhårt 1 Anstränger mig ganska hårt 7 5 Anstränger mig särskilt hårt 1 2 Anstränger mig alls International Baccalaureate (IB) (IB vs. totalt) Gillar människorna som går programmet 2 Min familj tyckte att jag skulle välja det 1 Var det bästa valet på den skola jag ville gå på 1 Annat Goda chanser att få jobb direkt efter gymnasiet 1 Många kompisar valde samma program Det ger bra förmåner (exempelvis körkort) Det var det enda program jag kunde tänka mig Lätt att få bra betyg studenten? (IB vs. totalt) hur arbetsmarknaden förväntas se ut i framtiden? (IB vs. totalt) (Bland elever som uppgivit att de känner till arbetsmarknadens behov: 5 vs. 4) Ja, helt och hållet Ja, till viss del Nej, direkt 33

35 International Baccalaureate (IB) Arbete och studier 2013 för de elever som gick ut programmet och 1 Högskolestuderande STUDERAR 6 ETABLERAD+OSÄKER SVAG+UTANFÖR 1 1. Detaljhandel 2. Öppna sociala insatser 3. Hotell och restauranger 4. Utbildningsväsendet 5. Arbetsförmedling och bemanning Vanligaste studieområden bland högskolestuderande: 1. Samhälls- och beteendevetenskap 2. Företagsekonomi, handel och administration 3. Teknik och teknisk industri 4. Hälso- och sjukvård 5. Humaniora Medieprogrammet (MP) Arbete och studier 2013 för de elever som gick ut programmet och Högskolestuderande STUDERAR 3 3 ETABLERAD+OSÄKER 2 2 SVAG+UTANFÖR 4 1. Detaljhandel 2. Hotell och restauranger 3. Utbildningsväsendet 4. Öppna sociala insatser 5. Arbetsförmedling och bemanning Vanligaste studieområden bland högskolestuderande: 1. Pedagogik och lärarutbildning 2. Konst och media 3. Journalistik och information 4. Humaniora 5. Samhälls- och beteendevetenskap 34

36 FEBRUARI 2016 Storgatan 19, Stockholm Telefon Gymnasierapporten 2016 Arkitektkopia AB, Bromma, 2016 Attityder, antal och etablering

Attityder, antal och etablering

Attityder, antal och etablering FEBRUARI 2018 Gymnasierapporten 2018 Attityder, antal och etablering Förord Gymnasieskolan ska rusta eleverna för framtiden och göra dem anställningsbara och utvecklingsbara. Ge dem den kunskap och kompetens

Läs mer

Attityder, antal och etablering

Attityder, antal och etablering www.svensktnaringsliv.se FEBRUARI 2017 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Gymnasierapporten 2017 Arkitektkopia AB, Bromma, 2017 Attityder, antal och etablering Förord Gymnasieskolan ska

Läs mer

Attityder, antal och etablering

Attityder, antal och etablering APRIL 2019 Gymnasierapporten 2019 Attityder, antal och etablering Förord Gymnasieskolan ska rusta eleverna för framtiden och göra dem anställningsbara och utvecklingsbara. Ge dem den kunskap och kompetens

Läs mer

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden BILAGA 1 2010-05-31 Till gymnasienämnden GY 11 År 2011 närmar sig med stormsteg och trots att det finns många osäkerhetsfaktorer är det nödvändigt att fatta beslut om vilka program och inriktningar Birger

Läs mer

Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb. Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå

Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb. Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå Högskoleförberedande program (HP) Antal elever på HF (andel av elever på nat. prog.): Könsfördelning på HF: 187.056

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se GYMNASIEPROGRAM www.sigtuna.se Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik Förbereder för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

De 6 högskoleförberedande programmen

De 6 högskoleförberedande programmen Gymnasieval 2011 Gymnasium 2011 Gymnasiereform Osäkerhet på grund av riksdagsvalet Större skillnad mellan yrkesprogram högskoleförberedande program En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen Ny

Läs mer

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 3 0 5 8 0 197,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 7 0 1 8 0 180 Hotell- och turismprogrammet HT 10 6 0 6 12 0 187,5 Industritekniska

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18 Uplialue UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-06-14 UBN-2016-2506 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning

Läs mer

Gymnasieansökan 2013

Gymnasieansökan 2013 Gymnasieansökan 2013 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket ( anställningsbarhet ) * Högskoleförberedande program Ska vara en bra förberedelse för studier

