Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59)"

Transkript

1 Saco Box Stockholm Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59) DIK har tagit del av Public service kommitténs betänkande Nya villkor för public service (SOU 2012:59). Om DIK DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation. Förbundet är medlem av centralorganisationen Saco och har medlemmar. DIK företräder mer än hälften av alla fackligt anslutna akademiker inom public servicebolagen. DIK är kontaktförbund för Akademikerförbunden inom ramen för Public Service-avtalet. Detta innebär att DIK hanterar förhandling av kollektivavtal och övriga centrala förhandlingar och att förbundet bistår Akademikerföreningen på public servicebolagen i deras lokala fackliga arbete. Mot denna bakgrund finner DIK det anmärkningsvärt att förbundet inte finns inkluderat i listan över remissinstanser. 1 (5)

2 DIK:s utgångspunkter Public service-begreppet reserveras vanligtvis för radio och tv i allmänhetens tjänst. Teknikutvecklingen gör det möjligt att frångå föråldrade teknikberoende strukturer och bredda begreppet. DIK ser exempelvis tydliga public service uppdrag också hos arkiv, bibliotek och museer. I detta yttrande följer vi dock den syn som kommer till uttryck i betänkandet. När det gäller radio och tv i allmänhetens tjänst delar DIK utredningens grundsyn, att det finns ett stort egenvärde i att det i ett demokratiskt samhälle finns aktörer inom radio och tv som ska vara fria från statliga, ekonomiska, politiska och andra intressen. DIK menar att public service i förhållande till andra medier har ett särskilt ansvar när det gäller informations- och yttrandefriheten. DIK vill inledningsvis påpeka att det är svårt att ta ställning till betänkandets olika förslag när regeringen lyft bort den grundläggande frågan om verksamhetens finansiering. Oavsett vilken lösning som regeringen slutligen väljer att lägga fram, vill DIK poängtera att dagens finansieringsform med finansiering baserat på ett specifikt apparatinnehav är ohållbar. Sätten att ta del av public service radio och tv är särskilt bland yngre mediekonsumenter inte längre knutna till innehav av radio och tv. DIK:s synpunkter Inför beslut om nya villkor för Public service från 2014 och framåt, vill DIK särskilt lyfta fram följande punkter: 2 (5)

3 satsa på UR Att stödja lärande är en av huvuduppgifterna i public service verksamheten. DIK menar att denna del av verksamheten bör få en mer framskjuten ställning. UR bör därför ges medeltillskott en bra bit utöver den generella ramen på 2 procent. Den svenska skolan digitaliseras just nu i relativt snabb takt. Hittills har denna utveckling främst handlat om att ge lärare och elever tillgång till datorer (1-1 satsningar). Det är hög tid att uppmärksamma innehållsaspekten i den digitala skolan. Här bör public service genom UR få en stark roll för att säkerställa tillgång till ett stort och mångfacetterat urval läromedel, för att därigenom bidra till den digitala skolans likvärdighet. UR har lång erfarenhet av att producera läromedel/skapa pedagogiskt innehåll utifrån en medveten hållning i förhållande till skolans styrdokument. DIK menar att utredningen inte tillräckligt uppmärksammat den strategiskt viktiga roll som ett förstärkt UR kan spela som mångsidig innehållsproducent i den digitaliserade svenska skolan. Vill vi ha en skola i världsklass är det strategiskt rätt att satsa på UR och skolbiblioteken! Utredningen föreslår att UR:s uppdrag ska vidgas till att omfatta folkbildning. Det är enligt DIK ett bra förslag som innebär tydligare koppling av UR:s verksamhet till det livslånga lärandet. satsa på digitalt tillgängliggörande av arkivmaterial När det gäller digitalisering av material säger utredningen följande: När det gäller frågan om arkivmaterial menar vi att i den utsträckning programföretagen anser att det är publicistiskt motiverat har företagen redan idag ett ansvar att, utifrån sina respektive uppdrag digitalisera och tillgängliggöra detta. Medel bör inte öronmärkas för detta ändamål. 3 (5)

4 DIK menar att utredningen i denna fråga intar en alltför defensiv och begränsad hållning. För det första menar vi att digitalisering av arkivmaterial inte bara ska ske utifrån publicistiska utgångspunkter. Hänsyn ska även tas till kulturarvs- och tillgänglighetsaspekter. Det arkivmaterial som radio och tv byggt upp speglar den moderna svenska historien, tillhör vårt kulturarv, och bör göras tillgängligt för alla. Att göra public service radio/tv tillgängligt för alla handlar verksamhetsmässigt om kostnader för att digitalisera analogt material och anpassa det till tittare och lyssnare med olika behov och förutsättningar (exempelvis minoritetsspråk och funktionsnedsättning). Ekonomiskt handlar det i hög grad också om att betala för olika rättigheter. När det gäller digitalisering av analogt material har DIK erfarenheter från ABM-området (arkiv, bibliotek och museer). Digitaliseringsverksamheten inom ABM-området präglas som regel av mycket små resurser och ett kortsiktigt tänkande. När utredningen gör bedömningen att särskilda medel inte bör öronmärkas för digitalisering av arkivmaterial inom public service ansluter man sig därmed till ett tänkande (kortsiktighet i satsningar och generellt små ekonomiska resurser) som erfarenhetsmässigt har fungerat dåligt på ABM-området. DIK anser att digitaliseringen av arkivmaterial inom public service ska präglas av ett mer långsiktigt tänkande; att motiven för digitalisering inte bara ska vara publicistiska utan även beakta kulturarvs- och tillgänglighetsaspekter; samt att särskilda medel ska avsättas för detta arbete. Grammofonarkivet. DIK vill i sitt yttrande lyfta fram en specifik arkivfråga som utredningen inte tar upp. Det gäller Grammofonarkivet. DIK har uppmärksammats på den allt svårare ekonomiska situationen för Grammofonarkivet, som anses vara ett av världens främsta. Besparingar 4 (5)

5 under ett antal år har inneburit att inköp minskat markant och att katalogisering och arkivvård inte kunnat genomföras på ett tillfredsställande sätt. DIK menar att ett tydligt uppdrag bör formuleras för Grammofonarkivet i det nya public service-avtalet. Detta uppdrag ska inte begränsas till service åt programverksamheten. Grammofonarkivet är ett viktigt kulturarv som i högre grad bör kunna öppnas upp och komma forskning och allmänhet till del. Med vänlig hälsning Karin Linder förbundsordförande DIK 5 (5)

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Hur olika får det bli?

Hur olika får det bli? PROGRAMBEREDNINGEN: Hur olika får det bli? SLUTRAPPORT PROGRAMBEREDNINGEN: Hur olika får det bli? SLUTRAPPORT Upplysningar om innehållet: Bo Per Larsson, boper.larsson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör

dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Avgränsning 2 Definitioner 2 Intressenturval 2 Skolbiblioteksfrågan i lagrummet 5 Vad som har sagts 5 Skolbibliotek i

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Promemoria om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Promemoria om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Jessica Lindvert Eva Minten (1) Promemoria om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Skolverkets hållning 2010 års skollag innehåller en ny bestämmelse som lyder: Utbildningen ska vila på vetenskaplig

Läs mer

PTS remissvar på betänkandet

PTS remissvar på betänkandet REMISSVAR Datum Vår referens 2015-03-20 Dnr: 14-13061 Sida Er referens 1(11) Ku2014/2006/MFI Spektrumavdelningen Amela Hatibovic Sehic 08-678 5621 amela.hatibovic-sehic@pts.se Kulturdepartementet Enheten

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor om tillgänglighet och delaktighet i Stockholm KOMMUNAL Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor Den 14 september 2014 ska stockholmarna välja vilka

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

FOKUS14. Ungas fritid och organisering

FOKUS14. Ungas fritid och organisering FOKUS14 Ungas fritid och organisering FOKUS14 1 Ungas fritid och organisering Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor (MUCF) Vi tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets

Läs mer

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken Därför nationell bibliotekskatalog är den

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer