Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010"

Transkript

1 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning

2 Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att dessa intressenter ska få en förståelse för och kunskap om MQs hållbarhetsarbete. MQ hoppas att den som läser redovisningen ska uppfatta den som trovärdig och ödmjuk samt se MQs vilja att på ett äkta och ärligt sätt ta sig an hållbarhetsfrågorna. Korta fakta om MQ Med drygt femtio år på marknaden har MQ etablerat sig som en av Sveriges ledande varumärkes- Omsättningen för uppgick till 1,4 miljarder SEK med en rörelsemarginal på 10,1 procent. Medelantalet heltidsmedarbetare under perioden uppgick till 634 jämfört med 661 samma tidpunkt föregående år. Huvudkontoret ligger i Göteborg och MQ har dessutom produktionskontor i Shanghai och Dhaka. MQ-aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm. Årets händelser Det gångna året har varit ett händelserikt hållbarhetsår för MQ. Arbetet med leverantörsrevisioner MQs CSR-organisation MQs förstärkta CSR-organisation ska göra det lättare att integrera hållbarhetstänkandet och agerandet i hela organisationen så att den kan nå sina hållbarhets och i förlängningen bidra till att förändra branschen. CSR-team Vi på MQ vill skapa kläder som du ska kunna bära ofta och länge. Det betyder att vårt sortiment ska hålla en hög kvalitet, att knapparna sitter kvar även efter den hundrade tvätten och att tygerna är fria från ohälsosamma kemikalier. Vi är säkra på att du håller med oss om att de som tillverkar våra produkter är värda att behandlas med respekt, har en trygg arbetsmiljö och har marknadsmässiga arbetsvillkor där lagen ses som en absolut miniminivå. Samtidigt är vi säkra på att du också vill begränsa klimatförändringarna, minska vattenbristen i Asien och förhindra spridningen av hälsovådliga bekämpningsmedel. På samtliga dessa områden agerar vi. På vissa områden har vi kommit en bra bit på vägen; inom andra har vi just påbörjat arbetet. Jag vill särskilt lyfta fram våra medarbetaren som, lågkonjunktur och neddragningar till trots, hållit fanan högt vilket avspeglat sig i fortsatt fina resultat i vår medarbetarundersökning. Största utmaningen för oss framöver kommer vara att göra kunderna medvetna om vårt hållbarhetsarbete och den resa vi påbörjat. Det är ju bland annat tillsammans med kunder och våra leverantörer som vi ska åstadkomma hållbara resultat. I framtiden ska vi på MQ leverera ännu högre kvalitet till dig som är kund hos oss. Vi sätter fokus på att ta fram fler hållbara material till våra kläder och samtidigt öka andelen ekologisk bomull. Vi ska välja ut leverantörer som håller en hög social och miljömässig standard och ha ett nära samarbete med dem. Den ökade kvaliteten gynnar dig som kund på många sätt. Därför kommer vi att bjuda in dig att ta del av vårt arbete. Genom vårt hållbarhetsarbete minskar vi affärsrisker, ökar förutsättningarna för lönsamhet, utvecklar vår verksamhet och stärker därmed varumärket. Det är bra för oss alla som arbetar här, för dig som kund och för våra ägare. I denna redovisning kan du fördjupa dig i våra strategier för hållbarhetsarbetet. MQs Urban Commitments är de som kommer att vägleda oss på resan framåt. Det är en lång resa MQ har framför sig och som just har börjat, men det är en resa som vi tar oss an med engagemang, öppenhet och ödmjukhet. Jag hoppas att du vill följa med oss på den. MQs styrelse MQs ledningsgrupp med CSR-chef Miljögrupp HK Jag är stolt över att kunna presentera MQs första hållbarhetsredovisning. Det är en redovisning som tar dig som läsare ut på en resa. På resan kommer du att guidas i MQs arbete för en hållbar framtid och framför allt ett hållbart mode. signature / namnteckning har fortsatt inom ramen för Business Social Compliance Initiative (BSCI) som är ett omfattande internationellt samarbetsinitiativ för mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. Mycket av strukturen för det övergripande arbetet har utarbetats. Här är ett axplock av de viktigaste händelserna som rör hållbarhet under räkenskapsåret. Styrelsen antog en omfattande Hållbarhetspolicy. Läs mer på Arbetet med att ta fram hållbarhetskriterier för de externa varumärkena påbörjades. Viktiga delar av hållbarhetsarbetet har satts. MQs första hållbarhetsredovisning togs fram. CSR-organisation bildades med CSR-chef i ledningsgruppen, CSR-team (strategier och sättningar) och miljögrupp (så att strategierna omsätts i praktisk handling ute på arbetsplatserna). Huvudkontoret har miljödiplomerats (läs mer på MQs ledningsgrupp antog en jämställdhetspolicy och upprättade en jämställdhetsplan, som kommer utvärderas och revideras för kommande räkenskapsår. MQs ledningsgrupp antog en etikpolicy. MQ lanserade begreppet More Quality i en nationell kampanj. VDn har ordet vd MQ Retail AB MQ har en kundklubb med omkring lojala kunder, som tillsammans representerar närmare hälften av MQs årliga försäljning. gruppen är män och kvinnor år. message / meddelande title / titel kedjor. Genom att erbjuda en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ män och kvinnor kläder med hög modegrad. Butikskedjan omfattar i dagsläget 106 butiker och ambitionen är att etablera MQ som den ledande varumärkeskedjan i Norden. Det ska ske med fortsatt lönsam tillväxt genom fler och större butiker i Sverige samt genom expansion till nya geografiska marknader, med butiksöppningar i Norge som ett första steg men även på sikt och vid tillfälle i Finland. Johan Elfner name / namn Redovisningens syfte & 3 Miljögrupp butik Innehåll Inledning; sid. 2 vdn har ordet; sid. 3 Hållbar affärsidé; sid. 4 våra intressenter; sid 5 Urban commitments; sid 7 commitment #1; sid. 8 commitment #2; sid. 14 commitment #3, sid. 16