Läs mer

Gymnasieskolan. elevers val och etablering. www.svensktnaringsliv.se. FEBRUARI 2015 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00

Gymnasieskolan. elevers val och etablering. www.svensktnaringsliv.se. FEBRUARI 2015 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 www.svensktnaringsliv.se FEBRUARI 2015 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Gymnasieskolan Arkitektkopia AB, Bromma, 2015 elevers val och etablering Etableringsrapport Gymnasieskolan ska

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2.500 poäng 1 DETTA ÄR ETT YRKES Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska,

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 2 0 6 8 212,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 5 0 3 8 202,5 Hotell- och turismprogrammet HT 9 7 0 5 12 97,5 Industritekniska

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Ekonomiprogrammet EK 18 5 1 0 13 1 15 192,50 Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 10 4 4 0 6 4 3 147,50 Estetiska programmet ES - Musik 10 4 4 0 6 4 0 232,50 Hotell-

Läs mer

Antagna 1:a hand Reserver

Antagna 1:a hand Reserver BENGTSFORS, Strömkullegymnasiet Utbildning Platser Ekonomiprogrammet EK 18 6 4 0 12 4 5 247,5 Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 10 3 3 0 7 3 1 212,5 Estetiska programmet ES - Musik 10 3 3

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17 Plelue UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN USKI Zot 06) kvre,kcie.. I 5 Handläggare Datum Diarienummer Nasser Ghazi 2015-05-20 UBN-2015-2227 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-9-2 1:48:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 12 9 8. 159. Hantverksprogrammet 12 3 1 8. 8. Yrkesintroduktion, Mot Bygg-

Läs mer

Ersättningen till fristående gymnasieskolor för program i egen regi kommer alltså att se ut på följande

Ersättningen till fristående gymnasieskolor för program i egen regi kommer alltså att se ut på följande Bakgrund Bestämmelser om ersättningar till fristående innebär att bidraget ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (Lika Villkor). Kommunen ska för varje gymnasieprogram

Läs mer

Sökandestatistik Antagningsår 2016

Sökandestatistik Antagningsår 2016 Sökandestatistik Antagningsår 2016 för alla fristående och kommunala gymnasieskolor inom Fyrbodals antagningsområde (Bengsfors, Dals-Ed, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Strömstad, Tanum, Trollhättan,

Läs mer

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2016/2017

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2016/2017 Information inför ansökan till läsåret 2016/2017 1(5) OBS! Behåll denna information! Vem kan bli antagen? För ansökan till gymnasieutbildning med start höstterminen 2016 gäller följande enligt Skollagen

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-7-1 11:51:25 Bygg Och Anläggningsprogrammet 2 Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-2-27 22:39:42 Bygg Och Anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning 2 Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-4-18 13:11:7 Bygg Och Anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning 2 Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Programutbud i Skaraborg 2016

Programutbud i Skaraborg 2016 Programutbud i Skaraborg 2016 Studievägsk od De la Gardiegymnasiet Fågelviksgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet; år 1 BF 30 12 32 16 24 10 16 30 Barn- och fritidsprogrammet; Fritid och hälsa BFFRI 16

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-1-28 8:18:25 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 12 Intresseanmälan Introduktionsprogrammen Impro Mot Hantverksprogrammet;

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2018/19

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2018/19 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2017-06-01 UBN-2017-1447 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2018/19 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

GYMNASIEFORUM 2015 ENKLASTE VÄGEN TILL GYMNASIEINFORMATION

GYMNASIEFORUM 2015 ENKLASTE VÄGEN TILL GYMNASIEINFORMATION GYMNASIEFORUM 2015 ENKLASTE VÄGEN TILL GYMNASIEINFORMATION 7 8 OKTOBER KLOCKAN 17.30 19.30 TINGVALLAHALLARNA PÅ VÅXNÄS FRI ENTRÉ Gymnasieskolorna i Karlstadsregionen inbjuder till Gymnasieforum. Kom och

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING 2015

SLUTLIG ANTAGNING 2015 SLUTLIG ANTAGNING 2015 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 30 157,5 221,4 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 172,5 199,5 Ekonomiprogrammet

Läs mer

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Linköpings gymnasiemässa 7 november 2015 kl. 09.0 14.00 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Utbud gymnasieskola och gymnasiesärskola för läsåret 2019/20

