Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010"

Transkript

1 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning

2 Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att dessa intressenter ska få en förståelse för och kunskap om MQs hållbarhetsarbete. MQ hoppas att den som läser redovisningen ska uppfatta den som trovärdig och ödmjuk samt se MQs vilja att på ett äkta och ärligt sätt ta sig an hållbarhetsfrågorna. Korta fakta om MQ Med drygt femtio år på marknaden har MQ etablerat sig som en av Sveriges ledande varumärkes- Omsättningen för uppgick till 1,4 miljarder SEK med en rörelsemarginal på 10,1 procent. Medelantalet heltidsmedarbetare under perioden uppgick till 634 jämfört med 661 samma tidpunkt föregående år. Huvudkontoret ligger i Göteborg och MQ har dessutom produktionskontor i Shanghai och Dhaka. MQ-aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm. Årets händelser Det gångna året har varit ett händelserikt hållbarhetsår för MQ. Arbetet med leverantörsrevisioner MQs CSR-organisation MQs förstärkta CSR-organisation ska göra det lättare att integrera hållbarhetstänkandet och agerandet i hela organisationen så att den kan nå sina hållbarhets och i förlängningen bidra till att förändra branschen. CSR-team Vi på MQ vill skapa kläder som du ska kunna bära ofta och länge. Det betyder att vårt sortiment ska hålla en hög kvalitet, att knapparna sitter kvar även efter den hundrade tvätten och att tygerna är fria från ohälsosamma kemikalier. Vi är säkra på att du håller med oss om att de som tillverkar våra produkter är värda att behandlas med respekt, har en trygg arbetsmiljö och har marknadsmässiga arbetsvillkor där lagen ses som en absolut miniminivå. Samtidigt är vi säkra på att du också vill begränsa klimatförändringarna, minska vattenbristen i Asien och förhindra spridningen av hälsovådliga bekämpningsmedel. På samtliga dessa områden agerar vi. På vissa områden har vi kommit en bra bit på vägen; inom andra har vi just påbörjat arbetet. Jag vill särskilt lyfta fram våra medarbetaren som, lågkonjunktur och neddragningar till trots, hållit fanan högt vilket avspeglat sig i fortsatt fina resultat i vår medarbetarundersökning. Största utmaningen för oss framöver kommer vara att göra kunderna medvetna om vårt hållbarhetsarbete och den resa vi påbörjat. Det är ju bland annat tillsammans med kunder och våra leverantörer som vi ska åstadkomma hållbara resultat. I framtiden ska vi på MQ leverera ännu högre kvalitet till dig som är kund hos oss. Vi sätter fokus på att ta fram fler hållbara material till våra kläder och samtidigt öka andelen ekologisk bomull. Vi ska välja ut leverantörer som håller en hög social och miljömässig standard och ha ett nära samarbete med dem. Den ökade kvaliteten gynnar dig som kund på många sätt. Därför kommer vi att bjuda in dig att ta del av vårt arbete. Genom vårt hållbarhetsarbete minskar vi affärsrisker, ökar förutsättningarna för lönsamhet, utvecklar vår verksamhet och stärker därmed varumärket. Det är bra för oss alla som arbetar här, för dig som kund och för våra ägare. I denna redovisning kan du fördjupa dig i våra strategier för hållbarhetsarbetet. MQs Urban Commitments är de som kommer att vägleda oss på resan framåt. Det är en lång resa MQ har framför sig och som just har börjat, men det är en resa som vi tar oss an med engagemang, öppenhet och ödmjukhet. Jag hoppas att du vill följa med oss på den. MQs styrelse MQs ledningsgrupp med CSR-chef Miljögrupp HK Jag är stolt över att kunna presentera MQs första hållbarhetsredovisning. Det är en redovisning som tar dig som läsare ut på en resa. På resan kommer du att guidas i MQs arbete för en hållbar framtid och framför allt ett hållbart mode. signature / namnteckning har fortsatt inom ramen för Business Social Compliance Initiative (BSCI) som är ett omfattande internationellt samarbetsinitiativ för mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. Mycket av strukturen för det övergripande arbetet har utarbetats. Här är ett axplock av de viktigaste händelserna som rör hållbarhet under räkenskapsåret. Styrelsen antog en omfattande Hållbarhetspolicy. Läs mer på Arbetet med att ta fram hållbarhetskriterier för de externa varumärkena påbörjades. Viktiga delar av hållbarhetsarbetet har satts. MQs första hållbarhetsredovisning togs fram. CSR-organisation bildades med CSR-chef i ledningsgruppen, CSR-team (strategier och sättningar) och miljögrupp (så att strategierna omsätts i praktisk handling ute på arbetsplatserna). Huvudkontoret har miljödiplomerats (läs mer på MQs ledningsgrupp antog en jämställdhetspolicy och upprättade en jämställdhetsplan, som kommer utvärderas och revideras för kommande räkenskapsår. MQs ledningsgrupp antog en etikpolicy. MQ lanserade begreppet More Quality i en nationell kampanj. VDn har ordet vd MQ Retail AB MQ har en kundklubb med omkring lojala kunder, som tillsammans representerar närmare hälften av MQs årliga försäljning. gruppen är män och kvinnor år. message / meddelande title / titel kedjor. Genom att erbjuda en mix av egna och externa varumärken erbjuder MQ män och kvinnor kläder med hög modegrad. Butikskedjan omfattar i dagsläget 106 butiker och ambitionen är att etablera MQ som den ledande varumärkeskedjan i Norden. Det ska ske med fortsatt lönsam tillväxt genom fler och större butiker i Sverige samt genom expansion till nya geografiska marknader, med butiksöppningar i Norge som ett första steg men även på sikt och vid tillfälle i Finland. Johan Elfner name / namn Redovisningens syfte & 3 Miljögrupp butik Innehåll Inledning; sid. 2 vdn har ordet; sid. 3 Hållbar affärsidé; sid. 4 våra intressenter; sid 5 Urban commitments; sid 7 commitment #1; sid. 8 commitment #2; sid. 14 commitment #3, sid. 16