3 4 5 Hållbarhet en del av affärerna För MQ ska hållbarhetsarbetet genomsyra affärerna det ska skapa mervärden för kunderna, uppskattas av medarbetarna och locka leverantörerna. Hållbarhetsarbetet påbörjades för några år sedan, men under det gångna året har insatserna intensifierats. Hållbarhetsperspektivet har flera olika aspekter. Generellt kan sägas att hela bolaget ska genomsyras av en hållbarhetsmedvetenhet. Det ska gälla allt från hur plaggen designas, hur inköpen görs eller hur arbetet i butik bedrivs. För MQ innnebär det bland annat hållbarhet i kvalitet, mode och produktion. En hållbar kvalitet MQ ska erbjuda kvalitet i förhållande till pris som ger kunden mervärde. Ett hållbart mode Kunden ska känna sig trygg med sitt köp hos MQ. Ett hållbart mode innebär också att MQ följer modet, men inte är i dess absoluta framkant. En hållbar produktion Kunden ska veta att MQs produkter har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt både vad gäller miljö, arbetsvillkor och arbetsmiljö. Hållbart mode som affärsidé varför då? Svensk Handel skriver i sin rapport Konsumera Trendrapport 2010 att Hållbar utveckling öppnar dörrar. Rapporten beskriver följande Det går en grön våg genom den globala handeln. Fler vill kunna handla sunt med ett gott och grönt samvete. För handeln innebär omställningen till en mer hållbar utveckling många utmaningar men också nya spännande affärsmöjligheter. Klas Eklund, Senior Economist på SEB säger Den som agerar bromskloss skadar inte bara vår planet utan även det egna företagets anseende och framtid. Rapporten säger vidare att ett ökat medvetande om miljö- och rättvisefrågor och omställningen till en mer hållbar ekonomi kommer att få genomslag i alla led. Något som ger eko inom hela handeln från produktion, transporter och paketering till utbud och utformning av själva handelsplatserna. Det räcker inte enbart med att erbjuda varor och tjänster som är konkurrenskraftiga när det gäller kvalitet och pris. Företagets konkurrenskraft kommer i högre grad att avgöras av faktorer som miljö, klimat, rättvisa och hälsa. Ohållbart mode hur låter det? MQs affärsidé MQ har som affärsidé att erbjuda ett hållbart mode som passar perfekt för det a livet. Det är ett mode som MQs kunder ska kunna bära ofta och länge, både för att de vill och för att de kan. Ett mode som har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt och som kan användas, kombineras och älskas igen. Ett hållbart mode. Fler än 120 miljoner människor livnära sig av bomullsproduktion och textilindustri. Vissa rapporter talar om upp till 300 mijoner människor som försörjs av bomulls- och textilindustrin. Dessa människors arbets- och livsmiljö kan förändras om företag ställer krav på hur textilier och kläder produceras. Det behövs åtminstone 350 liter vatten och cirka ett kilo kemikalier för att bereda ett kilo textil. Kemikalierna påverkar arbetarnas hälsa och orsakar skador i miljön eftersom de är giftiga och bryts ner långsamt. Det är inte ovanligt att fabriker i vissa länder saknar avloppsrening vilket innebär att miljögifterna går rakt ut i mark och vattendrag med stora skador som följd. Malin Eriksson, från intresseorganisationen Rena Kläder, säger att de största problemen inom klädbranschen just nu är de extremt låga lönerna, de långa arbetsdagarna och att rätten att organisera sig fackligt ofta saknas: I Kina är det till exempel förbjudet att organisera sig på annat sätt än genom det statliga facket. I andra länder kan det vara tillåtet på pappret, men inte i praktiken. Om man får organisera sig så får man ju också ett större inflytande och arbetsplatsen blir bättre. Det här är områden där utvecklingen går åt fel håll. Arbetstiden har ökat med 25 procent medan reallönen har gått ner med 25 procent de senaste tolv åren rent allmänt i textilproducerande länder. Risker och möjligheter med affärsidén Mot bakgrund av det som beskrivits ser ledning och styrelse inom MQ att hållbart mode som affärsidé inte bara är nödvändigt utan dessutom en attraktiv positionering för fortsatta framgångar. Klädbranschen berörs extra mycket eftersom hållbarhetsfrågorna där är utmanande och alla människor är klädkonsumenter. Ledningens syn på framtiden hänger ihop med kundernas allt större fokus på hållbarhetsfrågor. Endast med ett gediget hållbarhetsarbete kommer långsiktig lönsamhet vara möjlig. Konsumtionsfrågan står i centrum för klädbranschen men MQ har, med kvalitet som ledstjärna, en unik möjlighet och trovärdighet att uppmana sina kunder till begränsad konsumtion. sättningen för MQ är tydlig fler kunder med kvalitet och tidlöst mode för ögonen, leder till ökad försäljning och ökade marknadsandelar.

4 6 MQs viktiga intressenter MQs intressentrelationer är långsiktiga. Vare sig det handlar om medarbetare, leverantörer, ägare eller kunder. För MQ handlar affärer och affärsrelationer om att hålla löften, leverera vad som är överenskommet och att nå. Genom att bygga system för att säkerställa att man fångar upp sina intressenters synpunkter, kan MQ känna sig trygga i forsatt stark relation med nyckelintressenterna. Detta beskrivs mer utförligt här nedan. Leverantörer MQ har de senaste åren etablerat kontor i Shanghai och i Dhaka och därmed fått en direkt relation med leverantörerna utan mellanhänder. MQ har som avsikt att införa ett Nöjd Leverantörs-Index som visar MQs ambitioner med sina leverantörsrelationer. I framtiden kommer leverantörsomsättningen att redovisas för att långsiktigheten i relationerna lättare ska kunna kontrolleras. Den långsiktiga strategin är att ha färre leverantörer men köpa mer av varje. Det underlättar dialogen och ökar möjligheterna till förbättring. Medarbetare Urban Commitments är MQs åtaganden för en bättre värld och ett mode att älska. Det är en resa mot hållbarhet har påbörjats. Vår resplan innehåller tre åtaganden för ett hållbart MQ: Commitment# Ansvarsfull produktion 1 MQs första åtagande handlar om att skapa en hållbar produktion hela vägen från framställningen av råvaror till att kläderna slutligen hamnar i våra butiker. Det handlar om att utveckla utbudet av hållbara material/produkter och att stötta leverantörernas arbete med att begränsa sin egen kemikalieanvändning och att hushålla med naturresurser som till exempel vatten. Det handlar om att säkerställa att produkterna tillverkas under tillåtna, säkra och rättvisa arbetsförhållanden. Dessutom ska koldioxidutsläppen successivt minska genom att transportera varorna på ett klokt sätt. MQ ska vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. I sitt årliga NMI (Nöjd Medarbetar-Index) får MQ som helhet mycket bra resultat (läs mer på sidan 15). Commitment# Engagerade medarbetare 2 MQs andra åtagande handlar om att MQ ska vara en attraktiv arbetsplats. Det innebär att medarbetarna ska känna engagemang, glädje och ansvar för sitt arbete men också att butikerna och arbetsplatserna är snygga och hållbara. Passionerade och stolta medarbetare är en förutsättning för att MQ ska kunna bli hållbara. Kunder Ledande värde för MQ är Vi gör kunden framgångsrik. Det är kanske också det kärnvärde som avspeglar sig i MQs kundklubb med sina medlemmar. En kundklubb som visar sin lojalitet i handling genom att under stå för 45 procent av MQs totala försäljning. Enligt GFK lägger klubbens medlemmar i genomsnitt 14 procent av sin totala klädkonsumtion i MQs butiker, vilket är näst högst bland de lojalitetsprogram som erbjuds av svenska klädkedjor. Ägare För MQs ägare är avkastning på investerat kapital avgörande för hur nöjd man är med MQ som företag. Den nyligen genomförda börsintroduktionen sätter dessutom MQ än mer i strålkastarljuset avseende resultat. MQs bedömning är att dess affärsidé med en integration av hållbarhetsaspekter avseende både riskminimering och affärsutveckling gör företaget mer attraktivt som investering. Det sänder en signal om att MQ vill vara ett ansvarstagande företag med stort riskmedvetande som samtidigt ser långsiktigt goda affärsmöjligheter i en hållbar utveckling av verksamheten. Intressenternas bidrag till redovisningen MQs intressenters input till redovisningen har varit mer av indirekt karaktär, men ändå väsentlig. Den har skett i form av att avstämning gjorts mot GRI:s branschkomplement för apparel and footwear som är ett resultat av en så kallad flerpartsprocess där olika intressenter kommit till tals och tillsammans utarbetat branschspecifika nyckeltal. MQ har använt Rena Kläders tidigare generalsekreterare Joel Lindefors som rådgivare och därmed kunnat ta till sig av relevant kunskap kring vilket arbete som behöver göras och vad som behöver redovisas. I samband med denna redovisning genomfördes också intervjuer med Lena Tham på WWF och Malin Eriksson på Rena Kläder för uppdatering kring branschens väsentliga hållbarhetsfrågor. Läs mer om vad de sa på 3 Commitment# Medvetna kunder MQs tredje åtagande handlar om dig som kund. MQ vill kunna erbjuda dig ett hållbart mode som har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt. Kläder som kunden kan använda, kombinera och älska igen. Dessutom kan kunden bidra till att skona miljön genom att sköta sina plagg på ett smart sätt, som också får dem att hålla längre. Tre vägar till ett hållbart MQ MQ kommer inte kunna nå hela vägen fram till hållbarhet på en gång eftersom företaget är en del av ett i många delar ohållbart samhälle. Resan mot ett hållbart MQ har många del och leverantörer, medarbetare och kunderna måste vara med på resan för att MQ ska kunna lyckas. MQ är väl medvetna om att resan är full av utmaningar men också att det är en spännande och nödvändig väg som valts.