Utbud gymnasieskola och gymnasiesärskola för läsåret 2019/20 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Christine Kastner Johnson 2019-03-28 UBN-2019-2814 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskola och gymnasiesärskola för läsåret 2019/20 Förslag till beslut

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2020.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2020. Kattegattgymnasiet BA BAANL Bygg- och anläggningsprogrammet- Anläggningsfordon Peder Skrivares skola BA BAANL Bygg- och anläggningsprogrammet- Anläggningsfordon Falkenbergs gymnasieskola BA BAHUS Bygg-

Läs mer

Gymnasieprogram i Västerbottens län

Gymnasieprogram i Västerbottens län Gymnasieprogram i Västerbottens län Storuman Luspengymnasiet 51 77 BF 8 8 Barn- och fritidsprogrammet BFFRI Fritid och hälsa EE 4 10 El- och energiprogrammet BFPED Pedagogiskt arbete FT 4 8 Fordons- och

Läs mer

Antagningsår Antagningspoäng. Antagningspoäng Medelvärde 4) 3) 4) 3) 4) 3)

Antagningsår Antagningspoäng. Antagningspoäng Medelvärde 4) 3) 4) 3) 4) 3) Kommun: Bengtsfors Utbildning Strömkullegymnasiet,Ekonomiprogrammet EK 1) 281.66 1) 255.62 Strömkullegymnasiet,Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 1) 234.16 1) 238.75 Strömkullegymnasiet,Estetiska

Läs mer

Antagningsår Antagningspoäng. Antagningspoäng Medelvärde

Antagningsår Antagningspoäng. Antagningspoäng Medelvärde Kommun: Bengtsfors Utbildning (reserv) (reserv) Strömkullegymnasiet,Ekonomiprogrammet EK 1) 281.66 1) 255.62 1) 256.87 Strömkullegymnasiet,Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 1) 234.16 1) 238.75

Läs mer

Antagningsstatistik 2011

Antagningsstatistik 2011 Jenningsskolan, Robertsfors HT 12 0 0 Hotell- och turismprogrammet HU 12 0 0 Humanistiska programmet IMPROHT 3 0 0 Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot Hotell- och turismprogrammet

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (1460) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (1460) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (146) period 2111 11-2-23 8:31:21 Ekonomiprogrammet 16 6 Estetiska Programmet 16 3 Estetiska Programmet 8 5 Hotell Och Turismprogrammet 16 1 Humanistiska

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2017/18

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2017/18 UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-10-16 UBN-2016-2506 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2017/18 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2018/2019

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2018/2019 UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Erik Ojala Datum 2018-03-27 Diarienummer UBN-2018-1884 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2018/2019 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2018.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2018. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-4-11 13:57:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 16 11 13 174 Hantverksprogrammet 12 3 Yrkesintroduktion, Mot Bygg- Och

Läs mer

Organisation nationella program åk 1 samt IM läsåret 2018/19 Bilaga 1 dnr 0576/18

Organisation nationella program åk 1 samt IM läsåret 2018/19 Bilaga 1 dnr 0576/18 Organisation nationella program åk 1 samt IM läsåret 2018/19 Bilaga 1 dnr 0576/18 Område Skola Typ av program Program Inriktning (grå markering = startar år 2) IM totalt IM år 1 IM år 2-3 NP år 1 Lindholmen

Läs mer

Inriktning UBF 2018/ /17 Bilaga 1

Inriktning UBF 2018/ /17 Bilaga 1 Inriktning UBF 2018/2019 0596/17 Bilaga 1 Område Skola Typ av program Program Inriktning (grå markering = startar år 2) IM totalt IM år 1 IM år 2-3 NP år 1 Lindholmen Bräckegymnasiet Nationellt program

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2019.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2019. Kattegattgymnasiet BA BAANL Bygg- och anläggningsprogrammet- Anläggningsfordon Peder Skrivares skola BA BAANL Bygg- och anläggningsprogrammet- Anläggningsfordon Falkenbergs gymnasieskola BA BAHUS Bygg-

Läs mer

Bilaga 2 Bilaga x Program Benämning BA Bygg och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, Tumba Gymnasium BF Barn och fritidsprogrammet inr pedagogisk arbete, Tumba gymnasium EE El och energiprogrammet