3 4 5 Hållbarhet en del av affärerna För MQ ska hållbarhetsarbetet genomsyra affärerna det ska skapa mervärden för kunderna, uppskattas av medarbetarna och locka leverantörerna. Hållbarhetsarbetet påbörjades för några år sedan, men under det gångna året har insatserna intensifierats. Hållbarhetsperspektivet har flera olika aspekter. Generellt kan sägas att hela bolaget ska genomsyras av en hållbarhetsmedvetenhet. Det ska gälla allt från hur plaggen designas, hur inköpen görs eller hur arbetet i butik bedrivs. För MQ innnebär det bland annat hållbarhet i kvalitet, mode och produktion. En hållbar kvalitet MQ ska erbjuda kvalitet i förhållande till pris som ger kunden mervärde. Ett hållbart mode Kunden ska känna sig trygg med sitt köp hos MQ. Ett hållbart mode innebär också att MQ följer modet, men inte är i dess absoluta framkant. En hållbar produktion Kunden ska veta att MQs produkter har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt både vad gäller miljö, arbetsvillkor och arbetsmiljö. Hållbart mode som affärsidé varför då? Svensk Handel skriver i sin rapport Konsumera Trendrapport 2010 att Hållbar utveckling öppnar dörrar. Rapporten beskriver följande Det går en grön våg genom den globala handeln. Fler vill kunna handla sunt med ett gott och grönt samvete. För handeln innebär omställningen till en mer hållbar utveckling många utmaningar men också nya spännande affärsmöjligheter. Klas Eklund, Senior Economist på SEB säger Den som agerar bromskloss skadar inte bara vår planet utan även det egna företagets anseende och framtid. Rapporten säger vidare att ett ökat medvetande om miljö- och rättvisefrågor och omställningen till en mer hållbar ekonomi kommer att få genomslag i alla led. Något som ger eko inom hela handeln från produktion, transporter och paketering till utbud och utformning av själva handelsplatserna. Det räcker inte enbart med att erbjuda varor och tjänster som är konkurrenskraftiga när det gäller kvalitet och pris. Företagets konkurrenskraft kommer i högre grad att avgöras av faktorer som miljö, klimat, rättvisa och hälsa. Ohållbart mode hur låter det? MQs affärsidé MQ har som affärsidé att erbjuda ett hållbart mode som passar perfekt för det a livet. Det är ett mode som MQs kunder ska kunna bära ofta och länge, både för att de vill och för att de kan. Ett mode som har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt och som kan användas, kombineras och älskas igen. Ett hållbart mode. Fler än 120 miljoner människor livnära sig av bomullsproduktion och textilindustri. Vissa rapporter talar om upp till 300 mijoner människor som försörjs av bomulls- och textilindustrin. Dessa människors arbets- och livsmiljö kan förändras om företag ställer krav på hur textilier och kläder produceras. Det behövs åtminstone 350 liter vatten och cirka ett kilo kemikalier för att bereda ett kilo textil. Kemikalierna påverkar arbetarnas hälsa och orsakar skador i miljön eftersom de är giftiga och bryts ner långsamt. Det är inte ovanligt att fabriker i vissa länder saknar avloppsrening vilket innebär att miljögifterna går rakt ut i mark och vattendrag med stora skador som följd. Malin Eriksson, från intresseorganisationen Rena Kläder, säger att de största problemen inom klädbranschen just nu är de extremt låga lönerna, de långa arbetsdagarna och att rätten att organisera sig fackligt ofta saknas: I Kina är det till exempel förbjudet att organisera sig på annat sätt än genom det statliga facket. I andra länder kan det vara tillåtet på pappret, men inte i praktiken. Om man får organisera sig så får man ju också ett större inflytande och arbetsplatsen blir bättre. Det här är områden där utvecklingen går åt fel håll. Arbetstiden har ökat med 25 procent medan reallönen har gått ner med 25 procent de senaste tolv åren rent allmänt i textilproducerande länder. Risker och möjligheter med affärsidén Mot bakgrund av det som beskrivits ser ledning och styrelse inom MQ att hållbart mode som affärsidé inte bara är nödvändigt utan dessutom en attraktiv positionering för fortsatta framgångar. Klädbranschen berörs extra mycket eftersom hållbarhetsfrågorna där är utmanande och alla människor är klädkonsumenter. Ledningens syn på framtiden hänger ihop med kundernas allt större fokus på hållbarhetsfrågor. Endast med ett gediget hållbarhetsarbete kommer långsiktig lönsamhet vara möjlig. Konsumtionsfrågan står i centrum för klädbranschen men MQ har, med kvalitet som ledstjärna, en unik möjlighet och trovärdighet att uppmana sina kunder till begränsad konsumtion. sättningen för MQ är tydlig fler kunder med kvalitet och tidlöst mode för ögonen, leder till ökad försäljning och ökade marknadsandelar.

4 6 MQs viktiga intressenter MQs intressentrelationer är långsiktiga. Vare sig det handlar om medarbetare, leverantörer, ägare eller kunder. För MQ handlar affärer och affärsrelationer om att hålla löften, leverera vad som är överenskommet och att nå. Genom att bygga system för att säkerställa att man fångar upp sina intressenters synpunkter, kan MQ känna sig trygga i forsatt stark relation med nyckelintressenterna. Detta beskrivs mer utförligt här nedan. Leverantörer MQ har de senaste åren etablerat kontor i Shanghai och i Dhaka och därmed fått en direkt relation med leverantörerna utan mellanhänder. MQ har som avsikt att införa ett Nöjd Leverantörs-Index som visar MQs ambitioner med sina leverantörsrelationer. I framtiden kommer leverantörsomsättningen att redovisas för att långsiktigheten i relationerna lättare ska kunna kontrolleras. Den långsiktiga strategin är att ha färre leverantörer men köpa mer av varje. Det underlättar dialogen och ökar möjligheterna till förbättring. Medarbetare Urban Commitments är MQs åtaganden för en bättre värld och ett mode att älska. Det är en resa mot hållbarhet har påbörjats. Vår resplan innehåller tre åtaganden för ett hållbart MQ: Commitment# Ansvarsfull produktion 1 MQs första åtagande handlar om att skapa en hållbar produktion hela vägen från framställningen av råvaror till att kläderna slutligen hamnar i våra butiker. Det handlar om att utveckla utbudet av hållbara material/produkter och att stötta leverantörernas arbete med att begränsa sin egen kemikalieanvändning och att hushålla med naturresurser som till exempel vatten. Det handlar om att säkerställa att produkterna tillverkas under tillåtna, säkra och rättvisa arbetsförhållanden. Dessutom ska koldioxidutsläppen successivt minska genom att transportera varorna på ett klokt sätt. MQ ska vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. I sitt årliga NMI (Nöjd Medarbetar-Index) får MQ som helhet mycket bra resultat (läs mer på sidan 15). Commitment# Engagerade medarbetare 2 MQs andra åtagande handlar om att MQ ska vara en attraktiv arbetsplats. Det innebär att medarbetarna ska känna engagemang, glädje och ansvar för sitt arbete men också att butikerna och arbetsplatserna är snygga och hållbara. Passionerade och stolta medarbetare är en förutsättning för att MQ ska kunna bli hållbara. Kunder Ledande värde för MQ är Vi gör kunden framgångsrik. Det är kanske också det kärnvärde som avspeglar sig i MQs kundklubb med sina medlemmar. En kundklubb som visar sin lojalitet i handling genom att under stå för 45 procent av MQs totala försäljning. Enligt GFK lägger klubbens medlemmar i genomsnitt 14 procent av sin totala klädkonsumtion i MQs butiker, vilket är näst högst bland de lojalitetsprogram som erbjuds av svenska klädkedjor. Ägare För MQs ägare är avkastning på investerat kapital avgörande för hur nöjd man är med MQ som företag. Den nyligen genomförda börsintroduktionen sätter dessutom MQ än mer i strålkastarljuset avseende resultat. MQs bedömning är att dess affärsidé med en integration av hållbarhetsaspekter avseende både riskminimering och affärsutveckling gör företaget mer attraktivt som investering. Det sänder en signal om att MQ vill vara ett ansvarstagande företag med stort riskmedvetande som samtidigt ser långsiktigt goda affärsmöjligheter i en hållbar utveckling av verksamheten. Intressenternas bidrag till redovisningen MQs intressenters input till redovisningen har varit mer av indirekt karaktär, men ändå väsentlig. Den har skett i form av att avstämning gjorts mot GRI:s branschkomplement för apparel and footwear som är ett resultat av en så kallad flerpartsprocess där olika intressenter kommit till tals och tillsammans utarbetat branschspecifika nyckeltal. MQ har använt Rena Kläders tidigare generalsekreterare Joel Lindefors som rådgivare och därmed kunnat ta till sig av relevant kunskap kring vilket arbete som behöver göras och vad som behöver redovisas. I samband med denna redovisning genomfördes också intervjuer med Lena Tham på WWF och Malin Eriksson på Rena Kläder för uppdatering kring branschens väsentliga hållbarhetsfrågor. Läs mer om vad de sa på 3 Commitment# Medvetna kunder MQs tredje åtagande handlar om dig som kund. MQ vill kunna erbjuda dig ett hållbart mode som har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt. Kläder som kunden kan använda, kombinera och älska igen. Dessutom kan kunden bidra till att skona miljön genom att sköta sina plagg på ett smart sätt, som också får dem att hålla längre. Tre vägar till ett hållbart MQ MQ kommer inte kunna nå hela vägen fram till hållbarhet på en gång eftersom företaget är en del av ett i många delar ohållbart samhälle. Resan mot ett hållbart MQ har många del och leverantörer, medarbetare och kunderna måste vara med på resan för att MQ ska kunna lyckas. MQ är väl medvetna om att resan är full av utmaningar men också att det är en spännande och nödvändig väg som valts.