5 Commitment #1 1 9 Ansvarsfull produktion MQs leverantörer är samarbetspartners För att kunna nå sättningen om en ansvarsfull och håll- bar produktion från råvara till det att varan hamnar i butik arbetar MQ med att: kvalitetssäkra produkterna och utveckla MQs sortiment med hållbara material säkerställa att produkterna tillverkas under säkra och rättvisa förhållanden transportera produkterna på ett koldioxidsmart sätt. MQ äger inga egna fabriker. För de varumärken som MQ själva designar och producerar görs större delen av inköp- en direkt från utvalda fabriker. Oavsett varumärke ställer MQ som krav att produkterna ska tillverkas under tillåtna, säkra och rättvisa förhållanden. För att uppnå sättningen eftersträvas långsiktiga samarbeten med leverantörerna genom dialog, utbildning och tydliga riktlinjer. Hållbarhetsaspekten ska alltid vara en tungt vägande faktor vid val av leverantör. Samarbete men inte kravlöst För att nå de uppsatta en är ambitionen långsiktiga samarbeten med ett mindre antal utvalda leverantörer som lever upp till MQs krav och som samarbetet fungerar bra med. MQ ställer krav på det egna arbetet genom att ständigt se över de egna rutinerna och genom att utbilda bland annat inköpare och designers i hållbarhetsfrågor. DILEMMA MQs ställer krav på effektivare inköp genom prispress, höjda kvalitets- och ledtidskrav och ställer samtidigt krav på leverantörer att leva upp till uppförandekoden. Är detta inte motsägelsefullt? MQs affärsidé är att erbjuda kunden hög kvalitet som håller kvalitet och trendmässigt mer än en säsong. Vår affärsidé är inte att erbjuda låga priser utan mode med kvalitet som kunden kan tänka sig betala lite mer för. Ledtidskraven riktar vi i dagsläget mot oss själva genom att avsevärt förbättra våra egna processer för att åstadkomma detta. Våra egna produktionskontor är en del av denna lösning. Bättre planering från design till orderläggning är en annan del. MQs ledning MQ ställer krav på sina leverantörer genom att de förbinder sig att följa MQs uppförandekod. Kontroller görs för att säkerställa att leverantörerna lever upp till koden genom egna revisioner, både anmälda och oanmälda, och genom revisioner av oberoende organisationer. Strävan är att bygga ett så pass förtroendefullt samarbete att den kontrollerande delen av förbättringsarbetet kan hållas till ett minimum. Förtroende tar emellertid tid att bygga upp. För att visa allvar med utsagan att leverantörerna är viktiga samarbetspartners för MQ kommer MQ under det kommande året att införa något som sannolikt är unikt i branschen ett så kallat Nöjd Leverantörs-Index (NLI). Detta index ska ge svar på hur MQ sköter sig som köpare och samarbetspartner och vad som kan förändras för att skapa framgångsrika affärer för bägge parter. Omställning av inköpen MQ har under en längre tid förflyttat sina inköp från Europa till Asien. Det finns samtidigt en medvetenhet om att arbetsvillkor och arbetsmiljö även för europeisk textilproduktion kan ha allvarliga brister. Att förlägga produktionen i de länder där utmaningarna kring arbetsvillkor och miljö är som störst, såsom exempelvis Kina och Bangladesh, innebär ett ökat ansvar för MQ som köpare. Förbättrade arbetsvillkor Sedan 2007 har därför MQ valt att vara medlem i BSCI, Business Social Compliance Initiative, som är ett europeiskt samarbetsinitiativ för att förbättra arbetsvillkoren i leverantörsländerna. Samarbetet utgår från en gemensam uppförandekod och ett gemensamt bedömnings- och uppföljningssystem. Uppförandekoden baseras på FN:s deklaration för mänskliga rättigheter, barnkonventionen och International Labour Organizations, ILOs kärnkonventioner. MQs uppförandekod omfattar bland annat följande centrala områden: Lagar och förordningar, förbud mot barnarbete, förbud mot tvångsarbete, förbud mot diskriminering, rätt till facklig anslutning, lön och förmåner, arbetstid och övertid och hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. På kan du läsa själva uppförandekoden. Organisation för förbättrade arbetsvillkor MQs medlemskap i BSCI är organisationsmässigt huvudspåret i MQs strategi för förbättrade arbets- villkor. Dock har det byggts upp en organisation inom MQ, med medarbetare som på heltid ägnar sig åt att utveckla arbetet kring arbetsvillkor och miljö hos leverantörerna. Revisioner för förbättrade arbetsvillkor Att fabriken lever upp till uppförandekoden utvärderas genom både externa (BSCI) och interna revisioner. Vid revisionerna kontrolleras det att fabriken uppfyller alla krav och fabriken bedöms enligt en skala från 02. Nivå 0 innebär att fabriken inte klarat av att uppfylla hälften av alla krav och/eller inte klarat en kritisk fråga. Nivå 1 innebär att fabriken uppfyller minst hälften av alla krav och alla kritiska frågor. Nivå 2 innebär att fabriken inte har några eller endast mindre avvikelser av uppförandekoden. Alla Nivå 2-leverantörer uppmuntras att gå vidare med en SA8000-certifiering. Fabrikerna får efter varje revision en åtgärdsplan som beskriver vad fabriken behöver förbättra och en tidsbegränsning, på maximalt 12 månader, sätts för varje åtgärd. Innan det är dags för en ny revision samarbetar MQ med sina fabriker för att hjälpa dem att förbättra sig. Under det gångna året genomfördes 75 första- gångsrevisioner och 44 så kallade uppföljnings- revisioner. Dessa revisioner har varit bestående av både BSCI-revisioner och interna revisioner. MQ idag arbetar med 86 leverantörer och sammanlagt 120 fabriker. Kvar att inspektera är enbart 16 procent. Förstagångs- Uppföljningsrevisioner revisioner Externa (BSCI) Interna Totala 75 44