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2019.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2019. Kattegattgymnasiet BA BAANL Bygg- och anläggningsprogrammet- Anläggningsfordon Peder Skrivares skola BA BAANL Bygg- och anläggningsprogrammet- Anläggningsfordon Falkenbergs gymnasieskola BA BAHUS Bygg-

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2019.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2019. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15 Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 289 Samhällsvetenskapsprogrammet 76 76 195 252 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet, Bild och formgivning 12 2 192,5

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2019.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2019. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2017/18

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2017/18 UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2017-03-29 UBN-2017-1447 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för läsåret 2017/18 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012

Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2012 BILAGA 211-6-2 Dnr: 211/67 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 212 Länsprislistan för de priser KSL fastställt för år 212 framgår av sidan 2 och 3. Priserna för de program, som Skolverket eller

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Antagningsår Antagningspoäng. Antagningspoäng Medelvärde 1)

Antagningsår Antagningspoäng. Antagningspoäng Medelvärde 1) Kommun: Bengtsfors Utbildning Strömkullegymnasiet,Ekonomiprogrammet EK 1) 281.66 Strömkullegymnasiet,Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 1) 234.16 Strömkullegymnasiet,Estetiska programmet ES

Läs mer

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola 2013 Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 1 195,0 195,0 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 2 122,5

Läs mer

Antagningsstatistik 2015

Antagningsstatistik 2015 Luspengymnasiet, Storuman BF 8 5 8 6 Barn- och fritidsprogrammet 112,5 185,3 1 20% EE 0 3 0 0 El- och energiprogrammet Stängdes i juni pga lärarbrist -3-100% FT 8 2 4 5 Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-8-31 13:35:17 Handels- Och Administrationsprogrammet - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet, Finsnickeri - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2010:235 Utkom från trycket den 8 april 2010 utfärdad den 25 mars 2010. Regeringen föreskriver 1 i fråga om gymnasieförordningen

Läs mer

Gymnasieorganisationen 2016/2017

Gymnasieorganisationen 2016/2017 1(8) Tjänsteskrivelse 2015-08-06 Diarienummer: UAN 2015/0201 Version: 1.1 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Jörgen Krantz, Cecilia Hågemark E-post: jorgen.krantz@halmstad.se, cecilia.hagemark@halmstad.se

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län PROMEMORIA 2010-12-01 Dnr: 2010/0092 Kansliet Björn Larsson Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län Bakgrund KSL

Läs mer

Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning

Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning Statsbidragsenheten Information Dnr:2015:991 2016-03-01 1 (13) Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning Ansökan vårterminen 2016: 1 mars- 4 april 2016 Ansökan höstterminen 2016: 1 oktober - 1 november

Läs mer

Antagningsstatistik 2014

Antagningsstatistik 2014 26/6 26/6 29/8 Lägst Medel av antal platser Antagningsstatistik 2014 Norsjö gymnasium Skolan läggs ner 2014 (eleverna får gå klart sina utbildningar) BF 0 0 0 Barn- och fritidsprogrammet Stängdes 11 april

Läs mer

Förändring av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbud 2016/17

Förändring av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbud 2016/17 UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-04-18 UBN-2015-2227 Utbildningsnämnden Förändring av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbud 2016/17 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Antagningsstatistik 2013

Antagningsstatistik 2013 28/6 28/6 30/8 Antagningsstatistik 2013 Jenningsskolan, Robertsfors Skolan läggs ner. Elever i åk 2 och 3 får gå klart sin utbildning IMPROIN Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot

Läs mer

Linköpings. gymnasiemässa. 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1

Linköpings. gymnasiemässa. 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1 Linköpings gymnasiemässa 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga)

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Gemensam gymnasieregion 2.0 Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Dagens syfte Öka kunskapen om de regionala förutsättningarna och utmaningarna för vår gemensamma gymnasieregion. Två perspektiv:

Läs mer

Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress

Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 12 november 2011 1 Program och inriktni Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA 12 NOVEMBER 2016 kl. 09.0 14.00 KONSERT & KONGRESS GYMNASIEMÄSSAN I LINKÖPING 12 NOVEMBER 2016 1 PROGRAM OCH INRIKTNINGAR PROGRAM OCH INRIKTNINGAR på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning * = inklusive färdighetspoäng

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning * = inklusive färdighetspoäng Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 56 56 237,5 283 Samhällsvetenskapsprogrammet 56 56 222,5 272 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Hantverksprogrammet, Övriga hantverk, hår- och

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning * = inklusive färdighetspoäng

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning * = inklusive färdighetspoäng platser antagna Lägsta Medel Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 262,5 296 Samhällsvetenskapsprogrammet 56 56 192,5 254 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Hantverksprogrammet,

Läs mer

Utbildningsutbud hösten 2016

Utbildningsutbud hösten 2016 1 (17) Utbildningsutbud hösten 2016 Jämtlands län samt samverkanskommuner Samverkan finns enligt följande: - Elever skriva inom Jämtlands Gymnasieförbund (Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersunds kommun)

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 bc'6, c 0/5_ Uppsala UTBIDNINGSFORVATNINGEN Handlaggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2015-10-29 UBN-2015-2227 Utbildningsnamnden Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 Forslag

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING HT 2014

SLUTLIG ANTAGNING HT 2014 SLUTLIG ANTAGNING HT 2014 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BFFRI) 30 Lediga platser 203,1 Bygg- och anläggningsprogrammet (BAHUS) 16

Läs mer

Barn och fritidsprogrammet

Barn och fritidsprogrammet Barn och fritidsprogrammet För dig som vill bli till exempel badpersonal, idrottsplatspersonal, personlig tränare, barnskötare, elevassistent, väktare, personlig assistent. Det finns tre inriktningar:

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016

PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016 PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016 Olika kurser och poängfördelning under hela gymnasieutbildningen (oäng motsvarar ungefär 100 timmar) Högskoleförberedande program Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet

Läs mer

Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram.

Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram. 206 04 0 Översikt antagningsläge 206 Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram. Alla skolor är sorterade i bokstavsordning, de är alltså inte uppdelade per kommun

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2014

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2014 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, PEAB-skolan Malmö 29 A 177.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Byggymnasiet Malmö 22 A 154.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet

Läs mer

Lidköping: De la Gardiegymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) ,5 200,2 Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad (BAHUS)

Lidköping: De la Gardiegymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) ,5 200,2 Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad (BAHUS) ANTAGNING 2018-07-01 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 25 177,5 221,4 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 190 211,7 Ekonomiprogrammet

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 181.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 195.0 ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Yrkesgymnasiet

Läs mer

Meritvärden för nationella program, preliminärantagning Malmö 2016

Meritvärden för nationella program, preliminärantagning Malmö 2016 ehörighetskraven skiljer sig åt mellan programmen. ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 190.0 ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Malmö Lärlingscenter

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS

6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS 6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS UTVECKLING: GR Yrkesprogram, prognos 600 500 400 300 200 100 0 BF BA EL FT HA HV HT IN NB RL RX VVS VO 2017 163 326 428 245 377 214 122 133 163 163 51 82 224 2018 174 348 457

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03)

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BFFRI) 25 Lediga platser 215,1 Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Lidköping: De la Gardiegymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 28 Lediga platser 198 Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad (BAHUS)

Lidköping: De la Gardiegymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 28 Lediga platser 198 Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad (BAHUS) SLUTANTAGNING 2017 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 24 Lediga platser 216,3 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 167,5 202,5

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 1 185 185 Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 2111 11-4-15 1:34:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 94 96 69 1 174 Lärling Margretegärde, Byggprogrammet 8 15 8 14 164 Barn- Och Fritidsprogrammet

Läs mer

PRELIMINÄR ANTAGNING

PRELIMINÄR ANTAGNING PRELIMINÄR ANTAGNING 2018-05-15 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 25 Lediga platser 212,5 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16

Läs mer

PRELIMINÄR ANTAGNING

PRELIMINÄR ANTAGNING PRELIMINÄR ANTAGNING 2018-04-15 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 25 Lediga platser 219,5 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16

Läs mer

HUR GÖR DU FÖR ATT VÄLJA? Lär dig tekniken att göra ett skickligt val

HUR GÖR DU FÖR ATT VÄLJA? Lär dig tekniken att göra ett skickligt val HUR GÖR DU FÖR ATT VÄLJA? Lär dig tekniken att göra ett skickligt val MAN MÅSTE LÄRA SIG ATT VÄLJA MAN MÅSTE LÄRA SIG ATT VÄLJA UTÅT FRAMÅT INÅT UTÅT UTÅT MÄSSAN UTÅT MÄSSAN KOLLA UTÅT MÄSSAN KOLLA Fritid

Läs mer