5 Commitment #1 1 9 Ansvarsfull produktion MQs leverantörer är samarbetspartners För att kunna nå sättningen om en ansvarsfull och håll- bar produktion från råvara till det att varan hamnar i butik arbetar MQ med att: kvalitetssäkra produkterna och utveckla MQs sortiment med hållbara material säkerställa att produkterna tillverkas under säkra och rättvisa förhållanden transportera produkterna på ett koldioxidsmart sätt. MQ äger inga egna fabriker. För de varumärken som MQ själva designar och producerar görs större delen av inköp- en direkt från utvalda fabriker. Oavsett varumärke ställer MQ som krav att produkterna ska tillverkas under tillåtna, säkra och rättvisa förhållanden. För att uppnå sättningen eftersträvas långsiktiga samarbeten med leverantörerna genom dialog, utbildning och tydliga riktlinjer. Hållbarhetsaspekten ska alltid vara en tungt vägande faktor vid val av leverantör. Samarbete men inte kravlöst För att nå de uppsatta en är ambitionen långsiktiga samarbeten med ett mindre antal utvalda leverantörer som lever upp till MQs krav och som samarbetet fungerar bra med. MQ ställer krav på det egna arbetet genom att ständigt se över de egna rutinerna och genom att utbilda bland annat inköpare och designers i hållbarhetsfrågor. DILEMMA MQs ställer krav på effektivare inköp genom prispress, höjda kvalitets- och ledtidskrav och ställer samtidigt krav på leverantörer att leva upp till uppförandekoden. Är detta inte motsägelsefullt? MQs affärsidé är att erbjuda kunden hög kvalitet som håller kvalitet och trendmässigt mer än en säsong. Vår affärsidé är inte att erbjuda låga priser utan mode med kvalitet som kunden kan tänka sig betala lite mer för. Ledtidskraven riktar vi i dagsläget mot oss själva genom att avsevärt förbättra våra egna processer för att åstadkomma detta. Våra egna produktionskontor är en del av denna lösning. Bättre planering från design till orderläggning är en annan del. MQs ledning MQ ställer krav på sina leverantörer genom att de förbinder sig att följa MQs uppförandekod. Kontroller görs för att säkerställa att leverantörerna lever upp till koden genom egna revisioner, både anmälda och oanmälda, och genom revisioner av oberoende organisationer. Strävan är att bygga ett så pass förtroendefullt samarbete att den kontrollerande delen av förbättringsarbetet kan hållas till ett minimum. Förtroende tar emellertid tid att bygga upp. För att visa allvar med utsagan att leverantörerna är viktiga samarbetspartners för MQ kommer MQ under det kommande året att införa något som sannolikt är unikt i branschen ett så kallat Nöjd Leverantörs-Index (NLI). Detta index ska ge svar på hur MQ sköter sig som köpare och samarbetspartner och vad som kan förändras för att skapa framgångsrika affärer för bägge parter. Omställning av inköpen MQ har under en längre tid förflyttat sina inköp från Europa till Asien. Det finns samtidigt en medvetenhet om att arbetsvillkor och arbetsmiljö även för europeisk textilproduktion kan ha allvarliga brister. Att förlägga produktionen i de länder där utmaningarna kring arbetsvillkor och miljö är som störst, såsom exempelvis Kina och Bangladesh, innebär ett ökat ansvar för MQ som köpare. Förbättrade arbetsvillkor Sedan 2007 har därför MQ valt att vara medlem i BSCI, Business Social Compliance Initiative, som är ett europeiskt samarbetsinitiativ för att förbättra arbetsvillkoren i leverantörsländerna. Samarbetet utgår från en gemensam uppförandekod och ett gemensamt bedömnings- och uppföljningssystem. Uppförandekoden baseras på FN:s deklaration för mänskliga rättigheter, barnkonventionen och International Labour Organizations, ILOs kärnkonventioner. MQs uppförandekod omfattar bland annat följande centrala områden: Lagar och förordningar, förbud mot barnarbete, förbud mot tvångsarbete, förbud mot diskriminering, rätt till facklig anslutning, lön och förmåner, arbetstid och övertid och hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. På kan du läsa själva uppförandekoden. Organisation för förbättrade arbetsvillkor MQs medlemskap i BSCI är organisationsmässigt huvudspåret i MQs strategi för förbättrade arbets- villkor. Dock har det byggts upp en organisation inom MQ, med medarbetare som på heltid ägnar sig åt att utveckla arbetet kring arbetsvillkor och miljö hos leverantörerna. Revisioner för förbättrade arbetsvillkor Att fabriken lever upp till uppförandekoden utvärderas genom både externa (BSCI) och interna revisioner. Vid revisionerna kontrolleras det att fabriken uppfyller alla krav och fabriken bedöms enligt en skala från 02. Nivå 0 innebär att fabriken inte klarat av att uppfylla hälften av alla krav och/eller inte klarat en kritisk fråga. Nivå 1 innebär att fabriken uppfyller minst hälften av alla krav och alla kritiska frågor. Nivå 2 innebär att fabriken inte har några eller endast mindre avvikelser av uppförandekoden. Alla Nivå 2-leverantörer uppmuntras att gå vidare med en SA8000-certifiering. Fabrikerna får efter varje revision en åtgärdsplan som beskriver vad fabriken behöver förbättra och en tidsbegränsning, på maximalt 12 månader, sätts för varje åtgärd. Innan det är dags för en ny revision samarbetar MQ med sina fabriker för att hjälpa dem att förbättra sig. Under det gångna året genomfördes 75 första- gångsrevisioner och 44 så kallade uppföljnings- revisioner. Dessa revisioner har varit bestående av både BSCI-revisioner och interna revisioner. MQ idag arbetar med 86 leverantörer och sammanlagt 120 fabriker. Kvar att inspektera är enbart 16 procent. Förstagångs- Uppföljningsrevisioner revisioner Externa (BSCI) Interna Totala 75 44