6 10 11 Som medlem i BSCI har MQ som åtagande att till 2010 utföra externa kontroller av 70 procent av inköpsvärde. Utöver detta har MQ även åtagit sig att säkerställa att 1/3 av fabrikerna ska uppnå nivå 1 eller 2 till Till 2015 ska 2/3 av fabrikerna uppnå nivå 1 eller 2. Detta är en början men det är inte tillräckligt. sättningarna nedan beskriver MQs ambitioner framöver. MQ ska till exempel genom egna besök eller externa revisioner ha kontrollerat samtliga fabriker där MQ har produktion till utgången av Se resultat och nedan. 2010/ /2013 Andel fabriker som når nivå 1 eller 22 66% 66% 75% 85% Andel kontrollerade fabriker 84% Idag klarar 66 procent av leverantörernas fabriker nivå 1 eller 2 enligt BSCI. Nivå 0-fabrikerna är naturligtvis prioriterade arbete tillsammans med våra leverantörer. Statistiken avseende barnarbete nedan handlar inte om att barn påträffats vid revisionerna. Detta är tämligen sällsynt i den exporterande delen av textilindustrin just på grund av de frekventa revisionerna. I de berörda fallen handlar det i huvudsak om att arbetsgivaren inte följt regler avseende övertid för yngre arbetare. Utmaningarna idag är att säkerställa att arbetstagarna hos leverantörerna har korrekt lön, rimlig arbetstid, betald övertid och möjlighet att vara fackligt anslutna. Korrekt lön är en utmaning då ett utbrett ersättningssystem är ett så kallat ackordssystem. När detta finns är inte viljan att kompensera för övertid tillräckligt stor hos leverantören. Övertidsproblematiken har många infallsvinklar. De stora övertidsuttagen sker på grund av bristande planering både hos köpare och leverantör. 5% 41% SA % 5 Nivå % 40 Nivå Nivå % Det jag är mest stolt över är MQs förflyttning från så kallade traders eller agenter med produktion som vi haft lite eller ingen kontroll över, till att idag hantera merparten av våra inköp via egna inköpskontor (75 procent av inköpsvärdet) med avsevärt bättre kontroll över vilka fabriker MQs produkter produceras i. Vad är på gång som du särskilt vill lyfta fram? Vårt arbete med att fortsätta stärka relationerna till våra huvudleverantörer genom att minska antalet leverantörer och fabriker som syr för MQ. Med större volymer hos färre leverantörer stärker vi förutsättningarna för förbättrad kvalitet och ansvarsfull produktion. Andelen ekologiskt odlad bomull och lägre fossila koldioxidutsläpp är förstås också av stor betydelse. Vilken är den viktigaste framtidsfrågan/största utmaningen? revisionsresultat 34% Vad är du mest stolt över hittills? 98 Att med ett tydligt hållbarhetsarbetet visa att MQ kan påverka både miljö och arbetsförhållanden i produktionen med ett bibehållet affärsmässigt synsätt på verksamheten, och på så sätt vara med och bidra till ett hållbarare samhälle. Inga avvikelser från kraven 7% 4% 15% 26% 76% 68% Under de senaste 18 månaderna har MQ befunnit sig i en fas där kartläggning av situationen hos flertalet av leverantörer och deras fabriker varit i fokus. Det kommande årets insatser kommer ägnas mer åt insatser som skapar förändring hos leverantör. Inköpskrav och revisioner har förvisso utbildande effekt men är inte huvudsyftet med insatserna. Samtidigt måste man ha i åtanke, även om det kan vara frustrerande, att långsiktighet och tålamod i dessa avseenden är en absolut nödvändighet. Centralt är att det finns en total öppenhet med dessa utmaningar och att ständiga förbättringar kan skönjas. MQ är också väl medvetna om de ibland omfattande försöken till fusk som förekommer i samband med revisioner. Det är också därför ett intimt och förtroendebyggande samarbete med ett fåtal leverantörer är av så stort värde. Arbetet med att få leverantörerna att se att rättvisa och bra arbetsvillkor skapar bättre affärer är inte gjort i en handvändning. För MQ är det centralt att leverantörerna är öppna med sina problem och har en vilja att utvecklas. Det är också viktigt att vara tydlig mot leverantörerna med vad som är acceptabelt för MQ. Mot den bakgrunden har det beslutats att ta fram en så kallad Critical Violation Policy där det ska framgå vad som inte kan tolereras avseende kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöbrott, korruption eller svikna löften som undergräver grunden för ett förtroendefullt samarbete. För att tackla de utmaningar som finns i arbetet med att förbättra arbetsvillkor hos leverantörerna samt bidra till deras minskade miljöpåverkan krävs kompetensutveckling. Det krävs också ett mer systematiserat arbete med dessa frågor. BSCI har vid sidan om själva revisionsupplägget ett omfattande kompetensutvecklingsprogram på plats som står till leverantörernas förfogande i bland annat både Dhaka och Shanghai. Inköp och produktion Produktionen ligger till största delen i Asien. MQ har inköpskontor och egen personal i Shanghai och i Dhaka. Oavsett var produktionen förläggs tar MQ ansvar för arbetsmiljö, arbetsvillkor och sociala förhållanden i de fabriker som tillverkar produkterna. Ett ansvar som förstås delas med leverantörerna. sättningen är att produkterna alltid ska tillverkas under tillåtna, säkra och rättvisa förhållanden. Utmaningarna idag är att säkerställa att arbetstagarna hos leverantörerna har rimlig arbetstid, betald övertid och möjlighet att vara fackligt anslutna. MQs inköpsprocess Inköpsstrategi och inköpsprocess är kritiska moment för att åstadkomma resultat avse- Alla fabriker Förbättringar behövs 24% 23% 4% 7% 7 68% 6% 1% 1% 5% 92% 97% 92% Avvikelser från kraven 4% 98% 4% 5% 15% 36% 94% ende goda arbetsvillkor hos leverantörerna. Detta har MQ tagit fasta på och har under de gångna åren genomfört omfattande förändringar i organisation och arbetssätt med syftet att skapa bättre och närmare relationer med sina leverantörer samt en bättre framförhållning internt och för sina leverantörer. Antalet fabriker har dessutom minskat avsevärt. Fokus måste ändå öka än mer och därför kommer nya arbetas fram under hösten 2010 med syftet att minska leverantörsbasen. Det gör det lättare att samarbeta och att förbättra rutiner hos såväl MQ som leverantörena. inte tillämplig 1 52% 88% 79% 57% 4% 6% Magnus Carlsson CSR- och Sustainability Manager (Produktion 39% division) En annan del av inköpsprocessen är rutinen för att kontraktera nya leverantörer. Här finns en gedigen process på plats för att säkerställa att inte ett omfattande samarbete inleds utan att uppförandekod är påskriven och fabriken klarat av en första revision utan att allvarliga brister påträffats. Externa varumärken 2 Nivå 1 och 2 (Level 1 och Level 2) är definitioner som fastställs av BSCI. Nivå 2 avser inga avvikelser Nivå 1 avser att förbättringar behövs. MQ skall genom egna besök eller externa revisioner ha kontrollerat samtliga fabriker där MQ har produktion Miljö Bostäder Arbetsmiljö, hälsa & säkerhet Hälsa & hygien Arbetsförhållanden Diskriminering Facklig anslutning Tvångsarbete Barnarbete Löner & ersättning Arbetstid Dokumentation MQs affärsidé är att erbjuda sina kunder spännande och attraktiva externa varumärken (det vill Ledningssystem Vilja att förbättras säga de som MQ inte själva skapat) som står för hög kvalitet både när det gäller mode och hållbarhetsprestanda. Detta säkerställs genom ett nära samarbete och en dialog med samtliga leverantörer som också måste följa MQs uppförandekod. MQ arbetar nu med en kartläggning av alla externa varumärken som ska vara klar under hösten et är att bjuda in de externa varumärkena till den resa MQ själva befinner sig på för att tillsammans arbeta för ett hållbart mode. MQs uppförandkod gäller förstås även leverantörer av externa varumärken och de leverantörer som de i sin tur använder.

7 12 13 Material Koldioxidutsläpp, utrikestransporter MQs egna varumärken Det är strävan mot mer hållbara material som Hållbara materialval är MQs MQ anser att kläder som är värda att älska säsong efter säsong skapas av material som är skonsamma mot allas vår värld. Textilbranschens stora miljöutmaningar är att det går åt mycket vatten och kemikalier för huvudatt producera textilier, framför allt bomull. För att kunna leva upp till åtagandet om en ansvarsfull produktion strategi för har MQ valt tre vägar framåt: att åstad Minska andelen bomull. Öka andelen ekologisk bomull. komma en Öka andelen hållbara material. minimering Den bomull som säljs ska ha en hög andel ekologisk bomull för att kraftigt reducera användningen av skadliga kemikalier. Ekologisk bomull har mindre negativ miljöpåverkan än annan bomull. I odlingsprocessen av miljöanvänds bara naturligt gödsel, säden är obehandlad, den odlas med växelbruk och inga bekämpningsmedel påverkan i används. Odlaren har en näringsrik jord och leverantörs ogräs tas bort för hand. När bomullen 2010/ /2013 skördas används två principer; ledet ända Andel bomull av 72% 65% 6 5 vänta in frosten eller minska försäljningen bevattningen. Detta gör ekoner till tillandelen av bomullen 1% logisk bomull mer skonsam som är ekologisk verkning av för naturen. Idag utgör endast ekologiskt odlad bomull 1 procent av världens totala bomullsproduktion. Det är inte tillräckligt. MQ vill att andelen råvaran. MQ vill minska den totala andelen bomull som säljs i butik till förmån för mer hållbara material. Till år 2015 ska andelen sålda kläder som består av bomull minska från dagens 72 procent till högst 50 procent. Och av dessa 50 procent ska minst hälften komma från ekologiskt odlad bomull. Det innebär att MQ kommer att behöva satsa på utveckling och användning av mer medvetna material. ekologisk bomull ökar, även i det egna sortimentet. et är ekologisk bomull utgör 50 procent. Det är strävan mot mer hållbara material som är MQs huvudstrategi för att åstadkomma en minimering av miljöpåverkan i leverantörsledet ända ner till tillverkning av råvaran. MQ är även med i ett svenskt bransch- initiativ kallat STWI som strävar att vägleda medlemmarnas leverantörer att göra rätt i vattenfrågor. STWI arbetar med att utveckla guidelines för vattenhantering i prodktionskedjan mellan syfabrik och butik. Detta ska i sin tur leda till att minimera vattenavändningen och göra befintligt vatten renare. MQs CSRchef sitter i STWIs styrgrupp. Transporter BÅT Båttransport, ton CO FLYG Landtransport, ton CO Totalt, ton CO % Eftersom underlaget för koldioxidberäkningarna är behäftat med en rad antaganden så sätts inte minskningen av koldiodutsläppen förrän det dataunderlaget är mer stabilt. Dock är det relevant att jämföra de absoluta siffrorna över tid. Här konstateras att en minskning skett med 20 procent under det gångna året. Detta har i huvudsak berott på att MQ minskat flygtransporterna avsevärt. Även den lägre andelen lastbilstransporter har bidragit till utsläppsminskningen. Utrikestransporter, MQs egna varumärken utfall antal uppdrag andel utfall antal uppdrag andel Andel fraktuppdrag med flyg % % 18% 14% 1 Andel fraktuppdrag med båt och landtransport % % 82% 86% 9 Totalt antal fraktuppdrag med flyg och båt Övriga etiska riktlinjer för ansvarsfull produktion bör vidtas och vilka riktlinjer som ska gälla för att säkerställa ett etiskt förhållningssätt till djur. Inga farliga kemikalier MQ har ett ansvar tillsammans med sina leverantörer att se till att produkterna inte innehåller några förbjudna, ohälso- bränslen är därför en av MQsVad viktigaste sättningar. MQs produktion sker både i Asien och Europa. är STWI? lära Inom kort kommer man att kunna följa processen på webben och vi räknar med att publicera första versionen av riktlinjerna sommaren Vilka är de största vattenproblemen för textilbranschen? Flygtransport, ton CO2 LAND förändring 2010 vs MQ ska stödja djurens rättigheter i alla delar av förädlingskedjan. MQ ska kontinuerligt utvärdera vilka insatser som Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Att minska användningen av fossila De transporter som går från lager till butik är också av stor betydelse för den totala kolidioxidminskningen. läroprocess för alla deltagande företag. Våren 2010 omorganiserade MQ sina lager i Sverige för att effektivisera transporterna mellan lager och butik. Därför sker idag 40 procent färre utkörningar till butikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dock saknas kvalitativ data på detta varförnär sättningen inrikesresultat? transporter kommer att publiceras i 2010/ kommeroch vi resultat att seför några 2011 års hållbarhetsredovisning. resultat Djurrätt Q& A För att minska koldioxidutsläppen över hurinitiativ produkterna lägger därför om så att fler samman för att STWI ärser ettmq svenskt därfraktas. textil-mq och läderbranschen gått transporter från Asien sker med båt istället för flyg. År 2009 minskades flygtransporterna med 37 procent och sig mer om hur våra produkter i tillverkningsskedet påverkar världens under 2010 har man förutom med båt även genomfört transporter med tåg från Asien. Genom att redan i plagemensamma neringsstadiet av kollektionsarbetet lägga ett stortvattenresurser. fokus på transportförbättringar, skapas mer tid för att också miljöanpassa transporterna. Ett annat sätt att få kontroll på flygtransporterna är att grundligt ifrågasätta varje flygtransport. Därför krävs ettvad godkännande antingenresultatet? MQs VD, Design- och Inköpschef eller Affärsområblir detfrån faktiska deschef för varje transport som ska ske med flyg. Den tidigare relativt ogenomtänkta användning av flygtrandet blirekonomiskt dels ett dokument medändrade riktlinjer (guidelines) som pressa skall hjälpa oss att sporter inte har varit försvarbar varken eller miljömässigt. rutiner kommer att fortsatt ner utsläppen ännu mer. vägleda våra leverantörer att göra rätt i vattenfrågor, men också en viktig 2008/2009 samma eller miljöskadliga kemikalier. MQs leverantörer förbinder sig att följa kemikalierestriktionerna och se till att produkterna inte innehåller några otillåtna ämnen eller överskrider några gränsvärden. Det är också viktigt för MQ att förhindra skadliga miljö- och hälsoeffekter för dem som arbetar i produktionen. Trygghet för alla som kommer i kontakt med plagget är absolut grundläggande. Kemikalierestriktionerna har satts samman utifrån EU-lagstiftningen, EU-förordningen REACH samt Textilimportörernas kemikalielista. För att säkerställa att leverantörerna följer MQs krav görs en kartläggning över hela produktsortimenten. Utifrån denna kartläggning väljs vissa produktgrupper där extra stickprovskontroller görs. Hur MQ agerar om utfallet på något test inte blir godkänt kan variera från fall till fall. Vanligast förs en dialog med leverantören där man tillsammans försöker se var i processen ämnet kan ha används eller uppkommit och hur man tillsammans kan förhindra det i framtiden. Om produkten nått försäljningsledet kan den behöva tas bort ur butik om det finns hälsorelaterade risker förknippade med användning av plagget. Förbud mot sandblästring Sandblästring är en metod som kan användas för att ge bland annat jeans ett slitet utseende. En metod som om man inte använder rätt skyddsutrustning är skadligt för lungorna hos den som utför sandblästringen och kan leda till bland annat sjukdomen silikos. På grund utav den hälsorisk som det innebär för arbetarna har MQ förbjudit användning av sandblästring i produktionen av våra produkter och vi har för hösten 2010 inga jeans i vårt sortiment som har sandblästrats. Vi använder istället alternativa metoder för att åstadkomma slitna effekter på våra jeans.

8 15 MQs grund för etik Det är viktigt för MQ att i alla sammanhang agera ansvarsfullt och ha tydliga etiska riktlinjer för den dagliga verk- samheten. MQs policy för affärsetik utgår från värderingen att MQ ska drivas både med lönsamhet och god etik. MQ tar ansvar för att i all sin verksamhet och i alla relationer följa högt ställda krav på god etik och affärsmoral. Därför är ansvarstagandet en fråga för såväl ledningsgruppen som för den enskilde medarbetaren. Ingen inom MQ får utnyttja sin ställning för personlig vinning på företagets, leverantörers eller kunders bekostnad. Medarbetares förhållande till kunder, leverantörer och andra samarbetspartners ska vara helt affärsmässiga. Sammanställning, Nöjd Medarbetar-Index* Vår HÖST HÖST MÅL /11-12/13-14/15 Trivsel Motivation Ledarskap Kommunikation Trygghet Utveckling Jämställdhet Efterlevnad av kärnvärden 3,5 4,9 4,2 4,3 4,1 4,1 5,5 4,6 5,0 4,6 4,3 4,6 4,4 5, ,8 5,1 4,7 4,5 4,5 4,4 5,3 5,1 Totalt mervärde 4,4 4,8 4,8 4,9 5,0 5,2 * MQs NMI mäts i medarbetarundersökningar där frågorna bland annat handlar om hur medarbetarna trivs, samt vilka krav och förväntningar de har på företaget. NMI-index löper från 1 till 6 där 6 är högsta värdet. På MQ mäts NMI en gång om året. 2009: Totalsvarsfrekvens 8, varav butikschef 97%, HK 85,4%, butikspersonal 66%. 2008: Totaltsvarsfrekvens 78%, varav butikschefer 89%, HK 82%, butikspersonal 68%. Nöjd Medarbetar-Index, MQ totalt höst -09 Totalt medelvärde höst -08 Efterlevnad av kärnvärden Utveckling Jämställdhet Vår -07 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Trygghet Ett attraktivt MQ ska alltid kännetecknas av delaktighet, jämlikhet, utveckling, trivsel och att medarbetarna uppnår goda resultat som leder till lönsamhet. viktigaste avseende MQs sättningar för medarbetarengagemang och för hållbara arbetsplatser. Kommunikation Att trivas med sitt jobb, ha utvecklande arbetsuppgifter och bra kollegor är centrala faktorer för att skapa en attraktiv arbetsplats. Ett attraktivt MQ skall alltid kännetecknas av delaktighet, jämlikhet, utveckling, trivsel och att medarbetarna uppnår goda resultat som leder till lönsamhet. Då skapas känslan av att vara en del av företagets framgång. Ett hållbart MQ bedrivs på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och har hållbara arbetsplatser med en god arbetsmiljö som ser till både medarbetarnas och miljöns bästa. Centrala områden för att skapa en god arbetsmiljö är trygghet, delaktighet, utveckling och hälsa. MQs ledning Ett starkt engagemang genomsyrar MQ. Det ska MQ bygga vidare på. Här redovisas det Ledarskap MQs andra åtagande handlar om medarbetarna. För att uppnå ett hållbart MQ är engagerade medarbetare som känner delaktighet i MQs affärs och trivs på sitt jobb ett absolut måste och ett självända. Därför har MQ som att: vara den mest attraktiva arbetsgivaren ha hållbara arbetsplatser. En hög modegrad inspirerar lätt till en hög konsumtion som varken är socialt eller ekologiskt hållbar. Är den modemedvetna personalen verkligen engagerade i hållbarhetsfrågor? Alla bör satsa på att äga färre men finare plagg av högre kvalitet och med en mindre miljöpåverkan. Gärna med en intressant och unik design också. Det handlar om att mode måste bli långsiktigt. Först då kan vi skapa en klädindustri som är hållbar på riktigt. Nu arbetar vi för att visa tydligt vad minskad miljöpåverkan innebär i praktiken. Det är denna resa som MQ behöver ta alla duktiga medarbetare med på så att de i sin tur kan bli tydliga mot kunden om vad MQ står för. Men redan nu vet vi att många av våra medarbetare har längtat efter de insatser vi nu genomför och att det ökar deras stolthet att vara en del av MQ. Motivation Mot et med ännu fler nöjda medarbetare Nöjda medarbetare ska bli ännu nöjdare DILEMMA Trivsel Commitment #2 1 Engagerade medarbetare MQs NMI bedöms som mycket bra internt i företaget. Att förbättra ett sådant resultat kommer vara krävande och stimulerande. Trots minskad försäljning, till följd av lågkonjunkturen 2009, och de påfrestningar som detta innebar för MQs medarbetare så har ett redan högt resultat på 4,8 från året dessför- innan återupprepats. et är mot bakgrund av nedskärningar och lågkonjunktur något som ledningen på MQ känner sig stolta över. Någon specifik punktinsats för alla butiker har inte gjorts utifrån att alla delområden visar goda resultat. Fortsatta fokusområden för MQ är att bli ännu bättre på delaktighet, information, kompetensutveckling och ett gott ledarskap. Varje chef har till uppgift att ta fram förbättringsförslag tillsammans med sina medarbetare utifrån utifrån sin avdelnings/arbetsplats resultat.

9 16 17 Medarbetarutveckling hand i hand med affärsutvecklingen Vad är du mest stolt över hittills? MQ vet om att det är viktigt att satsa på att medarbetare utvecklas i sitt arbete och att medarbetares enskilda utveckling går hand i hand med företagets utvecklingsbehov. Ambitionen är att det ska gå att växa inom MQ. Som ett resultat utifrån medarbetarundersökningen arbetar MQ idag för en högre grad av rörlighet inom företaget än tidigare. För att skapa möjligheter till bra intern tillväxt, fortsätter den utbildning som vänder sig till de säljare som har som sättning att bli butikschefer. Ledarskapsutbildningen för nya butikschefer har också vidareutvecklats. Bra ledarskap är en förutsättning för god lönsamhet. Intern rekrytering till chefstjänst 2008/ % 7 9 Kompetensutveckling på MQ Medarbetarutveckling genomförs med extern och intern utbildning och med årliga ut- vecklingssamtal som bas. Under fick utbildningsverksamheten stå tillbaka något mot bakgrund av den svagare försäljningen. sättningen är självklar: Alla medarbetare ska genomföra ett årligt utvecklingssamtal. har drygt 90 procent av MQs medarbetare på huvudkontoret haft det. För huvudkontorets olika funktioner finns inte samma program som för butiksanställd personal utan utbildningarna är individuellt anpassade. Utbildningsbehovet sätts samman utifrån den utvecklingsplan som kommer med det årliga utvecklingssamtalet. Utvecklingsplanen är kopplad till medarbetarens sättningar som i sin tur ska ha en tydlig koppling till företagets affärsplan och budget. satsades på ledarskapsutveckling för MQs chefer. Här bredvid beskrivs några av de viktigaste utbildningarna som finns att tillgå för MQs butiksanställda medarbetare. Kvitton på MQs medarbetarsatsningar Både personalomsättning och sjukfrånvaro är för MQ markant bättre än branschgenomsnittet. MQ som arbetsplats, inte minst genom den nya affärsidén, ska kunna utvecklas än mer positivt avseende båda dessa nyckeltal. Det är samtidigt viktigt att förstå att det på grund av en nu gymsam konjunktur är en hård konkurrens om skicklig personal vilket gör arbetet mot lägre personalomsättning än mer utmanande. 2008/ / /2013 branschen* Personalomsättning 21% 16% 15% 13% 1 24,8% Sjukfrånvaro 4, 3,9% 3,8% 3,5% 3, 5,35% *Branschsiffrorna är 2009 års statistik från Svenskt Näringsliv och avser detaljhandeln. Jämställdhet Utbildning för MQs butiksanställda SÄLJ Sälj 1 Sälj Style Advising Sälj 2 LEDARSKAP Rekrytering Arbetsrätt Arbetsmiljö Utvecklingssamtal Bridge (systemutbildning) Timeronline (tid och löne- rapportering) Säkerhet & Systematiskt Brandskyddsarbete Ledarskap för nya BC 3x2 dagar Butikschefer (BC) Aspirant- program (utbildning för kommande BC, som löper över 1 år 4x2 dagar) STF Grundutbildning (2 dagar utbildning för ställföreträdande butikschefer) Jag är mest stolt över våra medarbetare för det engagemang och den vilja som dom visat upp, inte minst mot bakgrund av de påfrestningar som vi haft under lågkonjunkturen. Trots allehanda neddragningar, uteblivna utbildningssatsningar, ett huvudkontor där 25 procent av personalstyrkan varslades så finns viljan och engagemanget för företaget och för sina kollegor! En vilja och ett engagemang som vi sedan kunnat läsa av i vår medarbetarundersökning där nöjdheten bland MQs medarbetare till och med ökar! Vad är på gång som du särskilt vill lyfta fram? Medarbetarnas engagemang är a och o för vår trovärdighet kring vårt hållbarhetsarbete. Annars blir det bara en skrivbordsprodukt! Därför måste vi få ut hållbarhetsstrategin till medarbetarna på ett sätt som skapar delaktighet. Delaktighet är nyckeln till att känna engagemang, glädje och ansvar. Vilken är den viktigaste framtidsfrågan/största utmaningen? Våra säljare kan genom proffsigt och personligt bemötande få kunden att ändra sitt köpbeteende och därmed komma åt den överkonsumtion som råder i samhället. Nyckeln är att våra medarbetare hittar säljglädjen i ett delvis nytt budskap. Vi vill få in fler kunder som handlar, men att varje kund köper färre plagg. På så sätt kommer vi öka vår försäljning,ta marknadsandelar men minska påverkan på miljön. Våra medarbetare, oavsett om de arbetar med design, inköp, logistik eller som säljare är alltså nyckelpersoner i vårt hållbarhetsarbete. En jämställd arbetsplats gynnar lönsamheten. Jämställdhet är både affärskritiskt och önskvärt. MQs personal ska, där det är möjligt, i stort spegla samhället i sin sammansättning. Branschen är av tradition väldigt kvinnodominerad och MQs utmaning är därför att locka manliga sökanden, inte minst till butikerna. MQ kan konstatera att inga löneskillnader i butik finns mellan män och kvinnor (0 procent) som följd av att överenskomna avtal mellan arbetsmarknadens parter följts till punkt och pricka. Löneskillnaden på 10 procent på huvudkontoret kommer att ses över. sättningen är given; löneskillnaden mellan män och kvinnor som har likvärdig position och erfarenhet ska vara noll procent till En policy för ökad jämställdhet håller på att arbetas fram och ska vara klar hösten Självklart finns en nolltollerans kring diskriminering. Catarina Olvenmark HR- och CSRChef 2007/ / /2013 Löneskillnad, M/K, HK 1 <1 Löneskillnad, M/K, butik Jämställdhet, M/K, HK 32/68% 29/71% 40/6 45/55% Jämställdhet, M/K, butik 15/85% 18,5/81,5% 20/8 25/75% HK 50/50 Butik 81/19 Ledningsgrupp 20/80 Styrelse 33/67 Chefsbefattningar MQ strävar mot hållbara arbetsplatser Ett hållbart MQ innebär bland annat hållbara arbetsplatser och god arbetsmiljö. Med hållbara arbetsplatser menas slutet för MQs interna miljöarbete. Beslut har fattats att miljödiplomera samtliga arbetsplatser inom MQ senast Miljödiplomering är en process för att bygga upp ett miljöledningssystem på arbetsplatsen och ett alternativ till ISO Diplomeringen innebär att arbetsplatsen har relativt liten miljöpåverkan och att MQ aktivt arbetar med förbättringsåtgärder som främjar miljön. Arbetet har nyligen påbörjats och i augusti 2010 blev huvudkontoret som första arbetsplats miljödiplomerat. Det innebär bland annat att huvudkontoret har el från förnybara energikällor och att personalen där aktivt arbetar med att minska sin elanvändning. Källsortering och dubbelsidiga utskrifter är exempel på andra självklara åtgärder som nu genomförts på huvudkontoret. MQs miljögrupper arbetar med att säkerställa att miljöarbetet ständigt förbättras i hela verksamheten. Under våren 2011 startar arbetet med att miljödiplomera samtliga butiker. I samband med miljödiplomeringen får alla medarbetare genomgå en miljöutbildning. Miljödiplomering* av butiker 2012/ Tjänsteresor MQs resepolicy har som sättning att minska koldioxidutsläppen vid tjänsteresor. Resor mellan Stockholm och Göteborg ska göras med tåg. Från och med 2010 ska nya tjänstebilar vara miljöklassade. För att uppnå ett hållbart MQ måste medarbetarna vara delaktiga. Delaktigheten skapas genom konkreta åtgärder för en miljöanpassad verksamhet, men också genom ökad kunskap och medvetenhet kring hållbarhetsarbetet.

10 19 Commitment #3 1 Medvetna kunder Tillit till kunden DILEMMA MQ vill ha ett hållbart mode men får man verkligen med sig de externa varumärkena på resan? MQ är en butikskedja med kvalitativa varumärken, oavsett om de är egna eller externa. MQ behöver vara ansvarstagande oavsett varumärke för att kunden ska känna sig trygg med att handla i butikerna. Under 2010 har vi arbetat med att kartlägga de externa leverantörernas hållbarhetsarbete och utarbetar nu nya sätt att bedriva dialog med dem så att de inspireras till ett större ansvarstagande. Det kan också bli aktuellt att inte sälja externa varumärken som inte följer MQs kod eller på andra sätt visar ett ointresse för att utveckla sitt hållbarhetsarbete. MQs ledning More Quality MQs ambition är att kunden ska ha lätt att välja kläder som tagits fram på ett omsorgsfullt, ansvarsfullt och medvetet sätt. Genom att prioritera kvalitetskläder och vårda på ett smart sätt får kunden en garderob som kan användas och kombineras igen. Det är bra för kunden och bra för miljön. Attitydundersökning: kvinnor 1560 respektive män 1560 pris nyheter 6 glädje 4 presentation varumärken mångsidighet service mode personal inspiration kvalitet MQs kunder har länge ansett att de får kvalitet hos MQ. Kvalitet är något som MQ arbetar med i allt från design till val av material och materialkvalitet. MQs kvalitet måste alltid kunna synas i sömmarna. Plaggen som säljs ska hålla formen länge och tåla användning under lång tid. MQ vill att kunden ska tänka kvalitet istället för kvantitet och att köpen sker med eftertanke istället för på impuls. Som en naturlig följd av färre men hållbarare plagg sparas dessutom jordens resurser. varumärken Resan mot att skapa ett hållbart mode är lång och ambitiös. Utan medvetna kunder försvagas MQs möjligheter att skapa ett mer medvetet mode. MQs arbete för att skapa mer medvetna kunder kommer att ta form under Hållbart mode är framtiden. mångsidighet En central del i det hållbara modet är just kvaliteten. År efter år bekräftas det i Vizeums undersökningar att i åldersgruppen 1565, bland både män och kvinnor, anses MQ ha den bästa kvaliteten på plaggen. Detta i jämförelse med andra klädföretag på den svenska marknaden. Diagrammen bredvid illustrerar upplevelsen på ett tydligt sätt. pris nyheter 6 glädje 4 mode inspiration presentation service personal kvalitet Häng ut dina kläder på vädring istället för att tvätta dem då skonar du både plagget och miljön på samma gång. Thomas Enderstein, Design och Inköpschef Enligt Naturvårdverkets undersökning från 2008 så kan 18 procent av svenskarna anses vara mycket aktiva klimatkonsumenter medan hela 69 procent tycker att klimatfrågan måste lösas på något sätt (men kanske inte av dom). Andra undersökningar visar på liknande trender när det gäller andra aspekter av hållbarhet (t ex ekologisk mat). Avståndet mellan attityd och köpbeteende kan ofta vara ganska stort och det kan minskas när konsumenterna kan göra enkla val. MQ vill bli bättre på att tillhandahålla dom valmöjligheterna och hoppas att kunderna kommer att uppskatta detta. MQ tror att de flesta människor vill bidra till en rimligare och vackrare värld. Klädvård Upp till 85 procent av ett plaggs miljöpåverkan kan uppstå efter att du har köpt ditt plagg1. Så hur du vårdar och tvättar dina kläder är mycket viktigt. Det ska vara lätt att vara kund på MQ. Personalen ska fortsätta hjälpa kunden att hitta kläder de trivs med och även ge de råd om hur kunden kan vårda plaggen på bästa sätt. Framtidens emballage För MQ är det självklart att kunden inte bara ska kunna köpa kläder som tagits fram på ett ansvarsfullt sätt utan också ska kunna bära hem sina kläder, eller ge bort en present som köpts från oss, i påsar, kassar och presentförpackningar som är skonsamma mot miljön. MQs nya påsar tillverkas därför av återvunnen plast, så kallad post consumer-plastic vilket är ett ännu mer miljöanpassat val än industri- återvunnen plast. Returen av påsen skapar automatiskt mer återvunnen plast. Papperskassar och presentkartonger tillverkas av en hundraprocentig naturfiber som är återvinningsbar. Det innebär mindre skövling av skog och jordens resurser sparas samtidigt som det bidrar till en renare planet. Presentkartonger och plastpåsar närproduceras i Jönköping och på så sätt minskas även transportsträckorna avsevärt. Kvalitetsmedvetna kunder Trots ett idogt arbete med design och kvalitet, från idé till produktion, händer det ibland att alla kläder inte går att sälja. Det är dock mycket fina och användbara kläder och de säljs därför på export via Myrorna. Kläderna säljs på en världsmarknad för begagnade kläder för cirka 50 öre1 krona per plagg. Myrornas insamlingskostnader för kläderna är högre än så, men export-en ger en viss kostnadstäckning. Framförallt ser både MQ och Myrorna en social och miljömässig vinst i exporten genom att produkterna kan komma till användning en andra gång. Andrahandsförsäljningen skapar tusentals jobb i länder med fattiga människor och ger människor med extremt lite pengar möjlighet att ändå kunna klä sig. Myrorna har etiska regler som reglerar försäljningen. De företag som köper kläder av Myrorna granskas, och Myrorna vet vilka länder de i sin tur eventuellt säljer till. Huvuddelen av Myrornas export går till länder där det inte finns någon stor kritik om att inhemsk textilindustri drabbas negativt. Vad är du mest stolt över hittills? orda det hållbara modet. Det ska vara Efter relativt kort tid på MQ, ca 8 månader, så måste jag ändå säga att jag är mest stolt över att MQ valt hållbart mode som affärsidé och därmed ger oss designers en möjlighet att designa fram detta. Jag kan inte heller låta bli att också beundra modet att våga adressera konsumtionsfrågan. En hållbarare värld kräver ökad kvalitet och mindre konsumtion. Ett ansvar som vi ska ta tillsammans med kunden. Vad är på gång som du särskilt vill lyfta fram? Helt klart är det nya uttrycket i 365 Sunshine som är på gång och som kommer finnas i butik till våren. 365 Sunshine är ett renodlat så kallat casual -varumärke. Det kommer för- okomplicerat och genuint. Omsorg i alla detaljer. Slow fashion utan att bli tråkigt. Allt ska göras med eftertanke och kollektionen ska skapas utifrån en helhet. hållbarare mode som vi format, vare sig det är via plagget, hemsidan eller sms från kundklubben. Allt för att ge kunden möjlighet till ett medvetet val. Vilken är den viktigaste framtidsfrågan/största utmaningen? Som designer för hållbart mode har jag i synnerhet två stora utmaningar. Den ena kommer vara den ständiga jakten efter de hållbara alternativen. Ekologisk bomull inte minst eftersom 365 Sunshine består till absolut största del om bomull. Men också när andra material är i modet, säg polyester, så handlar det då om att finna återvunnen polyester. Den andra utmaningen är nå ut till kunden med de idéer för ett 1 Linda Agneskans Varumärkesansvarig designer 365 Sunshine Enligt Mathilda Tham, adjungerad professor i mode vid Beckmans Designhögskola i Stockholm.