6 10 11 Som medlem i BSCI har MQ som åtagande att till 2010 utföra externa kontroller av 70 procent av inköpsvärde. Utöver detta har MQ även åtagit sig att säkerställa att 1/3 av fabrikerna ska uppnå nivå 1 eller 2 till Till 2015 ska 2/3 av fabrikerna uppnå nivå 1 eller 2. Detta är en början men det är inte tillräckligt. sättningarna nedan beskriver MQs ambitioner framöver. MQ ska till exempel genom egna besök eller externa revisioner ha kontrollerat samtliga fabriker där MQ har produktion till utgången av Se resultat och nedan. 2010/ /2013 Andel fabriker som når nivå 1 eller 22 66% 66% 75% 85% Andel kontrollerade fabriker 84% Idag klarar 66 procent av leverantörernas fabriker nivå 1 eller 2 enligt BSCI. Nivå 0-fabrikerna är naturligtvis prioriterade arbete tillsammans med våra leverantörer. Statistiken avseende barnarbete nedan handlar inte om att barn påträffats vid revisionerna. Detta är tämligen sällsynt i den exporterande delen av textilindustrin just på grund av de frekventa revisionerna. I de berörda fallen handlar det i huvudsak om att arbetsgivaren inte följt regler avseende övertid för yngre arbetare. Utmaningarna idag är att säkerställa att arbetstagarna hos leverantörerna har korrekt lön, rimlig arbetstid, betald övertid och möjlighet att vara fackligt anslutna. Korrekt lön är en utmaning då ett utbrett ersättningssystem är ett så kallat ackordssystem. När detta finns är inte viljan att kompensera för övertid tillräckligt stor hos leverantören. Övertidsproblematiken har många infallsvinklar. De stora övertidsuttagen sker på grund av bristande planering både hos köpare och leverantör. 5% 41% SA % 5 Nivå % 40 Nivå Nivå % Det jag är mest stolt över är MQs förflyttning från så kallade traders eller agenter med produktion som vi haft lite eller ingen kontroll över, till att idag hantera merparten av våra inköp via egna inköpskontor (75 procent av inköpsvärdet) med avsevärt bättre kontroll över vilka fabriker MQs produkter produceras i. Vad är på gång som du särskilt vill lyfta fram? Vårt arbete med att fortsätta stärka relationerna till våra huvudleverantörer genom att minska antalet leverantörer och fabriker som syr för MQ. Med större volymer hos färre leverantörer stärker vi förutsättningarna för förbättrad kvalitet och ansvarsfull produktion. Andelen ekologiskt odlad bomull och lägre fossila koldioxidutsläpp är förstås också av stor betydelse. Vilken är den viktigaste framtidsfrågan/största utmaningen? revisionsresultat 34% Vad är du mest stolt över hittills? 98 Att med ett tydligt hållbarhetsarbetet visa att MQ kan påverka både miljö och arbetsförhållanden i produktionen med ett bibehållet affärsmässigt synsätt på verksamheten, och på så sätt vara med och bidra till ett hållbarare samhälle. Inga avvikelser från kraven 7% 4% 15% 26% 76% 68% Under de senaste 18 månaderna har MQ befunnit sig i en fas där kartläggning av situationen hos flertalet av leverantörer och deras fabriker varit i fokus. Det kommande årets insatser kommer ägnas mer åt insatser som skapar förändring hos leverantör. Inköpskrav och revisioner har förvisso utbildande effekt men är inte huvudsyftet med insatserna. Samtidigt måste man ha i åtanke, även om det kan vara frustrerande, att långsiktighet och tålamod i dessa avseenden är en absolut nödvändighet. Centralt är att det finns en total öppenhet med dessa utmaningar och att ständiga förbättringar kan skönjas. MQ är också väl medvetna om de ibland omfattande försöken till fusk som förekommer i samband med revisioner. Det är också därför ett intimt och förtroendebyggande samarbete med ett fåtal leverantörer är av så stort värde. Arbetet med att få leverantörerna att se att rättvisa och bra arbetsvillkor skapar bättre affärer är inte gjort i en handvändning. För MQ är det centralt att leverantörerna är öppna med sina problem och har en vilja att utvecklas. Det är också viktigt att vara tydlig mot leverantörerna med vad som är acceptabelt för MQ. Mot den bakgrunden har det beslutats att ta fram en så kallad Critical Violation Policy där det ska framgå vad som inte kan tolereras avseende kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöbrott, korruption eller svikna löften som undergräver grunden för ett förtroendefullt samarbete. För att tackla de utmaningar som finns i arbetet med att förbättra arbetsvillkor hos leverantörerna samt bidra till deras minskade miljöpåverkan krävs kompetensutveckling. Det krävs också ett mer systematiserat arbete med dessa frågor. BSCI har vid sidan om själva revisionsupplägget ett omfattande kompetensutvecklingsprogram på plats som står till leverantörernas förfogande i bland annat både Dhaka och Shanghai. Inköp och produktion Produktionen ligger till största delen i Asien. MQ har inköpskontor och egen personal i Shanghai och i Dhaka. Oavsett var produktionen förläggs tar MQ ansvar för arbetsmiljö, arbetsvillkor och sociala förhållanden i de fabriker som tillverkar produkterna. Ett ansvar som förstås delas med leverantörerna. sättningen är att produkterna alltid ska tillverkas under tillåtna, säkra och rättvisa förhållanden. Utmaningarna idag är att säkerställa att arbetstagarna hos leverantörerna har rimlig arbetstid, betald övertid och möjlighet att vara fackligt anslutna. MQs inköpsprocess Inköpsstrategi och inköpsprocess är kritiska moment för att åstadkomma resultat avse- Alla fabriker Förbättringar behövs 24% 23% 4% 7% 7 68% 6% 1% 1% 5% 92% 97% 92% Avvikelser från kraven 4% 98% 4% 5% 15% 36% 94% ende goda arbetsvillkor hos leverantörerna. Detta har MQ tagit fasta på och har under de gångna åren genomfört omfattande förändringar i organisation och arbetssätt med syftet att skapa bättre och närmare relationer med sina leverantörer samt en bättre framförhållning internt och för sina leverantörer. Antalet fabriker har dessutom minskat avsevärt. Fokus måste ändå öka än mer och därför kommer nya arbetas fram under hösten 2010 med syftet att minska leverantörsbasen. Det gör det lättare att samarbeta och att förbättra rutiner hos såväl MQ som leverantörena. inte tillämplig 1 52% 88% 79% 57% 4% 6% Magnus Carlsson CSR- och Sustainability Manager (Produktion 39% division) En annan del av inköpsprocessen är rutinen för att kontraktera nya leverantörer. Här finns en gedigen process på plats för att säkerställa att inte ett omfattande samarbete inleds utan att uppförandekod är påskriven och fabriken klarat av en första revision utan att allvarliga brister påträffats. Externa varumärken 2 Nivå 1 och 2 (Level 1 och Level 2) är definitioner som fastställs av BSCI. Nivå 2 avser inga avvikelser Nivå 1 avser att förbättringar behövs. MQ skall genom egna besök eller externa revisioner ha kontrollerat samtliga fabriker där MQ har produktion Miljö Bostäder Arbetsmiljö, hälsa & säkerhet Hälsa & hygien Arbetsförhållanden Diskriminering Facklig anslutning Tvångsarbete Barnarbete Löner & ersättning Arbetstid Dokumentation MQs affärsidé är att erbjuda sina kunder spännande och attraktiva externa varumärken (det vill Ledningssystem Vilja att förbättras säga de som MQ inte själva skapat) som står för hög kvalitet både när det gäller mode och hållbarhetsprestanda. Detta säkerställs genom ett nära samarbete och en dialog med samtliga leverantörer som också måste följa MQs uppförandekod. MQ arbetar nu med en kartläggning av alla externa varumärken som ska vara klar under hösten et är att bjuda in de externa varumärkena till den resa MQ själva befinner sig på för att tillsammans arbeta för ett hållbart mode. MQs uppförandkod gäller förstås även leverantörer av externa varumärken och de leverantörer som de i sin tur använder.

7 12 13 Material Koldioxidutsläpp, utrikestransporter MQs egna varumärken Det är strävan mot mer hållbara material som Hållbara materialval är MQs MQ anser att kläder som är värda att älska säsong efter säsong skapas av material som är skonsamma mot allas vår värld. Textilbranschens stora miljöutmaningar är att det går åt mycket vatten och kemikalier för huvudatt producera textilier, framför allt bomull. För att kunna leva upp till åtagandet om en ansvarsfull produktion strategi för har MQ valt tre vägar framåt: att åstad Minska andelen bomull. Öka andelen ekologisk bomull. komma en Öka andelen hållbara material. minimering Den bomull som säljs ska ha en hög andel ekologisk bomull för att kraftigt reducera användningen av skadliga kemikalier. Ekologisk bomull har mindre negativ miljöpåverkan än annan bomull. I odlingsprocessen av miljöanvänds bara naturligt gödsel, säden är obehandlad, den odlas med växelbruk och inga bekämpningsmedel påverkan i används. Odlaren har en näringsrik jord och leverantörs ogräs tas bort för hand. När bomullen 2010/ /2013 skördas används två principer; ledet ända Andel bomull av 72% 65% 6 5 vänta in frosten eller minska försäljningen bevattningen. Detta gör ekoner till tillandelen av bomullen 1% logisk bomull mer skonsam som är ekologisk verkning av för naturen. Idag utgör endast ekologiskt odlad bomull 1 procent av världens totala bomullsproduktion. Det är inte tillräckligt. MQ vill att andelen råvaran. MQ vill minska den totala andelen bomull som säljs i butik till förmån för mer hållbara material. Till år 2015 ska andelen sålda kläder som består av bomull minska från dagens 72 procent till högst 50 procent. Och av dessa 50 procent ska minst hälften komma från ekologiskt odlad bomull. Det innebär att MQ kommer att behöva satsa på utveckling och användning av mer medvetna material. ekologisk bomull ökar, även i det egna sortimentet. et är ekologisk bomull utgör 50 procent. Det är strävan mot mer hållbara material som är MQs huvudstrategi för att åstadkomma en minimering av miljöpåverkan i leverantörsledet ända ner till tillverkning av råvaran. MQ är även med i ett svenskt bransch- initiativ kallat STWI som strävar att vägleda medlemmarnas leverantörer att göra rätt i vattenfrågor. STWI arbetar med att utveckla guidelines för vattenhantering i prodktionskedjan mellan syfabrik och butik. Detta ska i sin tur leda till att minimera vattenavändningen och göra befintligt vatten renare. MQs CSRchef sitter i STWIs styrgrupp. Transporter BÅT Båttransport, ton CO FLYG Landtransport, ton CO Totalt, ton CO % Eftersom underlaget för koldioxidberäkningarna är behäftat med en rad antaganden så sätts inte minskningen av koldiodutsläppen förrän det dataunderlaget är mer stabilt. Dock är det relevant att jämföra de absoluta siffrorna över tid. Här konstateras att en minskning skett med 20 procent under det gångna året. Detta har i huvudsak berott på att MQ minskat flygtransporterna avsevärt. Även den lägre andelen lastbilstransporter har bidragit till utsläppsminskningen. Utrikestransporter, MQs egna varumärken utfall antal uppdrag andel utfall antal uppdrag andel Andel fraktuppdrag med flyg % % 18% 14% 1 Andel fraktuppdrag med båt och landtransport % % 82% 86% 9 Totalt antal fraktuppdrag med flyg och båt Övriga etiska riktlinjer för ansvarsfull produktion bör vidtas och vilka riktlinjer som ska gälla för att säkerställa ett etiskt förhållningssätt till djur. Inga farliga kemikalier MQ har ett ansvar tillsammans med sina leverantörer att se till att produkterna inte innehåller några förbjudna, ohälso- bränslen är därför en av MQsVad viktigaste sättningar. MQs produktion sker både i Asien och Europa. är STWI? lära Inom kort kommer man att kunna följa processen på webben och vi räknar med att publicera första versionen av riktlinjerna sommaren Vilka är de största vattenproblemen för textilbranschen? Flygtransport, ton CO2 LAND förändring 2010 vs MQ ska stödja djurens rättigheter i alla delar av förädlingskedjan. MQ ska kontinuerligt utvärdera vilka insatser som Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Att minska användningen av fossila De transporter som går från lager till butik är också av stor betydelse för den totala kolidioxidminskningen. läroprocess för alla deltagande företag. Våren 2010 omorganiserade MQ sina lager i Sverige för att effektivisera transporterna mellan lager och butik. Därför sker idag 40 procent färre utkörningar till butikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dock saknas kvalitativ data på detta varförnär sättningen inrikesresultat? transporter kommer att publiceras i 2010/ kommeroch vi resultat att seför några 2011 års hållbarhetsredovisning. resultat Djurrätt Q& A För att minska koldioxidutsläppen över hurinitiativ produkterna lägger därför om så att fler samman för att STWI ärser ettmq svenskt därfraktas. textil-mq och läderbranschen gått transporter från Asien sker med båt istället för flyg. År 2009 minskades flygtransporterna med 37 procent och sig mer om hur våra produkter i tillverkningsskedet påverkar världens under 2010 har man förutom med båt även genomfört transporter med tåg från Asien. Genom att redan i plagemensamma neringsstadiet av kollektionsarbetet lägga ett stortvattenresurser. fokus på transportförbättringar, skapas mer tid för att också miljöanpassa transporterna. Ett annat sätt att få kontroll på flygtransporterna är att grundligt ifrågasätta varje flygtransport. Därför krävs ettvad godkännande antingenresultatet? MQs VD, Design- och Inköpschef eller Affärsområblir detfrån faktiska deschef för varje transport som ska ske med flyg. Den tidigare relativt ogenomtänkta användning av flygtrandet blirekonomiskt dels ett dokument medändrade riktlinjer (guidelines) som pressa skall hjälpa oss att sporter inte har varit försvarbar varken eller miljömässigt. rutiner kommer att fortsatt ner utsläppen ännu mer. vägleda våra leverantörer att göra rätt i vattenfrågor, men också en viktig 2008/2009 samma eller miljöskadliga kemikalier. MQs leverantörer förbinder sig att följa kemikalierestriktionerna och se till att produkterna inte innehåller några otillåtna ämnen eller överskrider några gränsvärden. Det är också viktigt för MQ att förhindra skadliga miljö- och hälsoeffekter för dem som arbetar i produktionen. Trygghet för alla som kommer i kontakt med plagget är absolut grundläggande. Kemikalierestriktionerna har satts samman utifrån EU-lagstiftningen, EU-förordningen REACH samt Textilimportörernas kemikalielista. För att säkerställa att leverantörerna följer MQs krav görs en kartläggning över hela produktsortimenten. Utifrån denna kartläggning väljs vissa produktgrupper där extra stickprovskontroller görs. Hur MQ agerar om utfallet på något test inte blir godkänt kan variera från fall till fall. Vanligast förs en dialog med leverantören där man tillsammans försöker se var i processen ämnet kan ha används eller uppkommit och hur man tillsammans kan förhindra det i framtiden. Om produkten nått försäljningsledet kan den behöva tas bort ur butik om det finns hälsorelaterade risker förknippade med användning av plagget. Förbud mot sandblästring Sandblästring är en metod som kan användas för att ge bland annat jeans ett slitet utseende. En metod som om man inte använder rätt skyddsutrustning är skadligt för lungorna hos den som utför sandblästringen och kan leda till bland annat sjukdomen silikos. På grund utav den hälsorisk som det innebär för arbetarna har MQ förbjudit användning av sandblästring i produktionen av våra produkter och vi har för hösten 2010 inga jeans i vårt sortiment som har sandblästrats. Vi använder istället alternativa metoder för att åstadkomma slitna effekter på våra jeans.

8 15 MQs grund för etik Det är viktigt för MQ att i alla sammanhang agera ansvarsfullt och ha tydliga etiska riktlinjer för den dagliga verk- samheten. MQs policy för affärsetik utgår från värderingen att MQ ska drivas både med lönsamhet och god etik. MQ tar ansvar för att i all sin verksamhet och i alla relationer följa högt ställda krav på god etik och affärsmoral. Därför är ansvarstagandet en fråga för såväl ledningsgruppen som för den enskilde medarbetaren. Ingen inom MQ får utnyttja sin ställning för personlig vinning på företagets, leverantörers eller kunders bekostnad. Medarbetares förhållande till kunder, leverantörer och andra samarbetspartners ska vara helt affärsmässiga. Sammanställning, Nöjd Medarbetar-Index* Vår HÖST HÖST MÅL /11-12/13-14/15 Trivsel Motivation Ledarskap Kommunikation Trygghet Utveckling Jämställdhet Efterlevnad av kärnvärden 3,5 4,9 4,2 4,3 4,1 4,1 5,5 4,6 5,0 4,6 4,3 4,6 4,4 5, ,8 5,1 4,7 4,5 4,5 4,4 5,3 5,1 Totalt mervärde 4,4 4,8 4,8 4,9 5,0 5,2 * MQs NMI mäts i medarbetarundersökningar där frågorna bland annat handlar om hur medarbetarna trivs, samt vilka krav och förväntningar de har på företaget. NMI-index löper från 1 till 6 där 6 är högsta värdet. På MQ mäts NMI en gång om året. 2009: Totalsvarsfrekvens 8, varav butikschef 97%, HK 85,4%, butikspersonal 66%. 2008: Totaltsvarsfrekvens 78%, varav butikschefer 89%, HK 82%, butikspersonal 68%. Nöjd Medarbetar-Index, MQ totalt höst -09 Totalt medelvärde höst -08 Efterlevnad av kärnvärden Utveckling Jämställdhet Vår -07 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Trygghet Ett attraktivt MQ ska alltid kännetecknas av delaktighet, jämlikhet, utveckling, trivsel och att medarbetarna uppnår goda resultat som leder till lönsamhet. viktigaste avseende MQs sättningar för medarbetarengagemang och för hållbara arbetsplatser. Kommunikation Att trivas med sitt jobb, ha utvecklande arbetsuppgifter och bra kollegor är centrala faktorer för att skapa en attraktiv arbetsplats. Ett attraktivt MQ skall alltid kännetecknas av delaktighet, jämlikhet, utveckling, trivsel och att medarbetarna uppnår goda resultat som leder till lönsamhet. Då skapas känslan av att vara en del av företagets framgång. Ett hållbart MQ bedrivs på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och har hållbara arbetsplatser med en god arbetsmiljö som ser till både medarbetarnas och miljöns bästa. Centrala områden för att skapa en god arbetsmiljö är trygghet, delaktighet, utveckling och hälsa. MQs ledning Ett starkt engagemang genomsyrar MQ. Det ska MQ bygga vidare på. Här redovisas det Ledarskap MQs andra åtagande handlar om medarbetarna. För att uppnå ett hållbart MQ är engagerade medarbetare som känner delaktighet i MQs affärs och trivs på sitt jobb ett absolut måste och ett självända. Därför har MQ som att: vara den mest attraktiva arbetsgivaren ha hållbara arbetsplatser. En hög modegrad inspirerar lätt till en hög konsumtion som varken är socialt eller ekologiskt hållbar. Är den modemedvetna personalen verkligen engagerade i hållbarhetsfrågor? Alla bör satsa på att äga färre men finare plagg av högre kvalitet och med en mindre miljöpåverkan. Gärna med en intressant och unik design också. Det handlar om att mode måste bli långsiktigt. Först då kan vi skapa en klädindustri som är hållbar på riktigt. Nu arbetar vi för att visa tydligt vad minskad miljöpåverkan innebär i praktiken. Det är denna resa som MQ behöver ta alla duktiga medarbetare med på så att de i sin tur kan bli tydliga mot kunden om vad MQ står för. Men redan nu vet vi att många av våra medarbetare har längtat efter de insatser vi nu genomför och att det ökar deras stolthet att vara en del av MQ. Motivation Mot et med ännu fler nöjda medarbetare Nöjda medarbetare ska bli ännu nöjdare DILEMMA Trivsel Commitment #2 1 Engagerade medarbetare MQs NMI bedöms som mycket bra internt i företaget. Att förbättra ett sådant resultat kommer vara krävande och stimulerande. Trots minskad försäljning, till följd av lågkonjunkturen 2009, och de påfrestningar som detta innebar för MQs medarbetare så har ett redan högt resultat på 4,8 från året dessför- innan återupprepats. et är mot bakgrund av nedskärningar och lågkonjunktur något som ledningen på MQ känner sig stolta över. Någon specifik punktinsats för alla butiker har inte gjorts utifrån att alla delområden visar goda resultat. Fortsatta fokusområden för MQ är att bli ännu bättre på delaktighet, information, kompetensutveckling och ett gott ledarskap. Varje chef har till uppgift att ta fram förbättringsförslag tillsammans med sina medarbetare utifrån utifrån sin avdelnings/arbetsplats resultat.

9 16 17 Medarbetarutveckling hand i hand med affärsutvecklingen Vad är du mest stolt över hittills? MQ vet om att det är viktigt att satsa på att medarbetare utvecklas i sitt arbete och att medarbetares enskilda utveckling går hand i hand med företagets utvecklingsbehov. Ambitionen är att det ska gå att växa inom MQ. Som ett resultat utifrån medarbetarundersökningen arbetar MQ idag för en högre grad av rörlighet inom företaget än tidigare. För att skapa möjligheter till bra intern tillväxt, fortsätter den utbildning som vänder sig till de säljare som har som sättning att bli butikschefer. Ledarskapsutbildningen för nya butikschefer har också vidareutvecklats. Bra ledarskap är en förutsättning för god lönsamhet. Intern rekrytering till chefstjänst 2008/ % 7 9 Kompetensutveckling på MQ Medarbetarutveckling genomförs med extern och intern utbildning och med årliga ut- vecklingssamtal som bas. Under fick utbildningsverksamheten stå tillbaka något mot bakgrund av den svagare försäljningen. sättningen är självklar: Alla medarbetare ska genomföra ett årligt utvecklingssamtal. har drygt 90 procent av MQs medarbetare på huvudkontoret haft det. För huvudkontorets olika funktioner finns inte samma program som för butiksanställd personal utan utbildningarna är individuellt anpassade. Utbildningsbehovet sätts samman utifrån den utvecklingsplan som kommer med det årliga utvecklingssamtalet. Utvecklingsplanen är kopplad till medarbetarens sättningar som i sin tur ska ha en tydlig koppling till företagets affärsplan och budget. satsades på ledarskapsutveckling för MQs chefer. Här bredvid beskrivs några av de viktigaste utbildningarna som finns att tillgå för MQs butiksanställda medarbetare. Kvitton på MQs medarbetarsatsningar Både personalomsättning och sjukfrånvaro är för MQ markant bättre än branschgenomsnittet. MQ som arbetsplats, inte minst genom den nya affärsidén, ska kunna utvecklas än mer positivt avseende båda dessa nyckeltal. Det är samtidigt viktigt att förstå att det på grund av en nu gymsam konjunktur är en hård konkurrens om skicklig personal vilket gör arbetet mot lägre personalomsättning än mer utmanande. 2008/ / /2013 branschen* Personalomsättning 21% 16% 15% 13% 1 24,8% Sjukfrånvaro 4, 3,9% 3,8% 3,5% 3, 5,35% *Branschsiffrorna är 2009 års statistik från Svenskt Näringsliv och avser detaljhandeln. Jämställdhet Utbildning för MQs butiksanställda SÄLJ Sälj 1 Sälj Style Advising Sälj 2 LEDARSKAP Rekrytering Arbetsrätt Arbetsmiljö Utvecklingssamtal Bridge (systemutbildning) Timeronline (tid och löne- rapportering) Säkerhet & Systematiskt Brandskyddsarbete Ledarskap för nya BC 3x2 dagar Butikschefer (BC) Aspirant- program (utbildning för kommande BC, som löper över 1 år 4x2 dagar) STF Grundutbildning (2 dagar utbildning för ställföreträdande butikschefer) Jag är mest stolt över våra medarbetare för det engagemang och den vilja som dom visat upp, inte minst mot bakgrund av de påfrestningar som vi haft under lågkonjunkturen. Trots allehanda neddragningar, uteblivna utbildningssatsningar, ett huvudkontor där 25 procent av personalstyrkan varslades så finns viljan och engagemanget för företaget och för sina kollegor! En vilja och ett engagemang som vi sedan kunnat läsa av i vår medarbetarundersökning där nöjdheten bland MQs medarbetare till och med ökar! Vad är på gång som du särskilt vill lyfta fram? Medarbetarnas engagemang är a och o för vår trovärdighet kring vårt hållbarhetsarbete. Annars blir det bara en skrivbordsprodukt! Därför måste vi få ut hållbarhetsstrategin till medarbetarna på ett sätt som skapar delaktighet. Delaktighet är nyckeln till att känna engagemang, glädje och ansvar. Vilken är den viktigaste framtidsfrågan/största utmaningen? Våra säljare kan genom proffsigt och personligt bemötande få kunden att ändra sitt köpbeteende och därmed komma åt den överkonsumtion som råder i samhället. Nyckeln är att våra medarbetare hittar säljglädjen i ett delvis nytt budskap. Vi vill få in fler kunder som handlar, men att varje kund köper färre plagg. På så sätt kommer vi öka vår försäljning,ta marknadsandelar men minska påverkan på miljön. Våra medarbetare, oavsett om de arbetar med design, inköp, logistik eller som säljare är alltså nyckelpersoner i vårt hållbarhetsarbete. En jämställd arbetsplats gynnar lönsamheten. Jämställdhet är både affärskritiskt och önskvärt. MQs personal ska, där det är möjligt, i stort spegla samhället i sin sammansättning. Branschen är av tradition väldigt kvinnodominerad och MQs utmaning är därför att locka manliga sökanden, inte minst till butikerna. MQ kan konstatera att inga löneskillnader i butik finns mellan män och kvinnor (0 procent) som följd av att överenskomna avtal mellan arbetsmarknadens parter följts till punkt och pricka. Löneskillnaden på 10 procent på huvudkontoret kommer att ses över. sättningen är given; löneskillnaden mellan män och kvinnor som har likvärdig position och erfarenhet ska vara noll procent till En policy för ökad jämställdhet håller på att arbetas fram och ska vara klar hösten Självklart finns en nolltollerans kring diskriminering. Catarina Olvenmark HR- och CSRChef 2007/ / /2013 Löneskillnad, M/K, HK 1 <1 Löneskillnad, M/K, butik Jämställdhet, M/K, HK 32/68% 29/71% 40/6 45/55% Jämställdhet, M/K, butik 15/85% 18,5/81,5% 20/8 25/75% HK 50/50 Butik 81/19 Ledningsgrupp 20/80 Styrelse 33/67 Chefsbefattningar MQ strävar mot hållbara arbetsplatser Ett hållbart MQ innebär bland annat hållbara arbetsplatser och god arbetsmiljö. Med hållbara arbetsplatser menas slutet för MQs interna miljöarbete. Beslut har fattats att miljödiplomera samtliga arbetsplatser inom MQ senast Miljödiplomering är en process för att bygga upp ett miljöledningssystem på arbetsplatsen och ett alternativ till ISO Diplomeringen innebär att arbetsplatsen har relativt liten miljöpåverkan och att MQ aktivt arbetar med förbättringsåtgärder som främjar miljön. Arbetet har nyligen påbörjats och i augusti 2010 blev huvudkontoret som första arbetsplats miljödiplomerat. Det innebär bland annat att huvudkontoret har el från förnybara energikällor och att personalen där aktivt arbetar med att minska sin elanvändning. Källsortering och dubbelsidiga utskrifter är exempel på andra självklara åtgärder som nu genomförts på huvudkontoret. MQs miljögrupper arbetar med att säkerställa att miljöarbetet ständigt förbättras i hela verksamheten. Under våren 2011 startar arbetet med att miljödiplomera samtliga butiker. I samband med miljödiplomeringen får alla medarbetare genomgå en miljöutbildning. Miljödiplomering* av butiker 2012/ Tjänsteresor MQs resepolicy har som sättning att minska koldioxidutsläppen vid tjänsteresor. Resor mellan Stockholm och Göteborg ska göras med tåg. Från och med 2010 ska nya tjänstebilar vara miljöklassade. För att uppnå ett hållbart MQ måste medarbetarna vara delaktiga. Delaktigheten skapas genom konkreta åtgärder för en miljöanpassad verksamhet, men också genom ökad kunskap och medvetenhet kring hållbarhetsarbetet.

10 19 Commitment #3 1 Medvetna kunder Tillit till kunden DILEMMA MQ vill ha ett hållbart mode men får man verkligen med sig de externa varumärkena på resan? MQ är en butikskedja med kvalitativa varumärken, oavsett om de är egna eller externa. MQ behöver vara ansvarstagande oavsett varumärke för att kunden ska känna sig trygg med att handla i butikerna. Under 2010 har vi arbetat med att kartlägga de externa leverantörernas hållbarhetsarbete och utarbetar nu nya sätt att bedriva dialog med dem så att de inspireras till ett större ansvarstagande. Det kan också bli aktuellt att inte sälja externa varumärken som inte följer MQs kod eller på andra sätt visar ett ointresse för att utveckla sitt hållbarhetsarbete. MQs ledning More Quality MQs ambition är att kunden ska ha lätt att välja kläder som tagits fram på ett omsorgsfullt, ansvarsfullt och medvetet sätt. Genom att prioritera kvalitetskläder och vårda på ett smart sätt får kunden en garderob som kan användas och kombineras igen. Det är bra för kunden och bra för miljön. Attitydundersökning: kvinnor 1560 respektive män 1560 pris nyheter 6 glädje 4 presentation varumärken mångsidighet service mode personal inspiration kvalitet MQs kunder har länge ansett att de får kvalitet hos MQ. Kvalitet är något som MQ arbetar med i allt från design till val av material och materialkvalitet. MQs kvalitet måste alltid kunna synas i sömmarna. Plaggen som säljs ska hålla formen länge och tåla användning under lång tid. MQ vill att kunden ska tänka kvalitet istället för kvantitet och att köpen sker med eftertanke istället för på impuls. Som en naturlig följd av färre men hållbarare plagg sparas dessutom jordens resurser. varumärken Resan mot att skapa ett hållbart mode är lång och ambitiös. Utan medvetna kunder försvagas MQs möjligheter att skapa ett mer medvetet mode. MQs arbete för att skapa mer medvetna kunder kommer att ta form under Hållbart mode är framtiden. mångsidighet En central del i det hållbara modet är just kvaliteten. År efter år bekräftas det i Vizeums undersökningar att i åldersgruppen 1565, bland både män och kvinnor, anses MQ ha den bästa kvaliteten på plaggen. Detta i jämförelse med andra klädföretag på den svenska marknaden. Diagrammen bredvid illustrerar upplevelsen på ett tydligt sätt. pris nyheter 6 glädje 4 mode inspiration presentation service personal kvalitet Häng ut dina kläder på vädring istället för att tvätta dem då skonar du både plagget och miljön på samma gång. Thomas Enderstein, Design och Inköpschef Enligt Naturvårdverkets undersökning från 2008 så kan 18 procent av svenskarna anses vara mycket aktiva klimatkonsumenter medan hela 69 procent tycker att klimatfrågan måste lösas på något sätt (men kanske inte av dom). Andra undersökningar visar på liknande trender när det gäller andra aspekter av hållbarhet (t ex ekologisk mat). Avståndet mellan attityd och köpbeteende kan ofta vara ganska stort och det kan minskas när konsumenterna kan göra enkla val. MQ vill bli bättre på att tillhandahålla dom valmöjligheterna och hoppas att kunderna kommer att uppskatta detta. MQ tror att de flesta människor vill bidra till en rimligare och vackrare värld. Klädvård Upp till 85 procent av ett plaggs miljöpåverkan kan uppstå efter att du har köpt ditt plagg1. Så hur du vårdar och tvättar dina kläder är mycket viktigt. Det ska vara lätt att vara kund på MQ. Personalen ska fortsätta hjälpa kunden att hitta kläder de trivs med och även ge de råd om hur kunden kan vårda plaggen på bästa sätt. Framtidens emballage För MQ är det självklart att kunden inte bara ska kunna köpa kläder som tagits fram på ett ansvarsfullt sätt utan också ska kunna bära hem sina kläder, eller ge bort en present som köpts från oss, i påsar, kassar och presentförpackningar som är skonsamma mot miljön. MQs nya påsar tillverkas därför av återvunnen plast, så kallad post consumer-plastic vilket är ett ännu mer miljöanpassat val än industri- återvunnen plast. Returen av påsen skapar automatiskt mer återvunnen plast. Papperskassar och presentkartonger tillverkas av en hundraprocentig naturfiber som är återvinningsbar. Det innebär mindre skövling av skog och jordens resurser sparas samtidigt som det bidrar till en renare planet. Presentkartonger och plastpåsar närproduceras i Jönköping och på så sätt minskas även transportsträckorna avsevärt. Kvalitetsmedvetna kunder Trots ett idogt arbete med design och kvalitet, från idé till produktion, händer det ibland att alla kläder inte går att sälja. Det är dock mycket fina och användbara kläder och de säljs därför på export via Myrorna. Kläderna säljs på en världsmarknad för begagnade kläder för cirka 50 öre1 krona per plagg. Myrornas insamlingskostnader för kläderna är högre än så, men export-en ger en viss kostnadstäckning. Framförallt ser både MQ och Myrorna en social och miljömässig vinst i exporten genom att produkterna kan komma till användning en andra gång. Andrahandsförsäljningen skapar tusentals jobb i länder med fattiga människor och ger människor med extremt lite pengar möjlighet att ändå kunna klä sig. Myrorna har etiska regler som reglerar försäljningen. De företag som köper kläder av Myrorna granskas, och Myrorna vet vilka länder de i sin tur eventuellt säljer till. Huvuddelen av Myrornas export går till länder där det inte finns någon stor kritik om att inhemsk textilindustri drabbas negativt. Vad är du mest stolt över hittills? orda det hållbara modet. Det ska vara Efter relativt kort tid på MQ, ca 8 månader, så måste jag ändå säga att jag är mest stolt över att MQ valt hållbart mode som affärsidé och därmed ger oss designers en möjlighet att designa fram detta. Jag kan inte heller låta bli att också beundra modet att våga adressera konsumtionsfrågan. En hållbarare värld kräver ökad kvalitet och mindre konsumtion. Ett ansvar som vi ska ta tillsammans med kunden. Vad är på gång som du särskilt vill lyfta fram? Helt klart är det nya uttrycket i 365 Sunshine som är på gång och som kommer finnas i butik till våren. 365 Sunshine är ett renodlat så kallat casual -varumärke. Det kommer för- okomplicerat och genuint. Omsorg i alla detaljer. Slow fashion utan att bli tråkigt. Allt ska göras med eftertanke och kollektionen ska skapas utifrån en helhet. hållbarare mode som vi format, vare sig det är via plagget, hemsidan eller sms från kundklubben. Allt för att ge kunden möjlighet till ett medvetet val. Vilken är den viktigaste framtidsfrågan/största utmaningen? Som designer för hållbart mode har jag i synnerhet två stora utmaningar. Den ena kommer vara den ständiga jakten efter de hållbara alternativen. Ekologisk bomull inte minst eftersom 365 Sunshine består till absolut största del om bomull. Men också när andra material är i modet, säg polyester, så handlar det då om att finna återvunnen polyester. Den andra utmaningen är nå ut till kunden med de idéer för ett 1 Linda Agneskans Varumärkesansvarig designer 365 Sunshine Enligt Mathilda Tham, adjungerad professor i mode vid Beckmans Designhögskola i Stockholm.

11 Vi på MQ vill skapa kläder som du ska kunna bära ofta och länge. Det betyder att vårt sortiment ska hålla en hög kvalitet, att knapparna sitter kvar även efter den 100:e tvätten och att tygerna är fria från ohälsosamma kemikalier. Vi är säkra på att du håller med oss om att de som tillverkar våra produkter är värda att behandlas med respekt, har en trygg arbetsmiljö och har marknadsmässiga arbetsvillkor där lagen ses som en absolut miniminivå. Samtidigt är vi säkra på att du också vill begränsa klimatförändringarna, minska vattenbristen i Asien och förhindra spridningen av hälsovådliga bekämpningsmedel. På samtliga dessa områden agerar vi. Johan elfner, vd mq retail ab fakta om redovisningen Detta är MQs första hållbarhetsredovisning. Arbetet med redovisningen har i flera avseenden använt Global Reporting Initiatives ramverk utan att ta detta steg fullt ut i redovisade tillämpningsnivåer. Sannolikt tas detta steg till nästa års redovisning. Redovisningen har heller inte bestyrkts av oberoende part. MQ avser att ta ställning till detta då redovisningen och inte minst hållbarhetsarbetet utvecklas. Redovisningen avser MQ Holding/Retail AB. Avseende leverantörers hållbarhetsresultat redovisas utrikes transporters fossila koldioxidutsläpp samt resultat av revisioner hos MQs leverantörer av produkter. Överlag redovisas det arbete som MQ genomför för att åstadkomma en hållbar leverantörs kedja. MQ redovisar också det arbete som man bedriver för att få sina kunder att ta ett större ansvar för en hållbar utveckling. MQ Retail AB Box , Göteborg Besöksadress: Sankt Eriksg. 5 Växel: Fax: För frågor eller kommentarer kring innehållet i redovisningen, kontakta: Catarina Olvenmark, HR- och CSRchef, på telefon eller e-post: form & produktion FuTERRA tryck Billes Tom & Otto är ett bestruket träfritt papper. Denna trycksak är klimatkompenserad vilket innebär att vi har kompenserat för de utsläpp av fossil CO 2 som produktion samt transporter av detta papper orsakat. Avgiften går oavkortat till Plan Vivos projekt i kommunen N hambita i Moçambique. Projektet är främst inriktat på trädplantering och därigenom lagring av CO 2. Totalt CO 2 -utsläpp för denna trycksak/upplaga: 35g per ex eller 17,7 kg för hela upplagan på 500ex

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Sustainability Report 2011/2012

Sustainability Report 2011/2012 Sustainability Report 2011/2012 Syfte och mål MQ publicerar årligen en hållbarhetsredovisning med syfte att ge företagets intressenter en transparant redovisning av arbetet med dessa frågor. Målet är att

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

travel MQ sustainability report 2010/2011

travel MQ sustainability report 2010/2011 travel report MQ sustainability report 2010/2011 REdovisningens syfte & mål Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent beskrivning av MQs arbete med

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö Hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: - Mänskliga rättigheter - Miljö - Ekonomi INDISKAS ARBETE MED UPPFÖRANDEKOD, MILJÖPOLICY

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus december 2013 Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus Av Anna Kiefer Det började med att uppfylla krav och uppförandekod och genom åren har det omvandlats till själva grunden för

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Conscious Actions Höjdpunkter 2013

Conscious Actions Höjdpunkter 2013 CONSCIOUS ACTIONS HÖJDPUNKTER 2013 VÄLKOMMEN Conscious Actions Höjdpunkter 2013 På H&M har vi gett oss själva utmaningen att göra hållbart mode för våra kunder. Vi vill hjälpa människor att uttrycka sin

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren)

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren) 2014-09-23 CSR-Policy Corporate Social Responsibility Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF (Utfärdare: Eric Widegren) Innehåll 1 CSR-Policy... 3 2 A-lotterierna-koncernens CSR-arbete...

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress:

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress: Strategiskt dokument Dokumentnummer 2958 Version 1.0 Jämställdhetsplan Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Lena Wikman Handläggare: Åsa Dunér Enhet: P Planen gäller för Arbetsställe, huvudkontor,

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Mode, miljö och moral. snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

Mode, miljö och moral. snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Mode, miljö och moral snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Vi tar ansvar! Varje dag och i varje del av KappAhl tar vi ansvar för samhället vi verkar i, och skapar möjligheter för en hållbar framtid.

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions ...DU Tillsammans arbetar vi i ett norrländskt företag med stora delar av världen som spelplan. Vi producerar och säljer kemikalieprodukter samt utvecklar

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

ROOMI Consciously yours

ROOMI Consciously yours ROOMI Consciously yours VÅRT ANSVARSTAGANDE Toivio & Trum AB (härefter T&T) och varumärket ROOMI, tillämpar ISOstandarden ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande i sin verksamhet, enligt nedan.

Läs mer

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande KS 6 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2012-06-12 Diarienummer KSN-2011-0400 Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande Förslag

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Vision Det goda livet Människa Miljö Ekonomi Västra Götalandsregionen Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Två stora ansvarsområden

Läs mer