11 Vi på MQ vill skapa kläder som du ska kunna bära ofta och länge. Det betyder att vårt sortiment ska hålla en hög kvalitet, att knapparna sitter kvar även efter den 100:e tvätten och att tygerna är fria från ohälsosamma kemikalier. Vi är säkra på att du håller med oss om att de som tillverkar våra produkter är värda att behandlas med respekt, har en trygg arbetsmiljö och har marknadsmässiga arbetsvillkor där lagen ses som en absolut miniminivå. Samtidigt är vi säkra på att du också vill begränsa klimatförändringarna, minska vattenbristen i Asien och förhindra spridningen av hälsovådliga bekämpningsmedel. På samtliga dessa områden agerar vi. Johan elfner, vd mq retail ab fakta om redovisningen Detta är MQs första hållbarhetsredovisning. Arbetet med redovisningen har i flera avseenden använt Global Reporting Initiatives ramverk utan att ta detta steg fullt ut i redovisade tillämpningsnivåer. Sannolikt tas detta steg till nästa års redovisning. Redovisningen har heller inte bestyrkts av oberoende part. MQ avser att ta ställning till detta då redovisningen och inte minst hållbarhetsarbetet utvecklas. Redovisningen avser MQ Holding/Retail AB. Avseende leverantörers hållbarhetsresultat redovisas utrikes transporters fossila koldioxidutsläpp samt resultat av revisioner hos MQs leverantörer av produkter. Överlag redovisas det arbete som MQ genomför för att åstadkomma en hållbar leverantörs kedja. MQ redovisar också det arbete som man bedriver för att få sina kunder att ta ett större ansvar för en hållbar utveckling. MQ Retail AB Box , Göteborg Besöksadress: Sankt Eriksg. 5 Växel: Fax: För frågor eller kommentarer kring innehållet i redovisningen, kontakta: Catarina Olvenmark, HR- och CSRchef, på telefon eller e-post: form & produktion FuTERRA tryck Billes Tom & Otto är ett bestruket träfritt papper. Denna trycksak är klimatkompenserad vilket innebär att vi har kompenserat för de utsläpp av fossil CO 2 som produktion samt transporter av detta papper orsakat. Avgiften går oavkortat till Plan Vivos projekt i kommunen N hambita i Moçambique. Projektet är främst inriktat på trädplantering och därigenom lagring av CO 2. Totalt CO 2 -utsläpp för denna trycksak/upplaga: 35g per ex eller 17,7 kg för hela upplagan på 500ex

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat årsred0 visning 2014 verksamhet hållbarhet resultat Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3 ... hållbarhet och lönsamhet

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING

Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING 2014 Kavaj 199:- H&M VÅR 2015 MODERN ESSENTIALS SELECTED BY DAVID BECKHAM VÅR 2015 Skjorta 199:- H&M VÅR 2014 Tröja 199:- H&M ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll H&M I ORD OCH BILD

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

ÅRSREDOVISNINg 2012 99:-

ÅRSREDOVISNINg 2012 99:- ÅRSREDOVISNINg T-shirt 99:- 149:- Linne innehåll H&M i ord och bild 7 Detta är H&M värderingar, affärsidé och mål 10 Vd har ordet 12 i korthet 16 Våra kollektioner 28 Hållbarhet vårt ansvar 32 Våra medarbetare

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68 Års redo vis ning 2010 INNEHÅLL VD-ord 2 Strategi och mål 4 Marknad 6 KappAhls mode på kartan 8 Kundgrupper 10 Dam 12 Herr 14 Barn 16 Värde kedjan 18 Idé och design 19 Inköp 20 Produktion 20 Distribution

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2013 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden 7 Svenska Spels uppdrag 8 Den svenska spelmarknaden

Läs mer

10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete

10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete 10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete VARSÅGOD DE BÄSTA TIPSEN - GRATIS! Här kommer tips och råd kring ditt hållbarhetsarbete Under detta år, 2015, firar MiljöRapporten 25-års jubileum. Från början

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

Bra billiga byggvaror. Årsredovisning

Bra billiga byggvaror. Årsredovisning Bra billiga byggvaror 2012 Årsredovisning Innehållsförteckning verksamhetsbeskrivning Byggmax i korthet 4 Året i korthet 5 VD-ord 6 Vision, affärsidé, mål och strategi 8 Verksamhet 10 Byggmax ansvar 20

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Swedwatch rapport #60 BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning: Stora framsteg i bärbranschens ansvarsarbete... 3 2. Bakgrund... 5 3. ICA vägledare

Läs mer

Mångfald för ökad lönsamhet

Mångfald för ökad lönsamhet Mångfald för ökad lönsamhet Emma Meurling Presentation 2004 bodde jag med min familj i London och fick PAUSE stipendiet med möjlighet att studera HR utomlands och skriva en rapport om mångfald. Resultatet

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Den blinda klädimporten

Den blinda klädimporten Rapport nr 21 Den blinda klädimporten Miljöeffekter från produktionen av kläder som importeras till Sverige SwedWatch SwedWatch Den blinda klädimporten 1 SwedWatch är en religiöst och partipolitiskt obunden

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer